Genealogische website Warsage

jan-peter-dionysiusJoannes Pieter Deonisius Vanweersch, roepnaam Peter  werd in Mechelen op 27 februari 1870 geboren.Hij trouwde in Mechelen op 28 april 1898, ondanks dat zijn vrouw uit Vaals kwam. Normaal werd er in de geboorteplaats van de bruid getrouwd. Maria Adelheid Hubertina Baltus was op 27 januari 1875 hier geboren.

 

Peter overleed in maart 1944 en Maria in april 1932.

Als 13-jarige ging Peter in oktober 1883 naar Aken om daar als knecht te gaan werken. Zijn vader was dagloner, dus iedere cent was meegenomen. Na enkele jaren kwam hij weer terug en vertrok weer in november 1893 naar Vaals waar hij in november 1894 weer van terugkwam.
Inmiddels 26, in 1896, was hij nog steeds knecht bij diverse boeren in de regio. Toen hij in 1898 trouwde, woonden hij en zijn vrouw bij zijn ouders in Mechelen op nummer 64. Het jaar daarop vertrokken zij naar Vaals. Gelijkertijd met zijn moeder en broer Alphons.
Bij zijn huwelijk was hij dagloner, 28 jaar en zijn bruid was dienstmeid en 23 jaar. Hij tekende de huwelijksakte met P van Wersch en zij met M Baltus.

 

Een jaar na hun huwelijk werd Jan in de Boschstraat in Vaals geboren. Peter was dagloner en 29 jaar. Hij tekende de akte met Peter Vanwersch. Zeven weken later overleed Jan. De aangifte werd door de grootvader van moederskant Hubert Baltus gedaan. Die was slotsmid in Vaals.

 

Het tweede kind, Alfons, werd in 1900 geboren en hun eerste dochter in 1901. Bij de geboorte van zoon Hubert in 1903 zei hij fabrieksarbeider te zijn. Hij ondertekende die akte met Peter van Wersch.
Bij de geboorte van zoon Frans in 1905 was vader voerman en nu woonden zij aan de Gemmenichweg 4b in Vaals.
Frans overleed na drie weken. De ambtenaar schreef in de overlijdensakte Pieter Vanwersch, terwijl vader met P van Wersch tekende.


Alle andere kinderen werden ook in Vaals geboren, totaal 14.

Hun achternaam varieerde in de loop der jaren. Toen zijn  vrouw Maria Baltus in 1932
overleed 1932: Bij het overlijden van zijn vrouw tekende Peter de akte met Vanwersch P. en hun zoon Alphons met A J H van Wersch.

 

Het is opvallend dat bijna alle kinderen Hubert/Hubertina in hun doopnamen hebben. Wellicht omdat opa Hubert Baltus steeds meeging bij iedere geboorte aangifte?

bidprentje-peter-vanwersch

bidprenjte-maria-vanwersch

De familie Jan Peter Dionysius Vanwersch en zijn vrouw Maria Adelheid Hubertina Baltus met enkele van hun kinderen. In het boek zijn de kinderen niet opgenomen. Volgens de bidprentjes kregen zij totaal twaalf kinderen waarvan er vijf vroeg overleden waren. In werkelijkheid kregen zij veertien kinderen. Op diverse geboorte aktes ondertekende vader altijd met Peter (of P) van Wersch, dus los van elkaar, waarbij de ambtenaren continu Vanwersch aan elkaar schreven.

Met dank aan Jolanda Bohlen voor de foto’s.

vanwersch-baltus
Foto rond 1917 staan hun vier dochters: vlnr: Fien (geboren 1908), Anna (1901), Agnes (1904) en Lenie (1912).
vanwersch
Anna, Agnes en Lenie Vanwersch
ferd Vanwersch
Ferd Vanwersch
lenie vanwersch
Lenie Vanwersch
kaartclub
Bron: Heemkundige kring St. Tolbert Vaals.

Zoon Ferdinand Joseph Hubert Vanwersch werd geboren op 30 juli 1902 en overleed op 8 juli 1974. Hij was in zijn jonge jaren mijnwerker. In 1935 was hij overgestapt naar het beroep van betonwerker (ook wel betonijzervlechter). Hij trouwde in Vaals op 2 mei 1935 met Maria Jozefina Bisschops,  (Fien Bisschops op haar bidprentje) die in Vaals op 30 oktober 1916 geboren was. Zij overleed op 15 december 1995. Deze foto werd gemaakt tijdens een avondje van de kaartclub. Ferd zit helemaal links en de tweede zittende van rechts is hun zoon Joep.

maria-vanwersch

Vier generaties:
Op deze krantenfoto uit 1965 staan overgrootmoeder van moederskant Maria Bisschops Klauzener (1892). Dan volgt grootmoeder Maria Vanwersch (1916-1991), moeder Maria Krutzen-Vanwersch (1935-2011) en als laatste achterkleindochter Wilhelmina Krutzen.

Klik hier voor Jan Dionysius Vanwersch en zijn kinderen in de Simpelveldse Tak
Klik hier voor zijn zoon Ferdinand Vanwersch in de Simpelveldse Tak.

error: