Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mans naam staan met daarachter, zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

Intro

Op 6 mei 1798 trouwt Hendrik van Weers, afkomstig uit het Limburgse Bocholtz, in Den Haag met Geertruida de Lange. Waarom hij de grote reis vanuit Limburg naar Den Haag ondernam, is tot nu toe nog onduidelijk. In Den Haag werd hij de stamvader van de Haagse tak van de familie van Van Weers. Omdat deze Haagse tak zo groot is in de gehele genealogie, heeft deze tak een aparte vermelding gekregen. Vandaag de dag zijn er in Den Haag en omgeving nog steeds nazaten van deze Hendrik en Geertruida. De hierna volgende stamboom is onder meer samengesteld met behulp van nazaten van Hendrik van Weers en Geertuida de Lange. Het zijn er teveel om te noemen, maar hartelijke dank gaat naar hen uit.

 

In 1810 kreeg Wilhelmina van der Klugt in Amsterdam haar zoon Cornelis Wilhelmus Henricus van Weers. Het was, zoals in de akte staat, een onecht kind. Als vader gaf zij op dat dat Hendrik van Weers was. Dat het kind in Amsterdam geboren werd is niet bijzonder. De ongehuwde aanstaande moeder zal Den Haag ontvlucht zijn of moeten vertrekken. Het kan een kind van onze Hendrik van Weers zijn. In Parijs stichtte een Corneille Guillaume Henri  van Weers een gezin. In 1888, bij de doop van zijn kleinkind, zei hij 78 jaar te zijn. En dat klopt precies met het geboortejaar van het kind van Wilhelmina van der Klugt. De Franse namen zijn ook exacte vertalingen van de Nederlandse namen.

Guus van Weers (*11 april 1930) verrichtte in Den Haag ook genealogisch onderzoek. Hij had uitgevonden waar Hendrik van Weertz (of Van Weers) allemaal in Den Haag gewoond had en wat voor beroepen hij had. Onderstaand lijstje is van zijn hand.

Een van die plekken waar Hendrik in 1828 woonde, was het Slop van Frissche Romer. Na onderzoek in het archief van Den Haag bleek dit een stukje straat te zijn dat niet meer bestaat. Deze doodlopende straat was min of meer in de buurt van het Spui, tegenover de kerk. Op bovenstaande kaart uit 1830 zie je de straat  rechts in het midden liggen. Na 1865 is de straat opgeheven. In de akte van 1828 had de ambtenaar Slop van Frissche Romer geschreven, maar feitelijk was het dus Roemer. En een roemer is een oud woord voor beker of glas. Had Hendrik hier ook een café? Hij tekende de trouwakte van zijn dochter Elisabeth met H: van Weers en zijn vrouw met g van weers. Zeldzaam dat ze konden schrijven.

frisse roemer1799

Hendrik van Weers was hoofdbewoner van Bagijnestraat wijk Q nummer 174.

1802

Hendrik Weers vertrok in januari uit wijk E, nummer 117.

1811

Hendrik van Weers was cabaretier, ook wel herbergier. Hij had zijn café op het Noordeinde. Hij gaf 1 mei 1762 als geboortedatum op. Blijkbaar wist hij het zelf niet?

1818

Zij woonden in Wijk K, nr. 358. dat werd de Heerestraat. Hendrik was tapper.

1823

Hendrik was oppasser. Hij woonde aan de Nieuwe Havenstraat 37 (Wijk L 171) Kadaster G. 237.

1825

Nieuwe Haven 119 (Wijk L 220) Kadaster G. 169.

1828

Slop van Stissche Romer, Wijk L 217, of Romer Frissche. Kijk op het kaartje waar deze Slop was.

1830

Turfmarkt 427, later 32 (alleen met zijn vrouw Gertrudis). Beroep: Lijfbediende. Dit huis werd eveneens gezamenlijk bewoond door zes andere families bestaande uit achttien personen. De hoofdbewoner was Albert de Liefde, boekdrukker.

Ha.1. Hendrik van Weertz (van Wers, van Weers), geboren Bocholtz,  overleden Den Haag 9 maart 1852, trouwt Den Haag 6 mei 1798 Geertruida (Geertruy) de Lange (Langen), geboren 17 september 1775, overleden Den Haag 14 augustus 1858, 82 jaar, dochter  van Gerardus en Elisabeth Ruijls  (Reuls).

De ouders en de geboortedatum en -plaats van Hendrik van Weers zijn tot nu toe nog een raadsel. In Den Haag zijn verschillende geboorteplaatsen en geboortedata bekend. Een andere mogelijkheid is dat hij helemaal geen Van Weers heet. We hebben namelijk alleen zijn verhaal dat hij zo heet.
Het Vreemdelingenregister 1734-1811 van Den Haag bevat geen Hendrik van Weers.

In de diverse bronnen staat het als volgt vermeld:

 1. Bochhols bij Maastricht (=Bocholtz), gedoopt op 1 mei 1765 maar ook wordt 1 mei 1762 genoemd. In de doopboeken van Bocholtz is echter zijn doop niet gevonden.
 2. Op de overlijdensaangifte van 11 maart 1852 staat dat hij op het moment van zijn dood, 86 jaar was en geboren was te Maastricht. Dus zou hij in 1765/1766 geboren zijn. In deze akte stond ook dat de namen van zijn ouders niet bekend waren bij de aangever.
 3. Met de rechteradvertentie hieronder uit het Dagblad van ‘s-Gravenhage is het raadsel rondom zijn geboortedatum nog onduidelijker. Hendrik is in maart 1852 gestorven. Hij werd 86 jaar en negen maanden. Dus dan zou hij dus in 1852 -86 = maart 1766 -9 maanden juni of juli 1765 geboren zijn.
hendrik van weers
1818

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Elisabeth van Weers, geboren 6 september 1798, overleden Den Haag 12 augustus 1855, trouwt 14 mei 1828 Den Haag Johan Abraham Dornbach, geboren Den Haag 18 juli 1802, overleden na 30 januari 1847, zoon van Johannes Heinrich Dornach en Johannettha Elizabeth Schick.
  De ouders van Johan Abraham Dornbach  gaven per notariële akte van 26 april 1814 toestemming tot het huwelijk. Bij het huwelijk was hij 25 jaar en stukadoor. Zijn bruid was 29 jaar en dienstbode. Bij haar overlijden was hij bode. Zij tekende de huwelijksakte met E van Weers en hij tekende J A Dornbach.
 2. Joanna van Weers (van Weerts), geboren 29 juni 1800, overleden als Joanna van Weerts Den Haag 10 augustus 1832, trouwt (als Joanna van Weerts), dienstbode Den Haag 17 november 1824 George Fredrik Roth, geboren Zwolle, sergeant titulair van de negende afdeling infanterie, zoon van Johan Roth en Maria Catharina Eichhorn.
  1824: Haar vader tekende de akte met H van Weers. Hij was bediende.
  1832: Zoon Rabo overleed 10 augustus 1832 om 12.00 uur. Zijn moeder overleed dezelfde dag om 20.00 uur. George Frederik Roth hertrouwde in 1837 met Bartje Elsenaar.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Wilhelmus van Weers, geboren 1 november 1802, overleden 29 oktober 1870, 67 jaar, beroep: bleker, ongehuwd overleden.
 4. Gerardus van Weers, geboren Den Haag 14 september 1804, volgt 2.
 5. Johannes van Weers, geboren Den Haag 17 september 1806, volgt 2a.
 6. Theodora van Weers, geboren 9 november 1817, overleden Den Haag 17 mei 1818.
  In een boek uit Den Haag 1818 staat dat zij overleed op 18 mei 1818 aan sprouw. Zij woonde in de Heerestraat en was een half jaar oud. Volgens de akte woonden haar ouders Wijk K, 358. 18 mei was de aangifte datum. Het boek heet Naamlyst van al de geborenen; benevens de genen welke zich in den huwelyken staat Zullen begeven, met opgave hunner Geboorte plaatzen en Woonsteden; als mede der overledenen Met omschrijving hunner Ziekten, Ouderom en Woonstraten zoo als dezelve ter secretarie om ’s Gravenhage zijn aangegeven. Zij staat in dit boek met 11 november 1817 als geboortedatum.

toestemming commandantHa.2. Gerardus (Gerrit) van Weertz (van Weers), zoon van 1, geboren Den Haag 14 september 1804, overleden 74 jaar oud  Den Haag 24 april 1865, trouwt Den Haag 20 februari 1828 Johanna Catharina Lohnsteijn (ook wel Lohustijn), dienstbode bij huwelijk, geboren Den Haag 2 december 1807, overleden Den Haag 26 december 1890, dochter van Franciscus Lohnstijn en Magalena Diel.

Gerard was minstens veertig jaar kleermaker.
1823: Nationale Militie: hij was bijna 19 jaar en moest opkomen voor zijn nummer. Hij was kleermaker en in het leger was hij flankeur. De diensttijd duurde toen vijf jaar, dus tot en met 1828. Hij stond ingeschreven als Gerardus van Weertz. Zijn ouders woonden in het 22e kanton. Hij was nummer 365 en kwam bij de infanterie.
1828: Gerard was, toen hij trouwde, in dienst van de Negende afdeeling Infanterie en Guarnisoen binnen deze Stad, preciezer: 2 Bataillon 6 Kompagnie, als flankeur. Omdat hij militair was had hij toestemming van zijn commandant nodig om te mogen trouwen. Zie rechts de toestemming.
Volgens Wikipedia: 
De flankeurs vormden de lichte infanterie van een bataljon; zij konden opereren als de infanterie van linie in twee aaneengesloten gelederen, maar waren ook geoefend om als lichte infanterie in open gelederen, een zogenaamde tirailleurslinie, te opereren. Ze werden vaak vooruit gezonden in veldslagen om vijandelijke eenheden te ontregelen door hun officieren, tamboers en vaandeldragers uit te schakelen, waarbij ze gebruik maakten van het terrein om dekking te zoeken. De scherpschutters van deze eenheden kregen vaak een onderscheiding; bij de koloniale troepen was dit een enkele rode chevron op de linkeronderarm, zoals de kanonniers der 1e klasse van de artillerie. Vanaf 1815 werd 1 op de 10 man van deze compagnieën met jachtbuksen bewapend.
Flankeurs hadden dus de taak om heel actief aanwezig te zijn, gericht te kunnen schieten en veel eigen initiatief te tonen. Deze eenheden waren zeer geliefd bij de jonge, enthousiaste en dappere, maar niet erg gedisciplineerde en gebrekkig opgeleide (studenten-)vrijwilligers van 1814-1815 en 1830.
1828: Hij tekende zijn trouwakte met G V Weers en zijn bruid met J C Lohnstijn. Hij woonde in wijk L.171.

Voor het huwelijk werd geboren en bij huwelijk erkend

 1. Elisabeth van Weers, geboren 27 september 1826, overleden Den Haag 21 april 1828, 1,5 jaar oud.

  Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren.

 2. Magdalena Johanna van Weers, geboren 9 april 1828, overleden Den Haag 30 juni 1904 op 76 jarige leeftijd, ongehuwd.
 3. Hendrik Johannes van Weers, beeldhouwer, geboren 8 december 1829, overleden Den Haag 20 december 1863, trouwt Den Haag 27 oktober 1858 Jacoba Machelina Fredrika Visser, geboren Den Haag 15 juli 1823, overleden Rotterdam 4 september 1876, dochter van Johannes Hendrik Visser, bode, en Catharina Margaretha Becker.
  1870: Jacoba trouwde 1870 voor de tweede maal als weduwe met Johann Harms.
 4. Gerardus van Weers, geboren 11 december 1831, volgt 3.
 5. Johanna Catharina van Weers, geboren 24 september 1834, overleden Den Haag 31 oktober 1889, trouwde Den Haag 3 juni 1863 Theodorus Nicolaas de Berk, geboren Zutphen 22 februari 1833, overleden Den Haag 7 december 1873, zoon van Hermannus de Berk en Elisabeth Smarts.
  1863:  Bij hun huwelijk is zij  28 en hij 30 jaar.
  Voor dit huwelijk werd geboren
  Voor dit huwelijk werd geboren
  a. Johannes Gerardus van Weers, geboren Den Haag 30 september 1862, overleden Den Haag 6 december 1862 (twee maanden) De aangevers waren Theodorus Nicolaas de Berk, waarmee zij juni 1863 zou trouwen en haar broer Rintje hieronder.

  Na het huwelijk werden geboren
  b. Johanna Catharina Theodora de Berk 14 december 1863, overleden Den Haag 19 juni 1950,  trouwde Den Haag 6 augustus 1890 Dirk Johannes Burger geboren ca 1863.
  c. Magdalena Johanna de Berk, geboren Den Haag 2 december 1864, overleden Den Haag 15 maart 1929, trouwde 20 augustus 1890 Guillaume Victor Jules Marchard, geboren ca 1867.
  d. Geertruida de Berk, geboren Den haag 14 maart 1866, overleden Den Haag 10 september 1937, trouwde 22 jaar oud Den Haag 12 december 1888 Henricus Martinus Claassen, 27 jaar oud, geboren Herpen, zoon van Petrus Martinus Claassen en Petronella Kuppen.
  e. Gerardus de Berk, Den Haag 26 juli 1867, overleden Den Haag 26 oktober 1867.
  f. Elisabeth de Berk 25 juli 1868, overleden Den Haag 19 januari 1869.
  g. Reinier Willem de Berk 16 oktober 1869, overleden Den Haag 22 januari 1878.
  h. Jacoba Johanna de Berk 26 april 1871, overleden Den Haag 18 september 1871.
  i. Gerardus de Berk 3 november 1872, overleden Den Haag 5 maart 1940, trouwde Luise Baumgarten.
  j. Johannes de Berk 14 november 1873 overleden Den Haag 15 april 1874.
 6. Rintje (Rijntje) Willem van Weers, geboren Den Haag 28 november 1836, volgt 3a.
 7. Geertruida van Weers, geboren 8 maart 1839, overleden Den Haag 15 november 1840.
 8. haagsche-courant-2-sept-189Geertruida van Weers, geboren 22 november 1841, overleden Den Haag 22 augustus 1911, trouwde Den Haag 13 september 1871 Johannes Paulus van Ierschot, geboren Den Haag 24 oktober 1845, overleden Den Haag 14 februari 1922,  zoon van Hendricus Gerardus Ierschot, schoenmaker, en Antonia Francisca Withaak.
  1871: Bij hun huwelijk was hij ook zandvormer, net als zijn broer, zie nr 11. Zij 29 en hij 25 jaar.
  Op hun huwelijksakte werd op 6 augustus 1870  bijgeschreven dat het Van Ierschot moet zijn.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Antonia Francisca Ierschot, geboren Den Haag 7 augustus 1872, overleden Den Haag 24 oktober 1940, trouwde Jan Willem Lodewijk de Wit, overleden Den Haag 27 juli 1966.
  
De Wit was eerder gehuwd geweest met Jacoba Gijsbertje Maria Margaretha Swaansdijk.
  b. Johannes Paulus Ierschot, geboren Den Haag 23 januari 1874.
  c. Hendricus Gerhardus Ierschot, geboren Den Haag 17 april 1875, overleden Den Haag 25 januari 1918, trouwde Maria Elisabeth Josephina Liesting.
  d. Gerardus Petrus Paulus Ierschot, geboren Den Haag 29 juni 1876, overleden Den Haag 9 oktober 1876.
  e. Renier Willem Ierschot , geboren. ’s Gravenhage 30 september 1877.
  f. Reinier Willem Ierschot, geboren Den Haag 26 maart 1879, trouwde 6 november 1912 Adriana van Gend , geboren Willemstad 22 jaar, dochter van Jan van Gend en Wilhelmina Adriana Blokland.
  g. Johanna Ierschot, geboren 13 april 1881,
  h. Gerardus Ierschot, geboren Den Haag 23 mei 1883, overleden Rotterdam 25 november 1957,  trouwde Alida Vreeswijk.
  i. Paulus Karel Ierschot, geboren 27 december 1886, overleden Den Haag 5 mei 1888 .
 9. Jacobus Johannes van Weers, geboren Den Haag 4 mei 1844, volgt 3b.
 10. Johannes van Weers, geboren 14 september 1846, volgt 3c.
 11. Elisabeth van Weers, geboren Den Haag 5 juli 1849, overleden Den Haag 28 april 1893, trouwt op 21 jarige leeftijd Den Haag 5 oktober 1870 Paulus Carel Ierschot, vormer, geboren Den Haag 13 februari 1848, overleden Den Haag 3 oktober 1918, 70 jaar, zoon van Hendricus Gerardus Ierschot, schoenmaker, en Antonia Francisca Withaak.
  Hij was de broer van de hierboven genoemde Johannes Ierschot.
  Voor het huwelijk werd geboren
  a. Antonia Francisca Ierschot, geboren Den Haag 30 augustus 1869, overleden Den Haag 18 juni 1962, trouwde Rotterdam 30 jaar oud, 21 februari 1900 Corstianus Daum, 45 jaar. Het kind werd door Paulus Cartel erkend, staat in haar doopakte bij het aangaan van het huwelijk 5 oktober 1870.
  Uit het huwelijk werden geboren
  b. Johannes Paulus Ierschot, geboren Den Haag 2 maart 1872 , overleden Den Haag 4 februari 1942, trouwde 14 maart 1894 Catharina Simonse
  c. Hendrikus Gerardus Ierschot, geboren 30 juni 1874, overleden Den Haag 1 september 1968, trouwde Adriana Maria van Dorst.
  d. Paulus Carel Ierschot, geboren Den Haag 30 oktober 1876, overleden Den Haag 3 januari 1878.
  e. Magdalena Johanna Ierschot, geboren Den Haag 27 februari 1879, overleden Den Haag 26 september 1955.
  f. Elisabeth Ierschot, geboren Den Haag,13 juni 1881,  overleden Velp 10 april 1946.
  g. Paulus Carel Ierschot, geboren den Haag 12 oktober 1883, overleden Den Haag 1 maart 1970,  trouwde Maria Christina van Rooijen.
  h. Catharina Susanna Ierschot, geboren 3 november 1885, overleden den Haag 1 maart 1944, trouwde Johannes Bernardus Gerards.
  i. Geertruida Ierschot, geboren Den Haag 12 december 1886, overleden Den Haag 19 december 1889.
  j. Geertruida Ierschot, geboren Den Haag 12 december 1887, overleden Den Haag 19 december 1889.
  j. Geertruide Ierschot, geboren Den Haag 6 juli 1890.

Ha.2a. Johannes van Weers, zoon van 1, geboren Den Haag 18 september 1806, bediende, overleden 2 februari  1871, (bij overlijden 64 jaar en oppasser), trouwt 4 mei 1836 Den Haag Mechtilde Henrica Dinkhuijsen, geboren Den Haag 17 december 1806, overleden Den Haag 21 november 1890, dochter van Johannes Franciscus Dinkhuijsen, molenaar en Dina van Wijnen.

1837 en 1838. Hij was winkelier, daarna bediende.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dina Johanna Francina van Weers, geboren 26 januari 1837, overleden Den Haag 18 maart 1837 (zeven weken oud).
  Zij woonden wijk B 475.
 2. Heinrich GerritzenHenriette Geertruida Petronella van Weers, geboren 31 mei 1838 (29 jaar bij huwelijk), overleden Scheveningen 1 februari 1919, 80 jaar oud, bij huwelijk dames kledermaakster, trouwt Den Haag 27 november 1867 Christian Heinrich Gerritzen, geboren Kleef 22 januari 1837, overleden Den Haag 12 maart 1913, 76 jaar, zoon van Carl Gerritzen en Maria Lucia Borsten.
  1837: Zijn geboorte in Kleef was in de Wasserstrasse 147. Zijn vader was kleermaker
  1867
  : Bij hun huwelijk is hij 30 jaar en logement bediende en woont in Scheveningen. Zij is 29 jaar en
  dameskleedermaakster. Zij tekende de akte met H G P van Weers. Hij tekende H.C. Gerritzen.
  1873: Hij is dameskleermaker.
  Bij de geboorte van ieder kind werd een geboorteannonce in de krant gezet: Bevallen van eene DOCHTER (of ZOON natuurlijk) H.G.P. VAN WEERS, geliefde Echtgenoote van H.C. GERRITZEN.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren
  Heinrich Gerritzena. Helena Margaretha Ernestine Gerritzen, geboren Den Haag 23 april 1869, overleden Amsterdam 22 maart 1945, trouwde Den Haag 13 augustus 1899 Hubertus Grobbe, geboren Hoogland 13 augustus 1871, overleden Amsterdam 12 oktober 1944, zoon van Johannes Grobbe en Petronella van der Pijl.
  b. Karel Johannes Martinus Gerritzen, geboren den Haag 2 mei 1870, ongehuwd overleden Den Haag 8 februari 1892.
  c. Johann Georg Ernst Gerritzen, geboren Den Haag 4 augustus 1871, overleden Den Haag 11 december 1938, trouwde Den Haag 23 augustus 1905 Helena Maria Johanna van der Helm, geboren Rotterdam 3 februari 1884, overleden Den Haag 26 december 1932, dochter van Franciscus Adrianus van der Helm en Francisca Maria Johanna Rombout.
  1905: Hun huwelijk: hij was kantoorbediende en 34 jaar.Zij was 21 jaar en zonder beroep.
  1938: Zijn overlijden: hij was 67 jaar en directeur van het Roomsch Katholiek Bevolkingsregister.
  d. Wilhelmus Marinus Engelbertus Gerritzen, geboren Den Haag 24 april 1873, overleden Den Haag 19 juni 1873.
  e. Mathilda Hendrika Wilhelmina Gerritzen, geboren Den Haag 29 maart 1874, overleden 1 maand oud 24 mei 1874.
  f. Wilhelmus Marinus Engelbertus Gerritzen, geboren Den Haag 21 augustus 1875, overleden 7 mnd, Den Haag 30 maart 1876.
  g. Mathilda Hendrika Marie Gerritzen, geboren Den Haag 4 augustus 1879, overleden Amsterdam 19 september 1931, trouwde Den Haag 21 oktober 1914 Johannes Nicolaas Appelman, geboren Den Haag 18 mei 1887, overleden Den Haag 27 februari 1918, zoon van Nicolaas Johannes Appelman en Bernardina Juliana Schneiders.

  1914: Hun huwelijk: Hij was 27 jaar, gemeente ontvanger, woont Loosduinen. Zij was 35 en onderwijzeres in Den Haag.
 3. Carolina Wilhelmina Leonarda van Weers, geboren Den Haag 19 oktober 1840, modiste, overleden Brummen 21 februari 1913 en daar begraven op 25 februari 1913, trouwde  Brummen 9 juni 1871 Joannes Hermanus Willemsen, geboren Voorst 13 april 1834, overleden Brummen 4 maart 1891, schilder, zoon van Wilhelmus Willemsen en Theodora Klumper.
 4. kleermaakster
  Zutphense Courant 28 mei 1870
  1870: Zij kwam op 3 juni 1870 vanuit Apeldoorn in Brummen aan .
  1871: Bij hun huwelijk was Carolina modiste en hij schilder.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Wilhelmus Richardus Joannes Willemsen, geboren Brummen 5 september 1872, trouwde 1: Den Haag 9 augustus 1899 Johanna Christina Antonia Swuste, geboren Den Haag 12 juli 1875, overleden 33 jaar Den Haag 27 oktober 1908, dochter van Lambertus Carolus Jacobus Swuste en Maria Wilhelmina Johanna Berkhout.
  trouwde 2: Gorinchem 29 mei 1916 Johanna Cornelia Maria Huijsmans, geboren Gorinchem 25 mei 1871, overleden Gorinchem 27 maart 1949, dochter van Gerardus Jacobus Huijsmans en Maria Bertha Clasina de Bruijn.
  b. Henri Martinus Theodorus Willemsen, geboren Brummen 8 oktober 1873.
  c. Mathilde Theodora Willemsen, geboren Brummen 19 februari 1875.
  d. Maria Josephina Wilhelmina Willemsen, geboren Brummen 22 mei 1877, ongehuwd overleden Woensdrecht 9 maart 1958.
  e. Theodora Joanna Maria Willemsen, geboren Brummen 17 augustus 1879, ongehuwd overleden Lochem 23 januari 1933, oud 53 jaar en onderwijzeres.
 5. Elibertus Johannes van Weers, geboren Den Haag 27 juli 1842, overleden Den Haag 6 augustus 1844.
 6. Wilhelmus Marinus van Weers geboren Den Haag 16 juni 1845, volgt 3d. 
 7. Gerarda Cornelia Adriana van Weers, geboren Den Haag 29 januari 1846. overleden Den Haag 9 november 1904, trouwt Den Haag 2 augustus 1871 Johannes Jacobus Waardeloo, geboren Den Haag  ca 1846, overleden Den Haag 17 november 1915, zoon van Johannes Waardeloo en Barbara Lambeta Thoen.
  Bij zijn huwelijk was hij kleermaker en zij naaister .
  Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren.

Ha.3. Gerardus van Weers, zoon van 2, geboren Den Haag 11 december 1831, overleden Den Haag 29 maart 1905, lantaarnopsteker, kleermaker, later behanger, trouwt 9 december 1857 Cecilia Eskens, geboren Den Haag 28 juni 1830, overleden Den Haag 28 januari 1933, dochter van Hendrik Eskens en Wilhelmina Schermers. Caecilia overleed in den gezegenden ouderdom van ruim 102 jaren.

1849: Gerard moest natuurlijk ook voldoen aan de Nationale Militie en kreeg daarom een nummer. Dat was nummer 1001. Op het certificaat van de Nationale Militie, dat hij moest hebben als hij wilde trouwen, stond dat het nummer waarvoor hij moest opkomen. Er stond: tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. In het zelfde certificaat stond zijn signalement:
Lengte : 1 el en 578 str.          Neus breed
Aangezigt ovaal                        Mond groot
Voorhoofd rond                         Kin rond

Oogen blaauw                           Haar blond

Wenkbraauwen                         Merkbare teekenen geene

1857: Bij hun huwelijk was hij 25 jaar en zij 27 jaar. Zij woonden aan de Koninginnestraat 95 in Den Haag.
1898: Zijn pensioen als lantaarnopsteker was f. 233 per jaar.
1930: In diverse kranten stonden artikelen. Klik op haar overlijdensdatum om die te zien.

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Gerardus van Weers, geboren 24 januari 1858, volgt 4.
 2. Cecilia van Weers, geboren 12 juni 1860, overleden Den Haag 22 november 1918, trouwt Den Haag 27 december 1883 Abraham Jacobus Koornhof, geboren Leiden 2 december 1860,  overleden Den Haag 21 april 1929.
  1883: Bij hun huwelijk was hij 23 jaar en kleermaker. Zij was 23 en zonder beroep. Op het moment van zijn huwelijk zat hij in dienst. Hij was dus milicien en kreeg toestemming van de kolonel. Bij hun huwelijk waren haar broers mede getuigen: Hendrik Johannes, 22 jaar en broodbakker, en Gerardus van Weers, lantaarnopsteker, 25 jaar. (haar oudste broer). Ook getuige was Petrus Bartholomeus, Vos, korporaal, 24 jaar.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Gerardus Koornhof, geboren Den Haag 5 april 1884, overleden Den Haag 15 september 1968, trouwde Den Haag 24 mei 1912 Hijntje van Lieshout, geboren Voorburg 22 februari 1886, dochter van Joris Johannes van Lieshout en Lucia Helena Valenberg

  1912: Hun huwelijk Hij is 28 jaar, timmerman en woont in Schiedam. Zij is 26 jaar en zonder beroep.
  
1914: Hij was lid van de “Cooperatieve Vereeniging Voor Allen der H.IJ.S.M.” (Hollandse ijzeren spoorweg mij).
  
1947: Hij was Eerste Ambachtsman bij de Dienst van Weg en Werken bij de Spoorwegen en vierde zijn 40-jarig jubileum.

  b. Cecilia Koornhof, geboren Den Haag 24 mei 1886, ongehuwd overleden Den Haag 10 augustus 1967.
  
1925: Zij won een damesarmband horloge van de prijsrebus De Handel. Zij woonde: Koninginnestraat 67, Den Haag.
  1927: Zij won een spiegelplateau bij een puzzel van de Kath Illustratie
.
  1967:Haar overlijden, 81 jaar: Haar lichaam werd op 10 augustus gevonden in de Koninginnestraat 67, Den Haag. De aangifte was op 22 augustus 1967.

  c. Margaretha Johanna Koornhof, geboren Den Haag 19 mei 1888, overleden Den Haag 2 mei 1902.
  d. Adriana Koornhof, geboren Den Haag 9 juli 1891, trouwde Den Haag 3 mei 1922 Hermanus Johannes Josephus Koopman, 29 jaar, kruidenier, geboren Den Haag 14 maart 1893, overleden Den Haag 10 mei 1951, zoon van Johannes Koopman en Hendrik van Duuren.
  e. Catharina Koornhof, geboren Den Haag 17 april 1894, overleden Den Haag 26 augustus 1964  trouwde haar volle neef Den Haag 30 mei 1928 Gerardus Gregorius de Gunst, geboren Den Haag 8 november 1896, electromonteur, overleden Den Haag 26 augustus 1964, zoon van Daniel de Gunst en Johanna Catharina van Weers.
 3. Hendrik Johannes van Weers, geboren 21 juli 1861, volgt 4a.
 4. Adriana van Weers, geboren Den Haag 18 januari 1863, overleden als Adriana van Weerts Rotterdam 9 november 1906, trouwt Amsterdam 16 mei 1895 Geert  Westerhof, geboren Kampen 30 januari 1861, loodgieter, zoon van Jakob Westerhof en Johanna Tiel.
  1885: Op 6 januari 1885 kreeg zij als 22-jarig ongehuwd meisje een levenloos kind. De aangevers waren haar vader, behanger en haar zwager Abr. Jac. Koornhof, kleermaker.
 5. Johanna Catharina van Weers, geboren 19 december 1865, overleden Den Haag 12 juli 1932 op 66 jarige leeftijd, trouwt Den Haag 18 juni 1890 Dirk Daniel de Gunst, geboren Den Haag 1 juni 1865, overleden 26 oktober 1927, zoon van Dirk Daniel de Gunst en Maria Elisabeth Korenhof.
  1890: Dirk was bij zijn huwelijk broodbakker,
  Voor dit huwelijk werd geboren
  a. Dirk Daniel van Weers, geboren Den Haag 18 augustus 1886, overleden 20 december 1952, trouwde Den Haag 24 juni 1908 Petronella Johanna Borsboom geboren 1 oktober 1886, overleden 20 december 1952, dochter van Wilhelmus Antonius Borsboom en Wilhelmina Francina van de Locht.
  1886: Zijn geboorte. Zijn moeder was 20 en ongehuwd. Op zijn geboorteakte wordt hij Dirk Daniel Weers genoemd en zijn moeder Johanna Catharina Weers. Bij het huwelijk van zijn moeder in 1890 met Dirk de Gunst wordt het kind erkend en wordt vanaf toen Dirk Daniel de Gunst genoemd. 
  Uit het huwelijk werden geboren
  b. Cecilia de Gunst, geboren Den Haag 9 oktober 1890, overleden Den Haag 21 januari 1946, trouwde Den Haag 16 februari 1927 Wilhelmus Franciscus Gijsbertus Janssen geboren Den Haag 3 oktober 1896, overleden Den Haag 21 december 1970, zoon van Antonius Johannes Janssen en Anna Maria Gerritse.
  c. Maria Elisabeth de Gunst, geboren Den Haag 1 december 1892, ongehuwd overleden Den Haag 9 juni 1952.
  d. Adriana de Gunst, geboren Den Haag 8 april 1894, overleden den Haag 29 januari 1934.
  e. Gerard Gregorius de Gunst, geboren Den haag 8 november 1896, trouwde zijn nicht Den Haag 30 mei 1928 Catharina Koornhof, geboren Den Haag 17 april 1894, overleden Den Haag 26 augustus 1964.
  f. Hendrik Johannes de Gunst, geboren 2 januari 1899, overleden Den Haag 24 januari 1980, trouwde Den Haag 3 maart 1926 Bartha Sonneveld, geboren Rotterdam 5 februari 1903, overleden Den Haag 17 juli 1975, dochter van Hendrik Pieter Sonneveld en Elisabeth Johanna Bevelander.
  1926: Hun huwelijk: Hij was 27 jaar en elektromonteur. Zij was 23 jaar en departementsschrijver. Haar vader woonde in Den Haag en was schrijver bij de posterijen, haar moeder woonde in Rotterdam.
  g. Elisabeth Catharina de Gunst, geboren Den Haag 8 mei 1903, ongehuwd overleden Den Haag 13 juli 1965.
 6. Dorothea van Weers, geboren 18 januari 1868, ongehuwd, overleden Den Haag 30 september 1959.
 7. Adeleida Johanna Wilhelmina van Weers, geboren 20 maart 1871, overleden Den Haag 30 november 1959, trouwt Den Haag 26 mei 1920 Abraham Jacobus Koornhof (tweede huwelijk, zie nummer 2), geboren Leiden 2 december 1860, overleden Den Haag 21 april 1929.
  1920: Abraham was 59 jaar toen hij de tweede keer trouwde nu als weduwnaar van Cecilia van Weers. Adeleide van Weers was 49 jaar en niet eerder gehuwd. Op de huwelijksakte staat dat zij bij Koninklijk Besluit van de zes en twintigsten April dezes jaars is aan de comparanten dispensatie verleend om het wettelijk verbod bestaande tegen het aangaan van een huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster. Haar beide broers zijn getuigen: Gerard is 62 jaar en opzichter, Hendrik Johannes ios 58 jaar en machinist.
  1929: Op zijn bidprentje stond zijn eerste vrouw niet vermeld. Er stond ook niet vermeld dat hij al eerder getrouwd was geweest. Adeleida was strijkster.
 8. Johannes van Weers, geboren 13 januari 1873, ongehuwd overleden Den Haag 27 januari 1959.
  Hij was ober.
 9. Wilhelmina Johanna van Weers, geboren 21 oktober 1875, ongehuwd overleden Den Haag 16 maart 1954.
  1886: In 1886 (zij was 11 jaar) kreeg zij de Rahmin Aghionprijs,
  1883: Later werd zij strijkster.

Ha.3a. Rintje (Rijntje) Willem van Weers, zoon van 2, geboren Den Haag 28 november 1836, overleden Den Haag 9 augustus 1926, meubelmaker, trouwt Den Haag 11 mei 1864 Maria Johanna van Zuijlen (Zuilen), geboren Delft 7 januari 1834, overleden Den Haag 20 maart 1897, dochter van Franciscus van Zuylen en Anna Catharina Antonia Caspers.

Voor dit huwelijk werd geboren

 1. Franciscus Cornelus van Weers, geboren Delft 29 januari 1860. Het kind werd erkend en gewettigd bij het huwelijk, overleden Den Haag 12 juni 1866 (zes jaar).

  Uit dit huwelijk werden geboren

 2. Willem Cornelis van Weers, geboren Den Haag 2 juni 1865, overleden Den Haag 14 september 1865 (3 maanden oud).
 3. Anna Catharina Margaretha van Weers, geboren Den Haag op 5 december 1866, overleden Den Haag 11 december 1903 op 37 jarige leeftijd, trouwt Den Haag op 30 jarige leeftijd op 29 september 1897, Bartholomeus Wilhelmus Coesel, smid, geboren ca 1869 te Arnhem, zoon van Wilhelmus Cornelis Coesel, graveur, en Theodora Hoogwijk.
  1900: Samen met enkele anderen wilde hij een poging doen om tot oprichting van een Federatie van ’s-Gravenhaagsche Vakvereenigingen te komen.
  1901: Failliet als reparateur van rijwielen en naaimachines, Paul Krugerlaan 8, Den Haag.
  1905: Hij deed een verzoek in verband met de Hinderwet: tot oprichten van een door een gasmotor van 10 paardenkrachten. gedreven inrichting voor metaalbewerking en het opwekken van elektriciteit. De Riemerstraat 42.
  Bij hun huwelijk zijn erkend:
  a. Theodora Maria van Weers geboren Den Haag 3 augustus 1889.
  b. Maria Johanna Margaretha van Weers geboren Den Haag 24 september 1896.
  Uit het huwelijk werden geboren.
  c. Anna Catharina Margaretha Coesel geboren Den Haag 23 maart 1900, trouwde Den Haag 7 april 1926 Hendrikus Dijkhuis, geboren 1882, overleden Rijssen november 1939, zoon van Gerhardus Harmannus Dijkhuis en Stientje Meijer
  1926: hun huwelijk: Zij is 26 hij is 44 jaar en handelsagent, geboren Bussum gescheiden van Anna Maria Meuleman
  d. Margaretha Johanna Geertruida Coesel, geboren Den Haag 26 juli 1902.
 4. Magdalena Johanna van Weers, geboren Den Haag 10 september 1868, overleden Den Haag 5 februari 1869, vier maanden oud.
 5. Margaretha Johanna van Weers, geboren Den Haag op 18 juli 1870, overleden Den Haag 9 juli 1871, elf maanden oud.
 6. Johanna Catharina van Weers, geboren Den Haag op 15 november 1871, overleden Den Haag 18 januari 1872 (twee maanden oud).
 7. Maria Johanna Catharina van Weers, geboren op 1 oktober 1872, overleden 7 december 1872 (twee maanden oud).
 8. Margaretha Johanna Geertruida van Weers, geboren Den Haag  26 september 1873, overleden Den Haag 6 juni 1955, trouwt Den Haag 12 mei 1897  Bernardus Johannes Bout, geboren Den Haag 19 februari 1870, overleden Den Haag 9 februari 1936, 65 jaar, zoon van Bernardus Johannes Bout en Elisabeth Nieuwbakker.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 9. Reinier Willem van Weers, geboren Den Haag op 19 september 1874, overleden 3 oktober 1874 (twee weken oud ).
 10. Gerardus Hendricus van Weers, geboren op 21 oktober 1875, overleden Den Haag 21 april 1876 (zes maanden oud).
 11. Gerardus van Weers, geboren Den Haag op 8 maart 1877, overleden Den Haag 12 juni 1877, (drie maanden oud).
 12. N.N. levenloos geboren zoon, Den Haag 28 juni 1880.

De ouders hebben geen gelukkig gezin gehad. Van de twaalf  kinderen die zij kregen, zagen zij er maar twee volwassen worden en trouwen. De andere  tien kinderen stierven als baby of peuter, twee weken tot zes jaar oud.

Ha.3b. Jacobus Johannes van Weers, zoon van 2, geboren Den Haag 7 mei 1844, overleden Den Haag 17 november 1912, meubelmaker, trouwt Den Haag 18 juni 1873 Catharina Susanne Burger, dienstbode, geboren Den Haag 30 december 1844, overleden Den Haag 10 maart 1903, dochter van Dirk Burger en Johanna Cornelia van Loenen.

1876, 1885: Jacob was meubelmaker,
1873, 1878, 1880, 1881: stoelenmaker.

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Johanna Catharina van Weers, geboren op 20 augustus 1873, overleden als oorlogsslachtoffer Semarang 1 november 1944, trouwt 11 augustus 1897 Johan Nicolaas Vogel, geboren Amsterdam 1 juni 1869, overleden Soerabaja 28 maart 1943, steendrukker, zoon van Hendricus Johannes Vogel en Rika Elisabeth Cornelisse..
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Frederik Johannes van Weers, geboren op 1 oktober 1875, overleden Den Haag 12 april 1876 (zes maanden oud).
 3. Jacobus Johannes van Weers, geboren op 13 oktober 1876, overleden 20 oktober 1881 (5 jaar) (zie 8).
 4. Dirk Johannes van Weers, geboren op 29 mei 1878, volgt 4b.
 5. Gerardus van Weers, geboren op 6 juli 1880, overleden Den Haag 18 april 1907 op 26 jarige leeftijd, ongehuwd.
  Hij was meubelmaker.
 6. Rintje Willem van Weers, spoorbeambte, geboren 25 januari 1882, volgt 4c.
 7. Catharina Susanna van Weers, geboren 5 oktober 1883, overleden Soerabaja 24 maart 1921.
  1907: Catharina van Weers vertrok met de SS. Ophir in augustus 1907 naar Nederlands Indië. Waarschijnlijk was zij ongehuwd zwanger en 23 jaar oud. Zij moest daarom uit Den Haag vertrekken. In Batavia kreeg zij haar kindje dat al spoedig daarna overleed.
  1909: In het boek Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, geschreven door mr. P.C. Bloys van Treslong Prins over begraafplaatsen staat in deel IV, blz 32 de volgende tekst  voor de begraafplaats Bandoeng: “Hier rust Klein Jopie.” En eronder: Johan van Weers, geboren Bandoeng 8 M.  Zoon van Catharina Susanne van Weers te ’s Gravenhage.” De website www.roosjeroos.nl meldt het overlijden van Johan van Weers in Bandoeng (Preanger Regentschappen) op 8 juni 1909. Mej C.S. van Weers vertrok met De Rembrandt op 14 mei 1914 van Batavia voor Europa en kwam op 7 juni 1914 in Genua aan. Mej. C.S. van Weers vertrok met het schip de Koningin der Nederlanden op 6 november 1915 van Amsterdam weer naar Batavia.
  1914: Op de kaart van het Bevolkingsregister Den Haag staat dat zij juli 1914 vanuit Soerabaia naar Den Haag ging waar zij bij haar zwager J.W. Vogel verbleef.
  1915: Mej. C.S. van Weers vertrok met de Koningin der Nederlanden op 6 november 1915 van Amsterdam naar Batavia om op 11 april 1918 naar onbekende bestemming te vertrekken.
  Uit een samenzijn werd Johan van Weers geboren, overleden 1909.
 8. Jacobus Johannes van Weers, geboren op 3 januari 1885, overleden Den Haag 18 mei 1885 (4 maanden oud).
 9. Johannes van Weers, 3 maart 1887, volgt 4d.
 10. Jacobus Johannes van Weers, geboren 17 januari 1889, kelner, los werkman.
  Hij was de derde zoon met deze naam. De andere twee waren kort na hun geboorte overleden.
  1921: 
  Jacobus ging
  per SS Lapland op 5 juni 1921 vanuit Antwerpen naar  New York. Hij was 32 jaar. Vanuit New York reisde hij door naar Fenton Michigan waar hij zich vestigde. Op de scheepspassagierslijst stond hij bekend als James van Werst, geboren op (foutief) 22 januari 1889.
  1920/1921: Bij de volkstelling was hij bij de Landstorm.
  De Vrijwillige Landstorm werd opgericht bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 1914. Deze militaire eenheden werden gevormd om de grote stroom vrijwilligers (circa 20.000), die Nederland wilden helpen beschermen bij het uitbreken van de grote oorlog, in goede banen te leiden en een plek te geven in de krijgsmacht. Deze vrijwilligers werden ingedeeld in de Vrijwillige Landstorm en trainden in hun vrije tijd. Ze kregen wapens en militaire uitrusting uitgereikt. Ook na WO1 bleef de Vrijwillige Landstorm bestaan. In 1918 ook aangevuld met de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Deze BVL was een aparte categorie van bijzondere vrijwilligers binnen de Vrijwillige Landstorm. In het kort komt het hier op neer, dat bij de dreiging van het uitbreken van een revolutie in november 1918 dienstplichtige militairen zonder mobilisatiebestemming in de gelegenheid werden gesteld bij de Vrijwillige Landstorm als bijzondere vrijwilliger onder de wapenen te komen om de overheid te hulp te komen bij het handhaven van de binnenlandse orde en rust. Na 1920 werden een aantal gespecialiseerde Vrijwillige Landstormkorpsen opgericht, dat waren de Vrijwillige Landstormkorpsen, Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst, Luchtwachtdienst en de Luchtafweerdienst.
  Bron: wikipedia nov 2018)
  1940: Hij plaatste namens de familie bij het overlijden van Nicolaas Thomas Boortman, overleden 14 september 1940, weduwnaar van Petronella Boutard een kennisgeving hiervan in de krant. Hij woonde Hogendorpstraat 52, Den Haag, net als Jacob.
  1928: In december 1928 woonde hij in de Slickerstraat 3 in Den Haag. 
  1939: In juni 1939 in de Van Hogendorpstraat 52 in Den Haag.

Ha.3c. Johannes van Weers, zoon van 2, geboren Den Haag 14 september 1846, seinwachter bij zijn huwelijk, overleden Den Haag 4 november 1928, trouwt Den Haag 13 oktober 1869 Sophia Maria van den Bergh geboren Rotterdam op 14 mei 1842, overleden Den Haag 18 juni 1919 op 77 jarige leeftijd, dochter van Marinus van den Bergh en Willemina Joanna (ook: Wilhelmina Johanna) van Loon.

1869: Johannes diende tijdens zijn huwelijk in het derde regiment infanterie en kreeg toestemming van zijn kolonel voor het huwelijk. Hij was, volgens zijn zegge, seinwachter en vanaf dat jaar, hij was  23 jaar, was hij werkzaam als seinhuiswachter van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij in Den Haag die in 1837 was opgericht. In 1843 werd Den Haag aan het spoorwegnet toegevoegd en in 1847 werd het station Hollandsch Spoor opgeleverd.
Volgens de personeelskaart van de Ijzeren Spoorweg Maatschappij was hij pas in 1890 seinhuiswachter 2e klasse. Waarschijnlijk werkte hij al eerder in deze functie maar werd pas toen benoemd.
1893: Op 21 januari  1893 vierde hij zijn 25 jarig jubileum. Namens het hele personeel kreeg hij een prachtig cadeau aangeboden: zes stoelen, een vloerkleed en een luxe voorwerp. Ook een album met de namen van de 86 beambten. Namens de directie kreeg hij een geschenk in geld aangeboden.
Enkele dagen later plaatste hij een dank je wel advertentie:
haagsche-courant-25-jan-189

Spoorwegcarrière:
Hij begint op 21 januari 1868 als arbeider met een dagloon van ƒ. 1,10
12 november 1878: hij wordt ploegbaas in Leiden voor ƒ. 1,50 per dag
28 mei 1880: ploegbaas in Warmond voor ƒ. 1,50 per dag
12 november 1880: wegarbeider in Den Haag f. 1,25
28 februari 1881: hulpblokwachter Den Haag ƒ. 1,40 per dag
7 juli 1890: seinhuiswachter 2e klasse ƒ. 1,65 per dag
25 mei 1895: seinhuiswachter 1e klasse ƒ. 1,90 per dag
In 1907 heeft hij inmiddels ƒ. 2,50 per dag.
Ieder jaar krijgt hij 5 cent erbij. Behalve van 1906 naar 1907, dan krijgt hij 10 cent erbij.
bron: Utrechts archief

Hollandsche Spoorwegen
In februari 1903 werd de Bond van Orde van Personeel werkzaam in dienst der H.IJ.S.M.opgericht. Jan zat met ongeveer dertig anderen in de voorlopige commissie. In november van dat jaar was hij al verder opgeklommen in de Bond.

1919: Bij het overlijden van zijn vrouw plaatste haar man een advertentie. Vreemd dat hij erin liet zetten dat hij verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johanna Catharina (Anna) van Weers, geboren Den Haag op 10 november 1869, overleden Rotterdam 31 januari 1963 op 93 jarige leeftijd. Trouwt op 27 jarige leeftijd Den Haag 28 april 1897 Pieter (Piet) Veentjer, 23 jaar oud, los werkman en wal kapitein, geboren Slochteren op 1 mei 1873, overleden Rotterdam 4 juli 1960 te  Rotterdam op 87 jarige  leeftijd, zoon van Hindrik Veentjer (Hendrik) en Martha de Lange.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 2. Wilhelmina Johanna van Weers, geboren 18 december 1871, overleden Den Haag 19 juni 1892.
 3. Sophia Maria (Fie) van Weers, geboren Rijswijk 23 september 1873, overleden Den Haag 24 oktober 1964,  trouwt Den Haag op 42 jarige leeftijd 10 november 1915 Hendricus Wouterus (Henk) van der Lans, smid bij zijn huwelijk, geboren Den Haag 5 maart 1882, overleden Den Haag 28 mei 1967, zoon van Willem Hendrikus van der Lans en Hendrica Agatha Walree.
  Zij was als dertienjarige in dienst bij baron Van Zuylen van Nijevelt die aan de Lange Vijverberg 4 in Den Haag woonde. Nadat de vader van Henk van der Lans overleden was, werd hij wijnkopersbediende. Later, in 1919, woonden zij aan de Parallelweg 34 in Den Haag en in 1966 aan de Loevesteinlaan 355 ook in Den Haag.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 4. Magdalena Johanna van Weers, geboren Den Haag 28 januari 1876, overleden Den Haag 15 februari 1884.
 5. Maria Adriana (Marie) van Weers, geboren Den Haag 8 augustus 1878, overleden Amsterdam 1 april 1967, trouwt op 22 jarige leeftijd Den Haag 29 mei 1901 Yde Dolstra, instrumentmaker, geboren Leeuwarden 15 november 1876, overleden Amsterdam 26 januari 1957, 80 jaar, zoon van Ale Dolstra en Grietje van der Veen, kruidenierster.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Cecilia van Weers, geboren Den Haag op 12 december 1880, overleden Amsterdam 4 oktober 1964, 83 jaar oud, trouwt op 27 jarige leeftijd Den Haag 15 januari 1908 Wilhelmus Petrus van der Lans, spoorwegarbeider, geboren Den Haag 2 februari 1885, overleden Amsterdam 8 april 1991, zoon van Willem Hendrikus van der Lans en Hendrica Agatha Walreé.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Johannes (Jan) van Weers geboren Den Haag 20 juli 1883, volgt 4e.
 8. Magdalena Johanna van Weers, geboren Den Haag op 17 augustus 1887, overleden Den Haag 15 februari 1889.
  Zij is exact 5 jaar later overleden dan haar zus met gelijke naam. (Nummer 4). Haar zus werd 7, deze Magdalena werd slechts 1 jaar en enkele maanden.

Ha.3d. Wilhelmus Marinus van Weers, zoon van 2a, geboren Den Haag 16 juni 1845, volgt 3d. trouwt Brussel 18 september 1872 Marie Josephine Pickarts, geboren Breda 24 mei 1849, dochter van Jean Pickarts en Marie Josephe van Sambeek.
1869: Hij woonde in 1869 /1870 op de Markt in Breda  en was kappersbediende. In 1869 kwam hij uit Haarlem en  vertrok in april 1871 naar Brussel. Hij was 26 jaar.
1872: Bij zijn huwelijk was hij op verschillende adressen kapper in Brussel. Op de aktes werd hij Guilaume Marin Van Weers genoemd.

De familie draagt de achternaam Van Weers, met een hoofdletter V omdat als het met een kleine V zou zijn, dan zou, volgens de Belgische normen, de familie van adel zijn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mathilde Eugenie Therese Marie Van Weers, geboren Brussel 6 september 1873, trouwde Sint Jans Molenbeek 22 maart 1897  Henri Bosse, geboren Dieghem 27 februari 1865, zoon van Joseph Bosse en Anna Marie Lauwers.
  1897: Bij hun huwelijk woonde hij  in Anderlecht. was weduwnaar van Agnes Verdermaelen, overleden Anderlecht 4 augustus 1895, en krantenverkoper. Zijn moeder was kapster in St Jans Molenbeek.
  Mathilde Van Weers was  modiste in Brussel : Rue de l’Ecole 20 . Haar vader werd Guillaume Marin Van Weers genoemd,  Zij tekende de akte met Van Weers.
  Voor het huwelijk kreeg zij
  1: Joseph Henri Van Weers, geboren Brugge 5 juli 1895. Moeder woonde in Lanaken.
 2. Henriette Albertine Van Weers, geboren Brussel 9 juli 1875.
 3. Albert Jean Van Weers, geboren Brussel 17 januari 1878.
 4. Louis Charles Van Weers, geboren Brussel 28 januari 1880.
 5. Louise Guillaumine Van Weers, geboren Brussel 26 december 1881, trouwde St Jans Molenbeek 14 november 1903 Jean Jacques Kerrels, geboren St Jans Molenbeek 3 oktober 1883, zoon van Guillaume Francois Kerrels en Marie Anne Neville.
  1903: Bij hun huwelijk was zij strijkster en woonde in St. Jans Molenbeek. Hij was telefoonbeambte  in St Jans Molenbeek. Getuigen bij hun huwelijk waren onder andere Alphonse Geleijns, kleermaker, 35 jaar, woonde in Koekelberg en zwager van de bruid, en Henri Bosse, zwager van de bruid, 38 jaar en magazijnkracht in Brussel. Hij woonde Rue des étangs noirs 25, Molenbeek, Zij woonde toen Rue Ransfort 22,  Molenbeek.

Ha.4. Gerardus van Weers, zoon van 3, geboren 24 januari 1858, overleden Den Haag 29 juli 1922, trouwt Den Haag 30 april 1884 Johanna Elisabeth Smits, geboren 29 maart 1861, overleden Den Haag 1 maart 1914, dochter van Dirk Smits, metselaar, en Adriana van Lochem.

1887: Gerard was lantaarnopsteker. Dat bleef hij zeker tot 1910, 62 jaar oud. Maar ondertussen had hij ook een tweede beroep. Dat van behanger.
1903: Hij werd in dit jaar officieel ambtenaar aan de gasfabriek. Volgens de Gemeente notulen van januari 1903 kreeg hij een wedde van f. 150,= dit was een verhoging van de jaarwedde. Hij was derde opzichter op de Gemeentegasfabriek. In januari 1919 kreeg hij promotie tot opzichter 2e klasse. Wegens een wijziging in de pensioenverordening per 1 december 1920 kreeg hij een jaarlijkse aanvullingspensioen van f. 450,36
1917:
Aan den opzichter 2e klasse bij de publieke verlichting, G. van Weers, werd heden met een toepasselijk woord van den directeur der Gemeentegasfabrieken een eervolle vermelding uitgereikt, hem toegekend door B. en W., wegens 40-jarigen trouwen dienst.

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Adriana Catharina van Weers, geboren 3 februari 1885, overleden Den Haag 18 maart 1886.
 2. Gerardus van Weers, geboren 19 februari 1886, overleden voor 1978, trouwt Den Haag 28 november 1923 Johanna Angelina Frederika van Roon, geboren Den Haag 14 november 1888, overleden Den Haag 10 januari 1978, dochter van Josephus Johannes van Roon en Johanna Angelina Serverus.
 3. Dirk van Weers, geboren 25 april 1887,j overleden Den Haag 23 september 1975. De overlijdens- advertentie werd ondertekend namens de familie A.J.W. van Weers. zijn zus,  nummer 7.
  Hij kreeg de naam van zijn opa van moederskant. Die was toen 62 jaar, metselaar en ongehuwd. Hij woonde Koninginnestraat 78 in Den Haag.
  1930: Hij vierde op 5 juni 1930 zijn 25 jarig jubileum aan de
  Gemeentelijke Gasfabriek als fitter.
 4. Cecilia van Weers, geboren 14 november 1888, ongehuwd, overleden Den Haag 15 december 1955.
  Zij had de rol van moeder van het gezin overgenomen. Haar moeder was in 1914 al overleden. Cecilia was niet getrouwd.
 5. Dorothea van Weers, geboren op 12 november 1889, overleden Den Haag op 4 november 1890.
 6. Cornelis Theodorus Johannes van Weers, geboren 13 februari 1891, volgt 5.
 7. Aleida Johanna Wilhelmina van Weers, geboren 4 januari 1893, ongehuwd overleden Den Haag 5 mei 1980, modiste.
 8. Catharina Josephina Cornelia van Weers, geboren 19 maart 1894, overleden Den Haag 9 augustus 1894.
 9. N.N. levenloos geboren kind 1895.
 10. Johanna Catharina van Weers, geboren 8 april 1896, overleden Den Haag 28 mei 1910, ongehuwd.
 11. Catharina Cornelia van Weers, geboren 21 november 1897, overleden Den Haag 17 januari 1968, ongehuwd, caissière.
  1940: In augustus 1940 was zij 25 jaar werkzaam bij Gebr. Dinkhuijsen.
  De krant schreef:
  Zij werd door de firmanten en namens het kantoorpersoneel toegesproken. waarbij haar een geschenk in enveloppe, benevens een kunstvoorwerp overhandigd werd. Veel bloemstukken van het personeel der verschillende filialen en van de cliënten, benevens vele telegrammen werden door haar ontvangen.
 12. Hendricus Wilhelmus Johannes van Weers, geboren 27 februari 1899, overleden Den Haag 4 mei 1900.
 13. Dorothea van Weers, geboren 30 november 1900, ongehuwd, overleden Den Haag 28 september 1984.
  1920: In juli 1920 slaagde zij in Rotterdam voor bewaarschool onderwijzeres en december 1927 slaagde zij voor Kerkgeschiedenis als onderdeel Diploma B Godsdienstleer.
  dora-van-weers
  Dora en haar klasje in december 1935
 14. Wilhelmina Johanna van Weers, geboren 12 maart 1902, ongehuwd. Haar vader, die de geboorte aangaf, was inmiddels ambtenaar aan de gasfabriek, overleden Den Haag 5 juni 1985, naaister.
 15. Cornelia van Weers, geboren 4 mei 1903, overleden Den Haag 25 april 1905 (1 jaar en elf maanden oud).
 16. Hendrik Johannes van Weers, geboren 24 februari 1905, overleden Den Haag 26 maart 1905.
 17. Margaretha Catharina van Weers, geboren 13 juni 1907, ongehuwd overleden Den Haag 6 maart 1978.

marga borsboomhenk-1861Ha.4a. Hendrik Johannes van Weers, zoon van 3, geboren Den Haag 21 juli 1861, overleden 4 februari 1933, trouwt 31 januari 1883 Margaretha Catharina Borsboom, geboren Den Haag 18 december 1860, overleden Den Haag 23 oktober 1926, dochter van Wilhelmus Johannes Borsboom en Maria Catharina van der Horst.

Hij was behanger, broodbakker, machinist.
1913: Hij vierde zijn zilveren dienstjubileum als machinist van de verbruiksvereeniging De Hoop. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in zaal Concordia op het Hoogezand werd hij gehuldigd. De ‘s-Gravenhaagsche Cöoperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging De Hoop was in januari 1888 opgericht met als doel Brood, en bij voldoende deelneming, ook andere levensmiddelen te leveren van de beste kwaliteit tegen den scherpste prijs. De Hoop bouwde ook eigen broodfabrieken. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in zaal Concordia op het Hoogezand werd hij gehuldigd. Hij was er vanaf de oprichting bij. 
1918: Het personeel van de Coöperatie De Hoop zette een advertentie waarin H. J. van Weers herdacht werd omdat hij 30 jaar hier werkzaam is.

Uit dit huwelijk werden in Den Haag (aan de Brinkhorstlaan) geboren

 1. Cecilia Wilhelmina (Sien) van Weers, geboren 9 juni 1883, overleden 27 december 1972, trouwt Den Haag 4 juni 1913 Johannes Walburg, geboren 22 oktober 1880, overleden juli 1956,
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Johannes Wilhelmus Walburg, geboren Den Haag 18 maart 1914,  trouwde Eindhoven 25 juli 1941 Johanna Magdalena Cornelia van Poppel, dochter van Gerard van Poppel en Johanna Geenen.
  b. Margaretha Walburg, geboren Den Haag 9 juni 1915.
  c. Wilhelm Walburg, geboren Den Haag 8 december 1916.
  d. Hendrika Walburg, geboren Den Haag 14 augustus 1919.
  e. Wilhelmina , geboren Den Haag 15 juni 1922.
  f. Hendrikus Walburg , geboren Den haag 8 november 1923.
 2. henk van weers vellekop
  Henk van Weers
  Hendrik Wilhelminus Antonius (Henk) van Weers, geboren 14 juli 1885, volgt 5a.
 3. Wilhelminus Antonius van Weers, geboren Den Haag 7 november 1886, overleden Den Haag 30 april 1888
 4. Gerardus (Gerrit) van Weers, geboren 5 november 1888, volgt 5b.
 5. Marinus (Rinus) van Weers, geboren 29 december 1890, volgt 5c.
 6. Abraham Johannes (Bram) van Weers, geboren Den Haag 16 april 1892,  volgt 5d.
 7. Cornelis Johannes  (Kees) van Weers, geboren 22 oktober 1893, volgt 5e.
 8. Johannes (Jan) van Weers, geboren 9 november 1894, volgt 5f.
 9. Josephus Wilhelminus van Weers, geboren 11 augustus 1896, volgt 5g.
 10. Margaretha Catharina (Greet) van Weers, geboren 19 september 1897, overleden 19 augustus 1980, trouwt Den Haag 21 mei 1930 Willem Leendert van de Berg, geboren 12 mei 1903, overleden 1992, zoon van Franciscus van den Berg en Jeanette Seffelaar.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Levenloos geboren 28 februari 1931.
  b. Jeannetta Francisca van den Berg, geboren Den Haag 14 mei 1932.
  c. Hendrik Johannes van den Berg, 17 augustus 1933.
 11. Dirk Daniel van Weers, geboren 10 maart 1899, overleden Den Haag16 januari 1901.
 12. Leonardus Karel Alexander van Weers, geboren 19 april 1900, overleden 18 december 1902.
 13. Albertus van Weers, geboren Den Haag 19 augustus 1902, volgt 5h.
 14. Dina Helena Wilhelmina Johanna van Weers, geboren 28 december 1903, overleden Den Haag 4 september 1904 acht maanden oud.
 15. Wilhelminus Johannes (Willem) van Weers, geboren 28 juli 1905, volgt 5i.

Ha.4b. Dirk Johannes van Weers, zoon van 3b, geboren op 29 mei 1878, overleden 9 februari 1949, rijtuigpoetser, spoorwegarbeider, trouwt Den Haag op 26-jarige leeftijd op 19 april 1905 Johanna Margaretha Reifenberg, 28 jaar oud, geboren Den Haag op 31 oktober 1876, overleden Den Haag 27 januari 1950, dochter van Joannes Reifenberg en Francina Maria Roos.

haagsche-crt-23-juli-1909
1909

1903: Johannes (25 jaar oud) was lid van de Bond van Orde van personeel, werkzaam in dienst der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij en in 1908 was hij ook lid van Anti Sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel Recht en Plicht.
1904: Hij was werkzaam bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij waar hij als locomotiefpoetser ƒ 1,30 per dag verdiende.
1905: Bij zijn huwelijk was hij spoorwegarbeider, zijn broer Rintje die huwelijksgetuige was, was op dat moment ook spoorwegbeambte.
1908: Onderzocht werd of er een Permanenten Federatie van Spoorwegpersoneel opgericht kon worden voor het verleenen van steun in tijden van werkloosheid. Lid van deze commissie  van drie man was ook deze Dirk Johannes van Weers.
Hij was seinhuiswachter en enkele jaren later rijtuigpoetser. In 1908 verdiende hij ƒ 1,65 per dag.
1915: Zij verhuisden naar Stompwijk. Maar daar bleven zij niet lang. Zij gingen terug naar Den Haag. Het gezin zou nog negen keer verhuizen, onder andere naar Leidschendam en Mijdrecht.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dirk Johannes van Weers, geboren Den Haag 25 augustus 1906,  volgt 5j.
 2. Hubertus Frederik van Weers, geboren 21 juli 1909, beeldend kunstenaar, overleden Den Haag 10 juli 1991.

  1927: Als 18 jarige ging hij op 25 juli 1927 aan boord van het stoomschip Blijdendijk, die sinds 1921 in de vaart was genomen door de Holland Amerika Lijn. Hij was een van de vier extra krachten. Op de monsterlijst stond zijn naam als Huibert geschreven. Hij was boy aan boord, scheepsjongen. Op 27 juli vertrok het vrachtschip de Blijdendijk vanuit Rotterdam naar Boston waar zij op 8 augustus 1927 aankwam, een reis van dertien dagen.

  de BlijdendijkHet schip zou echter in 1930 bij Suez uitbranden en was rijp voor de sloop. Met welk schip hij terugging is nu nog onbekend, maar tussen 1931 en 1939 verhuisde hij zeventien keer in Den Haag.
  1932: Bij het huwelijk van zijn oudste broer was hij huwelijksgetuige en gaf op als beroep: kunstschilder.
  1936: In november 1936 ging hij vanuit Den Haag naar Amsterdam waar hij reclametekenaar werd. Enkele maanden later, in maart 1937, ging hij weer terug naar Den Haag. Ging de baan niet door?
  1946: Bert vertrok met de Johan de Wit van Indië (Tandjong Priok, ten noorden van Jakarta, het was de haven voor/van Jakarta) naar Amsterdam waar hij op 23 februari 1946 aankwam. Wellicht was hij een van de gerepatrieerden. Soekarno kwam toen opzetten en er was begin 1946 een opstand. Velen werden teruggehaald naar Nederland.
  1959: Met vele amateur anderen exposeerde hij op de Tweede Haagse Salon.
  1977: Henk had met anderen een kunsttentoonstelling in Sea news Centre in Scheveningen.

  Bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie staat hij bekend als een man die visstillevens schilderde. Dat hij ook andere onderwerpen ter hand nam bewijzen deze schilderijen. zijn roepnaam was Bert van Weers.

 3. Johanna Margaretha van Weers, geboren Den Haag 31 december 1913, trouwt Den Haag 6 juni 1934 Jacobus Wilhelmus Richel, geboren Den Haag 11 augustus 1908, chauffeur, zoon van Jacobus Wilhelmus Richel.
  1934: Bij hun huwelijk is hij 25 en chauffeur en zij was 20 en kostuumnaaister. Adres Langennekstraat 31, Den Haag. Hij kwam in juni 1929 uit Weltevreden (Noord Brabant) naar Den Haag.
  1952: Jacobus Richel is afdelingschef bij een sigarettenfabriek.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 4. Margaretha Francisca van Weers geboren Uithoorn 2 augustus 1917, overleden Den Haag 8 september 1951, trouwt Johannes Hendrik Langenkamp.
 5. Izaak Christiaan van Weers, geboren Uithoorn 8 maart 1919, volgt 5k.
 6. Levenloos geboren Uithoorn 13 december 1920.

Ha.4c. Rintje Willem van Weers, zoon van 3b, seinwachter, spoorbeambte, geboren Den Haag 25 januari 1882, overleden 12 november 1959, trouwt Den Haag op 27-jarige leeftijd 7 juli 1909 Maria Pieternella Donkers, geboren Den Haag 13 december 1887, overleden 27 juli 1974, dochter van Antonius Johannes Donkers en Maria Pieternella Pool.

1909: Rintje bedankte de dokter en de vroedvrouw vanwege een moeilijke bevalling. De ondergeteekende betuigt langs dezen weg zijn oprechten dank aan den Weled. Zeer-Gel. Heer Dr. W. POOLMAN, Oranjeplein 93, en aan Mej. H. C. LANKESTER, Turfmarkt 6a, voor de goede hulp bij de moeilijke verlossing zijner vrouw. R. W. VAN WEERS. Den Haag, 23 Sept. ’09. Jacob van Campenplein 17.

haagsche-courant-24-april-1
1928

Het gezin van Rintje verhuisde erg veel naar verschillende adressen in Den Haag. Het begon in 1911. Vervolgens in 1922, 1926,1928, 1930, 1932, 1936, 1938.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rintje Willem (Rein) van Weers, geboren 21 september 1909, volgt 5l.
 2. Antonius Johannes (Toon) van Weers, geboren Den Haag 10 oktober 1911, volgt 5m.
 3. Maria Catharina Pieternella (Riet) van Weers, geboren 25 april 1913, overleden 16 februari 1993, trouwt Den Haag 17 augustus 1938 en gescheiden van Hendrikus Wilhelmus (Henk) van Ballegooijen, geboren Den Haag 21 februari 1915, machinebankwerker, overleden Den Haag 5 januari 1983, zoon van Jan van Ballegooijen en Maria Kruis.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Paul van Ballegooijen.
  b. Maria van Ballegooijen.
 4. Catharina Suzanne (Toos) van Weers, geboren 12 januari 1915, trouwt 6 juli 1950 Johannes (Joop) van der Bruggen
 5. Hendrika (Rika) van Weers, geboren 29 november 1918, trouwt Lodewijk (Loet) Rijghart.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Yvonne Rijghart.
 6. Johanna Suzanne (Annie) van Weers, geboren 11 oktober 1923, trouwt 2 juli 1947 Jan Vernooy.

Ha.4d.. Johannes van Weers, zoon van 3b, verpakker bij zijn huwelijk, meubelmaker, wagenknecht, geboren Den Haag 3 maart 1887, overleden Den Haag 22 januari 1968, trouwt Den Haag 30 september 1908 Wilhelmina Johanna Voorduin, geboren Den Haag 11 maart 1887, overleden Den Haag 27 februari 1959, dochter van Gerardus Jacobus Voorduin en Gerritje Jansen.

Jan werkte bij Pander en Zonen, een zeer gerenommeerd interieurbedrijf met een eigen meubelmakerij: fabriek Hollandia. De winkel werd in 1889 opgericht.

1932
1932

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Johannes van Weers, geboren 21 januari 1908, volgt 5n.
 2. Gerardus Jacobus van Weers, geboren 11 september 1909, overleden Den Haag 20 september 1911.
 3. Gerritje Wilhelmina Johanna van Weers, geboren Den Haag 28 februari 1912, overleden Den Haag 9 februari 1986, trouwt Den Haag 4 juli 1934 Willem Cornelis Johannes Schraven, stoffeerder, geboren Den Haag 27 april 1910, overleden Den Haag 2 juni 1997, zoon van Willem Cornelis Marinus Schraven en Jannetje Janssen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Willem Cornelis Johannes Schraven.
  b. Lydia Schraven.
  c. Rob Schraven.
 4. Jacobus Johannes van Weers, geboren 15 april 1914, overleden Den Haag 13 februari 1916 (bijna 2 jaar oud).

Ha.4e. Johannes (Jan) van Weers, zoon van 3c, geboren Den Haag 20 juli 1883, overleden Den Haag 27 augustus 1953 op 70-jarige leeftijd, trouwt Heenvliet 7 juli 1921 Pietertje (Pie) Warbout, geboren Oostvoorne 1 december 1889, overleden Den Haag 7 januari 1981 op 91 jarige leeftijd, dochter van Maarten Warbout en Maartje van Santen.

1924: De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel reikte in mei 1924 medailles uit o.a. aan J. van Weers in Den Haag wegens 25 jaar trouwe dienst bij Drukkerij Mouton & Co. Hij was letterzetter.
1940: In het Vaderland van 22 maart 1940 stonden enkele regels dat J. van Weers 40 jaar bij NV Mouton en Co werkte. Hij kreeg een diploma van de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel.
Mouton was een Boek- en Kunstdrukkerij in Den Haag.
1947: Nederlansche Staatscourant 20 november 1947: Hij kreeg de bronzen medaille van de Orde van Oranje Nassau.

Uit dit huwelijk werden geboren:

 1. Sophia Maria (Fita) van Weers, geboren Den Haag 27 april 1922, trouwt Den Haag Maarten van Empel, overleden Leidschendam.
 2. Maartje (Mar) van Weers, geboren Den Haag 8 maart 1924, overleden 5 februari 2002, trouwt A.W.A. Alberti.

Ha.5. Cornelis Theodorus Johannes van Weers, zoon van 4, geboren 13 februari 1891, overleden grafsteenDen Haag 8 juni 1972, gasfitter in 1923, trouwt Den Haag 2 mei 1923 Hendrika Johanna Josephina van Roon, geboren Den Haag 23 januari 1893, overleden 8 augustus 1984, dochter van Josephus Johannes van Roon en Johanna Angelina Serverus.
Zijn broer Gerard trouwde enkele maanden later met de zus van Hendrika van Roon.

1920: In het jaar dat Nelis 19 werd, moest hij zich melden bij de Nationale Militie. En op 30 mei werd hij vervolgens voor vijf jaar, zoals dat toen gewoon was, ingelijfd. Cornelis was 1,71 meter en had geen merkbare tekenen. Hij werd op 15 augustus 1912 bevorderd tot korporaal en ging op 28 september 1912 met groot verlof. Op 16 juni 1913 moest hij weer terug van verlof komen om op 14 augustus 1913 weer met groot verlof te gaan. Dat duurde maar een jaar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en Nelis moest weer voor mobilisatie opkomst op 1 augustus 1914 terug het leger in. Hij werd op 1 februari 1915 sergeant. Op 1 augustus 1918 ging hij over naar de Landweer als sergeant en werd ingedeeld bij het 36ste Bataljon Landweer Jagers.

1923: Bij zijn huwelijk was hij gasfitter bij het Gemeentelijk Gasbedrijf.
1932: Corneel werd benoemd tot meteropnemer-geldophaler bij het Electrisch Bedrijf in Den Haag.
1948: 40 jaar in dienst bij Gemeentelijk Gasbedrijf. Hij was 17 jaar toen hij begon te werken. Hij was in 1948 controleur en woonde in het ouderlijk huis Koninginnestraat 66, Den Haag.
1952: Hij kreeg een zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau als hoofdcontroleur bij het Gemeentelijk Gasbedrijf.

Klik op een foto voor vergroting.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. gerard van WeersGerardus Theodorus van Weers, geboren 14 februari 1924, overleden Flensburg (D) 11 september 1943 als oorlogsslachtoffer.1924-1943[/caption]Volgens het overlijdensbericht in de krant was hij echter op 29 september 1943 overleden. De overlijdensadvertentie vermeldt dat hij na een kortstondige ziekte overleden is. Duitsland wordt in de advertentie helemaal niet genoemd. Ook niet dat hij daar overleden is. Logisch lijkt mij in tijde van oorlog met Duitsland. Hij was overigens aan hersenvliesontsteking overleden in Neumünster. Hij was in de oorlog daar te werk gesteld. Hij werd 19 jaar en was student aan het seminarie. Hij werd bijgezet op de erebegraafplaats Loenen.
 2. Levensloos geboren kind 29 mei 1926.
 3. Josephus Johannes (Joop) van Weers, volgt 6.
 4. Johanna Elisabeth (Bep) van Weers, geboren 21 maart 1930, overleden Voorburg, 27 april 2020.Haagse Volksdansgroep
 5. Johanna Angelina (Anny) van Weers, trouwt Franciscus Antonius Theresia (Frans) Stevens, geboren 6 juni 1929, overleden Den Haag 16 mei 2011.
  Op de foto: Haagse Volksdansgroep begin vijftiger jaren. De groep bestaat alleen uit meisjes. Van links naar rechts Bep van Weers, Ans van Veen, Corry van Weers, Nel van Rhoon, Johanna van Dijk, Jo van Rhoon, Rina Mol en Annie van Weers. Deze drie waren zussen van elkaar. Bep heeft twee oudere broers toen zij in 1930 geboren werd en vervolgens kwamen Annie (1931) en als laatste Corrie.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Frank (Franciscus Johannes Stevens, trouwde Johanna (Anita) Wolffenbuttel.
  b. Angelina (Anya) Stevens trouwde Urs Ulrich.
  c. Ron Stevens trouwde Carla van der Heijdt.
 6. corrie van weers
  Corrie van Weers
  Cornelia Dorothea Maria (Corrie) van Weers trouwt Gerardus van Gein geboren Den Haag 30 mei 1934, overleden Gouda 6 november 2022, zoon van Wilhelmus van Gein en Arnolda de Winter.
  1966-1993: Zij was leerkracht handvaardigheid aan de lagere school Reigerbos in Zevenhuizen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Paul van Gein.
  b. Yolanda van Gein.

henk 1885Ha.5a. Hendrik Wilhelminus Antonius (Henk) van Weers, zoon van 4a, geboren 14 juli 1885, overleden ziekenhuis 25 september 1936, trouwt Den Haag 20 augustus 1913 Claziena (Stien) Kloor, geboren Den Haag 17 juli 1886, overleden Rijswijk 26 december 1977, dochter van Leonardus Kloor, arbeider, en Gerarda van der Togt.

1908: Henk was van de lichting 1905 en was opgeroepen voor militaire dienst. Hij zat in de 2e regiment veld artillerie en was 19 jaar.
1913: Bij zijn eigen huwelijk in 1913 was hij smid. Bij het huwelijk van zijn broer Bert in 1930 was hij bankwerker en werd hij door de ambtenaar Hendrik Johannes genoemd. Bij zijn overlijden, 51 jaar, (1936) was hij nog steeds bankwerker.
1929: 
Zij kwamen in de tweede helft van 1929 als huurders in de Van Bassenstraat op nummer 79 wonen, een bovenhuis. Kort daarna verhuisden zij in 1930  naar het benedenhuis, nummer 77. De huur van het onderhuis was in 1943 ƒ 4,75 per week. En de huur van de bovenverdieping was toen ƒ 5. Het pand werd in 1943 via een veiling verkocht. De huurders hadden geen contract. Het stond te koop voor ƒ 4.400. In 1975 was de huur voor het hele pand ƒ 2.392,80 per jaar. Het werd weer via een veiling verkocht voor een richtprijs van ƒ 5.400.
Hij vond op straat vele zaken die steeds in de krant stonden als gevonden voorwerpen. Zaken zoals een rijwielplaatje, een rijwielpomp, een Theresiabeeldje in een etui, een linker dameshandschoen met een bontrand, een lederen beurs met tien cent.
1936: De aangifte van zijn overlijden werd door een winkelbediende van 35 gedaan. Henk was machinist/ bankwerker bij het Zuiderpark zwembad. Hij was pas 51 jaar. Zijn weduwe overleed in 1977.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. gre van weersMargaretha veerenMargaretha Catharina (Gré of Zus) van Weers, geboren Den Haag 17 juni 1914, overleden Den Haag 26 december 2003, trouwt  Den Haag 16 december 1942 (kerk: 10 mei 1943) Anthonie Marie Leonardus (Ton) Veeren, geboren Leiden 9 juli 1906,  overleden Den Haag 26 oktober 1969, zoon van Johannes Cornelis Veeren en Elisabeth Kohlbeck.
  In 1933 slaagde zij aan de St. Willibrord Kweekschool in de Oude Molstraat 34. Dit gebouw was ook een klooster van de Zusters van Liefde uit Tilburg. Na het behalen van haar akte was er geen werk, daarom is zij bij de Fa. Struycken als administratieve kracht gaan werken en heeft daar haar toekomstige echtgenoot Ton Veeren leren kennen. Toen zij trouwden moest zij met haar werk stoppen, zoals toen gewoon was.
  Toch was zij tussen 1949 en 1956 invalkracht op de St. Jeroenschool Den Haag. De school was aan de Rosseelsstraat 100, Den Haag. Op 98 was de jongensschool St. Jozef waar zij ook les gaf. Zij heeft ook nog op twee andere scholen ingevallen, in ieder geval op de Raaphorstlaan.
  Ton Veeren werkte
  als verkoper / filiaalchef bij woninginrichting Struycken uit Den Haag.
  1956: Werkzaam als invalkracht op de St. Jeroenschool.
  1969: Na het overlijden van haar man werkte zij nog een aantal jaren tot 1977 als invalkracht.

  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Alphonsus Johannes Hendrikus (Alfons) Veeren trouwde Helene Louise Cober, dochter van Johannes Hubertus Cober en Alida Maria Does.
 2. Leonardus (Leo) van Weers, geboren Den Haag 26 september 1915, volgt 6a.
 3. Hendrik Johannes (Henk) van Weers, geboren Den Haag 22 mei 1917, volgt 6b.
 4. dien giebengiebenGerardina (Dien) van Weers, geboren 1 februari 1919, overleden Heerlen 5 juli 2004, trouwt Den Haag wettelijk 28 september 1951 Johannes Cornelis Gieben, geboren Den Haag 9 december 1914, overleden Heerlen 8 maart 1980.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Michael Gieben, geboren Den Haag 28 december 1953, overleden Heerlen 13 december 2015.
  b. Jos Gieben, overleden.
  c. Paul Gieben trouwde Elisabeth Ludovica Jacoba Reubsaet.
 5. Johannes Wilhelmus (Jan) van Weers, geboren Den Haag 15 augustus 1920, overleden Voorburg 21 oktober 1979, trouwt Bergen op Zoom 12 mei 1947 Petronella Adriana (Nell) van Kempen, geboren Bergen op Zoom 7 maart 1919, dochter van Cornelis van Kempen en Antoinette Verhoeven.
 6. Pieter Lambertus (Piet) van Weers, geboren Den Haag 28 oktober 1923, volgt 6c.
 7. Gerardus Josephus (Gerard) van Weers, geboren Den Haag 1 maart 1931, volgt 6d.
nell van kempen
Jan van Weers trouwde in Bergen op Zoom op 12 mei 1947 met Nell van Kempen
jan van Weers
Jan van Weers (1920-1979)
Jan van Weers sr
Jan van Weers (1920-1979)

Ha.5b. Gerardus (Gerrit) van Weers, zoon van 4a, geboren 5 november 1888, overleden 10 maart 1960, trouwt Den Haag 7 juli 1915 Johanna Francisca (Anna) Heijstraten, geboren 12 oktober 1893, overleden 31 oktober 1983, dochter van Franciscus Heijstraten en Pieternella Langenberg.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Catharina (Greet) van Weers, geboren 2 april 1916, overleden Den Haag 16 maart  2000.
  2000: Zij werd dood in bed gevonden en ligt in hetzelfde graf als haar zussen Ciska en Cecilia, bij haar ouders.

  Gerard van der Meer schreef op Facebook: Juffrouw van Weers van de Kleuterschool St. Jan was net zo’n begrip in Loosduinen als zuster Tholen. Zij was de kleuterjuf waar mijn moeder al bij in de klas had gezeten. Dat leek wel zo verschrikkelijk lang geleden, meer dan 35 jaar, dus dat klopte ook wel.

 2. Petronella Francisca (Nel) van Weers, geboren 19 september 1917, overleden Apeldoorn 1 december 2009, trouwt Gerardus Wilhelmus Josephus (Gerard) Oosterwijk, geboren Apeldoorn 28 maart 1909, overleden Apeldoorn 11 maart 1983, zoon van Johannes Oosterwijk en Wilhelmina Gerharda N.N.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Hannie Oosterwijk trouwde Jouke den Besten.
  b. Elleke Oosterwijk.
  c. Marja Oosterwijk.
 3. lidwina van weersJohanna Francisca (Annie) van Weers, geboren 10 oktober 1919, overleden Den Haag 18 december 2005, religieuze.
  1955: Zij was sinds 1939 ingetreden bij de medische missiezusters met de kloosternaam Lidwina van Weers. Zij vertaalde een Nederlands medisch proefschrift in 1955 in het Engels. Dat was de doctorale proefschrift van J. de Jong met de titel Dystrophia Myotonica.
  1967: Zij was lerares Engels en Frans aan het Serviam-lyceum in Sittard. In september 1967 vierde zij, samen met andere zusters, haar jubileum. Dat werd gevierd in de kloosterkapel in Imstenrade met een plechtige eucharistieviering.
 4. Cecilia (Cilia) van Weers, geboren 21 juli 1921, ongehuwd, verpleegster, overleden Voorburg, 4 augustus 2006
 5. Gerardus Josephus van Weers, geboren 18 december 1924, volgt 6e.
 6. Francisca Maria (Cisca) van Weers, geboren 11 december 1926, ongehuwd, overleden Den Haag 31 mei 1981.
  Zij ligt in het graf van haar ouders, samen met twee zussen. Met Margaretha (+ 2000) en Cecilia (+2006).
 7. Hendrica Maria Theresia (Henny) van Weers, geboren 23 mei 1928, overleden Den Haag 11 februari 2008, trouwt Hermannus Cecila Maria (Herman) Minnema, geboren 9 april 1930, overleden Den Haag 14 september 2003.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Herman Minnema.
  b. Gert Jan Minnema.
 8. Jacobus Johannes Maria (Coos) van Weers, geboren 3 mei 1930, volgt 6f.

rinus van weersde maasbode 23 mrt 1924Ha.5c. Marinus (Rinus) van Weers, zoon van 4a. geboren 29 december 1890, electro-monteur overleden 20 oktober 1971, trouwt Den Haag 24 november 1915 Maria Wilhelmina van Harmelen, geboren 16 januari 1892, overleden 29 april 1973 linnen-naaister, dochter van Arie van Harmelen, seinhuiswachter, en Hendrika de Bruijn.

1911: Rinus kwam als loteling in het leger Regiment Grenadiers met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie Grenadiers en Jagers Landweer op 24 mei 1911, lichting 1910. Hij was 1,664 meter groot, geen merktekenen. Op 3 juni 1911 ging hij met bewijs van ontslag uit dienst wegens lichaamsgebreken bestaand uit: Uitgebreid vastzittend litteeken aan den buitenenkel van de rechtervoet. Ontstaan buiten dienst.

1915: Hij verhuisde met zijn gezin in november 1915 (huwelijk), oktober 1916 (groter gezin?), januari 1924 (weer groter gezin) en april 1935 naar verschillende adressen in Den Haag.
1924: Rinus
had, na zijn werk als smid aan de Haagweg, een Electrisch Technisch Bureau  aan de Rijswijkscheweg 369, Den Haag. Hij installeerde huistelefoon, klok, signaal en alarminstallaties. Het telefoonnummer van zijn bedrijf was H 4100. Voorheen was hij 1e employé van de Nederlandsche Huistelefoon.

1930: Rinus was toen de enige Van Weers met een telefoon in Den Haag. Het nummer was K.1700-18100. In 1952 was dat inmiddels K.1700-118100 geworden.

Foto uit 1939:
Bovenste rij: 1:  Jan; 2: Hendrica; 3: Henk; 4: Gerard; 5: Ari; 6: Peter;
Onderste rij: 7: Maria; 8: Kees; 9 vader Rinus; 10: Toon; 11: moeder Maria; 12: An; 13: Greet; 9: Rinus jr.

 Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Catharina (Greet) van Weers, geboren 27 mei 1916, trouwt Johannes  Zegers.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 2. Adrianus Hendricus (Arie) van Weers, geboren Den Haag 22 juni 1917, volgt 6g.
 3. Hendrica Johanna van Weers, geboren 27 augustus 1919, trouwt Johannes Grimmon.
 4. Hendricus Johannes van Weers, geboren 5 maart 1921, electricien, trouwt Johanna Hendrica Cornelia Satter, geboren 1921, overleden Delft 11 augustus 1994.
 5. Gerardus van Weers, geboren 10 januari 1924, volgt 6h.
 6. Petrus van Weers, geboren 17 december 1925, overleden Den Haag 8 oktober 2001, ongehuwd.
 7. Johannes Wilhelmus (Jan) van Weers, geboren 12 juni 1927, ongehuwd overleden  Den Haag 19 februari 1989.
 8. Maria Wilhelmina van Weers, geboren 4 november 1929, ongehuwd.
 9. Marinus (Rienus) van Weers, volgt 6i.
 10. Cornelis Antonius (Kees) van Weers, volgt 6j.
 11. Johanna Francisca (An) van Weers trouwt Cornelis (Kees) Leonardus Zaat, overleden Rijswijk 8 augustus 1981.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Mark Zaat.
  b. Astrid Zaat.
 12. Antonius Maria (Toon) van Weers,  volgt 6k.

bram van weersHa.5d. Abraham Johannes (Bram) van Weers, zoon van 4a, geboren Den Haag 16 april 1892, overleden Den Haag 13 februari 1951, trouwt 27 oktober 1920 Catharina Maria (Cato) Halleen, geboren Katwijk 4 juni 1891, bij haar huwelijk was zij schrijfster op de Gasfabriek. overleden Den Haag 15 september 1972, dochter van Franciscus Fredericus Nicolaas Halleen en Marije Kaptein.

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Margaretha Catharina Maria (Gre) van Weers, geboren 11 september 1921, overleden Rijswijk 15 februari 2005, handwerklerares, trouwt Den Haag 11 oktober 1960 Franciscus Anthonius (Frans) Schoof, geboren 11 december 1910, overleden 24 juni 1998.
 2. Franciscus Fredericus Gerardus (Frans) van Weers, geboren 1 februari 1923, instrument engineer, ongehuwd, overleden Wateringen 4 september 2002.
  Drager van het Verzetsherdenkingskruis.
 3. Maria Anna Theresia (Marianne) van Weers, geboren 1 oktober 1924, overleden Helmond 22 mei 1986, trouwt augustus 1957 Hendricus Laurentius (Harry) van Eyck, geboren en overleden Helmond 17 oktober 1995.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Hendricus Jozef Maria (Hennie) van Weers, geboren 16 maart 1928, leraar, biochemicus, ongehuwd, overleden Voorhout 2 juli 2007.
 5. Augustinus Joseph Marie (Guus) van Weers, geboren 11 april 1930, overleden Voorschoten 29 november 1999, trouwt Nijmegen 18 december 1971 Catharina (Toos) Nijhof, geboren Hengelo (O) 17 oktober 1939.
 6. Ferdinand Caspar Maria (Ferry) van Weers, volgt 6l.
 7. Catharina Maria Theresia (Ineke) van Weers, geboren 3 augustus 1933, overleden Den Haag 1 september 1991, trouwt 2 oktober 1970 Leonardus Wilhelmus Maas, geboren Den Haag 6 juni 1927, overleden Den Haag 5 april 1984.

Ha.5e. Cornelis Johannes  (Kees) van Weers, zoon van 4a, geboren 22 oktober 1893, overleden 28 december 1965, trouwt Den Haag 19 het-vaderland-19-febr-1925november 1924 Petronella van den Hoven, geboren 15 mei 1895, overleden 28 oktober 1965, dochter van  Johannes Jacobus van den Hoven en Apolonia Hazebroek.

1924: Bij zijn huwelijk in 1924 was hij broodbakker en zij herstelster van telefoonkoorden
In 1924, 1925, 1927, 1930, 1931, 1933, 1934 verhuisde het gezin naar andere adressen in Den Haag. Waarom? Wellicht heeft het er mee te maken dat hij in november 1924 failliet verklaard werd. Hij woonde aan de Oranjelaan 22 in Den Haag en was winkelier.
1936: Bij het overlijden van dochter (Johanna)  in 1936 was hij nog steeds broodbakker.

Voor het huwelijk werd geboren: Op de huwelijksakte staat dat zij het kind erkennen: De vader met toestemming der moeder.

 1. Margaretha Catharina van Weers, geboren 3 november 1924, trouwt Petrus Oorlog,
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.Uit dit huwelijk werden geboren
 2. Apolonia (Paula) van Weers, geboren 13 november 1927, overleden Den Haag 20 juli 1999, trouwt Den Haag 20 september 1951 Gerardus van den Berg, overleden Zoetermeer 16 oktober 2007.
  gerad-vd-berg-en-paula-van
  Paula van Weers en Gerard van den Berg

  Paula heeft vroeger bij Lensvelt Nicola gewerkt. Gerard heeft als chauffeur gewerkt bij Het Binnenhof, later bij Meubelbedrijf Van Gelder en Winkelinterieurbedrijf Van Benschop. Daarna is hij bij de Gemeentelijke Sociale Dienst gaan werken totdat hij in 1987 vervroegd kon stoppen met werken.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Johannes Cornelis Maria (Jan) van den Berg trouwt 1:  Ria v.d. Vlugt, trouwde 2: Bernie van Ceulen
  b. Cornelia Apolonia Maria (Nelleke) van den Berg trouwt Wim Badoux.
  c. Gerardus Josephus Maria van den Berg, geboren Den Haag 7 maart 1955, overleden Zoetermeer 16 oktober 1956. 11 maanden
  d. Engelina Maria (Ria) was getrouwd Rob Bovenlander.
  e. Apolonia Maria (Paula)van den Berg trouwt Theo Bovenlander.
  f. Johanna Hendrika Maria (Hanny) van den Berg, trouwde 1: Theo Peters, samen 2: Johannes Cornelis Leonardus Hendrikus Meijer, zoon van Hendrikus Cornelis Johannes Meijer en Jacoba Petronella Catharina van Dijk.
  g. Christina Maria (Tineke) van den Berg trouwt Kees Kley.
  h. Anna Maria Cecilia van den Berg (Annemieke, Mieke) trouwt Patrick Guit.

 3. Hendricus Johannes (Henk) van Weers, volgt 6m.
 4. Johanna Jacoba van Weers, geboren 14 oktober 1933, overleden Den Haag 14 juli 1936, twee jaar oud.
 5. Clasina Maria van Weers, geboren 30 mei 1935, trouwt Johannes Bernard.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 6. Wilhelmus Leonardus van Weers, volgt 6n.
 7. Jopie van Weers, overleden als baby.

Ha.5f. Johannes (Jan) van Weers, zoon van 4a, geboren Den Haag 9 november 1894, overleden Den Haag 14 januari 1957, gasfitter, trouwt Den Haag 29 juni 1927 Alida Elisabeth Sophia Dankloff, geboren Uithoorn 27 februari 1897, overleden Geleen 27 april 1978, dochter van Petrus Wilhelmus Dankloff en Jacoba Marie Theresia Slagmulder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Cecilia Margaretha Catharina (Cilia) van Weers, geboren Den Haag 15 augustus 1929, overleden 1970, (spierdystrofie), trouwt Gerard Noordover.
 2. Maria Jacoba Theresia (Ria) van Weers geboren Den Haag 2 februari 1932, trouwt Ferd van Westerhoven, geboren 10 januari 1931, overleden Sweikhuizen 2004, zoon van Jasper van Westerhoven (meesterkleermaker) en Helena van Zutphen.
  ria van weers21 december 1956: Samen met P. Van der Meyden (41 jaar) bouwde hij (25 jaar) in Geleen aan de Frans Erenslaan nabij de Kluis twee-onder-een- dak pand . Beiden waren kantoormensen die deze twee huizen in nog geen zes maanden bouwden. Beiden werken bij Beton- en Aannemnings-Mij n.V. Albam in Geleen. Zij waren calculator. Tijdens de bouw woonden beide gezinnen in een houten loods op het bouwterrein.
  Uit de krant: De rest, het uitgraven en het storten van de betonnen fundering, het timmerwerk, het leggen van leidingen en de dakpannen enz., dit alles hebben zij zelf gedaan en menige nacht konden de buurtbewoners beide mannen bij het licht vaneen schijnwerper bezig zien. De N.V. Albam stelde alleen enkele hulpmiddelen, zoals de betonmolen en een materialenlift beschikbaar.
  1983: Hij viert zijn 25-jarig dienstjubileum bij Heerlens bouwbedrijf Foeckert. Hij was bedrijfsleider, begonnen in 1958 als calculator.
  2004: Zijn bidprentje:
  Hij bouwde huizen in Geleen en Sweikhuizen voor zijn gezin en daarna voor zijn kinderen en vrienden.Hij was 40 jaar werkzaam in het jongerenwerk, in de schoolraad, als kerkmeester en in de seniorenraad.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jos van Westerhoven.
  b. Marjolein van Westerhoven, geboren 1958, overleden Sweikhuizen 2005, trouwde Willy Pesch.
  c. Fernand van Westerhoven.
 3. Elisabeth Maria Cornelia (Bep), geboren Den Haag 3 april 1935, overleden Bussum 16 november 1995, spierdystrofie, begraven Sweikhuizen.

Joseph 1896Ha.5g. Josephus Wilhelminus van Weers, zoon van 4a, geboren 11 augustus 1896, overleden 18 september 1957, trouwt Den Haag 21 juli 1926 Maria Anna Jakobs, geboren 15 november 1900, overleden 29 oktober 1958, dochter van Petrus Jakobs en Dominica Maria Wilhelmina Fiora.

1922: Hij werd bij de Gemeentelijke Telephoondienst bevorderd tot administratief ambtenaar A. Hij was tweede klerk.
1926: Bij zijn huwelijk was hij eerste klerk bij de Gemeentelijke Telefoondienst en zij was zonder beroep. 
1932: In de jaren dertig was hij monteur bij de Gemeentelijke Telefoondienst. Zij verhuisden tussen 1926 en 1933 vier keer in Den Haag.
1955: Hoofd employé eerste klasse bij de plaatselijk telefoondienst. Op 1 oktober 1955 was hij 40 jaar in rijksdienst.

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Hendricus Johannes van Weers, geboren 24 juli 1927, overleden  15 februari 1961 aan spierdystrofie. Hij was kantoorbediende.
 2. Petrus Josephus (Piet) van Weers, geboren 9 mei 1929 (tweeling), volgt 6o.
 3. Josephus Wilhelmus (Joop) van Weers, geboren 9 mei 1929 (tweeling), volgt 6p.
 4. Antonius Hendricus Maria (Ton) van Weers, geboren 15 april 1933, volgt 6q.
 5. Willebrordus Dominicus Maria (Wil) van Weers, volgt 6r.
 6. Maria Magaretha Theresia (Ria) van Weers, geboren 8 juni 1941, overleden Brunssum 7 april 1998, trouwt Hendricus van de Voort.

Ha.5h. Albertus (Bertus) van Weers, zoon van 4a, geboren Den Haag 19 augustus 1902, overleden Den Haag 10 december 1965, trouwt Den Haag 3 september 1930 Maria Louisa van Kerckhoven, geboren Hontenisse 5 december 1900, overleden Den Haag 12 mei 1944, dochter van Johannes Franciscus van Kerckhoven en Apolonia de Smit.

1930: De broers Albertus en Wilhelm Johannes waren getrouwd met respectievelijk de zussen Maria Louisa en Louisa Catharina van Kerckhoven.

1944: In haar overlijdensadvertentie stond dat zij in de Spionkopstraat in Den Haag woonde. Zij werd slechts 43 jaar oud. Haar man Bertus leefde nog 21 jaar als weduwnaar.
1965: In zijn overlijdensadvertentie stond: Bij thuiskomst van de repetitie van het zangkoor van de parochiekerk van de H. Martha, ging plotseling van ons. Bert was instrumentenmaker bij de PTT.

albert van weers
Bertus van Weers zijn gezin.
albert van weers
Examen 1958 Bertus van Weers

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Margaretha Maria (Greet) van Weers, geboren 23 mei 1932, overleden Den Helder 23 mei 1995 trouwt Johannes Maria (Hans) Borsboom, geboren 6 juli 1932, overleden Hoorn 16 februari 2020.
  Zij was lerares huishoudkunde eerst in Den Haag en na hun verhuizing naar Den Helder ook in Den Helder. Dat was zo rond 1975. Zij heeft een kookboek geschreven en uitgegeven in eigen beheer. De Visserijschool vroeg haar les te geven eerst op de Huishoudschool Den Helder in koken. Daarna stapte zij over naar de Visserijschool (zeevaartschool). Het waren eenvoudige gerechten die de jongens aan boord makkelijk konden maken.
  Hans Borsboom was leraar Duits en sinds 1984 voorzitter van de Stichting Samenwerkingsschool voor Middelbaar Beroepsonderwijs te Den Helder voor M.E.A.O. Dit jaar werd deze school opgericht.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  Zij kregen
  a. Martin Borsboom.
  b. Arno Borsboom samen met Monique de Rooij.
 2. Desiré Johannes (Dees) van Weers, geboren 25 oktober 1933, volgt 6s.
 3. Hendricus Johannes (Henk) van Weers, geboren 19 januari 1935, overleden Woerden 5 september 2017, wiskundeleraar, samen met Marjolein de Vries.
  2007: Nederlandse vereniging voor thematische filatelie: volume 20, aflevering 4, 2007, pagina 13/15: in gesprek met Marjolein van Weers over vlinders op postzegels. Klik hier.
 4. Maria Apollonia (Riet) van Weers.
 5. Cecilia Liduina (Ceciel) van Weers, trouwt Karel Hoek.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a.Marion Hoek.
  b. Albert Jan Hoek.
  c. Karianne Hoek.
 6. Albertus Wilhelmus (Albert) van Weers, volgt 6t.
 7. eugene saroleaAnna Vincentia (Anneke) van Weers trouwt Eugène Sarolea, overleden 14 februari 2020.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Grigori Sergej Sarolea
  Dirigent 1992-2017 van het Utrechts Byzantijnse Koor.
  b. Irina Sarolea trouwde Wijtze Pieter Kikstra.
  c. Nadja Sarolea trouwde Willem Elgershuizen.
  d. Anoesjka Sarolea.

willem van weersHa.5i. Wilhelminus Johannes (Willem) van Weers, zoon van 4a, geboren 28 juli 1905, overleden Utrecht 30 maart 1981, instrumentenmaker, trouwt Den Haag 20 januari 1932 Louisa Catharina (Wies) van Kerckhoven, geboren Hontenisse 6 februari 1902, overleden Utrecht 29 maart 1989, dochter van Joannes van Kerckhoven en Apolonia de Smit.

1932: De broers Albertus en Wilhelm Johannes waren getrouwd met respectievelijk de zussen Maria Louisa en Louisa Catharina van Kerckhoven.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Catharina (Greet) van Weers trouwt Wilhelmus Hulst, zoon van Gerardus Jan Hulst en Evarada Coenrarda de Wolff.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Wilhelmus Christianus Hulst.
  b. Louisa Catharina Maria Hulst.
  c. Henrica Johanna Maria Hulst.
  d. Marcel Johannes Franciscus Hulst.
  e. Camiel Vincentius Christianus Hulst.
  f. Apollonia Margaretha Catharina Hulst.
 2. Johannes Franciscus (Jan) van Weers, volgt 6u.
 3. wim van weersWilhelmus Johannes (Wim) van Weers.
  Hij was bariton bij het Utrechts Byzantijns Koor in 1971. Zijn broer Jan richtte mede het Twents Byzantijns Koor op.
  Metro: 23 september 2013: Hij demonstreerde afgelopen zaterdag voor links Nederland op het Beursplein Amsterdam tegen de bezuinigingen van Rutte II. Hij droeg als protest een groene rok, een ronde bril en een oranje pruik. Om zijn nek hangt een bord participeren nivelleren en nog meer creperen. Hij zegt: Ik ben heel erg boos, onze zorgstaat wordt afgebroken. Mensen die zich niet kunnen verweren zoals ouderen en gehandicapten worden gepakt. Het wordt hoogtijd dat we onze mond eens open doen.
 4. Louisa Catharina Maria (Wies) van Weers.
 5. Hendricus Johannes Maria (Henk) van Weers, geboren Den Haag geboren 21 april 1938, overleden Turkije 5 juni 2007.

Ha.5j. Dirk Johannes van Weers, zoon van 4b, geboren Den Haag 25 augustus 1906, overleden Den Haag 3 maart 1982, schilder, trouwt Den Haag 24 augustus 1932 Johanna Croes, geboren Leiden 12 januari 1909, overleden Den Haag 27 december 1985, dochter van Alida Croes.

1932: Toen zij trouwden was hij Rooms Katholiek en zij Nederlands Hervormd, de kinderen kregen Geen als kerkgenootschap mee op de kaart van het bevolkingsregister Den Haag. Tussen 1932 en 1936 verhuisden zij zes keer naar andere adressen in Den Haag.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dirk Johannes van Weers, volgt 6v.
 2. Johannes Huibertus van Weers geboren Den Haag 29 oktober 1933, ongehuwd overleden 1996.

Ha.5k. Izaak Christiaan van Weers, zoon van 4b, geboren Uithoorn 8 maart 1919, overleden Den Haag 25 augustus 1979, kantoorbediende, trouwde Den Haag 2 juni 1943, (en later gescheiden) Barendje Hillegonda Verduin, geboren Den Haag 20 februari 1926.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lydia Hildegonda Margreta van Weers, geboren Den Haag 16 december 1943, overleden Den Haag 13 januari 2015,  trouwde Hans N.N.
 2. Diny van Weers, geboren Den Haag, februari 1945, overleden 9 mei 1945, drie maanden oud.
 3. Jacques van Weers trouwt Bea N.N.
 4. Zoon.
 5. Dochter

Ha.5l. Rintje Willem (Rein) van Weers, zoon van 4c, geboren 21 september 1909, overleden 29 maart 1996, timmerman, trouwt Den Haag 27 september 1933 Petronella  van der Griend, geboren Den Haag 10 februari 1911.

1943: Hij moest tijdens de oorlog in het kader van Arbeitseinsatz in Duitsland werken. Hij werkte hier in opdracht van het Rotterdamse bedrijf Gebroeders Eikmans. Hiwr kreeg hij in februari 1945 wen ongeluk waardoor hij in eht ziekenhuis belandde. Een maand later werd hij ontslagen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Petronella van Weers, geboren Den Haag 11 oktober 1934, overleden Waddinxveen 29 maart 2002, trouwde 1956 Willem de Munnik.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ron de Munnik.
  b. Marcel de Munnik.
  c. Wim de Munnik
 2. Petronella van Weers trouwde Peter de Boer.
 3. Riet van Weers trouwde Cees Trommel.

Ha.5m.  Antonius Johannes (Toon) van Weers, zoon van 4c, geboren Den Haag 10 oktober 1911, overleden Den Haag 17 maart 1983, trouwt Den Haag Catharina Jacoba Cornelia Zoons, geboren Leiden 12 september 1917, dochter van Hendrik Zoons en Catharina Hagendoorn.

Uit dit huwelijk werd in Den Haag geboren

 1. Antonius Johannes (Ton) van Weers, volgt 6w.

Ha.5n. Johannes van Weers, zoon van 4d, geboren 21 januari 1908, trouwt Den Haag 19 augustus 1931 (23 jaar oud en huisschilder) Adriana van de Griend, geboren Den Haag 30 april 1908, strijkster, dochter van Cornelis Adrianus van de Griend en Adriana Dochter.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wilhelmina Johanna van Weers.
 2. Elisabeth van Weers.

Ha.6. Josephus Johannes (Joop) van Weers, zoon van 5, geboren 9 augustus 1928, overleden Harderberg 5 augustus 2009, trouwt Geertruida Bernard, geboren Rotterdam 18 juli 1929, overleden Hardenberg 5 november 1998.

Joop was boekhouder bij de KLM, daarna bij de koekjesfabriek Patria in Amsterdam en hij heeft een hele tijd, tot hij met de VUT ging, bij Ahold gewerkt. Eerst op het hoofdkantoor in Zaandam daarna in de buitendienst. Hij had toen het rayon Noord-Nederland als werkterrein. Zijn vrouw heeft lang bij de Bijenkorf in Den Haag gewerkt.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Monique van Weers.
 2. Markus Johannes (Marc) van Weers.

pilar van weersHa.6a. Leonardus (Leo) van Weers, zoon van 5a, geboren Den Haag 26 september 1915, overleden Lloret de Mar (Spanje) 25 juli 1983, begraven in Labuerda Spanje, trouwt Den Haag 27 december 1961 Maria del Pilar Juliana (Pilar) Fumanal Castro, geboren Labuerda 17 augustus 1932, overleden 17 juni 2000.

1940-1950: In de veertiger jaren was hij, soms samen met zijn neef Henk, lid van de Rennersclub De Kampioen in Den Haag. Hij fietste redelijk goed. Regelmatig finishte hij bij de eerste vijf. In 1939 bijvoorbeeld was hij lid van de R.K. Wielerclub St. Christoffel.
1960: De heer L. van Weers van het beroeps- en reservepersoneel van het departement van Defensie vierde zijn zilveren dienstjubileum. Hij kreeg een envelop met inhoud een boeket bloemen van de personeelsvereniging.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hendrik Wilhelmus Antonius (Henk) van Weers, volgt 7.
 2. Casilda Maria Victoria Esther (Sylvia) van Weers trouwt John Laurus Alexander (John) de Ruiter.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Melissa Priscilla Anna de Ruiter.
  b. Wesley Leo de Ruiter.
 3. Leonardus Eutimio Indalecio (Leo) van Weers, volgt 7a.
 4. Maria del Pilar Margaretha Araceli (Pilar) van Weers
  Uit een samenzijn werd geboren
  a.: Carmen Elisa Smeltink.
 5. Maria Victoria Theresia (Victoria) van Weers trouwt Faizel Iwan Bachnoe,.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Levi Bachnoe.
  b. Aisha Bachnoe.

henk van weers-vellekooptoos vellekoopHa.6b. Hendrik Johannes (Henk) van Weers, zoon van 5a, geboren Den Haag 22 mei 1917, overleden Rijswijk 21 december 1989, trouwt 14 juli 1948 Den Haag Catharina Carolina (Toos) Vellekoop, geboren 12 februari 1918, overleden Den Haag 17 februari 1987, dochter van Willem Vellekoop en Geertruida Gelauff.

1936: Hij voetbalde bij Graaf Floris in Den Haag.
1957: H..J. van Weers werd in 1957 benoemd werd tot adjunct-commies ter gemeentesecretarieën Leidschendam.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hendrik Wilhelmus Antonius (Henk) van Weers, geboren Den Haag 26 juni 1949, volgt 7b.
 2. ref dgbld 12 april 1979Leonardus Hermans (Leo) van Weers, geboren Den Haag 20 april 1956, overleden Den Haag 11 april 1979
  Van de webblog http://hobbybabs.web-log.nl/hobbybabs/column/index.html komt het onderstaand stukje, geschreven door Babs, een oud-collega van Leo.
  23 oktober 2006.
  De dode telegrambesteller.
  Vannacht droomde ik over Leo van Weers, een telegrambesteller. Hij kwam in 1977 om het leven bij een verkeersongeluk, 21 jaar oud. Leo was een gewone Haagse jongen, zwart achterovergekamd haar, diepliggende donkere ogen in een smal gezicht. Die dag moest Leo om 14.00 uur beginnen. In plaats van Leo kwamen er twee vreemde mannen met hoofdbesteller Kruyt praten. Ze waren van de Politie. Of Kruyt het adres van Leo’s ouders wist. Leo had op zijn brommertje met een soepele bocht achterlangs een van rechts komende vrachtwagen willen rijden. De vrachtwagen reed veel langzamer dan Leo had ingeschat en hij reed er zó in volle vaart tegenaan. Zijn ouders hebben hem niet meer mogen zien. Leo is helaas niet mijn enige collega, die in de loop der jaren is overleden. Hij was wel de eerste en de jongste. Zijn dood heeft zo’n indruk gemaakt, dat ik er dertig jaar later nog over droom.

pieter lambertus van weersHa.6c. Pieter Lambertus (Piet) van Weers, zoon van 5a, geboren Den Haag 28 oktober 1923, onverwacht overleden Den Haag 12 juli 1977, trouwt Invercargill (Nieuw Zeeland) 5 november 1955 Mary Alice Montgomery, geboren Dumbarton (Schotland) 29 november 1927.

1952: Op 31 oktober 1952 vertrok hij met de SS Sibajak vanuit Rotterdam naar Wellington, New Zealand. Hij was lasser en 28 jaar oud. In New Zealand repareerde hij landbouwmachines.
1954: Zij gingen in 1954 terug naar Nederland.
1965: Zij vertrokken op 9 november 1965 met de  Castel Felice vanuit Auckland via Southampton naar de Isingstraat 92 in Den Haag. Op de passagierslijst staat dat vader Nederlander was en zijn vrouw en kinderen Brits.

2007: Foto rechts familie van Piet (11) en Mary Alice van Weers (12) uit Nieuw Zeeland.
Hun kinderen: Henk (1), Robert (11), Liz (4) en Pieter (5).
De partners van de vier zijn:
Henk en Wendy Lisser (9), Robert en Sue Clapperton (10, Liz en Herbert Boerendonk (niet op de foto), Pieter en Ika Noviyanti (6).

En de kinderen
Van Henk: Sean (2), Colin (14) en Kaithlyn (3). Van Liz: Timothy (15). Van Pieter: Nathalie (16), Danielle (7), Jade (8) en Sylvia (17).

Mike Montgomery (13) is een broer van Mary Alice.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hendrikus Wilhelmus Antonius (Henk) van Weers, volgt 7c.
 2. Robert John (Robert) van Weers, volgt 7d.
 3. Elizabeth Clasina (Liz) van Weers was getrouwd met Herbert Arie Boerendonk.
  In 1981 ging Liz naar ’t Paard in Den Haag naar een optreden van U2. Tot haar verbazing werd zij tijdens een nummer door Bono uit het publiek op het podium getrokken en dansten zij samen op het nummer 11 o’clock Tick Tock. Jaren later (in 2012) is daar door Omroep West een reportage over gemaakt en je ziet zelfs een stukje van die dans. Klik hier.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Timothy Boerendonk.
 4. Pieter Lambertus (Pieter) van Weers, volgt 7e.

Ha.6d. Gerardus Josephus (Gerard) van Weers, zoon van 5a, geboren Den Haag 1 maart 1931, overleden tijdens vakantie in Workum 22 juli 1989, trouwt Catharina Cecilia Pietjou, dochter van Leonardus Pietjou en Trijntje Gardenier.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hendrik Leonardus Gerardus (Eric) van Weers, volgt 7f.
 2. Catharina Clasina (Nynke) van Weers trouwt en scheidde Paul Leendert Varekamp.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Bob Varekamp.
 3. Johanna Maria (Annemiek) van Weers trouwt en scheidde  Huibert Willem Ulrich (Huibert) Jongenburger.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Teddy Sophie Jongenburger.
  b. Sybe Huibert Jongenburger.

derde tulpenrally

Ha.6e.  Gerardus Josephus van Weers, zoon van 5b, geboren Den Haag 18 december 1924, overleden 17 januari 1984, papier recycling in Den Haag, trouwt 1: Wilhelmina Westhof, trouwt 2: Fiona Rees Walkerley.

1951 – 1955:  Hij deed hij mee aan diverse Tulpenrally’s. Eerst met zijn zwager J.W. Westhof en daarna met zijn broer Koos (J.J.M.). In 1951 reden zij met een Ford. Hun startpunt van de derde Tulpenrally na de oorlog was het ANWB gebouw in Den Haag, In 1952 werden zij 165ste en in 1955 150ste, ergens dus in de achterhoede. In 1952 nam hij deel met Westhof met een Peugeot. Enkele dagen later vielen zij in Frankrijk tijdens een rit uit.  In 1955 was Gerard de bestuurder en broer Koos de navigator.Zij startten in Noordwijk.

1953: Aankomst uit Durban met de Arundel Castle in Southampton op 20 februari 1953. Schip is eigendom van Union Castle Mail ltd,. Hij reisde 1e klas, was koopman, 28 jaar. Hij reisde met zijn zwager Johannes Westhoff, 27 jaar, ook koopman en wonend in Den Haag. Met hen was hun secretaresse Wilhelmina van der Hoek, 42 jaar ook uit Den Haag.
1960: Op 1 mei 1960 emigreerden Gerard, Wilhelmina  en dochter Tertia naar Durban in Zuid Afrika. Hij begon daar een bedrijf Capital Waste Paper Company. In maart 1973 nam hij een ricksha bedrijf in Durban over van een mr. Hickman. Wilhelmina ging bij het Nederlandse consulaat werken waar zij immigranten hielp.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Theresia Johanna (Tertia) van Weers

  Uit dit tweede huwelijk werd geboren.

 2. Anton Gerard (Anthon) van Weers, volgt 7g.
dkw F91
1957

coos van weersHa.6f. Jacobus Johannes Maria (Koos, Coos) van Weers, zoon van 5b, geboren 3 mei 1930, overleden Den Haag 1 december 2021, trouwt 1: Julia Wilhelmina Boelling, overleden Den Haag 8 augustus 1993, trouwt 2: en gescheiden van N.N. Van der Touw.

trouwt 3: Madeleine van Brink.

1949: Koos plaatste een advertentie in de krant Het Binnenhof waarin hij zijn vertrek naar Canada aankondigt. Hij is 19 jaar. Hij vertrok met de SS Volendam op 19 juli 1949 naar Montreal. Hiervoor betaalde hij ƒ 371.

1955:
Koos deed als navigator met zijn broer Gerard, bestuurder, mee aan de Tulpenrally en zij werden met hun DKW F9 150ste van de ca. 200 deelnemers.
1956: Juli 1956: Rit Scheveningen-Luxemburg-Scheveningen. Hij deed mee in een DKW met J.J.M. Wesseling. Ze hadden 0 strafpunten. Zij waren winnaar van groep 5.
1957: Hij deed enkele jaren mee aan auto rally’s met een DKW F91, 896 cc.

1960: J.J.M. van Weers plaatste een overlijdensadvertentie voor zijn vader. Hij schreef onze oudste Directeur en Oprichter, de Heer G. van Weers. Adres: Kortenbos 7, den Haag was overleden. Blijkbaar had Koos de zaak overgenomen.
1961: Hij werd met een Porsche 1600 op Zandvoort, drielandenwedstrijd in  zijn klasse 4e.

Uit dit eerste huwelijk werd geboren

 1. Donald van Weers.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1. N.N.

Ha.6g.  Adrianus Hendricus (Arie) van Weers, zoon van 5c, geboren Den Haag 22 juni 1917, overleden Den Haag 17 januari 1989, trouwt Den Haag 2 augustus 1947 Louisa Maria Joanna Satter, geboren Den Haag 9 januari 1917, overleden Den Haag 25 januari 1980.

Uit dit huwelijk werden in Den Haag geboren

 1. Marinus Ludovicus Theodorus Johannes, geboren april 1949, overleden Den Haag 9 juli 1960, 11 jaar oud.
 2. Lodewijk van Weers, geboren en overleden Den Haag 7 november 1951.
 3. Zoon.
 4. Lodewijk van Weers (Ludovicus Maria Hendricus Dominicus), geboren september 1954,  overleden  Den Haag 26 februari 1956, twee jaar oud.
 5. Louisa van Weers trouwt A.P.M. van der Heijden.
 6. Johanna Petronella Josepha (Ank) van Weers, trouwt Albert Jan Bos, geboren 20 september 1955, overleden 12 april 2009.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a, Joyce Bos.
  b. Kimberley Bos.

Ha.6h. Gerardus van Weers, zoon van 5c, geboren 10 januari 1924, overleden 9 maart 1996, trouwt Petronella Rombouts.
Op een persoonskaart uit het Archief Amsterdam staat dat hij ambtenaar Ned. Clearing Inst. was, dat was een instituut het problemen oploste in het internationale betalingsverkeer. Het Instituut bestond van 1934 tot eind 1960.
Door de economische crisis van de jaren dertig van de 20e eeuw kwamen er grote problemen in het internationale handelsverkeer. Nederland probeerde die problemen het hoofd te bieden door de oprichting van het Nederlandsch Clearing Instituut (NCI) in 1934. Dit instituut bemiddelde in het particuliere internationale betalingsverkeer. Rekeningen werden niet langer betaald door de handelende particulieren, maar de overheid nam de rekeningen over en vervolgens werden debet- en creditsaldi in het internationale betalingsverkeer tegen elkaar weggestreept. In augustus 1934 werd een clearingverdrag met Duitsland gesloten. In verband met het doorvoerverkeer door Rotterdam en de Rijnvaart werd een bijkantoor geopend in Rotterdam. Vanaf eind augustus 1934 werden ook Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen in de clearing betrokken. Na de Duitse bezetting werd de deviezengrens tussen Nederland en Duitsland in april 1941 opgeheven. Daardoor kwam het tussen Nederland en het Groot-Duitse Rijk tot een vrij deviezenverkeer tegen een door de Duitse bezetter vastgestelde hoge koers van de mark. Het gevolg was dat Nederland werd leeg gekocht en overspoeld door waardeloze rijksmarken. In 1944 kwam de clearing geheel tot stilstand. Na de bevrijding was er geen betalingsverkeer met Duitsland. Vorderingen op Duitse personen en instellingen konden worden gemeld bij het NCI. De Bondsrepubliek Duitsland (BRD) erkende een deel van de vorderingen. In 1949 kreeg de Nederlandsche Bank de opdracht de leiding over het instituut te nemen met de bedoeling de clearing af te wikkelen. Eind 1960 werd het instituut opgeheven. Het archief van het Nederlands Clearing Instituut bevat kwartaal- en jaarverslagen over de periode 1934-1946, een aantal stukken over de instelling en opheffing van het instituut, accountantsrapporten en stukken over specifieke landen (waaronder Duitsland).
bron: nationaal Archief.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria van Weers, geboren 27 juli 1952, overleden Den Haag 4 augustus 1971.
 2. Jacques van Weers.

Ha.6i. Marinus (Rienus) van Weers, geboren 13 februari 1931, overleden Rijswijk 6 november 2014, zoon van 5c, trouwt Anna van Velzen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Cornelis van Weers, geboren december 1958, overleden Rijswijk 31 januari 1990.
 2. Maria van Weers, geboren 7 april 1962, overleden Rijswijk 2 september 1980.
 3. Levenloos geboren 21 februari 1964.

Ha.6j. Cornelis Antonius (Kees) van Weers, zoon van 5c, trouwt Cornelia van der Lans, geboren Den Haag 26 augustus 1933, overleden Woudenberg 9 februari 2008. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria van Weers trouwt Petrus Johannes Lambertus Maria van der Lee, zoon van Lambertus Cornelis van der Lee en Joke van Rodijnen.
 2. Jolanda van Weers trouwt W.H. van der Ploeg.
 3. Marinus van Weers, volgt 7h.
 4. Henk van Weers, volgt 7i.

Ha.6k. Antonius Maria (Toon) van Weers, elektricien, zoon van 5c, trouwt Elisabeth (Bep) Zaat, geboren 13 oktober 1937, overleden Hoogerheide 11 april 1984.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Hans van Weers, volgt 7j.
 2. Tony (Anthonius Theodorus) van Weers trouwt Linda Pijnen.
  In 2006 kreeg hij samen met iemand anders een patent voor het uitvinden van een calibratiemeting aan flowmeters.

HA.6l.  Ferdinand Caspar Maria (Ferry) van Weers, zoon van 5d, geboren 11 december 1931, overleden Tilburg 6 juni 2019, informatie analist, trouwt Rome Katinka Cornelia Maria (Katinka) van Tuijn, geboren Brasschaat 10 januari 1929, overleden Tilburg 2 september 2010, dochter van Harrie van Tuijn en Anneke Kaag.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Jeroen van Weers, volgt 7k.

Ha.6m. Hendricus Johannes (Henk) van Weers, zoon van 5e, trouwt Den Haag Angelina van Soldt. geboren Den Haag 21 juni 1932, overleden Leidschendam 5 juni 2016.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marja van Weers trouwt Frans Metzemakers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Margaretha Maria Metzemakers.
  b. Sven Metzemakers.
  c. Jorith Metzemakers.
  d. Kjeld Metzemakers.
 2. Annelies van Weers trouwt Rob van der Schans.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Eva van der Schans
  b. Peter van der Schans.
 3. Jos van Weers, volgt 7l.

Ha.6n. Wilhelmus Leonardus van Weers, zoon van 5e, trouwt Cornelia Nieuwpoort.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ron van Weers, volgt 7m.
 2. Rick van Weers, volgt 7n

Ha.6o. Petrus Josephus (Piet) van Weers, zoon van 5g, geboren 9 mei 1929 (tweeling met 6p), overleden 6 juli 2001, trouwt Jacoba Kokx.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Jacoba Josephina van Weers trouwt Cornelius Jacobus Constant (Kees) van den Berg.
 2. Yvonne Jane van Weers, geboren Rijswijk 19 december 1962, overleden Nootdorp 25 augustus 2009, trouwt Thomas Jansma.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Camilla Jansma.
  b. Ruben Jansma., 

Ha.6p. Josephus Wilhelmus (Joop) van Weers, zoon van 5g, (tweeling met 6o), geboren 9 mei 1929, overleden 30 september 2018, trouwt  Margaret  J. Rayner.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Andrew van Weers, volgt 7o.
 2. Caroline van Weers trouwde 1: Marcel Clauzing, trouwde 2: Kenan Kaplan.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Melissa Clauzing.
  b. Stephan Clauzing.
  c. Tara Clauzing.
  Uit het tweede huwelijk werd geboren
  d: Aylin Kaplan.

Ha.6q. Antonius Hendricus Maria (Ton) van Weers, zoon van 5g, geboren 15 april 1933, overleden 1993, trouwt Margaretha van de Genugten, overleden 8 januari 1991.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Maria (Marijke) van Weers trouwt 1: Cor van Kralingen, overleden, trouwt 2: Frank Westerhout
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Chantal van Kralingen.
  b. Jerome van Kralingen.
  c. Jeffrey Westerhout.
 2. Antonius Hendricus (Ton) van Weers, volgt 7p.
 3. Petrus Adrianus van Weers. volgt 7q.
natalie reijnders
Dochter Nathalie Reynders, wethouder Groen-Links

Ha.6r. Willebrordus Dominicus Maria (Wil) van Weers, zoon van 5g, trouwt Jane de Graaff, geboren 23 oktober 1942 overleden Leidschendam 10 maart 2017.

Hij werkte veertig jaar bij de Centrale Directie van PTT, later KPN, op de octrooiafdeling. Hij werd op 1 maart 1995 gepensioneerd na 40 jaar dienst. 
Zijn vader werkte destijds ook bij de telefoondienst en adviseerde Wil om bij de PTT te gaan werken. Na zijn pensionering werd Wil actief in het vrijwilligersleven. 

April 2021: De heer W.D.M. van Weers uit Leidschendam, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Weers is sinds 1999 vrijwilliger (voorzitter) bij de Klaverjasvereniging ‘De Tollenaars’. Hij organiseert daar de wekelijkse klaverjasavond, de jaarlijkse klaverjasmarathon, het Leidschendams Kampioenschap Koppelklaverjassen en de kerstmatinee. Bij de Wijkvereniging Leidschendam-Zuid is hij even zo lang

vrijwilliger (eerst als secretaris en jarenlang als voorzitter). Hij is al enkele jaren gebouwbeheerder van het wijkgebouw ‘Ons Tolhuis’. In 2019 behoorde meneer tot de eerste drie genomineerden voor de Vliet Award ‘vrijwilliger van het jaar’. (Bron: Voorburgs Dagblad 26 april 2021).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michaela van Weers trouwt Martin Teunisse.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Nathalie van Weers trouwt Bas Reynders.

Ha.6s. Desiré Johannes (Dees) van Weers, zoon van 5h, geboren Den Haag 25 oktober 1933, overleden Zuilichem 12 februari 2006, trouwt Theodora Catharina Christina (Thea) Palstra, dochter van Cornelis Palstra en Christina Blouw.

Docent biologie Lerarenopleiding Den Haag, honorair medewerker Universiteit van Amsterdam, Paleontologie.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Stefan van Weers, volgt 7r.
 2. Sander van Weers, volgt 7s.

Ha.6t. Albertus Wilhelmus (Albert) van Weers, zoon van 5h, trouwt Marian Leenen, dochter van Cornelius Pius Leenen en Gertrude Tegeder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jeroen Ferdinand van Weers.
 2. Wouter A. van Weers, volgt 7t.
 3. Karin van Weers.

Ha.6u. Johannes Franciscus (Jan) van Weers, zoon van 5i, trouwt Wilhelmina Maria Theresia Steggink, dochter van Gerrit Steggink en Cornelia van Someren.

jan van weersJan was 30 jaar lang technisch medewerker aan de Universiteit van Twente. In 2007 was hij actief bezig met zijn stichting om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. Hij was ook een van de oprichters  van het Twents Byzantijns Koor. Samen met zijn broer zongen zij in het Utrechts Byzantijns koor. Zijn neef is daar nu dirigent.
2008: In maart 2008 bestond zijn stichting tien jaar. Zij halen ook weeskinderen voor enkele weken naar  Nederland.
Hij was ook de motor achter de Stichting Onderwijs Twente Oekraïne (SOTO) die goederen naar scholen in Oekraïne brengt. Tevens is hij voorzitter van de biologische tuinvereniging van de Universiteit Twente.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marcus Wilhelmus Jan van Weers.
 2. Judith Louise van Weers.

Ha.6v. Dirk Johannes van Weers, zoon van 5j, geboren Den Haag 15 oktober 1932, overleden Benidorm 14 januari 2016, trouwt Johanna, Christina Emilia Dool.

Uit dit huwelijk werd geboren
1. Patrick van Weers, volgt 7u.

ton van weers

Ha.6w. Antonius Johannes (Ton) van Weers, zoon van 5m, trouwt Louise Maria Campfens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marije Elisabeth van Weers trouwt Jasper Joris Geoffrey Vandenberghe. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Joost Alexander van Weers, volgt 7v.

Ha.7. Hendrik Wilhelmus Antonius (Henk) van Weers, zoon van 6a, was getrouwd met Henny Beijersbergen Henegouwen, samen met Silvia.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Shannon Pearly Pilar van Weers.
 2. Bonita Celia van Weers.

Ha.7a. Leonardus Eutimio Indalecio (Leo) van Weers, zoon van 6a, trouwt Miranda Johanna Friebel.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Tony van Weers.
 2. Gino van Weers.

Ha.7b. Hendrik Wilhelmus Antonius (Henk) van Weers, zoon van 6b, geboren Den Haag 26 juni 1949, overleden Leidschendam 13 september 1987, trouwt Den Haag Barbara Jane (Babs) Ardaseer.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Lynda Gillian (Lynda) van Weers.

Ha.7c. Hendrikus Wilhelmus Antonius (Henk) van Weers, zoon van 6c, trouwt en scheidde Wendy Gigi Lisser (Wendy) Lisser.

Tussen 1979 en 1986 was hij een sterke amateur wielrenner. Klik op zijn naam voor meer informatie.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sean Terence van Weers.
 2. Colin Timothy van Weers.
 3. Caithlyn Moira van Weers.

Ha.7d. Robert John (Robert) van Weers, zoon van 6c, trouwt 1 Heidi de Graaff, trouwt 2: Christina Susan (Sue) Clapperton.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Gregor Adrianus van Weers.
 2. Alexander Robert van Weers, volgt 8.

Ha.7e. Pieter Lambertus (Pieter) van Weers, zoon van 6c, was getrouwd met Majanka Maria Theresia Gerritzen, samen met Ika Noviyanti.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nathalie Majanka Elizabeth van Weers trouwde Simon Srey Keo.
 2. Danielle Jeanette Alice van Weers trouwde Shilyse Wolland.
  Uit een samenzijn werd geboren
  a. Frankie Bingle.
 3. Jade Stephanie Crystel van Weers.
  Uit een samenzijn werd geboren
  a. Mason.
 4. Sylvia Petra Christina van Weers.

Ha.7f.  Hendrik Leonardus Gerardus (Eric) van Weers, zoon van 6d, trouwt Juultje van der Wijk.

Uit een eerder samenzijn werden geboren

 1. Bente Leidy van Weers.
 2. Diede Marijn van Weers.

  Uit dit huwelijk werden geboren
 3. Catharina Neeltje (Cato) van Weers.
 4. Philomena Hendrika (Pia) van Weers.

Ha.7g. Anton Gerard (Anthon) van Weers, zoon van 6e, trouwt Caryn Slaney.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Aron Luc van Weers.

Ha.7h. Marinus C. van Weers, zoon van 6j,  trouwt Jacqueline Maes.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marjolein van Weers trouwt Danny Eerdekens, zoon van Matheus Eerdekens en Christina Maria Ghislaine Vanbaelen.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Ilse van Weers.

Ha.7i. Henricus Johannes (Henk) van Weers, zoon van 6j, samen met Len Punte.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Ruben van Weers.
 2. David van Weers.
 3. Isa van Weers.
Hans van Weers

Ha.7j. Johannes M.T. (Hans) van Weers, zoon van 6k, trouwt Petronella Maria (Els) Rockx, dochter van Sjef Rockx en Rietje Brusselaars. Klik hier voor zijn website.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Matthijs van Weers.
 2. Jasper van Weers.

Ha.7k. Jeroen van Weers, zoon van 6l, jurist, was gehuwd met met Marieken van den Braak, dochter van Louis van den Braak en Ans Klijsen. Klik hier voor zijn webpagina.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Daantje van Weers.

Ha.7l. Josephus Leonardus Wilhelmus (Jos) van Weers, zoon van 6m, samen met Ilonka Henneken, dochter van Cornelis Arnoldus Gerardus Henneken en Hendrika Dirkje Reiff. Trouwde Jacintha Bernadette Maria de Koning, dochter van Frans de Koning en Mia Roggekamp.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. DJulia van Weers.
 2. Esmee van Weers.
 3. Anouk van Weers

Ha.7m. Ronny (Ronald – Ron) van Weers, zoon van 6n, trouwt Debbie Kaufman, overleden 23 november 2018.

Hoffelijkheid bestaat nog
Op dinsdag 18 mei ging ik met mijn dochtertje op de flets naar Rokkeveen. Op de terugweg had ik echter wind (storm) tegen. Op de Groendalseweg was de wind zo hevig dat ik lopend sneller vooruit kwam dan fietsend. Alleen vond mijn dochtertje dit geen succes, omdat zij dan de volle laag in haar gezicht kreeg. Na drie pogingen van fietsen en dan weer lopen, was ik de wanhoop nabij. Ik zag een wit busje met gele opdruk aankomen en voordat ik wist wat ik deed, had ik voor de eerste keer in mijn leven mijn duim opgestoken om te liften. En zie, het busje stopte. Op de vraag van de bestuurder of ik een lekke band had, vertelde ik hem het probleem. Geen nood …. fiets in het busje en wij erbij. Zo werden we keurig voor de deur afgezet. Dus bij deze, meneer van schildersbedrijf v.d. Ploeg, nogmaals hartstikke bedankt.’
mevr. D. van Weers en Lindey.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joey van Weers.
 2. Lindey van Weers.

Ha.7n. Rick van Weers, zoon van 6n, was gehuwd met Marissa Biesboer, dochter van Cees Biesboer en Dini Hogervorst.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thomas Ian (Thomas) van Weers.
 2. Jesper Dean (Jesper) van Weers.

Ha.7o.  Andrew van Weers, zoon van 6p, trouwt Marina N.N.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Hannah van Weers.
ton van weers
1985

Ha.7p. Antonius Hendricus (Ton) van Weers, zoon van 6q, was getrouwd met Jennie van Dalen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kelly van Weers.
 2. Sander van Weers.

Ha.7q. Petrus Adrianus van Weers, zoon van 6q, trouwt Annemieke de Boer.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Maria (Marleen) van Weers trouwde Radish Munsee.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a: Ravi Peter Munsee.
 2. Helene Wilhelmina Adriana (Hélène) van Weers.
 3. Anthonius Hendricus Marinus (Rick) van Weers, volgt 8a.

Ha.7r. Stefan Ferdinand (Stefan) van Weers, zoon van 6s, trouwt Machiena (Chiena) Hulst, dochter van Jan Hulst en Jantina te Velde.

1991: Ontdekking
Maagverzurende ergernis en daverend gelach maakten zich van mij meester bij het lezen van het artikel over de „ontdekkingen” van heren M. Schoemaker en T. Geerdink (de Volkskrant van 25 mei). Deze twee bedrijfskundigen hebben ontdekt dat er mensen in organisaties werken! Beide Einsteins hebben geen gras over deze ontdekking laten groeien en er onmiddellijk een monografie aan gewijd. En ik, suffe sociale-academiestudent, heb altijd gedacht dat ik, om een goede personeelsmanager te worden, eigenlijk toch naar de universiteit zou moeten. Ik denk dat ik mijn plannen verander: de eerste de beste argeloze manager die mijn pad kruist lul ik een communicatiecomplex aan, daarna draai ik hem (of haar) een poot uit met een cursusje dat ik in elkaar flans met behulp van het eerstejaars handboek „sociale vaardigheden”, en binnen een jaar heb ik een leuk grachtenpandje en een BMW.
Amsterdam, 

S.F. van Weers
Onlangs afgestudeerd aan de Sosjale Akademie
(bron: Volkskrant: ingezonden brief juni 1991)
2014: Premasterthese Religie en Levensbeschouwing, specialisatie Boeddhisme: Dōgens Boeddhanatuur en Spinoza’s Substantie / God / Natuur / Een evaluatie van de vergelijking door Masao Abe. Lees verder.
2017: The Eye of the Beholder: On Truth in Dual Religious Belonging, studie aan de VU in Amsterdam, departement of Philisophy of Religion and Comparative Study of Religions.

Klik hier voor zijn bedrijfswebsite Innermatch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Noah van Weers.
 2. Sarah van Weers.

Ha.7s. Alexander Albertus (Sander) van Weers, zoon van 6s, samen met Mirjam Covalo.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Kelvin van Weers
 2. Leia Alexandra van Weers.

Ha.7t. Wouter van Weers trouwt N.N.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hannah van Weers.
 2. Roos van Weers.

Ha.7u. Patrick van Weers, zoon van 6v, trouwt Gemma Groote.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sanne van Weers
 2. Thijs van Weers.

Ha.7v. Joost Alexander van Weers, zoon van 6w, samen met Sophie Leussink.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Cato Julie Marije van Weers.

Ha.8. Alexander Robert van Weers, zoon van 7d, trouwde Marleen van Ooijen.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Alexis Sophia van Weers.
 2. Zef David van Weers.
 3. Felix Hendrik van Weers.
 4. Pieter Jozef van Weers.

Ha.8a. Anthonius Hendricus Marinus (Rick) van Weers, zoon van 7q, samen met Eili Hyväri.
Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Toivo Theodor Adrianus van Weers.
error: