Genealogische website Warsage

jos-vanwersch-domamiale

Jos van Wersch overleed bij een  mijnramp op 22 februari 1906. Volgens de administratie van het ondersteuningsfonds van de Domaniale Mijn in Kerkrade was Jos van Wersch bij zijn overlijden 45 jaar. Echter was hij volgens zijn overlijdensakte 31 jaar. Als de informatie van het werkliedenfonds klopt zou hij dus rond 1859 zijn geboren.

jos-vanwersch
Uitvergroting van bovenstaande foto.

bron: Paul Geilenkirchen.

 

En dan begint de speurtocht. Jos van Wersch, overleden op 22 februari 1906 was volgens de akte inderdaad bij overlijden 31 jaar oud. Hij was een zoon van Willem van Wersch en Maria Wöltgens. De aangifte gebeurde door zijn broer Hubert, die barbier en 38 was en door zijn zwager Jan Römgens, 56 jaar en herbergier. 

 

Uitgaand van de vermelde leeftijd van 31 jaar zou Jos dan rond 1874/1875 geboren zijn. In die jaren is er geen Jos van Wersch in Kerkrade geboren.  Alle kinderen van het bovengenoemde echtpaar waren in Kerkrade geboren.

 

Uitgaand van de vermelde leeftijd van 45 jaar oud zou Jos dan rond 1859 geboren zijn. Op 12 november 1859 werd Jan Joseph van Wersch (of Vanwersch) in Kerkrade geboren als zoon van Willem Vanwersch en Maria Wöltgens. Het boek van de Domaniale Mijn vermeldde dat Jos bij overlijden 45 was. Dat hij werkelijk 47 was doet er dan niet toe. Vaak wisten in die tijd de mensen hun exacte leeftijd niet.

 

Terug naar de overlijdensakte. Wat wel vreemd is: de aangifte gebeurde door zijn broer Hubert die volgens de akte 38 was. Dat klopt want Hub was in 1868 geboren. Dus de jongere broer van Jos. Maar waarom zei Hub dan dat zijn broer 31 was, terwijl hij 47 had moeten zeggen. Jos was de oudere broer van Hub. De ambtenaar die de akte maakte, ging echter af op wat de aangevers hem vertelden. Maar het is een vreemd verhaal. Hub weet wel zijn eigen leeftijd, maar niet die van zijn oudere broer. 

joseph-1906Jos was in dienst van de Domaniale Mijn. Hij schreef zich 23 mei 1883 in bij het pensioenfonds van de Domaniale Mijn en werkte op dat moment vier jaar op de mijn als koolhouwer. Hij was dus 20 toen hij op de mijn begon. Waarom staat er dan in zijn overlijdensakte dat de overledene zonder beroep was. In het boek van de Domaniale mijn is er met potlood achter zijn naam von Fall geschreven, dus vanwege een ongeval. Dat blijkt dan ook uit  het krantenbericht van februari 1906: 

 

schiedamschecourant_25_02_1

In zijn overlijdensakte staat dat Jos thuis overleed. Zou hij dan door het mijnongeval toch nog enkele uren geleefd hebben ondanks dat hij, volgens de krant, onmiddellijk gedood was.

 

Een andere mogelijkheid kan ook nog. Dat de Jos van Wersch uit 1859 overleden is voordat de Jos uit 1874/1875 geboren werd. Vaak gaven de ouders van wie het kind jong overleed, de eerst volgende die dan geboren zou worden de naam van het overleden broertje. Er is echter in Kerkrade geen overlijden bekend van een Jan of van een Jos Vanwersch/van Wersch met bovengenoemde ouders in dat tijdsvak. Ook is er in Kerkrade geen geboorte van een Joseph van Wersch rond 1875 uit bovengenoemde ouders.

Wie weet een oplossing?

Klik hier voor Jos van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: