Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?
Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

WIJ.1. Jacobus van Weers / van Weerst / Von Wersch, gedoopt ca 1710/1720, overleden Etenaken 28 november 1799,

trouwde 1: Catharine Herwartz, begraven Etenaken 13 januari 1748,

trouwde 2: Etenaken 23 januari 1751 Anna Maria Caubo, geboren Wijlre, overleden Wijlre 14 september 1811, dochter van Mathieu Cauboo en Anne Catharine Schoenmeckers.

1 maart 1751: Jacobus Von Weers getrouwd met Anna Maria Caubo verkocht een weiland in Etenaken liggend aan Mathias Hillgers voor 45 Gottes heller. 

11 mei 1765: Jacob van Weers ruilde land met Walter Sleijpen gehuwd met Maria Catharina Ernens tegen diverse stukken land in Etenakerveld.

23 mei 1765: Jacob van Werst, inwoner van Wijlre gehuwd met Anna Maria Calvo (!) leende van Philippus Jacobus Colson, vicaris en broeder van de St Anna kapel van de collegiale kerk van OLV in Maastricht 200 guldens Maastrichter koers. Even later betaalde Jacobus van Wiers het geld terug. Als borg had hij de volgende stukken land gesteld: een morgen land in het Elkenraederveld onder Wijlre, 85 kleine roeden land aan de Vogelshage, getaxeerd 100 guldens, 77 kleine roeden aan de Langenberg, getaxeerd 70 gulden, 50 kleine roeden gelegen in de Cleeven aarde, getaxeerd 50 gulden, 29 kleine roede land aan de Langenberg, 37,5 kleine roeden gelegen op den Weert, getaxeerd 62 guldens, 57 kleine roede land gelegen in de Cleeven Aerde getaxeerd 57 guldens, 67 kleine roeden land gelegen op den Scherpengier getaxeerd 67 guldens, een morgen land gelegen in de Vogelshaege getaxeerd 120 guldens, een kleine beemd 65 ellen gelegen in de Deelder Bemden getaxeerd 150 guldens, een beemd 50 el gelegen tot Engwegen getaxeerd 75 guldens. Verder alle roerende en onroerend goed. Jacob betaalde jaarlijks 5% rente.

12 maart 1772: Jacobus van Werst, gehuwd met Anna Maria Carbo (!), woonachtig in Etenaken Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre, ontving van de heer J.P.J. Wilhelmus, rentmeester van Aldenbiesen tot Maastricht 600 guldens Brabants Maastrichter koers. Een deel daarvan besteedde Jacob aan het terugbetalen van aan de heer vicaris Colton 200 guldens maar ook ter betaling van twee percelen land beide in Etenaken. Als borg stelde hij al zijn roerende en onroerende goederen waaronder zijn huis, schuur, en stallen met de huisweide en koolhof in Etenaken 100 kleine roeden groot, grenzend aan de zonsopgang met Rhoen en Gillis Straeten en aan de zonsondergang aan land van Baron van Belderbosch, een weide genaamd de Hool Grachtsweide 200 kleine roede, enz. Op 1 april 1788 heeft Jacob van Weers het terugbetaald.

31 maart 1773: Jacob Van Weers verkoopt aan Wilhelmus van de Flusschen uit Aldebiessen, een stuk land in Etenakerveld.
1774: Jacob van Weers verkoopt aan Andreas Steinbrück in 2e huwelijk met Maria Catharina Swanen akkerland in Langgraaft Wijlre.

22 maart 1775: Jacob von Wers verkoopt aan de erfgenamen Joannis Knops land aan de Keuterberg.

Hierna verkocht en ruilde hij nog diverse malen land.

5 april 1788: Jacob van Weers leende geld van Cornelius Rompelberg, toezichthouders van de Giselse Stichting in Gulpen, 250 Maastrichter gulden. Deze Rompelberg was vicaris =onderpastoor of kapelaan. Als onderpand stelde Jacob zijn huis met schuur, stal, tuin, huisweide in Etenaken en een aantal stukken land genaamd Ingewegen, Kampgen, Klotsberg, Langeberg, Vogelszang (of Vogelhaag), Samelsberg, Reijndershegge.
14 juli 1789: Hij leende weer geld van dezelfde stichting. Nu was dat 50 guldens.
Rolandus Ghijsels was pastoor van Gulpen van 1672 tot 1 januari 1725, zijn overlijden.
In zijn testament van 15 september 1721 richtte hij een geestelijke stichting op waarin al zijn roerende en onroerende goederen ondergebracht werden, twee tuintjes en 600 pattacons. In 1865 waren de curatoren mgr Vranken, bisschop van Colophon, vicaris van Batavia en de pastoor van Gulpen. Cornelius Rompelberg was kapelaan van pastoor Grous in Gulpen. Grous was in 1772 benoemd. In 1797 moesten de geestelijken de eed aan de Franse republiek afleggen. Grous en Rompelberg weigerden. Als gevolg daarvan werden zij vervolgd. Grous vluchtte naar dominee Essers in Gulpen en deed in het geheim de mis in Gulpen op de Pesch en in Ingber. Op 7 termidor 8 werden beiden ontslagen van vervolging. Op 12 juni 1803 werd de kerk weer voor de katholieke dienst gebruikt. Cornelius Rompelberg, overleed Gulpen 27 mei 1811. De stichting Ghijsels bestond nog in 1865.  Bron: Geschiedkundig overzicht van Gulpen, Maastricht 1865, G.C. Ubaghs.

29 april 1794: Jacobus Van Weers verkocht aan Peter Brüls gehuwd met Maria Ackermans ook in Wijlre wonend 75 kleine roede aan de Langenberg onder Wijlre liggend voor 225 guldens Brabants Maastrichter koers.

1796: Zij wonen in Etenaken. Jacobus Van Weers is een arme man. Bij hen in huis woont dochter Elisabeth van Weers, 37 jaar.

Uit het eerste huwelijk werd gedoopt

 1. Joanna van Weerst, begraven Stockem (=Wijlre) 3 oktober 1747.

  Uit het tweede huwelijk werden in Etenaken geboren en in de St. Gertrudis van Wijlre gedoopt

 2. Anna Catharina van Weersch, gedoopt Etenaken 15 september 1752, overleden Wijlre 7 april 1828, trouwde Etenaken 7 oktober 1782, Petrus Klinkenberg, overleden Wijlre 30 januari 1815, zoon van Jakobus Klinckenberg en Anna Maria Brouwers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jacobus Klinkenberg, gedoopt Wijlre 29 februari 1783.
  b. Anna Maria Klinckenberg, gedoopt  Wijlre 8 september 1785, overleden Wijlre 11 juni 1824 , trouwde Wijlre 12 augustus 1807 Jean Rameckers, geboren Wijlre.
 3. Nicolaas van Weerst, gedoopt 21 februari 1754, volgt WIJ.2.
 4. Fredericus van Weerst, gedoopt Etenaken 21 oktober 1756, begraven in het wit Etenaken 27 januari 1768.
 5. Maria Elisabeth van Weerst, gedoopt Bocholtz 28  april 1759, overleden Etenaken 9 maart 1802,  trouwde Heerlen 4 februari 1792 9 Nicolaas Drytti,  gedoopt Voerendaal, overleden Wittem 8 juni 1840, zoon van Jan Dritti en Ida Herberigs.
  1804: Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde hij in Etenaken op 14 november 1802 met Maria Gertrude Janssen.
  Uit dit huwelijk werden gedoopt
  a. Jacob Dritti / Drijtti, gedoopt Etenaken 6 april 1792.
  b. Anne Maria Dritti / Drittije gedoopt Etenaken 6 november 1793, ongehuwd overleden Etenaken 31 januari 1852.
  c. Jan Peter Dritti / Drittije, gedoopt Etenaken 29 juni 1796 ongehuwd overleden als Pieter Drittij,  Etenaken 24 februari 1862.
  
1862: Zijn overlijden werd door zijn broer Jan, dagloner, volgens zijn zegge 60 jaar aangegeven. Hij kon niet schrijven. Pieter was zonder beroep.
  d. Joannes Dritti / Drittij, geboren Wilder 1 mei 1798, overleden Den Bosch 25 december 1865,  trouwde Bocholtz 21 februari 1829 Joanna Maria Catharina Tennen / Dennen, geboren Bocholtz 7 februari 1808, overleden Bocholtz 21 april 1883, dochter van Arnoldus Tennen en Maria Anna Meijers.
  1817: Toen hij zich bij de Nationale Militie Wijlre moest inschrijven, stond nadien in het register dat den geboortendag is niet te vinden in geene Register. De militair schreef maar 1800. Hij was knecht en zijn vader dagloner. Jan ging naar Class 1819 en had nummer 6. Hij werd voor een jaar vrijgesteld 
vanwege zijn grootte.
  1822 en 1823: Weer ingeschreven voor de Nationale Militie Wijlre. Moeder was inmiddels overleden. Er stond nog steeds 1800 als geboortejaar. Hij was dienstknecht en zijn vader dagloner. Er staat om te kort aen maeten aen deezen Klassen Verweezen. In 1823 werd hij finaal vrijgesteld voor gebrek aan maat.
  1829: Hun huwelijk: Hij was kleermaker. Een zoon werd ook kleermaker
.
  1864: Op 21 Julij jl., heeft zekere Jan Dritti, kleermaker te Bocholtz, oud 63 jaren, klein van gestalte, haar grijs, aangezigt klein, neus en kin spits, – zijne woonplaats verlaten. De tot dus ver naar hem gedane nasporingen zijn vruchteloos gebleven. Hij was gekleed met een ouderwets uitgesneden jas van zwart laken, waarover eene kiel, welke kleedingstukken bijna versleten waren, even als de overige, waarvan hij voorzien was, bestaande in broek, vest, pet, en schoenen. De officier van justitie te Maastricht verzoekt opsporing en berigt, als ook terugbrenging van genoemden persoon naar zijne woonplaats voor het geval hij, gelijk al reeds vroeger heeft plaats gehad, teekenen van verstandsverbijstering aan den dag legt. Kort daarna werd hij gevonden en het opsporingsbericht werd ingetrokken. Bron: Algemeen Politieblad Koninkrijk der Nederlanden.1865: Zijn overlijden werd aangegeven door Wilhelmus Merkx, sinds dit jaar de directeur van het krankzinnigengesticht aan de Hinthamereind 26, tegenwoordig Reinier van Arkel Stichting Hinthamerstraat 203 in Den Bosch. Jan Dritti was zonder beroep, echtgenoot van Maria Catharina Dennen. Hij was 76 jaar en bijna 8 maanden. Hij woonde in Bockholz (Limburg) zoon van Nicolaas Dritti en van Maria Elisabeth van Weisch (!)
  e. Anna Catharina Dritti, gedoopt Etenaken 18 november 1800, overleden Etenaken 3 december 1809, 9 jaar oud.
 6. Maria Catharina Van Weerst, gedoopt Etenaken 17 november 1761, overleden en in het wit begraven  Etenaken 1 december 1761.
 7. Joannes Peter Van Weerst, gedoopt Etenaken 20 maart 1763.
 8. Maria Catharina van Weerst, gedoopt Etenaken 8 februari 1766, overleden en in het wit begraven  Etenaken 4 januari 1768.
 9. Joannes Petrus von Weerst, geboren Wijlre 2 september 1768, volgt WIJ.2a.
 10. Joannes Mathias van Weerst, gedoopt Etenaken 16 februari 1769, overleden nadat hij te val was gekomen en onder de wielen van een eikenhouten wagen kwam. Hij werd 15 jaar, schreef de pastoor,  Etenaken 24 mei 1784.
 11. Christiaan van Weerst, gedoopt Etenaken 4 april 1772.

huwelijksakteWIJ.2. Nicolaas van Weers / von Weerst / Vanwersch /von Wersch, zoon van 1, gedoopt Etenaken 21 februari 1754, overleden Wijlre 24 april 1814, trouwde Teuven 9 juni 1788 Maria Plumeckers, geboren Teuven, overleden Wijlre 11 februari 1834, dochter van Nicolaas Pluymaekers en Maria Catharina Dobbelstein.

Hiernaast staat hun trouwakte waarop je kunt zien dat zij niet konden schrijven, vandaar tekenden zij met een kruisje.

1796: Bij Nicolaas in huis woont ook Hendricus Horssels die als arme man vermeld staat. Die was 44 jaar. Henricus Hoesselt was getrouwd in Wijlre 29 april 1776 met Joanna Catharina van Neuss uit Amby Hij overleed Wijlre 19 maart 1820.  Zijn oudste dochter trouwde met Johannes Petrus van Werst.

Uit dit huwelijk werden in Nurop (Teuven) gedoopt

 1. Jacobus van Weers, gedoopt Teuven (Nurop) 24 september 1788, overleden aan de koorts in het Militair Hospitaal van Malines, de Franse naam voor de Belgische stad Mechelen. Hij was fuselier in het Bataafse leger in de landen Nedermaas voor de infanterie en daar naar aanleiding van de evacuatie op 30 november 1809 naar toe gebracht. In het ziekenhuis overleed hij vervolgens aan de koorts op 6 december 1809. Hij was 21,5 jaar, woonde in Wijlre, diende in het 17e regiment infanterie de Ligne. Per brief werd de burgemeester van Wijlre geïnformeerd en de akte werd op 27 januari 1810 ingeschreven.
 2. Joannes Petrus van Weers, gedoopt Teuven (Nurop) 3 september 1789, overleden Hamburg 8 juli 1813.
  Jean Pierre Vanweers, 20 jaar oud diende bij het 108ste Linieregiment, 4e Compagnie. Hij werd op 11 juni 1813 naar het militair ziekenhuis in  Hamburg gebracht. Hij was fusilier en overleed aan fuite de Gale (schurft).
  napoleon
 3. Jan Gerard, Van Weersch, gedoopt Teuven 8 maart 1791, volgt WIJ.3.
 4. Maria Barbara van Weerst, geboren Fromberg 4 december 1796, overleden als Anna Barbara van Wersch, Wijlre 7 maart 1868, trouwde Wijlre 29 september 1831 Jan Leonard Schweitzer, geboren Etenaken 1 maart 1794, overleden Wijlre 4 mei 1871, zoon van Conrad Schweitzer en Anna Catharina Moberts.
  1860-1880 Bevolkingsregister Wijlre: Barbara van Wersch en Leonardus Schwitser staan op deze lijst. In hun huis Etenaken 53 wonen zij met hun drie eigen kinderen en hun schoonzoon Pommé met zijn drie kinderen. Op deze lijst wordt Hubert Joseph Pommé stiefzoon genoemd.
  1868: De overlijdensakte van Anna Barbara zegt dat haar vader Jacobus van Wersch was, getrouwd met Anna Maria Plymaekers. Dat is fout, want haar vader was Nicolaas. I
  1868: Memorie van successie:
  De kinderen
  1: Josef Pommee gehuwd met Maria Catharina Schweitzer, wonende te Etenaken,
  2: Arnold Schweitzer, dagloner, woont Aken,
  3: Maria Schweitzer, dienstmeid woont Bocholtz,
  4: Anna Mechtildis Schweitzer, dienstmeid te Aken.
  Deze vier kinderen zijn haar erfgenamen.
  Zij erfden iedere ¼ deel van bouwland binnen Wijlre ter plaatse gezegd Kentsberg.
  Er waren geen schulden of periodieke uitkeringen.
  Geen van de kinderen kon schrijven en zetten een kruisje.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Anna Catharina Schweitzer, geboren Wijlre 20 augustus 1832, overleden Wijlre 23 augustus 1913, trouwde Heerlen 3 november 1865 Hubertus Joseph Pommé, geboren Wijnandsrade 8 mei 1839, overleden Etenaken 16 juli 1907, zoon van Martin Pommé en Anna Catharina Moenen.
  b: Arnoldus Schweitzer, geboren Wijlre 18 januari 1834, ongehuwd overleden Etenaken 26 juli 1891.
  1853: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden bij de Nationale Militie. Hij was 1 el, 5 palmen, 8 duimen en 1 streep groot. Lang aangezicht, smal voorhoofd, blauwe ogen, lange neus, matige mond, spitse kin, bruine haren, geen merkbare tekenen. Hij woonde bij zijn ouders in Wijlre. Vader was zonder werk maar Leonard was dagloner.
  In 1862 vertrok hij naar Luxemburg.
  c.
  Levenloos geboren Wijlre 5 oktober 1835.
  d. Nicolaas Schweitzer, geboren Wijlre 1 januari 1837, overleden Wijlre  6 februari 1845.
  e. Anna Maria Schweitzer, geboren Wijlre 1 juni 1839.
  f. Anna Mechtildis Schweitzer, gedoopt Wijlre 28 maart 1842, overleden Aken 1 mei 1918, trouwde Aken 8 maart 1877 Frans Karl Müllers.

WIJ.2a: Joannes Petrus von Weerst  / van Weerts / Peter van Waersch / van Werts / Von Weerst,  zoon van 1, gedoopt Wijlre 20 maart 1763, overleden Margraten 1 juli 1818,

trouwde 1: Margraten 30 januari 1797 Maria Catharina Olischlaegers / Olizlegers / Olislagers / Olislaegers /Olijslagers), gedoopt Margraten 10 november 1762, overleden in Rood sub Bemelen 3 februari 1806, dochter van Simon Olislaegers en Catharine Aussems.

trouwde 2: Wijlre 30 september 1809 Maria Elisabeth Hoerselt / Hoesselt / Hoesselts / Hoessels / Hoersels /Hoerselt, geboren Wijlre 15 augustus 1776, overleden Valkenburg 25 oktober 1835, dochter van Hendrik Hoerselt en Anna Catharina van Neus / Nuys.

1796: Bij de volkstelling in Margraten  staat Johannes van Weersch als knecht vermeld bij Willem Blonden. Die had vijf man in dienst: twee knechten, een werkman, een schaapsherder en een meid. Maria Catharina Olijslagers is de dochter van de weduwe Catharina Aussems die winkelierster is.

1814: Bij de volkstelling in Rooth Margraten staat Peter van Weersch als weduwnaar en geboren Wijlre. Hij woont hier met zijn kinderen Anna Maria, 17, Simon, 15 Jacques 13 en Maria Catharina 10 in huis 58 in Rooth Margraten.

1835: Haar overlijden in Valkenburg. Als enige erfgenaam was zoon Jan Hendrik van het onroerend goed in Wijlre. Dat bestond uit een huis, stal, tuin op Fromberg onder Wijlre van 80 el naast Jan Erkens en aan de andere kant Mathias Lassau.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria van Weerts / Van Weersch, gedoopt Margraten 11 december 1797, ongehuwd overleden Margraten 15 november 1872.
 2. Simon van Weersch / Van Weerts, Margraten 1 augustus 1799, volgt WIJ.3a.
 3. Jacobus van Wers / van Weers / Van Weersch / Van Warsch, geboren Margraten, 20 maart 1801, volgt WIJ.3b.
 4. Maria  Catharina van Weers, gedoopt  Margraten 16 augustus 1803, overleden Margraten 26 maart 1863
  14 januari 1857: Zij maakte haar testament op
  Ik Anna Catharina Van Weersch, institueer voor mijnen eenige en universelen erfgenaam van al de roerende en onroerende goederen die ik bij mijn overlijden zal nalaten, mijnen Broeder Simon Vanweersch, landbouwer, bij mij te Rooth Margraten woonachtig en bij vooroverlijden van zijne wettig kind of kinderen, en aan mijn zuster Anna Maria Vanweersch, wonende te Sint Gertrude, geef ik de vrije inwoning in mijn tegenwoordig woonhuis benevens het genot en gebruik van een  (..)gedeelte van den bij even gemeld huis gelegen tuin en zulks haar leven gedurende.
  Hij erfde 1/4 deel van een huis met tuin en boomgaard in Rooth, geschat ƒ 150. Een derde deel van een stuk bouwland gelegen op de Wingersgracht /Wiegersgracht in Wijlre geschat voor 1/3 ƒ 130. Enige kledingstukken en linnengoed ƒ 3. Totaal ƒ 283. Aan schulden waren er:
  De helft in een schuldvordering wegens geleende ƒ 100 van de heer Becker uit Wijlre voor de helft ten laste van der erflaatster ƒ 50,
  2: acht jaar interest van 5% ƒ 12,50,
  3: een schuldvordering van geleende geld ad ƒ 2000, voor de helft ten laste van de overledene van de heer Becker ƒ 100,
  4: vier jaren interest van 5% ƒ 20
  5: de begrafenis kosten ƒ 40
  Totaal ƒ 222,50. Hierdoor bleef er ƒ 60,50 over.
  Haar zus Anna Maria Van Weersch had de vrije inwoning van voormeld huis gedurende haar leven. Haar volle broeders en zuster Simon Van Weersch, Anna Maria Van Weersch en Jacob Van Weersch voor 7/26 deel en haar halfbroer Hendrik Van Weersch voor 3/24 deel.

  Uit het tweede  huwelijk werd als enig kind geboren
 5. Joannes Henricus van Weerst, gedoopt Wijlre 13 november 1809, volgt WIJ.3c.

WIJ.3. Jan Gerard, Van Weersch, zoon van 2, gedoopt Teuven 8 maart 1791, overleden Kohlscheid 10 maart 1857,
trouwde 1:  Wijlre 16 september 1825 Maria Gertrude Trachten, geboren Eijs 11 juni 1794, overleden Wittem 26 juli 1827, dochter van N.N. en Elisabeth Trachten.

trouwde 2: Laurensberg 24 april 1836 Maria Sibilla Ottograven / Othengraf / Othengrafen / Othegraf /Othegraven / Othengraf, geboren Kohlscheid 4 september 1803, overleden Kohlscheid 25 december 1868, dochter van Anna Catharina Ottograven.

1825: Bij zijn eerste huwelijk is hij 34 jaar en dienstknecht. Zij is 31 jaar, dagloonster en woont in Wijlre. Beiden konden niet schrijven.
Eerste helft 1800: Hij heeft verschillende eigen stukken grond in Wijlre. Hij woont in Etenaken, aan de Klutsberg en is landbouwer.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Levenloos geboren Eijs 17 januari 1826.

  Voor het tweede huwelijk werd geboren

 2. Caspar Joseph Vanwers, gedoopt Kohlscheid 3 april 1836.

  Uit het huwelijk werden gedoopt/geboren

 3. Maria Gertrud Vanwersch, geboren Heiden 8 augustus 1837.
 4. Mathias Vanwersch, gedoopt Heiden Blankenheim 5 april 1840, volgt WIJ.4.
 5. Elisabeth Vanwersch, gedoopt Heijden, Richterich 28 januari 1843, overleden Kohlscheid 7 januari 1851.
 6. Maria Theresia Vanwersch, geboren Kohlscheid 10 september 1845, overleden Kohlscheid 4 juli 1929,
  trouwde Pannesheide 14 mei 1869 Johann Peter Thelen, geboren Schützenheide 12 november 1838, overleden Schützenheide 19 december 1902, zoon van Martin Thelen en Maria Catharine Leuchter.
  1902: Zijn overlijden: hij is mijnwerker invalide.
  Uit dit huwelijk werden gedoopt/geboren
  a. Matthias Joseph Thelen, gedoopt Kohlscheid 13 december 1870.
  b. Anna Maria Thelen, gedoopt Kohlscheid 18 oktober 1872, trouwde Kohlscheid 15 oktober 1898 Mathias Joseph Vankann, gedoopt St Katharina Kohlscheid 11 augustus 1867, overleden Kohlscheid 1935, zoon van Johannes Joseph Vankann en Margaretha Lüttgens.
  c. Josephina Thelen, gedoopt Kohlscheid 25 oktober 1874.
  d. Arnold Joseph Thelen, gedoopt 5 januari 1877, trouwde Maria Volse, geboren Kohlscheid 12 oktober 1880, overleden Kohlscheid 5 november 1951, dochter van Johann Peter Vohn en Maria Anna Amkreutz.
  1915: De datum van zijn overlijden is onbekend maar werd door het leger aangegeven op 5 juni 1915 in Kohlscheid. Het 1 Bataillon der Reserve Infanterie Regiment 29 deed de aangifte. Arnold was unteroffizier van het 4 compagnie der 5e Regiment.
  e.
  Hubert Thelen, gedoopt Kohlscheid 8 mei 1879.
  f. Johann Thelen, gedoopt Kohlscheid 5 januari 1882, overleden 36 jaar tijdens het gevecht bij Villers aux Erables bij de Somme 1 april 1918, trouwde Christina Esser.
  1918: Zijn overlijden werd aangegeven door iemand van het Ersatz Bataillon des Reserve Infanterie Regiments Nr. 65.Hij zat in het Landsturmmere nr 5 Kompagnie des Reserve Infanterie Regiments nr 237.
  Wikipedia: De Duitsers hadden op 29 maart 1918 het dorp ingenomen. Bij de geallieerden waren honderden doden. Er kwam de volgende dag 31 maart 1918 een tegenaanval die de geallieerden verloren. Weer met honderden doden. Pas in augustus werd het vernietigde dorp ontzet en 1920-1926 herbouwd.
  g. Leonardus Thelen, gedoopt Kohlscheid 21 maart 1886.
  h. Hermann Thelen, gedoopt Schützenheide 12 februari 1888, overleden Schützenheide 29 april 1888.

WIJ.3a. Simon van Weersch, zoon van 2s, gedoopt Margraten 1 augustus 1799, overleden Margraten 23 januari 1879, trouwde Berg en Terblijt 2 november 1827 Catharina Dobbelsteen / Dobbelsteijn / Dobbelstein, gedoopt Berg en Terblijt 15 juni 1788, overleden Margraten 29 oktober 1845, dochter van Joannes Dobbelsteen en Maria Stassen.

1818: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden bij de Nationale Militie. Hij had nog geen beroep. Hij was 1,578 groot.
1827: Bij zijn huwelijk was hij dienstknecht, 28 jaar en zijn vrouw was 39 jaar en dienstmeid. Zij woonde in Heer en Keer en hij in Margraten. Zij tekende de akte, hij kon niet schrijven.

Bij zijn huwelijk kon Simon niet de overlijdensakte van zijn moeder overleggen. In de huwelijkse bijlagen werd daarom een Akte van Kennelijkheid wegens behoefte opgemaakt. Hierin zei Simon dat hij op de dag van haar sterven hij bij haar in huis was. Een viertal getuigen verklaarden dat Simon de zoon was van Jean Pierre en Catharina Olislagers. En ook dat beiden op het Rooth onder Margraten gestorven waren.
Er werd ook een document opgemaakt dat Catharina Dobbelsteen, jonge Dogter, Dienstmeid, woonagtig te Heer & Keer tot De Behoeftige Klasse behoort … en niet in staat is de kosten benoodigt voor der zegels tot het aangaan van haar geprojecteerd Huwelijk te kunnen bekostigen. Afgegeven 1 october 1827. Een zelfde document werd op 5 oktober 1827 voor Simon opgemaakt. In de huwelijkse bijlagen is een document De Ontvanger der Gemeente Margraten verklaard bij dezen dat Simon Van Weersch hoegnaamd geene Belastingen in het distrikt van zijn Ontvangst betaald. Gulpen den 2 October 1827. Hij kon ook niet de kosten van hun huwelijk betalen: En dat den zelven niet in staat is, de kosten, Benodigt voor de zegels, tot het aangaan van zijn geprojecteerd Huwelijk te kunnen bekostigen.

1830: Jacobus Vanweers getrouwd met Maria Ida Lezaat (= Leesens), landbouwers in Rooth onder Margraten en Anna Maria Vanweers, ongehuwd en wonende in Berg, verkochten aan hun broer Simon Vanweers, schaapsherder, in huwelijk met Catharina Dobbelsteijn, de helft van het huis, mesthof, koolhof, weide in Rooth voor ƒ 100.
In 1841 woonde hij in Roother gehucht en was schaapsherder. Hij had een huisje met een tuin. De tuin was groter dan zijn huis.
14 januari 1857: Simon Van Weersch, landbouwer, weduwnaar van Catharina Dobbelsteijn, wonende te Rooth Gemeente Margaraten ging naar de notaris:
Welke comparant zijn testament, of uitersten wil aan ons Notaris in tegenwoordigheid der aangehaalde getuigen heeft opgegeven, zooals wij, hetzelve dadelijk in overeenstemming, met zijne zakelijke opgave hebben doen schrijven , als volgt
Ik, Simon Van Weersch, geef aan mijne zuster Anna Catharina Van Weersch ongehuwd bij mij te Rooth Gemeente Margraten woonachtig, het vruchtgebruik haar leven gedurende van al de roerende en onroerende goederen die ik op mijnen sterfdag zal komen na te laten en zulks vrij van borgstelling.
De notaris vroeg hem het testament te tekenen waarop hij verklaarde zulks niet te vermogen als zulks nooit geleerd hebbende.

23 maart 1858: Brand op ’t Rooth
, klik hier.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Berg en Terblijt 12 oktober 1828,overleden Berg en Terblijt 12 november 1828.
 2. Anna Maria van Weersch, geboren Berg en Terblijt 30 oktober 1829, overleden Cadier en Keer 23 juni 1902, trouwde Margraten 23 juni 1848 Johannes Arnoldus Franssen, geboren 26 november 1816, overleden Margraten 24 december 1883, zoon van Leonard Franssen, landbouwer en Helena Geelen.
  21 maart 1879: Peter Van Weersch, dagloner. en Jan Arnold Franssen, timmerman, echtgenoot van Maria Anna Van Weersch, beiden wonend te Rooth, verdeelden de erfenis van hun (schoon)ouders, wijlen Simon van Weersch en Catharina Dobbelsteijn:
  1: huis met tuin en boomgaard in Rooth. Ieder de helft ter waarde van ƒ 350.
  Peter kreeg de helft van twee percelen, Jan Franssen kreeg het huis en de helft van de andere twee percelen.
  24 december 1883: Toen Joannes Arnoldus Franssen overleed was Anna Maria Van Weersch moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen die de enige wettelijke erfgenamen waren
  In zijn testament legateerde hij in volle eigendom al zijn roerende goederen en het levenslange vruchtgebruik van de onroerende goederen aan zijn vrouw.  Dat waren in Rooth een twee huizen, twee boomgaarden, twee tuinen, aan de Harenweg een stuk bouwland. 
  In
  Cadier en Keer bouwland aan de Bunderberg, Boven de Rooskuilen, aan de Trichterweg.
  De onroerende goederen geschat op ƒ 1.518 en de roerende goederen op ƒ 95.
  Verder: Aan Maria Catharina Francisca Cerfonteijn en Maria Hubertina Elisabeth Cerfonteijn uit Valkenburg ƒ 75
  tegen 5% rente jaarlijks vanaf mei 1883 tot dag van overlijden.
  Pacht verschuldigd aan Crets te Maastricht vervallen 1 oktober 1883 ƒ 42,75, de helft ƒ 21,37.

  Aan Schols te Maastricht pacht lang vervallen ƒ 50,17, de helft ƒ 28.085.
  Begrafeniskosten ƒ 81,28.
  Aan de notaris Boijmans te Gulpen wegens een gekocht rad van ƒ 84,26, de helft ƒ 42,13.
  Totaal passief ƒ 274,02.
  9 april 1900: Maria Anna van Weersch, landbouwster, weduwe woont op ’t Rooth verpachtte in het openbaar in het café van Willem Dobbelsteijn te Rooth in Margraten een huis met tuin en weide op het Rooth, een boomgaard in Gastestein, een perceel bouwland op de Harenweg een perceel bouwland in de Rozenkuilen, bouwland in het Hontenerveld, bouwland op den Driesch.
  De verhuring vindt plaats aan de meestbiedende. De verhuurster neemt een uur de tijd om te beslissen, om goed of af te keuren.
  De goederen worden verpacht zonder waarborg van de exacte maten.Wanneer de pachttijd voorbij is, moeten de goederen zich niet in minderen staat bevinden dan bij de aanvang van de pacht. De pachters moeten een andere pachter als borg stellen. In geval van miswas, hagelslag, krijgsbederf of alle andere voorziene en onvoorziene rampen die aan de gebouwen of aan den oogst kunnen overkomen zullen de pachters geen aanspraak hebben op vermindering van pachtprijs of schadevergoeding. 6: het jachtrecht op de verpachte goederen is aan de verpachtster.
  7: wanneer de pachter een maand later betaalt dan betaalt hij een boete van 10%.
  8: alle kosten voor dagvaarding, borgstelling etc zijn voor de pachter.
  9: de pachtsom moet uiterlijk op 1 december betaald zijn.
  10: de pachters moeten binnen 8 dagen de kosten van de notaris betaald hebben.
  11: mocht een pachter niet op tijd kunnen betalen, dan mag de verpachtster “de te velde staande schaar verkoopen” Uit de opbrengst daarvan moet dan de pachtsom en kosten betaald worden.
  12: de verpachtster mag fruitbomen en hagen weghalen en planten zonder schadevergoeding aan de pachter. De pachter moet de nieuwe bomen ook beschermen tegen het vee. Het snoeihout is voor de pachter.
  13: boven de pachtprijs moet de pachter de gemeente Margraten of de gemeente Cadier en Keer een belasting betalen.
  14: de goederen worden verpacht voor de duur van zes jaar.
  Het huis met erf en tuin en weide werd verpacht aan Pieter Nederlands, wagenmaker gehuwd met Gertrud Indebraak uit Rooth voor de jaarlijkse pachtprijs van ƒ 80.
  Nummer 2: werd verpacht aan Mathieu Weizen, landbouwer in Rooth voor ƒ 28,75.
  Nummer 3: aan Hendrik Kleinen, landbouwer in Groot Welsden tegen ƒ 14,62.
  Nummer 4: Aan Hendrik in de Braak voor ƒ 8,75.
  Nummr 5: Hubert Sluijsmans, landbouwer in groot Welsden tegen ƒ 8,47.
  Nummer 6: aan Jan Dobbelsteijn, landbouwer in het Rooth wonend tegen ƒ 5,85.
  9 april 1900:
  Voorlopige aangifte van verkoop van roerende goederen. Op 9 april 1900 verscheen Pieter Cramer, postbode in Gulpen namens notaris Palmen in het huis van de weduwe Anna Maria Van Weersch, weduwe van Jan Arnold Franssen, landbouwster wonende op ’t Rooth om te verkopen: landbouwgereedschappen als een wan, hakselkist, ladder, kruiken, hondskar, wanmolen, kuipen, trog, schoppen, gaffels, aks, stelen, planken, kom, glazen, stoel. flessen, borden, soepkommen, wafelijzer, commode, ketel, boren, enz. Totaal bracht de veiling ƒ 264,70 op.
  3 december 1902: De erfgenamen Franssen en de notaris kwamen te samen in het koffiehuis van Willem Dobbelsteijn in ’t Rooth, gemeente Margraten
  1: Elisabeth Franssen en haar man Servatius Colson, winkeliers in Wijk Maastricht
  2: Barbara Franssen en haar man Pieter Weusten, landbouwers in Cadier en Keer,
  3: Pieter Franssen, employe bij de Electriciteits maatschappij wonende in Valkenburg,
  4: Johannes Franssen, landbouwer te Klein Welsden, gemeente Margraten,
  Zij verkochten per opbod
  1: huis, tuin en boomgaard te Rooth,
  2: Huis, tuin en boomgaard,
  3: Boomgaard,
  4: Bouwland in Harenwegveld,
  Gemeente Cadier en Keer
  5: bouwland boven de Rooskuiler,
  6: Bouwland in Trichterveld,
  7: Bouwland op Bunderberg.
  Toen hun moeder op 23 juni 1902 overleed, leefde haar zoon nog die op 28 juni 1902 in Den Bosch overleed. Vandaar dat de nalatenschap gedeeld zou worden door zijn vijfen en voor 1/20 deel erfgenamen van hun overleden broer Leonardus Hubertus Franssen.
  Zij hadden geen eigendomsbewijzen van de bezittingen. Alleen een akte van deling van 21 maart 1879 van notaris Gielen Valkenburg. De goederen waren verpacht. Zodoende dat de notaris naar de pachters ging om te vertellen dat de goederen verkocht gaan worden.
  1902: Haar overlijdensakte noemt haar Maria van Wersch, overleden in haar woning langs den steenweg, wijk Keer, nummer 6, weduwe van Johannes Franssen. De aangifte gebeurde door een buitenstaander en niet door een van haar kinderen. Van de twaalf kinderen leefden er nog vier.
  Uit het huwelijk werden geboren
  a. Maria Catharina Hubertina Franssen, geboren Margraten 5 september 1849 overleden Margraten 8 april 1858.
  b. Leonardus Hubertus Franssen, geboren Margraten 6 maart 1852 , overleden Den Bosch in een krankzinnigengesticht 28 juni 1902.
  c. Maria Helena Franssen, geboren Rooth 11 januari 1854, overleden Margraten 11 augustus 1867.
  d. Franciscus Franssen, geboren Rooth 14 oktober 1855, overleden Margraten 24 april 1858.
  e. Johannes Mathijs Franssen, geboren Rooth 14 januari 1858, overleden Margraten 5 november 1866.
  f. Petrus Hubertus Franssen, geboren Rooth 10 februari 1860, overleden Margraten 13 oktober 1866.
  g. Maria Catharina Franssen, geboren Rooth, 24 december 1861, overleden Margraten 14 oktober 1866.
  h. Martinus Franssen, geboren Margraten 22 januari 1864, overleden Margraten 15 oktober 1865.
  i. Maria Elisabeth Franssen,(op zijn bidprentje: Bertha Maria Franssen) geboren Margraten 5 april 1866, overleden Maastricht 1 januari 1936, trouwde 1: Margraten 14 april 1899 Servatius Hubertus Colson, geboren Oud-Vroenhoven 26 juni 1874, overleden Maastricht 1 maart 1912, zoon van Damianus / Dominicus Lambertus Colson en Anna Maria Elisabeth Hubertina Jongen,
  trouwde 2: Maastricht 22 oktober 1913 Franciscus Franssen, geboren Houthem,1866, woont en overleden Maastricht 11 december 1937, weduwnaar van Maria Elisabeth Hubertina Croux, zoon van Joannes Bartholomeus Franssen en Anna Catharina Jaspers.
  1913: Tweede huwelijk: Hij is overwerker, 46 jaar, Zij is koffiehuishoudster in Maastricht en 47 jaar.
  j. Maria Barbara Franssen, geboren 3 juli 1868, overleden Heer 25 december 1940, trouwde Margraten 24 mei 1894 Petrus Hubertus Weusten, geboren Cadier en Keer 4 januari 1862, overleden Maastricht 5 juni 1940, zoon van Cornelius Weusten en Maria Catharina Brenenraad /Brennenraad.
  k. Joannes Franssen, geboren Rooth 30 oktober 1871, overleden Margraten 13 november 1943,  trouwde Margraten 2 november 1900 Agnes Nelissen, geboren Margraten 1874, overleden Margraten 1 januari 1936, dochter van Petrus Nelissen en Maria Catharina Dobbelsteijn.
  l. Petrus Hubertus Franssen, geboren Margraten 25 februari 1874, trouwde Gronsveld 17 november 1898 Maria Barbara Erkens geboren Gronsveld 8 november 1870, overleden Valkenburg-Houthem 28 april 1958, dochter van Lambertus Erkens en Barbara Spits.
 3. Johannes Pieter /  Pieter van Weersch / van Weers, Petrus Mathias Van Weersch, geboren op het Rooth, Margraten 22 februari 1833, volgt WIJ.4a

WIJ.3b. Johannes Jacobus van Wers, zoon van 2a, Jacobus Van Waersch in huwelijksakte en Van Weersch in huw bijlage, van Weers Van Weersch, Van Warsch, Van Weerts, geboren Margraten 20 maart 1801, overleden Berg en Terblijt 11 december 1871, trouwde Bemelen 16 november 1826 Ida Leesens/ Leessens / Leezens, geboren Bemelen 15 september 1788, overleden Cadier en Keer 17 april 1850, dochter van Nicolaas Leesens en Barbara Caalen.

1820:Bij de Nationale Militie heet hij Jacques Van Wiersch, dienstknecht en woonde in Margraten. Hij was 1 el, 7 palmen, 7 duim, dus 1,77 groot had een ovaal aangezicht, bruine ogen, brede neus, dikke mond, brede kin en kon niet schrijven.

1826: Toen hij wilde trouwen, moest hij een geboortebewijs overleggen. Die had hij niet. En was ook niet te vinden. Vandaar werd er een document opgemaakt : een Akte van Kennelijkheid.

Op heden den twaalfden Meij agtien honderd zes en twintig is voor ons Vrederegter van het Kanton Gulpen. Arrondissement van Maastricht, Provincie Limburg, geassisteerd door onzen Griffier in onze gewoone zitting gecompareerd
Jacobus Van Waersch zich zeggende oud te zijn omtrent vijf en twintig Jaeren, akkerman woonagtig te Margraten, zoon van Petrus Van Waersch en van Maria Catharina Olislagers, beiden overleden, welke ons te kennen gaf, dat hij voornemend is een wettig huwelijk aan te gaan met Ida Lesens, dogter van Nicolaes Lesens en van Barbara Caelen, allen woonagtig in de Gemeente Bemelen.

Dagt dat hij zijn voorgenomen huwelijk niet kon voltrekken, om dat zijn naam niet in de registers van den Burgerlijken Stand te Margraten is aangetekend, zoo als blijkt uit eene verklaring van den Burgemeester van Margraten in dato den welke hier bij zal blijven gecorrigeerd.

En om dat zijn voorgenomen huwelijk voltrokken moog kunnen worden, zo kwam hij ten dien einde tot ons met de door de wet gezwerende getuigen om zijn Geboorte akte door eene Akte van Kennelijkheid te doen vervangen, en deze persoonen noemen zich

1e: Thomas Cornips, oude omtrent vijf en vijftig Jaren, zonder professie woonagtig te Gulpen

2e: Thomas Indebrack, oud vier en veertig jaren, daglooner

3e: Leonardus Van Aubel oud vijf en vijftig Jaren dagloner

4e: Balthazer Janssen oud agt en dertig Jaren daglooner

5e: Gillis Indebrack oud agt en dertig Jaren daglooner

6e: Laurens Dubois oud negen en twintig jaren akkerman

7e: Cornelis Baer oud zeventig Jaar akkerman

1830: Jacobus Vanweers getrouwd met Maria Ida Lezaat (=leezens), landbouwers in Rooth onder Margraten en Anna Maria Vanweers, ongehuwd en wonende in Berg, verkochten aan hun broer Simon Vanweers, schaapsherder, in huwelijk met Catharina Dobbelsteijn, de helft van het huis, mesthof, koolhof, weide in Rooth voor ƒ 100.

Uit dit huwelijk werd gedoopt/ geboren

 1. Maria Barbara Van Waersch / van Weers, geboren Bemelen 22  augustus 1827, ongehuwd overleden Berg en Terblijt 2 april 1902.
  In 1890 woonde zij bij haar schoonzus Maria Gelders die gehuwd was met haar broer Nicolaas.
 2. Nicolaas van Weers / van Weersch  / van Warsch, geboren Bemelen 18 april 1830, volgt WIJ.4b.
 3. Johannes Petrus van Wersch, geboren Bemelen 14 februari 1833, overleden Bemelen 14 februari 1833.

WIJ.3c. Joannes Henricus van Weerst, zoon van 2a, gedoopt Fromberg 13 november 1809, overleden Ulestraten / Waterval 25 januari 1878, trouwde Wijlre kerk 4 december 1834 Anna Maria Cuijpers, geboren Ulestraten, 15 december 1810, overleden Ulestraten 25 december 1879, dochter van Andreas Cuijpers en Odilia Quax.

Jan Hendrik wist zijn eigen geboortedatum en leeftijd niet. Dat blijkt uit de diverse gemeentelijke aangiften die hij deed. Bij de geboorte van zijn eerste dochter zei hij 25 te zijn. Dit klopt. Bij het overlijden van zijn zoon Jan Joseph (2) was hij volgens zijn eigen zeggen 41 jaar, bij de geboorte van Jan Willem (7), een jaar eerder, was hij volgens eigen zeggen 52 jaar, bij het overlijden van zijn dochter Maria (4) was hij 63 jaar. Bij zijn overlijden in 1878 werd gezegd dat hij 70 jaar was. Het gaat overigens om steeds dezelfde Hendrik van Weersch getrouwd met Maria Cuipers.

1828: In het jaar dat hij 19 werd, moest hij zich melden bij de Nationale Militie. Er werd genoteerd dat Jan Hendrik von Wersch een rond gezicht had, een hoog voorhoofd, bruine ogen, een gewone neus en mond, een ronde kin, blonde haren en geen merkbare tekenen. Grootte: 1 el, 5 palmen en 8 duimen. Hij was knecht en woonde niet bij zijn ouders. Vader was al overleden en moeder Maria Elisabeth Hoorsels was daglonderesse.

1831: Hij werd weer opgevoerd bij de Nationale Militie maar nu stond erachter: Exempté pour une armée comme enfant Unique du coté maternelle. Hij was dus enigste kind en kreeg daarvoor in 1831 vrijstelling. Ook omdat zijn vader al overleden was. Toch had Jan Hendrik zichzelf opgegeven om in dienst te gaan.

1834: Bij hun huwelijk was hij 24 jaar en dagloner. Zij was 24 en dienstmaagd. Hij tekende de huwelijksakte  met j  H van Werschz.

1835: Na het overlijden van zijn moeder erfde hij als enige erfgenaam het huis, met stal en tuin in Fromberg.

1843: Bij de geboorte van Maria is vader dagloner. Zij woonden nu in Etenaken. Hij ondertekende de akte met j H van Werschsz.

1848: Bij de geboorte van Christiaan is vader dienstknecht. Zij woonden nu in Waterval. Vader tekende de akte met J:H: von Wersz. De ambtenaar schreef van Weersch.

1879: Na haar overlijden werd er een Memorie van Successie bij notaris Kleuters opgemaakt:

Gemeld werden:

1: Johannes Kersten, steenhouwer, woont in Nijmegen, gehuwd met Barbara Van Weersch.

2: Christiaan Van Weersch leiendekker, woont in Verviers.

3: Leonard van Reijersmdael, landbouwer, woont in Waterval gehuwd met Catharina Van Weersch.

4: Willem Van Weersch, landbouwer, woont in Waterval ook handelend in eigen naam en als voogd over de kinderen van wijlen zijn zus Maria Helena Van Weersch gehuwd met Mathijs Kuijpers: Johanna Maria Hubertina en Johanna Catharina Hubertina Kuijpers.

Zij verklaarden dat hun (schoon)moeder gewoond had in Ulestraten en daar overleden was op 25 december 1879. Zij had wel een testament. Zij liet aan haar vier kinderen ieder ⅕ deel na en aan de kinderen van haar overleden dochter ook ⅒ deel.

De erfenis bestond uit een  huis met tuin, boomgaard en bouwland in Ulestraten met een waarde van ƒ 463,80, roerende goederen en bomen: ƒ 386,20. Bij elkaar ƒ 850. Aan lasten:  begrafeniskosten ƒ 40. Blijft over ƒ 810.

4 februari 1880, Voorlopige openbare verkoop van roerend goed op verzoek van de erven tot de verkoop van circa 50 bomen waaronder 27 populieren, drie wilgen, twee Belbomen (?), eiken, essen en elsen. Totaal werden die verkocht voor ƒ 538,35 dat de erfgenamen toekwam.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Helena Vanwersch, geboren Slenaken 27 september 1835, overleden Gulpen 15 oktober 1866, trouwde Gulpen 12 december 1861 Jan Mathijs Hubertus Ruijpers, geboren Gulpen 27 augustus 1836, zoon van Christiaan Ruijpers (Ruipers) en Anna Margaretha Beuken.
  Voor het huwelijk werd geboren
  a. Hendrik van Weersch, 21 juni 1858, volgt WIJ.4c.
  Zijn moeder kreeg als dienster / ongehuwd moeder Ulestraten een zoon. De geboorte werd aangegeven door de vroedvrouw Anthonette Cortenraad.
  Uit het huwelijk werden geboren
  b.Johanna Maria Hubertina Ruipers, geboren Gulpen 5 april 1863, overleden Bocholtz 9 oktober 1943, trouwde Johan Smeets / Schmeets, overleden voor 1943.
  c. Johanna Catharina Hubertina Ruipers, geboren Gulpen 21 september 1865, overleden Gulpen 13 juni 1928, trouwde Bocholtz 27 april 1889 Petrus Josephus Prickarts, geboren Bocholtz 3 mei 1867, overleden Bocholtz 2 februari 1937, zoon van Jacob Prickarts en Maria Josepha Schmeets.
  Moeder overlijdt in oktober 1866, Hij hertrouwde opnieuw Gulpen 22 mei 1869 met Anna Sibilla Hubertina Lemmens.
 2. Jan Joseph van Wersch, geboren Fromberg 2 april 1843, overleden Ulestraten 10 mei 1852.
 3. Maria Barbara van Weersch, gedoopt Wijlre 13 november 1840, overleden Nijmegen 18 november 1899, trouwde Maastricht 27 januari 1869 Johannes Kersten, geboren Nijmegen 19 januari 1838, zoon van Gerard Kersten, directeur van een gasfabriek in Nijmegen, en van Hendrika Draaijer.
  1869: Bij hun huwelijk was Barbara van Weersch dienstmeid in Maastricht, 28 jaar. Beiden woonden in de Bogaardestraat. Hij was zonder beroep.
  Februari 1870: Bij de geboorte van zijn dochter was hij 32. Hij was dagloner, woonde in Maastricht in de Regstraat 203 in Wijk. Moeder had geen beroep. Hij was
  gepasporteerd kanonnier. Bij zijn huwelijk bijna 31 jaar, en in de akte staat verder dat hij onlangs in het garnizoen te Groningen was gelegerd en thans in Maastricht.
  1870: Zij wonen in Nijmegen, wijk B, Bloemerstraat 220. Hij is dagloner. Zij wordt
  Barbara Weersch genoemd, dus zonder van. Kort daarna is hij steenhouwersknecht.
  In sept 1870 gingen zij naar Ulestraten.

  In 1871 kwamen zij uit Ulestraten en schreven zich opnieuw op bovenstaand adres in.
  1879: zij wonen weer in NIjmegen. Hij is steenhouwer.
  1893: Bij het huwelijk van hun dochter woonden zij nog steeds in Nijmegen.
  17 november 1893: Zij gingen vanuit Nijmegen naar Amsterdam. Daar werd zij Weersch genoemd, dus zonder Van. Zij woonden aan de Haarlemmerdijk.
  22 november 1894: Zij vertrokken vanuit Amsterdam weer naar Nijmegen.
  1899: Overlijden van Barbara in Nijmegen. Zij woonden in de Hoetdwarsstraat 27.
  1900: Johannes Kersten ondertrouwde in Nijmegen met W. Peters weduwe van A. Meuleman. Hij was steenhouwer. Blijkbaar was dat voor hem een vergissing want:
  1901: Johannes Kersten trouwde in Nijmegen in 1901 opnieuw. Nu met Derkje Langenkamp, weduwe van H. Jansen.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Maria Kersten, geboren Maastricht 4 februari 1870, trouwde 1: Amsterdam 13 april 1893 Auguste Albert Joseph Broks, geboren Nijmegen 28 april 1859, overleden te Amsterdam 22 maart 1911, boekhandelaar en 33 jaar, zoon van Arnoldus Broks en Agnes Presse.
  trouwde  2: Amsterdam 12 februari 1914 Gerardus Arnoldus Böing, zoon van Johannes Wilhelmus Antonius Böing en Berendina Johanna Egtberts
 4. Anna Maria Vanwersch (!), geboren Ulestraten 24 februari 1843, overleden Ulestraten 7 januari 1872.
 5. Anna Catharina van Weersch, gedoopt Ulestraten 15 februari 1845, overleden Ulestraten 5 oktober 1935, trouwde 1 Ulestraten 21 april 1876, Leonardus van Reijmersdaal / Reijmersdal, geboren Ulestraten 28 januari 1820 overleden Ulestraten 28 juni 1884, zoon van Martinus van Reijmersdaal en Elisabeth Quax.
  trouwde 2. Ulestraten 28 september 1885 Johannes Wilhelmus Stevens, geboren Ulestraten 15 februari 1835, overleden Ulestraten 10 januari 1913, zoon van Johannes Wil. Stevens en Helena Quax.
  1884: Bij het overlijden van haar eerste man trad Catharina bij de notaris op als in eigen naam en als voogd over hun kinderen Maria Elisabeth, Maria Helena, Leonard van Reijmersdael. De kinderen erfden ieder ⅓ deel. De erfenis bestond uit de helft van huis, tuin, bouwland en boomgaard en maria van weershandere zaken met een waarde van ƒ 538. Daar gingen de begrafeniskosten van af ƒ 66,72, de kosten van dokter H. Spronck wegens visites ƒ 5,50 en schuldig aan de echtgenoten Van Mal -Ubach uit Namen wegens pacht twee stukken land Ulestraten ƒ 60, schuldig aan Jennekens uit Ulestraten wegens geleverde schoenen in 1884 ƒ 10, schuldig aan M. Stevens te Ulestraten wegens pacht twee  stukken land in Ulestraten: ƒ 59, schuldig aan notaris Kleuters wegens testament ƒ 3.50, aan pastoor Kallen van Spaubeek voor pacht van twee stukken land ƒ 37,30, aan Arnold Courage, smid in Ulestraten voor gedane werkzaamheden ƒ 1,11, aan de weduwe Booten in Ulestraten voor pacht over twee stukken land ƒ 7,80, aan de eerwaarde paters te Wijngaardsberg Ulestraten voor geleverde graan in 1984 ƒ 4,40, aan W. Ackermans, molenaar in Meerssen wegens geleverde rogge ƒ 2,50. Totaal aan schulden ƒ 259,91. Aan zijn vrouw legateerde hij het vruchtgebruik. Ook had hij twee jaargetijden gesticht in de kerk van Ulestraten  voor hem en zijn vrouw ƒ 150. Zijn weduwe tekende het document, waarbij zij de c vergat.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Maria van Reijmersdael, geboren Waterval 19 maart 1877, overleden als Maria Catharina Van Reijmersdael, Waterval 27 mei 1882, 5 jaar oud.  1882: Vader tekende de overlijdensakte met Hij tekende l rijemesdal
  b. Maria Elisabeth van Reijmersdael, geboren Waterval 13 januari 1879, overleden Sprimont (B) 2 juli 1948, trouwde Ulestraten 13 juni 1903 Joannes Mathijs van Elmbt, geboren Hulsberg 20 december 1871, overleden Sprimont (B) 29 december 1945, zoon van Jan Pieter van Elmbt en Maria Elisabeth Guillaume.
  1903: Hij ondertekende de akte met M v Elmpt. De ambtenaar had van Elmbt geschreven. In 1963 overleed zijn zwager Bernardus. Toen schreef hij in de advertentie Van Elmt.
  c. Helena van Reijmersdael, geboren Waterval 29 oktober 1880, overleden Ulestraten 11 november 1939, trouwde Ulestraten 3 november 1910 Johan Pricken, geboren Aken 1868, zoon van Anton Joseph Pricken en Johanna Catharina Hubertina Coonen.
  1910: Hun huwelijk: hij is 31, dienstknecht en woont Wittem, zij is 30, zonder beroep en woont Ulestraten. Hij tekende met j Prikken.Zij tekende met H v Reijmersdeal
  d. Bernardus van Reijmersdael, geboren Waterval  20 maart 1883, ongehuwd overleden Oirlo = Venray 5 januari 1963.
  Toen hij in Oirlo overleed plaatsten zijn zussen een advertentie in de Nieuwe Limburger en ondertekenden met Familie Van Elmt-van Reijmersdael en Familie Prikken-van Reijmersdael.
 6. Christiaan (Jaan) van Weersch, geboren Ulestraten 8 december 1848, volgt WIJ.4d.
 7. Willem van Wersch, geboren Ulestraten 20 december 1851, volgt WIJ.4e.

WIJ.4. Mathias Joseph Vanwersch, zoon van 3, gedoopt Heiden Blankenheim 5 april 1840, overleden Kohlscheid 24 februari 1909.

trouwde 1: Kohlscheid 7 november 1868 Maria Josephina Finken, geboren Kohlscheid 13 juni 1843, overleden Klinkheide/Kohlscheid 26 april 1875,

trouwde 2: Pannesheide 21 oktober 1875 Elisabeth Armkreutz, geboren Vorscheid 11 januari 1833, overleden 68 jaar Vorscheid = Pannesheide 13 december 1900, dochter van Mathias Armkreutz en Catharina Schwan.

1900: Overlijden van zijn vrouw: hij is mijnwerker invalide en woont Klinkheide. Hij gaf haar overlijden aan en kende haar ouders niet.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Wilhelm Joseph Vanwersch, mijnwerker, gedoopt Pannesheide 21 november 1869, volgt WIJ.5.
 2. Barbara Vanwersch, geboren Pannesheide 25 december 1870, trouwde Vorscheid = Pannesheide 26 september 1897 Petrus Joseph Simons, geboren Kohlscheid 12 oktober 1869, overleden 18 augustus 1931, zoon van Johann Joseph Simons und Anna Catharina Kelleter.
  Uit dit huwelijk werden gedoopt/geboren
  a. Joseph Simons, gedoopt Aken St Adalbert 16 augustus 1898, trouwde Kohlscheid 14 april 1928 Maria Pesch.
  b. Wilhelm Simons.
 3. Hubertina Vanwersch, gedoopt Kohlscheid 23 maart 1873, overleden Klinkheide/Kohlscheid 10 april 1875.
 4. Bertha Vanwersch, gedoopt Kohlscheid 17 april 1875, overleden Aken ziekenhuis 23 april 1875.
  Haar moeder overleed drie dagen later.

   

  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 5. Maria Josepha Vanwersch, gedoopt Kohlscheid 28 juli 1880, trouwde Leonard Speck, geboren Bardenberg ca 1880, overleden Bardenberg 31 januari 1933.
  In oktober 1956 stond zij onder Partieel Beheer van het Nederlandsch Beheersinstituut vanwege vermeende Duitse activiteiten tijdens de oorlog. Zij was namelijk in Kohlscheid geboren en haar man in Bardenberg. Die overleed in 1933. In 1956 kreeg zij, geaccordeerd door het Beheersinstituut, een weduwerente met toeslag van de Sociale Verzekeringsbank van ƒ 1.

WIJ.4a. Johannes Petrus van Weersch / Weers, zoon van 3a, geboren op het Rooth, Margraten 22 februari 1833, overleden Schin op Geul 7 april 1912, trouwde Bemelen 11 november 1859 (Jo)Anna Margaretha Peerboom, huishoudster, geboren Gulpen 14 maart 1838, overleden Margraten 26 januari 1885, dochter van Winandus Egidius Peerboom en Anna Elisabeth Schoenaerts /Schoonen / Schoonaers.

1852: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Hij was landbouwer. Hij was 1,68 en werd geschikt bevonden.

1865: Bij de geboorte Maria Hubertina was haar vader dagloner in Rooth. Hij tekende de akte met i P van Weersch (geen puntjes en kleiner letter i).

1871: Opeens heette hij Petrus Mathias, was dagloner, en 38 jaar, Rooth. Hij tekende de geboorteakte van zijn zoon met P M van Weersch.

1873: Joannes Petrus, 40 jaar, dagloner, zijn vrouw geen beroep. Hij tekende J P van Weersch.

21 maart 1879: Bij notaris Gielen kwamen Peter Van Weersch, dagloner en Jan Arnold Franssen, timmerman, echtgenoot van Maria Anna Van Weersch, beiden wonend te Rooth die de erfenis van hun ouders verdeelden. Dat waren wijlen Simon van Weersch en Catharina Dobbelsteijn. Het was een huis met tuin en boomgaard in Rooth. Ieder kreeg de helft van de waarde van ƒ 350. Peter kreeg de helft van twee percelen. Jan Franssen kreeg het huis en de helft van twee andere percelen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina van Weersch, geboren Margraten Rooth 19 september 1860, overleden Eijsden 16 december 1899, trouwde Eijsden 16 november 1883 Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 22 juni 1858, overleden 31 augustus 1947, zoon van Gillis Reintjens en Elisabeth Jacobs.
  Hij kreeg vrijstelling van de Nationale Militie omdat hij de enige wettige zoon was. Lodewijk was mandenmaker van beroep. Twee jaar na haar dood trouwde Lodewijk met haar  jongere zus Anna Margaretha van Weersch.
  1883: Maria tekende de huwelijksakte met
  C van Weerhs, terwijl haar vader met Van Weersch tekende. Lodewijk tekende met L Reintjens. Hij was 25 jaar en mandenmaker.
  Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren
  a. Levenloos geboren Eijsden 23 oktober 1884.
  b. Egidius Hubertus Reintjens, geboren Eijsden 27 december 1885, overleden Eijsden 10 februari 1954, trouwde Elisa Maria Johanna Tossings, geboren 23 juni 1890, overleden Eijsden 3 februari 1983.
  Egidius (ook wel Gillis) was winkelier in Eijsden, zij woonden in de Wilhelminastraat 63a. Hij had aan de Stationsstraat een café waar aan de achterkant een kegelbaan lag.
  c. Joannes Hubertus Reintjens, geboren Eijsden 10 januari 1888 overleden Maastricht 14 januari 1955, trouwde Eijsden 19 november 1915 Louise Maria Josephine Partouns, geboren Eijsden 12 maart 1889, overleden Eijsden 4 mei 1968, dochter van Andreas Joseph Lodewijk Partouns en Elisabeth Halders.
  Zij woonden Kapelkesstraat 7, Eijsden
  d. Lodewijk Pieter Hubertus Reintjens geboren Caestert = Eijsden 3 juli 1890, overleden Gronsveld 21 juli 1969, trouwde Roosendaal 31 oktober 1919 Helena Breugelmans, geboren Roosendaal 9 februari 1901, overleden Weert 1 juni 1993, dochter van Cornelis Breugelmans en Dympha Verhaard.
  1919: Hun huwelijk: hij was 29 en zij 18.
  e. Joseph Hubert Reintjens, geboren Eijsden 17 juni 1892, overleden Eijsden 26 september 1976,  trouwde Bertha Helena Maria Steuperaert, geboren Cruyshautem 15 februari 1893, overleden Maastricht 21 april 1971, dochter van Adolphus Steuperaat (!) en Maria Gabriella Camilla Meersman.
  In de dertiger jaren staan zij geregistreerd in Delft.
  5 september 1945:
  Hem wordt ontslag verleend vanwege Zuiveringsbesluit 1945, ambtenaar van politie, aangesteld in den rang van opperwachtmeester der Staatspolitie, ter standplaats Made.

  17 aug 1948 Staatscourant: nogmaals bevestiging van verleend ontslag: ambtenaar van politie aangesteld in de rang van opperwachtmeester der Staatspolitie, ter standplaats Made.
  f. Maria Hubertina Reintjens (bij zijn overlijden wordt zijn vrouw op zijn bidprentje Reintjes genoemd, geboren Eijsden 6 april 1894, overleden Deurne 17 november 1979, trouwde Eijsden 29 maart 1921 Petrus Hubertus Backus, geboren Venlo 1 februari 1895, overleden Deurne 28 mei 1975.
  Hij was telegrafist in Deurne.
  g. Hubertus Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 2 september 1895, overleden Eijsden 7 oktober 1948, trouwde Eijsden 6 oktober 1916 Maria Anna Louisa Woelfs (Zij tekende met Wolfs), geboren La Plante = Namen 28 juli 1896, overleden Breust Eijsden 9 november 1943.
  10 november 1944: De eerste plechtige jaardienst voor zaliger Maria, Anna, Louisa Wolfs. Op maandag 13 november zal die plaats hebben in de kerk van Breust-Eijsden.. Hij woonde Boompjesweg 17, Eijsden.
  h. Anna Elisabeth Reintjens, geboren Eijsden 25 oktober 1897, overleden Eijsden 15 januari 1985, trouwde Eijsden 2 mei 1919 Joseph Johannes Purnot, geboren Eijsden 12 maart 1893, overleden Eijsden 15 februari 1957, zoon van Pieter Purnot en Maria Johanna Servais.
  j. Petrus Joannes Reintjens, geboren Eijsden 8 februari 1899, overleden Eijsden 15 april 1985, trouwde Eijsden 18 november 1921 Barbara Maria Wijnands, geboren Eijsden 26 februari 1896, overleden Eijsden 8 maart 1986.
 2. indebraekMaria Elisabetha van Weersch, geboren Rooth Margraten 2 december 1862, overleden Gulpen St Jozefgesticht 18 maart 1944, trouwde Margraten 28 april 1894 Egidius Hubertus In de Braek, geboren Margraten 15 november 1866,  overleden Gronsveld 22 maart 1938, zoon van  Egidius In de Braek en  Maria Barbara Geelen.
  In 1887 was zij dienstbode in Roermond bij de familie Laurent Janné, districtsveearts, Willem II singel nummer 9. Enkele maanden later ging zij naar Maastricht om in 1894 vanuit Margraten weer terug te komen.
  1894:
  In de huwelijksakte staat dat zij sinds  6 maanden voor het huwelijk in Roermond woonde. Daar deden zij dan ook de twee huwelijksafkondigingen. Zij was ruim 32 jaar, hij was ruim 27 jaar en dagloner. Beiden konden schrijven.
  1901: Zij verhuisden 23 juni 1901 naar Heer. Hij was dagloner en zij woonden Bemelenerweg B 38a. Daarna verhuisden zij naar de Kerkweg 296.
  In 1909 overleed de vader van Egidius in Margraten. Egidius en zijn gezin woonde toen in Heer, was 43 jaar en herbergier.
  1911: In de krant van 30 december 1911 wensten zij iedereen een voorspoedig nieuwjaar en ondertekenden E.Indebraak-van Weersch, Slijterij, concertzaal, Heer. Hij was al in 1909 herbergier.
  Vóór het huwelijk werd geboren
  a. Joseph Hubertus van Weersch, geboren Rooth, Margraten 8 september 1886, overleden als Joseph Hubertus Nelissen in Wilrijk 12 februari 1954, trouwde Wilrijk maart 1926 Irma Ludovica Vercalsteren , geboren Antwerpen 7 maart 1895, dochter van Petrus Augustinus Vercalsteren en Maria Catharina Hermans.
  1886: Bij de geboorte aangifte werd de vader als onbekend opgevoerd. Moeder is 23 jaar. De aangifte werd door haar vader Johannes Petrus gedaan. Die was bij de geboorte in zijn huis aanwezig. Het kind werd door haar getrouwde zus opgenomen.
  In de huwelijksakte (7 september 1888) van haar zus Maria Hubertina staat
  voorts verklaarden de comparanten Bruidegom en Bruid te erkennen een kind van het mannelijk geslacht, geboren te Margraten den achtsten september 1886, hetwelk in de geboorteregisters aldaar is ingeschreven met de voornamen Joseph Hubertus blijkens extract van geboorte hierbij voorgelegd. Zij erkenden het kind van haar zus die pas in 1894 zou trouwen.
  1926: Bij hun huwelijk was hij chauffeur en woonde Rue Boerhaave 13. Zij was strijkster en woonde Rue Auguste Snieders 38.
  1954: Bij zijn overlijden was hij lid geweest van de Bond van het H. Hart en van verschillende Broederschappen
  .

  Uit dit huwelijk werden geboren:
  a. Guillaume Hubert in de Braek, geboren Bemelen 23 januari 1895, overleden Maastricht 1 november 1947, trouwde Sittard 5 juni 1919 Maria Johanna Lenaerts, geboren Amby 24 april 1880, overleden Maastricht 17 januari 1948, dochter van Jan Pieter Lenaerts en Joanna Elisabeth Willems.
  1919: Bij hun huwelijk was zij winkeljuffrouw in Maastricht (39 jaar) en hij was winkelbediende (24 jaar) in Maastricht.
  b. Petrus Hubertus in de Braek, geboren Bemelen 9 oktober 1896, overleden Gronsveld 12 oktober 1975, trouwde Eijsden 17 mei 1929 Anna Maria Josephina (Fiena) Ritzerveld, geboren Eijsden 28 maart 1906, overleden Gronsveld 12 december 1991, dochter van Gerard Ritzerveld en Maria Catharina Meulenberg.
  1929: Hun huwelijk: hij was fabrieksarbeider en zij was zonder beroep. Hij was 32 zij 23.
  1938: Hij geeft het overlijden aan van zijn vader. Hij is fabrieksarbeider en 41 jaar. En woont Gronsveld.
  1944: Hij geeft het overlijden van zijn moeder aan. Hij is 45 jaar en tuinier. Zij wonen Gronsveld
  29 mei 1954: Zij bedankten, ook namens hun kinderen, via een advertentie de directie en personeel van Nijverheid in Heer, familie, vrienden en kennissen voor blijken van belangstelling bij gelegenheid van ons 25 jarig huwelijk.
  c: Johannes Petrus Hubertus in de Braek, geboren Bemelen 19 februari 1899, overleden Heer 28 april 1968, trouwde Heer 16 juli 193 Maria Muijtens, geboren Heer 4 augustus 1900, overleden Heer-Maastricht 8 maart 1987, dochter van Nicolaes Leonardus Muijtjens en Maria Hubertina Agnes Beuken.
  1930: Hun huwelijk: hij is 30 jaar en fabriekswerker, geboren Bemelen en woont Gronsveld. Zij is 29 jaar en zonder beroep.
  d. Anna Maria Elisabeth in de Braek, geboren Bemelen 6 januari 1901, overleden Maastricht 6 januari 1942, trouwde Heer 24 februari 1927 Petrus Hubertus Prevaas, geboren Heer 19 september 1897, overleden 68 jaar. Heer 21 mei 1966, zoon van Joannes Lambertus Prevaas en Maria Anna Frijns.
  e. Joseph Johannes Hubertus in de Braek, geboren Heer 9 september 1903, overleden Heer 15 juni 1916, 12 jaar oud.
  f: Maria Antoinetta in de Braek, geboren Heer 5 januari 1905, overleden Heer 30 januari 1905.

 3. Maria Hubertina van Weersch, geboren Rooth-Margraten 17 januari 1865,  overleden St. Geertruid 19 januari 1930, trouwde Margraten 7 september 1888 Willem Joseph Nelissen, geboren Margraten 1 november 1866, overleden Sint Geertruid 14 maart 1934, zoon van Petrus Nelissen en Maria Catharina Dobbelsteijn.
  1888: Hun huwelijk: Hij was dienstknecht in Margraten en 21 jaar en dus minderjarig. Zij was bij het huwelijk 23 jaar. In de huwelijksakte staat dat zij in Maastricht woonde, maar thans in Margraten. Waarschijnlijk werd zij als ongehuwd moeder naar een klooster oid gestuurd. Willem Nelissen was nog in dienst toen hij trouwde en kreeg dus toestemming van de commandant van het tweede regiment infanterie.
  19 juni 1934: Notaris Habets uit Gronsveld zal op maandag 25 juni 1934 op verzoek van de erven Nelissen-van Weersch in het café Custers bij de kerk in St. Geertruid openbaar verkopen een huis met stal, tuin en boomgaard in Bruisterbosch in gebruik bij de weduwe Prevoo-Nelissen
  30 juli 1934: Nogmaals werd geprobeerd het huis met stal, tuin en boomgaard te verkopen. Dit was in opdracht van de rechtbank van Maastricht mede op verzoek van de kinderen.
  Het genoemde onroerend goed behoort tot de gemeenschap van goederen van wijlen de echtlieden Joseph Wilhelmus Hubertus Nelissen en Anna Maria van Weersch, beiden overleden te Sint Geertruid. De koper kwam per 1 januari 1935 in bezit van de aankoop. Namens alle andere verscheen zoon Pieter Hubertus Nelissen bij de notaris. Het onroerend goed werd verkocht aan Maria Catharina Nelissen, zonder beroep, woont Bruisterbosch, weduwe van Joannes Hubertus Prevoo, mede-eigenares voor ƒ 2300. Zij kocht dit 11/20 deel voor zichzelf en voor 9/20 deel als moeder-voogdes van haar kinderen.

  1888: Zij echtten bij hun huwelijk het onwettige kind Joseph Hubertus, geboren Margraten 8 september 1886, van haar zus nummer 2. Hij overleed in Wilrijk 12 februari 1954 als Joseph Hubertus Nelissen, trouwde Irma Vercalsteren.
  1934: Toen zijn pleegouders overleden waren werden hun bezittingen openbaar verkocht. Zijn halfbroer regelde alles bij de notaris. Alle broers, zussen en partners zetten hun naam in een machtiging. Deze Joseph Hubertus werd in die volmacht Wilhelmus Joseph Nelissen genoemd.
   In de volmacht staat dat hij getrouwd was met Irma Verkalteren en in Wilrijk woonde. Het moet echter Vercasteren zijn.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joseph Hubert Nelissen, geboren Margraten 5 mei 1889, overleden Margraten 5 mei 1889.
  b. Maria Elisabeth Nelissen, geboren Margraten 20 november 1890, overleden Margraten 29 juli 1967,  trouwde Margraten 6 november 1913 Pieter Hubertus van Wissen, geboren Margraten 11 mei 1887, overleden 11 september 1946, zoon van Johannes Van Wissen en Maria Mertens / Meertens.
  c. Pieter Hubertus Nelissen, geboren Margraten 15 april 1892, overleden Geleen 24 maart 1967, trouwde Heerlen 11 november 1921 Maria Josephina Hubertina Hausoul, geboren Simpelveld 7 september 1898, overleden Nijmegen 9 april 1959, dochter van Alphons Hubert Hausoul , smid, en Barbara Bisschoff.
  1921: Hun huwelijk: hij is mijnwerker en 29. Zijn ouders wonen in St Geertruid. Zij is 23 en zonder beroep en woont in Margraten. Zij was in verwachting. Het kind werd drie maanden later geboren, vandaar dat zij niet in Margraten trouwden maar in Heerlen.
  1967: Zijn bidprentje: Hij was lid van de 3e orde v.d. Berg Carmel en was langdurig Hoofdzelateur v. Limburg van het Theresia liefde werk v.d. Miss. Van de H. Familie te Tilburg.
  d. Maria Catharina Nelissen, geboren Rooth Margraten 24 november 1894, overleden Valkenburg 15 januari 1970, trouwde St Geertruid 5 februari 1920 Joannes Hubertus Prevoo, geboren Margraten 14 februari 1874, overleden Maastricht 27 augustus 1932, zoon van Jacobus Prevoo en Maria Elisabeth van Laar.
  1932: Haar man overleed. Zij hadden 9 kinderen. Zij overleed in 1970 en bleef dus 38 jaar alleen en voedde de kinderen alleen op.
  e. Joannes Hubertus Nelissen, geboren Margraten 29 november 1896, overleden 30 augustus 1980, trouwde Eijsden 29 juni 1923 Maria Johanna Boreas, geboren Houthem 9 november 1895,  dochter van Joannes Boreas en Anna Maria Pricken.
  f. Maria Agnes Nelissen, geboren Margraten 3 januari 1900, overleden Huize Caritas Sittard 14 april 1967, trouwde Sint Geertruid 9 februari 1924 Johannes Josef Hubertus Weertz, geboren Mesch 19 mei 1895, overleden Mesch 17 augustus 1972, zoon van Antoine Guillaume Hubert Weertz en Maria Hubertina Maens.
  g. Levenloos geboren Margraten 2 april 1901.
  h. Anna Maria Nelissen, geboren Margraten 28 februari 1902, overleden St. Geertruid 12 maart 1976, trouwde 1. St Geertruid 29 april 1922 Hubertus Wilhelmus Sipers, geboren St. Geertruid 21 november 1889, overleden 43 jaar, St Geertruid 7 februari 1933, zoon van Jan Willem Sipers en Maria Catharina Hubertina Weusten, trouwde 2: St Geertruid 21 juni 1934 Hubertus Hendrikus van de Berg, geboren St Geertruid 3 april 1902, overleden St Geertruid 22 januari 1967, zoon van Joannes Melchior Van de Berg en Catharina Willems.
  i. Willem Joseph Hubertus Nelissen, geboren Margraten 21 april 1904, overleden Geleen 20 januari 1991, trouwde Amby 19 november 1932  Anna Maria Francisca (May/ Mayke) Boesten, geboren Amby 25 december 1912, overleden Sittard 13 november 1996, dochter van Joannes Hubertus Boesten en Anna Hubertina Fransen.
  j. Maria Anna Nelissen (Anneke Nelissen), geboren Margraten 8 juli 1905, overleden Maastricht  17 maart 1962, trouwde St Geertruid 23 oktober 1930 Hubertus Henricus Meertens, geboren St. Geertruid 3 november 1904, overleden 16 mei 1977, zoon van Christiaan Hubertus Meertens en Maria Ida Hubertina Aussems.
  k. Hubertus Wilhelmus (Huub) Nelissen, geboren Margraten 9 juli 1906, overleden Banholt 23 juni 1981, trouwde 26 mei 1933 Maria Hubertina Catharina (Catrien) Royen, geboren Mheer 22 juli 1906, overleden Maastricht 3 februari 2002, dochter van Leonardus Roijen en Cornelia Munnix.
  l. Levenloos geboren Margraten 15 november 1909

 4. Maria Hubertina van Weersch, (waarom vader twee achter elkaar geboren dochters allebei dezelfde naam geeft is onduidelijk) geboren Rooth Margraten 2 november 1867, overleden St. Geertruid 7 november 1952, trouwde St. Geertuid 14 oktober 1897 Joannes Hubertus Pitti / Pittie. geboren St. Geertruid 8 november 1871, overleden St. Geertruid 19 mei 1956, zoon van Pieter Pitti en Maria Elisabeth Martinussen.
  6 oktober 1904: Hij leende van Ephraina Alexandrina Louisa Franck, weduwe van Jan Rudolph Dinckgreve, rentenierster wonend in Eijsden, afgevaardigd door haar tuinier Jan Aussems, een bedrag van ƒ 3.600. Terug te betalen binnen zes jaar en jaarlijks 4,5 % rente. Als borg stelde hij in St. Geertruid een huis met tuin en boomgaarden groot 1 ha. Zijn vader Pieter Pittie, koler en herbergier in St Geertruid, gehuwd met Elisabeth Martinissen, stelde ook als borg een perceel bouwland aan de Eijsderweg van 41 are.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Levenloos geboren St. Geertruid 20 november 1898.
  b. Maria Catharina Hubertina Pitti, geboren St. Geertruid 19 oktober 1899, overleden Maastricht 11 januari 1985, trouwde St Geertruid 17 oktober 1929 Pieter Hubertus Wintjens, geboren Gronsveld 6 augustus 1896, overleden St. Geertruid 10 januari 1968, zoon van Wilhelmus Wintjens en Maria Catharina Hubertina Dewarrimont
  c. Pieter Hubertus Pitti, geboren St. Geertruid 30 januari 1901, overleden St. Geertruid 30 januari 1901, trouwde St. Geertruid 21 mei 1927 Maria Hubertina Stevens, geboren St. Geertruid 16 augustus 1902, overleden St. Geertruid 18 oktober 1996, dochter van Egidius Stevens en Maria Pinckaers.
  d. Jan Pieter Hubert Pitti, geboren St. Geertruid 12 november 1902, overleden St. Geertruid 12 december 1950, trouwde Mesch 18 juli 1935 Ida Anna Betsi Weerts, geboren Mesch 3 februari 1912, overleden St Geertruid 6 mei 1990, dochter van Egidius Hubertus Weerts en Ida Hubertina Lemmelijn.
  e. Maria Hubertina Pittie, geboren St. Geertruid 20 juli 1904, overleden Maastricht 9 december 1998, trouwde St. Geertruid 12 april 1928 Frans Hubertus Hendricus Nelissen, geboren St. Geertruid 29 december 1901, overleden St. Geertruid 16 maart 1979, zoon van Hendricus Hubertus Nelissen en Maria Jamar.
  f. Levenloos geboren St. Geertruid 3 augustus 1906.
  g. Maria Elisabeth Pittie, geboren St. Geertruid 15 oktober 1907, overleden St. Geertruid 20 maart 1996, trouwde St. Geertruid 25 mei 1933 Hendricus Hubertus Nelissen, geboren St. Geertruid 15 september 1907, overleden St. Geertruid 25 september 1995,
 5. Levenloos geboren Margraten 3 januari 1870.
 6. Peter Mathias van Weersch, geboren Margraten 26 maart 1871, volgt WIJ.5a.
 7. Joannes Hubertus van Weersch, geboren Margraten 17 oktober 1873, volgt WIJ.5b.
 8. Maria Catharina van Weersch, geboren Margraten 12 juli 1876, overleden na een lange ziekte ziekenhuis St. Annadal Maastricht 23 juli 1950, trouwde Sint Geertruid 31 maart 1910 Joannes  Hubertus Kempener, geboren Rijckholt 1 februari 1879, overleden Mesch 12 mei 1945, zoon van Hubertus Joannes Kempener en Anna Maria Droeven.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Hubertus Joannes Josephus Kempener, geboren Mesch 15 maart 1912, overleden Eijsden 9 november 1984, trouwde Heer en Keer 4 april 1934 Angelina Engelshoven / Maria Angelina van Engelshoven, geboren Heer 4 oktober 1909, overleden Maastricht ziekenhuis 8 september 1985, dochter van Joannes Hubertus van Engelshoven en Maria Hubertina Schurgens.
 9. Anna Margaretha van Weersch, geboren Rooth 25 juni 1879, overleden Eijsden 26 januari 1963, trouwde Eijsden 8 maart 1901 Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 22 juni 1858, overleden Eijsden 30 augustus 1947, zoon van Gillis Reintjens en Elisabeth Jacobs.
  Lodewijk Reintjens was eerder getrouwd geweest met haar oudste zus Maria Catharina van Weersch. Zij overleed Eijsden 16 december 1899. Twee jaar later trouwde Lodewijk met Anna Margaretha. Voor dit huwelijk kregen zij dispensatie volgens Burgerlijk Wetboek artikel 88 lid 1, van koningin Wilhelmina via de secretaris-generaa, Departement van Justitie.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Antoon Jozef Reintjens, geboren Eijsden 19 december 1901, overleden Eijsden 7 april 1941, trouwde  Eijsden 1 mei 1931 Catharina Magermans, geboren Eijsden 29 september 1907, overleden ziekenhuis Heerlen 17 augustus 1983.
  b. Catharina Maria Reintjens 27 juni 1903, overleden Maastricht 25 december 1974, trouwde Eijsden 20 april 1925 Hubertus Joannes Joseph (Sjeng) van Caldenborgh, geboren Gronsveld 9 april 1900, overleden Eijsden 15 februari 1974.
  c. Theresia Maria Reintjens, geboren Eijsden 3 december 1904, overleden Eijsden 24 april 1988, trouwde Eijsden 3 mei 1926 Lambertus Johannes Purnot, geboren Eijsden 17 september 1899, overleden Eijsden 5 maart 1972.
  d. Victor Reintjens, geboren Eijsden  18 januari 1906, overleden Eijsden 12 februari 1906.
  e. Anna Elisabeth Reintjens, geboren Eijsden 7 maart 1907, overleden Eijsden 6 december 1989.
  f. Levenloos geboren 11 april 1908.
 10. Hubertus Johannes van Weersch, geboren Rooth, Margraten 19 januari 1883, overleden Meerssen 12 december 1957.

WIJ.4b. Nicolaus van Weers / van Weersch, zoon van 3b, geboren Bemelen 18 april 1830, overleden Berg en Terblijt 3 december 1888, trouwde Berg en Terblijt 4 april 1861 Anna Maria Gelders, geboren in het buurtschap Op Schumer bij Schin op Geul 21 september 1830, overleden Berg en Terblijt 24 april 1906, dochter van Joannes Peter Gelders en Maria Catharina Erren.

1861: In de huwelijksakte staat Nicolaas met achternaam Van Weersch, maar zelf ondertekent hij zijn trouwakte, maar ook de doopaktes van zijn kinderen met N. van Weers.

1881: Zij wonen sinds 10 maart 1881 met zijn zessen in de Veestraat nummer 19 in Berg. Dat is tegenwoordig de Valkenburgerstraat. Bij hen in huis woont ook zijn ongehuwde zus Barbara van Weersch, geboren Berg en Terblijt 22 augustus 1872 De ambtenaar draaide de laatste twee cijfers om. Die schreef trouwens hun namen op de kaart als Van Weersch. Bij het gezin woonde zoon Johannes Hubertus Michael niet meer thuis. Hij was ergens in dienst. Pas in 1883 is duidelijk waar. Niemand van deze zes mensen in huis had een beroep, zelfs waren zij geen dagloner. De kinderen waren 19, 13, 11. Alleen Johannes werkte; die was  in 1881 17 jaar oud.

2 januari 1890: Hoofd van het gezin is de weduwe Maria Gelders. Bij hen in huis woonde ook Barbara van Weersch, ongehuwde zus van haar man. Maria Gelders had geen beroep, alleen zonen Pieter en Michael waren dagloner. Zij moesten dus het geld binnen brengen bij zes man. Twee weken later overleed zoon Jacobus 28 jaar oud.

zadelmaker
1896

In 1896 kwam de schoonvader van zijn zoon Pieter, Jan Hubert Wolfs, geboren Susteren 4 februari 1839, bij het gezin wonen. Hij kwam uit Echt, was weduwnaar en zadelmaker, bij hen wonen. Er waren nu drie man die geld konden binnen brengen. In het huis woonden nu zes man. Hij bleef tot juli 1899. Toen ging hij terug naar Echt.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jacobus Hubertus van Weersch, geboren Berg en Terblijt 12 januari 1862, overleden Berg en Terblijt 14 januari 1890.
 2. Johannes Hubertus Michael van Weersch, geboren Bemelen 19 maart 1864, volgt WIJ.5c.
 3. Johannes Hubertus van Weersch, geboren Berg en Terblijt 27 september 1866, overleden Berg en Terblijt 19 januari 1871.
 4. Pieter Hubertus Simonis van Weers / Van Weersch, geboren Berg en Terblijt 26 september 1868, volgt WIJ.5d.
 5. Maria Hubertina van Weers / Van Weersch, geboren Berg en Terblijt 13 oktober 1870, overleden Berg en Terblijt 3 oktober 1951, trouwde Berg en Terblijt 7 april 1904 Willem Hubert Leveau. geboren Cadier en Keer 4 juni 1865, overleden Berg en Terblijt 9 januari 1959, zoon van Christiaan Leveau en Maria Elisabeth Meertens.
  19 oktober 1896: Hubertina van Weers uit Berg en Terblijt had van Hubertina Gelders, ongehuwd en zonder beroep, wonend te Schin op Geul ƒ 200 geleend.
  Toen Hubertina Gelders haar testament in 1896 op liet maken bepaalde zij onder andere:
  Ik wil dat die Hubertina van Weers voornoemd honderd gulden daarvan betaalt binnen drie maanden na mijn overlijden de helfte op vijftig gulden aan den Wel Eerwaarde Heer Pastoor van  Schin op Geul met last daarvoor missen te lezen of laten te lezen tot rust mijner ziel.In geval door de genoemde Hubertina van Weers hieraan wordt voldaan geef en legateer ik haar de overige honderd gulden, echter bij niet nakomen binnen drie maanden na mijn overlijden moet zij de volle tweehonderd gulden aan de pastoor betalen.
  leveau12 november 1897: Voor notaris Palmen maakte Hubertina Gelders haar testament opnieuw op:
  Ik verklaar dat Hubertina van Weers te Berg en Terblijt aan mij schuldig is wegens in bewaring genomen geld eene som van tweehonderd gulden, ik wil dat die Hubertina van Weers honderd gulden daarvan betaalt binnen drie maanden na mijn overlijden: de helfte of vijftig gulden aan den weleerwaarden heer Pastoor van Berg en Terblijt en de andere helft aan de weleerwaarden heer Pastoor van Schin op Geul om die te besteden tot het lezen of laten lezen van missen tot rust mijner ziel. Ingeval door de genoemde Hubertina van Weers hieraan wordt voldaan, geef en legateer ik haar de overige honderd gulden, echter bij niet nakomen binnen drie maanden na mijn overlijden of regeling ten genoegen van de voornoemde heeren pastoors, wil ik dat zij de geheele schuld van tweehonderd gulden zal uitbetalen aan de vooraangeduide heeren pastoors om die te besteden tot het lezen of laten lezen van missen tot rust mijner ziel.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joannes Hubertus Leveau, geboren Berg en Terblijt 20 januari 1905, overleden Berg en Terblijt 11 december 1997, trouwde Margraten 4 oktober 1939 Maria Gertrudis Hubertina (Truke) George, geboren Margraten 22 maart 1910, overleden Berg en Terblijt 22 augustus 2003, dochter van Laurentius Wijnandus George en Maria Catharina Hubertina Mourmans.
  1939: Bij hun huwelijk was hij boomkweker 34 jaar en zij was zonder beroep en 29 jaar.
  10/1964: Zij zijn 25 jaar getrouwd en wonen Kleinstraat 14, Berg en Terblijt. Zij hadden een zaadhandel, pootgoed en bestrijdingsmiddelen: Leveau’s Zaadhandel.
  Februari 1966: Pension Leveau, Berg en Terblijt
  b. Michiel Joseph Hubert Leveau, geboren Berg en Terblijt 9 april 1906, overleden Berg en Terblijt 28 september 1950, trouwde Berg en Terblijt 4 mei 1939 Maria Josephina Kools, geboren Berg en Terblijt 6 juni 1915, dochter van Thomas Hubertus Lambertus Kools en Maria Catharina Hubertina Ubags.
  1950: Zijn overlijden: hij was timmerman en 44 jaar.
  c. Pierre Hubert Nicolaas Leveau, geboren Berg en Terblijt 10 december 1907, overleden 58 jaar Maastricht ziekenhuis 7 september 1966, trouwde Hortense Claessens, geboren 29 mei 1918, overleden Berg en Terblijt 19 juni 1995, dochter van Josephus Hubertus Claessens en Maria Theresia Heijendal.
  1 augustus 1953: Hij vierde zij zilveren dienstjubileum als postbode (besteller heette dat toen) in Berg en Terblijt.
  12 januari 1956: Pierre was getrouwd met een dochter van het echtpaar Claessens-Heydendal. Haar moeder was kantoorhoudster van de PTT in Berg en Terblijt en nam afscheid. Haar opvolger waren haar dochter Hortense en haar schoonzoon Pierre Leveau. Na het overlijden van Pierre ging Hortense alleen verder als kantoorhoudster.
  1966: Zijn bidprentje zei dat hij prefect van de Aartsbroederschap van de Hl. Familie was.
  d. Hubertina Gerarda Maria Leveau, geboren Berg en Terblijt 26 januari 1910, overleden 9 september 2001
  1935: Zij werd in februari 1935 zuster Ursule bij de Franciscanessen in Nederweert, Heerlerbaan en Grasbroek. Zij werd in 1951 benoemd tot overste in Wijk-Maastricht, vervolgens in Heerlen St Clara, Heythuysen en Utrecht. Lid van het provinciaal bestuur van de orde.
  e. Maria Josephina Leonie (Fien) Leveau, geboren Berg en Terblijt 27 mei 1913, ongehuwd overleden Berg en Terblijt 27 januari 2010.
  2010: Zij ligt in hetzelfde graf van haar broer Pierre en Hortense in Berg en Terblijt.
henri pierre van weersch
1930

WIJ.4c. Hendrik van Weersch, zoon van 3c-1, geboren Waterval 21 juni 1858, overleden Luik 21 mei 1930, trouwde  Luik 5 juni 1884 Marie Cornelie Philomene Souren, geboren Klimmen 17 maart 1860, overleden Luik juni 1941, dochter van Jan Hubertus Souren en Anna Catharina Hubertina Henzen.

1869-1879: Hij werd  als zoon genoemd van Maria Kuijpers. Waarschijnlijk vanwege de “schande” dat er een ongehuwd moeder in het gezin was.

1874: Hij vertrok uit Ulestraten op 23 november 1874 voor Maastricht.

1878: Op 14 januari 1878 kwam uit terug uit Hulsberg. Op 10 juni 1878 ging hij naar Heer.

1878: Vreemdelingendossier Brussel: ouvrier tailleur, samen met zijn eerste drie zonen. De oudste zoon die imprimeur was en Jan Hendrik, nummer 3 die loodgieter was.

1884: Bij zijn huwelijk woonde hij sinds dec 1878 in Luik, Rue St. Aldegonde 7. Hij kwam vanuit Heer. Op het Cerificate de Domicile pour Mariage heet hij Vanweersch, Henri. Op het formulier van de Nationale Militie woonde hij bij de loting in Hulsberg. Zijn moeder was overleden. Hij schreef zich in 1877 in voor de lichting 1878. Hij viel buiten de oproeping, Dus geen dienst. Op het formulier Certificat d’indigence werd zij Marie Cornélie Philomene Soeren genoemd, woont Rue St. Gangulphe 10. Op het formulier Certificat de Domicele pour Mariage heet zij Marie Cornelia Philomene Soeren. Hij is leerling kleermaker, woont Luik Rue Sainte Aldegonde en dat hij een fils naturel was, dus een onwettig kind. Zijn bruid is dienstmeid en woont ook in Luik Rue Saint Gangulphe. Zij hebben elkaar leren kennen via haar vader die ook kleermaker in Klimmen was. Hij tekende de akte met H. van Weersch. Zijn oom Willem is huwelijksgetuige.

1885: Bij de geboorte van hun eerste kind werd vader in de geboorteakte Henri Van Weersch genoemd. Hij tekende de akte met H van Weersch, was 26 jaar en kleermakersgezel. Zij woonden Rue Saint Severin 78, Luik.
1886: Hij is inmiddels kleermaker.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jean Guillaume Van Weersch, geboren Luik 22 april 1885, volgt WIJ.5e.
 2. Jean Hubert Van Weersch, geboren Luik 12 september 1886, overleden Brugge 20 april 1931, trouwde Luik 7 juni 1919 Celine Libert, geboren Luik 15 september 1885, overleden Luik 5 mei 1936, dochter van Jean louis Libert en Gertrude Graf.
  In 1905 wordt hij officieel Belg. Hij tekende met Hubert Van Weersch, zijn vader met H. van Weersch. Hubert was fourneur en fer.
 3. Jean Henri Van Weersch, geboren Luik 24 juli 1890, overleden Luik 7 juni 1916.
  Hij was loodgieter.
 4. Marie Hubertine Christine Van Weersch, geboren Luik 9 maart 1895, trouwde Luik 8 november 1919 Jean Baptiste Floretin Lambotte, winkelmedewerker, geboren Chévron 24 juni 1893, zoon van Jean Servais Lambotte en Marie Joseph Rensonnet.
  1919: Hun huwelijk: Zij tekende de akte met Christine Van Weersch. Zij heeft als beroep gilètiere (naaister van vesten). Hij is winkelier, Rue Nysten 42, Luik.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Jacqueline Lambotte trouwde Armand Dekoninck.
 5. Jean Emile Van Weersch, geboren Luik 1 januari 1898, volgt WIJ.5f.
 6. Anna Maria Hubertine Van Weersch, geboren Luik 16 juni 1900, trouwde 1: Luik 22 november 1924 Marcel Pevée, trouwde 2: Maurice Wouters.
 7. Marcel Albert Van Weersch, geboren Luik 5 april 1902, trouwde Luik april 1928 Laure Croissant, geboren Herstal 8 november 1904,, dochter van  Albert Joseph Croissant en Julie Marguerite Leroy.
  1931: Marcel van Weersch vertrok uit Durban Z. Afrika, naar Southampton waar hij op 19 januari 1931 aankwam op doorreis naar Luik. Hij voer met de Balmoral Castle die uit East London (= Kaapstad) vertrokken was. Hij kwam uit Congo, reisde 3e klas met Albert Ruchard.

WIJ.4d. Christiaan (Jaan) van Weersch, zoon van 3c, geboren Ulestraten 8 december 1848, overleden Somme-Leuze 10 februari 1909, trouwde Andrimont (Dison) 7 februari 1874 en scheidde 23 september 1898 van Ida Josephine Sougnez, geboren Verviers 20 juni 1849, overleden Verviers 24 januari 1922, dochter van Toussaint Paul Sougnez en Marie Catherine Dubois.

1863: Hij vertrok op 26 maart 1864 naar Maastricht, was 16 jaar.

1867: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Hij had geen beroep, was 1,74 groot, had bruine haren en werd geschikt bevonden.

1868: Hij ging dus naar Maastricht op 25 maart 1868 voor zijn diensttijd. Hij was dienstbode.

christiaan van wersch1871: Gedeserteerd uit het leger wegens een ruzie met zijn meerdere in Maastricht met dodelijke afloop. Zijn jongere broer moest toen als remplaçant voor hem het leger in. Christiaan week vervolgens uit naar Luik. Daar werd hij door de politie gezocht. Zijn signalement luidde:
Weersch, Christiaan van, hussaar bij het 2de regement hussaren, geboren te Ulestraeten (Limburg), 8 Dec. 1848, lang 1,74 meter, aangezigt rond, voorhoofd laag, oogen grijs, neus spits, mond groot, kin rond, haar en wenkbr. bruijn: 1 Januarij.
In Luik viel hij van de kerktoren. Maar hij leefde nog. De pastoor wilde hem bedienen, en toen zei iemand: zo gauw je hem optilt, sterft hij. En dat was ook het geval.

2/1874: Hij trouwde in Adrimont (Dison) waar hij woonde. Hij was dagloner en 25 jaar. Zij was couturiere en 24 jaar. Zij woonde ook in Andrimont, maar was in  Verviers geboren.

Juni 1886: Hij werd veroordeeld tot een boete van 50 francs omdat hij (Christian Vanwersch, leisteenbewerker in Gerard-Champs) op 3 februari 1886 op het terrein van de heer Neef Orban aan het stropen was.

1898: Hun scheiding werd uitgesproken.

1904: Toen zijn zoon Christian Henri in Dison trouwde, schreef de ambtenaar in de huwelijksakte dat het adres van zijn vader al zes maanden onbekend was. Zijn moeder woonde in Verviers.

Ida Sougnez kreeg elf kinderen waarvan er acht als baby overleden. Slechts drie kinderen trouwden.

Voor het huwelijk werd geboren

 1. Victorine Henriette Ida Van Weersch, geboren Andrimont  september 1873, overleden Andrimont 1 november 1873, 1,5 maand oud.

  Uit dit huwelijk werden geboren

 2. Marie Catharine Ida Van Wersch, geboren Dison 14 november 1874, trouwde Louis Francois Vroomen, geboren Verviers 11 september 1877, zoon van Francois Xavier Vroomen en Catharina Weidenhaupt.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Louis Hubert Henri Vroomen, geboren Verviers 19 juni 1903.
 3. Christian Henri van Weersch, geboren Dison 5 oktober 1877, overleden als Christian Van-Wersch Verviers 5 mei 1878.
 4. Christian Henri Van Weersch, geboren Verviers 17 september 1879, volgt WIJ.5g.
 5. Alexandre Van Wersch, geboren Verviers 22 juli 1882, overleden Verviers 21 september 1882.
 6. Rosalie Guillemine Van Wersch, geboren Verviers 12 april 1884, trouwde Verviers 28 januari 1915 Henri Joseph Tonelle, spinnerijmedewerker), geboren Verviers 10 oktober 1877, zoon van Bernard Joseph Tonelle en Catharina Albertine Rogister.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Henri Bernard Marie Jacques Tonelle, geboren Verviers 25 juli 1915.
  b. Louise Tonelle, geboren en overleden 1922.
 7. Nicolas Joseph Van-Werch (zo schreef de ambt het), geboren Verviers 20 maart 1885, overleden Verviers 17 januari 1886.
 8. Jeanne Josephine Ida Van-Werch, geboren Verviers 27 september 1886, overleden Verviers 19 oktober 1886.
 9. Alphonsine Adrienne Van-Wersch, geboren Verviers 30 juli 1889, overleden Verviers 30 augustus 1889.
 10. Pierre Julien Van Wersch, geboren Verviers 28 september 1891, overleden Verviers 29 oktober 1891.

WIJ.4e. Willem van Wersch, zoon van 3c, geboren Waterval/ gemeente Ulestraten 20 december 1851, overleden Ulestraten 22 augustus 1943, trouwde Ulestraten 6 november 1884 Anna Hubertina Notermans, geboren Waterval 9 februari 1859, overleden Ulestraten 21 november 1932, dochter van Jan Hubert Notermans en Anna Maria Hollanders.

Willem vertelde zijn kleinkinderen dat een van zijn voorouders een transportbedrijf  had dat met lastdieren (hitten, zei hij) van Aken naar Maastricht ging. Hij had een hooikist had waarin “duivelsboeken” zaten, boeken geschreven in het Latijn, boeken die in leer gebonden waren. Boeken met heiligen erin. Nou las hij ooit eens dat er een Van Wersch was, die met zijn zwager Decker in Keulen 2000 Heiligtumsbuchlein had. Dat kwam in de 17e eeuw voor. Bij Macco Aachener Wappen und Genealogien,uit 1907  blz 100: staat het verhaal:

Johann Decker‚ Bürger und Ratsverwandter in Aachen, erhielt 1664 mit seinem Schwager Johann v. Wersch vom Rat die Erlaubnis zum Verkauf von 2000 „Heiligtumsbüchleim,

1869: Nationale Militie: De ambtenaar schreef van Weersch, Wilhelmus, geboren in Ulestraten en wonende te Meerssen waar hij dienstknecht was. Hij kreeg van de Nationale Militie nummer 1 voor het dienstjaar 1871. Hij werd op 9 mei 1871 ingelijfd en op 8 mei 1876 ontslagen uit dienst.
1878: Hij geeft het overlijden aan van zijn vader aan. De ambtenaar noemde hem
Wilhelmus van Weersch. Hij ondertekende de akte met j W van Weersch terwijl hij als Wilhelmus van Wersch geboren was.

1884: Zijn huwelijk:Wilhelmus van Wersch woonde in Meerssen waar hij dienstknecht was en 32 jaar. Hij tekende de akte met J W van Weersch. Zij woonde in Ulestraten, was ruim 25 jaar en dienstmeid.

Willem van Weersch
Willem 1851-1943
Anna Notermans
Anna Notermans 1859-1932
Willem van Wersch
Willem van Weersch
willem van weersch

Uit dit huwelijk werden in Ulestraten geboren

 1. Anna Maria Hubertina  van Weersch, geboren 20 augustus 1885, ongehuwd overleden Maastricht 18 maart 1951.
 2. Maria Helena Hubertina van Weersch, geboren Ulestraten 4 juli 1887, overleden ziekenhuis Venray 4 november 1952 .
  Zij was kloosterlinge bij de zusters Ursulinen.
  Bidprentje: Soeur Maria Leonarda O.S.U. werd op 23 okt 1910 gekleed in het Novacitaathuis in Haelen en gewijd op 27 oktober 1912 in  het Ursulinen  klooster in Maastricht.
 3. mommers
  Vader en moeder Mommers- van Weersch met hun dochters Miet (l) en Marie (r).
  Maria Catharina Hubertina van Weersch, geboren Waterval-Ulestraten 10 juni 1889, overleden Maastricht 12 juli 1981, trouwde Ulestraten 26 mei 1921 Johannes Theodorus Mommers, geboren Limmel onder Meerssen 29 januari 1881, overleden 1 september 1956, zoon van Pieter Johannes Mommers en Elisabeth Jaspers.
  Uit dit huwelijk werden geboren

  a. Pierre Mommers, geboren 27 juni 1925, ongehuwd overleden Limmel 18 december 1990.
  b. G. (Miet) Mommers, Maastricht 4 januari 1927, overleden 83 jaar, Limmel-Maastricht 26 januari 2010, trouwde mei 1954 Harrie/Harie Vanderbroeck, geboren 18 november 1927, overleden 2 augustus 1994.
  c. Maria Adriana Gertrudis Mommers, geboren Maastricht 8 juli 1928, trouwde Pierre J. Stijns, geboren Brunssum 27 november 1927, overleden Geleen bij een bedrijfsongeval 25 juni 1971.
  1971: Er was bij het Stikstofverbindingsbedrijf van DSM in Geleen op 25 juni 1971 een ontploffing in de fabriek voor ammoniak-synthese. Pierre overleed ten gevolge hiervan. Hij was operator en pas 43 jaar.
  d. Johannes Josephus (Sjo )Mommers, geboren Maastricht 30 augustus 1930, overleden Maastricht 19 april 2012, trouwde Maria Vangelabbeek, geboren 26 september 1930, overleden 4 november 2016.

 4. Johan Joseph Hubert van Weersch, geboren Waterval-Ulestraten 6 augustus 1890, volgt WIJ.5h.
 5. Jan Joseph Hubert van Weersch, geboren Ulestraten 24 februari 1893, overleden militair hospitaal in Maastricht 3 november 1918.
  De aangevers waren Johannes Saat, sergeant verpleger en Hendrik Jussen ziekendrager.
  joseph van weersch
  1918

  1918: Zijn vader Willem plaatste op 9 november 1918 in de Limburger Koerier een dankbetuiging in de krant waarin hij de doktoren en verplegers van het militair hospitaal in Maastricht dankte voor de goede zorgen gedurende de ziekte. Maar ook aan vrienden en bekenden aan de afdeling Militairen en de Jonkheid van Waterval voor de mooie kransen en de innige deelnemen bij de begrafenis. Hij ondertekende de adv met 6 november 1918.

 6. Jan Willem Hubert van Weersch, geboren 15 juni 1894, volgt WIJ.5i.
 7. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Ulestraten 14 december 1896, overleden Ulestraten 24 januari 1929.
 8. Joseph Augustinus van Weersch, geboren 13 oktober 1898, overleden Ulestraten 10 februari 1901.
 9. Joseph Hubertus van Weersch, geboren 7 februari 1900, volgt WIJ.5j.
 10. Johannes Mathijs Hubertus van Weersch geboren Ulestraten/Waterval 28 juni 1903, volgt WIJ.5k.

WIJ.5.  Wilhelm Joseph Vanwersch, zoon van 4, mijnwerker, gedoopt Pannesheide 21 november 1869, overleden Wilsberg = Richterich 1 juli 1929, 59 jaar oud. Hij was mijnwerkerinvalide, trouwde Vorscheid = Pannesheide 30 augustus 1896 Maria Katharina Preuth, geboren Gracht 16 augustus 1867, overleden Wilsberg  14 april 1944, dochter van Peter Joseph Preuth en Maria Agnes Kemmerling.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubert Vanwersch, geboren Klinkerheiderfeld januari 1902, overleden Klinkerheiderfeld 13 juni 1902., 6,5 maand oud.
 2. Josephine Vanwersch trouwde Peter Hupperrtz
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Anna Huppertz, geboren 1928, overleden Wilsberg = Richterich 24 februari 1929, 11 maanden oud.

WIJ.5a. Peter Mathias van Weersch, zoon van 4a, geboren Margraten 26 maart 1871, overleden Vaals 7 februari 1935, trouwde Schin op Geul 11 oktober 1894 Maria Hubertina Vaassen, geboren Vaals 23 maart 1870, overleden Vaals 24 december 1934, 63 jaar, dochter van Jozef Vaassen en Maria Elisabeth Nicolaije.

1890: Nationale Militie: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich laten inschrijven voor de Nationale Militie. Hij was toen knecht. Hij hoefde niet in dienst want buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt

1894: Hun huwelijk. Hij is 23 jaar en dagloner. Zij is dienstmeid. Na hun huwelijk woonden zij in bij zijn schoonmoeder Maria Elisabeth Nicolaije. Adres Strucht 177. In hetzelfde huis wooonden dan ook zes kinderen. Haar man was overleden.

1899: De familie kwam op 23 mei 1899 vanuit Schin op Geul naar Valkenburg. Bij hen woonde ook haar moeder Maria Elisabeth Nicolaije. En Johannes Houbertus van Weersch, broer van Petrus Mathias. Zij woonden St. Pieter 39, Valkenburg.

1901: Op 27 maart 1901 kwam hij met zijn achten vanuit Valkenburg naar Wolfshaag (Vaals). Hun jongste dochter was net 1 jaar en 1 maand.

1907: Bij het overlijden van hun dochter Philomena schreef de ambtenaar vaders naam als Peter van Weersch. Hij was landbouwer en 36 jaar. Moeder heette volgens hem Hubertina Vassen. Vader tekende de akte met p van Weersch.

1925: Bij het huwelijk van hun dochter Anna Hubertina was vader tuinier en 54 jaar, moeder was 54 jaar. Hij tekende met bevende hand P van Weesch (zonder r).

1935: Zijn overlijden. Hij was tuinman en woonde in Vaals. Zijn weduwe heette volgens de ambtenaar Faassen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Pieter Hubert,van Weersch geboren Schin op Geul 7 maart 1896, volgt WIJ.6.
 2. Johan Hubert van Weersch, geboren Schin op Geul 17 april 1897, volgt WIJ.6a.
 3. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Schin op Geul 2 februari 1899, overleden Vaals 4 december 1922.
  1914-1920: Zij verhuisde januari 1920 naar Aken (Burtscheid) en kwam op 4 febr 1920 terug uit Aken. In mei 1914 was zij al eens naar Aken verhuisd. En kwam in december 1914 terug.
 4. 1936
  Grenz-Echo 22 mei 1936
  Anna Hubertina van Weersch, geboren Valkenburg 15 februari 1901, overleden Kelmis ( = La Calamine) 14 maart 1977, trouwde Vaals 23 april 1925 Antoon Joseph Aloys Renardy, geboren Wittem, 2 augustus 1882, overleden Gemmenich 1966, landbouwer, wonend in Gemmenich, zoon van Jan Joseph Renardy en Maria Isabella Vliex.
  1925: Zij trouwde tegelijk met haar zus Josephina, nummer 5. Anna tekende de huwelijksakte met Anna van Weersch en hij tekende met Aloys Renardy.
  1961: Louis Renardy-van Wersch verkoopt wegens stoppen van het boerenbedrijf openbaar zijn vee op 21 maart 1961. In Gemmenich, Siegel-Terstraeten 569, 5 melkkoeien, 1 mestkoe, 1 rund en kalfjes. Verder zijn gereedschap.
  1966: Hij ligt niet in hetzelfde graf bij zijn vrouw in Gemmenich kerkhof. Alleen zijn naam staat op haar grafsteen in Gemmenich.
 5. Renardy
  Grenz Echo 1961
  Josephina Maria van Weersch, geboren Vaals 16 november 1902, overleden Vaals 23 maart 1983, trouwde  Vaals 23 april 1925 Jan Willem Hubert Pelzer, geboren Vaals 14 februari 1894, mijnwerker, overleden Vaals 21 juli 1988, zoon van Jan Willem Hubert Pelzer en Maria Elisabeth Baggen.
 6. Philomena Hubertina Van Weersch, geboren Vaals 21 november 1905, overleden Vaals  1 augustus 1937.
 7. Christina Hubertina van Weersch,  geboren Vaals 21 november 1905, overleden Vaals 9 augustus 1991, trouwde Vaals 25 juni 1939 Jean Hubert Mommer, geboren Gemmenich 22 november 1910, overleden Vaals 12 juni 1980, zoon van Jean Lambert Mommer en Maria Aussems.
  1958: smederij H.Mommer-van Weersch, Vaals. Bosstraat 74, Vaals.
  Uit dit huwelijk werden geboren

  a. Leo Mommer (1940-2005) trouwde Margret Krischker.
  b. Henriette Mommer trouwde H. Schoonbrood.
  c. Rob Mommer + trouwde K. Toussaint
  d. Maria Mommer, geboren 1 december 1942, overleden, trouwde Alphons Loo (Fons Loo), zoon van Pierre Loo en Eliza Jaegers

 8. Levenloos geboren Vaals 8 maart 1908.

rosa paffenWIJ.5b. Joannes Hubertus (Sjang = Jan), van Weersch, zoon van 4a,  geboren Margraten 17 oktober 1873, onverwacht overleden Schin op Geul 29 mei 1948, trouwde Schin op Geul 20 juni 1907 Maria Josephina Rosa Paffen, geboren Schimmert 29 april 1880, overleden Schin op Geul 1 december 1947, dochter van Willem Joseph Paffen en Maria Hubertina Lahaije.

1907: Joannes Hubertus Van Weersch en Josephina Paffen kwamen met twee kinderen op 1 oktober 1907 in Schin op Geul wonen en kwamen uit Vaals. Hij was arbeider. Zij woonden in wijk A W 13. Op 22 april 1910 kwam zijn vader bij hem wonen. Zijn vader wordt van Weers genoemd.

1917: Hij was een van de 42 mannen die oprichter was van de Roomsch Katholieke Coöperatieve Verbruiksvereeniging “De Katholieke Werkman” in Schin op Geul. 37 mannen kwamen uit Schin op Geul. Jan was herbergier.

De doelstelling was: 
Art. 2. Het doel der vereeniging en het voorwerp harer onderneming, is, de aankoop van levensbehoeften en andere artikelen en de verkoop daarvan aan hare leden. Zij strekt hare werking ook uit tot derden, behoudens de bepalingen te dezen aanzien bij huishoudelijk reglement te stellen.

De duur van deze vereniging was 29 jaar en 11 maanden. Tot de vereniging konden personen en gezinsleden aansluiten die lid waren van St Martinus en die bekwaam zijn tot het sluiten van overeenkomsten. Bij overlijden van een lid kon diens weduwe plaats nemen.Indien zij dat niet wil dan wordt het lidmaatschap beëindigd.

Lees hier de statuten.

Zij hadden een pension/café aan het Kerkplein in Schin op Geul. Dat werd overgenomen door hun zoon Piet (nummer 3). Van Piet ging het naar diens zoon Jan, getrouwd met Dirks. Daarna ging het over naar de broer van Jan: Ger. Momenteel (2010) is het in bezit van hun zus Mieke die met Zef Schlenter trouwde.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Hubertina (Tiny) van Weersch, geboren Schin op Geul 8 september 1908, overleden  Heerlen Ziekenhuis 11 juli 1994, trouwde Schin op Geul 19 mei 1939 Henricus Antonius Frijns (Harrie) Frijns, geboren Schin op Geul 7 oktober 1907, overleden Schin op Geul 27 september 1983, zoon van Frans Louis Hubert Frijns en Maria Agnes Angelina Snackers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jan Frijns trouwde Miet Tijssen, dochter van Jan Hubert Tijssen en Maria Jacqueline Antonia Gelissen.
  b. M.G.J.E. Maria Frijns trouwde J.M.G. Sjef Henskens, zoon van Johannes Wilhelmus Hubertus Henskens en Christine Hendrika Janssen.
 2. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Schin op Geul 1 oktober 1909, overleden Heerlens ziekenhuis 1 september 1953, trouwde Schin op Geul 3 mei 1934 Jan Leonard Francis (Lei) Ackermans, geboren 14 februari 1904, overleden Hulsberg 10 maart 1993, zoon van Josephus Theodorus Ackermans en Maria Philomena Limpens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Phila Ackermans trouwde Gerrit Buursen.
  b. Jo Ackermans trouwde Mia Janssen.
  c. Tiny Ackermans trouwde Jo Leunissen.
  d. Rosemarie Ackermans trouwde Pierre Palmen.
  e. Paul Ackermans trouwde Marianne Kolk.
  f. Henricus Maria Joseph Ackermans, geboren 22 februari 1945, overleden Heerlen 23 februari 1945, 12 uur oud.
  g. Marcel Ackermans trouwde Caroline Grachten.
 3. Pieter Joseph Maria (Piet) van Weersch, geboren Schin op Geul 25 september 1910, volgt WIJ.6b.
 4. Jozef van Weersch, geboren Schin op Geul 10 november 1911, volgt Wij.6c.
 5. Maria Josephina Christina Van Weersch, geboren december 1912, overleden Schin op Geul 23 maart 1914, 15 maanden.
 6. Sjeng (Hubertus Johannes) van Weersch, geboren Schin op Geul 27 december 1913, volgt WIJ.6d.
 7. Jozefina Maria (Mia) Van Weersch, geboren 21 maart 1919, overleden Valkenburg 28 mei 2016, trouwde Valkenburg-Houthem 26 juni 1942 Aloys Cornelis (Ally) Vliegen, geboren Sawah Loentoe (Ind) 18 september 1916, overleden Broekhem 22 september 1996, zoon van Pieter Jozef Vliegen en Maria Gertrude Siepers.
  1960: Zij openden hun pension op 3 juni 1960 aan de Paralelweg 65, Valkenburg.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jozefina Maria Rosa (José) Vliegen.
  b. Gertruda Maria Jozefina (Truusje) Vliegen, geboren 25 juli 1944 te Schin op Geul, overleden op 22 november 1944 te Heerlen, drie maanden oud.
  c. Henricus Joannes (Harry) Vliegen trouwde Lenie Pronk.
  d. Hubertus Aloysius Joseph (Ally)Vliegen trouwde 1: Thea Leblanc, overleden 62 jaar oud, Bocholtz 19 januari 2010, trouwde 2: Truus Hulsteijn.
  e. Maria Elisabeth Josephina (Marlies)Vliegen trouwde Rudy Pustjens, geboren ca 1943/1944, overleden Valkenburg a/d Geul 10 februari 2018.
  f. Sonja Maria Josephina (Sonja) Vliegen trouwde Paul Gijzen.
  2017: Twee zussen (José en Marlies) leidden destijds het hotel Mimosa in Valkenburg. In juli 2017 is het hotel beëindigd en aan anderen verkocht.
mimosa valkenburg
hotel mimosa

WIJ.5c. Joannes Hubertus Michael van Weersch, zoon van 4b, geboren Berg en Terblijt 19 maart 1864, overleden Maastricht Ziekenhuis St. Annadal 15 maart 1953, trouwde Berg en Terblijt 14 april 1898 Anna Catharina Knoopen, geboren Geulle 7 oktober 1872, overleden Berg en Terblijt 25 oktober 1939, dochter van Hubertus Theodorus Knoopen en Anna Huntjens.

1883: Op 4 augustus 1883 ging naar van Bemelen naar Berg en Terblijt. Hij was 19 jaar en ging toen als dienstknecht werken bij  het gezin van Jan Hendrik Bemelmans (* 1809) die landbouwer was aan de Steenweg 2 in Berg. Die had zes kinderen. Joannes Hub Michael was een van de knechten. In aug 1883 had Bemelmans drie knechten.

1884: Bij de Nationale Militie was hij ingeschreven als Van Weersch voor de lichting van 1884. Hij was loteling nummer 8. Maar hij werd niet geloot, dus vrijstelling.

1898: Zij kwam op 11 maart 1898 naar Berg en Terblijt vanuit Geulle.

1898: Bij hun huwelijk waren drie van  de vier huwelijksgetuigen niet verwant met het bruidspaar. De eerste was de gemeentesecretaris, de tweede was de veldwachter, de derde was een caféhouder. Pas de vierde was een bekende van de bruid: Joannes Wolfs, 58 jaar en zadelmaker. Die was de schoonvader van Pieter, de broer van Michael. De ambtenaar schreef dat Wolfs een bekende van de bruid was. Het is niet echt vreemd dat niemand van de directe familie wederzijds getuigen waren omdat zij al een zoon zonder vader had. Haar ouders waren welk aanwezig bij haar trouwen. Anna Catharina ondertekende haar trouwakte eerst met Knoppen en verbeterde dat naar Knoopen. Opvallend bij de geboorte van dochter Maria Ida Louisa in 1905 noteerde de ambtenaar als moeder Antoinette Cnobben. Zij trouwden in Berg en Terblijt. Normaal zouden zij in Geulle getrouwd zijn, maar omdat zij al een kind had was vanwege de schaamte gekozen voor Berg en Terblijt. Anna Knopen was toen 19 jaar oud bij zijn geboorte en dienstmeid en 25 bij het huwelijk. Dus Alexander was 6 jaar oud. In de huwelijksakte van Michael en Anna Knoopen werd Alexander erkend als zijn kind.
De aanstaande echtgenooten verklaren hierbij uitdrukkelijk als hun kind te erkennen dat geboren is in de gemeente Geulle de drie en twintigste juli achttienhonderd  een en negentig in het geboorteregister ingeschreven aldaar als kind van de bruid en aan welk kind zijn gegeven de voornaam van Alexander zoo dat dit kind als gewettigd moet worden beschouwd en den geslachtsnaam van den bruidegom zal dragen. Michael ondertekende de akte met M van Weers. De bruid ondertekende met C Knoopen. Haar vader met Th. Knoopen, haar moeder met A Huntjens.

Op 11 maart 1898 verhuisde Joann Houb Michael Van Weersch uit huis naar nummer 23. Volgens dezelfde kaart in het bevolkingsregister kwam Alexander in augustus 1899 bij hen wonen. Vreemd, want hij kwam wel in 1898 samen met zijn moeder naar Berg en Terblijt.  Hij woonde Veestraat 22 in Berg en verhuisde naar nummer 23. De Veestraat in Berg en heet tegenwoordig de Valkenburgerstraat.

1907: Bij de geboorte van Maria was haar vader landbouwer Op de naam index in de aktes schreef de ambtenaar van Wersch, terwijl in de akte van Weers staat. Moeder is Catharina Knobben.

14 mei 1918, Nederlandsche Staatscourant:

Oprichtring van de Roomsch Katholieke Coöperatieve Verbruikersvereeniging “Ons Belang” te Berg en Terblijt. Dit was op 22 maart 1918. 82 mannen uit voornamelijk Berg meldden zich bij de Notaris om deze vereniging op te richten. Onder hen was ook Michel van Weers, vrachtrijder uit Berg.

Ze  konden lid worden tegen betaling van 15 cent. Daarvoor kregen ze een boekje waarin hun lidmaatschapsnummer in stond en dat tevens een bewijs van lidmaatschap was. Hierin stonden ook de statuten en huishoudelijk reglement. De vereniging werd voor 30 jaar aangegaan. In 1947 moest beslist worden of ze verder zouden gaan.

Wilde je je lidmaatschap opzeggen, dan moest je maar hopen dat je in dat jaar een van de vier was die opzei. Want de opzegging van een vijfde in één jaar werd niet geaccepteerd. Van de netto winst ging 70% terug naar de leden.
De Statuten werd op 22 maart 1918 in Meerssen geregistreerd.

1926: Trouwde zoon Alexander. Vader ondertekende de akte met Hubert van Weers.

Op 31 augustus 1934 liet Alexander zich inschrijven in Maastricht. Hij kwam uit Canne (B) en opende op 15 september 1934 in de Brusselschestraat 23 in Maastricht een café 9. Volgens het bevolkingsregister van Maastricht was hij decorschilder/caféhouder. Op 13 april 1935 vertrok hij met zijn vrouw Elisabeth Mullender (geboren Gemmenich 2 januari 1899) naar Canne in België, Brugstraat 12. Het café werd overgenomen door Brammertz waarin in 1936 er een delicatessenzaak in kwam van Antonius Nijst die al op nummer 22 zat. Enkele maanden later weer een café van Wubbels, april 1937, sigarenmagazijn van Peter Maris, nov 1937: Café. In ieder geval wisselde het in korte tijd vele malen van eigenaar, uitbater.

1953: Toen Michael overleed was hij lid geweest van de Heilige Familie en Lid van het Aartsbroederschap van het Heilig Hart. Hij woonde in Amby. De aangifte werd door de koster van Amby gedaan. Michael was dienstknecht.

Voor dit huwelijk had Anna Knoopen

 1. Alexander Knopen (later, onder andere bij zijn huwelijk van Weersch), geboren Geulle, 23 juli 1891, trouwde  Kelmis 8 mei 1926 Elisabeth Mullender, geboren Gemmenich 2 januari 1899, dochter van Nicolas Joseph Mullender en Maria Elisabeth Langohr.

  Uit dit huwelijk werden geboren

 2. Joannes Theodorus Hubertus van Weers (roepnaam Hubert), geboren Berg en Terblijt  14 januari 1899, volgt WIJ.6e.
 3. Maria Anna Hubertina van Weers, geboren Berg en Terblijt 29 november 1901, overleden Brunssum 2 oktober 1965, 64 jaar oud,
  trouwde 1:  Berg en Terblijt 6 oktober 1932 Hubert Louis Jennekens, geboren Valkenburg 29 augustus 1901, 31 jaar, overleden Valkenburg 21 februari 1933, zoon van Alexander Hubert Mathijs Jennekens  (schrijnwerker bij geboorte van zijn zoon en hotelhouder in Valkenburg bij overlijden van zijn zoon) en  Maria Hubertina Pluijmen.
  1933: Zijn overlijden: In de krant stond dat hij oud rechtsback van de voetclub Valkenburg was. Onder de voetballers was hij een graag geziene speler.
  trouwde 2:  Berg en Terblijt 28 augustus 1941 Frans Mikolic, geboren Prevorju (Joegoslavië) 20 oktober 1904, overleden na langdurige ziekte Brunssum 19 september 1981, zoon van Mihalla Mikolic en Jozefe Belak.
 4. Maria Ida Louisa,(roepnaam Louise) van Weersch (geboorteakte > van Weers),  geboren Berg en Terblijt 22 april 1905, overleden Venray 6 juni 1967 1967: Haar overlijden: Zij werd gevonden door de 19-jarige naaister Petra Heldens en op 8 juni aangegeven.
 5. Maria Hubertina van Weers, geboren Berg en Terblijt 15 maart 1907, overleden Brunssum 5 juni 1979, trouwde Berg en Terblijt 6 oktober 1938 Ludovicus Hubertus Jozef Jennekens, geboren Valkenburg 15 januari 1907, overleden Brunssum 4 oktober 1985, zoon van Renier Hubert Louis Jennekens  en Anna Maria Hubertina Deckers.
  1926: In februari 1926 kwam zij uit Berg en Terblijt naar Maastricht waar zij dienstbode was bij dokter Gosé  op het Vrijthof en Van de Pol in november 1927 aan de Prof. P Willemstraat 62.
  In mei 1926 vertrok zij naar Houthem.

  In nov 1927 kwam zij uit Sittard naar Maastricht en in juni 1929 vertrok zij naar Valkenburg.
  1933: Zij ging op 3 oktober 1933 naar Rotterdam als dienstbode, was 25 jaar oud waar zij in dienst kwam als dienstmeid bij H. S. van Leeuwen aan de Burg. Lefevre de Montignylaan 65, Hillegersberg. Zij vertrok weer op 10 oktober 1934 naar huis. Zij werd geschreven als van Weersch.
  1938: H. van Weers (Schansweg 11 Berg en Terblijt) zal trouwen met J. Jennekens (Oranjelaan 8, Valkenburg). Toekomstig adres: Hotel l’Orteye, Brunssum. Huwelijksvoltrekking in de kerk te Berg en Terblijt op 12 oktober 1938.
  1963: Op 29 oktober 1963 hopen zij het feest te vieren dat zij 25 jaar hun zaak exploiteren: Hotel Jennekens, Rumpenerstraat 60, Brunssum.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Catharina Louisa Regina (Kitty) Jennekens, geboren Brunssum 19 juli 1939, overleden Heerlen 12 december 1946, 7 jaar oud.
  b. Rietje Jennekens, geboren 23 december 1942, overleden 6 december 1993, trouwde Kees Struis, overleden 1985.
  c. Maria Hubertina Jeannette Jennekens, trouwde Max Nauts, geboren Brunssum 24 mei 1942, overleden Nijmegen 30 maart 1980.
 6. Joseph Wilhelmus van Weers, geboren 25 september 1909, volgt WIJ.6f
 7. Maria Hubertina, geboren 15 maart 1911.
 8. Joannes Petrus, van Weers, geboren Berg en Terblijt 3 december 1912, volgt WIJ.6g.
 9. Anna Maria van Weers, geboren Berg en Terblijt 1 augustus 1917, plots overleden Maastricht 13 december 1990, trouwde Berg en Terblijt 28 september 1939 Jan Jozef Hubertus Roijen (Royen), geboren 16 oktober 1909, overleden Maastricht 4 april 1970, zoon van Jan Hubert Roijen en Maria Elisabeth Munnix.
  1939: Bij hun huwelijk was hij 29 jaar en melkhandelaar, geboren in Noorbeek en wonend in Maastricht,. Zij is 22 jaar en is zonder beroep. Haar broer Hubertus was 40 jaar en controleur en Pierre Van Weers, broer, 27, chauffeur, beiden wonend in Berg en Terblijt.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Els Roijen, geboren Berg en Terblijt 4 oktober 1940, overleden Amby 2 december 2014, trouwde Jo Caelen (J.J.G.M. Caelen), geboren Amby 25 oktober 1937, overleden Amby 3 augustus 2019.
  b. Mia Roijen trouwde Huub Schoenmakers.|
  c. Yvonne Roijen trouwde 1. Paul Smeets, overleden, trouwde 2: Ber Rosier.

WIJ.5d. Pieter Hubertus Simonis van Weers, zoon van 4b, geboren Berg en Terblijt  26 september 1868, overleden Roermond 1 december 1902, 34 jaar oud, trouwde Echt 2 september Maria Godefrieda Wolfs, geboren Echt 7 mei 1869, overleden Melick en Herkenbosch 28 november 1938, 69 jaar, dochter van Joannes Hubertus Wolfs en Maria Catharina Scheeren.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. wieger van damMaria Hubertina Catharina (Maria) van Weers, geboren Horst 8 juli 1896, overleden ziekenhuis Brunssum 24 maart 1970, trouwde Den Haag 6 oktober 1926 Wieger van Dam, geboren Kortezwaag, gemeente Opsterland 3 juni 1894, overleden Interneringskamp Muntok op Banka 51 jaar oud, 13 augustus 1945 zoon van Hepke Feddes van Dam en Richtje Veenland.
  1918: Zij ging begin april vanuit Brunssum naar Maastricht waar zij winkeljuffrouw werd. Zij woonde Maagdendries 2 in Maastricht. Lang bleef ze niet want op 7 mei 1918 vertrok zij voor Den Haag. Daar was Hout en Bouwmateriaalhandel Riemersma ook wel bekend als Houthandel “de Nijverheid”.
  1919:
  Zij ging in maart 1919 (zij was 23 jaar) vanuit Brunssum naar Den Haag  waar zij kinderjuffrouw bij Weber in de C. Speelmanstraat 45 was. Zij vertrok in 1926 vanuit Den Haag naar Schaesberg.
  Vier jaar later was zij weer in Den Haag om te trouwen. Leuk feit: zij kwam als Limburgse Van Weers bij de Haagse tak van Van Weers.
  Juni 1921: In de krant Het Centrum staat dat hij zijn kandidaats examen aan de Technische Hoogeschool deed.
  1926:
  Bij zijn huwelijk was hij 32, mijningenieur en woonde in Terwinselen, gemeente Schaesberg. Zij was 30 jaar, zonder beroep en haar moeder woonde in Brunssum.
  1927: Bij het overlijden van zijn moeder woonden zij in Terwinselen Parallelstraat 40.
  1930: In het bevolkingsregister van Den Haag staat dat zij eerst RK was en later werd dat doorgekrast.
  1932: Overlijden van zijn vader. Het echtpaar was in Sawah Loento op Nederlands Oost Indië. Wieger was hier ingenieur.
  1938: Overlijden van haar moeder: Zij wonen in Bandoeng.
  1942: Overlijden van de tweede man van haar moeder: zij wonen  Tandjoeng-Enim (N.O.I).
  1945: Zijn overlijden: Zijn werkgever zette ook een advertentie: Zuivelfabriek Hoogeveen. Familie F. van Dam.
 2. Margaretha Walburga Godefrieda van Weers, geboren Horst 5 oktober 1897, ongehuwd overleden  Brunssum 21 februari 1972.
 3. Hubertina Christina Simonette (Bertha) van Weers geboren Gennep 27 juni 1899, overleden Brunssum 8 maart 1987, trouwde 1: Brunssum 23 november 1928 Albert Michael van Zandvoort, geboren Groesbeek 8 mei 1902, overleden Heerlen 2 april 1932, 29 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Zandvoort en Anna Catharina Goossens, trouwde 2: Brunssum 5 oktober 1934 Alfons Wilhelmus Jacobus Peeters, res. luitenant b.d en oud-commandant Indië Bataljon 5-6 R.I. , overleden Brunssum 30 januari 1970, 65 jaar, zoon van Wilhelmus Franciscus Jacobus Peeters en Maria Louisa Hubertina Villevoye.
  1923: B. van Weers, uit Rumpen verlooft zich op 3 april 1923 met Th. Dahlkamp uit Amsterdam.
  Uit dit eerste huwelijk werden geboren
  a. Wim van Zandvoort, geboren 6 oktober 1929, overleden 31 maart 2020, trouwde Annie Rook geboren Brunssum 2 juni 1929, overleden Brunssum 12 januari 2003, dochter van Jan Willem Rook en Maria Josepha (Josepha) Korte.
  b. Sjef van Zandvoort, geboren Brunssum 20 juni 1931, overleden Heerlen 3 februari 1993, trouwde Ans Frenken, overleden Heerlen 13 november 2012.
 4. Pieter Hubertus Johannes Jozef (Pierre) van Weers, geboren Gennep 11 september 1900, volgt WIJ.6h.
 5. Anna Maria Augusta (Anneke) van Weers, geboren Roermond 7 oktober 1902, overleden Brunssum 30 mei 1987, trouwde 1926 Jan Willem (Giel) Derrez, geboren Gulpen 17 maart 1903, overleden ziekenhuis Brunssum 22 december 1986, zoon van Jan Willem Derrez en Cornelia Lardinois .
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Maria (Mia) Derrez, geboren Brunssum 2 december 1927, overleden Luik 22 december 2010, trouwde Rene Hanson.

WIJ.5e. Jean Guillaume Van Weersch, zoon van 4c, geboren Luik 22 april 1885, overleden Bressoux 4 februari 1934, trouwde 16 september 1911 Gabrielle Bernardine Detheux, 23 jaar, geboren Luik 16 december 1887, dochter van Francois Joseph Detheux en Marie Louise Wouters.

In 1904 werd hij tot Belg genaturaliseerd. Hij woonde hij Rue des Tanneurs 18, Luik. Hij werd kleermaker.

guillaume van weersch1911: Bij hun huwelijk was Guillaume 26 jaar en kleermakersgezel. Zijn vader was kleermaker. Zijn bruid werkte in een drukkerij. Zijn broer Hubert was getuige en draaier van beroep. Die tekende de akte met H. van Weersch. De bruidegom tekende: Guillaume Van Weersch, de bruid tekende Gabrielle Detheux.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Henri Louis van Weersch, geboren Bressoux 25 mei 1920, volgt WIJ.6i.

WIJ.5f. Jean Emile Van Weersch, zoon van 4c, geboren Luik 1 januari 1898, trouwde Luik 19 januari 1924 Victorine Elisa Meesen, dochter van Joseph Meesen en Louise Catharina Rousseau.

emile van weersch
Rijksarchief Brussel

1917/1918: Hij heeft een kaart van het Rode Kruis dat hij tijdens de 1e wereldoorlog gewond geraakt is tussen 21 april 1917 en 28 april 1917. Hij woonde Luik: Rue st Leonard 138 bij zijn ouders. Hij werd als soldaat geëvacueerd uit Villers-le-Sec in Noord-Frankrijk.

In het Guldenboek der Vuurkaart, uitgave Rozez Brussel over veteranen uit de Eerste Wereldoorlog in Belgie wordt in deel 1936-1937, blz 423 Emile J. van Weersch genoemd als soldaat van het 1e regiment karabiniers die aan de IJzer vocht. Een Vuurkaart is een kaart waarop de onderscheidingen staan die een soldaat gekregen had. Die Vuurkaart gaf 75% korting op openbaar vervoer, gratis dokters consult en gratis of voordelig medicijnen. Er staat verder Sint Michiels Brugge als plaats van herkomst. Hij kreeg de onderscheiding Croix du Feu.

12 maart 1964 Le Soir: Mw Emile Van Weersch, 55 jaar, zat alleen op het wisselbureau, Rue de la Cathedrale 85 in Luik toen zij bestolen werd van 119,00 francs.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Louise van Weersch, geboren Grivegnée 8 maart 1925, overleden 30 oktober 2003 op 78 jarige leeftijd, trouwde Joseph Delmere.
  29 oktober 1970, Arrest Hof van beroep te Luik: doordat  het  bestreden  arrest  de  beslissing  van  de  eerste  rechter,  in  zover  deze  de  tegen  de  eiser Mathieux  aangevoerde  telastlegging  van  slagen  en  verwondingen  door  onvoorzichtigheid  bewezen  heeft  verklaard  en  hem  dientengevolge  tot  schadevergoeding  jegens  de  verweerders  Delmere  en  Van  Weersch  heeft  veroordeeld,  bevestigt  op  grond  dat  die  eiser niet  betwist  dat  hij  het  kruispunt  is  opgereden  toen  de  wagen  van  Delmere  niet  zichtbaar  was hij  anderzijds  volstrekt  verplicht  was  dit  slechts  op  te  rijden  met  de  geringst  mogelijke  snelheid  ten  einde  er  ter  plaatse  te  kunnen  stoppen  zodra  hij  de  voorranghebbende  kon  zien;  zulks  zijn  gedraging  niet  is  geweest en uit  het  voorafgaande  blijkt  dat  Mathieux  het  kruispunt  niet  is  opgereden  met  de  voorzichtigheid  en  oplettendheid  vereist  van  een  voorranggever  op  een  plaats  die  bijzonder  gevaarlijk  is  en  die  hij  kende.
  Het vonnis werd nietig verklaard omdat de aanklager niet kon bewijzen dat hij harder reed dat 60 km per uur.

christian van weerschWIJ.5g. Christian Henri Van Weersch, zoon van 4d, geboren Verviers 17 september 1879, trouwde  Dison 13 februari 1904 Marie Catharine Josephine Lincé, geboren Dison 11 augustus 1878, dochter van Jacques Joseph Lincé en Marie  Sironval.

Bij aangifte van overlijden van zijn vader was hij 29 jaar,  woonde in Verviers en was schrijnwerker, houtwerker. Hij tekende de akte met Christian Van Weersch. Opvallend is wel dat Christian niet de namen van zijn opa en oma kende.

1906: Geboorte zoon: Adres: Rue des Fabriques 109, Verviers. Vader is menuisier (timmerma.

1946: Arolson Archives: Zijn naam staat op een lijst van het International Tracing Service. Er staat : Registration of Foreigners and German persecutees.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Yvonne Ida Jacqueline Van Weersch, geboren Dison 13 juni 1904.
 2. Louis Christian Henri Marie Van Weersch, geboren Verviers 23 oktober 1906, volgt WIJ.6j.
 3. Jeanne Leontine Julia Van Weersch, geboren Verviers 18 februari 1908.

WIJ.5h. Johan Joseph Hubert (Sjeng) van Weersch, zoon van 4e, geboren Ulestraten 6 augustus 1890, overleden Sittard 19 januari 1975, trouwde Ulestraten 6 februari 1921 Maria Catharina Helena Nicolaes (Nicolaas), geboren Oud-Vroenhoven (Maastricht) 19 september 1896, overleden Ophoven Sittard 3 februari 1965, dochter van Paulus Christiaan Nicolaas en Anna Maria Herben.

1920: Hij woonde in Maastricht en was dienstbode bij Crijns, Calvariestraat 24. Hij vertrok op 17 mei 1921 naar Waterval, Ulestraten.

1921: Een van de huwelijksgetuigen was Johannes Wilhelmus Hubertus van Weersch, oud 27 jaar, veldwachter in Ulestraten. Dat was zijn broer, nummer 6. De bruidegom was ook jachtopziener, woonde Ulestraten en was 30 jaar. Zij was 24.

1922/1923: Het echtpaar woonde in Geulle. Bij het overlijden van het 1e  en 2e kind was vader jachtopziener. Hij tekende de aktes met j v Weersch (geen puntjes).

zuid willemsvaart
1923, zie hieronder
jachtopziener
1928
nederlandsche jager
1929: het moet te Nijswiller zijn.

17 april 1923 De Zuid-Willemsvaart  Samen met de gemeenteveldwachter (43 jaar) vond hij in de gemeente Geulle op 14 april 1923 een lijk in het water. Het bleek het lichaam van amanuensis Jos Stevens 39 jaar te zijn, Hij werkte op de Hogere Burger School in Limmel, Maastricht. Hij was 39 jaar. Johan van Weersch werd in het artikel den Boschwachter van Weers genoemd. De gemeenteveldwachter was Pieter Dolmans.

De Limburger Koerier van 14 april 1923 schreef dat het lichaam door de marechaussee van de brigade Beek uit het water gehaald is. Hij verdronk op tweede paasdag doordat hij met zijn fiets door een paard in de Maas geworpen werd. Een groote blauwe plek was zichtbaar op de rechterwang, terwijl aan het linkerbovenbeen een scheur was. Papieren geldswaarden en gouden horloge werden nog op het lijk gevonden.

1924: Overlijden 3e kind in Maastricht. Moeder was speciaal naar haar ouders gegaan om dit keer wel goed te bevallen. Maar ook dit kind overleed levenloos.

1927: Overlijden 4e kind.  De aangifte geschiedde door Elisabeth Vermeeren, 21 jaar en leerling-vroedvrouw in Heerlen. Vader was niet bij de geboorte aanwezig.

10 maart 1928 In de Jachtbode: Jachtuitkomsten: Een goede vangst. In enkele dagen wist jachtopziener J. v. Weersch te Nijwiller (L) behalve 6 bunzings, 2 boommarters die nog goed in pels waren, op de klem te vangen.

Oktober 1931: J.H. van Weersch uit Sittard behaalde het politiediploma van de R.K. Politiebond St. Michael.

1933: Johannes Josephus Hubertus van Weersch was in 1933 bij de mijnpolitie toen hij het overlijden aangaf van zijn acht weken oude dochter. Zij woonden in Sittard. Vader tekenden de akte met J. v. Weersch.

1946:  Hij (bij het overlijden van Willy, kind nummer 5) nog steeds politiebeambte op de Staatsmijnen.

mijnpolitie1955: In september 1955 werd J.J.H. van Weersch, Centraal Beheer, politiebeambte, gepensioneerd na 25 dienstjaren.

8 januari 1960, De Nieuwe Limburger: Te Ophoven Sittard had woensdagmiddag in de oprichting van een R.K. Vereniging van Bejaarden en Gepensioneerden een gebeurtenis plaats, welke, ver boven het parochieel belang verheven, van grote importantie is voor de bejaarden in heel de provincie, omdat deze oprichting de eerste in het bisdom is en dus de deur open zet voor de oprichting van een diocesane bond van bejaarden, gelijk aan de bonden in de andere diocesen, waarin na een tijdsbestek van tien jaren reeds 45 duizend katholieke bejaarden zijn georganiseerd. Het belang van deze oprichtingsvergadering werd onderstreept door de aanwezigheid van de voorzitter der Unie van Katholieke Bejaardenbonden in Nederland, de heer Th. Steinmets, de adviseur der Unie, pater Van Dieren O.P. en van aalmoezenier Th. Delissen, sociaal adviseur van de westelijke mijnstreek.

In het bestuur zaten voorzitter J. Renet, secretaris M. Wals en verder als leden Van Weersch en Cremers. Een vrouwelijk lid wordt nog gezocht.

1965: Haar overlijden: Ophoven 151, Sittard.

1975: Bij zijn overlijden, leefden geen van de kinderen meer.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Levenloos geboren Geulle te Brommelen 9 maart 1922.
 2. Levenloos geboren Geulle 10 januari 1923.
 3. Levenloos geboren Maastricht 7 mei 1924.
 4. Levenloos geboren Heerlen 30 oktober 1927.
 5. Willem Gerard Maria  (Willy) van Weersch, geboren Maastricht 22 augustus 1929, overleden Sittard 8 mei 1946 (16 jaar oud).
 6. Maria Gerarda van Weersch, geboren Maastricht 5 april 1933, overleden Maastricht 29 mei 1933.

WIJ.5i. Jan Willem Hubert van Weersch, zoon van 4e, geboren Waterval gemeente Ulestraten 15 juni 1894, overleden Kerkrade 31 december 1963, overleden Kaalheide 30 december 1963, trouwde Heer 15 mei 1926 Elisabeth Heuts, geboren Heer-Maastricht  4 maart 1896, overleden Valkenburg a/d Geul 25 maart 1985.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem van Weersch, geboren Ulestraten 13 mei 1927, volgt WIJ.6k.
 2. Nicolaas van Weersch Ulestraten 7 februari 1928, volgt WIJ.6l.
 3. Jozef van Weersch, geboren Ulestraten 21 juli 1930, volgt WIJ.6m.
 4. Frans van Weersch, geboren Ulestraten 12 augustus 1933, volgt WIJ.6n.
 5. Hubert Gerardus. van Weersch, geboren 31 oktober 1936, overleden 7 augustus 2022, trouwde Maria Sibilla Judith Féron, geboren Geleen 6 februari 1927, overleden Maastricht 24 juni 2004.
  Hij was voorwerker bij diverse mijnen bovengronds. Zat in de bewaking, net als zijn vader. Hij werkte op de Maurits, op de Emma in Hoensbroek en bij de SBB – stikstofbindingsbedrijf.
  Klik hier voor zijn In Memoriam.
 6. Hubertina Maria (Tiny) van Weersch, geboren Ulestraten 24 juli 1938, trouwde Johannes Petrus Gerardus (Jan) Schoenmakers, zoon van Johannes Joseph Schoenmakers en Maria Josephina Lexis.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Liesbeth Schoenmakers, kort na haar geboorte overleden.
  b. Franciscus Josef Elias Gerardus Schoenmakers , trouwde met Jacqueline van der Poel.
  c. Yolanda Wilhelmina Josephina Maria Schoenmakers trouwde Jos Coervers.

WIJ.5j. Joseph Hubertus (Huub) van Weersch, zoon van 4e., geboren Ulestraten 7 februari 1900, overleden Ulestraten 24 juni 1985, trouwde Meerssen 21 januari 1924 Josephina Hubertina Rings, geboren Rothem 16 juli 1902, overleden Meerssen 14 oktober 1993, dochter van Joannes Hubertus Rings en Gertrudis Mommers.

1/1924: Hun huwelijk: Hij was 23 en fabrieksarbeider, woonde Ulestraten. Zij was 21, woonde Meerssen en was zonder beroep.

22 maart 1963, De Nieuwe Limburger:
BIJZONDER JUBILEUM. Zaterdag a.s. viert de heer Hub van Wersch te Humcoven zijn zilveren dienstjubileum bij de Staatsmijnen. Een 25-jarig jubileum is in deze tijd van oersterke mensen geen bijzonderheid. Toch krijgt het feest van de heer van Weersch bijzonder cachet omdat talrijke onderduikers erbij aanwezig zullen zijn. Zijn adres te Humcoven was tijdens de oorlog een belang onderduik-centrum voor dit gebied. Velen, die door de bezetter werden gezocht vonden bij hem een veilig onderkomen. De mensen, die hij op deze manier hielp ofschoon vader van een groot gezin zijn in heel Nederland en ook in het buitenland verspreid. Zij zullen Hub van Weersch ongetwijfeld van welgemeende belangstelling laten blijken.

huub van weersch
Eerste communie in 1942 van Huub van Weersch (kind 5)
huub van weersch
Huub van Weersch staat middenin, bij het kruisje
yolanda van wersch
Tiny van Weersch (kind 6) trouwde Jan Schoenmakers

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertruda (Truus) van Weersch, geboren Meerssen 26 november 1924. overleden na langdurige ziekte ziekenhuis St Annadal in  Maastricht 27 oktober 1955 (31 jaar oud), trouwde Wim Engels, geboren Maastricht 26 juni 1916, overleden Sittard (ziekenhuis) 31 oktober 1972.
  1955: Haar overlijden: Adres Slak 22, Ulestraten. De weduwnaar plaatste in december in de. Nw Limburger een dank je wel adv voor blijken van medeleven: Mijn oprechte dank, in het bijzonder aan Directie van de N.V. Cox Geelen en Personeel.
 2. Anna Hubertina (Tiny) van Weersch, geboren Meerssen 11 juli 1926, overleden Ulestraten 7 juli 1996, trouwde Wiel (Willy) Brassé, geboren 12 januari 1930, overleden Ulestraten 13 januari 2012, zoon van Jozef Brassé en Maria Jacobs.
  Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau en penningmeester, lid en bestuurslid van IVN Meerssen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Finy Brassé trouwde Stef van de Broeck.
  3/2014: Zij is 40 jaar lid IVN Meerssen.
  b. Huub Brassé trouwde Mientje Cobben.
 3. Jan J.W. (Sjeng) van Weersch geboren Ulestraten 28 april 1928, volgt WIJ.6o.
 4. Alfred Marie (Frits van Weersch), geboren Ulestraten 15 maart 1932, volgt WIJ.6p.
 5. Guillaume Maria (Giel) van Weersch geboren Ulestraten 11 augustus 1935, volgt WIJ.6q.
 6. Joseph Johannes (Jef) van Weersch geboren Ulestraten 23 april 1937, volgt WIJ.6r.
 7. Mathieu Johanna van Weersch trouwde  Ulestraten P.J.(Jef) Janssen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Chrit Janssen.
  b. Linda Janssen.
  c. Sylvia Janssen.
  d. Ivo Janssen.
  e. Marielle Janssen.
  f. Frederique Janssen.
 8. Maria van Weersch trouwde Willie Stoffels.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Wilfried stoffels, geboren Ulestraten 24 februari 1969, overleden 24 februari 1969.
  b. Françoise Stoffels.
  c. Manuel Stoffels.
 9. Hubertina Josephina (Sophie) van Weersch trouwde Joseph Gerardus Christina (Jo) Dolmans, zoon van Henricus Joseph Hubertus (Harie) Dolmans en Rosalie Eussen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Diana Henriette Josephina Maria Dolmans.
  b. Servatius Robert Joseph Dolmans.
  c. Brigitte Josephina Wilhelmina Dolmans trouwde Nuth Eric Jacobus Helena Gerardus Driessen, zoon van Hubertus Gerardus Joseph en Jeanne Maria Leondin Sluysmans..
 10. Franciscus Leonardus (Frans) van Weersch, volgt WIJ.6s.

WIJ.5k. Johannes Mathijs Hubertus van Weersch)  zoon van 4e, geboren Waterval 28 juni 1903, overleden Maastricht 16 april 1964, trouwde Ulestraten 27 april 1933 Elisabeth Johanna Maria (Elisa) Bouwens, geboren Heerlen 29 april 1912, overleden Meerssen 25 maart 2003, dochter van Lambertus Godefridus Bouwens en Maria Hubertine Gertrudis Aelmans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem-Marie van Weersch, geboren Ulestraten 27 mei 1934, volgt 6t.
 2. Lambertus Marie van Weersch, geboren Ulestraten 17 april 1936, volgt 6u.
 3. Jan Philomene van Weersch, geboren Ulestraten 1 september 1937, volgt 6v.
 4. Pierre Hubertus van Weersch, geboren  Ulestraten 2 april 1939, volgt 6w.
 5. Bertine Wilhelmina van Weersch, trouwde Hubertus Wilhelmus Maria (Wiel )Gardeniers, geboren Waterval 25 maart 1930, overleden Ulestraten 5 februari 2007.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Tilla van Weersch, geboren Waterval 11 april 1943, overleden Maastricht 26 december 1998, trouwde Pie Gardeniers, geboren Ulestraten 7 januari 1934, overleden Ulestraten 5 januari 2015.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jeroen Gardeniers.
  b. Saskia Gardeniers trouwde Marc Claessens
 7. Elisabeth Hubertina van Weersch, geboren Waterval 25 september 1941, overleden Ulestraten 21 februari 2019, trouwde Ulestraten 2 augustus 1970 Christino Mendoza Santos.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Manuel Martin Wilhelmus Santos trouwde Kim Stijnen, dochter van Bert Stijnen en Rosalia Drent.
  b. Miranda Mendezo Santos.
 8. Giel van Weersch, volgt 6x.
 9. Elisabeth Leonarda Maria van Weersch, geboren Maastricht september 1946, overleden Maastricht 30 november 1946, drie maanden oud.

50 jaar getrouwdWIJ.6. Pieter Hubert van Weersch, zoon van 5a,  geboren Schin op Geul 7 maart 1896, overleden Heerlen –Molenberg 6 januari 1980, schilder, trouwde Vaals 24 augustus 1922 Elisabeth Geertruid de Lamboij / Lamboy, geboren Vaals 29 december 1898, overleden Heerlen Verpleegkliniek 10 januari 1984, 85 jaar, dochter van Johan Herman Hubert de Lamboij en Anna Hubertina Gertruid Delnoije.

1934: Hij gaf de dood van zijn vader aan en was schilder. Hij tekende de akte met P.H. van Weersch.

In 1947 was hij  25 jaar werkzaam bij Goedmakers Schildersbedrijf uit Heerlen.

In 1962 was hij 40 jaar als schilder in dienst bij Goedmakers Schildersbedrijf in Heerlen. In de krant van 1 juni 1962 stond een artikeltje over hem vanwege zijn robijnen jubileum. Vanaf zijn 14e zat hij als in het schildersvak. Begonnen in Aken als rijtuigschilder, daarna vertrokken naar Simpelveld en vervolgens naar Heerlen.

1963: In 1963 kreeg hij met Koninginnedag een Eremedaille in Goud. Geen lintje maar een medaille. Hij was nog steeds bij Goedmakers in Heerlen in dienst als uitvoerder schildersbedrijf.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Mathias (Peter) van Weersch, geboren Vaals 16 juli 1923, volgt WIJ.7.
 2. streeperstraatPauline Hubertina Maria van Weersch, geboren Vaals 18 januari 1925, overleden Heerlen 7 maart 2006, was getrouwd met Gerardus Leonardus Joseph Bremen, zoon van Lambert Bremen en Anna Maria Sophia Horsch, samen met Hein Mengelers, geboren Duitsland 28 februari 1915, overleden aan silicose Brunssum 11 november 1999.
  1966: Pauline en Gerard Bremen gingen in Schaesberg wonen waar zij ook nog in 1966 een “friture en ijsbedrijf” bedrijf  hadden in de Streeperstraat 19.
 3. Anna Maria Theresia van Weersch, geboren Aken 31 januari 1928,overleden 15 maart 2017, trouwde Wim Bertholet, geboren Heerlen 3 augustus 1927, overleden Heerlen ziekenhuis 29 december 1969, zoon van Johannes Mathias Bertholet en Maria Agnes Somers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jan Bertholet.
  b. Peter Bertholet.
  c. Paula Bertholet.
 4. Johan Gerard van Weersch, geboren Heerlen 4 augustus 1931, volgt WIJ.7a.

WIJ.6a. Johan Hubert van Weersch, zoon van 5a, geboren Schin op Geul 17 april 1897, overleden Heerlen St. Josef Ziekenhuis 23 september 1959,  trouwde Vaals 21 april 1927 Maria Virginie Reinders, geboren Wurselen 1 oktober 1898, overleden Huize Tobias in Heerlen 15 februari 1994, dochter van August Reinders en Anna Maria Simons.

1922: Hij deed aangifte van het overlijden van zijn zus Maria Elisabeth. Hij was 25 jaar en bankwerker. Hij tekende akte met J. H. v. Weersch.

1931: in juli 1931 kreeg hij toestemming om samen met dhr  A.J. Vrösch en J. W. Roeks drie huizen te bouwen aan de Oude Lindestraat.31/33/35. De bouwtekening was gemaakt voor aan den Lindegats. Deze straat werd omgedoopt tot de Oude Lindestraat, Heerlen.

oude lindestraat 33, heerlen
Rijckheyt 016NT3-1931325

1959: Zijn overlijden: Hij was 35 jaar als bankwerker in dienst geweest bij Gebroeders Schmitz IJzerhandel in Heerlen. Verder was hij volgens zijn bidprentje auxiliair lid van het Maria Legioen en lid van de H. Familie.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johannes Peter Gerard (Hans) van Weersch, geboren Vaals 19 februari 1928, volgt WIJ.7b.
 2. August Jozef (Guus), geboren Heerlen 20 maart 1930, volgt WIJ.7c.
 3. Peter Gerard  (Peter) van Weersch, geboren Heerlen 18 november 1932, volgt WIJ.7d.
Gretha Coemans
Gretha Coemans

WIJ.6b. Pieter Joseph Maria (Piet) van Weersch, zoon van 5b, geboren Schin op Geul 25 september 1910, overleden Ziekenhuis Heerlen 16 maart 1983, mijnwerker, hotelier en kastelein, trouwde Valkenburg Houthem 12 april 1946 Maria Margaretha (Gretha) Coemans, geboren Schin op Geul 24 mei 1927,  overleden Schin op Geul 22 februari 2005, dochter van Johannes Petrus Alphons Coemans en Anna Maria Meijs.

Piet van Weersch was lid van de Schutterij St. Mauritius in Strucht. Hij was 1 van de 2 die ooit twee keer achter elkaar koning werd: in 1954 en 1955.  Net geen keizer dus. Zijn zoon Ger werd  ook lid van St. Mauritius. Die was bij fanfare Cornelius.  Gretha was ook lid van de fanfare St. Cornelis en van de Schutterij Mauritius.

1930: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Kerkplein 9, Schin op Geul en was lid van de Ned Katholieke mijnwerkersbond per 10 november 1930. Hij werkte op de Emma (Ea 61020 IIIa) (IIIa wil zeggen: schacht IIIa).  Hij werkte sinds 1928 op de mijn. Hij was 18 jaar.

24 mei 1940:  Onder de krantenkop: Waar zijn onze soldaten, wordt P.J.M. van Weersch genoemd, geboren Schin op Geul. Hij was gelegerd bij de 7e Compagnie, 13e depot Bataljon in Den Haag. Hij bevond zich in goeden welstand.

30 november 1953: P.J.M. van Weersch uit Schin op Geul  viert zijn zilveren jubileum als houwer-handlanger op de Emma.

coumans

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan van Weersch, volgt 7e.
 2. Fons  van Weersch, volgt 7f.
 3. Pierre van Weersch, volgt 7g.
 4. Hubertus Gerardus Maria (Huub) van Weersch, volgt 7h.
 5. Joseph Johannes Maria (Jo) van Weersch, volgt 7i.
 6. Ger Van Weersch, volgt 7j.
 7. Maria Hubertina Rosalie (Mieke) van Weersch trouwde Joseph Hubertus Maria (Zef) Schlenter,
  Zij hadden tot en met maart 2014 het appartementenverhuur in Schin op Geul.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anne Schlenter.
  b. Elle Petrus Anna Schlenter.
 8. Maria Henrica (Margriet) van Weersch trouwde Pierre Boesten, zoon van Wiel Boesten en Maria Huijdts.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Tim Boesten.
 9. Yvonne van Weersch trouwde 1: Jacques Houben, trouwde 2: Paul N.N.
  Uit het eerste huwelijk werd geboren
  a. Ivo Jozef Sylvia Houben.

WIJ.6c. Joseph Johannes van Weersch Jozef (Jeuf  van Weersch, zoon van 5b, geboren Schin op Geul 10 november 1911, overleden Schin op Geul 7 maart 1993, trouwde 7 september 1941 Hubertina Catharina Johanna (Tiny) Moes, geboren  Maastricht 28 september 1907, overleden Valkenburg 26 februari 1998, dochter van Jean Henri Moes en Anna Maria Siepers.

Hij was 53 jaar lid van mannenkoor Inter Nos waarvan hij mede oprichter was. Zij was onderwijzeres tot haar 65ste.

1955: Zij werd dit jaar gekozen als secretaresse in het voorlopig bestuur van den Nederlandsche R.K. Bond voor groote gezinnen:afdeling Schin op Geul.

jos van weersch
Foto van het toneelgezelschap uit Schin op Geul. Zij speelden "Het Chinese Landhuis". Staand met bril is Jos van Weersch. De eerste jongen links hurkend is zijn zoon: ook Jos van Weersch.
tiny moes
1949: Jeuf (Jozef) en Tiny van Weersch - Moes (7 en 8) met hun kinderen 1: Annie; 2: Jos; 3: Peter, 4: Mia; 5: Leo; 6: Ton,
Jeuf en tiny moes
1941, hun trouwdag

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Johanna Maria Francisca (Annie) van Weersch, trouwde 1: Hubertus Stefan (Hub) Voncken, zoon van Augustus Vonken en Maria Steinbusch, trouwde 2:  Gerardus Maria Petrus (Gerrit) van Wissen, geboren 1949, overleden Schin op Geul 14 september 2023, zoon van Pierre van Wissen en Maria Odekerken
  2016: Gerrit werd lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege 25 jaar lang voorzitter van de Fanfare St Cornelius in Schin op Geul.Hij nam in 2022 afscheid. Hij was een van de grondleggers van RBL Outdoor en werd directeur.
  Uit dit eerste huwelijk werden geboren
  a. Jolanda Voncken
  b. Ron Voncken.
 2. Jos van Weersch, volgt 7k.
 3. peter van weersch
  Peter Van Weersch
  Peter Gertrudis Jozeph Maria Theresia van Weersch, geboren Schin op Geul 16 november 1944,  ongehuwd overleden Schin op Geul 9 december 2018, was getrouwd met Helena Sodnik.
  Zang smeedt band voor ’t leven in Valkenburg.
  VALKENBURG De heer Stevens, ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Valkenburg-Houthem, heeft gistermiddag om vier uur inde raadzaal het huwelijk gesloten tussen de 23-jarige Peter van Weersch uit Schin op Geul en de 21-jarige Yoegoslavische bruid Helena Sodnik, geboren te Lubjlana en woonachtig in Kranj. Peter peter van weerschis verkoper bij Grand Bazar te Heerlen, waar zijn Yoegoslavisch bruidje sedert haar komst naar Nederland op 27 september 1968 kokkin is. Het bijzondere van deze huwelijkssluiting werd benadrukt door het optreden als getuigen van mevrouw en de heer Salden uit Schin op Geul. De heer Salden is voorzitter van de zangvereniging Inter Nos uit Schin op Geul, De heer Stevens zei in zijn felicitatiespeech na de huwelijkssluiting, dat dit huwelijk een band smeedt in liefde tussen de twee landen, ontstaan dooreen kunstuitwisseling. Peter van Weersch heeft immers zijn eerste kennismaking met zijn Yoegoslavisch bruidje te danken aan Inter Nos. In 1964 kwam de Yoegoslavische zangvereniging France Preseren naar Schin op Geul. Het bruidje van nu, Helena Sodnik, was soliste bij dit koor. Van beroep was zij ook in Kranj kokkin, evenals nu in Nederland, maar daarnaast studeerde zij zang aan de muziekschool van Kranj. In 1965 trok de zangvereniging Inter Nos van Schin op Geul voor een concertreis naar Yoego-Slavië en trad op in Kranj. Op een feestavond van Inter Nos daar ontmoette Peter zijn Helena. Muziek is harmonie en het werd een onverbrekelijke liefde. Op 27 september van dit jaar kwam de bruid voor de huwelijkssluiting in ons land aan. Gistermiddag was het zover, althans ambtelijk. Het kerkelijk huwelijk zal, naar mededeling van de bruid, binnen twee jaar voltrokken worden. De vader van de bruid is landbouwer in Kranj, maar uiteraard was van de familie van Helena niemand in Valkenburg aanwezig. Toen de heer Stevens de bruid verzocht haar handtekening te plaatsen, waarbij zij afstand deed van die Yoegoslavische nationaliteit, was Helena duidelijk ontroerd en vloeiden haar traantjes. Een beetje heimwee, maar ook gelukstranen bij dit muzikale huwelijk….
  (bron: De Limburger).
 4. Mia van Weersch trouwde Hub Toussaint, geboren Kerkrade 1 januari 1946, overleden Maastricht 2 augustus 2009.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Björn Toussaint.
  b. Cindy Toussaint.
 5. Leo Jozef Barbara Maria van Weersch, volgt 7l.
 6. Anthonius Henricus Margaretha Maria (Ton) van Weersch, volgt 7m.
Jan van Weersch
Sjeng 1913-2002

WIJ.6d. Sjeng (Hubertus Johannes) van Weersch, zoon van 5b, pensionhouder in Schin op Geul en mijnwerker, geboren Schin op Geul 27 december 1913, overleden Heerlen 19 juli 2002, trouwde Schin op Geul  kerk 3 september 1941 Anne Maria  Catharina Savelsberg, geboren Schaesberg 1 oktober 1914, overleden Schin op Geul 7 juni 1973, dochter van Godfried Savelsberg en Maria Keulers.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Graafstraat 13 in Schin op Geul. Hij werd op 31 maart 1941 lid van de Ned. Kath. Mijnwerkersbond en was 28 jaar. Op 1 april 1973 werd hij gepensioneerd, 59 jaar oud.

1943: Bij het overlijden van zijn zoon Johannes in 1943 zei vader 29 te zijn en machinist wonend in Valkenburg Houthem.

van wersch vaalsCarnaval 1955 foto rechts gemaakt in Schin op Geul. De jongen links staand met het “geweer” is hun oudste zoon Huub van Weersch, de jongen middenin met die twee stammetjes op zijn schouder is zijn broertje Paul van Weersch en de jongen rechts met kruiwagen is de derde broer Joep van Weersch.

24 september 1964: De nieuwe Limburger schreef: SCHIN OP GEUL Zilveren Mijnjubileum.

Op vrijdag 2 oktober, zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer J.H. v. d. Weersch, Graafstraat 13 te Schin op Geul, in dienst trad van de Oranje Nassau-Mijnen. De heer van Weersch is thans productie-voorman op de O.N. I te Heerlen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johannes Jozef Maria van Weersch, geboren Valkenburg Houthem 31 augustus 1942, overleden Heerlen 7 september 1943.
 2. Rosemarie Josephina Helena van Weersch (Rosemarie) van Weersch, geboren Schin op Geul 30 november 1943, overleden Schin op Geul 12 januari 1995, trouwde Houthem 15 juli 1966, Alfonsus Henricus Gerardus Marie Weusten (Fon) Weusten, zoon van Joannes Lambertus Hendrikus Weusten  en Maria Johanna Starmans.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Erik Weusten.
  b. Esther Weusten.
  c. Marcia Weusten.
 3. Huub Hubertus Joseph Maria van Weersch, volgt 7n.
 4. Paulus Petrus Johannes Maria (Paul) van Weersch, volgt 7o.
 5. Joseph Leonardus Marie (Joep) van Weersch, volgt 7p.
 6. Johannes Hubertus Maria (John) van Weersch, volgt 7q.

WIJ.6e Joannes Theodorus Hubertus (Hubert) van Weers, zoon van 5c, geboren Berg en Terblijt 14 januari 1899, overleden Berg en Terblijt 13 november 1986, trouwde Berg en Terblijt 18 oktober 1928 Hubertina Joanna Maria (Toetie) Bergsteyn, geboren Houthem 28 mei 1906, overleden Geulhem 9 juli 1982, dochter van Hendrik Julianus Bergsteijn en Maria Sophia Virginia van Lijf.

Bevolkingsregister Maastricht: Zij is nog niet  getrouwd en woont met haar vader, moeder en twee broers op de Markt 34. Zij vertrokken juli 1910 naar Berg en Terblijt.  Haar vader was sergeant majoor Nederlandsch Indisch Leger. Daarom heet zijn dochter Toetie. Dat is een koosnaam. Toetie betekent in het Indonesisch lieveling.

Juli 1924: Hij deed als wielrenner mee aan de wedstrijd van Limmel, Maastricht, Weert, Kruisberg, Beek, Krawinkel, Geleen, Sittard en terug. Een afstand van 45 km. Hij kwam als vijfde aan met een tijd van 1 uur en 11 minuten. Hij fietste voor de Limmelse Wieler- en Rennersclub De Kettinggangers.

Zijn schoonouders hadden een restaurant Klein Zwitserland in Geulhem waarbij zij een souvenirswinkel bij bouwden. Dit werd later door Hub overgenomen. Het restaurant verdween en de winkel bleef tot begin 1970 bestaan.

1943: Tussen 7 juni 943 en 10 juni 1943 moest iedereen zijn radiotoestel inleveren. Hub van Weers had een Philips 720A met luidspreker. Er werden 190 toestellen in Berg en Terblijt ingenomen. Van Weers was de enige met dit soort toestel. In oktober 1943 werden er bij een razzia nog drie toestellen in Berg en Terblijt gevonden.

Oktober 1945: Hub van Weers was loco burgemeester van Berg en Terblijt. Het Limburgsch Dagblad van 31 oktober 1945 maakte een schrijffout door hem dhr. Wetzels te noemen.

1945-1946: Na de oorlog was hij tien maanden waarnemend burgemeester van Geulhem. En daarna zeven jaar wethouder. Hij was ook voorzitter van de voetbalclub. Mede oprichter van de VVV Berg en Terblijt.

26 juni 1946: Gemeenteraadsverkiezing. Lijst 1, Hub van Weers kreeg 462 stemmen. Totaal werden er op Lijst 1 462 stemmen uitgebracht. Lijst II kreeg 391 stemmen. Totaal 942 stemmen. Van Weers had 49% van de stemmen. De nummer 1 van Lijst 2 is J.H. l’Ortije met 111 stemmen.

1949 en 1950; In de telefoongids van Valkenburg van 1950 is Hub de enige Van Weers (maar ook Van Wersch of Van Weersch) die daar genoemd staat. Hij staat er in als J. Th. H van Weers, chef vervoer de Valk. Het gezin woonde Geulem 179 in Berg en Terblijt. Zijn telefoonnummer was K 4406 -2590. Zestien jaar later, stond in het blad Land van Valkenburg van 7 jan 1966 dat Hubert van Weers zijn 40-jarig dienstjubileum bij Touringcarbedrijf De Valk vierde.

1949: Op 15 juni waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. Hub van Weers stond bovenaan Lijst 1. Hij kreeg 366 stemmen. Nummer 2 op de lijst 1 kreeg 52 stemmen. Op lijst 1 werden 614 stemmen uitgebracht. Op lijst 2 werden 377 stemmen uitgebracht. Dus 991 stemmen totaal. Van Weers had dus 37% van de stemmen.

14 september 1950: Hub van Weers was wethouder onder burgemeester P.A.J. Muijters.

1966:  Hij kreeg een gouden (Eremedaille) medaille in de Orde van Oranje Nassau.

1986: Zijn overlijden: op zijn bidprentje staat dat hij jaren gemeenteraadslid was, een gewaardeerd wethouder en hard gewerkt heeft voor het verenigingsleven.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. virginie van weers
  1929-2016
  Maria Theresia Virginie van Weers, geboren Berg en Terblijt 5 augustus 1929, overleden Margraten 15 februari 2016, trouwde 20 september 1956 Joseph  (Sjef / Jef) Hubertus Vleugels, geboren Margraten 16 november 1928, overleden Margraten 15 juli 1993.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Toetie Vleugels.
  b. Bert Vleugels.
  c. Peter Vleugels.
  d. Marjo Vleugels trouwde Joost Weijtmans, overleden, 19 januari 2011 bij een ongeluk in Haarlem. Hij was 47 jaar, woonde Valkenburg aan de Geul, bedrijfsongeval bij Nedtrain in Haarlem. Hij werd de volgende dag gevonden.
 2. Antonius Gerardus Franciscus (Frans) van Weers, volgt WIJ.7r.
 3. Maria Hubertina Johannes (Mia) van Weers trouwde Paulus Petrus Cornelis Smeets.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Erny Smeets.
  b. Menneke Smeets.
  c. Paul-Pieter Smeets.
 4. Bertha Louise Josepha van Weers, geboren Berg en Terblijt 31 januari 1937,  overleden Berg en Terblijt 29 juli 1937, zes maanden oud.
 5. Hubertina Anna Catharina (Nike) van Weers trouwde 29 oktober 1965 Joseph Gerardus Gerlachus (Jef) Pluijmen, geboren Houthem 28 januari 1934, overleden Maastricht 2 september 1965, zoon van Frans Pluijmen en Maria Coumans.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Fons Pluijmen.
 6.  Petrus Joannes Hubertus van Weers, volgt WIJ.7s.
 7. Joannes Cornelius Hubertus (Jean) van Weers, volgt WIJ.7t.

WIJ.6f. luciferdoosjeJoseph Wilhelmus van Weers, zoon van 5c, geboren Berg en Terblijt 25 september 1909, onverwacht overleden Nunhem 16 december 1982,

trouwde 1: Amstenrade 6 september 1937 Maria Gerarda Johanna van Uden, geboren Amstenrade 3 februari 1924, overleden Hoensbroek 19 oktober 1973, dochter van Marinus van Uden en Berdina van der Linden.

trouwde 2: P. (Nelly) van der Pot.

1938: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Heerlen: winkel in kruidenierswaren, rookartikelen, wijn, garen en band, kousen, suikerwerken, Hoensbroek Amstenraderweg 54.

1939: De winkel werd uitgebreid met vleeswaren, borstelwerk en klompen.

1949: telefoonboek: Hoensbroek: J. v.Uden-v. Weers, levens,. Bedr. Amstenraderweg 86, telefoon K.4448-697.

Aug 1953 werd er een verbouwing goedgekeurd van woonkamer tot sigarenwinkel. De begroting was f. 1.980.

Van Weers – Uden had in Hoensbroek een Sigarenmagazijn. De kruidenierszaak was op  de  Amstenraderweg 90, hoek Emmastraat Hoensbroek.

1962: Levensmiddelenbedrijf, de Spar,  J van Weers, Amstenraderweg 90, Hoensbroek.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Bernardine.Anna Theresia (Dineke) van Weers, geboren Heerlen 1 december 1938, overleden Thorn 22 maart 2020, was getrouwd Hoensbroek 7 mei 1963 met Manfred J. Heikamp, geboren Plauen 1936, zoon van Mathias Heykamp en Cecile Roebroeck.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Marie-Cecile Heikamp.
  b. Jürgen Heikamp.
  c. Michel Heikamp, overleden Beek en Donk 15 oktober 1970.
 2. Annemarie van Weers trouwde Coenraad Hijszeler, geboren 26 maart 1919, overleden Groningen 1 mei 1998.
 3. Everdina.Marijke Hubertina (Marijke) van Weers trouwde kerk Joannes Cornelis Assendelft overleden  4 september 1999, zoon van Johannes Assendelft en Maria van Duivenvoorde.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Claire Louise Maria Assendelft.
  b. Marieke Dineke Theresia Assendelft.
  c. Michiel Johannes Petrus Assendelft.

WIJ.6g. pierre van weersJohannes Petrus (Pierre) van Weers, zoon van 5c, geboren Berg en Terblijt 3 december 1912, overleden Elsloo 5 februari 1969, trouwde Anna Maria Hubertina Debets, geboren Wijlre 3 maart 1914, overleden Urmond 20 oktober 2012, dochter van Jan Hubert Joseph Debets en Maria Agnes Bergmans.

1940: In de krant van 17 januari 1940 staat een advertentie van  Neerlandia Uitgeverijsmij dat Pierre f. 10 kreeg wegens breuk aan het rechteronderbeen. Iemand anders kreeg die week 20 gulden wegens een gebroken rechteronderbeen.

Pierre stond als taxichauffeur op een klant te wachten toen hij aangereden werd. Na verloop van tijd werd er koudvuur in geconstateerd en moest zijn onderbeen afgezet worden.

1947: Hij had een taxi bedrijf.

1966: Hij krijgt een Hinderwetvergunning voor een autoservicewerkplaats annex motorbrandstoffenpompinstallatie (garage en een benzinepomp) van Hennen die in 1967 vier pompen had (Heerlen, Nieuwenhagen, Simpelveld en Elsloo). Hij werd hier J P van Weersch genoemd. Die van Elsloo was Van Weers.

1975: Hij (nu wel J.P. van Weers) kreeg een vergunning voor een LPG installatie voor opslaan en afleveren van motorbrandstoffen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michael Jozef (Michel)van Weers, volgt WIJ.7u.
 2. Jozef Maria (Jef) van Weers.
  7/1964: slaagt aan de LTS Heerlen voor Banketbakker.
  12/1969: Slaagt voor restaurantkok aan de Bakkers’s Culinaire Vakschool in Groningen.
 3. Hubertus Augustinus (Hub) van Weers trouwde  Josefina Hendrica (José) Penders.
  Zij hadden een garage in Elsloo.
 4. Hubertina Mathilda (Mieke) van Weers trouwde Pierre Henri Gerard (Pierre) Stakenborg
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Anna Maria Hubertina (Amanda) Stakenborg.

WIJ.6h. Pieter Hubertus Johannes Jozef van Weers, zoon van 5d, geboren Gennep in de marechaussee kazerne 11 september 1900 (zijn vader was brigadier titulair), plots overleden Welten/Heerlen 3 mei 1983, trouwde Heerlen 6 september 1934 Anna Catharina Hundscheid, geboren Heerlen 6 april 1908, overleden Maastricht 20 augustus 1991, dochter van Willem Jozef Hundscheid en Helena Maria Beaujean.

Foto 1: Pierre van Weers staat rechts.

Foto 2: 1934: Het huwelijk van Pierre van Weers met Anna Hundscheid.
Links op de foto Pierre Hundscheid. Hij is in Den Haag gaan wonen. Dan Wil Hundscheid, die had een grote eierhandel-export naar Duitsland op Heerlerheide.
Vervolgens de bruidegom Pierre van Weers en daarnaast Anna Catarina Hundsheid.
Naast haar Sjef Hoenscheid.
Dan de moeder van Anna: Lena Hundscheid -Beaujean.
En tenslotte rechts naast haar de jongste Frans Hundscheid. Later begon die een grote mechanische werkplaats, eerst op Heerlerheide en daarna bij de grote fabriek aan de Wijngaardsweg in Hoensbroek. Die droeg de naam Husta: Hundscheid-Stassen, de achternaam van zijn vrouw. 

Foto 3: Op 1 oktober 1965 ging Pierre van Weers officieel met pensioen, na 28 jaar bij de Staatsmijnen Centraal Beheer, afdeling Comptabiliteit gewerkt te hebben. Op 11 september 1965 was hij al thuis.

pierre Van Weers
hundscheid
pierre Van Weers

23 oktober 1919: P van Weers was secretaris van de Vereeniging Staatsmijn Hendrik in Rumpen en ook van Casino Rumpen dat verbonden was aan de Staatsmijn Hendrik  en werd toegelaten tot de Nederlandse Voetbal Bond.

1930: Hij werd als tweede penningmeester gekozen in het nieuw opgerichte Oranjecomité van Brunssum. In 1933 werd hij secretaris van het Oranje Comité. Hij nam in januari 1935 afscheid van het OC doordat hij naar Heerlen verhuisd was vanwege huwelijk. Ook werd hij in 1930 in de kascommissie benoemd van het kerkelijk zangkoor in Brunssum.

1931: Hij werd lid van het bestuur van Bond Jong Limburg. In 1932 werd hij lid van de kascommissie van Jong Limburg. Ook werd hij commissaris bij de Kegelclub Wilhelmina in Brunssum. Hij werd ook gekozen als lid van de commissie ter voorbereiding van een avond ten bate van de blinden in Limburg. De commissie bestond uit 4 man.

1932: Hij zat in het feestcomité van het jubileum van de fanfare Kunst en Vriendschap uit Brunssum. Hij bedankt dit jaar als bestuurslid van het Rumpens Mannenkoor.

1932: Bij het kegelen wierp hij 114 punten, het hoogst aantal punten. In november 1932 wierp hij met 20 ballen de hoogst aantal punten 119. Een week later waren het 532 kegels waardoor hij nummer 1 stond.

rennemigstraat 231934: Bij hun huwelijk  in Heerlen was hij handelsvertegenwoordiger en 33 jaar. Hij woonde in Brunssum bij zijn moeder. Zijn vader was overleden. Zijn bruid was winkelierster en 26 jaar en woonde in Heerlen. Haar vader was koopman.Zij werkte bij de eierhandel van haar vader Hundscheid. Nadat zij getrouwd was, heeft zij een kruidenierszaak in Heerlerheide gehad, Rennimigstraat 23,

1944: Hij zette een advertentie waarin hij om een vrouw vroeg die voor 4 personen om de 14 dagen de was wil doen.

1946: In het Adresboek voor Heerlen 1946 staat dat hij mijnbeambte was.

1955: Hij kreeg een bouwvergunning voor het bouwen van een huis aan de Valkenburgerweg 98 in Heerlen.  De bouwkosten waren f. 30.000 en de architect was M. van de Berg uit Hoensbroek. De tekening werd in eerste instantie afgekeurd. Er kwam een nieuwe tekening/ontwerp. Die werd wel goedgekeurd.

1965: Hij werkte bij de Staatsmijnen als bureaubeambte afd. Comptabiliteit op Centraal Beheer. Hij ging op 1 oktober 1965 met pensioen en had 28 dienstjaren erop zitten. Hij was echter al op 11 september 1965 thuis.

Valkenburgerweg
De eerste bouwtekening werd afgekeurd (archief Rijckheyt Heerlen)
valkenburgerweg
De tweede tekening werd goedgekeurd (archief Rijckheyt Heerlen)
Valkenburgerweg
Het pand aan de Valkenburgerweg in de zestiger jaren.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helena Maria Josephina van Weers.
 2. Wilhelmus Hubertus Leonardus Maria van Weers.

WIJ.6i. Henri Louis van Weersch, zoon van 5e, geboren Bressoux 25 mei 1920, overleden Luik 2 november 1982, trouwde Luik 4 oktober 1941 Mariette Arsene Jeanne Lucienne Boussart, geboren Luik 28 februari 1920, overleden Luik 28 februari 2009, dochter van Alfred Joseph Lucien Boussart en Jeanne Henriette Eugene Robert.

1941: Hij was bij zijn huwelijk werknemer en woonde Rue de l’Enseigement 7, Luik en zij woonde Quai de l’Ourthe 1, Luik en was zonder beroep.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Gilberte van Weersch trouwde André Navau.
  uit dit huwelijk werden geboren
  a. Genevieve Navau.
  b. Myriam Navau.
 2. Jeannine van Weersch, geboren Luik 15 juli 1942, ongehuwd overleden Luik 2 april 2024.

WIJ.6j. Louis Christian Henri Marie Van Weersch, zoon van 5g, geboren Verviers 23 oktober 1906, overleden Verviers 15 juni 1944, trouwde Catharina  Wasson.

1960: Nr 80l4 – ARREST van 29 juli 1960 (IIIde vacantiekamer)

De HH. Vauthier, voorzitter-verslaggever, Somerhausen en De Bock, staatsraden. en Dumont. substituut-auditeur-generaal.

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van ‘Binnenlandse Zaken (de Hr. Charlier) t/ Wasson

I. KRIJGSMACHT EN RIJKSWACHT ~ MILITIE —: MILITIEVERGOEDING ~ RECHT OP DE VERGOEDING

II. WETTEN EN BESLUITEN ~ INTERPRETATlE

De bepaling van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juni 1952 wijkt af van de algemene Voorwaarden voor toekenning van de militievergoeding, die bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1951 bepaald zijn; zij moet beperkend worden uitgelegd.

De oorzaak van het voordeel dat aan een weduwe is toegekend omdat zij de steun van haar man ontbeert, vervalt ten gevolge van een later huwelijk.’

Gezien het op 26 november 1959 ingediende verzoekschrift, waarbij de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, de nietigverklaring vordert van de beslissing, op 16 september 1959 gewezen door de Commissie voor militievergoedingen te Verviers, in zake Catherine Wasson, weduwe Van Weersch, echtgenote Leken, van welke beslissing de 29• van dezelfde maand kennis is gegeven ;

Overwegende dat de tegenpartij om toekenning van de militievergoeding in- gevolge de indiensttreding van haar zoon Henri Van Weersch, vanaf de eerste maand dienst, dit is vanaf 1 augustus 1958, heeft verzocht, zich beroepend op haar hoedanigheid van weduwe van Louis Van Weersch, overleden op 15 juni 1944; dat de Minister van Binnenlandse Zaken heeft geweigerd haar te erkennen als weduwe zoals bedoeld bij artikel 2, 2″, van het koninklijk besluit van 27 juni 1952, omdat zij hertrouwd was toen haar zoon in militaire dienst trad ; dat de Commissie voor militievergoedingen die beslissing heeft gewijzigd, aannemend dat de moeder van een dienstplichtige, voor de toepassing van het koninklijk besluit van 27 juni 1952, haar hoedanigheid van weduwe behoudt, ook al is zij hertrouwd;

Overwegende dat de bepaling van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juni 1952 afwijkt van de algemene voorwaarden voor toekenning van de militie- vergoeding, die bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1951 bepaald zijn; dat zij beperkend moet worden uitgelegd ; dat de oorzaak van het voordeel dat aan een weduwe is toegekend omdat zij de steun van haar man ontbeert, ten gevolge van’ een later huwelijk vervalt ; dat de bestreden beslissing dit beginsel toepast door de samengevoegde bestaansmiddelen van het gezin vast te stellen, «rekening houdend »met de inbreng van de tweede man» : dat zij artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juni 1952 verkeerd toepast,

(Vernietiging – overschrijving – verwijzing – kosten ten laste van de tegenpartij)

Madame Cécile Henriette van Weersch, geboren Verviers 2 december 1935, woont Rue du 15 Aout in Ans. Nicht van de overledene dhr Lucien Wasson overleden Verviers 17 juli 2010.

1929: Le concours de chant et de diction de la Ligue Wallonie was in mei 1929 in Verviers. Bij de tenoren eindigde hij op de vierde plaatst. Van Weersch woonde in Luik.

1933: In okt 1933 zat hij bij het zangkwartet Vox. Mevr. Vena sopraan, H. Van Weersch tenor, dhr Bragard bariton, Dhr Delchef bas. Het kwartet kwam ook regelmatig op de radio.

1934: Hij zong in Faust en vervolgens in Manon.

1944: Bij zijn overlijden was hij 37, wever en woonde Rue Jardin Ecole, 8, Dison.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Henri Van Weersch overleden 10 juli 2003 trouwde Odette Coumont, overleden 71 jaar oud Verviers 30 april 2009.
  1999: Hij kreeg in 1999 de Kroonorde medaille Gouden Palmen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

WIJ.6k. Willem van Weersch, zoon van 5i. geboren Ulestraten 13 mei 1927, plots overleden Kerkrade 28 april 1987, 59 jaar, trouwde Ulestraten Maria Magdalena (Melanie) Jacobs, dochter van Louis Jacobs en Maria Muyters.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem Livarius Gerardus  Marie (Wim) van Weersch, volgt WIJ.7w.
 2. Marie Louisa Elisa Gerarda van Weersch trouwde Theodorus Maria Johannes Beckers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Michel Bernardo Andre Beckers trouwde Claudia Cornelis Johannes Gertruda Steinbusch.
  b. Melanie Wilhelmina Cecilia Beckers trouwde Raoul Joseph Hubert Willem Debets.
 3. Pauline Nicole Bernadette Maria (Ineke/ Ine) van Weersch trouwde Paul Peter Joseph Marie Schmitz, zoon van J. Schmitz en A. Wolfhagen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Rick Emanuel Louis Schmitz.
  b. Ankie Wilhelmina Petra Schmitz.

WIJ.6l. Nicolaas van Weersch, zoon van 5i, geboren Ulestraten 7 februari 1928, overleden 23 april 2019, trouwde december 1956 May Maas geboren Ulestraten 26 oktober 1933 overleden Bunde 3 februari 1996, dochter van Joseph Hubertus Maas en Maria Catharina  Elisabeth Akkermans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wil van Weersch, volgt WIJ.7x.
 2. Jo (Hubertus Marie) van Weersch, volgt WIJ.7y.
 3. Leonarde Wilhelmina Marie (Lilian) van Weersch trouwde Wil Smeets.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Sjordy Smeets.
  b. Lindsey Smeets.

zus heinenWIJ.6m. Jozef (Joep) van Weersch, zoon van 5i, geboren Ulestraten 21 juli 1930, overleden Bunde 19 januari 2010, trouwde Maastricht januari 1959 Antoinette Jeanne Marie Heinen (Zus Heinen), geboren Maastricht 3 november 1932, overleden Bunde 4 januari 2007.

1950: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Julianastraat 19, Bunde. Hij was sinds 10 juli 1950 lid van de Ned. Kath. Mijnwerkersbond. Hij was toen 19 jaar en werkte bij het Stikstofbindingsbedrijf (Sbb 40814). Ook was hij later lasser bij de Staatsmijnen en 2x  kampioen lasser van Limburg.

1963: J. van Weersch werd juni 1963, 5e bij een landelijke wedstrijd lassers uitgeschreven door Philips. Hij kreeg een draagbare radio. (www. Demijnen.nl).

1970: Zij plaatste in de de Limburger 4 april 1970 een advertentie waarin zij om een hulp-kokkin vraagt voor hele dagen die tevens bereid is huishoudelijk werk te doen. De zaak in “Fijne gerechten.” Julianastraat 19, Bunde, een Traiteur en Catering winkel.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wilhelmus Antonius Marie (Guy) van Weersch, geboren Bunde 13 november 1959, overleden na auto-ongeluk Maastricht 20 november 1979.
  Hij was 20 jaar en werkte op de Rijksuniversiteit van Limburg.
 2. Ellen van Weersch trouwde Peter Spronck.

WIJ.6n. Frans van Weersch, zoon van 5i, geboren Ulestraten 12 augustus 1933 overleden Ulestraten 3 januari 2008, trouwde Bertine Féron.

1955: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Klein Berghem 14, Ulestraten en werd op 1 maart 1955, 21 jaar oud, lid van de Ned. Kath. Mijnwerkersbond. Tot zijn ontslag op 1 juli 1963. Hij werkte bij het CB 6443 (Centraal Beheer).

1950: Begin vijftiger jaren zat hij in dienst. Aan de hand van het insigne op zijn baret zat hij bij de Landmacht en was intendance die afdeling zorgde voor de voorraden en bezittingen. Dit veranderde in Bevoorrading en Transport.

1963: de Nieuwe Limburger 19 februari 1963: gemeenteraad Ulestraten:

DEURWAARDER Ook verleende de raad eervol ontslag aan G. v. Weersch als deurwaarder plaatselijke belastingen en benoemde in deze functie een zoon van de scheidende deurwaarder nl. Frans v. Weersch.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Marjo van Weersch trouwde James van Genderen.
  2014: De centenkapel werd 157 jaar geleden gebouwd door Jan Lambert Pluijmaekers ter nagedachtenis aan zijn overleden broer Hendrik, de gemeente-ontvanger van Ulestraten. Diens initialen (PH) staan ook aan de bovenzijde van de niskapel. Mogelijk dat de kapel gebouwd is op een oudere devotieplaats uit de 16de eeuw, waar bewoners en voorbijgangers toen ook al steun en vertrouwen aan ontleenden. Vroeger bad men er novenen voor zieke huis- of familiegenoten en trok men negen dagen lang biddend naar de kapel. Als dank en inleg voor het verhoor van het gebied liet men dan kleingeld in de nis van de kapel achter. Nog steeds geven mensen de traditie en de hoop door aan nieuwe generaties. Dat merkt de huidige beheerster, Marjo van Genderen die het beheer van de kapel overnam van haar vader Frans van Weersch nog altijd. ‘Die plek wordt gewaardeerd en nog altijd bezocht door mensen die hier troost zoeken’.
  Bron: Erfgoedstem.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Gwen van Genderen.
  b. Rob van Genderen.
van weersch
1965

WIJ.6o.  Jan J.W. (Sjeng) van Weersch, zoon van 5j, geboren Ulestraten 28 april 1928, overleden Meerssen 3 maart 2021, trouwde Lucie Wies Hanssen, dochter van Henri Hanssen en Maria Ida Smeetz.

Eind 1960: Zij kochten eind 1960 hun eerste Fox terriër en fokten onder de naam van de Wijngaartsberg Kennel de Wijngaartsberg.

December 1966: Zij wonnen met de draadharige reu foxterriër Crackbelge Odd in de klasse uitmuntend een prijs en ook voor de beste hond. Met de foxterrier Crackbelge Olyka won zij de titel uitmuntend tijdens de hondenwedstrijd in Heerlen. Met Crackbelge Odd won zij de beker van het gemeentebestuur Heerlen. Hun zoon Henk en kleindochter Edith hebben ook stamboek fox terriërs.

1969: met hun draadharige foxterrier behaalde zij in Charleroi het reserve kampioenschap, zo ook in Luik, Brussel en Frankfurt en Essen.

1974: Eerste plaats tijdens een hondenshow voor een foxterriër.

1979. Haar vader en moeder Henk en Marianne registreerden Kennel Warnell’s. Henk werd wereldkampioen met mister Tribus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Huub M.J. van Weersch, volgt WIJ.7z.
 2. Henk Josephina Lucia van Weersch, volgt WIJ.7za.
frits van weersch
1932-1996

WIJ.6p. Alfred Marie (Frits van Weersch), zoon van 5j, geboren 15 maart 1932, overleden Ulestraten 25 september 1996, 64 jaar, trouwde Leny Schoonbroodt, geboren Klimmen 11 mei 1932, overleden Ulestraten 3 augustus 2021, dochter van Jean Schoonbroodt en Marie Lahaut.

1953: Hij begon zijn mijnwerkerstijd op de Cokesfabriek van de Maurits op 1 februari 1953. Hij was toen 20 jaar. Hij woonde Schietecoven 24, Ulestraten. Op 1 april 1956 eindigde zijn lidmaatschap door ontslag. Op de cokesfabriek had hij nummer Cfms (cokesfabriek Maurits 1772 IIIa (IIIa wil zeggen: schacht IIIa) Hij had lidnummer 73744 van de NKMB .(bron: mijnwerkerskaart).

1961: Het tijdschrift Het Nieuws van de Staatsmijnen van 27 januari 1961 schreef dat hij op de cokesfabriek van de Emma werkte waar hij bedieningsvakman in de grofzeverij was. Hij ontving een beloning van ƒ 35 voor het ontwerpen van een handig hulpmiddel dat het mogelijk maakte op eenvoudige wijze transportbanden op te stellen.

26 september 1968: Limburgs Dagblad, Kampioen van Het Limburgs Schapenstamboek bij schapenkeuring bij de ooien.

24 september 1969: Limburgs Dagblad: Tweede prijs et Limburgs Schapenstamboek bij de schapenkeuring voor beste ooi en reserve kampioen werd een ram van hem.

1971: te koop 50 stuks lammeren, Beste Stamboekschapen: Bokstraat 8, Schietcoven, Ulestraten.

1974: A.M.. van Weersch werd in mei 1974 gekozen tot gemeenteraadslid van Ulestraten. Hij stond op Lijst 1.

1992: Lid in de Orde van Oranje Nassau: Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud bij bevordering.

1996: Zijn overlijden: hij was raadslid van gemeente Meerssen Sinds 1992: Eremedaille in Goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud bij bevordering.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Els van Weersch was getrouwd met Jan, zoon van Jozef Cortenraad en Liza Jacobs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ely Cortenraad.
  b. Resi Cortenraad.
  c. Roel Cortenraad.
 2. Jo van Weersch, volgt WIJ.7zb.
 3. John van Weersch, volgt WIJ.7zc.
 4. Fred van Weersch, volgt WIJ.7zd.
 5. Wim van Weersch.
 6. Hugo van Weersch, volgt WIJ.7ze.

giel van weerschWIJ.6q. Guillaume Maria (Giel) van Weersch zoon van 5j, geboren 11 augustus 1935, overleden Kasen-Bunde 26 juni 2016, trouwde Meerssen 23 april 1959 Maria Hubertina (Miets) Tummers geboren 22 september

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bea van Weersch trouwde Jeu Diederen, zoon van Pieter Diederen en Maria Simens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Kim Diederen (+1987).
  b. Kennie Diederen.
  c. Sjiri Diederen.
 2. Josien van Weersch trouwde Victor Hartog.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Fleur Hartog.
  b. Bas Hartog.
 3. Maurice Hubertus Maria van Weersch trouwde Bilzen Nicolle Mullenders.
  Maurice is een fervent 4×4 rallyrijder.
  2023: In januari 2023 deed Maurice (rechts op onderstaande foto) voor de eerste keer mee aan de Dakar Rally. Jammer genoeg kregen zij op de tiende dag motorpech waarna zij besloten te stoppen. 
  Klik voor zijn hobbywebsite.
  Klik hier voor hun bedrijfswebsite Marwee.
Maurice van Weersch
marwee.nl
Bedrijf van Maurice van Weersch

WIJ.6r. Joseph Johannes (Jef)  van Weersch zoon van 5j, geboren Ulestraten 23 april 1937, overleden Maastricht 19 juli 2020 trouwde Gerda Schols, dochter van Pierre Schols en Lenie Graus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helena Hubertina Elisabeth Gertruda (Marleen) van Weersch trouwde John Hertogs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Rob Hertogs.
  b. Renée Hertogs.
 2. Josephina Petronella Hubertina Maria (José) van Weersch trouwde Will Meisen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Kiki Meisen.
  b. Jim Meisen.
 3. Pascalle Johanna Hubertina Maria van Weersch, volgt WIJ.7zf.

WIJ.6s. Franciscus Leonardus (Frans) van Weersch, zoon van 5j, trouwde Margaretha Johanna Maria (Margriet) Lexis.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ronnie Hubertus Johannis van Weersch.

WIJ.6t. Willem Marie van Weersch, zoon van 5k, geboren Ulestraten 27 mei 1934, overleden Sittard 11 maart 1985, trouwde Hendrika Maria Andrea (Henny) Bekkers, geboren Velden 3 december 1933, overleden Ulestraten 20 maart 1989.

1954: Tijdens zijn mijnwerkersleven woonde hij Waterval 5, Ulestraten.  Hij was sinds 1 juni 1954 lid van de Kath. Mijnwerkerbond. Hij werkte op de Maurits sinds 11 januari 1954 en was postsleper. De postsleper was het “hulpje”van de houwer en deed onder andere voorbereidende werkzaamheden voor de houwer. In 1954 was hij 19 jaar. En werd op 1 augustus 1960 beambte.

1958: W.M. van Weersch ontving op 12 juli 1958 zijn houwersdiploma op de Maurits. Namens alle 133 geslaagden sprak hij een dankwoord uit.

1960: Hij slaagde op 18 juli 1960 aan de Heerlense Mijnschool voor de cursus ondergronds opzichter (Nieuws van de Staatsmijnen 29 juli 1960).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lilian van Weersch was getrouwd met Frans Heying.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Tamara Heijing.
  b. Maikel Heijing.
  c. Mark Heijing.
 2. Ron van Weersch, volgt WIJ.7zg.

WIJ.6u. Lambertus Marie van Weersch, zoon van 5k, geboren Ulestraten 17 april 1936, overleden Ulestraten 15 september 2006, trouwde Liza Frenken, geboren 23 mei 1939, overleden Maastricht 4 maart 2011, dochter van Johannes Mathijs Frenken en Gertrud Fabus.

1953: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Pastoor Halmanstraat 6, Ulestraten. Hij ging op 31 aug 1953, 17 jaar oud, naar de OVS (Ondergrondse Vakschool) op de Maurits en had daar nummer Ms 1783. Hij kreeg op 1 mei 1966 eervol ontslag, dus 12 jaar gewerkt.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thea van Weersch samen met Frans Wetzels.
 2. Elisabeth Johanna (Linda) van Weersch trouwde Leon Johannes Hubert Marie Vankan.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Sacha Elisabeth Antonia Vankan.
  b. Ivo Leon Lambert Vankan.
  c. Joeri Vankan.
 3. Noël van Weersch, volgt WIJ.7zh.
 4. Yvonne van Weersch trouwde Ruud Kerckhoffs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Stein Kerckhoffs.
  b. Kiki Kerckhoffs.

WIJ.6v. Sjeng van Weersch, zoon van 5k. geboren Ulestraten 1 september 1936, overleden Meerssen 9 december 2002, trouwde Trees Reinders.

1955: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Waterval 5, Ulestraten. Hij werd lid van de Ned Kath. Mijnwerkersbond op 1 febr 1955 tot zijn ontslag 1 febr 1966. Hij werkte op de Maurits als sleper. (Ms 2608 SL). Toen hij lid werd was hij 17.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Math van Weersch, volgt WIJ.7zi.
 2. Marion van Weersch trouwde Brian Skelton.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Corner Skelton.
  b. Kelly Skelton.
 3. Monique van Weersch woonde samen met Ian Sutherland, samenwonend met Giovanni Cainero 
  Uit het eerste samenzijn werd geboren
  a. Ian Sutherland.

WIJ.6w. Pierre Hubertus (Pie) van Weersch, zoon van 5k. geboren Ulestraten 2 april 1939, overleden Maastricht 5 maart 2006, trouwde Meerssen Kerk 4 mei 1963 Maria Deuzings.

1956: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Waterval 5, Ulestraten. Hij werd op 1 febr 1956 lid van de Ned. Kath Mijnwerkersbond en was 16 jaar. Hij werkte op de Maurits en zat vanaf 19 december 1955 daar op de Ondergrondse Vak School (OVS).

1977: carnavalsprins van Meerssen, cv de Ketelaire uit Meerssen

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roger van Weersch, volgt WIJ.7zj.
 2. Martine Wilhelmina Diana van Weersch was getrouwd met Jeroen Jaap Timmer, zoon van Rugier Timmer en Clara de Vries, woonde samen met Ronald van Zantwijk.
  Uit dit samenzijn werden geboren
  a. Guido Van Zantwijk.
  b. Laura Van Zantwijk.
 3. Armand van Weersch, volgt WIJ.7zk.

WIJ.6x. Giel (Gelian) M. van Weersch, zoon van 5k, was getrouwd met Jeanny Rogiers.

1962-1969: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Brommelen 5 in Geulle. Hij werd 17 jaar oud lid van de Kath Mijnwerkersbond en dat stopte op 1 augustus 1969 omdat er niet meer betaald werd. (de mijnen zouden binnenkort toch sluiten). Op 1 oktober 1962 liet hij zich omscholen. En dat stopte op 9 oktober 1967.

jeanny rogiersBij hun huwelijk verscheen dit bericht in de krant:

GEULLE Tegelijk met fanfare St.-Martinus van Geulle heeft ook mej. Jeanny Rogiers zaterdag het feest van haar leven gehad. Mej. Jeanny Rogiers gaf tijdens een plechtigheid in de kerk van de H. Martinus zaterdagmorgen haar jawoord aan de heer Van Weersch. Nu is dat op zichzelf niet zo bijzonder. Er worden tenslotte iedere dag huwelijken gesloten. Maar de stralende bruid is een gewaardeerd lid van de drumband van St.Martinus. Tussen de diverse onderdelen van het feestprogramma door zagen de muzikanten de kans schoon om bruid en bruidegom een warme muzikale hulde te brengen. Ook de bruid liet zaterdag ’haar’ fanfare niet in de steek. Tijdens de receptie verscheen zij in de feesttent om ’t jubilerende bestuur te feliciteren. Zoals de foto laat zien heeft de bruid zeer hoge opvattingen
van haar drumbandplichten. Zelfs op haar huwelijksdag hing ze de trom even om.
Bron: de nieuwe Limburger.

Guillaume M van Weersch, Karin M.J. van Weersch en G.M van Weersch zijn eigenaren van Hefco, Groot Haasdal 26, Schimmert 045 04 9299, heftruckopleidingen, ook in Maasmechelen, Industrielaan 86.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Karin van Weersch.
 2. Bianca van Weersch trouwde Richard Franssen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jaro Franssen.
  b. Indy Franssen.

sjo van weersWIJ.7. militaire politiePeter Mathias (Peter) van Weersch, zoon van 6, geboren Vaals 16 juli 1923,  overleden Heerlen ziekenhuis 1 januari 1993, 69 jaar, trouwde Meerssen 11 oktober 1954 Maria Theresia (Mia) Heijnens geboren Heerlen 29 september 1925, dochter van Jozef Heijnens en Johanna Bartolomeus.

1948: P.M. van Weersch kwam met de SS. Grote Beer als korporaal vanuit Indonesië aan in Amsterdam. 
In Nederland schilderde hij reclames op vrachtauto’s, onder andere bij de melkfabriek De Mijnstreek in Heerlen.

21 maart 1945: Datum van opkomst in het leger, Staf II-13 RI als vrijwilliger soldaat, klasse 1. Op den voet van gewoon dienstplichtige. Hij was oorlogsvrijwilliger. De einddatum van zijn overeenkomst was onbepaald. Zijn CVB stamnummer was 2628, en registratienummer 123652, Zakboekje nummer 107232, 7 klassen doorlopen op de lagere Ambachtsschool en geen middelbare school Hij volgde de avondschool. Hoofdberoep: schilder. Hij was van lichting 1943.
Zijn laatste werkgever waren de Staatsmijnen C.B. Van der Maessenstraat Heerlen als schilder.
4 april 1945: Ingedeeld bij 2-2-13 RI . Dat was een Limburgs Korps, gestationeerd in de kazerne van Maastricht.
15 april 1945: Op zijn staat van dienst werd zijn moeder Elisabeth De Cambooy genoemd ipv Lambooy.
6 juli 1945: Overgeplaatst naar Staf II-13-R.I.
18 september 1945: Uit Nederland vertrokken
19 september 1945: In Engeland aangekomen
12 oktober 1945: Uit Liverpool vertrokken met de MS Alcantara naar Ned. Indië.
11 november 1945: Op Malakka aangekomen, ontscheept in Port Swettenham. Dat is nu Port Klang in Maleisië, haven van Kuala Lumpur.
18-24 november 1945: Het A.P. meldde, dat meer dan 3000 Nederlandsche soldaten, die met de “Nieuw Amsterdam” zijn aangekomen in Oost-Azië en in Penang (Malakka) wachten, benevens dat de Nederlandsche troepen in Singapore nog geruimen tijd zouden moeten wachten, voordat zij van het Britsche Hoofdkwartier verlof krijgen op Java voet aan wal te zetten.
Door U.P. werd echter bericht, dat binnenkort in Batavia de aankomst wordt verwacht van 8 bataljons Nederlandsche troepen, die zich aan boord bevinden van de Nederlandsche schepen „Alcantra” en „Nieuw Amsterdam”. De Ned. autoriteiten te Batavia dringen er bij de Engelschen op aan, de vergunning voor het aan land brengen van deze ongeveer 6500 man te verleenen. Daarenboven verwacht men eind December nog 5 bataljons of ongeveer 4000 man en voor het einde van Januari een nieuw contingent, zoodat de totale Nederlandsche troepenmacht dan uit 27 bataljons of ongeveer 22.000 man zal bestaan.
1 december 1945: Bevorderd tot soldaat 1e klasse.
1 januari 1946: Hij kreeg een persoonlijke toelage van ƒ 235 als soldaatklasse 0 dienstjaren.
1 maart 1946: Uit Malakka vertrokken, ingescheept te Port Swettenham met de SS Valentijn. Hij kreeg een persoonlijke toelage van ƒ 199 per jaar.
9 maart 1946: In Nederlands-Indië aangekomen bij Semarang ontscheept. En de kranten schreven aankomst Batavia 12 maart.
23 maart 1946: Gazet van Limburg
: : Ons 13de te Semarang aan land
Een ooggetuige vertelt
“Deze menschen moeten niet met de wapenen, maar met het hart veroverd worden,”
„Jullie valt de eer te beurt als eerste Nederlandsche bataljon op Java aan land te gaan”. Met deze woorden werd aan de mannen van net 13de, „ons regiment”, kort en krachtig meegedeeld, dat zij de eersten waren die, ter vervanging van de Britsche en Britsch-Indische troepen, op Java zouden landen. Die woorden werden gesproken aan boord van de „Valentijn”, in het zicht van het zoo veel besproken Semarang. Om half negen des morgens was er een motorsloep langszij gekomen, waarin zich een Engelsch generaal der parachutisten bevond, die de stad Semarang bezet houden. Na een bespreking met den bevelvoerenden majoor kwam de order. „Klaarmaken om binnen het uur aan wal te gaan.” Omstreeks tien uur kwam de eerste landingsboot langszij, die geweldig hoog ging door den krachtigen golfslag.

En onze briefschrijver, tweede luitenant bij 1-II-13 R.1., vertelt dan verder: Ik was een der eersten die aan boord ging met onze Compagnie. Toen er een twintigtal manschappen op de landingsboot waren overgebracht, knapten de touwen en sloegen we hevig schommelend van de Valentijn weg. De reis van Malakka naar hier heeft onze landbeenen echter in zeebeenen veranderd. Na lang manoeuvreeren kwamen we echter weer aan den anderen kant van de Valentijn en nu waren er binnen het uur 300 man aan boord. Even later varen we de kleine haven binnen. Overal langs de steigers staan inlanders toe te kijken. Ze kijken slechts, met grimmige gezichten. Dan, opeens beginnen onze jongens te zwaaien. En daar gebeurt iets, dat we niet verwachten. De Javanen beginnen plotseling terug te zwaaien en hoera te roepen! De eerste overwinning is behaald Zonder een schot te lossen. Zonder bloed aan belde zijden Nederlandsch bloed te vergieten. Deze menschen moeten niet met de wapens maar met het hart veroverd” worden.

Dan de tocht door Semarang, op trucks. Overal juichende menschen En het zijn niet alleen Nederlanders die op enthousiaste wijze uiting geven aan hun vreugde. Op één plaats worden 30 doosjes sigaretten in de trucks gegooid. De manschappen worden ondergebracht in groote lage gebouwen met ruime zalen, waarin licht en lucht binnenstroomen Met een ontropische vlugheid bemachtigen alle knapen een bed, voorzien van “een echte met kapok gevulde matras.”
Wij zelf betrekken een prachtig huis. Ook ons ontbreekt niets. We zijn tevreden! Het is net of we weer thuis zijn, al missen we onze vrouw….
10 juli 1946: Over in onderhoud bij de 6de Comp. Korps Mil. Pol
21 oktober 1946: Ondergebracht bij 6e Comp Korps M.P.
26 oktober 1946: Over van Staf 2-23 RI naar Staf T Brigade.
1 november 1946: Over van Staf T Brigade naar Adm K.L. Pers. Garn Semarang.
27 november 1946: Bevorderd tot korporaal voor de tijd dat hij is ingedeeld bij ’t korps MP Ingv. Korps. Hij kreeg een persoonlijke toelage van ƒ 103 per jaar als korporaal 1 dienstjaar.
1 januari 1947: Met zijn drie dienstjaren kreeg hij een persoonlijke toelage van ƒ 31 per jaar.
1 juli 1947: Vier dienstjaren: geen persoonlijke toelage meer.
1 november 1947: Ingedeeld bij M.P. Staf T-Brigade, keuringsklasse A.
1 januari 1948: Bij reorganisatie 3 MP IV. Dit bataljon militaire politie werd op 21 juli 1947 opgericht.
10 februari 1948: Vertrek naar Subs Bat K.L. te Batavia.
28 februari 1948: Overgeplaatst naar Demobilisatie Centrum Huis ter Heide (Utrecht) en vertrek met de Grote Beer.
28 februari 1948: Vertrek uit Tandjong Priok naar Amsterdam met de Grote Beer.
1 maart 1948 Nieuwe Courant: Met ongeveer 11000 opvarenden, leden van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger aan boord vertrok Zaterdag 28 Februari “De Grote Beer uit Tandjong Priok.
Zijn legernummer was 230716000
12 maart 1948 Limburgsch Dagblad: P.M. van Weersch kwam met de Grote Beer als soldaat vanuit Indonesië aan op 20 maart 1948 aan de Javakade in Amsterdam. De Grote Beer was een hospitaalschip. Aan boord waren 1331 passagiers waaronder evacués.
De Grote beer kwam zaterdagmiddag 20 maart aan in Amsterdam met aan boord ongeveer 1300 militairen behorende tot onderdelen van de Kon. landmacht en Mariniers, de Kon. Marine en het KNIL. Behalve afgekeurde en demobiliserende soldaten, bevonden zich 370 zieken aan boord, van wie enige zullen worden opgenomen (Prov Drentsche en Asser Courant 22 maart 1948)
20 maart 1948: De Zuid-Limburger: Uit Indië teug. Op de dagen van 22 tot 27 Maart a.s. zullen wederom verschillende militairen uit Indië in hun woonplaats terugkeren. Met het s.s. „Grote Beer” repatriëren 2 en met het s.s. „Tabinta” 23 onzer jongens. Het Limburgs Thuisfront vraagt de dringende hulp van de diverse buurtverenigingen of buurten om de jongens zo feestelijk mogelijk te ontvangen. Tevens verzoekt zij alle inwoners om die dagen volop te vlaggen. Bereidt de jongens zo dus allen ’n hartelijke ontvangst. Zo nodig stelt het Limburgs Thuisfront een lijst ter beschikking met de.namen van de terugkerende militairen. Deze zijn vanaf heden te verkrijgen op haar Secretariaat: Pleinstraat 18.
20 maart 1948: Hij kreeg bij aankomst op 20 maart 1948 190 textielpunten. ƒ 100 premie en ƒ 70 kledinggeld.
April 1948: Hij was korporaal bij het korps militaire Politie 3-M.P. IV, T-Brig. Hij plaatste in april 1948 een adv in de krant waarin hij iedereen bedankte voor de belangstelling bij zijn terugkomst.zijn adres stond er bij: Roemer Visserstraat 3
2 april 1948: De Grote Beer vertrok weer met aflossingstroepen naar Indië.
25 april 1948: Ontheven van zijn verblijf als OVW (oorlogsvrijwilliger).
1965: Zijn naam stond in de NUHA: Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformatie en Adresboeken uit 1965. Adres: Kerkraderweg 145. Hij was huisschilder.
1993: zijn overlijden. Hij schilderde reclames op vrachtauto’s, o.a. bij de melkfabriek De Mijnstreek in Heerlen. Hij was dus etalage schilder/decoratieschilder. Zijn vader werkte bij schildersbedrijf Goedmakers en was een schilder in de naam van het woord. Ramen en deuren.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marij van Weersch trouwde 1. Louis Vedder overleden 26 januari 1991, 39 jaar oud, was getrouwd 2 Piet Loven.
  Uit het eerste huwelijk werd geboren
  a. Patty Vedder trouwde Rob Gulikers.
 2. Wim van Weersch.
 3. Pauline van Weersch trouwde Sjef of Jef Heinrichs.

van weersch-habetsWIJ.7a. Johan Gerard (Hans) van Weersch, zoon van WIJ.6, geboren Heerlen 4 augustus 1931, onverwacht overleden Heerlen 11 december 2021, trouwde Tiny Habets, dochter van Harry Habets en Gonda Boosten.

1949: Hij werd op 12 dec 1949 lid van de Ned Kath .Mijnwerkersbond tot zijn gedwongen ontslag in 1 januari 1966. Hij werkte op de Emma als JAC.(Ea CWO 50357 JAC)  Toen hij begon was hij 18 jaar. Dat was: Jeugdig Administratief Contract. Dat was de stap vóór bovengronds beambte.

1965: In het adressenboek van NUHA (Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformatie en Adresboeken) staat dat hij instructeur was.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Hubertus, volgt WIJ.8.
 2. Hendrik Elisabeth Jozef (Jos) van Weersch, volgt WIJ.8a.
 3. Paul van Weersch, volgt WIJ.8b.

WIJ.7b. Johannes Peter Gerard (Hans) van Weersch, zoon van 6a, geboren Vaals 19 februari 1928,  overleden Kerkrade 16 november 2008, trouwde Mia Meijs / Meys, dochter van Joseph Meijs en Maria Peters.

1950: J.P.G. van Weersch kwam, als terugkerende militair, met de Johan van Oldenbarnevelt, vertrokken op 27 januari 1950 uit Djakarta, aan in Amsterdam op 22 februari 1950. Hij woonde in Heerlen. Het schip werd op 22 februari 1950 in Amsterdam verwacht. Hij woonde Oude Lindestraat 35. Aan boord was hij, als huzaar, film operator als onderdeel van de vaste staf. Aan boord waren 2032 man, waarvan ongeveer 900 katholiek waren en 272 patiënten.

Aan boord was het programma van 1 t/m 7 februari 1950: Iedere dag was er film maar wel opgedeeld in groepen en op woensdag 3 films om. 14, 16, 20.30 uur. (Nationaal Archief: Dossier.2.13.103 inv. Nr 115)

1953: In augustus 1953 slaagde hij voor zijn diploma Engelse Handelscorrespondentie en was werkzaam bij de Staatsmijnen als ADSP beambte B.P. Per 1 februari 1970 werd hij belast met de leiding van het Bureau Beambtenpersoneel.Schaesberg

1982: Hij was 25 jaar lid van de Unie BLHP en ontving thuis wegens ziekte een insigne.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marjon van Weersch.
 2. Rudolph Hugo André (Rudy) van Weersch.
 3. Roger Pierre Josephine van Weersch, volgt WIJ.8c.

WIJ.7c. August Jozef (Guus) van Weersch, zoon van 6a, geboren Heerlen 20 maart 1930, overleden Landgraaf 3 juli 2018, trouwde Gerrie  Radermacher, dochter van Leonard Joseph Radermacher en Maria Elisabeth Peulen

1965: Zijn naam stond in de NUHA: Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformatie en Adresboeken. Hij was chef montage en woonde Oude Lindestraat 35 Heerlen.Zijn moeder woonde bij hen.

Uit dit huwelijk werden geboren 

 1. Marie Jozef van Weersch, maar hij heet Hans, trouwde Marga Holvast.
 2. Virginie Marie Josephine (Vera) van Weersch,  trouwde Roland Oostwegel.
  2008: Hij was stadsprins van Heerlen.
  Toen Andre Kuipers aan het werk was in het ISS ruimtestation droeg hij een R.O.1 Space horloge. Dat heeft Roland Oostwegel ontworpen en gemaakt.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ivo Oostwegel.
  b. Veerle Oostwegel.

WIJ.7d. Peter Gerard  (Peter) van Weersch, zoon van 6a, geboren Heerlen 18 november 1932, overleden Kerkrade 8 februari 2009, trouwde Marie-Louise (Wies)  Boumans, geboren 13 oktober 1936, overleden Heerlen 10 januari 2012, dochter van Hubert Boumans en Helene Tempels.

1963: Hij won een van de vele prijzen van het Limburgs Dagblad. Hij had meegedaan aan de Paaspuzzel en kreeg een klokje van f. 30.

1964: Hij woneen Novakgrammofoon met versterker bij de wedstrijd van het Limburgs Dagblad.

1965: In NUHA, (Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformatie en Adresboeken) staat hij vermeld als kantoorbediende. Zij wonen Hertogstraat 45, Heerlen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Heleen (Hélène) van Weersch trouwde Wim Goode.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anne Goode.
  b. Wim Goode.
 2. Ron (Ronaldus Johannes Antonius) van Weersch  trouwde Sacha Wijnen.
 3. Petra van Weersch, geboren Heerlen 16 februari 1967, overleden Sittard-Geleen 27 april 2018, trouwde  René Simons, overleden voor 2018.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Vera Simons
  b. Janna Simons.

jan van weerschWIJ.7e. Jan van Weersch, zoon van 6b,, geboren Valkenburg 29 augustus 1946, overleden Schin op Geul 16 februari 2001, trouwde Annie J. Dirks, dochter van Leo Dirks en Netta Heiliger.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Raymond van Weersch, volgt WIj.8d.

WIJ.7f. Fons  van Weersch, zoon van 6b, geboren 23 september 1947, overleden Valkenburg 30 januari 2010, trouwde Netty Leenders.

leenderZij hadden in de zeventiger jaren, net als zijn vader een appartementenverhuur in Schin op Geul: adres Walem 1.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Danielle van Weersch.

WIJ.7g. Pierre  van Weersch zoon van 6b, trouwde Agnes Vromen dochter van Hub Vromen en Bertha Leunissen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Roy van Weersch.

WIJ.7h. Hubertus Gerardus Maria (Huub) van Weersch, zoon van 6b, trouwde Louise Maria Jeanny Gerarda (Marie-Louise ) Driessens, dochter van Willem Driessens en Nettie Pieters.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Christiaan Gerardus Elizabeth Maria van Weersch,  volgt WIJ.8e.
 2. Ruben Pieter Willem van Weersch, volgt WIJ.8f.

WIJ.7i. Joseph Johannes Maria (Jo) van Weersch, zoon van 6b, trouwde Hubertina Petronella Josephina (Tiny) Bosch, dochter van Gerard Bosch en Maria Frints.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Simone Margaretha Josephina van Weersch, trouwde Johannes Hubertus (Joris) Lumeij, zoon van Sjef Lumeij en Bebbie Lemmens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joep Lumeij.
  b. Zef Lumeij.
 2. Rick Johannes Pieter van Weersch, volgt WIJ.8g.

ger van weerschWIJ.7j. Ger Van Weersch, zoon van 6b, geboren Schin op Geul 24 februari 1955, overleden Maastricht Ziekenhuis 27 mei 2007, trouwde Marianne Vliegen, dochter van Gerard Vliegen en Maria Schmets.

Ger was bij de Fanfare St. Cornelius in Schin op Geul als slagwerker.

2004: Ger was in 2004 40 jaar lid van de Schutterij St. Mauritius van Strucht. In 2006 werd hij derde als burgerkampioen. Zijn vader was ook lid geweest van St. Mauritius. In 1970 was Ger diskjockey van Club 77 een jongerenclub in Schin op Geul.  

Zij kregen

 1. Anouk van Weersch.

WIJ.7k. Jozef Johannes Henricus Maria van Weersch,  zoon van 6c, geboren Valkenburg-Houthem 4 november 1943, overleden Ulestraten 6 september 2017, trouwde 1964 1. Corry Gehlen, geboren Voerendaal 11 juli 1943, overleden Heerlen 13 februari 2005, trouwde 2: Martha Ott.

Jos zong als bas bij het koor St Remigius

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Eric Peter Jozef van Weersch, volgt WIJ.8h.
 2. Alexandra Miriam (Sandra) van Weersch trouwde Hugo Bellefroid.
Jos van Weersch en Corry Gehlen
Huwelijk van Jos van Weersch en Corry Gehlen
Jos van Weersch en Corry Gehlen
Jos van Weersch en Corry Gehlen

WIJ.7l. Leo Jozef Barbara Maria van Weersch, zoon van 6c, trouwde 1: Catharina Maria Wilhelmina (Riny) Mohr, samen 2: Regina van Baardwijk.

2007: Leo is 25 jaar dirigent van Inter Nos (zijn vader was lid).
2011: En ook dirigent van mannenkoor Walram, dirigent van dameskoor Vivace Schin op Geul, van het mannenkoor Waem Valkenburg en van de Möselsanger.

2017: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

2020: 50 jaar dirigent van o a Inter Nos.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Robert Jozef Theresia van Weersch, volgt WIJ.8i.
 2. Nicole Petrus Maria (Nicole) van Weersch, trouwde 1:  Rob P. F. Ariëns, trouwde 2: Jos Passage, zoon van Jos Passage en Angela Möller, samen met Coen van den Broek.
  Uit het tweede huwelijk werd geboren
  a. Laurelie Angela Catharina Passage.
  Uit het samenzijn werd geboren
  b. Noah Cornelis Leo Wilhelmus van Weersch.

WIJ.7m. Ton (Anthonius Henricus Margaretha Maria) van Weersch, zoon van 6c, trouwde Tonny Duijckers, dochter van Theodorus Hubertus Duijckers en Antonia Wouters.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wendy van Weersch trouwde  Peter van Mierlo, zoon van Michiel van Mierlo en Gerda Gijzen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Nikki van Mierlo.
  b. Joy van Mierlo.
  c. Pitt van Mierlo.
 2. Kim van Weersch trouwde N.N.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Haily N.N.

Hub van Weerssophie weustenWIJ.7n. Hubertus Joseph Maria van Weersch, zoon van 6d, trouwde Sophia Lambertina Gerarda Maria  (Sophie) Weusten, dochter van Harie Weusten en Jo Starmans.

27 april 2019: Hub van Weersch uit Schin op Geul is Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hub van Weersch uit Schin op Geul zet zich sinds 2000 met verve in voor de fanfare Sint Cornelius. In de eerste 8 jaren als bestuurslid en vervolgens jeugdbegeleider van de drumband, lid van de drumbandcommissie, archiefbeheerder, lid van het ondersteuningscomité en vaste hulp van de oud-ijzer-actie. Hub van Weersch zet zich ook op andere wijze in voor de gemeenschap. Zo is hij sinds de oprichting actief voor de Heemkundevereniging Schin op Geul en stuurt de werkgroep onderhoud aan. Ook bij het buurtinitiatief Breeweg / Panhuis is hij actief en vervult hij allerlei activiteiten. Daarnaast assisteert hij pastoor Mol bij uitvaartdiensten en bij feestdagen. Kortom, Hub van Weersch is iemand waar de gemeenschap van Schin op Geul op kan rekenen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maud Anna Maria Catharina van Weersch.
 2. Laura Josephina Maria van Weersch trouwde Rob Weerts, zoon van Leo Weerts en Margreet Quadakkers.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Harry Leonardus Hubertus Weerts.

WIJ.7o: Paulus Petrus Johannes Maria van Weersch,  zoon van 6d, trouwde Maria Elisabeth Cornelia (Marly) van Loo, dochter van Thei van Loo en Liel Lauvenberg.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Sanne van Weersch trouwde Gianni Ladu, zoon van Piero Ladu en Linda Smolders.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Lily Ladu.

joep van weersch

joep van weersch
1963-1964

WIJ.7p. Joseph Leonardus Marie  (Joep) van Weersch, zoon van 6d, geboren 2 augustus 1951, overleden Schin op Geul 16 januari 2018, trouwde Maria Anna Josephina (Marianne) Wouters, dochter van Baltus Hubertus Wouters en Barbara Hubertina Smeets.

2018: Zijn overlijden: hij was als 1e tenor, sinds 1975 lid van het mannenkoor Inter Nos en tien jaar lang tenor bij Mannenkoor Fortissimo.

Foto: Vijfde klas van de lagere school van Schin op Geul 1963/1964 van meester A. Laeven (1). Jo van Weersch (2) en (3) is Joep van Weersch. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roeland Hubertus Maria (Roel) van Weersch.
 2. Johanna Hubertina van Weersch (Anke) van Weersch.
john van weersch
bron: Markant sept 2016

WIJ.7q. Johannes Hubertus Maria John van Weersch, zoon van 6d.  trouwde 1: Hubertina Helena Anna Maria (Tiny) Nelissen, dochter van Herman nelissen en Anna Vrösch, trouwde 2: Birgitta Johanna Antonie Vrösch, dochter van Jacob Vrösch en Jenny Pranger.

 

2016: John van Weersch, bas, 50 jaar lid van fanfare St. Cornelius Schin op Geul, is begonnen op trompet en na enkele jaren overgestapt naar bugel. Hij heeft langere tijd de 1e bugel partij gespeeld. Vervolgens heeft hij de grote overstap naar de es-bas gemaakt, die hij tot op heden nog speelt. John is lid van de jeugdcommissie geweest en momenteel is hij lid van de fanfarecommissie. Tijdens concerten geeft hij op een onnavolgbare wijze tekst en uitleg over de te spelen werken.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1. Anna Maria Ronald (Jill) van Weersch trouwde Martijn Dost.

WIJ.7r. Antonius Gerardus Franciscus (Frans) van Weers, zoon van 6e, geboren Berg en Terblijt 27 september 1930,  overleden Geulhem 1 februari 2013, trouwde 8 maart 1955 Ivonne Elisabeth Josephine Prevoo, geboren Margraten 23 juli 1933, overleden Margraten 14 september 2023, dochter van August Louis Prevoo en Maria Gertrudis Bemelmans Antionetta 

Hij was boormeester, werkzaam voor de BPM in Quatar en Indonesië. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubertus Antonius Joannes (Bert) van Weers, volgt WIJ.8j.
 2. Antoinette Hubertina Louisa van Weers( Annet van Weers), trouwde Bernhard (Benno) Johannes Otto.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Marloes Otto.
  b. Charlotte Otto.
 3. Franciscus Dionysius Gerardus van Weers (Frans), volgt WIJ.8k.

WIJ7s. Petrus Joannes Hubertus van Weers, zoon van 6e, trouwde Annemie Becker.

annemie van weers
markant 2013

2013: Annemie krijgt lintje in de Orde van Oranje Nassau. 

Annemie van Weers-Becker verricht sinds 1982 vrijwilligerswerk. Sinds de oprichting van de bibliotheek in Berg en Terblijt, ruim dertig jaar geleden, verricht zij daar vol overgave en met veel enthousiasme haar vrijwilligerstaken. Haar grote mate van betrokkenheid uit zich door de uitstekende wijze waarop zij de bibliotheekbezoekers voorziet van informatie en advies en zodoende bijdraagt aan het succes van de bibliotheek in Berg en Terblijt. Zeer actief is zij bezig met de begeleiding van de basisschooljeugd om zo het leesplezier bij de jongeren te bevorderen. Als zonnetje in huis is haar persoonlijke inzet voor de bibliotheek van onschatbare waarde.

bron: Markant Zuid-Limburg 2013.

blytheOnder andere in 1987 en 1989 was Piet van Weers bedrijfsleider bij Blythe Colours in Maastricht. Dat was een kleurenpigmentfabriek.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rudolph Hubertus (Rudy) van Weers trouwde N. Ehlers.
 2. Ingrid Huberta J. (Ingrid) van Weers, trouwde Danny Wesselingh, zoon van Johannes Wesselingh en Rita Kerbusch.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Eva Wesselingh.
  b. Jeroen Wesselingh.

WIJ.7t. Joannes Cornelius Hubertus  (Jean) van Weers, zoon van 6e, trouwde 1: Hubertina Servatius Maria (Bertine) Braeken, trouwde 2: Christel Conen, dochter van Sjef Conen en Trees Jongen.

Samen met zijn vrouw leiden zij Ingendael.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Joannes Cornelius Hubertus van Weers, volgt WIJ.8l.
 2. Martinus Hubertus Maria (Martijn van Weers), volgt WIJ 8m.
 3. Franciscus Maria Hubertus (Frank van Weers), volgt WIJ.8n.

hanneke hoekWIJ.7u. Michael Jozef (Michel) van Weers, zoon van 6g, psychiater, trouwde Johanna Elisabeth Francisca Hoek.

2/1969: Doctoraal Nijmegen: arts.

Vanaf 1985: psychiater Michel van Weers, directeur patiëntenzorg, afscheid van de Pompestichting.

1998: Han van Weers-Hoek is sinds 1998 bestuurslid van het Mondiaal Platform Venray. Zij heeft zich als actief bestuurslid van de Stichting Divinolandia vooral ingezet voor de mondiale bewustwording in de regio Venray. Ook in de werkgroep Mondiale Vorming heeft zij aan de basis gestaan van een aantal aansprekende projecten, zoals de projecten rond de millenniumdoelen voor de basisscholen in de gemeente Venray. Haar sterke kant is steeds zaken in een breder perspectief te plaatsen en te zoeken naar  een goede manier om inwoners van Venray en de schooljeugd te laten ervaren dat zij ‘wereldburger’ zijn. Han van Weers-Hoek is in december 2011 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michaele Jozefina Francisca (Micha) van Weers, pianiste, trouwde Robbert Bart Muuse, concertzanger/bariton.
  Klik hier voor hun website.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Julius Robbert Muuse.
  b. Veerle Hannah Mijke Muuse.
  c. Thomas Michael Bart Muuse.

2: Peter Karel Anna Lambertus van Weers, volgt WIJ.8o.

WIJ.7v. Wilhelmus Hubertus Leonardus Maria van Weers, zoon van 6h, geboren Heerlen 16 mei 1939, overleden Sittard 30 juni 2020, trouwde Margriet Petronella Marie Gemma Last, dochter van Cornelus Last en Maria Nicolina Beumers.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Fabienne van Weers trouwde Bob Heunen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Brechje Heunen.
  b. Maartje Heunen.
 2. Silvain C.A.M. van Weers, volgt WIJ.8p.

WIJ.7w. Willem Livarius Gerardus  Marie (Wim) van Weersch, zoon van 6k, trouwde Anna Wilhelmina Hubertina (Anita) Rutten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Stephanie Hubertina Wilhelmina Van Weersch,  trouwde Dave Maria Johan Krimpmann.
 2. Constance Melanie Petra van Weersch, samen met Tim Willem Dora Huppertz.

WIJ.7x. Wil van Weersch, zoon van 6l,  was getrouwd met Truus Mullers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kelly van Weersch trouwde Louis Nijsten.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Lotte Nijsten overleden maart 2017.
  b. Julie Nijsten.

rico van weerschWIJ.7y.  Jo (Joseph Hubertus Marie) van Weersch,  zoon van 6l, trouwde Jose Engelbert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Aniek van Weersch trouwde Jens Andreus Paulus Brouwers, roepnaam Jens, zoon van Roel Brouwers en N.N.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a.Noa Brouwers.
  b. Lauren Brouwers.
 2. Gino van Weersch, volgt WIJ.8q.

 

WIJ.7z. Huub M.J. van Weersch, zoon van WIJ.6o, trouwde Anita Engels.nschp De Ster in de Ronde van Broeksittard.

1968-1975: Hij fietste vele wielerwedstrijden en zat regelmatig bij de top 5.

In 1984 deed Hub van Weersch uit Oss mee aan een hondenwedstrijd. Hij had een twee jaar oude Airdale reu met de naam Duc. Hij won de tweede prijs in Geleen. Zij vader was al bezig met fox terriërs. De broer van Hub: Henk ging verder met de fokkerij.

In 1989 speelde hij de boef tijdens een wedstrijden met politiehonden die boeven moesten pakken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wendel van Weersch trouwde Krissy NN.
 2. Merel van Weersch trouwde met Harold NN.
  Ik ben Merel van Weersch, geboren en getogen Ossenaar en al ruim 13 jaar werkzaam in verschillende ondersteunende functies. Mijn ervaring heb ik opgedaan, veelal binnen de advocatuur als juridisch secretaresse en management assistente. Een omgeving waarin uiterst secuur te werk gegaan moet worden. Waar tijdsdruk meer regel dan uitzondering is en waar een vooruitziende blik noodzakelijk is.
  De reden waarom ik als virtueel assistent begin is, omdat ik van mening ben dat ik meerdere ondernemers tegelijk kan ondersteunen. Ik ben in mijn nopjes als ik meerdere ballen in de lucht kan houden. Laat mij maar dingen uitzoeken, regelen en organiseren. Ik denk graag mee hoe je administratieve en secretariële processen kunt optimaliseren en waar meer tijdwinst te behalen valt.

  Website: Klik hier.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Fiene NN.
  b. Guus NN.
 3. Mitch van Weersch, volgt WIJ.8r.

WIJ.7za. Henk Josephina Lucia van Weersch zoon van 6o,  geboren 5 maart 1959, overleden Meerssen 3 maart 2020. trouwde Marianne Leonardina Christina Hurkens.  

9/1968: 1e bij de Ronde van Nuth, Henk van Weersch: B aspirantje.9,3 km in 16.04.

21 dec 1982: Beste uit de terriergroep: Airedale-twrrier Warnel van H.J.L. van Weersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Edith Lucia Maria Martina van Weersch.
  Zij heeft fox terriers. Haar ouders fokten al terriers en de opa van haar moeder ook al. Edith won verschillende Europese en Nederlandse titels.
  Klik hier voor de foxterries.
 2. Brenda Antonia Johanna Maria van Weersch trouwde Sebastiaan Goorden
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Raf Goorden.
  b. Seb Goorden.

WIJ.7zb. Jo van Weersch, zoon van 6p, was getrouwd met Zwaantje Pannekoek.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mike van Weersch samen met Loes Velner.
 2. Jordi van Weersch, volgt WIJ.8s

leontine van weerschWIJ.7zc. J.W.M. (John) van Weersch, zoon van 6p, trouwde Leontine Catharina Sylvia Maria Rietjens.

1989: Artikel van haar in het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.
3/1991: Zij schreef met anderen een artikel: Anogenital angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia, in het tijdschrift van de Britse vereniging van dermatologen.
2020: Zij neemt afscheid als arts in Wesel.
Wesel. Dermatologin Leontine van Weersch geht zum Jahresende in den Ruhestand. Sie hat einen Nachfolger gefunden – das ist nicht selbstverständlich.

Noch gut zwei Monate, dann gönnt sich Leontine van Weersch nach fast 30 Jahren den Ruhestand. „Ich werde die Praxis und die Patienten bestimmt vermissen“, sagt die Niederländerin, die 1992 aus Maastricht nach Wesel kam und seitdem als Hautärztin praktiziert. Sie ergreift eine günstige Gelegenheit, die viele Ärzte nicht haben: Sie hat einen Nachfolger gefunden. Gut auch für die Patienten, denn es gibt nur zwei dermatologische Praxen für gesetzlich Versicherte in Wesel.
Dr. Mario Mader tritt im Januar ihre Nachfolge an und wird die alteingesessene Praxis an der Kurt-Kräcker-Straße zusammen mit seiner privaten Praxis an der Dimmerstraße weiterführen. Dass ihre Praxis in Wesel erhalten bleibt, war Leontine van Weersch wichtig. „Viele Ärzte wollen nicht aufs Land.“ Eigentlich sind schon zwei Hautarztpraxen in der Stadt zu wenig, erklärt Dr. Mario Mader. Der 37-Jährige Mediziner hat sich Anfang des Jahres an der Dimmerstraße niedergelassen, aber bisher keine Kassensitz und darf nur Privatpatienten behandeln, da die Zahl der Dermatologen im Kreis Wesel im Soll liegt. Nur sind sie ungleich verteilt, weiß Mader: In Moers etwa gebe es gleich sieben Hautärzte.

Hautkrebserkrankungen nehmen zu
Tatsächlich benötigt fast jeder einmal einen Dermatologen, denn Erkrankungen wie Akne, Allergien, Ekzeme, Schuppenflechte und Hautkrebs sind weit verbreitet – und der Hautkrebs verzeichnet eine ständig steigende Tendenz.
Vertaling
Wesel. Dermatoloog Leontine van Weersch gaat aan het eind van het jaar met pensioen. Ze heeft een opvolger gevonden – wat niet vanzelfsprekend is.

Nog iets meer dan twee maanden voordat Leontine van Weersch na bijna 30 jaar met pensioen gaat. “Ik zal de praktijk en de patiënten zeker missen,” zegt de Nederlandse, die in 1992 vanuit Maastricht naar Wesel kwam en sindsdien als dermatoloog werkzaam is. Ze grijpt een gunstige kans die veel artsen niet hebben: Ze heeft een opvolger gevonden. Dat is ook goed voor de patiënten, want in Wesel zijn er maar twee dermatologische praktijken voor mensen met een wettelijke ziektekostenverzekering.

Dr. Mario Mader neemt in januari het stokje van haar over en zal de al lang bestaande praktijk aan de Kurt-Kräcker-Straße samen met zijn privépraktijk aan de Dimmerstraße blijven runnen. Het was belangrijk voor Leontine van Weersch dat haar praktijk in Wesel bleef. “Veel artsen willen niet naar het platteland verhuizen.” Dr. Mario Mader legt uit dat zelfs twee dermatologiepraktijken in de stad niet genoeg zijn. De 37-jarige arts richtte begin dit jaar zijn praktijk op in de Dimmerstraße, maar heeft nog geen vergunning om privépatiënten te behandelen, omdat het aantal dermatologen in het district Wesel op schema ligt. Maar ze zijn ongelijk verdeeld, zegt Mader: in Moers zijn er bijvoorbeeld zeven dermatologen.

Huidkanker neemt toe
Eigenlijk moet bijna iedereen wel eens naar een dermatoloog, want aandoeningen zoals acne, allergieën, eczeem, psoriasis en huidkanker komen steeds vaker voor.
Bron : Von Rita Meesters, foto FUNKE Foto Services | Lars Fröhlich.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Iris van Weersch.
  MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?
  Aangenaam, mijn naam is Iris van Weersch en ik ben sinds juni 2018 werkzaam op de Design en Engineering afdeling. Ontwerpen is mijn passie en dit is ook te zien in aan die liefde die ik in mijn gebouwen stop. Dit laat ook zien wie ik momenteel ben als ontwerper, namelijk een creatieve gedreven, vrolijke jonge vrouw die graag de Wereld een beetje mooier wil maken.
  Tijdens mijn dubbele master architectuur en constructief ontwerpen aan de TU/e ben ik erachter gekomen dat als je vroegtijdig disciplines combineert dit nieuwe creatieve mogelijkheden biedt en ze elkaar kunnen versterken. Door vroeg in het ontwerpstadium een materiaal te kiezen kan er met dit materiaal ontworpen worden, zodat er efficiënte constructies ontstaan en een interessante architectonische vormentaal. Aanvullend heeft dit als voordeel dat er in het eindontwerp niet nog extra compromissen gemaakt moeten worden op constructief gebied.
  Met dank aan vooruitstrevende technologieën wordt het scala mogelijkheden binnen de bouw steeds groter. Ik ben dan ook blij dat ik deel mag uitmaken van ons diverse team. Samen kunnen we meer disciplines combineren en vroegtijdig kijken naar wat nieuwe mogelijkheden zijn. Hierbij vind ik het dan ook erg belangrijk om te snappen waarom op een bepaalde manier gebouwd wordt en wat voor een effect een lijntje op papier nu daadwerkelijk op de bouwplaats heeft. Dus bent u op zoek naar een nieuw gebouw dan laat ik u graag zien wat alle diverse mogelijkheden zijn, zodat we samen tot de best passende oplossing kunnen komen. (Toen zij. nog bij Remmers Design werkte).

fred van weerschWIJ.7zd. A.J.H. (Fred)  van Weersch, zoon van 6p,  trouwde Marlies Brouns, dochter van Hub Brouns en Wies Bindels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Chantal van Weersch samen met Niels Bosten.
 2. Maud van Weersch trouwde (Geregistreerd partnerschap) Bjorn Molling.
  2001: Zij was jeugdprinses in 2001 van de Kuutebieters in Ulestraten
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Vince Molling.
  b. Thom Molling.

WIJ.7ze. Hubertus Andreas Jozef van Weersch (Hugo van Weersch), zoon van 6p,

trouwde 1. Annemie Bongers (gescheiden),

trouwde 2: Diana Kurvers,

Uit dit eerste huwelijk werd geboren

 1. Ricardo van Weersch.


  Uit het tweede huwelijk werden geboren

 2. Viënna van Weersch.
 3. Fleur van Weersch.
 4. Yfke van Weersch.

WIJ.7zf. Pascalle Johanna Hubertina Maria (Pascalle) van Weersch, dochter van 6r,  samenwonend met Wies Janssen.

2007: Zij is initiatiefneemster van Logeerhuis Hulsberg, een boerderij in Hulsberg voor kinderen en volwassenen met verstandelijke handicap. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in een logeerhuis. Het heet Villa Kakelbont.

Zij kregen

 1. Job van Weersch.
 2. Juul van Weersch.
WIJ.7zg. Ron van Weersch zoon van 6t, was getrouwd met Evalien Krikke. Uit dit huwelijk werden geboren
 1. Nikky van Weersch.
 2. Randy van Weersch.
 3. Shauny van Weersch.

WIJ.7zh. Noël van Weersch, zoon van 6u, trouwde Carla Höngens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Inez, van Weersch.
 2. Roos van Weersch.
 3. Fleur van Weersch.

WIJ.7zi. Math van Weersch zoon van 6v, trouwde Jeanny Borghans.

Uit dit huwelijkwerd geboren

 1. Channah Agnes Franciscus van Weersch.

WIJ.7zj. Roger van Weersch, zoon van 6w, was getrouwd met Gina Prevos, samen met Debbie Veenstra.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kim van Weersch.
 2. Tom van Weersch.

WIJ.7zk. Armand van Weersch, zoon van 6w, was getrouwd met Sylvia Stultiens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joey van Weersch.
 2. Nicky van Weersch.

WIJ.8. Peter Hubertus van Weersch, zoon van 7a,  trouwde Elfie Schielen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dominique van Weersch.
 2. Carlijn van Weersch.

WIJ.8a. Hendrik Elisabeth Jozef (Jos) van Weersch, zoon van 7a, trouwde Anja Saskia (Anja) de Bas, dochter van Jan de Bas en Maria Cornelia  (Rie) Gaemers.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Yorin Hubert Johannes van Weersch.

WIJ.8b: Paul van Weersch, zoon van 7a, trouwde Wilma Zaal.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Stacey van Weersch.
 2. Mike van Weersch.

WIJ.8c. Roger Pierre Josephine van Weersch, zoon van 7b, samen met Lucille Juliet Maria Kissels, dochter van Jo Kissels en Jos Vleugels.

Uit het samenzijn werden geboren

 1. Mats Johannes Joseph van Weersch.
 2. Teddie Josephine Maria van Weersch.

WIJ.8d. Raymond van Weersch, zoon van 7e, geboren Heerlen 3 augustus 1969, overleden 16 januari 2021, trouwde Chantal Renssen.

1993: Raymond was Prins Carnaval in Schin op Geul bij de Waterratte

2003: 25 jaar lid van de fanfare. als trompetist St. Cornelius Schin op Geul.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nick van Weersch.
  2010: Jeugdprins Waterratte Schin op Geul.
 2. Manon van Weersch.
 3. Edith van Weersch.

WIJ.8e. Christiaan Gerardus Elisabeth Maria van Weersch, zoon van 7h, trouwde Joyce Hubertina Petrus Gerekens, dochter van Lodewijk Gerekens en Johanna Heijenrath.

Zij hebben in Schin op Geul Eetcafé De Kleine Koning.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ryan van Weersch.
  In febr 2020 was hij jeugdprins in Valkenburg.

WIJ.8f. Ruben Pieter Willem van Weersch, zoon van 7h, trouwde Nathalie Gerarda Hendrika Raaijmakers, dochter van Jo Raaijmakers en Lilian Deriks.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Koen van Weersch.
 2. Jasper van Weersch.

WIJ.8g. Rick Johannes Pieter van Weersch, zoon van 7i, trouwde Veronique (Vera) Zinken, dochter van NN Zinken en Maria Reuters.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Aukje van Weersch.
 2. Jesse van Weersch.

WIJ.8h. Eric Peter Jozef van Weersch, zoon van 7k, trouwde Belkis Coromoto-Rondon.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Suzanna Ana Maria van Weersch trouwde Christopher Lattig.
 2. Orin Alexander van Weersch.
eric en Suzanne
Vader Eric van Weersch met dochter Suzanna
christopher lattig
Huwelijk van Suzanna van Weersch met Christopher Lattig

WIJ. 8i. Robert Jozef Theresia van Weersch, zoon van 7l, trouwde Tanja Wilhelmina Petrus Maria Curfs,

Robert heeft ervaring met gemengde koren, mannenkoren, arrangementen schrijven, componeren, communies, kerkdiensten (ook orgel), en liedjes instuderen bij groepen tot 20 personen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Thijs Petrus Catharina van Weersch.

WIJ.8j. Hubertus Antonius Joannes (Bert) van Weers, zoon van 7r, trouwde Hinderika (Ria) Harder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Linda van Weers.
 2. Tara van Weers trouwde Patrick van Bussel.

WIJ.8k. Franciscus Dionysius Gerardus van Weers (Frans), zoon van 7r, trouwde Janneke de Wal.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jessica van Weers, overleden 2013.
 2. Dennis van Weers.
 3. Tommie van Weers, overleden.

WIJ.8l. Joannes Hubertus Maria van Weers, zoon van 7t, trouwde Nicole Müller.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Levi van Weers.

WIJ.8m. Martinus Hubertus Maria (Martijn van Weers), zoon van 7t, trouwde Lindy Mast, dochter van Marcel Mast en Mieke Frissen.

Martijn is vice-voorzitter Jonge LBM (liefhebbers blaasmuziek) en tientallen jaren lid van Brassband St. Gerlach waar hij cornet speelt.
Januari 2023: Sinds januari is hij mede-eigenaar van Bremen Bouwadviseurs BV waar hij sinds 2015 werkzaam is.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Imonce Hubertina Maria van Weers.

WIJ.8n. Franciscus Maria Hubertus (Frank van Weers), zoon van 7t, trouwde Inge Knols.

1999: Frank is lid van Brassband St Gerlach uit Houthem St Gerlach, sinds 1999. Hij is Tambour Maitre van de drumband.

2023: Inge mag zich sinds augustus 2023 Burgerkoning 2023 noemen bij de schutterij St Martinus in Houthem St Gerlach.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Emma van Weers.
 2. Sophia van Weers.

WIJ.8o. Peter Karel Anna Lambertus van Weers, zoon van 7u, was getrouwd Hazel van der Hak.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Faylice van Weers.

WIJ.8p. Silvain C.A.M. van Weers, zoon van 7v, trouwde Susanne M. Poots.

Susanne Poots-van Weers is in 2003 afgestudeerd als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam (ACTA). Na haar studie heeft ze als tandarts in het binnenland van Suriname gewerkt, zij was daar verantwoordelijk voor de gebitsgezondheid van het jeugdige deel van de inheemse bevolking die door de Medische Zending van basisgezondheidszorg (Primary Health Care) wordt voorzien.

Na terugkeer in Nederland werkte zij in diverse algemene tandartspraktijken en heeft zij vanaf 2012 de 3-jarige differentiatie-opleiding kindertandheelkunde gevolgd. In 2015 studeerde zij af als tandarts-pedodontoloog. Tijdens en na deze opleiding heeft zij gewerkt in een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde in Utrecht. Sinds begin 2016 is zij werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

bron: bizkitz.nl mrt 2018.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Cliff Willem Karel van Weers.
 2. Ellis van Weers.
 3. Curtis van Weers.

WIJ.8q. Gino van Weersch, zoon van 7y, samen met Sylvia Schobbe.

Uit het samenzijn werden geboren

 1. Vito van Weersch.
 2. Rico van Weersch.

ace van WeerschWIJ.8r. Mitch van Weersch, zoon van 7z, samen met Nicole N.N.
2018: De onderneming Van Weersch Installaties is gevestigd te Oss en is actief in de branche Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur. Het bedrijf is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Ace van Weersch.

WIJ.8s. Jordi van Weersch, zoon van 7zb, samen met N.N.

Uit het samenzijn werd geboren

 1. Maud van Weersch.
error: