Genealogische website Warsage

vanweertsJongens werden in het jaar dat zij 19 werden  opgeroepen voor de Nationale Militie, zeg maar militaire dienst. Zo ook Arnold Van Weerts, geboren in Gulpen den 20 april 1797 van beroep schaapsherder, zoon van Mathieu van Weerts en van Heijenraets (Anna Catharina) de moeder, van beroep dagloonster, wonende te Gulpen binnen de gemeente van Gulpen voor de nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer dertien, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement staat links:
Lengte: een elle 7 palmen -duim -streep. Aangezicht ovaal, Voorhoofd hoog, Oogen bruin, Neus, Mond matig, Kin rond, Haar, Wenkbraauwen bruin,. Hij had geen merkbare tekenen. En bij de handtekening staat Kan niet schrijven.

 

Het betreft echter Arnold van Weers. Zijn geboortedatum klopt, zijn ouders kloppen. Op zijn geboorteakte staat Van Weers, zijn vader tekende met Van Weers. En bij diens vader staat ook Van Weers. Echter op andere overheidsdocumenten staat zowel Van Weersch als Van Wersch.

 

 

Na zijn diensttijd werkte hij tot en met 1832 bij  boer Gillis Schatten in Gulpen In de Gats nummer 120. In het huis van deze boer woonden elf mensen. Gillis Schatten was pachter. Arnold was toen 35 jaar en was een van de vijf dienstknechten, twee dienstmeiden en één schaapsherder. Schatten had 69 schapen, 7 paarden, 16 koeien en 10 varkens.
Ondertussen was Arnold in 1826 getrouwd en gaf toen aan landbouwer te zijn, wonende in Mechelen.
Bij de geboorte van hun laatste kind zoon Andreas in 1847 schreef de ambtenaar Arnold Vanweerst in de akte. Arnold was dienstknecht, 48 jaar en woonde in Straat/ Overgeul/Wittem. 
Dat jaar gaf hij het overlijden aan van zijn zus Anna Maria en zei tegen de ambtenaar dat hij 46 was, terwijl hij enkele maanden daarvoor had hij gezegd 48 te zijn, maar feitelijk was hij 50. Hij was dagloner. Waarschijnlijk woonde zijn zus bij hem in omdat zij overleed in Straat.

Arnold overleed in 1855.


Toen hun zoon Jan Hubert in 1860 in dienst moest was zijn vader Arnold al overleden, zodat alleen het beroep van zijn moeder werd ingeschreven. Zij was dagloonster.

 

Openbare Verkoop

In 1870 vond er in opdracht van de rechtbank een openbare verkoop plaats. Deze verkoop werd door notaris Hoho uit Wittem geregeld.
Van de zes kinderen die het echtpaar had gekregen waren er in 1870 twee overleden.

Er verschenen
1: Hendrik van Wersch, als nu oudste kind en inmiddels 40 jaar, landbouwer in Overgeul, Wittem, handelend als in eigendom en als voogd van zijn jongste broer Andreas die toen 22 was  en toeziend voogd van de volgende minderjarige kinderen van wijlen zijn oudste zus Anna Maria van Wersch,
2: Johannes Urlings, landbouwer en zijn vrouw Ida van Wersch, geen beroep, beiden wonend in Over-Geul. Urlings is tevens toeziend voogd van Andreas van Wersch,
3: Johannes van Wersch, dienstknecht wonend in Vaals,
4: Lodewijk Velraads, landbouwer, weduwnaar van wijlen Anna Maria van Wersch, wonend in Berg en Terblijt, hij handelde in eigen naam en als voogd voor zijn minderjarige kinderen: Josephina, Ida en Jan Velraads, woonachtig in Berg en Terblijt.

In opdracht van de Arrondissement rechtbank Maastricht werd er overgegaan tot openbare verkoop van een huis met schuur, plaats, tuin, weide en andere stukken land groot 16 aren, 15 centiaren, in Over-Geul, afkomstig uit nalatenschap van Maria Catharina Lemmens, overleden echtgenote van Arnoldus van Wersch.

Die kreeg zij na de akte van scheiding van goederen van 5 januari 1856 opgemaakt door notaris Nijst in Wittem. Volgens wettelijke opvolging was dit nu van de genoemde kinderen van Arnold van Wersch: Hendrik, Ida, Johannes en Andreas van Wersch, ieder voor een vijfde deel want een vijfde deel ging naar de genoemde kinderen van hun dochter Anna Maria van Wersch.
Aan Johannes Urlings en zijn vrouw Ida van Wersch werd het erf aan hem toegewezen, en werden zij mede-eigenaars voor een vijfde deel. Zij betaalden hiervoor 695 gulden.


Hendrik tekende met H van Weersch, Ida tekende Ida van Weersch, Jan tekende met Weers.

Klik hier voor Arnold van Weers in de Simpelveldse Tak

error: