Genealogische website Warsage

tienche vijgen
1916-2008

1977

web-lim-dgbl-14-mrt-1977

Voor het eerst dameslijst in Kloosterstadje
Vrouwen spreken woordje mee

Twee strijdbare dames gaan een woordje meespreken in de gemeentepolitiek van Kloosterstadje Simpelveld. Voor het eerst in de geschiedenis gaat een originele dameslijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Mia van de Weijer-Muermans (53), Schilterstraat 27 en Tienche van Wersch-Vijgen (60), Vroenhofstraat 1 zijn de lijsttreksters. Zij zijn er vast van overtuigd, dat zij het zullen halen, omdat zij bij huisbezoeken tot de bevinding kwamen, dat vele Simpelveldse huismoeders met hun streven sympathiseren.

 

Met twee motto’s gaan zij de verkiezingsstrijd in. „Wordt trouw aan de partij van de vrouw” en bescheidener „Klein begonnen is half gewonnen”. De eerste bezoekaktie door mevrouw van de Weijer uitgevoerd, bracht 108 handtekeningen van sympathisanten op. Zij: „Jammer genoeg is Simpelveld heuvelachtig. Ik heb last van asthma en kan moeilijk tegen de heuvels op. Mijn handtekeningen haalde ik in de vlakke straten.

 

Burgemeester Bouwens bracht mij op het idee om met een eigen lijst te komen. Ik had indertijd veel kontakt met de burgemeester in mijn strijd tegen de onrechtvaardige behandeling van mijnwerkers, die in Duitsland, België en Nederland hebben gewerkt en hiervoor dubbele premieheffing moeten betalen. Daarbij ben ik steeds geïnteresseerd in politiek bij T.V. en in de krant. Wij zijn er van overtuigd dat vrouwen in de raad thuis horen. Wij menen dat wij meer sociaal gevoel hebben dan de meeste mannen en door ons werk in het huishouden ook beter met geld kunnen omgaan”.

 

In Tienche van Wersch, echtgenote van de bekende Maxime van Hotel Maxime, vond Mia van de Weijer een vrouw die haar goed aanvult. Zelf praat zij vlug en voldoende goed Nederlands. Andere talen zijn echter Hebreeuws voor haar. In haar strijd tegen de dubbele premieheffing, waarin zij reeds bij staatssecretaris Mertens enkele successen behaalde, maar die in het buitenland vooral, nog wordt voortgezet, had zij reeds meerdere gesprekken met de Duitse „Knappschaft” en het ministerie in Brussel, waarbij Tienche van Wersch, die goed Duits en Frans spreekt als tolk fungeerde.

 

Deze Tienche van Wersch-Vijgen komt uit een „raad-minnende” familie.

De oeroude familie van Wersch leverde reeds een burgemeester op (van Werschstraat is naar hem genoemd) oud-secretaris Hubert van Wersch, een gemeenteontvanger, een koster en verschillende raadsleden. Ook de naam Vijgen vond men tientallen jaren lang in de raad. Haar schoonmoeder, mevrouw van Wersch-Wark, was ook eens raadslid, samen met de fameuze „Trowt” Muller, die de ouderen zich nog herinneren. Deze bracht het een halve eeuw geleden tot voor die tijd iets ongehoords: zij werd een vrouwelijke wethouder.

 

Nu weet Tienche best wat ze wil, in tegenstelling tot haar schoonmoeder, die indertijd op intrige van haar man Joep van Wersch, een legendarische figuur in Simpelveld, gekozen werd, zonder dat zij wist dat zij op een lijst stond. Het onafscheidelijke paar bezoekt reeds geruime tijd alle raadsvergaderingen en boekte, zonder raadslid te zijn, reeds successen. Het verzoek van mevrouw van de Weijer, die van de publieke tribune een raadslid resoluut op de schouders tikte met het verzoek minder te roken, omdat het in de raadszaal zo rokerig was, werd ingewilligd.

 

Zij strijdbaar „Wij zijn niet tegen een rokertje, maar moet dat tijdens de vergadering? Ons voorstel zal zijn „pauzekwartiertjes” in te lassen, dan kunnen de mannen in de hal roken”. Om de droge kelen door de rook bij de raadsvergaderingen op te frissen, brengt zij steeds een grote zak zuurtjes mee, die zij laat circuleren. Boze tongen beweren dat dit gebeurt om zieltjes te winnen. Dit wordt van de hand gewezen. Wel zullen er op de publieke tribunes genoeg frisdranken aanwezig dienen te zijn, als het strijdbare tweetal hun zin krijgt.

 

Onderschrift bij de foto:
Veel Simpelveldse huismoeders sympathiseren met hen: mevrouw Tienche van Wersch-Vijgen (links) en mevrouw Mia van de Weijer-Muermans, de eerste lijsttreksters in het Kloosterstadje.

Bron: Limburgsch Dagblad 14 maart 1977

1956landsteinerpenning

In 1956  kreeg Tienche van Wersch-Vijgen van het Rode Kruis de Landsteinerpenning wegens het veelvuldig doneren van bloed. Volgens Wikipedia:
De Karl Landsteiner-penning in brons werd verleend aan mensen die bloed gaven, in eerste instantie voor de eerste maal dat men bloed gaf, na 17 november 1939 voor vijf maal bloeddonatie, van 17 november 1939 tot 24 april 1942 werd hij voor drie maal bloed geven toegekend en tussen 24 april 1942 en 2 maart 1944 mocht een bloeddonor pas bij de vijftiende maal dat hij of zij bloed gaf op een legpenning rekenen.

Klik hier voor Tienche van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: