Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

goert Van WerschLT3.1. Joannes Godefridus Wersch, overleden Kerkrade 9 januari 1773, trouwde Kerkrade 30 september 1753 Maria Catharina Leuters, overleden aan waterzucht, 70 jaar oud, Kerkrade 8 september 1781 . Beiden kwamen uit Kohlberg.

1769: Hij was een van de getuigen bij een akte van notaris Daelen uit Hertogenrade. Hij woonde op den Kohlberg. Hij werd hier Goert van Wersch genoemd. En kon niet schrijven, dus zette hij een kruisje.
1817: Bij het overlijden van hun zoon Nicolas was de achternaam naar Vanwersch veranderd.

leuters
1764: Joannes Godefridus Wersch en Maria Catharina Leuters, gehuwd, Kinderen: Maria Josepha 10 , Henricus 7, Joannes Nicolaas 4 en Joannes Petrus 1. Op het zelfde adres woonde ook Sybille Offermans, weduwe van Joannes Schäffers.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Josepha Wersch, gedoopt Kerkrade 20 februari 1754, volgt 2.
 2. Henricus Wersch, gedoopt Kerkrade 12 juni 1757, volgt 2a.
 3. Joannes Nicolaus van Wersch, gedoopt Kerkrade 24 februari 1760,  volgt 2b.
  In het Kerkboek van Kerkrade is de achternaam nu wel van Wersch
 4. Joannes Petrus van Wersch, gedoopt Kerkrade 26 juni 1763, volgt 2c.
 5. Maria Catharina van Wersch, gedoopt Kerkrade 31 december 1767, doopgetuigen Henricus Offermans en Maria Catharina Esser, trouwde Kerkrade 11 juli 1802 Johannes Mattias Kraut / Krausen, geboren 29 mei 1779, mijnwerker, zoon van  Godfried Kraut en Maria Josepha Hahn.
  Uit dit huwelijk werden in Kerkrade vier kinderen geboren.

LT3.2. Maria Josepha Wersch, dochter van 1, gedoopt Kerkrade 20 februari 1754, overleden Kerkrade Bleijerheide  2 oktober 1829, 75 jaar oud, woonde in Bleijerheide, trouwde Diederik Willem Winckens / Theodoor Willem Winckens, Diederik Willem Winckens, mijnwerker, geboren Laurensberg 27 juni 1774, overleden Kerkrade Bleijerheide 6 oktober 1850, zoon van Simon Joseph Winckens en Elisabeth Offermans en weduwnaar van M.E. Huppertz.

1829: Hij ondertekende haar overlijdensakte met Dirck Wilhelmus Wingens en zei 55 jaar te zijn.

Als ongehuwd moeder kreeg zij

 1. Hendrik Joseph Vanwersch, volgt 3.

Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.

LT3.2a. Johannes Henricus van Wersch, zoon van 1, gedoopt 12 juni 1757, doopgetuigen Sybilla Gertrudis Hilgers en Henricus Offermans, overleden in zijn huis in Pesch onder Kerkrade 1 maart 1813, mijnwerker, trouwde Kerkrade 24 oktober 1785 Kerkrade 21 oktober 1785 Anna Maria (ook wel Marie Anne) Crumbach (Crombag, Crombach), Oberste Lüft (Bovenste Locht) Kerkrade 7 maart 1764, ss: Joannes Wilhelmus Schlechtreim en Anna Maria Brouers, dochter van Laurentius Crumbach en Maria Vuncken.

8 mei 1791: De erfgenamen van de overleden Laurens Crombach (zijn schoonvader) verschenen bij de notaris, dus ook Henricus van Wersch getrouwd met Anna Marie Crombach. Zij verkochten bouwland, groentetuin en huisweide met een vervallen gebouwtje gelegen op de Speckeser heijde aen den graeff voor 50 rijksdaalders.
1796: Volkstelling Kerkrade. Zij wonen in Coolbergh. Hij is mijnwerker 42 jaar en zijn vrouw 35, Zij hebben op dat moment twee kinderen onder de 12 jaar.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Catharina Maria Josepha van Wersch, gedoopt Kerkrade 1 oktober 1786,  overleden aan dysentrie Kerkrade 19 oktober 1795, 9 jaar oud.
 2. Anna Catharina Josepha Wersche, gedoopt Kohlberg Kerkrade 2 februari 1789, overleden Kerkrade 6 maart 1789 (5 weken oud).
 3. Petrus Josephus van Wersche, gedoopt Kerkrade 11 februari 1790, volgt 3a.
 4. Maria Catharina Josepha Wersche (Van Wersch), gedoopt Kerkrade 4 maart 1793, overleden Kerkrade 1 oktober 1797, 3,5 jaar oud.
 5. Johannes Petrus Josephus Vanwersch,  gedoopt  Kerkrade 27 mei 1797, overleden Heggen (onder Kerkrade) 1 februari 1808, tien jaar oud.
 6. Maria Sibilla Josepha, gedoopt Kerkrade (Coolberg) 22 december 1799, overleden Stolberg 26 januari 1854, begraven 29 januari 1854.
 7. Johannes Joseph von Wersch, gedoopt Kerkrade 17 november 1801.
 8. Johann Peter Vanwersch, geboren circa 1804, zoon van 2a, volgt 3b.
 9. Clara Agnes van Wersch, geboren Kerkrade 24 mei 1806, overleden Stolberg 23 juni 1876, trouwde Herzogenrath 11 februari 1836 Johann Joseph Hirz (Hirtz), geboren Herzogenrath 21 december 1810, zoon van Fridrich Hirz en Anna Catharina Beckers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Peter Josef Hirtz, gedoopt Stolberg 13 februari 1843 trouwde Röhe 14 april 1872 Maria Magdalena Sieprath
  b. Josepha Hirtz, gedoopt Stolberg 25 maart 1846, overleden Eilendorf 28 juni 1898 52 jaar, trouwde 9 februari 1872 Wilhelm Heinrich Schneiders, geboren Eilendorf 3 april 1848, zoon van Wilhelm Schneiders en Gertrud Haven.
  c. Johann Hirtz, gedoopt Stolberg 26 februari 1849.

LT3.2b. Joannes Nicolaus van Wersch, zoon van 1, gedoopt Kerkrade 24 februari 1760, overleden Herzogenrath 13 juni 1817 (57 jaar), trouwde Kerkrade  30 juni 1788 Anna Catharina Crutzer, gedoopt Kerkrade 30 oktober 1760, overleden Herzogenrath 1836, dochter van Johann Leonard Crutzen en Anna Catharina Poolen.

De naam van Nicolas wordt op diverse manieren in de boeken vermeld: Joannes Nicolaus van Wersche, Nicolaus van Wersche, Nicolaus Vonwersch.
Volgens het Bevolkingsregister van Kerkrade was hij mijnwerker. De achternaam van zijn vrouw werd ook verschillend opgeschreven: Greutzer, Creutzer, Crutzen, Cruetzer, Kreutzer, Crutzen, Cruyckers,  Kreutz, Cruyters, Cruytzen en Cruijten

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Joannes Petrus Josephus van Wersche, gedoopt Kerkrade 18 september 1788, volgt 3c.
 2. Henricus van Wersche, gedoopt Kerkrade 16 april 1790, volgt 3d.
 3. Maria Sibylla Josepha van Wersch, gedoopt Kerkrade 13 december 1793.
 4. Hendrik Joseph Vonwersch, geboren Kerkrade 15 januari 1802, volgt 3e.
 5. Maria Elisabeth Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 29 mei 1805 overleden Herzogenrath 2 april 1847, trouwde Herzogenrath 26 september 1829 Reinier Adam Koerfer (Körver), geboren 1806 Kerkrade, overleden Herzogenrath 6 december 1845 zoon van Martinus Körver en Anna Catharina Stalman.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

LT3.2c. Joannes Petrus (Pieter) van Wersch / van Wersche, zoon van 1, gedoopt Kekrade / Kohlberg 26 juni 1763, dagloner, later mijnwerker, overleden Kerkrade 26 november 1824, trouwde in Holtzbroich = Holzbroek = Kerkrade 24 oktober 1791 Joanna Gertrudis Evertz (Everts), geboren Holtzbroeck 10 maart 1764, overleden Kerkrade 3 maart 1831,  dochter van Joannes Henricus Evertz en Joanna Maria Gertrudis Wirtz.

5 mei 1795: Joannes Peter van Wers getrouwd met Jenne Gertryuijdt Everts, wonende op de Holtzbroek verkocht aan Godfried Joseph Crombach sijn recht uxorio nomine van een vaet roggen jaerlijcks spreckende ten laste van de moolen en goederen in de Hamm onder Kerckraedt, sulx met last en onlagt ende dan overmits sesthien rijxdaelders coopsom gootshalder drij merck, vertiegs penning vijfthien Rijxdaelers lijcop vrindelijck afgemaelkt. Van welcke cooppenningen en aencleven den comparant bekent evernmits haerde prompt afbetaelt te wesen, daerover quitteerende caveert als rechtens met consent in d’Ervinge deser waer noodig is en constitutie in forma Actum ten mijnen woonhuijse data quo supra ter presentie van Joanna Theresia Wagener en Anna Maria Wagener als glooffwaerdige hiertoe ersochte getuijgen.
Jan van Wers kon niet schrijven dus tekende hij met een kruisje.

1796: Hij was mijnwerker, 33 jaar oud.
1797: Bij de geboorte van Johan Petrus was hij mijnwerker en woonde in de Kolbergstraat in Kerkrade.

10 augustus 1800: Peter van Wersch, echtgenoot van Joanna Eversz uit Holtzbroek leende van Mathijs Joseph Hansen, man van Helena Schirbach, woonende in den nieuwen bouw onder Kerkrade 186 francs of 60 rijxdaelders. Tegen 5% rente. Hij gaf als borg zes stukken land in Holtzbroek en de helft van het huis met tuin.
1. Een kwart land in het Holtzbroekerveld
2. Nog de hellicht van eenen halven morgen land in selve velt
3. Nog de hellicht van 55 roeden gelegen in selve veld
4. Nog een hellicht van een derde land in selve veld
5. Nog een Weijde
6. Nog een hellicht van huis en groentetuin.
1815: Toen zijn zoon Jan Peter in dienst moest was vader landbouwer.
1823: Bij de Volkstelling: Vader is koler en 63, moeder is 62. Anna Maria Josepha is 20 en Mathijs 14.. Zij wonen Spekholzerheide. 1823: hij was mijnwerker
1824: Bij zijn overlijden was hij mijnwerker.

1831: Een testament van Jeanne Everts, overleden 3 maart 1831.
Zij bezat
1: 15 roeden in het Schifferheideveld, gepacht door Henry Bosten.
2: Ook hier, gepacht door Jacques Spierts.
3: 11 roeden bouwland in Holzbroek, grenzend aan land van Henry Heller.
4: Ook hier 3 roeden grenzend aan het land van dezelfde man.
5: 7 roeden, weiland, gepacht door Henry Heller
6: Haar huis en tuin in Holztbroek.

9 maart 1834: Bij notaris Daelen zijn verschenen de kinderen en erfgenamen van wijlen Peter Vanwersch, overleden zonder testament,namelijk Peter Joseph Vanwersch, voorman, wonende bij de heer Schmits op de Straat onder Hertogenrade en Matis Joseph Vanwersch, timmerman wonende op den Holzbroek te Kerkrade.
Zij willen voldoen aan de bestaande wet op verjaring betreffende het bedrag van 186 francs of 60 rijksdaalders die ten laste waren van Peter Vanwersch ten behoeve van de heer Mattis Joseph Hansen, hierbij vertegenwoordigd door zijn dochter Petronella Hansen dat zij de lening overnemen.
Mathias Joseph Hansen was al voor 1822 overleden. Zijn kinderen woonde Nieuwstraat Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Anna Elisabeth van Wersche, gedoopt Spekholzerheide 13 januari 1793, overleden Kerkrade 23 januari 1793.
 2. Joannes Leonardus van Wersche, gedoopt Kerkrade 23 april 1794.
  April 1813: In dienst als soldaat van Napoleon in het 94e regiment infanterie de ligne, nr. 9135. Ook achternaamgenoot Nicolaas * 27 september 1793 zat bij het 94ste.
  Hij wordt ook hier Jean Leonard Van Wersche genoemd. Hij was 1,65 groot, was dagloner en woonde in Kerkrade. Hij werd in het leger fusilier. Ook met leger mee naar Duitsland waar hij gevangen genomen werd op 12 september 1813.
 3. Johannes Petrus Joseph van Wersch, geboren Kerkrade 13 juni 1797, werkman, overleden Kerkrade 9 juli 1868, 69 jaar.
 4. Anna Maria Josepha van Wersch (Vanwersch), geboren Kerkrade 9 september 1801, ongehuwd overleden Holtzbroek (=Kerkrade) 2 augustus 1828, 26 jaar oud.
 5. Johannes Matheus (Mathijs) van Wersch, geboren Kerkrade 10 oktober 1806, overleden Kerkrade 27 september 1875.
  1825: Toen hij in dienst moest was hij mijnwerker en slechts 1 meter 50  groot. Toch moest hij in dienst ondanks dat de minimale grootte voor de Militie 1 meter 55 was.
  1866/1880: Bevolkingsregister Kerkrade: Mathijs (*1806) en Pieter Joseph (*1797) wonen Holzbroek  E 192. In 1861 komt Pieter Joseph van Wersch bij hen wonen. Dat is de soldaat van Napoleon * 18 mei 1790. Hij overlijdt hier in 1862. Volgens het Bevolkingsregister is hij een neef. Maar dat kan niet. Zij behoren tot verschillende takken Pieter Joseph behoorde tot de Simpelveldse Tak. Op dit register staat overigens foutief dat Mathijs geboren is in 1807. Hij is schrijnwerker en zijn broer Pieter Joseph is arbeider geboren in 1804. Deze geboortejaren kloppen dus niet.
  1868: Mathijs zei 57 jaar te zijn bij de aangifte van het overlijden van zijn broer Piet. In werkelijkheid was  Mathijs 62 jaar. Hij was werkman.

  21 september 1875: Mathijs Van Wersch, zonder beroep, wonende in Kerkrade gaf zijn testament op aan de notaris.

  Ik geef en legateer aan de Kerkfabriek van Spekholzerheide gemeente Kerkrade in vollen eigendom een perceel bouweland gelegen op de Kordewever dicht bij Spekholzerheide groot vijf en zeventig roeden of vijftien aren negen en dertig centiaren, reinende een hoofd den spoorweg, ander hoofd den voetpad naar Vroender, een zijde Hans Pieter Giesen en andere zijde een perceel hetwelk mij ook toebehoort en zulks onder den last van in de kerk te Spekholzerheide eeuwig durend jaarlijks twee jaargetijden te doen celebreren tot rust mijner ziel en die van mijnen vooroverleden broeder Pieter Jozef Van Wersch.

  Ik benoem tot mijnen enige en algemeenen erfgenaam van al hetgeen ik buiten het vooraangehaald perceel zal nalaten aan mijnen neef Theodoor Willem Van Wersch mijnwerker wonende aan het Einde te Kerkrade. (= LTH.4).

  Ik verbied aan mijnen erfgenaam van te verkoopen of te verruilen de onroerende goederen mijner nalatenschap, vooraleer twaalf jaren na mijn sterfdag verloopen zijn.

  Mathijs overleed enkele dagen later op 27 september 1875.

  Hij kon de akte niet tekenen omdat hij het schrijven en tekenen onkundig was.

  1876: Provinciale Verslagen 1876, blz 8

  Namen van den maker of schenker: Mathijs van Wersch uit Speckholzerheide (Kerkrade) Een parceel bouwland groot 15,39 A, tot stichting van twee eeuwigdurende jaargetijden. Waarde was ƒ 230,- Hij schonk dit aan de kerk van Spekholzerheide.

  25 april 1876: Aangifte der Nalatenschap door Theodoor Willem Van Wersch.
  De baten waren ƒ 1320, de lasten en schulden ƒ 35. Het batig saldo was dus ƒ 1.285.
  Theodor Willem Vanwersch, arbeider, en halve neef van de overledene, woont Kerkrade verklaart dat op 27 september 1875 Mathijs Vanwersch is overleden en de volgende goederen nagelaten heeft alles in de gemeente Kerkrade (lees Spekholzerheide)
  1: een huis in Holzbroek D 534, 40 c.a.
  2: een gebouw aldaar D 536 40 c.a.
  3: tuin aldaar D. 547 3 aren en 0,5 c.a.
  4: boomgaard aldaar D 2406 11 aren, 90 ca
  5: bouwland aldaar D 2397 4 aren en 65 ca
  6: bouwland aldaar D 2405 3 aren en 45 ca
  7: bouwland in het bovenste Schifferheiderveld D 583 15 aren, 10ca
  8: bouwland aldaar D 2392 11 aren 35 ca
  Bi jelkaar 50 aren 30 ca.
  Theodoor was wettelijk erfgenaam voor de helft. De andere helft ging naar zijn halve nicht Maria Agnes Bucto in Holzbroek. In de kantlijn staat echter dat het Maria Agnes Bück moest zijn
  Theodoor moest ƒ 128,50 betalen aan kosten

  Aan de kerkfabriek van Spekholzerheide had Mathijs per testament bouwland D 2392 11 aren 35 c.a. geschonken onder de last van jaarlijks twee eeuwigdurende jaargetijden te doen celebreren.

  Passief: Begrafenis kerk en lijkdienst ƒ 20
  voor oppassing door vrouw Von Wersch in de laatste ziekte ƒ 15.
  Samen ƒ 35.
  Blijft over ƒ 1.285.

LT3.3. Hendrik Joseph Vanwersch, zoon van 2, geboren als filius naturalis (onwettige zoon) Kerkrade 20 oktober 1781, wonend in Vroen Nulland (ook Bleijerheide), overleden Nulland 27 maart 1852, trouwde Kerkrade 25 januari 1813 Johanna (Anna) Catharina Doveren, geboren 26 februari 1783, overleden Kerkrade 9 december 1862, dochter van een onbekende vader en van Jeanne Maria Doveren.

1784: Notaris J. F. Daelen maakte op 3 december 1784 de volgende akte op: 
Op deze dag verscheen Maria Joseph Wersch zo schreef de notaris het, en Wilhelmus Offermans, beiden wonend op de Kohlberg.

Die gene verklaren, dat d’eerste comparante uijt de wercken van den tweeden comparant een kindt ter werelt gebrocht heet met naeme Henricus Joseph, nu in het vierde jaer oudt, ende vermits sij comparanten niet geintentioneert t’zaemen houwelijck aen te gaan. Er was al besloten dat het kind ten laste van de moeder komt, maar dat Wilhelmus Offermans de kosten zou betalen voor defloratie als dote (=dwaasheid), alimentatie ende kraemcosten. Dit werd vastgesteld op 40 rijksdaalders courant à 9 Akener gulden waarvan 10 rijksdaalders voor de moeder. Zij bevestigde dat zij die al ontvangen had. De resterende 30 rijksdaalders had hij nog niet betaald. Zij eiste nu dat hij jaarlijks rente hierover ging betalen van 5%. Deze rente zal zij gebruiken tot dat haar zoon trouwt of meerderjarig is. Dan zal ook de tweede comparant op verzoek van het kind de dertig rijksdaalders uitbetalen Mocht het kind minderjarig en ongehuwd overlijden, dan gaat het hele bedrag naar de moeder.
1813: Bij hun huwelijk was hij mijnwerker en Anna was dienstmeid in Kerkrade.
De ongehuwde moeder van Hendrik, Maria Josepha van Wersch, trouwde later met Theodoor Willem Winckens. Dat deze zoon Hendrik dat waardeerde, blijkt uit de doopnamen hij aan zijn oudste zoon gaf:  Theodoor Willem. Dat zijn de voornamen van de man van zijn moeder.
Hendrik was mijnwerker en werd wegens zijn huwelijk vrijgesteld van dienst. Toen zijn zoon Pieter Joseph in dienst moest was vader nog steeds mijnwerker in Kerkrade.

1852: De dood van Hendrik Joseph Vanwersch werd op 29 maart 1852 aangegeven door bekenden en niet door zijn vrouw of kinderen. Hij was thuis overleden in Nulland op 27 maart 1852. Zijn leeftijd werd niet in de akte genoemd. Zijn vrouw leefde nog wel. Haar leeftijd stond ook niet juist op de akte: 70 jaar, terwijl zij net 69 geworden was. Waarschijnlijk was zij ziek of een ouderdomskwaal waardoor zij zelf de aangifte niet kon doen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Theodoor Vanwersch, geboren Kerkrade 11 juni 1813, volgt 4.
 2. Maria Catharina Vanwersch, geboren Kerkrade 14 oktober 1815.
 3. Anne Marie Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 22 november 1818, overleden Kerkrade 2 juni 1871, trouwde Kerkrade 12 april 1850 Jan Pieter Joseph Schlosser (Schlösser), geboren Kerkrade 30 maart 1821, overleden Kerkrade 11 januari 1865, mijnwerker,  zoon van Pieter Joseph Schlosser en Maria Theresia Scheren.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Catharina Schlösser, geboren Kerkrade 20 juli 1850, trouwde Kerkrade 22 januari 1875, Cornelius Joseph Meijs, geboren Voerendaal 11 april 1853.
  b. Hendrik Joseph Schlösser, geboren Kerkrade 17 april 1852, trouwde Kerkrade 17 november 1876 Maria Catharina Moonen.
  c. N.N. Schlösser (een meisje), overleden Kerkrade Nulland 15 juni 1854.
  d. Maria Anna Schlösser, geboren Nulland Kerkrade 5 juni 1856.
  e. Mathijs Joseph zegge Jan Joseph Schlösser, geboren Kerkrade 11 mei 1859 trouwde Kerkrade 22 februari 1884 Maria Josepha Schings, dochter van Willem Joseph Schings en Maria Christina Hubertina Brul.
  f. Josephina Schlösser, geboren Nulland Kerkrade 11 april 1862.
 4. Jan Pieter Joseph Vanwersch, geboren 12 januari 1819, overleden 1820.
 5. Mathias Joseph Vanwersch, geboren Vroen Nulland (= Kerkrade) 26 januari 1821. volgt 4a.
 6. Pieter Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 29 september 1823, volgt 4b.
 7. Anna Catharina Vanwersch, geboren Kerkrade 22 augustus 1826, overleden ziekenhuis Aken 27 augustus 1889, 62 jaar, trouwde Aken 28 april 1853 Johan Peter Knops, overleden voor 1889.

LT3.3a. Petrus Josephus van Wersche, zoon van 2a, gedoopt Kerkrade 11 februari 1790, overleden Klinkheide /Kohlscheid 44 jaar, 31 juli 1833, trouwde 1: Kerkrade 13 mei 1813 Maria Josepha Rutten, geboren Kerkrade 17 april 1797, dochter van Johannes Rutten en Maria Josepha Cremers, trouwde 2: Heiden 26 mei 1832 Anna Catharina Bremen, geboren Kohlscheid circa 1806, overleden Klinkheide / Kohlscheid 25 januari 1882, dochter van Johann Joseph Breemen en Maria Josepha Schröder.

1797: Bij de geboorte van Johannes Petrus was hij mijnwerker en zij woonden in de Koolbergstraat in Kerkrade.
1833: Vóór de geboorte van hun laatste kind was vader overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade (buurtschap Pesch) 3 oktober 1813, trouwde Pannesheide 11 november 1853 Maria Anna Armkreutz, geboren Kohlscheid 6 april 1920, dochter van Leonard Joseph en Anna Maria Paffen.
 2. Maria Josepha Vanwersch, geboren Pesch (Kerkrade) 1 januari 1816, overleden Heggen (Herzogenrath) 26 november 1889, trouwde Eschweiler 2 december 1846 Peter Josef Esser / Eesser, overleden vóór 1881.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 3. Heinrich Josef Vanwersch, geboren 1825, volgt 4c.
 4. Katharina Josepha Vanwersch, geboren Kohlberg 22 februari 1819, overleden Herzogenrath, 26 oktober 1910, trouwde Herzogenrath 20 juli 1850 Anton Joseph Krings, geboren Kerkrade 12 februari 1811, zoon Johanna Christina Krings.
  Hij was al eerder getrouwd met Maria Catharina Rehan.
  1883: Bron: CBG politieblad:
  Anna Catharina van Weersch, weduwe van Antoon Krijns, oud 62 jaren, wonende te gehucht Straas, gemeente Herzogenrath (Pruisen), is bij vonnis van de Arrond.Rechtbank te Maastricht, dd. 3 oct 1883. jl. bij verstek gewezen, wegens eenvoudigen diefstal, veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf.
  De Officier van Justitie te Maastricht verzoekt opsporing, aanhouding en bericht.

 5. Johann Joseph Vanwersch, geboren Kohlberg 15 juni 1821, volgt 4d.
 6. Maria Agnes Vanwersch, geboren Kohlberg 20 april 1824, overleden Maubach (Herzogenrath) 14 maart 1885, trouwde Herzogenrath 15 november 1851 Heinrich Kuchem, geboren Herzogenrath 1 juli 1827, zoon van Egidius Kuchem en Gertrud Plum.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

  Uit dit tweede huwelijk werden geboren
 7. Anna Maria Josepha van Wersch / Vanwersch, geboren Klinkheide 26 augustus 1832,  trouwde Pannesheide 31 juli 1858 Mathias Gudenrath / Gutenrath, geboren Aken 28 februari 1836,  zoon van Joseph Gutenrath en Thecla Graff.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 8. Leonard Vanwersch, geboren 11 december 1833.

LT3.3b. Johann Peter Vanwersch, zoon van 2a, geboren circa 1804, trouwde 30 jaar oud Herzogenrath 23 augustus 1834 Maria Sibilla Huppertz (Hupperts, Hüppertz), geboren Kerkrade circa 1806, 29 jaar oud bij haar huwelijk, dochter van Peter Hupperts en Maria Gertruijd Krings.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Magdalena Vanwersch, geboren Horbach (D) 21 december 1835, overleden Mariadorf (=Hoengen) 22 november 1914, trouwde Herzogenrath 22 oktober 1864 Peter Joseph Kuchem, mijnwerker, geboren Herzogenrath Bierstrasse 3 juni 1836, zoon van Egidius Joseph Kuchem en  Maria Gertrude Plum.
  Een andere zoon van dit echtpaar Kuchem/Kuchen trouwde ook Maria Agnes Vanwersch, zie LT3-3a.6.
 2. Mathias Joseph Vanwersch, geboren Herzorgenrath 3 mei 1837, volgt 4e.
 3. Peter Joseph Vanwersch, mijnwerker, geboren Herzogenrath 27 maart 1840. volgt 4f.
 4. Gertrud Vanwersch, geboren Herzogenrath-Pesch 16 augustus 1843, gedoopt Herzogenrath 18 augustus 1843, overleden Mariadorf (=Hoengen) 21 augustus 1914, trouwde 1: Herzogenrath 12 februari 1870 Peter Joseph Kochs, geboren Hofstadt 8 oktober 1836, overleden, zoon van Johannes Leonard Kochs en Anna Theresia Froisch, trouwde 2: Eschweiler 13 februari 1873 Johann Hermans /Hermanns, mjjnwerker. overleden voor 1917.

LT3.3c. Joannes Petrus Josephus van Wersche, zoon van 2b, gedoopt Kerkrade 18 september 1788, trouwde Herzorgenrath 6 oktober 1814 Anna Gertrude Geusen, gedoopt Afden 26 augustus 1791, dochter van Joannes Josephus Geusen en Maria Agnetis Ploum.

1806: Toen hij in dienst moest was hij mijnwerker in zijn woonplaats Kerkrade.
1814: Bij hun huwelijk was hij mijnwerker en woonde in Kerkrade en was 25 jaar. Zij was dagloonster en woonde  in Herzogenrath. Zij was 23 jaar. Hij wordt in de huwelijkse akte Petrus Josephus van Wersch en Vanwersch genoemd.
1818: Bij het overlijden van zoon Nicolas was vader mijnwerker en 30 jaar oud.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nicolas Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade18 juli 1815, overleden Herzogenrath 11 april 1818 en begraven 12 april 1818.
 2. Joannes Jacobus van Wersch, geboren en gedoopt Afden 29 november 1818, doopgetuigen Jacobus Geusen (oom van moederszijde) en Anna Catharina Kreuzer (grootmoeder uit Kerkrade), overleden Herzogenrath 28 juli 1821 en begraven 29 juli 1821.
 3. Henricus Joseph van Wersch, gedoopt Afden 21 februari 1821, doopgetuigen Henricus Josephus van Wersch (oom van vaderszijde) en Maria Elisabeth Bünger, overleden Herzogenrath / Weiden 21 juni 1879.
 4. Maria Sibylla van Wersch, gedoopt Afden 6 april 1822, kort daarna overleden.
 5. Maria Sybilla Josepha van Wersch, geboren en gedoopt Weiden 6 september 1823, doopgetuigen Josephus Körver uit Kerkrade en Maria Sybilla van Wersch uit Richterich, trouwde Herzogenrath 15 november 1849 Johann Joseph Mühlenberg, geboren Maastricht 6 juli 1819, zoon van Paul Mühlenberg en Gertrud Schroers.
  Blijkbaar overleed Maria Sibilla vóór 1862 want Johann trouwde 8 augustus 1862 voor de tweede maal, nu met Sibilla Leesmeister.
  Uit dit huwelijk werden oa geboren
  a. Anna Katharina Muhlenberg, geboren Herzorgenrath 24 juni 1856.
  b. Maria Kunigunda Mühlenberg, geboren ca 1859, ongehuwd overleden 51 jaar, Herzogenrath 18 mei 1910.
  c. Peter Josef Muhlenberg.
 6. Andreas Joseph van Wersch, gedoopt Afden 23 mei 1826, doopgetuigen Andreas Joseph Bye en Elisabeth van Wersch, overleden Herzogenrath 6 mei 1827 en 8 mei 1827 begraven.
 7. Anna Catharina Josepha van Wersch, geboren en gedoopt Afden 11 maart 1828, overleden Merkstein 22 oktober 1884, 56 jaar, trouwde Afden 16 november 1851 Henricus Joseph Goetgens / Göttgens, geboren Noppenberg 1827, overleden Merkstein /Noppenberg 15 november 1881, zoon van Anton Göttgens en Maria Agnes Zanders.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Gertrud Göttgens (Goettgens) gedoopt Merkstein 15 juli 1853
  b.. Magdalena Gertrud Göttgens (Goettgens) gedoopt Merkstein 31 juli 1854.
  c. Christian Joseph Göttgens (Goettgens) gedoopt Merkstein 16 november 1855, trouwt Herzogenrath 33 jaar oud, 5 oktober 1889 Helena Hennes, 37 jaar.
  1881: Geeft het overlijden van zijn vader aan. Hij is mijnwerker en woont Noppenberg
  1884: Hij geeft het overlijden van zijn moeder aan. Hij is mijnwerker en woont Noppenberg met zijn moeder.
  d. Maria Sibylla Göttgens  geboren Noppenberg 14 juli 1858.
  e. Jacob Göttgens geboren Noppenberg 6 september 1859.
  f. Maria Agnes Göttgens  geboren Noppenberg 25 augustus 1860.
  g. Anna Gertrud Göttgens geboren Noppenberg 18 december 1866.
  h. Peter Joseph Göttgens geboren Noppenberg 30 augustus 1868, overleden 25 jaar oud, Afden, Ziekenhuis Bardenberg 28 november 1893 trouwde Maria Katharina Schillings.
 8. Maria Agnes van Wersch, gedoopt Afden 15 februari 1831, doopgetuigen Goswinus Josephus Wolf en Maria Mechtildis Geusen, overleden Freund 14 februari 1897, trouwde Bardenberg 25 augustus 1857 Peter Mathias Becker, overleden Brändchen, parochie Brand 6 januari 1880, 54e levensjaar, dus geboren 1826, begraven 10 januari 1880, hoogovenarbeider, zoon van Johann Mathias Becker en Maria Helena Blassen.
  Bij zijn graf stonden zijn vrouw, acht nog meeste onmondige kinderen en drie broers/zussen
  Uit dit huwelijk werden oa. geboren
  a. Maria Anna Beckers, gedoopt Brand, Aken, 14 mei 1867.
  b. Johann Mathias Becker, geboren Bardenberg ca 1857, overleden Brand, 51 jaar 25 oktober 1908.
  c. Wilhelm Becker, geboren Brand.
  1897: Geeft overlijden aan van zijn broer Peter. Wilhelm is Tuchweber en woont in Freund.
  d. Maria Helena Becker, geboren Brandt Aken
  e. Peter Joseph Becker, geboren ca 1867, overleden Freund 11 april 1897.

LT3.3d. Henricus Joseph (Hendrik) van Wersche, zoon van 2b, gedoopt Kerkrade 16 april 1790, trouwde Herzogenrath 7 juli 1819 Anna Maria Josepha Rehan / Rehahn, Rehaen, geboren circa 1790,  dochter van Johann Leonard Rehan en Anna Catharina Poolen.

1808: Toen hij werd opgeroepen voor militaire dienst, kreeg hij wegens kliergezwellen vrijstelling.
1819: Bij hun huwelijk was hij 29 en mijnwerker en zij was ook 29 jaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Vanwersch, geboren Klinkheide (D) 6 februari 1829, woonde in Stolberg en kwam uit Kohlscheid, trouwde in Röhe bij Eschweiler (D) 16 februari 1855 Heinrich Pütz, geboren Morsbach 27 juli 1832, woonde in  Stolberg, kwam uit Würselen (D), zoon van Cornelius Pütz en Maria Agnes Wirtz.
  Uit dit huwelijk werden  geboren
  a. Peter Josef Pütz, geboren Stolberg 14 augustus 1856, gedoopt Stolberg 15 augustus 1856.
  b. Maria Sibilla Pütz, geboren Stolberg 6 maart 1864, overleden Stolberg 16 oktober 1865.
  c. Catharina Pütz, geboren Stolberg 20 mei 1866.
  d. Leonhard Pütz trouwde Stolberg 16 augustus 1885 Anna Sistenich uit Stolberg.
 2. Maria Katharina Josepha Vanwersch, overleden Stolberg 25 oktober 1896, trouwde Röhe 12 augustus 1850 Heinrich Josef Horbach, zoon van Adam Horbach en Elisabeth Franzen.
 3. Maria Sibilla Josepha Vanwersch / Vonwersch, geboren Kerkrade 11 mei 1834, overleden Stolberg 1 december 1901,
  trouwde 1: Röhe 22 september 1854 Matthias Heinrich Fest (Fess), geboren 1834, overleden Stolberg 13 mei 1872, zoon van Wilhelm Fest en Anna Maria Schaffrath.
  trouwde 2: 6 april 1873 (op de huwelijksakte staat dat zij dispensatie hebben gekregen vanwege de gesloten tijd; het was vastentijd) Peter Schiffer, geboren Kerpen 4 maart 1835, weduwnaar, komt uit Kerpen (D), woont in Stolberg, zoon van Ferdinand Schiffer en Caecilia Leers.
  Uit het eerste huwelijk werden  geboren
  a. Peter Josef Fest, geboren Stolberg 24 november 1854, gedoopt 25 november 1864, overleden Stolberg 11 mei 1855, begraven 14 mei 1855
  b. Arnold Fess (Fest), geboren Stolberg 17 maart 1858, overleden Stolberg 31 december 1864.
  c. Theresia Fess, geboren Stolberg 23 december 1860, overleden Stolberg 29 december 1864.
  d. Catharina Fest, geboren Stolberg 18 december 1862 ,overleden Stolberg 26 mei 1864.
  e. Johann Fest, geboren Stolberg 8 maart 1865.
  f. Johann Josef Fest, geboren Stolberg 11 september 1867, overleden Stolberg 17 februari 1870 , 21 jaar.
  g. Peter Fest, gedoopt 12 oktober 1869, overleden Stolberg 24 februari 1870.
  h. Katharina Fest, geboren 12 oktober 1869, overleden Stolberg 10 juli 1870.
  i. Peter Hubert Fest geboren 3 januari 1871, overleden Stolberg 22 april 1872.
  Uit het tweede huwelijk
  j. Heinrich Schiffer, geboren Stolberg 6 juni 1873.
 4. Peter Josef Vanwersch, geboren Herzogenrath 7 oktober 1833, volgt 4g. 

LT3.3e. Hendrik Joseph Vonwersch, zoon van 2b, geboren Coolberg / Kohlberg onder Maastricht 15 januari 1802, overleden vóór 1854, trouwde Herzogenrath 6 september 1834 Anna Maria Josepha Göttgens / Goessgens Goettgens, geboren Kerkrade 23 september 1806, overleden Herzogenrath 27 juni 1876, dochter van Heinrich Göttgens en Anna Catharina Nussbaum (Nuszbaum).

1834: Bij hun huwelijk was zij 26 en hij was 30. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Katharina Vanwersch, geboren Herzogenrath Maubach 14 oktober 1834, overleden Maubach (Herzogenrath) 28 november 1904, trouwde Herzogenrath 21 april 1860 Anton Joseph Rehahn / Rehann, geboren Herzogenrath 25 maart 1834, overleden 53 jaar, Herzogenrath 12 juli 1887, zoon van Johann Joseph Rehahn en Maria Catharina Mertens.
  Uit dit huwelijk werden o.a. geboren
  a. Anna Josepha Rehahn, trouwde Herzogenrath 6 april 1855 Caspar Schorn.
  b. Carl Rehahn, geboren Maubach 1873, overleden Herzogenrath 24 juni 1876.
  c. Peter Joseph Rehahn, geboren Maubach ca 1876, overleden 18 mei 1897.
  1897: zijn overlijden op 22 mei 1897 aangegeven door de politie. Hij was mijnwerker.
 2. Johanna Catharina Vanwersch, geboren 13 juni 1836.
 3. Anna Maria Josepha Vanwersch, geboren Herzogenrath 28 augustus 1838
 4. Maria Sibilla Vanwersch, geboren Herzogenrath-Maubach 4 januari 1841, overleden Heggen (=Herzogenrath) 30 juni 1883, trouwde Herzogenrath 19 oktober 1861 Michael Joseph Kochs, geboren Herzogenrath-Pesch 28 september 1839, mijnwerker, zoon van Heinrich Joseph Kochs en Anna Maria Mertens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Josepha Kochs, geboren Langerwehe 26 september 1862,
  overleden Herzogenrath 16 juli 1938.
  b. Catharina Kochs, geboren Heggen geboren ca 1865, trouwde kerk Herzogenrath 19 februari 1898 Mathias Joseph Reuschenberg.
  c. Maria Josepha Kochs, geboren Heggen ca 1868, overleden 14 jaar Herzogenrath 26 januari 1882.
  d. Maria Katharina Kochs, geboren Heggen 1874, overleden Herzogenrath 2 december 1883.
  e. Anton Joseph Kochs, geboren ca 1877, trouwde 28 jaar, Herzogenrath kerk 27 mei 1905 Maria Katharina Dovern.
  f. Elisabeth Kochs, geboren Heggen ca 1880, overleden 29 jaar Herzogenrath 17 mei 1909.
 5. Pieter Josef Vanwersch, geboren Maubach februari 1846, volgt 4h. 

LT3.4. Theodor Vanwersch, zoon van 3, geboren Kerkrade 11 juni 1813, overleden Kerkrade 30 april 1882, mijnwerker, trouwde Kerkrade 16 oktober 1861 Anna Catharina Josepha Pagen / Paggen, geboren Ubach over Worms 17 maart 1827, overleden in haar woning te Eind, Kerkrade 17 juni 1905, dochter van Adam Pagen en Maria Catharina Josepha Gotland.

1813: Hij werd vernoemd naar zijn opa. Zijn oma trouwde als ongehuwd moeder met Theodoor Willem Winckens. Vandaar dat de vader van Theodor zijn zoon naar zijn stiefvader noemde.
1861: Toen zij trouwden was hij 48 en zij 34. Hij was werkman en zij werkvrouw.
1862: Bij de geboorte van Adam werd vader door de ambtenaar
Theodor Willem Vanwersch genoemd en foutief was hij 40 jaar. Hij was koolwerker en hij kon niet schrijven.

20 december 1866: Voor notaris Daelen in Kerkrade verscheen Willem Vanwersch, man van Anna Catharina Pagen, die van de weduwe Maria Gertrud Wollewever, weduwe van Leonard Görtzen, werkvrouw, wonend aan het Einde in Kerkrade, haar huis en tuin C 1606 en C 1609 voor ƒ 40 kocht. Tegenwoordig staan hier appartementen .Het huis van Willem stond waar nu de nummer 79 of 81 is. Het was destijds vrijwel het laatste huis aan deze straat die begin 19e eeuw Einderweg heette.
Hij was mijnwerker. Het huis ligt tussen de Einderweg en het voetpadje naast Niesters.

16 mei 1867: Hij kocht van Hendrik Jozef Savelberg, grondeigenaar en burgemeester van Kerkrade die op de pachthoeve Kloosteranstel woonde, een stukje grond voor ƒ 10.

1873: Bij het overlijden van hun zoon Hendrik was hij mijnwerker.

1883: In het boekje van de pastoor waarin hij de namen van zijn parochianen opschreef, staat voor de naam van Theodoor een X, als teken dat hij overleden is.Hij woonde Eind 123. De pastoor noemde zijn vrouw M. Cath. Pafen. Er waren toen twee zonen in huis Adam 20 en Math. Jos. 20 jaar.

1901: Voor notaris Moors  kwamen moeder en haar twee zonen. Het was 14 januari 1901. De weduwe en haar twee kinderen delen het stuk bouwland die zij ieder van de helft bezitten gelegen in het Haarveld in Kerkrade waarvan de waarde ƒ 400,- was (Het echtpaar 2x ƒ 100,-) en de twee kinderen voor ieder ƒ 100,-) In deze akte staat dat haar man op 28 april 1881 overleden was, terwijl de akte van de Burgerlijke Stand 30 april zei. Althans dat zeiden de twee niet verwante aangevers. De weduwe kreeg het levenslange vruchtgebruik en de kinderen kregen ieder daarvoor ƒ 50,-.

Zij kon niet schrijven dus deze akte ok niet tekeken en hoewel de notaris in de akte steeds Van Wersch had geschreven tekende Adam met A van Wersch en Mathijs met M.G. Vanwersch. Twee verschillende schrijfwijzen in één gezin.

1905: Voor notaris Moors verkocht de weduwe Van Wersch en haar twee zonen Adam en Mathias Jozef Van Wersch hun huis en tuin aan Het Einde in Kerkrade aan de hoogste bieder. In de overeenkomst stond onder meer dat het laatste bod (zal) ten minste zes maal zonder verhoging zijn opgeroepen. Ook stond er in dat de verkopers over het bod een half uur mochten nadenken. Het huis met de tuin werd voor ƒ 850 verkocht aan Hubert Joseph Wijnen, mijnwerker, getrouwd met Maria Josepha Quaedvlieg die beiden ook aan Het Einde in Kerkrade woonden. Moeder Pagen kon niet schrijven. Haar beide zonen konden dat wel. Adam ondertekende met A van Wersch, Mathias met M J Vanwersch. Twee dagen later overleed hun moeder. Het huis kon per 1 oktober 1905 geaccepteerd worden.

het einde kerkrade

Het archief Kerkrade schreef: De naam Einde komt reeds in 1475 voor als ‘an geyn Ende’. In de volksmond spreekt men nog steeds van ‘a jen Eng’ (eng is het dialectwoord voor einde). Dr. W. Roukens schrijft hierover: ‘Bekijken wij nu de interessante kaart van 1775, dan zien wij duidelijk Kerckrode nog als kern van het oude Rode en dan ligt de ing juist aan het einde van die oude kom-nl. Plein met ‘ronge pool’ en omliggende huizen én kerk-welke wij nog altijd het ‘dörrep’ noemen. Zo is a jen ing op te vatten als: aan het einde van het oude gerooide nederzettingsgebied, dat zich aan het einde van het dorp bevindt’.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Adam Vanwersch, geboren Kerkrade 11 december 1862, volgt 5.
 2. Mathijs Joseph van Wersch, geboren Kerkrade 12 januari 1866, volgt 5a.
 3. Hendrik Josef van Wersch, geboren Kerkrade 21 augustus 1873, overleden Kerkrade 21 augustus 1873.

LT3.4a. Mathijs Joseph Vanwersch, zoon van 3, geboren Kerkrade 26 januari 1821, mijnwerker, overleden Mariagrube (=Hoengen) 13 oktober 1882, trouwde Hoengen Eschweiler 5 februari 1852 Maria Josepha Hubertina Roemer (Römer), geboren Langweiler 16 juli 1826, dochter van Paulus Römer en Maria Magdalena Beys.

1840: In dit jaar werd hij 19, dus moest hij zich inschrijven voor de Nationale Militie. Hij was mijnwerker. Hij kreeg een jaar vrijstelling wegens zijn lengte (er staat: wegens gebrek aan maat). Hij was 1,46. De minimale maat was 1,55. Hij had bruin haar.
1852: Bij de geboorte van Maria was vader koolwerker in Nulland en 31 jaar. In het kerkboek dopen staat dat zij getrouwd waren in Huy (B).
1854: Bij de geboorte van Frans was vader 33 jaar en koolwerker. Zij woonden in Nulland.
1860: Op de geboorteakte van zoon Christian staat onderaan: …na door ons aan hen alle gedaane voorlezing, heeft de  Vader verklaart niet te kunnen schrijven. Ook wist hij zijn leeftijd niet. Op deze akte staat dat hij 36 jaar oud was, dus zou hij in 1785 geboren zijn. In werkelijkheid was Hendrik 40 jaar.
1882: Zij wonen in Mariadorf 68. De achternaam van zijn vrouw werd door de ambtenaar als Römer opgeschreven. Mathijs was een invalide mijnwerker volgens haar overlijdensakte. De aangifte van overlijden werd door zoon Wilhelm gedaan die ook mijnwerker was.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina van Wersch, geboren Hoengen Eschweiler 2 oktober 1851, trouwt 17 oktober 1872 Höngen Eschweiler Christian Joseph Funken, geboren Klinkheide 4 augustus 1837, overleden 63 jaar, Hoengen 29 juni 1901, zoon van Mathias Anton Funken en Agnes Lutgens.
  1941: Eine Altersjubilar in
 Mariadorf , 3 Oct. Dieser Tage wurde Frau Witwe Katharina Funken geborene Vanwersch 90 Jahre alt. Mit Stolz trägt das Geburtstagskind das goldene Ehrenkreuz des deutschen Mutter. Vierzehn Kindern hatte sie das Leben geschenkt. Davon leben heute noch sechs. Mit regem Interesse nimmt die Jubilarin, die sich heute noch äußerst frisch fühlt, Anteil am heutigen Zeitgeschehen Wir gratulieren.

  Uit dit huwelijk werden o.a. geboren
  a. Anna Catharina Funken, geboren april 1878, overleden acht jaar en 7 maanden Höngen 10 november 1886.
  
b: Caroline Funken, geboren december 1884, overleden Höngen 18 november 1885.
  
c: Maria Josepha Funken, geboren januari 1876, overleden Hoengen 11 augustus 1876.
  d: Katharina Funken, geboren Mariadorf ca 1898, overleden 28 jaar Hoengen 21 februari 1918 , trouwde Johann Hubert Otten.
  
e: Josef Funken, geboren Mariagrube 11 december 1887, overleden na 4 uur Mariagrube 11 december 1887
  
f. Anton Joseph Funken, geboren Mariadorf januari 1877, overleden Hoengen 8 december 1877.
  g. Maria Funken, geboren Mariagrube 30 juli 1891, overleden 4 dagen oud Höngen 2 augustus 1891.
  
h: Franz Funken.
 2. Maria Magdalena Vanwersch, geboren 17 december 1852, overleden Mariadorf (=Hoengen) 22 mei 1929,  trouwt Höngen (Hoengen) Eschweiler (D) 21 juni 1872 Reiner Spiertz overleden 54 jaar Hoengen 10 januari 1905 zoon van Gottfried Spiertz en Maria Anna Savels.
  Uit dit huwelijk o.a. geboren
  a. Anna Margaretha Spiertz, geboren Mariagrube februari 1888, overleden 1 jaar en 5 maanden oud, Hoengen 11 september 1889.
  b. Maria Anna Spiertz, geboren Mariagrube ca augustus 1891, overleden 10 weken oud, 30 oktober 1891.
  c. Mathias Spiertz, overleden Mariagrube 23 juni 1893.
  d. Joseph Spiertz
  e. Katharina Spiertz, geboren Mariadorf ca 1887, overleden 29 jaar, Mariadorf 15 december 1910 trouwt Anton Hubert Wirtz
 3. Frans Joseph Vanwersch, geboren 14 maart 1854, volgt 5b.
 4. Christan Vonwers, geboren Hoengen 20 december 1860.
 5. Wilhelm Vonwersch, geboren Hoengen Eschweiler 1 maart 1863, volgt 5c.
 6. Kaspar Joseph van Wersch 1 juni 1865, volgt 5d. 

LT3.4b. Pieter Joseph Vanwersch, zoon van 3, geboren Kerkrade 29 september 1823, mijnwerker, overleden Kerkrade 23 oktober 1890, trouwde Kerkrade 13 januari 1854 Petronella Fredenberg, geboren 11 april 1834, overleden Kerkrade 22 januari 1893, dochter van Johan Fredenberg en Margaretha Kleinen.

1841: Toen hij in dienst moest was hij mijnwerker in zijn woonplaats Kerkrade. Hij kreeg echter vrijstelling voor een jaar wegens zijn lengte. Hij was slechts 1 meter 47 groot.
1855: Bij de geboorte van Willem Joseph werd vader in de geboorteakte ook Willem Joseph in plaats van Pieter Joseph genoemd. Vader was 31 jaar.
1865: Hij woonde, als mijnwerker, met zijn gezin in Frohlinde bij Castrop (D), 170 km van Kerkrade.
1866: Op 20 maart 1866 werd hij wegens mishandeling veroordeeld tot één dag gevangenisstraf. De aanleiding van de mishandeling was wanbetaling. Pieter Joseph Weersch (er stond geen van) was toen 42 jaar oud, mijnwerker en wonend in Högen in Pruissen.
1887: Zij kwamen vanuit Herne terug naar Kerkrade en gingen in Klein Nulland wonen.
1893: Een maand na het overlijden van hun moeder verkochten de kinderen via notaris Moors op een veiling van 6 maart 1893 het ouderlijk huis met tuin in Klein Nulland en landbouwgrond in Anders te Schiffelheiveld.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 2 april 1855, overleden Kerkrade 11 januari 1860.
 2. Mathijs Joseph Vanwersch, geboren 8 januari 1857, volgt 5e.
 3. Anna Maria Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 14 oktober 1858, overleden Kerkrade 4 april 1939, trouwde Höngen 9 juni 1882 Johan Jozef Kerschgens (Kersgens, Kerschges) geboren Bardenberg 3 mei 1857, overleden Nulland 27 juni 1916.
  kerscchgens
  1896
  28 maart 1896: Jozef Kerschgens, mijnwerker, woont Nulland en zijn door hem te deze bijgestaan en gemachtigde echtgenote Maria Van Wersch, leenden van Mathilde Finake, dienstmeid wonende te Haelen ƒ 50 binnen vier jaren terug te betalen en jaarlijks te betalen rente van 5%.
  Als borg: Tot zekerheid deze hoofdsom
  van de der interesten en kosten, verklaarden de comparanten solidairlijk en onder afstandoening van alle voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing in behoeve van de schuldeischeres en met toestemming in de inschrijving eene eerste hypotheek te vestigen op:
  Op hun huis met erf en tuin in Klein Nulland sectie E 651 en 652 en rechts hun handtekeningen:
  1913:
  Zij gingen vanuit Kerkrade naar het (toen Duitse) Nuland. Moeder Anna Maria Josepha met haar man Johann Joseph Kerschgens. Hij was invalide vanwege een mijnongeluk. Hun jongste zoon Heinrich, geboren 1899, en dochter Wilhelmina, geboren 1893, gingen als enigen mee.

  Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren
  a. Maria Josefa Kersgens, geboren Lutgendortmund december 1883, overleden Lutgendortmund 5 januari 1884 11 maanden en 13 dagen.
  b. Maria Petronella Kersgens, geboren Herne Pruisen 13 oktober 1884, overleden Kerkrade 12 september 1920, trouwde Kerkrade 12 juni 1914 Max Alfred Endler geboren Freiburg, (D)
  c. Maria Theresia, geboren ca 1887, overleden Kerkrade 22 maart 1894.
  d. Anna Barbara Kerschgens, geboren Herne, Pruisen,ca 1890 trouwde Kerkrade 8 april 1910 Josef Zeck, geboren Düsseldorf, zoon van Karl Heinrich Zeck en Klara Würzbürger.
  Hij was tevens weduwnaar van Maria Agnes Zander . Zij was 20 en fabrieksarbeider, wonende in Kerkrade.
  e. Frederik Willem Kerschgens, geboren Kerkrade 17 februari 1891, overleden Kerkrade 10 oktober 1972, trouwde Kerkrade 26 september 1913 Agnes Brouwers, dochter van Johan Brouwers en Maria Anna Steinbusch
  1913: Hun huwelijk: Hij was mijnwerker in Kerkrade en zij was 20 en fabriekarbeidster.
  f. Wilhelmina Kerschgens, geboren Kerkrade 12 april 1893, overleden Bleijerheide 23 december 1955, trouwde Kerkrade 5 mei 1916 Cornelis van der Velden, geboren Joanna Errens.
  1937: Het huwelijk werd in maart ontbonden.
  g. Maria Kerschgens, geboren Kerkrade 25 juli 1894, overleden Kerkrade 21 maart 1895.
  h. Mathijs Joseph Kerschgens, geboren Kerkrade 9 januari 1896, overleden Kerkrade 11 januari 1896, 2 dagen oud.
  i. Maria Elisabeth Kerschgens, geboren Kerkrade 22 januari 1897, overleden Kerkrade 23 januari 1897, 1 dag oud (tweeling met Gertrudis).
  j. Gertrud Kerschgens, geboren Kerkrade 22 januari 1897, overleden Kerkrade 23 januari 1897 (idem) 1 dag oud (tweeling met Maria Elisabeth)
  k. Levenloos geboren en overleden Kerkrade (Klein Nulland) 27 juli 1898.
  l. Hendrik Jozef Kerschgens, geboren Kerkrade (Klein Nulland) 11 december 1899.
  m. Maria Margaretha Kerschgens, geboren Kerkrade 5 juni 1902, overleden Kerkrade 12 oktober 1902.
 4. Willem Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 11 maart 1861, volgt 5f.
 5. Maria Catharina Vanwersch, geboren Kerkrade 9 augustus 1863, overleden Kerkrade 1 juni 1864.
 6. Martin Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 23 mei 1865, overleden 12 ¾ jaar, Höngen 15 maart 1878.

LT3.4c. Heinrich Josef Vanwersch, zoon van 3a, woonde in Stolberg en kwam uit Herzogenrath, geboren 1825, overleden Stolberg 7 december 1860, trouwde Röhe (bij Eschweiler) 8 augustus 1852 Katharina Elisabeth Fratzel, woonde in Stolberg, en kwam uit Breinig (D), dochter van Arnold Fratzel en Theodora Sauer.

Op één na overleden al hun kinderen enkele maanden na hun geboorte.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria van Wersch, geboren Stolberg 12 september 1852, overleden Stolberg 25 juli 1853.
 2. Anna Katharina Vanwersch, geboren Stolberg, 18 mei 1854, overleden Stolberg 17 augustus 1854.
 3. Anna Katharina Vanwersch, geboren  Stolberg 31 mei 1855, overleden Stolberg  30  januari 1856.
 4. Anna Maria Vanwersch, geboren Stolberg, 23 december 1856, overleden Stolberg 16 juni 1857.
 5. Katharina Vanwersch, geboren Stolberg 1 april 1858, overleden Düsseldorf Kaiserwerth 23 juni 1936, trouwde Hermann Josef Esch, geboren Düsseldorf 7 november 1856, overleden 74 jaar, Düsseldorf 3 januari 1931.
  Uit dit huwelijk o.a. werd geboren
  a. Agnes Esch, geboren Düsseldorf ca dec 1893 of januari 1894, overleden Düsseldorf 12 maart 1895.
 6. Franz Joseph van Wersch (Vanwersch), geboren Stolberg, 23 december 1860, overleden Stolberg 27 december 1861.

LT3.4d. Johann Joseph Vanwersch, zoon van 3a, geboren Kohlberg 15 juni 1821, overleden Eschweiler 10 juni 1877, trouwde Heiden 6 september 1850 Johanna Gertruda Küsters, geboren Klinkheide 15 juni 1815, overleden 21 februari 1891, dochter van Leonard Küsters en Maria Anna Laven.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maria Gertrud van Wersch geboren Klinkheide 26 mei 1848, overleden Eschweiler 10 november 1905, trouwde Eschweiler 23 september 1871 Michel Ferber geboren Oberhehl (D) 14 november 1844, overleden vóór 1905, zoon van Nicolas Ferber en Getrud Buecheler.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Christina Faerber, geboren 2 februari 1871.
  b. Jacob Ferber, geboren Eschweiler 24 januari 1872/
  c. Anna Maria Ferber, geboren Eschweiler 5 oktober 1873.
  d. Joseph Ferber/
  e. Elisabeth Forber, geboren Jonenberg, juni 2883, overleden Eschweiler 3 november 1883.
  f. Jakob Ferber, geboren Ichenberg = Eschweiler april 1889, overleden Eschweiler 27 september 1889/
  g. Mathias Ferber, geboren Ichenberg = Eschweiler ca december 1890, overleden 5 maanden oud Eschweiler 1 april 1891.

LT3.4e. Mathias Joseph Vanwersch, zoon van 3b, geboren Herzogenrath 3 mei 1837, overleden Maubach (Herzogenrath) 5 januari 1885, trouwde Herzogenrath 24 januari 1861 Maria Sibilla Barwasser / Bärwässer, geboren Herzogenrath Strass 17 maart 1826, overleden 10 juli 1891, dochter van Christian Joseph Barwasser en Anna Maria Josepha Stallmann.

1878: Op 19 april 1878 stond haar naam (Maria Barwasser) op het politieblad van Maastricht, samen met vier andere vrouwen die allen in Straat (Strass) Herzogenrath woonden. Zij werden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in Maastricht van 29 maart 1878 wegens eenvoudigen diefstal in vereeniging gepleegd, bij verstek veroordeeld ieder tot eene gevangenisstraf van een dag. De officier van justitie te Maastricht verzoekt opsporing, aanhouding en berigt.
De andere vrouwen waren: Sophia van Wersch, de vrouw van Peter Essers, Catharina van Wersch, de vrouw van  Reethaan (Rehahn), Sibilla van Wersch, de vrouw van Jozef Coockem,. Louisa Frederichs (geen echtgenoot genoemd).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helena Vanwersch, geboren Strass, 9 november 1862, overleden Herzogenrath 19 januari 1933, 70 jaar, trouwde 23 jaar oud Herzogenrath 13 oktober 1885 Ludwig Vorstedt, geboren Kohlberg 24 juli 1859, overleden 49 jaar, Kohlberg 7 december 1908, zoon van Frans Josef Vorstedt en Anna Catharina Wiertz.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Johan Joseph Vorstedt, geboren ca 1889, overleden 1956, trouwde 19 jaar oud Herzogenrath 30 januari 1908 Sibille Herberichs.
  b. Werner Joseph Vorstedt, geboren Herzogenrath (Kohlberg) 23 december 1902, trouwde Kerkrade 12 februari 1926 Maria Elisabeth Geilenkirchen geboren Kerkrade 21 maart 1906.
  c. Gertrud Vorstedt, geboren Herzogenrath 11 januari 1894, overleden Bocholtz 30 november 1964, trouwde 16 juli 1916 Gottfried Müller.
 2. Maria Theresia Vanwersch, geboren in Strass circa 1867, overleden Herzogenrath 17 juli 1932, woonde Kohlberg, trouwde 24 jaar oud Herzogenrath 8 februari 1891 Lambert Vorstedt, 34 jaar, zoon van Frans Joseph Vorstedt en Anna Catharina Wiertz.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Helena Vorstedt, geboren Kohlberg ca mrt 1892, overleden 1 jaar 3 maanden Kohlberg = Herzogenrath 18 juni 1893.
  b: Peter Vorstedt, geboren Herzogenrath ca 1892 overleden Kerkrade 5 februari 1938, 46 jaar oud, zonder beroep overleden en woont in Uebach, trouwde Josepha Sauren (aangifte door Joseph Vorstedt, kapper in Ubach, 25 jaar.
  c. Gertrud Vorstedt, geboren Kohlberg maart 1896, overleden Kohlscheid = Herzogenrath 6 maanden oud, 19 september 1896.
  d. Maria Vorstedt, geboren Kohlberg december 1899, overleden 2 maanden oud, Herzogenrath.

LT3.4f. Peter Joseph Vanwersch, zoon van 3b, mijnwerker, geboren Herzogenrath 27 maart 1840, overleden Aken 5 november 1921, 82 jaar, trouwde Herzogenrath 10 januari 1868 Maria Josepha Kornips, geboren Herzogenrath 5 november 1843, overleden Pesch (=Herzogenrath) 7 mei 1918, 74 jaar, dochter van Peter Joseph Kornips en Maria Josepha Wery of Versings.

1881: Hij geeft het overlijden van zijn kleinzoon aan, de zoon van zijn ongehuwd dochter Maria Josefa. Peter Joseph is mijnwerker en het gezin woont Mariagrube 71. De ambtenaar noemt de familie Vanwersih.
1884:
In 1884 werd Josepha Kornips, 44 jaar, weduwe (!) van Peter van  Wersch, wonende te Strass, nabij Herzogenrath, bij verstek veroordeeld wegens diefstal tot zes maanden gevangenisstraf. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie Josepha Vanwersch, geboren Herzogenrath 16 januari 1869, trouwde Herzogenrath 18 oktober 1890 Martin Flecken geboren Weide 28 februari 1865, overleden Strass / Herzogenrath 28 oktober 1918, zoon van Mathias Josephus Flecken en Catharina Huppertz. 
  1880: Zij kreeg in Mariagrube juli 1880 Heinrich Vanwersch, overleden Mariagrube 17 februari 1881, acht maanden oud.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Flecken, geboren Gasse = Herzogenrath maart 1897, overleden vier maanden oud 12 juli 1897.
  b. Anna Maria Flecken, geboren Herzogenrath 1906, overleden Kerkrade 13 oktober 1993, trouwde Kerkrade 21 september 1923 Willem Slangen, geboren Kerkrade 6 april 1903, overleden Kerkrade 26 november 1949, zoon van Willem Joseph Slangen en Anna Catharina Huppertz.
  c. Leonard Josef Flecken, geboren ca 1898, overleden bij Saint Julien 20 jaar, 10 oktober 1918.
  1918: De aangifte van zijn overlijden in Herzogenrath was op 13 november 1918 door de commandant van het bataljon infanterie regiment 174 in Neukirchen. Leonard woonde Strass.
  d: Wilhelm Flecken, geboren Gasse = Herzogenrath februari 1900, overleden 8 maanden oud, Herzogenrath Strass 15 oktober 1900.
  e. Wilhelmina Flecken, overleden 2 jaar Herzogerath 4 april 1905.
 2. Magdalena Vanwersch, geboren Herzogenrath Langerwehe, 6 december 1870, overleden oktober 1941, 70 jaar oud, trouwde Herzogenrath 12 april 1891 Johan Bovens, geboren Amstenrade in de Gats 4 april 1864, overleden 73 jaar Kerkrade 24 februari 1938 zoon van Jan Gerard Bovens en Maria Anna Marx.
  Hij was zijn leven lang mijn werker.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Margaretha Bovens, geboren Kohlberg = Herzogenrath 24 mei 1892, trouwde Kerkrade 22 oktober 1920 Johann Wilhelm Krahmer, geboren Herzogenrath Gasse 15 april 1891,  zoon van Dionys Krahmer en Maria Josepha Doveren.
  b. Maria Theresia Bovens, geboren Herzogenrath 1895, trouwde Kerkrade 28 april 1922 Pieter Joseph Pötgens, geboren Kerkrade 1893.
  c. Josephina Bovens, geboren mei 1898, overleden 5 maanden oud, 22 september 1898.
  d. Leonard Joseph Bovens, geboren Herzogenrath geboren april 1899, trouwde Kerkrade 22 februari 1922 Anna Maria Catharina Ritzen, geboren Laurensberg.
  e. Martin Bovens, geboren Herzogenrath 1901, trouwde Kerkrade 25 april 1924 Gertrud Körver geboren Kerkrade 1902, overleden ziekenhuis Kerkrade 54 jaar, 11 mei 1956.
  f. Mathias Joseph Bovens, geboren Strass juli 1902, overleden 7 maanden oud, Herzogenrath 7 januari 1903.
  g. Wilhelm Bovens, geboren Herzogenrath 1903, trouwde Kerkrade 5 november 1924 Helena Kever, geboren Richterich 1905.
  h. Johann Bovens, geboren maart 1910, overleden 5 maanden oud, Strass = Herzogenrath 28 augustus 1910.
 3. Werner Joseph Vanwersch, geboren Herzogenrath 12 maart 1873, volgt 5g.

LT3.4g. Peter Josef Vanwersch, zoon van 3d, geboren Herzogenrath 7 oktober 1833, woonde in Stolberg en kwam uit Kerkrade, overleden Stolberg 31 januari 1868, trouwde 1: Röhe (bij Eschweiler) 7 januari 1850 Maria Katharina Reitler, woonde in Stolberg en kwam uit Werden, geboren in 1824, overleden Stolberg 11 december 1853, dochter van Peter Reitler en Katharina Kurtz,
trouwde 2: Röhe 30 september 1855 Katharina Faber, geboren Binsfeldt (D) 2 augustus 1829, overleden Stolberg 23 januari 1900, dochter van Nicolas Faber en Elisabeth Schiller.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Katharina van Wersch, geboren Stolberg 6 augustus 1850, overleden Stolberg 26 oktober 1906, trouwde Röhe 21 juni 1874 Jakob Bernhard Claes, geboren 19 november 1845 zoon van Peter Franz Claes en Rosalia Seeldruegers.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Elisabeth van Wersch, gedoopt  Stolberg 14 april 1852, doopgetuigen Friedrich Reitler en Elisabeth Vanwersch.

  Uit dit tweede huwelijk werden geboren.

 3. Peter Josef Vanwersch, gedoopt Stolberg 23 juni 1856. Eschweiler, volgt 5h.
 4. Wilhelm Joseph Vanwersch, geboren Stolberg, 9 augustus 1857, overleden Stolberg 18 oktober 1862.
 5. Heinrich Josef Vanwersch, geboren Stolberg 26 maart 1859, overleden Stolberg 14 december 1868.
 6. Matthias Vanwersch, gedoopt Stolberg 3 januari 1862, volgt 5i.
 7. Michael Vanwersch, gedoopt Stolberg 12 april 1864, overleden Stolberg 9 februari 1865.
 8. Margaretha Vonwersch, geboren Stolberg 28 november 1865, overleden Stolberg 21 maart 1894.

LT3.4h. Pieter Josef Vanwersch, zoon van 3e, geboren Maubach 14 december 1845, overleden Bardenberg 8 oktober 1903, trouwde Herzogenrath 6 mei 1876 Kunigunde Göttgens, geboren Rüf bij Herzogenrath 5 november 1850, overleden 52 jaar Pannesheide 13 november 1901 dochter van Johann Joseph Göttgens en Sibilla Mainz.

1903: Zijn overlijden werd door de plaatselijke politie Bardenberg aangegeven (Ortspolizeibehörde) vanwege een ongeluk in de mijn.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Johann Vanwersch, geboren Herzogenrath 26 maart 1878. volgt 5j.

LT3.5. Adam Vanwersch, zoon van 4, geboren Kerkrade 11 december 1862, mijnwerker, overleden  Kerkrade 10 juli 1943, trouwde Kerkrade 27 september 1889 Sophia Scheilen / Schelen, geboren Herzogenrath 8 juli 1866, overleden Kerkrade 11 november 1934, 68 jaar, dochter van Wilhelm Scheilen en Maria Sibilla Scheilen.

1895: Hij ondertekende de geboorteakte van Johan met Adam Van Wersch. Vrijwel alle aktes tekende hij met Van Wersch terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef. Adam was mijnwerker.
1934: Bij het overlijden van zijn vrouw tekende hij de akte met A Vanwersch. Hun zoon Peter Joseph, 44 en mijnwerker, tekende met P J v Wersch. De ambtenaar schreef in de akte echter twee keer Vanwersch als achternaam. Adam was 72 en had geen beroep.
1943: zijn overl adv. Sterfhuis Einderstraat 85, Kerkrade. Tijdens de oorlog werd dit huis door granaatvuur getroffen en daardoor konden zij oorlogsschade claimen. Hij was 80 jaar, geen beroep,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 7 juli 1890, volgt 6.
 2. Mathijs Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 10 december 1891, overleden Kerkrade 13 januari 1892.
 3. Anna Catharina Vanwersch, geboren Kerkrade 8 oktober 1893, overleden Kerkrade 6 juli 1978, trouwde Kerkrade 29 augustus 1919 Johan Joseph Schlijper, geboren Kerkrade, geboren 14 april 1893, overleden Kerkrade 1 januari 1969, zoon van Peter Jacob Schlijper en Anna Sibilla Augenbroe.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 4. Johan Van Wersch, geboren Kerkrade 31 juli 1895, volgt 6a.
 5. Maria Francisca Vanwersch / van Wersch, geboren Kerkrade 14 juli 1897, overleden Kerkrade 17 juni 1981, trouwde Kerkrade 23 augustus 1918 Johannes Hubertus Corneth, geboren Tegelen 30 januari 1895, overleden Kerkrade 24 maart 1970, zoon van Andreas Jacobus Corneth en Helena Vaassen.
  Zij woonden in de loop der jaren in de Einderstraat, Ahornstraat, Mijnweg, Old Hickoryplein in Kerkrade.
  Uit dit huwelijk werden  geboren
  a. Sofia Helena Corneth, geboren Kerkrade 31 oktober 1920, overleden Kerkrade 10 maart 2003.
  b. Adam Corneth 10 februari 1922, overleden Heerlen 25 juni 2009 , trouwde J. Splinter.
  c. Petrus Joseph Andreas (Piet) Corneth.
  1970: Overlijden zijn vader. Hij is pater C.S.S.p. en is op dat moment in Obo (centraal Afrika).
  1981: Overlijden zijn moeder: Hij woont Gemert en nog steeds C.S.S.p.
  d. Wilhelmus Hubertus (Wiel) Corneth, geboren Kerkrade 13 juli 1925, trouwde Maria Smeets.
  e: Levenloos geboren Kerkrade 22 oktober 1928 (aezel.nl)
  f. Johannes Gerardus (Ger) Corneth, geboren trouwde C. Nieman.
  g. Adrianus Andreas Corneth, geboren Kerkrade augustus 1934, overleden Kerkrade 12 december 1935, 1 jaar en 4 maanden oud.
  h. Helena Barbara (Lenie) Corneth.
 6. Adam van Wersch/ Vanwersch, geboren Kerkrade 5 juli 1901, tweeling met 7, volgt 6b.
 7. Helena Vanwersch, tweeling met 6, geboren Kerkrade 5 juli 1901, overleden  Kerkrade 5 september 1901.
 8. Mathias Joseph (Jos) Vanwersch, geboren Kerkrade 5 april 1906, volgt 6c.
 9. Maria Sibilla (Sybilla) Vanwersch, geboren Einde (Kerkrade) 10 maart 1909, overleden ziekenhuis  Kerkrade 12 september 1966, 57 jaar, trouwde 6 augustus 1943 Joseph Engels, geboren Kerkrade 18 december 1905, overleden Kerkrade 28 december 1973.

LT3.5a. Mathijs Joseph van Wersch, zoon van 4, geboren Kerkrade 12 januari 1866, overleden Kerkrade 14 januari 1938, 72 jaar oud, mijnwerker,
trouwde 1: Kerkrade 23 september 1892 Maria Francisca Römkens / Römgens, Rümkens, geboren Nieuwenhagen / Ubach over Worms 22 november 1863, overleden Kerkrade 28 januari 1907, dienstmeid bij haar huwelijk, dochter van Jacob Römkens en Gertrud Jacobs,
trouwde 2: Scherpenseel 19 juli 1907 Anna Catharina Heinrichs / Hendrichs /Hendriks, geboren Ubach 7 maart 1866, overleden Kerkrade 3 december 1941, dochter van Mathias Joseph Heinrichs en Petronella Rütten.

1883: Hij schreef zich in bij het Pensioenfonds van de Domaniale Mijn. Hij was handlanger en hier vier jaar hier werkzaam. Hij was 13 jaar toen hij begon met werken.

1885: Dit jaar werd hij 19 dus moest hij zich inschrijven voor de Nationale Militie. Hij was mijnwerker, 1,74 groot en werd vrijgesteld wegens broederdienst.
1907: Bij het overlijden van zijn eerste vrouw was hij 43, mijnwerker en tekende de akte met M Vanwersch.

1905: In juni verkochten beide broers en hun moeder hun huis aan Het Einde in Kerkrade voor ƒ 850, Mathijs tekende:
mathijs jozef van wersch29 juli 1907: Anna Catharina Heinrichs, zijn tweede vrouw, schreef zich toen in in de Vinkerstraat 17 in Kerkrade en kwam uit Scherpenseel. Zij was weduwe en had geen beroep.

Hij trouwde voor de tweede keer in 1907 en zij had al vier kinderen met de achternaam Forst.
1909: Bij de geboorte van hun zoon Jan woonden zij in Kloosterbosch (Kerkrade). Hij was mijnwerker. Hij overleed 14 maanden later. De aangifte van overlijden gebeurde vreemd genoeg door de koster en de herbergier.De geboorte aangifte gebeurde wel door vader die tekende met M Vanwersch
1910: Bij de geboorte van Theodoor was vader 44 jaar en mijnwerker.
1916en 10/1917: Hij plaatste een advertentie in de Zuid Limburger: Kloosterbosch 190: een jonge geitenbok “ten dienste der geiten”.
Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria (Marie) van Wersch, geboren Kerkrade 21 augustus 1893, overleden Kerkrade ziekenhuis 26 oktober 1988, trouwde Kerkrade 16 februari 1917 Johan Joseph Rocks (Hein), geboren Kerkrade 27 april 1892, overleden 15 januari 1962, zoon van Jan Joseph Rocks en Anna Catharina Boss.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Johanna Rocks, geboren Kerkrade mei 1918, overleden 25 jaar oud (vermoord) 25 januari 1944, trouwde Kerkrade 28 augustus 1937 en in 1943 gescheiden van Johannes van Noorbeek
  1944: Johanna werd in haar huis neergestoken en toen zij naar de buren vluchtte werd zij daar nogmaals gestoken waarna zij overleed. Zij werd door messteken door haar minnaar P. Bergsma vermoord waarmee ze wilde stoppen. Zijn broer wilde haar redden maar werd ook neergestoken en overleed. Op een volgend adres stak hij de molenaar en zijn vrouw neer. Ook stak hij en omstanders neer. De politie schoot toen de dader in het hoofd. Gevolg was drie doden inclusief de dader, twee zwaargewonden en drie lichtgewonden.
  b. Jozef Rocks, geboren Kerkrade 10 augustus 1920, trouwde Billa Aretz, dochter van Karl Joseph Aretz en Anna Josepha Hubertina Schölgens.
  c. Peter Jozef Rocks, geboren augustus 1922, overleden Kerkrade 13 oktober 1990.
  d. Geertruida Francisca Rocks (Gerda Rocks), trouwde Jozef Krings.
 2. Gertrud van Wersch Vanwersch, geboren Kerkrade 21 januari 1895, overleden Kerkrade 8 maart 1974, trouwde Heerlen 13 januari 1921 Petrus Tummers, geboren Bocholt (D) 26 juli 1896, overleden Heerlen 2 oktober 1969, zoon van Arnold Theodoor Tummers en Anna Catharina Wehlen.
 3. Pieter Joseph Vanwersch, geboren Kerkrade 20 december 1896, volgt 6d.
 4. Anna Maria Vanwersch, geboren Kerkrade 1 april 1899, fabrieksarbeidster en 21 bij haar huwelijk, trouwde 10 december 1920 Hendrik Johannes Leeuwenberg, geboren Nijmegen 5 februari 1888, zoon van Hendrik Johannes van Leeuwenberg en Adriana Francina Neijboer.
  Zij ondertekende de huwelijksakte met Anna Vanwersch en haar vader tekende met M. Vanwersch. Hendrik Leeuwenberg was bruinkoolarbeider en 11 jaar ouder dan zijn bruid.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Maria van Leeuwenberg, geboren 1921 en overleden Hoensbroek 27 januari 1923.
  b. Adriana M. van Leeuwenbergh.
  c. Leonardus van Leeuwenberg.
  d. Maria F van Leeuwenberg.
 5. Leonard Vanwersch, geboren Kerkrade 20 april 1902, volgt 6e.
 6. Hubert Vanwersch, geboren Kerkrade 26 december 1903, volgt  6f.
 7. Levenloos geboren Kerkrade 25 augustus 1906.

  Uit dit tweede huwelijk werden geboren

 8. Jan Vanwersch, geboren Kerkrade 7 augustus 1908, overleden Kerkrade 17 oktober 1909 (14 maanden oud).
 9. Theodoor Vanwersch, geboren Kloosterbosch 3 augustus 1910, volgt 6fa. 

LT3.5b. Franz Joseph Vanwersch, zoon van 4a, geboren Kerkrade 14 maart 1854, overleden Mariadorf (D) 1 augustus 1931, trouwde Anna Catharina Engels, geboren Schweilbach bij  Würselen 24 september 1853, overleden Hoengen 11 november 1921, dochter van Leon. Engels en Helena Bücken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josepha Vanwersch /van Wersch, geboren Eschweiler 22 juni 1878, overleden 4 juni 1951, trouwde 31 januari 1920 Peter Joseph Jansen.
 2. Catharina Vanwersih(!), geboren Mariagrube circa maart 1882, overleden Mariagrube (=Hoengen) 6 juni 1882, 3,5 maand oud.
 3. Wilhelm Vanwersch, geboren Mariagrube januari 1884, overleden Mariagrube (=Hoengen) 5 december 1884, 11 maanden oud.
 4. Gertrud van Wersch geboren Mariadorf, circa 1886 overleden Mariadorf 26 juni 1925, 39 jaar oud. ongehuwd,
  Zij woonde bij haar ouders toen zij overleed.
 5. Johann Joseph Vanwersch, geboren Mariagrube circa juni 1888, overleden Mariagrube (=Hoengen) 20 maart 1889, 10 maanden oud.
 6. Christian Josef Vanwersch, geboren Mariagrube (D) 13 april 1889, volgt 6g.
 7. Levenloos geboren jongetje Mariagrube, Höngen 14 april 1891.
 8. Mathias Vanwersch, geboren Mariadorf 2 september 1893, volgt 6h.
 9.  Lena = Helena van Wersch / Vanwersch trouwde Hermann Josef Esser
  Uit dit huwelijk oa
  a. Anna Esser, geboren Mariadorf, 9 november 1907, overleden na een kwartier Mariadorf 9 november 1907.
 10. Sibylle van Wersch.
 11. Christian Vanwersch, geboren Mariadorf ca 1896, overleden Mariadorf Höngen 7 januari 1916.

wilhelm vonwerschLT3-5c. Wilhelm Vonwersch, zoon van 4a, geboren Hoengen Eschweiler 1 maart 1863, mijnwerker, overleden Schaufenberg (bij Alsdorf), 10 november 1934, trouwde Baesweiler 6 november 1889 Maria Catharina Esser,  dochter van Gerhardus Esser en Catharina Körver.

1893: Bij het overlijden van hun zoon Franz was vader een invalide mijnwerker.

1934: Zijn overlijden: Hij was Berginvalide, dus heeft hij vroeger een ongeluk in de mijn meegemaakt waardoor hij invalide is geworden. Zijn naam in de akte staat als Wilhelm Vanwersch. Zijn vrouw Maria Katharina Esser leefde nog. Zij woonden Luisenstrasse 136, Schaufenberg. De aangifte was door Heinrich Arus gedaan die op hetzelfde adres woonde. Wilhelm Vanwersch was volgens de aangever in Mariadorf geboren.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Henricus Josephus Vonwersch, geboren Oidtweiler 17 oktober 1890, overleden Oidtweiler 14 maart 1891, 4 maanden oud.
 2. Josef Vanwersch, geboren Schaufenberg 2 november 1899, overleden Schaufenberg (bij Alsdorf) 1 januari 1926. 
 3. Josef Vanwersch geboren Schaufenberg 2 november 1899, overleden Schaufenberg 2 januari 1926.

web-nbr-en-hertogen-1929-jLT3.5d. Kaspar Joseph van Wersch, zoon van 4a, geboren Mariadorf 1 juni 1865, overleden ziekenhuis Venray 23 februari 1932, trouwde 28 mei 1891 Maria Anna Frantzen / Franzen, geboren Molenbeek Saint Jean (B) 9 juni 1865, overleden Eschweiler 9 november 1947, Dochter van Carl Frantzen en Lucia Boulanger.

1929: Kaspar liep om onduidelijke redenen weg uit Geleen waar zij woonden. Zijn vrouw zette een advertentie om hem te zoeken en schreef daarin dat mensen haar konden bereiken aan de Ridder Vosstraat in Geleen. Hij was gekleed in blauwe jas, droeg een zwarte broek en had een grijze pet. Zijn lengte was 1,65 M, en hij had donker haar. Kaspar werd zeven kilometer verderop in levende lijve aangetroffen.

1931: Maria Franzen ging in 1931 alleen terug naar Mariadorf waar hun kinderen geboren waren. Kasper overleed een half jaar later in het ziekenhuis van Venray, 85 km. van Geleen.
1932: Op zijn grafsteen staat het mijnwekerssymbool.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josephine Maria Vanwersch, geboren Mariadorf 1 oktober 1893, overleden Simmenrath 1 oktober 1965, trouwde 5 juli 1918 Josef Rüben, geboren Schattenberg 27 juli 1893, zoon van Martin Rüben en Katharina Jans.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Franz Vanwersch, volgt 6i.
 3. Aloys Vanwersch, geboren 10 januari 1897, overleden 16 juli 1975, mijnbouwingenieur, trouwde Elisabeth Born.
 4. Peter Christian Vanwersch,geboren Mariadorf (nu Alsdorf) (D) 23 oktober 1898, overleden Aken 31 mei 1979, mijnopzichter, sohnetrouwde Aken 17 oktober 1929 Wilhelmina Gribling, geboren in Heerlen, 17 oktober 1897.
  Peter schreef Die Söhne der Schwarzer Erde. Hij ging in 1926 vanuit Hoensbroek naar Heerlen. In 1935 woonde hij Friedrichstrasse 9 in Hückelhoven (D).
 5. Ludwig Paul Vanwersch, geboren Mariadorf 7 februari 1900, overleden Mariadorf (=Hoengen) 15 februari 1900, negen maanden oud.
 6. Wilhelm van Wersch, geboren 14 maart 1901 volgt 6j.
 7. Agnes Vanwersch, geboren 8 september 1904, overleden 23 september 2000, trouwde N.N. Wirtz.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 8. Ludwig Van Wersch, geboren Mariadorf 8 april 1906, volgt 6k.

LT3.5e. Mathias Josef Vanwersch, zoon van 4b, geboren 8 januari 1857, overleden Kerkrade 22 januari 1910, trouwde Lutgendortmund (D) 13 november 1880 Lina Schmalenbeck, geboren Breckerfeld ca 1879, overleden Kerkrade 11 april 1946, dochter van August Schmalenbeck en Sophia Wandhoff.

1893: Samen met zijn broer Willem en zus Maria, getrouwd met Jos Kerschgens verkochten zij het huis met tuin en bouwland voor notaris Moors een maand na het overlijden van hun moeder. Vader was al overleden. Zij verkochten het op 6 maart 1893. Zowel als bij Willem als bij Mathias werden hun vrouwen niet genoemd.
1898: Hij deed op 20 oktober 1898 voor hem, zijn vrouw en kinderen een verzoek tot Nederlanderschap. Hij woonde in Frohlinde bij Castrop in Westfalen, 170 km van Kerkrade waar hij sinds 1865 met zijn ouders woonde en later mijnwerker werd. Hij was bij de aanvraag toen 41 jaar en moest ƒ 1,35 betalen. Het Nederlanderschap was één jaar geldig. Hij was mijnwerker.
majesteitsschending20 juni 1903 Dortmund Zeitung: Schon über zwei Jahre ist es her, seit der Bergmann Mathias van Warsch von Frohlinde, ein geborener Holländer, sich einer Majestätsbeleidigung schuldig gemacht haben soll. Die Sache würde jedenfalls eingeschlafen sein, wenn van Wersch sich nicht mit seinen Freunden verfeindet hätte, die das Vorkommnis zur Anzeige brachten. Im übrigen handelte es sich um eine schwere Majestätsbeleidigung, der Gerichtshof erkannte auf 6 Monate Gefängnis.
Vertaling: Het is meer dan twee jaar geleden dat de mijnwerker Mathias van Warsch uit Frohlinde, een Nederlander van geboorte, zich schuldig zou hebben gemaakt aan majesteitsschennis. In ieder geval zou de zaak gesloten zijn geweest indien van Wersch niet in onmin was geraakt met zijn vrienden, die het incident bij de politie hebben aangegeven. Voor het overige was het een ernstige majesteitsschennis en het Hof veroordeelde hem tot 6 maanden gevangenisstraf.
1910: zijn overlijden: Hij was vlg de aangevers 53 jaar en zonder beroep. Aangifte werd gedaan oa door zijn zwager Johann Joseph Kersgens, 52 jaar, zonder beroep, uit Kerkrade.

13 februari 1947: Brief aan het Beheersinstituut voor de Mijnstreek aan de Inspectie der registratie en Successie te Heerlen:
Op 11 Februari 1947 werd te mijnen kantore ingediend de successie-memorie i.z. de nalatenschap van Lina Schmalenbeck, in leven weduwe van Mathias van Wersch gewoond hebbende en overleden te Kerkrade 11 April 1946, zulks door bemiddeling van Notaris Thomassen te Kerkrade.
Nalatende tot hare erfgenamen o.m.:

1) Frieda Ida van Wersch, g/m. Joseph Wilhelm Peter Althoff, zonder nationaliteit, Nieuwstraat 60, Kerkrade
instructeur bij de brandweer te Kerkrade voor 3/48 gedeelte.
2) Heinrich Knops te Herzogenrath (DId) Duitscher, voor 3/48.
Op 25 januari 1949 stuurde het Ned Beh. Ins een brief naar August Willem Max van Wersch, kleinzoon van het hierboven genoemde echtpaar). Hierin staat dat Heinrich Knops 12/288 deel krijgt, terwijl eerder ook 3/288 abusievelijk werd genoemd.
3) Anna van Wersch g/m. August Huhn, Duitscher, vroeger te Kerkrade, Pricksteenweg no. 37, nu ergens In Duitsland, voor 3/48 gedeelte.
4) August van Wersch, vroeger te Geleen, Annastraat no. 1 thans in het interneeringskamp te Treebeek voor 3/48 gedeelte.
Brief van 10 maart 1949 over hem van het NBI: Hij was blijkbaar de afhandelaar/contactpersoon namens de familie voor het NBI. In deze brief vroeg het NBI hem via de rechter om ƒ 2395,85 over te maken.
Het NBI had destijds ook een verzoek ingediend voor toestemming om onroerend goed te verkopen. Maar kleinkind Berths Lina en het echtpaar Dautzenberg-Becker hadden hiervoor geen toestemming gegeven. De verkoop door notaris Thomassen was 7 juli 1948 in Kerkrade.
De advertentie van de notaris was in de Zuid-Limburger van 19 juni 1948: “Ten verzoeke der erven M. van Wersch-Schmalenbeck om uit onverdeeldheid te geraken: Het huis met tuin, Pricksteenweg 37 kadaster Gemeente Kerkrade, Sectie E. 1153, groot 6,10 aren.”
5) Bertha van Wersch, ongehuwd, te Geleen, Annastraat 1 thans verblijvende ergens in Duitschland voor 3/48 gedeelte.
Op 25 januari 1949 stuurde het Ned Beh. Inst een brief naar August Willem Max van Wersch, kleinzoon van het hierboven genoemde echtpaar). Hierin staat dat zij onder beheer valt omdat zij in dienst was van het Duitse Rode Kruis.
6) Otto Becker, mijnwerker vroeger te Kerkrade Bleyerheidestraat no. 158 thans ergens in Duitschland voor 3/168 ged.
7) Maximiliaan Becker, chauffeur in Dusseldorff (Duitscher).
8) Waldemar Becker, chauffeur te Düsseldorf (Duitscher).
9) Lina Becker, g/m. Mathias Jansen, connies te Aken (Duitscher).
10) Gustaaf Becker, ongehuwd, vroeger te Kerkrade, Bleyerheidestr 158 thans krijgsgevangene ergens in Canada ( Duitscher).
Deze laatsten erven allen voor 3/168 gedeelte.
Dat het actief der nalatenschap bedroeg f. 2400,– en het saldo f. 2200.– Waaronder begrepen de helft van een huis en tuin, gelegen in de gemeente Kerkrade legger art 600 (of 609) groot 6.10 aren
De inspecteur der registratie en Successie te Heerlen.

18 mei 1947: Brief van de directie van het NBI aan de vertegenwoordiger in Heerlen van het NBI: Zoals blijkt uit de bijgevoegde copie der successiememorie laat Lina Schmalenbeck, weduwe van Mathias van Wersch slechts één erfgenaam na, die geen vijandelijk onderdaan is. Wel zijn er vijandelijke onderdanen onder de erven van Mathias van Wersch, welke erven in de Sucessiememorie worden opgesomd.

In het testament van zijn moeder van 4 april 1946 staat dat haar zoon Wilhelm Joseph van Wersch (gehuwd met Wilhelmina Grzibowski (LT3-6m) door zijn moeder als enige erfgenaam genoemd wordt. De andere erfgenamen krijgen dus enkel hun wettelijk erfdeel. Willem Joseph kreeg 1/4 deel van deze helft ook wel 1/8 deel.

Verdere vererving van dit aandeel valt dus buiten beschouwing.
Willem Joseph krijgt 1/4 van deze helft of 1/8.
De overige 3/8 aandelen vererven op alle erfgenamen.
Hiervan krijgt iedere staak weer 1/6 is 3/48 is 1/16.

A. Willen Joseph 1/6 x 3/8 is 3/48
Hij was krachtens testament gerechtigd voor 1/8 en als voormeld voor 1/24 samen voor 3/48 en 1/8 en 1/24 is 11/48

B. Friede Althoff – Van Wersch en de minderjarige Heinrich Knops samen voor 1/16 ieder voor 1/32.

C. Anna Huhn – van Wersch 1/16.

D. Ieder der beide kinderen van de echtelieden van Wersch-Haarman voor 2 x 1/16 is 1/32.

E. Ieder der kinderen van Wersch – Kockelkorn voor 1/32.

F. De kinderen van wijlen de echtelieden C.G. Becker – van Wersch samen 1/16. Deze echtelieden lieten na als erven hunne 7 kinderen ieder dus gerechtigd voor 1/7 × 1/16 is, voor 1/112 aandeel.
1. Lina Lydia van Wersch, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met de Nederlander Jacobus Kerkhove portier te Amsterdam, Daniel Stapersstraat 92 (reeds voor 1948 gehuwd).
2. Hedwig Lina van Wersch, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de Nederlander Johan Joseph Dautzenberg thans Pricksteenweg 36 (reeds voor 1940 gehuwd).
3. Otto Becker,Duitser nu in Duitsland Kohlscheidt.
4. Max Becker, Duitser nu in Duitsland Dusseldorf.
5: Waldemar Becker, Becker als voren.
6. Lina Becker gehuwd met de Duitser Mathias Janssen te Aken.
7. Gustaaf van Wersch nu in Duitsland Monchau.
Zodat per slot gerechtigd zijn in de boedel van-Wersch Schmalenbeck:

A.1 Willem Joseph van Wersch, Pricksteenweg Kerkrade voor 11/48
2. Zijne van hem gescheiden echtgenote Grisibowski 1/24,
b.1 Hedwig Becker, weduwe G. van Wersch voor 16/288,
2. Echtgenote Althoff voor 2/288 en 1/32 is 13/228,
3. Jacob Knops voor 4393/8. 1/288,
4. Heinrich Knops voor 3/288 en 1/32 is 12/288,
c. Anna Huhn – Knops voor 1/12 en 1/16 is 7/48,
D.1. Wed. van Wersch-Haarman voor 4/72,
D.2. Augustus Willem Max van Wersch Geleen voor 1/72 en 1/32 is 13/288,
D.3. Bertha Lina van Wersch aldaar idem 13/288,
E.1. Wed Van Wersch – Kockelkorn voor 4/72,
E.2. Caroline Wilhelmina van Wersch voor 1/72 en 1/32 is 13/288,
E.3. Anna Maria van Wersch voor ieder 13/288,
F. Ieder der kinderen G.C. Becker – van Wersch voor 1/112 of samen 7/112 is 1/16
1. Echtgenoten G.O. Becker – van Wersch voor 1/12.

Mej. Maria Kockelkorn, Franciscanerstraat 53, Kerkrade, weduwe van de heer Hendrik Gustaaf van Wersch in eigennaam en als moeder voogdes over de kinderen Carolina Wilhelmina en Anna Maria.

a) het voormalig vermogen van de echtelieden Wilhelmina Grisibowski voornoemd. eerst gescheiden echtgenote van Willem Joseph van Wersch thans volgens Duits huwelijksgoederenrecht gehuwd met August Becker, Duitser en beide wonende te Herzogenrath Duitsland,Neustrasse.
b) Het voormalig vermogen van:
1) Jacob Knops, Duitser weduwnaar van Lina Sophia van Wersch wonende in Herzogenrath Duitsland;
2) De minderjarige Heinrich Knops, geboren uit dit huwelijk.
c) Het voormalig vermogen van de echtelieden Anna van Wersch en August Hahn, beide gewoond hebbende te Kerkrade, Pricksteenweg 37 thans gevlucht naar en verblijvende in Duitsland.
d) Het voormalig vermogen van wijlen de echtelieden Lina Van Wersch overleden in November 1944 en Gustaaf Otto Becker Duitser overleden te Aken 16 januari 1946 beide eerst gewoond hebbende te Kerkrade;
e) Het voormalig vermogen van:
1. Otto Becker vroeger te Kerkrade, Bleyerheiderstrant 158 thans verblijvende in Duitsland;
2. Max Decker chauffeur te Dusseldorf;
3. Waldemaar Becker chauffeur aldaar;
4. De echtelieden Lina Becker en Mathias Janssen commies beide te Aken;
5. Gustaaf Becker etaleur, vroeger te Kerkrade thans te Kohlscheidt.

Handelend de comparant de Heer Zelis (van het NBI) beherend het bij hem in “eigen beheer” zijnde vermogen van:
1. August Willem Max van WERSCH verblijvende in het interneringskamp te Treebeek;
2. Bertha Lina van WERSCH ongehuwd, thans verblijvende in Duitsland wonende te Geleen, Annastraat 1;
3. Joseph Dautzenberg mijnopzichter te Kerkrade, Pricksteenweg 6.

Op 25 januari 1949 stuurde het Ned Beh. In een brief naar August Willem Max van Wersch, kleinzoon van het hierboven genoemde echtpaar). Hierin staat dat Joseph Dautzenberg (man van Hedwig Lina Becker) ook onder beheer stond dat inmiddels beëindigd is.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Laura Lina Vanwersch, geboren Lütgendortmund 8 januari 1881, overleden Aken 22 november 1944, trouwde 7 juli 1901 Gustav Otto Becker, geboren Frohlinde 15 augustus 1875, overleden Aken 15 januari 1946.
  1906/1909: Ergens tussen deze jaren kwamen zij in Kerkrade wonen. 
  1931: Wellicht was restaurant Otto Becker, Bleijerheidestraat 158, Bleijerheide van hem of hun zoon.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren
  a. Otto Becker, geboren Frohlinde 31 maart 1902, overleden Aken 15 juni 1981 trouwde Sophia Kalbhen, geboren 1926, overleden Aken 10 juni 1997.
  b. Lydia Becker, geboren Frohlinde 4 augustus 1904.
  c. Max Becker, geboren Frohlinde 17 oktober 1906.
  d. August Waldemar Becker, geboren Bleijerheide 27 januari 1909, trouwde Bocholtz 25 april 1935 Barbara Heckmans, geboren Büsbach 21 februari 1913, dochter van Wilhelm Heckmans en Katharina Münstermann. Huwelijk ontbonden Dusseldorf 2 september 1941.
  e. Hedwig Lina Becker, geboren Kerkrade 25 maart 1911.
  f. Lina Elfriede Becker, geboren Kerkrade 21 november 1912, trouwde Kerkrade 20 februari 1941 Mathias Jansen.
  g: Gustaaf Becker, geboren Kerkrade 2 maart 1917.
 2. Petronella Sophia Vanwersch, geboren Lutgendortmund, 1889, overleder Castrop, 28 december 1893.
 3. Gustav Wilhelm August Vanwersch, geboren Lutgendortmund circa 1883, volgt 6l.
 4. Wilhelm Joseph Vanwersch, geboren Lütgendortmund 14 juli 1887, volgt 6m.
 5. Matthias Josef Julius Vanwersch, geboren Herne circa 1885, volgt 6n.
 6. Eduard Heinrich Gustave Vanwersch, geboren Lutgendortmund 1893, overleden Lutgendortmund 1 april 1893.
 7. Carl Friedrich Vanwersch, geboren Frohlinde 1895, overleden Frohlinde 5 juli 1896 . 1 jaar.
 8. Heinrich Gustav Vanwersch, geboren Castrop-Rausch 5 maart 1898, volgt 6o.
 9. lim dgbl 3 aug 1935Anna Catharina Vanwersch, geboren Castrop 10 april 1902, trouwde 31 jaar oud Kerkrade 8 september 1933 Wilhelm August Huhn, 31 jaar en mijnwerker, geboren Dortmund  17 juni 1902, zoon van Carl Robert Huhn en Louise Wilhelmine Sambolz.
  1933: Bij hun huwelijk woonden zij in de Pricksteinweg 37 in Kerkrade. Vóór het huwelijk woonde hij in de Kirchenstrasse 34 in Dortmund en zij in de Frohlinde 10, Castrop. Opvallend is dat zij katholiek was en hij evangelisch. Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

wilhelm vanwerschLT3.5f. Wilhelm Joseph Vanwersch, zoon van 4b, geboren Kerkrade / Nulland 11 maart 1861, overleden Rauxel 24 augustus 1910, trouwde Katharina Resch.

1903: Castrop, 8. April. Ueber den Bergmann Adam Sippel Frohlinde wurde wegen Beleidigung des Invaliden Wilhelm van Wersch eine Geldstrafe von 15 Mk. verhängt. Von der weileren Anklage wegen Unfugs und Bedrohung erfolgte Freisprechung.

1908: Overlijden van hun zoon Peter: Zij wonen Frohlinde 9. Handtekening is van vader uit 1908.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Vanwersch, geboren Lütgendortmund 5 april 1892 overleden Kerkrade Hambosklinkiek 30 oktober 1987, 95 jaar, trouwde Kerkrade 1 december 1916  Mathijs Joseph Doveren en op 2 december 1916 in de kerk, geboren Kerkrade 21 december 1876 overleden Bleijerheide 10 februari 1961, zoon van Joseph Doveren en Anna Catharina Fredenberg
  1916: Hun huwelijk: zij is 24 en zonder beroep.Hij is 39 en mijnwerker. Hij tekende met Mathias Doveren en zij met Elisabeth van Wersch. De ambtenaar schreef Vanwersch. Een van de huwelijks getuigen was Jacob Starmans, zwager van de bruidegom, 48 jaar, mijnwerker, Zij woonden Nieuwstraat 50 Kerkrade.
  1918: Hij is mijnwerker. Hun eerste kind overleed in de Einderstraat. Hij tekende Mathias Doveren.
  1961: Zijn overlijden: Zij wonen Nieuwstraat 50, Bleijerheide. Volgens zijn bidprentje: liet hij na, zijn vrouw, kind en kleinkinderen.
  Uit dit huwelijk werden o.a. geboren
  a. Johan Jozef Doveren, geboren Kerkrade 14 oktober 1917, overleden Kerkrade 14 april 1918.
  b. Margaretha Doveren geboren Kerkrade 10 november 1918, trouwde Kerkrade 26 september 1941 Jan Antoon Janssen overleden Kerkrade 11 oktober 1987, zoon van Leonard Joseph Janssen en Maria Hubertina Ploum.
  c. Alexander Doveren, geboren Kerkrade 25 maart 1920 overleden Kerkrade / Nieuwenhagen 21 augustus 1920. geboren Kerkrade mei 1920, overleden vier maanden oud, Nieuwstraat 29 in Kerkrade 21 augustus 1920.
  d. Johan Jozef Doveren, geboren Kerkrade 14 augustus 1921, overleden Kerkrade 1 november 1921.
 2. Wilhelm Van Wersch, geboren Castrop (bij Dortmund Paderborn) 1894, trouwde Castrop 26 februari 1921 Elisabeth Westhoff, dochter van Fried Wersthoff en Maria Strecker.
 3. Angela Anna Vanwersch, geboren Castrop 12 april 1896, overleden ziekenhuis Lippstadt 31 oktober 1918.
 4. Anna Margaretha Vanwersch, geboren Frohlinde 1898, overleden 1 jaar, Castrop 22 oktober 1899.
 5. Anna van Wersch, geboren Frohlinde ca 1903, overleden 15 jaar, Lippstadt ziekenhuis 29 oktober 1918.
 6. Peter Vanwersch, geboren Frohlinde (Rauxel) 30 april 1908, overleden Rauxel 24 september 1908, 4 maanden oud.

LT3.5g. Werner Joseph Vanwersch / Van Wersch, zoon van 4f, geboren Herzogenrath 12 maart 1873, overleden Bardenberg ziekenhuis 31 maart 1935, 62 jaar, invalide, trouwde Herzogenrath 21 oktober 1899 Anna Catharina Held geboren Maubach 7 april 1878, overleden Bardenberg 31 maart 1957, dochter van Peter Joseph Held en Theresia Sensen.

1895: In oktober 1895 kwam hij als ongehuwd mijnwerker van 22 jaar naar Kerkrade, maar vertrok enkele maanden later, in december, 1895 weer naar Herzogenrath.
1899: Hun huwelijk: hij is mijnwerker, zij was naaister.

1901: Bij de geboorte van de tweeling in 1901 was vader 28 jaar. Hij was mijnwerker en woonde in Kerkrade. Hij ondertekende de akte met J Vanwersch (geen puntje).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josepha, geboren Herzogenrath 22 april 1900, overleden voor 1901.
 2. Maria Josepha Vanwersch, geboren Kerkrade 20 december 1901 (tweeling), overleden Pesch (Herzogenrath) 22 augustus 1903, 1,5 jaar oud.
 3. Anna Maria Vanwersch, geboren Kerkrade 20 december 1901 (tweeling), overleden Pesch (Herzogenrath) 11 juni 1904, 2,5 jaar.
 4. Martin Josef Vanwersch, geboren Pesch circa februari 1909  overleden Pesch (Herzogenrath) 21 december 1909, 10 maanden oud.
 5. Maria Hubertina Vanwersch, geboren Herzogenrath 12 juni 1911, overleden Heerlen 9 februari 2002, trouwde Kerkrade 7 oktober 1936 Hubert Joseph Derrez, geboren Kerkrade 5 april 1896, overleden Sint Jozefziekenhuis in Kerkrade 20 november 1969, zoon van Hendrik Jozeph Derrez en Anna Catharina Hensgens.
  1936: Bij hun huwelijk was hij 40 jaar en mijnwerker, zij was 25 jaar en fabrieksarbeidster. Hij tekende de akte met H Derrez en zij met M Vanwersch. Zij woonden Kampstraat 73, Kerkrade. 
 6. Paula Vanwersch, geboren Pesch 13 december 1917, overleden Wurselen 7 juli 2001, trouwde Herzogenrath 6 april 1939 Johann Esklavon, geboren Bardenberg 29 oktober 1912, overleden Bardenberg 22 december 1970, zoon van Peter Esklavon en Anna Schillings.
  1939: Bij hun huwelijk was hij mijnwerker en zij fabrieksarbeidster.
  2001: Bij zijn overlijden woonde hij Zechenstrasse 61, Pesch; dat was het ouderlijk huis.

LT3.5h. Peter Josef Vanwersch, zoon van 4g, gedoopt Stolberg 23 juni 1856, overleden Stolberg 5 maart 1891, trouwde  Stolberg 9 augustus 1885 Catharina Schiffer uit Breinig, dochter van Peter Schiffeer en Gertrud Sour.

1891: Hij was Steinbrechergehielfe en zijn overlijden werd aangegeven door een ziekenbroeder. Dus verongelukt. Bij zijn overleden schreef de ambtenaar in de kantlijn: 
Auf Anordnung der königlichen Amtsgerichts zu Stolberg vom 12. dezember 1905 Februar 1906 wird berichtigend vermerkt, daß der Verstorbene nicht, Heinrich sondern „Peter Josef mit Vornamen geheißen hat und daß seine hinterbliebene Witwe nicht eine geboren Schiffler sondern eine geborene Schiffer ist.
Stolberg den 18. April 1906.
Der Standesbeamte
In Vertretung

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maria Katharina Vonwersch, geboren Stolberg 27 april 1886, trouwde Stolberg 16 juni 1907 Friedrich Schuch / Schuh, zoon van Mathias Schuch en Sybrieen Raufuh
  Uit dit huwelijk werden o.a geboren
  a. Friedrich Josef Schuch
  b. Catharina Schuch.

LT3.5i. Matthias Vanwersch, zoon van 4g, gedoopt Stolberg 3 januari 1862, overleden Eschweiler (D) 30 mei 1921, trouwde Walheim 28 augustus 1891 Katharina Schmitz, geboren Friesenrath 24 september 1867, overleden Kornelimunster 23 februari 1939, dochter van Christian Schmitz en Maria Katharina Wagemann.

1891: Hun huwelijk: hij is Hüttenarbeiter en woont in Stolberg. Zij was fabrieksarbeidster en weduwe van Hubert Classen.

1894-1921: Zij wonen Donnersberg 25 in Eschweiler. In 1921 is de straat omgedoopt tot Untere Donnerberg, dan wonen zij nummer 49. Hij was bij zijn huwelijk zinkarbeider, maar later werd hij fabrieksarbeider. In 1900 was hij een poos werkloos. Bij zijn overlijden van hij Hüttenarbeiter = staalarbeider/hoogovenarbeider.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Heinrich Hubert Vanwersch, geboren 25 of 29 mei 1892.
 2. Anna Catharina Vanwersch, geboren Eschweiler 14 maart 1894, overleden Lübeck 23 januari 1979, trouwde Mathias Josef Stiel, zoon van Matthias Josef Stiel en Maria Magdalena Bildstein.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Peter Paul Stiel.
  b: Walter Dominic Stiel.
 3. Catharina Vanwersch, geboren Eschweiler 1 november 1895, overleden Aken 4 augustus 1956.
 4. Magdalena Vanwersch, geboren Eschweiler 20 mei 1897, overleden Stolberg 12 juni 1978.
 5. Dominikus Vanwersch, geboren Eschweiler 6 mei 1899, volgt 6p
 6. Josef Andreas Vanwersch, geboren Eschweiler 30 november 1900, overleden Eschweiler 24 februari 1905.
 7. Elisabeth Vanwersch, geboren Eschweiler 24 november 1901, overleden Eschweiler 7 december 1901.
 8. Barbara Vanwersch, geboren Eschweiler 3 december 1902, overleden Stolberg 1 april 1985, trouwde Vicht Franz Josef Stoffels.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Magdalena Stoffels.
  b. Margaretha Stoffels.
  c. Catharina Stoffels.
 9. Anna Elisabeth Vanwersch, geboren Eschweiler 16 juni 1904, overleden 29 maart 1978, trouwde Eschweiler 1925 Johann Peter Vroomen, geboren Eschweiler 15 november 1903, overleden Eschweiler 20 september 1980, zoon van Wilhelm Vroomen en Elisabeth Gerhards
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Heinrich Hermann Vroomen, geboren Stolberg 16 augustus 1929, overleden Slovakije als soldaat grenadier 12 januari 1945.
 10. Friedrich Matthias Vanwersch, geboren Eschweiler 27 juli 1905, volgt 6q.
 11. Barbara Christina Vanwersch, geboren Eschweiler februari 1910, overleden Eschweiler 28 mei 1910.
 12. Theodora Vanwersch, geboren Eschweiler 28 oktober 1911, trouwde Eschweiler 13 februari 1931 Johann Heinrich Thuir.
 13. Maria Vanwersch, geboren februari 1916, overleden Eschweiler 30 augustus 1916, 6 maanden oud.

LT3.5j. Johann Vanwersch, zoon van 4h, geboren Herzogenrath 26 maart 1878, overleden 2 november 1957, trouwde 1: 27 mei 1909 Theresia (Theresa) Fuhren, geboren Kohlscheid, overleden Bardenberg 26 maart 1910, 28 jaar en 3 maanden, dochter van Winand Führen en Helena Brüssl,
trouwde 2: 18 mei 1912 Elisabeth Ziprath, geboren Kohlscheid 23 februari 1876, overleden Breinig 6 januari 1952, dochter van Wilhelm Ziprath en Sibylla Kuckelkorn.
Johann werkte zijn hele leven in de mijnbouw bij E.B.V. (Eschweiler Bergbau Verein). Hij woonde zijn laatste jaren bij zijn zoon. Zijn tweede vrouw overleed daar ook.

Uit dit eerste huwelijk werd geboren

1: Anton Vanwersch, geboren Kohlscheid 8 maart 1910, overleden Lamersdorf 28 augustus 1987.
Anton werd in 1939 tot priester gewijd. Eerst was hij kapelaan eerst in Breinig en daarna pastoor in Lamersdorf. Hier was hij ook de voorzitter van het Broederschap van Sint Cornelius.

LT3.6. Peter Joseph Vanwersch, zoon van 5, geboren Kerkrade 7 juli 1890, overleden Kerkrade 22 mei 1940, trouwde 11 juli 1924 Maria Josepha Ploum/Ploem, geboren Kerkrade 26 maart 1893, overleden Kerkrade 7 mei 1969, dochter van Mathijs Jozef Ploum en Maria Hubertina Starmans.

1908: Toen hij in dienst moest was hij mijnwerker in zijn woonplaats Kerkrade.
1940:  Hij overleed als mijnwerker, 49 jaar oud.
1944: In oktober werd de oorlogsschade in Kerkrade opgemaakt. In de Einderstraat hadden diverse huizen granaatinslagen gehad. Ook de huizen van enkele leden van de familie Van Wersch die daar woonden. De weduwe Vanwersch-Ploum en zoon woonden toen op nummer 85. Ook op nummer 83 en 118 woonde er een Van Wersch.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Adam Hubertus Matheus Vanwersch, geboren circa 1925, overleden Kerkrade 1 maart 1929.
jo van wersch
1958

LT3.6a. Johan Van Wersch Vanwersch, zoon van 5, geboren Kerkrade 31 juli 1895, overleden Kerkrade 28 november 1977 mijnwerker, trouwde  Kerkrade 13 augustus 1919 Maria Hubertina Kusters, geboren Heerlen 13 oktober 1893, dochter van Jan Hendrik Hubert Kusters en Maria Josephina Reneerkens, overleden  Kerkrade 7 augustus 1969.

1924: Zij woonden aan de Einderstraat in Kerkrade. De overlijdensakte van zijn vader ondertekende Johan met Joh Van Wersch, terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef.
1934: Hij kwam als J. van Wersch op de Domaniale mijn als houwer werken en werd in december 1934 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Hij was 39 jaar. Bij zijn pensioen als mijnwerker woonde hij in het bejaardencentrum in Kerkrade.
1948: Jean viert zijn zilveren jubileum bij Harmonie Sint Caecilia van Kerkrade.
1953: Harmonie St Caecilia is de oudste Kerkraadse muziekvereniging. Dertig jaar lid zijn secretaris Ant. Frösch, penningmeester G. Rinkens, vaandeldrager Fr. Wolters en de leden Jean van Wersch en Joh Vanderheyden, Jos Nijssen was er 50 jaar bij.
1955: Bij het overlijden zoon Adam Gerard is vader 59 jaar en magazijnknecht. De ambtenaar schreef
Vanwersch terwijl Jean tekende met J vWersch. Zij wonen Einderstraat Kerkrade.

1958: Krantenknispel rechts: De (heer) J. van Wersch is 63 jaar oud. Hij is wegens omstandigheden op het ogenblik niet meer spelend lid. Zijn instrumenten waren bariton en de tuba. Hij heeft in de loop der jaren heel wat solo’s moeten blazen. In de jaren 1924-1925, toen de harmonie uit slechts 9 man bestond was hij uitermate onmisbare kracht. Dit geldt natuurlijk ook voor de heren G. Rinkens ten Fr. Wolters.

1977: Bij zijn overlijden woonde zijn weduwe aan de Veldkuilstraat in Kerkrade.
Vader en zoon speelden bij de Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade Sint Caecilia. In 1946 vierde de harmonie haar 100-jarig bestaan. Eindelijk moest dat op 6 mei 1943 zijn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. N.N. Levenloos geboren in Kerkrade 20 augustus 1922.
 2. Johan Vanwersch, levenloos geboren Kerkrade 21 maart 1924
 3. Adam Gerard van Wersch, geboren Heerlen 10 mei 1927, overleden  Kerkrade 25 februari 1955 (27 jaar oud en  ongehuwd.
  Op zijn bidprentje staat Van Wersch, terwijl op het bidprentje van zijn vader Vanwersch staat. Hij werkte op de Centrale Loonadministratie en had slechts negen dienstjaren erop zitten. Hij werd 27 jaar en speelde bij de Auw Harmonie in Kerkrade.gerard-van-werschKerkrade
  Begrafenis van de heer v. Wersch
  Onder grote belangstelling heeft Dinsdagmorgen de begrafenis plaats gevonden van de op 27 jarige leeftijd overleden heer Gerard van Wersch uit de Einderstraat. De harmonie “St. Caecilia” heeft een van zijn trouwste leden op zijn laatste gang vergezeld en treurmuziek ten gehore gebracht. De pl. requiemmis in de St. Lambertuskerk werd opgedragen door deken H. Ramaekers, geassisteerd door de kapelaans Abels en Friedrichs.
  Aan het graf speelde de Auw Harmonie nog een andante. Na een kort woord nam voorzitter Frits Ploum afscheid van Gerard van Wersch die zo lange jaren de harmonie trouw heeft gediend.
  bron: Limburgsch Dagblad 2 maart 1955.

LT3.6b. Adam van Wersch / Vanwersch, zoon van 5, geboren Kerkrade 5 juli 1901, geboren Kerkrade 5 juli 1901, overleden Nulland 26 april 1958, 56 jaar oud, trouwde Kerkrade 13 mei 1931 Maria Elisabeth Nijssen, geboren Kerkrade 16 september 1901, overleden Kerkrade 19 december 1978 (77 jaar), dochter van Jacob Nijssen en Anna Catharina Engels.

Adam was lid van de Sacraments-broederschap en begiftigd met een eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Tijdens zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Voorterstraat 21, Kerkrade. Hij stond op de ledenlijst van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond als A. van Wersch. Hij werkte, als dertienjarige, sinds juli 1914 op de Domaniale mijn (1163 hr = houwer). 
1951: Hij was 25 jaar mijnwerker, houwer, op de Domaniale.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Katharina Maria (Kitty) Vanwersch, geboren Heerlen 22 juni 1932, overleden Kerkrade 16 juni 1999, trouwde C.J.G. (Jo) Robbertz, geboren Kerkrade 27 juli 1927, overleden Kerkrade 17 juli 2012, zoon van Herman Joseph Robbertz en Maria Catharina Schillings.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Erwin Robbertz.
  b. Marcel Robbertz.
 2. Sophia Anna (Fia/Fiek) Vanwersch, geboren Heerlen 6 juni 1937, overleden 2016, trouwde 1964 Jo Keybek, overleden 18 februari 2006, zoon van Guillaume Jozef Keybek en Johanna Elisa Hovens.

LT3.6c. Mathias Joseph (Jos) Vanwersch / van Wersch, zoon van 5, geboren Kerkrade 5 april 1906, overleden Kerkrade 12 maart 1966, 59 jaar, mijnwerker, trouwde Maria Elisabeth (Liza) Kriechelberg,  geboren Kerkrade 9 maart 1911, overleden Kerkrade 17 april 1991, 80 jaar.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Richerstraat 14, Kerkrade. 
1929: Hij werd op 24 juni 1929 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en was tot zijn overlijden in 1966 lid. Hij werkte op de Domaniale (Dm 863). Toen hij lid werd was hij 23 jaar. Hij stond vermeld als M.J. van Wersch.
1944: Kerkrade moest geëvacueerd worden. Eind november 1944 zetten vele gevluchte families een advertentie in de krant waarin zij de familie bedankte die hen had opgevangen. Ook Mathias plaatste een advertentie met een “dank je wel” aan
onze tante Wed. H. Kusters en dochter Mia, Pijnsweg 53, Welten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. N.N. Vanwersch, geboren en overleden Kerkrade 6 maart 1931
 2. Alexander Jozef Adam (Ad) Vanwersch, geboren Heerlen 22 maart 1932, volgt 7. 
 3. Jozefina C.S Vanwersch trouwde J.M. Strolenberg, geboren 1936, overleden Kerkrade 84 jaar, 24 juni 2020. 
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ing Strolenberg.
  b. Maurice Strolenberg.
  c. Susanne Strolenberg.
evacuatie kerkrade
1944

LT3.6d. Pieter Joseph Vanwersch, zoon van 5a, geboren Kerkrade 20 december 1896, grondwerker, trouwde 19 jaar oud en mijnwerker, Kerkrade 6 oktober 1916 Anna Deserno, 18 jaar oud, geboren Kohlscheid 13 oktober 1897, overleden Kerkrade 5 juli 1986, dochter van Joseph Deserno en Katharina Bremen.

1921: De ambtenaar schreef in 1921 Vanwersch waar Joseph ondertekende met J van Wersch zonder puntjes.
Zij woonden in de Lichtenbergerstraat in Kerkrade (tegenwoordig is dit in Landgraaf).
1937: Hij nam ontslag als ondergronds mijnwerker bij de Laura en ging bij de gemeente Kerkrade  werken in de Algemene Technische Dienst tot zijn 65ste.
1938: Bij het huwelijk van hun dochter Netta gaven de ouders toestemming omdat Netta 20 jaar, minderjarig, was. Vader was toen gemeentewerkman.
1944: Hij bedankte via deze advertentie mensen waar de familie P. J. van Wersch tijdens de evacuatie onderdak vonden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Catharina (Trena) Vanwersch, geboren circa 1917, overleden Kerkrade 12 mei 1942, trouwde Kerkrade 20 oktober 1939 Andreas Hodenius, mijnwerker, zoon van Jan Martien Hodenius en Elisabeth Krumm.
  1942: Bij het overlijden van Trena was hij 33 jaar en mijnwerker.
 2. Netta van Wersch, geboren Kerkrade 11 augustus 1918 overleden na vier jaar ziekte Kerkrade Eygelshoven 23 maart 1994 (75 jaar), trouwde 1: Kerkrade 28 oktober 1938 Johan Joseph. Smeets, overleden, zoon van Peter Smeets en Elisabeth Lataster., trouwde 2: Hein Vinders geboren 6 januari 1922, overleden Kerkrade ziekenhuis 28 december 1998.
  1938: Bij haar eerste huwelijk was zij 20 jaar en dienstbode. Haar echtgenoot was 18 jaar en mijnwerker. Hun ouders moesten toestemming voor het huwelijk geven. Netta woonde bij haar ouders in de Vinkerstraat 17 in Kerkrade. Dit huis was van haar opa geweest.
  Uit dit eerste huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 3. N.N. Levenloos geboren Kerkrade 15 maart 1921.
 4. Maria Vanwersch geboren 8 oktober 1926, overleden Kerkrade 10 april 2005, trouwde 1945 Piet Entjes geboren Emmen 14 december 1923, overleden 14 oktober 2002, zoon van N.N. Entjes en Jetsje Bakker.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Leo van Wersch, geboren 24 november 1929, volgt 7a.
 6. Lenie  van Wersch trouwde Wiel Kochen.

LT3.6e. Leonard Vanwersch, zoon van 5a. geboren Kerkrade  20 april 1902 overleden Kerkrade 18 april 1974, trouwde 1: Kerkrade 29 mei 1935 Martha Emma Anna  Ellermann, geboren Hagen 21 mei 1900, trouwde 2: Hubertina Körver, geboren Bleijerheide 18 mei 1897, overleden Kerkrade West 23 augustus 1974, dochter van Jan Körver en Maria Helena Horsch.
1902: Bij zijn geboorte ondertekende zijn vader de geboorteakte met M Vanwersch, geen puntje achter de M. Zij woonden toen in Einde, een gehucht bij Kerkrade. 
1939: Toen hun dochter Gertrud overleed, was hij mijnwerker.
1945: Mevrouw van Wersch-Ellermann had het Nederlands Beheersinstituut in 1945 geschreven dat zij noch haar kinderen politiek “gezondigd’ hadden.Het Beheersinstituut beheerde na de Tweede Wereldoorlog het vermogen van (veronderstelde) foute Nederlanders. Zij moest enkele dingen aanschaffen en had geen geld. Een ambtenaar schreef op deze brief met potlood: Geld tegoed bij … Todt, juli-aug 1944.

Zij had zes kinderen: vier uit haar eerste huwelijk en twee uit het tweede. Een zoon uit het eerste huwelijk was geïnterneerd in Vught omdat hij dienst had genomen ibij de Duitse Wehrmacht. Zij was lid van de N.S.V. National Sozialistische Volkswohlfahrt geweest, maar zij deed niet aan politiek. Zij werd door haar ouders  van een Duitsche School weggehaald door toenemende ongehoorzaamheid en opstandigheid van de zijde der kinderen, tegen de ouders.

Haar man was werkzaam geweest bij T.O.D. waarom hij enkele maanden gedetineerd is geweest in Spekholzerheide van 25 september 1944 tot en met 6 februari 1945. Het echtpaar heeft geen geld, geen bezittingen. Zij wonen in vier gehuurde kamertjes. Het loon van stiefvader was ƒ 29,- per week. De huur was ƒ 10,- licht: ƒ 4,50 en levensverzekering ƒ 2,50. Doordat haar zoon dus gevangen had gezeten was er beslag op haar wezenpensioen gelegd en zij vroeg deblokkering hiervan aan.
1946: De Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon van Kerkrade schreef op 11 juni 1946 aan het Nederlandse Beheersinstituut of zij het pensioen van Leo van Wersch wilden bevorderen. Hij kreeg het pensioen van het AMF. Het Beheersinstituut hield de uitbetaling tegen. De kinderen Bien vroegen dat dat voor het stiefvader. Die woonde Bergstraat 42, Bleijerheide, dit omdat zijn gezin in zeer behoeftige omstandigheden verkeert. Het NBI had nu ƒ 644,54 in beheer.
Zijn vrouw schreef eigenhandig in het Duits / Nederlands  ook een brief op 23 september 1946 dat haar man destijds als los arbeider bij de firma Todt in Valkenburg gewerkt heeft bij de aanname van Von Gemert. Von Gemert uit Spekholzerheide is al twee jaar dood. Hij overleed 45 jaar oud op 9 mei 1944. Haar man had nog een betaling tegoed van 100 werkuren. Zij ondertekende de brief met Fr. L. von Wersch.

De onvoorwaardelijke buitenvervolgingstelling was in oktober 1946, daardoor werd in augustus 1946 ƒ 705,70 op de rekening gestort.

De bevrijdingsfolder 2019 van de VVV Valkenburg vermeldt over de ondergrondse fabrieken van de Organisation Todt: In de Heidegroeve werd vanaf de zomer van 1944 een fabriek van de Philips Valvo Werke uit Aken gevestigd. Hier werd door 900 (dwang)-arbeiders gewerkt aan de productie van radio-ontvangst- en zendapparatuur voor het experimentele (Junkers) JU-388 vliegtuig. …
In de Bronsdalgroeve werd vanaf het voorjaar van 1944 door de Duitsers begonnen met het geschikt maken van de groeve voor de huisvesting van een oorlogsfabriek, waar maandelijks zo’n 250 BMW 801 vliegtuigmotoren moesten worden gereviseerd
1974: In de overlijdensadvertentie van Leonard werd zijn tweede vrouw foutief Kroon genoemd. In deze advertentie worden ook de kinderen van Martha Ellerman, uit het eerste huwelijk met Gustav Bieb. genoemd: Henrietta Bien, Reinhard Bien en Ludwig Bien.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Peter P. van Wersch.
  Hij was sinds 18 september 1950 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en zegde in oktober 1957 zijn lidmaatschap op. Hij werkte op de Domaniale mijn (Dm 1733 JAB). Op 1 januari 1959 werd hij weer lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, negen jaar nadat hij in september 1950 op de Domaniale begon te werken. Nu was hij (Dom 4689 pslper) = postsleper. 
 2. Gertrud Maria Vanwersch, geboren oktober 1937, overleden Kerkrade 9 januari 1939.
 3. Jozef August Leonard Vanwersch.
  1953: Hij begon zes dagen nadat hij 13 geworden was, te werken op de Domaniale mijn. Een week later meldde hij zich aan bij de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.        

LT3.6f. Hubert Vanwersch, zoon van 5a, geboren Kerkrade 26 december 1903, overleden Kerkrade 16 december 1972, trouwde Kerkrade 26 oktober 1928 Maria Josephina Weckseler, geboren Kerkrade 5 april 1906, overleden Chevremont 24 april 1984, dochter van Jan Joseph Weckseler en Anna Maria Tummers.

1950: Hij werd op 47-jarige leeftijd lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hubert werkte op de Julia in schacht 2b: (Ja 3759 IIb). Volgens hun administratie was hij op 25 december 1903 geboren. Zijn twee zonen werkten op de Domaniale mijn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria van Wersch, trouwde Kerkrade Jo Selder, geboren Sittard 24 oktober 1928, overleden Gent 20 januari 2007.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Anna Maria Catharina  (Netta, Nettie) van Wersch, geboren Kerkrade 11 september 1930, overleden Heerlen 12 maart 2008, trouwde Kerkrade 26 september 1951 W.H. (Hein) Mennens, overleden Kerkrade 22 juni 2007.
 3. Pieter Joseph van Wersch (Juupje, Joep) van Wersch, trouwde Fien Beckers.
 4. Pieter Joseph Hubert van Wersch, volgt 7b. 

LT3.6faevacuatie. Theodoor Vanwersch, zoon van 5a, geboren Kloosterbosch 3 augustus 1910, overleden Kerkrade 25 april 1990, trouwde 8 mei 1936 Eygelshoven Maria Catharina Elisabeth Van Horn, geboren Eygelshoven 8 mei 1917, overleden Kerkrade bejaardenhuis 22 juni 1995, dochter van Christiaan Franciscus Van Horn en Maria Elisabeth Wijnen.
1936: Hun huwelijk. Zij is 18 jaar en dienstbode. Hij is 25 en mijnwerker. Getuigen zijn oa zijn broer Peter Joseph Vanwersch, 40 jaar, zonder beroep, wonende in Kerkrade. Vader en Theodoor tekenden met Vanwersch, broer Peter Joseph met P J van Wersch.
1938: Hij gaf het overlijden aan van zijn vader en tekende de akte met Th Vanwersch.
1941: Bij het overlijden van zijn stiefmoeder tekende hij de akte met Th Van Wersch. Hij was 31 jaar en mijnwerker.
1944: Hij plaatste een “dank je wel” advertentie omdat hij en zijn vrouw bij de familie Gielen in Schinnen na de evacuatie van Kerkrade hier opgevangen werden.
1953: Theodoor vierde in december 1953 zijn 25-jarig jubileum als arbeider losvloer op de mijn Julia. In zijn mijnwerkersleven woonde hij in de Kastanjestraat 70, Chèvremont. Hij was sinds februari 1956 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB) en toen 46 jaar. 

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. May Vanwersch, volgt 7ba.

LT3.6g. Christian Joseph Vanwersch, zoon van 5b, geboren Mariagrube (nu Mariadorf) (D) 13 april 1889, in 1915 gevallen in de oorlog waarschijnlijk in maart, trouwde Hoengen (D) 12 april 1912 Anna Fleu, geboren 5 november 1893, overleden Mariadorf 1 januari 1966.

1915: Terwijl alle overlijdensaktes in het zwart zijn geschreven is deze in het rood geschreven omdat hij militair was. Hij zat bij het 1e Battalion Reserve Infanterie Regiment 258 en was musketier van het 3e compagnie van dit regiment. Eigenlijk  was hij mijnwerker. Christian overleed 25 jaar oud en woonde met zijn gezin in Mariadorf. Op 10 maart 1915 tijdens het gevecht bij Ogarijnie in Russland overleed hij. De juiste tijd van zijn dood is niet vastgesteld kunnen worden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Catharina Vanwersch, geboren november 1913, overleden Mariadorf (=Hoengen), 26 april 1913.
 2. Matthias Vanwersch, volgt 7d. 

LT3.6h. Mathias Vanwersch, zoon van 5b, geboren Mariadorf 2 september 1893, overleden Weiden 1 september 1992, trouwde 1: Hubertine Tropartz, geboren Weiden 25 juli 1896, overleden 24 februari 1924, trouwde 2: Margaretha Wolter, geboren 2 december 1898, overleden 22 augustus 1983.

Volgens de Verlustlisten (lijst met namen van de Duitse gewonden en gevallenen in de Eerste Wereldoorlog) was hij licht gewond geraakt. Hij diende in het 3e Batallion, 10e Kompagnie. De melding op de lijst dateerde van 26 augustus 1915.
Hij was mijnwerker.
1924: Bij het overlijden van zijn eerste vrouw was zoon Franz 11 jaar.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Franz van Wersch, volgt 7c.
 2. Katharina van Wersch, geboren 1 november 1917, overleden 6 juni 1975, trouwde Adolf Reitler.

  Uit dit tweede huwelijk werden geboren

 3. Minni van Wersch trouwde Bruno Funk.
 4. Maria van Wersch, geboren 21 juni 1929, overleden 22 november 2001, trouwde Walter Hennig.

LT3.6i. Franz Vanwersch, zoon van 5d, overleden vóór 1996, trouwde Helene Boehl. 

In de Tweede Wereldoorlog verloor Franz zijn rechterarm. 

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Johann Georg Vanwersch.

willy van wersch riemenLT3.6j. Wilhelm van Wersch, zoon van 5d, geboren 14 maart 1901, overleden Eschweiler 19 juli 1993,
trouwde 1: Theresia Gertrude Favre /Forre
trouwde 2: Katharina Schell, geboren 1899, overleden 1982.

Hij had een eenmanszaak in fabricage van leren riemen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Martha van Wersch trouwde Joseph Heck,
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Ursula van Wersch.
 3. Hildegard van Wersch trouwde Josef Granrath.
  2004: Josef Granath was Brudermeister in Eschweiler en Ursula van Wersch penningmeester.
 4. Mechtilde (Tilli) Vanwersch geboren 29 juni 1927, overleden Eschweiler 3 november 2014, trouwde Mathias Mertens, 1921-1978.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

LT3.6k. Ludwig Van Wersch, zoon van 5d, geboren Mariadorf 8 april 1906, overleden 7 juli 1996, trouwde Luise von der Ruhr, geboren 10 april 1912, overleden 14 oktober 2009.

Ludwig Van Wersch (met een hoofdletter V) was mijnbouw-ingenieur in Aken. Zij vertrokken naar Engeland waar zij zes jaar bleven. In 1939 brak de oorlog uit en werden zij gedwongen op stel en sprong Engeland te verlaten. Ze zaten net aan het middageten. Na de oorlog steunden de Amerikanen hem in zijn mijnbouw projecten waardoor hij met zijn broers De Vanwerschkappen kon uitvinden.
1934: In the Nottingham Post van 19 juli 1934 stond deze advertentie bij de
situations wanted (vertaald:)
L van Wersch zoekt een baan bij een Engelse familie. Zij spreekt Engels, Frans en Nederlands. Zij schrijft: Young educated German Lady. Reageren via Long Eaton Cable Co ltd.
Long Eaton ligt bij Nottingham, midden Engeland, bij Leicester. Dit was Luise Van Wersch-von der Ruhr.
Klik op een foto voor vergroting.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Luise Van Wersch trouwde Hans-Horst Schellinger, geboren 2 juli 1934, overleden Bad Salzuflen augustus 2014.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Peter Schellinger trouwde Nicole Czapla.
  b. Stefan Ludwig Schellinger trouwde Megan Guilford, dochter van William Guilford en Pat Smith.
 2. Renate Van Wersch trouwde Steffen Hahl.

LT3.6l. Gustav Wilhelm August Vanwersch, zoon van 5e, geboren Lutgendortmund (D) circa 1883, overleden Kerkrade 29 april 1934, mijnwerker, woonde in Kerkrade, trouwde Hedwig (Helena) Becker, geboren circa 1889, overleden Bleijerheide 18 augustus 1959,  dochter van August Becker en Sophie Solinger.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Otto Lina Vanwersch, geboren Kerkrade 23 maart 1914, overleden Kerkrade 9 oktober 1934 (20 jaar) zonder beroep.
  1934: De aangifte werd door zijn oom Wilhelm Vanwersch, zie 4k, 47 jaar oud, gedaan. Enkele maanden daarvoor was zijn vader overleden.
 2. Lina Sophia Vanwersch, geboren Kerkrade 4 december 1916, overleden Herzogenrath 24 april 1944, trouwde trouwde Herzogenrath 18 december 1940 Jacob Knops, geboren 8 april 1914, overleden ca 1943.
 3. Frieda Ida Vanwersch, geboren 17 juni 1920, overleden Amsterdam 17 maart 2012, trouwde 29 januari 1944 Jozef Wilhelm Peter Althoff, overleden vóór 2012, zoon  van J. H. P.  Althoff en Wilhelmina Ingerfurth.
  1955: De staatloze verzoeker Jozef Wilhelm Peter Althoff, genoemd in artikel 1, onder 1, is hier te lande geboren en getogen en onderscheidt zich niet van een geboren Nederlander. Onder sterke Duitse pressie trad verzoeker in 1943 in dienst van de Nederlandse Staatsbrandweerpolitie. Door met de illegaliteit samen te werken toonde hij echter, het Nederlandse volk goed gezind te zijn. Verzoekers vrouw en kinderen bezitten de Nederlandse nationaliteit. Als brandwacht bij de Dienst Luchthaven Schiphol verdient verzoeker het brood.
  Bron: zitting Staten Generaal memorie van toelichting nummer 3
  Behandeld in de 35ste vergadering van de Staten Generaal 13 december 1955.

LT3.6m. Wilhelm Joseph Vanwersch, zoon van 5e, geboren Lütgendortmund (D), mijnwerker, 14 juli 1887, overleden Kerkrade 26 april 1958, trouwde Kerkrade 1 maart 1918 en scheidde 1935, Wilhelmina Grzibouski, geboren Bochum 20 maart 1896,  overleden 29 juni 1993, dochter van Friedrich Grzibowski en Maria Eckert.

1918: Op 25 maart 1918 was hij benoemd tot tijdelijk bouwkundig tekenaar bij de Gemeentelijke Publieke Werken van Kerkrade met een salaris van ƒ 900 per jaar.
1919: In maart 1919, hij was 31 jaar, had hij eervol ontslag gekregen als tijdelijk bouwkundig opzichter van de gemeente Kerkrade. Dit verzoek had hij op 5 december 1918 al ingediend:
Naar aanleiding van den vreden, en naar de betere tijden die ik verwacht, heb ik besloten de zaak mijns overleden, dierbaren vader, weder in bedrijf te brengen.
In verband hiermede zou ik gaarne voor 1 Januari 1919 vrij zijn. Indien zich echter wegens de drukke werkzaamheden, bezwaren voordoen, ben ik gaarne bereid mijn betrekking met een maand te verlengen.
Ik verblijf met den meest verschuldigden eerbied
Uw dnr. dn. W. Vanwersch.
1910: Het overlijden van zijn vader werd onder andere door zijn zwager Johann Joseph Kersgens, 52 jaar, zonder beroep, uit Kerkrade, gedaan. Als echtgenote  van de overledene zei Johan dat dat Lina Schmalbeck was. Bij diens overlijden had Mathias geen beroep. Het is tot nu toe onbekend welke zaak mijns overleden, dierbaren vader, Wilhelm in bedrijf wilde brengen.
1929: Wilhelm, 41 jaar, tekende een arbeidsovereenkomst met de gemeente Kerkrade, specifiek met de directeur van den Algemeenen Technischen Dienst als seizoensarbeider. Het was een overeenkomst voor 8,5 uur per dagen op zaterdagen 5,5 uur. Door de week werkte hij van 8 tot 17.00 uur en zaterdagen van 8 tot 13.00 uur. Overuren kreeg hij betaald met een toeslag van 10%, de nachten met 50% en zondagen met 100%. Hij werd wekelijks betaald. Bij ziekte kreeg hij pas op de derde dag 50% van zijn loon wanneer hij een doktersverklaring kon laten zien. In het contract stond ook: Het is verboden, op de werken of werkplaatsen te vloeken of onzedelijke taal te spreken.
Wilhelm kreeg ƒ 0,40 per uur, dat is een maandsalaris bij 47,5 uur werken, van ƒ 82,33 bruto.
1935: Zijn tweede huwelijk eindigde met de door hem aangevraagde echtscheiding.  De rechtbank stemde in met de echtscheiding en Wilhelmina werd veroordeeld tot het betalen van ƒ 64,35.

1948: Wilhelm woonde, als gepensioneerd mijnwerker van 61, aan de Pricksteenweg 37 in Kerkrade. In augustus 1948 vroeg hij een lening aan bij de gemeente van 4000 gulden met zijn huis als onderpand. Dat huis had een vooroorlogse waarde van ƒ 6000,-. Hij betaalde 4% rente. Dit huis had hij verkregen uit de erfenis van zijn ouders.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Vanwersch / van Wersch, geboren Kerkrade 25 juni 1920.
 2. Levenloos geboren 24 november 1928.

LT3.6n. Matthias Josef Julius Vanwersch, zoon van 5e, geboren Haerne (Herne), Westfalen, 6 februari 1885, mijnwerker in Kerkrade, overleden Sittard 28 september 1941, trouwde Kerkrade 8 mei 1914 Lina Ida Haarmann, geboren Eickel, Kreis Gelsenkirchen 27 februari 1893, overleden Kerkrade 3 juni 1966, dochter van Wilhelm Haarmann en Bertha Sander.

1914: Bij hun huwelijk was hij mijnwerker, 29 jaar en woonde in Kerkrade.  Zij was 21 jaar. Hij tekende met Mathias van Wersch en zijn vrouw met Ida van Wersch.
1947: Hij was tot zijn overlijden werkzaam geweest op de Maurits. Zij woonde als weduwe aan de Pricksteenweg 37, Kerkrade. Het pensioen werd op 1 mei 1945 uitgekeerd ter waarde van ƒ 375,90 per jaar van 1 mei 1945 t/m 30 juli 1947 kreeg zij dus, in mindering premie voor geneeskundige hulp, ƒ 555,45. Dit bedrag werd onterecht door het Algemeen Mijnwerkersfonds overgemaakt naar het Nederlands Beheers Instituut. Het beheer was echter al op 3 oktober 1946 beëindigd schreef het NBI. Op 3 juli 1947 schreef zij een boze brief dat zij herhaaldelijk om het pensioen gevraagd had te storten, maar dat was nog steeds niet gebeurd. Pas op 25 september 1947 schreef het NBI het Mijnwerksfonds aan het geld te betalen.
Ook al eerder had zij bij de Schade-Enquete-Commissie in Roermond een schadeclaim ingediend wegens oorlogsschade. Zij woonde op dat moment Margrietstraat 35, Eygelshoven.. Zij kreeg ƒ 250,-
Doordat zij naar Duitsland gevlucht was, viel haar vermogen na de oorlog onder het Vijandelijk Vermogen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. August Willem Max Vanwersch, geboren Kerkrade 21 oktober 1914, overleden Eygelshoven 24 december 1982, trouwde Kerkrade 6 september 1950 Berta Klerings, geboren Gladbeck (D) 28 september 1911 te ), begraven Kerkrade 18 september 1996.
  Hij verloor zijn Nederlanderschap omdat hij in vreemde krijgsdienst was geweest.
  1937: Hij voetbalde als sinds 1934 bij Geleen, maar maakte in 1937 de overstap naar Maurits. Dat werd officieel in januari 1938 goedgekeurd. Hij woonde Markt 27, Geleen.
  1939: In het blad Sportkroniek heet hij opeens A.W. van Weersch die bij Maurits voetbalde.
  1963: Hem werd op 25 september 1963 het Nederlanderschap verleend.
  1982:
  Hoewel hij katholiek was, werd zijn rouwdienst in de verpleegkliniek Heerlen door dominee Drost geleid. 
 2. Bertha Lina Vanwersch, geboren Kerkrade 5 november 1917, overleden Kerkrade 29 november 1998, trouwde Kerkrade 15 februari 1950 en gescheiden 24 april 1979 van Lambertus Cornelis Tops, geboren Eindhoven 27 november 1922, overleden Brunssum 24 augustus 1999.
  15 mei 1943: Zij was in de oorlog in Oberbruch vrijwillig werkzaam bij de Glanzstoffwerke Heinsberg . Dat is nu AKZO Fase AG. (info arolson-archives.org).
  22 april 1948: Zij woonde in de Stalpertstraat 92, Amsterdam en was textiel arbeidster, dienstbode en borduurster.
  I951: L C Tops slaagde voor de mijn Laura.
  1979:
  Hij was in 1979 secretaris van IVN Brunssum.

  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Adrianus Max Alfred Tops, geboren Kerkrade 1 juni 1951, overleden Heerlen 19 september 2017.

LT3.6o. Heinrich Gustav Vanwersch, zoon van 5e, geboren Castrop-Rausch (D) 5 maart 1898, overleden Bleijerheide 21 januari 1945, mijnwerker, trouwde Kerkrade 15 oktober 1926 Maria Kuckelkorn geboren 4 juni 1905, overleden Bleijerheide 1 december 1977, dochter van Leonard Kuckelkorn en Katharina Kuckelkorn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Caroline W. (Carry of Lien, Lina) van Wersch / (Vanwersch, geboren Kerkrade 20 augustus 1927, overleden  Melick 17 december 1996, trouwde Kerkrade 4 januari 1950 Hubertus F.J. Roubroeks, geboren Kerkrade 26 maart 1927, overleden Melick 17 oktober 1987.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Marjo Roubroeks trouwde Mat Frunt.
  b. Guus Roubroeks trouwde 1: Marlies Aan den Boom, trouwde 2: Gertrud Snoeren.
 2. Anna Maria (Ans) van Wersch trouwde Kerkrade 9 november 1949 Jacob  Armkreutz, geboren Kerkrade 17 april 1922, overleden 6 juli 1992.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

LT3.6p. Dominikus Vanwersch, zoon van 5i, geboren Eschweiler 6 mei 1899, overleden Stolberg 30 december 1976, trouwde Petronella Fratzel.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth van Wersch trouwde Stolberg Joannes Bau, zoon van Joannes Bau en Helena Henk.
 2. Johanna Vanwersch, geboren 2 maart 1925, overleden 28 januari 2012, trouwde Karl Meinhard.
 3. Petronella Vanwersch, geboren Eschweiler 24 december 1927, overleden Eschweiler 24 december 1927.

LT3.6q. Friedrich Matthias Vanwersch, zoon van 5i, geboren Eschweiler 27 juni 1905, overleden 17 juni 1945, trouwde Busbach (Stolberg) 1 december 1925 Elisabeth Fratzel, dochter van Heinrich Fratzel en Elisabeth Schuh.

1945: Hij overleed in het ziekenhuis van Stolberg, 37 jaar oud, nadat hij op een mijn was gestapt.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Catharina Vanwersch, geboren Vicht 13 januari 1926, overleden Stolberg 17 augustus 2000, trouwde Heinrich Spohr, geboren 22 oktober 1924, overleden Vicht 28 juni 2009, zoon van Nikolaus Spohr en Anna Flaschkamp.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Irmgard Vanwersch, geboren Vicht 23 november 1931, overleden 4 oktober 2013, trouwde  Karl Carl-Wilhelm Schwartz, zoon van Josef Schwartz en Wilhelmina Nickel.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 3. Friedrich/Friedel van Wersch geboren Vicht 2 juni 1940, overleden  Stolberg 16 april 2015 trouwde 1: Gisela Maria Biehringer, trouwde 2: Helga Müller.
 4. Brigitta Vanwersch trouwde Helmut Wilden.

ad vanwersch

LT3.7. Alexander Jozef Adam (Ad) Vanwersch, zoon van 6c, geboren Heerlen 22 maart 1932, overleden Heerlen 31 juli 2008, trouwde Hubertina Huppertz, trouwde 2: Jannie Heyltjes.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Richterstraat 14, Kerkrade. Hij werd op 1 maart 1957 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. 22 jaar oud. Op 1 augustus 1957 werd hij eervol ontslagen. Hij werkte als CAT 283.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Marie José Vanwersch trouwde 1: Klaas Hiemerda, trouwde 2: Hubertus Petrus Maria, roepnaam Berto Bleijlevens.
  Uit het eerste huwelijk werd geboren
  a. Jenny Hiemerda trouwde Daniel Kappes
  Uit het tweede huwelijk werd geboren
  b. Patrick Bleijlevens..
 2. Jos Vanwersch, volgt 8.
 3. Ina Vanwersch trouwde Sjef Crutzen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Kim Crutzen.
  b. 
Debbie Crutzen.
  c. 
Jill Crutzen

  Uit dit tweede huwelijk werd geboren
 4. Linda Vanwersch trouwde N.N. Janssen.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Tim Janssen.

LT3.7a. Leo van Wersch, zoon van 6d, geboren 24 november 1929, trouwde november 1955 Paula Esser, geboren Duitsland 8 november 1937, dochter van Frans Esser en Maria Josefa Kleinjans.

Hij heeft 23 jaar op de mijn gewerkt, daarna 15 jaar als voorman bij een rubberfabriek.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Marie José van Wersch trouwde N.N.

LT3.7b. Pieter Joseph Hubert van Wersch, zoon van 6f,  geboren Kerkrade 24 september 1936, overleden Kerkrade 23 april 2023, trouwde Eijgelshoven Bertha Sukkel, dochter van Hendrik Sukkel en Johanna Cornelia Rutten.

1954: Hij werd op 1 april 1954 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond als leerling mijnwerker en beëindigde dat wegens ontslag op 1 augustus 1958. Hij werkte op de Domaniale mijn (Dom 1113, OVS (Ondergrondse Vakschool).
Hij woonde in de Laurastraat 6, Chevremont en was 17 jaar.

1960: Net volwassen ging hij op de Julia werken en werd  op 1 augustus1960 weer lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Zijn vader werkte op de mijn Julia en zijn broer, net als Pieter, op de Domaniale.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jeanette Johanna Hubertine van Wersch trouwde Johan Smeets.
 2. Beate Maria Cornelia van Wersch was getrouwd met N.N. Coervers, samen me Leon N.N.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joey Coevers.
  b. Joyce Coevers.

LT3-7ba. Pieter Jozef Mathieu Vanwersch (May Vanwersch), zoon van 6fa,  trouwde Anna Maria Gertrud Meertens (Gertie Meertens), geboren december 1938, overleden 30 juli 2020, dochter van Anton Willem Meertens en Maria Jozef Collard.

1956: Hij werd op 1 februari 1956 lid van de RK Mijnwerkersbond en werkte op de Julia Ja 1444. Hij woonde Franciscanerstraat 7, Bleijerheide en werd op 1 september 1970 uitgeschreven. Zijn schoonouders vrhuisden in 1951 van de Elisabethstraat in Kerkrade naar de Franciscanerstraat 7, Bleijerheide.

May was bariton bij Mannenkoor David Spekholzerheide.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Bianca Vanwersch

frans van wersch

LT3.7c. Franz Joseph van Wersch, zoon van 6g, geboren Weiden (bij Aken) (D) 25 maart 1915, groentenman, overleden Würselen 13 september 2004, trouwde Haaren (D) 8 maart 1941 Elisabeth  (Lilly) Schmalen, geboren Kjest/ Bischofthal/Oberschlesien (D) 19 november 1920, dochter van Johann Schmalen en Marie N.N.

Franz was tussen 1952-1959 voorzitter van voetbalvereniging Teutonia in Weiden. Op de rechterfoto staat hij in 1959 vooraan.
Als groetenman ging hij iedere ochtend om 04.00 uur naar Keulen om inkopen te doen. HIj had in Weiden een groot aantal klanten. Wat hij overhad verkocht in de straten. Iedereen kende hem.

Uit huwelijk werd geboren

 1. Kurt van Wersch volgt 8a.  

LT3.7d. Matthias Vanwersch, zoon van 7h, geboren Mariadorf  26 februari 1915, overleden in Tunesië 1 maart 1943 als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, trouwde 31 januari 1941 Margaretha Kirchmann, geboren Mariadorf 17 augustus 1919, overleden  Alsdorf Mariadorf 27 januari 2004.

 Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Wolfgang Vanwersch, volgt 8b. 

LT3.8. Jos Vanwersch, zoon van 7, trouwde Erna de Hoon.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Celine Vanwersch.
 2. Sander Vanwersch.

lisa van werschLT3.8a. Kurt van Wersch, zoon van 7c, trouwde Cornelia (Conny) Verfürden, dochter van Karl Heinz Verfürden en Gertrud Horn.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Lisa van Wersch, mode ontwerpster.
  Winnaar van Mobile Living Fashion Award 2015.
  Wir gratulieren Lisa van Wersch zum Mobile Living Fashion Award. Am 24.6. wurde der Fahmoda Studentin im Rahmen des Berliner Fashion Base Camps der mit 500 Euro dotierte Preis für das beste Modedesign verliehen. bron: http://fahmoda.de/blog/?p=9650

LT3.8b. Wolfgang Vanwersch, zoon van 7d, geboren Mariadorf 27 mei 1941, overleden 4 januari 2009, trouwde Kinzweiler (D) 24 maart 1960 Rosemarie (Rosi) Dinter, geboren Zuchau (D).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Gabi Vanwersch.
 2. Marita Vanwersch trouwde NN Schober.
 3. Matthias Vanwersch.
  Maart 2019: JÜLICH Die St.-Matthäus-Schützenbruderschaft Pattern hat ihre neuen Majestäten ermittelt. Neuer Schützenkönig ist Matthias Vanwersch, der den Königsvogel mit dem 74. Schuss von der Stange holte.
 4. Sandra Vanwersch.
error: