Genealogische website Warsage

emelie van werschToen Emelie Van Wersch in 1944 in Simpelveld overleed, was zij 73 jaar. Zij was in 1868 als twaalfde kind van herbergier Jan Stefan Hubert Van Wersch (42 jaar) en Anna Elisabeth Horsmans (35 jaar) geboren.
Hij had net een paar maanden daarvoor landbouwgereedschappen, twee koeien en een aantal perenbomen laten veilen. De totale opbrengst van die veiling was ƒ 475,25. Hij bleef echter wel boeren.
Tien jaar later verloor zij haar moeder en haar vader zijn tweede vrouw. Er waren na Emelie nog zeven kinderen geboren. Bij elkaar leefden er toen nog dertien van de 21 kinderen (bij twee vrouwen). Haar moeder was na de geboorte van haar dochter overleden. Anna was toen 45 jaar.

De jonge Emelie werd hierna door haar zussen opgevoed. Rond 1885, zij was 16 jaar, ging zij naar Moresnet waar zij dienstmeisje was. Wellicht bij haar familie?
Er is verder niets bekend waar zij daarna verbleef, alleen dat zij, net enkele dagen 28 jaar oud, in Simpelveld op 8 juli 1896 trouwde met de 34-jarige Duitser Caspar Jozef Hubert Hermans die in Scherpenseel op 30 april 1862 geboren was. Hij woonde al in Simpelveld waar hij kleermaker was.

Precies negen maanden later werd hun eerste kind op 14 mei 1897 geboren. Hij kreeg de doopnamen Hendrik Joseph Hubert. Hij nam later de zaak van zijn vader over.

Verhuizing

In september 1897 plaatste Jos Hermans een advertentie in de Limburger Koerier waarin hij meedeelde dat hij zijne affaire overgebracht had van de Kloosterstraat naar de Dorpstraat, allebei in Simpelveld. Dit was het huis van de heer Herberichs. Hij schreef er alleen niet bij geweest, want Jos had het huis, Dorpstraat 22, met tuin op 9 augustus 1897 van Frans Willem Herberichs en diens vier kinderen Herberichs voor ƒ 4.000 gekocht. De moeder van de kinderen was in juni 1896 overleden. Vader was kleermaker geweest.

Hermans schreef verder dat de verkoop in de nieuwe winkel plaats vond van alle Manufacturen, Elegant werk, Galanterie, Toilet- en Speelartikelen. Hij schreef er nog onder: Dankend voor het tot dusver genoten vertrouwen, hoopt hij, door goed werk en reëlle waar, ook in het vervolg eenieders vertrouwen te verwerven. En ondertekende met Jos. Hermans-Van Wersch, Mr. Kleermaker. Het pand aan de Dorpstraat 22 was tot 1871 de school en is tegenwoordig een antiekzaak.

Zijn oude winkel/huis in de Kloosterstraat was eigendom van Frans Scheeren die het per 1 oktober 1897 weer te huur aanbood: een huis met achtergebouwen, plaats en tuin nabij de kerk, langs de grote weg naar het klooster.

De huidige eigenaren van het pand Hermans is het echtpaar Hub en Riet Eussen-Mertens.

Riet had altijd al een neus voor ondernemen. Als zestienjarige hielp ze mee in de kruidenierswinkel van de familie Hermans. Die was gevestigd in de oude school in de Dorpsstraat in Simpelveld, de naamgever en de locatie van hun antiekwinkel. „Die school was van begin negentiende eeuw en telde twee klassen. Toen het gebouw in 1988 te koop stond, hebben we meteen toegehapt en er na een ingrijpende verbouwing onze antiekwinkel in gevestigd. Ik in de winkel en voor de in- en verkoop, Hub als restaurateur en de man die de administratie doet op de achtergrond.”

bron De Limburger 2022.

Terug naar het gezin Hermans
In de Dorpstraat kreeg het echtpaar alle andere kinderen,
2: Hendrik Hubert (Harrie) Hermans op 2 juli 1898,
3: Anna Maria Hubertina Hermans op 3 april 1900, overleden 16 oktober 1900.
4: Gerhard Joseph Hubert Hermans, 21 september 1901, overleden 24 september 1903.
5: Anna Maria Hubertina, Hermans, 11 juli 1903, overleden 26 september 1903.
6: Maria Philomena Hubertina Hermans, 7 augustus 1904.

kleermaker hermans
kleermaker hermans
hermans kleermaker

Hun huis in de Dorpstraat 22 was groot genoeg, zodoende plaatsten zij in 1903 een advertentie in de krant dat er twee kamers te huur waren.
Zoals zovelen in die tijd begonnen zij naast de kleermakerij een café. Meestal was dat in de voorkamer.

In 1905 vroeg en kreeg hij een vergunning tot het verkopen van alcoholische drank anders dan sterke drank. Midden jaren twintig werd het café weer opgeheven toen het pand de huidige gevel kreeg.

hernabs kleermaker
Hubert Hermans trouwde in 1925 met Anna Gerards
van wersch hermans
Foto van het gezin Hermans-Van Wersch rond 1939

Bidprentjes

Jos Hermans overleed twee weken voordat hij 73 zou worden, in 1935 en zijn vrouw, 75 jaar oud, in 1944.
Zoals toen gebruikelijk werden op hun bidprentjes hun godsdienstig leven als zeer devoot beschreven.
Op zijn bidprentje stond: Hij vreesde God en week af van het kwaad en gaarne ging hij ter kerke om ’t H. Misoffer bij te wonen. Hij leefde als een man van geloof en godsdienst, rechtschapen en eenvoudig, en zoo bereidde hij zich een zalig sterfuur.
Op naar bidprentje stond onder meer: De dierbare afgestorvene was een vrouw van oprechte vroomheid en rusteloze arbeidzaamheid, afkerig van de deze ijdelheden dezer wereld. In stille plichtsbetrachting vond zij haar geluk; in het gebed en de H. Communie haar kracht tot heiliging van het lief en leed des levens.
Van hare jeugd af waren hare schreden gericht naar den tempel des Heeren: bidden was haar behoefte (enz)

De winkel in de Dorpstraat werd door hun zoon Hubert voortgezet. Het werd een modezaak terwijl in hetzelfde pand zijn zus Fien aan de linkerkant haar kruidenierswinkel had.

Hubert trouwde in 1926 voor de kerk en in 1927 voor de Burgerlijke Stand met Anna Gerards. Aangezien zijn vader eigenlijk van origine de Duitse nationaliteit had, hadden zijn kinderen dat ook. Vandaar dat Hubert in 1936 een verzoek tot naturalisatie bij de Tweede Kamer indiende. Deze naturalisaties waren steeds een jaar geldig. Het echtpaar kreeg drie dochters.

hermans kleermaker
Dorpstraat 22, Simpelveld voor de verbouwing waar Hermans een dranklokaal had.
hermans kleermaker
Jos. Hermans en Emelie Van Wersch
hermans gerards
Voor het pand van kleermaker Hermans-Gerards. De vrouw in het midden is Lies Van Kann-Vandeweyer. Wie zijn de anderen?

Klik hier voor Emelie Van Wersch (Simpelveldse Tak) en Jos Hermans.

error: