Genealogische website Warsage

Sjang van Weersch werd in 1881 in Klimmen-Ransdaal geboren. Hij trouwde voor de eerste maal in 1906 met Anna Daemen (foto) die in 1875 geboren was. Zij kregen zeven kinderen waarvan er twee niet ouder werd dan hun baby leeftijd. Helaas overleed Anna ook vroeg, in 1921. Zij was slechts 46 jaar. Het jongste kind, Leo, was toen pas 3 jaar. Hun oudste was 12. De weduwnaar had toen de zorg over zes kinderen.

 

Toch vond hij het geluk om in 1924, drie jaar na de dood van zijn eerste vrouw, een tweede huwelijk aan te gaan nu met Gertrudis Kuypers. Zij was in 1888 geboren en overleed pas in 1978. Sjeng was al in 1964 overleden.
Het echtpaar kreeg in 1924 hun zoon Mathieu. Er waren nu dus zeven kinderen.

 

Sjang van Wersch (later op zijn bidprentje werd hij van Weersch genoemd) was mijnwerker bovengronds op de staatsmijn Emma. Hij werd in 1942 met zijn 60ste gepensioneerd. In het Nieuwsblad van de Staatsmijnen 1962 en 1963 worden de mensen eraan herinnerd dat hij als gepensioneerde van de Emma op 28 november jarig was en resp 81 en 82 werd.

groot Haasdal Sjang van Weersch had een café. Het adres was Groot Haasdal 34,  Schimmert. In 1948 was heette het café van Wersch-Kuypers. In het café werden vaak door notarissen openbare verkopen gedaan.Het café was tot in de vijftiger jaren in gebruik. 

 

Het echtpaar van Weersch-Daemen en later Kuypers woonde in Schimmert aan Groot Haasdal. In een zijkamer was het koffiehuize en later het café waar veel openbare verkopen werden gehouden. Het huis is inmiddels gesloopt. 

Een van de zeven kinderen was Hub van Wersch (1908-1971) die in 1933 met Cato Quadakkers (1909-1994) trouwde. Het echtpaar ging in Voerendaal een huis bouwen waar zij vijf kinderen kregen.

 

Hub van Weersch maakte bij zijn huwelijk gebruik van het aanbod van de Overheid om zijn naam gratis te laten veranderen in van Wersch.
Hij werkte sinds 1929 op de Staatsmijn Emma als meesterhouwer en ging met zijn 55ste met pensioen. Hub stierf op zijn 62ste. Hij had stoflongen

Hub van Wersch en zijn vrouw Cato Quadakkers woonden aan de Valkenburgerweg 47 in Voerendaal. Hij had het huis vrijstaand laten bouwen. Later werden er huizen bijgebouwd, en zelfs aangebouwd, waardoor de nummering anders werd. Nummer 47 werd nummer 53.

 

Voor het huis staan vader, moeder en hun oudste zoon Jan. De foto is uit 1935, het jaar waarin het huis gebouwd werd. Het huis werd in 1994 verkocht.
Inmiddels staat het huis niet meer vrij. De achteraanbouw is ook verdwenen.

slager voerendaalMoeder Cato van Wersch-Quadakkers staat hier met haar vader Jan Willem Quadakkers die slachter was. Hij reisde als huisslachter langs de boeren. Hij had een slagerij in Aken. Een broer van Cato was ook slager. Zijn kleinzoon heeft in 2013 een slagerij-delicatessenzaak in Voerendaal en Neerbeek. Op de foto uit 1937 staan Jan Willem Quadakkers en zijn dochter Cato en haar zonen Jan en Eugene van Wersch.

Benschop voerendaalHet echtpaar Van Wersch-Quadakkers kreeg vijf kinderen: Jan, Eugene, Bertie, Paul en Els. Zowel vader Hub als Eugene en Paul werkten voor de Mijnen. Vader werkte op de Emma, Eugene op de Wilhelmina en Paul ook op de Emma. Hun vader werkte ondergronds en beide jongens bovengronds.

 

Tegenover hun huis in Voerendaal stond de meubelfabriek Benschop Meubelen. Op de foto uit 1954 staan rechts zoon Eugene en naast hem zijn jongere broer Paul. De fabriek werd in 1948 opgericht. Tegenwoordig staan er woonhuizen.

 

eyugene van wersch
1954: Rechts staat Eugene als leerling van de TVS (Technische Vakschool) naast zijn opleider Jan Huybregts.
mijnbouwschool
Uit het schooljaar 1961-1962 stamt dit onderstaand rapport.

Eugene van Wersch ging vervolgens werken als bedrijfselectricien. Hij zit links. Tegenover hem is zijn collega Wiel Franssen. Beiden waren opzichter. Deze foto werd in 1967 gemaakt op de Staatsmijn Maurits in Geleen in hun kantoor. Op de achtergrond het planbord met werkopdrachten. Op het bord staat Programma Werkzaamheden afd 186. 

Zowel vader als zijn twee oudste zonen speelden in de Harmonie St. David uit Voerendaal. De Harmonie ging ook regelmatig buiten hun dorp spelen. Op deze foto uit 1948 staan vlnr: Eugene met zijn bugel, broer Jan met de klarinet en hun vader met de bariton tuba toen er een optreden in Zandvoort was.

In september 1985 reikte de bondsbestuurder van de RKLBM aan zes jubilarissen van harmonie van St. David uit Voerendaal drie  gouden en drie zilveren medailles uit. Goud was er voor Eugene van Wersch (40 jaar lid en bestuurslid, rechtsvoor met links er naast zijn vrouw Betsy), voor Leo Smeets (40 jaar lid en bestuurslid) en vervolgens aan Hein Vondenhoff (40 jaar muzikant) met daarnaast zijn vrouw.

paul van wersch
Paul van Wersch en Elly Erkens
hein aretz
Bertie van Wersch en Hein Aretz
Van Wersch
Een foto van de kinderen van Van Wersch-Quadakkers uit 2010. Vlnr: Els met daarachter haar man Ruud de Jong. Dan Bertie met daarachter haar man Heinz Aretz, in het midden Jan met echtgenote Nora Maes. Vervolgens Paul en zijn vrouw Elly Erkens en rechts Eugène en zijn vrouw Betsy de Wit voor hem.

Klik hier voor vader Johannes Hubertus van Weersch in de Simpelveldse Tak.
Klik hier voor de zoon Johannes Hubertus van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: