Genealogische website Warsage

jöbses van werschTina van Wersch werd als Anna Maria Hubertina van Wersch in 1856 in Simpelveld geboren. Zij overleed echter als Anna Catharina Hubertina van Wersch in 1928. Al haar twintig broers en zussen kregen de naam Hubert of Hubertina in hun doopnaam.Zij trouwde in 1880 in Simpelveld met Cornel Jöbses uit Wijlre die wat later het café Jöbses in de Irmstraat begon. Zij kregen tien kinderen. De jonggehuwden staan bij de bloemen. Haar ouders staan rechts op de foto, zijn ouders, Winand Jöbses en Anna Gertrudis Berger, staan links op de foto. De grootouders zitten op de eerste rang.

Café Jöbses

Van ca. 1890 tot en met 1955 zat aan de Irmstraat in Simpelveld eerst de winkel en het café Cornel Jöbses-van Wersch en wat later het restaurant Jöbses, eigendom van Cornel Jöbses (1853-1933). Later kreeg dit café de naam Oud Zumpelveld.

Op de foto is dat het gebouw rechts waar al die mensen voor staan. Wellicht staat zijn vrouw Tina van Wersch (1856-1928) er ook op met het witte schort voor. Of anders de vrouw in de deuropening met het kind op haar arm.

 

Jarenlang was Cornel ook de directeur (een oud woord voor de dirigent) van het mannenkoor Sint David in Simpelveld dat bij hem in het café Jöbses repeteerde. Klik hier.

 

In 1907 had Cornel drie bedrijven: een herberg, een slagerij en een winkel in kruidenierswaren. Voor iedere zaak werd door de gemeente Simpelveld een geschat inkomen genomen van f. 350 per jaar.  Daarover moest hij belasting betalen van 1,25%. Dus over 1907 betaalde hij ƒ 13,12 belasting.

 

In 1921 adverteerde hij met Café C. Jöbses in de Irmstraat 65a. Samen met zijn broer had hij ook nog een winkel in pootaardappelen en fourage: Gebr. Jöbses en Co. Ook hadden zij telefoon. Hun nummer was 35. Doordat het dorp groter werd, werden er ook in de Irmstraat huizen bijgebouwd. Daardoor vond er in 1931 een omnummering plaats. Nu woonden zij op nummer 37.

gebr jöbses
1931

In 1931 werd er aan het pand café Jöbses door hun zoon Pieter (1886-1962) een feestzaal bij gebouwd. In dat jaar liet Pieter ook de drankvergunning overschrijven op naam van zijn vrouw Maria Caubo.
Tot ca. 1935 was het tevens een winkel: pootaardappel en fouragehandel van de Gebr. Jöbses.

 

Toen Cornel in 1933 overleed, leefden er nog zes kinderen. Twee jaar later werd de zaak  C.H. Jöbses in de Irmstraat 37a opgeheven. Hun zoon Pieter (1886-1962) had de zaak overgenomen. Een van de zalen in het gebouw werd gebruikt als verenigingslokaal. Ook hij was betrokken bij de harmonie St. Caecilia, net als zijn vader. Zijn vader zat met zijn zwager Max van Wersch in de harmonie St. Caecilia. Klik hier.

Pieter en zijn vrouw namen in 1955 afscheid van het pand Irmstraat 37 in Simpelveld.

 

Bij het overlijden van Pieter in 1962 schreef de krant: Dinsdagmorgen overleed in de leeftijd van 76 jaar de heer P. Jöbses.
De overledene was een der markantste Simpelveldse figuren uit vroegere jaren. Hij was onder meer oprichter en jarenlang onderdirecteur van Simpelvelds Mannenzangvereniging, het huidige Mannenkoor St.-David. Ook van het Simpelveldse dubbelkwartet is hij lange tijd een der beste krachten geweest. Daarnaast had hij een grote liefde voor het toneel. De vertolking van tientallen hoofdrollen maakte hem tot in de verre omtrek een bekend figuur. De vele onderscheidingen en bekers herinneren aan deze glorievolle tijd. Ook de sport en speicaal de gymnastiek, genoot zijn belangstelling. In de vroeger door hem geëxploiteerde zaal Jöbses is de huidige Simpelveldse Turn- en Acrobatenclub T.A.C. groot geworden. Voor deze verdienste werd hij een tiental jaren geleden tot ere-voorzitter van T.A.C. benoemd. Zijn heengaan betekent voor Simpelveld een verlies. 

Mannenkoor Sint David

Hun zoon Max Jöbses (1884-1972) was mede oprichter van het mannenzangkoor St. David in Simpelveld. Toen hij overleed schreef het Limburgs Dagblad de volgende dag: Op 89-jarige leeftijd overleed de heer Max Jöbses. De heer Jöbses was de nestor van de Van Wersch-familie.
Hij werd in Hotel Maxim geboren en stond bekend als zanger. Hij was mede-oprichter van zangkoor St. David en oud-soloklarinettist van de harmonie St. Caecilia. Hij wordt zaterdag na een plechtige mis van requiem begraven om 11 uur. Voordien is gelegenheid tot conduleren in de kerk.
Een andere krant schreef dat hij een van de pioniers van het plaatselijk culturele leven was.

Tegen het eind van zijn leven schreef hij een kritisch stuk over Sint David:

 

mannenkoor St DavidBekendmaking over het ontstaan v.d. Zangvereniging St. David
Deze verenging is opgericht 1905. In 1955 werd gouden jubileum gevierd met ’s morgens een H. Mis voor levende en afgestorven leden. Er is toen de hele dag feest gevierd met eten en drinken zoveel als zo maar konden en het
geld op was van Z.V. St. David. Dit was een onvergetelijke dag geweest. Van toen af heeft St. David geen woord meer gezongen. Nu over het leven van St. David. Alzo opgericht in 1905. Toen hebben wij vendelwijding gehouden en in 1920 15 jarig bestaan gevierd met niet minder dan 68 verenigingen zonder steun van iemand en geen beschermheer en ook niet van de Armenkast. Dit zijn natuurlijk de belastingbetalers, die hadden wel krediet van de gebroeders Jöbses. In 1928 zijn wij naar het Muzlekconcours in Terwinselen geweest. Daar kregen wij een Eerste Prijs in het klasse zingen en de Eerste Prijs in de Ereklas. Dit was een prestatie, dat had Simpelveld nooit beleefd en zal het ook nooit beleven, bezonders als men altijd op zulke dwarsdrijvers aangewezen is, dat waren altijd dezelfde personen, maar bij St. David kwamen ze niet goed aan boord! In 1936 zijn wij naar Nunen op Concours geweest onder D. Stalmeyer. Toen hadden wij 70 Punten teveel voor een eerste Prijs. Onder de jurieleden was ook de componist van het verplicht stuk. Toen wij gezongen hadden viel die de Directeur voor de schouders en gratuleerde hem dat dit juist zijn gevoelens waren geweest over dit stuk. In 1937 gingen wij naar Valkenburg. Daar was het in het klassezingen niet goed meegevallen. In het Ereklas zingen waren fl. 60.- 40.- en fl. 20.—. Daar hadden wij volgens de direkteur het beste gezongen en kregen geen prijs. Ik had wel gehoord van goede bekende zangers, dat wij goed gezongen hadden. Dit had geklonken als een klokje. In 1940 kwamen onze buren over de grens en toen was het afgelopen met zingen.


Nu kan ik beweren, dat geen van die dwarsdrijvers van de M.St.D. van 1940 af een woord meer met ons gezongen hebben en dat het altijd dezelfde dwarsdrijvers waren. Het eerste maal was stemming over het : bestuur, wilde zich de macht in handen nemen, daar was ik te gauw bij en had hen doorzien. 2 Maal gingen wij naar Klimmen naar een test, Toen gingen verscheidene leden niet. Zij meenden dan kunnen ze niet zingen, maar waar de verenging van Jöbses kwamen, daar ging het altijd goed. In 1938 kwamen enige personen met een voorstel de vereniging op te heffen en niet meer te zingen. Toen werd hun gezegd als ze niet meer wilden zingen, dan konden ze thuis blijven. 1e Dagen daarna kwam een van de grootste dwarsdrijvers vragen hoe gaat het met de zangvereniging. Mij broer zei tegen die man zo goed als vroeger. Ik heb enige veranderingen met de zangers gemaakt, nu klopt het weer als een bus. Ja zegt hij ik ben er nog niet uit ik heb dit en ik heb dat. Ik kom weer. Is niet nodig zei mijn broer, wij worden klaar zonder U en dit zijn ook weer dezelfde personen die mijn broer zaliger de doodsteek hebben gegeven en voor mij schuld hebben aan zijn dood. Het was ook hard voor mij, maar ik ben er niet onder bezweken. De tegenslag van die dwarsdrijvers heeft mij altijd op de benen gehouden en dan kon ik ook niet bekend maken hoe alles zich afgespeeld heeft.


Toen bij het 15 jarig bestaan hadden wij geen hulp van een kant, die hadden dit van de Geb. Jöbses en dat was genoeg. Hij hadden toen fl, 200.00 eerste prijs, fl 150.00 tweede prijs, fl.100.00 derde prijs en fl. 50.00 vierde prijs, maar nu wordt alles gehouden op de armenkast, belastingbetaler wat ik niet recht vindt dat die belastingbetaler hieraan moet betalen, waar hij tegenover staat juist als ik nu die ik U schuld aan de dood van mijn broer zaliger geef en moet. Ik meen toch als meen een groot feest op touw zet, de mensen die hieraan de verdienste hebben kunnen medewerken en de Heren zelf en hun kasteleins enige bijdrage kunnen bijdragen en niet de Heren spelen als die dwarsdrijvers altijd gedaan hebben.


Ja die tijd van St. David was een mooie tijd als men daaraan terugdenkt, Dit was een vereniging die was overal bij als wat te doen was, die kenden ook geen onderscheidt in de leden, niet als die dwarsdrijvers. Toen we terugkwamen van den Haag riepen ze al van verre uit de weg daar komen wij aan. Maar over de zangvereniging ala men met oude zangers die vroeger erbij waren spreekt dan hoort men nog altijd niets als lof en hadden wij concert dan was het altijd voor de tijd van begin de hele zaal bezet en dan was dan van 6 tot 1 uur s’nachts en theater spelen en dan waren wij nog niet uitgespeeld. Ja dat was een mooie en
 plezierige tijd geweest, maar wat de gebroeders Jöbses op touw zetten dat lukte altijd wel dikwijls met moeite maar het lukte toch.


Ik geloof genoeg voor ene keer. Las iemand nog meer verlangt laat ik nog eens wat van mij horen. Ik weet genoeg over die altijd dwarsgedreven hebben, maar die zijn in in Simpelveld de goeden die worden hier met de hoogste eer bekleed voor 50 jaar dwarsgedreven te hebben.


M. Jöbses

Huwelijk Jöbses-Snels

snels jöbses
Op 1 september 1920 trouwde hun dochter Wilhelmina Jöbses met Vincent Snels uit Dongen. Hij was slager. Bij die gelegenheid werd in Simpelveld een foto gemaakt.
 1. Joseph Schul
 2. Jos van Wersch
 3. Anna van Wersch-Wark
 4. NN
 5. Kees van Disseldorp, zwager van Vincent Snels
 6. Martien Wings
 7. Hubert van Wersch
 8. Nico Snels
 9. Hub. Hermans
 10. Chris van Disseldorp, zwager van Vincent Snels
 11. Snels
 12. Hubert Jöbses (oudste broer)
 13. Tina Jöbses-Camps (zijn vrouw)
 14. Kees van Dongen
 15. Antonia Snels
 16. Piet Jöbses (broer)
 17. Ella D. Sampermans
 18. Maria S. van Wersch
 19. Hubert Berger
 20. Leo van Wersch
 21. Emile Delhaye (man van Anna Hubertina Jöbses, nr. 33)
 22. Max van Wersch
 23.  Emilie Jöbses (zus)

24: Marinus Snels

25: Vincent Snels (echtpaar)

26: Wilhelmina Jöbses (echtpaar)

27: Francisca Broeders (vrouw van Anton Snels, nr. 28)

28: Anton Snels (burgemeester Drunen)

29: Xavier van Wersch

30: Helene van Wersch-le Page

31: Max. Jöbses (broer)

32: Jacob Gijselaar

33: Anna Delhaye-Jöbses (oudste zus, getrouwd met nr. 21)

34: Emilie van Wersch

35: Thomas Snels (vader van de bruidegom Vincent)

36: Maria Snels-Akkermans (moeder van de bruidegom Vincent)

37: Hubert van Wersch

38: Cornel Jöbses

39: Anna Sturen-van Wersch

40: Bep Robroeks-Jöbses

41: Arthur Delhaye (kinderen van Anna Hubertina Jöbses en Emile Delhaye)

42: Hubert Delhaye

43: Bertine Delhaye

44: Cornel Delhaye

Klik hier voor Tina van Wersch in de Simpelveldse Tak.

Klik op een van de onderstaande foto’s voor vergroting en uitleg.

error: