Genealogische website Warsage

Er zijn heel wat gebouwen in Simpelveld door Van Wersch gebouwd. Diverse familieleden hebben op het gebied van gebouwen aardig wat in Simpelveld nagelaten.

Irmstraat 88

irmstraat-88Het begon allemaal met burgemeester Jan Theodoor van Wersch (1750-1828) die, volgens de gevelsteen in 1797 onderstaand huis in de Irmstraat in Simpelveld als boerderij liet bouwen. Hij was tussen 1799 en 1813 burgemeester van Simpelveld.

Nu: Irmstraat 88, Simpelveld.

irmstraat-gevelsteenHet pand is nu een beschermd rijksmonument. Boven de deur is een steen bevestigd met daarin TvW en MEL en het jaartal 1797. Dit staat voor Theodoor van Wersch en zijn vrouw Maria Elisabeth Lintjens. Sindsdien woonden er tot 1865 zes generaties Van Wersch. Het huis had de bijnaam A gen Trepkes omdat je via enkele trapjes binnenkomt.

Pastoriestraat 1, 1a, 3

pastoriestraat. simpelveld

Onderwijzer en amateurhistoricus Huub van Wersch uit Simpelveld schreef veel artikelen voor het heemkundig tijdschrift De Bongard. In het decembernummer van 2000 schreef hij een artikel over het kosterhuis dat aan de Pastoriestraat 3 (voorheen Kerkstraat 3) staat.
Wanneer je dit pand bekijkt zie je tussen lunchroom Het Pastorieke en het witte huis een inrit die op een huis uitkomt. Op deze plek stond een van de ouderlijke huizen van diverse Simpelveldse Stamgenoten.

Pastoriestraat 1

kadaster 1835Het huis beschikte over een enorme tuin op de hoek van de Dorpstraat en de Pastoriestraat. Doordat het gezin groeide werd het huis te klein en in 1834 werd het tegenwoordige witte huis direct aan de straat gebouwd.

 

In november 1815 kocht Steven van Wersch het achterste huis, nu nummer 3, van de familie Sistermans. Tevens kocht hij er later meer grond bij, zoals de kadasterkaart laat zien (met rood omlijnd). Steven was de oudste zoon van Jan Theodoor van Wersch, die tot en met september 1813 burgemeester van Simpelveld was en in oktober 1813 opgevolgd werd door Joseph Daniels.

Irmstraat simpelveld

Theodoor ondertekende alle aktes met Von Wersch, terwijl zoon Steven altijd tekende met J.E. van Wersch. Het was immers de Franse tijd waardoor de namen ook verfranst werd. Jan Stephanus werd daarom Jean Etienne met de roepnaam Steven.
Zijn ouders woonden rond 1780 aan de Irmstraat waar Steven geboren werd.

 

Links het ouderlijk huis in de Irmstraat, inmiddels vervangen door nieuwbouw. Rechtsachter zie je voor de boom en dakje met een uitstulping daarop. Dat huis bestaat vandaag de dag nog steeds en staat op de hoek Irmstraat/Nieuwe Gaasstraat. Het pand van nu Interart.

.

In 1797 bouwden zij het huis Op gen Trepkes schuin tegenover hun huis aan de Irmstraat. De eerste foto op deze pagina.

 

In 1809 trouwde Steven met Maria Josephina Lauvenberg. Het echtpaar huurde ruimte bij de weduwe Sistermans aan de (nu) Pastoriestraat 3. Dit huis werd al in 1783 vermeld, schreef Huub van Wersch. Het huis dat er nu staat is volgens het Kadaster uit 1900.

 

De weduwe overleed in 1813 waarna Steven het huis in 1815 van de erfgenamen kocht.

 

Zij kregen tien kinderen die allemaal in dit huisje werden geboren. De eerste in 1809 en de laatste in 1830. Hun eerste en tweede kind overleden jong. De tweeling die in 1821 werd geboren werd ook niet oud. Zij overleden enkele maanden na elkaar in 1823. In 1830 woonden hier dus zes kinderen, allemaal jongens, met hun ouders.

 

Steven had diverse beroepen. In 1810 was hij distillateur, in 1812, tabaksverkoper, in 1815 herbergier, in 1821 winkelier, in 1824 had hij als bijberoep: bijschatter.

Hij bleef tot 1834 winkelier waarin hij landbouwer als beroep opgaf. In 1846 werd hij gekozen tot raadslid.

 

Vanwege het grote gezin en het kleine huis bouwde Steven in 1834 een nieuw huis in een stuk van de tuin. Deze tuin was groot genoeg. Het witte huis aan de Pastoriestraat laat in de muurankers zien wanneer het gebouwd werd. Helaas overleed zijn vrouw, 48 jaar jong, al in 1835 waardoor er in het huis nu alleen maar mannen woonden. Steven overleed in 1838, 56 jaar oud.

 

Van de zes jongens trouwde er maar een. Bij de volkstelling van 1840-1850 woonde in huisnummer 117 als hoofdbewoner Petrus Josephus van Wersch. Hij was 34 jaar, en zijn broers Jan Joseph Hubert, 31, in 1847 getrouwd met Anna Maria Lumeij 30 jaar, Jan Jacob Hubert 25, Lodewijk Hubert 22, Jan Cornelis Hubert 19 jaar en Anna Maria Lumeij 30 jaar. Jacob 1 jaar, Maria Elisabeth 0 jaar, kinderen van Jan Joseph en Anna Maria, en dienstmeid Maria Gertrud Vaessen, 16 jaar, waardoor er dus zes mannen en drie vrouwen hier woonden. Hun oudste broer woonde niet hier, die was inmiddels kapelaan in Heerlen.


Bij de volkstelling van 1850-1860 woonden de vijf broers en nog met hun schoonzus en acht neven en nichten, veertien mensen totaal. Maria Gertrud Vaessen verhuisde in 1856 naar Aken.

 

Doordat Jan Joseph Hubert getrouwd was, was hij de hoofdbewoner van het huis. Hij was koster en herbergier, ambtenaar van de Burgerlijke Stand en tussen 1838 en 1876 lid van de gemeenteraad.
Wanneer de laatste Van Wersch hier woonde is niet meer te achterhalen

De weduwe Lumeij overleed in 1899. Haar schoonzoon Max van Wersch was ondertussen gemeenteontvanger geworden. Hij trouwde in 1892 en het eerste kind werd in 1893 geboren. Max besloot grond te kopen en een huis te bouwen. Dat werd het huis aan de Pastoriestraat 9. Zijn vader bezat immers al een groot deel van dat perceel, alleen het deel aan de straatkant nog niet.

 

Verschillende mensen woonden daarna op nummer 1, 1a en 3. Om een paar ter noemen:
In 1937 werd op nummer 3 Jacques van Boom geboren die bekend werd als hoogleraar biochemie aan de universiteit van Leiden. Hij leverde een grote bijdrage aan het DNA onderzoek en de biochemie van de suikersynthese bij planten. Aan het huis Pastoriestraat 1 en 1a werd in 2012 een plaquette bevestigd die professor-doctor Van Boom in herinnering brengt.

In 1952 woonde de familie Winthagen op nummer 3. Het huis was rond 1974 verlaten en onbewoonbaar verklaard.

 

In de tuinen van Steven van Wersch, op de hoek Dorpstraat en Pastoriestraat werden verschillende huizen gebouwd. Op de hoek kwam in 1930 een huis met tegenwoordig de nummers Dorpstraat 2, 2a en 4.

 

In 1974 was het huis nummer 3 dusdanig verpauperd dat er overgegaan werd tot een onbewoonbaar verklaarde woning.  De redenen waren:
1: De woning is gelegen in een steeg

2: De woning is een achterwoning

3: De woning is niet doorspuibaar,

4: De oppervlakte van het hoofdvertrek voldoet niet aan de minimale afmetingen,

5: De totale woonoppervlakte voldoet niet aan de minimale maten,

6: Het privaat ligt buiten de woning er er is geen badruimte,

7: de onderlingen ligging der vertrekken is onvoldoende,

8: de binnenscheidingswanden tussen keuken en woonkamer zijn onvoldoende,

9: de constructie van de laagste vloer is van steen op vaste bodem,

10: er is optrekkend en doorslaand vocht.

Wij zijn van mening, dat deze woning in de huidige staat niet geschikt is voor bewoning.

pastoriestraat 1
pastoriestraat 1
Links de situatie in 1974. Rood is 1a, groen is nummer 1. Rechts: de situatie vandaag de dag.

Kerkstraat 9
(tegenwoordig Pastoriestraat 9)

pastoriestraat 9, simpelveldHet huis bij de kerk in Simpelveld aan de Pastoriestraat 9, (ex Kerkstraat 9) dat in 1910 door Maximiliaan van Wersch gebouwd werd. Hij plaatste ook een gevelsteen met dat jaartal bij het rechtse raam in het gebouw. Hij woonde hier met zijn vrouw en kinderen.

 

Het huis is, voor zover bekend door dezelfde aannemer / architect gebouwd als het station in Simpelveld. De bakstenen die voor de bouw zijn gebruikt waren veldbrandstenen, afkomstig uit de ovens op zijn land en gemaakt door gehuurde seizoensarbeiders, deels afkomstig uit België, zo werd verteld. Alleen voor de voorgevel zijn andere, mooiere bakstenen gebruikt.

 

Voordat Max en zijn gezin dit bouwde, woonden zij Pastoriestraat 3, ook in Simpelveld.

Later woonde Max’s zoon Leo en zijn gezin daarin. In 1963 bouwde hij er een opslagruimte bij en in 1965 liet hij de tuinmuren metselen.

pastorieweg-1953

Ansichtkaart uit 1953. Van 1925 tot 1950 was hier het agentschap (bijkantoor) van de Amsterdamsche Bank gevestigd, de voorloper van de ABN. Het agentschap was alleen maar op drie dagdelen per week open. Het gebouw rechts ernaast werd in 1968 gesloopt waar een winkel werd gebouwd.

 

Max richtte in 1912 twee zoogenaamde veldbrandovens op, langs de Kerkstraat en Frohnkuil (Vroenkuil) waar hij een groot weiland had. Dus midden in het dorp op de weg naar Bocholtz. Zijn weiland heette in de volksmond de Diep. Vandaag de dag is dat aan de Vroenhofstraat, recht tegenover de kerk, waar nu Laval en Spork zitten. De tweede oven kwam op de weilanden waar tegenwoordig het Oranjeplein is. Het Kerkbestuur protesteerde, omdat hun aangrenzende weilanden dan minder waard zouden worden en ook niet meer gebruikt konden worden als begraafplaats. Hun protest hielp niet. De vergunning kwam twee maanden later in februari 1913. Met deze ovens bakten zij stenen van grond van het terrein.

 

Ook Jacq. van Wersch had in 1919 twee veldbrandovens, ook wel brikkenovens genoemd. In deze ovens werd de stenen of brikken gebakken van de löss of leem die ter plekke uitgegraven werd. Deze stenen waren minder hard dan kunradersteen waarmee het huis in de Irmstraat gebouwd werd. De twee veldbrandovens stonden aan de doorgaande weg van Simpelveld naar Rolduc. Tegenwoordig heet deze weg de Rolduckerweg. In 1919 heette dit gebied Op den Knol.

 

Het huis Pastoriestraat 9 werd in 1995 verkocht. Daarna zat er geen van Wersch meer in.

Kloosterstraat 54, 56 en 58

kloosterstraat-sveldHuub van Wersch (1893-1975) gaf  in Simpelveld verschillende opdrachten om te komen tot de bouw van gedenkwaardige gebouwen, haast met een monumentale status. In de Kloosterstraat liet Huub in 1921 drie huizen bouwen. Kloosterstraat 54, 56 en 58. Zelf woonde hij met zijn vrouw en acht kinderen op nummer 58, het grootste huis (Dat huis met een erker, achteraan op de foto). In zowel het linkerhuis (met het witte puntdakje) als het rechter huis kun je een jaarsteen zien waarop 1921 staat. Huub ging enkele jaren voor zijn dood bij zijn dochter Jeanny wonen.

kloosterstraat Simpelveld De zelfde drie huizen op een ansichtkaart uit 1949.

Op nummer 54 woonde de familie Loozen en op 56 de familie Rameckers.

 

Naast de electrticiteitspaal zie je links twee pilaren. Aan de pilaar aan het begin en de twee aan het einde van het muurtje onder het tuinhekje is goed te zien dat de huizen bij elkaar horen. Naast het huis had Huub een inrit naar de achtertuin, vandaar de twee pilaren aan die kant. Zo’n inrit werd in het Simpelvelds/Kerkraads dialect “de vaat” genoemd, een verbastering van opvaart of van het Duitse Einfahrt/Ausfahrt. Opvaart is natuurlijk een maritieme term, maar dat zijn van die typische valkuilen die je met het dialect hebt/had. Je voerde ook in de auto in plaats van dat je in de auto reed.


De buren op no. 56 hadden het recht van overpad voor die inrit. Er was geen directe verbinding tussen die twee tuinen, zoals dat tussen 56 en 58 wel was. Tegenwoordig staat er nog één pilaar.

Schiffelderstraat 13-19
De nieuwe Marechaussee kazerne.

nw-kazerne-bouwtekening
Klik op de foto voor vergroting. bron: Rijckheyt, Heerlen, dossier 1892

In 1928 was zijn tweede opdracht: het bouwen van een nieuwe marechausseekazerne.  In november 1928 schreef de krant:

 

Reeds jaren bleek de inrichting en de bouw der plaatselijke maréchaussékazerne aan den huidige eisen niet meer te voldoen. Naar thans vernomen wordt, zal binnen afzienbare tijd aan de Schiffelderstraat, tegenover de huizenrij voor de Brikettenfabriek alhier een geriefelijke nieuwe kazerne gebouwd worden. 

 

Omdat Simpelveld aan de grens en aan het spoor lag vestigde hier in 1891 de marechaussee. Het feit dat Simpelveld een station had, en Heerlen niet, betekende dat de mensen vaak lopend vanuit Heerlen naar Simpelveld moesten om naar Aken of Maastricht te gaan. Dus moest er marechaussee komen voor de controle van het grensverkeer. De oude kazerne, die zijn vader gekocht had, zou door hem een jaar later verbouwd worden.

nw-marechaussee-steenDe nieuwe marechaussee kazerne, die tegenwoordig verbouwd is tot vier woonhuizen, werd in opdracht van Huub van Wersch gemeente-secretaris van Simpelveld, gebouwd. Hij werd de verhuurder. De laagste inschrijver voor de bouw was aannemer F. Strijthagen uit Simpelveld voor ƒ 20,975. De hoogste inschrijving was van aannemer Aelmans, ook uit Simpelveld voor ƒ 23,899
De bouwtekening werd in 1928 ingediend en in 1929 voltooid zoals de eerste steenlegging hier laat zien. Het pand staat aan de Schiffelderstraat.

In de brigadekazerne woonden vier officieren van de marechausse. Waarschijnlijk waren er twee getrouwd omdat er twee vrouwen op staan. Huub van Wersch staat in het midden. De officieren woonden er enkele jaren totdat zij afgelost werden. Meestal waren het “Hollanders”, niet Limburgers die geen Simpelvelds spraken. Verder was er in het gebouw een kantoorruimte en een (of meerdere) cellen.

van-fred-alberts-jan-2010cupedoDeze foto uit 1939 is genomen ter ere van het eeuwfeest. Op 19 april 1839 werd, na de vrede met België, Limburg opgedeeld in twee helften, een Nederlands deel en een Belgisch Limburg. In 1830 (oorlog met België) werden alle marechausseeposten opgeheven. En dus na negen jaar was Limburg weer Nederlands rijksgebied. In 1939 werd in heel Limburg het feit gevierd dat de tweede divisie der marechaussee onafgebroken honderd jaar in deze provincie was gelegerd.

De dochter van Huub, Cato Alberts-van Wersch, schreef achterop deze foto kaart de namen van diegenen die zij herkende. Waarschijnlijk beschreef zij de namen van links naar rechts:
Cupido (moet Cupedo zijn), Willems, onbekende vrouw, Huub van Wersch, onbekende vrouw, Sarto, onbekende man. Waarschijnlijk is dat P.H. Samson die een maand daarvoor net tot wachtmeester bevorderd was. Hij was 12 jaar in dienst. Links in de deuropening staat een broer van de genoemde Willems.

Cornelius Cupedo (foto rechts) werd in 1915 in Rotterdam geboren. Begin 1938 werd hij van Roermond naar Simpelveld overgeplaatst waar hij in november 1939 weer naar Vaals overgeplaatst werd. (bron: Marechausseemuseum)

1e Afd C                                                                      Maastricht, den 30 Juli 1891
No. -8715/24
Nota. Wordt verzocht bij
het antwoord, den datum de
letters, de nummers en de af-
deeling dezer missive nauw-
keurig aan te halen.
 
Onderwerp
Missive 23 April jl no 118,
Betreffende vestiging Maréchaussée
te Simpelveld
 
Ik heb de eer U mede te deelen dat, blijkens ontvangen missive van den heer Minister van Justitie, dd. 23 dezer, 2e afdeeling C, no 162, de Minister van Oorlog voornemens is in 1892 uitvoering te geven aan het voorstel tot vestiging van Koninklijke Maréchaussée ten Uwent, en o.a. tot dat einde uitbreiding te geven aan de 2e Divisie van dat Wapen, waartoe de vereischte gelden bij het ontwerp van het VIIIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor dat dienstjaar zullen worden aangevraagd.
 
De Commissaris des Konings
In het hertogdom
De Cuyper

Aan
Den heer Burgemeester
der gemeente Simpelveld

In de krant van 24 november 1928 stond het volgende:

Simpelveld

Aanbesteding Marechausseekazerne
Voor rekening van den heer H. van Wersch alhier vond ten zijnen huize de aanbesteding plaats van het bouwen eener nieuwe marechausséekazerne in deze gemeente. Er werd ingeschreven door de navolgende aannemers, tot een respectievelijk bedrag achter hun adres vermeld:

W. Aelmans, Simpelveld f 23899.—

A. Hodenius, Simpelveld 23106.—

W. Schanen, Eijs-Wittem 22550.—

F. Scheeren, Kerkrade 23070,—

F. Strijthagen, Simpelveld 20975.—

De gunning heeft nog niet plaats gehad.

nw-marechaussee

 

Officieel kreeg Simpelveld pas in 1892 marechaussee, de officiële uitdrukking hiervoor is: de brigade Simpelveld werd op 1 juni 1892 uitgezet. Voorheen kwam de brigade van Gulpen hier de boel controleren. Simpelveld was namelijk sinds 1853, met de opening van de treinlijn Maastricht-Aken, een grensstation.

De krant van 1 april 1892 vermeldde dat begin april een halve voetbrigade zich in Simpelveld zou vestigen. In mei 1982 werd er een huurovereenkomst getekend tussen Jozef Beckers, als verhuurder, en de marechaussee, als huurder, voor de huur van de kazerne in Simpelveld. Het huurbedrag was ƒ 200,- per jaar.

De marechaussee in Simpelveld werd op 1 maart 1943 opgeheven. Na de oorlog duurde het even voordat zij er weer kwamen om definitief in 1968 te verdwijnen.

Al in 1921 was er in Simpelveld een Bergplaats voor wapenen enz voor landgrenswachtdetachementen. Dit gebouw kostte destijds ƒ 1481,-

De Inspecteur der Domeinen uit Helmond opende op 19 april 1977 de inschrijving tot verkoop van nummer 17 en nummer 19 onder de titel Verkoop voormalig politiebureau. 

Tegenwoordig is de kazerne verbouwd tot woningen.

Het gebouw was destijds het Groeps- en Rayonbureau van de marechaussee ook wel de Rijkspolitie.

marechausseekazerneIn september 2014 werd er op het gebouw een herdenkingsplaatje bevestigd. In de krant stond het volgende stukje:

Een in historisch uniform gestoken Marechaussee, kapitein Bart van Es, en wethouder Thijs van Gulpen bevestigen het geëmailleerde herdenkings plaatje tussen de vier woningen.
Zaterdag 13 september werd aan de Simpelveldse Schiffelderstraat een historisch schildje aangebracht bij de vier woningen door Hubert van Wersch in 1929 gebouwd en waar tot eind 60 jaren de Marechausseekazerne was gevestigd. Dit in het kader van Open Monumentendag,
bron: weekblad Troef 16 september 2014

 

De nieuwe kazerne was echter, meer dan twintig jaar eerder, het plan van Huubs vader Max. Die schreef de volgende brief bij de te bouwen kazerne:

 

De ondergeteekende Max. Van Wersch te Simpelveld verklaart bij deze, ten behoeve der Koninklijke Marechaussee te zullen bouwen een kazerne volgens de hierbij behorende tekening en zoals hieronder in het algemeen omschreven.
Het te bebouwen terrein, met bij behorende openplaats en tuingrond, is gelegen aan de Schiffelderstraat te Simpelveld, ter groote van ongeveer Ar. 10.32 deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente Simpelveld Sectie B.no 1806.
Het op te richten gebouw kan dienen tot huisvesting van drie gehuwde gezinnen en twee ongehuwde personen, heeft een frontbreedte aan genoemde straat van 15.10 Meter, bij een diepte van 8.96 M. met achter gelegen bijgebouwen en open plaats. De achter het geheel aansluitende tuin zal ongeveer 45 M. diep zijn.

Het hoofdgebouw heeft beganegronds een met klinkers in zand bevloerden doorgang breed 2,60 een gang voor de woning en vier vertrekken. waarvan een groot 5×4 M. dienende tot bureel, een groot 5×4, en twee elk groot 4×4 M. dienende voor woonkamers en keuken voor den Brigade Commandant.
Het bureel en de drie genoemde vertrekken moeten alle zijn voorzien van vaste kasten en stookgelegenheid, terwijl die keuken bovendien moet zijn voorzien van een gootsteen, met aanrecht. De gang, breed 2 M. geeft toegang tot ieder vertrek afzonderlijk.
Van de gang over een trap naar de verdieping. De verdieping is verdeeld in een trapportaal, breed 2 M. een gedeelte gang, breed 1 M. en zes vertrekken, waarvan een groot 5,22 x 4 M. een groot 4×3,60M tot woonkamers en een groot 4×2,88 M tot keuken, te zamen voor een tweede gezin; terwijl de drie overige vertrekken, waarvan een groot 4,63 x 4 M en een groot 4 x4 M tot woonkamers en een groot 4x4M. tot keuken, te zamen voor een derde gezin, eventueel voor twee ongehuwde personen. Vier vertrekken moeten zijn voorzien van stookgelegenheid en alle van vaste kasten.
Het trapportaal en de gang geven toegang tot ieder vertrek afzonderlijk.

De ramen in de voorgeven van den begane grond zullen worden voorzien van rolluiken.
Een trap leidt naar den zolder, waarvan door betimmering zijn gevormd een van kasten voorziene zitkamer en twee slaapplaatsen, voor ongehuwde personen, die elk door een opzetbaar dakraam met koker, licht en lucht van buiten moeten ontvangen, terwijl de overige zolderruimte tot bergplaats enz. kan dienen.
In den naast aangelegen schoorsteen moet voor dit zolderlogies een rookkanaal worden opgenomen.
De kelder is te bereiken over een onder de trap naar de verdieping gelegen trap, en is door schotten verdeeld in vier afsluitbare vakken in gemeenschap met een doorlopende gang.
De vloer van de gang van den begane grond moet bestaan uit Ceramique tegels, die der vertrekken uit vurenhout.
Muren der verdieping, met boven en op muren van den beganengrond staande, moeten worden ondervangen door stalen balken van een draagvermogen van drievoudige zekerheid.
Verdiepingshoogten moeten zijn voor den kelder van vloer tot onderkant balken 1.90 M, overigens van vloeren tot onderzijden plafonds 3.50 M.
Achter de trap van den beganengrond wordt een zuig en perspomp aangebracht, welke het water aan den, op den openplaats gelegen welput ontleend, een voor het dagelijks gebruik in den beganengrond en op de vier diepingen aangeeft, waartoe op den zolder een reservoir moet worden gesteld met leidingsbuizen naar en tapkranen boven de gootstenen der twee keukens van de verdieping.
Het keukenwater wordt door gootstenen afgevoerd. 
Achter de woning, onmiddellijk daaraan grenzend bevindt zich een vijf M. breed open plaats waarop drie privaten en een pissoir zijn opgericht, waaronder zich een gemetselde beerput bevindt.

De open plaats geeft toegang tot een vijf M. diep achtergebouw het welk dient tot gezamenlijk en afzonderlijk gebruik der bewoners.
Het is verdeeld in een gemeenschappelijk wachtlokaal met pomp c.a. waarin een ijzeren veevoeder ketel van 180 L. inhoud  met rookgeleiding, vier bergplaatsen elk voorzien van een door een schuif sluitbaar luchtgat en elk groot 2×1.50 M. met afsluitbare deuren, benevens twee arrestanten lokalen, elk groot 2×1.80 M met houten britsen, gemetselde vloeren en plafonds tussen I liggers van klinkers, en deuren met schatluiken en van diefijzers voorziene van andere draaibare bovenlichten . Het achtergebouw moet door een deur, toegang geven tot de daarachter gelegen tuingrond.
Het pleisterwerk op binnenvlakken van muren der woningen moet behoorlijk wit opgeleverd, het binnen- en buiten verfwerk naar eisch worden afgewerkt. Niet te bepleisteren binnenvlakken van muren ook van den kelder moeten plat volgevoeg en gewit worden. De open plaats zal ingesloten door muren, de tuingrond door muren of raderwerk. Al de hierboven omschreven werkzaamheden, zooals de teekening die verder aangeeft, ook waarop bij de uitvoering zou blijken niet te zijn gerekend, moeten en zullen te goeder trouw en aan den eisch van den aard van het werk worden uitgevoerd.
Het werk zal dewijze worden geregeld, dat het geheel op primo Juni 1904 zal kunnen betrokken worden. Ten aanzien der aldus te bouwen kazerne met achtergebouw, enz in de gemeente Simpelveld als boven omschreven zal na goedkeuring van het plan en van deze omschrijving tusschen den Raad van Administratie der tweede Divisie Koninklijke Marechaussee en den ondergeteekende Max Van Wersch te Simpelveld, een overeenkomst van huur en verhuur worden aangegaan volgens hierbij behorende ontwerp, aan partijen bekend. Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Simpelveld den Juli 1903.
Get. M. Van Wersch

 

De bouw werd geschat op ƒ 10.180,17. Tegenwoordig is dat zo’n € 30.000.

Kloosterstraat 10
De oude Marechaussee kazerne.

De oude kazerne (ouwe Gendarmerie) aan de Kloosterstraat 10 werd door Huub van Wersch, de zoon van Max van Wersch, gekocht. Het gebouw stamt uit 1900. Hieronder zijn vier foto’s van hetzelfde huizenblok aan de Kloosterstraat.

Ansichtkaarten van de Kloosterstraat. Kaart twee werd uitgegeven door Joseph van Wersch ook wel Jupke van Wersch van het restaurant en de zaal aan de kerk in Simpelveld.

Ansichtkaart 4: Het gebouw met de mensen ervoor was het oude postkantoor en rechts daarnaast was de oude marechausseekazerne.

Ansichtkaart 5 is van na 1929. De kazerne is verbouwd tot winkel zoals hieronder op de bouwtekening uit 1929 te zien is. Ook de kerk is verbouwd is. Het huis met de poort was van houtzager Pieter Joseph Muyrers in 1897 getrouwd met Elisabeth Bosten. Hun dochter trouwde in 1922 met Jan Wijnen. Hieruit ontstond het huidige bedrijf Muyrers-Wijnen in Simpelveld. In 1926 kwamen aan het bovenste deel van de Kloosterstraat troitterbanden. Hiervoor was destijds ƒ 150,- gereservereerd.

oude-kazerne
Rijckheyt, Heerlen dossier 1743

In 1929 werd de kazerne, het tweede gebouw van links tot twee winkelhuizen, zoals je op de tekening kunt zien, verbouwd. Op deze bouwtekening is het verschil duidelijk te zien. Links de oude situatie en rechts de geplande situatie. Deze tekening werd door Max ondergetekend.

In 1929 zaten er de winkels in van W. Lennartz-Heckmans: Koloniale Waren, boter, kaas, eieren, chocolade, suikerwerken, tabak, sigaren, sigaretten, wijnen en gedistilleerd. Aan de andere kant zat firma J. Sijstermans, er sinds 1927. Dat was een installatie bureau en verkocht onder meer radio’s en electriciteit. Terwijl de firma Lennartz er midden dertiger jaren mee stopte, ging Sijstermans zeker door tot in de zestiger jaren.

 

In mei 1952 deed Hub van Wersch uit de Kloosterstraat 58, Simpelveld, een verzoek aan de gemeente Simpelveld om het pand Kloosterstraat 10 (kadaster B 1844) te verbouwen tot een winkel annex woonhuis. Het was een pand van Souren-Schijns geweest. Die had hier een confectie (textiel-woninginrichtingszaak met filialen in Vaals, Brunssum en Heerlen.
De winkelingang moest veranderd worden, de poort werd weggenomen, en de twee deuren naar het trappenhuis werden dichtgemetseld. Hub had architect J.A. Lamsfus uit Vaals hiertoe opdracht gegeven.


Enige onduidelijkheid is er wel. In 1937 zat hun filiaal aan de Kloosterstraat 20: Heerenconfectie, manufacturen en aanverwanten artikelen. Volgens het telefoonboek van 1949 zaten zij in de Kloosterstraat 10 en volgens het telefoonboek van 1950 hadden zij hun zaak aan de Irmstraat 28, Simpelveld.
In augustus 1952 opende Souren-Schijns in de Kloosterstraat weer hun winkel nadat die door brand afgelopen januari geteisterd was.

 

In juli 1970 bracht dochter Jeanny veranderingen aan in het pand Kloosterstraat 10 (B 2403); zij wilde een wc annex badkamer bijbouwen. De totaal kosten hiervan bedroegen ƒ 4,275,- Jeanny woonde toen op Kloosterstraat 18.

Huidige situatie oude-kazerne-in-2008 En zo zag Kloosterstraat 10 er in 2009 uit. In 1970 werd het politiebureau (groepsbureau van de rijkspolitie) van de Kloosterstraat overgeplaatst naar de voormalige marechausseekazerne aan de Schiffelenderstraat. Het gebouw voldeed niet meer aan de wensen van de tijd en werd door Huub Van Wersch gekocht. In 1972 werd het pand verbouwd omdat de dochter van Huub van Wersch:  Jeanny van Wersch (1925-1976), er haar drogisterij/parfumeriezaak – sinds de start in 1959 gevestigd op nummer 18 – naar toe verhuisde. Jeanny had hier ook het VVV kantoor omdat zij de lokale VVV informatrice was en het secretariaat van de VVV voerde. Zo ook voerde zij het secretariaat en zat zij enkele maanden na de oprichting in 1960 in het bestuur van de lokale middenstandsvereniging. Haar ouders, die verderop op nummer 58 woonden en waar Jeanny tot dan toe bij inwoonde, gingen in 1972 samen met haar boven de zaak wonen.

web-jeanny-drogistJeanny van wersch drogisterijIn 1976 sloot zij wegens haar ziekte de winkel. Per brief informeerde zij haar klanten:

 

U allen hartelijk DANKEND voor het vertrouwen dat U gedurende vele jaren in mij stelde, moet ik U helaas mededelen dat ik mijn zaak wegens ziekte niet meer kan voorzetten.
Tot Pasen 1976 zullen wij U gaarne nog van dienst zijn.
Veel dank ben ik U ook verschuldigd voort het fijne MEDELEVEN dat ik tijdens mijn ziekte van U heb ontvangen. Tevens wil ik U hierbij in kennis stellen dat mijn Moeder en ik VERHUIZEN naar Heerlen. Na PASEN zal de zaak gedurende korte tijd GESLOTEN zijn.

De winkel werd overgenomen door mevrouw Hermans die een tweede drogisterij in Simpelveld opende. Vanaf 1994 zat hier een andere drogisterij / parfumerie. Maar nu genaamd: Marjo’s Drogisterij. In 2010 stond het pand, Kloosterstraat 10, leeg. Eventjes heeft Steps Coaching in de pand gezeten Sinds maart 2016 staat het pand Kloosterstraat 10, met bovenwoning te koop, ook nog in 2018/2019. In de Kloosterstraat had de familie Van Wersch haar stempel gezet. Behalve dus de huizen van Hub van Wersch, de drogisterij van dochter Jeanny. René van Wersch, zoon van Leo van Wersch, had in de straat een café De Kroon met feestzaal. In 2018 stonden café De Kroon, net als het pand waar de drogisterij in zat, te koop.

Rolduckerweg 12-14

rolduckerweg-12-14.Ook Jacques van Wersch (1896-1959) bouwde in Simpelveld. In april 1922 kreeg hij een bouwvergunning voor het bouwen van twee woonhuizen aan de Rolduckerweg. Deze huizen staan er nog steeds. Ieder huis had een oppervlakte van 107m²en een inhoud van 447 m³. De bouwsom was ƒ 8500,- en hij kreeg een premie van ƒ 12.00,-. De grondprijs was ƒ 1400,- en de huurprijs ƒ 280 per woning. Jacques van Wersch was kantoorbediende, maar later had hij in Heerlen een drankenhandel.

rolduckerweg-12 Foto van Google Streetview

Dr. Poelsplein 10

poelsplein 10Max van Wersch bouwde op zijn weiland in 1913 een huis voor één gezin. Zijn weiland was bij de vijver. Volgens de oude kadaster kaarten was dat D.431. In zijn weiland staan hieronder de letters MPELVELD.

poelsplein 10
Bouwtekening 1913
dr poelsplein
En anno nu ziet het huis aan de Dr.Poelsplein 10 er zo uit. Zoals je ziet is het kleine trappetje inmiddels verdwenen omdat de straat verhoogd werd. Dat zie je ook aan het kelderraampje. Foto: Google Streetview.

Dr. Poelsplein 12-14

jacq-1921Jacq. bouwde meer in Simpelveld: In 1921 liet hij dit onderstaande plan ontwikkelen. De geschatte bouwkosten bedroegen ƒ 9840,- en de huur zou ƒ 300,- per jaar per woning moeten opbrengen. Hij vroeg een subsidie aan het particulier bouwnijverheidsfonds en kreeg ƒ 3000,-  Er waren, ook bij het vorige bouwproject, drie eisen aan verbonden:
  1. Gedurende 15 jaar na voltooiing zal hij de woningen ter bewoning doen bezigen.
  2. Wanneer hij het verhuurt, mag hij geen sleutelgeld vragen.
  3. Als het verkocht wordt blijven de eerste twee bepalingen van kracht.

dr-poelsplein

Deze twee huizen staan er nog steeds en wel aan het Doctor Poelsplein 12-14 in Simpelveld. Volgens het Kadaster werden deze huizen in 1928 gebouwd. De foto is van Google Streetview.

Bulkemstraat

Jos-van-wersch-1926Jos van Wersch, hoteleigenaar in Simpelveld, bouwde in 1926 dit huis aan de Bulkemstraat. Op dat moment zei hij koopman te zijn.

In de Bulkemstraat staat een huis dat hier op lijkt. Alleen is het dak totaal anders

Xavier van Wersch

xavier van wersch bouwtekeningOok de broer van Jos van Wersch, hotelhouder in Simpelveld, vatte het plan op om in Simpelveld te gaan bouwen. Hij was inmiddels een bekend figuur in de wieler- en dierenwereld. In april 1919 vatte hij het plan op om veertien huizen te gaan bouwen op het terrein van de Martensgraaf in Simpelveld. Hij had daar een groeve in eigendom, samen met de bouwkundig bureau Koolhaas (geen familie van) uit Amsterdam. Zij maakten de tekening van de te bouwen huizen: Het plan is nooit gerealiseerd.
bronnen:  bouwtekeningen: Rijckheyt, Heerlen. Archief mw. Schulte-van Wersch. Informatie van diverse familieleden.

Klik hier voor Hubert van Wersch in de Simpelveldse Tak.
Klik hier voor Xavier van Wersch en de Martensgraaf.

error: