Simpelveldse Tak

Ondanks onderzoek is er (nog) geen aansluiting gevonden met een van de andere takken, hoewel anderen menen dat er wel een aansluiting is en plaatsen dat dan op hun website. Puur kopieerwerk en geen eigen onderzoek. Zij gaan echter van veronderstellingen uit, die niet ondersteund worden door bewijzen.
Het doopregister van Eijs begint eerst in 1647. Van 1647 tot 1657 vonden hierin geen inschrijvingen plaats omdat de toenmalige pastoor Joannes Heiben vaak afwezig was.

S.1. Nicolaas van Werst, gedoopt circa 1625, trouwde circa 1644 Maria Vaessen.

Uit dit huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Jan van Werst, gedoopt circa 1645, volgt 2
 2. Agnes van Werst, gedoopt 16 april 1648, doopgetuigen Peter Hollants en Catharina  Senden, overleden Simpelveld 24 februari 1686, trouwde Nicolaas Brucheler.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Bertram van Werss, gedoopt circa 1655, volgt 2a.

S.2. Jan van Werst, zoon van 1, gedoopt circa 1645, trouwde Anna Baenen, geboren Eijs 5 mei 1646, overleden voor 1717, dochter van Jan Baenen en Barbara Welters.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Jan van Werst, gedoopt Simpelveld 4 november 1672, doopgetuigen Agnes van Werst en N.N., overleden Mechelen 21 februari 1765, ongeveer 90 jaar oud, trouwde N.N. die eerder dan hem overleed.
  Zij kregen vijf kinderen. In het overlijdensregister van de Rooms Katholieke Mechelen staat dat hij in zijn jeugd een miles magnus was, een voortreffelijk soldaat. In grote gevechten en belegeringen was hij in 1709 in Brabant aanwezig. Dit was de Spaanse Successie oorlog van 1701-1713.
 2. Peter van Wers, gedoopt Eijs in 1673, volgt 3.
 3. Frans van Wers, gedoopt Eijs circa 1675, volgt 3a.
 4. Barbara van Wers, gedoopt Eijs circa 1680, overleden Eijs 21 juni 1728, trouwde Eijs 2 oktober 1717 Leonard  Hamers (weduwnaar van Gertrude Langohr), geboren Simpelveld 28 juni 1662
 5. Catharina van Werss, gedoopt Eijs circa 1685, overleden Eijs 10 april 1747, trouwde Paulus Knops, overleden Eijs 17 april 1753
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen gedoopt.

S2a. Bertram van Wersch (van Werss van Werst), zoon van 1, gedoopt circa 1655, overleden Eijs 11 juni 1715, trouwde Aken 28 november 1677 Margaretha Wilraedt.

Hij was lid van de schutterij Sint Sebastianus van Eijs. Daar werd zijn achternaam als Van Weersch geschreven.

Uit dit huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Jan van Wersch, gedoopt circa 1686.
 2. Nicolaas van Weersh, / Weerst, gedoopt 4 oktober 1688, doopgetuigen Hendrik Hinderix en Maria Henroth.
 3. Hendrik (Heijn van Weersh, Weerst Werst), gedoopt 2 februari 1691, volgt 3b.
 4. Elisabeth van Weerst (Weersh), gedoopt 5 juli 1694, doopgetuigen Dionisius Heutz en Catharina Creuwen (Creusen).

S.3. Peter van Wers, zoon van 2, gedoopt Eijs in 1673, overleden Eijs 21 april 1753 (80 jaar), trouwde circa 1699 Maria Geelen (Geilen), overleden 15 september 1748.

De pastoor van Eys was een slordige schrijver. Diverse malen maakte hij fouten met achternamen en met data. Bij de geboorte van Christiaan (nr 4) in 1705 schreef hij de achternaam van de getuige als achternaam van de moeder. Dus volgens de pastoor was Peter getrouwd met Maria Sceperjans, terwijl het Maria Geelen had moeten zijn.

Uit dit huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Jan van Wersch, gedoopt Eijs 18 januari 1700, volgt 4.
 2. Joanna Maria van Werst, gedoopt 5 maart 1702, doopgetuigen Willem Beusdal en Maria van Wers, overleden Eijs 19 juni 1718.
 3. Anna Maria van Werss Van Werst Vanwertz, gedoopt 5 november 1703, doopgetuigen Christiaan Geelen en Anna Maria Sceperjans, overleden Simpelveld auff die Hultz 17 februari 1758, trouwde Simpelveld 4 maart 1737 Antonius Brewers, huwelijksgetuigen Joannes Vanwers en Elisabeth Brewers.
  Uit een eerder samenzijn werd Anna Caecilia Vanwersch gedoopt op 27 juni 1737. Zij trouwde in 1763 met Andreas Lindelauf.
 4. Christiaan van Werss, gedoopt 10 oktober 1705, doopgetuigen Jan Crunen en Maria Sceperjans,
 5. Herman van Wers, gedoopt 14 juni 1707, doopgetuigen Gillis van Wers en Maria van Can (Kan), overleden voor 1713, zie nummer 8.
 6. Peter van Wers, gedoopt 24 mei 1708, doopgetuigen Peter Kirhauss (Kircghauffs) en Sophia Sceperjans.
 7. Anna van Wers (Werss, Wersch, van Werch (geen s vergeten!) gedoopt 30 november 1710, doopgetuigen Jan Jansen en Anna Schins, overleden 25 juni 1779, trouwde 1: Eijs 14 november 1734 Leonard Priem (Preem), overleden 24 juni 1749.  trouwde 2: Eijs 17 september 1749 Lodevicus Adolphus Schmetz (Schmietz, Schmit, Schmitz), getuigen Maria Eva Schmetz en Joannes Leonardus Henrichs, overleden Eijs 14 augustus 1780.
  Hij was eerder getrouwd met Gertrudis Senden. Die overleed een maand na de geboorte van hun zoon. Zij overleed Eijs 4 maart 1748.
  Lodovicus trad veel op als huwelijksgetuige in Eys. Steeds dezelfde pastoor schreef zijn achternaam als Schmitz, Smitsch, Schmietz.
  1752 Anna van Weersch was lid, net als haar broer Herman, van het broederschap
  confraternitas Jesu Agonizantis et Maria Dolorosa in Eys.
  Uit dit eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren.
  Uit het tweede huwelijk werden twee kinderen geboren.
 8. Herman van Werss, gedoopt 10 januari 1713, volgt 4a.

S.3a. Frans van Werss (Franciscus van Wersch), zoon van 2, gedoopt Eijs circa 1675, overleden aan waterzucht Eijs 6 september 1715, trouwde Eijs 25 september 1702 Gertrude Steins. (ook wel Gertrud Stein, Steijns of Stevens genaamd) getuigen Henricus Hammers en Theodora Beindels, gedoopt 9 augustus 1660, overleden Eijs 1 september 1718.

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Jan (Johann, Joes van Werss) gedoopt Eijs (of Eiserheide) 29 februari 1704, volgt 4b.

S.3b. Hendrik (Heijn) van Weersh, Weerst Werst), zoon van 2a, gedoopt 2 februari 1691, doopgetuigen Hendrik Franssen en Joanna Sceperjans (Scheperians), overleden Oud Valkenburg 6 april 1753, trouwde Anna Rouwet, overleden Oud Valkenburg 9  september 1750, dochter van Willem Ruwet en Barbara Zink (Zinq).

Uit dit huwelijk werd in Mechelen gedoopt

 1. Nicolaas van Weerts, trouwde Oud Valkenburg 1745 Catharina Habets, volgt 4c
 2. Joannes van Weerts, volgt 4d.
 3. Wilhelmus van Werst, gedoopt 2 februari 1717, doopgetuigen Catharina van Werst en Petrus Rouwet.

S.4. Jan van Wersch ( van Wers),  zoon van 3, gedoopt Eijs 18 januari 1700, doopgetuigen Jan van Wersch en Odilia Sleipers (Sceipers), overleden aan dysenterie Simpelveld 5 mei 1777, trouwde Simpelveld 18 mei 1741 Anna Catharina Brouwers (Broers, Brauers, Brors), gedoopt Simpelveld 20 augustus 1712, overleden aan dysenterie in Simpelveld 25 november 1779, dochter van Jan en Anna Frings.

Jan en Anna hadden rond 1747 de boerderij van Heeren Anstel in Kerkrade gepacht. Heeren Anstel was een kasteel waarvan nu alleen  het bouwhuis van over gebleven was. Over het kasteel is niets bekend.
1763: Voor notaris Daelen laat Jan van Werst (die in de akte zowel Joannes van Werts als Joannes van Werst genoemd wordt) een akte opmaken over de pacht van de hof. Hierin staat dat hij ongeveer 59 jaar is en al 16 jaar de hoeve Anstal pacht. Dus al in 1747. Dit kost hem 300 Akener Rijksdaalders per jaar. Het land en huis zijn eigendom van de
Abdye Cloosterrode. Niemand woonde in het huis omdat het te slecht bij stond. Twaalf jaar geleden stond het geheel ook te koop, maar er waren geen kopers voor. Landmeter Caspar Rhoe had toen alles opgemeten huis, hof, weiden, beemden, landerijen, broeken, vijvers, bossages. Bij elkaar 120 morgen groot. Jan zei ook dat het zeer slechte grond was met vuile beemden en broeken. Hij moest ook acht vrachten per jaar wegbrengen. Die acht vrachten per jaar kostte hem 3 à 4 uur werk. per keer omgezet naar geld 50 rijksdaalders. Dat geld had hij niet meer. Hij liet zelfs zijn kinderen in plaats van knechten werken. Het huis werd ook al lange tijd niet meer bewoond. Hij wilde vermindering van het bedrag.
In 1767 koopt hij huis en erf aan de Irmstraat in Simpelveld. Zijn zoon Lambert blijft als pachter op Heeren Anstel achter. Het huis was bezit van de abdij Rolduc. Heeren Anstel lag aan de Hammolenweg in Kerkrade. Tegenwoordig een tehuis voor ouderen.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Anna van Wers, gedoopt 21 maart 1742, doopgetuigen Herman van Wersch en Anna Maria Horbach, overleden voor 1790.
 2. Jan Lambert van Wers, gedoopt Simpelveld 9 november 1744, volgt 5.
 3. Nicolaas van Wers, gedoopt 16 maart 1746, doopgetuigen Nicolaas Hensen en Maria Elisabeth Koemaet, overleden voor 1790.
 4. Jan Stefan van Wers, gedoopt Simpelveld 26 april 1747, doopgetuigen Stefan Bell en Mechtilde Broers, overleden Simpelveld 7 september 1806.
  Aangifte van zijn overlijden gebeurde door zijn broer Peter, toen 52 jaar oud. Jan Stefan was niet getrouwd. Het parochieboek Simpelveld geeft als overlijdensdatum 14 september 1806.
  In 1798 was hij mede aangever van het overlijden van zijn nicht Catharina, dochter van Jan Peter. Ook Jan Stefan woonde in de toen nog genaamde Irmenstraat. Hij was manchonier dat is mouwenmaker. Hij kon niet schrijven.
 5. Jan Theodoor van Wers, gedoopt Kerkrade 30 maart 1750, volgt 5a. 
 6. Jan Peter van Wers, gedoopt Kerkrade, 1 januari 1752, volgt 5b.
 7. Philippus van Wers, gedoopt Kerkrade 28 november 1754, doopgetuigen Leonard Klooten en Maria Catharina Vaessen (Voossen) in plaats van Philippina de Trips, overleden Morken (D) 1 januari 1822.
  Hij was monnik en kapelaan in Morken. Dat lag in de driehoek Keulen, Aken, Düsseldorf.
 8. Maria Anna van Wers, gedoopt Kerkrade 4 oktober 1758, doopgetuigen Jan Goor en Maria Catharina Vaessen, overleden 7 december 1762.

S.4a. Herman van Werss, van Werst, van Werch, van Weersch, zoon van 3, gedoopt 10 januari 1713, doopgetuigen Jan Bindels en Gertrude Merx (getrouwd met Jan van Wers), overleden Simpelveld in den Beissel sub Simpelvelt, 18 februari 1800 (87 jaar), trouwde Eijs 1: 12 februari 1741 Helena Meurers, gedoopt Eijs 30 oktober 1716 en overleden Eijs 25 juni 1772, trouwde 2: Simpelveld 16 november 1772 Anna Elisabeth Frosch.

1751: Op 6 december 1751 is Herman lid van het broederschap. Hij was mauer meister die het gewelf van de Sint Sebastianus kerk in Eijs gemaakt/hersteld heeft.
1762: In 1762 was hij koster in Eys. Zijn zoon Jan was dat in 1798, 1799 en 1800.
1772: Bij  zijn tweede huwelijk was zijn tweede vrouw weduwe. Dus een weduwnaar trouwde een weduwe.

Uit het eerste huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1.  Jan Peter van Weers gedoopt 15 december 1741, volgt 5c.
 2. Anna Catharina van Wersch, gedoopt 7 februari 1745, doopgetuigen Hendrik Meurers en Anna van Wersch, overleden Eijs 10 april 1747.
 3. Maria Catharina van Wersch, gedoopt 3 februari 1746, doopgetuigen Peter van Wersch en Maria Catharina Meurers.
 4. Anna Catharina van Wersch, gedoopt 6 oktober 1748, doopgetuigen Jan Meurers en  Catharina Geelen, overleden Wijlre 11 februari 1832, trouwde Wijlre  12 april 1772 Jan Kleuters.
  1832: De ambtenaar schreef in het overlijdensboek: Zij werd zeven en taggentig jaar, geboren te Eijs, Woonagtig te Elkenraad en gestorven aldaar in haar Eijgen huis.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Een van deze kinderen: Jan trouwde in 1812 met Catharina van den Hove. Na zijn overlijden in 1819 trouwde Catharina van den Hove met zijn neef Jan van Wersch (zie S.6f).
 5. Jan Leonard van Wersch, gedoopt 28 oktober 1751, doopgetuigen Ludovicus Smetz (X Anna van Wersch) en Anna Creusen, overleden Aken 10 mei 1828.
 6. Jan van Wersch, gedoopt 18 oktober 1754, doopgetuigen Gabriel Knops en Maria van Wersch, overleden voor 1756, zie 7.
 7. Jan van Wersch, gedoopt 12 januari 1756, volgt 5d.
 8. Maria Barbara van Weersch, gedoopt 15 februari 1759, doopgetuigen Peter Wolffgang van  Wersch (X Anna Merx) en Maria Catharina Schroeders.
 9. Heinrich Christian Vanwersch, gedoopt 4 april 1761, doopgetuigen Hendrik Meurers en Joanna  Merx, overleden Aken 27 september 1829.

S.4b. Jan (Johann, Joes) van Wers, van Wersch, zoon van 3a, gedoopt Eijs (of Eiserheide) 29 februari 1704, doopgetuigen Nicolaas Heutz en Agnes Beusdal, weduwnaar in Brandenburg, overleden Brandenberg/Bergstein 31 maart 1769, trouwde Bergstein 20 september 1730 Catharina Schmitz, overleden voor 1769.

Hij was tussen 1763 en 1764 koster in Bergstein.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Frans Heinrich van Wersch, gedoopt 24 augustus 1730, volgt 5e.
 2. Remigius van Wersch, gedoopt 1 mei 1734.
 3. Maria van Wersch, gedoopt 6 juni 1737.
 4. Maria Gertrude van Wersch, gedoopt 3 oktober 1738, overleden Brandenberg/Bergstein 25 oktober 1779, trouwde Bergstein 19 januari 1764 Joannes Jörris.
  Voor notaris Hendrikx uit Wittem verkochten op 27 september 1769 Frans van Wersch (nummer 1 hierboven)  getrouwd met Gertrud Jörris en zijn zus Gertrud (nummer 4) getrouwd met Joann Jörris weilanden in Heerlen en Eys aan een ander echtpaar.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen gedoopt.
 5. Maria Catharina van Wersch, gedoopt 16 november 1742, overleden Brandenberg/Bergstein 27 april 1760.

S.4c. Nicolaas van (von) Werst, zoon van 3b, gedoopt Wijlre,  overleden Cartils (Eijs)  15 maart 1800, trouwde 1:  Oud-Valkenburg 9 mei 1745 Catharina Habets huwelijksgetuigen: Joannes van Weerts en Petrus Habets, Joannes Habets en Barbara Ruwet, geboren Schin op Geul 2 november 1723, overleden Mechelen 2 februari 1763, trouwde 2: Mechelen 31 mei 1763, huwelijksgetuigen: Henricus van Werst en Barbara Janssen Ida Crutzenclaess, weduwe van Marten Mullenaars, geboren Slenaken, overleden Gulpen 12 augustus 1781.

1765: Nicolaus van Werst verklaarde tijdens zijn tweede huwelijk met Ida Crutzenclaes, op 20 oktober 1765, op verzoek van Peter Habets, gehuwd met Barbara Rouwet, dat het huis, hof, schuren, stallen, weiden en landerijen, gelegen in Cartils, en nu in bezit van zijn schoonmoeder Margaretha Weerens, weduwe van Gerard Rouwet, een waarde hadden van tweeduizend Maastrichter guldens.
1768: In een akte van notaris Hindricks van 7 september 1768 stond dat Nicolaus ziek te bed lag. Nicolaus verklaarde dat hij in 1763 met zijn eerste vrouw Catharina Habets, enkele goederen verworven had die indertijd niet geregistreerd waren. Hij betaalde de boete en de belasting zodat zijn vier kinderen uit zijn eerste huwelijk hierover konden beschikken.
Nicolaas van Werst stelde 42 roeden land, gelegen in het Wittemerveld, in Cartils, beschikbaar als onderpand voor een betaling van zestien pattacons en acht Aker mark die de minderjarige Liesbeth Frösch schuldig was aan Jan Frösch, gehuwd met Angela Vliegen.

Uit het eerste huwelijk werden in Oud-Valkenburg gedoopt

 1. Anna van Weerts, gedoopt 2 oktober 1745. doopgetuigen: Mattias Habets en Anna Rouwet (x Hendrik van Werst).
 2. Hendrik van Weerts, gedoopt 26 september 1746, doopgetuigen Hendrik van Werst en L. Habets, volgt 5f.
 3. Anna Barbara van Wers, gedoopt 28 juli 1749, doopgetuigen Jan van Werst (x Gierkens) en Barbara Rouwet (x Peter Habets),  overleden Vilt (gemeente Berg en Terblijt) 4 augustus 1827, 81 jaar, trouwde Gulpen 29 januari 1777 Paulus Wilhelminus Duijsings, huwelijksgetuigen Paulus Vanwersch en Joanna Duijsings, gedoopt 11 november 1739, overleden Vilt 1814,zoon van Paulus Duijsens en Jeanne Frijns.
  1777: Barbara wordt door de pastoor in het doopboek van Mechelen Van Wersch genoemd.1782: Hun dochter Anna Gertrudis Duijsenx werd geboren in Berg. De ambtenaar schreef als moeder Anna Barbara Weers.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 4. Mattaeus van Werst, gedoopt Mechelen 13 september 1752, doopgetuigen: Anna Elisabeth Rouwet en Theodorus Habets.
 5. Nicolaus van Wers, gedoopt 28 januari 1754, volgt 5g.
 6. Maria Catharina Van Werst, gedoopt Mechelen 9 november 1756, doopgetuigen: Wilhelmus Janssen  en Anna Maria Habets, trouwde Magnée (B) 2 juli 1780 François Joseph Defays, weduwnaar van N.N. Mercier.
 7. Jan Matthias von Werst, gedoopt Mechelen 22 september 1759 doopgetuigen: Wilhelmus Brou en Helena Steins, overleden februari 1760.Uit het tweede huwelijk werden in Mechelen geboren
 8. Johannes Mathias van Werst, gedoopt Mechelen 20 februari 1764, doopgetuigen: Johannes van Werst  en Maria Catharina Steins, volgt 5h.
 9. Anna Maria von Werst / van Weersch / van Weers, gedoopt Mechelen 1 januari 1766, doopgetuigen: Leonardus Creutzerclaes en Anna Maria Pijron, overleden Gulpen 26 augustus 1821, trouwde Noorbeek 8 september 1785 Jan Lardinois uit Noorbeek, zoon van Thomas Lardinois en Maria Leussen, overleden Gulpen 21 februari 1842, oud 79 jaar, weduwnaar van Barbara Steijns, zoon van Thomas Ladinois en Anna Henssen.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.

 10. Johannes Petrus van Werst, gedoopt Mechelen 11 december 1767.

S.4d. Joannes van Weerts, zoon van 3b, overleden Schin op Geul 22 januari 1795, trouwde Oud-Valkenburg 27 oktober 1752 Anna Clara Gierkens/ Gerckens, gedoopt Schin op Geul 3 oktober 1720, overleden Schin op Geul 27 februari 1804, 83 jaar oud, dochter van Leonard Geerkens en Gertrudis Bitonville. Hij was smid volgens de huwelijksinschrijving van dochter Maria Christina, dochter 4

Uit dit huwelijk werden in Oud-Valkenburg gedoopt

 1. Anna Gertrudis van Weers, gedoopt 6 augustus 1753, overleden Oud-Valkenburg 27 september 1819, 65 jaar oud, trouwde  Schin op Geul 28 februari 1790 Johannes Mathias Damoiseaux, geboren Meerssen 19 juli 1756, landbouwer, pachter, overleden Oud-Valkenburg 9 januari 1830, 73 jaar oud, zoon van Hendrik Damoiseaux en Maria Anna Lemaire. Hij was weduwnaar van Maria Gertrudis .
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 2. Leonardus van Weerts, gedoopt Oud-Valkenburg 7 september 1755, overleden Schin op Geul 30 augustus 1787.
  Hij overleed als vrijgezel, 31 jaar oud.
 3. Johannes Henricus van Weerts, gedoopt Oud-Valkenburg 21 juli 1758, overleden als Joannes van Weerst, Schin op Geul 9 maart 1768, 9 jaar oud. 
 4. Maria Christina van Weers / Maria Christina Wierts, gedoopt Schin op Geul 13 juli 1760, overleden Schin op Geul 27 januari 1830, trouwde Schin op Geul 20 september 1784 Michael Damoiseaux geboren Meerssen 7 april 1759, overleden Schin op Geul 28 april 1833, landbouwer.
  Uit dit huwelijk werden veertien kinderen geboren.

S.5. Jan Lambert van Wersch, zoon van 4, gedoopt Simpelveld (Hooganstal) 9 november 1744, doopgetuigen Jan Broers en Catharina Koemaess, overleden Kerkrade 11 januari 1820, trouwde Kerkrade 10 mei 1771 Johanna Clara Scheeren (Johanna Catharina Scheren, Anna Clara Schieren, Schieren, Scheren), gedoopt Kerkrade 3 april 1751, overleden 24 november 1815, dochter van Hubert en Maria Anna Spierts.

1771: Bij hun huwelijk woonde Joannes Lambertus op Heeren Anstal en zijn bruid in Kerkrade.
1778-1781: 
In het parochieboek van Kerkrade van 1778-1781 schreef de pastoor wie zijn parochianen waren. Ook Lambert werd genoemd. In hun huis woonde ook zijn schoonvader Hubert Schieren. Uiteraard ook Joanna Clara, maar ook Petrus van Wersch, zijn  broer (zie 5b) en een aantal knechten en dienstmeiden.
1794: Hij was schepen (= wethouder) in Kerkrade.
1795: Bij de doop van zijn zoon Franciscus staat achter vaders naam:
Lambertus van wersch Burgimagister hujus communitatis: Dus burgemeester  van deze gemeente . Vader was echter niet aanwezig bij de doop.
1796:
In 1796 was hij landbouwer op de hoeve Heeren Anstal in Kerkrade die hij gepacht had.  Zij hebben als knecht Willem Boist 24 en Mattheus van de Berg 19 jaar en Margaretha Kessels. 27 jaar als dienstmeid. Hij woont er sinds 1738, de anderen zijn in Kerkrade geboren.
1799: 
Via een notariële Akte van Sociëteit van 9 juli 1799 werd een concessie voor een kolenmijn aangevraagd. De aanvragers, Joannes Dautzenberg, Nicolaas Dautzenberg en Godfrid Dautzenberg, Martinus Flegels, Joannes Baerwasser, Joanne Kreukels als weduwe van Frans Ackens en haar twee zonen Joannes en Werner, Lambertus van Wersch en enkelen namens  Mathijs Kockelkorn, sloten een Contract van Societeijt tot bewerckinge van Kohlen. Lambertus kreeg 4,5 deel van het 20ste deel. De Dautzenbergs kregen ieder een 10de.
De directie van de Sociëteit bestond  uit drie mensen waaronder Lambertus van Wersch. Een van de drie zal dagelijks op de Kuijl aanwezig zijn. Iets verderop wordt hij Joannes Lambertus genoemd. Plaats van graven: waar deze drie het goedvinden. Zij konden dus blijkbaar overal graven. Er werd op het plateau van Nulland gegraven.
1800: Op 24 september 1800 was de publicatie van de aanvraag van de concessie.
1809: Hij werd koning van het Sint Sebastianus gilde.

Maasgouw, jrg 91-1972, nummer 11:
Het einde van de Franse tijd en het begin van het Koninkrijk der Nederlanden startte in Zuid-Limburg met één mijn in bedrijf: de Domaniale Mijn, welke eigendom van de Staat was, en een tweetal aan particulieren verleende concessies, daterend uit 1808 en verleend op grond van de Franse mijnwet van 1791: Prickoul ook wel genaamd Neu-Prick (58 ha) en Bleijerheide (27 ha).
Blijkbaar kende de schrijver Ir. C. Raedts de concessie niet waarin Van Wersch participeerde.

In Het Land van Herle van 1965 stond:
Een felomstreden  concessie is  Nulland geweest.  Winand Vaessen en  Mathieu Ackens, deze laatste mede-vennoot van de firma  Dautzenberg en van Wersch, hadden reeds omstreeks 1800 exploratie-werkzaamheden in het Nullandveld verricht op een perceel, ter grootte van circa 20 H.A., toebehorende  aan  de gebroeders  Dautzenberg. Een voorlopige  concessie was hun hiertoe verleend (4 fructidor van het jaar 7 (=21 aug. 1799). De aanleg van een water galerij, lang 320 meter, naar de Anselderbeek mislukte als gevolg van het losse boventerrein. Meer succes schijnen zij gehad te  hebben met de bouw van een schacht, 30 meter diep. Op  19-1-1811 vragen zij nu een definitieve concessie aan voor een veld van 150 H.A. Hun aanvraag vond grote steun  bij  de  gemeenteraad van Kerkrade, terwijl een deel der leden van de centrale administratie van het departement der Nedermaas ook niet afkerig was van het verlenen van een nieuwe vergunning. Hiertegen werd echter verzet aangetekend door de concessionarissen van Prickkoul en door de overige leden van de centrale administratie, bij monde van de directeur der Domeinen.

Laatstgenoemden zijn van oordeel, dat Nulland voor de Staat moet gereserveerd worden. Prickkoul argumenteert, dat zij  minstens 31,5 H.A. van het omstreden veld nodig heeft om een rendabele exploitatie van de eigen mijnen te garanderen; zij heeft reeds 20.000 franken uitgegeven om in de richting van Nulland te  ontginnen, terwijl de nieuwe hydraulische  machine 18.000 fr.  gekost heeft. Zij is  bereid 1,5 fr.  per H.A. mijnrecht te  betalen, terwijl Vaessen slechts 1 fr.  biedt.

1799 werd een voorlopige concessie verleend voor een mijn op het plateau van Nulland. Na de vrede van Luneville in 1801 werd de eis gesteld dat alle voorlopig verleende concessies opnieuw moesten worden aangevraagd. Daartoe behoorde ook de concessie “Nulland”. Op de kaart van de concessies staan twee schachten getekend aan weerszijden van de Nullanderstraat, nabij hoek Kruisstraat. Beide schachten zijn nieuwe schachten. Bij Keizerlijk Decreet van 2 februari 1808 werd een aanvraag om concessie voor de mijn Nulland afgewezen. Het omstreden terrein werd, samen met een deel van de Prickkoul, toegewezen aan de Gouvernementsmijn. Maar Nulland mocht doorwerken tot men schadeloos gesteld was door de Gouvernementsmijn.
bron: www.demijnstreek.nl

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade gedoopt

 1. Anna Catharina van Wersch, gedoopt 7 maart 1772, doopgetuigen Hubert Scheeren (Schieren) en Anna Catharina Brouwers, overleden Kerkrade 6 februari 1776.
 2. Jan Anton van Wersch, gedoopt 24 februari 1774, doopgetuigen Jan van Wersch en Anna Catharina Spierts.
  Bij zijn doop schreef de pastoor abusievelijk als achternaam van zijn moeder Spiertz in plaats van Schieren. Spiertz was immers de getuige
 3. Jan Peter Joseph van Wersch, gedoopt 28 mei 1775, doopgetuigen Jan Peter van Wersch en Anna Maria Schieren, overleden Kerkrade 22 februari 1782.
 4. Joanna Maria Josepha van Wersch, gedoopt 24 december 1777, doopgetuigen Stefan van Wersch en Joanna Maria Kreuckels, trouwde Kerkrade 31 oktober 1802 Johannes Henricus Benedictus Ossenbeck, geboren Bardenberg (D), 19 januari 1783, zoon van Johannes Ossenbeck en Anna Maria Stentens.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 5. Maria Ida Wersche, gedoopt 7 augustus 1780, doopgetuigen Thomas Vliex (Fleycks) en Ida Spierts, overleden Kerkrade 19 december 1781.
 6. Willem Joseph van Wersche, gedoopt 29 november 1782, volgt 6.
 7. Anna Gertrude (Vanwersch, van Wersche), gedoopt 3 september 1785, doopgetuigen Theodoor van Wersch en Anna Gertrude Baur, overleden 23 januari 1816, trouwde 13 januari 1813 Johannes Nicolaas Vaessen, zoon van Philip Jacques Vaessen en Clara Agnes Panhausen, overleden Kerkrade 23 augustus 1823.
  1820:In augustus 1820 werd in Maastricht bij Openbare Verkoop diverse panden van Joannes Vaessen, gehuwd met Maria Gertrudis van Weers, wonende te Fronulland, gemeente Kerkrade verkocht. Zij hadden een schuld van fr. 2400,- Deze panden werden voor notaris Helgers te Maastricht op 11 september 1820 verkocht.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 8. Hendrik Joseph van Wersch, gedoopt 30 november 1787, doopgetuigen Hendrik Joseph Baumans en Maria Catharina Panhaussen, overleden Kerkrade 17 juni 1807.
 9. Jan Joseph van Wersch, gedoopt 16 november 1790, volgt 6a. 
 10.  Frans Willem van Wersch, gedoopt Kerkrade 5 april 1794, volgt 6b.

S.5a. Jan Theodoor van Wersch (van Wers), zoon van 4,  burgemeester van Simpelveld van 1799 tot 1813, gedoopt  Kerkrade 30 maart 1750, doopgetuigen Mechtilde Brors (Broers) in  plaats van Helena Moors  (die met Herman van Wersch getrouwd was) en Johannes Theodorus Goor, overleden Simpelveld 29 juli 1828,  trouwde Simpelveld 14 oktober 1779 Maria Elisabeth Lintjens (Leintjes, Lintgens, Lindgens), gedoopt Ubachsberg (Ubesberg sub Voerendael) 5 oktober 1746, overleden Simpelveld 29 maart 1806, dochter van Jan en Odilia Dautzenbergh.

irmstraat-gevelsteen
In het huis aan de Irmstraat in Simpelveld is deze herinneringssteen te zien uit 1797 waarin de namen van de bewoners staan: . T(heodoor v(an) W(ersch) E(lisabeth) L(intjes)

1797: Zijn broer Pieter bouwde in 1797 in Simpelveld een huis voor Theodoor en zijn gezin met de naam A Gen Trepkes. Dat huis staat nu in de Irmstraat en boven de deur kun je nog de initialen van hem en zijn vrouw zien en het jaartal.
In zijn aantekenboekje maakte hij op 20 november 1821 de aantekening betreffende een aflossing van zijn hypotheek:
Anno 1821 den 20 november ist durch Theodorus van Wersch en Petrus van Wersch, die Capital in Achen afgelegt worden van 1400 paticon en vervallen inbrefsen (=rente) vor 1200 paticon.  Dit bedrag had hij op 13 augustus 1769 geleend van weduwe Pierre Schmitz uit Aken om goederen aan te kopen.
1798: In 1798 was hij mede-aangever van de geboorte van zijn nicht Catharina, dochter van zijn broer Jan Peter van Wersch. Aangifte was door de vroedvrouw omdat vader wegens de toestand van zijn vrouw niet van huis kon. Hij zei in de akte dat hij distillateur was. De ambtenaar schreef van Wers en Theodoor tekende de akte met J. Theodorus von Wersch. Hij was 48 jaar.
1799:
De eerste akte die hij als Agent Municipal (= burgemeester) van Simpelveld tekende was 23 april 1799. Hij tekende deze akte met J. Th von Wersch. Hij schreef in deze akte dat de aangifte bij hem thuis werd gedaan Irmstraet 78. Echter in de akte zelf stond hij omschreven als Theodore van Wers. Wellicht dat een ander de akten schreef. Bijna zijn hele periode als burgemeester tekende hij de aktes met von Wersch, soms met zijn voorletters of zijn voornamen erbij. In 1808 en 1809 tekende hij met Van Wersch om in 1810 weer Von Wersch te gebruiken. Dit deed hij tot het eind van zijn burgemeesterschap in september 1813. Op 1 oktober 1813 werd Joseph Daniels de burgemeester.
1828: Bij zijn overlijden was hij 78 jaar en landbouwer. Hij  overleed in zijn huis in de Irmstraat. In de overlijdensakte werd niets gezegd over zijn burgemeesterschap.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Jan Lambert van Wers, gedoopt 20 juli 1780, doopgetuigen Jan Lambert van Wersch en Odilia Dautzenbergh uit Voerendaal, overleden Simpelveld 16 augustus 1781 aan dysenterie (In Simpelveld waren in enkele maanden al 31 slachtoffers gevallen aan deze epidemie.
 2. Jan Stefan (Jean Etienne) van Wersch, gedoopt 14 januari 1782, volgt 6c.
 3. Anna Catharina von Wersch, gedoopt 25 januari 1784, doopgetuigen Jan Peter van Wersch en Anna Catharina Lintjens uit Eijs, overleden 2 juni 1846, trouwde Simpelveld 22 september 1816 Andreas Horbach, gedoopt 15 februari 1779, overleden Bocholtz 16 november 1853, zoon van Francois Horbach en Marie Theresia Palm.
  1816: Hun huwelijk: Andries is landbouwer en 37 jaar. Hij woonde in Bocholtz. Hij trouwde Simpelveld maar het echtpaar ging in Bocholtz wonen.  Zijn bruid is 32 jaar. Zij tekende de akte met anne catharina von Wersch.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 4. Johanna Clara van Wersch, gedoopt 5 juni 1786, doopgetuigen Joseph Christoffel uit Eijs en Johanna Clara Scheeren, overleden Simpelveld 20 januari 1787.
 5. Johanna Maria Von Wersch, gedoopt 15 maart 1789, doopgetuigen Jan Leonard Widdershoven uit Voerendaal en Johanna Maria Dautzenbergh uit Laurensberg, overleden Simpelveld 14 februari 1790.
 6. Peter Joseph van Wersch, gedoopt Simpelveld 18 mei 1790, volgt 6d.

S.5b. Jan Peter van Wers (Von Wersch, Vanwers), zoon van 4, gedoopt Kerkrade, 1 januari 1752, doopgetuigen Thomas Flacks en Maria Adelhildis Peltzer, overleden Simpelveld 15 oktober 1825, trouwde Simpelveld 21 januari 1782 Maria Anna Bisschoffs, gedoopt Hoensbroek 6 juni 1762, overleden Simpelveld 2 november 1825.

1782: De moeder van de bruid was weduwe en gaf toestemming. Haar dochter was immers pas 19 jaar. De bruidegom was 30.
1796: In huis woonde ook de zijn grootmoeder de weduwe Moberts, de dienstmeid Catharina Marmeldier, 23 jaar en zijn broer Stefan van Wersch, 40 jaar.
1798: Geboorte Catharina. Aangifte werd door de vroedvrouw gedaan omdat vader wegens de toestand van zijn vrouw niet van huis kon. Moeder was volgens de akte ongeveer 40. In feite was zij 35. Haar man was arbeider, circa 44 jaar. In feite was hij 46 jaar.  Zij woonden in den Irmenstraet iin Simpelveld. Getuige was onder andere zijn broer Jan Theodoor die distillateur was. De ambtenaar schreef van Wers. Zijn broer tekende de akte met J. Theodorus von Wersch. Zijn dochter Anna Catharina, geboren in 1798, bleef maar drie maanden leven. Vader tekende haar overlijdensakte met j.p. von Wersch. De ambtenaar schreef van Wers.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Lambert Joseph van Wers, gedoopt 6 november 1782, doopgetuigen Lambert van Wersch en Maria Catharina Schiffelers, overleden 25 januari 1784.
 2. Maria Catharina van Wersch, gedoopt 21 april 1784, doopgetuigen Jan Theodoor van Wersch en Maria Schiffelers, overleden 12 februari 1787.
  Gelijk met haar zus Joanna (3) overleden en begraven. Zij overleed begin van de middag.
 3. Joanna Maria van Wersch, gedoopt 8 februari 1786, doopgetuigen Stefan van Wersch en Joanna Maria Akkermans, overleden 12 februari 1787.
  Gelijk met haar zus Maria (2) overleden en begraven. Johanna overleed in de namiddag. Wellicht een ongeluk of epidemie?
 4. Jan van Wersch, gedoopt 29 november 1787, doopgetuigen Stefan van Wersch en Maria Catharina Schiffelers, loco Maria Agnes Akkermans.
 5. Jan Joseph Van Wers / Van Wersch, gedoopt Simpelveld 22 maart 1790, doopgetuigen Jan Lambert van Wersch en Maria Catharina Schiffelers, overleden Simpelveld 29 maart 1857, landbouwer, trouwde Simpelveld 19 februari 1835 Anna Gertrud Vliex (Vlieks), geboren Simpelveld  22 december 1793, dochter van Anton Vliex en Maria Regina Frints.
  1810: Zijn naam staat op de lijst met soldaten die opgeroepen werden voor Napoleon met geboortedatum 12 maart 1790.
  1829:
  Volkstelling 1829. Hij woonde bij zijn getrouwde zus Maria Elisabeth in huis in Simpelveld.
  1835: In 1835 trouwde Jan.  Hij was 44 en zijn vrouw was 42. 
  1849: Bij de Volkstelling van 1849 woonde hij nu met zijn vrouw in Simpelveld huisnummer 70. Bij hen in huis woonde ook Maria Bischop 21 jaar, een dochter van zijn zus (zie nummer 6 hieronder).
  1856:
  Volgens het Bevolkingsregister 1850-1860 van Simpelveld was Jan landbouwer en zijn vrouw huishoudster (= echtgenote).
  Zij hadden geen kinderen. In huis woonde ook dienstmeid Maria Anna Luja, geboren Simpelveld 1833. Zij was 24 toen Jan stierf. Jan werd 67 jaar.
  1864: In 1864 schonk zijn vrouw Anna Vliex aan de kerk van Simpelveld enkele percelen grond. 
 6. Maria Elisabeth van Wers, gedoopt 14 juni 1792, doopgetuigen Peter Schroeders en Maria Elisabeth Lintjens, overleden 18 december 1833, trouwde Vaals 29 september 1813 Johannes Michael Bischoff, geboren Vaals 10 oktober 1789, zoon van Peter Bischoff, landbouwer en Maria Catharina Klinkenberg uit Vaals.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
  1813: De huwelijksakte werd door Maria en haar vader Johannes Petrus zelf ondertekend. Haar man Jan Michael en zijn vader konden niet schrijven en dus niet tekenen.
  1829: Bij de Volkstelling van 1829 in Simpelveld woonden zij in huis nummer 54 in de Irmstraat. In het huis woonden haar moeder, de weduwe Maria  Catharina Bischoff, 67 jaar, geboren in Hoensbroek,  Jan Joseph Van Wersch, 39 jaar, geboren Simpelveld, landbouwer, haar één jaar oudere broer, het echtpaar Michiel Bischoff, 40 jaar, landbouwer en Elisabeth Van Wersch 37 jaar. En vier kinderen: Peter Joseph Bischoff 13 jaar, Herman 6, Joanna 11 en Maria Catharina Bischoff 1 jaar. Er waren toen al drie kinderen overleden.
  In het parochieboek Simpelveld staat dat Maria Elisabeth, dochter van Jan van Wersch en Maria Bisschoff,  overleden is op 16 juni 1794. Zij werd twee jaar oud. Een eind verder staat overleden op 17 februari 1796 Maria Elisabeth, dochter van Peter Vanwers en Maria Anna Bischoff, vier jaar. In het echt is zij overleden op 18 december 1833, 42 jaar. De aangifte werd door broer Jan en haar man Michael Bischof, 43 jaar gedaan. Zoals het er nu uit ziet is zij drie keer overleden.
  1866: Op 3 mei 1866 kwamen de rechthebbenden op de nalatenschap van het echtpaar Maria Elisabeth Van Wersch en Jan Michiel Bisschoff voor notaris Hoho uit Wittem om de erfenis te verdelen. De nalatenschap bestond uit een groot aantal stukken land in Simpelveld. Klik hier.
 7. Jan Peter, van Wersch gedoopt 18 december 1795, doopgetuigen Jan Widdershoven uit Wijlre en Anna Maria van Wersch uit Kerkrade
 8. Anna Catharina van Wers, gedoopt 21 maart 1798, doopgetuigen Jan Theodoor van Wersch en Anna Catharina Habets, overleden Simpelveld 28 juni 1798.
 9. Anna Catharina van Wersch, gedoopt 24 augustus 1799, doopgetuigen Jan Willem Houden en Anna Catharina Habets, overleden 8 februari 1809, 10 jaar oud.
 10. Jan Ludovicus van Wersch,gedoopt 31 december 1807, doopgetuigen Jan Stefan van Wersch en Elisabeth Schils, overleden 13 mei 1811, 3 jaar en vier maanden oud.

S.5c. Jan Peter van Weers (van Werst, von Wersch, von Weers)zoon van 4a, gedoopt Eijs 15 december 1741, doopgetuigen Joannes Maria van Wersch (Weers) en Maria Catharina Meurers  (Mürers), kerkmeester (= koster) en herbergier in Eijs, overleden Eijs 11 maart 1805, trouwde Roosteren 1771 Ida Oyen (Oijen, Olye), geboren Roosteren  circa 1742, overleden Wittem 15 juni 1824, dochter van Stephanus Oijen en Mechtildes Verstegen.

Johannes Petrus was als kerkmeester veelvuldig in Eijs getuige bij dopen trouwen en  overlijdens. Als enige over de periode van 1762-1806 was hij drie opeenvolgende jaren de  koster. Zijn vader was in 1762 koster in Eijs. Jan Peter stond in de boeken met de naam Herin. Deze naam komt van Heribertus.
1781: Rond deze tijd verhuisde het gezin van Roosteren naar Eijs.
1817: Hij is lid van het broederschap Confraternitas Jesu Agonizantis et Maria Dolorosa, naast zijn kosterschap. De pastoor Joannes Hensen schreef echter zijn naam verkeerd: Joannes Petrus van Versch.

joannes van wersch eys
1817

1821: Volkstelling Over-Eijs. Jan is inmiddels overleden en zijn weduwe woont in bij haar nicht Maria Barbara Vanwersch getrouwd met Tilman Ackermans. Zij is de dochter van Jans broer Jan nummer 5d.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Herman von Wersch, von Weers, gedoopt Roosteren 23 oktober 1773, dagloner in Eys. Hij gaf het overlijden van zijn vader aan in 1805. Hij zei toen 32 te zijn. Overleden Eijs 22 januari 1858, 82 jaar oud, in werkelijkheid was hij 84 jaar. De aangevers waren kennissen. Herman woonde in Eijs. Een van de aangevers was onderwijzer Pieter Vliegen, 23 jaar. Herman is een groot aantal jaren opgetreden als getuige bij geboorten, huwelijken en overlijdens in de gemeente Wittem. Er wordt geen echtgenote genoemd, dus ongehuwd.
  1836: Herman Van Wersch woont bij zijn jongere broer Johannes Petrus en diens vrouw M. G Creusen. Herman is 63. En ongehuwd.
  1845, 18 november 1845, notaris Kerckhoffs: Herman Van Weersch meerderjarig jongman (jongman staat voor vrijgezel) verkocht aan Jan Pieter Houppermans, weduwnaar van Anna Judith Ramackers en Maria Agnes Creusen uit Eijs een tuin grenzend aan het land van Houppermans A 1667 voor ƒ 70,- Deze tuin had Herman op 4 maart 1808 van Nicolaas Creusen gekocht, vastgelegd bij notaris Kemmerling uit Gulpen op 4 maart 1808.
 2. Maria Mechtildis Vanweersch  (Anna Mechtildis Van Wers / Maria Mechtildis van Wersch, gedoopt Roosteren 15 januari 1775, doopgetuigen Stephanus Oijen, Maria Catharina Meuris, Gertrudis Jessen, overleden Epen 3 april 1855, trouwde Eijs 4 september 1797 Johannes Otten, getuigen waren Joannes Petrus van Weersch en Anna Catharina Muijers, gedoopt Mechelen 15 februari 1774, overleden Eijs 5 april 1842 circa 67 jaar oud, landbouwer, zoon van Joannes Otten en Maria van Hautum.
  1836: Bij de Volkstelling van Wittem woonden in hun huis hun zoon Joh. Theodoor Otten, 17 jaar. Zij hadden één paard, twee koeien, twee runderen en één varken.
  In haar overlijdensakte staat dat haar ouders Herman Vanweersch en Elisabeth Rooyen waren. Blijkbaar was er een
  verwarring over de naam van haar vader en haar oudste broer of opa. De aangevers van haar overlijden waren dan ook kennissen en geen familieleden, terwijl zij elf kinderen hadden. Een aantal was al jong gestorven.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen  in Eijs gedoopt.
 3. Hendrik van Weersch, gedoopt Roosteren 3 juli 1777, ongehuwd overleden 28 januari 1830.
 4. Johannes Leonard von Weers, gedoopt Roosteren 27 juni 1780 , overleden Eijs  27 juli 1782.
 5. Joannes Petrus van Weersch (von Wersch), gedoopt Eijs 13 januari 1783, volgt 6e.
 6. Maria Helena van Weersch, gedoopt Eijs 26 juni 1790, doopgetuigen Henricus van Weersch en Maria Meertens, overleden Eijs 23 maart 1791.

S.5d. Jan von Werst (Van Weers, van Weersch), zoon van 4a, gedoopt 12 januari 1756, doopgetuigen Peter van Wersch en Maria Elisabeth Creusen, overleden Elkenraad 21 oktober 1823, trouwde 3 maart 1783 Maria Catharina van Can (Kann, Kan), gedoopt Simpelveld circa 1766, overleden Wittem 2 november 1824, dochter van Franciscus (Willem) van Can en Helena Werents (Weerens).

Jan von Werst
1822

Zijn achternaam komt in verschillende vormen voor op de diverse aktes; Von Wers, Von Werst, van Weersch, Van Wersch. Vanwerts, Vanwersch.
1783:
Voordat zij trouwden wilden zij dispensatie hebben van het bisdom Luik omdat zij familie in de 4e graad waren.
De aanvraag werd op 18 februari 1873 gedaan. Enkele weken later trouwden zij. Hij was woonagtig op Trintelen onder Wittem.
1804: Bij het overlijden van hun dochter Maria schreef de ambtenaar Jean Van Weerst, 48 jaar oud, dagloner wonend in Trintelen.
1807: Bij het overlijden van hun zoon Herman, schreef de ambtenaar Van Wersch. Op de tienjarige tafels index staat de ene keer VanWerss en de andere keer Vanwerts, landbouwer. Hij was 52 jaar. De achternaam van zijn vrouw werd als van Cann geschreven.
1808/1809: Volkstelling Wittem: zij wonen huis Wittem nummer 77 en woonagtig op Trintelen onder Wittem. Zij hadden twee kippen en een schaap. Zij woonden in het huis waarin ook een weduwe met haar dochter en kleinkind woonden. Jan zei 53 te zijn. Zijn vrouw M. C. Van Kan was 43. In hun huis woonde ook zijn schoonvader Willem Van Kan, 76 jaar, weduwnaar van Helene Weerens.
1809: Volkstelling Wittem. Zij wonen in Eys, nu in huis nummer 78. Ze hebben twee paarden en een koe.
1821: Volkstelling Wittem. Zij wonen in Eys. Jan en Maria wonen op nummer 16 met als buren hun dochter Maria Barb getrouwd met  Ackermans. Die wonen op nummer 16b. Vader staat te boek als Vonwersch, zijn  dochter als Vanwersch. In huis bij hun dochter woont ook de schoonzus van Jan, de  weduwe van zijn oudste broer: Maria Ida Oyn (= Oyen). Jan heeft twee koeien en een paard.
1822: Huwelijk van zoon Jan Willem , nr 3. Zij zijn ackerslieden in Eijs. Moeder wordt Van Kan genoemd.
1823: Vader Jan overleed in Elkenrade. Zij waren dus verhuisd van Trintelen naar Elkenrade. Hij werd 70 jaar oud. Vader woonde  in het huis van weduwe Kleuters. Zijn zoon Jan was getrouwd met de vrouw van Kleuters. Toen die stierf trouwde zij met Jan van Wersch. Dus vader Jan was in het huis van de eerste schoonmoeder van zijn schoondochter.

Uit dit huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Joanna Helena van Weersch, gedoopt Eijs 25 mei 1783, doopgetuigen Hermanus van Weersch en Maria Barbara Dirckx, trouwde Johan Scholl, schoenmaker in Aken.
  1828: In september 1828 maakte notaris Rompen de volgende verkoopakte op … vrouw Johanna van Weersch, geassisteerd en ten effecte dezer geauthorisseerd door haren echtgenoot sieur Johan Scholl, schoenmaker wonende binnen de stadt Aken, en de vrouwe Anna Barbara Van Weersch geassisteerd en ten effecte dezer geauthoriseerd door haren echtgenoot sieur Herman Ackermans, landbouwer, woonende te Neiswiller in de Gemeente Wittem.  
  Beide vrouwen verkochten stukken land van hun vader aan Leonard Keufgens, landbouwer in Trintelen voor 48
  gulden.
 2. Maria Barbara van Weersch, Vonwersch op haar overlijdens akte) gedoopt Eijs 3 augustus 1785, doopgetuigen Joannes van Uijtrecht en Maria Meertens, overleden Wittem 29 november 1857, 72 jaar oud, trouwde 1: Wittem 30 mei 1821 Joannes Tilmannus Ackermans, geboren Nijswiller 30 augustus 1777, landbouwer, zoon van Pieter Ackermans en Sibilla Kofkens, trouwde 2: Herman Ackermans, landbouwer in Nijswiller, geboren 10 september 1777, overleden Elkenrade (=Wijlre) 22 augustus 1862, zoon van Hermanus Ackermans en Lucia  Esschen.
  1821: Volkstelling Wittem, betreffende Eijs. Tillmann Ackermans (uit Nijswiller) woonde met echtgenote Maria Barbara Vanwersch in Eijs. Opvallend: Haar vader woonde op nummer 16, Tillman en vrouw woonden op 16b. Haar vader staat als Vonwersch en zijn dochter als Vanwersch beschreven. In huis 16b woonde ook tante, de weduwe Maria Ida Oijn (=Oyen). Zij was de vrouw van de oudste broer van Maria Barbara’s vader Jan. Tillmann had twee koeien.
  1857: Aangever van haar overlijden was Jan Hubert van Weersch, landbouwer te Wijlre, 28 jaar en neef van Barbara, en Herman van Weersch, 26 jaar, landbouwer te Wijlre en neef van Barbara. Dat zijn dus kinderen van haar broer Jan. Herman was petekind van Herman Ackermans. Opvallend bij de huwelijks bijlage is het extract uit het doopregister van Eijs waarop staat dat zij bij haar doop begraven is.
  Uit het eerste huwelijk werd één kind geboren.
 3. Jan Willem van Wersch (van en von Weersch), gedoopt Eijs 16 januari 1788, volgt 6f.
 4. Henricus van Weersch, gedoopt Eijs 17 april 1791, doopgetuigen Henricus Meurers en Helena Weerens, overleden Eijs 8 augustus 1791, vier maanden oud.
 5. Anna Elisabeth van Weersch, gedoopt Eijs 22 februari 1793, doopgetuigen Joannes Petrus van Weersch en Anna Elisabetha Stevens, overleden Eijs 9 augustus 1793, zes maanden oud.
 6. Joannes Nicolaus van Weersch, gedoopt Eijs 13 juni 1794, doopgetuigen Nicolaus Immelen en Maria Mechtildis van Weersch.
 7. Hermanus van Weersch, gedoopt Eijs 29 juli 1797, doopgetuigen Joannes Wilhelmus Scheeren en Anna Mechtilde van Weersch, overleden 13 juni 1807.
 8. Maria Catharina van Weersch, Von Werst, Van Werst, Vanwerts, gedoopt Eijs 1 juli 1801 doopgetuigen Joannes Kleuters en Maria Catharina Schifflers, overleden Eijs 7 maart 1804.

S.5e. Franz Heinrich van Wersch, zoon van 4b, geboren Brandenberg en gedoopt Bergstein 24 augustus 1730, boswachter in Brandenberg, overleed als weduwnaar in Brandenburg 31 mei 1800, trouwde Bergstein 10 juni 1757 Anna Gertrud Jörris (overleden voor 1800, want Franz stierf in 1800 als weduwnaar).

Boswachter in Brandenberg en koster in Bergstein 1792-1796, net als zijn vader.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubert van Wersch, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 23 mei 1759, volgt 6g.
 2. Catharina van Wersch geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 27 maart 1761, overleden Bergstein 27 februari 1811, trouwde Bergstein 24 januari 1792 Joannes Wilhelmus Hürtgen.
  Bij haar overlijden was zij boerin. Zij werd slechts 49 jaar oud en woonde net als haar ouders in Brandenberg.
 3. Johannes, van Wersch gedoopt Bergstein 10 maart 1763, volgt 6h.
 4. Anna Maria von Wersch, gedoopt Bergstein 14 juli 1766, overleden 1766.
 5. Anna Maria Vanwersch, gedoopt Brandenberg augustus 1767,  overleden Monschau 3 mei 1814, trouwde Montoije (=Monschau) Carl Joseph Christoffel / Christoffle.
  1814: Haar man geeft het overlijden aan en is 68, beroep lakenfabrikant .
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.

S.5f. Hendrik van Werst / van Weerts / van Weers / Van Weersch, zoon van 4c, gedoopt Oud-Valkenburg 26 september 1746, doopgetuigen: Henricus van Weerts en Lucia Habets,  wagenmaker, assenlegger, overleden Eijs 3 februari 1822, trouwde 1: Eijs 25 november 1793 Maria Catharina Schmietz, overleden Eijs 26 juli 1800, trouwde 2: 13 december 1800 Maria Catharina Küsters/ Kotters, weduwe van Nicolaas Funcken, geboren Wijlre circa 1736, overleden Wittem 12 december 1825.

1794: Bij de doop van dochter Anna heette de moeder volgens de pastoor Schmietz en vader van Weersch.
1799: Bij de doop van Joannes schreef iemand anders in het doopboek van Wersch en Schmetz
1800: Bij het overlijden van zijn eerste vrouw was Hendrik 40 jaar, dagloner en woonde in Eijs. Zij werd 38. Bovenaan de overlijdensakte schreef de ambtenaar Henry Van Weersch en iets lager Henry Van Wersch..
1800: Op 12 december 1800 werd hun huwelijk afgeroepen in de kerk van Elkenrade (=Wijlre). Catharina Kusters was weduwe van Nicolaas Funcken. De pastoor in Eijs trouwde hen. De pastoor van Wijlre schreef Hendrik Weerst,  weduwnaar. Zijn bruid kwam uit Wijlre.
1808: Bij de volkstelling van Wittem  heette hij Henri Van Wersch en zijn vrouw Marie Catharina Kotters. Hij is 59, zij is 63. De kinderen: Ida is 19, Anne Catharina is 15 en Nicolas is 10. Het gezin heeft twee koeien en één vaars. In huis woonde een neefje Nicolas Voncken (de eerste man van Anna Catharina Kusters heette Voncken). De jongen is 24, geboren Wijlre en een knecht Mathieu Coevers, 24 jaar, geboren in Berg. Zij woonden Eijs nummer Wittem 28.
1819: Op 26 november 1819 verscheen Hendrik van Weers met zijn meerderjarige kinderen Anna Catharina en Nicolaas, allen wonend in Eijs, en in naam van hun afwezige zus Maria Ida, Zij was
dienstmeijd woonagtig op den Huls onder Simpelveld, voor notaris Kemmerling in Gulpen. Op de Huls heet zo omdat Huls hoger, op een heuvel, ligt dan Simpelveld. Zij transporteerden een weiland gelegen in Trintelen (bij Eijs), gemeente Wittem, groot veertig kleine roeden en een stuk land groot 85 kleine roeden, aan Leonard Keufkens, gehuwd met Catharina Lousberg, voor 249 frank of 117 gulden. Ook op deze dag voor dezelfde notaris verscheen Nicolaus van Weers die onroerend goed aan Joannes Leonard Keuffkens verkocht, bij elkaar voor fl. 1177,65.
1821: Bij de volkstelling van Wittem betreffende Eijs heette hij  Heinricus Vonwersch getruowd met Maria Catharina Koesters Zij habben twee koeien. In dit huis woonde ook Anna Catharina Mertens (wellicht zus van hun schoonzoon?).
1822: Zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Nikolaas en schoonzoon Andreas Mertens. Hendrik werd 78 jaar, was nog steeds wagenmaker en geboren in Valkenberg. Als echtgenoten van zijn vader noemde hij Maria Catharina Schmeitz (overleden) en Catharina Koosters (nog levend). Nikolaas was 24 jaar en wagenmaker en zijn zwager ( de man was zijn oudste zus) was 30 jaar en knecht.

Uit het eerste huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Anna Catharina  van Weersch / Vanweersch, van Weersch,  gedoopt Eijs 31 augustus 1794,  overleden Mechelen 31 augustus 1844, zij stierf op haar verjaardag, 50 geworden, trouwde Wittem 25 mei 1821 Andreas Josephus Mertens (Meertens), geboren Alsdorf (D) 7 december 1791 , overleden Wittem 31 juli 1871, zoon van Hermanus Josephus Mertens en Maria Elisabeth Schröders.  Bij zijn huwelijk was hij knecht in Simpelveld waar hij woonde.
  1836: Bij de volkstelling Wittem had het gezin één koe. Vader Mertens was in 1825 knecht bij haar neef Nikolaus.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Maria Ida van Weersch / (Vanweersch, gedoopt Eijs 7 oktober 1795, overleden Wittem 15 juli 1857, trouwde Eijs 9 mei 1828 Matheus Joseph Weijenberg,  geboren Eijs 18 april 1802 (knecht bij zijn huwelijk), landbouwer, overleden Wittem 24 januari 1876, zoon van Josephus Weijenberg en Petronella Rütters.
  1819: Hij werd vrijgesteld van de Militie wegens ligchaams gebreken finaal is vrijgesteld.
  1830: Op 25 april 1830 verschenen Ida van Weersch en haar echtgenoot Mathijs Jozef Weijenberg, landbouwer in Eijs, voor notaris Rompen. Zij transporteerden een perceel bouwland in Trintelen, groot twaalf roeden, voor 27 gulden aan Leonard Keufkens (Köfgens). Deze Leonard Keufgens kocht aardig wat grond, maar ook van de dochters van Jan van Werst uit Trintelen, getrouwd met Maria van Kan,. Zie notaris Rompen akte sept 1828, nr 146. (Eigenlijk stond er november 1828, maar dat werd doorgestreept).
  1836: Bij de volkstelling Wittem heeft vader één koe.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Jan Nicolaas van Wersch / Vanweersch  / Van Weersch,  gedoopt Aken 12 januari 1799,  timmerman , overleden Eijs 13 oktober 1863, trouwde 1: Wittem 23 april 1842 Maria Theresia Guignard, geboren Wylre 8 oktober 1780, overleden  Wittem 8 oktober 1843, dochter van Petrus Franciscus Guignard en Maria Catharina Gassen,  weduwe  van Jan Petrus Schmetz, trouwde 2:  Eijs 24 april 1844 Maria Sybilla  Frentzen / Fransen / Vrenken / Frenken / Fränken, geboren Ubachsberg. circa 1797, overleden Voerendaal 1 december 1887, 90 jaar, dochter van Gillis Vrenken en Johanna Elisabeth Steens / Meens.

  1822: Hij gaf, samen met zijn zwager Andreas Mertens de dood aan van zijn vader. Vader was wagenmaker en Nicolaas ook. Hij was toen 24 jaar.
  1842: Jan Nicolaas trouwde de eerste maal toen hij 42 was met de weduwe Maria Guignard die 18 jaar ouder was, dus 60. Op de akte staat zij beschreven als 62 jarige. Op de huwelijksakte staat ook bruidegom en bruid verklaren onvermogend te zijn.
  In de huwelijkse bijlage van zijn eerste huwelijk in 1842 is een gerechtelijk stuk van 5 april 1842. Jan ging naar
  Jan Lodewijk Feij, Eerste Plaatsvervanger van den Heer Kantonregter omdat Jan geen geboorteakte kon overleggen. Zijn naam stond niet in de Buregelijke Stand van Wittem. Daarom moest hij een akte van kennelijkheid hebben. Hij nam vier getuigen mee waaronder Herman van Weersch, oud 67 jaar en kleermaker. Alle vier getuigden zij dat Jan een zoon was van Hendrik van Weersche en Maria Catharina Smeets. Zij wisten wel dat hij in januari 1799 geboren was, maar niet de dag.
  1843: Zij stierf 1,5 jaar na hun huwelijk. Zijn tweede huwelijk was drie jaar later in 1845, Jan was 45 jaar, en zijn bruid Maria Vrencken was 47 jaar, Dit gebaseerd op de leeftijd die bij haar overlijden stond. In hun huwelijksakte stond dat zij in Voerendaal op 15 augustus 1807 geboren was, dus was zij 37 jaar. Jan was nog steeds timmerman in Eijs.
  1846: Jan Nicolaas, houtzager van beroep, verscheen bij notaris Nijst uit Wittem en bevestigde dat hij schuldig was aan den heer Pieter Alexander Henfling, Secretaris der gemeente Gulpen en Koopman, en aan Mejufvrouw Maria Theresia Ernst, winkelierster, meerderjarig, ongehuwd, beide wonende te gezegd Gulpen de gezegde heer Henfling aan om notaris wel bekend, tegenwoordig en aannemende eene Somme van zestig gulden nederlandsch spruitende ten zake van zoovele geleende contante gelden dewelke de voornoemde VanWersch bekent tot Zijn volkomen genoegen ontvangen te hebben, voor het passeren dezen, zullende deze er als dienen tot kwitantie. Nicolaas van Wersch beloofde het geld binnen vijf jaar terug te betalen en een interest te betalen van 5% die jaarlijks op 22 september betaald moet zijn. Als onderpand stelde hij een lap grond in Wittem en zijn huis met tuin in Eijs. Zijn huis lag ongeveer op de hoek Sint Agathastraat en de Mesweg. Hier was in de eerste helft van 1800 een kruising met de Bergstraat. Die huizen zijn gesloopt. Vandaag de dag staan daar twee huizen, nummer 8 en 10 die in 2012 gebouwd zijn. 
  Huis en grond in Eys1864: Voor notaris Hoho uit Wittem 
   is verschenen Maria Sibilla Vrencken zonder beroep weduwe van wijlen Johan Nicolaas van Wersch woonachtig te Eijs in de gemeente Wittem welke verklaarde te hebben verkocht en in vollen en vrijen eigendom onder vrijwaring als naar regten overgedragen aan den heer Gerard Leopold Quoidbach, rentenier grondeigenaar gehuwd met Mevrouw Gabrielle Thérese Elisabeth Christine de Ras woonachtig te Sinnich gemeente Teuven (België). Hij kocht het stuk land voor zichzelf als per volmacht namens de heer Hypolite Coenegracht uit Sinnich een stuk bouwland gelegen in het Cartielserveld gemeente Wittem. Zij had dit land verkregen als enige erfgenaam uit de nalatenschap van haar man, genoemd in het testament verleden voor notaris Sanders uit Heerlen op 23 november 1844. De kopers betaalden ƒ 289,52

S.5g. Nicolaas van Werst / Weerst / Von Werst, zoon van 4c, gedoopt Mechelen 28 januari 1754, overleden Cartils 23 mei 1812, trouwde Mechelen 30 september 1783 Anna Barbara Funcken / Vonken / Voncken / Vinken, geboren Wylre 5 mei 1767, overleden Cartils 25 maart 1818, dochter van Nicolas Voncken en Maria Catharina Kusters.

1784: Bij de geboorte van hun eerste kind schreef de pastoor in het doopboek Nicolaus van werst en anna berb, funcken. Later kopieerde een andere pastoor dit doopboek en schreef Anna Barbara Funcken. In de tweede versie Anna Barbara Funcken. In beide versies was het  van Werst.
1785: Bij de geboorte van zoon Nicolaus schreef de pastoor in de eerste versie als moeder anna Berb: funcken.
De komende jaren bleef hij van Werst schrijven.
1791: Nicolaas van Wers en Anna Barbara Funcken kochten voor het leenhof van Wittem van de gezusters Maria en Joanna Frösch een stuk land gelegen in het Wittemerveld, groot 74 roeden voor een halve frank roede.
1792: Ook voor het leenhof van Wittem kochten zij nog een stuk land in het Wittemerveld, groot veertig roeden van Frans Heuts en zijn vrouw Maria Broers, voor 65 stuiver per halve roede.
1800: Ook kochten zij op 16 februari 1800 voor notaris Kemmerling 33 kleine roeden land gelegen in het Wittemerveld voor 29 frank van Maria a Campo uit Cartils. Voor dezelfde notaris transporteerde Charles Kahn, weduwnaar van Anna Maria Piron, wonende in Cartils, aan Nicolaas van Weers, landbouwer in Cartils, een woonhuis met alle toebehoren met koolhof en bossen, gelegen in Cartils, grenzend aan land van Nicolaas van Weers en Frans Heuts. De koopsom bedroeg 296 frank of vijftig Franse kronen.

1808/1809: Bij de volkstelling Wittem heette vader Von Wersch. Hij zei 55 te zijn en zijn vrouw 50. Feitelijk was vader inderdaad 55 en zijn vrouw 42. Zoon Nicolas was 27, feitelijk 24, zoon Laurentius was 22, Zij waren de enige kinderen die in huis woonden. Zij hebben twee paarden, drie koeien, één vaars, vier schapen en drie lammetjes. Vader was landbouwer in Wittem.
1808: Nicolaus van Werst werd op 3 juni 1808 door de Maire van Wittem dhr. S. Merkelbach, voorgedragen, met enkele anderen, tot kerkmeester van de hulpkapel in Wittem. Nicolaus zei toen 52 te zijn.
1809: Bij de volkstelling van Wittem werden de dieren niet meer genoemd. Vader en moeder konden niet schrijven, beide jongens wel. 
1812: Zijn overlijden werd aangegeven door twee buurmannen. Hij werd 55 jaar (feitelijk 58), was landbouwer en woonde in Cartils.
1852: Bij het overlijden van hun zoon Nikolaas werden de ouders in de akte Nikolaas Vanweersth  en Anna Barbara Voncken genoemd.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Catharina van Werst, gedoopt Mechelen 17 april 1784.
 2. Nicolaus van Werst, gedoopt Mechelen 18 februari 1785,  volgt 6i.
 3. Laurentius van Werst, gedoopt 30 januari 1788, volgt 6j.
 4. Maria Agnes van Werst, gedoopt Mechelen 16 februari 1790.
 5. Hendrik von Werst, gedoopt Mechelen 18 augustus 1791.
 6. Maria Catharina van Werst, gedoopt 28 mei 1794, overleden vóór 1799.
 7. Maria Catharina, geboren 28 mei 1799.

S.5h. Johannes Mathias van Weers, geboren Mechelen 20 februari 1764, zoon van 4c, overleden als Mathieu van Weers: in de Houbsetraat Gulpen 6 juni 1814, 50 jaar oud, trouwde Gulpen r.k. 22 februari 1789 Anna Catharina Heijenraets / Hijenraed Heijenraed / Heijraats) overleden Gulpen 6 juni 1814, dochter van Gillis Heijenraets.

1804: Op 29 juli 1804 verschenen voor notaris Kemmerling Mathijs van Weers, landbouwer, en zijn vrouw Anna Catharina Heijenraets, wonende in Gulpen. Zij verklaarden opdracht te hebben gegeven om vier stukken land, groot totaal 110 aren, tegen het hoogste bod te veilen.
De opbrengst zou gebruikt worden voor de afbetaling van een lening van 1425 frank of 475 Akense rijksdaalder, welk bedrag door de rentenier Mathijs Konings uit Burtscheidt (D) op 25 juli 1792 verstrekt was.
1814: Het overlijden van Mathieu. Hij werd 50 jaar en was linnenspinner. Hij woonde in de Houbestraat in Gulpen.
1816: Volkstelling Gulpen: De weduwe Van Wersch deelt een huis met Frederix Busseler (53) en zijn vrouw Catharina Ploumen (51) en zijn zwager Laurent Ploumen (56). Anna Catharina Heijenrath is 51. Bij haar zijn de kinderen Arnold Van Weersch 18, Catharina Van Weersch 15, Anna Maria Van Weersch 7 jaar. Zij wonen in Euwerheim.
1816-1825:  Volkstelling Gulpen Zij wonen in het gehucht Waterop, aan de Trap, huis nummer 56. De weduwe is
in behoeftige staat in deze volkstelling  Zij is 70 jaar. Bij haar wonen Maria Ida van Weersch, 37 jaar, Anna 31 jaar (allen geboren in Gulpen) en Mari Elisabeth, 6 jaar, geboren in Wijlre (er staat inderdaad Mari). Achter alle vier staat behoeftige. Hun andere kinderen zijn blijkbaar het huis uit, of werken ergens anders? In ieder geval werkt zoon Arnold bij boer Gillis Schatten als dienstknecht in Gulpen. De andere kinderen worden niet genoemd. 
1823: Toen zijn zoon Fredrik in dienst moest was vader al overleden. Moeder had als beroep: Bedelaarster. Hun achternaam was van Wersch. Toen zoon Arnold  (5) in dienst moet werd hun achternaam verbasterd tot van Weerts. 
1855:
Op de overlijdensakte van zoon Arnold staat dat diens zoon dacht dat zijn oma Anna Catharina Warlemont heette in plaats van Lemmens.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Ida van Weers, gedoopt Gulpen 9 augustus 1789, doopgetuigen Jan Lardinois (die getruwd was met Maria van Wers) en Anna Baur, overleden Wittem 5 mei 1868, trouwt Gulpen 25 april 1840 Antoon Joseph Boisten (Bosten), geboren Wittem 13 juni 1815, zoon van Jan Hendrik Boisten en Maria Aussems.
 2. Anna Maria van Weers, gedoopt Gulpen 22 februari 1791, doopgetuigen Jan Heijenraets en Anna Maria van Wers, overleden Gulpen 11 mei 1791.
 3. Nicolaas van Weers, gedoopt Gulpen 18 augustus 1792, doopgetuigen Jan Peter van Wers en Ida Heijenraets, volgt 6k.
 4. Anna van Weers, gedoopt Gulpen 31 januari 1795, doopgetuigen Hubert Vaessen en Maria Catharina Willems, overleden Wittem 14 augustus 1851.
  Het vreemde is dat een van de aangevers van haar overlijden. Antonius Josephus Bosten is. Hij is namelijk de zwager van Anna, zie nummer 1, dagloner in Wittem. Als achternaam van haar moeder zei hij  dat het Lardinois was. Dus op de overlijdensakte staat als haar moeder vermeld: Catharina Lardinois en als vader Mathijs Vanweersch. Anton Bosten heeft zijn schoonmoeder nooit gekend want die was al in 1832 overleden en hij trouwde Anna’s zus in 1840.
  Op Anna’s overlijdensakte wordt haar achternaam als Vanweersch geschreven zonder beroep niet gehuwd en geboren in Gulpen, 60 jaar oud. Zij woonde in Eperheide.
 5. Arnold van Weers gedoopt Gulpen 20 april 1797, doopgetuigen Arnold Mullenaers en Anna Heijenraets, volgt 6l..
 6. Jan van Weers / Vanweers / Van Weerts, geboren Gulpen 26 januari 1799, trouwde Forst 11 januari 1834 Johanna Maria Lafarre, geboren Gulpen circa 1803, overleden Aken 9 december 1886, dochter van Peter Lafarre en Catharina Rumpen.
  1834: In hun huwelijksakte staat dat hij 34 jaar was en dienstknecht. Hij woonde in Forst (D). Zij was 31 jaar en woonde in Roetgen (D).
  1886: In haar overlijdensakte staat dat Anna Lafarre in Mulheim an der Ruhr woonde. Zij was de weduwe van de houtarbeider Mathias Vanwersch.
 7. Catharina van Weers(Vanweersch), gedoopt Gulpen 4 februari 1801, doopgetuigen Nicolaas van Wers en Catharina Ploumen, overleden Heer 16 december 1868, 67 jaar oud, bij haar overlijden was zij huishoudster, trouwde Heer 25 april 1835 Andreas Ummels (Hummels), geboren Heer 7 september 1788, zoon van Michael Ummels en Joanna Maria Vilvoi. Hij is gedoopt op 9 september1788, overleden Heer 13 augustus 1848, 59 jaar oud.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
  Andreas Ummels was eerst getrouwd met Joanna Catharina Vliex, overleden Heer 7 april 1831. Uit dit huwelijk werd Christiaan Ummels geboren. Bij het overlijden van zijn stiefmoeder in 1868 was hij met zijn halfzwager Martin Dormans de aangever. Christiaan was 49 jaar en woonde in Heer. Hij was werkman. Notitie bij het huwelijk: wordt ook geschreven als Anna Catharina van Weers.
  Andreas trouwde vervolgens in april 1835 met Catharina van Weers. Het was een gedwongen huwelijk aangezien zij al enkele maanden zwanger was van hun eerste kind Johannes Hubertus Ummels die in augustus 1835 geboren werd.
  1840: Op 25 februari 1840 verscheen voor notaris Willem Nijst in Wittem Catharina van Wersch en haar man Andreas Ummels, landbouwer in Heer bij Maastricht. Zij toonden een op 21 januari 1840 in Maastricht geregistreerde akte van volmacht verleend door onderstaande broers en zusters:
  – Ida van Wersch, zonder beroep, in Gulpen,
  Anna Maria van Wersch, dienstmaagd, in Noorbeek,
  – Nicolaas van Wersch, dienstknecht, wonend in Orsbach (Pruisen),
  Arnold van Wersch, dienstknecht, in Mechelen,
  – Jan van Wersch, dienstknecht, in Richterich (Pruisen),
  Hendrik Frederik van Wersch, dagloner in Daelhem, thans in Bannet, gemeente Mheer,
  Anna van Wersch, zonder beroep, in Gulpen, Vervolgens werd de notaris het vonnis getoond van de rechtbank in Maastricht waarmee aan bovengenoemden toestemming werd verleend over te gaan tot de publieke verkoop van de onverdeelde boedel afkomstig van hun overleden  ouders Mathijs van Wersch en Anna Catharina Heijenraets. De boedel bestond uit:het huis met toebehoren, gelegen in de Dily in Gulpen, groot twaalf roeden, bewoond door Anna en Ida van Wersch,die toestemming tot verkoop gaven. Opbrengst: zestig gulden;
  een stuk bouwland, groot acht roeden, gelegen op de Kamp onder Gulpen. Opbrengst: zestig gulden;
  een stuk bouwland, groot tien roeden, gelegen op de Hegge. Opbrengst: 77,50 gulden;
  een stuk bouwland, groot twee roeden, gelegen op de Oude Steenweg onder Gulpen. Opbrengst: vijf gulden. De koopsom, totaal 202,50 gulden, werd gestort door Gerard Nicolaas Rutten, bierbrouwer en brandewijnstoker,  wonend in Maastricht.
 8. Frederik van Weers, gedoopt Gulpen 13 maart 1803, volgt  6m.
 9. Maria  (Anna Maria) van Weers / Vanweersth, gedoopt Gulpen 30 mei 1808, overleden Straat/Mechelen/Wittem 12 september 1847.
  Aangever van haar overlijden was haar broer Arnold die zei 46 te zijn (hij was echter 50). Anna Maria was, volgens Arnold, 48 jaar. Zij was in feite 39.

S.6. Willem Joseph van Wersche, zoon van 5, gedoopt 29 november 1782, doopgetuigen Willem Goor en Maria Elisabeth Liedgens, overleden Seraing 9 oktober 1859, 79 jaar, landbouwer in Nulland, trouwde Kerkrade 29 mei 1807 Anna Maria Crombach, (ook wel Maria Josepha Crombach en in de huwelijksakte van dochter Anna Maria wordt zij Anne Marie Josephe Crombach (Krombach, Crombag en Crumbag) genoemd, gedoopt Kerkrade 18 juli 1787, overleden Seraing 29 april 1869, 87 jaar, dochter van Godefroi Crombag en Marie Friede Lauven.

1807: Hij werd vrijgesteld van de militie omdat hij getrouwd was. Willem was 24 jaar.
1812: Bij de geboorte van Marie Anne is vader 28 jaar, en landbouwer in Nulland.Hij tekende de akte met
W.J. Van Wersch.
1818: Bij de geboorte van Godefrid is vader 34 jaar, landbouwer in Nulland en tekende de akte met w j von wersch. De ambtenaar schreef Vanwersch.
Circa 1848: Het gezin verhuist naar Seraing (B) waar hij mijnwerker werd. Voortaan heette hij Guillaume Joseph Vanwersch. De familienaam werd ook Vanwersch.
1849: Bij het overlijden van zoon Victor in Seraing. is vader mijnwerker en 62 jaar, Om een of andere reden tekende hij de akte niet. Hij kon wel schrijven.
1850: Bij het huwelijk van Lambert tekent vader de akte met wilhelmus van wersch terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef. Vader is volgens de akte 68 en moeder 67.
1850: Bij het huwelijk van Anne tekende vader met wilhelmus jos van wersch terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef. In de huwelijksakte staat dat vader 65 jaar is en moeder 62, terwijl hij 72 was en zij 67 jaar.
1852: Hij geeft het overlijden aan van een kleinkind dat bij de geboorte direct overleden was. Een kind van dochter Josephine Vanwersch. Er stond in de akte geen vader genoemd. Guillaume tekende met Will van wersch.
1854: In dit jaar moest het echtpaar afscheid nemen van drie van hun kinderen Jean Leonard, 17 oktober 1854, Marie Hubertine, 21 oktober 1854 en Anne Marie op 2 december 1854.
1859: Bij zijn overlijden wonen zij in de Rue Marchamps, Seraing, Hij werd 79 jaar en zonder beroep.
1869: Moeder Crombag overleed 29 april 1869. Haar zoon Henri overleed 15 april 1869, diens vrouw 25 juni 1869. Zij woonde Rue des Arres in Seraing.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. Godfried Vanwersch / von Wersch, geboren  27 oktober 1807, overleden 5 juli 1815.
 2. Marie Theresia Vanwersch, geboren 16 september 1809, overleden Seraing 9 februari 1849, trouwde Kerkrade 10 januari 1833 Cornelius Baumans, zoon van Mathijs Baumans en Jenne Catharina Flemming.
  Hij was mijnwerker.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 3. Maria Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 17 november 1810, overleden Kerkrade 21 oktober 1811.
 4. Maria Anna Vanwersch, geboren Kerkrade 12 oktober 1812, overleden Seraing 2 december 1854, 42 jaar, trouwde Seraing 13 juni 1850 Pierre Joseph  Hubertus Messen, geboren Würselen 3 november 1804, zoon van François Messen en Anne Marie Laven.
  Pierre Messen was weduwnaar van Marie Mathilde Schoeld, overleden februari 1849. Zij woont in Pont Robiet in Seraing. Dat is nu Rue Robiet.
 5. Anna Maria Vanwersch, geboren Kerkrade 16 oktober 1814, overleden Seraing 18 juni 1871, trouwde 1: Kerkrade 22 juni 1832 Hendrik Joseph Niesters ook wel Heinrich Joseph Niesten, geboren 3 november 1802, overleden (hierin heet hij Niestens) Tilleur 23 november 1850, zoon van Jan Leonard Lennert Jan Niesters en Maria Elisabeth Hendricks.
  Bij hen in huis woonde ook Elisabeth Vanwersch, 11 jaar, dus geboren ca 1829.
  Trouwde 2: Seraing 28 april 1853  Henri Edmond Zerp,  geboren Maastricht 1 mei 1821. In de huwelijksakte stond dat zijn ouders onbekend zijn.
  1832: Bij haar huwelijk met Niesters was zij 18 jaar en hij 30 jaar.
  1850: Henri Niesters overleed in Tilleur terwijl zijn vrouw in Seraing woonde. De aangifte in Tilleur werd gedaan door zijn beide zwagers Henri en Hubert (=Lambert) Vanwersch, respectievelijk 29 en 26 jaar en beiden waren mijnwerkers.
  1852: Bij het overlijden van Henri, twee jaar oud., woonde het gezin  in de Rue de Chêne 178 in  Seraing.
  1853: Bij het tweede huwelijk is haar man Henri 31 jaar en mijnwerker, Hij woonde in Heer in Limburg. Anne Marie was 38 jaar en weduwe.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
 6. Maria Josepha Vanwersch, geboren Nulland (Kerkrade) 20 oktober 1816.
  Zij kreeg in Seraing op 12 september 1852 een levenloos geboren kind. Zij woonde in de Rue Saint Antoine 8. Daar woonde in 1854 haar zus ook. Wellicht was dat hun ouderlijk huis? Aangevers van het levenloos geboren kind waren haar vader Guillaume Joseph, 71 jaar en Noël Fossoul, een werknemer.
 7. Godefroid Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 26 maart 1818,   trouwde Seraing 16 oktober 1842 Marie Agnes Eiza Rouma, geboren Seraing 13 april 1822, overleden Seraing 9 februari 1846, dochter van Mathieu Rouma en Marie Agnes Capp.
  1842: Bij hun huwelijk was hij, net als zijn vader, mijnwerker. Hij was 24 jaar en zes maanden. Zij 20 jaar en zes maanden en dagloonster. In 1842 schreef een ambtenaar zijn naam als Godfroid Vanverche. In de huwelijksakte stond zijn naam als wanwersch, maar ernaast in de kantlijn stond Vanwersch.
  1846: Bij haar overlijden was Godfroid dagloner en 26 jaar. Mede aangever, naast Godefroid, was zwager Lambert Evista , 36 jaar. Godfroid kon niet schrijven.
 8. Victor Vanwerch (zonder s), geboren Kerkrade circa 1819 want hij was volgens zijn overlijdensakte 30 jaar  en vrijgezel, overleden Seraing 26 januari 1849.
 9. Hendrik Joseph Vanwersch, geboren 10 januari 1820, volgt 7.
 10. Jan Leonard Vanwersch, geboren 14 mei 1821, volgt 7a.
 11. Willem Joseph Vanwersch, geboren 10 december 1822, volgt 7b.
 12. Lambert Joseph Vanwersch, geboren 27 juli 1824, overleden Seraing 30 mei 1861, 33 jaar oud, Rue de Chêne, nummer 38, Quartier l’Est,Seraing, mijnwerker, In zijn overlijdensakte wordt hij Hubert Vanwersch genoemd, geboren in Aken, trouwde Seraing 11 april 1850 Marie Catharine Crunenberg, geboren Seraing 5 augustus 1825, dochter van Leonard Joseph Crunenberg en Marie Joseph Massin.
  1850: Bij hun huwelijk stond in de huwelijksakte dat Hubert Vanwersch identiek is aan Lambert Joseph Vanwersch. Dit getuigden zijn vader, moeder en de vier huwelijksgetuigen.
 13. Elisabeth Vanwersch, geboren 3 maart 1826, overleden Seraing 19 april 1873, trouwde 1: Seraing 17 juni 1845 Joseph Vergolts, geboren Pannesheide (D) 24 oktober 1818,  overleden Seraing 12 mei 1864. Hij werd 46 jaar en was mijnwerker, zoon van  Jean Pierre Vergolts en Marie Gertrude Scheeren.
  Het echtpaar woonde Rue des six Bonners Tegenwoordig is dat Rue des six Boncelles.
  trouwde 2: Seraing 11 november 1871 Lambert Troisfontaine, geboren ‘s-Gravenvoeren 14 juli 1815, overleden Seraing 14 oktober 1865, zoon van Mathieu Troisfontaine en Marie Catherine Judith Frijns.
  Hij was weduwnaar van Hubertine Vanwersch, de zus van Elisabeth. Hubertine overleed in 1854. Bij zijn huwelijk met Elisabeth is Lambert 56, landbouwer en woont in Seraing. In 1876 trouwde Lambert voor de tweede keer met Marie Lejeune. Lambert Troisfontaine is totaal vier keer getrouwd.
 14. Maria Hubertina Van Wersch, geboren 13 januari 1828, overleden Seraing 21 oktober 1854, trouwde Seraing 2 februari 1854 Lambert Troisfontaine, geboren ‘s-Gravenvoeren 14 juli 1815, zoon van Mathieu Troisfontaine en Marie Catharine Judith Frijns.
  1854: Bij haar huwelijk was Marie Hubertine Vanwersch 26 jaar en woonde Rue Saint Antoine 8, Seraing. Lambert was 38 jaar en zes maanden. Hij was knecht. Enkele maanden later overleed zij,  net 8 maanden getrouwd.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 15. Marcellus Joseph Vanwersch, geboren 28 mei 1831, overleden Seraing 25 mei 1878, mijnwerker en vrijgezel.
  In zijn overlijdensakte staat 28 mei 1835 als geboortedatum. Dat is fout opgegeven door de aangever, zijn neef Mathieu Bauman, 46 jaar
 16. Jean Vanwersch, geboren circa 1833.
  Hij gaf in 1861 het overlijden van zijn broer Hubert (=Lambert)  aan. Jean was 28 jaar en mijnwerker. Hij is dus geboren circa 1833. Jean kon niet schrijven.
 17. Joseph Vanwersch, geboren circa 1836.
  Hij geeft in 1869 het overlijden  aan van zijn moeder,  van zijn broer Henri en iets later van diens vrouw aan. Zodoende kun je zijn geboortejaar schatten.

S.6a. Jan Joseph van Wersch, (Vanwersch), zoon van 5, winkelier in Kerkrade, geboren 16 november 1790, getuigen Hendrik Joseph Offermans en Maria Catharina Mucher, overleden Kerkrade als gepensioneerd militair 31 december 1855, trouwde 20 januari 1824 Maria Theresia Sauren (Souren), geboren Kerkrade 15 oktober 1801, overleden Kerkrade 17 april 1883,  dochter van Albert Sauren en Maria Widderhoven.

1824: Op zijn huwelijksakte staat dat hij barrier = ontvanger was. Hij woonde in Onderspekholz, het tegenwoordige Terwinselen.
1829: Vanaf 1829 tot aan zijn dood in 1855 staat steeds in de aktes dat hij winkelier in Kerkrade was.
1831: In het Bevolkingsregister van 1831 staat dat hij kruidenier was.
1836-1851: Jan zat als raadslid in de gemeenteraad van Kerkrade.
1848: Op 3 januari 1848 werd Jan Joseph Vanwersch door de gemeenteraad benoemd tot leidinggevende van de Kerkraadse nachtwacht.
1884: In 1884 werd, na het overlijden van beide ouders, de inboedel verdeeld ter waarde van ƒ 16.943,-  Hij liet geen mannelijke nazaten achter. Deze tak stierf dus uit.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Josepha Vanwersch, geboren 6 december 1824, overleden Hengelo 5 februari 1892, trouwde 26 januari 1857 Jan Joseph Carl Conen, Coonen), geboren ’s-Hertogenrade (=Herzogenrath) 24 juni 1826, overleden Luik, Avenue Blonden 7, 6 mei 1905, weduwnaar van Anne Josephe Wersch (van staat er niet bij). De aangifte werd door schoonzoon Gaspard Hoeter, 54 jaar en geen beroep, gedaan. Zoon van Antoon Cohnen en Anna Maria Crumbach.
  Bij hun huwelijk was Jan Joseph winkelier. In 1884 gaf hij bij notaris Timmers in Heerlen op dat hij grondeigenaar in Hengelo was en echtgenote van Anna Maria van Wersch.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 2. Maria Theresia Van Weersch (Vanweersch Vanwersch), geboren Kerkrade 6 december 1826, overleden Kerkrade 26 oktober 1870,  trouwde Kerkrade 25 mei 1860 Antoon Joseph Wiertz, geboren Kerkrade 24 februari 1832, overleden Kerkrade 21 november 1905, zoon van Jan Winand Wiertz en Maria Elisabeth Herry.
  Op de huwelijksakte staat dat Maria Theresia 32 jaar oud was, terwijl zij feitelijk 33 was. Dus behalve dat mensen hun leeftijd niet wisten, kon de ambtenaar ook niet rekenen hoewel hij haar geboortedatum had. De bruid ondertekende de akte met Th Vanwersch, een zeldzaamheid. Haar man kon niet schrijven. In 1884 was hij brievengaarder. Dan heeft hij toch geleerd te lezen en schrijven. Hij overleefde zijn vijf kinderen. Hij was ook koster en zij was winkelierster. Zij woonden in Ten Dorpe. Na haar overlijden trouwde hij met Anna Maria Meelkop.
 3. N.N. Vanwersch, geboren en overleden Kerkrade 6 april 1829.
 4. Francis Willem Vanwersch, geboren Kerkrade 20 mei 1830, In 1858 ging hij vanuit Roermond in Ravenstein wonen. Hij overleed in Dunbrody in Zuid-Afrika 16 juni 1888 (of 17 juni 1888).

  leidsch-dagblad-30-juni-188
  1888
 5. Maria Elisabetha Vanwersch, geboren 23 februari 1834. Zij vertrok naar Tilburg en op 10 februari 1859 (zij is dan 25 jaar) verhuisde zij vanuit Tilburg naar Gulpen. Overleden Gulpen 23 maart 1919, ongehuwd. Zij was geestelijk zuster.
 6. N.N. Vanwersch, geboren overleden Kerkrade 28 mei 1836
 7. Hendrik Joseph Vanwersch, geboren 21 september 1837, overleden Kerkrade 19 oktober 1837.
 8. Clara Francisca Vanwersch, geboren 4 augustus 1839, overleden Kerkrade 17 maart 1882, trouwde Kerkrade 14 november 1871 Lambertus Straatman, geboren Maasbracht 4 april 1885, zoon van Gijsbertus Straatman en Alberta Gelsing.
  In 1884 was hij koffiehuishouder in Kerkrade. Van hun negen kinderen was er in 1884 maar één overgebleven.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
 9. Felicité Vanwersch, geboren 24 december 1841, trouwde Kerkrade 14 november 1871 Karl Johan Gerard van Ool, geboren Roermond 1 september 1846, overleden Roermond 21 december 1889, zoon van Jan Joseph Hubert van Ool en Maria Catharina Weilenus.
  1871: Gerard van Ool was van 1871 tot 1878 hoofd geweest van de nieuw gebouwde jongensschool in de Irmstraat in Simpelveld.
  1878: In 1878 werd hij tot hoofd van de school in Gulpen benoemd. Zijn salaris was in Simpelveld fl 500.- per jaar dat in die tijd een groot bedrag was.
  1884: Hij zei tegen notaris Timmers in Heerlen bij het opmaken van een verdelingsakte dat hij hoofd der school in Gulpen was.
  1889:
   Op 15 oktober 1889 verhuisden zij naar Roermond waar Karl van Kol dat jaar overleed, 43 jaar oud. Zijn weduwe bedankte iedereen die haar gesteund had. Mede ondertekenaar was dochter Maria. Hun zoon, Joseph, werd niet genoemd, dus die zou dan ook al overleden kunnen zijn. Beide zussen trouwden op dezelfde datum. Enkele maanden daarvoor waren ze net naar Roermond verhuisd. Een maand voor zijn dood vertrokken moeder en dochter naar Laurensberg. Waarschijnlijk ging het daarna ook niet goed met haar. Karl was mede oprichter en secretaris der Conferentie van den H. Vincentius van Paulo in Gulpen.
  1896: Zij werd opgenomen in het
  krankzinnigengesticht (zoals dat toen heette) Reinier van Arkel in Den Bosch.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.6b. Frans Willem van Wersch, zoon van 5, (Vanwersch, Van Wersche, landbouwer), gedoopt Kerkrade 5 april 1794,  overleden Laurensberg 29 maart 1872, trouwde 24 juli 1819 Maria Elisabeth Josephe Wiertz (Wirtz), geboren Kerkrade 19 mei 1800, overleden Laurensberg 14 februari 1878, dochter van Gerard Wirtz en Maria Agnes Linnerts / Lennartz.

1823: Bij de Kerkraadse volkstelling was hij landbouwer en had net twee kinderen. Het jonge gezin woonde bij zijn schoonouders in. Frans bezat veel grond in Kerkrade. Op de kadasterkaart stonden acht stukken bouw- en weiland op zijn naam. Twee stukken gebruikte hij voor zijn huis en tuin.
Alle geboorte- en overlijdensakten van zijn kinderen tekende hij met f.w. van Wersch. De ambtenaren schreven echter steeds zijn achternaam als Vanwersch.
1832: Hij ontving uit handen van Stephan van Wersch, eigenaar in Simpelveld, een bedrag van 100 rijksdaalders uit en in naam van zijn zwager Johan Hendrik Ossenbeck uit Bardenberg. Voor zichzelf ontving Frans Willem nog eens 100 rijksdaalders uit de nalatenschap  van wijlen zijn oom Philip van Wersch, pastoor in Morken.
1855: Hij pachtte de hoeve Schurzelt. In 1855 was hij (of een van zijn zonen) aan het ploegen toen hij een zerk, aardewerk vaten, glasschalen, zalfhouders en een lampje uit de Romeinse tijd vond. Hiermee bewees hij dat de grond zeer oud was.
1868: op 18 maart 1868 vertrokken vader en moeder met enkele kinderen naar Laurensberg. Zoon Gerard pachtte vervolgens de hoeve Lückerheide in Kerkrade.
1869: In de Königlich Preußischer Staats-Anzeiger (Allgemeine Preußische Staats-Zeitung) van juni 1869 staat dat in het Duitse Handelsregister hij eigenaar is van een brandewijnstokerij. Hij woont in Schurzelt bij Aken, Zijn zonen Gerard Joseph en Anton Joseph, die ook in Schurzelt wonen, zijn ook bevoegd om te tekenen.
van wersch schurzelt
1924: De kinderen van Frans en Maria werden opgeroepen om te verschijnen bij notaris Van Oppen in Maastricht om in te stemmen met grondonteigening. Dit ten algemeenen nutte ten behoeve van den aanleg van een spoorweg van Schaesberg over Kerkrade naar Spekholzerheide ten name van het Rijk. Aan de erven (er staat: geïnsueerden) werd een totale vergoeding geboden van f 262,- Indien ze na twee dagen niet zouden komen opdagen werd de grond in ieder geval onteigend.
In het bijzonder werd zoon Gerard Joseph gemaand te verschijnen. Zijn laatste bekende woonplaats was Schurtzelt. Dit was een gehucht in de buurt van Laurensberg (D), nu slechts een straatnaam in Laurensberg. Hier was hij landbouwer. Maar zijn huidige verblijfplaats was onbekend. Waarschijnlijk was hij overleden want Gerard was in 1822 geboren.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. Lambert Joseph Vanwersch, geboren 4 september 1820, overleden Kerkrade 20 mei 1839.
 2. Gerard Joseph Vanwersch, geboren 2 december 1822, overleden   Aken 26 januari 1891, 68 jaar,, Hij woonde in Würm, Kreis Geilenkirchen. Aangifte van overlijden gebeurde door zijn huisknecht Heinrich Jansen.
  1869: Voordat Gerard naar Schurzelt vertrok, had hij een jaar lang nog de hoeve Lückerheide in Kerkrade na zijn vader gepacht. Toen de pacht, zoals gewoonlijk, in maart zou aflopen, gaf hij zijn dienstmeid Josephine Slijper een getuigschrift, In de Königlich Preußischer Staats-Anzeiger (Allgemeine preußische Staats-Zeitung) van juni 1869 staat dat in het Duitse Handelsregister dat zijn vader eigenaar is van een brandewijnstokerij. Zij wonen in Schurzelt bij Aken, Gerard  en zijn broer Anton Joseph zijn ook bevoegd om te tekenen.

  Josephina Slijper
  Attest.
  Bescheinige hiermit das Josefine Slijper von Kirchrat bij uns trau und. fleisig ein und ein halb jaar gediend hat.
  Lückerhijde, den 14 Märtz 1869

  1924: Gerard Joseph van Wersch, landbouwer, vroeger wonend Schurzelt, doch thans zonder bekende woon- of verblijfplaats,  Ten behoeve van de aanleg van spoorweg van Schaesberg over Kerkrade naar Spekholzerheide kon grond onteigend worden. Nummer 290 van het grondplan, weiland, B 3460 Kerkrade, de eigenaren zijn de erven Frans Willem van Wersch, landbouwer in Kerkrade en Gerard Joseph van Wersch landbouwer in Schurzelt en verdere erfgenamen als mede eigenaren. Zij konden ƒ 262 totaal krijgen. Ik weet niet of dat per persoon is of totaal.

 3. Jan Joseph Vanwersch, geboren 1 mei 1825volgt7c.  
 4. Maria Theresia Vanwersch, geboren 19 november 1826, overleden Rimburg 4 januari 1876, trouwde Scherpenseel 22 november 1854 Hendrik Joseph Spiertz, winkelier, geboren Zweibrügen (D) 29 juli 1824, zoon van Franz Peter Spiertz en Anna Catharina Haselier.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 5. Clara Francisca Vanwersch, geboren 27 mei 1829, overleden 16 mei 1837.
 6. Hendrik Joseph Vanwersch, geboren 27 maart 1831, overleden Kerkrade 22 januari 1831.
 7. Lodewijk Hubert Joseph Vanwersch, geboren 4 juni 1833, overleden Frelenberg 6 februari 1913.
  Hij woonde in Palenberg waar hij rentenier  was. Hij werd 80 jaar.
 8. Daniel Joseph Vanwersch, geboren 19 september 1835, volgens zijn bidprentje werd hij geboren op 21 september 1835, overleden Scherpenseel 13 juni 1901.
  Waarschijnlijk was hij getrouwd want op zijn bidprentje staat onder meer: und ewiges Heil besorgter Hausvater.1878: Daniel van Wersch gaf in 1878 het overlijden van zijn moeder aan. Hij was landbouwer en woonde in Laurensberg. Hij kende de ouders van zijn moeder niet.
 9. Frans Joseph Vanwersch, geboren 22 november 1838, overleden Kerkrade 25 april 1839.
 10. Frans Willem Vanwersch, geboren 23 februari 1840,  overleden Aken 4 februari 1886, trouwde  1: Anna Petronella Hubertina Clausmann, trouwde 2: Anna Hubertina Josephina Breda, overleden Aken 29 juli 1884.
 11. Maria Gertrude Vanwersch, geboren 18 maart 1842, overleden  Aken 1 februari 1925.
 12. Anton Joseph Vanwersch, geboren 9 februari 1846. volgt 7d.

S.6c. Jan Stefan (Jean Etienne) van Wersch, zoon van 5a, geboren Simpelveld 14 januari 1782, getuigen Stefan van Wersch en Maria Mechtilde Lintjens, uit Voerendaal, overleden Simpelveld 9 augustus 1838, trouwde Simpelveld 12 januari 1809 Maria Joseph Lauvenberg (Laufenberg, Lovenberg), geboren Laurensberg 3 maart 1787, overleden Simpelveld 4 mei 1835, dochter van Nicolas Laufenberg en Maria Anna Schielen.
Alle jongens kregen de naam Hubertus in hun doopnamen. Van de tien kinderen trouwde alleen Johan Josephus Hubert. 

schutzenmeister
Johannes Steffanus van Wersch Schützenmeister ist konigh worden in Simpelvelt den 19 ten Mai Anno 1805.

1805: Hij werd schützenmeister van Simpelveld.
1807: Hij was medegetuige bij de aangifte van de geboorte van zijn neef Jan Lodewijk, zoon van zijn broer Jan Peter. Jan werd in de Franse akten Jean Etienne genoemd. Hij was 26 jaar en distillateur (=likeurstoker).
1809:  Bij hun huwelijk was Jan 27 jaar en Maria 22 jaar.
1809: Bij geboorte en overlijden van zijn oudste dochter was Jan distillateur. Hij tekende de akten met jean etienne Van Wersch. Zijn vader was burgemeester van Simpelveld en tekende met Van Wersch,
1812: Hun tweede kind Anna Cathrine overleed, Vader was distillateur en 30 jaar. Hij tekende de akte met jean etienne Van Wersch.
1812: Bij de geboorte van Jean Theodore was vader nu tabakverkoper. Hij tekende de akte met j:e: van Wersch. Hij trad trouwens veel op als getuige bij geboorten, overlijden en huwelijken in Simpelveld Zeker tot en met 1816.
1813: Jan Stefan was 31 jaar stond bekend als winkelier in tabak in Simpelveld. Daarnaast was hij ook koster in de kerk van Simpelveld en werkte hij op de boerderij van zijn vader.  Bij het overlijden van zoon 7 in 1823 was hij nog steeds winkelier en koopman.
1815: Jan heet in de geboorteakte van zoon Petrus Joseph: Johannes Steffanus van Wersch. Hij was 33 jaar en herbergier. Moeder wordt als Laufenberg opgeschreven. Zij woonden in de Dorpsstraat nummer 58.. Vader tekende de akte met j: s: van Wersch.
1818: Vader was cabaretier (=herbergier), 33 jaar en hij tekende met jean etienne van Wersch. Moeder wordt als Lovenberg beschreven.
1821: Bij de geboorte van de tweeling was vader winkelier.

Jan van Wersch
Journal de la Province de Limbourg 1827

1824: Stephaan van Wers wordt benoemd tot bijschatter.
1827: Hoewel in bovenstaand bericht Ivan Wersch staat, moet dit als J van Wersch gelezen worden. De I en de J werden in oude handschriften door elkaar gebruikt. Soms heet iemand Ioannes, dan Joannes.
1836: Hij werd gekozen tot raadslid van de gemeente Simpelveld.
1838: Het overlijden Jan Stephan. Aangifte werd door zijn zoon Peter Joseph Van Wersch gedaan. Hij werd 56 jaar, was landbouwer en woonde aan de Kerk. Weduwnaar van Maria Josepha Lauvenberg.
1844: Na hun overlijden verscheen hun oudste zoon Jan Theodoor, kapelaan in Heerlen, voor notaris Nijst in Wittem en kreeg voor hem en als voogd over de minderjarige kinderen en zijn broers, ƒ 505,34 . Dit bedrag hadden hun ouders aan het echtpaar Daniel brouwers /Maria Agnes Haenraeds geleend. 
1847:  Weer kwamen kapelaan Jan Theodoor en zijn broers bij de notaris en verkochten tien stukken land in Simpelveld en Bocholtz aan de Maastrichtsche Spoorweg Maatschappij. Die wilde namelijk een spoorweg Maastricht Aken aanleggen. Zij kregen hiervoor ƒ 4.226,37. De Maatschap kocht dat jaar veel grond in de regio op.
1848, Volkstelling in Simpelveld: het echtpaar was toen al overleden, maar vijf kinderen woonden bij elkaar in het huis waarvan Anna Lumeij, de vrouw van zoon nummer 5, samen met een 16 jarige dienstmeisje Maria Gertrudis Vaessen, het huishouden deed. In deze familie hadden Jan en Anna twee kinderen.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Lisette Joseph van Wersch, geboren Simpelveld 20 oktober 1809, getuigen Jan Theodoor van Wersch en Elisabeth Josephina Lauvenberg, overleden Simpelveld 24 oktober 1809, vier dagen oud.
 2. Anna Cathrina van Wersch, geboren Simpelveld 8 november 1810, overleden 13 maart 1812, zestien maanden oud.
 3. Jan Theodoor Hubert van Wersch, geboren Simpelveld 28 december 1812, getuigen Jan Theodoor van Wersch en Anna Catharina Meijers, uit Horbach, overleden Rimburg-Bruchhausen 28 mei 1880.
  Op zijn bidprentje staat: pastoor in Rimburg-Bruchhausen en overleden an den Folgen eines Schlaganfalls. Zijn priesterwijding was in Luik in 1840. Hij was 25 jaar kapelaan in Heerlen en op 14 oktober 1865 tot 1880 pastoor van Rimburg gewijd waar hij 15 jaar werkte. Hij had een jaarwedde van fl.400,- Jan van Wersch, pastoor
 4. Pieter Joseph Hubertus van Wersch, geboren 21 juni 1815, getuigen Pieter Jos van Wersch en Maria Anna Bisschoffs, overleden 29 november 1901.
  1847: Volkstelling: Zij hadden huisnummer 95 in Simpelveld. In het huis woonden acht personen. De oudste was Peter Joseph, 24 jaar en landbouwer, dan Joannes Josephus 21 jaar en hij was toen koster en niet getrouwd. Hij zou enkele maanden later trouwen.  Verder woonden er Joannes Jacob, 16 jaar, Joannes Lodowicus, 13 jaar en Joannes Cornelius, 10 jaar. In het huis woonden ook dienstknecht Jacobus van Kan, 30 jaar, getrouwd (zijn vrouw woonde er niet), Margaretha Groen, 35 jaar, ongehuwd, geboren in Wilden en dienstmeid en Anna Maria Tevens, 16 jaar.geboren in Simpelveld.
  1849: Hij woonde met zijn broers en schoonzus samen in één huis. Hij was landbouwer.
 5. Joannes Josephus Hubertus van Wersch, geboren 1 juli 1818, volgt 7e.
 6. Andreas Josephus Hubertus van Wersch, geboren 30 maart 1821, getuigen Andreas Horbach en Johanna Hollands, overleden Simpelveld 15 mei 1823,  (tweelingbroer van 7).
 7. Hubert Josephus van Wersch, geboren 30 maart 1821, doopgetuigen Jan J. van Wersch en Gertrude Lauvenberg, overleden Simpelveld 6 januari 1823, (tweelingbroer van 6.) Aangifte van zijn overlijden was op 6 februari 1823. Vreemd natuurlijk, een maand later.
 8. Johannes Jacobus Hubertus (Jacob) van Wersch, geboren 10 januari 1824, getuigen Jan Jacob Handels en Anna Catharina Hundels, overleden Simpelveld 25 oktober 1898. Hij was landbouwer.
  Bij zijn overlijden stond op zijn bidprentje dat hij Mitglied der Marianischen Jünglings Congregation was.
 9. Johannes Ludovicus Hubertus Van Wersch, burgemeester Simpelveld (1875-1905), geboren 19 april 1827, getuigen Jan Michael Bisschoff en Cornelia Nijbelen, overleden Simpelveld 30 januari 1912.
 10. Johannes Hubertus Cornelius van Wersch, geboren 3 maart 1830, getuigen Jan Cornelis Lintjens en Maria Agnes Lauvenberg, overleden Simpelveld 4 mei 1910, 80 jaar.
  1882: Hij leende ƒ 200,- aan het echtpaar Baur-Oberjé uit Locht (Heerlen) tegen 5% over een periode van vijf jaar.

S.6d. Peter Joseph van Wersch, zoon van 5a, (Vanwersch, Van Wers op huwelijkaankondiging), landbouwer, geboren Simpelveld 18 mei 1790, getuigen Odilia Dautzenberg en Petrus Josephus Borlé, overleden Kerkrade op 2 januari 1862, trouwde Richterich (bij Aken) 10 april 1822, trouwde kerkelijk Simpelveld 15 april 1822 Maria Sibilla Catharina Hubertina Corneli (Cornely, Cornelij), geboren Horbach 16 februari 1800, overleden Simpelveld 20 september 1829 (zij werd slechts 29 jaar oud), dochter van Joannes Josef Jacobus Cornely en van Anna Catharina Meyer.

1818: Op 23 december 1818 schreef burgemeester Brand van Simpelveld onder meer het volgende over Peter:  .que le dit Sieur Von Wersch Pierre Joseph s’est comporté en honnete homme pendant le temps, qu’il a demeuré dans notre commune, et qu’il y a tenu une conduite irreprochable.
Hij diende bij het Regiment Jagers van de Cavalerie. De kepi en sabel van deze van de slagvelden in Rusland teruggekeerde bevinden zich in familiebezit.

sabel-pieter-joseph
1822: Bij zijn huwelijk was hij akkerman in Simpelveld.
1829: Bij de Volkstelling van 1829 in Simpelveld woonde het gezin op huisnummer 55. Hij was net weduwnaar geworden:  zijn vrouw werd niet genoemd. Hij woonde daar met zijn drie kinderen: Marie, 6 jaar, Jan Stefan, 3 jaar en Jan Jos, 1 jaar. In huis woonde ook Anna Maria Pesens, 20 jaar, geboren in Wittem. Zij was de dienstmeid.
1839: Bij de Volkstelling van 1839 woonden zij in huis nummer 64 met z’n drieën: Vader Peter Joseph Van Wers, 60 jaar en landbouwer met twee kinderen: Maria Elisabeth, 16 jaar en Joannes Stephan Hubertus, 13 jaar. Na het overlijden van zijn vrouw in 1829, overleed zijn jongste zoon in 1832.
1856: Klik hier voor zijn testament.
1858: In 1858 hebben de nog levende soldaten die deelgenomen hebben aan de veldtocht van Napoleon de St. Helena’s orde van Napoleon III gekregen.
1862: Zijn bidprentje vermeldde dat Peter Joseph met het leger van Napoleon I meetrok. Een deel uit de tekst: 
Ja, die Furcht des Herrn begleitete ihn auf allen seinen Wegen, selbst bis in die sturmischen, gefahrvollen Kriegsfelder unter Napoleon I.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Elisabeth van wersch Maria Elisabeth Hubertina van Wersch,paul Franssen geboren 22 maart 1823, overleden Nulland onder Kerkrade 18 juli 1870, trouwde 13 juli 1848 Paul Joseph Franssen,  geboren 29 augustus 1823, overleden Wittem 13 februari 1911 zoon van Jan Pieter Franssen en  Maria Sophia Scheilen.
  Volgens zijn bidprentje was Paul kerkmeester van het rectoraat in Wittem en lid van de Derde Orde van de H. Fransiscus.
  Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren.
 2. Johan Stefan Hubert van Wersch, 23 december 1825, volgt 7f.
 3. Jan Joseph Hubert van Wersch, geboren 28 september 1828, overleden Simpelveld 24 april 1832, 3½ jaar oud.

S.6e. Joannes Petrus (Jan) van Weersch (von Wersch), zoon van 5c,  gedoopt Eijs 13 januari 1783, doopgetuigen Henricus van Weersch in plaats van Joannes Petrus Houben en Anna Catharina van Weersch, overleden Eijs 22 februari 1851, landbouwer in Eijs, trouwde 20 november 1816 Maria Gertrude Creusen, geboren Eijs 2 april 1781, overleden 24 januari 1844.

1805: Hij gaf samen met broer Herman het overlijden van hun vader aan. Jan was 23 jaar en dagloner.
1816: De ambtenaar schreef in zijn huwelijksakte Von Wersch. Jan was 33 jaar, landbouwer en woonde in Eijs. Zij was 35  en woonde ook in Eijs. In de trouwakte, opgemaakt in het Frans, ondertekenden zowel Jan en getuige Herman met Van Wersch, terwijl zij in de  akte Von Wersch werden genoemd.
1817: Bij de geboorte van Jan, is vader 34 jaar, koster (sacristain) en tekende J P Van Wersch. Hij was als in 1798 koster. Tevens is hij lid van het broederschap Confraternitas Jesu Agonizantis et Maria Dolorosa in Eys.
1820: In de geboorteakte van hun zoon Petrus Josephus wordt Joannes Petrus echter Petrus Johannes genoemd en is hij, net als zijn vader koster in Eijs.
1821: Haar vader Nicolaas Creusen woont bij hen in. Vader Jan had  vier koeien, vijf paarden en 49 schapen.
1836: Bij de Volkstelling Wittem woonden Jan, zijn vrouw en hun zoon Peter Joseph vijftien jaar in Eijs. Bij hen woonde ook een dienstmeid Anna Elisabeth Lerssen, geboren Voerendaal 22 jaar en ook zijn oudste broer Herman, 63 jaar die ongehuwd was. Zij hadden
3 koejen en drie varkens.
1851: Bij zijn overlijden was hij landbouwer en 69 jaar. Feitelijk was hij 68 jaar. Hij was veertien jaar koster geweest. Klik hier voor zijn testament opgemaakt in 1848. Hij had geen nakomelingen meer en maakte alles wat hij had over aan zijn dienstmeid.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johannes Nicolaus van Weersch, geboren Eijs 21 september 1817, getuigen Nicolaus Creusen en Maria Ida Oijen, overleden Eijs 22 maart 1822.
 2. Petrus Josephus van Weersch, geboren Eijs 17 oktober 1820, getuigen Petrus Joseph Creusen en Maria Machtilde van Wersch, overleden Eijs 26 oktober 1844.
  Hij was Schützenmeister van de schutterij Sint Sebastianus van Eys, dat wil zeggen schuttermeester, een man die in het begin van de 19e eeuw mede de organisatorische en protocollaire zaken van de schutterij vertegenwoordigde.
  1844: Pieter Joseph van Wersch deed op 24 juli 1844 examen voor onderwijs geven. Hij woonde en was onderwijzer in Eijs, 23 jaar oud. Hij overleed kort hierna. Pieter was toen leraar derde rang en mocht les geven in lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal. Aardrijkskunde en geschiedenis waren voor een leraar tweede rang.
 3. Joannes Nicolaus van Weersch, geboren Eijs 27 mei 1824, getuigen Nicolaus Creusen en Maria Getrudis Wintgens, overleden 19 april 1828.

S.6f. Jan Willem van Weersch, van Weersch  Von Wersch, zoon van 5d, gedoopt Eijs 16 januari 1788, doopgetuigen Franciscus Wilhelmus van Can en Anna Catharina van Weersch, overleden Wijlre 24 juni 1859, dienstknecht, trouwde Wylre 16 februari 1822 Anna Catharina van den Hove, geboren Wijlre 28 december 1793, overleden Wijlre 14 februari 1880, dochter van Andreas van den Hove en Maria Gertrudis Linckens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joannes Josephus van Weersch, (Vanweersch,. von Weersch),  geboren Wylre 18 februari 1822, volgt 7g.
 2. Anna Barbara van Weersch, gedoopt 12 december 1824, doopgetuigen Andries van den Hove en Anna Barbara van Wersch, overleden Wijlre 13 november 1851.
 3. N.N. dochter, geboren en overleden 11 april 1828.
 4. N.N. geboren en overleden Wijlre 15 februari 1829.
 5. Joannes Wilhelmus van Wersch, gedoopt 10 maart 1830, doopgetuigen Joannes Wilhelmus Pieters, Maria Anna Hamers en Joanna van Wersch, overleden Wijlre 13 april 1830, één maand oud.
 6. Joannes Hubertus van Weersch, gedoopt Wijlre 30 maart 1831, doopgetuigen Jan Otten en Joanna van Wersch, Maria Haemers en Anna Maria Meessen.
  1857: Hij gaf in februari 1857 het overlijden van zijn oudste broer aan. Jan was volgens zijn zegge zelf 31 jaar. Werkelijk was hij 25 jaar. Hij woonde in Elkenrade en was landbouwer. Opvallend was het dat hij de akte tekende. En ook opvallend is dat hij tekende met J H van Weersht. In 1859 tekende hij, samen met zijn broer,   een notarisakte als volgt:
  handtekening Herman en Jan1860/1880: Bevolkingsregister Wijlre. Hij woont met stiefbroer Jan Kleuters, broer Herman en moeder in Elkenrade huis nummer 135. Volgens dit register zou hij geboren zijn 30 november 1831. 
  1881: Hubertus van Weersch werd in maart 1881 gekozen in de Gemeenteraad van Wijlre ter vervanging van wijlen dhr Ortije. In juli 1883 werd hij herkozen.
 7. Herman van Weersch, gedoopt Wijlre 15 februari 1834, volgt 7h.

S.6g. Hubert van Wersch, zoon van 5e, gedoopt Bergstein (D) 23 mei 1759, overleden Brandenberg (D) 4 september 1827, trouwde Bergstein 8 juli 1788 Anna Eva Stoffels, geboren Lucasmühle Bergstein 6 mei 1768, overleden Brandenberg 16 maart 1840.

1808: Hij was locoburgemeester in Bergstein in de Franse tijd. Toen heette dat adjoint.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Franz Carl van Wersch, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 20 april 1789, volgt 7i.
 2. Johann Arnold van Wersch, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 1 december 1790, overleden Brandenberg/Bergstein 6 maart 1791.
 3. Johann van Wersch, gedoopt Bergstein 16 juni 1792volgt 7j.
 4. Maria Catharina van Wersch, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein (moeder staat als Agnes Stoffels vermeld), gedoopt Bergstein 10 september 1794, overleden Bergstein 11 oktober 1794.
 5. Hubert van Wersch, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 14 februari 1797, volgt 7k. 
 6. Catharina van Wersch geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 18 oktober 1799, overleden Bergstein 22 mei 1843, trouwde 11 juni 1817 Heinrich Lenzen, overleden Bergstein 1 januari 1861.
 7. Anna Gertrudis Mechtildis van Wersch, geboren 23 maart 1802, overleden New Coeln Milwaukee (U.S.A.) 21 oktober 1874, trouwde Bergstein 19 juni 1824 Johannes Peter Jörres, geboren 1796, overleden New Coeln 29 oktober 1864
  1846: Het gezin (ouders met vijf kinderen) vertrok vanuit Brandenberg/Düren met de Archimedes uit Antwerpen naar Amerika  waar zij op 2 juli 1846 aankwamen. Van daar gingen zij naar Milwaukee (Winconsin) waar zij terecht kwamen in een dorpje New Coeln. Hier woonden veel immigranten uit de buurt van Keulen en Bergstein ligt vlak bij Keulen. Een van hun zonen stierf tijdens de Burgeroorlog als soldaat voor de Union. De familie Jörris (Joerres) schonk de  Saint Stephen’s katholieke kerk in  Milwaukee grond voor het kerkhof waarop zij zelf begraven werden.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
 8. Arnold Joseph van Wersch, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 17 augustus 1805, overleden vóór 1809.
 9. Anna Mechtilde van Wersch, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 5 december 1808, begraven Green bay, Brown County, Wisconsin (U.S.A.) 18 april 1869, trouwde Bergstein 20 augustus 1831 Johann Mathias Jansen. geboren Bergstein 19 juni 1804, Brown County Wisconsin 15 september 1873, zoon van Johann Jansen en Elisabeth Niessen.
  1846: Net als haar zus Anna (nummer 7) ging zij met haar man en kinderen in 1846 naar Amerika.
  Anna
  Mechtilde Jansen (36) kwam met haar kinderen Charles Jansen  (12) en Josephine Jansen (9) op 2 juni 1846 met de SS. Metoka van Le Havre in New York aan. Vader, schoolleraar, en Johann stonden niet op de lijst. Zij waren eerder vertrokken om de boel klaar te maken. Haar zus kwam in juli 1846 aan.           
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 10. Arnaud Joseph van Wersch, geboren Bergstein 6 mei 1809.

S.6h. Johannes van Wersch, zoon van 5e,  geboren Bergstein 10 maart 1763, boswachter, overleden Kalterherberg (D) 30 november 1833, trouwde Kalterherberg 11 november 1804 Gertrud Weishaupt, geboren Kalterherberg 1783, overleden Kalterherberg 23 maart 1858, dochter van Nicolaas Weishaupt en Anna Rademacher.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1.  Franz Carl van Wersch, geboren Kalterherberg 29 februari 1808, volgt 7l.
 2. Anna Maria van Wersch, geboren Kalterherberg 15 augustus 1810, overleden Kalterherberg  28 april 1852,  trouwde  Kalterherberg 2 mei 1836 Gerhard Pruemmer (Prümmer) uit Kalterherberg.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 3. Johann Mathias Christian van Wersch, geboren 24 juni 1818, volgt 7m.
 4. Anna Gertrud van Wersch, geboren Kalterherberg 19 juli 1822, overleden Kalterherberg 15 augustus 1913, trouwde Kalterherberg 1850 Caspar Dahmen, geboren Hilfarth 1823, overleden Montjoie (Monschau) 25 februari 1858.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

S.6i. Nicolaus van Werst / van Wersch/ van Weersth / Von Werst, zoon van 5g, gedoopt in Cartils 18 februari 1785, doopgetuigen Nicolaus Funken en Barbara Direcks, landbouwer, overleden Straat/Cartils 11 juli 1852, 66 jaar, trouwde Bocholtz  8 juli 1814 Maria Barbara Lennaerts / Lenaertz / Lennarts / Lennerts / Lenardt) / Lennertz / Lenars, geboren Bocholtz 3 oktober 1788, overleden Mechelen 25 juli 1858: plots van deze wereld geroepen, bijna 70 jaar, dochter van Martin Lennaerts en Marie Nevelstein.

1809: Bij de Volkstelling Wittem werd zijn geboortedatum 18 september 1785 genoemd. Hij heette van Wersch en was vrijgezel, wonend in Cartils.
1814: Bij hun huwelijk schreef de de ambtenaar van wers. Nicolas is ackermann 29 jaar,  geboren 8 September duijsent seven honderd dachentigh vijff.  Zij wordt Barbara Lennaerds genoemd, geboren op de Baenenheyd onder Bocholz den derden December duizend Seven hondert dachentigh acht. Hij tekende de akte met N Van Weersth.
1816:  De ambtenaar schreef in de akte Von Wersch en 31 jaar. Hij was landbouwer en woonde in Cartils. Hij tekende deze akte echter met N van Wersth .
1817: Bij de geboorte van Anna Barbara schreef de ambtenaar Nicolas Vonwerst. Maar Nicolaus tekende de geboorteakte  met N van Weersth. Zijn broer Laurent, die getuige was, tekende L. van Weersth.
1817: De ondertekening in de geboorteakte van Anna Barbara was anders: N. van Wreveth. Hij was nog steeds landbouwer in Cartils.
1820: Bij de
Volkstelling Wittem 1820-1825 woonde het echtpaar in Cartils, Vader werd door ambtenaar Nicolaas Vanweersth (34 jaar) genoemd en diens vrouw Lennaerts (32 jaar. Zij hadden toen drie kinderen: Martinus 4, Anna Barbara 2, en Maria Catharina ¼ jaar. In huis woonde ook Nicolaas Vanweersth, geboren in Gulpen en 26 jaar , Jan Lardinois, geboren in Gulpen 18 jaar en Maria Catharina Bindels 18 jaar geboren Wittem. Het echtpaar had vijf varkens, zes koeien en twee paarden.
1820:
Voor notaris Rompen verscheen op 25 juni 1820 Arnold Vollers uit Wijk, Maastricht en transporteerde aan Nicolaas van Wersch, akkerman in Cartils, en zijn huisvrouw Maria Barbara Lennaerts, 47 roeden land gelegen aan de Karrestraat in de gemeente Wittem voor 75 frank of 35 gulden. Als getuigen fungeerden bij deze transactie Matthijs Fincken, priester, en Jan de la Haye, herbergier, beiden in Wittem.
Op 13 augustus 1820 pachtten het echtpaar van Ferdinand Frans Joseph, graaf De Liederkerke, lid van de Provinciale Staten en wonend in Maastricht, de pachthoeve genaamd Roode Cartils. Tot deze hof behoorde huis, hoeve, weiden, beemden en landerijen, totaal negentien bunder. De pachtsom bedroeg jaarlijks 472 gulden, te betalen in gouden of zilveren specien en gold voor de eerstkomende negen jaar. Als zekerheid stelde Nicolaas voor notaris Rompen 188 roeden van zijn in de gemeente Wittem gelegen landerijen.
1
821: Bij de Volkstelling Wittem over Cartils hadden zij vier koeien en 4 paarden. In Cartils woonden totaal  25 mensen waarvan twee gezinnen Vanweersth. De ander was zijn broer Laurentius die met Ernst trouwde.
1821: Op 7 oktober 1821 verschenen voor notaris Rompen Nicolaas en Laurens van Wersch, erfgenamen van hun in Cartils overleden ouders Nicolaas en Anna. Zij verklaarden de nalatenschap van hun ouders als volgt te willen verdelen. Het deel van Nicolaas omvatte een deel van de gebouwen in Cartils. Te weten, het huis, kamer, kleine kamer met de kelder, koe- en varkensstallen, het bakhuis, de koolhof met mesthof en huisweide, groot veertien vierkante roeden. Verder aan land- en weidegrond 162 roeden.
Het deel van Laurens omvatte de nieuwe schuur met stallen, de oude huisbouw met schuur, stallen, koolhof, mesthof en huisweide, groot veertien roeden en 184 roeden aan land- en weidegrond, De totale waarde van de nalatenschap werd getaxeerd op 3173 gulden. Notarieel werden tot ieders tevredenheid afspraken vastgelegd voor het gezamenlijk gebruik van de landwegen en de betaling van lasten en cijnzen.
1822:  Bij de geboorte van Fredericus was vader 36 jaar en landman. Hij tekende de akte met N van Weersth waar de ambtenaar Vanweersth schreef.
1824: Bij het overlijden van Maria schreef de ambtenaar haar achternaam als Van Weersch en die van haar vader als Vanweersth. Die was landman, 38 jaar. Hij tekende zelf  met N van Weersth.
1825:  Bij de  Volkstelling Wittem over Cartils werden zij Nicolaus Van Wersch (38), en Maria Barbara Lennertz (36) genoemd. Hun kinderen waren Martinus (8), Anna Barbara (6) en Fredericus (3). In huis woonden de hulpen Joannes Lardens (23), Andres Joseph Mertens (31) en Magdalene Habitz (21). Vader had acht koeien, vier paarden en een varken.
1826:  Bij de geboorte van Franciscus zei vader 40 jaar te zijn en landsman in Cartils onder Wittem., hij tekende met N van Weersth en de ambtenaar schreef Vanweersth.
1828: Op een openbare veiling van 11 december 1828 werd aan Laurens van Weersch, landbouwer in Cartils, achttien roeden land gelegen in het Wittemerveld toegewezen voor de som van 132 gulden. Voor zijn broer Nicolaas ontving hij negentien roeden land in het Wittemerveld voor 145 gulden.
1831: Nicolaus gaf het overlijden van zijn broer Laurens aan.
1836: Bij de Volkstelling Wittem heette hij Nicolas Van Wersch. In huis woonden ook hun kinderen Martinus (21), Anna Barbara (18), Frederick (14), Fransiscus (10). Als knechten hadden zij Arnold Van der Moelen, geboren Wijlre 32 jaar, ongehuwd, Andreas Hagelstein,, geboren Sint-Martens-Voeren 26 jaar, gehuwd en Maria Agnes Linkens, geboren Wijlre 24 jaar, ongehuwd. Het echtpaar had vier paarden, veertien koeien, vijf runderen en vijf varkens.
1839: Bij de Volkstelling Wittem. De knechten en dienstmeiden waren nu Jan Willem Delnoy, 22 jaar, geboren Wijlre, Jan Thisseen, geboren St. Gertrud 21, Elisabeth Bosch, geboren Wittem, 29 jaar, Josephina Rekarts, geboren Wittem 19 jaar.
1846:  Bij het huwelijk van hun zoon Martinus met Maria Pluisquin waren Nicolaas en Maria landbouwers in Wittem.
1846: Ook hun dochter Anna Barbara trouwde. Hun achternaam is volgens de ambtenaar Vonwerst. Vader tekende de akte met N van Weersth terwijl zijn dochter met A B Vanwerst tekende.
Op 14 december 1846 maakte Nicolaas zijn testament op. Hij ondertekende zelf met de naam N. van Weersth.
1852: Bij zijn overlijden heette hij Nikolaas Vanweersth. Hij werd 55 jaar en was landbouwer, getrouwd met Maria Barbara Lennaarts. Zij woonde in Straat/Cartils, net als hun zoon Frans die de aangever was. Hij ondertekende de akte met Fr. Van Weersth. Op zijn bidprentje heette hij Nicolaus van Weersth. Hij was vroeger kerkmeester (koster) van Mechelen, en laatstelijk president van de Kerkraad in Wittem.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Barbara van Weersth, geboren 2 december 1814, overleden vóór 1817.
 2. Martin van Weersth, geboren 6 januari 1816, volgt 7n.
 3. Anna Barbara Vanweerst, geboren Cartils 16 december 1817, overleden Waltwilder (Belgisch Limburg) 9 januari 1882, trouwde Wittem 15 oktober 1846 Joannes (Jean) Plusquin, geboren Moelingen (= Mouland-Dalhem (B) 2 juli 1808,  zoon van Willem Plusquin / Pluisking en Helena Teheu.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
  1846: In de huwelijkse bijlage heette zij Vonwerst / Von Werst. Zij was 28 jaar, huishoudster en woonde in Wittem. Zij tekende de akte met A.B. van Werst. Hij man kon niet schrijven.
 4. Maria Catharina Vanweersth, geboren 23 januari 1820, overleden Cartils 30 juli 1824.
  Vader ondertekende de overlijdens akte met N Van Weersth.
 5. Frederik Josephus Vanweersch, geboren Cartils 23 januari 1822, volgt 7o.
 6. Frans van Weersth, geboren 4 augustus 1826, volgt 7p.

S.6j. Laurens  van Wersch / van Werst / van Weersth / Vonwerst / van Weersch), zoon van 5g, gedoopt Mechelen 30 januari 1788, doopgetuigen: Laurentius Funcken en Barbara van Werst, overleden Mechelen 13 juni 1831,  trouwde Mechelen 21 oktober 1817 Maria Theresia Errens / Erens /  Ernst, gedoopt Mechelen 22 maart 1793, dochter van Laurent Ernst en Maria Agnes Schmetz.

1809: Bij de Volkstelling Wittem werd als zijn geboortedatum 16 januari 1788. genoemd. Hij heette hier van Wersch en was vrijgezel.
Toen hij in dienst moest was hij landbouwer in zijn woonplaats Wittem. Zijn naam werd opgeschreven als van Wersch. Toen zijn zoon Nicolaas in dienst moest werd hun achternaam als van Weertsch beschreven.
1817: De huwelijksakte werd door Laurens ondertekend met L. van Weersth. Zijn broer Nicolaus was een van de getuigen. Hij tekende de akte met N van Weersth. De ambtenaar had echter in deze akte hun namen geschreven als Vonwerst bovenaan de huwelijksakte en Vonwersch onderin in de akte. Hun vader was overleden en hun moeder was landbouwster in Cartils. De bruid was dienstmeid in Maastricht.
1820: Bij de geboorte van zoon Laurentius schreef de ambtenaar Vanweersth. Vader was 32 jaar, landbouwer en woonde in Cartils,
1821: Bij de Volkstelling Wittem woonde bij het gezin Laurens Vanweersth ook Jan Vanweersth, geboren Gulpen en 19 jaar, dus geboren 1801 en Maria Clara Ernst, 31 jaar, geboren Wittem. De familie had drie varkens, drie koeien en een paard.
Een jaar later hadden zij vier  koeien en twee paarden. Cartils had toen 21 inwoners waarvan 2 families Vanweersth. De ander was zijn broer Nikolaus.
1821: Op 7 oktober 1821 verschenen voor notaris Rompen Nicolaas en Laurens van Wersch, erfgenamen van hun in Cartils overleden ouders Nicolaas en Anna. Zij verklaarden de nalatenschap van hun ouders als volgt te willen verdelen. Het deel van Nicolaas omvatte een deel van de gebouwen in Cartils. Te weten, het huis, kamer, kleine kamer met de kelder, koe- en varkensstallen, het bakhuis, de koolhof met mesthof en huisweide, groot veertien vierkante roeden. Verder aan land- en weidegrond 162 roeden.

De totale waarde van de nalatenschap werd getaxeerd op 3173 gulden. Notarieel werden tot ieders tevredenheid afspraken vastgelegd voor het gezamenlijk gebruik van de landwegen en de betaling van lasten en cijnzen.
1822: Op 27 december 1822 verpachtten Laurens van Weersch getrouwd met Maria Theresia Ernst, wonend te Cartils, Wittem een huis in Party.
1823: Bij de geboorte van hun dochter Maria schreef de ambtenaar hun achternaam als Van Weersth. Vader tekende, zoals altijd met L van Weersth.
1825: Bij de Volkstelling Wittem over Cartils woonden in hun huis ook twee hulpen: Clement Thiodor (28) en Maria Johanna Schulteis (21) . Laurens had vijf koeien, vier paarden en een varken.
1828: Op een openbare veiling van 11 december 1828 werd aan Laurens van Weersch, landbouwer in Cartils, achttien roeden land gelegen in het Wittemerveld toegewezen voor de som van 132 gulden. Voor zijn broer Nicolaas ontving hij negentien roeden land in het Wittemerveld voor 145 gulden.

1831: Bij zijn overlijden was hij 43 jaar.
1836: Bij de Volkstelling Wittem was zijn weduwe Theresia Ernst 44 jaar. Zij was in 1834 hertrouwd met Hendrik Schnackken, geboren Gulpen, 42 jaar. In hun huis woonden Barbara (17), Laurens (16 jaar), Catharina (12), Nicolas (8), Hendrik Van Wersch (6). Andere bewoners waren hun zoontje Peter Schakkers 2 jaar in huis, naast  de knecht Johannes Cramberger, geboren Hoensbroek 28 jaar. Zij hadden twee paarden, vier koeien, een rund en twee varkens.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Anna Barbara Vanweersch /  Van Weersch / Van Weerst / Van Wersch/  Van Weersth, geboren 9 februari 1819, overleden Cartils Wittem 21 februari 1905, trouwde  Gulpen 7 april 1849 Johannes Hubert Loozen / Loosen, pleisteraar, geboren Gulpen 27 juli 1820, overleden Cartils 15 november 1888, zoon van Jan Gerardus Loosen en Anna Maria Schrouders.
  1820: Bij de Volkstelling Wittem over Cartils werd zij Maria Barbara Vanweersth genoemd.
  1849: Haar huwelijksakte ondertekende zij met
  van Weersth.
  1851-1861: Zij wordt Barbara Anna Van Weersth genoemd. Hij is pleisteraar en zij wonen Ingber huis nummer 23, Zij verlieten de gemeente op 15 maart 1853 voor Cartils.
  1854:
  Voor notaris Joannes Mathias Adolphus Wijmans, notaris te Gulpen verschenen op 9 januari 1854 Johannes Hubertus Loosen, pleisteraar, gehuwd met Anna Barbara Van Weersth, wonende te Cartils en Jan Hendrik Berkelaar, zonder beroep, wonende in Gulpen, gemachtigd door mejuffrouwen Maria Agnes Henrietta en Francoise Theodora Elisabeth Henrietta Munix, rentenierster wonende in Maastricht,

  Betreffende de erfenis van Laurens Van Weersth in leven vader en respectieve schoonvader der comparanten echtgenooten Loosen. De nalatenschap was al bezwaard met schulden groot ƒ 850, 50 tegen 5%. Ieder nam de schuld op zich, dus groot ƒ 425,25. De rente was inmiddels 4%. Ze mogen er vijf jaar over doen om het aan de dames Munix terug te betalen. Beide partners tekenden de akte.
  1890: Bevolkingsregister 1880-1900: Omdat haar man overleden is,  is zij nu hoofd van het gezin. Zij heeft een knecht en een meid in dienst:  Hubert Crutzen, geboren Klimmen 3 november 1866 en Anna Maria Aalmoens, Wittem 17 november 1875.  Zij kwam in maart 1895 uit Wijlre. En vertrok mei 1896 naar Wijlre. Zij was de meid. De knecht vertrok in maart 1897 naar Gulpen.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 2. Laurens Vanweersch / Van Weersth, geboren Wittem 18 december 1820.
 3. Maria Catharina van Weersth / Vanweersch,  geboren Mechelen 13 juni 1823, overleden Gulpen 26 mei 1906, trouwde 27 oktober 1851  Wijnand Stessen geboren Schinnen 29 oktober 1819, overleden Gulpen 16 mei 1890, schrijnwerker, zoon van Lambertus Stessen en Maria Cornelia Francken.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
  1890: Na zijn overlijden werd de Actie van Successie uitgevoerd.  Hij had een huis in Kiboukel in Gulpen, groot drie aren en  veertig centiare ter waarde van ƒ 2.500. De begrafenis kosten waren ƒ 75,-  Er waren vier erfgenamen: Jan Stessen, bakker, Marie Stessen, zonder beroep, Houbertus Stessen, boekbinder en Peter Stessen, Slachter. Zij kregen de helft en moeder de andere helft van het huis.
 4. Maria Agnes van Weersth, geboren Cartils 6 januari 1826,  overleden Cartils 24 januari 1826, 17 dagen oud
 5. Maria Agnes Vanweersth, geboren Cartils 29 januari 1827, overleden Cartils 3 maart 1827, dertig dagen oud.
 6. Nicolaas Vanweersch / von Werst, geboren Cartils 16 april 1828, overleden Wijlre 6 juni 1865, hij zou 40 jaar zijn geworden staat in de akte.
 7. Hendrik Vanweersch, geboren Cartils 23 maart 1830, overleden 28 maart 1877, trouwde Slenaken 21 april 1860 Maria Barbara Fransen, geboren Slenaken, 26 maart 1820, huishoudster, dochter van Christiaan Fransen en Maria Catharina Hollands 
  1848: De Nationale Militie noemde hem Van Weersth. Hij stond hier omschreven als eene el, 5 palmen, 7 duim en 8 streep groot. Verder was zijn aangezicht en voorhoofd klein, had hij grijze ogen, een kleine neus en mond, een spitse kin, zwart haar en zwarte wenkbrauwen.
  1860:  Bij zijn huwelijk was Hendrik tien jaar jonger dan zijn bruid.
  1861: Voor notaris Hoho uit Wittem verschenen op 5 november 1862 …zijn verschenen Elisabeth Franssen, dienstmeid, ongehuwd, en Maria Barbara Franssen, zonder beroep, en haar echtgenoot, die haar in deze bijstaat Henricus van Weersch, landbouwer, allen woonachtig te Schilberg in de gemeente Slenaken, welke verklaarden te hebben verkocht en in vollen eigendom, onder vrijwaring als naar regten, overgedragen aan de Heer Marie Emmanuël Chrétien Theodore Coenegrachts, rentenier en grondeigenaar woonachtig op het landgoed den Hoogeweerd in de gemeente Gronsveld: Hij kocht twee vijfde deel en een perceel bouwland gelegen in den Guldenbodem te Schilsberg, Aan de verkoopers, ieder voor een vijfde gedeelte, toebehoorende, als hebbende hetzelve met hare broeders en zusters bij wettelijk erfopvolging bekomen uit de nalatenschap van haren vader Christiaan Franssen, die hetzelve uit zijne ouderlijke nalatenschap bekomen had.
  De verkoopers verklaarden, dat gemeld perceel niet anders belast is dan met een kapitaal van zeven honderd gulden brabantsch-maastrichtschen Cours, doende vier honderd twee gulden vijf cents, rentende vier ten honderd.
  Het perceel werd gekocht voor ƒ 300,- die direct aan de verkopers betaald werd evenwel met aftrek van een honderd zestig gulden twee en tachtig cents voor twee vijfde gedeelten van gemeld kapitaal.
  1877: Bij zijn dood vergisten de aangevers (de veldwachter uit Mechelen, Jan Hicks, en een kennis) zich door te zeggen dat Nicolaas zijn vader was in plaats van Laurens. De naam van zijn moeder werd wel goed opgegeven: Maria Theresia Ernes. Blijkbaar had de overledene geen kinderen  omdat zijn overlijden door anderen gedaan werd.
  1880: Bevolkingsregister Wittem (Mechelen) 1880-1890: De weduwe Maria Barbara Franssen, woont Schwijberg nummer 133. Bij haar in huis woont haar neef Mathias Franssen, geboren Margraten 1 november 1868. Beiden zijn zonder beroep. Hij ging in 1889 naar Laurensberg. Er werden geen kinderen genoemd.1890, Bevolkingsregister Mechelen (Wittem) 1880-1890: De weduwe Maria Barbara Franssen, geboren 25 maart 1820 in Slenaken, woont met Mathias Franssen Mechelen 227a. Hij is dagloner. Hij vertrekt alleen in december 1891 naar Laurensberg. Vervolgens kwam Jan Laurens Janssen hier wonen., Hij kwam van nummer, 139. geboortedatum staat er niet in. Hij vertrok mei 1893 naar nummer 218.
  1890, Bevolkingsregister Mechelen (Wittem) 1880-1890: Barbara Franssen, geboren 25 maart 180 in Slenaken kwam op 1 mei 1891 van nummer 227a. En verhuisde naar 228. Zij woonde nu samen met Maria Schoonbrood, geboren Wittem 13 april 1848, die was naaister. Zij kwam van nummer 218 en was ongehuwd.

S.6k.  Nicolaas van Werst (Vanwersch), zoon van 5h, geboren Gulpen 18 augustus 1792, trouwde 1823 Elisabeth Lafarre (Lafaire) uit Forsterheide (D).

1810: Toen hij in dienst moest was hij scheper maar werd vrijgesteld omdat hij kostwinner was. Nicolaas van Werst moest echter wel onder Napoleon dienen. Hij zat in het 123ste regiment infanterie van Linie (de Ligne). Zij waren in St. Omer gelegerd als plan van Napoleon om Engeland binnen te vallen.
1831: Bij het overlijden dochter van Maria Catharina is vader 39 jaar, houtzager van beroep en zij wonen in Orsbach. Moeder wordt Johanna Elisabeth Lafarre genoemd.
1861: Bij het huwelijk van dochter Catharina was haar vader dagloner en woonde in  Laurensberg. Moeder Lafarre was overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Mathias Vanwersch, geboren Forsterheide (D.) 2 juni 1824, volgt 7q. 
 2. Johann Josef Van Wersch, geboren Heiden Blankenheim 13 mei 1827, ongehuwd overleden Mechelen (Wittem) 6 mei 1913, 85 jaar oud. 
 3. Johann Peter Van Wersch, geboren Heiden Blankenheim  9 december 1828.
 4. Maria Catharina Vanwersch, geboren Heijden bij Aken, circa april 1831, overleden Orsbach (=Laurensberg ) 24 oktober 1831, zes maanden oud.
 5. Maria Margaretha, geboren Orsbach (Laurensberg) 15 augustus 1832, doopgetuigen Frederik van Wersch en Maria Margaretha Lafarre.
 6. Catharina Vanwerst, gedoopt Orsbach 30 september 1834, overleden Vaals 12 oktober 1909, 74 jaar, trouwde Laurensberg 10 oktober 1861 Franz Wilhelm Heuts, geboren Voerendaal 19 juli 1825. overleden Vaals 27 maart 1912, 86 jaar oud,  zoon van Franz Antoon Heuts en Maria Catharina Petri. 
  1861: Bij hun huwelijk was hij knecht in Laurensberg en ruim 36 jaar. Zij was 27 jaar en zonder beroep.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 7. Jacob Vonwersch, geboren Laurensberg 1 september 1837, overleden Orsbach gemeente Laurensberg 5 maart 1911.
  Hij was een voormalig schiethouwer. De aangifte werd door de politie gedaan. Hij werd 74 jaar

S.6l.  Arnold van Wersch (van Weersch, Vanweers), zoon van 5h, geboren Gulpen 20 april 1797, overleden Mechelen 30 januari 1855, hij was dienstknecht, 57 jaar oud, trouwde Mechelen 23 juni 1826 Maria Catharina Lemmens, geboren Mechelen 1 september 1801, overleden Wittem 8 september 1864, dochter van Andreas Lemmens en Anna Maria Langendorf.

1816:Toen Arnold in dienst moest werd zijn achternaam verbasterd tot van Weerts. Hij was schaapsherder in Gulpen. Hierna werkte hij tot en met 1832 bij  boer Gillis Schatten in Gulpen In de Gats nummer 120. In het huis van deze boer woonden elf mensen. Gillis Schatten was pachter. Arnold was 35 jaar en een van de vijf dienstknechten, twee dienstmeiden en 1 schaapsherder. Schatten had 69 schapen, 7 paarden, 16 koeien en 10 varkens.
1826: Bij zijn huwelijk was Arnold landbouwer en woonde in Mechelen.
1847: Bij de geboorte van zoon Andreas schreef de ambtenaar Arnold Vanweerst in de akte. Arnold was dienstknecht, 48 jaar en woonde in Straat/ Overgeul/Wittem. 
1847: Arnold gaf het overlijden aan van zijn zus Anna Maria. Hij zei 46 te zijn, enkele maanden daarvoor had hij gezegd 46 te zijn, maar feitelijk was hij 50. Hij was dagloner. Waarschijnlijk woonde zijn zus bij hem in omdat zij overleed in Straat.
1853: Bij het huwelijk van hun dochter stond in de huwelijksakte dat de ouders Arnoldus Vanweers en Maria Catharina Vanweers zijn in plaats van Lemmens. Zij waren dagloners, vader zei 50 jaar te zijn en zij woonden in Mechelen.
1860: Toen hun zoon Jan Hubert in dienst moest was zijn vader Arnold al overleden, zodat alleen het beroep van zijn moeder werd ingeschreven. Zij was dagloonster.
1870: Er vond in opdracht de
rechtbank een openbare verkoop plaats. Deze verkoop werd door notaris Hoho uit Wittem geregeld: 
Er  verschenen
1: Hendrik Van Wersch, landbouwer in Overgeul, Wittem, handelend als in eigendom en als  voogd van Andreas Van Wersch, dienstknecht die op dat moment in Nijswiller dient en toeziend voogd van de volgende minderjarige kinderen van wijlen Anna Maria Van Wersch,
2: Johannes Urlings, landbouwer en zijn vrouw Ida Van Wersch, geen beroep, beiden wonend in Over-Geul. Urlings is tevens toeziend voogd van Andreas Van Wersch,
3: Johannes Van Wersch, dienstknecht wonend in Vaals,
4: Lodewijk Velraads, landbouwer, weduwnaar van wijlen Anna Maria Van Wersch, wonend in Berg en Terblijt, hij handelt in eigen naam en als voogd voor zijn minderjarige kinderen: Josephina, Ida en Jan Velraads, woonachtig in Berg en Terblijt.
In opdracht van de Arrondissement rechtbank Maastricht wordt er overgegaan tot openbare verkoop van een huis met schuur, plaats, tuin, weide en andere stukken land groot 16 aren, 15 centiaren, in Over-Geul, afkomstig uit nalatenschap van Maria Catharina Lemmens, overleden echtgenote van Arnoldus Van Wersch. Die kreeg zij na de akte van scheiding van goederen van 5 januari 1856 van notaris Nijst Wittem. Volgens wettelijke opvolging is dit nu van de genoemde kinderen Hendrik, Ida, Johannes en Andreas Van Wersch, ieder voor een vijfde deel. En aan de genoemde kinderen van haar dochter Anna Maria Van Wersch.
Aan Johannes Urlings en zijn vrouw Ida Van Wersch werd het erf aan hem toegewezen, en werden zij mede-eigenaars voor een vijfde deel. Zij betaalden hiervoor 695 gulden. 
Hendrik tekende; H van Weersch, Ida tekende Ida van Weersch, Johannes tekende pe Weers

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Anna Maria Vanweers, geboren 4 december 1826, overleden Bemelen 15 oktober 1867, twee dagen na de geboorte van haar dood geboren kind, trouwde Gulpen 15 juli 1853 Ludovicus Josephus Velraet (Velraads, Felraths), geboren Bemelen 2 september 1829, zoon van Dionisius Velraads en Carolina Reus.
  1853: Bij hun huwelijk was Ludo 23 jaar, woonde in Bemelen en was dagloner en zij was 26 jaar en dienstmeid en woonde in Mechelen. Ludo was opgekomen voor zijn nummer. Hij diende vijf jaar bij het derde Regiment Infanterie.
  1867: Omdat zijn vrouw twee dagen na de geboorte van een levenloos kind overleden was, werd vader voogd. Hun zoon Hendrik werd toeziend voogd.
   1870: Hij was  landbouwer in Berg en Terblijt.
   Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 2. Hendrik Hubert Vanweers, geboren 6 januari 1830, volgt 7r
 3. Maria Ida van Wersch, geboren 20 april 1834, overleden Mechelen 20 december 1911, trouwde 28 september 1865 Jan Urlings, geboren Mechelen 23 juli 1833, overleden Mechelen 20 mei 1898.
  1880: Het Bevolkingsregister Wittem vermeldde dat zij met vijf kinderen in de Kommerstraat 215, Mechelen woonden. Hij was zonder beroep, zijn vrouw was dagloner. Hun vorige woonplaats was Mechelen 67.
  1890: Zij woonden nu in Mechelen 215. Vader had geen beroep, moeder Vanwersch was dagloner en zoon Joseph Hubert  Urlings was ook zonder beroep. Er woonden geen  andere kinderen in huis.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 4. Jan Matheus Hubert von Wersch, geboren 29 januari 1838, overleden Wittem 1 januari 1841, drie jaar oud.
 5. Jan Hubert van Wersch, geboren 10 juni 1841, 
  1860: Toen hij in dienst moest was hij knecht in zijn woonplaats Wittem.
 6. Andreas Hubert Vanwerst, geboren 22 juli 1847, volgt 7s. 

S.6m. Frederic Van Weers, zoon van 5h, geboren Gulpen 13 maart 1803. doopgetuigen Frederik Vlecken en Maria Catharina Schevers, overleden als Hendrik Van Weers, Banholt (=Mheer) 13 september 1849, trouwde Richelle (B) 28 februari 1829 Marie Elisabeth Ritservelt, geboren Mheer, 2 oktober 1797, overleden Mheer 13 april 1874, dochter van Michel Ritservelt en Barbe Hounjet.

1803: Op de inhoudsopgave van de aktes schreef de ambtenaar Frederic Van Weersch en in de akte zelf schreef hij Van Weers.
1821: Militie archief:  Omschreven als van Wersch. Geboren en wonend in Gulpen. Hij was dienstknecht. Zijn vader was overleden,. Zijn moeder bedelaarster.
1829: Bij hun huwelijk schreef de ambtenaar in Richelle: Frederik Van Weers, hij was knecht en 25 jaar. Hij woonde in Richelle. Marie was 31 jaar en woonde ook in Richelle. Beiden konden niet schrijven.
1830: Bij de geboorte van Maria woonden de ouders in Richelle. Vader heette in de akte Frederic Vanweers en was 26 jaar. Hij was dagloner, moeder was 32 jaar.
1832: Bij de geboorte van de tweeling werd moeder in de geboorteakte Ritzervelt genoemd en was 36 jaar. Frederic was dagloner en 29 jaar. Zij woonden in Richelle. Marie Barbe werd om 03:00 uur geboren en Marie Ida werd om 03:15 geboren. 
1835: Op 1 januari 1835 werd dochter Marie Elisabeth geboren en op 5 januari  1835 overleed een andere dochter, Marie Ida. Vader werd in beide aktes Frederic Vanwers genoemd. Hij was dagloner en 31 jaar. Moeder was 35 jaar oud. 
1849: Bij het overlijden van Hendrik (!) Vanweers was hij, volgens de aangevers, twee buren, de zoon van Jan Vanweers en Barbara Mararetha Creemers en man van Maria Elisabeth Ristervelt. Hij werd 47 jaar en woonde in de Grote Straat in Mheer. De aangevers verzonnen de namen van de ouders omdat zij die blijkbaar niet wisten.  Bij het overleden van haar man was zij huishoudster.
1860: Bij het huwelijk van dochter Maria Catharina stond de volgende opmerking in de huwelijkakte: Dat de geslachtsnaam Van Wers en Van Weers gelijk is maar wel dat het Van Wers moet zijn. En verder: de vader met de voornamen Frederic en Hendrik (..) dat (hij) zich werkelijk noemende Hendrik.
1874: De aangifte van het overlijden van Marie Elisabeth Ritservelt gebeurde door twee schoonzonen: Anton Hubert Bleeser, jager in Mheer, 44 jaar en Pieter Joseph Houben, timmerman in Banholt, Mheer, 46 jaar. Zij werd 66 jaar volgens de akte. Feitelijk was zij 76 Zij was weduwe van Hendrik van Wers (!). Enkele maanden later zou haar dochter Barbara overlijden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie Catharine Van Weers, geboren Richelle (B) 14 augustus 1830, overleden Mheer 18 augustus 1882, trouwt Mheer 11 januari 1860 Antonius Hubertus Bleeser, geboren Gulpen 14 november 1829,  overleden Valkenburg 10 november 1912, zoon van Gillis Bleeser en Johanna Catharina Gerit / Gerards.
  1860: Bij hun huwelijk was zij 29 jaar, woont Banholt en tekende de akte met M C Van Wers. Hij tekende de akte met A Bleeser. Het was opvallend dat zij konden schrijven. Hij was jager en 30 jaar, woont in Mheer. Haar vader was al  overleden. Moeder is wel aanwezig. Zij was 52 jaar.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
 2. Marie Barbe Van Wers, geboren Richelle (B) 21 november 1832, tweeling met nummer 3, overleden Mheer 23 juni 1874, trouwde Teuven 30 mei 1857 Pieter Joseph Houben, geboren Teuven 4 januari 1827, zoon van Chrétien Joseph Houbben en Anne Josephe Meijers. 
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 3. Marie Ida Vanwers, geboren Richelle 21 november 1832, tweeling met 2, overleden Richelle 5 januari 1835, twee jaar oud.
 4. Marie Elisabeth Van Wers, geboren Richelle 1 januari 1835
 5. Maria Theresia Van Weerts, geboren Richelle circa 1838, overleden Mheer 23 oktober 1842, vier jaar oud,

S.7. Henri Joseph Vanwersch, zoon van 6, geboren Kerkrade 10 januari 1820, overleden Seraing 15 april 1869. Hij werd 49 jaar, was mijnwerker, en woonde Rue Marchamps, Seraing, trouwde Seraing 28 augustus 1847 Marie Catharine Micha, geboren Luik 25 juli 1821, overleden Seraing 25 juni 1869, geboren Seraing, dochter van Francois Joseph Micha en Marie Françoise Leonard.

1849: Bij de geboorte van zoon Henri Vanwersch was vader mijnwerker, 23 jaar en moeder was 21 jaar. Hij kon niet schrijven. Henri overleed een maand na zijn geboorte. Zijn overlijden werd door zijn vader en door haar broer Lambert Micha aangegeven. Die was veldwachter in Seraing. De ambtenaar schreef Vanwerst. Vader was mijnwerker 25 jaar, Lambert was 39 jaar. In dit jaar 1849 stierven de twee eerstgeborenen vlak achter elkaar: augustus en september 1849 .
1861: Bij de geboorte van Henri Joseph was vader mijnwerker en 42 jaar. Moeder was 41 jaar. Zij woonden in de Rue Marchamps in Seraing. Een van de getuige was Joseph Vanwersch, mijnwerker 28 jaar. Beiden kon niet schrijven.
1865: Bij het overlijden van hun dochter Catharina was vader 45 jaar. Het gezin woonde in de Rue Marchamps. Hij kon niet schrijven.
1869: Bij zijn overlijden was hij slechts 49 jaar en is altijd mijnwerker gebleven. Zijn vrouw overleed drie maanden later.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Fransiscus Vanwersch, geboren Seraing 29 mei 1848. In de geboorteakte werd hij Marie Françoise genoemd, maar er stond wel bij dat de vader een mannelijk kind had aangegeven,  overleden Seraing 6 september 1849, 1 jaar oud.
 2. Henri Joseph VanWersch (aan elkaar), geboren Seraing 3 juli 1849, overleden Seraing 11 augustus 1849.
 3. Maria Catharina Vanwersch, geboren Seraing 22 september 1850, overleden Luik 12 maart 1914, trouwde St. Nicolas (provincie Luik) 14 september 1872 Gregoire Joseph Bierna, geboren 3 mei 1830, zoon van Henri Bierna en Jeanne Thonon.
  Bij het huwelijk was zij 22 en hij 42. De ambtenaar schreef Vanverch.
  Voor het huwelijk werd geboren
  Marie Josephe Vanwersch, geboren Saint Nicolas 27 maart 1872, trouwde Luik 29 februari 1896 Charles Joseph Lejeune, geboren Amay 25 juli 1872, zoon van Jacques Joseph Lejeune en Marie Anne Blavier 
  1895: Zij is 23 jaar, dagloonster, woont Rue Chauve Souris nummer 121, maar beviel in de Rue des Carmes 24.
  1896: Bij het huwelijk werd haar dochter wettelijk erkend. Hij was bij hun huwelijk mijnwerker en woonde Rue Saint Nicolas 30. Zij kreeg voor het huwelijk van Marie Joseph Vanwersch en Charels Lejeune werd geboren:
  1: Maria Charlotte Josephine Vanwersch, geboren Luik 15 mei 1895.  Zij werd gewettigd door het huwelijk van haar moeder met Charles Lejeune.
  Uit dit huwelijk van Maria Catharine en Gregoire Bierna werden vier kinderen geboren.
 4. Jean van Wersch, geboren Seraing 25 november 1852, volgt 8.
 5. Joseph Vanwersch, geboren Seraing 16 december 1854, volgt 8a.
 6. Virginie Vanwersch, geboren Seraing 12 november 1856, overleden Luik 3 maart 1891, 33 jaar oud. Zij woonde in de Rue Saint Gilles 215, trouwde Jean Louis Devroy, mijnwerker, geboren  Cortenaeken (Belgisch Brabant) 1843.
  1877: Zij kreeg in 1877 haar zoon Jean. Er werd in de geboorteakte geen vader genoemd. Moeder was 25 jaar en was dagloonster.
  1883: Zij kreeg een tweede onwettige zoon die in 1883 overleed. 1891: Geboorte zoon Edouard. Zij wonen Rue Saint Gilles 21 , Luik
  Voor het huwelijk werden geboren
  a. Leon Joseph Vanwersch, geboren Saint Gilles 1882, overleden Seraing 30 april 1883.
  Aangever van het overlijden was buurman Jean Vanwersch, 29 jaar, mijnwerker en woont Rue Champs des  Oiseaux.
  b: Leon Joseph Vanwersch, geboren Saint Gilles 1882, overleden Seraing 30 april 1883.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Marie Josephine Vanwersch, geboren Seraing 1 april 1859, trouwde Seraing 6 december 1884 Jean Joseph Moineau, pletter (lamineur), geboren Seraing 2 april 1860, zoon van Jean Bernard Moineau en Marie Jeanne Danthine.
 8. Henri Joseph Vanwersch, geboren Seraing 25 augustus 1861 
  1884: Hij was medeaangever van het overlijden van Prudence Vandewalle, schoonzus, vrouw van Jean, broer nummer 4, Henri was 29 jaar en mijnwerker.
 9. Catharina Vanwersch, overleden Seraing 25 april 1865, 18 maanden oud.

S.7a. Jan Leonard Vanwersch, zoon van 6, geboren Kerkrade 14 mei 1821, overleden Seraing 17 oktober 1854, trouwde Seraing 7 oktober 1853 Anne Marie Maitrejean, geboren Seraing 7 mei 1826, dochter van Jean Gilles Maitrejean en Marie Josephe Francoise Masset.

1853: Bij hun huwelijk was Jean 32 jaar en mijnwerker. Hij woonde Rue Saint Antoine nummer 8 in Seraing. Marie was 27 jaar, en woonde in Seraing Impasse Faisanderie nummer 7.
1854: Bij de geboorte van Marie schreef de ambtenaar in de namenindex Vanwerch  en in de geboorteakte Vanwersch. Vader was 23 jaar en mijnwerker, moeder  was 28 jaar. Mede aangever was zijn zwager Jean Gilles Maitrejean, 63 jaar.
1855: Bij het overlijden van hun dochter Marie. was vader al overleden. Moeder  woonde in de Rue des six Boniers in Seraing. De aangifte werd door haar twee  broers gedaan: Pierre Joseph, 36 jaar en Gilles Maitrejean 26 jaar.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Marie Josephine Vanwersch, geboren 28 juli 1854, overleden Seraing 7 mei 1855, 10 maanden oud.

S.7b. Willem Joseph Vanwersch, zoon van 6, geboren Kerkrade 10 december 1822, mijnwerker, wonend in Kerkrade, overleden Bleijerheide 28 februari 1872, trouwde Seraing 14 mei 1845 Maria Elisabetha Josepha Woltgens (Wölgens, Wultgens, Wulgens), geboren Kerkrade 7 september 1823, overleden Bleijerheide 22 augustus 1904, dochter van Christian Wöltgens en Joanna Maria Rosenbaum.

Uit dit huwelijk werden in Bleijerheide geboren

 1. Maria Josepha Vanwersch, geboren 1 april 1846, overleden Kerkrade 21 mei 1930, trouwde Kerkrade 1 juni 1866 Jan Hubert Joseph Voncken, geboren Kerkrade 7 februari 1840, overleden  Kerkrade 25 februari 1907, mijnwerker, zoon van Jan Joseph Voncken en Maria Elisabeth Lersch.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
 2. Maria Josepha Vanwersch, 20 september 1848, overleden Heerlen 6 december 1934, trouwde Kerkrade 2 april 1875 Antoon Joseph Sijstermans, geboren Kerkrade 24 juli 1851, overleden voor 1934, zoon van Jan Joseph Sijstermans en Maria Anna Scholtis.
  Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren.
 3. Catharina Vanwersch, geboren 4 juli 1851, overleden Kerkrade in de Bleijerheiderstraat, 70 jaar oud op 11 juli 1921, trouwde Kerkrade 19 september 1873 Jan Antoon Römpgens, geboren Kerkrade 23 juli 1849, overleden Bleijerheide 19 september 1920, zoon van Christian Joseph Römpgens en Lena Elisabetha Kockelkorn.
  romgens-van wersch
  1873: BIj hun huwelijk noemde de ambtenaar hem Römpgens, terwijl hij zelf ondertekende met Römgens.Hij was onder andere herbergier in 1906.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
 4. Maria Elisabetha Vanwersch, geboren Kerkrade 16 mei 1854, overleden Kerkrade 16 december 1880, trouwde Kerkrade 26 april 1878 Johan Joseph Scholtes (Scholtis), geboren Kerkrade, zoon van Werner Joseph Scholtes en Elisabetha Sevemich.
  Uit dit huwelijk weden twee kinderen geboren.
 5. Jan Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 12 januari 1859, overleden wegens mijnramp Kerkrade 22 februari 1906, 31 jaar oud.
 6. Anna Maria Vanwersch, geboren Kerkrade 5 juli 1860, overleden Kerkrade 19 juli 1935, trouwde Kerkrade 21 januari 1898 Jan Joseph Hubert Consten, mijnwerker, geboren Kerkrade 25 juli 1864, overleden Kerkrade 23 mei 1920, zoon van Jan Joseph Hubert Consten en Maria Sophia Rutten
  1883: Op 20 december 1883 kreeg zij haar Nederlands nationaliteitsbewijs waarvoor zij ƒ1,35 moest betalen. Zij verbleef sinds 18 september 1883 in Aken als dienstmeid. Zij was 23 jaar. Het bewijs is altijd één jaar geldig.
  1898: Bij hun huwelijk is hij 34 en mijnwerker. Anna is 37 jaar en had geen beroep.
  1920: Jan Consten overleed in de Bleijerheiderstraat. Hij was 56 jaar en altijd mijnwerker geweest.
 7. Willem Vanwersch, geboren Kerkrade 23 augustus 1865, overleden Kerkrade 17 januari 1868.
 8. Willem Hubert Vanwersch, geboren 25 juni 1868, volgt 8b.

S.7c. Jan Joseph van Wersch, (Vanwersch), zoon van 6b, landbouwer, winkelier in Bocholtz/Vaals,  geboren Kerkrade 1 mei 1825, overleden 14 januari 1896, trouwde Kerkrade 8 januari 1853 Maria Theresia Moll, huishoudster, winkelierster, geboren graf-vanwersch-mollKerkrade op 20 oktober 1822, overleden Vaals 18 mei 1894, dochter van Jan Willem en Maria Josepha Groneschild.

In het Bevolkingsregister Simpelveld 1850-1860 staat vermeld dat het echtpaar Van Wersch / Moll in hetzelfde huis woonde als de familie Haselier (Hasselier).
Jan Joseph Van Wersch, geboren 1825, was landbouwer, Zij kwamen in 1854 naar Simpelveld waar hij toen winkelier was. Op het moment van de registratie in Kerkrade, hadden zij vier kinderen. Maria (1853), Frans (1854), en een tweeling (1855)

1853: Voordat zij trouwden had Jan vijf jaar in het leger bij het eerste  regiment Lanciers gediend. Hij was behoorlijk uit den dienst ontslagen. Hij had bruine ogen, lang gezicht, een kleine mond, spitse kin en neus en een kleine mond. Hij was 1 el 7 (of 5) palmen groot 5 duim en 7 streep. Voordat hij in dienst ging, was hij landbouwer.
1855: Omdat het echtpaar in hetzelfde huis woonde als de familie Haselier, was het vreemd dat er bij het overlijden van de moeder van Jan Joseph Haselier en van Jan Joseph Haselier zelf, beiden  in 1855 geen Van Wersch optrad als (mede)aangever, maar een andere buurman die ook in het buurtschap Molsberg bij Simpelveld woonde.
1856: In de overlijdensakte van hun zoon Gerard Joseph ondertekende vader met J.J. van Wersch, dus los van elkaar terwijl de ambtenaar zijn achternaam aan elkaar schreef.
1860: Voor notaris Hoho uit Wittem vermeldde Johan Jozef Van Wersch, winkelier en herbergier, dat hij van de apotheker Jan Antoon Teusch uit Gulpen ƒ 600,- geleend had. Hij zou dit binnen tien jaar terugbetalen tegen 5% jaarlijkse rente. Als borg stelde Johan zijn huis met tuin, erf en boomgaard in Bocholtz.
1862: De familie woonde nu in Bocholtz waar vader winkelier was.
1867
Zij verhuisden van Bocholtz naar Vaals en in 1884 kwam hun zoon Willem bij hen wonen.
1874: Jan Joseph Vanwersch en zijn vrouw Theresia Moll zijn winkeliers in Bocholtz. Hun zoon Gerard was daar bakker.
1887: In juli verkocht hij de veldvruchten die nog op zijn land stonden. Hij was herbergier in Bocholtz. Hij verkocht rogge Op de Graaf voor ƒ 43, tarwe Op de Graaf voor ƒ71, rogge Op de Hoof voor ƒ 37, tarwe aan de Preutersweg voor ƒ 57, haver Aan de Slag in Ritzendal voor ƒ 16. Totaal ontving hij ƒ 224,-
Vlak voor hun vertrek verkocht hij nog verschillende stapels hout aan verschillende mensen als bonen met staken, de asbak, complete inboedel als kasten, emmers. bijbels en zaag, petroleumpomp, stoelen kasten, flokkenbed, klok , het duurste was het fornuis voor ƒ 20. Maar veel artikelen brachten ƒ 0.50 / 0.80 op. etc etc. Totaal was de opbrengst ƒ  203,95.
In september vertrokken vader en moeder vanuit Bocholtz weer naar Vaals

1896: Op hun grafzerk in Vaals staat dat Theresia Moll in 1823 geboren is, net zo als op haar bidprentje. Blijkbaar wist men niet meer wanneer zij geboren was. Dat was in 1822.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1.  Maria Elisabeth van Wersch, geboren Kerkrade 28 oktober 1853, overleden 24nko4jan1902 februari 1897, trouwde Bocholtz 26 januari 1880 Johan Hubert Leonard Souren, geboren Laurensberg 3 januari 1851, bakker in Vaals, overleden Vaals 28 mei 1929
  De huwelijksakte tekende hij met J L H Soeren (geen puntjes) dat staat voor: Johan Leonard Hubert terwijl op de grafsteen Johans Hubert Leonard staat, dus net andersom. Zij tekende met M.E. Van Wersch: twee puntjes en haar vader tekent met J J. Van Wersch. Opvallend dus dat dochter Van met hoofdletter tekent en haar vader met een kleine letter.
  1894: Het echtpaar schonk de pas ingewijde Pauluskerk van Vaals de preekstoel gemaakt door Houtermans uit Roermond. De krant schreef:

  preekstoel
  foto: Robert Knol

  8 Mei 1894. Een sieraad, dat tevens voor onze kerk in eene werkelijke behoefte voorziet, is de nieuwe preekstoel, die men thans bezig is te plaatsen. Uit zwaar eikenhout, in een sierlijken vorm vervaardigd, met tal van prachtige houtversieringen voorzien, is deze preekstoel een waar kunstwerk, dat den Roermondschen fabrikant alle eer aandoet. De heer Souren-Van Wersch, die dit kunststuk welwillend aan onze kerk ten geschenke gegeven heeft, mag met recht op den dank der parochianen aanspraak maken.
  1896: Hij opende een bakkersfiliaal in Mamelis en in 1900 in Bleijerheide.

  souren van wersch
  1896

  1915: In 1915 stond het gezin als grossier in het telefoonboek van Vaals vermeld met telefoonnummer 1. Hun zoon Gerard stierf gelijktijdig met zijn vader. Gerard was getrouwd en 37 jaar oud.

  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.

 2. Frans Willem Hubert van Wersch, geboren Simpelveld 20 november 1854, volgt 8c.
 3. Jan Joseph Hubert van Wersch, geboren Simpelveld 23 december 1855, overleden Simpelveld 3 januari 1858, twee jaar oud. Vader was toen winkelier aan de kerk in Simpelveld.
 4. Gerard Joseph Hubert van Wersch, geboren Simpelveld 23 december 1855, tweeling met 3. Overleden Simpelveld 1856.
 5. Gerard Joseph Vanwersch, geboren Simpelveld 1856, overleden Bocholtz 1 april 1874, bakker, 18 jaar oud.
 6. Willem Hubert van Wersch, geboren Simpelveld aan de kerk te zijner huis 10 februari 1858. Een van de getuige bij de aangifte was Jan Jacob van Wersch, landbouwer, overleden Simpelveld 8 september 1858, zeven maanden en 25 dagen oud.
 7. Willem Hubert Vanwersch, geboren Bocholtz 6 januari 1862, overleden Vaals 22 februari 1942.
  1881: In het jaar dat hij 19 zou worden, moest hij zich melden bij de Nationale Militie. Hij kreeg echter vrijstelling wegens broederschap.
  1884: Hij vertrok van Bocholtz naar Vaals waar hij winkelbediende werd..
  1888: Hij vertrok van Vaals naar Aken.
  1911: Op 4 november 1911 verzocht hij de burgemeester van Bocholtz hem een bewijs van Nederlandschap te geven. Willem wilde terugkomen uit Keulen waar hij sinds zijn 26ste woonde en als opperman werkte. In 1911 was hij inmiddels 49 jaar. Enkele dagen later kreeg hij zijn nationaliteitsbewijs. Hij betaalde hiervoor ƒ 1,75 terwijl er eigenlijkƒ1,50 betaald moest worden. Die ƒ 0,25 kreeg hij in postzegels terug.
  1912: Lang is hij niet in Bocholtz geweest want in 1912 zat hij in Düsseldorf en vroeg wederom een nationaliteitsbewijs aan. Hij was daar opperman. Hij kreeg zijn bewijs op 3 oktober 1912

S.7d. Anton Joseph van Wersch, zoon van 6b, geboren 9 februari 1846, overleden Düren 16 augustus 1896, trouwde Maria Magdalena Marichal / Marechal / Maarschal, geboren Burtscheid ca. 1858,  overleden Aken 8 mei 1893, 35 jaar, dochter van Josef Marchal en Elisa Hartz.

1869: In de Königlich Preußischer Staats-Anzeiger (Allgemeine preußische Staats-Zeitung) van juni 1869 staat dat zijn vader in het Duitse Handelsregister eigenaar is van een brandewijnstokerij. Zij wonen in Schurzelt bij Aken, Zijn broer Gerard Joseph en Anton zijn ook bevoegd om te tekenen.
1907: Toen zijn zoon Gerhard trouwde was Anton pachter geweest in Scherpenseel.
1914: Bij zijn overlijden was Anton brandewijnstoker in Aken. Hij woonde het laatst in Würm.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Gertrud Van Wersch.
 2. Gerard Joseph August Vanwersch, geboren augustus 1876, overleden Aken 24 augustus 1876, 17 dagen oud.
 3. Levenloos geboren kind, overleden Aken 22 september 1877.
 4. Franz Wilhelm Joseph Van Wersch, geboren Aken 22 juli 1878, overleden aken 22 juli 1878, 18 uur oud.
 5. Gerhard Van Wersch, geboren Aken 11 maart 1882, overleden 25 augustus 1914, volgt 8d.
 6. Caspar Josef Hubert van Wersch, geboren Aken januari 1884, overleden Aken  19 juli 1884, zes maanden oud.

S.7e. Joannes Josephus Hubertus van Wersch, zoon van 6c, geboren 1 juli 1818,  getuigen Pieter Joseph Lauvenberg en Barbara Lintjens, overleden door een herseninfarct Simpelveld 9 juli 1876, trouwde in Orsbach (D.) op 4 mei 1847 Anna Maria Lumey (Lumeij), geboren Orsbach 9 augustus 1819, overleden Simpelveld 17 april 1899, dochter van Joannes Jacobus Lumey en Joanna Catharina Bröcheler.

Joannes was veertig jaar of meer koster in Simpelveld. Ook was hij  ambtenaar van de Burgerlijke Stand en raadslid tussen 1838-1876  en vervolgens wethouder 1853-1873 in Simpelveld.
1847: Willem Hendrik Brouwers, schoenmaker in Simpelveld, getrouwd met Maria Catharina Beuken leende van Joannes van Wersch en zijn vijf broers een bedrag van ƒ 300,-
1859: Hij leende aan Nicolaas Jozef Blijlevens, gehuwd met Johanna Pakbier ƒ 800,-  die hij binnen tien jaar terugbetaald moest hebben tegen 4,5% rente. Als borg stelde Blijlevens tien stukken bouw- en hooiland in Simpelveld. 

1876: Op zijn bidprentje werd hij Vanwersch genoemd. Op het bidprentje van zijn vrouw (1899) was dat Van Wersch.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Johan Jacobus Hubertus van Wersch, geboren 16 maart 1848, overleden Kerkrade 31 december 1910.
  1863: Toen hij in dienst moest was hij student in de godgeleerdheid.
  1873: Hij werd tot priester gewijd in april 1873. Daarna was hij twintig jaar kapelaan in de Lambertuskerk in Kerkrade. Zijn huishoudster was zijn
  nicht Maria Gerarda Magdalena Jacoba Verstralen, geboren Sevenum 7 december 1876.
  1893: Vervolgens is hij vanaf september 1893 twintig jaar pastoor in de Martinuskerk in Spekholzerheide. In dit dorp was hij tot zijn dood ook erevoorzitter van de Harmonie St. Caecilia.
  1908: In 1908 vergrootte hij de Martinuskerk in Spekholzerheide omdat die te klein was geworden doordat de omliggende gehuchten bij Spekholzerheide werden gevoegd. Klik voor meer informatie op zijn naam.
  1911: Aangifte van zijn overlijden was op 2 januari 1911, door zijn zwager Hubertus Maximiliaan van Wersch, 52 jaar en gemeenteontvanger in Simpelveld.
 2. Maria Elisabeth van Wersch, geboren Simpelveld 28 juli 1849, overleden Eijsden, in het klooster, 15 april 1867. Zij was 17 jaar toen zij overleed in het klooster van de Ursulinen in Eijsden.
 3. Maria Magdalena Hubertina van Wersch, geboren 5 december 1850, overleden Roermond 27 maart 1930, trouwde Simpelveld 16 april 1873 Peter Joannes Michael Hubertus Verstralen, geboren Grathem 19 juli 1845, overleden Sevenum 2 maart 1906, zoon van Martinus Verstralen (onderwijzer) en Margerita Tonneijck. Zijn vader tekende de geboorte akte echter met M. Verstraelen.
  1873: Op de kaart van het Bevolkingsregister van Beers staat dat Maria op 27 april 1873 zich liet inschrijven in de gemeente Beers. Zij waren net enkele dagen getrouwd. Haar man was al eerder met zijn zus daar komen wonen ((1871). Hij was hoofdonderwijzer. De geboortedata van Maria en van Peter kloppen, die staan ook op deze kaart. Op de kaart staat ook getrouwd op 15 april 1873. Zij woonden in de Kerkenhoek 139, Beers. Enkele maanden later, in september 1873 vertrokken beiden uit Beers naar Sevenum waar hij een nieuw aanstelling had gevonden.
  1878: Hij slaagde voor diploma leraar H
  oogduitsch.
  1906: In de Maas en Roerbode van 3 maart 1906 stond zijn overlijdensannonce. Hij was Hoofd der School in Sevenum. Hij werd 61 jaar. Bij Koninklijk Besluit kreeg de weduwe fl. 504 per jaar als pensioen.
  1930: Haar overlijden. Zij woonde Spoorlaan 23, Roermond.

  verstraelen
  Jean Verstraelen, Lena van Wersch met op haar schoot Phina (geboren 1890), Arnold Verstraelen, Jean Verstraelen, Emile Verstraelen, Jozef Verstraelen.

  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren
  Hun vierde kind: Arnold Verstraelen werd later Apostolisch Vicaris in Indonesië (aanspreektitel monseigneur, bisschop ) en overleed daar door een auto ongeluk in maart 1932.

 4. Jan Arnold Hubert (Arnold van Wersch), geboren 26 september 1852, overleden Willimantic (U.S.A.) 18 maart 1883, priester.
 5. Maria Ida Hubertina van Wersch, geboren 26 april 1854, overleden Roermond 26 januari 1914. Zij was Lid van de 3e orde van de Heilige Franciscus, trouwde Simpelveld 27 augustus 1879 Johan Jacob Schreurs, geboren Haelen 25 juli 1849, overleden Roermond ziekenhuis 22 november 1906.
  1906: In de Maas- en Roerbode van 24 november 1906 stond zijn overlijdensannonce. Hierin stond oa. dat hij hoofd was van de school in Haelen. Een half jaar later, op 16 juni 1907, stond in de krant dat zijn weduwe een pensioen kreeg van ƒ. 633,- Zij was 53 jaar.
  Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren.
 6. Jan Lodewijk Hubert van Wersch, geboren 27 april 1857, overleden Simpelveld 5 september 1857.
 7. Jan Cornelius Hubert van Wersch, geboren 26 april 1860, overleden Simpelveld 11 maart 1907, gemeentesecretaris en organist.
  1878: Toen Jan in dienst moest, werd de naam van zijn moeder beschreven als Maria Josepha Laurensberg in plaats van Lumeij. In zijn laatste jaren woonde hij bij zijn achterneef Maximiliaan in hetzelfde huis. Hij was nooit getrouwd en in zijn laatste jaren was hij koster. Hij was de zwager van Max die zijn zus trouwde, zie hieronder nummer 8.
  1895: Voor notaris Wintgens verkochten de kinderen Bisschoff op  11 februari 1895 aan Cornelis Van Wersch, koster in Simpelveld, die gemachtigd was namens
  1: Helena Van Wersch, echtgenote van Jean Verstraelen, hoofd der school te Sevenum,
  2: Maria Van Wersch, echtgenote van Jean Schreurs, hoofd der school wonende te Haelen
  3: Cornelis Van Wersch, zonder beroep, wonende te Simpelveld
  4: Josephina Van Wersch, echtgenote van Maximiliaan Van Wersch, bakker te Simpelveld.
  Hij kocht namens deze vier mensen een perceel bouwland in het Boschveld in Simpelveld aan de Wittem Steen, 18 are voor ƒ 207.
  De kinderen Bisschoff verkochten aan Maximiliaan Van Wersch gehuwd met Josephina Van Wersch een perceel bouwland in de Martensgraaf op den Cardinaal. Hierop groeide op dat moment rogge. De pachter van deze grond mocht de helft van het graan hebben en de gehele kaf en stro, koopprijs wasƒ 195, 50
  Dit land was al eerder van een Van Wersch geweest.
  1896: In Simpelveld was de Landbouw-Casino een onderdeel van de landelijke Maatschappij van Landbouw. Deze maatschappij werd gezien als een herenbond waarin leden geen ander recht hebben dan ’t betalen hunner jaarlijkschen bijdrage schreef de krant van 3/1896. De Maatschap verloor veel leden. Vroeger waren er 2400 leden, nu 600. Ook verscheen het maandblad niet meer. Ze wilden liever veranderen in de Boerenbond. Tijdens de vergadering van maart 1896 werd besproken om zich aan te sluiten bij de pas ontstane landelijke Boerenbond. Op de vergadering van april 1896 werd het Algemeen Reglement van den Boerenbond besproken.. In juli dat jaar werd een afgevaardigde aangesteld om naar de algemene vergadering van de landelijk BB te gaan. Meer en meer open sloten zich bij de BB aan. In 7/1898 werd Cornelius voorzitter van het Landbouw-Casino. In het Lim Dgbld van 26 mei 1959 werd herdacht dat de Boerenbond Simpelveld 60 jaar bestond. Dus opgericht in 1899. De oprichters waren:, Houbiers, van Wersch, Dautzenberg, Houppermans, Merx, Huijnen, Bröcheler, Vliex , Mainz, Jongen, Engelen.
  1904: Samen met zijn achterneef Jupke (Jos van Wersch, zoon van Jan Stefan Hubert  getrouwd met Anna Horsmans) meldde hij zich bij de gemeente om tot gemeentesecretaris benoemd te worden. Hij was 33 jaar. Cornelis werd gekozen in Maastricht benoemd.  Op 1 januari 1905 werd hij benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Simpelveld.
 8. Maria Josephina Hubertina van Wersch, geboren 26 januari 1863, overleden Simpelveld 25 november 1916, trouwde Simpelveld 27 augustus 1892 Maximiliaan van Wersch, geboren 25 januari 1858, overleden 15 juni 1935, zoon van Jan Stefan Hubert en Anna Elisabeth Hubertina Horsmans, Een huwelijk van een Van Wersch met een Van Wersch. Klik hier.

S.7fJohan Stephanus Houbertus van Wersch(roepnaam: Hub), zoon van 6d, landbouwer, geboren Simpelveld 23 december 1825, overleden 17 oktober 1904,
trouwde 1: Simpelveld 8 januari 1851 Johanna Maria Franssen, geboren Beitel 12 december 1825, overleden Beitel-Heerlen 4 januari 1852, dochter van Jan Pieter Franssen en Maria Sophia Scheilen
trouwde 2: Klimmen 8 november 1855 Anna Elisabeth Hubertina Horsmans, geboren Klimmen 23 februari 1833, overleden Simpelveld 25 maart 1878, dochter van Jan Mathias Horsmans en van Anna Catharina Hubertina Rhoen.

1844: Bij de keuring voor de Nationale Militie was hij 19 jaar. Zijn  gezicht is rond, voorhoofd plat, ogen bruin, neus spits, mond matig, kin rond, wenkbrauwen: zwart en  1,64  groot.
1855: Bij zijn tweede huwelijk was Hub 29 en zijn bruid 22 en volgens de trouwakte minderjarig.
1863: Hij verkocht aan Renier Hubert Reinders, landbouwer, gehuwd met Maria Anna Engelen, woonachtig te klein Souret bouwland gelegen op de Birk in Simpelveld voor ƒ 70,-
1864: Jan Stephan Van Wersch ruilde met Nicolaas Blijlevens een kamer met stal en mestplaats aan de Irmstraat tegen een stuk tuin en boomgaard, ook aan de Irmstraat. Van Wersch kreeg daarbij nog ƒ 100,-

1865: In januari van dit jaar kocht Jan Stephan van Pieter Ernst, koopman in Aubel, een huis met stallen bij de kerk in Simpelveld voor ƒ2.500.
Ten overstaan van de notaris Klimmen verkochten Hubert en Anna Horsmans op 22 maart 1865 goederen die aan haar waren toebedeeld, waarschijnlijk vanuit een erfenis. Zij verkochten die goederen aan haar broers en zussen. In deze overdrachtsakte wordt Hubert als herbergier genoemd en beiden als landbouwers.
1865: Hubert woonden met zijn vrouw tot 1865 in het huis A gen trepkes in de Irmstraat. Dat jaar verlieten zij het huis omdat zij tegenover de kerk een nieuw pand hadden gekocht waar hij een herberg begon. De erfenis was dus goed geweest.
1868: De zaken gingen goed en Hubert stopte definitief met zijn landbouwactiviteiten. Begin 1868 hield hij ten overstaan van notaris Hoho uit Wittem in zijn café een openbare verkoop waarbij zowel zijn twee koeien als de ploeg en twintig andere gereedschappen verkocht werden, maar ook een groot aantal perenbomen. Hij ontving ƒ 475,25.
1871-1901: Hij zat eerst als raadslid en later als wethouder in de gemeenteraad van Simpelveld.
1900: Begin 1900 werkten veel Limburgse mannen in Duitsland waar zij in aanraking kwamen met vakbonden. Door een groep mannen in Simpelveld werd het plan opgevat om ook  een vakbond in Simpelveld te beginnen. Het plan, in 1903, was om een afdeling op te richten van de Roomsch Katholieke Volksbond. Deze mannen waren Hub van Wersch, Michael Vermeeren en Theodoor Schielen. De eerste vergadering was op 11 september 1904. Direct meldden zich vijftig man aan die lid werden. Hub werd tot eerste voorzitter gekozen. Het oprichterscomité werd uitgebreid. Op 4 december 1904 werd de Roomsch Katholieke Werkliedenbond St. Joseph opgericht. Hub heeft dat niet meer mee mogen maken. Hij was in oktober 1904 overleden. In 1945 werd de Werkliedenbond opgenomen in de Katholieke Arbeidsbeweging (K.A.B.) die in 1976 opging in de FNV.
1878: Zijn vrouw Anna overleed vlak na de geboorte van haar dochter Eugenie aan bloedvloeiingen. Zij liet dertien kinderen achter.

Alle kinderen kregen de naam Hubertus of Hubertina in de doopnaam mee. Vader Johan Stephanus kreeg 21 kinderen, een bij zijn eerste vrouw en twintig bij zijn tweede vrouw. Tien kinderen overleden op jonge leeftijd. Zijn eerste vrouw overleed enkele maanden na de geboorte van hun zoon die al eerder overleden was.

Uit het eerste huwelijk werd in Beitel-Heerlen geboren

 1. Pieter Jozef Hubert van Weersch, geboren 19 oktober 1851, overleden 5 februari 1855.Uit het tweede huwelijk werden in Simpelveld geboren.
 2. Anna Maria (Catharina) Hubertina (Tina) van Wersch, geboren 21 december 1856, overleden Simpelveld  9 november 1928, trouwde Simpelveld 12 januari 1880 Cornelis Hubert Jöbses geboren Wijlre 3 februari 1853, overleden 17 november 1933, zoon van Winandus Jöbses en Anna Gertrudis Berger.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.
 3.  Maximiliaan Hubert van Wersch, geboren 25 januari 1858, volgt 8e.
 4. Maria Hubertina van Wersch, geboren 6 mei 1859, overleden 29 mei 1859.
 5. anna souren Van WerschJohanna Hubertina, (Anna) van Wersch, geboren 22 mei 1860, overleden 29 juni 1953, trouwde Simpelveld 21 augustus 1889 Frans Souren, geboren Laurensberg (D) 28 augustus 1855, overleden 2 juli 1922.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren waarvan er vijf vroeg overleden.
  mw souren-van wersch
 6. Pieter Joseph van Wersch, geboren Simpelveld 11 januari 1861, overleden Simpelveld 16 oktober 1879.
 7. Hendrik Hubert van Wersch, geboren 24 januari 1862, overleden 29 mei 1862.
 8. Maria Josephina Hubertina  (Fina) van Wersch, geboren 15 januari 1863 in de Janstraat in Simpelveld, overleden 16 februari 1937, trouwde 15 november 1893 Joseph Franck, geboren Moresnet-Neutral 19 februari 1853, overleden Luik 9 december 1930, organist, koster, muziekleraar in Moresnet, zoon van Frans Joseph Franck en Maria Anna Nijssen.
  Uit dit huwelijk werd een dochter geboren.
 9. Johannes Hubertus  (Sjang) van Wersch, geboren 20 mei 1864, overleden Simpelveld 17 januari 1879 (hij werd 14 jaar).
 10. Hendrik Hubert van Wersch, geboren 24 juni 1865, overleden 30 juli 1865.
 11. Maria Philomenia Hubertina, (Mina van Wersch), geboren 13 juni 1866, overleden 5 oktober 1940, trouwde Simpelveld 19 mei 1886 Joseph Klinkenberg, slager, geboren Moresnet 9 april 1857, overleden 7 november 1915, zoon van Mathias Joseph Klinkenberg en Anna Maria Barbara Malmedier. 
  1888: Haar man, Joseph Klinkenberg is cabaretier (= cafébaas) en slager in Moresnet. Zijn zoon Hub neemt het later over. Hub is dan slager, verhuurder van koetsen en naast handelaar, ook restaurateur in Moresnet.

  1934

            Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

 12. Johanna Hubertina Elisabeth (Lisa) van Wersch, geboren 7 mei 1867, overleden na eene doodelijke ziekte Simpelveld 8 juni 1933, trouwde 29 november 1899 Cornelis Hubertus Berger, geboren Simpelveld 28 augustus 1864, overleden na een langdurig lijden Simpelveld 10 maart 1939, zoon van Wilhelmus Berger en Wilhelmina Jöbses,
  Hij kreeg destijds vrijstelling van militaire dienst in verband met lichaamsgebreken. Later (rond 1909) werd hij landbouwer en koopman in fruit en granen. Zijn vader was ook koopman in granen. Lisa en Werner hadden in de  veertiger en vijftiger jaren in Simpelveld het telefoonnummer 362.  Vanaf 1901 tot 1919 was hij raadslid in Simpelveld.
  Van 1907 tot 1913 en van 1917 tot 1919 was hij wethouder in Simpelveld. In 1919 werd hij niet herkozen  ondanks dat hij als nummer 1 op de lijst stond.
  1941: Op de lijst
  Personen die wapens en/of munitie hebben ingeleverd 1939-1941 stond C.H. Berger die twee cylinder revolvers had, een dubbelloops jachtgeweer en een automatisch pistool. Hij woonde wijk M. In 1941 moest van de Duitse bezetter een lijst komen met opgave van Handwagens, bakfietsen en bestelwagens. Cornelis Berger had een koopmansbedrijf. Hij had 1 handwagen. Heel Simpelveld telde 14 mensen die 16 handwagens hadden.
  Zij woonden Wijk M, Gaasstraat. Ook zij moesten Duitse soldaten inkwarieren. Bij hen waren 4 officieren.

              Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

 13. Maria Emelie Hubertina van Wersch, geboren 25 juni 1868, overleden Simpelveld 22 maart 1944, trouwde Simpelveld 8 juli 1896 Caspar Josef  Hubert Hermans (Hermanns), geboren Scherpenseel (D) 30 april 1862, vrij onverwacht overleden Simpelveld 19 april 1935, zoon van Heinrich Hermans en Anna Margaretha Gottschalk.
  Hij was kleermaker in Simpelveld.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren waarvan er drie vroeg stierven.
 14. Hubertina Isabella van Wersch, geboren 19 juli 1869, overleden 13 augustus 1869.
 15. Jan Mathias van Wersch, geboren 30 maart 1870.
 16. Joseph Hubert van Wersch, (Jupke), geboren 8 januari 1871, volgt 8f.
 17.  Leo Hubert van Wersch, geboren 13 mei 1872, overleden 28 mei 1872.
 18. Johan Leo Hubert (Leo) van Wersch, geboren 7 mei 1873, ongehuwd overleden Maastricht, begraven Simpelveld 18 augustus 1944.
  1907: Hij was vanaf 1907 bakker, net als zijn broer Joseph Hubert (geboren in 1871 nr 13), getrouwd met Anna Wark waarbij hij in huis woonde.
  In 1911 vertrok hij voor enkele maanden naar Antwerpen: Oude Beurs 31, Antwerpen. Hij was bakkersgast. 
  Hij woonde in de Vroenhofstraat in Simpelveld.
 19. Jan Hubert Xaverius (Xavier) van Wersch, geboren 5 februari 1875, volgt 8g.
 20. marie van Wersch Maria Hubertina (Marie) van Wersch, geboren 15 juli 1876, overleden Gulpen 2 januari 1960, ruim 83 jaar, trouwde Simpelveld 25 september 1901 Jacques Victor Sampermans, geboren Moresnet 26 april 1877, overleden 12 januari 1949, zoon van Jean Guillaume Englebert Sampermans en Marie Elisabeth Hartzong.
  Hij was boekhouder, maar later werd hij chef in- en verkoop van de Willem-Sophia mijn in Spekholzerheide.
  1920: Rond 1900 woonden zij in Heerlen.
  1922: 1922/1933/1936: telefoonboek: J. Sampermans, Chef. Comm. Afd. N.V. Steenkolenmijnen Willem Sophia, Centrale Willem Sophia, Klein Souret, Simpelveld, Kerkrade 400, Simpelveld 17, Heerlen 1000.
  1926: Bij het huwelijk van hun dochter Elise was vader 50 jaar en boekhouder. Moeder was 49 en zij woonden in Simpelveld.
  1/1938: Van zijn land met huis en tuin ter grootte van 70 are werd 1 are en 85 ca. onteigend. Als schadeloosstelling ontving hij f 750,- Het was ter verbetering van de weg Simpelveld-Drievogels.

  sampermans van wersch
  Jacques Sampermans en Maria van Wersch bij het uitgang van de mis in Simpelveld.

  1941: Inkwartiering van vier Duitse officieren en geen paarden. Zij woonden Simpelveld wijk k. (Nieuweweg).
  1949: In de krant stond een artikel bij zijn overlijden. Pionier van de Willem Sophia overleden. Hierin stond dat hij op 1 jan 1903 in dienst kwam van de Willem Sophia en 43 haar lang  de ziel van de commerciële afdeling  was. Ook na zijn pensioen op 1 januari 1946 bleef hij bereikbaar om zijn kennis te delen. Hij stierf  plots73 jaar oud. Hij woonde Klein Soureth in Simpelveld.
  WillemSophia

  In de overlijdensadvertentie schreef zijn personeel staat dat hij stichter en eigenaar was van Constructie Heer in Heer en van het Etablissement Sampermans in Maastricht, Heerlen, Sittard en Roermond.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

 21. Eugenia Hubertina Josephina van Wersch, geboren 25 maart 1878, overleden 5 juli 1878.

S.7g. Johannes Josephus van Weersch, zoon van 6f, geboren en gedoopt Wylre 18 februari 1822, overleden Wijlre 24 februari 1857, landbouwer, wonend in Wijlre, trouwde voor de wet op 19 februari 1857 en voor de kerk op 23 februari 1857 Maria Catharina Gatsen (Gatzen), geboren Wijlre 30 juli 1826, overleden Elkenrade 8 juli 1903, dochter van Hendrik Gatzen en Maria Gertrude Schwarts, landbouwers in Wijlre.

Uit het samenzijn werd geboren

 1. Willem Hendrik van Weersch, gedoopt Wijlre 17 mei 1846, volgt 8h.

  Uit het huwelijk werd geboren
 2. Joanna Maria Von Weersch, gedoopt en geboren Wijlre 10 juli 1857, getuigen Wilhelmus Henricus Gatzen en Anna Maria Gatzen, overleden Haaren (D) 10 december 1922, trouwde Mechelen  24 november 1881 Peter Verhoeven, geboren Nuenen  (de ambtenaar in Wittem schreef Neunen) 29 mei 1856, overleden 6 maart 1924, zoon van Francis Verhoeven, landbouwer en Johanna Maria Verberne.

S.7h. Herman van Weersch / van Wersch, zoon van 6f, gedoopt Wijlre 15 februari 1834, overleden 20 februari 1920, landbouwer, trouwde Wylre 27 februari 1867 Maria Elisabeth Eussen, geboren Klimmen 29 mei 1842, overleden Klimmen 1 maart 1912.

1850: Toen hij in dienst moest was hij landbouwer net als zijn vader.
1859: Herman geeft het overlijden aan van zijn vader. Herman is landbouwer en woonde in Elkenrade. Hij kon niet schrijven.
1860/1880: Bevolkingsregister Wijlre. Hij woont met stiefbroer Jan Kleuters, broer Hubert en moeder in Elkenrade huis nummer 135. Volgens dit register zou hij geboren zijn op 11 oktober 1833, maar dat is niet correct. Het was 15 februari 1834.

1867: In oktober 1867 vertrok hij naar Voerendaal.
1871: Bij de geboorte van Maria Francisca kon vader inmiddels schrijven. Hij tekende de akte met
H vam Wersch. De ambtenaar schreef Herman Vanweersch.
1876: Hj woont in Ubagsberg en kocht toen bij een openbare verkoop van Martin Linckens wonend in Kapolder, gemeente Wijlre via kandidaat Notaris Nijst (de eigenlijke notaris is Schreuder uit Wittem) balansen voor ƒ 16,50. 
1878: Bij de geboorte van Anna Hubertina in Voerendaal tekende vader de akte met H. vom Wersch.
1880: Bij de geboorte van Joannes Hubertus tekende vader de akte met h von Wersch. Hij was 46 jaar en landbouwer.
1880/1890: De familie is inmiddels verhuisd naar Klimmen en dan specifiek Retersbeek waar zij zich in april 1881
vestigden naast het Huiske op nummer B15.
1900: Zij woonden Retersbeek B 13 (dat is nu de hoeve Huiskenshof in Klimmen). Bij hen in huis woonden nog steeds zijn broer Joanne
s Hubertus van Wersch, geboren Wijlre 30 maart 1831, landbouwer, Johannes Pieter Eussen, zwager, geboren Wijlre 19 september 1888 en achterneef Hendrik Joseph Kicken, geboren Wijlre 21 september 1882. Ondanks het aantal kinderen was er toch nog sinds januari 1909 tot en met november 1909 een dienstmeid in huis Maria Catharina Dautzenberg, geboren Wijlre 12 februari 1890. Daarna ging zij terug naar Wijlre. Hij zat ook in het kerkbestuur van Klimmen.
1914: Voor notaris Lemmens werd op 9 en 10 maart 1915 een aanzienlijke verkoop van vee, akkergereedschappen, huismeubelen enz. aangekondigd. Gekozen werd voor maart omdat dat het einde (of begintijd was van de pachttijd. Dit was op verzoek van Herm. Van Wersch en kinderen op de pacht hoeve Klimmendehuisje.
1915: Eeen grote advertentie in de Lim Koerier 13 februari 1915 werd  alles beter omschreven: 3 werkpaarden (1 merrie, 1 ruin en van 3 jaar en een van 4 jaar. 28 stuks hoornveen (15 dragende en gekalfde koeien, 4 maïskoeken, 6 eenjarige runderen en 4 eenjarige stieren, 34 varkens, 70 kippen met haan>
AKKER EN LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN als: 3 lange karren, 3 slag of stortkarren, waterkar met watervat, 2 Brabantsche ploegen; rijploeg; 3 schaarploegen, weidesleep; 3 eggen; sleep 2 wellen, hondenkar, dogkar; kruiwagen; zichtmachine voor 2 paarden: Karotenmolens; mestwaterpomp, emmers, kuipen, houten en steenen varkenstrogen; veevoederketel; ladders, trekhond met hek; dorschmachine met manége voor twee paarden; handdorschmachine, wanmolen, vruchtenvat; wan en verdere schuurgereedschappen; 3 hakselmachinen; en 1 hakselkist, azijnpers, breimachine; en nieuw waschmachine.
ALLE PAARDENTUIG als: hamen, zadels, helpen en onderhelpen, achterhamen, ploeghamen, werselen, klinken, zeil; touwen enz.
HUISMEUBELEN als 5 kleerkasten, 2 commooden, 3 tafelen, 2 cosiles of uittrektafel, 5 ledikanten, 3 banken, porcelein-,glas-en aardewerk; fourneux: alle keuken en keldergereedschappen, hanglampen, 2 spiegels, centrifuge, 300 liter draai of karnvat; 2 boterkuipen; kachels; bascule en balance met gewichten. Keuken en linnenkast, 18 stoelen met rieten zitten, en 10 houten stoelen.
VERDER als eene partij gezaagd en richelhout en eene partij eet en plantaardappelen en wat zich verder zal bevinden. 
le dag: paarden, koeien, akkergereedschappen en paardentuig.
2e dag: varkens, huismeubelen en verder ovengebleven zaken.
1920: Op 20 februari 1920 was Herman van Wersch, oud koster van Klimmen, overleden. Zijn vrouw was acht jaar eerder overleden. Zij hadden acht kinderen. Blijkbaar voelde hij zijn dood naderen want op 19 februari 1920 werd hun huis en bouwland in zijn opdracht openbaar verkocht. Het huis en stal, erf, tuin en boomgaard lagen in Ubachsberg en was ongeveer 46 are groot. Hij verkocht ook een stuk grond van 36 are groot waarop verbouwd mocht worden en 32 stukken bouwland met een totale grootte van: 1453 are (14,5 hectare). Totaal werden 34 items verkocht. Het huis stond in nu Ubachsberg-noord, in de bocht van de Vrenkenweg/Oude Schoolstraat. Tegenwoordig staan er allemaal nieuwe huizen .
3 febr 1920:
De boerderij van de familie Eussen en Van Wersch alhier is geveild door notaris Jaspers te Klimmen groot circa twaalf bunder (oude maat) is aangekocht door de heer Jan Laeven – Van Wersch voor de som van ƒ 29,450.

Uit dit huwelijk werden geboren
Drie van hun kinderen trouwden met een partner uit de familie Laeven.

 1. Maria Catharina Hubertina van Wersch, geboren Ubachsberg 26 december 1867, overleden Klimmen 24 november 1937, trouwde Klimmen 28 november 1911 Joannes Hendrikus Josephus Schaepkens, geboren Klimmen 3 januari 1864, overleden 30 september 1938, zoon van Jan Jacob Schaepkens en Maria Elisabeth Kusters. De bruidegom was weduwnaar van Maria Catharina Hubertina Horsmans.
  Maria van Wersch en haar man waren beiden lid van de derde orde van de Heilige Franciscus. Zij trouwde een half jaar later dan haar broer Joannes Hubertus.
  1938: Op woensdag 23 november 1938 verkocht notaris Palmen in Klimmen in het openbaar, in opdracht van de erven Schaepkens-van Wersch de boomgaard aan de Putweg in Klimmen, 56 are groot, die nu in pacht was tot 15 maart 1940 bij haar broer Ed van Wersch. Op het terrein stonden nog dertien
  canadassen (= Canadese populieren) die apart verkocht zouden worden.
 2. Maria Philomena Bernardina van Wersch geboren Voerendaal 10 oktober 1869, overleden Klimmen 4 maart 1939, trouwde Klimmen 6 februari 1901 Joannes Wilhelmus Alphonsius Laeven, geboren Klimmen, 23 maart 1868, overleden Klimmen 23 december 1942, zoon van Jan Pieter Laeven en Maria Christina Roijen.
  Jan Laeven was net als zijn zwager Jan Hubert Van Wersch, bestuurslid van de  harmonie De Berggalm in Klimmen. Hij was landbouwer
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Maria Francisca van Wersch, geboren Voerendaal 23 augustus 1871, overleden 26 oktober 1931, trouwde Klimmen 13 oktober 1898 Franciscus Hubertus Moonen, geboren Klimmen 10 juni 1861, overleden Klimmen 16 augustus 1957, zoon van Joannes Leonardus Moonen en Maria Rosa Smeets.
  1906: Zij woonden In Klimmen op nummer A25. Jan Moonen was onderwijzer en ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Klimmen. Zij woonden bij het Huisken.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 4. Eduard Hendrik Hubert van Wersch, geboren Voerendaal 19 september 1873, overleden Klimmen 16 april 1959, trouwde Klimmen 7 mei 1914 Maria Hubertina Francisca Otten, geboren Kerkrade 12 december 1896, overleden Klimmen 2 maart 1964, dochter van Hubert Joseph Otten  en Augustina Wilhelmina Delahaije.
  In de overlijdensadvertentie van Eduard stonden geen kinderen vermeld. Hij was bijna veertig jaar lid van het kerkbestuur van de parochie Sint Remigius in Klimmen en Lid van de Heilige Familie. Hij was ruim 40 jaar boer.
 5. Maria Hubertina Gerardina van Wersch (Van Weersch), geboren Voerendaal 20 oktober 1875, overleden Bocholtz 13 november 1938, trouwde 5 april 1910 Alexander Franssen, geboren Eijs 30 maart 1873, overleden Bocholtz 22 januari 1929, 55 jaar oud, zoon van Mathias Peter Joseph Franssen en Anna Maria Elisabeth Bisschops.
  franssen-van wersch
  1929

  Zij was lid van de derde orde van de Heilige Franciscus.
  1900: Alexander Franssen was van 1 maart 1893 tot 6 maart 1900 dienstplichtig in de militie.
  1910: Bij hun huwelijk werd zij door de ambtenaar Van Weersch genoemd terwijl zij zelf met van Wersch tekende. Zij woonde toen naast het Huisje in Klimmen op de boerderij. Bij haar huwelijk vertrok zij naar Merkelbeek. De ambtenaar meende haar achternaam niet en schreef in de akte Van Wirsch.
  1926: De boerderij De Hof, Hofstraat 9 en 11 in Bocholtz wordt  door de heer PLeijers aan Alexander Franssen verkocht.
  1929: In 1929 overlijdt Alexander. Na ook het overlijden van zijn vrouw wordt pas in 1951 de boerderij De Hof verdeeld over de vier kinderen. Pierre Franssen  komt in de boerderij. Pas in 2007 verkocht de laatste erfgename de boerderij.

  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

 6. Anna Hubertina van Wersch, geboren Ubachsberg 3 januari 1878, overleden Ubachsberg 3 april 1962, trouwde Klimmen 20 februari 1908 Joannes Antonius Laeven, geboren Klimmen 4 oktober 1874, zoon van Pieter Hubertus Laeven en Maria Christina Pluijmaekers. 
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Jan Hubert van Wersch, geboren 9 januari 1880, volgt 8i.

S.7i. Franz Carl van Wersch, zoon van 6g, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 20 april 1789, overleden Bergstein 12 maart 1855, trouwde Bergstein 4 december 1818 Anna Catharina Jörris, overleden Bergstein 6 oktober 1847.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubertus van Wersch, geboren Bergstein 12 mei 1819, overleden Brandenberg 8 juni 1821.
 2. Anna Gertrud van Wersch, geboren Bergstein 25 oktober 1820, trouwde Bergstein 14 oktober 1850 Mathias Hubert Lenzen.
 3. Eva Catharina van Wersch, geboren Bergstein, 23 september 1822, overleden Brandenberg 14 april 1841.
 4. Johannes Hubertus van Wersch, geboren Bergstein 1 juni 1824
 5. Wilhelm van Wersch, geboren Bergstein 19 september 1826.
 6. Anna Maria van Wersch, geboren Bergstein 28 september 1828, overleden Brandenberg 1 augustus 1830.
 7. Anna Margaretha van Wersch, geboren Bergstein, 2 oktober 1830, ongehuwd overleden  Brandenberg (Bergstein) 1 oktober 1884.
 8. levenloos  geboren jongen 17 december 1832.
 9. levenloos geboren meisje 17 december 1832.
 10. Peter van Wersch, geboren Bergstein 9 maart 1834, volgt 8j.
 11.  Anna Maria van Wersch, geboren Bergstein, 21 december 1836, overleden Brandenberg 17 maart 1837.

S.7j. Johann van Wersch, zoon van 6g, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 16 juni 1792, trouwde Bergstein 20 november 1824 Magdalena Stoffels.

Hij trouwde op dezelfde dag als zijn broer hieronder S.7k.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubertus van Wersch, geboren Bergstein 6 oktober 1825, overleden Bergstein 27 december 1825.
 2. Anna Eva van Wersch, geboren Bergstein, 1 mei 1827.
 3. Arnold Joseph van Wersch, geboren Bergstein 15 december 1828.
 4. Mechtildis van Wersch, geboren Bergstein 5 mei 1831, overleden Brandenberg 21 oktober 1832.
 5. Joanna Gertrudis van Wersch, geboren Bergstein 13 mei 1833, overleden Brandenberg 5 juni 1836.
 6. Heinrich Joseph van Wersch, geboren Bergstein 16 november 1835, volgt 8k.
 7. Johann Mathias van Wersch, geboren Bergstein 15 september 1838.
 8. Hubert van Wersch, geboren Bergstein 10 januari 1841.

S.7k. Hubert van Wersch, zoon van 6g, geboren Brandenberg, gedoopt Bergstein 14 februari 1797, overleden Brandenberg 13 september 1866, trouwde 20 november 1824 Anna Gertrud Jörris, overleden 11 mei 1855, dochter van Stephanus Jörris en Anna Gertrude Jörris.

Hubert trouwde op dezelfde dag als zijn broer Johann hierboven S.7i.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johann Wilhelm van Wersch, geboren Bergstein 25 februari 1826,overleden Brandenberg 20 november 1904, 77 jaar, ongehuwd. Hij was landbouwer.
 2. Franz Carl van Wersch, geboren, Bergstein 13 december 1827, volgt 8l.
 3. Heinrich Joseph van Wersch, geboren Bergstein 28 februari 1830, overleden Brandenberg 16 mei 1831.
 4. Anna Catharina van Wersch, geboren Bergstein 25 januari 1832, overleden Brandenberg (Bergstein) 18 januari 1894, trouwde 1. Bergstein 15 oktober 1856 Hubert Lenzen, overleden voor 1868, trouwde 2: Bergstein 24 januari 1868 Heinrich Jansen, geboren Heimbach 5 juni 1827, zoon van Franz Peter Richard Jansen en Anna Gertrud Stolz.
  Uit beide huwelijken werden totaal vier kinderen geboren.
 5. Anna Gertrudis van Wersch, geboren Bergstein 25 september 1834, overleden Brandenberg (=Bergstein) 11 maart 1896. trouwde Bergstein 15 oktober 1858 Johann Mathias Müller.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 6. Hubert van Wersch, geboren Bergstein 23 januari 1837, overleden Brandenberg 17 februari 1842.
 7. Mathias Joseph van Wersch, geboren Bergstein 30 november 1839, overleden Brandenberg 21 mei 1840.
 8. Maria Anna van Wersch, geborenBergstein 18 december 1841, trouwde Bergstein 10 mei 1865 Hubert Undorf.
 9. Anna Eva van Wersch, geboren Bergstein 8 mei 1845.

S.7l. Franz Carl van Wersch, zoon van 6h, geboren 29 februari 1808, boswachter in Imgenbroich (Imgenbrich, D), overleden Imgenbroich 8 maart 1859, trouwde Höfen (D) 16 februari 1843 Anna Maria Theissen (Theihsen), geboren Höfen 16 augustus 1815, overleden Imgenbroich 6 juli 1892.

Uit  dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Gertrud van Wersch, geboren Imgenbroich 20 januari 1844, overleden Hofen 6 januari 1934, trouwde 1: Imgenbroich 26 september 1871: Friedrich Wilhelm Boehme (Böhme), geboren Imgenbroich 9 maart 1843, overleden 6 september 1877, zoon van Carl Ludwig Boehme en Catharina Getrude Mertens, trouwde 2: Bergstein 31 augustus 1897 Johann  Jansen, burgemeester in Höfen, geboren Höfen 28 april 1839, overleden Höfen 29 november 1927.
 2. Catharina Hubertina (Berta) van Wersch, geboren Imgenbroich 2 november 1845, overleden Monschau Perlenau 23 april 1918, trouwde 26 juni 1880 Max Muller, gemeenteraadslid en lid kerkbestuur van Monschau, geboren Monschau 9 april 1843, overleden Monschau 25 oktober 1913.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Johann van Wersch, geboren Imgenbroich 16 november 1847, volgt 8m.
 4. Anna Catharina van Wersch, geboren 8 december 1849, trouwde Imgenbroich 21 februari 1889 Carl Friederich Gustav Mengelbier, geboren Blankenheim 10 april 1840.
 5. Agnes Sophia van Wersch, geboren 20 januari 1852, overleden Imgenbroich 25 april 1859.
 6. Franz Carl van Wersch, geboren 20 juli 1854, overleden Imgenbroich 4 april 1877, geen beroep.
 7. Ewald van Wersch, geboren 8 juni 1856, volgt 8n.
 8. Maria Sophia van Wersch, geboren Imgenbroich 22 juli 1859, trouwde Imgenbroich 6 februari 1891 Carl Heinrich Volkmer, geboren Landeck (D) 7 november 1835, grenscontroleur.

S.7m. Johann Mathias Christian van Wersch, zoon van 6h, geboren 24 juni 1818, trouwde Sindorf 5 mei 1846 Maria Catharina Ahren.

Johann was vertegenwoordiger van Landgoed Reichenstein en reisde daardoor erg veel door Duitsland en oost België. Soms bleef hij wel maanden weg. Samen met zijn kinderen woonde hij ook op Landgoed Reichenstein.
Uit een document uit die tijd: Der Unterförster Johann Vanderwersch von Kalterherberg tötet in Stellerholz eine alte Wölfin, welche auf die nicht mehr weit entfernten Schafe wollte. = Boswachter Johann Vanderwersch uit Kalterherberg doodde in Stellerholz een oude wolfin die naar de schapen wilde gaan die dichtbij waren.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. N.N. geboren Kalterherberg 12 februari 1852, overleden 13 februari 1852.
 2. Johanna Sophia Gertrud Von Wersch, geboren Kalterherberg 4 juli 1854. overleden Koblenz 1937, trouwde Koblenz 27 augustus 1874 Jacob Rennen. 
  Jacob Rennen was verbonden aan een rechtbank. Hij was Verwaltungsgerichtsdirektor.Johanna van Wersch was de nicht van de heer van Reichenstein Jacob Ahren, de broer van haar moeder. Jacob overleed in 1867. Zijn weduwe Anna Sophia Engels overleed in 1901. Zij bezat veel geld, waardoor haar nicht Johanna 3000 mark erfde. Ook omdat Johanna het petekind van Anna Sophia Engels was. Zij erfde tevens diamanten sieraden en een gouden horlogeketting. (bron: Der Gutshof Reichenstein, Hans Gerd Lauscher, 2008, blz 242).

S.7n. Martinus Johannes Wilhelmus van Weertsch / van Wersch / van Weersth / Vonwersch, zoon van 6i, geboren Cartils 6 januari 1816, overleden Wittem 10 november 1868, 48 jaar, trouwde Wijlre 1 februari 1846 Maria Cornelia Plusquin / Pluisquin, geboren Moulingen (B) 15 maart 1812, overleden Wittem 26 januari 1882, 72 jaar, dochter van Jan Willem Pluisquin en Helena Teheux.

Martin en zijn een jaar jongere zus Barbara trouwden allebei met een Plusquin, kinderen uit het huwelijk Plusquin-Teheux.

1846: Bij hun huwelijk was Martin 30 en landbouwer. Zij was 34 jaar. Hij tekende de huwelijksakte akte met M Van Weersth. Zij woonde in Leyenhuis gemeente Wijlre. Hoeve Leyenhuis (Leienhuisweg 1) is een in oorsprong 17de-eeuwse gesloten hoeve met een gedeeltelijk verhoogd woonhuis in Kunradersteen.
1846: Hun eerste kind werd levenloos geboren. Zij woonden aan de Tintelerstraat in  Eijs. Vader was 31 jaar. : Dit jaar pachtten Martin en zijn vader het huis, tuin, boomgaard en veertien stukken land van Maria Catharina Meertens, weduwe van Jans Spees uit Trintelen. De pacht werd aangegaan voor zes jaar, van 15 maart 1846 tot en met 15 maart 1852. De notaris schreef zijn naam in het pachtcontract als Martinus van Wersth. De jaarlijkse pacht was ƒ 82,-
handtekening
1848: Bij de geboorte van Maria werd vader in de geboorteakte Martinus Vanweersth genoemd.
1850: Bij de geboorte van Anna Barbara. tekende vader de akte met M Van Weersth. Moeder  werd door de ambtenaar Pluisquin genoemd. Vader was dagloner en 35 jaar. Het meisje leefde 3 dagen en 5 uur.
En de pacht van 1846 werd weer verlengd.
1855: Bij de geboorte van Frans tekende vader de akte met M Vanweersth.
1861: Op de overlijdensakte van dochter Maria Helena schreef de ambtenaar opeens dat Martin niet kon schrijven: hij heeft het nooit geleerd. Wie tekende dan op die andere akten?
1868: Martin verkocht aan zijn broer Frans (S.7p) die op het Walborghuis  in Kettenis met zijn vrouw woonde, een weiland in Cartils voor ƒ 480,-.
1880: Bij het huwelijk van hun zoon Jan Willem in 1880 was zijn vader overleden en zijn moeder werkvrouw in Wittem.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Martinus Van Weersth, levenloos Eijs 19 december 1846.
 2. Maria Elisabeth Vanweersch, geboren Eijs 27 januari 1848.
 3. Jan Willem van Weersth, geboren Straat/Trintelen/Wittem. 19 juni 1849, volgt 8o.
 4. Anna Barbara van Wersch / Van Weersth, geboren Wijlre en gedoopt 18 augustus 1850, overleden Wijlre 21 augustus 1850, 3 dagen en 5 uur oud.
  Op de geboorte index van 1850 staat Maria Barbara, maar op de akte zelf staat Anna Barbara.
 5. Maria Barbara van Wersch / Van Weersch / von Wersch / Van Weersth,  geboren Wijlre 17 juli 1851,  overleden Gulpen 2 maart 1931, 79 jaar, trouwde Wittem 8 april 1880 Frans Toussaint Beuskens/Toscanus Beuskens, geboren Berg en Terblijt 20 februari 1840, overleden Cartils = Wittem 27 mei 1913 73 jaar,  zoon  van Fransiscus Toussaint Beuskens en Johanna Catharina Weerts.
  1880: Bij hun huwelijk was hij 40, dagloner en zij 28 jaar. Zij ondertekende de trouwakte met M B van Weersht. Bij hun huwelijk woonden zij in Cartils. Omdat haar vader overleden was, ging haar moeder naar de notaris en legde vast dat zij toestemming tot het huwelijk gaf. Moeder woonde in Cartils.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Frans Jozef van Weersch, geboren Cartils 27 oktober 1855, overleden Wittem 13 juli 1879.
  Bij zijn overlijden had hij geen beroep. Hij was 23 jaar. In de naamtabel van 1879 staat Frans  genoemd als Vanwiersch.
 7. Maria Helena van Wersch, geboren Straat/Trintelen/Wittem 17 januari 1848, overleden Cartils 9 januari 1861.

S.7o. Fredericus Josephus van Weersth / Vanweersth, zoon van 6i, geboren Cartils  23 januari 1822,
trouwde Sint Geertruid 15 mei 1845 Anna Catharina Broers, geboren Amby 27 november 1816, overleden Amby 12 november 1853, dochter van.Jan Broers en Maria Anna Pinckaars ,
trouwt 2: Dudelange (L) 5 november 1857 Reine  (Regine) Schneider, geboren Dudelange 21 september 1837, dochter van Jean Schneider en Elisabeth Breuer.

1851: Bij de geboorte van Franciscus. was vader landbouwer, 28 jaar en zij woonden in Scheulder (bij Wijlre). Vader tekende de akte met F.J. Van Weersth.
1858: Bij het overlijden van dochter Marie was vader
Entepreneur. Zij woonden in Büringen.
1863: Zijn broer Franciscus van Weersth uit Merol bij Kettenis verscheen namens Frederic voor notaris Hoho uit Wittem en verkocht enkele stukken van Frederic in Wittem om geld te hebben zodat hij zijn hypotheek kon aflossen op hun huis in Werlange. Zij waren net verhuisd uit Buringen (L).

1871: Bij het overlijden van hun dochter Maria Anna, leefde vader nog en moeder was reeds gestorven. Hij woonde in Moyeuvre, Moselle, departement in Frankrijk waar hij mijnwerker was.
1878: Bij het huwelijk van zijn zoon Franz woonde hij nog steeds daar.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Anna van Weersth, geboren Sint Geertruid 1846, huishoudster, overleden Slenaken 29 juli 1871, 25 jaar oud, trouwde Slenaken 31 oktober 1866 Frans Josef van den Hove / Vandenhove,  geboren Slenaken 13 september 1839, zoon van Christiaan Joseph van den Hove en Johanna Maria Bodden. Hij was winkelier in Slenaken.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Johann Josef Van Weersth, geboren Mouland (B) 31 mei 1849, volgt 8p.
 3. Franciscus Josephus Van Weersth,  geboren Wijlre 14 maart 1851, volgt 8q.Uit het tweede huwelijk werden geboren
 4. Marie Van Weerst, geboren Dudelange (L) 19 april 1858 overleden Dudelange 30 april 1858.
 5. Francois van Weerst, geboren Dudelange 5 maart 1859.
 6. Mathias van Weersth, geboren Dudelange 4 oktober 1860, volgt 8r. 
 7. Jean Baptiste van Weersth, geboren Dudelange 18 maart 1863, volgt 8ra.
 8. Marie van Weersth, geboren Moyeuvre-Grande 9 maart 1875 overleden Homécourt, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, (F) februari 1948 , 72 jaar oud, trouwde Arsène Hertz, geboren  1869.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 9. Hortense van Weersth, geboren 21 augustus 1877.

S.7p. Franciscus Vanweersth / Vanweersth, geboren Cartils 4 augustus 1826, zoon van 6i, overleden Hauset 5 juli 1906, trouwde Schin op Geul 18 januari 1860 Maria Gertrud Duysings / (Duijsens / Duyzengs / Duijsings), geboren Berg en Terblijt 17 oktober 1836, overleden na longontsteking (Lungenentzündung) Hauset (B) 7 juli 1909, dochter van Anna Margaretha Duijsings.

1845: in het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Hij had geen beroep. De militairen schreven Franciscus van Weersch. Hij was vrijgesteld wegens broederdienst.
1852:
Hij gaf het overlijden van zijn vader aan en ondertekende de akte met
Fr. Van Weersth. Hij woonde Straat/Cartils, was 25 jaar en landbouwer.
1859: Frans kocht van de twee broers Clignotte in augustus een huis en enkele stukken bouwland in Wittem voor ƒ 140,-
1860 : Voordat zij trouwden maakte zij de huwelijkse voorwaarden op:
Er zal tusschen de comparanten een gemeenschap van goederen plaats hebben overeenkomstig de bepalingen van artikel 114 en volgende van het burgerlijk wetboek met uitzondering nogthans van de onroerende goederen, welke aan de comparanten thans toebehooren als mede van die, welke hun gedurende het huwelijk bij erfenis, making of schenking zullen te beurt vallen, en welke onroerende goederen alzoo de afzonderlijke eigendom blijven van degenen, aan wien dezelve thans toebehooren of aan wien dezelve vóór of gedurende het huwelijk bij erfenis, making of schenking zullen te beurt vallen.
1860: In juli 1860 kocht hij van Willem Snakkers uit Wijlre twee stukken  bouwland, een gelegen in het Cartielserveld en een stuk land gelegen in het Bosje. Hij betaalde ƒ 400,- 
1861: Bij de geboorte van hun eerste kind schreef de ambtenaar Vanweersth, terwijl vader met Fr Van Weersth tekende. Hij was landbouwer. Zij woonden in Cartils.
1862:
Blijkbaar had hij te veel verbouwd want op 15 juli 1862 verkocht hij openbaar
veldvruchten uitgewassen in de gemeente Wittem, in het Cartielserveld, in het Eijserveld, op den wolf, op den dries, in den Taander, op den Piro en op de Eijserpledden. Niet alles werd verkocht, maar totaal kreeg hij ƒ 284,65.
1863: Bij de geboorte van Maria Barbara tekende vader de akte met Fr. Van Weersth. Zij woonden in Kettenis Merols.
1863 en 1864: Ook nu weer verkocht hij zijn veldvrachten (rogge, tarwe, haver,) voor ƒ 168,65½. In 1864 kreeg hij ƒ 270,-
1874: Bij de geboorte en overlijden van zoon Joachim is zijn vader Franz Vanwersch 27 (geboorte) en 28 bij overlijden. Hij is boer en woont in Hauset. Moeder wordt in de akte
Maria Gertrud Deusings (geboorte) en Deusens (bij overlijden Joachim) genoemd. Vader tekende akte echter met F Van Weersth.(geen puntje).

Zij kregen acht kinderen waarvan er twee vóór 1906 op jeugdige leeftijd overleden waren. Een getrouwde zoon en vijf dochters. Twee dochters waren getrouwd, drie van zijn dochters waren kloosterlingen in Luik.

van weersth

Deze foto werd rond 1890 genomen.
Vlnr: Franziska (zittend), Netta (staand), vader Franz, Philomena, Franz, moeder Maria, Josephina (staand), Barbara (zittend)

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Barbara Van Weersth, geboren Cartils/ Wittem 31 mei 1861, overleden Gulpen 6 september 1917, trouwde  Hauset 2 oktober 1906 Winandus Eggen, geboren Wijlre 6 januari 1880, overleden Maastricht 1 mei 1942, zoon van Mathijs Eggen en Maria Elisabeth Habets.
  1906: Bij hun huwelijk was zij 45 en hij was 26, dus 19 jaar jonger. Hij was landbouwer en zij was landbouwster. Haar vader was in 1906 overleden.
  1942: Winand Eggen overleed als hotelhouder in Wittem. Nadat zijn eerste vrouw was overleden trouwde hij met Anne Franck. Hij had later zijn hotel–pension bij het klooster in Wittem onder de naam Hotel Eggen- soms met Eggen-Franck. 
 2. Maria Barbara Franciska Van Weersth, geboren Kettenis Merols (B) 30 augustus 1863, overleden Luik 10 september 1918.
  1888: 25 jaar oud trad zij in in de zusterorde van St. Joseph du Beauregard in Luik en droeg de naam soeur Marie-Lambertine.
 3. Maria Catharina Josepha (Netta) Van Weersth, geboren Kettenis  31 januari 1865, overleden 29 juni 1922.
  1885: 20 jaar oud, trad zij in in de orde van de Soeurs de Saint-Joseph au Beauregard in Luik en droeg de naam soeur Louise de Gonzague de St. Antoine.
 4. Josephina van Weersth, geboren Kettenis (B) 6 april 1866, overleden Aken ziekenhuis 8 augustus 1935, trouwde Breinig op Gut Rochenhaus (D) 2 mei 1896 Reinier Hubert Stephan Lamberts, geboren Walhorn 23 oktober 1864, overleden 3 augustus 1922, zoon van Johann Simon Lamberts en Maria Theresia Josephina N.N.
  Zij was lid van de Katholische Frauen- und Müttervereins.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 5. Philomène van Weersth, geboren Kettenis 19 september 1867, overleden Luik 10 mei 1929.  
  1893 Zij trad 26 jaar oud bij de zusters van de Heilige Joseph van Beauregard in Luik en droeg de naam zuster Marie-Josépha.
 6. Franz van Weersth, geboren Kettenis 4 augustus 1869, volgt 8s.
 7. Joachim Wilhelm Joseph Vanwersch, geboren Hauset 20 maart 1874, overleden Hauset 3 oktober 1874.
  Hij werd in de overlijdensakte Wilhelm Joseph Joachim Vanwersch genoemd. Hij was volgens zijn vader zes maanden oud. 
 8. Albert Nicolas Joseph Vanweersch, geboren Hauset 8 april 1875, overleden Hauset 17 januari 1876.

S.7q. Jan Mathias van Wersch (Vanwersch), zoon van 6k, geboren Forsterheide en volgens bidprentje in Horbach (Forsterheide) 2 juli 1824, overleden Mechelen 27 september 1908,
trouwde 1:  Mechelen 16 juni 1851 Anna Maria Peukens, overleden 28 mei 1879, dochter van Willem Peuskens en Agnes Bosten,
trouwde 2: Wijnandsrade 20 juni 1882 Joanna Catharina Coenen, geboren Wijnandsrade 23 juni 1838, overleden Mechelen 22 augustus 1918, dochter van Petrus Laurens Coenen en  Joanna Maria Bruls.

1851: Bij de geboorte van hun eerste kind schreef de ambtenaar in de geboorteakte hun namen als Mathijs Vanweersch, landbouwer, 27 jaar, wonend te Straat Schweijberg en Anne Marie Peuckens. Vader tekende deze akte met M Van Weersch.
1854: Bij de geboorte van hun tweede kind was het Vanwersch. Vader was dienstknecht en zij woonden in Schweiberg. Hij tekende de akte met J: M; van Wersch.
1856: Bij de geboorte van Nicolaas was vader landbouwer en 31 jaar. Hij tekende de akte met J M van Wersch, terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef. Zij woonden in Mechelen.
In dit jaar kocht hij van Nicolaas Schoonbrood, dagloner in Mechelen, een stuk bouwland en betaalde erƒ 50,- voor.
jan Mathias van wersch1861: Hij kocht van Pieter Jacobs, weduwnaar van Cornelia Schwanen uit Mechelen drie stukken land onder Koberg in de gemeente Wittem voor ƒ 43,70.
1862: Hij was toen knecht in Bocholtz, gehuwd en werd op 4 oktober 1862 uitgeschreven omdat hij naar Voerendaal ging, gelijk met Agnes Vanwersch (in 1842, geboren Orsbach. Zij was toen meid in Bocholtz en ging naar Laurensberg). Hij had gezegd dat hij in Bocholtz geboren was. Zij was werkzaam op het adres Bocholtz 179. Hij op Bochtoltz 8. 
1864: De familie Van Wersch, woonde in Schweiberg en hij was landbouwer, 40 jaar. Hij tekende J.M. Van Wersch.
1871: Bij de aangifte van de geboorte van Wilhelm ondertekende zijn vader de akte met M van Wersch, terwijl de ambtenaar Mathias Vanweersch, landbouwer, 49 jaar, Mechelen, had geschreven.
1880: Zijn eerste vrouw was net overleden en hij was nog niet opnieuw getrouwd. Hij woonde met vijf kinderen in Mechelen, Kosberg nummer 125.
1886: De heer Caspar Hissel, landbouwer in Mechelen en zijn vrouw Elisabeth Schrouff verkochten aan Mathijs van Wersch, landbouwer in Schweiberg, een perceel bouwland in Wittem aan de Vauerstraat of Breeberg van negen are en 80 centiaren voor ƒ 144,-

1897: Op 15 juli 1897 maakte hij een nieuw testament voor notaris Wijnans uit Gulpen. De erflater was zijn tweede vrouw Maria Catharina Coonen. Mathijs was landbouwer in Schweiberg. 
1890: Hij is landbouwer en zij wonen Mechelen 125. Zij wonen hier met twee kinderen en broer Joseph, geboren Horbach 22 december 1823. 
1905:  Hij verkoopt op 18 februari 1905 zijn dieren: twee paarden, een Mauskoe, drie dragende koeien, twee runderen en zes schepelingen en huisraad met twee slagkaren, een tilbury, dorsmachine, hekwelmachine, melkgereedschappen, Op 23 november 1905 maakte hij voor notaris Wijnands uit Gulpen zijn testament op.
1907: Hij maakte een nieuw testament op 29 december 1907 bij notaris Cremers uit Gulpen.

1908: Hij overleed in 1908.

Uit dit eerste huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Anna Maria Agnes Vanweersch, geboren Straat/Schweijberg 4 november 1851, getuigen Anton Peppers in plaats van Nicolaas van Wersch en Maria Agnes Bosten (die getrouwd was met Willem Peukens), trouwde 19 september 1878 Michael Joseph Baquette, geboren Clermont 13  februari 1833, zoon van Hubert Guillaume Baguette en Maria Thérèse Mouhin/ Monhin.
  1878: Bij hun huwelijk was Michael 45 jaar en woonde in Froitier (B). Hij was landbouwer en weduwnaar van Anne  Marie Chandelle (+1876). Zijn bruid Anna woonde in Mechelen, was 27 jaar en landbouwster. Zij tekende de huwelijksakte met  A. Van  Wersch waar de ambtenaar Vanweersch schreef. De bruidegom is wegens zijnen ouderdom ontheven van de overlegging van het certificaat te voldoening aan de nationale militie .
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Anna Maria Elisabeth Vanwersch, geboren Schweiberg (= Wittem) 18 januari 1854, overleden Moresnet 9 juli  1931, trouwde Wittem 5 mei 1881 Frederic Ernst, geboren Sint-Martens-Voeren 27 juli 1849, overleden Moresnet 9 juli 1931, 78 jaar oud, koopman, zoon van Jean Guillaume Ernst en Marie Curagino.
  1866: Hij hoefde niet in het leger: de Nationale Militie vermeldde op het formulier dat het bevestigd was dat hij tot zijn 21ste geen ingezeten binnen dit Rijk geweest zijnde geene pligten ten aanzien van de Nationale militie te volbrengen heeft gehad.
  1881: Het was Frederics tweede huwelijk, zijn eerste vrouw Marie Anne Delhez was overleden. Bij het huwelijk was hij 31, woonde in Thimister. Zij was 27, landbouwerse en woonde in Wittem. Zij tekende de huwelijksakte met E Van Wersch en haar vader met J: M Van Wersch. Beiden gebruikten, conform het gebruik van die tijd, geen puntjes achter de voorletter.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 3. Nicolaas Hubert Joseph Vanwersch, geboren 2 juli 1856, overleden 9 mei 1859.
 4. Anna Catharina Hubertina Vanwersch, geboren 13 december 1858, overleden 23 november 1935 (76 jaar), trouwde Jacques Joseph Fassotte, geboren Herve (B) 31 maart 1852, overleden Battice (B) 4 april 1915, zoon van Jacques Fassotte en Elisabeth Lejeune.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Anna Maria Catharina Vanweersch, geboren 19 juli 1861, overleden 21 maart 1879.
 6. Joseph Hubert Vanweersch, geboren 7 februari 1864, volgt 8t.
 7. Maria Francisca Vanweersch, geboren 12 mei 1867, overleden 5 april 1955, trouwde Epen 4 februari 1899 Martin Constant Hubert Coenen, geboren Wijnandsrade 7 september 1873, overleden 12 juli 1944, zoon van Bernhard Coenen en Maria Catharina Sijben, landbouwer.
  Toen zij op 7 februari  1939 40 jaar getrouwd waren, trouwde ook hun jongste dochter.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 8. Willem Jan Joseph Vanweersch, geboren 10 maart 1871, volgt 8u.
 9. Jan Hubert Adolf (roepnaam Adolf) van Wersch, geboren 2 april 1874, gewond na een val uit de boom in Mechelen en vervolgens naar Maastricht gebracht waar hij op 22 juli 1894 overleed. Hij was landbouwer en 21 jaar, ongehuwd.
  webmaasbode-28-071894Limburger Koerier 21 juli 1894: MECHELEN, 20 Juli. Naar men zegt, is de jongeling A. v. Wersch, die bij ’t kersenplukken te Zweiberg uit een boom viel en naar ’t gesticht Calvarienberg werd vervoerd, daar aan de gevolgen van den val overleden. V. W. was een braaf en oppassend jongeling de steun zijns vaders.
 10. Jan Joseph Vanweersch, geboren Mechelen 23 maart 1877 trouwde Maria Anna Gertrudis Rademakers.

S.7r. Hendrik Joseph van Wersch (van Weers), zoon van 6l, geboren Mechelen 26 januari 1832, landbouwer in Over-Geul (Wittem), overleden Mechelen 1 oktober 1898, trouwde Bemelen 24 april 1862 Anna Cathrina Hubertina Velradt / Welraets, geboren Bemelen 3 februari 1832, overleden Vaals 17 maart 1911, dochter van Dionisius Welraets en Carolina Reijs.

1849: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Zijn beroep was niet ingevuld. Ze schreven Hendrik Josephus van Weers. Hij werd geschikt voor dienst bevonden.
1862: Bij hun huwelijk was Hendrik knecht en had hij aan de Nationale Militie voldaan. Anna Cathrina was 
naaister.
1863: Bij de geboorte van Alphons was zijn moeder naaister. In de akte noemde de ambtenaar haar Velrots. Hendrik was 33 jaar, dagloner en zij woonden in Mechelen.
1866: Bij de geboorte van hun dochter was vader dagloner, 36 jaar en woonde Mechelen. Hij kon toen nog niet schrijven.
1870: Bij de geboorte van Joannes tekende vader de akte met H J van Weersch.
1873: Bij de geboorte van Ludovicus tekende zijn vader de akte niet, terwijl hij eerdere geboorteaktes wel ondertekend had. Hij had de aangifte wel zelf gedaan.
1880: Volgens het  Bevolkingsregister Wittem (Mechelen) 1880-1890 wonen zij Mechelen nummer 64. Hij is dagloner, zij is naaister. Zij wonen hier met vier kinderen (Johan, Jan Pieter, Louis, Ida) Ook in huis woont Laurens Lochen, geboren Heer 31 maart 1835. Hij is dagloner.
1891: Maria Catharina Hubertina Velraads en haar man en vier kinderen en een schoondochter wonen in Mechelen nummer 64. Laurens Lechun woont er nog steeds. 
1898: Bij het huwelijk van zoon Jan tekende vader de akte met H Van Wersch. Hij was dagloner.
1899: De weduwe Velraad kwam samen met haar zoon Jan Pieter Dionis  op 3 maart 1899 naar de Boschstraat  3 in Vaals. Zoon Jan zou een maand later trouwen.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Alphons Deonis Hubert van Wersch, geboren 15 september 1863, overleden Mechelen16 september 1863.
 2. Francisca Petronella Maria van Wersch, geboren 3 oktober 1864
 3. Ida Maria Hubertina van Wersch, geboren 8 februari 1866.
  1880: Zij ging maart 1883 naar Laurensberg.
  1882:
  Zij vroeg op 15 november 1882 het Nederlanderschap aan omdat zij sinds 2 november 1882 in Aken dienstmeid was geweest en ongehuwd. Voor die aanvraag moest zij fl. 1,29 betalen. In deze aanvraag stond zij vermeld als Ida Vanweersch.
 4. Jan Hubert Alphons van Wersch (roepnaam Alphons), geboren 5 maart 1868, volgt 8v.
 5. Jan Peter Dionysius van Wersch (roepnaam Pieter), geboren 27 februari 1870, volgt 8w.
 6. Ludovicus Joseph Hubert van Wersch, geboren 5 juli 1873, overleden Mechelen 5 maart 1897, ongehuwd overleden als knecht, slechts 23 jaar oud.
  1889: Hij ging in februari 1889 vanuit Wittem naar Vaals waar hij knecht was op het adres Holset 29. In november 1889 ging hij naar ging hij naar Laurensberg
  1890: Hij woonde bij zijn ouders in Mechelen 64, Hij was dagloner. Hij kwam in november 1892 uit Laurensberg terug naar Mechelen waar hij jong overleed.
  1892: Dit jaar werd hij 19 dus moest hij zich inschrijven bij de Nationale Militie. Hij was dagloner. Hij werd vrijgesteld wegens broederdienst en was 1,73 m lang,
   

S.7s. Andreas Hubert Vanweerst, Vonwersch, zoon van 6l, geboren Wittem, geboren 22 juli 1847, overleden Forst 3 juli 1901, trouwde Haaren (D) 27 februari 1874 Anna Maria Plum, geboren Verlautenheide (D) 18 december 1842, overleden in het ziekenhuis van Aken Josephinium, 20 februari 1912, dochter van Gottfried Plum en Margaretha Geulen.

1901: Bij zijn overlijden was hij Kesselschmied en woonde Rothe Erde 124 II. 
1912: Bij haar overlijden was zij weduwe van Andreas van Wersch en  woonde Adalbertsteinweg 18, Aken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Vonwersch, geboren Haaren 10 februari 1875.
 2. Wilhelm van Wersch, geboren Verlautenheide 22 juli 1877, trouwde Katharina Pfeifer.
 3. Peter Hubert Vanwersch, geboren Verlautenheide circa 1880, overleden Verlautenheide (=Haaren) 9 maart 1881, 1 jaar oud.

S.8. Jean van Wersch, zoon van 7, geboren Seraing 25 november 1852, overleden Seraing 23 oktober 1903, trouwde 1: Seraing 25 augustus 1877 Prudence Vandewalle, geboren Wingene 10 september 1849, overleden Seraing 23 januari 1884, dochter van Louis Vandewalle en Amélie Christiaens,
trouwde 2:  Seraing 12 november 1887  Marie Catharine Delvenne, geboren Recht (regio Aken) 3 juli 1841, overleden Seraing 10 augustus 1911, dochter van Jean Guillaume Delvenne en Anne Marie Dahmen.

1877: Bij de geboorte van zoon Joseph was vader 24 jaar en mijnwerker.  Zij woonden in de Rue du Papillon in Seraing.
1879: Bij de geboorte van Francois werd de aangifte  gedaan door de vroedvrouw Louise  Verriest. Vader was 27 en moeder 30. Zij woonden in de Rue Chatqueue, Seraing.
1881: Bij de geboorte van Jean was vader nog steeds mijnwerker, 28 jaar, en moeder 31 jaar. Zij woonden in de  Rue Champs des Oiseaux. Hij kon niet schrijven.
1882: Bij de geboorte van Paul was vader mijnwerker en 30 jaar. Moeder was 33 jaar, Ze woonden weer in de Rue Champs des Oiseaux, Seraing. Vader tekent de akte niet.
1884: Zijn eerste vrouw overleed, maar ook hun derde kind. Die overleed in de Rue de l’Hopital. Hierna zijn er geen kinderen meer geboren in Seraing.
1887: Bijn zijn tweede huwelijk was hij nog steeds mijnwerker, 34 jaar en woonde in Seraing. Zij was dagloonster, woonde ook in Seraing en was 46 jaar. Zij was de weduwe van Jean Kinzinger die in 1882 was overleden.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Joseph Vanwersch, geboren Seraing 17 november 1877, trouwde Seraing 1 augustus 1903 Marie Francoise Eugenie Noël, geboren Hollogne 10 februari 1881, dochter van Felix Joseph Noël en Eugenie Noël. Hij was 25 jaar en mijnwerker. Zij was 22 jaar en geen beroep .
  1884: hij gaf het overlijden aan van zijn broer Jean Louis. Hij was 32 mijnwerker en kon niet schrijven.
 2. Francois Joseph Vanwersch, geboren Seraing 30 oktober 1879,trouwde Seraing 14 december 1912 Marie Jeanne Charlier.
  Zij was 20 toen zij als ongehuwd moeder haar kind kreeg.
  Jean Louis Vanwersch, geboren Seraing 1 maart 1881, overleden Seraing 15 juni 1884.
 3. Jean Louis Vanwersch, geboren Seraing 1 maart 1881, ,overleden Seraing 15 juni 1884. Hij stierf in de Rue de l’Hospitale in Seraing.
 4. Paul Zenoble Vanwersch, geboren Seraing 4 oktober 1882,  volgt 9.

S.8a. Joseph Vanwersch, zoon van 7, geboren Seraing 16 december 1854, trouwde Seraing 16 februari 1879 Marie Henriëtte Istace, geboren Seraing 23 januari 1857, dochter van Henri Francois Joseph Istace en Marquerite Baisain.

1879: Bij hun huwelijk in februari was Joseph 24 jaar en mijnwerker, Henriëtte was 22 jaar. Hij kon niet schrijven Henriëtte wel en ondertekende mede de huwelijksakte.
In maart van  dit jaar werd hun zoon Henri geboren. Vader was mijnwerker en opeens 24 jaar. Zij woonden in de Rue Basse Maruhaye, Seraing. Hij kon niet schrijven.
1880: Bij de geboorte van Joseph was vader 26 en mijnwerker. Moeder was, volgens de geboorteakte 23 jaar. Zij woonden in de Rue de l’ Echelle in Seraing.
1888: Bij de geboorte van Marcel was vader 34 jaar en mijnwerker. Moeder was 31 jaar. Zij  woonden nog steeds in de Rue de l‘Echelle.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Henri Joseph Vanwersch, geboren Seraing 25 maart 1879, volgt 9a.
 2. Joseph Vanwersch, geboren Seraing 9 oktober 1880, trouwde Seraing 23 december 1906 Antoinette Marie Joseph Gilsoul, geboren Seraing 18 januari 1885, dochter van Jean Joseph Gilsoul en Adele Emilie Hanosset.
  1906: Bij hun huwelijk was hij 25 en machinist en zij was minderjarig: 20 jaar en zonder beroep. Getuigen waren onder andere zijn broer Henri 37 jaar en mijnwerker en haar oom Joseph Istace 47 jaar. Joseph tekende Vanwers Joseph en Henri tekende Vanwersch H.
 3. Leonie Vanwersch, geboren Seraing 8 februari 1884, overleden Seraing 27 juni 1909,  trouwde Jean Louis Clement Daco.
 4. Marcel Joseph Theophile Vanwersch, geboren Seraing 6 augustus 1888.
  Hij ging later in dienst en zat bij  de Artillerie Fortresse Anvers.

S.8b. Willem Hubert Vanwersch, zoon van 7b. geboren Kerkrade 25 juni 1868, wonend in Bleijerheide (Kerkrade), overleden Kerkrade 18 november 1950, trouwde Kerkrade 19 september 1892 Maria Agnes Lennertz (Lennerts, Lennarts, Lenaartz), geboren Kerkrade 21 februari 1870, overleden Kerkrade 27 juni 1933, dochter van Arnold Joseph Lennertz en Anna Elisabetha Kockelkorn.

Volgens het bidprentje van dochter Agnes werd haar vader Hubert van Wersch genoemd. Hij ondertekende de geboorteakte van zijn oudste zoon Johan ook met H. Van Wersch, terwijl de ambtenaar de naam aan elkaar schreef. De overlijdensakte van zijn dochtertje Maria Josephina ondertekende hij met Hub Van Wersch.

1895: Voor notaris Moors in Kerkrade gaf hij op 2 maart 1895 een obligatie (schuldbekentenis) van ƒ 200 aan Jan Renier Jorissen.
 Op 3 juni 1895 gaf hij en zijn vrouw Lennartz een obligatie (schuldbekentenis) van ƒ 2160 aan Peter Jozef Niessen.
1898: Bij  de geboorte van Josepha was vader 30 jaar en herbergier in Bleijerheide.
1899: Bij de geboorte van Josephina was vader 30 jaar en barbier in Bleijerheide. Hij tekende de geboorteakte met H Van Wersch.
1904: Bij de geboorte van Josephine was hij herbergier in Bleijerheide en 36 jaar.
1906: Bij de geboorte van Willem was vader barbier en herbergier in Bleijerheide.
1908: Bij het overlijden van dochter Maria ondertekende hij met Hub Van Wersch.
1909:  In de krant van december 1909 staat dat hij failliet was verklaard als  “cafehouder te Bleyerheide Kerkrade.” Hij was  minstens vanaf 1898 herbergier geweest. 
1910: Bij de geboorte van Arnold was vader mijnwerker en woonde Bleijerheide. Hij tekende weer met H Van Wersch.
1925: Hij is nog steeds herbergier in de Bleijerheidestraat 74.
1933: Zij woonden Voccartsstraat 45 Kerkrade.

Willem hubert van wersch
1925, betreffende de gemeente Kerkrade.

Hoewel in de geboorteaktes de ambtenaar steevast Vanwersch schreef, tekende vader alle aktes met H. (of Hub) Van Wersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johan Joseph Vanwersch, geboren 22 juni 1897, ongehuwd overleden Kerkrade 23 mei 1963.
  Waarom vader twee zonen (zie kind 4) dezelfde voornamen gaf is onbekend.
 2. Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 17 augustus 1898, overleden 22 januari 1900.
 3. Josephina Vanwersch (Maria-José van Wersch), geboren Kerkrade 11 oktober 1899, overleden Welkenraedt 9 juli 1956, trouwde 1: Christiaan Joseph Sporken, geboren St. Pietersrade 2 maart 1901, overleden St. Pietersrade 25 november 1932, trouwde 2:  Kerkrade 22 november 1939 Egidius Theelen, geboren Mheer, zoon van Andries Theelen en Maria Munnix, weduwnaar van Rosa De Bie.
  1933: Enkele maanden na de dood van haar eerste man wordt zij failliet verklaard.
  Uit dit eerste huwelijk werd één kind geboren.
  Uit het tweede huwelijk twee kinderen geboren.
 4. Johan Joseph Vanwersch, geboren 12 december 1900, volgt 9b.
 5. Philip Vanwersch, geboren Kerkrade 7 december 1902, volgt  9c.
 6. Josephine Vanwersch geboren Bleijerheide 31 juli 1904, overleden Mariahilfhospitaal Aken 26 augustus 1904, 3 weken oud.
 7. Willem Hubert Vanwersch, geboren Bleijerheide 6 februari 1906, overleden Aken ziekenhuis 1 augustus 1906, half jaar oud.
 8. Anna van Wersch, geboren 4 mei 1907, overleden Kerkrade 25 januari 1985, trouwde Jozef Lenzen, geboren 25 januari 1908, overleden Kerkrade 10 april 1972.
  Kerkrade heeft drie kerkhoven: een grote, een in Bleijerheide en een boven op de heuvel aan de rand van Kerkrade. Dit kerkhof wordt wellicht opgedoekt. Het wordt in ieder geval niet meer gebruikt. Vele graven zijn al geruimd. Op dit kerkhof ligt nog maar één Van Wersch en dat is deze Anna. Maar er is ook nog het graf van een aangetrouwde Stamgenoot: Ketie van Wersch.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 9. Maria Josephina van Wersch, geboren Kerkrade 12 juli 1908, overleden Kerkrade 20 juli 1908 (8 dagen oud).
 10. Hubert Willem Vanwersch, geboren 12 juli 1909, volgt 9d.
 11. Arnold Vanwersch, geboren Blijerheide 21 oktober 1910. volgt 9e.

S.8c. Frans Willem Hubert van Wersch, zoon van7c, geboren Simpelveld 20 november 1854, overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding, Aken 28 mei 1907, trouwde Aken 8 januari 1890 Joanna Maria Ehrens (Errens), geboren Ubach (D.) 12 augustus 1864, overleden aan haar lever in Aken 13 november 1921, dochter van Jan Mathias Errens en Helena Catharina Savelberg.

ottostrasse, aachen
1893

Toen hij in dienst moest was hij brouwer.
1869: Als 15 jarige vertrok hij naar Laurensberg.
1871: Hij kwam terug en woonde weer in Bocholtz.
1889: Hij vertrok nu naar Aken om te trouwen en was 35 jaar. Zij gingen in de Victoriastrasse 25 in Aken wonen.
1893: Bij de geboorte van hun zoon Leonard Hubert was vader  Viktualenhändler in de Ottostrasse Aken.

1899: Hun zoon Daniel werd in de Ottostrasse 89, Aken geboren.
1921: Zijn vrouw overleed in de Victoriastrasse 25, Aken, 57 jaar oud. Zij werd in de overlijdensakte Errens genoemd.

Uit dit huwelijk werden in Aken geboren

 1. Jan Jozef van Wersch, geboren 6 juli 1890, overleden Aken 23 februari 1912.
  1907: Hij gaf het overlijden van zijn vader aan. Hij was tekenaar (Zeichner) en woonde Ottostrasse 89, dus bij zijn ouders.1909;  Hij was kantoorbediende en kreeg op 30 oktober 1929 vrijstelling van dienst.
 2. Maria Therese van Wersch, geboren 21 februari 1892, overleden Dusseldorf, trouwde L. Zimech.
 3. Leonard Hubert van Wersch, geboren 6 februari 1893, volgt 9f
 4. Maria Elisabeth van Wersch, geboren 14 april 1894.
  Rond de dertiger jaren was zij  dienstmeid in Vaals.
 5. Willem Hubert van Wersch, geboren 18 juli 1895, overleden Zeist 25 januari 1945.
  1914: Willem kreeg vrijstelling van één jaar van de Nationale Militie omdat hij kostwinner was.
  5/1918: Hij werd ingeloot bij de Militie bij het 18e Reg. Infanterie. 
  1922: Hij was broodbakker en woonde per september 1922 in Rotterdam. Hij kwam uit Aken. In oktober 1922 ging hij weer naar Aken.
  1923: Willem woont in Amsterdam waar hij banketbakker is.
  1923: Enkele maanden later zit hij in Amerika met zijn broers. Hij voer met de SS. Rotterdam, 3e klasse vanuit Rotterdam.
  1925/1926: In 1925 had hij zich allang voor de Militie moeten melden hetgeen hij niet deed. Vandaar kreeg hij een aantekening op zijn kaart van niet verschijnen. In juni 1926 werd hij daarom aangehouden. Een maand later werd hij vrijgesproken.
  1932: Hij is weer terug in Amsterdam en is nu opzichter. Hij kwam uit Utrecht en vertrok 1,5 jaar later uit Amsterdam.
  banketbakker, opzichter. Hij emigreerde in december 1923 ambtshalve naar Amerika. De overtocht maakte hij aan boord van de SS. Rotterdam.
  1934: Hij kreeg ontslag uit de Militie wegens ziekte 251. Dat was ruggenmerg-tering.
 6. Heinrich Joseph van Wersch, geboren Aken 10 september 1896, ongehuwd overleden Amsterdam 11 mei 1974, woonde inheinrich Amsterdam, trouwde Aken 1 mei 1923 Anna Elisabeth Plum (Ploem), geboren Luik 30 april 1900 (ook wordt Luik 30 april 1902 gehanteerd), huwelijk ontbonden op 13 november 1933. Zij was een dochter van Mathias Plum en Anne Stürm. Heinrich was banketbakker, kelner en koopman. Zijn vrouw had bij hun huwelijk al een zoon, geboren in 1921. Hij heette Matthias Hubert Plum. Waarschijnlijk een zoon van Heinrich omdat zowel de namen Matthias als Hubert bij zijn vader en moeder voorkomen. Anna hertrouwde in 1934 in Vlissingen met Heino Velting waarbij haar zoon door hem gewettigd werd.
  1907: Zijn school volgde hij aan het Instituut St Joseph in Schin op Geul van 1907 tot 1910. Zijn broers gingen daar ook naar school.
  1916: Op 23 juni 1916 vertrok Heinrich met de SS. Gorontalo naar Oost Indië om dienst te doen in het KNIL. Op 28 mei 1916 tekende hij een contract voor zes jaar als kanonnier 2e klasse, ingaand op 6 juni 1916. Bij aankomst werd hij omschreven als 1,677 m lang. Hij ontving een standaard premie van fl. 400,-
  1920: Op 29 augustus 1920 ging hij met de SS Patria terug naar Nederland. Hij heeft dus vier jaar gediend in plaats van de overeengekomen zes jaar. Ondanks dat hij in Aken geboren was, was hij Nederlander. Zijn ouders woonden aan de Victoriastrasse 25 in Aken. Vanuit Indië ging hij direct door naar zijn broer Leonard (nummer 3) die in Maastricht woonde.
  1921: In januari 1921 vertrok hij  uit Maastricht.
  1933:  Op 15 juni 1933 is hun huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Anna Plum woonde in Amsterdam en Heinrich was zonder beroep gedomicileerd in de strafgevangenis te Amsterdam.
  1937:  Whilst driving along the Tully — Eurame Road, Sergeant G. Selby observed two men hiking along the road way without swags. He stopped them and after questioning the men found that they were deserters from the s.s. Antiope, which at that time was berthed at the Cairns wharf and that warrants were in existence for their arrest. Finally the two Dutchmen appeared in the local police court before Messrs. V. G. Sellwood and J. Roberta, when they were ordered to return to the ship. The apprehended men were Heinrlch van Wersch and Antonius Genought. natives of Holland.
  Bron: The Townville Daily Bulletin, 16 december 1937.
  1942: Op 27 augustus 1942 ging hij vanuit Amsterdam in Keulen werken bij de Hollandische Unternehmung De Polpoort. Dat was een bouwkundig bureau aan de Van Faukenbergeplein in Voorburg, opgericht in 1931. Dat bureau zocht vooral in 1942 en 1943 allerlei bouwvakkers. De Polpoort adverteerde met vrije kleeding, vrije woning en uitstekende vrije voeding, terwijl een regelmatige loonovermaking aan de familie in Holland gewaarborgd wordt.heinrich-van-werschVolgens bovenstaande Transportliste, uitgegeven door het Gewestelijke Arbeidsbureau Amsterdam op 27 augustus 1942, kreeg Heinrich de hele reis vergoed tot aan Keulen. Op deze Liste stond dat hij mijnwerker was. Hij woonde in de Goudsbloemdwarsstraat 17 III in Amsterdam. Hij kreeg een nieuw paspoort waarop stond dat hij grondwerker was.
 7. Adam Jozef van Wersch, geboren 18 oktober 1897, overleden Aken 22 februari 1918.
  1907: Met zijn broers ging  Adam als leerling vanuit Aken naar het Instituut St. Joseph in Schin op Geul. Adam vertrok op 30 maart 1910 terug naar Aken. Zijn diensttijd moest hij doorbrengen bij het 18e Regiment Infanterie IIIB-4C in Amsterdam. Op 7 mei 1918 stond achter zijn naam: niet verschenen.  Hij werd installateur.
 8. Daniël Jozef van Wersch, geboren 24 januari 1899, overleden daniel van werschAmerika 23 februari 1950, trouwde Amsterdam 5 april 1922 Theresia Franzen, geboren Aken 26 maart 1898, dochter van Peter Jozef Franzen en Anna Katharina Stinon.
  Als vrijgezel woonde hij in Rotterdam waar hij bakker en handelaar in Berliner Bollen was.
  1907: Met zijn broers ging  Daniël als leerling vanuit Aken naar het Instituut St. Joseph in Schin op Geul. Hij vertrok op 8 maart 1911 naar Aken.
  1922:
  Bij het huwelijk in 1922 was
  Daniel banketbakker en vertrok naar Amsterdam.
  1923: In 1923 vertrok hij met de Rotterdam 3e klasse met zijn broers naar Amerika. Zijn vrouw dagvaardde hem op 31 mei 1928 via
  een advertentie omdat zijn adres onbekend was. De echtscheiding was op 4 maart 1929. Op papier waren zij zeven jaar getrouwd. Feitelijk zal dat nog niet één jaar geweest zijn, want kort na zijn trouwen was hij al in Amerika.
  1924: Daniël is weer in Amsterdam en vertrok weer naar New York.
  1925: In januari in Amsterdam en in 
  1926 november naar Amerika.
  1928: Het huwelijk werd ontbonden. Zij woonde al in Amsterdam en zijn adres was onbekend.
  1929: Theresia Franzen vertrok na de scheiding naar Hoorn en in 1931 naar Aken.
  1932: Daniël reisde de komende jaren  diverse malen naar Amerika en  Amsterdam.
  1933: In Rotterdam was hij bakker en handelaren Berliner Bollen.
  1939: In 1939 werd hij officieel toegelaten tot Amerika. Hij was nu Amerikaans staatsburger.

  daniel van wersch
  Zijn handtekening op zijn toelatingsbewijs in 1939.

  1940: Op de Amerikaanse volkstelling van 1940 werd hij Daniel Venwersch genoemd en 41 jaar. Hij was alleenstaand, woonde 11 West 103 street in New York. Hij was kok in een restaurant en verdiende 960 dollar per maand voor 36 uur per week. Hij werkte er al 59 weken.
  1941: Op de registration card (net als zijn broer Hubert) is hij 42 jaar. Hij woont 224 East 85th street New York City. Bij Mrs. Tropp. Zijn werkgever is Jack Altman, 257 West 38th Street New York. En Daniel tekende de kaart.

 9. Frans Jozef van Wersch, geboren 15 april 1900, woonde in Amsterdam.
 10. 1912: Woonde tussen 1912-1919 in Valkenburg waarna hij kort naar Amsterdam verhuisde waar hij vleeschhouwer was.
  1919: Op 14 januari 1919 woonde hij al in Rotterdam (Boerenvischmarkt 12 bij de familie Verlinden.
  1920: Op I8 februari 1920 woonde hij aan de Schiedamsedijk 7a, Rotterdam bij de familie Gernette.
  Hij vertrok 7 juli 1920 naar Aken naar de Ambtstrasse.
  13 juni 1922: Hij woont nu aan de Hang 25 in Rotterdam bij Van Waasdijk. Hij kwam uit Berlijn.
  1923: Aankomst 1 december 1923 in New York en vertrok uit Rotterdam met de SS. Rotterdam.
  26 febr 1924: Zijn adres: Goudschesingel 39a, Rotterdam, bij de familie Trittin.
  23 aug 1924: Na een verhuizing woonde hij aan de Leuvehaven 10b, Rotterdam, bij de familie Reiff.
  1925: Hij ging in maart 1925 vanuit Rotterdam  naar Amsterdam,  Marnixstraat 98 III  en vertrok vanuit Amsterdam in 1926 naar Gent.
  1926: Van Gent ging hij naar New York waar hij op 13 november 1926 weer aankwam. Hij was pas 26. Daar werd hij genaturaliseerd. Hij was nimmer getrouwd.
 11. Hubert Hendrik van Wersch, (Ook wel Hubert Heinrich), geboren 11 juli 1901, trouwde juni 1952 Anthonia M. van den Berg, geboren ca 1907 herald-statesman. Hij was kelner, dat was hij in de vijftiger jaren ook. Samen met zijn broers ging hij diverse malen naar Amerika waar hij op 28 mei  1951 genaturaliseerd werd.
  1938: Aan boord van de SS. Gustav E. Reuter, die vanuit Amsterdam op 26 juni 1938 aankwam in Wilmington, North Carolina,  was Hubert van Wirsch cabin boy. Hij zat al 15 jaar op zee als cabin boy. Op 7 juni 1938 ging hij als 37 jarige aan boord, hij was 1,65 groot en woog 68 kilo. Op een andere passagierslijst blijkt dit Hubert van Wersch te zijn. Daarop staat hij als deserted seaman en niet onder discharged.
  1939: Volgens het adressenboek van Rotterdam 1939 woonde hij in 1939 in Rotterdam in de Nieuwe Binnenweg 420b.
  1946: Hij werkte als ober bij Bill Reiber’s  Farm Restaurant in Elmsford New York. Op zijn werknemerskaart stond dat hij zes feet 
  en 3 inches groot was met een donkere  huidskleur, bruine haren en blauwe ogen. Hij had verschillende verbrandingslittekens. Hij gaf de naam van  zijn zus Johanna (nummer 14 zie hieronder) op als naaste familie in Kerkrade, maar gaf geen adres. bill-reiber-
  1949: Op 2 december 1949 stond in de Amerikaanse lokale krant het bericht dat een  automobilist een botsing had met een andere auto waarin drie passagiers zaten. Eén van hen vas Hubert van Wersch, (48 jaar). Hij had enkele verwondingen en bij zijn rechteroog had hij drie hechtingen nodig.
  1950: Hubert van Wersch scheidde in 1950 in County Baker in Florida van Margaret N.N.
  1952: In 1952 trouwde hij de gescheiden Anthonia Magdalena van den Berg. Opvallend omdat zij begin 1952 nog met haar man Pieter van den Berg vanuit Amsterdam in New York aankwam. Kort daarna zij gescheiden waarbij Anthonia haar ex mans naam behield.
  tarrytown-ny-daily-news-1952
  1954: Op de passagierslijst van de KLM staat zijn vrouw Anthonia M. van Wersch vermeld. Zij kwam  op 14 april 1954 uit Amsterdam op New York vliegveld. aan. Zij had twee koffers bij zich.
 12. Frans Willem Albert (Wilhelm Adalbert) van Wersch, geboren Aken 23 november 1902, (naar U.S.A.) ongehuwd overleden, 35 jaar oud, Rotterdam 4 mei 1938. Hij was kelner. Andere beroepen die hij had gedaan waren handelsreiziger en bakker. Zijn overlijden werd door zijn broer Hubert aangegeven.
  1923: In 1923 was hij voor de eerste keer in Amerika, 21 jaar oud, daarna in 1923 nog twee keer. In respectievelijk 1926, 1932 en in 1927 was hij in Buenos Aires. Allemaal als kelner aan boord van diverse schepen.
  1938: In 1938 woonde hij aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

  Adalbert van wersch
  1923
 13. Maria Josephina van Wersch, geboren in Aken op 12 maart 1904, overleden 9 augustus 2002, trouwde Culemborg 10 december 1935 Hubert Joseph Lodewijk van Wersch, geboren Kerkrade 19 maart 1895, overleden Kerkrade 15 februari 1978, Zie Kerkraadse Tak
 14. Maria Helena  van Wersch, geboren 28 augustus 1905, overleden Heerlen 15 november 1966, trouwde Reinier Schroers.
 15. Anna van Wersch, geboren 11 april 1907, ongehuwd overleden Kerkrade 18 juni 1993, 86 jaar.
  Volgens de Burgerlijke Stand van Amsterdam werd zij op 10 april 1902 (type fout van de ambtenaar: een 2 in plaats van een 7) geboren en kwam zij in 1922 naar Amsterdam. In 1925 vertrok zij naar Kerkrade. Op haar bidprentje staat dat zij als juffrouw Johanna vijftig jaren haar dienst aan pastoor en kerk deed, in Houthem, Meerssen, Nulland en Terwinselen. Zij bestierde ’t leven in de pastorie, met zorg en aandacht voor meneer pastoor.
  Willem (nr. 5, bakker), Daniel (nr. 8, getrouwd), Hubert (nr. 10, ongehuwd) en Frans (nr. 11, koopman) gingen met zijn vieren op 20 november 1923 naar Amerika. Zij vertrokken met de SS. Rotterdam vanaf Rotterdam. Bij vertrek gaven zij Amsterdam als woonplaats op. Op 1 december 1923 kwamen zij in New York aan. Op 17 januari 1926 waren Adelbert (nr. 11, handelsreiziger) en Hubert (nr. 10, bakkersgezel) aan boord van de Columbus die vanuit Bremen naar New York voer. Op de Bremer passagierslijst stond dat zij met een Duits schip, uit New York kwamen. Op de passagierslijst van de SS. Rotterdam vanuit Rotterdam  van 2 november 1926 naar New York staan Albert, 24 jaar, koopman en ongehuwd, en Jos Franz, 26 jaar en slager en ongehuwd. Albert woonde al in New York en Jos in Amsterdam. Albert vroeg een visum aan op 25 oktober 1926 en Jos deed dat op 1 januari 1926. Adelbert ging weer terug naar Amsterdam. Daar staat hij in 1932 ingeschreven als als Wilhelm Adelbert van Wersch ,gehuwd, handelsreiziger en bakker. Op 20 februari 1933 vertrok hij  naar Rotterdam.

S.8d. Gerhard van Wersch, zoon van 7d,  geboren Aken 11 maart 1882, overleden 25 augustus 1914,
trouwde 1: Frelenberg 11 oktober 1907 Anna Catharina Backhaus,  geboren Frelenberg 30 december 1883, overleden Frelenberg 29 mei 1909, 25 jaar oud, dochter van Christianus Joseph Backhaus en Maria Gertrudis Mengler,
trouwde 2: Frelenberg 24 april 1914 Kornelia Hubertina Backhaus,  geboren Frelenberg 27 juni 1889, dochter van Christian Joseph Backhaus uit Frelenberg en Maria Gertrud Mengeler.

1907: Bij zijn huwelijk is hij Fuhrknecht, zij is dienstmeid.
1914: Bij zijn tweede huwelijk was hij Knopfbrenner. Kornelia was dienstmeid. Hij werd als kanonnier vijf maanden na zijn huwelijk dodelijk getroffen tijdens de Eerste Wereldoorlog en begraven op het oorlogskerkhof van Noyers-Pont-Maugis (Frankrijk) blok B, graf 1796). Hij diende bij het Reserve Feldartillerie Regiment nr 15 uit Keulen, 3e Batterie. De melding van zijn overlijdens kwam op 26 september 1914. Er staat op het kerkhof van Ubach Palenberg een monument waarop de gevallenen van 1914-1918 staan. Als tweede op het plakkaat wordt Gerhard genoemd. Hij was korporaal en viel in de strijd bij Hoing (Frankrijk). De exacte datum is onbekend.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Christianus Josephus (Josef) van Wersch, geboren 19 juni 1908, mijnwerker, volgt 9g.
 2. Ludovicus Hubertus van Wersch, geboren 23 mei 1909, overleden Frelenberg 24 mei 1909
  Zijn moeder overleed enkele dagen na zijn geboorte.

S.8e. Maximiliaan Hubert van Wersch, zoon van 7f, geboren 25 max van Werschjanuari 1858, overleden Simpelveld 15 juni 1935, trouwde Simpelveld 27 augustus 1892 Maria Josephina van Wersch,  geboren 26 januari 1863, overleden 25 november 1916, dochter van Johan Joseph Hubert en Anna Maria Lumey.

1876: Hij was al vroeg bakker, want hij zei dat te zijn bij de Nationale Militie. Max was toen 18 jaar.
1892: Een Van Wersch trouwde een Van Wersch. Kort samengevat: beiden waren achterneef en -nicht.
1893: De geboorte van hun eerste kind. Vader is nog steeds bakker.
1898: Hij vroeg als gemeenteontvanger salarisverhoging. Zijn
traktement (=salaris) was f.150,- per jaar per jaar. Hij schreef in zijn verzoek: De werkzaamheden worden alle dagen moeilijker en lastiger. Hij wilde een verhoging van f. 50,- en hij kreeg die ook.
1906: Bij het overlijden van hun dochter Cornelia tekende vader met
M. Van Wersch, 48 jaar en hij was gemeenteontvanger.
1913: Hij kreeg een salaris van f.l 380 per jaar. In 1916: fl. 393,60 en op , 1 januari 1919 kreeg hij fl. 750,-
1915: Als gemeenteontvanger liet hij de mensen bij hem thuis komen om de gemeentelijke belastingen te betalen. Hij had dus kantoor aan huis. In september 1915 vroeg hij de Gemeente een verhoging van zijn traktement van fl. 40,- voor huur en verwarming.
1916: Hij verscheen met dertien anderen voor de notaris en richtte de NV Eerste Zuid-Nederlandsche Brandverzekeringsmaatschappij op. De hoofdvestiging was in Roermond. Het inlegkapitaal was fl. 200.000
1919: Op 15 januari 1919 nam hij ontslag als lid en ontvanger van het Burgerlijk Armbestuur in Simpelveld.
1921: Zijn salaris was inmiddels opgelopen tot fl. 1000,- per jaar. Dat is € 454. In 1898 was dat nog fl. 150,-

1924: Hij werd in maart 1924 door Gedeputeerde Staten tijdelijk benoemd tot plaatsvervangend secretaris van de gemeente Simpelveld omdat de huidige secretaris, zijn zoon Hubert, door ziekte afwezig was. Max was toen nog steeds gemeenteontvanger.
In augustus 1924 kreeg hij eervol ontslag
als gemeenteontvanger en in februari 1926 eervol ontslag als waarnemend gemeente secretaris.
1928: In januari werd hij penningmeester van de harmonie Sint Caecilia in Simpelveld.
1929: Hij werd weer herkozen tot directeur van de Boerenleenbank in Simpelveld.
1933:  Hij wilde dit jaar aftreden als directeur maar werd toch herkozen.
1934: In april 1934 was het dan toch definitief afscheid. Hij had 13 jaar lang deze functie gehad. Hij tekende alle officiële stukken met
M Van Wersch.

Van links naar rechts op de foto uit ongeveer 1910:
Huub (*1893), vader Max (*1858), staand Jacques (*1896), zittend Leo (1903), moeder (*1863), Joseph (*1897).

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Johannes Maximiliaan Hubertus van Wersch, geboren 21 juli 1893,  volgt 9h.
 2. Jacques van Wersch, geboren 26 februari 1895, overleden 26 februari 1895.
 3. Johannes Jacobus Hubertus (Jacques) van Wersch, geboren 4 juli 1896, volgt 9i.
 4. Hubert Joseph van Wersch, geboren 19 decem­ber 1897, volgt 9j.
 5. Maria Leo Hubert van Wersch, geboren 2 februari 1903, volgt 9k.
 6. Maria Josephina Cornelia Van Wersch, geboren 3 mei 1905, overleden Simpelveld 17 september 1906. 16 maanden oud. Medeaangever van haar overlijden was naast haar vader, haar oom Cornelis Hubertus Jöbses, winkelier in Simpelveld en 53 jaar oud.

S.8f. Joseph Hubert (Jupke) van Wersch, zoon van 7f, Simpelveld 8 januari 1871, overleden Simpelveld 10 juni 1932, trouwde Bavigne (Luxemburg.) 2 mei 1905 Anna Wark, geboren Bavigne 3 maart 1877, overleden na een langdurig met geduld gedragen lijden, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, Simpelveld 14 mei 1949, dochter van Johann Wark en Maria Kresse.

1889: Jupke werd in 1889, op 18-jarige leeftijd, directeur van de Harmonie Sint Caecilia in Simpelveld. Hij bleef dirigent tot 1923. Hij had  een hotel in Simpelveld. In 1905 werd de zaal bij Hotel Van Wersch gebouwd en vanaf toen vonden daar de repetities en uitvoeringen plaats. In de harmonie speelden ook zijn beide broers Max op klarinet en Leo op piston.
Later nam zijn zoon Maxime het over en weer later diens zoon Maurice. Die verkocht het hotel/restaurant in 2000.
1907: In 1907 en later was hij bakker. Bij hem in huis woonden naast zijn vrouw en kinderen, ook zijn broer Leo en zijn zwager Nicolaas Wark die student was.

briefhoofdwerschwark

1923: In 1923 begon Jupke met zijn Witte Bioscoop. De Witte Bioscoop was een keten van bioscopen die films vertoonde die geschikt waren voor katholieken. Deze organisatie was ergens in 1911 in Amsterdam ontstaan om de zedelooze films te bestrijden en werd mede gesteund door minister-president Ruys de Beerenbrouck en de Nederlandse bisschoppen. Jupke kwam laat met zijn bioscoop. De eerste Witte Bioscoop was er in 1911 en al gauw volgde Utrecht, Heerenveen (1912), Gouda, Tilburg (1913), Oisterwijk (1917), Hoensbroek (1919) en Beverwijk (1922).
1925: In 1925 bijvoorbeeld had Jupke in zijn huis aan de kerk hun woning, maar ook een winkel, het café, de bakkerij en natuurlijk de bioscoop. Volgens het telefoonboek van 1950 hadden zij telefoonnummer 372.

jupke van wersch
1931

1930: Hij trad in de dertiger jaren diverse malen, samen met zijn zoon Maxime op als huwelijksgetuigen bij diverse huwelijken in Simpelveld. Hij en zijn zoon waren banketbakkers.
1938: In 1938 kon zijn zoon Leo (zie hieronder) vermelden dat de Witte Bioscoop 15 jaar bestond. Dat moest natuurlijk in de krant.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Maxime Joseph Hubert Marie Gerard van Wersch, geboren 2 maart 1906, volgt 9l.
 2. Maria Antonia Elisabeth Hubertina (Tonia) van Wersch, geboren 8 maart 1907, overleden Simpelveld 22 november 1995, trouwde Simpelveld kerk 29 juli 1930 Johannes Jacobus Maximilianus (Jacques) Havenith, geboren Bocholtz 28 februari 1903, overleden Simpelveld 25 juli 1974 als oud gemeentesecretaris van Simpelveld. zoon  van Jacob Havenith en Anna Rhoen.
  Tonia

  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.

 3. Leo van Wersch, geboren 30 juli 1908, volgt 9m.
 4. Joseph van Wersch geboren 13 september 1911volgt 9n.
 5. Hubert van Wersch, geboren 7 juli 1917, volgt 9o.

S.8g. Jan Hubert Xaverius van Wersch, zoon van 7f, (zijn bidprentje zegt: Johannes Xaverius Hubertus), geboren 5 februari 1875, overleden Heerlerbaan 7 april 1938. Hij was Chevalier du merité agricole de France, leraar aan de Rijkslandbouwschool in Sittard, hoteleigenaar in Simpelveld en cafébaas in Terwinselen, in Huy, Tihange (B), Simpelveld, Amay, en uiteindelijk in Gulpen Hij was drukker in Maastricht en Sittard.
Trouwde Valkenburg 24 april 1919 Maria Helena Lepage, geboren Maastricht 8 februari 1881, overleden Heer 20 juli 1943, dochter van Hubertus Lepage en  Maria Christina Dukers, in 1925 vertrokken naar Huy-Tihange (B).
Marie Lepage had al twee kinderen . Xavier nam bij zijn huwelijk de zoon van Maria aan als zijn stiefzoon. Haar dochter werd uit de buitenechtelijke relatie met Xavier geboren. Marie was toen wel getrouwd met Jean Marie van Aelst, maar leefden gescheiden van hem. Die twee scheidden pas in 1918.

1938: Op zijn bidprentje  staat dat hij ongehuwd was. Zo vreselijk vond zijn familie het  dat hij met een gescheiden vrouw getrouwd was. Zij werden dan ook niet bij elkaar begraven. Bij zijn overlijden was hij vergunninghouder in Gulpen, cafébaas  in feite, want men moest een vergunning hebben voor het schenken van sterke drank. Xavier werd, omdat hij een gescheiden vrouw getrouwd had, op ongewijde aarde in Simpelveld begraven. Zijn weduwe Marie Lepage werd in Landgraaf begraven.

Voor het huwelijk werd geboren

 1. Christine Agnes Caroline Helene  (Lenneke) van Aelst, geboren Heerlen 11 januari 1918, overleden Parijs 24 mei 1996, trouwde Edouard Pourcher.
  Lenneke was een dochter van Maria Lepage, geboren uit samenzijn met Xavier terwijl zij op papier nog getrouwd was met Van Aelst maar al tien jaar gescheiden van hem woonde.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.Uit dit huwelijk werden geboren.
 2. Marie Xavier Hélene van Wersch, geboren 6 december 1919, overleden Valkenburg 7 december 1919, 15 uur oud.
 3. Hubertine Henriëtte Armande Yvonne (Tieke) van Wersch, geboren Simpelveld 25 maart 1922, overleden Landgraaf 24 februari 1988. Haar vader overleed toen zij 16 was. Haar oom Hubert Leo (XII,15) werd toen toeziend voogd, trouwde Karl Paul Nogossek, geboren 13 december 1910, overleden 1 juli 1987.
  Zij slaagde in maart 1951 voor het diploma costumière en in augustus 1952 voor handwerk-onderwijzeres. Hij was pianist / pianoleraar.

  1940
  1940

  Huwelijk Karl Nogossek en Armande (Tieke) van Wersch.
  Links: Piet Staalmeijer (een vriend), Leneke van Wersch (zus), Karl, Tieke, Gerta Lanich, (zij was de dochter van de Duitse kok uit Maastricht).
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.8h. Willem Hendrik Von Weersch / van Wersch, zoon van 7g, (ook wel Joannis Guilelmus, Jan Willem, Willem Hendrik van Weersch), geboren Wijlre 17 mei 1846, overleden Klimmen 11 augustus 1884, landbouwer, trouwde Wijlre 19 januari 1874 Maria Hubertina Schellings (Schillings), geboren 7 september 1848, overleden Hulsberg 28 maart 1928, dochter van Jan Petrus Schillings en Anna Margaretha Lortij.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Margaretha von Wersch, (Maria Margaretha v. Weersch, volgens haar bidprentje), geboren Wijlre 29 maart 1875, getuigen Balthazarus Blesers, zie hierboven, Maria Catharina Heuts en Maria Magaretha l’Ortije, overleden Schimmert 9 september 1958, trouwde Klimmen 25 september 1902 Bartholomeus Alfonsus Daemen, geboren Schimmert 6 februari 1868, overleden Schimmert 20 juli 1953, koetsier, zoon van Joannes Mathijs Daemen en Maria Catharina Timmers.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 2. Maria Catharina van Wersch, geboren Klimmen 20 augustus 1876, overleden Hulsberg 25 uli 1953, trouwde Hulsberg 23 april 1903 Jan Joseph Renier van der Broeck, geboren Susteren 21 maart 1873, overleden Hulsberg 29 juni 1956, zoon van Willem Hubert van der Broeck en Maria Hubert Frissen.
  Op haar bidprentje staat onder meer dat zij zeer godsdienstig was. Iedere ochtend eerst naar de kerk: Haar wapen was dan ook de Rozenkrans.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 3. Maria Johanna van Wersch, geboren 15 februari 1879, overleden Geulle 31 augustus 1933, 54 jaar, trouwde Geulle 1 februari 1917 Thomas Hendrikus Rogiers, zoon van Thomas Rogiers en Maria Helena Opsteij,  Thomas was weduwnaar van Maria Janssen.
 4. Johannes Hubertus van Wersch, geboren 28 november 1881, volgt 9p.
 5. Pieter Hubert von Weersch, geboren Klimmen-Ransdaal 30 augustus 1884, volgt 9q.

S.8i. Jan Hubert (Jan) van Wersch, zoon van 7h, geboren 9 januari 1880, althans dat staat op de gemeentelijke aangifte. Op zijn bidprentje staat dat hij geboren is in Voerendaal op 1 januari 1880. De juiste datum is inderdaad 9 januari. Na een korte ziekte overleden in Klimmen op 8 december 1954, trouwde Klimmen 16 februari 1911 Maria Elisabeth Laeven, geboren Klimmen 14 augustus 1881, overleden Ransdaal 10 augustus 1970 dochter van Pieter Hubertus Laeven en Maria Christina Pluijmaekers.

Klik op een foto voor een vergroting

Jan trouwde met Elisabeth Laeven. Zijn zus Anna trouwde met de broer van Elisabeth Laeven.
1911: op 15 februari 1911 maakte hij zijn testament op voor notaris Lemmens uit Klimmen. Jan woonde in het Klimmenderhuisje was landbouwer in Klimmen. 

Uit dit huwelijk werden  geboren

 1. Herman van Wersch, geboren 1 januari 1912,volgt 9r.
 2. Mia van Wersch geboren 29 december 1912, overleden Klimmen 30 december 2003, trouwde Funs Schaepkens, geboren 14 juli 1915, overleden Klimmen 28 april 1994, zoon van Jan Schaepkens en Maria Rietra.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Maria Hubertina Bernardina van Wersch, geboren Ransdaal – Wylre 3 augustus 1914, overleden Heerlen 3 november 1945, lid van de Maria Congregatie, 31 jaar oud.
 4. Johannes Antonius (Sjeng) van Wersch, geboren 11 februari 1916, volgt 9s.
 5. Maria Elisabeth van Wersch, geboren 29 juli 1917, overleden Kerkrade 30 januari 2013, 95 jaar,  trouwde 1949 Hubert Johan Waelen, geboren 25 februari 1916, overleden Kerkrade 30 oktober 1988, zoon van Mathijs Herman Waelen en Anna Maria Crombach. 

  Zij hadden de hoeve Nieuw Erenstein in Kerkrade.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

 6. Geraldine Hubertine van Wersch, geboren 18 november 1918, overleden Valkenburg 2 januari 2014, trouwde Huub à Campo, geboren Charneux (B) 2 september 1911, overleden Heerlen 10 mei 1990, zoon van Eduard à Campo en Maria Hubertina Houbiers.
  Uit dit huwelijk werden vijf  kinderen geboren.
 7. Frans Joseph (Zef) van Wersch, geboren Wijlre 7 september 1920, volgt 9t.
 8. Francisca Cecile (Ciel) van Wersch geboren 22 november 1922, overleden Klimmen 13 maart 2015, trouwde Harry Budée, geboren Klimmen Craubeek 23 september 1927, overleden 5 juni 1998.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 9. Anna Maria Elisabeth van Wersch, geboren 6 februari 1924, overleden Wijlre 19 februari 1924, 13 dagen oud.

S.8j. Peter van Wersch, zoon van 7i, geboren Bergstein 9 maart 1834, overleden Bergstein 25 februari 1905, trouwde Bergstein 17 oktober 1859 Anna Eva Hürtgen, geboren 7 april 1837, dochter van Johann Stephan Hürtgen en Anna Maria Hürtgen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Franz Hubert van Wersch, geboren Brandenberg (Bergstein) 24 januari 1861, volgt 9u.
 2. Margaretha van Wersch, geboren Bergstein 14 februari 1863, trouwde Bergstein 6 augustus 1904 Wilhelm Jörres.
 3. Johann Stephen van Wersch, geboren Bergstein 1 februari 1865, volgt 9v.
 4. Maria van Wersch, geboren Bergstein 1 februari 1867.

S.8k. Heinrich Joseph van Wersch, zoon van 7j, geboren Bergstein / Schmidt Montjoie 16 november 1835,  trouwde  Montjoie 24 mei 1872 Anna Magdalena Wilden, geboren Vossenack (D) 29 oktober 1842, dochter van Peter Wilden en  Anna Maria N.N.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria van Wersch, geboren en gedoopt Nideggen (D) 22 februari 1875.
 2. Mathias van Wersch, gedoopt Nideggen 30 april 1877, volgt 9w. 

S.8l. Franz Carl van Wersch,  zoon van 7k, geboren, Bergstein 13 december 1827, overleden Roland (bij Bergstein) 21 mei 1896, trouwde Bergstein 12 mei 1860 Maria Magdalena Balduin .

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Johann Franz van Wersch, geboren Dortmund 16 februari 1872, trouwde Sophie Cecilia Schneider, geboren 27 juni 1874, dochter van Heinrich Schneider en Mechtilde Heinen.
  In 1894 was Johann van Wersch leraar en hoofd van de school van Vussem. Toen zaten er 61 kinderen op deze katholieke school. Johann  werd in 1893 daartoe koninklijk benoemd. In de 19e eeuw was het in Pruisen de mode om Frans te spreken, vandaar werd Johann Jean genoemd. In het dialekt van de streek Aken werd dat “Schang”. 
  Vussem ligt onder Mechernich, 50 km zuidoost van Aken, eigenlijk buiten het gebied waar de Van Werschen in Duitsland woonden. 
  De Duitse koning die hier genoemd werd was Wilhelm II, Duits keizer en Pruisisch koning. Zijn regeringsperiode was 1888-1918.

S.8m. Johann van Wersch, zoon van 7l, geboren Imgenbroich 16 november 1847, overleden St. Vith 2 januari 1907, trouwde Roetgen 7 januari 1882 Maria Katherina Sebaldt, geboren Löwenbrucken (Trier) 3 februari 1859, overleden Bonn 9 mei 1937.

1876: Johann was koninklijke rentmeester in Sankt Vith, verheven in de Ritterstand des Kronenordens IV Klasse.
Hij bezat een Brennereibetrieb in St Vith. Die werd in 1912 door Rudolf Engels, de neef van Anna Sophia Engels, de vrouw van Jacob Ahren, de heer van Reichenstein gekocht. Jacob overleed in 1867.  Zij overleed in 1901. Haar nicht en petekind Johanna Sophia Gertrud van Wersch (4 juli 1854),  getrouwd met Jacob Rennen, erfde veel geld.
In 1902 was er in St. Vith (oost-België) een weduwe J. Math van Wersch die een Brennerei had., een jeneverstokerij. Dat was de vrouw van zijn oom, broer van zijn vader. Die was zwager van Jacob Ahren.

rentmeester
1907

Uit dit huwelijk werden geboren

 1.  Otto van Wersch, geboren St. Vith 30 april 1883, Staatsanwalt (openbare aanklager) in Bonn.
  1929: Hij was betrokken bij een rechtzaak waarbij een vrouw vergiftigd was. Mevrouw Mertens) was verliefd op Otto. In de Illustrerte Kronen Zeitung van 14 juni 1929 staat dat zij een brief aan hem schreef: Lieber Otto, ich muss sterben. Richter hast mich vergiftet. Richter was dokter Peter Richter die in december 1929 haar had vergiftigd omdat zij niet met hem wilde trouwen. Vervolgens werd hij  wegens moord en meineed aangeklaagd.
  De Neue Freie Presse schreef op 14 juni 1929 :
  Bei ihrer Ankunft in der Klinik machte Frau Mertens bereits den Eindruck einer Todkranken, Schweissperlen standen auf ihrer Stirn, so dass der diensttuende Arzt sofort ihrer Ueberführung in die Provinzialheilanstalt anordnete  Frau Mertens war nicht mehr imstande sich aufzurichten, und flehte mit erhobenen Händen um Hilfe. Nach wenigen Minuten verscheid sie.
 2.  Maria Van Wersch, geboren Sankt Vith 2 februari 1885, overleden Monschau 5 augustus 1966, trouwde Bonn 8 augustus 1907 Theodor Jouck, geboren Sankt Vith 5 september 1879, overleden Monschau  25 november 1951, arts in Monschau, zoon van Frans Louck en Anna Tils.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen  geboren.
 3. Maximillan Johannes van Wersch, geboren Sankt Vith 1 december 1888, volgt 9x. 
 4. Johann van Wersch, majoor, geboren Berlijn 1 juni 1893, volgt 9y. 

S.8n. Ewald van Wersch, zoon van 7l, geboren Imgenbroich 8 juni ewald-elisabeth1856, overleden Aan (D) 17 januari 1917, trouwde Aken 1889 Elisabeth Merkelbach, geboren Monschau 2 mei 1859, overleden Aken 22  december 1939.

Uit dit huwelijk werden in Aken geboren

 1. Franz Carl Joseph van Wersch, geboren 4 december 1890, overleden 27 december 1890.
 2. Levensloos geboren Aken 20 oktober 1892. 
 3. Maria Clara Elisabeth van Wersch, geboren 9 september 1893, getuigen Johannes van Wersch en Elisabeth Merkelbach, geboren Böhme, overleden Aken 1949, trouwde 6  september 1920 Leo Niehsen, geboren 29 december 1894, overleden Aken 22 mei 1967.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 4. Karl Ludwig Ewald van Wersch, geboren Imgenbroich 26 januari 1896, volgt 9z.
 5. Maria Johanna van Wersch, geboren 30 maart 1898, overleden 27 juli 1910.

S.8o. Jan Willem van Wersch  / van Weersth, zoon van 7n, geboren Straat/Trintelen/Wittem 19 juni 1849, trouwde Heerlen 11 november 1880 Maria Theresia Helena Jacobs, geboren Tilleur (B) 3 april 1851, overleden Kerkrade 4 oktober 1908, dochter van Jan Jacobs en Maria Jozefina Mehlkop.

Zij hadden geen kinderen.
1868: Toen hij in dienst moest was hij dagloner in zijn woonplaats Wittem. Overigens hoefde hij niet in dienst want hij was niet geschikt: hij was slecht 1,52 groot. Zijn achternaam werd geschreven als van Weertsch.
1879: Hij gaf in 1879 het overlijden van zijn jongere broer Frans aan. Op de akte stond dat hij Johan Vanweersch heette en zijn broer Frans Vanweersch. Hij kon niet schrijven. Johan was dagloner.
1880:
Bij zijn trouwen was hij knecht in Aken en zij was werkmeid in Heerlen.
1882: Zij kwamen
vanuit Heerlen naar Kerkrade. Hij was knecht, zij had geen beroep.
1887: Zij kwamen vanuit Spekholzerheide naar Kerkrade waar hij knecht was.
1900: Op 15 juni 1900 maakte hij zijn testament op voor notaris Moors uit Kerkrade. Hij was 50 jaar.
1908:  Bij het overlijden van zijn vrouw was haar man Jan Willem van Weerst (!)  landbouwer in Kerkrade. De andere aangever was haar broer Jan Mathijs Jacobs, ook landbouwer in Kerkrade. Jan tekende de akte met W van Weersth
1912: Op 18 oktober 1912, werd een nieuw testament bij notaris Nijst uit Kerkrade opgemaakt.
1913: Op 17 juli 1913 maakt hij opnieuw een testament voor notaris Nijst uit Kerkrade. Het was een herroeping. 

S.8p. Johann Josef Van Weersth, zoon van 7o, geboren Mouland (B) 31 mei 1849, overleden Forst 11 oktober 1908, trouwde 4 juni 1881 Maria Hubertine Smeets, geboren Voerendaal 30 september 1850, overleden Aken 27 juni 1932.

Zij kregen volgens zijn bidprentje, zes kinderen waarvan er een voor 1908 en een zoon voor 1932 al gestorven waren: twee getrouwde zonen, twee dochters waarvan één getrouwd en elf kleinkinderen

1876: In de Stamboeken Nederland Indisch Leger werd hij Van Weersth genoemd. Op 7 oktober 1876 nam hij in Maastricht vrijwillig dienst als soldaat voor zes jaar bij de Koloniale Troepen en ontving daarvoor f. 300,- handgeld. Op 28 oktober 1876 vertrok hij met de SS. Prinses Amalia uit het Nieuwe Diep naar Indië. Er stond nog bijgeschreven: is behept met niet hinderlijke zeer geringe verstijving der linkerwijsvinger. 
1879: Op 20 januari 1879 kreeg hij toestemming wegens ziekte
tijdelijke ligchamelijke ongeschiktheid, om naar Nederland te gaan. Dit gebeurde op 12 maart 1879 met de SS. Maduro en kwam op 1 mei 1879 in Amsterdam aan. Hij had blauwe ogen en blond en was 1,67 groot.
1885:
In mei 1885 kreeg hij een bewijs van Nederlandserchap omdat zijn vader in Nederland geboren was. Op het Nationaliteitsbewijs stond zijn naam geschreven als Jan Joseph Vanwersth. Hij was arbeider en woonde sinds 1883 in Burtscheid.  Ook zijn vrouw en kinderen waren nu Nederlanders. Hij moest f. 1,35 betalen. Hij had ook een brief aan de burgemeester geschreven met de geboortedatum van zijn vader, maar niet van zijn moeder. Hij schreef dat zijn moeder in Sint Geertruid geboren was. Zijn vader, schreef hij,  had enige maanden voor zijn geboorte in Mouland gewoond. Een jaar na zijn geboorte verhuisden zijn ouders en hij naar Wijlre. Hij had aan de Nationale Militie voldaan.
1908: Bij zijn overlijden was hij melkhandelaar in Aken.

Uit dit huwelijk werden o.a. geboren

 1. Joseph van Weersth, geboren Burtscheid 22 juni 1885, overleden Aken 28 november 1915,.
  Hij is tijdens zijn werk verongelukt aangezien de aangifte door de politie werd gedaan. Hij werkt bij de hoogovens Rothe Erde als machinist.
 2. Wilhelm Hubert van Weersth, geboren ca. maart 1888, overleden Aken 28 juli 1888, vier maanden oud.

S.8q. Franciscus Josephus Van Weersth, zoon van 7o,  geboren Wijlre 14 maart 1851, overleden Aken 8 mei 1909, trouwde Eupen 29 augustus 1878 Petronella Heinrichs, geboren Eupen 25 januari 1851, overleden Eupen 26 mei 1920, dochter van Nicolaus Heinrichs en Maria Catharina Müller.

1870: Notaris Hoho uit Wittem maakte een akte op waarin stond dat Maria Anna van Weersth, getrouwd met Frans Joseph Vandenhoven, en haar broer Frans van Weersth, landbouwer te Kettenis, ( bij zijn huwelijk in 1878 woonde hij nog steeds in Kettenis), land verkochten aan een derde partij. Deze Frans was voogd over Jozef en Frans van Weersth.
1883: De familie woonde in Verviers. Voordien woonden zij in Burtscheid (D). In Verviers (B) was hij wever. Beiden waren zij 32 jaar. Zij woonden in de Rue des Fabriques 29, Verviers.
1901: Zij woonden in Heerlen en kwamen uit Aken. In november 1901 vertrok hij weer naar Aken. Hij stond ingeschreven als handelaar.

Uit dit huwelijk geboren werden geboren

 1. Nicolas Joseph van Weersch (!), geboren Kettenis 31 augustus  1879, overleden voor 1931 want zijn vrouw overleed als weduwe, trouwde Luxemburg stad 25 april 1907 Julie genannt Katharina Haller, geboren Waldhausen 5 september 1864., overleden Aken 5 oktober 1931, dochter van Johann Melchior Haller en Sophia Margaretha Beisswanger 
  Er was in Luxemburg een Herberg Van Wersch in de Heiliggeiststrasse.(= Rue de saint esprit). Niclas van Weersch was gantier et cabaretier in 1907. Hij stond daar genoemd in verband met een sigarenfabriek in de stad Luxemburg.
 2. Francois Thomas Van Weersth, geboren Burtscheid 21 november 1881, overleden Verviers 5 maart 1883
 3. Marie Catharina Van Weerst, geboren Verviers 23 mei 1883, overleden Verviers 24 mei 1883.
 4. Maria van Weersth, geboren Eupen 9 augustus 1884, overleden Eupen 21 mei 1885.

S.8r. Mathias van Weersth, zoon van 7o, geboren Dudelange (L) 4 oktober 1860, overleden 7 februari 1930, trouwde 2 april 1883, Moyeuvre-Grande, Moselle, Lorraine Melanie Cridel geboren Moyeuvre-Grande 12 november 1863.         

1922: Bij het huwelijk van zoon Gabriel was vader mijnwerker. Mathias en Melanie woonden toen in Joeuf. Mathias van Weersth werd in 1922 genaturaliseerd tot Fransman, hij was Manoeuvre =ongeschoolde arbeider. Ook In 1922 werd ook Anne Cridel genaturaliseerd, de vrouw van van Weersth.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. François van Weersth, geboren Moyeuvre-Grande 14 december 1893, overleden Laxou, Meurthe et Moselle 9 september 1985 smid, trouwde januari 1913  Louise Pélissier, geboren Moyeuvre-Grande (Moselle)  20 november 1895 .
 2. Gabriel Léon Van Weersth, geboren Moyeuvre Grande, arr Metz 21 februari 1890, trouwde Aurillac 3 maart 1922 Elisa Toire,  geboren Teissieres de Cornet, arr. Aurillac 10 september 1895, 26 jaar, dochter van Jean Toire en Marguerite Chambon.

S.8ra. Johann Baptiste van Weersth, zoon van S.7o, geboren jean baptiste van weersthDudelange 18 maart 1863, overleden Mancieulles 28 maart 1928, trouwde Catharina Bertrand, geboren Hayange 10 oktober 1865, overleden  Mancieulles 16 april 1926, dochter van Antoine Bertrand en Anna Pastant 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie van Weersth, geboren Moyeuvre Petite 31 maart 1891, overleden Anoux 18 januari 1971, trouwde 28 september 1907, Thil Georges Augustin geboren Saulnes 21 januari 1879, overleden Thil  1 mei 1955. Na zijn dood verbonden met Auguste Joseph Bermand, geboren 1896, overleden Briey 1974 (broer van hieronder)
  Uit  het huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 2. Celestine van Weersth, geboren Audun le Tiche 10 augustus 1898, overleden Betainvillers 10 maart 1983,  trouwde Esch-sur Alzette 3 januari 1919, Charles Julien Derappe, geboren Bonviller 16 februari 1895, overleden Betainvillers 6 mei 1957 , zoon van Auguste Derappe en Marie Eugenie Disperier.
  1932: Op 27 oktober 1932 verkocht Cyrillio Rovetti uit Mancieulles Charles Derappe en Celestine Van Weersth uit Bettainvilliers het cafe dat hij in zijn woonplaats had.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Marie Rose van Weersth, geboren Audun-le Tiche 18 mei 1905, overleden Pont a Mousson 17 juni 1989, trouwde 9 augustus 1924, Bettainvillers Emile Charles Bermand, geboren Villerupt 14 september 1894, overleden Anoux 11 oktober 1962, zoon van Eduard Bermand en Elise Andre.
  Hij kreeg de onderscheiding Chevalier de la Légion d’Honneur.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 4. Georges van Weersth, geboren Thil 27 maart 1908, overleden Briey 27 november 1974,  trouwde 6 november 1932, Luxeuil-les-Bains Delphine Helene Giacomino, geboren Luxeuil les Bains 17 november 1903, overleden Saint Vallier 11 april 1988, dochter van Jean-Pierre Leonard Giacomino en Marie Roalie Jeudy.
  georges van Weersth
  Georges van Weersth

  Uit dit huwelijk werden één kind geboren.

S.8s. Peter Joseph Nikolaus Franz (Franz) van Weersth, zoon van 7p, geboren Kettenis 4 juli 1869, overleden 8 augustus 1936, landbouwer, trouwde Hergenrath (B) 25 april 1900 Philomena Maria Brouwers, geboren Hergenrath 8 maart 1875, overleden Hauset 5 februari 1963 dochter van Johann Brouwers en Maria Ida Huynen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ida Josepha van Weersth, geboren Hauset 20 maart 1901, overleden Echt 22 mei 1971, 70 jaar. 
  1926: Omdat zij in Hauset geboren was, vroeg zij eerst het Nederlanderschap aan. Bij haar inkleding ontving deze Karmelietesse de naam zuster Johanna à Cruce van haar toenmalige kloostergemeenschap van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel te Echt op 22 oktober 1926. Zij was vicares (plaatsvervangende overste) van de Karmelitessen in Beek en in Echt.
  1938: In 1938 stichtte zij de Karmel  “Regina Pacis” te Beek, waarvoor zij zich totaal inzette, tot ze niet meer kon. In 1946 keerde zij terug naar Echt. Zij stierf na
  een slepende ziekte waaronder zuster Johanna jarenlang gebukt ging en die ook psychisch zeer pijnlijk voor haar was, stond op haar bidprentje.
 2. Maria Gertrud van Weersth, geboren Hauset 23 november 1902, overleden 5 maart 1993, trouwde 27 april 1932 Alexsius Leonard Hubert  Teller, geboren Eijnatten 27 mei 1892, overleden 29 januari 1966, zoon van Leonard Joseph Hubert Teller en Hubertine Ohsenmann.
  van weersthOp 27 april 1932 trouwde Maria en op 28 april haar broer Leo (nr 5). Bij deze gelegenheid werd de foto gemaakt.
  1922: Zij vroeg het Nederlandschap aan.
  1959: Uit het Belgisch Staatsblad 22 februari 1959: Bij koninklijk besluit dd 24 December 1958 worden gerangschikt als monument om reden van hun artistieke waarde overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 der wet van 7 Augustus 1931 gevels en de bedakingen van het Château de Libermé Kettenis provincie Luik eigendom van Teller Alexius L H te Eynatten de 27 Mei 1892 en van zijn echtgenote Van Weersth Maria G. geboren te Hergenrath de 23 November 1902 kadaster bekend gemeente Kettenis sectie 8 deel van nr 18.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Barbara Maria van Weersth geboren Hauset 24 juli 1904, overleden 30 mei 1976.
  1929: Zij vroeg het Nederlandschap aan.
 4. Maria Elisabeth van Weersth, geboren Hauset 9 november 1905, overleden Hauset 5 april 1981, was getrouwd 11 september 1928 Peter Timmermann, geboren 14 januari 1905, overleden 10 september 1977.
  1929: Zij vroeg het Nederlandschap aan.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 5. Alois Leonard van Weersth, geboren Hauset 30 juli 1907, volgt 9za.
 6. Maria Josepha van Weersth, geboren 12 mei 1909, overleden Breinig 27 februari 1999, trouwde 5 mei 1938 Josef Haller, geboren 7 mei 1910, overleden 17 maart 1984 .
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Maria Philomena van Weersth, geboren 7 november 1910,  overleden Duitsland februari 2001, trouwde 22 februari 1933 Peter Knops, geboren 21 december 1901, overleden 19 juli 1969.
  Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren.
 8. Johann Joseph van Weersth, geboren 1 september 1912, overleden Hauset 3 november 1933, 21 jaar.
 9. levenloos geboren 3 januari 1914.
 10. Alfons van Weersth geboren 20 maart 1915, overleden 27 juni 1916.
 11. Joseph van Weersth, geboren 20 maart 1915, overleden Hauset 6 oktober 1977.
 12. Anna van Weersth, geboren 3 juli 1917, overleden Hauset  3 juli 1998.

S.8t. Hubert Joseph van Wersch, zoon van 7q, geboren Wittem 7 februari 1864, landbouwer, wonend in Mechelen (Wittem), overleden Mechelen 18 december 1944, trouwde Vaals 21 februari 1895 Maria Anna Gerardina Ramakers (Ramaeckers), geboren Klimmen 12 mei 1863, overleden Mechelen1 februari 1931, dochter van Jan Willem Ramaekers en Maria Catharina Huntjens.

1890-1895: Hij en zijn vrouw Maria Anna Gerardina Ramakers wonen Mechelen nummer 135. Hij kwam in mei 1895 van nummer 125 en zij kwam in 1895 uit Vaals.
1901:
Bij de geboorte van hun zoon was vader 37 jaar en landbouwer. Zij woonden in Mechelen. Hij tekende de akte met
H J van Wersch.
1913: Hij gaf het overlijden van zijn oom Johann Josef van Wersch aan, Hubert was landbouwer in Mechelen en zei 49 te zijn. Hij was feitelijk 47.
1944: Bij zijn overlijden woonde hij in Schweiberg, Mechelen. Zijn vrouw werd Ramaekers genoemd.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Johannes Mathias Hubertus van Wersch, geboren Mechelen 31 januari 1901, volgt 9zb.

S.8u. Willem Jan Joseph van Wersch, zoon van 7q, geboren Mechelen 10 maart 1871, overleden Mechelen 20 april 1941, Raadslid der gemeente Wittem, trouwde 1 augustus 1901 Anna Maria Wilhelmina Kockelkorn, geboren Wittem 21 juli 1882, overleden Sint-Oedenrode 15 juni 1971, dochter van Leonard Kokkelkorn en Anna Maria Lardinois.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Jan Hubert Joseph van Wersch, geboren 10 juli 1904, volgt 9zc.
 2. Anna Maria Hubertina Josefina van Wersch, geboren 7 maart 1906, overleden Sint-Oedenrode 30 november 1999, trouwde Nicolaas Lanckohr, geboren Wittem 13 november 1899, overleden Sint-Oedenrode 21 december 1974.
limb-dagbl-10-okt-1942
1942

S.8v. Jan Hubert Alphons van Weersch (roepnaam Alphons), zoon van 7r, geboren Mechelen 5 maart 1868, overleden Vaals 24 april 1944, dagloner, trouwde Vaals 20 oktober 1902 Anna Maria Adang, geboren Vaals 12 mei 1875,  fabriekarbeidster bij haar overlijden, overleden Vaals 27 februari 1947, dochter van Leonard Adang en Gertruid Zimmermann. Aangever was Leonard Hubert Vanweersch,

Ook hier weer: waar de ambtenaar in de akten Van Weersch schreef, tekende Alphons de akten steeds met A. van Wersch. Zij woonden in de Tentstraat 61 in Vaals en later in de Bloemendalstraat 15 in Vaals.
1936: Bij het huwelijk van dochter Ida is vader nachtwaker.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leonard Hubert Vanweersch, geboren Vaals 12 augustus 1903, volgt 9zd.
 2. Ida Hubertina van Weersch, geboren Vaals 12 augustus 1904, trouwde Vaals 30 januari 1936 Rochus Blei, geboren Aken 15 april 1900, zoon van Josef Blei en Katharina Brüsseler.
  1904: Vader tekende de geboorteakte met Van Wersch.
  1926: In mei van dit jaar ging zij vanuit Vaals naar Maastricht waar zij dienstbode was bij Schmedding in de Grote Looierstraat 30. In oktober 1926 vertrok zij weer naar Vaals. Zij was 21 jaar.
  1936: Bij hun huwelijk was Ida sigarenpakster en Rochus was voorwerker.
 3. Peter Hubertus Vanwersch,, geboren Vaals 25 september 1906, volgt 9ze.
 4. Ferdinand Alphons Vanweersch, geboren 3 december 1907, overleden Vaals 21 juni 1909 (één jaar oud).
  Vader tekende de geboorteakte met A Van Weersch, bij zijn tweede kind tekende hij met van Wersch.
 5. Agnes Maria Van Weersch, geboren Vaals 28 december 1908, overleden Heerlen 28 juni 1944, trouwde Vaals 2 april 1931 Alphons Hubert Neus, geboren circa 1908 (hij was 23 toen hij trouwde), mijnwerker, zoon van Willem Jozef Neus en  Maria Hubertina Jussen.
 6.  Hendrik Jozef Vanweersch, geboren Vaals 26 mei 1911, volgt 9zf.
 7. Clemens Joseph Vanweersch, geboren Vaals 15 mei 1915, volgt 9zg. 

s.8w Jan Peter Dionysius Vanwersch (van Wersch en Vananna van wersch-hermans Weersch, Peter Vanwersch), zoon van 7r, geboren Mechelen 27 februari 1870, overleden Vaals 31 maart 1944, voerman, trouwde Mechelen 28 april 1898 Maria Adelheid Hubertina Baltus, geboren Vaals 27 januari 1875, overleden Vaals 4 april 1932, dochter van Johan Hubert Baltus en Anna Maria Gielens.

1880: Hij ging in oktober 1883, 13 jaar oud, naar Aken.
1890: Hij woonde bij zijn ouders Mechelen nummer 64 en was dagloner. In november 1891 was hij terug uit Laurensberg en vertrok maart 1893 naar Vaals, in november 1894 terug uit Vaals. Daar was hij in dienst tijdens de pachtperiode.
1896: In juli 1896 kwam hij terug uit Wijlre en vertrok februari 1899 naar Vaals. Hij woonde met zijn vrouw bij zijn ouders Mechelen 64. Zij kwam in  juli 1898 uit Vaals. En vertrok  samen met haar man in februari 1899 naar Vaals. Gelijkertijd met  zijn moeder en broer Alphons.
1898: Bij zijn huwelijk was hij dagloner, 28 jaar en zijn bruid was dienstmeid en 23 jaar. Hij tekende P van Wersch. Zij met M Baltus
1899: Bij de geboorte van Jan was vader dagloner en 29 jaar. Hij tekende de akte met Peter Vanwersch. Zeven weken later overleed hun eerste zoon. De aangifte werd door de grootvader van moederskant Hubert Baltus gedaan. Die was slotsmid in Vaals. Vader was dagloner. Zij woonden in de Boschstraat.
1903: Bij de geboorte van zoon Hubert zei hij fabrieksarbeider te zijn. Hij ondertekende die akte met Peter van Wersch.
1905: Bij de geboorte van zoon Frans was vader voerman en zij woonden aan de Gemmenichweg 4b in Vaals.
Frans overleed na drie weken. De ambtenaar schreef in de overlijdensakte Pieter Vanwersch, terwijl vader met P van Wersch tekende.
1906: Bij de geboorte van Christiaan woonde het gezin aan de Gemminchweg 4b in Vaals. 
1911: Bij het overlijden van zoon Willem Hubert werd vader door de ambtenaar de voerman Pieter VanWersch genoemd. Pieter tekende de akte met P van Wersch.
1915: Bij het overlijden van hun dochter, 1 dag oud, tekende vader de overlijdensakte met P van Wersch. Hij was 45 jaar en voerman. De ambtenaar schreef Pieter Vanwersch.
1932: Bij het overlijden van zijn vrouw tekende Pieter de akte met Vanwersch P. en hun zoon Alphons met A J H van Wersch. De ambtenaar schreef Vanwersch.

Het is opvallend dat bijna alle kinderen Hubert/Hubertina in hun doopnamen hebben. Wellicht omdat opa Hubert Baltus steeds meeging bij iedere geboorte aangifte?

Uit dit huwelijk werden in Vaals geboren

 1. Jan Hubert Vanwersch, geboren 10 april 1899. Een van de getuigen was Jan Hubert Baltus, 56 jaar, zijn opa van moederskant, overleden Vaals 30 mei 1899, zeven weken oud.

  Hubert Vanwersch foto
  Alfons Joseph Hubert Vanwersch
 2. Alfons Joseph Hubert Vanwersch, geboren 21 maart 1900, overleden Vaals 22 januari 1956, mijnwerker, trouwde Vaals 14 juni 1928 Anna Maria Dresschers, geboren Eilendorf (D) 27 september 1900, overleden Heerlen 8 augustus 1985, dochter van  Heinrich Josef Dresschers en Anna Gertrud Friedrichs.
  1932: Hij gaf, samen met zijn vader, het overlijden van zijn moeder aan. Alfons was mijnwerker en tekende de akte  met  A J H van Wersch. De ambtenaar schreef Vanwersch.
  1934: Bij de geboorte van een levenloos kind was vader mijnwerker en 33 jaar. Hij tekende de akte met Alf Vanwersch.
 3. Johanna Ida Hubertina (Anna) Vanwersch,  geboren 24 juni 1901, overleden Vaals 17 augustus 1994, fabriekarbeidster, trouwde Vaals 23 juni 1927 Jan Jozef Hermans, geboren Vaals 18 juni 1898 (29 jaar bij zijn huwelijk, volgens de huwelijksakte), overleden Heerlen 14 november 1959, mijnwerker,  zoon van Johan Jozef Hermans en Elisabeth Bosten.
  1927: De huwelijksgetuigen waren de broer van de  bruid Alfons, 26 jaar en de broer van de bruidegom Jan Joseph, 31 jaar. De bruid, de vader van de bruid en de broer van de bruid ondertekenden alle drie met van Wersch. Dus los van elkaar waar de ambtenaar hun namen aan elkaar schreef. Anna leefde nog 35 jaar na het overlijden van haar man en werd 93 jaar.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.
 4. Ferdinand Joseph Hubert Vanwersch / Vanweersch, geboren 30 juli 1902, volgt 9zh.
 5. Hubert Johannes Vanwersch, geboren 9 oktober 1903, volgt 9zi.
 6. Agnes Maria Hubertina Vanwersch, geboren 13 oktober 1904, overleden Heerlen 10 december 1992. Vader was toen zij geboren was voerman, tekende met Peter van Wersch (dus los van elkaar) en woonde aan de Maastrichterlaan 40 in Vaals. Trouwde, 27 jaar oud, Vaals 19 mei 1932 Johannes Hubert Berres (bij zijn huwelijk 28 jaar en er stond Duitscher achter zijn naam, maar wel geboren en wonend in Vaals, geboren 1 oktober 1903, timmerman, zoon van Christiaan Berres en Josephina Elisabeth Scheuders.
  Op de huwelijksakte stond later bijgeschreven dat het huwelijk ontbonden was in Vaals op 2 juli 1970.
  1932: In april 1932 overleed haar moeder. In die tijd was het gebruikelijk dat er zes weken rouwtijd was. Dat was toen een gesloten tijd. In die tijd mocht je niet feestvieren. Opvallend is dat Agnes in mei 1932 trouwde. dat was
  net enkele dagen na de zes weken na het overlijden van haar moeder.
 7. Frans Jozef Vanwersch, geboren januari 1905, overleden Vaals 5 februari 1909, 3 weken oud.
 8. Christiaan Hubert Van Wersch, geboren 3 augustus 1906,  overleden Vaals 15 januari 1907.
 9. Anna Josephina Vanweersch, geboren 21 januari 1908, overleden 23 april 1969, trouwde Vaals 22 juni 1933 Peter J. Berres, geboren Vaals 17 mei 1907, overleden Breslau (ligt in Polen en heet daar Wroclaw)  in de tweede wereldoorlog als Duits soldaat 12 april 1945, begraven Mülheim graf 5. Peter Berres was de broer van Jan Berres die met haar zus Agnes trouwde (zie nummer 6).
 10. Frans Jozef Vanwersch, geboren 17 januari 1909.
 11. Willem Hubert Vanwersch, geboren 2 november 1910, overleden Vaals 23 juli 1911, 8 maanden oud.
 12. Maria Helena Francisca (Lenie) Vanwersch, geboren 12 september 1912, overleden Aken 15 januari 2000, trouwde Vaals 13 juli 1933 Hubert Heinrich  Lambertz , geboren Laurensberg 16 februari 1908, zoon van Johann Lambertz en Anna Maria Hertz.
  Bij hun huwelijk was hij chauffeur en zij had geen beroep. Lenie ondertekende de huwelijksakte met Hélene v. Wersch.
 13. en
 14. een tweeling levenloos geboren 28 mei 1913. Vader ondertekende de akte met P Van  Wersch.
 15. Sibilla Maria Vanwersch, geboren 7 juni 1915, overleden Vaals 8 juni 1915. Vader ondertekende de akte met P van Wersch
  Volgens het bidprentje van vader Peter kregen zij twaalf kinderen, waarvan er vijf hem voorgingen in de dood, net zoals zijn vrouw. 

S.9. Paul Zenoble Vanwersch, zoon van 8, geboren Seraing 4 oktober 1882, trouwde Seraing 14 november 1908 Valerie Françoise Maria Grosjean, geboren Seraing 11 februari 1881, dochter van Pierre Antoine Grosjean en Marie Josephine Glaudine Noé .

Zijn diensttijd bracht hij door bij de Grenadiers in België.
1905: In de geboorteakte van zoon Jean Louis staat dat zijn ouders op 14 november 1908 trouwden. Zij woonden in de Rue de la Baume in Seraing. Hij was mijnwerker. Hij tekende de akte met
Van Wersch Paul, terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef. Frans, de broer van Paul, was doopgetuige en hij tekende de akte met Van Wersch Fra.  Ook Frans was mijnwerker.
1918: Het gezin was naar Amersfoort gevlucht waar zij opgevangen werden. De volwassen mannen werden van de vrouwen en kinderen gescheiden. Paul was namelijk militair. Hij verbleef in kamp Zeist en zijn vrouw en kinderren verbleven in de Eben Haezerschool in de Coninckstraat in Amersfoort. Op 19 maart 1918 vertrokken zij naar Heerlen. Vele Belgen vluchtten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland, ook naar Amersfoort. 
A
ugustus 1918: Zij vertrokken naar Brunssum.

Voor dit huwelijk werden geboren en bij huwelijk erkend

 1. Jeanne Françoise Claudine Vanwersch, geboren 27 februari 1904, overleden Seraing 1 april 1904.
 2. Jean Louis Vanwersch, geboren Seraing 2 juni 1905,  volgt 10.
 3. Rodolphe Constantin Vanwersch, geboren Seraing 21 augustus  1907, volgt 10a. Uit dit huwelijk werden geboren
 4. Victor Julien Vanwersch, geboren Seraing 17 juli 1909.
 5. Yvonne Jeanne Vanwersch, geboren Seraing 21 februari 1912.

S.9a. Henri Joseph Vanwersch, zoon van 8a, geboren Seraing 25 maart 1879, trouwde Seraing 16 juni 1900 Josephine Pochon, geboren 14 november 1881, dochter van Francois Joseph Pochon en Marie Louise Piemon.

1900: Bij zijn huwelijk en geboorte van hun zoon is Henri 21 jaar en  mijnwerker net als zijn vader. Josephine is couturière en 18 jaar. Zij wonen in Seraing. Hij tekende de akte met Vanwersch Henri Joseph. Zijn moeder met tekende  Henriette Istace. Zij wonen Rue de Oiseaux, Seraing.
1905: Bij de geboorte van Joseph is vader Henri 25 jaar en charretier (= voerman). Zij is 23 jaar. Zij wonen Rue du Buisson in Seraing. Hij tekende de akte met Vanwersch H.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Georges Gilles Henri Joseph Louis Vanwersch, geboren Seraing 1 september 1900.
 2. Joseph Leon Antoine Vanwersch, geboren Seraing 2 februari 1905.

S.9b. Johan Joseph Vanwersch, zoon van 8b, geboren Kerkrade 12 december 1900, overleden Kerkrade 20 oktober 1970, trouwde Kerkrade 2 januari 1925 Maria Geertruida van der Heijden, geboren Eijgelshoven 5 juni 1905, overleden Kerkrade 5 februari 1973, dochter van Hendrik Hubertus van der Heijden en Maria Vrohmen.

1925: De huwelijksakte wordt door Johan ondertekend met J v Wersch en zijn vader tekende met H van Wersch, zonder puntje en los van elkaar waar de ambtenaar hun achternaam aan elkaar schreef.
1943: Hij werkte in 1943 op de mijnen als houwer.
1950: Hij deed de aangifte van overlijden van zijn vader. Jan was 53 jaar en zonder beroep.Hij tekende de akte met van Wersch JJ.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Vanwersch / van Wersch, geboren Kerkrade 3 juni 1925, overleden Kerkrade 27 oktober 2015, trouwde Frans Joseph Gillissen, geboren Kerkrade 9 juni 1923, overleden Kerkrade 5 oktober 1996, zoon van Johan Jozef Gillissen en Maria Josephina Jongen.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Hendrikus Hubertus Antonius (Harry) Vanwersch, volgt 10b.
 3. Jozef Johan Lucie (Jo) Vanwersch, geboren Kerkrade 16 april 1934, volgt 10c. 
 4. Mathijs Johannes Maria Vanwersch, geboren 26 november 1936, overleden Kerkrade 20 december 1936, 25 dagen oud. Vader ondertekende de akte zelf met J v Wersch. Geen puntjes en los van elkaar.
 5. Annelies Maria Gertrude Vanwersch, geboren circa 1939, overleden 4 jaar oud Kerkrade 18 mei 1943.
 6. Antonius J.G. (Ton) Vanwersch, volgt 10d.

S.9c. Philip Vanwersch, zoon van 8b, geboren Kerkrade 7 december 1902, overleden Kerkrade 17 januari 1974, 71 jaar, trouwde Kerkrade 31 januari 1934 Maria Hubertina Schrijbers, geboren Kerkrade 7 november 1907, overleden Kerkrade 5 september 1997, 89 jaar, dochter van Caspar Hubert Schrijbers en Anna Josepha Lenzen.

Tijdens zijn mijnwerkersleven woonde hij Bosveldstraat 84, Kerkrade. Hij werkte als hulphouwer op de Domaniale mijn. Zijn nummer was hhr PK51662 (hhr = hulphouwer). Als Ph. van Wersch (dus los van elkaar) werd hij in januari 1941 lid van de Katholieke Mijnwerkersbond,  38 jaar oud. Zijn zoon werkte op de mijn Julia.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Jozefina (Annie) Vanwersch, trouwde Kerkrade Jozef Gerardus (Gerard) Schulteis, geboren Kerkrade.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Albert (Bert) Vanwersch, geboren Kerkrade 1 december 1941, volgt 10e.

Wiel-IXcS.9d. Hubert Willem Vanwersch, zoon van 8b, geboren Kerkrade 12 juli 1909, overleden Kerkrade 29 juni 2002,  trouwde Kerkade 25 augustus 1939 Maria Katarina (Ketha) Paffen, geboren Herzogenrath 27 september 1914, dochter van Heinrich Josef Paffen en Maria Katarina Bemelmans.
Hij vierde op 2 november 1948 zijn zilveren jubileum als sleper en ophaal machinist op de Domaniale mijn in Kerkrade. Hij zou 45 jaar lang hier blijven werken.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maria Adelheid Hubertina (Addy) Vanwersch trouwde Kerkrade  Adolph Josef (Al) Krousen, geboren Kerkrade 6 mei 1942, overleden Maastricht 30 juli 1999.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

  Hubert Vanwersch
  April 1973

  arnold-IXdS.9e. Arnold Vanwersch, zoon van 8b, geboren Bleijerheide 21 oktober 1910, overleden Kerkrade 9 februari 1997, 86 jaar, trouwde Kerkrade 21 september 1938 Wilhelmina G. (Mina) Ploum.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Jan Steenstraat 73, Kerkrade. Hij was houwer (hr) op de Domaniale mijn (Dm1236, hr PK 63059). Lid van de Nederlandsche Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB) vanaf 25 maart 1940. Hij was toen 30. 

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Levenloos geboren Kerkrade, 26 maart 1939.
 2. Josefina Vanwersch trouwde Ton van der Mullen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.9f. Leonard Hubert van Wersch, zoon van 8c, geboren 6 februari 1893, winkelier, mijnwerker, schiethouwer op de Mauritsmijn in Geleen, overleden Sittard 1984, trouwde Weert 17 november 1917 Maria Philomena Olischläger, geboren Vaals 23 februari 1895, overleden 9 november 1984, dochter van Willem Jozef Olischläger en Anna Hubertina Frederiks.

1913: Volgens de Militieregisterrs was hij dagloner, Op 18 april 1913 moest hij zich melden bij het 5e Regiment Infanterie. Op 18 juni 1913 werd geconstateerd dat hij niet voldeed aan de oproeping in dienst te verschijnen, ook een van zijn broers deed dat niet. Op 10 september 1915 kreeg hij ontslag van dienstplicht wegens lichaamsgebreken. Er stond niet bij wat dat dan was.
Juni 1917: Hij ging vanuit Aken naar de Schiedamsedijk 44 in Rotterdam bij de familie Wohlfarth in huis. Hij was eerst los werkman en wat later koopman ongeregelde goederen in Rotterdam.
17 juli 1917 Hij verhuisde van Rotterdam naar Maastricht, Stokstraat 9. Een half jaar later zou hij in Weert trouwen.
18 december 1917 Met zijn bruid ging hij vanuit Weert naar Rotterdam Visschersdijk 27.
12 januari 1918 Vanuit Rotterdam gingen zij naar Sittard, Rijksweg 12, daar werd hun eerste geboren.
1922: Zij woonden in Hoensbroek.
Juni 1925: Verhuizing van Hoensbroek naar Sittard, Akkerstraat 55
September 1925: Zij vertrokken naar Geleen .
Okt 1927: Vader, moeder en dochter Maria Theresia verhuisden vanuit Geleen naar Obbicht waar ze een winkel en een boerderij aan de Bornerweg hadden.

Leo van Wersch
1929

1929: Na de brand van 1 augustus 1929 vertrokken zij oktober 1929 weer naar Geleen. Alleen een tafel en enkele stoelen overleefden de brand.
1935: Zij woonden in Geleen.
1939: Hij kreeg zijn pensioen, 46 jaar oud. 
In 1967 vierden zij hun 50 jarig huwelijksfeest. Zij woonden in de Azaliastraat 22, Geleen.
Zij verhuisden tien keer, waarschijnlijk meer. Wat de redenen daarvan  waren  is onbekend gebleven.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Godfried Jozef (Frits) van Wersch, geboren Sittard 13 april 1918, volgt 10f.
 2. Isabella Philomena van Wersch, geboren Maastricht 29 december 1919, trouwde Karl Stövesand, overleden.
 3. Hubert Leonard van Wersch, geboren Maastricht 7 juli 1921, volgt 10g. 
 4. Maria Theresia van Wersch, geboren Hoensbroek 30 november 1922, overleden, trouwde Harry Weerts, overleden.
  Zij emigreerden naar Australië.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 5. Adalbert Hubert Johannes (Albert) van Wersch, volgt 10h.

S.9g. Christianus Josephus (Josef) van Wersch, zoon van 8d, geboren Frelenberg 19 juni 1908, doopgetuigen Christianus Backhaus en Gertrudis van Wersch uit Palenberg, zus van zijn vader, overleden 26 augustus 1968, trouwde 10 maart 1937 Mathilde Scheufen, geboren 3 december 1913, overleden 28 mei 1989.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Gerhard van Wersch,  volgt 10i.
 2. Heinrich van Wersch..

S.9h. Johannes Maximiliaan Hubertus Maria (Hoebet) van Wersch, zoon van 8e,  geboren in Simpelveld 21 juli 1893, overleden Heerlen ziekenhuis 8 mei 1975, gemeentesecretaris van Simpelveld, trouwde 20 juli 1921 Maria Mechtilde Custers, geboren Amstenrade 9 februari 1894, overleden Kerkrade 21 juli 1976, een maand nadat haar dochter Jeanny overleden was. Dochter van Jan Willem Custers en Maria Catharina Custers.

Huub van Wersch liet veel in Simpelveld bouwen. Nog steeds zijn diverse panden te bewonderen. Enkele voorbeelden: de marechausseekazerne, het politiebureau en de een drogisterij. van zijn dochter, waar Hubert en Maria later bij gingen wonen. 
In maart 1912 werd hij benoemd tot kantoorbediende bij de Post en Telegraafdienst in Simpelveld. Hij was 19 jaar.

pathefoon wersch
maart 1914


1920: Hij schreef op 24 december 1920 een sollicitatiebrief naar de burgemeester voor de functie van gemeentesecretaris.

1921: In januari werd hij, bijna met algemene stemmen,  tot secretaris van de gemeente Simpelveld benoemd. Hij was  27 jaar en al tien werkzaam bij de post. Argumenten om hem juist te kiezen waren zijn voorkomendheid en hulpvaardigheid. Hij bleef tot en met 1945 secretaris. Alle vergaderingen werden geopend en gesloten met gebed.
1921: Toen zij in juli trouwden, waarschuwde zij haar man dat geen van de kinderen vernoemd zou worden naar zijn vader: Maximiliaan. Op de ouderlijke boerderij van de familie Custers in Amstenrade waren er al een hond, een paard en een stier die Max heetten.
1921: Zij wonen in de Kloosterstraat B 92, Simpelveld in het huis dat hij had laten bouwen. Door de uitbreiding van Simpelveld en door nieuwe inzichten kregen huizen voortaan huisnummers. Daarom woonden zij in de Kloosterstraat nummer 58. Dit huis werd begin 70-tiger jaren verkocht.
1924: Zijn vader Max nam voor hem waar als
waarnemend gemeentesecretaris. Die was al gemeenteontvanger. Hubert kreeg een jaarwedde van fl. 2100,- Hij was ook agent van de Eerste Zuid-Nederlandsche Verzekerings Maatschappij uit Amsterdam
1970: Enkele jaren voor zijn dood verhuisde hij en zijn vrouw naar hun dochter Jeanny die een drogisterij aan de Kloosterstraat 10 in Simpelveld had. 

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Maria Hubertina Josephina Catharina (Cato) van Wersch, geboren 14 januari 1923, overleden Kerkrade 4 maart 1999, trouwde 18 oktober 1958 Hubert Alberts, geboren Kerkrade 17 november 1917, overleden Apeldoorn 22 februari 2010.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Nicolaas Hubertus Maximiliaan Willem van Wersch, geboren 9 juni 1924, volgt 10j.
 3. Jeanny van Wersch, geboren 14 oktober 1925, overleden Heerlen Wever Ziekenhuis na een langdurige en ongeneeslijke ziekte 9 juni 1976, 50 jaar oud. Een maand later overleed haar moeder.
  Zij woonde in het huis dat haar vader had laten bouwen aan de Kloosterstraat 10. Dit gebouw was eerst het politiebureau van Simpelveld en na de verbouwing voerde zij hier een drogisterij / parfumeriewinkel. Zij was niet getrouwd. Haar ouders kwamen rond 1970 bij haar wonen. Die woonden eerst enkele huizen verder op nummer 58. In juni 1955 behaalde zij haar drogisterij diploma. Zij voerde het secretariaat van de Simpelveldse Middenstandvereniging en was ook de lokale VVV informatrice. Verder zat zij in het bestuur van de VVV. In  1972 verhuisde het VVV kantoor naar de drogisterij.
  Vlak voor haar dood verhuisde zij en haar moeder naar haar zus en zwager.
 4. Wilhelmina (Mien) van Wersch, geboren 24 maart 1927, david goicoecheaoverleden Ottawa (Canada) 22 november 1995, trouwde David Goicoechea, geboren Ketchum, Sun Valley, (U.S.A.) 18 mei 1938, overleden 28 april 2017.
  David was professor filosofie aan de universiteit in Brock. Hij schreef: The nature and pursuit of love, The philosophy of Irving Singer in 1995.

  Wilhelmina van Wersch laat de Amerikaansekorporaal Leo Carr de Romeinse sarcofaag zien, welke op 11 december 1930 werd gevonden te Simpelveld.

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

 5. Helena Maria Hubertina Josephina (Lene) van Wersch geboren Simpelveld 5 juli 1929, overleden Haarlem 12 september 1972 (43 jaar oud), trouwde Otto Flemming Tind.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

  Toen Lene in 1975 stierf, gingen de winkels van haar zus Jeanny en zwager Hans Gerarts dicht
  Toen Lene in 1972 overleed, gingen de winkels van haar zus Jeanny en haar zwager Hans Gerats tijdelijk dicht.
 6. Theo Hubert Gerard Leo  (Ted) van Wersch, (tweeling met 7), geboren 15 oktober 1930, overleden Victoria (Canada) 3 september 2013, was getrouwd met Doreen Isherwood.
  1953: Hij vertrok in 1953 naar Canada.
  1962: Doordat hij genationaliseerd werd, kreeg hij kiesrecht. Hij woonde in Fraser Valley, British Columbia. Hij was bakker in Vedder Crossing.
  1963: kiesgerechtigde, hij was werkzaam als kok in Camp N. Beaver Cove in de staat Maine in Amerika.
 7. Huberta Gerardina Marie-José (Mariets) van Wersch, geboren Heerlen 15 oktober 1930 (tweeling met 6), overleden Heerlen 11 mei 2018, trouwde Jos Sonnenschein, geboren Schaesberg 18 maart 1931, overleden Heerlen 18 april 1994.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 8. Cornelia (Corry) van Wersch, geboren 14 augustus 1933, overleden 10 april 1980, trouwde Hans Gerats geboren 19 september 1925, overleden Schaesberg 28 januari 2013, zoon van Jakob Gerats en Elisbeth Unverzagt.
  Hij was drager van het ereteken voor orde en vrede 1945-1949.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

S.9i. Johannes Jacobus Hubertus (Jacques) van Wersch, zoon van 8e,  geboren Simpelveld 4 juli 1896, overledenleonie-van-wersch-ho
Heerlen 5 augustus 1959, trouwde Simpelveld 6 september 1921 Maria Leonie Hubertina Houbiers, geboren Simpelveld 8 april 1895, overleden 20 augustus 1977, dochter van Lodewijk Houbiers en Maria Angelina Thomassen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maximiliaan Ludovicus Jacobus Maria van Wersch, geboren 21 april 1923, volgt 10k.
 2. Johannes Lodewicus (Louis) van Wersch, geboren 12 september 1927, volgt 10l.
 3. Philippe Hubertus Jacobus Emilia van Wersch, geboren 26 mei 1930, volgt10m. 

S.9j. Hubert Joseph van Wersch, zoon van 8e, geboren Simpelveld 19 december 1897, arts (sinds juni 1927) aan de Heerlerbaan 127 in Heerlen, overleden Heerlen 22 september 1967, trouwde 1:gelderlander 25-10-1927Nijmegen 25 oktober 1927, Wilhelmina Anna Margaretha Driessen, geboren Nijmegen 28 januari 1902, overleden Nijmegen 22 september 1936, dochter van Godefridus Driessen en Everdina Wennekens,

trouwde 2: Aken 30 augustus 1938 Emma Ludowika (Emmy) Schweitzer, geboren Aken 26 maart 1897, overleden Heerlen 17 juli 1991 (94 jaar), dochter van Adolf Schweitzer en Maria Franziska Johanna Rheins.limb-koerier-4-juni-1938

1917:In  september 1917 ging hij vanuit zijn ouderlijk huis als student naar Utrecht voor een opleiding aan de universiteit. Hij was 19 jaar.
1925: In maart 1925 woonde hij in de 3e Helmersstraat 33 in Amsterdam. Hij kwam vanuit Aken, vertrok in augustus 1925 naar Simpelveld en ging in december 1926 weer naar Amsterdam. Hij vertrok daar in september 1929 voor Simpelveld. Het telefoonboek van Heerlen uit 1950 vermeldde hem als arts met het nummer K 4440 – 4416. Hij was een van de zeven Stamgenoten die toen een telefoon hadden. Zef was arts aan de Heerlerbaan 127/129 in Heerlen. Dit huis had hij zelf laten bouwen. Het ontwerp was van H. Kremer.
1959: Zef (Limburgs voor Jozef)
voerde een langdurige correspondentie met de directie van de Oranje Nassaumijn omtrent de schade die hij leed als gevolg van de verzakkingen door de mijnbouw. Het huis stond bijvoorbeeld 14% scheef. Zijn eerste schrijven was in 1959. Pas in 1977 betaalde de Staatsmijnen uit. Hij heeft het zelf niet mee mogen maken. Hij was tien jaar daarvoor al overleden.  

Uit het eerste huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Maximiliaan Evert Hubert Maria (Max) van Wersch.
  1967: Hij publiceerde een studie Anaemie en bloedingsneigingen bij uraemie. Professor Prick van het Sint Radboud Ziekenhuis in Nijmegen schreef hem in januari 1967 een brief over deze studie waarin hij onder meer schreef: Ik kan alleen maar zeggen dat ik het knap vind. Dit zal je studie ten goede komen. Prick schreef de brief aan M. von Wersch, terwijl hij aan zijn vader van Wersch schreef.
 2. Esther van WerschEsther Francisca Huberta Maria (Esther) van Wersch, geboren 15 april 1930, overleden Frankfurt 1 april 2016 bijna 86 jaar, trouwde Hans Rupprecht Gerstmeier, geboren Berlijn 28 april 1924, overleden Frankfurt 29 december 2011.
 3. Clara Leontine Huberta Maria (Klaartje) van Wersch, trouwde Cornelis Jan Burnet, geboren Den Bosch 21 april 1930, overleden Den Bosch 11 juli 2004, zoon van Jan W. Burnet en Cornelia A.E.N. van Lier.

S.9k. Maria Leo Hubert (Leo) van Werschzoon van 8e, geboren Simpelveld 2 februari 1903, overleden 25 oktober 1993, trouwde 22 november 1943 Juliana Antoinetta Bindels, geboren Vaals 9 oktober 1911, overleden Simpelveld 21 januari 1998, dochter van Hendrik Bindels en Marie Hubertine Gerardina Corman.
Leo was onder meer ingenieur bij het Limagas, de Limburgsche Maatschappij voor Gasdistributie. Hij was ook penningmeester van het historisch tijdschrift Land van Herle.

jules bindels
Jules Bindels

Zij woonden aan de Pastoriestraat 9 in Simpelveld. Dat huis was eigendom van zijn broer Jacques die het liet bouwen.
1925: Leo slaagde aan de Staatliche Maschinen Bauschule in Aken. Hij was nu Machine Ingenieur.
1927: Leo woonde in april 1927 als Opzichter Waterleiding in de Papenstraat 7 in Maastricht. Hij woonde daar sinds januari 1926. In februari 1927 vertrok hij weer naar Simpelveld en twee maanden later weer naar Maastricht en vijf maanden later (september 1927) naar Simpelveld.
1935: Leo is werktuigkundige.

1948: Het echtpaar woonde aan de Kerkstraat 9, zelfde huis als de Pastoriestraat, alleen de straatnaam was gewijzigd, in Simpelveld.
1963: Leo was penningmeester van het bestuur van de Vrienden van de Abdij van Mamelis.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Cecilia  (Cecile) van Wersch trouwde Antonius Gijsbertus  (Ton) Schulte, geboren Arnhem 14 juni 1941, overleden Arnhem, 11 januari 2006.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Benedictus (Ben) van Wersch, volgt 10n.
 3. Marcellus Maria Josephus (Marcel) van Wersch, volgt 10o..
 4. Aurelius Augustinus Joannes Josephus (Aureel) van Wersch,volgt 10p
 5. Romanus Maria Hubertus (Rommie) van Wersch,volgt 10q. 

S.9l. Maxime Joseph Hubert Maria Gerard van Wersch, zoon van 8f, geboren 2 maart 1906, overleden 6 augustus 1977. Toen hij 26 was trouwde hij 9 juni 1947 Hubertina (Tienche, Tinie) Vijgen, geboren 16 oktober 1916, overleden Heerlen 5 maart 2008, dochter van Charles Joseph Hubert Vijgen en Clara Brouwers.

Maxime van Wersch
1937
leike van wersch
Leike en Maxime

Hij was net als zijn vader banketbakker.
1939-1941: Raadslid van de gemeente Simpelveld.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. Charles van Wersch.
  2016: Charles is als bas 50 jaar lid van het kerkkoor van Simpelveld. Toen hij nog klein was, oefende het koor al bij zijn vader in de zaal van het hotel. Charles zette toen de stoelen voor de koorleden klaar.troubadour nov 2016
 2. Maurice van Wersch, volgt10r.
 3. Maximiliana Anna Maurice (Liane) van Wersch trouwde Jos Kicken.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.9m. Leon Jean Hubert Joseph (Leo / Leike) van Wersch, zoon van 8f,  geboren Simpelveld 30 juli 1908, overleden Simpelveld 10 mei 1976, trouwde Welkenraedt (B.) 2 juni 1937 Bertha Marie Barbe Emilie Delhaye, geboren Welkenraedt 23 juni 1911, overleden Heerlen 6 april 1993, dochter van Albert Delhaye en Maria Anna Hubertina Engels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josianne van Wersch trouwde A.J.M. (Ton) Verbeek, geboren 19 februari 1933, overleden Heerlen 3 januari 2009.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2.  Marie Louise van Wersch trouwde Mathieu Strik.
  strik-van-wersch-febr-2013Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 3. Irene van Wersch trouwde  Frits Bardoul.
  bardoulUit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 4. René van Wersch, volgt 10s.
 5. Monique van Wersch trouwde Manfred Jennes.
  1969: Zij was in 1969 de elfde bloemenkoningin van de carnavals vereniging Woesj-joepe Zumpelveld uit Simpelveld. Haar moeder zat van 1968 tot 1979 in het bestuur van  deze carnavalsvereniging.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.9n. Joseph Jean Houbert Nicolas (Joseph) van Wersch, zoon van 8f, geboren 13 september 1911, overleden 15 januari 1996, trouwde 1: 24 december 1940 Klaartje Reckers, geboren 25 mei 1912, overleden 18 oktober 1997.
trouwde 2: 4 september 1947 Theodora Wilhelmina van Oostrum, geboren Simpelveld 4 december 1917, overleden Amsterdam 20 juli 1988, dochter van Dirk van Oostrum en Barbara Elisabeth Notermans.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Robin Joseph Richard van Wersch, volgt10t.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 2. Antonie Joseph Alexander (Tonny) van Wersch, volgt 10u.
 3. José Miquel Carol (Gozé) van Wersch.

hubertS.9o. Hubert Nicolas Jean Joseph van Wersch, zoon van 8f. geboren 7 juli 1917, overleden Simpelveld 24 oktober 2007, 90 jaar,  leraar Pius XII Mulo te Kerkrade en Zuid-Limburgs Avondcollege in Heerlen, trouwde 12 augustus 1941 Elisabeth Maria Anna (Lieske) Coenen, geboren Simpelveld, 2 juni 1918, overleden Simpelveld 24 oktober 2001.

1938: Hij behaalde zijn hoofdakte in Roermond. Hij was nu bevoegd om les te geven. Hij verhuisde in januari naar Heerlen.
1940: Hij werd benoemd tot onderwijzer aan de R.K. Bijzondere Jongensschool in Schimmert.
1941: In augustus 1941 slaagde hij voor examen Hoog Duitsch als leraar Lager Onderwijs. In de krant stond zijn naam als H.R.J.J. van Wersch.
1959: Als leraar aangesteld aan de u.l.o. van Spekholzerheide. Deze school was net aan de St. Martinusstraat gebouwd. Later werd dit de Pius XII mulo en daarna het Sancta Maria college.

pius XII ulo
Nieuwbouw van de Pius XII ulo in 1959 in Spekholzerheide. Architect was Koene uit Maastricht. het gebouw is inmiddels gesloopt.

1978: Huub (Hoebet) organiseerde in 1978 een grote familiereünie in hotel Maxime in Simpelveld. Klik  hier.
1984: Hij wilde samen met mijnbeambte Hub Faymoville documentatie verzamelen over de politionele acties in Indië waarbij dan specifiek de soldaten uit Simpelveld beschreven zouden worden. Beiden waren bijna 40 jaar geleden voorzitter en secretaris van het Simpelveldse Thuisfront dat voor de jongens in Indië werkte. Ze kwamen tot tachtig Indiëgangers, samengesteld uit stoottroepen, oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen. Het is niet tot een publicatie gekomen.

Hubert van Wersch
1978

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marianne Giovanna van Wersch was getrouwd met Camille Beckers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Jan van Wersch, volgt 10v.
 3. Remigius (Remi) van Wersch, volgt 10w.
 4. Hubert Dominicus Maria Johannes (Huub) van Wersch.
van wersch Kuypers
Geulbode 1944

S.9p. Johannes Hubertus van Weersch(Sjang), zoon van 8h, geboren Klimmen-Ransdaal 28 november 1881, overleden Schimmert  23 juni 1964, mijnwerker bovengronds op de Emma, gepensioneerd met zijn 60ste, trouwde 1: Schimmert  2 november 1906 Anna Maria Daemen, geboren Schimmert 12 juni 1875, overleden Schimmert 4 oktober 1921, dochter van Joannes Mathijs Daemen en Maria Catharina Timmers, trouwde 2: Schimmert 14 augustus 1924 Gertrudis Kuijpers/ Kuypers, geboren Schimmert 3 augustus 1888, overleden Spaubeek 4 juni 1978,  dochter van Mathijs Kuijpers en Maria Anna Aarts.

1921:Op het bidprentje van Anna stond : Iedereen kende haar als  Truujke van Weersch.
1938:In de krant van mei 1938 staat dat hij en zijn tweede vrouw een café  hebben: adres: Groot Haasdal 34, Schimmert.
1948: In de krant van december 1948 staan hun namen als J. van Wersch-Kuipers, Café, Groot Haasdal in Schimmert.
1962: In het Nieuwsblad van de Staatsmijnen 1962 en 1963 worden de mensen eraan herinnerd dat hij als gepensioneerde van de Emma op 28 november jarig is en respectievelijk 81 en 82 werd. Hij woonde  Groot Haasdal 29 in Schimmert. 


Het café begon in 1932 
als Koffiehuize J.H. van Wersch (1932) en in 1948 was het Café van Wersch-Kuypers. In het café werden vaak door notarissen openbare verkopen gedaan. Het café was tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in gebruik. Nu is het inmiddels gesloopt.

Uit het eerste huwelijk werden in Schimmert geboren

 1. Pieter Hubertus (Piet) van Weersch, geboren 3 oktober 1907, overleden Schimmert 13 november 1912.
 2. Hub van Weersch, geboren 11 november 1908, volgt 10x.
 3. Pieter Joseph van Weersch (Sjo), geboren 3 juli 1910, volgt 10y.
 4. Guus van Weersch, geboren 5 december 1911, volgt 10z.
 5. Pie van Weersch, geboren 22 december 1913, volgt10za.
 6. Alphons van Weersch, geboren 21 juni 1915, overleden Schimmert 18 september 1916.
 7. Josephina (Fien) van Weersch, geboren 15 augustus 1916, overleden Sittard 24 november 1988, trouwde Huub Damoiseaux, geboren 22 juli 1911, overleden 18 november 1982.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 8. Leo van Weersch, geboren 5 februari 1918, volgt 10zb 

  Uit het tweede huwelijk werd geboren

 9. Johannes Mathijs (Mathieu) van Weersch, geboren Schimmert (Groot Haasdal) 24 november 1929, ongehuwd overleden in het ziekenhuis Sittard na een ongeluk op 7 juni 1992.
  Na de dood van zijn moeder bleef Mathieu alleen achter. In jongere jaren was hij fervent voetballer en liefhebber van de duivensport. In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Groot Haasdal 29, Schimmert. Hij werd op 1 december 1955, 25 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke. Mijnwerkersbond.

S.9q. Pieter Hubert von Weersch, zoon van 8h, geboren Klimmen-Ransdaal 30 augustus 1884, overleden Heerlen 29 juni 1964, trouwde Hulsberg 11 november 1915 Maria Anna Houben, geboren Hulsberg 3 juni 1890, overleden Heerlen 4 juni 1971, dochter van Wilhelmus Hubertus Houben en Maria Elisabeth Velraeds.

1921: Zij vroegen om een  fatsoenlijk dienstmeisje voor hulp en  een naaimeisje of leerlinge bij Mad van Wersch-Houben. Waarbij Mad voor Madame staat. Zij wonen Kerkstraat 58, Hulsberg. 
kleermakerij van wersch1930: Hij was bestuurslid van de plaatselijke fanfare Sint Caecilia.
10/1932: De inschrijving in het Handelsregister: Dames en Heerenkleermakerij P. H. van Wersch en zoon uit Hulsberg Kerkstraat 65b. Hulsberg.
1934: In 1934 werd bekend gemaakt wie de aanbesteding had gewonnen voor het bouwen van zijn winkelhuis. Aannemer Ritzen won met een inschrijving van ƒ 7.200,-
1935: Piet adverteerde om de paar jaar waarin hij op zoek was naar leerlingen voor zijn naaiatelier. Zo ook in 1935. Er was toen een vacature voor bekwaam broek- en vestenmaker voor Mr. Kleermaker P v. Wersch, Hulsberg. Hij was ook lid van de kegelvereniging en won in 1935 de vijfde prijs in het kogelconcours.
1952: In 1952, op 68 jarige leeftijd, verkocht hij zijn huis aan de Schoolstraat 32 in Hulsberg aan zijn zoon Wiel voor de som van 9000 gulden.
Piet van Wersch zat ook in het comité om Rotterdamse kinderen op te vangen na het bombardement van juni 1940 op Rotterdam.
Kinderen uit Rotterdam. — Alhier (in Hulsberg)heeft zich een comité gevormd, dat zich zal belasten met de verzorging der Rotterdamsche kinderen. In dit comité hebben zitting genomen: de zeereerw. heer Pastoor Kerckhoffs geestelijk adviseur; mej. Cl. Stassen; mej J. Voncken: mej. M. Kerckhoffs, alsmede dhrn. L. Packbier, H. Wouters, P. van Wersch, L. Janssen (Aalbeek), H. Herveille, P. Pisters en Jos. Valkenberg. Het comité, dat zich tevens belast met ‘t inzamelen van onder- en bovengoed, alsmede van meubilair, daar ook dit in vele gezinnen is verloren gegaan, vertrouwt, dat ieder, die daartoe in de gelegenheid is, dit mooie werk van naastenliefde zal steunen.
bron: Limburger Koerier 30 juli 1940.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Franciscus Wilhelmus (Wiel) von Weersch, geboren Hulsberg 4 oktober 1916, volgt 10zc.
 2. Eugene (Gene) von Weersch, geboren Hulsberg 22 april 1918, volgt 10zd.

herman-van-werschS.9r. Herman van Wersch, zoon van 8i, geboren 1 januari 1912, overleden Houthem 6 maart 2010, trouwde Maria Aleida (Miet) Thewessen, geboren Houthem 25 december 1915, overleden Houthem 12 juni 1972, dochter van Johannes Thewessen en Geertruida Besselink.

1932: Tussen 1932 en 1940 was hij ingelijfd bij het 13e Regiment Infanterie. Maar echt in het leger is hijniet geweest. Van februari 1932 tot half maart volgde hij zijn opleiding in het leger. Sindsdien mocht hij met groot verlof om af en toe enkele dagen terug te keren. Op 5 juni 1940 mocht hij weer met groot verlof om niet meer terug te keren.
1945: Hij was functionaris van de keuringsdienst Limburg namens de Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N.A.K.). Deze dienst keurde de landbouwgewassen.

herman van wersch
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Geertruida J.M. (Truus) van Wersch, geboren Valkenburg Houthem 21 maart 1946, overleden Sittard 14 maart 2004, trouwde Johan J.M. (Jo) Ubachs.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Huub van Wersch, volgt 10ze.
 3. Hubertina Johanna van Wersch (Tiny van Wersch) trouwde Rob Dam, zoon van Willem Dam en Francina Cornelia van Heck.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Jan van Wersch, volgt 10zf.
 5. José van Wersch trouwde Hubert Beizicht.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.9s. Johannes Antonius (Sjeng) van Wersch, zoon van 8i, geboren Ransdaal 11 februari 1916, plots overleden 8 januari 1988, 71 jaar, trouwde 1946 Anna Maria Lemmens geboren 30 juni 1917, overleden Ransdaal 2 januari 2011.

Sjeng van wersch
1951

 

Klik op een foto voor een vergroting.

Op zijn bidprentje staat dat hij graag op zijn boerderij werkte.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marij van Wersch trouwde Fons Soons.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Els van Wersch trouwde Ger Meessen, zoon van Joseph Meessen en Koos Pijls.
  Koos Pijls (vrouw)  is na de dood van Joseph Meessen getrouwd met Zef van Wersch van 2 januari 1913. Deze Zef was eerder getrouwd met Anna Meessen. Anna Meesen en Joseph Meessen waren broer en zus.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Hermine van Wersch trouwde Jo Ubaghs, geboren Voerendaal 14 juli 1947,  overleden Ubachsberg 22 april 2009.
  Jo Ubags was bijna vijftig jaar muzikant en lid van fanfare St. Cecilia Ubachsberg. Zij woonden in Ubachsberg, en werkte hun leven lang op de boerderij in Mingersborg.
   Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Huub van Wersch, volgt 10zg.
 5. Jeu van Wersch, volgt 10zh.
 6. Gertie van Wersch, geboren 26 december 1955, overleden 28 juli 1997, trouwde John Bisschops,  zoon van Sjaak Bisschops en Mia Bertholet.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.9t. Frans Joseph (Zef) van Wersch,zoon van 8i, geboren Wijlre 7 september 1920, overleden Heerlen 12 juli 1990, trouwde 1: Kerkrade 25 januari 1950 Sophia Jacqueline (Sofie) Waelen, geboren 24 april 1923, overleden Heerlen 24 juni 1980, dochter van Mathijs Herman Waelen en Anna Maria Crombach, trouwde 2: Hubertina Maassen, overleden Valkenburg 28 augustus 2016, 85 jaar oud, dochter van Frans Maassen en Antoinette Schaapkens.

Hij was meer dan dertig jaar lid en erelid van de Klimmense schutterij.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Herman Joseph Elisabeth van Wersch, volgt 10zi.
 2. Johannes Maria Hubertus (Jan) van Wersch, volgt 10zj.
 3. Hubertus Maria Franciskus van Wersch, volgt 10zk.
 4. Joseph Frans (Jo) van Wersch, volgt 10zl.

S.9u. Franz Hubert van Wersch, zoon van 8j, geboren Brandenberg 24 januari 1861, overleden Düren 28 september 1927, trouwde Düren Elisabeth Heimelsheim, geboren Isweiler 30 november 1853.

Hij werkte in een spinnerij.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Franz Gerhard van Wersch, geboren Düren 6 maart 1889,volgt 10zm.

S.9v. Johann Stephen van Wersch, zoon van 8j, geboren Bergstein 1 februari 1865, trouwde Bergstein 12 september 1895 Lucia Schweitzer, geboren Bergstein 18 februari 1867.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria van Wersch, geboren 22 december 1896, trouwde Bergstein 1920 Julius Weyermann, geboren 2 augustus 1893.
 2. Gertrud van Wersch, geboren Brandenberg 5 april 1906, trouwde Bergstein Wilhelm Lenzen, geboren Brandenberg.
 3. Franz Carl van Wersch, geboren Bergstein december 1910, overleden Bergstein 8 september 1911.

 4. Elisabeth van Wersch, geboren Bergstein februari 1912, overleden Bergstein 5 april 1913.

S.9w. Mathias van Wersch, zoon van 8k, gedoopt 30 april 1877, trouwde 29 januari 1904 Margareta Hammarath.

Uit dit huwelijk werden in Nideggen-Brück geboren

 1. Heinrich van Wersch, geboren 22 maart 1905, volgt 10zn.
 2. Mathias van Wersch geboren 24 maart 1907,volgt 10zo.
 3. Theodor van Wersch, geboren 11 juli 1908, volgt 10zp.
 4. Katharina van Wersch, geboren 25 november 1909, overleden 28 september 1987, ongehuwd.
 5. Elisabeth van Wersch, geboren Nideggen-Brück 12 oktober 1913, overleden Lendersdorf-Düren 1 maart 1978, trouwde 1: Heinrich Bergsch, trouwde 2 Schmidt 5 oktober 1947 Peter-Josef Frings, geboren Schmidt 9 februari 1911, overleden Simmerath 2 februari 1998.
  Uit dit huwelijk werden drie  kinderen geboren.
 6. August van Wersch, geboren 18 september 1919, overleden als Duits soldaat in Rusland in Kurilino 26 november 1942, ongehuwd
  Volgens de site Volksbund.de/graebersuche bevindt zijn graf zich in Selischnja / Olenino in Rusland.

S.9x. Maximillan Johannes van Wersch, zoon van 8m, geboren St. Vith 1 december 1888,  gestorven Wiesbaden 26 april 1962, trouwde 1: Bonn 17 december 1919 Maria Margarete Berta (Mieke) Tils, geboren Diedenhofen 13 februari 1894, gestorven Bonn 2 mei 1928, trouwde 2: Elisabeth Piecha (Lilly), geboren Hillesheim (D) 4 maart 1906

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Edith Maria van Wersch, geboren Hillesheim (Eifel) 22 april 1921, trouwde Wiesbaden 24 juli 1947 Heinz Ewald Ehrich, geboren Ortelsburg 15 oktober 1918.
 2. Inge van Wersch, geboren 22 augustus 1923.
  In het tweede huwelijk werd geadopteerd
 3. Helmut Walter (Gerd) van Wersch, volgt 10zq.Uit het tweede huwelijk werd geboren
 4. Hilmar van Wersch, geboren Hillesheim 18 februari 1931, overleden Stuttgart 28 november 2010, trouwde Christa Schwager.

S.9y. Johann van Wersch, zoon van 8m, majoor, geboren Berlijn 1 juni 1893, overleden 15 januari 1970, trouwde Berlijn 28 december 1928 Ilse Hedwig Isabella Heine, geboren Barella, zonder beroep. Waarschijnlijk was zij weduwe omdat er geboren in de huwelijksakte staat. Zij is geboren Berlijn 8 juli 1899. Het huwelijk duurde kort. Sinds 26 september 1933 leefden zij al niet mee samen waarna op 11 oktober 1934 hun scheiding officieel werd ingeschreven.

Al vroeg verhuisden Hans’ ouders naar Bonn. Hier was zijn oudste broer Otto openbaar aanklager en trouwde zijn broer Maximilian. 
Hans bracht zijn diensttijd door in het Duitse leger en wel in de 4e Compagnie, Rheinisches Infanterie-Regiment nr. 68  Coblenz. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd luitenant Van Wersch in augustus 1914 zwaar gewond.Hij herstelde en verhuisde naar Berlijn waar hij koopman werd. Samen met zijn compagnon Georg Hartmann gaf hij een Reichs-Branchen-Adressbuch mit Telefonangabe für Industrie, Handel und Gewerbe uit. Deze uitgaven verschenen iedere jaar tussen 1925 en 1934.

Doordat op deze omslagen steeds zijn adres werd vermeld, weten we waar hij allemaal in Berlijn woonde. Hun kantoor was gevestigd in Charlottenburg, een wijk in Berlijn. In 1934 gaf Hans zelfstandig het Amtliches Fernsprechbuch für Berlin uit.

S.9z. Karl Ludwig Ewald van Wersch, zoon van 8n, geboren Imgenbroich 26 januari 1896, overleden Aken 4 december 1942, Landsgerichtdirektor in Aken, trouwde Berg/ Luxemburg 27 april 1928 Marie Alice (Alice Merie) Huberte von Roesgen, geboren Ell/Luxemburg 30 juni 1901, overleden Luxemburg 10 april 1978, dochter van Franz von Roesgen en N.N.

alice3
Trouwfoto genomen op 27 april 1928

Uit dit huwelijk werden in Aken geboren

 1. Maria Elisabeth van Wersch, geboren 19 mei 1929, trouwde Pesi Jamshed Gazder, geboren 16 augustus 1927, overleden Londen 5 september 2007.
 2. Alice Maria van Wersch, geboren 9 juli 1931, trouwde 8 september 1956 Bernhard Moerschbacher, geboren Aken 25 juni 1926, overleden Aken 25 november 2013 .
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Marie-Jeanne (Johanna Maria) van Wersch, geboren 1 september 1932, trouwde Luxemburg 16 juli 1959 Conrad Philippe Amon Mac Majerus, geboren 30 september 1932, overleden Esch/Alzet 19 november 2007.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Hildegard (Hitta) van Wersch, geboren 5 maart 1938.
 5. Ingeborg Maria Marguerite van Wersch, geboren Aken 26 april 1941, trouwde Luxemburg 16 juli 1973 Roby Thill geboren 9 september 1942.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.9za. Alois Leonard van Weersth, zoon van 8s, geboren Hauset 30 juli 1907, overleden 12 oktober 1973, trouwde 28 april 1932 Gertrud Blomen, geboren Hauset 2 juni 1905, overleden Eupen 21 maart 1990.

1949: Hij kreeg het Nederlanderschap november 1949 en was landbouwer.
1953: Zij kwamen in 1935 uit Walthorn naar de boerderij La ferme de Lamerly / Limerlee in Hauset en vertrokken in 1938.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Karl van Weersth trouwde Mariette Schiffers, dochter van Joseph Hubert Schiffer en Berta Roder. 
  Hij kreeg het officierschap in de Leopoldsorde.
 2. Maria van Weersth, geboren Walhorn (B) 16 april 1934, overleden Eupen 4 september 1985, trouwde 28 september 1955 Hubert Pelzer geboren Walhorn 4 juli 1927, overleden 16 mei 2019, zoon van Hubert Friedrich Pelzer en Maria Schyns. 
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Franz van Weersth, volgt 10zr.
 4. Johanna (Hanny) van Weersth trouwde Henri Renardy,  geboren 29 juli 1934, overleden 15 september 1990, zoon van Heinrich Renardy en Johanna Küpper. 
  In het huwelijk werd één kind geadopteerd.
 5. Johann Albert van Weersth, volgt 10zs.
 6. Peter Paul van Weersth, volgt 10zt.
 7. Siegfried Hubert van Weersth, volgt 10zu. 

S.9zb. Hubertus Johannes Mathias van Wersch, zoon van 8t, geboren Mechelen 31 januari 1901, landbouwer, overleden Ziekenhuis Heerlen 21 april 1978, begraven Mechelen 26 april 1978 trouwde Mechelen 2 november 1927 Anna Maria Hubertina Hendrikx, geboren Noorbeek 3 juni 1898, overleden Rotterdam 5 september 1982,  dochter van Thomas Hendrikx en Maria Hocks.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josephina Catharina (Mia van Wersch), trouwde Johannes Matheus Maria van Erp.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren
 2. Levenloos geboren 15 oktober 1930.
 3. Leo Joseph Hubert Gerard van Wersch, volgt 10zv,
 4. Alice Maria Hubertina van Wersch trouwde Twan van den Hoven 
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren
 5. Joseph Pierre Hubertus (Sjef) van Wersch, volgt 10zw.
 6. Anna Jeanne Hubertine Melanie (Annie) van Wersch trouwde Huub J. van Loo  overleden Mechelen 30 april 2013.
  Uit dit huwelijk werden één kind geboren.

S.9zc. Jan Hubert Joseph (Sjeng) van Wersch (zoon van 8u),  geboren Wahlwiller 10 juli 1904, overleden door ziekte Mechelen 17 december 1990, trouwde 30 april 1930 Maria Hubertina Huijnen, geboren Noorbeek 28 april 1906, overleden Heerlen 11 juni 1993, dochter van Tossannes Huijnen en Maria Hubertina Beursens.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Jan Hubert Toussaint van Wersch, geboren 17 juni 1931,volgt 10zx.
 2. Nicolaas (Nico) P.J. van Wersch, geboren Wittem 25 februari 1934, overleden 11 november 2013, was getrouwd met Winny Dijkstra.
  1970: Hij slaagde voor zijn middelbare akte A Frans, gaf al les aan de mavo /lavo in Meijel en ging in juli 1970 naar Maastricht aan de middelbare detailhandelsschool les geven.

S.9zd. Leonard Hubert Vanweersch, zoon van 8v, geboren Bloemendaalstraat 15, Vaals 12 augustus 1903, overleden Vaals 15 april 1986, mijnwerker, trouwde Vaals 3 oktober 1929 Anna  Maria / Anna Barbara Dejalle, geboren Vaals 13 november 1911, overleden Vaals 3 april 1975, fabrieksarbeidster, dochter van Nicolaas Jozef Dejalle en Anna  Maria Schmitz.

1929: Leo ondertekende de huwelijksakte met  L. v. Wersch.. Zijn  vader met A. van Weersch en zijn broer met P. v. Wersch. Op de grafsteen in Vaals  van Leo en Barbara staat Vanwersch.
1929: Bij het overlijden van hun oudste kind was vader 26 en mijnwerker. Hij tekende de overlijdensakte met L v Weersch. De ambtenaar schreef Vanweersch.
1931: Hij was huwelijksgetuige bij zijn zus Agnes en tekende de huwelijksakte met L v   Weersch. Hij was mijnwerker.
1932: Bij de geboorte van Alphons tekende vader de geboorteakte met Vanweersch. Hij was mijnwerker. Zij  woonden aan de Maastrichterlaan 67 in Vaals.
1937: Zij woonden aan de  Bloemendalstraat 31 in Vaals.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Vanweersch, geboren Vaals 6 november 1929, overleden Vaals 17 november 1929.
 2. Alphons Johannes Hubertus Vanweersch, geboren Vaals 20 februari 1932, volgt 10zy.
 3. Claus Vanweersch, geboren Vaals,  volgt 10zz.
 4. Levenloos geboren Vaals 15 oktober 1943.
 5. Levenloos geboren Vaals  juli 1947.

S.9ze. Peter Hubertus van Wersch, zoon van 8v, geboren Vaals 25 september 1906, overleden Heerlen 10 maart 1969, mijnwerker, trouwt Vaals 27 februari 1930 Barbara Wienen, geboren Forst bij Aken 15 december 1910, overleden Vaals 25 oktober 1968, fabrieksarbeidster in Vaals, dochter van Gerhard Wienen en Anna Sauren.

1930: In hun huwelijksakte wordt hij Vanweersch genoemd. Hij was mijnwerker en zij fabrieksarbeidster in Vaals. Peter tekende met P v. Weersch en zijn vader met Alf Van Weersch. Bij de geboorte van zijn eigen kinderen ondertekende hij de geboorteakten met Van WerschHij was volgens de huwelijksakte 23 en zij 19 .
1930: Bij de geboorte van hun eerste kind woonden zij aan de Maastrichterlaan 68 in Vaals.. Vader was mijnwerker en tekende met P. v. Weersch. Zijn oudste broer tekende als getuige met L. v Weersch.
1932: Bij de geboorte van Anna was hun adres Bloemendalstraat 46. De ambtenaar schreef hun achternaam als Vanweersch. Vader tekende met Peter van Weersch, zijn oudste broer als getuige met L H v. Weersch.
1935:  Zijn naam werd in de geboorteakte van Petronella als Vanweersch geschreven. Zij woonden in de Bloemendalstraat 41 in Vaals. Vader was  mijnwerker.
1950: Hij vierde zijn 25-jarig als houwer op de Emma.

piet vanweersch
bron: Steenkool, 1950

1957: In 1958 stond een artikeltje in de krant dat P. Van Wersch zijn titel als koning niet wist te prolongeren bij de Oranje Windbuks Schutters uit Vaals. Dat houdt in dat hij in 1957 koning was.Uit deze vereniging is de Prinse Jarde Vols ontstaan. 

Piet van Weersch is de vijfde van links.
Foto: Archief Arthur Cransveld Vaals

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Alphons Peter Vanweersch, geboren Vaals 29 juni 1930, overleden Vaals 19 augustus 1930.
 2. Anna Vanweersch, geboren Vaals 21 maart 1932, trouwde NN Steins.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Petronella Maria Barbara (Nellie) Vanweersch, geboren Vaals trouwdeJo Born.

S.9zf. Hendrik Jozef Vanweersch, zoon van 8v, geboren Vaals 26 mei 1911, overleden Vaals 8 augustus 1954, buschauffeur, trouwde Vaals 9 januari 1941 Maria  Wenders, geboren Aken, Gregorstrass 5, 31 juli 1910, dochter van Peter Wenders en Anna Catharina Ross. 

hein-vanweersch
Bron foto: Heemkundekring Sankt Tolbert

1936: bij huwelijk van zus Ida was hij (Hein Vanweersch) getuige en als beroep was hij chauffeur. Hij tekende met H.J. van Weersch.
Hij werkte als buschauffeur bij de firma H. Kuippers. De eigenaar Hubert Kuippers overleed in 1947; hij werd 39 jaar. Zijn weduwe zette de zaak voort tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In 1935 streed hij met busonderneming Geelen en Van de Biesen voor het vervoer van mijnwerkers. Kuippers won.
In 1947 werd bovenstaande Bedford  te koop gezet.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Leonardus Alfons Vanweersch / van Weersch,  geboren Vaals 27 april 1944, overleden Nieuw Bergen 22 november 2005, trouwde Marianne Ars.

S.9zg. Clemens Joseph Vanweersch zoon van 8v, geboren Vaals 15 mei 1915,overleden Ziekenhuis Heerlen 30 september 1979, trouwde 1: Vaals 18 december 1941 Elisabeth Meessen, dochter van Hubert Meessen en Anna Steinbeck, trouwde na de scheiding 2: Regina Rouette, geboren Aken 1 augustus 1924, overleden Heerlen 29 oktober 2011.

1941: Bij zijn eerste huwelijk was hij al chaufeur en 26 jaar. Zij was 18 en naaldenmaakster in Vaals.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Vanweersch, geboren Vaals 27 maart 1943, overleden Vaals 11 november 2018 trouwde 11 februari 1961 Hasan Sirtmac, geboren Suke (Turkije) 14 maart 1936, overleden Vaals 3 juni 2012.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Anna Maria Vanweersch trouwde Theo Michel François Counotte.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.Uit het tweede huwelijk werd geboren
 3. N.N. een dochter.

S.9zh. Ferdinand (Fer) Joseph Hubert Vanwersch / Vanweersch, zoon van 8w, geboren 30 juli 1902, overleden Heerlen 8 juli 1974,  trouwde Vaals 2 mei 1935Maria Jozefina Bisschops, geboren Vaals 30 oktober 1916, overleden Vaals 15 december 1995, dochter van Johan Hubert Bisschops en Maria Hubertina Klauzener.

1930-1935: Fer was in zijn jonge jaren mijnwerker en direct na zijn huwelijk betonijzervlechter. Hij ondertekende de overlijdensakte van zijn zoon met Ferdinand Van Wersch, dus los van elkaar waar de ambtenaar Vanwersch schreef.
1935: Bij hun huwelijk was hij 32 jaar en betonwerker, zij was 18 jaar en strijkster. Hij tekende de akte met Ferdinand Van Wersch en zij met M.J. Bisschops. Zeven maanden later werd Maria geboren. Het gezin woonde in de  Lindenstraat 11, Vaals, daar werd dochter Maria geboren.
1938: Vanwersch, betonvlechter, Koperstraat 36 in Vaals.
Mei 1940: Verhuizing van Vaals naar Markt 24 in Maastricht.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Florentina Vanwersch, geboren Vaals 19 november 1935, overleden Aken 16 november 2011, trouwde Peter Jozef Krutzen, geboren Vaalserkwartier 27 april 1929, overleden Aken 31 december 1986.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 2. Hubert Joseph Vanwersch, volgt 8e.
 3. Florentina Hubertina (Flora) Vanwersch, geboren Vaals 31 januari 1940, overleden Waubach 21 december 1990, trouwde Hein Logister, geboren 6 mei 1933, overleden Brunssum op 31 oktober 1993.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 4. Mathias Jozef Agnes Vanwersch, geboren Vaals 2 mei 1945, overleden Vaals 24 juni 1945.

S.9zj. Hubert Johannes (Hubert) Vanwersch, zoon van 8w, geboren 9 oktober 1909, overleden Heerlen 22 december 1977, mijnwerker, trouwde Vaals 10 april 1941 Anna Barbara (Bep) Jaminon, geboren 4 juni 1912, overleden 24 juni 1977, dochter van Peter Josef Jaminon en Helena Scheepers.

Vader ondertekende akte met Peter van Wersch, dus los van elkaar. Hubert werd geboren in zijn ouderlijk huis aan de Maastrichterlaan nummer 40 in Vaals.
1933: Hij was getuige bij het huwelijk van zijn zus Maria. Hij was mijnwerker.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helene (Lenie) Vanwersch  trouwde Manfred Gante.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 2. Peter Ferdinand Maria Vanwersch, geboren 9 april 1944, overleden Heerlen 15 augustus 1944.
 3. Jan Vanwersch, geboren Vaals 28 april 1946, overleden Heerlen 12 januari 2020. 
 4. Mia Vanwersch, geboren 11 maart 1948 overleden Heerlen 22 december 1977.

S.10. Jean Louis Vanwersch, zoon van 9, geboren Seraing 2 juni 1905, overleden Nadrin (B) november 1963, trouwde 1: N.N. Fagnant, geboren La Roche, trouwde 2: Marie Gatez. 1924-1982.

1917/1918: Zijn moeder en kinderen woonden tijdens hun verblijf in Amersfoort apart van haar man. Hun namen staan in het boek over de Belgische militairen die in Kamp Zeist verbleven. In Amersfoort waren zij  in de Coninckstraat in de Eben Haizer school ondergebracht. Zij vertrokken op 19 maart 1918 naar Heerlen. 
Toen zijn eerste vrouw overleed, werd zij in La Roche begraven. Haar nabestaanden schreven op het grafsteen Van Wersch-Fagnant in de veronderstelling dat haar man ook hier begraven zou worden. Echter trouwde hij  opnieuw en werd na zijn dood in Nadrin begraven, samen met zijn tweede vrouw.
Jean had het hotel Belvédère in Nadrin.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Maguy van Wersch, geboren Nadrin 4 juni 1941, overleden Luik 24 april 2006, trouwde Pierre Watelet, overleden voor 2006. Zij woonden in Huy.Uit het tweede huwelijk werden geboren
 2. Caroline van Wersch, overleden 1950.
 3. Jean Claude van Wersch, volgt 11.

S.10a. Rodolphe Constantin Vanwersch, zoon van 9, geboren Seraing 21 augustus 1907, trouwde Marie Lambertine N.N.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Victor Vanwersch, volgt 11a.

S.10b. Hendrikus Hubertus Antonius (Harry) Vanwersch, zoon van 9b, geboren Kerkrade 23 augustus 1929, overleden Purmerend 9 februari 2010, trouwde Heerlen Elsa Savelsberg, geboren Heerlerbaan/Heerlen, dochter van Leonard Savelsberg en Mechtilde Kobben.

1955: Hij werd op 1 februari 1955, 25 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij werkte op de Wilhelmina (Wa 1644 hrr) als hrr =hulphouwer.
1956:In Nieuwsblad van de Staatsmijnen stond vermeld dat hij op 29 december 1956 zijn houwersdiploma kreeg uitgereikt in het Casino van Terwinselen. Het was dat jaar de tweede keer dat de cursus gegeven werd. Er waren dit keer 57 geslaagden.
1957: Op 11 januari 1957 kreeg hij zijn tweede houwersdiploma op de Wilhelmina.

1958:H.B.A. Vanwersch ontving op 23 juli 1958 het diploma mijnopzichter op de Wilhelmina.
1968: Uit het blad Nieuws van de Staatsmijnen van 5 april 1968:
Dhr H.H. Vanwersch behaalde zijn diploma als hoofduitvoerder wegenbouw. Hij werd met 24 andere ondergrondse mijnwerkers omgeschoold. Hij werkte op de Wilhelmina.
Veertig jaar geleden was het nog Van Wersch, maar een ambtenaar in Midden Beemster maakte er Vanwersch van.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johan Leonard Joseph Vanwersch, volgt 11b.
 2. Joseph Hendrikus Gerardus (Jo) Vanwersch, volgt 11c.
 3. Maria Jozef Machtilde (Marion) Vanwersch trouwde Erik Pikkaart.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.10cJozef Johan Lucie (Jo) Vanwersch, zoon van 9b. geboren Kerkrade 16 april 1934,  overleden in het ziekenhuis van Kerkrade 1 juli 1987, 53 jaar, trouwde Theresia Maria (Treesje) Smeets, dochter van Johan Smeets en Maria Magdalena Logister.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij O.L.Vrouwestraat 133, Kerkrade.
1953, 19 jaar oud begint hij op de Domaniale te werken. (Dom 1243 IIb (IIb wil zeggen: schacht IIb).
1959:
Hij werd in 1 februari 1959 lid van de
Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.
1969: Op 1 juni 1969 werd hij, wegens sluiting van de mijn, zoals iedereen ontslagen. Daarna werd
hij ambtenaar Sportzaken in Kerkrade.
1981: Elf joare presiedent is ing zieër lang tsiet,
Woavuur d’r Vanwersche Jo d’r Lambeatoes orde kriet,
Als dank vuur alle sjuns op os oavende jezaat,
Beijet d’r Breuer Jeu hem dizze orde aa.
Sjtadsprins Wiel I mit Elveroad koame op bezuk
En deelete orders oes mit woad vaan d’r Lei Buck
1986: Hij was president van de Raad van Elf van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor. Tijdens de zitting van hun carnavalsfeest kreeg hij een hartstilstand. Door snelle hulp van twee ziekenbroeders werd hij van een gewisse dood gered.
Jo vanwersch
1987: Hij was 38 jaar lid van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. In februari werd hij tijdens de Lambertusavond als jubilaris gehuldigd. Op 1 juli 1987 overleed hij.

Uit dit huwelijk werd geboren

  1. Marjo Vanwersch.

S.10d. Antoon J.G. (Ton) Vanwersch, zoon van 9b, trouwde Ria Vinders, geboren Kerkrade 22 februari 1944, overleden Mariahoop 11 november 2003.

1957: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Onze Lieve Vrouwestraat 133 in Kerkrade. Hij werkte sinds 1 augustus 1957 op de Domaniale en was 15 jaar.
1963: Pas in 1963 werd hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond 21 jaar oud tot zijn vertrek in maart 1966 (23 jaar).

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Mirjam Vanwersch trouwde Arno Rouschen.

S.10e. Albert (Bert) Vanwersch, zoon van 9c, geboren Kerkrade 1 december 1941, overleden Kerkrade 6 februari 2009, trouwde Kerkrade Theresia Maria (Thea) Lenzen, geboren Kerkrade.

1954: Al in maart 1954 werd Bert lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Hij werkte 23 jaar ondergronds.
1956: Sinds februari 1956 was hij (als A. van Wersch en 24 jaar oud) werkzaam op de mijn Julia. Zijn vader werkte als houwer op de Domaniale mijn.. 

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Philip Vanwersch.

S.10f. Godfried Jozef (Frits) van Wersch, zoon van 9f, geboren Sittard 13 april 1918, overleden 1985, trouwde 1: Adriana Knijn, geboren Urzem 14 augustus 1929, overleden  6 november 2008, trouwde 2: Jeanette (Netta) Theelen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Alfred van Wersch, volgt 11d.
 2. Marjolijn van Wersch trouwde Jan Bosma.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.10g. Hubert Leonard van Wersch, zoon van 9f, geboren Maastricht 7 juli 1921, overleden Stein 19 maart 1985, was in het leger in Indië, trouwde 7 april 1949 Cecilia (Cilie) Przijbijla, geboren Geleen 16 februari 1929, overleden 5 mei 2004.

1925: Hij woonde als 4 jarige in de Capucijnstraat 45 in Maastricht. Daar kwam hij vanuit Hoensbroek en verhuisde oktober 1928 naar Heer.
1931: Als tienjarige ging hij juni 1931 vanuit Heer naar Rotterdam en vertrok 26 maart 1932 naar Roermond, Lindanusstraat, St. Joseph. Hij woonde in in de Duivenvoordestraat 57b  Rotterdam.
In zijn mijnwerkersleven woonde hij Brederodestraat 11 in Stein.
1948: Eén jaar voordat hij trouwde ging hij op 1 juli 1948 werken op de mijn Emma (Ea 2863). Hij was 27.  In 1962 werd hij lid (11242) van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en bedankte daarvoor in maart 1968. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Karel van Wersch, volgt 11e.
 2. Anita Jacqueline Jolanda van Wersch, trouwde 1: Ronnie Petronella Gerardus Nas, zoon van Arnoldus Nas en Beitske Bosch, trouwde 2: N.N. Melis.
  Uit het tweede huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.10h. Adalbert Hubert Johannes  (Albert) van Wersch, zoon van 9f, trouwde 1: Sittard Elisabeth Willems, overleden Sittard 5 december 1990, trouwde 2: Maria Theresia Johanna Heijnen / Jeanny Heynen, dochter van Jozef Frans Heijnen en Maria Josephina Gulikers.

1952: Hij begon zijn mijnwerkerstijd op de OVS (Ondergrondse Vakschool) op 15 april 1952. Hij was 17 jaar. Zijn werkgever was de Staatsmijn Maurits (Ms 89087). Enkele maanden later werd hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot zijn opzegging in december 1956. 
In deze jaren woonde hij met zijn ouders aan de Bosweg in Geleen. 

wersch 1952
1952

1962: Hij werd weer lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond van juli 1962 tot 1 maart 1969. Zijn lidmaatschap stopte, zoals bij velen, wegens ontslag. De mijn zouden vrij kort daarop sluiten. Hij werkte sinds 19 mei 1952 (17 jaar oud) bij POL en zijn nummer was Pol 8021.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Sylvia Josephina Philomena (Sylvia) van Wersch was getrouwd met Pellegrino Imbornone.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.10i. Gerhard van Wersch, zoon van 9g,  geboren Bardenberg 11 augustus 1938, trouwde Ingrid Neumann.                      

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wolfgang van Wersch.
 2. Doris van Wersch.
  Zij kreeg Alexander van Wersch

S.10j. Nicolaas Hubertus Mamimiliaan Willem (Nico) van Wersch,zoon van 9h, geboren 9 juni 1924, nico van wersch overleden 29 maart 1994, trouwde 15 september 1953 Bep van de Wiel, geboren Zevenbergen 28 september 1921, overleden Haarlem 6 februari 2002, dochter van Petrus Johannes van de Wiel en Anna van Gils.

1950: Bij hun verloving woonde Bep op Hoeve Rust Roest in Zevenbergen en Nico gaf het adres van zijn ouders in de Kloosterstraat 58 in Simpelveld op. Feitelijk woonde hij in Tilburg waar hij economie studeerde.

Hoeve Rust Roest
Hoeve Rust Roest


1956:
Hij was in 1956 lid van de Commissie van Advies van het Algemeen Bestuur van het Intercommunaal Lichaam Vereniging Tuinbouw, dit uit hoofde van zijn functie bij de KNBTB (de tuinbouwbond) en later bij de LTB (Land en Tuinbouwbond in Haarlem).

1963: Hij zat in 1963 als penningmeester in de landelijke bestuursraad van de KVP (Katholieke Volks Partij)  tot en met 1965. In die jaren was hij algemeen secretaris van de LTB in Haarlem, een van de zeven regionale bonden die onder de KNBTB verenigd waren.
1969: Een kleine honderd bezorgde katholieken richtte de aktiegroep Wereldkerk op. Zij wilden dat de stem van het volk ook doorklonk inRome bij de vernieuwingen die er aan kwamen. Een van de initiatiefnemers was Dr. De Quay, destijds minister president. Een van die andere honderd was Nico van Wersch. Zij plaatsten in de krant een petitie en vroegen om handtekeningen van andere bezorgde katholieken.
1973: In april werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

1994: In zijn overlijdensadvertentie stond ook dat hij commandeur in de orde van sint Sylvester was, drager van de gouden erespeld en erelid van LTB. Hij was gedurende 31 jaar algemeen secretaris/penningmeester van de Katholieke Land en Tuinbouwbond.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Huub van Wersch,volgt 11f.
 2. Anneke van Wersch trouwde 1: Theo van de Water, trouwde 2: Peter Stringer, trouwde 3:  Bert-Jan Heijmans.
  Zij is professor aan de Teesside University.

  Uit het tweede huwelijk werden twee kinderen  geboren.
 3. Marijke van Wersch, geboren Den Haag 23 mei 1957 , overleden Haarlem 21 juni 2016, trouwde Albert Faase.

  marijke van wersch
  Marijke van Wersch
 4. Els van Wersch was getrouwd met  Jurgos Kambanis.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 5. Vera van Wersch, geboren Haarlem en overleden Haarlem 2 maart 1960.

S.10k. Maximiliaan Ludovicus Jacobus Maria van Wersch, zoon van 9i, geboren 21 april 1923, overleden Landgraaf 11 decembermax-van-wersch1997, trouwde kerkelijk Scheveningen 16 april 1952 W.C.C. (Miep) van Alphen, geboren Den Haag 2 augustus 1919, overleden Heerlen 7 maart 2010, dochter van  Andreas van Alphen en Maria van der Laan.

Max dreigde in de oorlog door de Duitsers ingezet te worden bij de Arbeitseinsatz, maar hij dook onder. Later nam hij de drankenhandel van zijn vader over en werd vertegenwoordiger in horeca artikelen.

Ouders Max en Miep

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. René van Wersch trouwde Roswitha de Groot.
 2. Gerlach Leo Louis Maria van Werschvolgt 11g.
 3. Lidwina Cornelia Maria (Lidwien) van Wersch samen met Jos Limpens.
  Klik hier voor haar website.
  Uit een eerder samenzijn werden in Heerlen twee kinderen geboren.
 4. Philippus Maximilianus Maria (Philippe) van Wersch, volgt 11h.

S.10l. Johannes Lodewicus (Louis) van Wersch, zoon van 9i, geboren Simpelveld 1louis-van-wersch2 september 1927, overleden 4 juli 1997, trouwde Maria Thérèse Johanna (Zus) Bovens, geboren 18 maart 1924, overleden 3 februari 1992, dochter van Johannes Hubertus Bovens en Anna Catharina Grummer.

Louis was de eerste stadsprins van Heerlen in 1948. Zijne Hooglustigheid regeerde als Loewie den Eerste.

echtpaar Louis en Zus van Wersch-Bovens

Uit dit huwelijk werden geboren:

 1. Jacques van Wersch. volgt 11i.
 2. Leonne van Wersch trouwde Bert Bonten.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Max van Wersch, volgt 11j. 
 4. Henriëtte (Jet) van Wersch trouwde Jo van der Linden, oud eigenaar Lindetours, zoon van Jo van der Linden en Gretha Blezer.
  Al vele jaren staat de naam Lindetours garant voor service en kwaliteit. In 1956 start de heer van der Linden Sr. een autorijschool c.q. taxibedrijf, dat in korte tijd een zeer goede naam opbouwt.Het taxibedrijf groeit in omvang en in 1985 neemt de heer van der Linden Jr. het bedrijf over. Op dat moment werken er twee werknemers, twee taxibusjes en twee lesvoertuigen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.10m. Philippe Hubertus Jacobus Emilia van Wersch, zoon van 9i, geboren 26 mei 1930, overleden Kerkrade 29 april 2014, trouwde Heerlen 17 april 1958 T.T.J. (Trees) Brouwer, geboren 4 december 1932, overleden Heerlen  ziekenhuis 23 november 2016.

philippe van Wersch
In november 1948 was hij matroos aan boord van de SS Zeeman.

1948: In november 1948 was hij matroos aan boord van de SS Zeeman. Hij voer van Vancouver naar Tacoma in de staat Washington en kwam daar op 15 november 1949 aan. Hij was 19 jaar, 1,82 meter groot en woog 64 kilo.
1957: Philippe slaagde voor zijn examen Werktuigbouwkunde aan de HTS Heerlen.
1959: In 1959 was hij aspirant beambte op de Domaniale Mijn in Kerkrade. Hij werkte, ook beneden, als
stieger / mijnopzichter. Nadat de mijn sloot werd hij brandweercommandant in Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jacqueline van Wersch trouwde Jos Klemm.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Edith van Wersch trouwde Frans Brauers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Levenloos geboren.

 S.10n. Benedictus Maria Henricus (Ben) van Wersch, zoon van 9k, trouwde Maria Sophia (Rieke) van de Laar.

Zij is bij de Antonius Doctor HBS in Kerkrade als lerares Duits in 1971 begonnen (na twee jaar Rolduc) tot de fusie met Rolduc in 1996. Vanaf dat jaar heette de gefuseerde school College Rolduc. Waar zij in 1969 begon, beëindigde zij na 40 jaar in 2009 haar  loopbaan.

Ben van Wersch
1968

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leo Christiaan Marcel (Leo) van Wersch, volgt 11k. 
 2. Paul Willem Roman (Paul) van Wersch, volgt  11l.

S.10o. Marcellus Maria Josephus (Marcel) van Wersch, zoon van marcel van wersch9k,  geboren 17 mei 1948, overleden Heerlen 7 juli 2001, trouwde 1: Alberta Veronica Ernestina Reinardina (Betty) Dijk trouwde 2: Marjon Oostvogels.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Xavier van Wersch, volgt 11m.
 2. Juliette van Wersch trouwde Erik de Vries, zoon van Eduard de Vries en Olga Vrendenbarg.
  Uit het samenzijn werden twee kinderen geboren.
 3. Valerie van Wersch samen met Sjoerd Gal, zoon van Frans Gal en Riet Coenen.
  Uit dit samenzijn werden twee kinderen geboren.

  geboorte kaartje boris gal
  Geboortekaartje Boris Gal

S.10p. Aurelius Augustinus Joannes Josephus (Aureel) van Wersch, zoon van 9k, accountant, trouwde Johanna Petronella Maria (Joop) Westra, geboren Amstenrade 29 december 1948, overleden 5 september 2013, dochter van Hendrik Joseph Westra en Mia Naus.

1972: Hij behaalde het doctoraal in Economische Wetenschappen in Tilburg.
1988: Als registeraccountant is hij Lid  van Raad van Bestuur van het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (Nivra).
2018: Al vele jaren is hij p
enningmeester van de stichting Sint Laurensfonds, tussen 2009 en 2017 was hij voorzitter van de muziekvereniging Na Lang Streven, penningmeester van de stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs, lid van de redactie van de stichting Steun Heilig Land, enz. enz.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marcel van Wersch, volgt 11n.
 2. Marc van Wersch, volgt 11o.
 3. Pascal van Wersch,volgt 11p.

rommie cda 2014S.10q. Romanus Maria Hubertus (Rommie) van Wersch, zoon van 9k,  trouwde Wilma Vorage, dochter van Pieter Vorage en Josephina Wetzelaer.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Romy van Wersch.
 2. Philip van Wersch.

S.10r. Maurice van Wersch, zoon van 9l, geboren 26 juni 1950, maxime van werschoverleden 21 oktober 2019,  trouwde Gerda (Gertie) van Bergen, dochter van Frans van Bergen en Finnie Groten. 

2015: Maurice is eigenaar van een kookschool.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maurice van Wersch, volgt 11q.
 2. Bas van Wersch, volgt 11r.
 3. Femke van Wersch trouwde Rob Cuijpers, overleden 15 april 2016.
  Uit het huwelijk werd één kind geboren.

S.10s. René M.A. van Wersch, zoon van 9m, trouwde 1: Maria Caris, dochter van Pierre Caris en Netta Hermans, trouwde 2: Annelies Steinbusch, trouwde 3: Tiny Donners.prins-rene-1

1964: René was in 1964 de 15e prins-carnaval in Simpelveld. Enkele jaren later was zijn zus Monique de bloemenkoningin van het carnaval.

Uit dit huwelijk werden geboren

1. Danny van Wersch, volgt 11s.
2. Christian van Wersch, volgt 11t. 

S.10t. Robin Joseph Richard van Wersch, zoon van 9n, geboren Amsterdam 12 juli 1941, overleden Plau am See (D) 18 april 1999, trouwde Gaby (Gabrielle) Nathaus.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Saskia Nicole van Wersch trouwde Markus Wildrath.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

S.10u. Antonie Joseph Alexander (Tony / Antoine) van Wersch, zoon van 9n. geboren 12 september 1948, overleden Bali 7 april 1999, trouwde 1: Coby Boven, samen met Aina Berg, overleden 24 juli 2008, trouwde 2: Tilly Cowey, trouwde 3: Elke Sigrid Husker- geboren 25 mei 1949, overleden Solo, Java, Indonesië 2014.

Uit het samenzijn werd geboren

 1.  Chantal Saphyra Alexandra van Wersch trouwde Sonny Alting Siberg.
  UIt dit huwelijk werd één kind geboren.

S.10v. Joannes Hubertus Leo Maria (Jan) van Wersch,zoon van 9o,  trouwde Netty Habets, dochter van Frans Jozef Habets en Maria Mechtildis Schijen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Geneviève van Wersch trouwde Dan Syroid.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Céline van Wersch trouwde Rob Cluistra.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

remi en tilly van werschS.10w. Remigius (Remi), van Werschzoon van 9o, trouwde Tilly van de Moosdijk, dochter van Nico van de Moosdijk en Helena Vossen.

2003: Zij maken  rabarberchampagne. Klik hier.
2016:
Al enkele jaren is Remi secretaris van de heemkundevereniging De Lemborgh.

Inmiddels 50 jaar getrouwd

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Vera van Wersch trouwde Albert Heemeijer, zoon van Henk Heemeijer en Coba Binnekade.
  Klik hier voor haar website.

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Jos van Wersch, volgt 11u.

S.10x. Johannes Hubertus van Weersch, zoon van 9p, geboren Houthem 11 november 1908,  mijnwerker, overleden 3 oktober 1971, trouwde 20 april 1933 Katharina Elisabeth (Cato) Quadakkers, geboren 21 oktober 1909, overleden Voerendaal 15 juni 1994 (85 jaar), dochter van Jan Willem Quadakkers en Wilhelmina Driessen.

cato-en-hub-van-wersch-trou
Middenin staat Hub van Weersch en middenin rechts Cato Quadakkers. De familie van Hub staat dus ook links en die van Cao rechts.

1933: Hub van Weersch maakte bij zijn huwelijk gebruik van het aanbod van de Overheid om zijn naam gratis te laten veranderen in Van Wersch.
In zijn mijnwerkersleven woonde hij Valkenburgerweg 53, Voerendaal. Hij had het vrijstaande huis laten bouwen .
1950: Hij werd in juni 1950 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij werkte op de Emma als meester houwer. (Ea 5493, mr. hr). 
1954:  In augustus 1954 was hij 25 jaren op de Emma werkzaam. Eerst als houwer en later als meester houwer. Hij ging met zijn 55ste met pensioen, dat was de gewoonte op de mijnen.
1965: In februari 1965 bedankte hij voor zijn lidmaatschap van de NKMB. Hij was toen 56 jaar. Zijn zonen Eugene en Paul werkten ook op de mijn.
1971: Hij overleed aan stoflongen. Zijn weduwe woonde aan de Valkenburgerweg 53 in Voerendaal.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan van Wersch. volgt 11v.
 2. Johannes Hubertus Eugenius (Eugene) van Wersch, volgt 11w.
 3. Maria Catharina Bertha (Bertie) van Wersch trouwde Heinz Aretz, geboren Heerlen 1 juni 1936, overleden februari 2018.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 4. Johannes Jozef Paul (Paul) van Wersch,volgt 11x.
 5. Maria Catharina Elisabeth (Els) van Wersch trouwde Ruud de Jong.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

S.10y. Pieter Joseph (Sjo) van Weersch, zoon van 9p, geboren Schimmert 3 juli 1910, overleden Schimmert 7 februari 1960, trouwde Schimmert 27 september 1934 Maria Catharina Cruts, geboren Schimmert 25 november 1912, overleden Schimmert 26 februari 1998, dochter van Hubertus Cruts en Maria Konoren.

van weersch
Huwelijk echtpaar Joseph van Weersch en Anna Cruts in 1934. Wie staan er allemaal op deze foto?
Trichterstraat, Joseph van Weersch
Bouwtekening uit juni 1934. Voordat hij zou trouwen, bouwde hij het huis. Het adres was toen Maastrichterstraat. Tegenwoordig Trichterstraat in Schimmert. Klik op de foto voor een vergroting.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johanna Elisabeth (Elly) van Weersch, trouwde Johannes Hubertus Theodorus (Jan) Snijckers, geboren Hoensbroek 3 maart 1933, overleden Vaesrade Nuth 22 augustus 1992, zoon van Johannes Hubertus Theodorus Snijckers en Anna Elisabeth Petry.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Gerardus Hubertus (Huub) van Weersch, volgt 11y.
 3. Hubertus Eugenius (Gène) van Weersch, geboren Schimmert 9 juni 1938,volgt 11z.
 4. Joseph Wilhelmus (Wiel) van Weersch, volgt 11za.
 5. Hubertus Augustinus (Guus ) van Weersch, volgt 11zb.
 6. Johannes Catharina (Jan) van Weersch, volgt 11zc.

S.10z. Augustinus Jakobus (Guus) van Weersch, zoon van 9p,  geboren Schimmert 5 december 1911, overleden ziekenhuis Geleen 6 juli 1968, mijnwerker, trouwde 29 oktober 1936 Schimmert Maria Agnes (Jeske) Knols, geboren 8 april 1915, overleden Hulsberg 14 november 1999.

van weersch knots
Huwelijksfoto Guus van Weersch en Jeske Knols 1936

1966: In 1966 herhaalden twee Engelse oud-soldaten Crane en Capper, de opmars vanaf de stranden van Normandië naar Nederland. Zo kwamen zij ook in Schimmert aan waar zij toen in 1944 opgevangen werden bij de familie Van Weersch. Zij bleven hier drie weken. Na 22 jaar was het weerzien ontroerend.

van wersch knots
Vier generaties in 1962. Overgrootmoeder Elisabeth Knols-Goossens. Haar dochter Agnes trouwde Guus van Wersch.Zij kregen twee dochters: Yvonne die met Theo Keyender trouwde. Zij kregen Anita Keyender. En dochter Irene van Wersch die met Jef Engelshoven. Zij kregen Monique Engelshoven. Foto: Limburgsch Dagblad

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Yvonne van Weersch, geboren Schimmert 31 maart 1937, overleden Neerbeek 5 januari 1989, trouwde Theo Keijdener, geboren Meerssen, zoon van Joannes Hubertus Michael Keijdener en Elisabeth Dieteren.
  Zij was bestuurslid van de vrouwenafdeling van de vakbond Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) afdeling Neerbeek.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Pieter Gerardus van Weersch, geboren Schimmert, volgt 11zd.
 3. Irene Maria Hubertina van Weersch, geboren Schimmert 14 mei 1942, overleden Heer-Maastricht 3 februari 2016, trouwde Jef van Engelshoven, geboren 25 mei 1940, overleden Margraten 6 mei 2019.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.10za. Pieter (Pie) van Weersch, zoon van 9p, geboren Schimmert 22 december 1913,  overleden Borgharen 23 februari 1992, 78 jaar, trouwde 1947 Anna Haegmans, geboren Borgharen 25 november 1916, overleden Maastricht 29 januari 2005.

webpie-vweersch-1928
1928

1928: Hij was lid van de turnclub Excelsior in Schimmert. Pie was 14 jaar. Deze turnclub bestaat nog steeds met hetzelfde logo, Op de foto
webpieZittend: Jules Eijssen, Pierre Goossens, burgemeester Bogman, Harie Eijssen, Sjeng Bruls, meester Swelsen, Hub Bemelmans.
Staand: Lei Bruls, Willem Hermans, Lei Vroemen, Lei Bouwens, Karel Jacobs, Hub Beckers, Sjo Timmers, Gil Liedekerken, Lei Aarts.
Bovenste rij: Funs Creuwels, Louis Willem, Sef Reinders, Pie van Weersch, Jeu Heinen, Sef Zeegers, Jeu Huntjens, N. Reinders, Sjo Bruls.
1935: In 1935 stond hij op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraad namens de Communistische Partij Nederland (CPN). Door zijn lidmaatschap van deze partij stond hij op de lijst van links georiënteerde personen, in 1939 samengesteld door de Inlichtingendienst.

Huwelijk Pie en Anna in 1947

1969: Hij werd op 1 januari 1969 op de mijn gepensioneerd en was toen 55 jaar.
1992: Op zijn bidprentje stond dan ook:
Hij had een zeer principiële stellingname met betrekking tot allerlei maatschappelijke vraagstukken .Zijn actieve betrokkenheid bij de kerk en zijn steevast geloof in God zijn hem tot steun geweest.
Hij was actief betrokken bij het dagblad De Waarheid en schreef in deze krant over sport.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Johannes Catharina (Kitty) van Weersch trouwde Peter van Ingen.
 2. Johannis Gertrudis (John) van Weersch, volgt 11ze.
 3. Hubertus Helena Johannes (Huub) van Weersch  trouwde Annie Groothuysen, dochter van Sjeng Groothuysen en Truus Segers.
 4. Peter Johannes Joseph (Pie) van Weersch trouwde Wilma Schipper, geboren Maastricht 29 september 1955, overleden Maastricht 14 november 2010.
  Hij was, net als zijn vader, actief betrokken bij de communistische krant De Waarheid en hij schreef voor deze krant ook over sport. Hij organiseerde in 1984 een cursus over Vrede en Bewapeningswedloop. Nu schrijft hij over Armoede in Limburg. Hij was hij lid van het Maastrichtste Antifacisme Comité.
 5. Anna Maria Laurentia (Annemie) van Weersch trouwde Nico van Mourik.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

lei van weerschS.10zb. Leo van Weersch, zoon van 9p, geboren Schimmert 5 februari 1918, overleden Maastricht 4 april 1974, trouwde Indonesië 1946 Reni Dongmiran, samen met 2: Maria Emmelot, dochter van Bernardus Emmelot en Christina Schouten.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertrudis van Weersch, geboren 20 augustus 1947, overleden Fort Meester Cornelis (nu een voorstad van Djakarta Indonesie) 31 januari 1948.
 2. Johannes Hubertus (Jan) van Weersch, volgt11zf.  Uit het samenzijn werden zes kinderen geboren die de achternaam Emmelot kregen.

S.10zc. Franciscus Wilhelmus (Wiel) von Weersch, zoon van 9q, geboren Hulsberg 4 oktober 1916, overleden Hulsberg 16 september 1985, kleermaker, trouwde 22 februari 1941 Johanna Mathilda (Tilla) Olislagers, geboren Oirsbeek 3 april 1915, overleden Valkenburg 31 mei 2002.

1938: Wiel van Wersch slaagde aan de Rotterdamsche  snijschool voor het diploma coupeur, Coupe Moderne. Net als zijn vader was hij kleermaker.

snijschool

wiel von weersch
1938

1949: Hij zat vanaf 1949 in het bestuur van de fanfare St. Caecilia Hulsberg. Zijn dochter Marlies zat als secretaresse in het damescomité van de Fanfare Sint Caecilia Hulsberg. In de feestgids van 1959 worden zij van Wersch genoemd in plaats van von Weersch. Zelf plaatste hij een advertentie waarin hij ook van Wersch schreef. In de bedrijfsruimte werd muziekles gegeven aan de jeugdfanfare van  Hulsberg.
1950:
In het telefoonboek van 1950 stond:
W. van Wersch, D. en H. Kleermaker, Schoolstraat B60, telefoon K 4405 – 283
1952: Zijn vader verkocht het huis Schoolstraat 32, Hulsberg aan zijn zoon Wiel.
1959: Hij zat net als zijn vader in het bestuur van de fanfare St Caecilia in Hulsberg. Zijn dochter was nog steeds secretaresse en zoon Gène zat in de drumband.
1973: Het winkelpand werd overgedragen aan een peuter-speelplaats.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Gerarda Leonarda Mathilde (Marlies) von Weersch, (tweeling met 2), trouwde Jacobus Johannes Wilhelmus Tony Offermans, zoon van Hubertus Johannes Offermans en Petronella Catharina Hansen.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Petrus Gerardus Maria Wilhelmus (Piet) von Weersch, volgt 11zg.
 3. Eugenius Victor Maria (Gene) von Weersch, volgt 11zh.
 4. Joseph Maria Rosarius Nicolaas (Jos) von Weersch, volgt 11zi.
 5. Johannes Maria Gemma Gerardus (Hans) von Weersch, volgt 11zj.
 6. Paulina Henriëtte Gemma Emelia (Paula) von Weersch trouwde Henricus Franciscus Zautsen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Wilhelmus Maria Joseph Agnes (Wiel) von Weersch, volgt 11zk.
  wiel van wersch

 8. Franciscus Gerardus Maria Toussaint (Frank) von Weersch, volgt 11zl.

S.10zd. Johannes Hubertus (Eugène) von Weersch, zoon van 9q, geboren Hulsberg 22 april 1918, overleden Kerkrade 27 november 2002, trouwde Tilburg 23 mei 1947 Paula Ooms, geboren Tilburg 29 juli 1923, overleden Heerlen 27 maart 2012, dochter van Peter Ooms en Martha de Kort.

De oorspronkelijke naam was Van Wersch. Bij de geboorte van zijn vader, was diens vader al drie maanden overleden. Volgens de gewoonte heeft de buurman de geboorte bij de gemeente aangegeven. En dat werd op het Limburgs aangegeven als Von Weersch en die beambte heeft het opgeschreven zoals hij het hoorde. De vader van Eugene heeft het niet nodig gevonden om dat te laten veranderen zodoende heten zijn nakomelingen allen von Weersch.

1940: E.J. van Wersch slaagde medio december aan de Katholieke Economische Hogeschool in Tilburg voor propedeutisch examen in ecomomische wetenschappen.
1942: Hij slaagde voor zijn kandidaatsexamen in Tilburg.
1947: Bij zijn huwelijk was hij inmiddels drs. economie.
1948: Een advertentie in het Limburgs Dagblad uit 1948 die Paula voor haar zus in Tilburg plalim-dgbl-10-nov-1948atste. In dit jaar werd hij ook gerkozen tot gemeenteraadslid in Schaesberg. Daarvoor was hij lid van de wijkraad Terwinselen.
1950:Paula werd in 1950 aangesteld als gediplomeerd gezinsverzorgster en kon daarom opgeroepen worden bij ziektes en bevallingen.
1952: Hij kreeg op de mijn Wilhelmina een overplaatsing naar PPD CB (wellicht centraal bureau?) 

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. John von Weersch, volgt 11zm.

S.10ze. Huub van Wersch, zoon van 9r, trouwde Phil Jennekens, geboren 2 februari 1949, overleden 28 november 2011, dochter van Johannes Hubertus Franciscus Jennekens en Maria Elisabeth Urlings.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Monique  van Wersch trouwde Dennis N.N.
 2. Kim van Wersch trouwde Stan N.N.

S.10zf. Jan van Wersch, zoon van 9r, trouwde Marleen Peeters.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Linda van Wersch.
 2. Patrick van Wersch.
  Klik hier voor zijn website.

S.10zg.  Huub van Wersch, zoon van 9s, trouwde José Steinbusch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Janneke van Wersch trouwde Piet Mia Joseph Grauls.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Sanne van Wersch samen met Glenn van de Dood.
  Tot het samenzijn werd eén kind geboren.

S.10zh. Mathieu Johannes Elisabeth (Jeu) van Wersch, zoon van 9s, trouwde Marleen Paffen

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Tom van Wersch, volgt 11zn.
 2. Paul van Wersch, volgt 11zo.

S.10zi. Herman Joseph Elisabeth  (Herman) van Wersch, zoon van Herman van wersch9t, geboren Klimmen 6 januari 1951, overleden Ubachsberg 14 januari 2005, was getrouwd met Simone Rouwette.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Liane van Wersch.
 2. Danielle van Wersch.

S.10zj. Johannes Maria Hubertus (Jan) van Wersch, zoon van 9t, trouwde Marianne Hubertina (Marian) Paffen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jacqueline Maria Jozef van Wersch trouwde Victor Merijn Hijmans.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Ankie Simone Jozef van Wersch trouwde David Wöltgens.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

S.10zk. Hubertus Maria Franciskus (Hub) van Wersch zoon van 9t, geboren Heerlen 29 november 1957, overleden Heerlen 11 januari 2012, trouwde Elly Portz, dochter van Jo Portz en Maria Houbiers.

2012: Huub was 54 jaar toen hij overleed. Hij was sinds 1995 penningmeester, jeugdleider en leider van het vierde elftal van de voetbalvereniging Groene Ster uit Heerlerheide, Hij was 34 jaar werkzaam als boekhouder bij BPG Sieben Bouw en afbouwmaterialen in Heerlen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bart van Wersch.
 2. Marc van Wersch.
  Ook betrokken bij Groene Ster, net als destijds zijn vader.

S.10zl. Joseph Frans (Jo) van Wersch, zoon van 9t, trouwde Szilvia Pocza.

1989: Jo was in 1989 prins carnaval in Klimmen onder de naam Jo III.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1.  Alex Maximilian van Wersch.

Franz van werschS.10zm. Franz Gerhard van Wersch, zoon van9u, geboren Düren 6 maart 1889, slotenmaker, trouwde Duisburg 11 januari 1913 Maria Wilbers, geboren Duisburg 11 januari 1890.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth van Wersch, geboren Duisburg 7 mei 1913.
 2. Anni van Wersch, geboren 1917.
 3. Peter Heinrich van Wersch, geboren Duisburg 24 januari 1922, overleden (als Peter vom Wersch), Rusland 22 april 1942.
  Hij was korporaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. In naam
  Des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht, kreeg hij postuum op 6 september 1942 de medaille Winterschlacht im Osten 1941/42, de zogenaamde Ostmedaille. De doodsoorzaak was  een Russische anti-personeelsmijn volgens de brief die zijn ouders kregen. Hij werd in Podberesje, tussen Nowgorod en Petersburg, begraven. 
 4. Gabriel Werner van Wersch, volgt 11zp.

S.10zn. Heinrich van Wersch, zoon van 9w, geboren 22 maart 1905, overleden 28 augustus 1974, trouwde Bergstein (heden: Hürtgenwald) 1 juni 1934 Margarete Stolz.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Hedwig van Wersch, geboren 2 januari 1937, overleden 29 juli 2020, trouwde Paul Strauch.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.10zo. Mathias van Wersch, zoon van 9w, geboren 24 maart 1907, overleden 6 augustus 1982, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Walter van Wersch, volgt 11zq.

S.10zp. Theodor van Wersch, zoon van 9w, geboren 11 juli 1908,trouwde Nideggen 5 november 1938 Maria Loch, geboren Nideggen-Schmidt 23 april 1913, overleden 31 augustus 2000.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Erich van Wersch, volgt 11zr.
 2. Karl van Wersch,volgt 11zs.
 3. Heinz van Wersch, volgt 11zt.
 4. Elisabeth van Wersch trouwde Alex Jungherz.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 5. Margret van Wersch, trouwde Werner Nitsche.

S.10zq. Helmut Walter (Gerd) van Wersch, zoon van 9x, trouwde Marga Ley geboren Nittel 1 juli 1931, overleden Trier 29 maart 2006.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Martina van Wersch trouwde Gerhard Neidinger.
 2. Guido van Wersch, volgt11zu.

S.10zr. Franz van Weersth, zoon van 9za, trouwde Lucie (Luzie) Offermann.

Hij was oprichter van het transportbedrijf Van Weersth-Offermann.
weersth offermannUit dit huwelijk werden geboren

 1. Bernadette van Weersth trouwde Lothar Ladwig,
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Marita van Weersth geboren en overleden 1962.
 3. Mariëlle van Weersth.
 4. Joachim van Weersth, volgt 11zv.

S.10zs. Johann Albert van Weersth, zoon van 9za, geboren 23 februari 1941, overleden Hauset 26 april 2016, trouwde Christine Maria Elisabeth Klein (Christel) Klein.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Dirk van Weersth, volgt 11zw. 

S.10zt. Peter Paul van Weersth, zoon van 9za, overleden januari 2003, trouwde Agnes Kalff, dochter van Leonard Kalff en Agnes Kessel.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sylvia van Weersth trouwde met P. Lux.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Brigitte  Johanna Agnes van Weersth.

S.10zu. Siegfried Hubert van Weersth, zoon van 9za, trouwde Marie-José Berthe Heeren,

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Nadine van Weersth.

león van werschS.10zv.  Leo Joseph Hubert Gerard van Wersch (Leon), zoon van 9zb, geboren I Ge Vouwere waar hij 65 jaar woonde, Schweiberg bij Mechelen 29 januari 1932, overleden Slenaken 4 december 2008, veeboer, trouwde Wylre Maria Hubertina Catharina Eussen, geboren Ransdaal, dochter van Herman Eussen en Maria Schreurs.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Burgemeester Hemmensstraat 220 in Geleen en was van 1 november 1958 tot 10 mei 1960 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij werkte sinds 8 september 1958 (26 jaar) bij de SBB (Stikstofbindingsbedrijf) als onderdeel van de mijnen. In 1960 nam hij daar ontslag.

vouwers van wersch
1964

Later veranderde hij door (te) strenge regelgeving rondom het veebedrijf zijn boerderij in een appartementen complex, annex familie hotel in Schweiberg.
Een naam voor het complex was gauw gevonden “Vouwere”, dat Limburgs is voor “hekwerk”. In een ver verleden was hier een tolweg die afgesloten was door een hekwerk. In 1998 deed hij het hotel-appartementencomplex over aan zijn dochter Lilian van Wersch. 

1977: In augustus 1977 vroeg hij een bouwvergunning aan. Hij woonde Scheibergerweg 46 in Mechelen. Hij wilde een schuur/garage bouwen.  In september 1977 werd het afgekeurd omdat het geen agragrische bebouwing was. In oktober 1977 kwam er ook nog een bezwaarschrift van een recreatieve vereniging.  In november 1977 kwam er een aanpassing van het bestemminsgplan
1978: In oktober 1978 was het een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd en de schuur werd alsnog gebouwd. 

telegraaf 1974
1974

Uit dit huwelijk werd geboren:

 1. Elisabeth Hubertina Maria Catharina (Lilian) van Wersch trouwde Willem Linckens.Klik voor hun bedrijfswebsite.vouwere
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

S.10zw. Joseph Pierre Hubertus van Wersch, zoon van 9zb, trouwde Schin op Geul Mia Dullens, dochter van Zef Dullens en Antoinette Lipsch.

Sjef van WerschIn zijn mijnwerkerstijd woonde hij aan de Graafstraat 3 in Schin op Geul. Hij werd in maart 1960 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot zijn ontslag in februari 1965. Hij werkte bij het Stikstofbindingsbedrijf sinds januari 1960, daarna bij Philips op de Molenberg Heerlen. Deze fabriek werd in 1950 geopend.
Tot 1997 hadden zij pension ‘t Brunneke in Schin op Geul. Na 32 jaar ging het over naar hun dochter Jolanda.

vrije volk 1983
1983

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anita van Wersch trouwde Danny  Hermans.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Jolanda van Wersch trouwde Schin op Geul Errol Wauters.
  Klik voor hun bedrijfswebsite.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.10zx. Jan Hubert Toussaint (Jean) van Wersch, zoon van 9zc, geboren 17 juni 1931, overleden Epen 5 oktober 2008, trouwde Corry Cornelia Bernardina Cecilia van Beurden, geboren Tilburg 9 september 1929, overleden 18 december 2004, dochter van Godefridus van Beurden en Antonia Smulders.

1954: In 1954 was hij met het leger in Suriname gestationeerd bij de 1e Suriname compagnie 1954.
1971: Hij was de secretaris van het Limburgs Groene Kruis.
2008: Op 8 oktober 2008 verscheen na zijn overlijden in de Limburger een artikeltje waarin stond dat hij voormalig hoofd van de basisschool in Epen was, bekend als “d’r meester”. Hij was jaren actief als bestuurslid van het gemengd koor Inter Nos uit Epen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Johanna Cecilia (Marjo) van Wersch trouwde Guido Marnix Krijnen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Ingrid Antonia Caecilia Maria (Ingrid) van Wersch.
  Klik voor haar bedrijfswebsite.
  Uit een eerdere relatie werd één kind geboren.
 3. Cornelia Bernardina Nicolette Maria (Conny) van Wersch.
 4. Johannes Henricus Joseph (Jean) van Wersch, volgt 11zx.

S.10zy. Alphons Johannes Hubertus (Funs) Vanweersch, zoon van 9zd, geboren Vaals 20 februari 1932, overleden Heerlen ziekenhuis 18 november 1985 volgens zijn bidprentje op zijn grafsteen staat 19 november 1985), trouwde Catho Paffen, dochter van Jan Leonard Paffen en Maria Derrez.

lim dgbld 5 febr 1965
1965

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leonard Jeanette Vanweersch, geboren december 1957, overleden Kerkrade, acht weken oud, 26 januari 1958,
 2. Nicolaas (Niek) Vanweersch, volgt 11zy.
 3. Leonardus (Leon) Vanweersch, volgt 11zz.
 4. Eric Vanweersch, volgt 11zza.
 5. Marc Vanweersch.
 6. Olaf Vanweersch.

S.10zz.  Nicolaas (Claus Klaus) Vanweersch, zoon van 9zd, geboren Vaals trouwt Vaals Hubertina H.A. (Bertine) in de Braek, geboren Gulpen.

1952: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij aan de Bergweide 133 in Vaals. Hij werd, 14 jaar oud, op 27 oktober 1952 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond> Dat was hij tot 1 oktober 1972, want toen sloot de mijn. Hij werkte, na de Ondergrondse Vakschool (Es 688 OVS) gevolgd te hebben, op de Staatsmijn Emma.
1964: Samen met zijn broer Alphons en een zwager van moederskant waren zij in 1964 de oprichters van de Schwatze Schömmele, een van de Vaalser carnavalsverenigingen. De Vereniging hield in 1998 op. Klaus was secretaris en Alphons was president. 
1986: In 1986 en in 1994 schreef Klaus voor de carnavalsvereniging De Grensulle twee Völser vastelovvend leedjes. 

Klaus van Wersch
2013: In 2013 was hij 25 jaar lid van het Koninklijk Mannenkoor Sint Cecilia 1837, hij was tweede tenor. Vroeger speelde hij klarinet bij de harmonie van de Wilhelmina, die later de harmonie van de Staatsmijnen werd. Hij speelde ook in een ballroomorkest.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leonard Nicolaas Vanweersch, volgt 11zzb.
 2. Brigitte Barbara Hubertina (Brigitte) Vanweersch trouwde Jack Pelzer.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

S.10zza. Hubert Joseph Vanwersch, zoon van 9zh, trouwde Alida Maria (Lia) Stroomberg, dochter van A.M. Stroomberg en  A.M. Ahaus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marcia Pascale Vanwersch.
 2. Menno Martijn Vanwersch.
  Op zijn website staat: Wat is koken toch een mooi vak. Heerlijk om te zien dat een ieder er intens van weet te genieten. Het  klopte! Koken is als voetbal; houd het simpel. De moeilijkheid is nu ook juist het eenvoudig te houden. Met Van Versch Catering, vervul ik mijn mijn grootse passie in het leven; beleving! Een creatieve invulling geven aan de wensen van opdrachtgevers, door hun verhaal culinair te vertalen. Voor een klein gezelschap tot een bedrijfsfeest (al dan niet op eigen locatie) met een complete daginvulling.
  Ook werk ik als freelance kok op diverse locaties in Nederland. Daarnaast ben ik redacteur voor Shuffle Magazine en betrokken bij de Gas!Fabriek in Alkmaar.  Klik voor zijn bedrijfswebsite.

S.11. Jean Claude van Wersch, zoon van 10, trouwde Jacqueline Mottard.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Cedric van Wersch, volgt 12.
 2. Gillis van Wersch, volgt 12a.

S.11a. Victor Vanwersch, zoon van 10a, ingenieur, trouwde (Gabi) Gabrielle Rome, dochter van Gustave Rome en Marguerite Vastmans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thierry Vanwersch, volgt 12b
 2. Chantal Vanwersch trouwde Alain Poumay.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Sylvie Vanwersch trouwde Olivier Ladsous.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

john vanwersch

S.11b. Johan Leonard Joseph (John) Vanwersch, zoon van 10b, trouwde  Sandra Kooij.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Linda Vanwersch.
 2. Marc Vanwersch.

S.11c.Joseph Hendrikus Gerardus (Jo) Vanwersch, zoon van 10b, trouwde Mary van der Heide.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joost Vanwersch.
 2. Dieuwke Cornelia Maria (Dieuwke) Vanwersch.
 3. Petronella Maria (Pieta) Vanwersch.

S.11d. Alfred Vanwersch, zoon van 10f, trouwde Helma Lenaers, geboren Meijel 3 maart 1956, overleden Geleen 14 november 1980 (24 jaar oud), woonde met José Savelsberg. geboren 22 augustus 1945, overleden Stein 15 december 2010, woont samen met Ageet Polan.

2017: Alfred is lid van de hengelsportvereniging ’t Snoekje en van Hengelsportvereniging Kennemerland. In 2016 werd hij 2e bij de 55+ competitie van ’t Snoekje. Op een dag in 2016 ving hij 80 vissen. In januari 2017 staat hij 12e in de competitie van HSV Kennermerland.

Alfred vanwersch
2016

Uit dit samenzijn met José werd geboren

 1. Jeffrey van Wersch.

S.11e. Karel van Wersch, zoon van 10g, trouwde Hanny Vreeland,

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Danny van Wersch,volgt 12c.

S.11f. Hubertus Petrus Maximiliaan Nicolaas (Huub) van Wersch, zoon van 10j, trouwde Nicolet Mensink.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Geert Hendrik van Wersch, volgt 12d
 2. Carry Elisabeth van Wersch.

gerlach van werschS.11g. Gerlach Leo Louis Maria van Wersch, zoon van 10k, geboren 24 augustus 1954,  overleden 17 mei 2020, was leraar Vrije School, trouwde 1: N.N. trouwde 2: Pia Peeters.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Dagmar van Wersch. Uit het tweede huwelijk werden geboren
 2. Bram Michael van Wersch.
 3. Casper Johannes van Wersch.

S.11h. Philippus Maximilianus Maria (Philippe) van Wersch, zoon van 10k, samen met Moniek Marneth, dochter van  Jozef Maria Hendrikus Marneth, en Lucie Sonderen, dochter van  Jozef Maria Hendrikus Marneth, en Lucie Sonderen.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Maxim van Wersch.
 2. Camiel van Wersch.

S.11i. Jacobus Anne Johannes  (Jacques) van Wersch, zoon van 10l, vertegenwoordiger, trouwde Maria Anna Dorothea Alwine Johanna (Marianne) Haarmann.

1967: Jacques was jeugdprins in Heerlen. Zij kochten in Heerlen een huis.  Door verzakking van de mijn stond het huis stond 3% scheef.
12/1969: Hij werd vijfde bij de harloopwedstrijden op de 1800 meter voor jongens . Hij zat net als zijn broer Max bij Achilles Top.
3/1970: In een krantenkop wordt hij
Topman Jack van Wersch genoemd.
5/1970: Hij werd tweede op de 3000 meter voor jongens.
1/1971: Hij werd 22e op de 6000 meter voor jongens.

1982: Zij hadden het café-restaurant De Wijngracht in Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ragnar Cornelius Theo van Wersch, volgt 12e.
 2. Maximiliaan Herman (Sven) van Wersch.
 3. Liv Andrea Casperina van Wersch.

S.11j. Max van Wersch, zoon van 10l, trouwde Andrea Hartog,  dochter van Victor Hartog en Sophie Zaremba.

Max is de derde generatie Van Wersch met een drankenhandel. Zijn vader en opa hadden ook een drankenhandel. De huidige winkel is gevestigd aan de Kloosterkoolhof 64 in Heerlen. 
1979: Hij liep tussen 1979 en 1989 diverse hele en halve marathons, zowel die van New York, als die van Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Montreal, Berlijn, Amsterdam, Weesp, Eindhoven, Westland, Margraten en nog vele andere plaatsen. Diverse malen belandde hij in de top 10 van Nederland. 
2003: Daarbij was hij vanaf 2003 tot het einde van zijn sportcarriere geselecteerd in het Nederlandse Marathon A team. Dit was de hoogste selectie. Hierin zaten de beste 10 tot 15 marathonlopers van Nederland.
Zijn beste marathontijd was 2.15.47 gelopen in de Westland marathon 1985. Max was lid van Achilles Top in Kerkrade. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rutger van Wersch.
 2. Seth van Wersch trouwde Valea Berghof.

S.11k. Leo Christiaan Marcel (Leo) van Wersch, zoon van 10n,  accountant, trouwde Manon Boss.

1987: Dit jaar was  jeugdprins van Kerkrade.
2017: In juni werd Leo koning van het schuttersbroederschap St. Sebastianus uit Kerkrade.

leo van wersch

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Luc Jurjen Paul (Luc) van Wersch.
 2. Stan Benjamin Jo (Stan) van Wersch.
 3. Sophie Hubertina (Sophie) van Wersch.

S.11l. Paul Willem Roman (Paul) van Wersch, zoon van 10n accountant, samenwonend met Simone Leszynski, dochter van Jan Leszynski en Annelies Scholten.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Liene Leonie Bianca Catharina van Wersch.

S.11m.Xavier Christiaan Aurelius Augustinus (Xavier) van Wersch,zoon van 10o, trouwde Dora Mohácsi.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Aristides Marcellus (Arisz) van Wersch.
 2. Thaleia Constanza (Leia) van Wersch.

S.11n. Marcel C.N. van Wersch, zoon van 10p, trouwde Ankie Lenders.

Samen hebben zij een vrijwilligersproject in Nepal in het dorp Pepsi Cola.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ties van Wersch.
 2. Lise Julie van Wersch.
 3. Siem Jakob van Wersch.

S.11o. Marcus Antonius Ida (Marc) van Wersch, zoon van 10p, projectmanager, trouwde Manon Kikkert, dochter van Marius Gerard Kikkert en Maria Johanna Brons.

Klik hier voor zijn bedrijfswebsite.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Zoë Mae van Wersch.
 2. Sienna Joa van Wersch.

S.11p. Pascal van Wersch, zoon van 10p, samen met Mara de Jong, dochter van Hans en Joke de Jong.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Noah van Wersch.

S.11q. Maurice Van Wersch, zoon van 10r, trouwde Esther Breuls.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Noah Danyel Femke Hans Van Wersch.
 2. Saar Van Wersch.

S.11r. Bas M.J. Van Wersch, zoon van 10r, trouwde Yolanda Pruis, dochter van Rob Pruis en Maria van der Linden.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Lara Van Wersch.
 2. Hanne Van Wersch.

 S.11s. Danny van Wersch, zoon van 10s, trouwde 1: Diana Klemm, dochter van Jan en José Klemm. Trouwde 2: Eleonora (Elly) Mihai, dochter van Stefan en Safta Mihai.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1. Eric van Wersch.

S.11t. Christian (Chris) van Wersch, zoon van 10s, trouwde Nicole Wauben, dochter van Hein Wauben en Mia Wachelder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lissa van Wersch.
 2. Jano van Wersch.

S.11u. Jos van Wersch, zoon van 10w, trouwde Nynke Noort, dochter van Dick Noort en Greet Blom.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Robert Remi Dick van Wersch.
 2. Arthur Nicolaas Homme van Wersch.

S.11v. Jozef Hubertus Johannes (Jan) van Wersch, zoon van 10x,geboren Voerendaal, 27 augustus 1934, overleden Waalwijk 12 juni 2014, trouwde Nora Maes, dochter van Anton Maes en Maria Jongen.

Jan van Wersch

Jan volgde de priesteropleiding in Rolduc maar ging van het seminarie af en koos voor de HBS. Hij trouwde en kreeg kinderen, Jans eerste baan was bij de Staatsmijnen. Toen die sloten, ging hij bij de Gasunie werken, een dochteronderneming van de Staatsmijnen. De Gasunie verhuisde naar Groningen en Jan wilde niet mee.  Eind vijftiger begin zestiger jaren was hij penningmeester bij RKVV, voetbalvereniging in Voerendaal. In 1961 was de contributie ƒ 1,25 per maand. In 1969 bestond RKVV 40 jaar, hun voorgangers waren Furenthela, Germania en Juliana voetbalverenigingen. Hij solliciteerde bij Piet Klerkx in Maastricht en werd aangenomen. Piet Klerkx vroeg hem te verhuizen naar hun hoofdkantoor in Waalwijk waar zij ging wonen. Na Klerxk ging hij in de boekhouding werken. Gepensioneerd met zijn 55ste wegens zijn gezondheid. Hij werd 79.Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bert (H.M.J.)van Wersch, volgt 12f.
 2. Ton van Wersch, overleden 25 mei 2020.
  Sjef van Wersch
 3. Raymond Maria Eugène (Raymond) van Wersch, volgt 12g.

S.11w. Johannes Hubertus Eugenius (Eugène) van Wersch, zoon van 10x, trouwde Elisabeth (Betsy) Hubertina de Wit, dochter van Pieter Hubertus Gerardus de Wit en Petronella Hubertina Verstappen.

1952: Na zijn opleiding aan de BVS (Bovengrondse Vakschool) ging hij naar de Technische Vakschool en volgde de opleiding Werkmeester dat gelijk staat aan HBO Elektro. Eugène werkte sinds 15 september 1952 op de Wilhelmina als aspirant beambte. (Wa 5827 JAC). JAC = Jeugdig Administratief Contract. Dat was een stap vóór bovengronds beambte.
Het was de bedoeling dat hij op de nieuwe mijn (1954) Beatrix zou gaan  werken omdat hij in Voerendaal woonde. De mijn zou in Herkenbosch, komen, dus dichter bij zijn huis. Echter de Beatrix werd nooit in gebruik genomen. Er zijn slechts twee schachten gemaakt waarvan één nu door de duikersclub gebruikt werd.
1955: Hij slaagde in september 1955 bij de Staatsmijn Wilhelmina voor zijn examen diploma V.E.V, sterkstroom hulpmonteur en VEV sterkstroom hulpmonteur en was werkzaam op de Electrische Werkplaats. Hierna ging hij op de Maurits werken, maar niet ondergronds. Daar kwam hij alleen als er storingen waren. Je mocht namelijk bij storingen op maximaal 20 minuten afstand van de mijn wonen. Als de storingsmonteur niet op tijd daar zou zouden de koepels in problemen komen.  De Maurits lag in Lutterade.

vierdaagse 1957

1957: Tijdens de 41ste Vierdaagse van Nijmegen (23-26 juli) liep Eugene van Wersch als dienstplichtig militair mee. Hij is de man links op de een na achterste rij. Deze Vierdaagse had 13.154 inschrijvingen waarvan er uiteindelijk 12.051 startten. 2019 telde 47.236 deelnemers waarvan er 44.702 startten. De 41ste Vierdaagse kenmerkte zich door twee dagen regen. De militairen liepen met 10 kilo bepakking en zonder geweer.

Eugene van Wersch na de Vierdaagse


1964:
Op 1 augustus 1964 zegde hij zijn lidmaatschap van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond op. Zijn broer (zie hieronder) en hun vader werkten op de Emma. Eugène werkte als elektrostoringsmonteur en kwam slechts ondergronds bij storingen. Hij werd overgeplaatst naar de Maurits.

1969: Na de sluiting van de mijnen ging hij als docent werken aan de HTS.
1985: Eugène werd in september 1985 gehuldigd met een gouden insigne als jubilaris van de harmonie St. David uit Voerendaal.eugène van wersch
1993: Hij ging met de VUT (vervroegde uittreding.
1997: Het echtpaar zit in het bestuur van de Harmonie St. David  in Voerendaal. Hij als voorzitter, zij als secretaresse van het damescomité.
1999: In 1999 kreeg hij een lintje: Lid van Oranje Nassau.
2004: In 2004 nam hij na 17 jaar afscheid als voorzitter van de harmonie en schrijft nu op de website over de harmonie St. David.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roger van Wersch, volgt 12h.
 2. Patrick C.T. van Wersch, geboren 7 juli 1971, overleden Landgraaf 27 januari 2015.

S.11x. Johannes Jozef Paul (Paul) van Wersch, zoon van 10x, trouwde Elly Erkens, dochter van Joseph Erkens en Hermina Eussen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Chantal van Wersch.
 2. Roy van Wersch, volgt12i.

S.11y. Gerardus Hubertus (Huub) van Weersch, zoon van 10y, trouwde Elly Snellings.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sylvia van Weersch, 30 oktober 1962, overleden na een verkeersongeval Schimmert 7 oktober 1967.

  Sylvia van Weersch
  1967
 2. Silvia van Weersch trouwde John van Eys.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Stephan van Weersch trouwde Brigitte Schouteten, dochter van Ton Schouteten en José van de Berg.
  Zij adopteerden twee kinderen.

S.11z. Hubertus Eugenius (Gène) van Weersch, zoon van 10y, geboren Schimmert 9 juni 1938, overleden Maastricht 3 december 1996, 58 jaar, trouwde Anna Maria Remigius (Annie) Caubo, dochter van Joseph Hendrik Caubo en Hubertina Anna Vankan.

1952: Hij begon zijn mijnwerkerstijd op 7 juli 1952, 14 jaar oud, op de Ondergrondse Vakschool van de Staatsmijn Emma. Een jaar later werd hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij woonde bij zijn oujders aan de Trichterstraat E71 in Schimmert. Ook zijn jongere broer werkte op de Emma.
1961: Hij werd op 1 december 1961, 22 jaar oud, weer lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot 31 maart 1964 toen hij hiervoor bedankte. Hij werkte op de Maurits en had nummer 3106
.
1965:Gène was in 1965 de negende prins carnaval van Schimmert. Hij was ook actief lid van de voetbalvereniging Schimmert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nicolle Catharina Hendrica Anna van Weersch trouwde Robert Bogman.
 2. Danielle Jeanette Wilhelmina van Weersch.

S.11za. Joseph Wilhelmus (Wiel) van Weersch, zoon van 10y, trouwde Ria Wouters, dochter van Mathias Wouters en Susca Meijers.

1956: In zijn mijnwerkerstijd werkte hij, 14 jaar oud, sinds 27 augustus 1956 op de Emma met een JAC. (Sm Ea 8668 JAC = Jeugdig Administratief Contract). Een JAC was een opstap vóór bovengronds ambtenaar. In december 1956 werd hij lid van de Ned. Kath Mijnwerkersbond waar hij op 1 november 1957 weer voor bedankte. Ook zijn oudere broer werkte daar. Jaren later had Wiel een autorijschool.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Mathijs Johannes (Ron) van Weersch, volgt 12j.
 2. Suzanne Francisca Hubertina (Suzanne) trouwde Theo Swinkels.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.11zb. Hubertus Augustinus (Guus) van Weersch, zoon van 10y, trouwde Philomena Simenon.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1.  Anouk van Weersch was getrouwd met Udo Tijssen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Manja van Weersch trouwde Edo Lemmens.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.11zc. Johannes, Catharina (Jan) van Weersch, zoon van 10y, trouwde Maria Cortenraad, geboren Meerssen 29 december 1950, overleden Maastricht 4 juni 2018, dochter van Frans Cortenraad en Maria Wilhelmina Scheepers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wendy van Weersch met Paul Ackermans
  Wendy heeft twee kinderen.
 2. Daisy van Weersch.

S.11zd. Pieter Gerardus van Weersch, zoon van 10z, trouwde Judith (Zus) Peters.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Robert van Weersch, volgt 12k.
 2. Vera van Wersch trouwde Henk Pluymaekers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.11ze. Johannis Gertrudis (John) van Weersch, zoon van 10za,  trouwde Bernadette Vermeulen, dochter van Michel Vermeulen en Maria Craewinkels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jochen van Weersch, geboren 1975, overleden 1976.
 2. Ralph van Weersch.

S.11zf. Johannes Hubertus (Jan) van Weersch, zoon van 10zb, trouwde Mariette Dreissen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Daniëlle van Weersch.

S.11zg. Petrus Gerardus Maria Wilhelmus (Piet) von Weersch, zoon van 10zc, geboren  Hulsberg 29 november 1941, overleden 26 oktober 2016, trouwde  Anna Louisa Maria (Ans) Lemmens.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Manfred von Weersch, volgt 12l

S.11zh. Eugenius Victor Maria (Gène) von Weersch, zoon van 10zc,  trouwde Maria Henriëtta Wilhelmina (Wilma) Lemmens.

Volgens de geboorteadvertentie heette Gène met zijn achternaam van Wersch. En zijn ouders stonden ook beschreven als Van Wersch. In zijn huwelijksadvertentie stond Van Weersch.

S.11zi. Joseph Maria Rosarius Nicolaas (Jos) von Weersch, zoon van 10zc, 6 december 1945, trouwde Ignatia Gerarda Theresia (Igske) Oomens, geboren Venray 21 oktober 1947, overleden Geleen 31 januari 1986.

1968: In de krant Peel en Maas van 28 juni 1968 en juli 1969 staat dat  J. von Weersch slaagde voor het eerste (juni 1968) en het tweede overgangsexamen (juni 1969) aan het Psychiatrisch Centrum St. Servatius in Venray. In 1985 was hij verpleegkundige.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sally Marcelinna Pauline Eugene Callistus von Weersch, trouwde Richard Glenn Stulting.
    Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Kim Isabelle Paula Henk von Weersch trouwde Patrick Gielissen.
 3. Aimee Maria Jacobus von Weersch.

S.11zj.Johannes Maria Gemma Gerardus (Hans) von Weersch, zoon van 10zc, trouwde Anna Antonette Maria Beckers.

1979: In 1979 was hij voorzitter van de sportvereniging SVO in Schinnen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joost von Weersch.
 2. Caroline von Weersch.

S.11zk. Wilhelmus Maria Joseph Agnes (Wiel) von Weersch, zoon van 10zc, was getrouwd met Elisabeth Johanna Maria Vaessen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Kyra von Weersch trouwde Remco Kranendonk.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.11zl. Franciscus Gerardus Maria Toussaint (Frank) von Weersch, zoon van 10zc, trouwde  Maria Petronella Johanna Vromen, dochter van Peter Jozef Vromen en Rie Remmerswaal.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ingrid Sabine von Weersch.
  In november 2017 verscheen haar dichtbundel In de Zon, over de impact van seksueel misbruik, de hoop en het herstel. Klik hier voor haar website.
 2. Susan Karin von Weersch.

S.11zm. John von Weersch, zoon van 10zd, trouwde Sophia (Fia) Smit.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Danny von Weersch. volgt 12m.
 2. Mireille von Weersch trouwde Brian Peerbooms.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren..

S.11zn. Tom van Wersch, zoon van10zh, trouwde Michelle Lahaye.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Lilly Sophie van Wersch.

S.11zo. Paul van Wersch, zoon van 10zh, trouwde Jacquelien van der Heijden.

Uit dit huwelijk zijn geboren

 1. Jordy van Wersch.
 2. Timo van Wersch.

S.11zp. Werner van WerschGabriel Werner van Wersch, zoon van 10zm, geboren 11 november 1926, overleden Duisburg 6 maart 1965, trouwde Christine Esser, geboren Duisburg 6 maart 1931.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johannes Peter Werner van Wersch,volgt 12n.
 2. Bärbel van Wersch, was gehuwd 1: met Jürgen Rimbeck, gescheiden en toen trouwde 2: Jürgen Bröll, overleden.
  Uit het eerste huwelijk werd één kind geboren.

S.11zq. Walter van Wersch, zoon van 10zo, trouwde Käthe Müller, geboren 17 juni 1935, overleden 15 december 2016. walter-50-jaar

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Jens van Wersch, volgt 12o.

S.11zr. Erich van Wersch, zoon van 10zp, trouwde Liselotte Daniels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Claudia van Wersch trouwde Walter Esser.
 2. Karin van Wersch.
 3. Ralf van Wersch, volgt 12p.
 4. Carmen van Wersch.

S.11zs. Karl van Wersch, zoon van 10zp, was getrouwd met Marga Adels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Melanie van Wersch.
 2. Andrea van Wersch trouwde Volkmar Gründler.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

S.11zt. Heinz van Wersch, zoon van 10zp, trouwde Marianne Bauchmüller.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jennifer van Wersch trouwde Helmut Kaulen.
    Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Mirco van Wersch.
 3. Nico van Wersch.

S.11zu. Guido van Wersch, zoon van 10zq, trouwde Nathalie Eppers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Max van Wersch.
 2. Nick van Wersch.

S.11zv. Joachim van Weersth, zoon van 10zr, bijnaam Jockel trouwde Yvonne Christmann.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Luca van Weersth
 2. Nico van Weersth,

S.11zw. Dirk van Weersth, zoon van 10zs, trouwde met Petra Goor.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lara van Weersth.
 2. Jana van Weersth.

S.11zx. Johannes Henricus Joseph (Jean) van Wersch, zoon van 10zx, trouwde Angelique Antonia Bernadine Cieremans.

Klik voor zijn bedrijfswebsite.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Max Ruben van Wersch.

S.11zy. Nicolaas (Niek) Vanweersch, zoon van 10zy, trouwde Ans Hendriks.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nadja Vanweersch.
 2. Jannick Vanweersch.

S.11zz. Leonardus Nicolaas (Leo) Vanweersch, zoon van 10zy, trouwde Waltrud Kunen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Dominique Vanweersch.

S.11zza. Eric Vanweersch, zoon van 10zy, trouwde Susan Jacobi.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Vanweersch.
 2. John Vaweersch.

S.11zzb. Leonard Nicolaas (Leo) Vanweersch, zoon van 10zz, trouwde Agnes Lucia Maria (Anja) Bouhuijs, geboren Gulpen, dochter van Leonardus Bouhuijs en Geertruida Kuipers.

Samen met zijn vrouw heeft hij de Ulsje Optiekzaak in Vaals. Zijn liefde is handgemaakte brillen.

Stephan Stokkermans
Commercieel directeur
Grand Hotel Huis ter Duin
“Boven aan mijn lijst staat een handgemaakte bril van Leo Vanweersch van Ulsje Optiek in Vaals. Wat de bril zo bijzonder maakt – naast de prijs van 5.000 à 6.000 euro is dat hij helemaal op je gezicht gemaakt wordt en uit één plaat hoorn gesneden wordt. Het is een combinatie van een stukje kunst en een personalized gebruiksvoorwerp. En als je dan de brillenmaker Leo Vanweersch erbij neemt – eem bourgondiër, een ambachtsman, een mooie vent -, dan is een bril opeens zo veel meer dan twee geslepen glazen waar je doorheen kijkt om beter te kunnen zien.”
bron: Miljonair Fair, november 2010 in de rubriek: Mijn ultieme wens.

Klik De bril van Ülsje uit Vaals heeft niemand anders voor een interview in het Parool van 21 juli 2019.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Charlotte Roeli Nico Vanweersch.

S.12. Cedric van Wersch, zoon van 11, trouwde Christine Robert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lucie van Wersch.
 2. Elise van Wersch.

S.12a. Gillis van Wersch, zoon van 11, trouwde Géscia Leclercq.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hugo van Wersch.
 2. Clara van Wersch.
 3. Alice van Wersch.

S.12b. Thierry Vanwersch, zoon van 11a, geboren Neuville-en-Condroz, geboren Ougrée 24 mei 1960, overleden Seraing 6 augustus 2014 (54 jaar). Hij was dokter, studeerde medicijnen aan de universiteit Luik, trouwde Fabienne Constant, dochter van Henri Constant en Denise Briamont.

1999: Thierry werd gedecoreerd met het Croix de Chevalier de l’ordre de la Couronne.

In dit huwelijk werd geadopteerd

 1. Rodrigo Vanwersch, volgt 13.
 2. Janaina (Jana) Vanwersch.

S.12c. Danny van Wersch, zoon van 11e, was getrouwd met N.N. nu samen met Wendy Posart.

Uit het huwelijk werd geboren

 1. Ricardo van Wersch.

Uit het samenzijn werden geboren

 1. Benito van Wersch.
 2. Dylana van Wersch.

S.12d. Geert van Wersch, zoon van 11f, samen met Ester Grass Vergara.

Uit dit samenzjin werd geboren

 1. Oscar Aaron van Wersch. 

S.12e. Ragnar Cornelius Theo van Wersch, zoon van 11i,  was getrouwd met Herlinde Timmers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elouise van Wersch.
 2. Florian van Wersch.
 3. Thijme van Wersch.

S.12f. Bert van Wersch, zoon van 11v, trouwde Inge Louwerens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maarten van Wersch.
 2. Cato van Wersch.
 3. Rutger van Wersch.

S.12g. Raymond van Wersch, zoon van 11v, trouwde Brigit Roelofs.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maud van Wersch.
 2. Auke van Wersch.
 3. Bram van Wersch.

S.12h. Roger van Wersch, zoon van 11w, trouwde Inge van de Weijer, overleden Veghel 29 juli 2015.

Roger was voordat hij directeur werd van Alpheios (schoonmaaksystemen en schoonmaakprodukten), regio directeur van Hago (schoonmaakbedrijf). In januari 2012 was er een directie wisseling bij Vebego (overkoepelende organisatie waaronder ook Alpheidos en Hago vallen)) . Deze stap was een logisch gevolg van de uitbreidingen binnen de Vebego, activiteit Products & Systems én het overnemen van de bestuurlijke taken door Van Wersch op het gebied van marketing, communicatie en innovatie binnen Vebego. Van Wersch blijft, naast zijn rol als lid van de Management Board van Vebego, internationaal eindverantwoordelijk als Algemeen Directeur voor Alpheios International B.V.
bron: Vebego januari 2012

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Britt van Wersch.
 2. Maud van Wersch.

S.12i. Roy van Wersch, zoon van 11x,  trouwde Esther Klee.

Roy is instructeur bij enkele drumbands.
Als kleine jongen was Roy al geïnteresseerd in slagwerk. Op zevenjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste trom van de drumband van de harmonie St. David Voerendaal.  Wat later werd hij lid van deze drumband van Voerendaal. In 1987 tot 1995 volgde hij het Maastrichtse Conservatorium waar hij slaagde voor het diploma uitvoerend musicus. Roy is verbonden als slagwerk instructeur aan diverse korpsen waaronder de Drumband Sint Martinus uit Urmond en de Drumband l’Union uit Born. Hij is muzikaal leider/dirigent van het Trommel en Klaroenkorps Koninklijke Harmonie Sainte Cecile uit Eijsden en hij is slagwerkdocent aan de Heerlense Muziekschool. Tussen 1991 en 2004 was hij dirigent van de Drumband Sint Petrus en Paulus uit Maastricht en tussen 1994 en 1998 leidde hij de Drumband van harmonie Concordia uit Margraten.
In 2014 is hij instructeur van de Drumband St. Martinus uit Urmond en van Drumband l’Union uit Born. Hij is tevens muzikaal leider van Drum- en Buglecorps Sainte Cécile uit Eijsden.

Roy van Wersch begon zijn muzikale loopbaan bij de drumband van harmonie Sint-David in Voerendaal en volgde de opleiding slagwerk aan de muziekschool in Beek bij de heer Jo Meijs.Na het afsluiten van de Middelbare Schoolopleiding in 1987, hervatte Roy de opleiding slagwerk bij Pieter Jansen en Werner Ottenaan het Maastrichts Conservatorium.

roy van WerschIn 1993 behaalde hij het diploma docerend musicus en in 1995 sloot hij zijn conservatoriumopleiding “cum laude” af met het behalen van het diploma “uitvoerend musicus”. Roy is instructeur bij de Drumband Sint Martinus uit Urmond, Drumband L’Union in Born en bij het Trommel- en Klaroenkorps van de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile. Als slagwerkdocent en coördinator Hafa is Roy verbonden aan de Schunck muziekschool in Heerlen. Verder remplaceert Roy regelmatig bij gerenommeerde harmonie- en fanfareorkesten alsook bij beroepsorkesten en ensembles van verschillende samenstelling. Sinds oktober 2012 is Roy van Wersch instructeur van Drumband Harmonie Sint Walburga Amby.
Bron: www.walburga.nl

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sien van Wersch.
  Zij was in 2011 Limburgs winnaar van het Kinderen voor Kinderen songfestival.
 2. Joen van Wersch. 
  Hij was in 2011 Limburgs kampioen judo in zijn klasse.
 3. Sep van Wersch.

S.12j. Ron van Weersch, zoon van 11za, trouwde Jacqueline Maria Wilhelmina Elbers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Amber van Weersch.
 2. Sanne van Weersch.

S.12k. Robert van Weersch, zoon van 11zd, was getrouwd.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Remy van Weersch.
 2. Vera van Weersch trouwde Henk Pluymaekers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

S.12l. Manfred von Weersch , zoon van 11zg, samen met Umporn Jaokratoke.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Owen von Weersch.
 2. Ryan von Weersch

S.12mDanny van Wersch, zoon van 11zm, trouwde Renate Römkens.

Uit dit huwelijk werden geboren,

 1. Dylan van Weersch.
 2. Darren van Weersch.
ulrike van wersch
1953-2017

S.12n. Johannes Peter Werner (Hans) van Wersch, zoon van 11zp, trouwde Ulrike Kleinekathöfer, geboren Duisburg 14 mei 1953. overleden 17 maart 2017.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Christian van Wersch.
 2. Stefanie van Wersch trouwde Stefan Vermöhlen
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren..

S.12o. Jens van Wersch, zoon van 11zq, trouwde Katja Lindörfer.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Emilia van Wersch.

S.12p. Ralf van Wersch, zoon van 11zr, trouwde Mascha Mathar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Henk van Wersch
 2. Ella van Wersch

S.13. Rodrigo Vanwersch, zoon van 12b., trouwde Laetitia Angotzi, dochter van Paolo Angotzi en Maria Falzone.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Lily-Rose Vanwersch.

Een Stamgenoten website