Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

goert Van WerschLT3.1. Joannes Godefridus Wersch, overleden Kerkrade 9 januari 1773, trouwde Kerkrade 30 september 1753 Maria Catharina Leuters, overleden aan waterzucht, 70 jaar oud, Kerkrade 8 september 1781 . Beiden kwamen uit Kohlberg.

1769: Hij was een van de getuigen bij een akte van notaris Daelen uit Hertogenrade. Hij woonde op den Kohlberg. Hij werd hier Goert van Wersch genoemd. En kon niet schrijven, dus zette hij een kruisje.
1817: Bij het overlijden van hun zoon Nicolas was de achternaam naar Vanwersch veranderd.

leuters
1764: Joannes Godefridus Wersch en Maria Catharina Leuters, gehuwd, Kinderen: Maria Josepha 10 , Henricus 7, Joannes Nicolaas 4 en Joannes Petrus 1. Op het zelfde adres woonde ook Sybille Offermans, weduwe van Joannes Schäffers.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Josepha Wersch, gedoopt Kerkrade 20 februari 1754, volgt 2.
 2. Henricus Wersch, gedoopt Kerkrade 12 juni 1757, volgt 2a.
 3. Joannes Nicolaus van Wersch, gedoopt Kerkrade 24 februari 1760,  volgt 2b.
  In het Kerkboek van Kerkrade is de achternaam nu wel van Wersch
 4. Joannes Petrus van Wersch, gedoopt Kerkrade 26 juni 1763, volgt 2c.
 5. Maria Catharina van Wersch, gedoopt Kerkrade 31 december 1767, doopgetuigen Henricus Offermans en Maria Catharina Esser, trouwde Kerkrade 11 juli 1802 Johannes Mattias Kraut / Krausen, geboren 29 mei 1779, mijnwerker, zoon van  Godfried Kraut en Maria Josepha Hahn.
  Uit dit huwelijk werden in Kerkrade vier kinderen geboren.

LT3.2. Maria Josepha Wersch, dochter van 1, gedoopt Kerkrade 20 februari 1754, overleden Kerkrade Bleijerheide  2 oktober 1829, 75 jaar oud, woonde in Bleijerheide, trouwde Diederik Willem Winckens / Theodoor Willem Winckens, Diederik Willem Winckens, mijnwerker, geboren Laurensberg 27 juni 1774, overleden Kerkrade Bleijerheide 6 oktober 1850, zoon van Simon Joseph Winckens en Elisabeth Offermans en weduwnaar van M.E. Huppertz.

1829: Hij ondertekende haar overlijdensakte met Dirck Wilhelmus Wingens en zei 55 jaar te zijn.

Als ongehuwd moeder kreeg zij

 1. Hendrik Joseph Vanwersch, volgt 3.

Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.

LT3.2a. Johannes Henricus van Wersch, zoon van 1, gedoopt 12 juni 1757, doopgetuigen Sybilla Gertrudis Hilgers en Henricus Offermans, overleden in zijn huis in Pesch onder Kerkrade 1 maart 1813, mijnwerker, trouwde Kerkrade 24 oktober 1785 Kerkrade 21 oktober 1785 Anna Maria (ook wel Marie Anne) Crumbach (Crombag, Crombach), Oberste Lüft (Bovenste Locht) Kerkrade 7 maart 1764, ss: Joannes Wilhelmus Schlechtreim en Anna Maria Brouers, dochter van Laurentius Crumbach en Maria Vuncken.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Catharina Maria Josepha van Wersch, gedoopt Kerkrade 1 oktober 1786, doopgetuigen Nicolaus van Wersch uit Kohlberg en Maria Catharina Jos Harnischmacher, overleden aan dysentrie Kerkrade 19 oktober 1795, 9 jaar oud.
 2. Anna Catharina Josepha Wersche, gedoopt Kohlberg Kerkrade 2 februari 1789, overleden Kerkrade 6 maart 1789 (5 weken oud).
 3. Petrus Josephus van Wersche, gedoopt Kerkrade 11 februari 1790, volgt 3a.
 4. Maria Catharina Josepha Wersche (Van Wersch), gedoopt Kerkrade 4 maart 1793, doopgetuigen Maria Jos Doveren uit Kohlberg (D) en Joannes Petrus Clemens, overleden Kerkrade 1 oktober 1797, 3,5 jaar oud.
 5. Johannes Petrus Josephus Vanwersch,  gedoopt  Kerkrade 27 mei 1797, overleden Heggen (onder Kerkrade) 1 februari 1808, tien jaar oud.
 6. Maria Sibilla Josepha, gedoopt Kerkrade (Coolberg) 22 december 1799, overleden Stolberg 26 januari 1854, begraven 29 januari 1854.
 7. Johannes Joseph von Wersch, gedoopt Kerkrade 17 november 1801, doopgetuigen  Maria Theresia Offermans en Pierre Louilleur.
 8. Johann Peter Vanwersch, geboren circa 1804, zoon van 2a, volgt 3b.
 9. Clara Agnes van Wersch, geboren Kerkrade 24 mei 1806, trouwde Herzogenrath 11 februari 1836 (Afden 14 februari 1836) Johann Joseph Hirz (Hirtz), geboren Herzogenrath 21 december 1810, zoon van Fridrich Hirz en  Anna Catharina Beckers.
  Uit dit huwelijk werden in Stolberg drie kinderen geboren.

LT3.2b. Joannes Nicolaus van Wersch, zoon van 1, gedoopt Kerkrade 24 februari 1760, overleden Herzogenrath 13 juni 1817 (57 jaar), trouwde Kerkrade  30 juni 1788 Anna Catharina Crutzer, gedoopt Kerkrade 30 oktober 1760, overleden Herzogenrath 1836, dochter van Johann Leonard Crutzen en Anna Catharina Poolen.

De naam van Nicolas wordt op diverse manieren in de boeken vermeld: Joannes Nicolaus van Wersche, Nicolaus van Wersche, Nicolaus Vonwersch.
Volgens het Bevolkingsregister van Kerkrade was hij mijnwerker. De achternaam van zijn vrouw werd ook verschillend opgeschreven: Greutzer, Creutzer, Crutzen, Cruetzer, Kreutzer, Crutzen, Cruyckers,  Kreutz, Cruyters, Cruytzen en Cruijten

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Joannes Petrus Josephus van Wersche, gedoopt Kerkrade 18 september 1788, volgt 3c.
 2. Henricus van Wersche, gedoopt Kerkrade 16 april 1790, volgt 3d.
 3. Maria Sibylla Josepha van Wersch, gedoopt Kerkrade 13 december 1793.
 4. Hendrik Joseph Vonwersch, geboren Kerkrade 15 januari 1802, volgt 3e.
 5. Maria Elisabeth Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 29 mei 1805 overleden Herzogenrath 2 april 1847, trouwde Herzogenrath 26 september 1829 Reinier Adam Koerfer (Körver), geboren 1806 Kerkrade, overleden Herzogenrath 6 december 1845 zoon van Martinus Körver en Anna Catharina Stalman.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

LT3.2c. Joannes Petrus (Pieter) van Wersch / van Wersche, zoon van 1, gedoopt Kekrade / Kohlberg 26 juni 1763, dagloner, later mijnwerker, overleden Kerkrade 26 november 1824, trouwde  in  Holtzbroich = Holzbroek = Kerkrade 24 oktober 1791 Joanna Gertrudis Evertz (Everts), geboren circa 1767,  overleden Kerkrade 3 maart 1831,  dochter van N.N. Evertz en N.N.

1796: Hij was mijnwerker, 33 jaar oud.
1797: Bij de geboorte van Johan Petrus was hij mijnwerker en woonde in de Kolbergstraat in Kerkrade.
1815: Toen zijn zoon Jan Peter in dienst moest was vader landbouwer.
1823: Hij was mijnwerker en 60 jaar oud.
1824: Bij zijn overlijden was hij mijnwerker.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Anna Elisabeth van Wersche, gedoopt Spekholzerheide 13 januari 1793, doopgetuigen  Maria Elisabeth Offermans en Henricus Hollartz, overleden Kerkrade 23 januari 1793.
 2. Joannes Leonardus van Wersche, gedoopt Kerkrade 23 april 1794, doopgetuigen Joannes Leonardus Evertz uit Lohe (D) en Maria Sibylla Josepha Offermans uit Kohlberg.
 3. Johannes Petrus Joseph van Wersch, geboren Kerkrade 13 juni 1797, werkman, overleden Kerkrade 9 juli 1868, 69 jaar.
 4. Anna Maria Josepha van Wersch (Vanwersch), geboren Kerkrade 9 september 1801, ongehuwd overleden Holtzbroek (=Kerkrade) 2 augustus 1828, 26 jaar oud.
 5. Johannes Matheus (Mathijs) van Wersch, geboren Kerkrade 10 oktober 1806, overleden Kerkrade 27 september 1875.
  1825: Toen hij in dienst moest was hij mijnwerker en slechts 1 meter 50  groot. Toch moest hij in dienst ondanks dat de minimale grootte voor de Militie 1 meter 55 was.
  1866/1880: Bevolkingsregister Kerkrade: Mathijs (*1806) en Pieter Joseph (*1797) wonen Holzbroek  E 192. In 1861 komt Pieter Joseph van Wersch bij hen wonen. Dat is de soldaat van Napoleon * 18 mei 1790. Hij overlijdt hier in 1862. Volgens het Bevolkingsregister is hij een neef. Maar dat kan niet. Zij behoren tot verschillende takken Pieter Joseph behoorde tot de Simpelveldse Tak. Op dit register staat overigens dat Mathijs geboren is in 1807. Hij is schrijnwerker en zijn broer Pieter Joseph is arbeider geboren in 1804. Deze geboortejaren kloppen dus niet.
  1868: Mathijs zei 57 jaar te zijn bij de aangifte van het overlijden van zijn broer Piet. In werkelijkheid was  Mathijs 62 jaar. Hij was werkman.

LT3.3. Hendrik Joseph Vanwersch, zoon van 2, geboren als filius naturalis (onwettige zoon) Kerkrade 20 oktober 1781, wonend in Vroen Nulland (ook Bleijerheide), overleden Nulland 27 maart 1852, trouwde Kerkrade 25 januari 1813 Johanna (Anna) Catharina Doveren, geboren 26 februari 1783, overleden Kerkrade 9 december 1862, dochter van een onbekende vader en van Jeanne Maria Doveren.

1784: Notaris J. F. Daelen maakte op 3 december 1784 de volgende akte op: 
Op deze dag verscheen Maria Joseph Wersch zo schreef de notaris het, en Wilhelmus Offermans, beiden wonend op de Kohlberg.

Die gene verklaren, dat d’eerste comparante uijt de wercken van den tweeden comparant een kindt ter werelt gebrocht heet met naeme Henricus Joseph, nu in het vierde jaer oudt, ende vermits sij comparanten niet geintentioneert t’zaemen houwelijck aen te gaan. Er was al besloten dat het kind ten laste van de moeder komt, maar dat Wilhelmus Offermans de kosten zou betalen voor defloratie als dote (=dwaasheid), alimentatie ende kraemcosten. Dit werd vastgesteld op 40 rijksdaalders courant à 9 Akener gulden waarvan 10 rijksdaalders voor de moeder. Zij bevestigde dat zij die al ontvangen had. De resterende 30 rijksdaalders had hij nog niet betaald. Zij eiste nu dat hij jaarlijks rente hierover ging betalen van 5%. Deze rente zal zij gebruiken tot dat haar zoon trouwt of meerderjarig is. Dan zal ook de tweede comparant op verzoek van het kind de dertig rijksdaalders uitbetalen Mocht het kind minderjarig en ongehuwd overlijden, dan gaat het hele bedrag naar de moeder.
1813: Bij hun huwelijk was hij mijnwerker en Anna was dienstmeid in Kerkrade.
De ongehuwde moeder van Hendrik, Maria Josepha van Wersch, trouwde later met Theodoor Willem Winckens. Dat deze zoon Hendrik dat waardeerde, blijkt uit de doopnamen hij aan zijn oudste zoon gaf:  Theodoor Willem. Dat zijn de voornamen van de man van zijn moeder.
Hendrik was mijnwerker en werd wegens zijn huwelijk vrijgesteld van dienst. Toen zijn zoon Pieter Joseph in dienst moest was vader nog steeds mijnwerker in Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Theodoor Vanwersch, geboren Kerkrade 11 juni 1813, volgt 4.
 2. Maria Catharina Vanwersch, geboren Kerkrade 14 oktober 1815.
 3. Anne Marie Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 22 november 1818, overleden Kerkrade 2 juni 1871, trouwde Kerkrade 12 april 1850 Jan Pieter Joseph Schlosser (Schlösser), geboren Kerkrade 30 maart 1821, overleden Kerkrade 11 januari 1865, mijnwerker,  zoon van Pieter Joseph Schlosser en Maria Theresia Scheren.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 4. Jan Pieter Joseph Vanwersch, geboren 12 januari 1819, overleden 1820.
 5. Mathias Joseph Vanwersch, geboren Vroen Nulland (= Kerkrade) 26 januari 1821. volgt 4a.
 6. Pieter Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 29 september 1823, volgt 4b.
 7. Anna Catharina Vanwersch, geboren Kerkrade 22 augustus 1826.

LT3.3a. Petrus Josephus van Wersche, zoon van 2a, gedoopt Kerkrade 11 februari 1790, overleden Klinkheide /Kohlscheid 44 jaar, 31 juli 1833, trouwde 1: Kerkrade 13 mei 1813 Maria Josepha Rutten, geboren Kerkrade 17 april 1797, dochter van Johannes Rutten en Maria Josepha Cremers, trouwde 2: Heiden 26 mei 1832 Anna Catharina Bremen, geboren Kohlscheid circa 1806, overleden Klinkheide / Kohlscheid 25 januari 1882, dochter van Johann Joseph Breemen en Maria Josepha Schröder.

1797: Bij de geboorte van Johannes Petrus was hij mijnwerker en zij woonden in de Koolbergstraat in Kerkrade.
1833: Vóór de geboorte van hun laatste kind was vader overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade (buurtschap Pesch) 3 oktober 1813, trouwde Pannesheide 11 november 1853 Maria Anna Armkreutz, geboren Kohlscheid 6 april 1920, dochter van Leonard Joseph en Anna Maria Paffen.
 2. Maria Josepha Vanwersch, geboren Pesch (Kerkrade) 1 januari 1816, overleden Heggen (Herzogenrath) 26 november 1889, trouwde Eschweiler 2 december 1846 Peter Josef Esser / Eesser, overleden vóór 1881.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 3. Heinrich Josef Vanwersch, geboren 1825, volgt 4c.
 4. Katharina Josepha Vanwersch, geboren Kohlberg 22 februari 1819, overleden Herzogenrath, 26 oktober 1910, trouwde Herzogenrath 20 juli 1850 Anton Joseph Krings, geboren Kerkrade 12 februari 1811, zoon Johanna Christina Krings.
  Hij was al eerder getrouwd met Maria Catharina Rehan.
 5. Johann Joseph Vanwersch, geboren Kohlberg 15 juni 1821, volgt 4d.
 6. Maria Agnes Vanwersch, geboren Kohlberg 20 april 1824, overleden Maubach (Herzogenrath) 14 maart 1885, trouwde Herzogenrath 15 november 1851 Heinrich Kuchem, geboren Herzogenrath 1 juli 1827, zoon van Egidius Kuchem en Gertrud Plum.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

  Uit dit tweede huwelijk werden geboren
 7. Anna Maria Josepha van Wersch / Vanwersch, geboren Klinkheide 26 augustus 1832,  trouwde Pannesheide 31 juli 1858 Mathias Gudenrath / Gutenrath, geboren Aken 28 februari 1836,  zoon van Joseph Gutenrath en Thecla Graff.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 8. Leonard Vanwersch, geboren 11 december 1833.

LT3.3b. Johann Peter Vanwersch, zoon van 2a, geboren circa 1804, trouwde 30 jaar oud Herzogenrath 23 augustus 1834 Maria Sibilla Huppertz (Hupperts, Hüppertz), geboren Kerkrade circa 1806, 29 jaar oud bij haar huwelijk, dochter van Peter Hupperts en Maria Gertruijd Krings.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Magdalena Vanwersch, geboren Horbach (D) 21 december 1835, overleden Mariadorf (=Hoengen) 22 november 1914, trouwde Herzogenrath 22 oktober 1864 Peter Joseph Kuchem, mijnwerker, geboren Herzogenrath Bierstrasse 3 juni 1836, zoon van Egidius Joseph Kuchem en  Maria Gertrude Plum.
  Een andere zoon van dit echtpaar Kuchem/Kuchen trouwde ook Maria Agnes Vanwersch, zie LT3-3a.6.
 2. Mathias Joseph Vanwersch, geboren Herzorgenrath 3 mei 1837, volgt 4e.
 3. Peter Joseph Vanwersch, mijnwerker, geboren Herzogenrath 27 maart 1840. volgt 4f.
 4. Gertrud Vanwersch, geboren Herzogenrath-Pesch 16 augustus 1843, gedoopt Herzogenrath 18 augustus 1843, overleden Mariadorf (=Hoengen) 21 augustus 1914, trouwde 1: Herzogenrath 12 februari 1870 Peter Joseph Kochs, geboren Hofstadt 8 oktober 1836, overleden, zoon van Johannes Leonard Kochs en Anna Theresia Froisch, trouwde 2: Eschweiler 13 februari 1873 Johann Hermans /Hermanns, mjjnwerker. overleden voor 1917.

LT3.3c. Joannes Petrus Josephus van Wersche, zoon van 2b, gedoopt Kerkrade 18 september 1788, trouwde Herzorgenrath 6 oktober 1814 Anna Gertrude Geusen, gedoopt Afden 26 augustus 1791, dochter van Joannes Josephus Geusen en Maria Agnetis Ploum.

1806: Toen hij in dienst moest was hij mijnwerker in zijn woonplaats Kerkrade.
1814: Bij hun huwelijk was hij mijnwerker en woonde in Kerkrade en was 25 jaar. Zij was dagloonster en woonde  in Herzogenrath. Zij was 23 jaar. Hij wordt in de huwelijkse akte Petrus Josephus van Wersch en Vanwersch genoemd.
1818: Bij het overlijden van zoon Nicolas was vader mijnwerker en 30 jaar oud.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nicolas Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade18 juli 1815, overleden Herzogenrath 11 april 1818 en begraven 12 april 1818.
 2. Joannes Jacobus van Wersch, geboren en gedoopt Afden 29 november 1818, doopgetuigen Jacobus Geusen (oom van moederszijde) en Anna Catharina Kreuzer (grootmoeder uit Kerkrade), overleden Herzogenrath 28 juli 1821 en begraven 29 juli 1821.
 3. Henricus Joseph van Wersch, gedoopt Afden 21 februari 1821, doopgetuigen Henricus Josephus van Wersch (oom van vaderszijde) en Maria Elisabeth Bünger, overleden Herzogenrath / Weiden 21 juni 1879.
 4. Maria Sibylla van Wersch, gedoopt Afden 6 april 1822, kort daarna overleden.
 5. Maria Sybilla Josepha van Wersch, geboren en gedoopt Weiden 6 september 1823, doopgetuigen Josephus Körver uit Kerkrade en Maria Sybilla van Wersch uit Richterich, trouwde Herzogenrath 15 november 1849 Johann Joseph Mühlenberg, geboren Maastricht 6 juli 1819, zoon van Paul Mühlenberg en Gertrud Schroers.
  Blijkbaar overleed Maria Sibilla vóór 1862 want Johann trouwde 8 augustus 1862 voor de tweede maal, nu met Sibilla Leesmeister.
 6. Andreas Joseph van Wersch, gedoopt Afden 23 mei 1826, doopgetuigen Andreas Joseph Bye en Elisabeth van Wersch, overleden Herzogenrath 6 mei 1827 en 8 mei 1827 begraven.
 7. Anna Catharina Josepha van Wersch, geboren en gedoopt Afden 11 maart 1828, overleden Merkstein 22 oktober 1884, 56 jaar, trouwde Afden 16 november 1851 Henricus Joseph Goetgens / Göttgens.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
 8. Maria Agnes van Wersch, gedoopt Afden 15 februari 1831, doopgetuigen Goswinus Josephus Wolf en Maria Mechtildis Geusen, overleden Freund 14 februari 1897, trouwde Bardenberg 25 augustus 1857 Peter Mathias Becker, overleden Brändchen, parochie Brand 6 januari 1880, 54e levensjaar, dus geboren 1826, begraven 10 januari 1880, hoogovenarbeider, zoon van Johann Mathias Becker en Maria Helena Blassen.
  Bij zijn graf stonden zijn vrouw, acht nog meeste onmondige kinderen en drie broers/zussen
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

LT3.3d. Henricus Joseph (Hendrik) van Wersche, zoon van 2b, gedoopt Kerkrade 16 april 1790, trouwde Herzogenrath 7 juli 1819 Anna Maria Josepha Rehan / Rehahn, Rehaen, geboren circa 1790,  dochter van Johann Leonard Rehan en Anna Catharina Poolen.

1808: Toen hij werd opgeroepen voor militaire dienst, kreeg hij wegens kliergezwellen vrijstelling.
1819: Bij hun huwelijk was hij 29 en mijnwerker en zij was ook 29 jaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Vanwersch, geboren Klinkheide (D) 6 februari 1829, woonde in Stolberg en kwam uit Kohlscheid, trouwde in Röhe bij Eschweiler (D) 16 februari 1855 Heinrich Pütz, geboren Morsbach 27 juli 1832, woonde in  Stolberg, kwam uit Würselen (D), zoon van Cornelius Pütz en Maria Agnes Wirtz.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Maria Katharina Josepha Vanwersch, woont in Stolberg, komt uit Kerkrade, trouwde Röhe 12 augustus 1850 Heinrich Josef Horbach, zoon van Adam Horbach en Elisabeth Franzen.
 3. Maria Sibilla Josepha Vanwersch / Vonwersch, geboren Kerkrade 11 mei 1834, trouwde 1: Röhe 22 september 1854 Matthias Heinrich Fest (Fess), geboren 1834, overleden Stolberg 13 mei 1872, zoon van Wilhelm Fest en Anna Maria Schaffrath.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
  Trouwde 2: 6 april 1873 (op de huwelijksakte staat dat zij dispensatie hebben gekregen vanwege de gesloten tijd; het was vastentijd) Peter Schiffer, weduwnaar, komt uit Kerpen (D), woont in Stolberg, zoon van Ferdinand Schiffer en Caecilia Leers.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 4. Peter Josef Vanwersch, geboren Herzogenrath 7 oktober 1833, volgt 4g. 

LT3.3e. Hendrik Joseph Vonwersch, zoon van 2b, geboren Coolberg / Kohlberg onder Maastricht 15 januari 1802, overleden vóór 1854, trouwde Herzogenrath 6 september 1834 Anna Maria Josepha Göttgens / Goessgens Goettgens, geboren Kerkrade 23 september 1806, dochter van Heinrich Göttgens en Anna Catharina Nussbaum (Nuszbaum).

1834: Bij hun huwelijk was zij 26 en hij was 30. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Katharina Vanwersch, geboren Herzogenrath Maubach 14 oktober 1834, overleden Maubach (Herzogenrath) 28 november 1904, trouwde Herzogenrath 21 april 1860 Anton Joseph Rehahn / Rehann, geboren Herzogenrath 25 maart 1834, zoon van Johann Joseph Rehahn en Maria Catharina Mertens.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Johanna Catharina Vanwersch, geboren 13 juni 1836.
 3. Anna Maria Josepha Vanwersch, geboren Herzogenrath 28 augustus 1838
 4. Maria Sibilla Vanwersch, geboren Herzogenrath-Maubach 4 januari 1841, overleden Heggen (=Herzogenrath) 30 juni 1883, trouwde Herzogenrath 19 oktober 1861 Michael Joseph Kochs, geboren Herzogenrath-Pesch 28 september 1839, mijnwerker, zoon van Heinrich Joseph Kochs en Anna Maria Mertens.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 5. Pieter Josef Vanwersch, geboren Maubach februari 1846, volgt 4h. 

LT3.4. Theodor Vanwersch, zoon van 3, geboren Kerkrade 11 juni 1813, overleden Kerkrade 30 april 1882, mijnwerker, trouwde Kerkrade 16 oktober 1861 Anna Catharina Josepha Pagen / Paggen, geboren Ubach over Worms 17 maart 1827, overleden in haar woning te Eind, Kerkrade 17 juni 1905, dochter van Adam Pagen en Maria Catharina Josepha Gotland.

1813: Hij werd vernoemd naar zijn opa. Zijn oma trouwde als ongehuwd moeder met Theodoor Willem Winckens. Vandaar dat de vader van Theodor zijn zoon naar zijn stiefvader noemde.
1861: Toen zij trouwden was hij 48 en zij 34. Hij was werkman en zij ook.
1862: Bij de geboorte van Adam werd vader door de ambtenaar
Theodor Willem Vanwersch genoemd en foutief was hij 40 jaar. Hij was koolwerker en hij kon niet schrijven.
1873: Bij het overlijden van hun zoon Hendrik was hij mijnwerker.

1901: Voor notaris Moors  kwamen moeder en haar twee zonen. Het was 14 januari 1901. De weduwe en haar twee kinderen delen het stuk bouwland die zij ieder van de helft bezitten gelegen in het Haarveld in Kerkrade waarvan de waarde ƒ 400,- was (Het echtpaar 2x ƒ 100,-) en de twee kinderen voor ieder ƒ 100,-) In deze akte staat dat haar man op 28 april 1881 overleden was, terwijl de akte van de Burgerlijke Stand 30 april zei. Althans dat zeiden de twee niet verwante aangevers. De weduwe kreeg het levenslange vruchtgebruik en de kinderen kregen ieder daarvoor ƒ 50,-.

Zij kon niet schrijven dus deze akte ok niet tekeken en hoewel de notaris in de akte steeds Van Wersch had geschreven tekende Adam met A van Wersch en Mathijs met M.G. Vanwersch. Twee verschillende schrijfwijzen in één gezin.

1905: Voor notaris Moors verkocht de weduwe Van Wersch en haar twee zonen Adam en Mathias Jozef Van Wersch hun huis en tuin aan Het Einde in Kerkrade aan de hoogste bieder. In de overeenkomst stond onder meer dat het laatste bod (zal) ten minste zes maal zonder verhoging zijn opgeroepen. Ook stond er in dat de verkopers over het bod een half uur mochten nadenken. Het huis met de tuin werd voor ƒ 850 verkocht aan Hubert Joseph Wijnen, mijnwerker, getrouwd met Maria Josepha Quaedvlieg die beiden ook aan Het Einde in Kerkrade woonden. Moeder Pagen kon niet schrijven. Haar beide zonen konden dat wel. Adam ondertekende met A van Wersch, Mathias met M J Vanwersch. Twee dagen later overleed hun moeder. Het huis kon per 1 oktober 1905 geaccepteerd worden.

het einde kerkrade

Het archief Kerkrade schreef: De naam Einde komt reeds in 1475 voor als ‘an geyn Ende’. In de volksmond spreekt men nog steeds van ‘a jen Eng’ (eng is het dialectwoord voor einde). Dr. W. Roukens schrijft hierover: ‘Bekijken wij nu de interessante kaart van 1775, dan zien wij duidelijk Kerckrode nog als kern van het oude Rode en dan ligt de ing juist aan het einde van die oude kom-nl. Plein met ‘ronge pool’ en omliggende huizen én kerk-welke wij nog altijd het ‘dörrep’ noemen. Zo is a jen ing op te vatten als: aan het einde van het oude gerooide nederzettingsgebied, dat zich aan het einde van het dorp bevindt’.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Adam Vanwersch, geboren Kerkrade 11 december 1862, volgt 5.
 2. Mathijs Joseph van Wersch, geboren Kerkrade 12 januari 1866, volgt 5a.
 3. Hendrik Josef van Wersch, geboren Kerkrade 21 augustus 1873, overleden Kerkrade 21 augustus 1873.

LT3.4a. Mathijs Joseph Vanwersch, zoon van 3, geboren Kerkrade 26 januari 1821, mijnwerker, overleden Mariagrube (=Hoengen) 13 oktober 1882, trouwde Hoengen Eschweiler 5 februari 1852 Maria Josepha Hubertina Roemer (Römer), geboren Langweiler 16 juli 1826, dochter van Paulus Römer en Maria Magdalena Beys.

1840: In dit jaar werd hij 19, dus moest hij zich inschrijven voor de Nationale Militie. Hij was mijnwerker. Hij kreeg een jaar vrijstelling wegens zijn lengte (er staat: wegens gebrek aan maat). Hij was 1,46. De minimale maat was 1,55. Hij had bruin haar.
1852: Bij de geboorte van Maria was vader koolwerker in Nulland en 31 jaar. In het kerkboek dopen staat dat zij getrouwd waren in Huy (B).
1854: Bij de geboorte van Frans was vader 33 jaar en koolwerker. Zij woonden in Nulland.
1860: Op de geboorteakte van zoon Christian staat onderaan: …na door ons aan hen alle gedaane voorlezing, heeft de  Vader verklaart niet te kunnen schrijven. Ook wist hij zijn leeftijd niet. Op deze akte staat dat hij 36 jaar oud was, dus zou hij in 1785 geboren zijn. In werkelijkheid was Hendrik 40 jaar.
1882: Zij wonen in Mariadorf 68. De achternaam van zijn vrouw werd door de ambtenaar als Römer opgeschreven. Mathijs was een invalide mijnwerker volgens haar overlijdensakte. De aangifte van overlijden werd door zoon Wilhelm gedaan die ook mijnwerker was.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina van Wersch, geboren Hoengen Eschweiler 2 oktober 1851.
 2. Maria Magdalena Vanwersch, geboren 17 december 1852, overleden Mariadorf (=Hoengen) 22 mei 1929,  trouwt Höngen (Hoengen) Eschweiler (D) 21 juni 1872 Reiner Spiertz overleden voor 1929 want zij overlijdt als weduwe.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 3. Frans Joseph Vanwersch, geboren 14 maart 1854, volgt 5b.
 4. Christan Vonwers, geboren Hoengen 20 december 1860.
 5. Wilhelm Vonwersch, geboren Hoengen Eschweiler 1 maart 1863, volgt 5c.
 6. Kaspar Joseph van Wersch 1 juni 1865, volgt 5d. 

LT3.4b. Pieter Joseph Vanwersch, zoon van 3, geboren Kerkrade 29 september 1823, mijnwerker, overleden Kerkrade 23 oktober 1890, trouwde Kerkrade 13 januari 1854 Petronella Fredenberg, geboren 11 april 1834, overleden Kerkrade 22 januari 1893, dochter van Johan Fredenberg en Margaretha Kleinen.

1841: Toen hij in dienst moest was hij mijnwerker in zijn woonplaats Kerkrade. Hij kreeg echter vrijstelling voor een jaar wegens zijn lengte. Hij was slechts 1 meter 47 groot.
1855: Bij de geboorte van Willem Joseph werd vader in de geboorteakte ook Willem Joseph in plaats van Pieter Joseph genoemd. Vader was 31 jaar.
1865: Hij woonde, als mijnwerker, met zijn gezin in Frohlinde bij Castrop (D), 170 km van Kerkrade.
1866: Op 20 maart 1866 werd hij wegens mishandeling veroordeeld tot één dag gevangenisstraf. De aanleiding van de mishandeling was wanbetaling. Pieter Joseph Weersch (er stond geen van) was toen 42 jaar oud, mijnwerker en wonend in Högen in Pruissen.
1887: Zij kwamen vanuit Herne terug naar Kerkrade en gingen in Klein Nulland wonen.
1893: Een maand na het overlijden van hun moeder verkochten de kinderen via notaris Moors op een veiling van 6 maart 1893 het ouderlijk huis met tuin in Klein Nulland en landbouwgrond in Anders te Schiffelheiveld.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 2 april 1855, overleden Kerkrade 11 januari 1860.
 2. Mathijs Joseph Vanwersch, geboren 8 januari 1857, volgt 5e.
 3. Anna Maria Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 14 oktober 1858, overleden Kerkrade 4 april 1939, trouwde Kerkrade 8 april 1910 Johan Jozef Kerschgens / Kersgens, Kerschges, overleden Nulland 27 juni 1916.
  1913: Zij gingen vanuit Kerkrade naar het (toen Duitse) Nuland. Moeder Anna Maria Josepha met haar man Johann Joseph Kerschgens. Hij was invalide vanwege een mijnongeluk. Hun jongste zoon Heinrich, geboren 1899, en dochter Wilhelmina, geboren 1893, gingen als enigen mee.
  Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren.
 4. Willem Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 11 maart 1861
 5. Maria Catharina Vanwersch, geboren Kerkrade 9 augustus 1863, overleden Kerkrade 1 juni 1864.
 6. Martin Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 23 mei 1865.

LT3.4c. Heinrich Josef Vanwersch, zoon van 3a, woonde in Stolberg en kwam uit Herzogenrath, geboren 1825, overleden Stolberg 7 december 1860, trouwde Röhe (bij Eschweiler) 8 augustus 1852 Katharina Elisabeth Fratzel, woonde in Stolberg, en kwam uit Breinig (D), dochter van Arnold Fratzel en Theodora Sauer.

Op één na overleden al hun kinderen enkele maanden na hun geboorte.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria van Wersch, geboren Stolberg 12 september 1852, overleden Stolberg 25 juli 1853.
 2. Anna Katharina Vanwersch, geboren Stolberg, 18 mei 1854, overleden Stolberg 17 augustus 1854.
 3. Anna Katharina Vanwersch, geboren  Stolberg 31 mei 1855, overleden Stolberg  30  januari 1856.
 4. Anna Maria Vanwersch, geboren Stolberg, 23 december 1856, overleden Stolberg 16 juni 1857.
 5. Katharina Vanwersch, geboren Stolberg 1 april 1858.
 6. Franz Joseph van Wersch (Vanwersch), geboren Stolberg, 23 december 1860, overleden Stolberg 27 december 1861.

LT3.4d. Johann Joseph Vanwersch, zoon van 3a, geboren Kohlberg 15 juni 1821, overleden Eschweiler 10 juni 1877, trouwde Heiden 6 september 1850 Johanna Gertruda Küsters, geboren Klinkheide 15 juni 1815, weduwe van Mathias Joseph Göbbels, dochter van Leonard Küsters en Maria Anna Laven.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maria Gertrud van Wersch geboren Klinkheide 26 mei 1848, overleden Eschweiler 10 november 1905, trouwde Eschweiler 23 september 1871 Michel Ferber geboren Oberhehl (D) 14 november 1844, overleden vóór 1905, zoon van Nicolas Ferber en Getrud Buecheler.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

LT3.4e. Mathias Joseph Vanwersch, zoon van 3b, geboren Herzogenrath 3 mei 1837, overleden Maubach (Herzogenrath) 5 januari 1885, trouwde Herzogenrath 24 januari 1861 Maria Sibilla Barwasser / Bärwässer, geboren Herzogenrath Strass 17 maart 1826, dochter van Christian Joseph Barwasser en Anna Maria Josepha Stallmann.

1878: Op 19 april 1878 stond haar naam (Maria Barwasser) op het politieblad van Maastricht, samen met vier andere vrouwen die allen in Straat (Straass) Herzogenrath woonden. Zij werden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in Maastricht van 29 maart 1878 wegens eenvoudigen diefstal in vereeniging gepleegd, bij verstek veroordeeld ieder tot eene gevangenisstraf van een dag. De officier van justitie te Maastricht verzoekt opsporing, aanhouding en berigt.
De andere vrouwen waren: Sophia van Wersch, de vrouw van Peter Essers, Catharina van Wersch, de vrouw van  Reethaan (Rehahn), Sibilla van Wersch, de vrouw van Jozef Coockem,. Louisa Frederichs (geen echtgenoot genoemd).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helena Vanwersch, geboren Strass, wonend in Maubach (D), geboren circa 1862, overleden Herzogenrath 19 januari 1933, 70 jaar, trouwde 23 jaar oud Herzogenrath 18 oktober 1885 Ludwig Vorstedt, geboren Kohlberg, overleden 1926, zoon van Frans Josef Vorstedt en Anna Catharina Wiertz. huwelijksgetuigen waren Jacob Herberich en Theresia Vanwersch.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Maria Theresia Vanwersch, geboren in Strass circa 1867, overleden Herzogenrath 17 juli 1932, woonde Kohlberg, trouwde 24 jaar oud Herzogenrath 8 februari 1891 Lambert Vorstedt, 34 jaar, zoon van Frans Joseph Vorstedt en Anna Catharina Wiertz.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

LT3.4f. Peter Joseph Vanwersch, zoon van 3b, mijnwerker, geboren Herzogenrath 27 maart 1840, overleden Aken 5 november 1921, 82 jaar, trouwde Herzogenrath 10 januari 1868 Maria Josepha Kornips, geboren Herzogenrath 5 november 1843, overleden Pesch (=Herzogenrath) 7 mei 1918, 74 jaar, dochter van Peter Joseph Kornips en Maria Josepha Wery of Versings.

1881: Hij geeft het overlijden van zijn kleinzoon aan, de zoon van zijn ongehuwd dochter Maria Josefa. Peter Joseph is mijnwerker en het gezin woont Mariagrube 71. De ambtenaar noemt de familie Vanwersih.
1884:
In 1884 werd Josepha Kornips, 44 jaar, weduwe (!) van Peter van  Wersch, wonende te Strass, nabij Herzogenrath, bij verstek veroordeeld wegens diefstal tot zes maanden gevangenisstraf. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie Josepha Vanwersch, geboren Herzogenrath 16 januari 1869.
  Zij kreeg in Mariagrube juli 1880 Heinrich Vanwersch, overleden Mariagrube 17 februari 1881, acht maanden oud.
 2. Magdalena Vanwersch, geboren Herzogenrath Langerwehe, 6 december 1870, gedoopt 17 december 1870, overleden oktober 1941, 70 jaar oud, trouwde Herzogenrath 12 april 1891 Johan Vincent Bovens.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Werner Joseph Vanwersch, geboren Herzogenrath 12 maart 1873, volgt 5f.
 4. Maria Vanwersch, geboren Kohlberg, trouwde Herzogenrath 18 oktober 1890 Martin Flecken, 23 jaar, zoon van Mathias Josephus Flecken en Catharina Huppertz. 
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

LT3.4g. Peter Josef Vanwersch, zoon van 3d, geboren Herzogenrath 7 oktober 1833, woonde in Stolberg en kwam uit Kerkrade, overleden Stolberg 31 januari 1868, trouwde 1: Röhe (bij Eschweiler) 7 januari 1850 Maria Katharina Reitler, woonde in Stolberg en kwam uit Werden, geboren in 1824, overleden Stolberg 11 december 1853, dochter van Peter Reitler en Katharina Kurtz,
trouwde 2: Röhe 30 september 1855 Katharina Faber, geboren Binsfeldt (D) 2 augustus 1829, dochter van Nicolas Faber en Elisabeth Schiller.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Katharina van Wersch, geboren Stolberg 6 augustus 1850, trouwde Röhe 21 juni 1874 Jakob Bernhard Claes, geboren 19 november 1845 zoon van Peter Franz Claes en Rosalia Seeldruegers.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Elisabeth van Wersch, gedoopt  Stolberg 14 april 1852, doopgetuigen Friedrich Reitler en Elisabeth Vanwersch.

  Uit dit tweede huwelijk werden geboren.
 3. Peter Josef Vanwersch, gedoopt Stolberg 23 juni 1856. Eschweiler, volgt 5g.
 4. Wilhelm Joseph Vanwersch, geboren Stolberg, 9 augustus 1857, overleden Stolberg 18 oktober 1862.
 5. Heinrich Josef Vanwersch, geboren Stolberg 26 maart 1859, overleden Stolberg 14 december 1868.
 6. Matthias Vanwersch, gedoopt Stolberg 3 januari 1862, volgt 5h.
 7. Michael Vanwersch, gedoopt Stolberg 12 april 1864, overleden Stolberg 9 februari 1865.
 8. Margaretha Vonwersch, geboren Stolberg 28 november 1865, overleden Stolberg 21 maart 1894.

LT3-4h. Pieter Josef Vanwersch, zoon van 3e, geboren Maubach februari 1846,  overleden Bardenberg 8 oktober 1903, trouwde Kunigunde Göttgens, overleden Kohlscheid voor 1903, want Peter Joseph overleed als weduwnaar.

1903: Zijn overlijden werd door de plaatselijke politie Bardenberg aangegeven (Ortspolizeibehörde) vanwege een ongeluk in de mijn.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Johann Vanwersch, geboren Herzogenrath 26 maart 1878. volgt 5i.

LT3.5. Adam Vanwersch, zoon van 4, geboren Kerkrade 11 december 1862, mijnwerker, overleden  Kerkrade 10 juli 1943, trouwde Kerkrade 27 september 1889 Sophia Scheilen / Schelen, geboren Herzogenrath 8 juli 1866, overleden Kerkrade 11 november 1934, 68 jaar, dochter van Wilhelm Scheilen en Maria Sibilla Scheilen.

1895: Hij ondertekende de geboorteakte van Johan met Adam Van Wersch. Vrijwel alle aktes tekende hij met Van Wersch terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef. Adam was mijnwerker.
1934: Bij het overlijden van zijn vrouw tekende hij de akte met A Vanwersch. Hun zoon Peter Joseph, 44 en mijnwerker, tekende met P J v Wersch. De ambtenaar schreef in de akte echter twee keer Vanwersch als achternaam. Adam was 72 en had geen beroep.
1943: zijn overl adv. Sterfhuis Einderstraat 85, Kerkrade. Tijdens de oorlog werd dit huis door granaatvuur getroffen en daardoor konden zij oorlogsschade claimen. Hij was 80 jaar, geen beroep,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 7 juli 1890, volgt 6.
 2. Mathijs Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 10 december 1891, overleden Kerkrade 13 januari 1892.
 3. Anna Catharina Vanwersch, geboren Kerkrade 8 oktober 1893, overleden Kerkrade 6 juli 1978, trouwde Kerkrade 29 augustus 1919 Johan Joseph Schlijper, geboren Kerkrade, geboren 14 april 1893, overleden Kerkrade 1 januari 1969, zoon van Peter Jacob Schlijper en Anna Sibilla Augenbroe.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 4. Johan Van Wersch, geboren Kerkrade 31 juli 1895, volgt 6a.
 5. Maria Francisca Vanwersch / van Wersch, geboren Kerkrade 14 juli 1897, overleden Kerkrade 17 juni 1981, trouwde Kerkrade 23 augustus 1918 Johannes Hubertus Corneth, geboren Tegelen 30 januari 1895, overleden Kerkrade 24 maart 1970, zoon van Andreas Jacobus Corneth en Helena Vaassen.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 6. Adam van Wersch/ Vanwersch, geboren Kerkrade 5 juli 1901, tweeling met 7, volgt 6b.
 7. Helena Vanwersch, tweeling met 6, geboren Kerkrade 5 juli 1901, overleden  Kerkrade 5 september 1901.
 8. Mathias Joseph (Jos) Vanwersch, geboren Kerkrade 5 april 1906, volgt 6c.
 9. Maria Sibilla (Sybilla) Vanwersch, geboren Einde (Kerkrade) 10 maart 1909.

LT3.5a. Mathijs Joseph van Wersch, zoon van 4, geboren Kerkrade 12 januari 1866, overleden Kerkrade 14 januari 1938, 72 jaar oud, mijnwerker,
trouwde 1: Kerkrade 23 september 1892 Maria Francisca Römkens / Römgens, Rümkens, geboren Nieuwenhagen / Ubach over Worms 22 november 1863, overleden Kerkrade 28 januari 1907, dienstmeid bij haar huwelijk, dochter van Jacob Römkens en Gertrud Jacobs,
trouwde 2: Scherpenseel 19 juli 1907 Anna Catharina Heinrichs / Hendrichs /Hendriks, geboren Ubach 7 maart 1866, overleden Kerkrade 3 december 1941, dochter van Mathias Joseph Heinrichs en Petronella Rütten.

1883: Hij schreef zich in bij het Pensioenfonds van de Domaniale Mijn. Hij was handlanger en hier vier jaar hier werkzaam. Hij was 13 jaar toen hij begon met werken.
1907: Bij het overlijden van zijn eerste vrouw was hij 43, mijnwerker en tekende de akte met M Vanwersch.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria (Marie) van Wersch, geboren Kerkrade 21 augustus 1893, overleden Kerkrade ziekenhuis 26 oktober 1988, trouwde Kerkrade 16 februari 1917 Johan Joseph Rocks (Hein), geboren Kerkrade 27 april 1892, overleden vóór 1988, zoon van Jan Joseph Rocks en Anna Catharina Boss.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Gertrud van Wersch Vanwersch, geboren Kerkrade 21 januari 1895, overleden Kerkrade 8 maart 1974, trouwde Heerlen 13 januari 1921 Petrus Tummers, geboren Bocholt (D) 26 juli 1896, overleden Heerlen 2 oktober 1969, zoon van Arnold Theodoor Tummers en Anna Catharina Wehlen.
 3. Pieter Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 20 december 1896, volgt 6d.
 4. Anna Maria Vanwersch, geboren Kerkrade 1 april 1899, fabrieksarbeidster en 21 bij haar huwelijk, trouwde 10 december 1920 Hendrik Johannes Leeuwenberg, geboren Nijmegen 5 februari 1888, zoon van Hendrik Johannes van Leeuwenberg en Adriana Francina Neijboer.
  Zij ondertekende de huwelijksakte met Anna Vanwersch en haar vader tekende met M. Vanwersch. Hendrik Leeuwenberg was bruinkoolarbeider en 11 jaar ouder dan zijn bruid.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 5. Leonard Vanwersch, geboren Kerkrade 20 april 1902, volgt 6e.
 6. Hubert Vanwersch, geboren Kerkrade 26 december 1903, volgt  6f.
 7. Levenloos geboren Kerkrade 25 augustus 1906.

  Uit dit tweede huwelijk werden geboren

 8. Jan Vanwersch, geboren Kerkrade 7 augustus 1908, overleden Kerkrade 17 oktober 1909 (14 maanden oud).
 9. Theodoor Vanwersch, geboren Kloosterbosch 3 augustus 1910, volgt 6fa. 

LT3.5b. Franz Joseph Vanwersch, zoon van 4a, geboren Kerkrade 14 maart 1854, overleden Mariadorf (D) 1 augustus 1931, trouwde Anna Catharina Engels, geboren Schweilbach bij  Würselen 24 september 1853, overleden Hoengen 11 november 1921, dochter van Leon. Engels en Helena Bücken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josepha Vanwersch /van Wersch, geboren Eschweiler 22 juni 1878, overleden 4 juni 1951, trouwde 31 januari 1920 Peter Joseph Jansen.
 2. Catharina Vanwersih(!), geboren Mariagrube circa maart 1882, overleden Mariagrube (=Hoengen) 6 juni 1882, 3,5 maand oud.
 3. Wilhelm Vanwersch, geboren Mariagrube januari 1884, overleden Mariagrube (=Hoengen) 5 december 1884, 11 maanden oud.
 4. Gertrud van Wersch geboren Mariadorf, circa 1886 overleden Mariadorf 26 juni 1925, 39 jaar oud. ongehuwd,
  Zij woonde bij haar ouders toen zij overleed.
 5. Johann Joseph Vanwersch, geboren Mariagrube circa juni 1888, overleden Mariagrube (=Hoengen) 20 maart 1889, 10 maanden oud.
 6. Christian Josef Vanwersch, geboren Mariagrube (D) 13 april 1889, volgt 6g.
 7. Mathias Vanwersch, geboren Mariadorf 2 september 1893, volgt 6h.
 8. Lena van Wersch.
 9. Sibylle van Wersch.

wilhelm vonwerschLT3-5c. Wilhelm Vonwersch, zoon van 4a, geboren Hoengen Eschweiler 1 maart 1863, mijnwerker, overleden Schaufenberg (bij Alsdorf), 10 november 1934, trouwde Baesweiler 6 november 1889 Maria Catharina Esser,  dochter van Gerhardus Esser en Catharina Körver.

1934: Zijn overlijden: Hij was Berginvalide, dus heeft hij vroeger een ongeluk in de mijn meegemaakt waardoor hij invalide is geworden. Zijn naam in de akte staat als Wilhelm Vanwersch. Zijn vrouw Maria Katharina Esser leefde nog. Zij woonden Luisenstrasse 136, Schaufenberg. De aangifte was door Heinrich Arus gedaan die op hetzelfde adres woonde. Wilhelm Vanwersch was volgens de aangever in Mariadorf geboren.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Henricus Josephus Vonwersch, geboren Oidtweiler 17 oktober 1890, overleden Oidtweiler 14 maart 1891, 4 maanden oud.
 2. Josef Vanwersch, geboren Schaufenberg 2 november 1899, overleden Schaufenberg (bij Alsdorf) 1 januari 1926. 

web-nbr-en-hertogen-1929-jLT3.5d. Kaspar Joseph van Wersch, zoon van 4a, geboren Mariadorf 1 juni 1865, overleden ziekenhuis Venray 23 februari 1932, trouwde 28 mei 1891 Maria Anna Frantzen / Franzen, geboren Molenbeek Saint Jean (B) 9 juni 1865, overleden Eschweiler 9 november 1947.

1929: Kaspar verdween, om onduidelijke redenen, uit Geleen waar zij woonden. Zijn vrouw zette een advertentie om hem te zoeken en schreef daarin dat mensen haar konden bereiken aan de Ridder Vosstraat in Geleen. Hij was gekleed in blauwe jas, droeg een zwarte broek en had een grijze pet. Zijn lengte was 1,65 M, en hij had donker haar. Kasper werd zeven kilometer verderop in levende lijve aangetroffen.

1931: Maria Franzen ging in 1931 alleen terug naar Mariadorf waar hun kinderen geboren waren. Kasper overleed een half jaar later in het ziekenhuis van Venray, 85 km. van Geleen.
1932: Op zijn grafsteen staat het mijnwekerssymbool.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josephine Maria Vanwersch, geboren Mariadorf 1 oktober 1893, overleden Simmenrath 1 oktober 1965, trouwde 5 juli 1918 Josef Rüben, geboren Schattenberg 27 juli 1893, zoon van Martin Rüben en Katharina Jans.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Franz Vanwersch, volgt 6i.
 3. Aloys Vanwersch, geboren 10 januari 1897, overleden 16 juli 1975, mijnbouwingenieur, trouwde Elisabeth Born.
 4. Peter Christian Vanwersch,geboren Mariadorf (nu Alsdorf) (D) 23 oktober 1898, overleden Aken 31 mei 1979, mijnopzichter, sohnetrouwde Aken 17 oktober 1929 Wilhelmina Gribling, geboren in Heerlen, 17 oktober 1897.
  Peter schreef Die Söhne der Schwarzer Erde. Hij ging in 1926 vanuit Hoensbroek naar Heerlen. In 1935 woonde hij Friedrichstrasse 9 in Hückelhoven (D).
 5. Ludwig Paul Vanwersch, geboren Mariadorf 7 februari 1900, overleden Mariadorf (=Hoengen) 15 februari 1900, negen maanden oud.
 6. Wilhelm van Wersch, geboren 14 maart 1901 volgt 6j.
 7. Agnes Vanwersch, geboren 8 september 1904, overleden 23 september 2000, trouwde N.N. Wirtz.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 8. Ludwig Van Wersch, geboren Mariadorf 8 april 1906, volgt 6k.

LT3.5e. Mathias Josef Vanwersch, zoon van 4b, geboren 8 januari 1857, overleden Kerkrade 22 januari 1910, trouwde Lutgendortmund (D) 13 november 1880 Lina Schmalenbeck.

1898: Hij deed een verzoek tot Nederlanderschap voor hem en zijn vrouw en kinderen. Het gezin woonde in Frohlinde bij Castrop in Westfalen, 170 km van Kerkrade. Hier woonde Mathias al sinds 1865. Hij moest voor het verzoek ƒ 1,35 betalen. Het visum was één jaar geldig. Mathias was mijnwerker.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Laura Lina Vanwersch, geboren Lütgendortmund 8 januari 1881, overleden Aken 22 november 1944, trouwde 7 juli 1901 Gustav Otto Becker, geboren Frohlinde 15 augustus 1875, overleden Aken 15 januari 1946.
  1906/1909: Ergens tussen deze jaren kwamen zij in Kerkrade wonen. 
  1931: Wellicht was restaurant Otto Becker, Bleijerheidestraat 158, Bleijerheide van hem of hun zoon.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 2. Gustav Wilhelm August Vanwersch, geboren Lutgendortmund circa 1883, volgt 6l.
 3. Wilhelm Joseph Vanwersch, geboren Lütgendortmund 14 juli 1887, volgt 6m.
 4. Matthias Josef Julius Vanwersch, geboren Haerne (Herne in Westfalen) circa 1885, volgt 6n.
 5. Heinrich Gustav Vanwersch, geboren Castrop-Rausch 5 maart 1898, volgt 6o.
 6. lim dgbl 3 aug 1935Anna Catharina Vanwersch, geboren Castrop 10 april 1902, trouwde 31 jaar oud Kerkrade 8 september 1933 Wilhelm August Huhn, 31 jaar en mijnwerker, geboren Dortmund  17 juni 1902, zoon van Carl Robert Huhn en Louise Wilhelmine Sambolz.
  1933: Bij hun huwelijk woonden zij in de Pricksteinweg 37 in Kerkrade. Vóór het huwelijk woonde hij in de Kirchenstrasse 34 in Dortmund en zij in de Frohlinde 10, Castrop. Opvallend is dat zij katholiek was en hij evangelisch. Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

wilhelm vanwerschLT3.5f. Wilhelm Joseph Vanwersch, zoon van 4b, geboren Kerkrade / Nulland 11 maart 1861, overleden Rauxel 24 augustus 1910, trouwde Katharina Resch.

1908: Overlijden van hun zoon Peter: Zij wonen Frohlinde 9. Handtekening is van vader uit 1908.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Vanwersch, geboren Lütgendortmund 5 april 1892 overleden Kerkrade Hambosklinkiek 30 oktober 1987, 95 jaar, trouwde Kerkrade 1 december 1916  Mathijs Joseph Doveren en op 2 december 1916 in de kerk, geboren Kerkrade 21 december 1876 overleden Bleijerheide 10 februari 1961, zoon van Joseph Doveren en Anna Catharina Fredenberg
  1916: Hun huwelijk: zij is 24 en zonder beroep.Hij is 39 en mijnwerker. Hij tekende met Mathias Doveren en zij met Elisabeth van Wersch. De ambtenaar schreef Vanwersch. Een van de huwelijks getuigen was Jacob Starmans, zwager van de bruidegom, 48 jaar, mijnwerker, Zij woonden Nieuwstraat 50 Kerkrade.
  1918: Hij is mijnwerker. Hun eerste kind overleed in de Einderstraat. Hij tekende Mathias Doveren.
  1961: Zijn overlijden: Zij wonen Nieuwstraat 50, Bleijerheide. Volgens zijn bidprentje: liet hij na, zijn vrouw, kind en kleinkinderen.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Peter Vanwersch, geboren Frohlinde (Rauxel) 30 april 1908, overleden Rauxel 24 september 1908, 4 maanden oud.

LT3.5g. Werner Joseph Vanwersch / Van Wersch, zoon van 4f, geboren Herzogenrath 12 maart 1873, overleden Bardenberg ziekenhuis 31 maart 1935, 62 jaar, invalide, trouwde Herzogenrath 21 oktober 1899 Anna Catharina Held, dochter van Peter Joseph Held en Theresia Sensen.

1895: In oktober 1895 kwam hij als ongehuwd mijnwerker van 22 jaar naar Kerkrade, maar vertrok enkele maanden later, in december, 1895 weer naar Herzogenrath.
1901: Bij de geboorte van de tweeling in 1901 was vader 28 jaar. Hij was mijnwerker en woonde in Kerkrade. Hij ondertekende de akte met J Vanwersch (geen puntje).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josepha, geboren Herzogenrath 22 april 1900, overleden voor 1901.
 2. Maria Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 20 december 1901 (tweeling), overleden Pesch (Herzogenrath) 22 augustus 1903, 1,5 jaar oud.
 3. Anna Maria Vanwersch, geboren Kerkrade 20 december 1901 (tweeling), overleden Pesch (Herzogenrath) 11 juni 1904, 2,5 jaar.
 4. Martin Josef Vanwersch, geboren Pesch circa februari 1909  overleden Pesch (Herzogenrath) 21 december 1909, 10 maanden oud.
 5. Maria Hubertina Vanwersch, geboren Herzogenrath 12 juni 1911, overleden Heerlen 9 februari 2002, trouwde Kerkrade 7 oktober 1936 Hubert Joseph Derrez, geboren Kerkrade 5 april 1896, overleden Sint Jozefziekenhuis in Kerkrade 20 november 1969, zoon van Hendrik Jozeph Derrez en Anna Catharina Hensgens.
  1936: Bij hun huwelijk was hij 40 jaar en mijnwerker, zij was 25 jaar en fabrieksarbeidster. Hij tekende de akte met H Derrez en zij met M Vanwersch. Zij woonden Kampstraat 73, Kerkrade. 
 6. Paula Vanwersch, geboren Pesch 13 december 1917, overleden Wurselen 7 juli 2001, trouwde Herzogenrath 6 april 1939 Johann Esklavon, geboren Bardenberg 29 oktober 1912, overleden Bardenberg 22 december 1970, zoon van Peter Esklavon en Anna Schillings.
  1939: Bij hun huwelijk was hij mijnwerker en zij fabrieksarbeidster.
  2001: Bij zijn overlijden woonde hij Zechenstrasse 61, Pesch; dat was het ouderlijk huis.

LT3.5h. Peter Josef Vanwersch, zoon van 4g, gedoopt Stolberg 23 juni 1856, trouwde  Stolberg 9 augustus 1885 Catharina Schiffer uit Breinig, dochter van Peter Schiffeer en Gertrud Sour.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maria van Wersch trouwde Stolberg 16 juni 1907 Friedrich Schuch / Schuh zoon van Mathias Schuch en Sybrien Raufuhs.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

LT3.5i. Matthias Vanwersch, zoon van 4g, gedoopt Stolberg 3 januari 1862, overleden Eschweiler (D) 30 mei 1921, trouwde Katharina Schmitz

1894-1921: Zij wonen Donnersberg 25 in Eschweiler. In 1921 is de straat omgedoopt tot Untere Donnerberg, dan wonen zij nummer 49. Hij was bij zijn huwelijk zinkarbeider, maar later werd hij fabrieksarbeider. In 1900 was hij een poos werkloos. Bij zijn overlijden van hij Hüttenarbeiter = staalarbeider/hoogovenarbeider.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Heinrich Hubert Vanwersch, geboren 25 of 29 mei 1892.
 2. Anna Catharina Vanwersch, geboren Eschweiler 14 Maart 1894, overleden Lübeck 23 januari 1979, trouwde Mathias Josef Stiel, zoon van Matthias Josef Stiel en Maria Magdalena Bildstein.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Catharina Vanwersch, geboren Eschweiler 1 november 1895, overleden Aken 4 augustus 1956.
 4. Magdalena Vanwersch, geboren Eschweiler 20 mei 1897, overleden Stolberg 12 juni 1978.
 5. Dominikus Vanwersch, geboren Eschweiler 6 mei 1899, volgt 6p
 6. Josef Andreas Vanwersch, geboren Eschweiler 30 november 1900, overleden Eschweiler 24 februari 1905.
 7. Elisabeth Vanwersch, geboren Eschweiler 24 november 1901, overleden Eschweiler 7 december 1901.
 8. Barbara Vanwersch, geboren Eschweiler 3 december 1902, overleden Stolberg 1 april 1985, trouwde Vicht Franz Josef Stoffels.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 9. Anna Elisabeth Vanwersch, geboren Eschweiler 16 juni 1904, overleden 29 maart 1978, trouwde Eschweiler 1925 Johann Peter Vroomen, geboren Eschweiler 15 november 1903, overleden Eschweiler 20 september 1980, zoon van Wilhelm Vroomen en Elisabeth Gerhards
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 10. Friedrich Matthias Vanwersch, geboren Eschweiler 27 juli 1905, volgt 6q.
 11. Barbara Christina Vanwersch, geboren Eschweiler februari 1910, overleden Eschweiler 28 mei 1910.
 12. Theodora Vanwersch, geboren Eschweiler 28 oktober 1911, trouwde Eschweiler 13 februari 1931 Johann Heinrich Thuir.
 13. Maria Vanwersch, geboren februari 1916, overleden Eschweiler 30 augustus 1916, 6 maanden oud.

LT3.5j. Johann Vanwersch, zoon van 4h, geboren Herzogenrath 26 maart 1878, overleden 2 november 1957, trouwde 1: 27 mei 1909 Theresia (Theresa) Fuhren, geboren Kohlscheid, overleden Bardenberg 26 maart 1910, 28 jaar en 3 maanden, dochter van Winand Führen en Helena Brüssl,
trouwde 2: 18 mei 1912 Elisabeth Ziprath, geboren Kohlscheid 23 februari 1876, overleden Breinig 6 januari 1952, dochter van Wilhelm Ziprath en Sibylla Kuckelkorn.
Johann werkte zijn hele leven in de mijnbouw bij E.B.V. (Eschweiler Bergbau Verein). Hij woonde zijn laatste jaren bij zijn zoon. Zijn tweede vrouw overleed daar ook.

Uit dit eerste huwelijk werd geboren

1: Anton Vanwersch, geboren Kohlscheid 8 maart 1910, overleden Lamersdorf 28 augustus 1987.
Anton werd in 1939 tot priester gewijd. Eerst was hij kapelaan eerst in Breinig en daarna pastoor in Lamersdorf. Hier was hij ook de voorzitter van het Broederschap van Sint Cornelius.

LT3.6. Peter Joseph Vanwersch, zoon van 5, geboren Kerkrade 7 juli 1890, overleden Kerkrade 22 mei 1940, trouwde 11 juli 1924 Maria Josepha Ploum/Ploem, geboren Kerkrade 26 maart 1893, overleden Kerkrade 7 mei 1969, dochter van Mathijs Jozef Ploum en Maria Hubertina Starmans.

1908: Toen hij in dienst moest was hij mijnwerker in zijn woonplaats Kerkrade.
1940:  Hij overleed als mijnwerker, 49 jaar oud.
1944: In oktober werd de oorlogsschade in Kerkrade opgemaakt. In de Einderstraat hadden diverse huizen granaatinslagen gehad. Ook de huizen van enkele leden van de familie Van Wersch die daar woonden. De weduwe Vanwersch-Ploum en zoon woonden toen op nummer 85. Ook op nummer 83 en 118 woonde er een Van Wersch.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Adam Hubertus Matheus Vanwersch, geboren circa 1925, overleden Kerkrade 1 maart 1929.
jo van wersch
1958

LT3.6a. Johan Van Wersch Vanwersch, zoon van 5, geboren Kerkrade 31 juli 1895, overleden Kerkrade 28 november 1977 mijnwerker, trouwde  Kerkrade 13 augustus 1919 Maria Hubertina Kusters, geboren Heerlen 13 oktober 1893, dochter van Jan Hendrik Hubert Kusters en Maria Josephina Reneerkens, overleden  Kerkrade 7 augustus 1969.

1924: Zij woonden aan de Einderstraat in Kerkrade. De overlijdensakte van zijn vader ondertekende Johan met Joh Van Wersch, terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef.
1934: Hij kwam als J. van Wersch op de Domaniale mijn als houwer werken en werd in december 1934 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Hij was 39 jaar. Bij zijn pensioen als mijnwerker woonde hij in het bejaardencentrum in Kerkrade.
1948: Jean viert zijn zilveren jubileum bij Harmonie Sint Caecilia van Kerkrade.
1953: Harmonie St Caecilia is de oudste Kerkraadse muziekvereniging. Dertig jaar lid zijn secretaris Ant. Frösch, penningmeester G. Rinkens, vaandeldrager Fr. Wolters en de leden Jean van Wersch en Joh Vanderheyden, Jos Nijssen was er 50 jaar bij.
1955: Bij het overlijden zoon Adam Gerard is vader 59 jaar en magazijnknecht. De ambtenaar schreef
Vanwersch terwijl Jean tekende met J vWersch. Zij wonen Einderstraat Kerkrade.

1958: Krantenknispel rechts: De (heer) J. van Wersch is 63 jaar oud. Hij is wegens omstandigheden op het ogenblik niet meer spelend lid. Zijn instrumenten waren bariton en de tuba. Hij heeft in de loop der jaren heel wat solo’s moeten blazen. In de jaren 1924-1925, toen de harmonie uit slechts 9 man bestond was hij uitermate onmisbare kracht. Dit geldt natuurlijk ook voor de heren G. Rinkens ten Fr. Wolters.

1977: Bij zijn overlijden woonde zijn weduwe aan de Veldkuilstraat in Kerkrade.
Vader en zoon speelden bij de Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade Sint Caecilia. In 1946 vierde de harmonie haar 100-jarig bestaan. Eindelijk moest dat op 6 mei 1943 zijn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. N.N. Levenloos geboren in Kerkrade 20 augustus 1922.
 2. Johan Vanwersch, levenloos geboren Kerkrade 21 maart 1924
 3. Adam Gerard van Wersch, geboren Heerlen 10 mei 1927, overleden  Kerkrade 25 februari 1955 (27 jaar oud en  ongehuwd.
  Op zijn bidprentje staat Van Wersch, terwijl op het bidprentje van zijn vader Vanwersch staat. Hij werkte op de Centrale Loonadministratie en had slechts negen dienstjaren erop zitten. Hij werd 27 jaar en speelde bij de Auw Harmonie in Kerkrade.gerard-van-werschKerkrade
  Begrafenis van de heer v. Wersch
  Onder grote belangstelling heeft Dinsdagmorgen de begrafenis plaats gevonden van de op 27 jarige leeftijd overleden heer Gerard van Wersch uit de Einderstraat. De harmonie “St. Caecilia” heeft een van zijn trouwste leden op zijn laatste gang vergezeld en treurmuziek ten gehore gebracht. De pl. requiemmis in de St. Lambertuskerk werd opgedragen door deken H. Ramaekers, geassisteerd door de kapelaans Abels en Friedrichs.
  Aan het graf speelde de Auw Harmonie nog een andante. Na een kort woord nam voorzitter Frits Ploum afscheid van Gerard van Wersch die zo lange jaren de harmonie trouw heeft gediend.
  bron: Limburgsch Dagblad 2 maart 1955.

LT3.6b. Adam van Wersch / Vanwersch, zoon van 5, geboren Kerkrade 5 juli 1901, geboren Kerkrade 5 juli 1901, overleden Nulland 26 april 1958, 56 jaar oud, trouwde Kerkrade 13 mei 1931 Maria Elisabeth Nijssen, geboren Kerkrade 16 september 1901, overleden Kerkrade 19 december 1978 (77 jaar), dochter van Jacob Nijssen en Anna Catharina Engels.

Adam was lid van de Sacraments-broederschap en begiftigd met een eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Tijdens zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Voorterstraat 21, Kerkrade. Hij stond op de ledenlijst van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond als A. van Wersch. Hij werkte, als dertienjarige, sinds juli 1914 op de Domaniale mijn (1163 hr = houwer). 
1951: Hij was 25 jaar mijnwerker, houwer, op de Domaniale.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Katharina Maria (Kitty) Vanwersch, geboren Heerlen 22 juni 1932, overleden Kerkrade 16 juni 1999, trouwde C.J.G. (Jo) Robbertz.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Sophia Anna (Fia/Fiek) Vanwersch, trouwde Jo Keybek, overleden 18 februari 2006, zoon van Guillaume Jozef Keybek en Johanna Elisa Hovens.

LT3.6c. Mathias Joseph (Jos) Vanwersch / van Wersch, zoon van 5, geboren Kerkrade 5 april 1906, overleden Kerkrade 12 maart 1966, 59 jaar, mijnwerker, trouwde Maria Elisabeth (Liza) Kriechelberg,  geboren Kerkrade 9 maart 1911, overleden Kerkrade 17 april 1991, 80 jaar.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Richerstraat 14, Kerkrade. 
1929: Hij werd op 24 juni 1929 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en was tot zijn overlijden in 1966 lid. Hij werkte op de Domaniale (Dm 863). Toen hij lid werd was hij 23 jaar. Hij stond vermeld als M.J. van Wersch.
1944: Kerkrade moest geëvacueerd worden. Eind november 1944 zetten vele gevluchte families een advertentie in de krant waarin zij de familie bedankte die hen had opgevangen. Ook Mathias plaatste een advertentie met een “dank je wel” aan
onze tante Wed. H. Kusters en dochter Mia, Pijnsweg 53, Welten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. N.N. Vanwersch, geboren en overleden Kerkrade 6 maart 1931
 2. Alexander Jozef Adam (Ad) Vanwersch, geboren Heerlen 22 maart 1932, volgt 7. 
 3. Jozefina C.S Vanwersch trouwde J.M. Strolenberg.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
evacuatie kerkrade
1944

LT3.6d. Pieter Joseph Vanwersch, zoon van 5a, geboren Kerkrade 20 december 1896, grondwerker, trouwde 19 jaar oud en mijnwerker, Kerkrade 6 oktober 1916 Anna Deserno, 18 jaar oud, geboren Kohlscheid 13 oktober 1897, overleden Kerkrade 5 juli 1986, dochter van Joseph Deserno en Katharina Bremen.

1921: De ambtenaar schreef in 1921 Vanwersch waar Joseph ondertekende met J van Wersch zonder puntjes.
Zij woonden in de Lichtenbergerstraat in Kerkrade (tegenwoordig is dit in Landgraaf).
1937: Hij nam ontslag als ondergronds mijnwerker bij de Laura en ging bij de gemeente Kerkrade  werken in de Algemene Technische Dienst tot zijn 65ste.
1938: Bij het huwelijk van hun dochter Netta gaven de ouders toestemming omdat Netta 20 jaar, minderjarig, was. Vader was toen gemeentewerkman.
1944: Hij bedankte via deze advertentie mensen waar de familie P. J. van Wersch tijdens de evacuatie onderdak vonden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Netta van Wersch, geboren Kerkrade 11 augustus 1918 overleden na vier jaar ziekte Kerkrade Eygelshoven 23 maart 1994 (75 jaar), trouwde 1: Kerkrade 28 oktober 1938 Johan Joseph. Smeets, overleden, zoon van Peter Smeets en Elisabeth Lataster., trouwde 2: Hein Vinders
  1938: Bij haar eerste huwelijk was zij 20 jaar en dienstbode. Haar echtgenoot was 18 jaar en mijnwerker. Hun ouders moesten toestemming voor het huwelijk geven. Netta woonde bij haar ouders in de Vinkerstraat 17 in Kerkrade. Dit huis was van haar opa geweest.
  Uit dit eerste huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. N.N. Levenloos geboren Kerkrade 15 maart 1921.
 3. Leo van Wersch, geboren 24 november 1929, volgt 7a.
 4. Anna Maria Catharina (Trena) Vanwersch, geboren circa 1917, overleden Kerkrade 12 mei 1942, trouwde Kerkrade 20 oktober 1939 Andreas Hodenius, mijnwerker, zoon van Jan Martien Hodenius en Elisabeth Krumm.
  1942: Bij het overlijden van Trena was hij 33 jaar en mijnwerker.
 5. Lenie  van Wersch trouwde Wiel Kochen.
 6. Maria Vanwersch geboren 8 oktober 1926, overleden Kerkrade 10 april 2005, trouwde 1945 Piet Entjes geboren Emmen 14 december 1923, overleden 14 oktober 2002, zoon van N.N. Entjes en Jetsje Bakker.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

LT3.6e. Leonard Vanwersch, zoon van 5a. geboren Kerkrade  20 april 1902 overleden Kerkrade 18 april 1974, trouwde 1: Kerkrade 29 mei 1935 Martha Emma Anna  Ellermann, geboren Hagen 21 mei 1900, trouwde 2: Hubertina Körver, geboren Bleijerheide 18 mei 1897, overleden Kerkrade West 23 augustus 1974, dochter van Jan Körver en Maria Helena Horsch.
1902: Bij zijn geboorte ondertekende zijn vader de geboorteakte met M Vanwersch, geen puntje achter de M. Zij woonden toen in Einde, een gehucht bij Kerkrade. 
1939: Toen hun dochter Gertrud overleed, was hij mijnwerker.
1945: Mevrouw van Wersch-Ellermann had het Nederlands Beheersinstituut in 1945 geschreven dat zij noch haar kinderen politiek “gezondigd’ hadden.Het Beheersinstituut beheerde na de Tweede Wereldoorlog het vermogen van (veronderstelde) foute Nederlanders. Zij moest enkele dingen aanschaffen en had geen geld. Een ambtenaar schreef op deze brief met potlood: Geld tegoed bij … Todt, juli-aug 1944.

Zij had zes kinderen: vier uit haar eerste huwelijk en twee uit het tweede. Een zoon uit het eerste huwelijk was geïnterneerd in Vught omdat hij dienst had genomen ibij de Duitse Wehrmacht. Zij was lid van de N.S.V. National Sozialistische Volkswohlfahrt geweest, maar zij deed niet aan politiek. Zij werd door haar ouders  van een Duitsche School weggehaald door toenemende ongehoorzaamheid en opstandigheid van de zijde der kinderen, tegen de ouders.

Haar man was werkzaam geweest bij T.O.D. waarom hij enkele maanden gedetineerd is geweest in Spekholzerheide van 25 september 1944 tot en met 6 februari 1945. Het echtpaar heeft geen geld, geen bezittingen. Zij wonen in vier gehuurde kamertjes. Het loon van stiefvader was ƒ 29,- per week. De huur was ƒ 10,- licht: ƒ 4,50 en levensverzekering ƒ 2,50. Doordat haar zoon dus gevangen had gezeten was er beslag op haar wezenpensioen gelegd en zij vroeg deblokkering hiervan aan.
1946: De Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon van Kerkrade schreef op 11 juni 1946 aan het Nederlandse Beheersinstituut of zij het pensioen van Leo van Wersch wilden bevorderen. Hij kreeg het pensioen van het AMF. Het Beheersinstituut hield de uitbetaling tegen. De kinderen Bien vroegen dat dat voor het stiefvader. Die woonde Bergstraat 42, Bleijerheide, dit omdat zijn gezin in zeer behoeftige omstandigheden verkeert. Het NBI had nu ƒ 644,54 in beheer.
Zijn vrouw schreef eigenhandig in het Duits / Nederlands  ook een brief op 23 september 1946 dat haar man destijds als los arbeider bij de firma Todt in Valkenburg gewerkt heeft bij de aanname van Von Gemert. Von Gemert uit Spekholzerheide is al twee jaar dood. Hij overleed 45 jaar oud op 9 mei 1944. Haar man had nog een betaling tegoed van 100 werkuren. Zij ondertekende de brief met Fr. L. von Wersch.

De onvoorwaardelijke buitenvervolgingstelling was in oktober 1946, daardoor werd in augustus 1946 ƒ 705,70 op de rekening gestort.

De bevrijdingsfolder 2019 van de VVV Valkenburg vermeldt over de ondergrondse fabrieken van de Organisation Todt: In de Heidegroeve werd vanaf de zomer van 1944 een fabriek van de Philips Valvo Werke uit Aken gevestigd. Hier werd door 900 (dwang)-arbeiders gewerkt aan de productie van radio-ontvangst- en zendapparatuur voor het experimentele (Junkers) JU-388 vliegtuig. …
In de Bronsdalgroeve werd vanaf het voorjaar van 1944 door de Duitsers begonnen met het geschikt maken van de groeve voor de huisvesting van een oorlogsfabriek, waar maandelijks zo’n 250 BMW 801 vliegtuigmotoren moesten worden gereviseerd
1974: In de overlijdensadvertentie van Leonard werd zijn tweede vrouw foutief Kroon genoemd. In deze advertentie worden ook de kinderen van Martha Ellerman, uit het eerste huwelijk met Gustav Bieb. genoemd: Henrietta Bien, Reinhard Bien en Ludwig Bien.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Peter P. van Wersch.
  Hij was sinds 18 september 1950 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en zegde in oktober 1957 zijn lidmaatschap op. Hij werkte op de Domaniale mijn (Dm 1733 JAB). Op 1 januari 1959 werd hij weer lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, negen jaar nadat hij in september 1950 op de Domaniale begon te werken. Nu was hij (Dom 4689 pslper) = postsleper. 
 2. Gertrud Maria Vanwersch, geboren oktober 1937, overleden Kerkrade 9 januari 1939.
 3. Jozef August Leonard Vanwersch.
  1953: Hij begon zes dagen nadat hij 13 geworden was, te werken op de Domaniale mijn. Een week later meldde hij zich aan bij de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.        

LT3.6f. Hubert Vanwersch, zoon van 5a, geboren Kerkrade 26 december 1903, overleden Kerkrade 16 december 1972, trouwde Kerkrade 26 oktober 1928 Maria Josephina Weckseler, geboren Kerkrade 5 april 1906, overleden Chevremont 24 april 1984, dochter van Jan Joseph Weckseler en Anna Maria Tummers.

1950: Hij werd op 47-jarige leeftijd lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hubert werkte op de Julia in schacht 2b: (Ja 3759 IIb). Volgens hun administratie was hij op 25 december 1903 geboren. Zijn twee zonen werkten op de Domaniale mijn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria van Wersch, trouwde Kerkrade Jo Selder, geboren Sittard 24 oktober 1928, overleden Gent 20 januari 2007.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Anna Maria Catharina  (Netta, Nettie) van Wersch, geboren Kerkrade 11 september 1930, overleden Heerlen 12 maart 2008, trouwde Kerkrade 26 september 1951 W.H. (Hein) Mennens, overleden Kerkrade 22 juni 2007.
 3. Pieter Joseph van Wersch (Juupje, Joep) van Wersch, trouwde Fien Beckers.
 4. Pieter Joseph Hubert van Wersch, volgt 7b. 

LT3.6faevacuatie. Theodoor Vanwersch, zoon van 5a, geboren Kloosterbosch 3 augustus 1910, overleden Kerkrade 25 april 1990, trouwde 8 mei 1936 Eygelshoven Maria Catharina Elisabeth Van Horn, geboren Eygelshoven 8 mei 1917, overleden Kerkrade bejaardenhuis 22 juni 1995, dochter van Christiaan Franciscus Van Horn en Maria Elisabeth Wijnen.
1936: Hun huwelijk. Zij is 18 jaar en dienstbode. Hij is 25 en mijnwerker. Getuigen zijn oa zijn broer Peter Joseph Vanwersch, 40 jaar, zonder beroep, wonende in Kerkrade. Vader en Theodoor tekenden met Vanwersch, broer Peter Joseph met P J van Wersch.
1938: Hij gaf het overlijden aan van zijn vader en tekende de akte met Th Vanwersch.
1941: Bij het overlijden van zijn stiefmoeder tekende hij de akte met Th Van Wersch. Hij was 31 jaar en mijnwerker.
1944: Hij plaatste een “dank je wel” advertentie omdat hij en zijn vrouw bij de familie Gielen in Schinnen na de evacuatie van Kerkrade hier opgevangen werden.
1953: Theodoor vierde in december 1953 zijn 25-jarig jubileum als arbeider losvloer op de mijn Julia. In zijn mijnwerkersleven woonde hij in de Kastanjestraat 70, Chèvremont. Hij was sinds februari 1956 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB) en toen 46 jaar. 

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. May Vanwersch, volgt 7ba.

LT3.6g. Christian Joseph Vanwersch, zoon van 5b, geboren Mariagrube (nu Mariadorf) (D) 13 april 1889, in 1915 gevallen in de oorlog waarschijnlijk in maart, trouwde Hoengen (D) 12 april 1912 Anna Fleu, geboren 5 november 1893, overleden Mariadorf 1 januari 1966.

1915: Terwijl alle overlijdensaktes in het zwart zijn geschreven is deze in het rood geschreven omdat hij militair was. Hij zat bij het 1e Battalion Reserve Infanterie Regiment 258 en was musketier van het 3e compagnie van dit regiment. Eigenlijk  was hij mijnwerker. Christian overleed 25 jaar oud en woonde met zijn gezin in Mariadorf. Op 10 maart 1915 tijdens het gevecht bij Ogarijnie in Russland overleed hij. De juiste tijd van zijn dood is niet vastgesteld kunnen worden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Catharina Vanwersch, geboren november 1913, overleden Mariadorf (=Hoengen), 26 april 1913.
 2. Matthias Vanwersch, volgt 7d. 

LT3.6h. Mathias Vanwersch, zoon van 5b, geboren Mariadorf 2 september 1893, overleden Weiden 1 september 1992, trouwde 1: Hubertine Tropartz, geboren Weiden 25 juli 1896, overleden 24 februari 1924, trouwde 2: Margaretha Wolter, geboren 2 december 1898, overleden 22 augustus 1983.

Volgens de Verlustlisten (lijst met namen van de Duitse gewonden en gevallenen in de Eerste Wereldoorlog) was hij licht gewond geraakt. Hij diende in het 3e Batallion, 10e Kompagnie. De melding op de lijst dateerde van 26 augustus 1915.
Hij was mijnwerker.
1924: Bij het overlijden van zijn eerste vrouw was zoon Franz 11 jaar.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Franz van Wersch, volgt 7c.
 2. Katharina van Wersch, geboren 1 november 1917, overleden 6 juni 1975, trouwde Adolf Reitler.

  Uit dit tweede huwelijk werden geboren

 3. Minni van Wersch trouwde Bruno Funk.
 4. Maria van Wersch, geboren 21 juni 1929, overleden 22 november 2001, trouwde Walter Hennig.

LT3.6i. Franz Vanwersch, zoon van 5d, overleden vóór 1996, trouwde Helene Boehl. 

In de Tweede Wereldoorlog verloor Franz zijn rechterarm. 

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Johann Georg Vanwersch.

willy van wersch riemenLT3.6j. Wilhelm van Wersch, zoon van 5d, geboren 14 maart 1901, overleden Eschweiler 19 juli 1993,
trouwde 1: Theresia Gertrude Favre /Forre
trouwde 2: Katharina Schell, geboren 1899, overleden 1982.

Hij had een eenmanszaak in fabricage van leren riemen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Martha van Wersch trouwde Joseph Heck,
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Ursula van Wersch.
 3. Hildegard van Wersch trouwde Josef Granrath.
  2004: Josef Granath was Brudermeister in Eschweiler en Ursula van Wersch penningmeester.
 4. Mechtilde (Tilli) Vanwersch geboren 29 juni 1927, overleden Eschweiler 3 november 2014, trouwde Mathias Mertens, 1921-1978.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

LT3.6k. Ludwig Van Wersch, zoon van 5d, geboren Mariadorf 8 april 1906, overleden 7 juli 1996, trouwde Luise von der Ruhr, geboren 10 april 1912, overleden 14 oktober 2009.

Ludwig Van Wersch (met een hoofdletter V) was mijnbouw-ingenieur in Aken. Zij vertrokken naar Engeland waar zij zes jaar bleven. In 1939 brak de oorlog uit en werden zij gedwongen op stel en sprong Engeland te verlaten. Ze zaten net aan het middageten. Na de oorlog steunden de Amerikanen hem in zijn mijnbouw projecten waardoor hij De Vanwerschkappen kon uitvinden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Luise Van Wersch trouwde Hans-Horst Schellinger, overleden Bad Salzuflen augustus 2014.
 2. Renate Van Wersch trouwde Steffen Hahl.

LT3.6l. Gustav Wilhelm August Vanwersch, zoon van 5e, geboren Lutgendortmund (D) circa 1883, overleden Kerkrade 29 april 1934, mijnwerker, woonde in Kerkrade, trouwde Hedwig (Helena) Becker, geboren circa 1889, overleden Bleijerheide 18 augustus 1959,  dochter van August Becker en Sophie Solinger.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Otto Lina Vanwersch, geboren Kerkrade 23 maart 1914, overleden Kerkrade 9 oktober 1934 (20 jaar) zonder beroep.
  1934: De aangifte werd door zijn oom Wilhelm Vanwersch, zie 4k, 47 jaar oud, gedaan. Enkele maanden daarvoor was zijn vader overleden.
 2. Lina Sophia Vanwersch, geboren Kerkrade 4 december 1916, overleden Herzogenrath 24 april 1944, trouwde Jacob Knops, geboren 8 april 1914, overleden ca 1943.
 3. Frieda Ida Vanwersch, geboren 17 juni 1920, overleden Amsterdam 17 maart 2012, trouwde 29 januari 1944 Jozef Wilhelm Peter Althoff, overleden vóór 2012, zoon  van J. H. P.  Althoff en Wilhelmina Ingerfurth.
  1955: De staatloze verzoeker Jozef Wilhelm Peter Althoff, genoemd in artikel 1, onder 1, is hier te lande geboren en getogen en onderscheidt zich niet van een geboren Nederlander. Onder sterke Duitse pressie trad verzoeker in 1943 in dienst van de Nederlandse Staatsbrandweerpolitie. Door met de illegaliteit samen te werken toonde hij echter, het Nederlandse volk goed gezind te zijn. Verzoekers vrouw en kinderen bezitten de Nederlandse nationaliteit. Als brandwacht bij de Dienst Luchthaven Schiphol verdient verzoeker het brood.
  Bron: zitting Staten Generaal memorie van toelichting nummer 3
  Behandeld in de 35ste vergadering van de Staten Generaal 13 december 1955.

LT3.6m. Wilhelm Joseph Vanwersch, zoon van 5e, geboren Lütgendortmund (D), mijnwerker, 14 juli 1887, overleden Kerkrade 26 april 1958, trouwde Kerkrade 1: Katharina Resch, overleden vóór 1918, trouwde 2: Kerkrade 1 maart 1918, en in 1935 ontbonden, Wilhelmina Grzibowski, geboren Bochum (D) geboren 1896, overleden 29 juni 1993, dochter van Friedrich Grzibowski en Maria Eckert.

1918: Op 25 maart 1918 was hij benoemd tot tijdelijk bouwkundig tekenaar bij de Gemeentelijke Publieke Werken van Kerkrade met een salaris van ƒ 900 per jaar.
1919: In maart 1919, hij was 31 jaar, had hij eervol ontslag gekregen als tijdelijk bouwkundig opzichter van de gemeente Kerkrade. Dit verzoek had hij op 5 december 1918 al ingediend:
Naar aanleiding van den vreden, en naar de betere tijden die ik verwacht, heb ik besloten de zaak mijns overleden, dierbaren vader, weder in bedrijf te brengen.
In verband hiermede zou ik gaarne voor 1 Januari 1919 vrij zijn. Indien zich echter wegens de drukke werkzaamheden, bezwaren voordoen, ben ik gaarne bereid mijn betrekking met een maand te verlengen.
Ik verblijf met den meest verschuldigden eerbied
Uw dnr. dn. W. Vanwersch.
1910: Het overlijden van zijn vader werd onder andere door zijn zwager Johann Joseph Kersgens, 52 jaar, zonder beroep, uit Kerkrade, gedaan. Als echtgenote  van de overledene zei Johan dat dat Lina Schmalbeck was. Bij diens overlijden had Mathias geen beroep. Het is tot nu toe onbekend welke zaak mijns overleden, dierbaren vader, Wilhelm in bedrijf wilde brengen.
1929: Wilhelm, 41 jaar, tekende een arbeidsovereenkomst met de gemeente Kerkrade, specifiek met de directeur van den Algemeenen Technischen Dienst als seizoensarbeider. Het was een overeenkomst voor 8,5 uur per dagen op zaterdagen 5,5 uur. Door de week werkte hij van 8 tot 17.00 uur en zaterdagen van 8 tot 13.00 uur. Overuren kreeg hij betaald met een toeslag van 10%, de nachten met 50% en zondagen met 100%. Hij werd wekelijks betaald. Bij ziekte kreeg hij pas op de derde dag 50% van zijn loon wanneer hij een doktersverklaring kon laten zien. In het contract stond ook: Het is verboden, op de werken of werkplaatsen te vloeken of onzedelijke taal te spreken.
Wilhelm kreeg ƒ 0,40 per uur, dat is een maandsalaris bij 47,5 uur werken, van ƒ 82,33 bruto.
1935: Zijn tweede huwelijk eindigde met de door hem aangevraagde echtscheiding.  De rechtbank stemde in met de echtscheiding en Wilhelmina werd veroordeeld tot het betalen van ƒ 64,35.

1948: Wilhelm woonde, als gepensioneerd mijnwerker van 61, aan de Pricksteenweg 37 in Kerkrade. In augustus 1948 vroeg hij een lening aan bij de gemeente van 4000 gulden met zijn huis als onderpand. Dat huis had een vooroorlogse waarde van ƒ 6000,-. Hij betaalde 4% rente. Dit huis had hij verkregen uit de erfenis van zijn ouders.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Vanwersch / van Wersch, geboren Kerkrade 25 juni 1920.
 2. N.N. levenloos geboren 24 november 1928.

LT3.6n. Matthias Josef Julius Vanwersch, zoon van 5e, geboren Herne in Westfalen circa 1885, mijnwerker in Kerkrade, overleden Sittard 28 september 1941, trouwde Kerkrade 8 mei 1914 Lina Ida Haarmann, geboren Eickel, Kreis Gelsenkirchen circa 1893, overleden Kerkrade 3 juni 1966, dochter van Wilhelm Haarmann en Bertha Sander.

1914: Bij hun huwelijk was hij mijnwerker, 29 jaar en woonde in Kerkrade.  Zij was 21 jaar. Hij tekende met Mathias van Wersch en zijn vrouw met Ida van Wersch.
1947: Hij was tot zijn overlijden werkzaam geweest op de Maurits. Zij woonde als weduwe aan de Pricksteenweg 37, Kerkrade. Het pensioen werd op 1 mei 1945 uitgekeerd ter waarde van ƒ 375,90 per jaar van 1 mei 1945 t/m 30 juli 1947 kreeg zij dus, in mindering premie voor geneeskundige hulp, ƒ 555,45. Dit bedrag werd onterecht door het Algemeen Mijnwerkersfonds overgemaakt naar het Nederlands Beheers Instituut. Het beheer was echter al op 3 oktober 1946 beëindigd schreef het NBI. Op 3 juli 1947 schreef zij een boze brief dat zij herhaaldelijk om het pensioen gevraagd had te storten, maar dat was nog steeds niet gebeurd. Pas op 25 september 1947 schreef het NBI het Mijnwerksfonds aan het geld te betalen.
Ook al eerder had zij bij de Schade-Enquete-Commissie in Roermond een schadeclaim ingediend wegens oorlogsschade. Zij woonde op dat moment Margrietstraat 35, Eygelshoven.. Zij kreeg ƒ 250,-
Doordat zij naar Duitsland gevlucht was, viel haar vermogen na de oorlog onder het Vijandelijk Vermogen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. August Willem Max Vanwersch, geboren Kerkrade 21 oktober 1914, overleden Eygelshoven 24 december 1982, trouwde Kerkrade 6 september 1950 Berta Klerings, geboren Gladbeck (D) 28 september 1911 te ), begraven Kerkrade 18 september 1996.
  Hij verloor zijn Nederlanderschap omdat hij in vreemde krijgsdienst was geweest.
  1937: Hij voetbalde als sinds 1934 bij Geleen, maar maakte in 1937 de overstap naar Maurits. Dat werd officieel in januari 1938 goedgekeurd. Hij woonde Markt 27, Geleen.
  1939: In het blad Sportkroniek heet hij opeens A.W. van Weersch die bij Maurits voetbalde.
  1982: Hoewel hij katholiek was, werd zijn rouwdienst in de verpleegkliniek Heerlen door dominee Drost geleid. 
 2. Bertha Lina Vanwersch, geboren Kerkrade 5 november 1917, overleden Kerkrade 29 november 1998, trouwde Kerkrade 15 februari 1950 en gescheiden 24 april 1979 van Lambertus Cornelis Tops, geboren Eindhoven 27 november 1922, overleden Brunssum 24 augustus 1999.
  15 mei 1943: Zij was in de oorlog in Oberbruch werkzaam bij de Glanzstoffwerke Heinsberg . Dat is nu AKZO Fase AG. (info arolson-archives.org).
  22 april 1948: Zij woonde in de Stalpertstraat 92, Amsterdam en was textiel arbeidster, dienstbode en borduurster.
  I951: L C Tops slaagde voor de mijn Laura.
  1979:
  Hij was in 1979 secretaris van IVN Brunssum.

  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

LT3.6o. Heinrich Gustav Vanwersch, zoon van 5e, geboren Castrop-Rausch (D) 5 maart 1898, overleden Bleijerheide 21 januari 1945, mijnwerker, trouwde Maria Kuckelkorn, geboren 4 juni 1905, overleden Bleijerheide 1 december 1977.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Caroline W. (Carry of Lien, Lina) van Wersch / (Vanwersch, geboren Kerkrade 20 augustus 1927, overleden  Melick 17 december 1996, trouwde Kerkrade 4 januari 1950 Hubertus F.J. Roubroeks, geboren Kerkrade 26 maart 1927, overleden Melick 17 oktober 1987.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Anna Maria (Ans) van Wersch trouwde Kerkrade 9 november 1949 Jacob  Armkreutz, geboren Kerkrade 17 april 1922, overleden 6 juli 1992.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

LT3.6p. Dominikus Vanwersch, zoon van 5i, geboren Eschweiler 6 mei 1899, overleden Stolberg 30 december 1976, trouwde Petronella Fratzel.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth van Wersch trouwde Stolberg Joannes Bau, zoon van Joannes Bau en Helena Henk.
 2. Johanna Vanwersch, geboren 2 maart 1925, overleden 28 januari 2012, trouwde Karl Meinhard.
 3. Petronella Vanwersch, geboren Eschweiler 24 december 1927, overleden Eschweiler 24 december 1927.

LT3.6q. Friedrich Matthias Vanwersch, zoon van 5i, geboren Eschweiler 27 juni 1905, overleden 17 juni 1945, trouwde Busbach (Stolberg) 1 december 1925 Elisabeth Fratzel, dochter van Heinrich Fratzel en Elisabeth Schuh.

1945: Hij overleed in het ziekenhuis van Stolberg, 37 jaar oud, nadat hij op een mijn was gestapt.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Catharina Vanwersch, geboren Vicht 13 januari 1926, overleden Stolberg 17 augustus 2000, trouwde Heinrich Spohr, geboren 22 oktober 1924, overleden Vicht 28 juni 2009, zoon van Nikolaus Spohr en Anna Flaschkamp.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Irmgard Vanwersch, geboren Vicht 23 november 1931, overleden 4 oktober 2013, trouwde  Karl Carl-Wilhelm Schwartz, zoon van Josef Schwartz en Wilhelmina Nickel.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 3. Friedrich/Friedel van Wersch geboren Vicht 2 juni 1940, overleden  Stolberg 16 april 2015 trouwde 1: Gisela Maria Biehringer, trouwde 2: Helga Müller.
 4. Brigitta Vanwersch trouwde Helmut Wilden.

ad vanwersch

LT3.7. Alexander Jozef Adam (Ad) Vanwersch, zoon van 6c, geboren Heerlen 22 maart 1932, overleden Heerlen 31 juli 2008, trouwde Hubertina Huppertz, trouwde 2: Jannie Heyltjes.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Richterstraat 14, Kerkrade. Hij werd op 1 maart 1957 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. 22 jaar oud. Op 1 augustus 1957 werd hij ontslagen. Hij werkte als CAT 283.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Marie José Vanwersch trouwde 1: Klaas Hiemerda, trouwde 2: Hubertus Petrus Maria, roepnaam Berto Bleijlevens.
  Uit dit eerste huwelijk werd één kind geboren.
  Uit dit tweede huwelijk werd één kind geboren.
 2. Jos Vanwersch, volgt 8.
 3. Ina Vanwersch trouwde Sjef Crutzen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.Uit dit tweede huwelijk werd geboren
 4. Linda Vanwersch trouwde N.N.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

LT3.7a. Leo van Wersch, zoon van 6d, geboren 24 november 1929, trouwde november 1955 Paula Esser, geboren Duitsland 8 november 1937, dochter van Frans Esser en Maria Josefa Kleinjans.

Hij heeft 23 jaar op de mijn gewerkt, daarna 15 jaar als voorman bij een rubberfabriek.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Marie José van Wersch trouwde N.N.

LT3.7b. Pieter Joseph Hubert van Wersch, zoon van 6f,  trouwde Eijgelshoven Bertha Sukkel, dochter van Hendrik Sukkel en Johanna Cornelia Rutten.

1954: Hij werd op 1 april 1954 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond als leerling mijnwerker en beëindigde dat wegens ontslag op 1 augustus 1958. Hij werkte op de Domaniale mijn (Dom 1113, OVS (Ondergrondse Vakschool).
Hij woonde in de Laurastraat 6, Chevremont en was 17 jaar.

1960: Net volwassen ging hij op de Julia werken en werd  op 1 augustus1960 weer lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Zijn vader werkte op de mijn Julia en zijn broer, net als Pieter, op de Domaniale.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jeanette Johanna Hubertine van Wersch trouwde Johan Smeets.
 2. Beate Maria Cornelia van Wersch was getrouwd met N.N. Coervers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

LT3-7ba. May Vanwersch, zoon van 6fa,  trouwde Gertie Meertens, geboren december 1938, overleden 30 juli 2020, dochter van Anton Willem Meertens en Maria Jozef Collard.
May was bariton bij Mannenkoor David Spekholzerheide.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Bianca Vanwersch

frans van wersch

LT3.7c. Franz Joseph van Wersch, zoon van 6g, geboren Weiden (bij Aken) (D) 25 maart 1915, groentenman, overleden Würselen 13 september 2004, trouwde Haaren (D) 8 maart 1941 Elisabeth  (Lilly) Schmalen, geboren Kjest/ Bischofthal/Oberschlesien (D) 19 november 1920, dochter van Johann Schmalen en Marie N.N.

Franz was tussen 1952-1959 voorzitter van voetbalvereniging Teutonia in Weiden. Op de rechterfoto staat hij in 1959 vooraan.
Als groetenman ging hij iedere ochtend om 04.00 uur naar Keulen om inkopen te doen. HIj had in Weiden een groot aantal klanten. Wat hij overhad verkocht in de straten. Iedereen kende hem.

Uit huwelijk werd geboren

 1. Kurt van Wersch volgt 8a.  

LT3.7d. Matthias Vanwersch, zoon van 7h, geboren Mariadorf  26 februari 1915, overleden in Tunesië 1 maart 1943 als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, trouwde 31 januari 1941 Margaretha Kirchmann, geboren Mariadorf 17 augustus 1919, overleden  Alsdorf Mariadorf 27 januari 2004.

 Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Wolfgang Vanwersch, volgt 8b. 

LT3.8. Jos Vanwersch, zoon van 7, trouwde Erna de Hoon.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Celine Vanwersch.
 2. Sander Vanwersch.

lisa van werschLT3.8a. Kurt van Wersch, zoon van 7c, trouwde Cornelia (Conny) Verfürden, dochter van Karl Heinz Verfürden en Gertrud Horn.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Lisa van Wersch, mode ontwerpster.
  Winnaar van Mobile Living Fashion Award 2015.
  Wir gratulieren Lisa van Wersch zum Mobile Living Fashion Award. Am 24.6. wurde der Fahmoda Studentin im Rahmen des Berliner Fashion Base Camps der mit 500 Euro dotierte Preis für das beste Modedesign verliehen. bron: http://fahmoda.de/blog/?p=9650

LT3.8b. Wolfgang Vanwersch, zoon van 7d, geboren Mariadorf 27 mei 1941, overleden 4 januari 2009, trouwde Kinzweiler (D) 24 maart 1960 Rosemarie (Rosi) Dinter, geboren Zuchau (D).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Gabi Vanwersch.
 2. Marita Vanwersch.
 3. Matthias Vanwersch.
 4. Sandra Vanwersch.
error: