Genealogische website Warsage

koster simpelveldVoordat het restaurant-hotel-zaal Van Wersch in Simpelveld er in 1865 was, was er al, zeker tien jaar daarvoor, al een herberg Van Wersch aan de kerk in Simpelveld. Deze herberg, denk meer aan een grote kamer in een huis, maakte deel uit van het kosterhuis aan de andere kant van de kerk. Hier was Joannes Joseph van Wersch, koster van de kerk in Simpelveld de eigenaar. Zijn neef Johan Stefan begon zijn herberg in 1865.

hub smeetsHet verhaal omtrent het hotel van Wersch in Simpelveld begint in 1797 toen Theodor van Wersch het huis Op gen Trepkes in de Irmstraat in Simpelveld liet bouwen. Zijn kleinzoon Johan Stephaan Hubert (blz 399, XII) getrouwd met Anna Horsmans, verliet dit huis omdat zij in 1865 het pand aan de kerk in Simpelveld gekocht hadden van een koopman uit Aubel voor ƒ 2.500,- waar hij een café aan huis begon. Bij de geboorte van zoon Johan in 1864 woonde het gezin nog in de Irmstraat in Simpelveld en waren vader en moeder landbouwers. Maar bij de geboorte van hun zoon Hendrik in juni 1865 zei vader tegen de ambtenaar, bij wie hij de geboorte aangaf, dat hij herbergier was en in het huis bij de kerk woonde. Tegenwoordig heet deze straat de Vroenhofstraat. En bij alle kinderen die daarna kwamen zei hij dat ook. Het gezin kreeg 21 kinderen.

In 1867 was er een concert in de zaal van Van Wersch (advertentie rechts).

 

De bovengenoemde koopman uit Aubel, Pieter Ernst, had het pand in 1854 van de weduwe van herbergier Frans Rubben, ook uit Simpelveld, voor ƒ 2.000 gekocht.

Maar het verhaal is nog mooier. Eind 1700 zat er al een Van Wersch in de herberg. Dat was Dionysius van Wersch. Hij was geen familie van Jan Stephaan van Wersch. Dionysius maakt deel uit van de Kerkraadse Tak en Jan van de Simpelveldse Tak. Denis stond in de boeken als genevertapper en cabaretier, dat Frans is voor herbergier. Ook zijn zoon Jan Leonard  werd in het huis aan de kerk herbergier. Hij woonde, voordat hij de rol van zijn vader overnam, als landbouwer in Bosschenhuizen waar hij diverse stukken land had.

Het begin van Hotel Van Wersch

Op de linkerfoto uit het eind van de 19e eeuw staat het hotel-restaurant H. van Wersch in Simpelveld. In ieder geval voor de verbouwing van 1906 toen er een zolderverdieping op gezet werd. Boven de ramen zie je nog de muurankers die het bouwjaar aangeven: 1838. In de loop van jaren werd er regelmatig aan het hotel, café, bioscoopzaal gebouwd en verbouwd.

hotel van wersch

Een van hun zonen, Joseph Hubert (Jupke) van Wersch (blz 402, XVIII) (1871-1932), nam als jonge twintiger eind 19e eeuw het koffiehuis / café over van zijn vader. In 1894 sloot hij een deal met de ANWB. In De Kampioen werd toen geschreven: Hotelcontract met hotel “van Wersch” te Simpelveld; tarief: Logies met ontbijt ƒ 1,-, diner zonder wijn ƒ 0,75, diner met 1/2 fles wijn ƒ 1,25. Wijnen volgens wijnkaart 20% korting.

Kadastrale kaart uit de 19e eeuw. De grote rode rechthoek is de herberg aan de “Erimstraat”.

1910

Simpelveld3-Hotel-Maxime-fo

Het hotel Van Wersch had rechts nog de grote poort. Die werd in de tweede helft van 1914 vervangen door een winkel.

.

1913

hotelvanwerschsimpel2

Deze foto werd op een zondag in 1913 gemaakt voor Hotel Restaurant Jos. van Wersch in Simpelveld.

 

Van links naar rechts: Mathieu Merx, veldwachter Martin Dusch, Anna van Wersch-Wark (1) , op haar schoot  Joseph van Wersch (2), Joep Didden, kantonnier, meester Habets, Ella Sampermans, ?, Hub Frijns, ? met fiets, Jan de Vries, ?, Jupke van Wersch (3), Jules Lemmens, Marie Henssen, Maxime van Wersch (4), Charles Sampermans, Leike van Wersch (5), Tonia van Wersch (6), Tina Laumen, ?, Leo van Wersch (7), ?, ?, ?, ?, Wil Heuschen, Toenchen van Benthewim, Jac, Heuschen, Martin Wings, Gerard Ploem, Frans Strolenberg, Hazelier, ?,?, Leo van Wersch ?, Werner Berger, Rossie de hond.

 

Deze foto werd toentertijd gemaakt om als reclameaffiche voor het toerisme te dienen. De prijzen voor verblijf en overnachtingen stonden op de folder vermeld, onder andere: logies met ontbijt twee gulden, volledig pension vanaf vier gulden per dag.


De heer links met fiets was meester Habets, die in 1916 de eerste zelfgebouwde radio in het dorp had, waardoor hij in de Eerste Wereldoorlog veel nieuwsberichten uit de eerste hand had. Links naast hem, naast het nummer 2, staat Martin Dusch, de gemeenteveldwachter.

1914

Verbouwingstekening van het pand aan de kerk. De bovenkant van deze foto is de straatkant. De poort die rechts lag werd veranderd in een winkel.  En waar de winkel was werd eetkamer.

Achter de winkel was een open plaats. Daar achter werd een kamer bijgebouwd en daarachter weer privaten. En helemaal achteraan bleef de waschkeuken. Klik op de foto voor een vergroting.

1919

In mei 1919 vroeg Jos van Wersch aan het edelacht. Gemeentebestuur van Simpelveld toestemming om een kleine verbouwing binnen te doen. De toestemming kwam één maand later.

Hotel-Maxime-kaart-1925-INF

Foto gemaakt tussen 1925 en 1928. Na 1925 was het kerkhof aan de kerk verhuisd en in 1937 werd de kerk opnieuw ingewijd omdat onder andere de toren en het schip vernieuwd waren. Op deze foto staat nog de oude kerktoren. Rechts op de foto op een wit bord zie je Gekocht en betaald staan. Dat was een Paramountfilm Bought and Paid For uit 1922 met in de hoofdrollen Agnes Ayres en Jack Holt.
Maar voordat de film in Simpelveld was…..

Simpelveld-Hotel-Maxime-fot

Het hotel nog voor de verbouwing van de gevel. Op de foto staan achteraan Jos en Anna van Wersch-Wark, hun dochter Tonia. Karel Godschalk, Leo van Wersch, Op de fietsen zijn Hubert van Wersch en Maxime van Wersch. Hubert Heussen, Piet Meys en in het raam is Jeu van Wersch. De ramen beneden hebben nog blinden.

.

webli-koe-5-mrt-1926

De radio was in opkomst. Het bleef vreemd voor de mensen: geluid uit een draadje. Vandaar dat er ook in 1926  demonstraties gegeven werden.

1931

Restaurant-van-Wersch

Helemaal links staat Jos van Wersch (1871-1932), dan twee zonen, Leo (1908) en daarnaast Max (1906). Dan hun moeder Anna Wark (1877-1949).

Wie er rechts staan? Geen idee. Weet u het?
Samen met het hotel-restaurant hadden zij ook een kruidenierswinkel. In de etalage zie je Koffie Hag, Brood eten, Van Nelle Koffie en Thee.

1932

Maxime Joseph Hubert Marie Gerard van Wersch, bakker, stuurde op 12 augustus 1932 een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders waarin hij vroeg om de vergunning die aan zijn vader op 14 augustus 1885 verstrekt was op zijn naam te zetten. Zijn vader was namelijk overleden.

1936

hotel van wersch
bron: archief ~Rijkcheyt Heerlen.

Er waren plannen gemaakt om het linkerdeel van het café te gaan verbouwen. Het enige dat wijzigde waren de ramen aan de straatkant. Links op de tekening de bestaande toestand en rechts de nieuwe toestand. Klik op de foto voor een vergroting.

Ondanks dat er op deze ansichtkaart 2 mei 1937 staat, moet het toch echt 2 mei 1936 zijn. Begin mei 1936 was er noodweer boven Zuid-Limburg waardoor de Eyserbeek overstroomde. De beek ontspringt boven in Bocholtz op 160 meter hoogte. Simpelveld ligt  lager en de Eyserbeek stroomt ook door het dorp. Het verval is 10 meter per kilometer.  En dat zorgde ervoor dat het dorp en ook het hotel blank stonden.

1937

feest

Deze ansichtkaart werd in 1948 verstuurd. Op de foto zie je dat de kerk een nieuwe toren en een nieuw schip heeft. Dus de foto is van na 1937. Opvallend met de vorige foto’s is dat de gevel van Hotel-Restaurant Jos van Wersch vernieuwd is. De twee linkerramen zijn nu gelijk aan de drie rechterramen en de blinden zijn verdwenen. Deze verbouwing was in 1936.

jupke van wersch
1937

1941

In 1941 moest van de Duitse bezetter een lijst komen met opgave van Handwagens, bakfietsen en bestelwagens. De weduwe Van Wersch-Wark en Cornelis Berger hadden ieder een handwagen.  Simpelveld telde veertien  mensen die zestien handwagens hadden. Zij woonden in Wijk M, Gaasstraat in Simpelveld.

 

Ook in 1941 was er een inkwartieringslijst voor Simpelveld gemaakt. De weduwe Van Wersch-Wark en haar zwager Leo van Wersch hadden inkwartiering. Maar ook hun zwager Sampermans en Berger. De weduwe Van Wersch-Wark had in haar hotel twaalf Nederlandse officieren en 80 anderen, zoals in de lijst stond. 40 gewone inkwartiering en 40 buitengewone inkwartiering. Dat kunnen wellicht korte verblijven zijn?  Hoewel de lijst in maart 1941 opgemaakt was, betrof het de periode 1929-1940.

 

In het voorjaar van 1940 was er in Simpelveld een Nederlandse artillerie-eenheid ondergebracht.

In 1941 moest ook opgegeven worden hoeveel eigen paarden men had. De weduwe had één paard (voor de broodkar natuurlijk). Totaal telde Simpelveld toen 102 paarden. (Rijkheyt: inventaris 3342)

1946

maxime van werschNa de oorlog nam de oudste zoon van Jupke, Maxime (1906-1977), hier op de foto, het hotel-restaurant over. De naam veranderde hij in Hotel Maxime. Weer later nam diens zoon Maurice het over maar bleef het hotel Maxime noemen.

1948

1948

In 1948 deed koningin Wilhelmina na 50 jaar afstand van de troon ten gunste van haar dochter Juliana. Het 50-jarig jubileum werd ook in Simpelveld gevierd.

.

Vijftiger jaren

hotel-maxime

Hotel Maxime in de vijftiger jaren. Op de ansichtkaart staat aan de achterkant: Hotel Restaurant, Maxime van Wersch, Simpelveld,
Tel. 04452  – 372. Maxime zelf staat achter de auto.

1953

SIMPELVELD Notaris GOORISSEN te WITTEM zal op Woensdag 28 Januari 1953, nam. 1 uur in café v. Wersch-Wark te Simpelveld, Vroenhofstraat 1, kr. bevel der Arr. Rechtbank te Maastricht om uit onverdeeldheid te geraken, definitief publiek verkopen: Gemeente Simpelveld.

 

1) Het zeer gunstig gelegen HOTEL-CAFé-RESTAURANT met annex bakkerij met winkel en bioscoop gen. „Witte Bioscoop”, met daarnaast gelegen bouwterrein, Vroenhofstraat 1, en bouwterreinen met daarop aanwezige gebouwen uitkomende aan de Stationstraat, alles een geheel vormend, kad. sectie C 1146 en 1482, samen groot 30,20 aren; in gebruik bij de mede-eigenaren M. en L. v. Wersch. Te veilen in percelen, ondermassa’s en massa.
2) HUIS MET STAL erf, tuin en weiland, Bulkemstraat 13, C 840 en 1288, samen groot 18,90 aren.
3) BOUWTERREIN en WEILAND aan de St. Nicolaasstraat, met erop staande canadabomen, D 2114 groot 36,05 aren, voorste gedeelte te veilen in 2 bouwterreinen elk met een front van plm. 9’/2 meter, en verder in massa.
4) WEILAND a. d. Oude Molen, groot plm. 30,92 aren met erop staande canadabomen, D 583 geh. en D 2080 en 2438 beide ged.
5) BOUWLAND aan Martensgraaf (driehoekje) C 1278 groot 5.40 aren.
6) TUIN aldaar, C 1276 groot 8.90 aren.
7) BOOMGAARD aldaar C 1272 groot 14,97 aren.
8) BOUWLAND in Sweyergewande, B 311 groot 30.40 aren.
9) TALUD met HAKHOUT in Sweyer, B 1067—1068 samen groot 12.70 aren.

 

Gemeente Bocholtz.
10) BOUWLAND in Bosveld (driehoekje) C 630 groot 5.95 aren.
11) BOUWLAND i. d. Berg, B 558 groot 19.10 aren.
12) SCHAAPSWEI i. d. Berg, B 524 groot 8.60 aren. Gemeente Wittem:
13) HAKHOUT in Nyswiller Bos, B 2084—2085 samen groot 13.90 aren.


Onmiddellijk daarna zullen tegen contante betaling krachtens bevel v.d. Heer Kantonrechter te Heerlen bij opbod defin. publ. verkocht worden de tot voormelde bioscoop behorende:

2 Bauerprojectieapparaten met bijbeh. transformator, omwikkelaar, filmspoelen enz. en 433 bioscoopstoelen. Nadere inlichtingen ten kantore v.d. Notaris.

 

SIMPELVELD Notaris GOORISSEN te WITTEM zal op Donderdag 29 Januari 1953 en zo nodig volgende dagen, te 9 1/2 uur vóórm. in café v. Wersch-Wark te Simpelveld, Vroenhofstraat 1, krachtens bevel v.d. Heer Kantonrechter te Heerlen om uit onverdeeldheid te geraken tegen contante betaling defin. publiek verkopen: DE GEHELE INVENTARIS behorende tot hotel-café-restaurant, winkel, bakkerij en woonhuis der erven v. Wersch-Wark, waartoe onder meer behoren: brandkast, div. slaapkamers best. uit: bedden met toebehoor, kleerkast (resp. linnenkast), nachtkastjes, stoelen, tafeltje en kleedjes, buffet z.g.a.n. met opzet, eetkamer best. uit buffet, tafel, 4 stoelen, 2 armstoelen, pouf, eikenkast, radiokast, spiegels, kapstokken, electr. straalkachel, badkuip, oude vleugelpiano, piano, cafétafels, caféstoelen, stoelen, sofa, salonradio met pick-up, orgel, regulateur, fornuis, gasgeyser, ijskast, weegschalen, electr. koffiemolen, winkelrekken, toonbank en verder winkelgereedschap, ijsmachine met motor en conservator, deegmachine, broodjespers, kloppers, platen en verdere bakkerij-gereedschappen, wasmachine, droger, wasketel, tuingarnituur best. uit 100 stoelen, 110 ijz. vouwstoelen, 10 ijz. tafels, 60 ijz. hokkers, 40 tafels (lange en kleine), stoelen, 15 banken, 11 ijz. leunstoelen, 6 ronde tafels, 120 rieten stoelen met tafels en hokkers, ladders, porcelein-, glas- en aardewerk, en hetgeen nog meer te koop wordt aangeboden.

1961

100 jaar bestaan

Eigenlijk had het feest in 1965 gevierd moeten worden, want toen bestond het echt 100 jaar.

 

SIMPELVELD
HOTEL MAXIME BESTAAT ZONDAG HONDERD JAAR

Het is geen gemakkelijke taak om in Simpelveld de heer Van Wersch te vinden, zonder zijn voornaam te kennen. De familie Van Wersch is namelijk zo uitgebreid dat men haar de Jansen’s van Simpelveld zou kunnen noemen. De conclusie ligt hierbij voor de hand dat de naam Van Wersch reeds vele jaren verbonden moet zijn met het wel en wee van deze gemeente. Verwonderlijk is het dan ook niet dat het hotel-restaurant Maxime, annex brood- en banketbakkerij en de koloniale warenhandel gevestigd aan de Vroenhofstraat 1, die zondag 8 januari een eeuw zal bestaan, de naam Van Wersch draagt. Het is de heer Maxime Van Wersch, die sinds 1953 zijn veelsoortig bedrijf met alle voortvarendheid leidt.

Het werd in 1861 gesticht door de grootvader van de huidige eigenaar, de heer Hubert Van Wersch. In 1905 nam ’t Van Wersche “.Juunje” de zaak over. Deze Van Wersch is wel een bijzonder populaire figuur geweest in Simpelveld. Hij trouwde met een Luxemburgse, die later raadslid van deze gemeente werd. Een van zijn zoons, Maxime, smaakt thans het genoegen van het honderd jarig bestaan van het bedrijf aan de Vroenhofstraat te beleven. Zijn aandacht verdeelt hij sinds 1953 over het hotel Maxime, met zijn veertien logeerkamers, zijn brood- en banketbakkerij met als specialité de la maison linzentaart en een koloniale warenhandel. Zondag 8 januari zal de heer Van Wersch en zijn gezin in het hotel recipiëren van 11 tot 2 uur.
bron: Limburgsch Dagblad 7 januari 1961

In vergelijk met de vorige ansichtkaart zie je dat  alle ramen, zowel boven als midden en beneden, zijn veranderd. De middelste ramen zijn geverfd. Ook zijn de vlaggen verdwenen. Op de achterkant van de kaart staat: Gerda + Maxime van Wersch.

1967

brandFelle brand in Simpelveld
SIMPELVELD. Donderdagavond, omstreeks tien uur, brak er in de opslagruimte achter het hotel Maxime in Simpelveld een felle brand uit. In de opslagruimte had de heer Van Wersch, de voormalige exploitant van Simpelvelds „Witte Bioscoop” een 200-tal stoelen plus enkele houten vloeren opgeborgen. Door nog niet bekende oorzaak raakte deze inboedel in brand.


De brand vormde een geducht gevaar voor een nabij gelegen tankstation, alsmede voor het hotel, annex bakkerij. Binnen welgeteld vijf minuten na het alarm was de brandweer van Simpelveld ter plaatse. Onder leiding van brandweercommandant Cleuters, alsmede tweede brandmeester Vijgen slaagden de spuitgasten erin de uitslaande brand binnen een half uur volledig de baas te worden. Het winkelgedeelte van de opslagplaats en alle bioscoopstoelen gingen verloren. De verzekering dekt gedeeltelijk de schade.
Bron: de Nieuwe Limburger 24 maart 1967

bij maxime
Zeventiger jaren
bij maxime
1973

1981

In de krant van januari 1981 verscheen een bericht dat het hotel Maxime op 31 januari 1981 precies 120 jaar bestond.In dat jaar woonde inmiddels de vijfde generatie van Wersch in het pand. De van Werschen woonden er al vanaf 1861. Feitelijk woonden zij er van 1865. In 1864 woonden zij in de Irmstraat en in 1865 in het huis aan de kerk. Het hotel was in 1981 dus 116 jaar oud. In 2015 was het hotel-restaurant 150 jaar oud. Alleen zaten er toen geen Stamgenoten meer in.

trompetterDe Trompetter van 28 januari 1981 schreef:

SIMPELVELD – Toen Hubert van Wersch in de van 1838 daterende boerderij ‘Tegenover de kerk’ te Simpelveld, de tegenwoordige Vroenhofstraat, een café startte vermoedde hij niet dat dit een familiebedrijf zou worden, waarin nu reeds de vierde en vijfde generatie woont. Hubert van Wersch richtte destijds een kamer in voor het schenken van drank.
Het was in het jaar 1861 en in die tijd helemaal niets bijzonders. Simpelveld bestond voor 90 procent uit boerderijen en bijna iedere boerderij had als bijverdienste ook een drankgelegenheid, waar men samen kwam om een pintje te pakken, na het werk te praten en een kaartje te leggen.

Hubert van Wersch gaf zijn zaak over, na 43 jaar, aan de legendarische Jos (Jupke) van Wersch, die de ouderen zich nog heel goed herinneren. Hij was ‘in de zaak’ gedurende 50 jaar, van 1904 tot 1954. In die tijd was er veel gebeurd. De eertijds boerderij-café, was nu geen boerderij meer, maar wel: hotel-restaurant-slijterij-bakkerij-levensmiddelenwinkel en Witte Bioscoop, alles een begrip in de streek.


Met z’n 7 zusters en 4 broers had hij een grote bekendheid in de hele regio en ver daarbuiten, waar het de naam Van Wersch betreft. De vele Van Werschen uit Kerkrade en Heerlen, maar ook in België tot Parijs toe, zijn steeds op enigerwijze familie van elkaar. Bij een grote reünie twee jaar geleden, was de grote zaal van Hotel Maxime, zoals de zaak nu heet, veel te klein. Opmerkelijk was toen dat de voertaal Frans was. Van elke Van Wersch wordt verwacht dat hij Frans spreekt. In 1954 nam zoon Maxime de zaak over en werd Hotel van Wersch, hotel Maxime. Net als zijn vader, was hij een markante figuur in Simpelveld en verre omstreken.


Maxime was een geniaal pianospeler, die bij alle mogelijke gelegenheden pro deo zijn kunst toonde, ten behoeve van de humor die steeds een belangrijke plaats innam in huize Van Wersch. Ontelbaar zijn de anecdoten die over en door de Van Werschen verteld zijn en worden. Men zou er een boek over kunnen schrijven.
Met de komst van de 4e generatie Maurice veranderde veel. De Witte Bioscoop bestond na 40 jaar niet meer en Maurice dankte ook slijterij, bakkerij en levensmiddelenzaak af.
Het geheel werd een exclusieve eetgelegenheid. Zij is nu reeds in verre omtrek bekend en groeit nog steeds. In hotel Van Wersch werd bijna 100 jaar geleden de harmonie St.Caecilia opgericht, die hier (Jos v. Wersch was nog dirigent) 70 jaar verbleef en waarvoor men indertijd achter het hotel een ‘Wintergarten’ bouwde met ingebouwd kiosk, vijvers en bloemperken. Hier was ook de bakermat van de Pdv. De Kroon, turnde hier Werk naar Krachten en was er de toneelvereniging Vondel thuis. Nu verleent hotel Maxime nog onderdak aan het gemengd kerkelijk zangkoor Harmonia, RK Vrouwengilde, jeugdkoor The Flowers, Dans- en Showgroep Simpelveld en Bloemenvereniging Irene. Hotel Maxime had ook de eerste vaste ingebouwde kegelbaan uit de streek en was de Witte Bioscoop de enige tussen 1953 en 1963.


Maurice Il is nu reeds aangewezen als de vijfde generatie van de Van Werschen, die een burgemeester in haar gelederen had, waarnaar in Simpelveld een straat genoemd is, maar ook was er een gemeente-secretaris, een koster, een dokter, en leraar en gaat u zo maar door.
Bij het huwelijk van zijn zoon sprak vader Maxime de intussen historische woorden:
„Wat. een feest. Naast het huwelijk op 14 oktober hebben mijn dochter en ikzelf ook nog verjaardag, heb ik 40 jaar dezelfde notaris, 40 jaar dezelfde boekhouder, 40 jaar dezelfde advocaat en verkoop ik 40 jaar Heineken Bier. Bovendien komen in huize Van Wersch beide Limburgse kranten vanaf de oprichting, 25 jaar Brands Bier heb ik 10 jaar dezelfde slager, de langste zoon van Simpelveld en dat zou ik bijna vergeten 25 jaar dezelfde vrouw.
Omdat de Van Werschen steeds iets anders zijn als anderen zei toen Maurice tegen zijn inmiddels overleden vader:
„Ik wacht niet met een jubileumfeest bouwen tot de zaak 125 jaar oud is. Ik doe dit als ze 120 jaar is.”
Daarom kan ieder die Maurice en Gerda van Wersch wil feliciteren zondag as. terecht in Hotel Maxime van 17.00 tot 20.00 uur. Proficiat en nog vele jaren.

1985

lim-dgbld-31okt1985

Duik in het verleden.
Op 23 november 1894 sloten HUBERT VAN WERSCH –hotelier in Simpelveld- en EDO JOHANNES BERGSMA- voorzitter ANWB- de volgende overeenkomst: De werkende leden van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond zullen tot wederopzeggings toe het recht hebben van het genoemde hotel gebruik te maken tegen het volgend tarief: logies met ontbijt 1  gulden, diner zonder wijn 75 cent, diner met een halve flesch wijn 1,25 gulden en wijnen volgens wijnkaart 20% korting.

 

Nu, éénennegentig jaren later, bestaat dat hotel-restaurant nog steeds (hetgeen men overigens ook van de ANWB zeggen kan). Het draagt de naam Maxime, is gesitueerd aan de Vroenhofstraat en wordt nog altijd bestierd door ene VAN WERSCH. De vieve, goed van de tongriem gesneden, prima kokkerelende MAURICE. Zij die in het de gehele dag geopende petit-restaurant van Maxime een snelle hap willen nemen, vinden onder hun bord een groot papieren servet met een reproductie van „De roeierslunch” van Pierre August Renoir. Zij die méér tijd hebben en in het specialiteiten-restaurant (waarvan de keuken van 12.00-14.30 en van 17.30-21.00 uur geopend is) wensen te smikkelen,  vinden hun tafel gedekt met door de slotzusters (Redemptoristinnen) van Partij-Wittem keurig gewassen en gestreken linnen.

 

Maurice: „Als ik er met de vuile was aanbel en moeder vervolgens de deur opent, zegt ze altijd: Ah, daar heb je onze zondaar weer!” In hoeverre Maurice van Wersch in strijd handelt met goddelijke of zedelijke wetten, ontgaat mij. Vast echter staat dat hij, naar mijn beste weten, beslist niet zondigt tegen de beginselen van de edele kookkunst. Hij kookt goed, de guitige Maurice. Was het mijn gade niet die in dat Simpelveldse restaurant uitriep: „Zo’n lekker pasteitje heb ik zelden gegeten!” Een compliment uit de mond van een rasechte Maastrichtse vrouw uit een stad die eens naam maakte met haar met gehakt vlees of gevogelte gevuld gebak van fijn deeg.

 

De lof gold Maurice’s ,Rouchee des crevettes”, een pasteitje met in armagnac gedrenkte garnalen overgoten met een romige saus. Hoewel er momenteel aan het wild alle eer betoond wordt, blijft  Maurice zijn kalfsvlees roemen. „Prima spul, al zeg ik het zélf. Hij serveert het in creaties onder meer als „Steak de veau Zingara”  (mét uitgebreide garnituur voor 28,50 gulden) en „Steak de veau grandmère” (met champignons en pikante saus voor 29,50 gulden). Jawel, men eet goed bij Maurice.

 

„Er zijn mensen die in september al hun Kerstmenu reserveren zonder te vragen hoe het er uit ziet”. De sfeer is er echt Limburgs. Ongedwongen, joviaal. En, na enig overleg met de „patron”, drinkt men in die sfeer bijvoorbeeld een Chateau Beaumont, een Haut Medoc cru Bourgeois die voor 25 gulden per fles op de kaart staat. Ik bedoel maar, ook op het vlak van gegist druivesap blijft men er op niveau. Er zijn er niet meer veel die zich per fiets, met in hun achterhoofd wellicht de Léhar-achtige melodie „Darm geh ich zum Maxime…”, naar dit Simpelveldse restaurant begeven.

 

Vroeger was dat anders. In de destijds met de ANWB gesloten overeenkomst staat onder meer te lezen: Voor de rijwielen der Bondsleden, zoolang zij van het hotel gebruik maken, zal een behoorlijke bergplaats worden aangewezen, waarvoor geenerlei vergoeding in rekening zal mogen gebracht worden“. Tegenwoordig bereikt men Maxime in Simpelveld per auto. Wel of niet in het bezit van een „Diner voor Twee”-kaart, een actie waaraan ook Maurice van Wersch deelneemt.

bron: Limburgsch Dagblad 31 oktober 1985.

1986

maxime-lim-dgbl-29-mrt-1986SIMPELVELD – Hotel Maxime in Simpelveld is één van de bekendere horecagelegenheden in de regio. In de 125 jaar dat het hotel nu bestaat, zorgde de familie Van Wersch er voor dat het hotel met de goede Franse keuken, vlakbij de oude parochiekerk en aan het enkele jaren geleden door de gemeente aangelegde pleintje met de Franse lantaarns, die bekendheid kreeg die het nu heeft.

 

In 1861 nam Hubert van Wersch de winkel over die gevestigd was in het in 1838 gebouwde pand en begon hierin een café en een kruidenierszaak. In 1905 nam zoon Jupke de zaak over en het is aan diens energieke vrouw te danken dat de zaak werd uitgebouwd tot een klein familiebedrijf. Zij was bekend in Simpelveld, de zeer Frans aandoende mevrouw Van Wersch-Wark, die – heel revolutionair in 1923 – de eerste bioscoop van de bekende Frans Mikkinie overnam en naar Simpelveld liet komen. Zij was de grote zakenvrouw die reeds in 1907 de zaal annex kegelbaan liet bouwen.

 

Derde generatie
De man van de derde generatie Maxime legde toen als jongetje de eerste steen. De zaak werd naar hem genoemd, maar het duurde tot het overlijden van mevrouw Van Wersch dat hij de zaak kon overnemen en dat was in 1954. Ook hij was- net als zijn vader Jupke- een echt dorpsfiguur, die met de bekende Franse slag alles graag aan zijn eega thuis overliet. De grote familie Van Wersch heeft Simpelveld allerhande topfiguren geleverd. Zo was er een burgemeester, een drogist, een apotheker, een dokter, een gemeentesecretaris Van Wersch. Bovendien waren de Van Werschen erg muzikaal. Toen de harmonie de eerste zaal van het ‘kloosterstadje’ in gebruik nam, was Jupke reeds jaren dirigent. De dirigeerstok van St. Caecilia bleef 35 jaar in zijn handen. Zijn zoons, Leo, Maxime en Hubert speelden ook in de harmonie, behalve op klarinet konden Maxime en Hubert ook goed op de piano uit de voeten. In de tijd van de stomme films in de Witte Bioscoop, speelde Maxime herhaaldelijk de piano.

 

Veranderingen
Na het overlijden van Maxime nam zoon Maurice in 1973 de zaak over. Er veranderde opeens veel. De Franse stijl werd uitgebouwd, maar de Franse slag verdween. Maître Maurice zwaait zelf de ‘pollepel’, in hotel-restaurant Maxime, in goede samenwerking met zijn vrouw Gerda. Kegelbaan, bakkerij en levensmiddelenzaak verdwenen en daarvoor in de plaats kwam een ‘petit restaurant’ en een specialiteitenrestaurant voor grotere groepen. Maurice zorgt uitstekend voor zijn zaak, want hij wil alles ooit aan zijn zoon Maurice II overdragen. Er is steeds werk aan de winkel in Hotel Maxime.


Het bijna net zo oude kerkelijke zangkoor Harmonia, heeft hier het verenigingslokaal evenals de balletclub, vrouwengilde en mooi meegenomen bij toepasselijke gelegenheden de bloemenvereniging Irene. Sinds 1894 is hotel Maxime een bondshotel van de ANWB, de oude oorkondes zijn nog voorhanden. Het gastenboek liegt er niet om. Veel mensen uit landen in Europa en daarbuiten, waaronder Jan Borla uit Polen die na een geslaagde hartoperatie in Nederland zijn afscheidsdiner in het hotel gaf en daar – getuige de opmerkingen in het boek – zeer tevreden over was. Overigens net als gouverneur Kremers en minister Brinkman en honderden anderen. Het 125-jarig bestaan wordt niet op één dag gevierd, maar het hele jaar door zullen er wat bijzondere evenementen gehouden. Na het seizoen wil Maurice van Wersch een ‘open dag’ houden.

bron: Limburgs Dagblad 1986.

1986

maurice van werschMaurice van Wersch drijvende kracht achter ,,Maxime”
De 36-jarige kok en restaurateur Maurice van Wersch heeft zijn liefde voor bet horecabedrijf niet van vreemden, immers reeds 4 generaties lang, nu al 125 Jaar, exploiteert de fam. Van Wersch het café-restaurant-hotel ,Maxime” nabij de Simpelveldse St. Remigiuskerk.

 

Hubert van Wersch was de grondlegger (via pension, bakkerij en café). Joseph nam later de touwtjes in handen om op gezegende leeftijd het roer over te dragen aan Maxime van Wersch, de vader van Maurice, die in 1977 kwam te overlijden en naar wie het nostalgisch ingerichte café-restaurant-hotel sindsdien is genoemd. Wie herinnert zich niet de Witte Bioscoop die direkt na de oorlog tot 1968 een vast publiek trok. Maxime had het oppertoezicht en ..operateur” Pietje Bonten bediende de knoppen.

 

Koerswijziging
Sinds 1978 heeft Maurice van Wersch geassisteerd door zijn echtgenote Gerda, in het verbouwde gedeelte een specialiteitenrestaurant geopend, dat uniek voor Simpelveld is en dat ook uit de gehele regio tal van vaste bezoekers trekt. Maurice presenteert zijn verwende gasten een seizoenkaart, samengesteld uit louter verse ingrediënten, Zo is er afhankelijk van het jaargetijde, everzwijn, reebout, haas, asperges en tal van verse vissoorten. Vooral is er momenteel veel vraag naar vis, zoals zalmforel, zeetong, zeewolf etc. Het geheel wordt in een fraai aangeklede restaurant- gedeelte van tongstrelende voor- en nagerechten voorzien, dit alles onder het motto: goede kwaliteit voor een betaalbaar bedrag.

 

Gastenboek
Het gastenboek, met grote figuren uit de politiek (Kremers, Braks, Van der Stee etc.), de omroepwereld (Aad van den Heuvel en Tineke de Groot), tal van nationaliteiten (van Israël tot Saoudi Arabië) en verenigingen en organisaties uit de gehele regio plus tal van particulieren bewijzen, dat Maurice van Wersch zijn regionale en landelijke erkenning inmiddels gekregen heeft. In februari 1986, erkende de ANWB een oude akte uit 1894 als authentiek en ging opnieuw over tot de toewijzing van ANWB-restaurant, een gebeurtenis die nog meer mensen uit vele windstreken ooit “Dann geh’ ich zum Maxime” doen zeggen. Wie sneller geholpen wenst te worden kan terecht in het ,,Petit-Restaurant”. ,,Maxime” heeft een grote zaal voor feesten, begrafenissen, bruiloften en partijen. Vele verenigingen hebben er al decennialang hun home.


Hoe goed de zaken draaien bewijst de agenda van Maurice, die aantoont dat de maanden mei, juni en augustus wat de zaalaccommodatie betreft, praktisch zijn volgeboekt met bruiloften en andere partijtjes. In het weekend is reserveren gewenst.

1989

maxime-2-lim-gbl-1989

Toen journalist Jos van Wersch in 1989 zijn familielid Maurice van Wersch in diens restaurant bezocht, schreef hij een groot artikel hoe (calorie) rijk hij hier gegeten had. Hij wilde hier in de stijl van La Grande Bouffe ook eens dineren. Tussen 13.00 en 17.00 uur gingen heel wat gangen door zijn mond. De fotograaf maakte bovenstaande foto: Het enige moeilijke moment was toen de kok met het derde hoofdgerecht arriveerde, (zesde gang). Het bleek een zeetong van uitzonderlijke grote afmetingen te zijn. Niettemin alleen de graat bleef over.

1994

Maurice staat inmiddels 25 jaar achter de kachel (lees fornuis) van restaurant Maxime.

2012

Foto; Nico Scheuder

Foto:Nic Schreuder

Maurice stopte in 2000 met het hotel-restaurant. Het werd door Lily en Nick Schreuder van Maurice van Wersch gekocht. Sinds die tijd is er veel geld en energie gestoken in het eigenhandig restaureren van het complete complex met respect voor historie. Sinds 2010 wonen zij zelf in het penthouse met fantastisch uitzicht op de oude dorpskern. Toen de huurder voorjaar 2012 vertrok, werd dit aangegrepen om ook de binnenkant van het restaurant te vernieuwen. Bij het slopen van de wanden kwamen er oude elementen van de vroegere bakkerswinkel naar voren. Het raam werd in ere hersteld en ook de oude gewelfde plafonds zijn gerestaureerd.

In juli 2012 kwam er een nieuwe huurder, Joost Steinschuld. Hij investeerde in een nieuwe keukeninventaris zodat het restaurant weer aan de moderne eisen voldoet. In gedachte de historie van het pand stelde de eigenaar dat de huurder de naam Maxime diende te hanteren. Het werd Bijmaxime.

De drie generaties hoteliers:

bron van enkele foto’s van het hotel: Michael Reinders

jurken Van Wersch
Jupke van Wersch (1871-1932)
maxime Van Wersch
zoon Maxime van Wersch (1906-1977)
maurice van wersch
Kleinzoon Maurice van Wersch (1950-2019)

Klik hier voor Jupke van Wersch in de Simpelveldse Tak
Klik hier voor Maxime van Wersch in de Simpelveldse Tak
Klik hier voor Maurice van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: