Sibbergroeve

sibbergroeve

foto: Jac Diederen.

Op deze foto gemaakt in de Sibbergroeve bij Valkenburg door grotonderzoeker Jac. Diederen staat:

Den 12 jannurij 1725 heb ick knabbe gehreden vor den pastoer aen den koelhoff Jan ven Wers.

Volgens Wikipedia:
De Sibbergroeve is een mergelgroeve in het dorp Sibbe in de Nederlandse gemeente Valkenburg aan de Geul. Het betreft momenteel de enige mergelgroeve in Nederland waar nog op de ouderwetse manier (d.m.v. ‘blokbreken’) mergelsteen wordt gewonnen uit een ondergronds gangenstelsel. Sibbersteen staat bekend als een makkelijk verwerkbare, relatief harde steensoort, die tegenwoordig vooral in de restauratiebouw wordt toegepast. De Sibbergroeve wordt al gebruikt sinds de vijftiende eeuw en heeft een geschatte totale lengte van circa 140 km.
In de Sibbergroeve bevindt zich ook een kapel, waarschijnlijk daterend uit de Franse tijd (1794-1814), toen veel priesters moesten onderduiken omdat ze de eed van haat jegens het koningschap en de anarchie weigerden af te leggen. De houtskooltekeningen die zich in de nabijheid van het altaar be- vinden, zijn van de hand van de Duitse kunstenaar Joseph Lücker (1865) en van schoolmeester J. Habets (rond 1900). De kapel is een rijksmonument.

De mergel in de Sibbergroeve wordt gebruikt voor het bouwen van huizen. Jan van Wers reed knabbe naar de tuin van mijnheer pastoor. Grotonderzoeker Jac. Diederen schreef: Het ‘uitvaren’ en verder transport van mergelbokken en knabben werd doorgaans niet door de blokbrekers zelf gedaan maar door boeren uit de regio die transport mede als inkomstenbron hadden. In de groeve vinden we tal van aantekeningen van ‘blokken gevaren naar’… met een boekhouding erbij. Knabbe zijn brokken afval mergelsteen welke in de groeve veelvuldig voorhanden waren. Hij zal met paard en wagen vanuit de groeve stukken mergel naar de pastoor van Oud-Valkenberg voor diens groentetuin (koolhof) vervoerd hebben.

Jan van Wers werd rond 1686 als oudste van een gezin van vier kinderen in Aken geboren. Zijn jongste broer was Hendrik of Heijn van Werst die in Oud-Valkenburg een café had. Het is aannemelijk dat Jan naar zijn broer ging om geld te verdienen. Hendrik had een zoon die ook Jan heette en met Clara Gierckens zou trouwen. Klik hier voor het verhaal over de ruzie in Sibbe.

Klik op een foto voor vergroting.

Op YouTube staan enkele filmpjes over de Sibbergroeve en het winnen van mergel door blokbrekers. Ze zijn van de hand van de bovengenoemde Jac. Diederen.

Klik hier voor de ontginning en verwerking van mergel.
Klik hier voor de geschiedenis en de breuken in mergel.
Klik hier voor een reportage van geoloog Werner Felder.

Een Stamgenoten website