Genealogische website Warsage

jacques sampermans
1877-1949
sampermans van wersch
Jacques Sampermans en Maria van Wersch bij het uitgang van de mis in Simpelveld.

Maria Hubertina (Marie) van Wersch, dochter van Jan Stephan Hubert van Wersch getrouwd met Anna Horsmans, werd op  15 juli 1876 in Simpelveld geboren. Zij overleed in Gulpen op 2 januari 1960, ruim 83 jaar oud. In september 1901 trouwde zij, uiteraard in Simpelveld omdat zij hier geboren was, met Jacques Sampermans. Hij was in Moresnet op 26 april 1877 geboren en in Simpelveld op 12 januari 1949 overleden. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren.

Toen hij overleden was schreef de krant een in memoriam:
1949: SIMPELVELD, 13 Jan. — Woensdagnacht overleed vrij onverwacht te Klein Soureth-Simpelveld. de heer Jacques Sampermans, in leven chef van de Commerciële Afdeling van de Steenkolenmijnen Willem Sophia te Spekholzerheide. Dhr. Sampermans kwam in dienst bij de Willem Sophia op 1 Jan. 1903, in de eerste jaren van het bestaan van de Mijn. Hij nam de verkooporganisatie ter hand en gedurende 43 jaren was hij de ziel van de commerciële dienst. Dank zij zijn organisatietalent, zijn bekwaamheid en kennis in het opspeuren van de juiste markten, vooral in het buitenland, waar de Willem anthraciet gretig aftrek vond en goede prijzen maakte, was hij een belangrijke schakel in het grote apparaat, waaraan de vooroorlogse bloei van de Willem Sophia te danken was. Vooral toen de afzetmoeilijkheden begonnen toe te nemen is door deze bescheiden werker met inzet van al zijn krachten gewerkt, om de kolencrisis te boven te komen.
Vele en belangrijke afspraken werden door hem gemaakt en transacties voorbereid op een uur, dat anderen hun bureaustoel reeds lang hadden vergeten.

Na hun huwelijk in 1901 woonden zij in Beitel. Dat was een gehucht tussen Heerlen en Kerkrade. Maar hun eerste kind: Elisa Sampermans, werd in 1902 in het Belgische Angleur geboren.

WillemSophiaHet telefoonboek geeft ook een beeld waar en wanneer sommige mensen woonden. Bij Jacques Sampermans werd vermeld dat hij tussen 1922 en 1947 Chef. Comm. Afd. N.V. Steenkolenmijnen Willem Sophia, Centrale Willem Sophia was. En dat zij op Klein Souret, Kerkrade 400, Simpelveld 17, Heerlen 1000, woonden. Drie telefoonnummers voor één gebouw. Het was niet duidelijk onder welke gemeente Klein Soureth viel. Hij werkte lang op de Willem Sophia. In 1947 was hij inmiddels 70 jaar.

Een andere krant schreef bij zijn overlijden:

Pionier van de Willem Sophia overleden.
Op 1 Jan 1946 volgde zijn pensionnering. Toch bleef hij niet werkeloos toezien, zijn belangstelling voor de zaken van de Mijn was onverzwakt en van zijn grote kennis en ervaring werd nog steeds dankbaar gebruik gemaakt. Thans is hij heengegaan naar een beter leven. De heer Sampermans werd 73 jaar oud. (noot: hij werd 71 jaar). Bij zijn directie, oud-collega’s en bij zijn vele vrienden en relaties uit de steenkolenhandel zal hij steeds in herinnering blijven als een hoogstaand mens met een eerlijk en onkreukbaar karakter. In de gemeente Simpelveld, waar hij steeds heeft gewoond, was hij een populair burger, op wiens hulp en medewerking nooit tevergeefs een beroep werd gedaan. De begrafenis zal Zaterdag plaats, vinden.

marie van wersch
Marie van Wersch
Naast zijn werk op de Willem-Sophia had Jacques Sampermans nog tijd gehad om twee bedrijven te beginnen. Bij zijn overlijden plaatsten het Bureau- en Bedrijfspersoneel van Constructie “Heer” in Heer en het gezamenlijk personeel van de Etablissements Sampermans te Maastricht, Heerlen, Sittard en Roermond een overlijdensadvertentie van hun stichter en eigenaar onzer firma.
klein soureth
Klein Soureth

Klein Soureth bestaat nog steeds en ligt tegenover het grote Soureth aan de weg Heerlen-Simpelveld. Na het overlijden van Jacques en zijn vrouw Maria, bleef hun vierde kind, Ado Sampermans, geboren in 1915, in het huis wonen waar hij en zijn vrouw May Vaessen een kippenvermeerderingsbedrijf begonnen. Zij verkochten het huis en gingen in Heerlen wonen.

In het archief ligt een stuk uit 1932 waarin Jacques Sampermans een rechtszaak begon omdat de gemeente een strook land wilde hebben om de weg te verbreden. Hij was de enige in die straat die verzet bood. Hij verloor en zelfs verdween het gehucht Beitel door de uitbreiding. Veel huizen werden gesloopt. Door het verliezen van de rechtszaak werd zijn land met huis en tuin ter grootte van 70 are in 1938 onteigend. Als schadeloosstelling ontving hij f. 750,- Het was ter verbetering van de weg Simpelveld-Drievogels.

Kinderen

Hun oudste dochter, Elisa (Ella) Sampermans, trouwde in 1927 met Max Darleij, zoals het toen geschreven werd. Later werd dit als Darley geschreven. Bij zijn huwelijk was hij ingenieur en directeur van Machinefabriekfabriek Darley. Hij nam het de leiding over van zijn schoonvader van het constructiebdrijf in heer. In 1944 gebeurde het volgende

Het verzetsgezin Speetjens
De gezinsleden waren goed op de hoogte van aile oorlogshandelingen, want zij hadden in de koestal achter konijnenhokken een radio verstopt, waar geregeld stiekem naar geluisterd werd. Niet alleen Mathieu, maar ook zijn vader, zijn broer Constant en de jongere Arthur werden ingeschakeld om ‘verzetsklussen’ op te knappen. Zijn laatste waagstuk is Arthur tot op de dag van vandaag bijgebleven. In de zomer van 1944 werd hij gevraagd om in Heer Max Darley, die door de Duitsers op de hielen werd gezeten, op te halen. Met paard en een kar volgeladen met klie (klaver) ging hij op pad. Ergens in de Mockstraat, achter een poort, kroop Max onder de klaver en begonnen zij aan de terugweg naar ’t Rooth. Halverwege tussen Scharn en Bemelen stonden Duitsers te controleren. Iedereen werd aangehouden, ook Arthur met ‘zijn vracht’. Arthur dacht dat zijn laatste uur had geslagen. Maar zij bleken bijzondere engelbewaarders te hebben, want tot Arthurs opluchting prikten de Duitsers mis en mocht hij verder trekken.
(Bron: Klik hier.) Max Darley en zijn vrouw Ella Sampermans woonde in toen aan de Akersteenweg 1 in Heer. Max Darley overleed in 1965. Ella overleed in 1990 en woonde huize De Eyll dat zij in 1979 verruilde voor het koetshuis..
Zij kregen acht kinderen.

charles sampermans
1933

 

Het tweede kind van Maria van Wersch en Jacques Sampermans was Charles Sampermans, geboren in 1906. Hij trouwde in 1932 met Fien Schmitz. Hij had al in 1929 een autobandenhandel. In 1933 werd dit bedrijf Etablissement Sampermans genoemd. Charles overleed in 1980. Het personeel liet ook een overlijdensadvertentie zetten voor hun oprichter van A.B.C. Heerlen,(Autobandencentrale). Fien overleed in 1987.

Het derde kind was Jo Sampermans, geboren in 1913. Hij trouwde in 1941 met Maria Crott die in Raeren in 1907 geboren was. Jo overleed in het ziekenhuis nadat hij bij het oversteken van de Rector Driessenstraat in Heerlen door een auto dodelijk geschept was. Hij was in zijn jonge jaren CDA voorzitter in Limburg. In zijn werkzame leven was hij directeur-geneesheer van de stichting verpleeg- en bejaardenhuizen in Kerkrade.

 

Als vierde en laatste kind werd Ado (Adolph Hubert) Sampermans in 1915 geboren. Hij trouwde met May Vaessen en overleed in 1983.

kinderen sampermans

Boven: de vier kinderen Sampermans.

Rechts: 40-jarig huwelijksfeest.

Zittend: Ado Sampermans, Emilie Hermans-van Wersch, Jac. Sampermans, Marie Sampermans-van Wersch, Leo van Wersch, Anna van Wersch-Wark.

Staand: Walter met? Ella Darley-Sampermans en kinderen, Max Darley, Fien Schmitz, J Sampermans, Charles Sampermans.

sampermans

Klik hier voor Maria van Wersch/Jacques Sampermans in de Simpelveldse Tak.

error: