Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

De Kerkraadse Tak begint met onbekende ouders. Wellicht was dat een Peter van Werst omdat de doopgetuige bij de eerste zoon van de onbekende zoon (zie kind 2) Peter van Werst als doopvader heeft.

Zij kregen twee kinderen
1. Johannes (Jan) van Werst, volgt 1.
2. N.N. van Werst( jongen), volgt 1a.

K.1. Jan van Werst, gedoopt Eijs circa 1570, overleden Simpelveld in 1646, trouwde circa 1592 Elisabeth Schiffelers, geboren Simpelveld circa 1560, dochter van Heijn Scheiffelerts en Maria Ottegraven.

In 1664 werd in Simpelveld een erfkwestie voorgelegd aan de rechter. Hierin werden Jan van Werst en zijn vrouw Elisabeth Schiffeleres genoemd. Maar ook hun kinderen. In het boek Van Wersch 800 jaar worden zes kinderen van dit echtpaar genoemd terwijl in het document maar vier kinderen genoemd worden. Een van die kinderen wordt niet in het boek 800 Jaar vermeld. In het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 2001 wordt deze kwestie door Jan H. Hanssen aangehaald.

Het document begint met Sijn in leven gewest (Hier worden de nog levende kinderen genoemd)Jenne, Gillis, Nijes ende Jan van Werst, tesaemen wettige kinderen van Jan von Werst ende N. Schiffelers. In het boek 800 jaar worden naast deze vier kinderen ook nog Peter, Hendrik en Clara van Werst genoemd. 
Uit bovenstaande informatie kan geconcludeerd worden dat de drie kinderen andere ouders hadden. Wellicht een broer van bovengenoemde Jan? Een argument daarvoor spreekt uit het feit dat Clara van Werst optreedt als doopgetuige bij de geboorte van een zoon van Jan van Werst.

Uit dit huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Gillis van Werst, geboren Eijs circa 1599, volgt 2.
 2. Joanna van Werss, geboren circa 1602, trouwde Jan Smets (Joannes Smeetz).
  Uit dit huwelijk werden in Simpelveld vijf kinderen geboren waarvan er twee bleven leven.
 3. Jan van Werst, geboren Eijs circa 1615, overleden vóór 1664. Hij was ongehuwd.
 4. Dionisius van Werst, geboren Eijs circa 1617, overleden óór 1663. Hij was ongehuwd.
 5. Andreas van Werst, ongehuwd overleden vóór 1664.

K.1a. Onbekende man, zoon van onbekende ouders, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk werden wellicht geboren

 1. Jan van Werst, volgt 2a.
 2. Peter van Werst, gedoopt Eijs circa 1595, volgt 2b.
 3. Hendrik van Werst, geboren circa 1605, volgt 2c.
 4. Clara van Werst / Clara van Wersch, geboren circa 1620, overleden Simpelveld 22 december 1684, trouwde Simpelveld 6 oktober 1644 Quirinus Kremer.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.2. Gillis van Werst, zoon van I, geboren Eijs circa 1599, overleden Simpelveld 29 juni 1665, trouwde Helena Schoumans.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Elisabeth van Wers, geboren Eijs circa 1633, overleden Simpelveld 20 mei 1674, trouwde 11 mei 1653 Jacob Schutz gedoopt Simpelveld 21 februari 1628, overleden Simpelveld 20 februari 1696, zoon van Peter Schuts en N.N.
  Zij wordt zowel von werst als van werst , van wers, of alleen maar werst genoemd.
  Uit dit huwelijk weren negen kinderen gedoopt.
 2. Jan van Werst, geboren Eijs in 1640, volgt 3.
 3. Catharina van Werst, geboren Eijs circa 1645.
 4. Dionysius, (Niess van Wers), gedoopt Simpelveld 28 juni 1651, volgt 3a.
 5. Gillis van Werst, geboren Eijs circa 1655, volgt 3b.

K.2a. Jan van Werst, zoon van Ia, geboren Eijs circa 1615, trouwde Anna van den Berg, weduwe in 1654 van Leonard Kucheur.

1694: Anna van den Berg woont in Simpelveld, wijk Bosschenhuizen.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Peter van Werst, gedoopt Voerendaal 20 juni 1645, doopgetuigen: Hans Boest en Trein Maesen.
 2. Jan van Wersh, gedoopt Voerendaal 20 juni 1647, doopgetuigen: Gort Gillen en Clara van Wersh, overleden voor 1657, toen werd de andere Jan (nummer 4) geboren.
 3. Leonard (Lens von Werst), gedoopt Voerendaal 2 mei 1650, doopgetuigen: Jan Slintgens en Trein Spirtz.
 4. Jan van Werst, gedoopt Simpelveld, volgt 3c.
 5. Gertrude van Wersch, gedoopt Simpelveld 1 november 1665, doopgetuigen: Jacob Vaessen en Joanna Vaessen, trouwde (later) Antonius Diden.
  Voor het huwelijk werd geboren (omdat Agnes de achternaam van haar moeder krijgt). Gertrude zei tegen de pastoor dat Antonius Didden de vader was.
  a. Agnes van Wersch, gedoopt Simpelveld 6 mei 1693, doopgetuigen: Catharina Hupperts en Jan Wevers.

K.2b. Peter van Werst, zoon van 1a, gedoopt Eijs circa 1595, trouwde Maria Beucken, doopgetuigen: Peter van Werss en Maria Buckers.

Uit dit huwelijk werd in Simpelveld gedoopt

 1. Joanna Maria van Werst, gedoopt 8 juli 1621, S Arnold Koelen en Elysabeth Schiffelers.

K.2c. Hendrik von Wers, zoon van 1a, geboren circa 1610, overleden Simpelveld 16 december 1705, , trouwde Simpelveld Maria Wevers, overleden Simpelveld 14 februari 1688.

1795: Bij zijn overlijden schreef de pastoor  dat hij alleen woonde (habitans solus) in Boschenhuizen, onder Simpelveld (in de tekst staat dat als Buscherhausen) .

Uit dit huwelijk werd in Simpelveld gedoopt

 1. Cornelis von Wers, gedoopt 22 september 1624. doopgetuigen: Nicolaas Bisschoffs en Simon Vaessen.

K.3. Jan van Werst (Joannes von Weers), zoon van 2, geboren Eijs 1640, overleden Simpelveld 19 november 1712, 72 jaar, trouwde 1: 2 augustus 1660 Maria Bindels, gedoopt Simpelveld 7 november 1641, overleden Simpelveld 11 maart 1671, dochter van Gillis Bindels en Anna Rotkrans,
trouwde 2: Simpelveld 28 mei 1673 Maria Eymael, gedoopt Simpelveld 23 april 1647, overleden Simpelveld 27 oktober 1724, dochter van Hermann Einmahl en Entgen (Odilia) Bauers.

1671: In 1671 overleed zijn eerste vrouw. Na haar dood leerde hij Catharina Kleenen kennen. Uit deze relatie werd een zoon geboren die hij wel erkende. Hij trouwde echter niet met Catharina Kleenen. Een half jaar later zou hij met Maria Eymael trouwen. 
1698: In 1698 was hij koning/keizer van de schutterij van Simpelveld. Zijn zoon Jan Herman werd schrijver en vaandeldrager van het zelfde gilde..

Uit het eerste huwelijk werd gedoopt

 1. Egidius van Werts, gedoopt als filius naturalis (= onecht kind) Simpelveld 9 december 1672, doopgetuigen: Jacobus Schuts en Catharina Horion.

  Uit het tweede huwelijk werden in Simpelveld gedoopt.
 2. Helena van Wers, gedoopt 27 september 1674, doopgetuigen: Quirinus Moulen en Sophia Eimael, overleden 13 november 1699, trouwde Simpelveld  6 november 1696 Andries Nevelstein, huwelijksgetuigen: Jacob Steinbusch en Andrea Schmid.
 3. Ida van Werst, gedoopt 7 april 1678, doopgetuigen: Jacob Schutz en Gertrude Stallenberg, trouwde Martien Bruwers.
 4. Sybilla van Wersch, gedoopt 27 februari 1680, doopgetuigen: Lennars Ortmans en Maria Lowis, trouwde Nicolaas Mulckens
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 5. Anna Elisabeth van Wersch, gedoopt 16 april 1681, Reinier Jongen en Joanna Schutz, loco Agnes Bindels, overleden Simpelveld 12 januari 1733 aan tbc, trouwde Simpelveld 15 november 1702 Thomas Dautzenberg, gedoopt Heerlen 9 mei 1676, overleden Simpelveld 1730, zoon van Jan Willem en Odilia Roosenboom.
  27 februari 1708: Johan van Wersch (haar vader) uit Simpelveld regelt de inbreng van goederen bij het huwelijk van Elisabeth van Wersch met Thomas Dautzenbergh. Elisabeth had haar beloofde deel ingebracht in het huwelijk terwijl Thomas zijn huis als onderpand meegaf.
  In het doopboek van de parochie Simpelveld staat bij de geboorten van twee zonen dat moeder de ene keer Anna Elisabeth von Werg wordt genoemd waarbij de achternaam doorgestreept wordt en veranderd in von Werus. In het overlijdensboek van de parochie Simpelveld staat dat Anna Elisabeth von Werst overleden is en dat zij  echtgenote was van schepen Thomas Dautzenberg.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.
 6. Jan Herman van Wersch, gedoopt 11 januari 1685, volgt 4.
 7. Jan van Wersch, gedoopt 5 september 1688, doopgetuigen: Willem Schins en Maria Brouwers.
 8. Gillis van Wersch, geboren circa 1690.

K.3a.  Dionysius van Werst, zoon van 2, gedoopt 28 juni 1651, doopgetuigen: Dionysius Brouwers en Elisabeth Schiffelers, overleden 14 maart 1728, trouwde Simpelveld circa 1670 Catharina Horion, overleden Simpelveld 28 januari 1715.

1694: Volgens de hedendaagse genealoog Patelski woonden zij met Gillis, Maria, Helena, Sybilla en Anna in de Irmstraat in Simpelveld.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Sybilla van Werst.
 2. Anna van Werst, geboren voor 1694 (staan op inwonerslijst Simpelveld 1694. Op deze lijst staat Jan niet genoemd. Wellicht woonde hij niet meer in Simpelveld).
 3. Maria van Wersch, gedoopt 3 oktober 1671, doopgetuigen: Jan van Werst en Sybilla Ceusters, overleden 11 juni 1749, trouwde 1: Simpelveld 19 februari 1696 Simon Prickarts, overleden in den Schiffelaerts 1 oktober 1701, zoon van Jan en Catharina Fuicken. Trouwde 2: Simpelveld 2 februari 1704 Franciscus Hendrik Wimmer (Weimer, Wimers).

  1704: Huwelijkse Voorwaarden opgemaakt door de schout. Hierin staat dat de kinderen uit het eerste huwelijk ook in de erfenis zullen delen wanneer hun opa, Dionisius van Werst overleden is.
  Consenteren ende accepteren dat in gevalle godt almachtige dese voors: Eheluijdens met andere lijffs erven oude begnaedighen dat deselve mette voorn: voorkinderen egaelick souden scheijden end deijlen alle de Erffgoederen soo tegenwordige als toecoemende gelijck susters en de broeders sulx souden behooren te doen van gelijcken heeft den voors: dionijs van wers oijck aen belooft dat naar doet van hem ende sijne huisvrouwe de naer kinderen mette voor Kinderen gelijck boven vermeld ook alles sullen partiseren wat men als dan bevinden sal.
  De moeder van Simon Prikarts: Catharina Fincken, zal jaarlijks tien Aker daalders bij leven betalen.

  1706: Op 8 maart 1706 verschenen voor de schout en schepenen van de bank Simpelveld: schout Daniël Limpens en de schepenen: Hendrik Brauwers, Jan van Werst (= K.3), Bartholomeus Stallenbergh, Lenard Ortmans, Michael Cox, Wolter van Gulpen en Jan Prickaerts,
  In eigen persoon Dionijs van Werst (!) getrouwd met Catharina Horion met Frans Hendrick Wimer getrouwd met hun dochter Maria van Wers (!), weduwe van Simon Prickarts

  1706: Bij de doop van hun zoon Stephanus Wimmer schreef de pastoor Franciscus Henricus Wimmer et Mariae van Versch.
  Wilhelm Wimmer dacht foutief dat Maria een dochter was van Jan van Wersch x 28 mei 1673 Simpelveld Maria Eymael.

  Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren.
  Uit het tweede huwelijk werden drie kinderen geboren.
 4. Gillis van Wersch, gedoopt 16 februari 1674, volgt 4a.
 5. Jan van Werst, gedoopt 17 oktober 1677, volgt 4b.
 6. Helena van Wersch, gedoopt 26 november 1690, doopgetuigen: Hendrik Brouwers en Helena van Werst (X Andries Nevelstein).

K.3b Gillis van Werst, zoon van 2, geboren Eijs circa 1655, overleden 1 oktober 1702, trouwde Catharina Hupperts.

1694: Patelski lijst: Gillis van Werst en Catharina Houpperets wonen in Bosschenhuizen (Buschen huysen) met hun kinderen Lysbeth en Maria.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Elisabeth van Wersch, gedoopt 24 januari 1683, doopgetuigen: Jan Vaessen en Magdalena Hupperts, overleden 1 december 1759, trouwde 7 januari 1721 Arnold Hamers.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 2. Helena Van Wersch, gedoopt 5 juni 1691, doopgetuigen: Peter Boesten en Catharina Hamers,
 3. Maria Van Wersch, gedoopt 15 maart 1692, doopgetuigen: Maria Mees, overleden 11 juni 1749.
 4. Anna Cecilia Van Wersch, gedoopt 6 juni 1697, doopgetuigen: Leonard Hamers en Paula Bosten.

K.3c. Jan van Werst, zoon van 2a, gedoopt 4 november 1657, doopgetuigen:. Peter Schutz (X Cecilia van den Berg) en Magdalena van Werst, trouwde Simpelveld circa 1688 Catharina Peters, gedoopt Simpelveld 24 april 1668, dochter van Jacob en Maria van den Benden, overleden Simpelveld 28 mei 1702.

Uit dit huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Leonard van Werst, gedoopt 22 februari 1689, volgt 4c. 
 2. Christine van Werst, gedoopt 26 december 1691, doopgetuigen: Jan Peters en Maria N.N.

K.4. Jan Herman van Wers, zoon van 3, gedoopt Simpelveld 11 januari 1685, doopgetuigen: Mathias Moulen en Margaretha Hungens, overleden Simpelveld 28 februari 1744, trouwde Eijs 12 mei 1715 Maria Barbara Henrott, overleden Simpelveld 27 augustus 1772.

1723: Op 14 april 1723 was Johannes Hermanus van Weers, momber (=beheerder van nalatenschappen) verbonden aan de banck van Simpelveldt, samen met Hendrik Brouwers, schepen in Simpelveld en Anthoin Didden. Zij releveeren (= verheffen) de Vroenhoff in Simpelveld, groot 152 morgen tot de dood van Werner Franssen. Tot ophelder (=leendrager) werd Jan’s zoon Carolus Lotharius van Weers benoemd.
1744: Jan droeg bij zijn leven het vaandel van de schutterij Sint George van Simpelveld. Hij was tevens de schrijver (secretaris) van de schutterij. Vaandeldrager was een zeer belangrijke figuur. Hij werd in één adem genoemd met de officieren. In het overlijdensboek van de parochie Simpelveld staat daarom dan ook dat hij fahndrich was. In die tijd was het geen schutterij maar een Bruderschafft.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Maria Elisabeth van Wersch, volgt 5.
 2. Maria Catharina von Wers gedoopt 9 april 1717, doopgetuigen: Thomas Dautzenberg en Catharina Lambertine Henroth.
 3. Karel Lotharius van Wersch, gedoopt 6 november 1718, doopgetuigen Carel Lotharius Limpens en Elisabeth Dautzenberg, volgt 5-1.
 4. Jan Jacob van Werts, gedoopt 1 maart 1721, doopgetuigen: Jan de Ben en Odilia Snieders,
 5. Jan Leonard von Wers, gedoopt 5 november 1722, volgt 5a.
 6. Jan Ignatius Joseph van Wers, gedoopt 29 mei 1727, doopgetuigen: Jan Ignatius Jos. Haegen en Christine Henroth,
 7. Jan von Wers, gedoopt 3 september 1729, doopgetuigen: Jan Merckelbach en Anna Elisabeth von Wers.
 8. Joseph Van Wers, overleden Simpelveld 3 september 1781.
  1781: De pastoor schreef bij zijn overlijden:
  ongehuwd en overleden aan dysenterie. Bij wetenswaardigheden staat zijn testament.

K.4a. Gillis van Wersch, zoon van 3a, gedoopt Simpelveld 16 februari 1674, doopgetuigen: Servaas Schiffelers en Johanna van den Beucken, trouwde 28 oktober 1698 Gertrude Ploumen, weduwe, overleden Simpelveld 12 januari 1748.

1748: In het kerkboek van Simpelveld staat dat Gertrude Ploumen bij haar overlijden echtgenoot was van Joannes van Wers en dat zij auff die hultz overleed. Blijkbaar vergist de pastoor zich met de broer van Gillis want dat was Jan. Wellicht dat Jan de aangifte deed.

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Maria Magdalena van Wersch, gedoopt 26 december 1699, doopgetuigen: Stephan Ploumen en Maria van Werst, trouwde Aken 4 januari 1740 Bartholomeus Schmetz.

K.4b. Jan von Wers, zoon van 3a. gedoopt 17 oktober 1677, koster en schoolmeester, doopgetuigen: Jan van den Beucken en Margaretha Lowis, overleden Simpelveld 19 maart 1727, trouwde Schaesberg 4 september 1712 Joanna Wustenraedt.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Catharina von Wers, gedoopt Schaesberg 20 mei 1713, doopgetuigen: Helena von Wers en Thomas Wustenradt, overleden Schaesberg 30 maart 1784, trouwde Schaesberg 17 september 1747 Joannis Crousen (Crausen) doopgetuigen: Joanna Maria Crausen en Matthias de Macker.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 2. Maria Magdalena, gedoopt 17 juli 1716, doopgetuigen: Dionysius van Werst en Maria Eymael.

K.4c. Leonard van Werst, zoon van 3c, gedoopt Eijs 22 februari 1689, doopgetuigen: Willem Peters en Margaretha Lowis (Lowijs), pachter Hof Vleggendal, overleden Simpelveld 20 februari 1741, trouwde Laurensberg (D) Maria Bock, geboren in 1691, overleden Simpelveld 18 januari 1771 (80 jaar).

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Elisabeth Vanwers, gedoopt Bocholtz circa 1718, overleden Vaals 22 november 1804, 93 jaar oud, trouwde Simpelveld 22 juni 1744 met (Arnold) Matheus Bischoff, overleden Lemiers 3 oktober 1794.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Gerard Vanwers, gedoopt Bocholtz circa 1720, volgt 5b. 
 3. Magdalena Von Werst, geboren Bocholtz circa 1722, overleden hof Vleggendael 10 april 1791, trouwde Bocholtz 29 juni 1755 Hendrik Grooten (Groeszen), geboren Orsbach, parochie Laurensberg, overleden Bocholtz 10 januari 1807, zoon van Mathieu Grooten en Maria Bosch.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
 4. Jan Peter van Wers, geboren Bocholtz circa 1723, volgt 5c.
 5. Willem Vanwers, geboren Bocholtz circa 1725, volgt 5d.
 6. Maria Catharina Van Wers, geboren Bocholtz circa 1727, overleden Bocholtz 20 november 1791, trouwde 1: Bocholtz 14 oktober 1749 Caspar Crutzen, overleden Bocholtz 20 januari 1772, trouwde 2: Laurensberg 22 juni 1772 Hendrik Rhoe(n).
  Caspar Crutzen was eerder getrouwd geweest met Maria Catharina Bindels voordat hij met Maria Catharina van Wers trouwde.
  Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren.
 7. Reinier Van Werst, gedoopt Laurensberg 2 december 1729, doopgetuigen: Reinier Offermans (X Anna van Wers) en Joanna Offermans.
 8. Leonard van Wers, gedoopt Simpelveld 20 juni 1731, volgt 5e.
 9. Jan Adamus van Wers, gedoopt Simpelveld 22 maart 1733, volgt 5f. 

K.5. Maria Elisabeth Vanwers, dochter van 4. gedoopt Simpelveld 26 februari 1716, doopgetuigen: Hendrik Henroth en Maria Eymael, overleden Simpelveld 4 oktober 1794, trouwde Simpelveld 25 mei 1748 Jan Georg Hubbels (Habets, Heubel Hubels), overleden voor 1794, want Maria was weduwe toen zij overleed.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Jan Willem Heubel, gedoopt 8 november 1748, S, Jan Willem Brawers en Anna Gertrude Bissenschutz.
 2. Maria Catharina Hubbels, gedoopt 2 november 1749f, doopgetuigen: Johannes Leonardus Josephus Vanwers en Maria Catharina Henroth.
 3. Maria Barbara Hubbels, gedoopt 24 maart 1752, doopgetuigen: Jan Willem Dautzenberg en Maria Catharina van Wersch.
 4. Maria Magdalena Hubbels, gedoopt 13 mei 1756, volgt 6. 

K.5-1. Karel Lotharius van Wersch, zoon van 4, gedoopt 6 november 1718, doopgetuigen Carel Lotharius Limpens en Elisabeth Dautzenberg, trouwde St, Jakob Aken 10 juni 1743 Maria Spanien, SS; Wilhelmus Antmäcker en Maria Elisabeth Romberg.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Catharina von Wersch, gedoopt St Foillan 16 april 1744, ss. Caspar Spanien en Maria Catharina von Wersch .
 2. Joannes Hermannus Joseph von Wersch, gedoopt St Foillan Aken 7 mei 1748, ss.Joannes Ignatius Josephus von Wersch en Anna Barbara Dautzenberg.

K.5a. Joannes Leonardus van Wersch , zoon van 4, gedoopt Simpelveld 5 november 1722, overleden 29 november 1810. Aangifte door schoonzoon Gerardus Ahn, 26 jaar), trouwde Orsbach (=Laurensberg) 29 oktober 1765 Maria Elisabeth Gimmenich, geboren Orsbach.

1777: geboorte dochter Maria in Eijs. In het doopboek van Eijs staat joannis van weersch en maria elisabetha giminichs (kleine letters) die in Simpelveld getrouwd zijn.
1832: overlijden dochter Maria Magdalena. Theresia: Moeders naam wordt als Gymnich geschreven.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Pieter Josephus van Wers, gedoopt Simpelveld 3 december 1766, volgt 6a.
 2. Maria Theresia van Wers, gedoopt Simpelveld 8 mei 1768, doopgetuigen: Maria Theresia Gimmenich en Thomas Cremer.
 3. Joannes Sebastianus van Wers, gedoopt Simpelveld 2 september 1769, doopgetuigen: Catharina Agnes Dautzenberg en Joannes Sebastianus Gimmenich.
 4. Barbara van Wers, gedoopt Simpelveld 25 oktober 1770, doopgetuigen: Jacobus Maess, Barbara Hubbels en Joannes Petrus Schiffelaerts, overleden Orsbach 19 juni 1799, zij was 28 jaar.
 5. Mathias van Wers, gedoopt Simpelveld 3 januari 1772, doopgetuigen: Odilia Franssen en Mathias Brouwers.
 6. Joannes Hermanus van Wers, gedoopt Simpelveld 25 oktober 1775, doopgetuigen: Maria Elisabeth Gimmenich, Maria Catharina Hübbel en Josephus van Wers.
 7. Maria  Magdalena Theresia van Weersch, gedoopt Eijs 4 juli 1777, doopgetuigen: Nicolaus Schiffelers en Maria Magdalena Gijbel, overleden Orsbach (= Laurensberg) 3 juli 1832, 53 jaar, trouwde circa 1810 Gerardus Ahn, geboren circa 1780, overleden Laurensberg 10 augustus 1840.
  1832: Haar overlijden: op de akte staat de achternaam Vanwersch. Zij werd 55 jaar.
  1835: Overlijden dochter Sybilla. Als moeder wordt Magdalena Van Wersch genoemd.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 8. Maria Anna van Weersch, gedoopt Eijs 8 december 1778 doopgetuigen: Henricus Rulings en Maria Anna Coen, overleden Eijs 24 augustus 1781.

K.5b.  Gerard van Wers, zoon van 4c, geboren Bocholtz circa 1720, overleden Bocholtz 25 maart 1792, trouwde 1: Simpelveld 27 april 1744 Maria Bindels, overleden 29 juni 1754,
trouwde 2: Simpelveld 9 september 1754 Catharina Dautzenberg, overleden Bocholtz 23 augustus 1808, zij werd 76 jaar oud, dus geboren circa 1732, dochter van Johannes Dautzenberg en Maria Ortmans.

29 december 1777: Gerard van Wersch in zwetter Ehe sitzent met Catharina Dautzenbergh wohnhaff zu Bochholtz leende van Margareta Theresia Amija uit Aken, auff seijnen frundlichen ersuchen zu seiner besten nutzen baar empfangen zu haben die unzertheilte summam van hondert Specie pattacons jeder zu zwölf gulden aix. Jaarlijks betaalde hij 5% rente. En het eindjaar dat het afgelost moest zijn werd niet vermeld.In de akte staat biss zur abloes.
Als onderpand gaf hij zijn huis, weiden en kohlhoff der Billenhoff genand in Bocholtz,
Verder een stuk van 99 roeden aan de Driesch Weijde
aen die Haemersche Linde, grenzend aan de weduwe Dautzenberg en de andere kant Gillis Hupperets met aan de kopse kant de Molenweg en de andere kant de Heideweg,
– een stuk land, 39 roeden, aan de
Bombard mit einer seithen Creutz = brüders Erb en aan de andere kant den Tyloet = graben met aan de kopse kant Wilhelm van Wersch en aan de andere kant Gillis Dautzenberg.
Gerard kon niet schrijven, dus tekende hij met een kruisje en de notaris schreef erbij
schreiben onervaeren.
17 december 1808: Na het overlijden van zijn tweede vrouw kwamen de kinderen bij notaris J.F. Daelen uit Kerkrade. De akte werd in het Frans opgemaakt vandaar de Franse namen:
1: Pierre Vanwersch (zo schreef de notaris het) getrouwd met Madeleine Prickaerts, landbouwers
2: Johannes Leonard Vanwersch getrouwd met Jeanne Catharine Ploum, landbouwers
3: André Vanwersch getrouwd met Barbe Prickarts, landbouwers
4: Henry Vanwersch, meerderjarige vrijgezel
5: Leonard Schröders, weduwe van Lucie Van Wersch (schrijfwijze notaris)
6: Jean Voragen getrouwd met Marie Catharine Vanwersch landbouwers
7: Nicolas Otograeff getrouwd met Agnes Houppertz (dochter van wijlen Anna Maria van Wersch, kind 2)
8: Mathias Schröders als gemachtigde van zijn broers en zussen.
Iedereen woonde in Bocholtz met uitzondering van Nicolas Ottograeff die in
Kohlscheijd woonde.
Zij verkochten aan Leonard Wiertz, getrouwd met Anne Marie Hennen, landbouwers in Bocholtz en zijn twee broers Mathias en Pierre Joseph Wiertz en stuk land in Bocholtz dat in Heerenpoel ligt, 40 are en 91 centiaren of 96 roeden. Zij betaalden hiervoor 262 francs 75 centimes, ook wel 85 rijxdaelders.

Uit dit eerste huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Jan Leonard van Wers, gedoopt 25 oktober 1744, doopgetuigen: Jan Hendrik Bindels en Maria Catharina van Wers, overleden voor 1755.
 2. Peter van Wers gedoopt 1 april 1749, volgt 6b. 
 3. Anna Maria Vanwers, gedoopt 16 oktober 1752, doopgetuigen: Jan Peter van Wers en Anna Bindels, overleden Boholtz aan dysenterie 24 november 1779, trouwde Simpelveld 3 maart 1778 Jan Willem Hupperts.
  13 januari 1788: Jan Willem Houpperets, weduwnaar van Anna Maria van Wersch, uit Richterich ging naar de notaris vergezeld door Gerard van Wersch (zijn schoonvader), zijn broer Mathijs Houpperets, getrouwd met Ida Bindels (die in Seffent woonden) en zijn oom Willem van Wersch, broer van Anna Maria van Wersch als voormunder = voogd over de minderjarige kinderen van Joannes Hupperets.
  Jan Houperets verklaarde dat op 25 december 1787 publiekelijk hun goederen verkocht waren waaronder hun huis
  den Keer met coolhoff en huijsweijde daeraen cleevende de Bouwplatze = bouwland. Dit werd gekocht door Joannes Willem Schiffelers, Bourgemeester tot Boucholt voor 445 gulden Luiks elke Coron à 10 schellingen.
  Het werd echter een dag later op 26 december 1787 weer verkocht aan Joannes Wilhelmus van Wersch, voogd en oom van de vier (!) kinderen voor hetzelfde bedrag met daarboven 2,5 Franse Coron voor schrijfgeld.
  Het huis en de grond was belast met 200 Aker daalder à 26 mark ten behoeve van de Kruisheren uit Aken. Dit bedrag werd nog door Willem van Wersch betaald.
  Aan het gasthuis van Bocholtz moest jaarlijks 3 kop 1,5 mud haver betaald worden en een vat haver aan de pastoraat van Simpelveld.
  Dit deed Willem zolang het oudste kind nog minderjarig was. Ook betaalde hij de rente voor het paard dat Joannes Willem Houpperets had met een waarde van 35 courante rijksdaalders totdat het oudste kind het zelf nodig had.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren

 4. Jan Leonard van Wers, gedoopt 29 mei 1755, volgt 6c.
 5. Jan Willem Van Wers, gedoopt 5 januari 1758, doopgetuigen: Willem van Wers en Joanna Maria Dautzenberg, overleden Bocholtz 10 november 1800.
 6. Maria Catharina van Wers, gedoopt 3 oktober 1760, doopgetuigen: Jan Willem Dautzenberg (X Lucia Bindels) en Maria Catharina van Wers.
  Waarschijnlijk jong overleden, voor 1770, gezien de geboorte van dochter 9 met dezelfde doopnamen.
 7. Maria Lucia (Lucie van Wers), gedoopt 30 januari 1764, doopgetuigen: Hendrik Grooten en Lucia Bindels, overleden Bocholtz 10 mei 1800, trouwde Simpelveld 15 oktober 1790 Jan Leonard Schroeders, overleden Bocholtz 19 maart 1827, zoon van Joannes Wilhelmus Schroeders en Anna Helena Vaessen.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 8. Andreas van Wersch (van Wers), gedoopt 10 maart 1767, volgt 6d.
 9. Maria Catharina, gedoopt 30 december 1770, overleden Bocholtz in den Vlengendaal 6 november 1828. trouwde 1: Johannes Leonardus Grooten, trouwde 2. Bocholtz 9 mei 1807 Johannes Vragien (Foraschen), geboren Heerlen  14 mei 1763, overleden Bocholtz 28 maart 1831, zoon van Johannes Leonard  Vragien en Maria Mathilde Loijson.

  1829: Toen zij zonder testament overleed, werd op 14 april 1829 bij de notaris in Heerlen aangifte van nalatenschap gedaan worden voor de belastingdienst. De notaris schreef van Wers.

  Goederen in Bocholtz:

  1:  de helft van een woonhuis, schuur, stalling, mestplaats, weiden en tuin in Bocholtz op de Billenhoef ƒ 290,-

  2: de helft van akkerland achter Vlengendaal ƒ 28,-

  3: de helft akkerland gelegen op den Kisseling ƒ43,-

  Bij elkaar ƒ 361,-

  De kinderen erfden 1/7 deel.= ƒ51.05½

  Uit het eerste huwelijk werden negen kinderen geboren en uit het tweede één kind.

 10. Hendrik van Weertz (Wers, Weers), gedoopt 4 juli 1774, volgt 6e. 

K.5c. Jan Peter von Wers, Peteren van Weers, zoon van 4c, geboren Bocholtz circa 1723, overleden Bocholtz 5 januari 1815, trouwde 1: Bocholtz 31 juli 1752 Anna Gertrude Rhoen/Roen, gedoopt Eijs 6 maart 1734, overleden Bocholtz 5 juni 1758, dochter van Jacobus Roen en Gertrude Huperts,
trouwde 2: Bocholtz 30 oktober 1759 Joanna Gertrude Dautzenberg, gedoopt Bocholtz 3 april 1733, overleden Bocholtz 6 maart 1818, dochter van Johannes Dautzenberg en Maria Ortmans.

In 1775: Bij het overlijden van doodgeboren kind woonden zij in Lemiers.
1777: Bij de doop van Johanna Elisabeth von Wersch schreef de pastoor von Wersch in het doopboek.
30 juli 1779: Petrus van Wersch gehuwd met Anna Gertrudis Dautzenbergh, wonende in Bocholtz, verclaerde en hebbende opgelicht ende ontfangen te hebben uijt ende door handen van den Heer frans Brammerts in houwelijk sittende met Mevrouwe Maria Heijendael, uit Aken, 300 courante rijksdaalders elk tegen 54 Akener mark tegen 4% jaarlijkse te betalen rente. Dit moest hij net zolang betalen totdat het bedrag  was afgelost. Dat zou dan 25 jaar duren? Ik betwijfel het of er geen andere afspraken waren gemaakt. Hij mocht ook het in drie termijnen terug te betalen.
Als onderpand stelde hij een weide binnen Bocholtz die Overweijde heet, grenzend aan de beide lange zijden aan Ludovicus Dautzenberg, schepen Leonard Schneijders en aan de kopse kant aan wederom schepen Schneijders.
Zo ook een weide gelegen te Beijs, grenzend aan de erfgenamen van wijlen Nicolaas Scheilen en de weduwnaar Leonard Nevelstein en aan de kopse kant de Beijsenwegh,
Zo ook een stuk land aan de Molenweg, grenzend aan de lange kanten aan Christian Breglever en Hendrik Hupperets, en de kopse kant aan de Hoff Vlengendaal.
Zo ook een stuk land in het Kerkveld onder Bocholtz, grenzend aan de lange zijden de weduwe Joannes Willem Dautzenberg en de erfgenamen van Daniel Schepers, de kopse kant aan het adellijk huis Bongard,
Zo ook een stuk land gelegen aan de Plakkenweg, grenzend lange zijden de weduwe Winand Nevelstein en de weduwe Anton Kicken, met de kopse kant Hendrik Hupperets,
Zo ook een stuk land gelegen aan de Stevensweg, grenzend lange zijden Joseph Beckers en Caspar Hupperets, de kopse kant Stevensweg
Zo ook een stuk land achter Vleggendael, lange zijden: Gerard van Wersch en Joannes Willem Dautzenberg en de kopse kant aan land van Hoff Vleggendael
1788: Zijn dochter Agnes schenkt alles wat zij heeft aan haar vader.
1818: Bij haar overlijden op 6 maart 1818 liet zij geen testament achter, dus moest er aangifte gedaan worden voor de belastingen en genoteerd worden wat er geërfd werd door haar kinderen. Dat gebeurde op 27 oktober 1818
Joanne Elisabeth Van Wersch, Catharina Van Weersch, Henri Van Weersch.
Zij erfden
1: land in Meulenweg (later werd dit Molenweg)
2: land in Kisselder
3: weide aan de Akerweg
4: weide in den Bombaard
5: land aan de Oirsbacheweg
6: land met de naam Dauvenberg
7: land gelegen in het Kerkveld
8: land in de Haasekuil
Dit had een waarde van ƒ 688. Vreemd genoeg werd de erfenis door drieën gedeeld zodat ieder ƒ 229,33 kreeg.

Er was een aparte opgave die door Gilles Ploumen gedaan werd, de man van Johanna Elisabeth, de jongste. Hij was landbouwer in Bocholtz.
Hij noemde: Jeanne Elisabeth Van Wersch, vrouw van de declarant
Catharine Van Wersch, vrouw van Francois Ortmans, landbouwer in Vetschen, Henri Van Wersch, landbouwer woont in Limersch, deel van Vaals (=Lemiers)
De onroerende goederen waren in Bocholtz
1: land aan de Meulenweg (19 Ares en ƒ 75,-
2: 14 are land Kisselder, ƒ 39
3: 37 are aan Akerweg ƒ 260
4: 22 are in den Bombaard ƒ 165
5: 14 are Orsbacherweg ƒ 65
6: 9 are Dauvenberg ƒ 44,-
7: 5 are in het Kerkveld ƒ 26
8: 7 are in de Hase Koul ƒ 14,-
Totaal ƒ 688.

Uit dit eerste huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Maria Catharina van Wers, gedoopt 22 oktober 1752, doopgetuigen: Jacob Rhoen en Maria Catharina van Wers.
 2. Maria Agnes van Wers, gedoopt 29 mei 1754, doopgetuigen: Jan Peter van Wers en Maria Judith Bindels, overleden Bocholtz 1 september 1824, zonder beroep, 72 jaar. Zij is in haar huis op den Klinckerd overleden en de aangifte werd door haar zwager Gillis Ploumen gedaan.
 3. Joanna Gertrude van Wers, gedoopt 14 juni 1757, doopgetuigen: Renier van Wers en Gertrude Bock(en).

  Uit dit tweede huwelijk werden gedoopt.

 4. Joanna Maria van Wers, gedoopt Simpelveld  1 september 1762.
 5. Catharina van Weersch, gedoopt Simpelveld, 7 februari 1765, overleden 1818, trouwde Francois Ortmans, overleden Vetschau 22 november 1829.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
 6. Renier van Wersch, gedoopt Laurensberg (D) 13 juli 1769, doopgetuigen: Renier van Wers en  Lucia Bindels.
 7. Hendrik Vanwersch, gedoopt Laurensberg 21 juni 1771, volgt 6f. 
 8. N.N. Van Weers, gedoopt en overleden Vijlen 8 februari 1775.
 9. Joanna Elisabeth van Wersch (Vanwersch) gedoopt Vijlen 28 april 1777, doopgetuigen: Joannes Dionysius Saive en  Maria Elisabeth von Wersch,  overleden 19 juni 1838, 60 jaar oud, trouwde Egidius Ploumen, overleden Bocholtz 16 april 1859, (71 jaar oud, dus geboren circa 1788.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

K.5d. Willem Vanwers, zoon van 4c, gedoopt Bocholtz circa 1725, overleden Bocholtz Fleggendael 14 november 1806, trouwde 14 februari 1752 Maria Judith Bindels, gedoopt Simpelveld 4 januari 1717, overleden Simpelveld 31 maart 1769, dochter van Willem uit Epen en Agatha Dautzenberg.

2 augustus 1774: Leonard Schroeder, getrouwd met Maria Catharina Knops, verklaarde verkocht te hebben aan, maar wanneer weet hij niet meer, aan Wilhelmus van Wersch, weduwnaar van Maria Judith Bindels, een halve morgen akker in het Prickertsveld, aan de lange zijde grenzend aan St. Gillishof, de andere zijde Stephanus Prickarts, de kopse kant aan St. Gillis hof en aan de andere kant aan Christian Bleijlevens. Het was jaarlijks belast per morgen land met een kop haver, verder was het vrij van grondlasten, behalve dan een tiende zoals overeengekomen is met de Bank Simpelveld.
Ook kocht Wilhelmus toen van hem een ¼ deel akkerland op het zelfde veld liggend. Het was vrij Wittemse goed, grenzend aan Willem Vincken, de eerder genoemde Wilhelmus van Wersch en aan de kopse kant met de St. Gillishoff en andere kant met Mathijs Bindels.
Hij betaalde 48 pattacons, gelijk aan 12 guldens.
De cuoop is affgemackt met eenen vriendelijcken dronck.
1 april 1777: Wilhelmus van Weers was de verpachter, zijn vrouw Maria
Judigh Bindels was al overleden. En de tegenpartij, de pachter, was Steven van de Weijer, gehuwd met Maria Barbara Nivelstein. Hij verpachtte voor zes achtereenvolgende jaren zijn huis, hof, schuur, stal, mesthof, koolhof gelegen op de preckartz aen Steinbosch binnen Bocholtz, behalve een weide genaamd Bombard .

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Hendrik Vanwers, gedoopt 9 mei 1762.

K.5e. Johann Leonhard von Wersch, zoon van 4c. gedoopt Simpelveld 20 juni 1731, doopgetuigen: Leonard Schieren en N.N. van Wers, overleden Simpelveld 2 juli 1765, trouwde Simpelveld 6 januari 1759 Joanna Maria Schiffelers, gedoopt Simpelveld 28 maart 1739, overleden Simpelveld in den kleinen Valbrouck 15 mei 1812.

1769: Op 17 februari 1769 kwamen bij notaris Daelen in Kerkrade  Arnoldus Joannes Lanckohr die gehuwd was met Joanna Maria Schiffelers, weduwe van Leonardus van Wersch, inwoonster van Simpelveld op cleenen Waelbroeck. Zij hertrouwde dus vanwege de jonge kinderen.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Maria Theresia von Wersch, gedoopt 21 juni 1758, doopgetuigen: Peter van Wersch en Maria Theresia Stassen.
 2. Dionysius van Wersch, gedoopt Simpelveld 10 augustus 1759, volgt 6g.
 3. Frans Pascalis (Franz Paschasius) Leonard von Wersch, gedoopt 20 februari 1762, doopgetuigen: Frans Pascalis Schiffelers en Maria Catharina van Wersch volgt 6h.

K.5f. Jan Adam van Werst, zoon van 4c, gedoopt Simpelveld 22 maart 1733, doopgetuigen: Peter van Wers in plaats van Adam van Eschweiller en Maria Barbara Meilis, overleden Bocholtz 25 juni 1795, trouwde 1: Bocholtz 8 oktober 1759 Maria Agnes Hupperts, gedoopt 1739, overleden 12 februari 1779 (40 jaar),
trouwde 2: Bocholtz 7 juni 1779 Anna Barbara Schwartz, overleden Bocholtz 20 september 1799.

1779: Zijn eerste vrouw overleed in februari 1779 en vijf maanden later, in juni 1779, trouwde hij voor de tweede keer. Zijn jongste zoon was toen 8.

Uit dit eerste huwelijk werden in Bocholtz gedoopt

 1. Maria Barbara van Wers, gedoopt 27 januari 1760, doopgetuigen: Jan Hupperts en Catharina van Wers loco Maria Bock(en), overleden Bocholtz 9 april 1837, trouwde 1: Laurensberg 22 april 1792, kerkelijk Simpelveld 23 april 1792 Theodorus Beckers, overleden Bocholtz 24 juli 1814, trouwde 2: Bocholtz 27 september 1820 Joannes Leonard van Cann, gedoopt Vetschau, gemeente Richterich 26 maart 1773, dus 46 jaar, dagloner, weduwnaar van Maria Joanna Kockelkorn, zoon van Leonard van Cann en Anna Margaretha Castens, zijn tweede bruid was dus 13 jaar ouder.
  1830: Zij verkocht in januari 1830 de helft van een bouwvallige huisje en de helft van twee stukken grond die zij van haar kinderloos overleden oom Willen (5d) geërfd had die in 1806 overleden was. Zij verkocht dit aan de heer Johan Antoon Brull. Uiteraard werd de verkoop door de notaris geregistreerd. In deze akte werd Johan Brull, winkelier aan de Lind onder Bocholtz, genoemd. Feitelijk was hij bakker. Notaris Daelen schreef verder dat zij de helft verkocht in een oud bouwvallig lemen huis met stalletje, mesthoff en Aangehoorigheden. Verder verkocht zij de helft van de moestuin aan de Keer (= Kerkveld). Dit werd verkocht voor ƒ 77,15.
  In februari 1830 werd de andere helft verkocht, met nu ook de instemming van haar zus Magdalena. Zij tweeën waren de enigen die van het gezin nog leefden. Magdalena liet zich vertegenwoordigen door Jan Antoon Brull. Zij verdeelden de onroerende goederen. Lot A: Huizing met geheelen Mesthof en Gedeelte Van den Tuin op den Keer met een waarde van de eerder genoemde ƒ 77,15. Lot B: een opstal met moestuin, grenzend aan het eerste lot. Ook met de waarde van ƒ 77,15. Er waren wel enkele voorwaarden:
  a: dat het eerste Lot de Deur naar het tweede moet toemaken en het tweede zijnen uitweg moet nemen ter zijde van den tuin.
  b: dat het eerste Lot zijnen Schoorsteen mag opvoeren en Vereenigen met dien van het tweeden Lot gekomen. zijnde één el boven den zolder en dieper niet.
  c: De Scheidsmuur tusschen deze twee Loten blijft gemeenzaam door beide te onderhouden.
  d: een eiken- en notenboom die op het tweede lot stonden bleven eigendom van het eerste lot. Het tweede lot werd aan Maria Barbara Vanwersch, zoals de ambtenaar het schreef, toebedeeld. Het eerste aan Johan Brull.
  Barbara Vanwersch overleed in 1837, haar zus eind 1830. In het Kadaster werd Jan Antoon Brul (met één l)
  genoteerd als eigenaar van beide huisjes. Later werden deze huisjes afgebroken. Zij stonden op de hoek Dr. Nolensstraat, Pastoor Neujeanstraat, in Bocholtz.
  Voor het huwelijk werd geboren
  Hendricus Josephus van Wers, gedoopt Simpelveld 12 april 1788, overleden Simpelveld 5 februari 1789.
  Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Maria Catharina Van Wers, gedoopt 12 oktober 1762, doopgetuigen: Jan Peter van Wers en Maria Catharina Hupperts,
 3. Maria Magdalena van Wers, gedoopt 3 maart 1765, overleden 25 december 1830.
 4. Willem van Wers, gedoopt 23 juli 1767, doopgetuigen: Willem van Wers en Catharina Dautzenberg, overleden Kerkrade 13 mei 1807.
 5. Maria Adelheid van Wers, gedoopt 1 mei 1769, doopgetuigen: Jan Grooten en Maria Adelheid Pelser.
 6. Hendrik Van Wers, gedoopt 17 januari 1771, doopgetuigen: Hendrik Grooten en Maria Catharina van Wers, overleden voor 1780.

  Uit dit tweede huwelijk werden in Bocholtz Vleggendal geboren

 7. Hendrik Van Wers, gedoopt 15 april 1780, doopgetuigen: Hendrik Rhoen en Catharina Grooten, overleden Op de Steen sub Bocholtz 29 april 1780. Het parochieboek overlijden Simpelveld zegt: 40 dagen oud., terwijl het 14 dagen zijn.
 8. Johannes Willem Joseph van Wersch, gedoopt 21 maart 1781, doopgetuigen: Willem Keulerts en Catharina van Wersch. knecht, overleden 13 mei 1807, 26 jaar oud.

K.6. Maria Magdalena Hubbels (Habets), dochter van 5, gedoopt Simpelveld 13 mei 1756. doopgetuigen: Jan van Wersch en Maria Magdalena Dautzenberg, trouwde Simpelveld 20 september 1784 Dionysius van Wersch, volgt K.6g.

K.6a. Pieter Joseph Vanwersch Joseph van Wersch, zoon van 5a. gedoopt Simpelveld 3 december 1766, doopgetuigen: Maria Sybille Brouwers en Josephus Henrotte, overleden Laurensberg 16 april 1804, 34 jaar, wonende in Orsbach, trouwde  Orsbach  24 mei 1795 Maria Agnes Schmitz. 

1799: In het doopboek van Laurensberg worden zij Peter von Wersch en Agnes Schmitz genoemd. In het Bevolkingsregister van Orsbach staat dat zij bij hun schoonvader Henricus Schmids inwonen. Die is dan 70. Ook woont er Lennart Schmids, Joseph von Wersch 32 en Agnes. Er staat geen achternaam bij, maar zij is 39. Zij hebben twee kinderen onder de 12.
Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Henricus Josephus van Wersch, gedoopt Laurensberg 19 augustus 1795, volgt 7.
 2. Anna Barbara Vanwersch, gedoopt Orsbach 14 november 1797 doopgetuigen: Joannes Linert Schmetz en Anna Barbara van Wersch.
 3. Joannes Peter van Wersch, gedoopt Laurensberg 22 mei 1799 volgt 7a.
 4. Maria Catharina van Wersch, gedoopt Laurensberg 27 januari 1801, overleden Laurensberg 7 december 1804, 3 jaar oud.
 5. Theresia van Wersch, gedoopt Laurensberg 14 september 1803.

K.6b. Peter van Wers, zoon van 5b, gedoopt 1 april 1749, doopgetuigen: Peter van Wers en Agnes Bindels, overleden Bocholtz 24 april 1809, trouwde Bocholtz 18 februari 1801 Magdalena Peckart, gedoopt Aken 14 oktober 1759, overleden Bocholtz 1 december 1829, dochter van Jan Peckart en Elisabeth Haezin.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Willem Gerard van Wers (Vanwersch), geboren Bocholtz 9 november 1802, volgt 7b.

K.6c. Jan Leonard van Wersch, zoon van 5b, gedoopt Simpelveld 29 mei 1755, doopgetuigen: Leonard van Wers en Joanna Gertrude Dautzenberg, overleden Bocholtz 4 april 1815, trouwde Alsdorff (D) 30 april 1782 Joanna Catharina Ploumen (Bloem, Ploum).

1782: Bij haar huwelijk was zij weduwe. Zij was geboren in Alsdorff, maar woonde in Bocholtz.

1788: Hij kocht van de broers Joannes Willem Houpperets (= zijn zwager, getrouwd met zijn zus Anna Maria van Wersch) en Mathijs Houpperets getrouwd met Ida Bindels, drie stukken land.
Het eerste stuk was gelegen in het Kerkeveld, dat land grensde al aan een stuk van Leonard.
Het tweede stuk was 33 roeden groot op den Puthcuijle.
En het derde stuk land was 2 roeden groot ook daar gelegen.
Uit dit huwelijk werden in Bocholtz geboren

 1. Maria Catharina van Wersch, gedoopt 3 april 1783, doopgetuigen: Hendrik Grooten en Catharina Dautzenberg, overleden Bocholtz 25 maart 1816, trouwde Bocholtz 4 januari 1804 Johan Willem Gerarts, gedoopt Simpelveld 9 mei 1774, overleden Bocholtz 26 januari 1842, zoon van Franciscus Winand Gerards en Maria Helena Melkop.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Gerard van Wersch, gedoopt 5 maart 1786, doopgetuigen: Gerard van Wers en Anna Mechtilde Scheeren, overleden Bocholtz 27 april 1792, 6 jaar oud.
 3. Johanna Maria van Wersch, gedoopt 20 mei 1789, doopgetuigen: Andreas van Wers en Anna Gertrude Vliex, overleden 27 mei 1792, één maand later dan haar broertje

K.6d. Andreas van Wersch (van Wers), zoon van 5b, gedoopt 10 maart 1767, overleden 5 januari 1816, woonde in Bocholtz an der Schlag, trouwde Bocholtz 13 november 1806 Anna Barbara Prickarts, gedoopt 4 december 1764, weduwe van Hendrik Bindels, dochter van Hendrik Prickarts en Joanna Ritzenvelt.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maria Catharina van Wers, geboren Bocholtz 4 februari 1810, overleden Bocholtz 4 oktober 1867, trouwde Bocholtz 3 oktober 1834 Francis Hendrik Joseph Göbbels, 29 jaar, geboren Heerlen 27 januari 1805, dienstknecht, wonend in Horbach, gemeente Heijden, overleden in Aken 1874, zoon van Joannes Pieter Gobbels (+) en Regina Croussen.
  In haar overlijdensakte heet haar echtgenoot Willem Hendrik Goebels. Hij was toen arbeider  “aan den Slaag” in Bocholtz, 62 jaar. Hij gaf het overlijden aan en, zeldzaam, ondertekende ook zelf. Maria Catharina laat na haar overlijden goederen in Bocholtz na die voor notaris Hoho pas in 1871 verdeeld zouden worden over haar man en vijf kinderen. Haar goederen bestonden uit: een deel van een gebouw met daarin een keuken, de kamer en een varkensstal, groot 65 centiaren, gelegen Aan den Slaag in het dorp. Zij bezat ook landerijen ten grootte van 67 aren, verdeeld over diverse lokaties in Bocholtz.

  1871: Voor notaris Hoho verscheen op 2 november 1871: is verschenen Hendrik Jozef Göbbels, metselaar, weduwnaar van wijle Maria Catharina Van Wersch. Woonachtig te Bocholtz.

  Welke verklaarde te hebben verkocht en in volle eigendom onder vrijwaring als naar regten overgedragen aan Christiaan Dabekhausen, smid gehuwd met Anna Josepha Somer woonachtig te Bocholtz hierbij tegenwoordig en in koop aannemende Bouwland, 30 aren 85 centiaren, gelegen in het Ritzendal in de gemeente Bocholtz B 101. Hendrik Göbbels had dit samen met zijn vrouw gekocht en vervolgens geërfd. Dabekhausen betaalde hiervoor f 37,25. Die ondertekende de akte met H: Dabehausen.

  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.

K.6e. Henricus Vanwersch, zoon van 5b, gedoopt Simpelveld 4 juli 1774, overleden Bocholtz (Vlengendaal / Flengendaal aan de Oude  Gracht) 16 augustus 1832, ’s-avonds dood gevonden. De aangever zei dat hij 67 jaar oud was, daghuurder van beroep, geboren en woonachtig in Bocholtz, trouwde Bocholtz 4 november 1815 Maria Elisabeth Kerkhofs, overleden Bocholtz Eijs (Vlengendal) 26 februari 1835, dochter van Peter Kirckhofs en Anna Maria Houten.

1815: Bij haar huwelijk was zij 26 jaar oud, 
1820: Toen dochter Anna Barbara in 1820 werd geboren was Henricus landbouwer in Bocholtz op de Billehoek / Hillerhoef.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Gerard Hubert van Wersch (Vanwersch), geboren Bocholtz Flengendaal 27 februari 1816, volgt 7c.
 2. Anna Gertruid van Wersch, geboren Bocholtz, (op den Billehoef) 14 februari 1818, overleden Vijlen 27 januari 1888, trouwde Wittem 13 november 1846 Jan Michiel  Rademaker geboren Wittem 3 november 1809, zoon van Jan Willem Rademaeker en Johanna Maria Schleipen.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Johannes Mathias Hubertus (Mathijs) Vanwersch (Vanweersch), geboren Bocholtz 6 maart 1822, volgt 7d.
 4. Anna Barbara van Wersch, geboren Bocholtz 17 januari 1820.
 5. Maria Ida van Wers, geboren Bocholtz 11 maart 1825, aangifte werd door haar vader gedaan en  getuige Willem Gerard van Wers, kleermaker (23 jaar), overleden Bocholtz 4 december 1826, twee jaar oud. Aangifte door vader 52jaar oud en daghuurder.
 6. Maria Catharina van Wers, geboren Bocholtz 28 oktober 1827.
 7. Joannes Hendrik Joseph Vanwers, geboren Bocholtz 21 mei 1831, overleden Bocholtz 20 oktober 1831, 5 maanden oud.

K.6f. Hendrik Vanwersch, gedoopt Laurensberg 21 juni 1771, zoon van 5c, overleden Lemiers 19 april 1851, doopgetuigen: Hendrik Grooten (gehuwd met Maria Magdalena van Werst) en Maria Catharina van Wers, trouwde Vaals 29 november 1800 Maria Catharina Leijmans (Leijmann), gedoopt Holset 6 februari 1774, overleden 18 december 1849, dochter van Johannes Leijmann,  molenaar in Lemiers en Johanna Schurmann.

1807: Het gezin met vijf kinderen woonden in hetzelfde huis waar nog haar familie Leijmans woonde. Het huis was eigendom van de weduwe Lammerts. Vader was dagloner, 38 jaar, moeder was 35. Zij woonden in Lemiers.
1813: Toen zoon Mathijs Jozef werd geboren was vader molenaar en tekende de akte met
H van Wersch.
1821: Zij wonen in Lemiers met hun zes kinderen. In hun huis wonen ook haar vader Johan Leijmans, 89 jaar, geboren in 1726 in Vaals. Hij heeft drie paarden, één koe, twee schapen, één wagen met vier wielen en twee karren. Hij is molenaar. In hun huis woont ook haar broer Mathias Leijmans 54 jaar.
1824: Toen zijn zoon Jan Pieter in dienst moest was vader dagloner.

Uit dit huwelijk werden in Vaals geboren

 1. Jan Mathijs Vanwersch, geboren 20 juni 1801, volgt 7e.
 2. Johanna Maria van Weersch, geboren Vaals 7 april 1803, overleden Vaals 15 maart 1882, trouwde Vaals 4 september 1840 Gillis Leijsen, geboren Laurensberg (D) 28 september 1800, zoon van Jan Pieter Leijsen en Anna Elisabeth Lousberg.
  1880: Zij verkocht als weduwe een stuk bouwland in Vaals gelegen in het Klaverveld aan Leonard Creusen, winkelier in Lemiers, waar zij ook woonde. Hij betaalde hiervoor ƒ 180,- Dit stuk had zij uit de erfenis van haar man gekregen.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 3. Jan van Weersch, geboren 14 juli 1805, volgt 7f.
 4. Jan Peter van Weersch, geboren 23 december 1806, overleden Vaals 4 maart 1831.
  Toen hij in dienst moest was hij naaldenslijper in Vaals. Daar stonden diverse fabrieken voor de lakenindustrie als spinnerijen, ververijen en naaldenfabrieken.
 5. Jan Caspar Vanwersch, geboren 18 maart 1809, volgt 7g.
 6. Maria Magdalena Vanwersch, geboren 18 oktober 1811, overleden Vaals 6 december 1887, trouwde Vaals 21 april 1841 Gabriel Finken, geboren Vaals 17 maart 1810.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 7. Mathieu Joseph Vanwersch, geboren Vaals 18 september 1813, volgt 7h.

K.6g. Dionysius van Wersch, zoon van 5e, gedoopt Simpelveld 10 augustus 1759, doopgetuigen: Dionysius Schiffelers en Maria Judith Bindels (X Willem van Wers), overleden Simpelveld 4 juni 1811, trouwde Simpelveld 20 september 1784 Maria Magdalena Hubbels, gedoopt Simpelveld 13 april 1756, overleden Simpelveld 17 oktober 1825, dochter van Jan Georg Hubbels en Maria Elisabeth van Wersch.

1785: Doop Maria Elisabeth. Pastoor schreef van weersch.

29 december 1786: Op deze dag verschenen voor de notaris Joannes Petrus Mobery getrouwd met Anna Catharina Arets die aan de Huls in Simpelveld woonden. Zij verkochten aan de eerzame Deonisius van Wersch getrouwd met de eerbare Maria Magdalena Hijbbels (!) die in Simpelveld woonde, een stuk land gelegen op de Stampcuijle, aan de lange kant grenzend aan de Heijenbergh, aan de andere kant met Jacobus Breemen, aan de kopse kant Mathijs Ploumen en daar tegenover met Joannes Petrus Haenbuckers.
9 maart 1789: Deonisius van Wersch was getrouwd met Maria Magdalena Hijbels. Zij kochten van Josephus Boust, getrouwd met Maria Catharina Brouwers, beiden uit Simpelveld, een huis met een gebouw er aan vast, een mestplaats en een tuin aan de kerk in Simpelveld, 22 roeden groot. Aan het kasteel Bongard moesten zij jaarlijks een
cop Haever negen buschen Capuijns gelt en een achde deel deniers betalen. Dionisius betaalde de verkoper 150 pattacons per 12 guldens jeden gereckent godsheller vier Merck.
50 Pattacons betaalde hij direct, de rest zou hij binnen een jaar betalen. Jaarlijks betaalde Dionisius 5% rente. Als onderpand gaf hij 53,5 roeden bouwland gelegen op de Stampcuijle, grenzend aan land van Mathijs Ploumen, Petrus Haembuckers en het de korte zijde aan land van de Heijnenbergh (Hinnenberg).
Dionisius kon niet schrijven dus ook de akte niet tekenen..
23 februari 1790:  Hij kwam bij notaris Mackay in Trintelen bij Eijs: en gaf te kennen dat zijn stiefvader (de tweede man van zijn moeder, zijn vader was overleden toen hij 5 was), Joannes Langohr die in de Broek woonde onder Simpelveld, op verschillende manier verzocht is, middels brieven,
requisetorial door de justitie der vrij Rijxgraafschap Wittem, om 881 gulden Maastrichter koers te betalen. Hij kon alleen maar 50 Franse kronen betalen. Dionysius kreeg daarop zijn huis, hof en weiden.
1796: Doop Marie Theresia: Vader Dionisius Van Wers was geneverzapper, woonde in Simpelveld, in het huis aan de kerk. Hij zei ongeveer 40 jaar te zijn (feitelijk was hij 37). Zijn echtgenote werd Maria Magdalene Hübbels genoemd.
1811: Zijn overlijden hij was volgens de aangevers (buren), 50 jaar (klopt) en
cabaratier = herbergier .
1821: Hun dochter Marie trouwde. Haar vader was overleden, maar moeder leefde nog en was winkelierin in Simpelveld. Zijn dochter wordt Van Wers genoemd net als haar vader.
1824: Overlijden dochter Maria Theresia. Moeder  wordt Heibel genoemd.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Elisabeth van Wersch, gedoopt Eijs, 9 september 1785, doopgetuigen: Jan Langoor en Maria Elisabeth van Weersch, overleden Simpelveld 21 oktober 1785, overlijdensboek van Simpelveld: 3 maanden oud. Feitelijk dus één maand oud.
 2. Maria Joanna Elisabeth van Wersch, gedoopt Simpelveld 3 oktober 1786, volgt 7i vrouwelijk. 
 3. Maria Barbara van Wers, gedoopt Simpelveld 23 februari 1789,doopgetuigen: Willem van Wers en Maria Barbara Hubbels, trouwde kerk Simpelveld 7 oktober 1810, burgerlijk Simpelveld 10 oktober 1810 Peter Joseph Francotte (Frankotte, Franckort), geboren Simpelveld 12 mei 1787, zoon van Jan Frankotte en Maria Catharina Schmeets.
  Bij hun huwelijk was Peter Frankotte 23 jaar en knecht. Hij woonde in Bocholtz. Maria was 21 en woonde in Simpelveld. Zijn zus Maria Sophia Frankotte trouwde twee dagen eerder met Jean Pierre Linarts. 
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 4. Jan Leonard van Wersch, gedoopt Simpelveld 5 februari 1791, volgt 7j.
 5. Nicolaas Joseph van Wersch, gedoopt 19 september 1794, doopgetuigen: Maria Agnes Langohr en Joseph Wolters.
 6. Maria Theresia van Wersch, gedoopt 26 november 1796, doopgetuigen: Jan Peter Kleinen en Maria Josephina Schiffelers, trouwde Simpelveld 28 april 1821 Anton Lerschen (Leerssen), radmaker en landbouwer, geboren Roermond 14 oktober 1796, overleden Simpelveld 5 april 1878.
  Uit het eerste huwelijk werd een zoon geboren.

K.6h.  Frans Pascalis (Franz Paschasius) Leonard Vanwersch, zoon van 5e, gedoopt 20 februari 1762, doopgetuigen: Frans Pascalis Schiffelers en Maria Catharina van Wersch, trouwde Anna Maria Heiligers, geboren Badenberg in hertogdom Julich 1759, dochter van Mathias Hilgers en Catharina Sevenich.

1791: In een Duits tijdschrift stond een artikel van W. Mummenhoff over de Burgerrechtsverleihungen in Aken. Ook Franz Paschasius van Wers, gedoopt 28 (!) februari 1762 werd genoemd. Hij kreeg in 1791 burgerrechten. Hij was daar brandewijnstoker (fabricant d’eau de vie). Tot 1791 was hij huisknecht in Aken bij de heer Schöll.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Joannes (Johann Vanwersch), gedoopt Aken 16 april 1794, volgt 7k.
 2. Johanna Maria (Anna Maria) von Wers gedoopt Aken 16 april 1794, doopgetuigen: Joannes Langohr en Anna Gertrudis Graunleder, zij was 16 toen zij trouwde Aken 5 september 1810 Peter Joseph Beckers, geboren Aken circa 1789, hij was 21 toen ze trouwden, tuinier, zoon van Wilhelm Beckers en Anna Charlier.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

K.7. Henricus Josephus van Wersch, zoon van 6a. geboren Orsbach, gedoopt Laurensberg 19 augustus 1795 doopgetuigen: Maria Magdalena van Wersch en Henricus Schmitz, trouwde Aken 29 oktober 1825 Anna Maria Stürtz (Stuertz), geboren Eschweiler circa 1804, dochter van Mathias Gerard Stürtz (overleden) en Maria Margaretha Göbbels. Zij woonden in Eschweiler.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Joseph Vonwersch, geboren Eschweiler, 15 juli 1826, volgt 8.  
 2. Leonard Mathias van Wersch, geboren Aken 3 augustus 1828.
 3. Theresia Vanwersch, geboren Aken 22 december 1829, trouwde Aken 10 juni 1854 Johann Joseph Reissen (Reisen), zoon van Leonard Reissen en Gertrud Backus uit Aken.
  1859: Bij de geboorte van hun dochter Maria was zij naaister en hij slotmaker, hij was toen 36 en zij woonden in Aken,
  1861: Bij de geboorte van hun Petrus was hij 38 jaar en slotmaker.
  Uit dit huwelijk werden geboren twee kinderen geboren.
 4. Theodoor Vanwersch, geboren Aken 6 november 1833.
 5. Maria Catharina van Wersch, geboren Aken 5 maart 1836.
 6. Peter Joseph van Wersch, geboren Aken 12 mei 1838.
 7. Philip van Wersch, geboren Aken 15 april 1840.
 8. Johann Mathias van Wersch, geboren Aken 11 december 1842 .
 9. Heinrich Vanwersch, geboren Aken 10 januari 1848.

K.7a.  Peter Joseph Vanwersch, zoon van 6a, gedoopt Laurensberg 22 mei 1799, overleden Vaals 17 december 1864, dagloner in Lemiers, trouwde Laurensberg 18 februari 1824 (Anna) Maria Theresia Tossint/Toussaint, geboren Laurensberg 9 oktober 1805,  overleden Vaals 18 februari 1889, dochter van Dionys Toussaint en Maria Theresia Horbaut (Horbach) uit Lemiers.

Peter kende zijn geboortejaar niet en dus zijn leeftijd. Dat had tot gevolg dat hij bij de geboorte aangiften van zijn kinderen steeds een leeftijd bij benadering opgaf. Wanneer je die leeftijd aftrekt van het geboortejaar van zijn kinderen, zou Peter dus geboren zijn tussen 1796 en 1804. Gelukkig weten wij wel zijn doopdatum.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Frans Vanwersch, geboren Laurensberg circa 1824, overleden Lemiers 28 augustus 1864.
 2. Michael, geboren Vaals 10 november 1825, overleden Vaals 19 juli 1827.
 3. Jan Hubert van Wersch, geboren Vaals 4 maart 1829, doopgetuigen: Joannes Tossint en Gertrud Horbach, overleden Vaals 13 oktober 1836.
 4. Willem van Wersch, geboren 12 september 1832, volgt 8a.
 5. Emanuel Hubert van Wersch (Vanwersch), geboren Vaals 4 april 1835, volgt 8b.
 6. Hendrik Joseph Vanwersch, geboren Vaals 1 oktober 1837, volgt 8c
 7. Maria Theresia Vanwersch geboren Vaals juni 1840, overleden Vaals 20 augustus 1840.
 8. Magdalena Vanwersch, geboren Vaals 16 mei 1842, overleden 19 juli 1905, trouwde Vaals 24 november 1871 Jan Stephaan Lennertz (Lennerts), geboren Vaals 8 maart 1845, zoon van Stephaan Lennertz en Magdalena Sparla.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 9. Maria Theresia Vanwersch, geboren Vaals 31 oktober 1845, overleden Vaals 8 april 1932, dienstmeid, trouwde Vaals 20 augustus 1869 Egidius Schiffer, geboren Vaals 1 juli 1843, wever, zoon van Bernard Jacob Schiffer en Maria Isabella Collet.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 10. Pieter Hubert Vanwersch, geboren Vaals 3 mei 1849, volgt 8d.
 11. Ludwig Jacob Vanwersch, geboren Vaals 1 oktober 1851, overleden Lemiers 26 oktober 1866.

K.7b. Willem Gerard van Wers (Vanwersch), zoon van 6b, geboren Bocholtz 9 november 1802 doopgetuigen: Willem Vanwers (68 jaar) en Catharina Dautzenberg (70 jaar), overleden Bocholtz 13 april 1875, trouwde Bocholtz 18 november 1826 Anna Elisabeth Hanssen, geboren Bocholtz 10 januari 1798, overleden Bocholtz 19 maart 1859, dochter van Leonardus Hanssen en van Joanna Catharina Beckers.

1820: Toen hij in dienst moest was hij kleermaker. Zijn moeder was naaister. Hij werd voor één jaar vrijgesteld van dienst omdat hij de enige wettige zoon was. Hij was trouwens 1,59 meter groot.
1838: Samen met Egidius Ploumen geeft hij het overlijden aan van zijn buurvrouw Johanna Elisabeth Vanwersch, echtgenote van Egidius Ploumen. Gerard is dan 35 jaar en nog steeds kleermaker en woont in Bocholtz op den Gastenhof. Hij tekende de akte met W.G. van Wers.
Tussen 1850 en 1860 werd een volkstelling gehouden. Op dat moment was Willem (hij noemde zichzelf Gerard) bakker en zijn vrouw winkelierster in Bocholtz. Zij woonden inmiddels aan de Gasterhof 20.
1847: Willem Gerard Van Wersch kocht van Jan Hubert van den Hof getrouwd met Mechildis Beckers Eene schuur met stalling, boomgaard en twee tuinen gelegen te meergenoemde Bocholtz, ter plaatse genaamd den Gastenhofs. Hij betaalde hiervoor ƒ 470,-
Dezelfde dag dat hij die schuur kocht, leende hij van Jan Felix Ghijsens ƒ 240,- die hij binnen zes jaar tegen 5% rente moest terugbetalen. Zijn borg was het huis dat hij net gekocht had.
1848: Willem leende van zijn schoonzus Maria Ernst een bedrag van ƒ 230,- met de belofte dat binnen tien jaar terug te betalen tegen 5% rente.
1849: Er stonden twee kinderen vermeld. Lambertus werd niet genoemd. Het kan dus zijn dat hij vertrokken was of overleden.
1850: Willem is nog steeds bakker aan de Gasteshof.
1852: In 1852 trouwden Christiaan Dabekausen en Anna Josepha Soomers. Zij kochten daarna het pand Op den Gasteshof gelegen aan de nu Minister Ruijsstraat (voorheen Akerweg/Akerstraat) in Bocholtz met de nummers 22-24-26 voor f 600,-  van Gerard van Weers.  Daar begonnen zij een smederij.
1860: Weduwnaar Willem woont nu bij zijn dochter Maria Catharina en haar man Schifelers. Hij is dagloner.
1875: Gerards overlijden werd aangegeven door de veldwachter en de koster. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. maria van wersMaria Magdalena van Wers, van Weersch (Vanwersch), geboren Bocholtz 2 april 1828. Vader was kleedermaeker aan den Kerkchoff, overleden Bocholtz 25 februari 1904, trouwde Simpelveld 28 april 1859 Jan Franciscus Gijsen, (Giesen), geboren Amstenrade 24 februari 1815, overleden Bocholtz 8 maart 1868, zoon van Jan Willem Giesen en Maria Josepha Witmakers
  1872: Zij kocht, als weduwe, van Gillis Lenoir, getrouwd met Catharina Hansen, een gemeubileerd huisje in het dorp Bocholtz voor ƒ 93,-
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Lambertus van Wers, geboren Bocholtz 27 december 1829, overleden Bocholtz 20 april 1830.
 3. Maria Catharina Hubertina Van Wers / Vanwersch, geboren Bocholtz 20 augustus 1831, wasvrouw, overleden Bocholtz 2 november 1887, trouwde 15 januari 1869 Andreas Hubert Schiffelers, geboren Bocholtz 6 december 1839, overleden Bocholtz 14 april 1926, metselaar, zoon van Hendrik Schiffelers en Joanna Maria Wierts.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Hendrik Joseph Vanwers, geboren Bocholtz op den Gasterhof 11 juli 1834, overleden Bocholtz 25 januari 1837.
 5. Andreas Hubertus Vanwers, geboren 11 september 1838, overleden Bocholtz op den  Gasteshof, 28 november 1838 (10 weken oud).

K.7c. Jan Gerard Hubert van Wersch, zoon van 6e, geboren Bocholtz Flengendal 27 februari 1816, overleden Simpelveld 31 december 1880, trouwde Simpelveld oktober 1845 Maria Hubertina Hambuckers (Hanbuckers), geboren Simpelveld 14 juli 1825, overleden Aken 22 oktober 1905, dochter van Johannes Leonard Hanbuckers en Joanna Maria Ubags.

1852: Bij de geboorte van Mara Catharina in 1852 was Gerard Hubert dagloner wonend in Den Kiel.
1853: Bij het overlijden van zijn dochter Maria Catharina in 1853 schreef de ambtenaar in de overlijdensakte de naam van haar vader als Gerard Joseph Vanwers. Hij was dienstknecht en woonde in der Keel.
1862: Hij was soms dagloner, maar bij de geboorte van zijn zoon Stephan in 1862 was hij dienstknecht. 
1856:  Bij de geboorte van Maria Catharina schreef de ambtenaar in de akte Gerard Hubert Vanwers.
1862: Bij  de geboorte van Stephan schreef de ambtenaar Jan Gerard Hubert Vanwersch, dienstknecht.
1863: Bij het overlijden van zijn dochter Maria Hubertina in 1863 stond hij vermeld als Gerard oud 47 jaar en dagloner. Haar moeder was werkvrouw van beroep. Waarschijnlijk was zij dat maar even want in 1864 is zij weer zonder beroep.
1864: In 1864, bij het overlijden van dochter Maria (4 jr oud) heette hij Jan Gerard en was hij dienstknecht.
1866: Bij de geboorte van Jan Leonard schreef de ambtenaar in de akte Jan Hubert Vanwersch 
1869: Bij de geboorte van zijn dochter Anna Maria in 1869 stond zijn naam in de doopakte als Gerard Joseph Vanwers.
1870: Haar vader Leonard Hanbuckers/Hambeukers was overleden en liet aan zijn twee kinderen, Maria en Caspar, voor ieder de helft zijn huis na en enkele stukken land. Dit alles ter waarde van ƒ 757,87.
1873: Gerard verkocht enkele stukken land die hij en zijn vrouw geërfd hadden aan Arnold Janssen, rentenier in Bocholtz voor ƒ 200,-
1905: De aangifte van haar overlijden gebeurde door Michael Meijs die de voogd was van haar kleinzoon. Zij overleed bij Meijs in huis. Hij was handelaar en  woonde Robenstrasse 8, Aken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertrud van Wersch, geboren Simpelveld 28 maart 1846, trouwde Aken 15 juni 1867 Stephan Pirson.
  Uit dit huwelijk werden een aantal kinderen geboren
 2. Maria Hubertina Vanwers, geboren Bocholtz In den Kiel 17 februari 1850, overleden Bocholtz 22 december 1863.
 3. Maria Catharina Vanwers, geboren 22 augustus 1852, overleden Bocholtz 17 februari 1853.
 4. Anna Maria Catharina Vanwers, geboren Bochtolz 2 februari 1854, overleden Bocholtz 20 april 1854.
 5. Maria Catharina Vanwers, geboren Bocholtz in den Kiel 11 november 1856.
 6. Anna Maria Vanwers, geboren Bocholtz (in den Kiel) 22 juni 1859.
 7. Maria Vanwers, geboren Bochotlz circa 1860, overleden Bochtolz 17 januari 1864, 4 jaar en 6 maanden oud.
 8. Stephan Hubert Vanwersch, geboren Bocholtz, 5 september 1862, volgt 8e.
 9. Jan Leonard Vanwersch, geboren Bocholtz in den Kiel, 30 maart 1866, volgt 8f.
 10. Anna Maria Vanwers, geboren Bocholtz 25 september 1869, bij haar huwelijk was zijn naaister in Simpelveld, trouwde Simpelveld 24 november 1893 Arnold Edmund Camps, geboren Voerendaal 13 november 1859, dagloner, zoon van Jan Willem Camps, dagloner, en wijlen Maria Catharina Schrijvers.
  Edmond Camps trouwde na het overlijden van Anna Vanwers met zijn schoonzus Maria Josepha, nummer 11, hieronder. Die overleed al vrij snel in 1895 in het kraambed. Vervolgens trouwde hij met Anna Maria Philomena Vanwersch (geen familie).
  1895: Zij hebben een dochter: Maria Hubertina Camps, geboren Wittem 6 april 1891. Zij wonen Overeijs 75. Hij is venter. Hij kwam in april 1895 vanuit Simpelveld naar Eijs en vertrok oktober 1896 naar Simpelveld. Zijn vrouw overleed Overeijs 7 juli 1895. Hun dochter overleed  21 juli 1895.
 11. Maria Josepha Vanwers, geboren Bocholtz 20 september 1870, overleden Eijs 7 juli 1895, trouwde Arnold Edmund Camps arbeider.
  Zij overleed een dag na de geboorte van haar dochtertje die zelf twee weken later ook zou overlijden. Arnold Camps trouwde een jaar later met Anna Maria Philomena Vanwersch (geen familie). Hij was al eerder getrouwd geweest met de zus van Maria Josepha, nummer 10 hierboven.  

K.7d. Johannes Mathias Hubertus (Mathijs) Vanwersch, zoon van 6e, geboren Bocholtz 6 maart 1822, overleden Eijs 25 december 1887, trouwde Bocholtz 28 januari 1828 Maria Magdalena Schleuper, geboren Eijs 8 november 1825, overleden Wittem 17 april 1878, dochter van Joannes Schleuper en Maria Catharina Creusen.

Opvallend is dat de geboorteakte van Mathijs zijn juiste naam vermeldt, maar dat in de jaarindex Joannes Wilhelm Hubertus staat. Het betreft dezelfde persoon. Zijn overlijdensakte wordt ondertekend door zoon Hendrik. Die tekende met H Vanwersch en schreef boven de e nog een e. De huwelijksakte van Mathijs en Maria was op ongezegeld papier omdat beiden onvermogend en behoeftig waren. Normaal moest er voor het huwelijk leges betaald worden. Hun akte was dus niet voorzien van een legeszegel.
1828: Bij hun huwelijk was hij 35 jaar en was hij dienstknecht. Zij was 32 jaar en zonder beroep. Beiden konden niet schrijven.
1860: Zij erfde van haar overleden ouders enkele stukken land die zij in 1860 aan Jan Theodoor Otten verkocht. Zij kocht gelijkertijd een vervallen huisje in Trintelen aan de Bosveldweg. Zij kreeg voor de verkoop van het land ƒ 120,- en betaalde ƒ 48,- voor het huisje.
1864: Het echtpaar verkocht een deel van dit gebouw 
bestaand uit twee verbond schuur en wisch met de noodige ruimte van de dakdrop, het alles ter oppervlakte van vijf en veertig vierkanten ellen, gelegen te gezegd Trintelen grenzende de straat, den aankooper en van de twee overige kanten de verkoopers. Zij kregen hiervoor ƒ 40,-
1880: Hij is weduwnaar en woont in Trintelen (=Eijs) met zijn zoon Hendrik.
1887: Bij zijn overlijden schreef de ambtenaar Vanwers in de akte, waar zijn zoon met Vanwersch tekende. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Gertrudis Vanwersch, geboren Kerkrade 16 juli 1860, overleden Wittem 1 november 1918, dienstmeid, trouwde 1: 25 oktober 1890 Jan Antoon Groven, geboren Schin op Geul 28 september 1866, knecht, overleden Simpelveld 26 mei 1893, trouwde 2: Wijlre 12 december 1895 Jan Pieter Hubert Groven, geboren Strucht 20 november 1856, overleden Wittem 2 januari 1916, klompenmaker in Wijlre, beiden waren zonen van Jan Pieter Groven en Anna Barbara Senden. Bij het eerste huwelijk was zij 30 en hij 24.
  Jan Antoon Groven was 24 toen hij trouwde. Hij zat nog in dienst en kreeg toestemming van de kolonel om te trouwen. Echter dit huwelijk onthief hem niet van de dienstplicht. Hij moest vijf jaar dienen. Hij werd in mei 1886 ingelijfd om in mei 1891 uit dienst van het 2e Regiment Infanterie ontslagen te worden.
  Jan Pieter Groven was weduwnaar van Anna Catharina  Jennekens. Zij wonen Overeijs 108 en verhuisden december 1891 naar nummer Overeijs 116, bij haar vader. Antoon Groven was dagloner. In huis woonde ook hun dochter Theresia.
  1898: De kinderen Graven verkochten eerst de roerende goederen : Kasten, stoelen, oud ijzer, canadezen (=populieren), bedden, porselein, potten, stro, aardappelen, wortels etc. waaronder één koe. Die bracht ƒ 98,- op. De totale opbrengst was ƒ 191,13.
  1899: De twee kopers betaalden bij de notaris ƒ 190,13. De notaris schreef bij alle kinderen steeds Graven. De enige Graven die kon schrijven was Victor Graven, mijnwerker. Hij tekende dan ook met V. Graven. De broer van Geertruid: Josef , was ook met een zus van haar man getrouwd. Haar dochter leefde nog samen met moeder en stiefvader in Eijs.
  1902: Zij verkocht een stuk tuin van 1 are en 90 centiaren voor ƒ 26,25 aan Joseph Franssen, fabrieksarbeider, wonend Mingelsberg. Zij woonde met haar tweede man ook in Mingelsberg onder Wittem.. Haar beide mannen en haar eerste kind worden Graven genoemd.

  Uit het eerste huwelijk werd één kind geboren en uit het tweede huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 2. Hendrik van Wersch (Vanwersch), geboren Eijs 11 augustus 1862  volgt 8g.
 3. lim-koer-7-mrt-1928
  7-mrt-1928
  Anna Maria Theresia Vanwersch (van Wersch, Vanweersch), geboren Wittem 23 augustus 1869, overleden Heerlen 23 juni 1913,43 jaar oud, trouwde Wittem 28 april 1892 Pieter Joseph Storms, geboren Simpelveld 27 augustus 1867, overleden Simpelveld 5 november 1941, zoon van Pieter Joseph Storms en Maria Agnes Bischofs.
  Anna Maria Theresia was 22 jaar toen zij trouwde. Haar ouders waren allebei voor haar huwelijk overleden waardoor zij bij haar trouwen vergezeld werd door haar voogd Joseph Vanweersch, dagloner in Schin op Geul, en haar toeziend voogd Andreas Rademacher, boswachter, wonend in Vaals.
  1892: Uit deze huwelijksakte bleek dat er tussen de
  namen Vanwers en Vanweersch geen verschil bestaat. Joseph Vanweersch tekende de akte met J Vanwersch, de bruid tekende met Theresia Vanwersch.
  Toen zij trouwden zat Pieter Storms nog in het 2e Regiment Infanterie en kreeg, zoals toen gebruikelijk was, hiervoor toestemming van zijn commandant.
  Later werd Pieter Storms metselaar. 
  1898: In 1898 kwam hij vanuit Richternich (bij Aken) naar Simpelveld. Wellicht was hij daar bij Aken
  tijdelijk gaan werken. Pieter Joseph Storms werd landbouwer. Zij woonden op Huls, toen een gehuchtje van Simpelveld. Ook verkocht hij broedeieren.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. Bij haar overlijden stonden zeven kinderen aan het graf.

K.7e. Jan Mathijs Vanwersch, zoon van 6f, geboren Vaals 20 juni 1801, dagloner, overleden Vaals 21 juli 1882, trouwde Vaals 1 mei 1829 Joanna Catharina Slenter (Schlenter), geboren Vaals 26 april 1801, overleden 1 september 1878, dochter van Jan Schlenter en Maria Elisabeth Klein.

Toen hij in dienst moest was hij landbouwer in Vaals waar hij woonde. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Catharina Vanwersch, geboren Vaals 21 februari 1830, overleden Vaals 9 april 1863, trouwde Vaals 11 mei 1854 Antoon Josef Windelschmidt, geboren Vaals 3 maart 1825.
  1863: Haar man zei dat zij bij haar overlijden 35 jaar oud was geworden. Zij werd echter 33.
  Uit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Maria Catharina Vanwersch, geboren Vaals 12 oktober 1832, overleden Vaals 26 juli 1907, 74 jaar, trouwde Vaals 8 november 1860 Pieter Egidius Thissen, geboren Wittem 24 januari 1822, zoon van Egidius Thissen en Magdalena Schwanen.
  1887: Maria Catharina verkocht een weiland in Weijerspleij in Vaals aan Jan Joseph Baart, landbouwer in Holzet voor ƒ 400. Haar man was herbergier in Holzet. Zij had dit geërfd.
  Op dezelfde dag en op het zelfde moment leende het echtpaar van de hoefsmid Frans Mathijs Noteborn een bedrag van ƒ 500 , terug te betalen binnen drie jaar tegen een jaarlijkse rente van 5%. Als onderpand stelde Pieter hun huis en bouwland gelegen in Claasveld
  1897: Bij zijn overlijden was hij 75 jaar en tapper in Lemiers. Hij was eerder getrouwd met Anna Geertruida Engelen / Engels die aan de kraamvrouwenkoorts in 1860 overleden was.
  1905: Het echtpaar had in november 1887 ƒ 500 geleend van Frans Mathijs Noteborn , hoefsmid in Lemiers en in 1905 nog niet terugbetaald. Het bedrag had binnen die jaar terugbetaald moeten worden. Ondertussen was Noteborn op 9 april 1893 overleden. Ook Pieter Thissen was overleden. De lening was nog niet terugbetaald. Maria Catharina van Wersch leende wellicht het resterende bedrag waardoor Wijnand Hubert Jongen, koffyhuishouder en dagblad correspondent in Lemiers de nieuwe schuldeiser werd.
  In 1905 leefden nog vijf kinderen. Willem, Joseph, Elise, Hubert, Maria.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.
 3. Elisabeth Vanwersch, geboren Vaals 10 augustus 1839, overleden Vaals 13 april 1912, 70 jaar, trouwde Vaals 21 april 1865 Jan Leonard Deswijsen, geboren Vaals 14 december 1834, zoon van Christiaan Deswijsen en Maria Adelheid Haemer.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 4. Magdalena Hubertina Vanwersch, geboren Vaals 4 mei 1834, trouwde Vaals 21 april 1865 Gilles Eenmaal (Einmahl), geboren Vaals 6 augustus 1803, zoon van wijlen Willem Eenmael en wijlen Gertrude Schurmans.
  Haar man was 61 jaar en zij 29. Zij trouwde op dezelfde dag als haar zus Elisabeth.
  1865: Gillis Einmahl en zijn bruid van de Vijlenderstraat in Vijlen verschenen voor notaris Hoho uit Wittem en maakten daar de huwelijkse voorwaarden op.
  Zij trouwden in gemeenschap van goederen. De notaris schreef: Van deze gemeenschap zullen echter uitgezonderd zijn alle onroerende goederen welke aan de comparanten vóór het aangaan van hun huwelijk zullen toebehooren, gelijk mede die, welke zij gedurende het huwelijk bij erfenis, making of schenking verkrijgen zullen.De onroerende goederen, welke gedurende het huwelijk zullen verkregen worden en waarvan een der echtgenooten voor en onverdeeld gedeelte mede-eigenaar was, zullen niet in de gemeenschap vallen en de geheele eigendom zijn van diegenen de echtgenooten die er voor een om erdeeld gedeelte mede-eigenaar van was, behoudens vergoeding aan de gemeenschap voor hetgeen de gemeenschap zal betaald hebben voor de verkrijging van zoodanige goederen. Ingeval gedurende het huwelijk goederen aan een der echtgenooten of zonderlijk toebehoorende mogten verkocht worden, zullen de daarvan voortkomende kooppenningen, indien dezelve niet ten name van den echtgenoot, aan wien die goederen toebehooren, wederlegd zijn; aan dien echtgenoot toebehooren en bij de ontbinding der gemeenschap door hem uit de gemeenschap teruggenomen worden.

  24 maart 1886: Samen met elf buren verkocht zij, als weduwe van Egidius Eijmahl ook een klein stukje grond in Vaals ter verbreding van de Schustenbergerweg (die is er niet meer) tot aan de Klaasvelderweg te Vaals. Zij kreeg hiervoor ƒ 10,95. Ook haar zwager Pieter Egidius Thissen was hiermee betrokken. Totaal betaalde de gemeente ƒ 121,87. De weduwe werd Magdalena Van Weersch uit de Vijhlenderstraat Vaals genoemd. Die grond was destijds van haar vader geweest.
  4 november 1901: De weduwe Maria Magdalena Van Wersch verklaarde geen vordering meer op haar zoon Jan Mathijs te hebben. Zij woonden beiden aan de Vijlenderstraat in Vaals.

  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 5. Winand Vanwersch, geboren Vaals 19 september 1844, overleden Vaals 19 december 1883, landbouwer.
  De overlijdensakte van zijn vader ondertekende hij met Van Wersch.

K.7f. Jan van Weersch, zoon van 6f, geboren Lemiers 14 juli 1805, overleden Vijlen 8 juni 1890, trouwde 1: Vaals 27 februari 1835 Anna Margaretha Hanen, geboren Gemmenich 19 februari 1805, dochter van Jan Willem Hanen en Maria Josepha Raedermecker, trouwde 2: Laurensberg 28 februari 1840 Anna Maria Josepha Schlenter, geboren Laurensberg 19 augustus 1811, overleden Vaals 17 februari 1896, dochter Peter Schlenter en Maria Ida Wilder.

1821: Volgens het Bevolkingsregister van Vaals is hij 10 jaar en woont in Lemiers. Hij werd Jannes Vanwersch genoemd.
1829: Bij de volkstelling van 1829 in Vaals werd de naam van Johan van Wersch genoteerd. Hij was
domastik (knecht), 24 jaar, geboren in Holset en knecht bij de familie Gimmenich in Vijlen. Vijlen is een dorp behorend bij Vaals. Deze familie Gimmenich bestond uit acht man. Zij hadden vijf knechten en twee meiden (Madgen) schreef de ambtenaar.
Die noteerde de namen van iedereen die hier woonden. Vandaar dat de naam van Johan bekend is. Alleen schreef de ambtenaar diens naam verkeerd.
johan van weersch
Eind 1800: Zij wonen Mamelis 83. Zij waren rentenier.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Catharina Margaretha Vanwersch, geboren Laurensberg 3 februari 1836, overleden voor 1868.
 2. Maria Josepha Hubertina Vanwersch, geboren Laurensberg 2 april 1837.
  1868: De erfgenamen van Jan Willem Hanen uit Holzet verkochten openbaar op 17 maart 1868 roerende goederen die hem aan toebehoorden. Jan Hanen was op 5 september 1867 in Holzet overleden. Een van de erfgenamen was Josephina Van Wersch, geboren  2 april 1837. Zij was ongehuwd en woonde in Holset, maar tijdelijk in Laurensberg. Haar moeder was Margaretha Hanen, overleden echtgenote van Johan Van Wersch. Haar vader Johan kocht een lange kar voor ƒ 48,- meer niet. Omdat Josephina zijn enige kleindochter was erfde zij een huis met schuur, stal, mestgedeelte, groot te zamen twee roeden en 45 el in Holset, grenzend aan Mathijs van Wersch, Baart en de straat ter waarde van ƒ 400,- Ook kreeg zij twee boomgaarden, een in de Bisschopsweide en de ander in de Veelweide. Ook kreeg zij een weiland in Gimmenich. Twee jaar later verkocht zij deze landerijen aan haar oom van moederskant.
 3. Johann Mathias Vanwersch, geboren Laurensberg 26 december 1838.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 4. Jan Peter van Weersch, geboren 15 februari 1841, volgt 8h.
 5. Jan Caspar Hubert van Wersch, geboren 17 oktober 1842, volgt 8i.
 6. Peter Joseph Hubert van Wersch, geboren 23 oktober 1844, gedoopt 24 oktober 1844, volgt 8j. 

K.7g. Jan Caspar (Jean Gaspard) Vanwersch, zoon van 6f, geboren 18 maart 1809, doopgetuigen:Joannes Casparus Schijngs en Maria Elisabeth Wersch, landbouwer in Lemiers bij Vaals, overleden Wittem 25 juli 1877, trouwde Vaals 26 september 1851 Anna Maria (ook wel Johanna) Pierlot, geboren Wijlre 2 juli 1817, landbouweres, zoals de ambtenaar schreef, overleden Voerendaal 7 november 1908, 89 jaar oud, dochter van Jacob Pierlot en Maria Barbara Pauque.

1829: In het jaar dat hij 19 werd, moest hij zich inschrijven voor de Nationale Militie. Hierin schreef het leger dat Caspar in Vaals woonde waar hij landbouwersknecht was en zijn vader dagloner.
1850-1859: Volgens het Bevolkingsregister van Vaals woonde bij hem in Lemiers ook de broer van zijn schoonvader: Matthijs Leimans, geboren 1759 en overleden 1852. Zij hadden toen een werkbode in huis Maria Kamp, geboren in  1821.
1864: Zij woonden Lemiers 152 en vertrokken in 1864 naar Wittem. 
Bij hen in huis woont ook zwageres Gertruis Pierlot, geboren Wittem 17 december 1821.  Zij was dienstbode.  Caspar was akkerbouwer. Zij wonen Lemiers 152.
1884: Caspar was in 1877 overleden. Zijn weduwe vertrok april 1884 naar Voerendaal met haar kinderen Barbara, Johannes, Hubertus en Gertrude.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Barbara Vanwersch, geboren Vaals 27 augustus 1852, overleden Wahlwiller (gemeente Wittem) 24 november 1922, trouwde Wittem 18 november 1880 Willem Hendrik Cunibert Mertens, geboren Wittem 20 mei 1847, landbouwer, overleden Wahlwiller 15 april 1888, zoon van Jan Willem  Mertens en Maria Agnes Hendriks.
  Barbara ondertekent de trouwakte met een beverig handje B Vanwersch. Willem diende vijf jaar in de Nationale Militie (1867-1872). Bij zijn huwelijk was hij 33 en landbouwer in Wittem, zij was 28 jaar en woonde ook in Wittem. Op het eerste blad van de huwelijksakte wordt zij Vanwersch genoemd en op het tweede blad Vanweersch.
  1890: Maria Barbara Van Wersch is weduwe en woont samen met haar twee zonen Jan en Frederic. Zij is landbouweres en woont nummer Wahlwiller 387.
  1892: Voor notaris Wintgens Wittem werd op 20 december 1892 een akte opgemaakt voor Barbara.Zij trad op namens haar zelf en haar kinderen Jan Cunebert en Frederik Cunebert Mertens. Ook verscheen Johan Van Wersch namens zichzelf en als toeziend voogd. Verder Hubert Van Wersch en Geertruid Van Wersch, landbouwers wonende te Kunrade, namens hun moeder Anna Maria Pirlotte, weduwe van Caspar Van Wersch. Zij verkochten openbaar:
  1: bouwland aan de Molenweg Vaals A 780 en 781. Dit bracht ƒ 478 op.
  2: bouwland in het Klaasveld Vaals A 994, verkocht voor ƒ 492,75.
  3: in Laurensberg, bouwland aan de Gatzemühle voor ƒ101,50
  1913: In de archieven van het ziekenhuis Renier van Arkel staat haar naam: Barbara Vanwersch, patiënt in september 1913.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Jan Van Wersch, geboren Vaals 27 april 1854, landbouwer, overleden Voerendaal 9 maart 1909.
  Ongehuwd, want in zijn overlijdens akte staat geen echtgenote genoemd. Op zijn bidprentje staat dat hij Vijlen 17 maart 1855 geboren is. Dit is echter fout, want er is in Vaals/Vijlen geen Van Wersch op deze datum geboren, wel op 27 april 1854. Hij gaf zowel het overlijden van zijn vader als zijn moeder aan. Hij tekende alle akten met J Van Wersch.
  1884: Hij vertrekt april 1884 naar Voerendaal met zijn moeder en broer Hubertus en zus Gertrude. Hij is hier landbouwer.
  1905: Voor notaris Lemmens kocht Johan Vanwersch (zo schreef de notaris het) namens zijn broer Hubert en zus Gertrud, alle drie landbouwers in Kunrade, van Jacob Creusen, vroeger dienstknecht nu rentenier in Klimmen, twee stukken land aan de Kalkovens in Voerendaal voor 304 gulden. Hij tekende de akte van J. Van Wersch.
  1915: Op 8 maart 1915 verkoopt notaris Dolmans uit Heerlen ten woonhuize van de familie Van Wersch te Kunrade-Voerendaal publiekelijk op krediet mits borgstelling: drie sterke werkpaarden, negen stuks hoornvee, landbouwgereedschappen (oogstwagen, wentelploeg, stroopmachine, eg, ploeghamen, kettingen, paardentuig etc. Maart was de wisseltijd van de pacht, dus werd de pacht niet verlengd en verhuisde hij?
 3. Wernerus Hubertus van Wersch, geboren Vaals 2 september 1855, overleden Kunrade bij Voerendaal 1 december 1936.
  Op zijn bidprentje neemt hij afscheid van zijn zus en neef. Dat betekent dus dat hij niet getrouwd was en dat of Barbara of Maria nog leefde. Op zijn bidprentje staat dat hij op 9 september 1856 geboren is. Zijn geboorte akte laat echter zien dat hij op 2 september 1855 geboren is.
 4. Maria Gertruid Vanwersch, geboren Vaals 25 mei 1858, ongehuwd overleden Voerendaal 31 mei 1942, 84 jaar.

K.7h. Mathijs Joseph Vanwersch,  zoon van 6f, geboren Vaals 18 september 1813 trouwde Laurensberg 23 oktober 1836 Maria Catharina Lennartz.
Zij woonden bij het overlijden van hun dochter Maria Agnes in Orsbach.
Uit dit huwelijk werden (onder meer) geboren

 1. Maria Agnes Vanwersch / Vanweersch geboren Orsbach (D) circa 1841 (zij was 27 bij haar overlijden), overleden Bocholtz 23 juni 1868, trouwde Jan Hubert Hendrik Winands, geboren Bocholtz 5 mei 1837, overleden Bocholtz 20 september 1905, zoon van Etmondus Winands en Maria Petronella Hanssen.
  1862: Haar naam staat in het knechten-dienstmeiden register van Bocholtz. Zij was meid en vertrok op 4 oktober 1862 naar Laurensberg. Blijkbaar ging zij weer terug naar Bocholtz omdat ze hier overleed.  
  1868: Op haar overlijdensakte wordt zij Vanweersch genoemd. Zij was 27 jaar, arbeidster  en woonde Op den Poel in Bocholtz.
  1872: Jan Winands trouwde opnieuw,8 februari 1872  nu met Anna Clara Dewit, geboren 14 maart 1847 in Schaesberg. Zij kregen meerdere kinderen. Hij was metselaar. 
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Wilhelm Vonwersch, geboren Laurensberg 28 november 1839, gedoopt Laurensberg 29 november 1829.

K.7i. vrouwelijke tak.  Maria Joanna Elisabeth van Wersch, dochter van 6g, gedoopt Simpelveld 3 oktober 1786, doopgetuigen: Jan Willem Hubbels (Aken) en Joanna Maria Schiffelers, overleden Bocholtz 20 juni 1838, trouwde  kerkelijk Simpelveld 24 april 1814 en voor de Burgerlijke Stand: 27 april 1814 met Jan Senden, gedoopt Simpelveld 3 september 1781, overleden Simpelveld 18 augustus 1866, zoon van Laurents Senden en Maria Catharina Smets.

Bij de Volkstelling van 1829 was vader 47 en radmaaker (= wagenwielmaker). Zijn vrouw Joanna Elisabeth Van Wers, was 43. De kinderen Nicolas 12, Leonard, 10, Peter 8, Anton 6, Joannes 3. In het huis woonde ook Jan Mathis Senden, geboren Voerendaal en 20 jaar oud. Hij was radmaakersknecht.
Bij de Volkstelling  1849 was vader nog steeds rademaker, zijn vrouw was huishoudster in het gezin, zoon Nicolaas was ook rademaker, zoon Antonius was leerling rademaker en dochter Maria was 17 jaar en huisleerling.

Uit dit huwelijk werd als zesde van acht kinderen in Simpelveld geboren: Antoon Joseph Senden, geboren Simpelveld 1 april 1823,  trouwde Simpelveld  2 oktober 1856 Maria Agnes Arets, geboren Simpelveld. Deze naam is in de stamboom opgenomen omdat een van hun kinderen met een Stamgenoot trouwde. Zij kregen:

 1. Maria Josepha Senden, geboren Simpelveld, trouwde Simpelveld 20 oktober 1893 Stephan Hubert van Wersch, volgt K.8e 

K.7j. Jan Leonard van Wersch (van Weersch, Vanwersch, van Wers, Vanwers) zoon van 6g, gedoopt Simpelveld 5 februari 1791, doopgetuigen: Leonard Grooten uit Bocholtz en Anna Catharina Widdershoven uit Amstenrade, landbouwer, overleden Simpelveld 12 oktober 1859.
trouwde 1: Simpelveld 2 juli 1814 Maria Anna Weerts (Wierts, Wirtz, Weertz, Wiertz), gedoopt Wijlre 19 februari 1792, overleden Simpelveld 30 maart 1826, dochter van Herman Joseph Wierts en Joanna Maria Bocken. overleden in kraambed, zie nummer 8
trouwde 2:  Simpelveld 4 januari 1827 Maria Sophia Boosten (Bosten), gedoopt Mechelen 24 januari 1794, overleden Simpelveld 9 mei 1838, dochter van Egidius Bosten en Anna Catharina Nicolai,
trouwde 3: Simpelveld 3 februari 1844 Anna Margaretha Souren, gedoopt 25 april 1796, dochter van Joannes Souren en Catharina Wouters en weduwe van Lambertus Groneschild.

Uit het eerste huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Maria Magdalena van Wers, geboren 8 mei 1815, overleden Simpelveld 1 oktober 1866, trouwde 1: Simpelveld 22 november 1834 Martin Joseph Engelen, geboren Merkstein 31 maart 1812,  overleden Simpelveld 18 maart 1836, zoon van Willem Joseph Engelen en Anna Barbara Poetgens. Het was een kort huwelijk 2 jaar en 3 maanden, omdat hij in 1837 overleden
  Theodoor Smeets
  Theodoor Smeets

  was, trouwde  2: Simpelveld 2 februari 1837 Joannes Theodorus Smeets, geboren Voerendaal 13 april 1802, overleden 23 maart 1875, zoon van Petrus Smeets en Anna Maria Rutten.
  herberg engelen simpelveldUit het eerste huwelijk werd één kind geboren.
  Uit het tweede huwelijk werden tien kinderen geboren.

 2. Nicolaas Joseph van Wers, geboren 6 mei 1816, overleden 19 november 1816.
 3. Theodoor van Weersch, geboren 31 augustus 1817, volgt 8k.
 4. Maria Theresia van Wers, geboren 19 mei 1820, overleden Simpelveld 8 augustus 1821.
 5. Maria Barbara Van Wersch (Van Weers/Van Wers), geboren 4 december 1821, overleden Simpelveld 17 april 1872, trouwde Simpelveld 20 juli 1843 Jan Joseph Vrusch (Vrosch, Frosch, Vrösch), geboren Simpelveld 1806, zoon van Hendrik Vrosch en Maria Agnes Kleijnen.
  1862: In 1862 verscheen het boek Beschuldiging ter zake van Broedermoord en verdediging. Zaak van L.J. Brouwers en A.B. Bessems, huisvrouw Haenbeukers, voor het Provinciaal Geregtshof in Limburg. Het betreft een moordverslag, gepleegd in maart 1862 in Simpelveld. Hendrik Brouwers, kalkbrander, ging op donderdagavond naar zijn halfbroer Leo Brouwers die bij Anna Bessems in huis was. Zij was getrouwd met Jan Haenbeukers die alleen in het weekend thuiskwam omdat hij in Aken werkte. De dag erna werd Hendrik vermist. Ook de dag daarna.Tenslotte werd het dode lichaam, overdekt met aarde, in de sloot tegenover het huis van Haenbeukers aangetroffen. Gelijk werden Leo Brouwers en zijn vriendin Anna Haenbeukers-Bessems verdacht en gevangengenomen. Het proces duurde acht dagen. Er waren 52 getuigen gehoord waaronder Barbara van Weers, echtgenote van Jozef Vrusch, maar ook Maria Magdalena van Weersch, huisvrouw van Jan Smeets. Maria had gehoord dat Hendrik al in het verleden door zijn halfbroer bedreigd was. Zowel Barbara van Weers als haar man Jan Vrusch hadden beide daders ter plekke gezien.
  Het boek geeft een mooi overzicht wie waar in Simpelveld in 1862 woonde en wat voor beroep zij hadden. Lees het boek. 
  Hij was landbouwer. Het gezin woonden in de Stamperbeemden in Simpelveld.
  1869: Het echtpaar verscheen voor notaris Hoho uit Wittem en leenden van Willem Hendrik Snakkers, rentenier uit Wittem ƒ 3.170,- Zij beloofden dit binnen tien jaar terug te betalen tegen 5% rente. Als onderpand stelden zij twaalf stukken bouwland in Simpelveld en een stuk in Wittem.
  1872: Zij overleed en enkele maanden later moest Jan Vrösch weer bij notaris Hoho komen. Hij werd gesommeerd de lening terug te betalen anders zou Snakkers de in borg gegeven landerijen verkopen. Er was nimmer afgelost. Vandaar dat er overgegaan werd tot openbare verkoop:
  Op 17 januari 1873 had deurwaarder Cramer het echtpaar al gesommeerd het bedrag te betalen: En heb ik Deurwaarder uit kracht van de grosse der gemelde acte van schuldbekentenis van den 4 October 1869 aan genoemde echtgenooten Vrösch, hem sprekende als voor in Naam des Konings bevel gedaan, om aan mij Deurwaarder tegen behoorlijke kwijting te voldoen, de som van vier honderd vijf en zeventig gulden vijftig cents voor drie jaren interest.
  De gesommeerden hieraan niet voldaan hebbende, zoo heb ik, hun gesteld in verzuim, en hun sprekende als voor aangezegd dat mijn requirant gebruik zal maken van de onherroepelijke magtiging bij de gemelde acte van schuldbekentenis bedingen en alzoo op Woensdag den negentienden februari aanstaande des middags ten twaalfuren, ter herberge van Herberichs in de Beurs te Simpelveld, zal overgaan tot den openbaren verkoop van de onroerende goederen die tot zekerheid van het kapitaal in de voormelde acte van schuldbekentenis.
  Uit dit huwelijk werden vijftien kinderen geboren.
 6. Jan Jozef van Wers, geboren Simpelveld 2 februari 1823, volgt 8l.
 7. Joanna Maria Hubertina Vanwersch, geboren 23 mei 1824, overleden Kerkrade 6 september 1908, trouwde Heerlen 4 oktober 1848 Mathijs Joseph Voragen, geboren Kerkrade 21 juli 1825, overleden Kerkrade 2 februari 1884, zoon van Jan Joseph en Anna Maria Odilia Brouwers.
  1848: De ambtenaar schreef in de trouwakte dat Mathijs als achternaam Vourage had, terwijl Mathijs de akte ondertekende met Voragen.
  Bij de Volkstelling van 1839 woonde zij in Simpelveld als 15 jarige thuis bij haar vader thuis. De trouwakte uit 1848 vertelt dat Mathijs Joseph landbouwer was, 23 jaar en met Johanna Maria Hubertina Van Wersch, 24 jaar trouwde die in Beitel, gemeente Heerlen woonde. Ook hier schrijft de ambtenaar de achternaam anders dan haar man doet. De ambtenaar schrijft Vourage en Mathijs Joseph ondertekende met M.J. Voragen.
  In het Bevolkingsregister van Simpelveld uit 1850/1860 staat dat Mathijs Joseph Voragen landbouwer is.
  1850: Jan Jospeh Horbach getrouwd met Anna Mulders verpachtten publiekelijk op 20 oktober 1850 dertig stukken land in Simpelveld. De hoogste bieder was Mathijs Joseph Voragen voor ƒ 340,- per jaar.
  1851: In 1851 ging de familie van Kerkrade naar Simpelveld. Er woonden tussen 1850 en 1856 zes kinderen thuis. Alle kinderen hadden Hubert in hun doopnamen.
  Uit dit huwelijk werden veertien kinderen geboren.
 8. Johanna Elisabeth Van Wersch, geboren Simpelveld 30 maart 1826, overleden 34 jaar oud in Luik 7 maart 1861.
  Zij was kloosterzuster in het ziekenhuis. Haar moeder overleed in het kraambed.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren

 9. Herman Joseph van Wersch, geboren Simpelveld 1 september 1829, ongehuwd overleden Heerlerbaan 1 maart 1900.
  Toen hij in dienst moest werd hij vrijgesteld wegens broederdienst. Op dat moment was hij landbouwer in Simpelveld. Zijn naam werd als van Wers beschreven.
  Bij de Volkstelling van 1839 stond hij niet op de lijst van kinderen die bij vader woonden. Hij was 10 jaar. Waar woonde hij?
  In het Bevolkingsregister van 1850 stond hij weer bij zijn ouders vermeld. In 1874 vertrok hij naar Kerkrade en woonde bij het gezin van Pieter Savelberg. Herman was 45 jaar en had geen beroep. In 1886 was hij in Kerkrade en woonde aan de Drie Vogel. Sinds mei 1895 woonde hij in Heerlen, was 47 jaar en overleed ongehuwd Heerlen 1 maart 1900.

K.7k.  Joannes (Johann Vanwersch), zoon van 6h. gedoopt Aken 16 april 1794, doopgetuigen: Joannes Langohr en Anna Gertrudis Graunleder, overleden Aken 11 augustus 1847, 54 jaar en 32 jaar getrouwd, trouwde Aken 20 oktober 1815 Maria Agnes Lennertz, overleden Aken 7 juli 1854 , 61 jaar .
Hij was boer in Aken. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Vanwersch, geboren Aken 5 september 1816.
 2. Johanna Maria van Wersch, geboren Aken 5 september 1816 (tweeling).
 3. Sophia van Wersch, geboren Aken 7 december 1817, overleden Aken 14 februari 1884, trouwde 7 september 1850 Mathias Joseph Hubert Hoven, smid, geboren Forst 14 december 1815, overleden Aken 1 januari 1901,  zoon van Johan Peter Hoven en Anna Sibilla Beyer.
  Zij woonden Ottostrasse 49 in Aken.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 4. Maria Catharina van Wersch, geboren Aken 1 februari 1820, overleden 1856, trouwde Aken 11 januari 1845 Wilhelm Hoven, geboren Forst 13 juni 1813, overleden Aken 25 februari 1891, zoon van Jean Pierre Hoven en Sibilla Beyer.
  Hij was 40 jaar lid van de kerkraad van de St Peterskerk. Zijn eerste vrouw stierf na 11 jaar huwelijk en liet drie onmondige kinderen na. Hij trouwde 2: 9 februari 1861 Fanny Kell en zij kregen twee kinderen. Aan zijn  graf stonden zijn vrouw, vijf kinderen, één schoondochter en twee kleinkinderen (zijn bidprentje).
  Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren waarvan er zeven vroegtijdig overleden.
  Haar zus Sophia en Maria trouwden met twee broers. Sophia met Mathias Hoven en Maria met Wilhelm Hoven.

K.8. Peter Joseph Vonwersch, zoon van 7, geboren Eschweiler, 15 juli 1826, overleden Aken 31 augustus 1908, trouwde Aken 21 juli 1855 Sophia Odendahl, geboren Aken 21 juni 1828, overleden Aken in de inrichting Josephinium 27 februari 1906, dochter van Peter Odendahl en Christina Schaefer.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Christina van Wersch, geboren Aken, 17 april 1856, overleden Aken, 4 juli 1880.

K.8a. Willem Vanwersch, zoon van 7a, geboren Vaals 13 september 1832, overleden Vaals 15 augustus 1914, dagloner, trouwde Vaals (Lemiers) 25 april 1863 Maria Catharina Hubertina Schnabel, geboren Vaals 30 september 1833, overleden Vaals 25 april 1908, dochter van Pieter Joseph Schnabel en Catharina Hessois.

1863: Bij hun huwelijk was zij naaister. 
1863: Bij de geboorte van hun dochter Maria Catharina in 1863 werd haar beroep naaister vermeld. Een van de weinige keren dat er een beroep bij vrouwen staat. 
1865: Bij de geboorte van hun dochter Maria Theresia in 1865 staat er geen beroep meer achter haar naam. 
1870: Willem is dagloner en kan niet schrijven. 

1889: Notaris Wintgens in Wittem, dd 7 april 1889, Akte 64

Verscheen:

1: Willem Van Wersch, fabrieksarbeider, woont Vaals

2: Emmanuel Van Wersch, arbeider, woont Harlis onder Vaals

3: Hendrik Van Wersch, fabrieksarbeider, woont Vaals

4: Johan Stephan Lennertz, wever, woont Vaals, gehuwd met Magdalena Van Wersch

5: Egidius Schiffers, wever in Vaals, gehuwd met Theresia Van Wersch

6: Pieter Van Wersch, fabrieksarbeider, woont Aken

Zij verkochten aan Willem Gorissen gehuwd met Anna Maria Scheeren, fabrieksarbeiders, wonende te Lemiers: een huisje met plaats in Lemiers 1 are, 60 centi-are Kadaster  A 853 en 854. Dit hadden de kinderen van hun moeder Theresia Tossaint, weduwe van Pieter Van Wersch, geëerfd. Er was geen bewijs dat het haar eigendom was. Gorissen betaalde er ƒ 40,- voor.

Alleen Pieter, Egidius Schiffers en Johan Stephan konden schrijven dus die tekenden.

Eind 1800: Hij is dagloner, zijn vrouw is waschster. Zij wonen Tentstraat 14. 

1907: Bij het huwelijk van hun dochter Maria Catharina x Grüters zijn haar vader en moeder beiden zonder beroep en wonen in Vaals.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina Vanwersch, geboren Vaals 17 september 1863, overleden 44 jaar oud Vaals 23 juni 1908, trouwde Vaals 23 juni 1892 Arnold Jozef Hubert Degueldre, geboren Vaals 16 september 1863, zoon van Arnold Delgueldre en (Jo)anna Josefa Martires.
  telegraaf 15 mrt 1916
  Telegraaf maart 1976

  Hij was één dag ouder dan zijn vrouw. Hij hoefde niet in dienst uit hoofde van gebrek aan de vereischte lengtemaat van dienst is vrijgesteld. Hij was bij zijn huwelijk wever in Vaals waar hij ook woonde.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

 2. Maria Theresia Vanwersch, geboren Vaals 7 september 1865, overleden Vaals 15 februari 1912, 46 jaar, strijkster.
 3. Pieter Emanuel van Wersch, geboren Vaals 16 maart 1868, volgt 9. 
 4. Egidius (Gillis) van Wersch, geboren 3 maart 1870, volgt 9a.
 5. Maria Catharina Vanwersch, geboren Vaals 27 januari 1873, overleden Vaals 22 oktober 1948, 75  jaar, aangifte gebeurde door Jozef Degueldre, 55 jaar en stoker (haar neef, zoon van haar oudste zus), trouwde Vaals 8 november 1907 Heinrich Grüters geboren München-Gladbach 15 mei 1882, zoon van Heinrich Grüters en Karolina Schmitz.
  1907: Bij hun huwelijk is Heinrich Grüters 25 jaar en ijzerdraaier, Maria Catharina is 34 jaar, zij was strijkster. Hij tekende de akte met Heinrich Grüters en zij tekende met M C van Wersch. Wel vreemd dat haar vader twee dochters Maria Catharina noemde.Zijn oudste kind en de een na jongste hadden dezelfde naam.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 6. Anna Maria Hubertina van Wersch, geboren Vaals 27 januari 1876, overleden Vaals 22 oktober 1943, trouwde Vaals 28 juli 1910 Philipp Engelbert Schingen, geboren Aken 27 juli 1882, zoon van Engelbert Schingen en Maria Anna Heinen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.8b  Emanuel Hubert van Wersch (Vanwersch), zoon van 7a, geboren Vaals 4 april 1835, overleden Vaals 24 december 1914, dagloner in Vijlen, trouwde Vaals 6 september 1867 Maria Elisabeth Lehnen, geboren Gemmenich (B) 13 januari 1834, dochter van Pieter Lehnen en Maria Catharina Franck (Frank).

Hij diende in de Nationale Militie van 25 april 1854 tot 15 mei 1859. Na vijf jaar dienst gedaan te hebben schreef de officier: Uit hoofde van wettelijk volbrachte dienst bij personele optreden, op den 15 mei 1859, uit de dienst ontslagen.
1867: Bij hun huwelijk was zij fabrieksarbeidster en hij dagloner in Vijlen.

Eind 1800: Toen zij in Vaals woonden was hij dagloner op het adres Harles 18.
1900: In de krant van 17 en 24 februari 1900 staat dat er in de herberg van Van Wersch in Harlis (met een i) een openbare verkoop door notaris Wintgens wordt gehouden.
1901: Bij het huwelijk van hun dochter in oktober 1901 is hij fabrieksarbeider.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Theresia van Wersch, geboren Vaals 16 maart 1869, trouwde Vaals 3 oktober 1901 Johann Joseph Förster, geboren Metzenich (D) 21 december 1865, zoon van Johann Mathias Förster en Anna Maria Heinen.
 2. stubach
  Rechts zit Maria van Wersch als personeelslid van het hotel Stubach bij de Wilhelminatoren in Vaals dat toen 25 jaar bestond en zij 25 jaar hier werkzaam was.
  Maria Anna Vanwersch, geboren Vijlen 30 april 1871, naaister, ongehuwd overleden Vaals 20 oktober 1964 als toen de een na de oudsten van Vaals.
  1897: Zij ging in juni 1897 naar Simpelveld en kwam op 20 oktober 1897 weer terug in Vaals.
  1898: Op 5 augustus 1898 vertrok zij naar Keulen.
  1914: Maria Van Wersch kwam uit Aken en vestigde zich op 12 december 1914 in Vaals, adres Raren 15. Zij is alleen. Op haar overlijdensakte heet zij Vanwersch. Zij was werkzaam bij Stubach eigenaar van de Wilhelminatoren in Vaals.
 3. Anna Sibilla Hubertina van Wersch, geboren Vaals 18 augustus 1877, overleden Vaals 30 januari 1955, trouwde Vaals 9 april 1903 Theodoor Hubert Larik, geboren Vaals 15 juni 1872, zoon van Hubert Larik en Hubertina Weber.
  1892: Zij vetrok vanuit Vaals op 22 september 1892 naar Herbesthal  en kwam op 1 maart 1893 weer terug in Vaals. Zij was dienstmeid in Aken, Moresnet, Simpelveld, Herbesthal. 
  1893: Op  8 maart 1893 ging zij naar Aken, en was in januari 1895 weer terug in Vaals.
  1895: Enkele maanden later, op 19 juli 1895 ging zij weer naar Aken en was in november 1895 weer thuis.
  1896: Zij ging nu op 23 november 1896 naar Moresnet en was op  15 oktober 1897 terug in Vaals.
  1898: Op 15 februari 1898 naar Aken en op 25 juni 1898 terug uit Aken.
  1914: Hij gaf het overlijden van zijn schoonvader aan, was onderwijzer en 42 jaar.
 4. Maria Magdalena Vanwersch, geboren 15 maart 1874, overleden Vaals 17 februari 1876.

K.8c. Hendrik Joseph Vanwersch, zoon van 7a, geboren Vaals 1 oktober 1837, overleden Vaals 7 december 1900, trouwde Wittem 30 april 1864 Anna Elisabeth Custers (Kusters, Küsters), geboren Wittem 23 juni 1838, dochter van Nicolaas Custers en Maria Barbara Hamers.

1864: Bij hun zijn huwelijk woonde Hendrik in Lemiers en was dagloner. Zijn bruid was ook dagloner en woonde in Eys/Wittem. Hij was 26, zij 24.
1871: Bij de geboorte van Magdalena was vader dagloner, 33 jaar. Zij woonden Wolfshaag, gemeente Vaals. De ambtenaar  schreef Van Wersch en Elisabeth Custers.
1878: Bij de geboorte van de tweede Magdalena was vader 40 jaar en dagloner in Vaals. De ambtenaar schreef nu Vanwersch en Elisabeth Küsters.
1896: Toen hun dochter Anna Maria Philomena trouwde in 1896 was hij fabrieksarbeider in Vaals. Zijn vrouw Elisabeth had geen beroep. Zij woonden Akenerstraat 15 in Vaals.
1908: Bij het overlijden van hun getrouwde dochters Anna Maria in Eys en van dochter Maria in Vaals, schreef de ambtenaar in de overlijdensaktes hun achternamen van de ouders als Vanwersch en Cüsters.
Vreemd om twee dochters (nummers 4 en 7) dezelfde naam te geven. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Barbara van Wersch, geboren Vaals 14 juli 1864, overleden Vaals 1 januari 1952, trouwde Vaals 16 oktober 1890 Frans Jozef  Adang, geboren Vaals 2 augustus 1861, overleden Vaals 27 oktober 1918, zoon van Willem en Anne Agnes Zimmerman .
  Bij het huwelijk was zij fabriekarbeidster en hij wever. Hij hoefde niet in dienst vanwege het ligchaamsgebrek volgens het reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de dienst bij de zee- en landmagt.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 2. Johann Heinrich van Wersch, geboren Vaals 7 april 1867, volgt 9b.
 3. Anna Maria Philomena (Mina) Vanwersch, geboren Vaals 22 augustus 1868, overleden Eijs 24 maart 1908, (39 jaar oud) fabrieksarbeider bij haar huwelijk en zonder beroep bij haar overlijden, trouwde Vaals 13 augustus 1896 Edmond Camps, geboren Voerendaal 13 november 1859, zoon van Jan Willem Camps en Maria Catharina Schrijvers.
  Edmond Camps was drie keer getrouwd. De eerste keer met Anna Maria van Wers, wat later met haar zus Maria Josepha van Wersch.  In hun huwelijksebijlage staat dat hij al eerder getrouwd was met Maria Josepha, want haar overlijdensakte is bijgesloten.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 4. Magdalena van Wersch, geboren Vaals 14 februari 1871, overleden Vaals 19 februari 1954, 83 jaar, trouwde Johan Jozef Mullenders, geboren Vaals 14 augustus 1871 en wonend in Vaals, wever, overleden Heerlen 16 mei 1937, zoon van Johan Wilhelm Mullenders en Anna Maria Catharina Jungbluth.
  1925: Op de huwelijksakte van dochter Barbara schreef de ambtenaar Vanwersch.
  1934: Bij zijn overlijden schreef de ambtenaar Vanwersch.
  1954: Bij haar overlijden werd de aangifte door haar schoondochter Anne Mullenders-Meyer, 59 jaar gedaan.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
 5. Frans Joseph Vanwersch, geboren Vaals 26 april 1873, overleden Vaals 13 juli 1873 (9 weken oud).
 6. Maria Josepha van Wersch, geboren Vaals 16 februari 1875, overleden Vaals 1 augustus 1908, 33 jaar, trouwde Vaals 27 oktober 1898 Peter Joseph Alphons Schluper, geboren Vaals 9 april 1874, zoon van Pieter Paulus Cornelis Schluper en Maria Elisabeth Hubertina Bischoff.
  1899: Zij vertrekt als dienstmeid vanuit haar ouderlijk huis Vaals naar Gulpen.In december 1899 is zij weer terug in Vaals
 7. Magdalena Vanwersch, geboren Vaals 19 december 1878, overleden Vaals 26 mei 1917, trouwde Vaals 13 juni 1901 Jan Hubert Lux, geboren Vaals 24 januari 1876, overleden 3 december 1953, metselaar, zoon van Gillis Lux en Catharina Joha.
  1894:  Op 1 maart 1894. kreeg  zij haar nationaliteitsbewijs nadat zij sinds 22 september 1892 in Aken als dienstmeid verbleef. Zij was toen 14 jaar en kwam terug toen zij 16 was. Zij moest voor dit bewijs ƒ 1,35 betalen.
Op de foto is Peter 57 jaar. Foto genomen in 1906 ter ere van het vijftigjarig jubileum van het “Marianische Männerkongregation”

K.8d. Peter Hubert van Wersch, zoon van 7a, gedoopt Vijlen 3 mei 1849, spinner, sigarenverkoper in de Friesenstrasse in Aken, overleden Aken 17 januari 1911 (een week na de dood van zijn vrouw), trouwde Aken 2 oktober 1875 Anna Maria Reinartz, geboren Weck, Raeren (nu Pützhag) 30 september 1850, gedoopt in de St. Nikolaus Raeren 1 oktober 1850, overleden Aken 8 januari 1911, dochter van Gerhard Reinartz en Maria Catharina Dujardin.

Peter Hubert woonde in Aken in de
1876: Alexanderstrasse14
1878: Wirichbongardstrasse 13
1881: Alexanderstrasse 65
1885: Friesenstrasse 2 (sigarenwinkel)

Uit dit huwelijk werden in Aken geboren

 1. Anton Hubert Vanwersch, geboren 5 november 1876.
 2. Wilhelm Hubert Vanwersch, geboren 24 oktober 1878 overleden 14 januari 1881.
 3. Carl Wilhelm Vanwersch, geboren Aken 27 februari 1881, gedoopt 1 maart 1881, volgt 9c.
 4. Johann Peter Hubert Vanwersch, geboren 10 februari 1883. volgt 9d.
 5. Josephine Hubertine Vanwersch, geboren 26 januari 1885, overleden 30 augustus 1885.
 6. Peter Johann Hubert Vanwersch, geboren Aan (D) 28 oktober 1886 volgt 9e. 
 7. Josephine Petronella Vanwersch, geboren 8 februari 1891.
 8. Friedrich Josef Hubert Vanwersch, geboren 8 augustus 1892.

K. 8e. Stephan Hubert van Wersch, zoon van 7c, geboren Bocholtz 5 september 1862, overleden Simpelveld 2 september 1913, fabrieksarbeider, trouwde 1: Simpelveld 20 oktober 1893 Maria Josepha Senden, geboren Simpelveld 3 februari 1864, overleden Simpelveld 20 januari 1900, dochter van Antonius Josephus Senden en Maria Agnes Arets (ook wel Anna Maria Arets).
trouwde 2: 2 september 1913 Maria Anna Emonts, geboren Raeren 4 februari 1858, overleden Bocholtz 7 augustus 1939, 81 jaar oud.

1893: Op de trouwakte staat de ene keer dat Stephan Hubert geboren is in Bocholtz, een eindje lager staat dat hij in Simpelveld geboren is. Op dezelfde akte staat tevens dat de bruidegom aan de Nationale Militie voldaan heeft. Een van de getuigen was Cornelis van Wersch, niet verwant met de bruidegom. Hij was in Simpelveld organist van beroep, 33 jaar oud. 
1895: Bij de geboorte van hun eerste kind ondertekende vader de  akte met St. van Wersch en  de tweede aangever Joseph van Wersch ondertekende met Van Wersch (kleine en grote letter V) .
1913: Bij zijn overlijden was hij slechts 51 jaar. Hij was wever. De ambtenaar schreef Van Wersch.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Hubertina van Wersch, geboren Simpelveld (in het ouderlijk huis op Boschenhuizen) 19 maart 1895, overleden Gulpen 27 december 1984, trouwde Wittem 23 oktober 1919 Pieter Loneus, geboren Wittem 18 januari 1895, overleden 23 juli 1963, zoon van Arnold Loneus en Anna Maria Leepers.
  1919: Bij hun huwelijk was zij 24 jaar en hij 36 jaar en landbouwer in Wittem. Zij tekende de trouwakte met H. van Wersch en hij met Pet Lones. Haar broer Johan trouwde met de zus van Pieter Loneus.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
 2. Anna Maria van Wersch, geboren Simpelveld 27 mei 1896, overleden Kerkrade 3 mei 1981, 84 jaar, trouwde Wittem 27 april 1922 Jan Willem Schielen, geboren Simpelveld 10 december 1893, overleden Heerlen 28 september 1971, zoon van Theodoor Schielen en Maria  Malmedi.
  Bij hun huwelijk was hij 28 jaar en mijnwerker, zij was 25 jaar zonder beroep.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
  De foto’s hieronder komen uit het album van Ellen Frijns, kleindochter van Anna Maria van Wersch.
 3. Johan van Wersch, geboren Simpelveld 20 januari 1898, volgt 9f.
 4. Pieter Joseph van Wersch, geboren Simpelveld 14 januari 1900, trouwde Bernardina Koster.

K.8f. Jan Leonard Van Wersch, geboren Bocholtz in den Kiel, zoon van 7c, 30 maart 1866, overleden Eilendorf 20 februari 1900, trouwde 1: Eilendorf Agnes Kehren, overleden Eilendorf 14 juni 1898, 33 jaar, dochter van Heinrich Josef Kehren en Maria Magdalena Koep, trouwde 2: Eilendorf Anna Maria Leuffgen, geboren Eilendorf.

1888: Bij het overlijden van dochter Maria was vader fabriekswerker en 24 jaar. Opvallend is het feit dat hij kon schrijven. Hij tekende de akte met  J L van Wersch., Maar hij kon niet rekenen. Hij was 21 jaar. 
1898: Bij het overlijden van zijn vrouw Agnes Kehren was hij stoker en woonde in Eilendorf. Op de overlijdensakte wordt hij Van Wersch  genoemd.
1899: Het adressenboek vermeldt het gezin wonend aan de Kirchgracht 98 in Eilendorf.
1900: Bij zijn overlijden was hij 33 jaar. Zijn eerste vrouw overleed ook op 33 jarige leeftijd. Hij was Fabrikheizer = fabrieksstoker. De ambtenaar schreef Van Wersch.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Hubertina van Wersch, geboren Simpelveld 1 juli 1887, overleden Boschenhuizen bij Simpelveld 8 januari 1888, 6 maanden oud.
 2. steinweg Stolberg
  Bakkerswinkel in de Steinweg. bron: Stadtarchiv der Kupferstadt Stolberg
  Stephaan Hubert van Wersch, geboren Simpelveld Bosschenhuizen 20 november 1888, overleden Stolberg 3 oktober 1962, trouwde Aken 6 juni 1911 Petronella Raumanns, geboren 9 september 1889. 
  1903: Stephaan was 15 jaar. Omdat zijn ouders overleden waren had hij een voogd en dat was Michael Meijs. Wellicht een broer van zijn aanstaande zwager van zijn broer.
  1907: Stephaan was
  vrijgesteld voor de militie wegens lichamelijk gebrek. In het Algemeen overzicht van de Reglementen op het geneeskundig onderzoek naar de geschiktheid voor den dienst bij de Zee- en Landmacht, de Militie en de Schutterijen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 2 November 1883 (Staatsblad nº. 151):
  Algemeene zuchtige zwelling (huidwaterzucht) en plaatselijke zuchtige zwelling in belangrijken graad.

  Hij was bakker in Eilendorf en later in Stolberg aan de Steinweg 29. Deze bakkerswinkel werd in 1925 overgenomen door bakker Müllejans. Die gaf het overlijden van Stephaan aan.

 3. Levenloos geboren kind, Eilendorf 11 juli 1890.
 4. Maria Anna Katharina van Wersch, geboren Eilendorf 20 juli 1891, overleden Venray 14 januari 1973, trouwde Nieuwenhagen 3 maart 1916 Peter Joseph Meijs, geboren Nieuwenhagen 30 augustus 1890, overleden Nieuwenhagen 7 januari 1970, zoon van Jan Willem Meijs en Maria Margaretha Franken.
  50 jaar getrouwd: bron: De Mijn, Personeelsblad voor de Laura en Julia, april 1966. (Archief Kerkrade).

  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.

 5. Maria Josefa Vanwersch, geboren augustus 1893, overleden Eilendorf 11 januari 1894, zes maanden oud.
 6. Maria Josepha Vanwersch (op haar bidprentje van Wersch), geboren Eilendorf 22 november 1894,  overleden Hoensbroek 4 mei 1978, trouwde Heerlen 16 juni 1921 Mathijs Bollen, geboren Bergen 24 december 1892, overleden Heerlen 11 mei 1971, zoon van Martinus Bollen en Gertruda Hermens.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 7. Michael Leonard van Wersch, geboren Eilendorf (D) 6 december 1895, volgt  9g.
 8. Maria Hubertina Van Wersch, geboren maart 1897, overleden Eilendorf 1 april 1898, 13 maanden oud
 9. Levenloos geboren zoon, Eilendorf 11 juni 1898, moeder overleed enkel dagen later.Uit het tweede huwelijk werd geboren
 10. Leonard van Wersch, geboren Eilendorf, volgt 9h.

K.8g. Hendrik van Wersch (Vanwersch), zoon van 7d, geboren Eijs 11 augustus 1862, dagloner in Eijs, overleden Wittem 20 december 1933, trouwde Schin op Geul 26 mei 1887 Maria Clementina Groven (Graven. Greven), geboren Strucht 27 februari 1854, overleden 8 januari 1930, dochter van Jan Pieter Groven en Maria Barbara Senden.

1881: Hij werd opgeroepen om deel te nemen aan de Nationale Militie lichting 1882. Hij was toen 19 jaar. Hij werd vrijgesteld vanwege te zijn eenige wettige zoon. In de bijbehorende akte werd hij Hendrik Vanweersch genoemd.
1884: In 1884 kwam hij vanuit Voerendaal naar Heerlen om er te wonen. Hij woonde met andere dienstknechten in een huis in wijk G.
1887: Hij woonde bij zijn vader Trintelen 116. Een dag na het overlijden van zijn vader werd hij weer in Wittem (Trintelen) ingeschreven. Hij kwam uit Voerendaal. Zijn vrouw werd vier dagen later ingeschreven. Zij kwam uit Schin op Geul. Hendrik was dagloner. Zij woonden hier met twee dochters: Maria Gertrud en Anna Maria Theresia.

engelen van wersch
1944

1887: Bij het huwelijk erkende hij het kind van zijn vrouw die toen al een dochter Maria Josepha Groven had, geboren Strucht 24 mei 1878 als zijn kind. Hierdoor heette zij voortaan Maria Josepha van Wersch. Aangezien Hendrik in 1878 16 jaar was, is het door hem erkende kind van een ander. Bij zijn huwelijk is hij 24 en zij 33 jaar.  De aangenomen dochter trouwde op 2 januari 1919 met Andreas Cornelis Engelen, geboren Voerendaal 12 januari 1885, zoon van Cornelis Engelen en Maria Philomena Peukens.Maria Joseph van Wersch, overleden in Kunrade bij Voerendaal op 21 december 1966.

1889: In 1889 vertrokken zij weer naar Voerendaal. Daar bleven zij vijf jaar.  

1891: Bij de geboorte van Jan Antoon tekende vader de akte met H Vanwersch. Zij verhuisden naar Schin op Geul.
1898: De kinderen Graven verkochten eerst de roerende goederen: Kasten, stoelen, oud ijzer, canapé bedden, porselein, potten, stro, aardappelen, wortels etc.  waaronder één koe. Die bracht ƒ 98,- op. De totale opbrengst was ƒ 191,13.
Joseph van Wersch was landbouwer te Engwegen onder Schin op Geul.
1898: De kinderen Graven (!) verkochten enkele onroerende goederen van hun ouders/grootouders. Hij tekende de akte met J Vanwersch.
1899: De twee kopers betaalden bij de notaris ƒ 190,13. De notaris schreef bij alle kinderen steeds Graven. De enige Graven die kon schrijven was Victor Graven, mijnwerker. Hij tekende dan ook met V. Graven. Zijn zus was met een broer van Clementina Graven getrouwd.
1918: Hij was 55 jaar, landbouwer in Wittem,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertrud Vanwersch (volgens bidprentje: Van Wersch), geboren Eijs 14 april 1888, overleden Voerendaal 3 april 1959 trouwde Voerendaal 16 oktober 1919 Hubert Lodewijk Smeets, geboren Voerendaal 27 november 1881, overleden Voerendaal 12 juni 1973, zoon van Arnold Jozef Smeets en Maria Barbara Ubags en weduwnaar van Anna Maria Hubertina Jaminon.
  1920

  1920: In de krant van augustus 1920 vroegen ze een schoenmakersknecht. Zij woonden aan de Hoogenweg.
  1923: In het NRC van 27 juni 1923 stond het faillissement van H.L. Smeets Van Wersch, schoenhandelaar in Kunrade-Voerendaal als opgeheven. In december 1923 ging hij echter weer failliet en de inboedel werd op 19  december 1923 publiekelijk verkocht door een deurwaarder. De advertentie geeft een goed inzicht wat er zoal in huis van een schoenmaker was. Eene  grote partij diverse dames-, heeren- en kinderschoenen en pantoffels, lederwals, polijstmachine met motor, naaimachine merk Singer, 80 paar diverse leesten, enz.
  Verder: fornuis, glazenkast stoelen, tafels, alle keukengerief, porselein-, glas- en aardewerk, kachel, kleerkast, waschtafels, nachtkastjes, spiegels, schilderijen, ledikant met bed en beddegoed, 4 kofferkisten, enz. enz.

  smeets van wersch
  1929

  1924: Op 24 april 1924 werd de eenige uitdeelingslijst gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisement Rechtbank te Maastricht en van het Kantongerecht te Heerlen, teneinde gedurende 10 dagen te liggen ter kosteloze inzage van de schuldeischers. Per 13 mei 1924 was dat beëindigd. De ene keer stond schoenhandelaar, de andere keer schoenmaker. 
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

 2. Anna Maria Theresia Vanwersch, geboren Eijs 16 juli 1889, overleden Eijs 30 januari 1970, trouwde Wittem 5 februari 1914 Jacob Johan Engelen, geboren Voerendaal 28 mei 1880, overleden Eijs-Trintelen 16 augustus 1951, zoon van Cornelis Engelen en Maria Philomena Paulcens.
  1970: Na het overlijden van moeder verkochten de kinderen haar huis en land per opbod. Het was een dubbelhuis in Trintelen met bergplaatsen, erf en tuin. Er waren verder zeven stukken wei- en bouwland elk tussen de 10 en 20 aren. Opvallend was dat in de verkoopadvertentie stond dat het pand elektrisch licht en waterleiding had.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 3. Jan Antoon (Joannis Antonius) Vanwersch, geboren Eijs 12 augustus 1891, overleden Ubachsberg 31 januari 1951, trouwde Eijs 27 april 1918 Anna Maria Hubertina Hendrix, geboren Eijs 23 december 1873, overleden Ubachsberg 25 mei 1942,  dochter van Willem Joseph Hendrix en Maria Hubertina Herberichs, weduwe van Jan Josephus Franssen.
  1918: Hij was 26 en zij 44 toen zij trouwden. Bij het huwelijk was Jan mijnwerker en woonde in Wittem. Zij was zonder beroep wonend in Wittem. Volgens de huwelijksakte scheelden zij 14 jaar met elkaar. Feitelijk scheelden zij negen jaar.
  1939: In oktober 1939 schonk zij een Mariabeeldje aan de kapel in Mingersborg (Trintelen bij Voerendaal). Oktober is de Mariamaand en er werd die zondag een processie naar het beeldje georganiseerd.
  mingersborg
 4. Pieter Josephus Van Wersch, geboren Schin op Geul 3 december 1893.
 5. Maria Clementina van Wersch (Van Weersch), geboren Schin op Geul 10 juli 1897, overleden Heerlen 26 november 1965.
  1946
  1946

  trouwde Wittem 28 juli 1921 Hubert Heribert Hennen, geboren Voerendaal 9 mei 1892,  overleden Heerlen 3 december 1975, zoon van Pieter Hubert Hennen en Maria Antoinette Hennus.
  1921: Bij hun huwelijk was hij 29 jaar, slager en woonde in Voerendaal. Zij was 23 jaar, had geen beroep en woonde Wittem.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

K.8h. Jan Peter van Wersch, zoon van 7f, geboren Forst Gut Schönrath 15 februari 1841, overleden Forst (bij Aken) 21 augustus 1910, trouwde 13 februari 1867 Elisabeth Milles, geboren Burtscheid 12 oktober 1841, overleden Forst 11 april 1906, dochter van Peter Milles en Anna Katharina Saur.

Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren. Bij het overlijden van vader stonden er zeven kinderen aan zijn graf, twee zonen en vijf dochter, De andere drie waren overleden. Verder een schoondochter, drie schoonzonen en negen kleinkinderen.

 1. Anna Katharina Vanwersch, geboren Forst 16 juli 1867.
 2. Maria Josephina, geboren Forst 25 januari 1869.
 3. Maria Hubertina Vanwersch, geboren Forst 3 februari 1871.
 4. Hubert Heinrich Vanwersch, geboren Forst 11 juli 1872.
 5. Peter Joseph Vanwersch, geboren Forst 12 oktober 1873, overleden 1873.
 6. Peter Joseph Vanwersch, geboren Forst 30 oktober 1874, ongehuwd.
 7. Josef Karl van Wersch, geboren ca 1874/1875, overleden Forst, 23 april 1899, 25 jaar oud.
  Te Forst, bij Aken, kreeg een zekere Van Wersch zulk een slag van een paard, dat hem de ingewanden uit den buik puilden. De ongelukkige is reeds aan de gevolgen overleden.
 8. Johann Hubert Vanwersch, geboren Forst 5 augustus 1876, volgt 9i.  

caspar van wersch

K.8i. Jan Caspar Hubert Vanwersch, zoon van 7f,  geboren Forst 17 oktober 1842, 18 oktober 1842, 23 oktober 1842 (volgens verschillende akten), overleden Simpelveld 20 april 1906. trouwde 23 mei 1867 Maria Radermacher, geboren Hof Mamelis in bij Vijlen 24 mei 1839, overleden Simpelveld 25 november 1916), dochter van Jan Peter Radermacher en Johanna Maria Mertens.

Caspar was pachter op de hoeve Hinnenberg in Simpelveld.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josepha van Wersch, geboren Vaals 16 september 1868, overleden Simpelveld 1 oktober 1878 (10 jaar en 15 dagen oud)
 2. Maria Catharina Hubertina Vanwersch, Vaals 27 juli 1871, overleden Simpelveld 20 januari 1947, trouwde Simpelveld 4 februari 1909 (trouwde op dezelfde dag als haar zus, nummer 4) Hendrik Joseph Franssen, geboren 16 juni 1869, overleden Simpelveld 30 maart 1951, zoon van Hendrik Jozef en Johanna Maria Hubertina Scheepers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Joanna Maria Hubertina Vanwersch, Simpelveld 7 maart 1873, overleden vóór 1880.
 4. Maria Elisabeth Vanwersch, Simpelveld 1 november 1874, overleden Bocholtz 26 maart 1949, trouwde Simpelveld 4 februari 1909 Johannes Hubertus Kruijen, geboren Cadier en Keer 4 september 1885, overleden Heerlen 19 november 1961, zoon van Johannes Hubertus Kruijen en Maria Catharina Bour.
  1920
  Limburgsch Dagblad1920
 5. Jan Caspar Vanwersch, geboren Simpelveld 29 november 1876, overleden Simpelveld twee dagen oud 1 december 1876.
 6. Johan Hubert Joseph Vanwersch, Simpelveld 7 maart 1879, volgt 9j.
 7. Jan Caspar Joseph Vanwersch, Simpelveld 3 mei 1881, overleden Roermond 29 augustus 1901.
  Op het bidprentje, waarop zijn naam als Johann Van Wersch staat, staat dat hij 4 mei 1881 geboren was. Hij was militair bij het tweede regiment huzaren in Roermond waar hij ook lid was van de katholieke militaire vereniging. Hij overleed in het lazaret van de Paters Camillianen op 29 augustus 1901 na enkele dagen van een zware typhus aanval. Hij was 20 jaar.

K.8j. Peter Joseph Hubert Vanwersch, zoon van 7f. geboren Forst (D) 23 oktober 1844, gedoopt Aken St. Foillan 24 oktober 1844, doopgetuigen: Petrus Joseph Schlenter uit Laurensberg en Anna Maria Leisen geboren Vonwersch uit Vijlen, overleden Vijlen 5 januari 1904, trouwde Vaals 13 februari 1873 Anna Maria Hubertina Lousberg, geboren Harles 18 maart 1848, overleden Vijlen 5 oktober 1890, dochter van Jan Willem Hubert Lousberg en Johanna Maria Bischoff.

1870: In 1870 nam hij als Duitse officier deel in de Frans-Duitse oorlog waarbij Duitsland Frankrijk binnenviel. Dat was het einde van Napoleon III en de inlijving van de Elzas en het noorden van Lotharingen door Duitsland. Hij zat bij het tweede Rheinische Infanterie nummer 25, net als zijn broer Jan Caspar.
1873: Bij hun huwelijk in 1873 waren hij en zij landbouwer. Zijn huwelijksakte ondertekende hij met P.J.H. van Wersch waar de ambtenaar Vanwersch schreef.
1886: Bij de geboorte van Maria Josefina deed de vroedvrouw de aangifte omdat vader door ziekte belet was om de aangifte te doen.
1887: Bij de geboorte van Willem was vader landbouwer en ondertekende de geboorteakte van Willem met P.J.H. van Wersch, waar de ambtenaar  Vanwersch schreef.
1888: Bij de geboorte van de tweeling kon vader alweer niet de aangifte doen. Dit deed weer de vroedvrouw. De reden:
de vader kon de geboorte van de tweeling niet aangeven wegens ziekte.
1904: In zijn overlijdens akte schreef de ambtenaar Vanwersch. Hij werd 59 jaar en was landbouwer

Uit dit huwelijk werden in Mamelis/Vaals/Vijlen geboren

 1. Anna Maria Hubertina Vanwersch, geboren 19 januari 1874, overleden 6 januari 1875.
 2. Maria Josephina Hubertina Vanwersch, geboren 15 februari 1875, overleden 16 januari 1957, trouwde Vaals 27 januari 1910 Mathieu Jozef Vandenhove, geboren Aubel 14 oktober 1872, overleden 25 (15) februari 1956, zoon van Jean Guillaume van den Hove en Marie Barbe Hubertina Marechal.
  1902: Zij vertrok 23 april 1902 naar Lontzen. Op 11 oktober 1902 was zij weer terug in Vaals. Op 9 december 1902 vertrok zij, nu naar Montzen. Op 13 februari 1904 kwam zij weer terug en liet zich op 4 februari 1910 uitschrijven voor Montzen.Zij was toen dienstmeid.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Anna Maria Hubertina (Tientje) Vanwersch, geboren Mamelis 4 mei 1876, overleden 16 januari 1961, trouwde Vaals 14 april 1904 Jacques Géron, geboren Welkenraedt (bij Luik) 29 juli 1871, overleden Welkenraedt 22 november 1929, zoon van Nicolaas Géron en Anna Maria Gertrude Rouvroije.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 4. Maria Philomena Hubertina (Mientje) Vanwersch, geboren Vijlen 10 november 1877, overleden Moresnet 1 november 1955, trouwde Herbesthal (B) 8 april 1902 Johann Schmetz, geboren Lontzen 22 februari 1862, overleden Lontzen 17 februari 1946, zoon van Joseph Schmetz en Christine Hennen.
  19 mei 1894: Zij ging naar Wittem. 
  1890: Zij werkte als dienstmeid bij de familie Schnoek in Mechelen nummer 152. Het gezin Schnoek bestond uit vijf broers.
  11 juni 1897: Zij kwam als dienstmeid terug uit Lontzen  en vertrok 25 september 1897 weer naar Lontzen.
  1957: In de krant Grenz-Echo van 1 juni 1957 stond een advertentie van notaris Roelants de Stappers uit Eupen die in opdracht van de erven van mevrouw Schmetz-van Wersch uit Lontzen-Busch op 5 juni 1957 per opbod verkocht vijf stukken land, haar huis met tuin in Lontzen. Zij woonde in Der Foos. Daar had zij vier stukken land en Auf den Steinen, ook een stuk weide land. Alles bij elkaar 247 are.
 5. Pieter Matheus Hubert (Mathijs) Vanwersch, geboren 27 januari 1880, volgt 9k.
 6. Anna Philomena Vanwersch, geboren 5 maart 1881, overleden 18 november 1970, trouwde Vaals 9 november 1899 Hendrik Joseph Wiertz, geboren Vaals 7 oktober 1878, overleden 8 mei 1949, zoon van Pieter Paulus Wiertz en Anna Catharina Bischoff.
  Uit dit huwelijk werden vijftien kinderen geboren.
 7. Peter Joseph  Hubert (Pierre) Vanwersch, geboren 11 april 1882, volgt 9l.
 8. Maria Mechtilde Hubertina Vanwersch, geboren Mamelis 14 juni 1883, overleden Moresnet 9 maart 1957, trouwde 5 februari 1914 Simon Joseph Munnix, geboren Vaals 23 augustus 1886, overleden Moresnet 10 juli 1958, zoon van Jan Simon Hubert Munnix en Anna Maria Hubertina Lemmens.
  1898: 9 november 1898: Zij vertrok naar Lontzen. 
  1908:
  Op 11 mei 1908 liet zij zich, als zestienjarige, uitschrijven uit Vaals om in  Walhorn (B) als dienstmeid te gaan werken. Op 18 mei 1908 verzocht zij de burgemeester van Vaals om weer Nederlandse te mogen worden. Zij kreeg de toestemming op 14 juni 1908. Voor dit nationaliteitsbewijs, dat één jaar geldig was, moest zij ƒ 1,50 betalen.
  1910: In juni 1910 kwam zij weer terug en liet zich in november 1912 weer uitschrijven voor Montzen
  1913: 4 november 1913: Zij laat zich weer inschrijven in Vaals. Gaat wonen op het adres Holset 24 en kwam als dienstbode uit Montzen. Zij was nu dienstbode bij Wiertz. 

  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 9. Maria Louise Hubertina Vanwersch, geboren 28 juli 1884, overleden 3 oktober 1884.
 10. Maria Josephina Vanwersch, geboren 16 januari 1886, overleden 15 januari 1905.
 11. Willem Jozef Hubert Vanwersch, geboren 27 juli 1887, volgt 9m. 
 12. Maria Hilda Hubertina (Ida) Vanwersch, geboren 28 december 1888, overleden 25 oktober 1966, trouwde 17 april 1913 Jean Pierre Wiertz, geboren 30 juli 1880, overleden 22 januari 1957, zoon van Pierre Joseph Wiertz en Marie Agnes Keufgens.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 13. Gertrude Louise Hubertina Vanwersch, geboren Mamelis 28 december 1888, overleden Welkenraedt 25 november 1975, trouwde 14 november 1912 André Louis Joseph Marechal, geboren 10 maart 1879, overleden Welkenraedt 5 april 1965.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
 14. Maria Elisabeth Hubertina Vanwersch, geboren Mamelis 26 februari 1890, overleden Welkenraedt 21 november 1918, trouwde Vaals 23 oktober 1913 Johannes Hubertus Egidius Joseph (Gillis) Hensgens, geboren Mechelen 17 maart 1889, overleden Heerlen 1 januari 1963, zoon van Jan Willem Hubert Hensgens en Anna Maria Hubertina Ahn.
  Gillis trouwde na het overlijden van Maria Vanwersch met Maria Agnes Willems.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Een van de kleinkinderen van Maria Vanwersch en Gillis Hensgens trouwde met Marita Van Wersch.

K.8k. Theodoor Van Weersch, zoon van 7j, geboren Simpelveld 31 augustus 1817, overleden Heerlen 7 mei 1875, hij werd 58 en was landbouwer, trouwde Simpelveld 24 mei 1844 Peternel Vorage (Petronella Voragen), geboren Heerlen 18 februari 1815, overleden Kerkrade 14 december 1895, dochter van Jan Matheus Voraegen en Maria Lucia Brouwers.

1862: In het gezin van zeven mensen was ook een kostganger Gustaaf Johan Smitshuijzen, geboren Echt 4 oktober 1846. In tegenstelling tot het gezin was hij Nederlands Hervormd. Hij was rijkscommies en zou later trouwen met dochter Maria Hubertina van Wersch, nummer 7. 
1880: Voor notaris Smeets werd op 15 januari 1880 een akte opgemaakt waarin grond uit de erfenis van vader aan Alphons (zie 3)  verkocht werd. Bij elkaar ƒ 4.940,-  Op dat moment was moeder winkelierster en landbouweres in Beitel, toen nog een gehucht bij Heerlen. Als van Wersch ondertekende vader zelf alle aktes, hoewel de ambtenaren steeds andere schrijfwijzen hanteerden.

Uit dit huwelijk werden in Beitel geboren

 1. Maria Jozefa van Weersch, geboren Heerlen 24 februari 1844,  overleden Locht (Spekholzerheide) 7 november 1906, trouwde Beitel Heerlen 21 september 1876 Frans Nicolaas Eugene Janssen, geboren Noorbeek 30 oktober 1849, overleden Heerlen 5 november 1907, 58 jaar, landbouwer in Locht.
  1844:
  In haar geboorteakte noemt de ambtenaar haar vader
  Van Weersch, terwijl haar vader de akte  ondertekende met Van Wersch. Deze laatste achternaam stond ook op haar bidprentje. Maria Jozefa werd enkele maanden voor het huwelijk geboren, maar in de geboorteakte had de ambtenaar geschreven is geboren een kind  van het vrouwelijk geslacht van hem deklarant (=Theodoor) en van Petronella Voragen, zijn echtgenoote.
  1890: In 1890 was hij naast landbouwer ook herbergier te Bovenste Locht onder Heerlen.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren waarvan er vijf al voor 1906 gestorven waren.
 2. Jan Leonard van Weersch, geboren 20 april 1846, overleden Sittard 11 mei 1919, 73 jaar oud.
  1870: Hij vertrok op 3 maart 1870 naar Siersdorf (D).
  1875: Bij de dood van zijn vader in 1875, was hij in Beitel en deed als oudste zoon de aangifte van overlijden.  Hij was landbouwer. Zijn vader woonde in Beitel wijk F. Jan ondertekende met Vanweersch.
  1880:
  In 1880 was hij, net als zijn broer, rentmeester in Coslar (midden Duitsland). Zijn broer nam het daarna van hem over.

  1882: Op 11 februari 1882, zes jaar na het overlijden van zijn vader, trad hij in bij de Jezuïeten. Hij was 35 jaar oud. Hij ging onder andere naar Feldkirch in Oostenrijk.
  1898: Zijn naam stond op een lijst van
  Schandalige Kiesknoeierijen uit Aalst. De Dendergalm van 30 oktober 1898 schreef: Priesters en Broederkens welke op de Kiezerslijsten van 1899-1900 der stad Aalst zijn ingeschreven als kiezers voor de gemeente en er geen recht toe hebben. Leonard had wel in Aalst gewoond, echter toen hij vertrok, had hij zich niet uitgeschreven.
  1900: Op 8 september 1900 vertrok hij naar Sittard, naar de Oude Markt.
  1919: Zijn overlijden: hij was bijna 40 jaar kloosterling geweest.
 3. Alfons Jozef van Weersch, geboren 17 februari 1848, volgt  9n. 
 4. Jan Jozef Hubert van Weersch, geboren 5 oktober 1849, overleden 2 april 1850.
 5. Egidius Anton Jozef van Weersch, geboren 27 januari 1851, overleden Dreivogel (Kerkrade) 29 november 1905, 54 jaar, trouwde Heerlen 16 mei 1893 Maria Elisabeth Hamers, geboren Kerkrade 27 augustus 1849, overleden Aken 16 februari 1931. dochter van Arnold Jozef en Maria Jozefa Hermans.
  elisabeth hamers
  1893

  1869: Hij vertrok op 18 jarige leeftijd in 1869 naar Siersdorf, maar kwam weer terug. Zij waren de pleegouders van zijn neven Jozef en Frans die wees waren geworden, zonen van Alfons, nummer 3  hierboven. Jozef was 4 toen zijn moeder overleed en 8 toen zijn vader overleed. Frans was 1 toen zijn moeder overleed en 4 toen zijn vader overleed.
  1880: Van 1880, tot in ieder geval in 1886, was hij rentmeester in Burheimersburg (=Bourheim), burgemeesterij Coslar bij Gulich.(=Joich, het oude Gulik). Het kasteel van Bourheim is in de Tweede Wereldoorlog vernield. Nu staat er alleen nog de voorhof: een grote boerderij met poortgebouw. Zijn broer Alfons (zie nummer 3) was getrouwd met Anna Krings die uit Coslar kwam.
  1897: Zijn schoonmoeder in Valkenhuizen was weduwe geworden en zij en haar kinderen verkochten de inboedel van het huis en de boerderij. Totaal bracht deze openbare verkoop ƒ 2163,92 op. Egidius kocht maar drie dingen: bonenstaken voor 0.60 cent, eggentanden voor 0,70 en een ketting voor ƒ 0.20, dat was gereedschap en geen sieraad.

  1920:
  In 1920 vertrok de weduwe Maria van Weersch-Hamers en neef Frans van Weersch naar Hitfeld
  bij Aken en in 1917 was neef Jozef al naar Brunssum vertrokken.

 6. Maria Barbara  van Weersch, geboren 28 september 1853, overleden Beitel 10 maart 1855.
 7. Maria Hubertina van Weersch, geboren 15 november 1855, vertrok 18 mei 1880 naar Luik, overleden Neerritter 15 juli 1883, trouwde Gustaaf Johan Smitshuijzen (Smishuizen), geboren Echt 4 oktober 1846, overleden Groningen 18 september 1920, 73 jaar,  zoon van Guillaume Marius Evrard Smitshuijsen en Gertruide Bausch.
  Gustaaf was rijkscommies. In tegenstelling tot het gezin was hij Nederlands Hervormd.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.8l. Jan Jozef van Wersch, zoon van 7j, geboren Simpelveld 2 februari 1823, landbouwer, overleden aan TBC Kerkrade 29 mei 1889, trouwde Heerlen 17 januari 1856 Johanna Elisabeth Beckers, geboren Heerlen 21 maart 1835, overleden Kerkrade 29 december 1898, dochter van Mathias Jozef en Katharina Elisabeth Dremmen.

1823 Bij zijn geboorte schreef de ambtenaar op zijn geboorte akte de naam Van Weersch terwijl zijn vader met Van Wersch tekende. Zij woonden Aan de Kerk in Simpelveld   Zijn vader was herbergier.
1850: In 1850, hij was 27, woonde hij bij zijn ouders. 
1854: In 1854 vertrok hij naar Heerlen waar hij ging trouwen. Bij hun huwelijk woonde Jan Jozef in Beitel en zijn vader in Simpelveld. Zijn moeder was ten tijde van het huwelijk al overleden. Jan was landbouwer, 32 en zijn aanstaande was 20 jaar oud. Zij woonde in Drievogels, gemeente Heerlen, en was ook landbouwster. De trouwakte wordt zelf door Jan ondertekend met J J Van Wersch, terwijl de ambtenaar Van Weersch schreef.
Bij de geboorten van de kinderen schreef de ambtenaar Vanwersch terwijl vader steeds tekende met Van Wersch.
1878: Bij de geboorte van Pieter is tevens de eerste vermelding dat zijn vader herbergier in Bleijerheide is en 55 jaar.  De ambtenaar schreef Van Wersch, vader tekende J J Van Wersch.
1881: Voor notaris Lemmens werd op 27 juni 1881 een akte opgemaakt waarin stond dat Jan Joseph Van Wersch wonende aan de Prick, Kerkrade, schuldig was aan Nicolaas Joseph Hubertus Quadvlieg (die gehuwd was met Maria Josepha Hubertina Hatten en die woonden aan Hof Kerkens in Schaesberg) een bedrag van ƒ 1.960 schuldig tegen 5% rente. Jan moest nu direct ƒ 1160,50 terugbetalen.
1888: Bij het huwelijk van hun zoon Jan Leonard in Valkenburg was vader caféhouder in Kerkrade.

1889: Op zijn overlijdensakte staat dat hij herbergier was in Kerkrade. Hij overleed in zijn woning te Neuprick. Dat was de naam van een wijk en een mijn in Bleijerheide. Hij overleed volgens zijn Duitstalige bidprentje aan de Abnehmungskrankheit. Diverse malen had hij de laatste sacramenten ontvangen.
In de meeste geboorteakten schreef de ambtenaar Jan Jozef Vanwersch. Echter dezelfde ambtenaar schreef in enkele geboorteaktes Van Wersch. Dus los van elkaar. Vader tekende consequent met J J Van Wersch.
1893: Jos van Wersch te Drievogels plaatste een advertentie in de Limburger Koerier van 26 augustus 1893 waarin er in zijn lokaal het jachtgeld uitreikt wordt door het Bestuur van de jachtvereniging.
1894: Hij was commissaris bij het Landbouw Casino in Kerkrade.
1898: Hoewel hij in 1889 overleden was heette zijn lokaal nog steeds Lokaal van den heer Jos. Van Wersch te Drievogels. Hij gaf ruimte aan de Boerenbond Drievogels om bestellingen te doen.
1898: J van Wersch te Drievogels dankt de veeverzekeringen mij Almelo voor de volle uitbetaling van zijn gestorven paard. Dit is zijn zoon.
2/1899: Notaris Moors houdt een openbare verkoop in het koffiehuis van de erven (kinderen) Van Wersch aan de Prikskuil, gemeente Kerkrade. Zij verkopen het huis met vergunning erf en tuin gelegen in Prikskuil, een boomgaard in Vogelsweiden (Kerkrade), in Heerlen bouwland in de Zoerbeemden en in Richterich bouwland te Frohnratherfeld.
Zoon Johan Leonard kocht het huis voor ƒ 5.400 en het stuk bouwland in Richterich voor ƒ 382,- .Hij was winkelier in Bleijerheide. De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
Ook werden huismeubelen verkocht. Duidelijk de inboedel van een café.
HUISMEUBELEN als:
een in goeden staat zijnde piano met stoel, 1 sofa, 1 ronde- en 10 vierkante tafels, 42 stoelen, waarvan 24 met rieten zittingen, 3 banken, 3 keukentafels, glazenkasten, mahoniehouten commode, kerseboombouten kleerkast, waschtafel, 3 ledikanten met toebehoor, buffet, glazenrek, bier- en jeneverglazen, 3 kachels, fornuis, 4 spiegels, 18 schilderijen, een 3 armige en een 2 armige lamp, regulateur en 2 huisklokken, waschkuipen en de keukengereedschappen in koper, tin, porcelein en aardewerk, kruikar, groot regenvat, jachtgeweer en jachttasch enz. enz. enz. enz.
7/1899: Het was nog steeds de herberg van den heer Jozef Van Wersch te Drie Vogels.
Het buurtschap Drievogel is gelegen rond het kruispunt noord-westelijk van de Locht. De naam van de buurt is ontleend aan een aldaar gelegen herberg rond 1800. Vanaf 1830 werd hier een “kantoor van bewaring” van de “Nederlandsche Posterijen” ingericht. Vanuit hier werd de post in Kerkrade verdeeld. In de annalen van Rolduc schrijft abt Heyendal, Nicolaas van de taverna ad tres aves. Op de Ferrariskaart uit 1775 staat hij aangegeven als Cabaret Drij Vögel waarbij cabaret betekent: kleine herberg. In 1617 komt de naam voor als aen de Veugel of aen de Voegel. bron:  www.kgv.nl
1909: Voor notaris Moors verkochten februari 1908 de kinderen van van Wersch te Drievogels het huis, bouw- en weilanden, paarden, landbouwwerktuigen, akkergereedschappen, hoornvee, varkens, huismeubelen .
8/1909: Er was brand in de woning van van Wersch (Drievogels) woonhuis en stallen werden de prooi der vlammen, Vee werd gered, behalve de kippen en konijnen die in de vlammen omkwamen.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren (de eerste drie kinderen in Locht, de anderen in Bleijerheide)

 1. Maria Margaretha Van Wersch, geboren Locht (Kerkrade) 12 oktober 1856, overleden 3 februari 1857.
 2. Jan Leonard Van Wersch, geboren Locht (Kerkrade) 15 november 1857, volgt 9o.
 3. Jan Mathijs (Mathias Joseph) Van Wersch, geboren 12 december 1859, volgt 9p.
 4. Hubert Vanwersch, geboren 20 augustus 1861, overleden Kerkrade 14 april 1865.
 5. Herman Jozef Vanwersch, geboren 18 april 1863, volgt 9q.
 6. Maria Hubertina Vanwersch, geboren Blijerheide 12 december 1864, overleden na kortstondige ziekte Kerkrade 10 februari 1940 (75 jaar), trouwde 1891 Carl Naphausen geboren circa 1863 (was 33 bij geboorte Johan), overleden Kerkrade 5 november 1916.
  1899: Verkoop van huis en landerijen van haar vader. Carl Naphausen is op dat moment herbergier in Bleijerheide.
  De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
  1916: Overlijden Carl. Zij wonen in de Bleijerheiderstraat, Kerkrade.
  1918: Bij het huwelijk van Karl was moeder herbergierster
  1940: Haar overlijden. Aangifte werd door zoon Karel gedaan die technisch ambtenaar was.
   Uit dit huwelijk werden twee kinderen  geboren.
 7. Hendrik Vanwersch, geboren 1 november 1866, volgt 9r. 
 8. Maria Hubertina Van Wersch, geboren 23 april 1868, overleden Kerkrade 2 juli 1868.
  Waarom vader zijn dochter dezelfde namen gaf als zijn op dat moment oudste dochter, is onbekend.
 9. Hubertina Petronella Vanwersch, geboren 13 juli 1869, overleden Kerkrade 7 oktober 1944, trouwde Kerkrade 18 juli 1894 Hendrik Joseph Hubert Maria Alphons Rompen, geboren Wittem 5 november 1862 overleden Kerkrade 4 april 1927, zoon van Jan Leopold Rompen en Maria Sophia Agnes Recker.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 10. Jan Hubert Vanwersch, geboren 31 augustus 1871, volgt 9s.
 11. Alfons Hubert Vanwersch, geboren 27 december 1872, overleden Kerkrade 23 juli 1878,
 12. Maria Helena Vanwersch, geboren Bleijerheide 15 juni 1875, overleden Spekholzerheide 13 december 1938, trouwde Johan Wilhelm Sauren, geboren Heerlen 20 december 1869, overleden Spekholzerheide 5 juli 1946, zoon van Pieter Jozef Sauren en Maria Anna Cuijpers.
  1898: Op 24 augustus 1898 kreeg zij haar Nederlands nationaliteitsbewijs. Zij woonde sinds 24 juni 1898 in Burtscheid, was 23 jaar oud en winkeldochter. Voor dit bewijs, dat één jaar geldig was, moest zij ƒ 1,35 betalen.
  1899:
  Openbare verkoop van het huis ven landerijen van hun ouders. Zij was nog niet gehuwd en zij was winkeljuffrouw in Weijden.
  De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
  Bij de geboorte van zijn dochter in 1899 was hij bakker.
  1914: Backerei und Conditorei. Dorpstraat 339, Spekholzerheide.
  1931: In december 1931 was hij brood en banketbakker aan het Plein 19 in Spekholzerheide.
  1937: Kamer van Koophandel: overname thans winkel in koloniale waren, brood en banket. De nieuwe eigenaar werd M. Souren.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 13. Peter Jozef van Wersch, geboren Kerkrade 19 juli 1878. overleden Amstenrade 16 januari 1946, trouwde Anna Wittenborg geboren Liemke (D) 8 februari 1880, overleden Amstenrade 1 januari 1962. dochter van Wilhelm Wittenborg en Maria Grote.
  In dit huwelijk werd geadopteerd:
  Hein Hamers

  1: Hedwig de Longeville, die zich ook van van Wersch liet noemen, geboren Dortmund 8 december 1912, overleden Heerlen ziekenhuis 5 september 1988,  begraven in Amstenrade, trouwde Hein Hamers.
  1969: Hein Hamers was toezichthouder van het kolenlab van de Emma en de Hendrik.

K.9. Pieter Emanuel van Wersch, geboren Vaals 16 maart 1868, overleden Vaals 10 juni 1939, trouwde Vaals 10 november 1898 Anna Bonsch, geboren, Uhler-Castellaun 12 april 1870, overleden Vaals op 23 september 1932, na langdurige ziekte, 62 jaar oud, dochter van Peter Jozef  Bonsch en Catharina Henn.
Bij zijn huwelijk was hij oppasser, bij zijn overlijden:hotelhouder in Vaals. In de trouwakte staat Pieter Emanuel Vanwersch. Zelf ondertekent hij met P.E. Van Wersch. Zij woonden aan de Maastrichterlaan 47 in Vaals.
Zij kregen vier kinderen en een pleegdochter die hen voorgingen in de dood.
Waarschijnlijk was zijn pleegdochter Ludovica Klein, geboren Kalderkirchen 9 januari 1901. Bij haar huwelijk in 1924 met Eduard Geene was Pieter Emanuel van Wersch een van de getuigen. Haar moeder was Francisca Klein. Ludovica was haar onwettige dochter.

Uit dit huwelijk werden onder ander geboren:

 1. Levenloos geboren en overleden Vaals 18 september 1899.
 2. Josef Franziskus Wilhelm van Wersch, geboren Aken 3 augustus 1902, overleden 3 augustus 1902, 5 uur oud,

K.9a. Gillis Vanwersch (Egidius van Wersch), zoon van 8a, geboren Vaals 3 maart 1870, overleden na ziekte 27 december 1943, lakenwever, trouwde Vaals 25 april 1895 Catharina Maria Gertrudis Ramakers, dienstmeid, geboren Wittem 28 januari 1872, overleden Vaals 9 januari 1945, 72 jaar, dochter van Johan Frans Ramakers en Maria Hubertina Fajean.

Hij kreeg in Vaals als lakenwever een arbeidsongeval. Zijn vingers kwamen in de machine waardoor hij niet meer werken. Zodoende raakte hij totaal aan de grond. Er was toen nog geen uitkering. Hij zou zijn hele leven dagloner blijven.
1945: In haar overlijdens advertentie van januari 1945 staat dat de kinderen een dankbetuiging doen aan iedereen en bijzonder aan de eerwaarde Zusters van ’t Groene Kruis in Vaals.

webvaalsnr2

Kinderen uit Vaals die rond de Gau woonden. Foto is uit 1912. Op de foto staan de ook de kinderen uit het huwelijk van Gillis Vanwersch met Maria Ramakers.

 1. Anna Linssen,
 2. Arnold Vanwersch, nummer 4 hieronder
 3. N.N. Gouders,
 4. N..N. Winands,
 5. Hubert Degueldre
 6. Scheng Linssen,
 7. Joep Vanwersch, nummer 2 hieronder
 8. N.N.
 9. Wiel Vanwersch, nummer 1 hieronder
 10. Giel Straeten
 11. Trees Straeten
 12. Maria Vanwersch, moeder met haar jongste kind
 13. Alphons Vanwersch, nummer 10 hieronder
 14. N.N.
 15. Maria Vanwersch, nummer 6 hieronder
 16. Hubert Vanwersch, nummer 7 hieronder
 17. N.N. Jussen
 18. Frans Vanwersch, nummer 3 hieronder
 19. Frans Nievelstein
 20. Anna Vanwersch, nummer 8 hieronder
 21. Piet Degueldre

Uit dit huwelijk werden in Vaals geboren

 1. Willem Jozef Vanwersch, geboren 15 december 1897, volgt 10.
 2. Pieter Jozef Vanwersch, geboren 15 januari 1899, trouwde Vaals 28 augustus 1919 Johanna (Julie) Schleijpen, geboren Aken 13 september 1898, overleden Vaals 14 april 1996, dochter van Johan Schleijpen en Helena Horbach.
  1914: Hij vertrok in september 1914 naar Aken. In oktober 1914 kwam hij weer terug en maart 1918 verhuisde hij naar Woensel.
  1918: Samen met zijn broer Willem ging hij op 15 maart 1918 naar Eindhoven waar hij werk als fabrieksarbeider vond. Op 5 april 1918 gingen zij echter weer terug naar Vaals. In april 1918 ging hij naar Vaals en vertrok mei 1919 naar Aken.Twee dagen later kwam hij weer terug. Hij was grondwerker en fabrieksarbeider.
  1935: Pieter was kandidaat voor de Gemeenteraad in Vaals voor de CPN, de Communistische Partij Nederland.
  1939: In 1939 maakte de Centrale Inlichtingendienst een lijst van links-extremistische personen. Daar stond zijn naam ook bij. Opvallend dat zijn zus trouwde met een man die ook lid bleek te zijn van de CPN.
 3. Frans Jozef Vanwersch, geboren Vaals 14 februari 1900, volgt 10a.
 4. Arnold Jozef Vanwersch, geboren 12 maart 1901, volgt 10b.
 5. Pieter Emanuel Vanwersch, geboren 27 januari 1902, overleden 28 december 1902.
 6. Maria Catharina Johanna Vanwersch, geboren 10 april 1903, overleden Heerlen ziekenhuis 8 maart 1973, trouwde Vaals 28 februari 1924 Hubert Hermans, geboren Vaals 30 oktober 1898, overleden Vaals 16 juni 1978, zoon van Jan Pieter Hermans en Maria Johanna Sterk.
  1924: Bij het huwelijk was hij mijnwerker tot 1948, voor de oorlog wethouder / loco burgemeester van Vaals.
  Huub Hermans was Limburgs communistisch Eerste- en later ook Tweede Kamerlid. Hij was als ondergronds mijnwerker werkzaam in de steenkolenmijnen tot juli 1948. In 1950 werd hij gearresteerd wegens hulp aan een deserteur en moest na veroordeling van drie maanden zijn kamerzetel opgeven. Al vroeg was hij met politiek bezig. In 1931, hij was 33, was hij namens de CPN lid van de gemeenteraad van Vaals. Tot 1940 was hij namens de SDAP wethouder in Vaals. Tot 1962 bleef hij lid van de gemeenteraad., maar niet als wethouder. Hij was na 1946 tot juli 1948 lid van de Provinciale Staten van Limburg en van 1946 tot 1948 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en  van 1948 tot 1951 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 7. Hubert Willem Jozef Vanwersch, geboren 9 december 1904, volgt 10c.
 8. Anna Maria Catharina Vanweersch, geboren 28 februari 1907, trouwde Vaals 26 september 1929 Peter Johannes Schaap, geboren Siebengewald, gemeente Bergen circa 1905, mijnwerker, zoon van Hendrikus Josephus Schaap en Petronella Theodora Neiss.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 9. Maria Gertrude Agnes Vanwersch, geboren 13 april 1908, overleden 18 juli 1908.
 10. Alphons Willem Vanwersch, geboren 25 mei 1909, overleden  25 augustus 1914.

K.9b. Johann Heinrich van Wersch (Jan Hendrik Vanwersch), zoon van 8c, geboren Vaals 7 april 1867, fabrieksarbeider, overleden Vaals 28 november 1904, trouwde 1: Raeren (B) mei 1889 Johanna Barbara Kelleter, geboren Raeren 31 juni 1863, overleden Vaals 27 december 1899,
trouwde 2: Vaals 21 januari 1904 Anna Hubertina Geelen, geboren Vaals, dochter  van Christiaan Geelen en Anna Maria Hubertina Pelzer.

Voordat Johan in dienst ging was hij schilder in Vaals waar hij ook woonde.
1890: Inkomend uit Vaals op 31 mei 1890 vanuit Raeren. Zij woonden op het adres Vaals 7. Hij was fabrieksarbeider. Wat later was hun adres Akenerstraat 1 in Vaals.

1895: Het overlijden van hun dochter Maria deed vader zelf. Hij was 28 jaar, fabrieksarbeider en woonde in de, Akenerstraat. Hij tekende de akte met J H Vanwersch.
1897: Johan was lakenwever.
1898: Bij het overlijden van zoon Theodoor werd de aangifte door twee anderen gedaan. Vader was fabrieksarbeider.
1899: Bij het overlijden van dochter Maria Gertruid in februari was vader fabrieksarbeider. De aangifte wordt door anderen gedaan.
1899: Bij het overlijden van zijn eerste vrouw in december van dat jaar was haar man 32 jaar en fabrieksnachtwachter.
1904: Zijn overlijden. Hij werd 37 jaar oud. De ambtenaar schreef Vanwersch. Hij was fabrieksarbeider. Het gezin woonde aan de Seffenterstraat 5 in Vaals.
De laatste vier kinderen uit het eerste huwelijk overleden allemaal op zeer jonge leeftijd.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Johann Heinrich (Jan Hendrik) van Wersch, geboren Raeren 17 juni 1889, overleden Kerkrade 25 december 1946, 57 jaar oud, trouwde Voerendaal 11 november 1916  Anna Maria Gerards, geboren Hulsberg 30 december 1885, overleden Kerkrade 2 februari 1948 dochter van Alexander Gerards en Anna Maria Duijs.
  Toen hij in dienst moest was hij fabrieksarbeider in zijn woonplaats Vaals. Bij de volkstelling van 1947 woonde zij Graverstraat 121, Kerkrade: Zij overleed in 1948 ook op dit adres.
 2. Jozef Vanwersch, geboren Vaals 9 februari 1891, overleden 6 oktober 1891.
 3. Anna Barbara Vanwersch, geboren Vaals 8 maart 1892.
 4. Catharina Vanwersch, geboren 14 november 1893, overleden Vaals 24 juni 1940, trouwde Vaals 19 november 1914 Frans Hubert (Hub) Savelberg geboren Vaals 5 oktober 1888, overleden Vaals 23 mei 1941, zoon van Hendrik Joseph Savelberg en Anna Catharina Nijssen.
  Bij hun huwelijk in 1914 was zij dienstmeid en hij metselaar.
 5. Maria Josefina Vanwersch, geboren Vaals 9 april 1895, overleden Vaals 19 april 1895, veertien dagen oud.
 6. Theodoor Jozef Vanwersch, geboren 27 juli 1896, overleden 4 april 1898, twee jaar oud.
 7. Jozef Pieter Vanwersch, geboren juni 1897, overleden Vaals, twee maanden oud 3 augustus 1897.
 8. Maria Gertrud Vanwersch, geboren 31 november 1898, overleden Vaals vier maanden oud 9 februari 1899.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 9. Anna Maria Van Wersch, geboren Vaals 7 augustus 1904, overleden Vaals 25 maart 1907 twee jaar oud.

K.9c. Carl Wilhelm (Karl Wilhelm) Vanwersch, zoon van 8d, geboren Aken 27 februari 1881, gedoopt 1 maart 1881, dames kleermaker en vakleraar, overleden Aken 12 juni 1936, trouwde Aken 7 september 1910 Maria Josepha Greven, geboren Aken 7 mei 1884, overleden Aken 1 februari 1950, naaister, dochter van Matthias Greven en Maria Dammers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josephina Maria Anna (Finni), geboren 5 november 1911, overleden 20 januari 1997.
 2. Elisabeth Maria (Liesel), geboren 2 april 1913, overleden 1945.
 3. Friedrich Josef (Fritz), geboren 27 augustus 1916, volgt 10d. 
 4. Josef Anton (Juppemanneke), geboren Aken (Bergdriesch 17) 3 augustus 1918, gedoopt Aken 6 augustus 1918, volgt 10e. 

K.9d. Johann Peter Hubert Vanwersch, bijnaam: Sjang (Jean), zoon van 8d, geboren Aken 10 februari 1883, trouwde 1: N.N. Dahmen
trouwde 2: Luise Zimmermann, geboren 21 oktober 1886,  overleden 17 februari 1967 (geen kinderen).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jakob van Wersch, kleermaker.
 2. Maria van Wersch, geboren circa 1913,
  Zij was gezelschapsdame bij de apotheker Löwenapotheke aan de Markt in Aken. Tegenwoordig is dat het café van de chocoladefabriek Lambertz. Later werkte Maria bij de post en kreeg daar een belangrijke functie. Zij werkte ook in Engeland en bleef ongehuwd.

K.9e. Peter Johann Hubert Vanwersch, zoon van 8d,  geboren Aken 28 oktober 1886, overleden 30 november 1928, trouwde 23 mei 1926 Margarete (Grete) Koch, geboren 29 juli 1895, overleden Aken 11 oktober 1983.

1917: Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij in april 1917 als vermist opgegeven. Hij was soldaat. Gelukkig kwam hij weer terug.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ruth van Wersch, geboren 20 juni 1927, overleden Aken 27 januari 2011, trouwde Franz Hauten, geboren 12 november 1922, overleden Aken 4 december 1988.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

K.9f. Johan van Wersch, zoon van 8e, geboren Simpelveld 20 januari 1898, overleden Eys 16 januari 1951, 51 jaar oud en mijnwerker, trouwde Wittem 5 juli 1923 (hij was 25 en mijnwerker, zij was 27 en had geen beroep) Gertrud Lones, geboren Wittem 10 december 1895, overleden Eys 24 april 1970, dochter van Arnold Lones en Anna Margaretha Liepertz.

johan van wersch
bron: Rijckheyt dossier 1492. Bouwtekening uit 1930.
johan van wersch
bron: Google streetview. Het huis werd in 1966 verbouwd. Hier was een groente, fruit en huishoudelijke artikelen winkel die door hun dochter werd voortgezet.

1923: De huwelijksakte wordt door Johan ondertekend met Johan van Wers en Gertrude ondertekende met Gertrud Lones.
1930: Johan liet dit huis bouwen aan de Dorpstraat 78 in Eijs. Dat werd later Mesweg 12. Volgens het kadaster was dat in 1931, volgens de tekening in 1930.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wilhelm van Wersch, geboren Eijs 29 april 1924, volgt 10f. 
 2. Joannes Petrus van Wersch, geboren Wittem 13 april 1925, overleden Wittem 15 april 1925, twee dagen oud.
 3. N.N. levenloos overleden 13 april 1925, tweeling met 2.
 4. Rosalia Hubertina van Wersch trouwde Kerkrade Petrus Joseph Gerard  Mullenders, geboren Eijs 5 augustus 1926,  overleden Eijs 23 januari 2002, zoon van Jozef Mullenders en Maria Hamers.
 5. Riet van Wersch, overleden Gulpen 21 februari 2018, trouwde 1955 Jup Smeets, geboren Simpelveld 10 juli 1925, overleden Gulpen 20 augustus 2011, zoon van Gerard Joseph Smeets en Maria Hubertina Houben.
  Vanaf 1957 was hij groente- en fruitventer.. Na 25 jaar werd hij taxi- en vrachtwagenchauffeur. Zijn vrouw had op de Mesweg 12 een winkel in allerlei zaken: groente, fruit en huishoudelijke artikelen.
  2018: Riet werd op haar 89ste nog carnavalsprinses van Klein Gulpen.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
smeets-van wersch
Vader en moeder Smeets-van Wersch met dochter Gertie en rechts vriendin Gerrie Simons tijdens de kermis in Simpelveld.
riet van wersch
Riet Smeets 89 jaar in 2018.

K.9gMichael Leonard van Wersch, zoon van 8f, gedoopt Eilendorf 8 december 1895, overleden Heerlen 15 juni 1975. trouwde  Laurensberg 1 december 1917 Maria Elisabeth Janssen, geboren Laurensberg kerk 8 mei 1895, gemeente Laurensberg: 6 mei 1895 overleden Heerlen 6 oktober 1968, 73 jaar, dochter van Johan Theodorus Janssen en Anna Maria Heutz.

Hij werkte op de Lauramijn als correspondent/beambte.
1917: Bij zijn trouwen woonde hij Molenweg 27, Eijgelshoven.  

1936: Bestuurslid van de Beambten vereeniging Laura en Julia. In 1936 werd hij herkozen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Catharina van Wersch, geboren 9 december 1918, trouwde W. Martens, zoon van Pierre Martens  en Anna Ubben.
  1936: Zij behaalde het diploma Hulp in de Huishouding aan de R.K. Huishoud- en Industrieschool in Heerlen.
  1938: Mej. A van Wersch uit Eijgelshoven slaagde voor examen machineschrijven en stenografie.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 2. Mary Elise van Wersch, geboren 6 maart 1925, trouwde J.A. Tukker / J. Driedonks.
  1942: Zij behaalde haar diploma typen aan de Handelsschool “Studio.”
  1950: E van Wersch slaagde voor de Middelbare Handelsdagschool St. Bernardinus-College, Heerlen.
 3. Stephan Michael  Leonard van Wersch, geboren 31 augustus 1932, volgt 10fa.

K.9hLeonard van Wersch, zoon van 8f, geboren Eilendorf 3 september 1899, trouwde N.N. 

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Stephan van Wersch.

K.9i. Johann Hubert Vanwersch, zoon van 8h, geboren 5 augustus 1876, overleden 3 maart 1965, trouwde Maria Theresia Lauscher, geboren Aken 3 maart 1941, overleden Roetgen (Aken) 11 oktober 1974.

1915: Johannes Hubertus van Wersch uit Forst werd tijdens de Eerste Wereldoorlog licht gewond, Hij zat bij het 3e batallion, 9e Kompagnie. 

Uit dit huwelijk werden in Aken geboren

 1. Elisabeth Maria Katharina Vanwersch, geboren 31 augustus 1910, overleden 27 juli 2001, trouwde Simon Brodmuhler.
 2. Johann Peter Vanwersch, geboren 8 oktober 1911, volgt 10g.
 3. Wilhelmine Josefine (Helma) van Wersch, geboren 13 september 1914, overleden Aken 9 juli 2010. (ongehuwd).
K.9j. Jan Joseph Hubert Van Wersch, zoon van 8i, geboren Simpelveld 7 maart 1879, overleden Heerlen 17 november 1959, Lid van de Heilige Familie, trouwde Simpelveld 17 februari 1909 Anna Maria Elisabeth Eschweiler (Esweiler volgens zijn bidprentje), geboren Simpelveld 29 juli 1889, overleden Mechelen 13 december 1973, dochter van Pieter Joseph Eschweiler en Anna Maria Bodden. 1906: Hij geeft het overlijden van zijn vader aan. Hij is 28 en landbouwer, woont Simpelveld en tekende de akte met J J H van Wersch (waar de ambtenaar Van Wersch schreef). Hij pachtte de hoeve Hommerich. Die werd in 1934 door zijn neef Willem van Wersch gepacht. 1931: Hij plaatste een advertentie waarin hij gegadigden opriep die voor 15 maart de boerderij wilden pachten op Ten Hove 110. De boerderij was 13 bunder groot. Te pachten voor één jaar. 1932: Zij  woonden op de hoeve Hommerich. Hij verkocht aan de gemeente enkele stukken grond voor de verbreding van het Oude Molenstraatje in Simpelveld. Hij was landbouwer. 1937: Begin oktober 1937 brandde zijn boerderij af. Hij had daar pas een nieuw woonhuis gezet. Het hele gebouwencomplex stond in lichterlaaie. Zowel de inboedel als de veestapel verbrandden. Ook was de hele oogst daardoor verdwenen. klimaatOp 4 oktober 1949 was het net bijna zo warm als in 2018. 1950: Telefoonboek: J. van Wersch, Ten Hove 110, Mechelen, Wittem, tel: K 4455 – 245. Het adres werd ook wel als Ten Hooven geschreven. 1959: Zij zetten een advertentie in de krant als dank voor hun 50-jarig huwelijksfeest. Zij wordt hierin Eischweiler genoemd. Adres Ten Hove 8. Uit dit huwelijk werden geboren
 1. Barbara Philomena Gertrude Van Wersch, geboren Simpelveld 12 november 1909, overleden 14 december 1909.
 2. Anna Maria Hubertina Van Wersch, geboren Simpelveld 27 oktober 1910, overleden 7 juni 1981, trouwde Mechelen 11 juli 1947 Henri Laurent l’Homme, geboren Wittem  26 mei 1899, overleden  Hermalle-sous-Argenteau (Luik) 18 augustus 1980, zoon an l’Homme en Maria Bemelmans. 1935: Zij ging in januari 1935 als dienstbode uit Gulpen naar de Bezuidenhoutseweg 276 in Den Haag bij de familie Van den Bongaerts werken en vertrok maart 1935 weer naar Wittem. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Frans Willem Joseph (Wiel) Van Wersch, geboren Simpelveld 29 januari 1912, volgt 10h.
 4. Johan Joseph Hubert Van Wersch, geboren Simpelveld 19 maart 1913, overleden Heerlen Ziekenhuis  23 april 1926, 13 jaar oud.
 5. Anna Maria Elisabeth (May) Van Wersch, geboren Simpelveld 11 november 1914, overleden Maastricht 29 januari 2003, trouwde Charles Raemaeckers, loodgieter/dakdekker, geboren Lanaken 6 november 1905, overleden Maastricht 14 augustus 2000, 94 jaar oud.
 6. Frans Willem Hubert Van Wersch, geboren Mechelen 13 januari 1916, volgt 10i.
 7. Frans Hubert Van Wersch, geboren Mechelen 16 oktober 1917, volgt 10j.
 8. Peter (Piet) van Wersch, geboren Mechelen 12 oktober 1918, overleden Vettweiß-Kelz (D) 25 januari 1984. Piet was missionaris in Kongo en later pastoor in Düren (D). Hij wordt nog steeds in het Bisdom Aken herdacht. Zijn eerste heilige mis was in Leuven op 13 juli 1947 en de herhaling was in zijn geboortedorp Mechelen op 20 juli 1947. Op het herdenkingskaartje staat: H. Hart van Jezus, Zegen mijn dierbare ouders, broers en zusters en allen die mij tot het altaar brachten. O.L. Vrouw, Sterre derZee. Bescherm mijn priesterlijk leven. 1948: In 1948 werd er in Oirsbeek een collectie in de kerk gehouden voor pater van Wersch die begin october naar het verre missiegebied zou gaan. 1954: In maart 1954 werd in Mechelen een blijspel De Nieuwe Veearts uitgevoerd door Kunst door Oefening. De opbrengst van deze voorstelling was voor pater Van Wersch. In Simpelveld werd enkele dagen later in de Witte Bioscoop van Van Wersch (geen familie) de film “De Gesloten grenzen” vertoond. De opbrengst was voor de missie van pater Van Wersch. April 1954 was de Ronde van Mechelen. De opbrengst van de verkoop van het programmaboekje was voor pater Van Wersch die binnenkort naar de missie zal vertrekken.  In oktober van dat jaar werd de opbrengst van de missie fancy fair ook bestemd voor pater Van Wersch. 1963: Hij werd pastoor in Lich-Steinstrrasse. 1964:  In 1964 was hij op vakantie in Mechelen en hij zocht een auto te koop. Hij verbleef tijdelijk aan de Eperweg 8 in Mechelen.
 9. Maria Elisabeth (Lies) van Wersch, geboren Mechelen 31 januari 1920, overleden Amersfoort 5 september 2011, 91  jaar oud en 47 jaar weduwe, trouwde Mechelen 26 februari 1948 Jan Hubert Marie Hendriks, geboren Noorbeek 1 oktober 1902, overleden Mechelen 5 mei 1964. Hij was al eerder getrouwd geweest met en weduwnaar geworden van  Octavie Lang. Lies van Wersch en haar man Jan liggen samen in één graf. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 10. Louis Van Wersch, geboren Mechelen 7 juni 1921, volgt 10k.
 11. Christina Van Wersch, geboren Mechelen 21 februari 1923, overleden 20 januari 1924.
 12. Gerarda Maria (Gerda van Wersch), geboren Mechelen 12 augustus 1924, overleden Roermond 26 juli 2013, trouwde Mechelen 12 juli 1943 Hubertus Joseph Franciscus Schwanen, geboren Mechelen 2 december 1919, overleden Mechelen 16 juni 1995. Uit dit huwelijk werden zestien  kinderen geboren.
 13. Gerarda Philomena (Mien) van Wersch, geboren Mechelen 22 september 1925, overleden Kerkrade 7 mei 2011, trouwde Jean (Sjeng) Coemans, geboren 31 december 1922, overleden Simpelveld 20 januari 1975. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 14. Gerardus Joseph (Jeff) Van Wersch, geboren Mechelen 16 juni 1927, volgt 10l.   
 15. Gerardus Hubert (Sjir) Van Wersch, geboren Mechelen 10 september 1929, volgt 10m.  
 16. Jacob Hubert (Jacques) Van Wersch, geboren Mechelen 3 september 1931, overleden Reijmerstok 24 september 2009, pater SCJ, (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu = Congregatie van priesters van het Heilige Hart van Jezus. 1958: Op zijn gedenkprentje staat dat hij in Leuven op 6 juli 1958 tot  priester werd gewijd en zijn eerste mis op 20 juli 1958 in Wittem deed. Vervolgens ging hij net als zijn oudere broer als missionaris naar de Kongo. 1976: In 1976 benoemde bisschop Gijssen hem tot algeheel leider van de nieuwe diakenopleiding van het bisdom Roermond. Hij was al verbonden aan het seminarie Rolduc in Kerkrade. Ook doceerde hij aan de universiteit in Belgie. Begin 2006 kreeg hij eervol ontslag van de bisschop. Hij was daarna pastoor van Reijmerstok. Jacques was drie keer professor: in theologie, in filosofie en in mathematica.

vanwerschkullenK.9k. Peter Matheus Hubert (Mathieu) Vanwersch, zoon van 8j, geboren Mamelis 27 januari 1880, overleden Vijlen 21 februari 1948, trouwde Vaals 21 november 1912 Hubertina Kullen, geboren Vaals 31 juli 1886, overleden 23 maart 1967, dochter van Hubert Arnold Kullen en Maria Bischoff.
Alle kinderen dragen de naam Hubert in hun doopnaam. Zij woonden in Mamelis.
Uit dit huwelijk werden in Vijlen geboren

 1. Maria Anna Wilhelmina (Annie) Vanwersch geboren 28 januari 1914, overleden Vijlen 5 november 1997, trouwde Vaals 20 oktober 1941 Hubertus Jozef (Jef) Vermeeren, geboren 29 maart 1911, overleden Vijlen 14 januari 1978.
  Waarschijnlijk was hij smid. Op zijn bidprentje staat: het werd tijd dat anderen de zware hamer van hem overnamen en zijn plaats achter het aambeeld gingen innemen.
  Uit dit huwelijk werd vijf kinderen geboren.
 2. Hubert Vanwersch, geboren 16 januari 1917, volgt 10n.
 3. Hubertina Mathilde Vanwersch, geboren Vaals 29 augustus 1918, overleden Heerlen 10 oktober 1923.
 4. Pieter Joseph Hubert Vanwersch, volgt 10o.
 5. Gulielmus (Wiel) Hubertus Vanwersch, geboren 15 november 1923, volgt 10p. 

K.9l. Peter Joseph Hubert (Pierre) Vanwersch, zoon van 8j,  geboren Vijlen 11 april 1882, overleden Dison 4 augustus 1960, trouwde Voeren 25 april 1911 Maria Hubertine Janssen, geboren Baelen 13 augustus 1880, overleden Thimister (B) 24 augustus 1966.

1911: Pieter liet zich op 28 april 1911 uitschrijven uit de gemeente Vaals om in Battice (Luik) te gaan werken en wonen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Francoise (Ciska) Vanwersch, geboren 25 februari 1912, overleden Clermont 25 februari 1979, trouwde Thimister 29 april 1939 Joseph Charlier, geboren 11 maart 1913, overleden 31 juli 2006.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Guillaume Vanwersch, geboren 24 januari 1913, overleden 31 augustus 1918.
 3. Philomene (Maria) Vanwersch, geboren 29 januari 1914, ongehuwd overleden 29 januari 1998.
  Zij had samen met haar broer Jean een boerderij.
 4. Francois Vanwersch, geboren 27 april 1915, volgt 10q.
 5. Jean Vanwersch, geboren 22 juni 1916, overleden 22 januari 1986.
  Hij had samen met zijn zus Maria een boerderij.
 6. Pierre Vanwersch, geboren 17 augustus 1917, overleden 5 september 1917.
 7. Hubert Vanwersch, geboren 4 augustus 1918, volgt 10r. 
 8. Leonard Vanwersch, geboren 27 december 1919, volgt 10s.

louise jaminonK.9m. Willem Josef Hubert van Wersch, zoon van 8j, geboren Mamelis 27 juli 1887, overleden Vaals 23 februari 1965 en begraven in Mechelen, trouwde Vaals 16 februari 1911 Louise Jaminon, geboren Mechelen 8 augustus 1887, overleden 6 september 1951, dochter van Hubert Martin Jaminon en Anna Maria Franciska Stohlman.

Vanwersch
Het gezin Willem van Wersch-Jaminon. Vlnr: Marieke (1929), Tientje (1913 - 1985), Mientje (1916 - 2013) en Idje (1919) op het terras van hoeve Hommerich.
Drie dochters Idje, Mientje, Tientje, en Jeanne Nicolaye, vrouw van Jeu van Wersch, broer van de eerstgenoemde drie dames.

1911: Op dezelfde dag, Vaals 16 februari 1911, trouwde de broer van Louise Jaminon (Leonard Jaminon) ook.
Willem van Wersch (vanwersch in zijn geboorteakte en van Wersch op zijn bidprentje) was bij zijn huwelijk landbouwer. Hij ondertekende de trouwakte met W J H van Wersch (geen puntjes) terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef.
1912: Bij het overlijden van zoon Leonard was vader 25 jaar en landbouwer. Hij ondertekende de akte met WJ H Vanwersch
1920: Bij het overlijden van zoon Egidius was vader 32 en landbouwer. De ambtenaar schreef Vanwersch en vader tekende W van Wersch.
1924: Bij het overlijden van zoon Egidius, dit was de tweede zoon met deze naam die overleed, tekende vader de akte met W. van Wersch.
1930:  Hij werd door twee mijnwerkers uit Wittem met messen aangevallen die hem bloedend achterlieten. Beide mannen werd gepakt en acht maanden later in mei 1931 veroordeeld tot twee maanden cel.

Louise Jaminon
1940: Marieke Vanwersch met haar moeder Louise Vanwersch-Jaminon

Wat was er gebeurd:
De Seppel, de Musch en de Puf wilden zich op de kermis eens goed amuseren. Hun
plezier eindigde in een knokpartij. Het waren drie neven, afkomstig uit Wittem, die naar de kermis in Vaals waren gekomen.  De eerste J. P. Vluggen (bijgenaamd ,,de Seppel”) was al eens  eerder veroordeeld wegens mishandeling.
Op die kermis-zondagavond (14 op 15 september) waren zij in en buiten een café slaags geraakt met vader en zoon Van Wersch, met als gevolg dat het hele stelletje in een greppel terecht kwam. Vader en zoon Van Wersch waren er bekaaid afgekomen. Beiden hadden snijwonden aan het hoofd en in het gezicht. Zijn zoon had ook nog een steek in de rug. Bij de rechtszaak werd eerst de mishandeling tegen de vader afgehandeld. Het Openbaar Ministerie in Maastricht eiste tegen J. P. VIuggen (de Seppel) en J. VIuggen (de Puf) ieder drie maanden gevangenisstraf. Het aandeel van „de musj’ J. H. VIuggen was niet komen vast te staan, zodat tegen hem vrijspraak werd gevraagd.
In de volgende rechtszaak werd de mishandeling tegen de zoon van Van Wersch behandeld en eiste het O. M. tegen alle drie de verdachten drie maanden gevangenisstraf. Alle drie erkenden geslagen te hebben, maar alleen met de vuisten, niet met het mes. Maar omdat vader en zoon, nogal gevaarlijke snijwonden hadden en niemand anders in hun nabijheid was geweest, werd aan die bewering niet veel geloof gehecht.
1951: Bij het overlijden van zijn vrouw woonde Willem op de Hoeve Hommerich, Wittem. Van de 17 kinderen stonden er acht aan het graf van hun moeder. De anderen waren al overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Mathijs Hubert (Mathieu) van Wersch, geboren Vijlen 8 januari 1912, volgt 10t.
 2. Leonard van Wersch, geboren 22 oktober 1912, overleden 7 november 1912.
 3. Anna Maria Hubertina (Tientje) van Wersch, geboren Noorbeek 28 oktober 1913, overleden Noorbeek 28 augustus 1985, trouwde 3 maart 1943 Jean Lacroix, geboren Reijmerstok 16 januari 1916, overleden Margraten 1 maart 2007, zoon van Pierre Lacroix en Florence Schrijnemaekers.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 4. Willem Jozef Hubert (Jeu) van Wersch, geboren Vijlen 28 september 1914, volgt 10u.
 5. Peter Jozef Hubert (Pierre) van Wersch, geboren 5 januari 1916, volgt 10v.
 6. Philomena Hubertina (Mientje) van Wersch, geboren Vijlen 8 december 1916, overleden Bocholtz 12 februari 2013, trouwdeharry kremer Gulpen kerk 4 februari 1948 Harrie Kremer, geboren Vaals  8 augustus 1921, overleden Simpelveld  25 februari 1991, zoon van Joseph Johann Hubert Kremer en Maria Anna Hammers.
  Harrie was drager van eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau en een van de oprichters van het Sint Jozefkoor in Vaals. Zij woonden op hoeve Bulkem.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 7. Willem Joseph (Wiel) van Wersch, geboren 19 november 1917, volgt 10w.
 8. Egidius van Wersch, geboren 24 november 1918, overleden Vaals 16 mei 1920 (17 maanden oud).
 9. sjeng van der heijdenMaria Ida Hubertina (Idje) Vanwersch / van Wersch, geboren Vaals 24 december 1919, overleden Gulpen 25 juni 2917, trouwde kerkelijk Mechelen 25 mei 1949 Johannes Hubertus (Sjeng) van der Heyden, geboren 27 juli 1921, overleden Gulpen 2 augustus 2010.
  Sjeng was directeur van J.H. van der Heijden Internationale Transporten B.V. in Wahlwylre.
  Op haar bidprentje staat onder andere:  In het begin van de jaren zestig behaalt ze zelfs haar vrachtwagenrijbewijs en bestuurt meerdere jaren een 40-tons combinatie. In die tijd is dat nogal bijzonder. Zij doet de administratie en op haar 60ste stopte zij definitief en ging bridge spelen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 10. Hubertus Jozef Vanwersch, geboren Vaals 2 december 1920, overleden Vaals 18 december 1920 (16 dagen oud).
 11. Louise Vanwersch, geboren Vaals augustus 1922, overleden Vaals 4 september 1922 (4 weken oud).
 12. Egidius Vanwersch, geboren Vaals 1923, overleden Vaals 22 juni 1924 (één jaar oud).
 13. Jean (Jeng) van Wersch, geboren 9 april 1925, volgt 10x. 
 14. Hubert Mathieu (Huub) van Wersch, geboren 1927, overleden Vaals 14 augustus 1930, drie jaar oud.
 15. Gerarda Hubertina Maria (Marieke) van Wersch, geboren 12 oktober 1929, trouwde 17 december 1953 Hubert Nijsten geboren 9 maart 1927, overleden Meerssen 10 april 2009, zoon van Hubert Nijsten en Anna Hermans.Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 16. Hubert van Wersch, geboren 23 maart 1931, volgt 10y.
 17. Gerard (Sjir) van Wersch, geboren 19 augustus 1933, volgt 10z.   

K.9n. Alphons Jozef van Weersch, zoon van 8k, geboren 17 februari 1848, overleden Kerkrade 30 augustus 1890, trouwde Coslar (D) Anna Maria Krings, geboren Coslar 1850, overleden Kerkrade 6 november 1886, dochter van Mathijs Joseph Krings en Antoinette Even.

1871: Hij was per 20 december 1871 dienstknecht in Kerkrade. Jammer genoeg  is onbekend bij wie en waar.
1876: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Hij was landbouwer en werd vrijgesteld wegens broederdienst.
1880: Bij de geboorte van zijn eerste kind was hij tapper, later was hij landbouwer, wonend in Beitel. 
Alle geboorteaktes worden door hem ondertekend met Alphons van Wersch of A Vanwersch waar de ambtenaar steeds van Weersch schreef.
1881: In januari aankomst in de gemeente Heerlen. Op het bevolkingsregister staat de naam van zijn vrouw als Anna Maria Kerings
1884: Hij was in 1884 als landbouwer in Drievogels (Kerkrade)ƒ 6400 schuldig aan een hovenier. Als onderpand gaf hij vier hectare en twintig aren, huis en gebouwen, erf, plaats, tuin, boomaard en bouwland in Beitel. Die grond lag op de Locht, op de Heugde en op de Kleine Heugde, alle drie bij Kerkrade. Dit land had hij van zijn vader geërfd en in 1880 ook bij gekocht van zijn broer en zussen.
1886: In maart vertrokken zij (vier man en drie vrouwen)  uit Heerlen voor Kerkrade. In november 1886 was zijn vrouw net overleden en de nalatenschap werd opgemaakt. Hierin stond ondermeer dat zij vijf koeien hadden en één rund samen ter waarde van ƒ 600, vijf varkens met een totaal waarde van ƒ 250, tachtig hoenders met een totaal waarde van ƒ 52 en landbouwgereedschap. Maar ook dat op het land stond werd beschreven: Aardappels. karoten en koolrapen met een waarde van ƒ 23, tarwe: ƒ 280, rogge ƒ 76, haver: ƒ 160, boekweit: ƒ 54, hooi en klaver ƒ 75. Het kerkboek met slot werd geschat op ƒ 12. Alles bij elkaar was de nalatenschap ƒ 2857 waard.
1890: In 1890, een kleine maand na het overlijden van Alphons Joseph van Wersch werd de inboedel opgemaakt door notaris Smeets uit Heerlen. Dit gebeurde in opdracht van zijn broer Egidius Joseph van Wersch, landbouwer te Drievogels als voogd voor de vier minderjarige kinderen van Alphons. De oudste was 10, de jongste één jaar. 
Omdat er in 1884 al een lijst was gemaakt na het overlijden van zijn vrouw, kunnen nu de beide lijsten met elkaar vergelijken worden. Opvallend is dat de waarde van de goederen in die vier jaar gestegen is naar ƒ 4500,10.
Meubels, ƒ 126,50, keukengereedschapppen en keukengerieven: ƒ 51,- kelder en melkgereedschappen, kuip en vaatwerk, emmer en draaivat: ƒ 44,- garderobe van “beide echtelieden voor zoover die nog voorbehouden is: ƒ 30,- ledikanten en beddegoed, linnengoed, ressort, matrassen, wollen en soortgelijke stuk: ƒ 67,- vier vrachtrijderspaarden voor ƒ 410,- vier koeien, een rund en vier kalveren: ƒ 792,- een varken en vier biggen:ƒ 47,- de hoenders: ƒ 13,- een waakhond: ƒ  2,- voorradig hooi ƒ 200,- voorradig tarwe, rogge en haver met het stro: ƒ 1020,-  voorradige karoten: ƒ. 42,-  etc etc. Totaal was de waarde ƒ 4500,10
1891: In 1891 hadden de vier kinderen een schuld aan Gerard Pelt, winkelier in Heerlen, van ƒ 4070.

Uit dit huwelijk werden in Beitel geboren

 1. bonifatiushuisMathias Jozef Hubert van Weersch, geboren 6 november 1880, voorman.
  1911: Hij verhuisde 14 januari 1911 naar ’s Heerenberg waar hij in het  klooster van de Jezuïeten intrad. Zij hadden het jaar daarvoor dit klooster, met de naam Sint Bonifatiushuis, gebouwd.. Van 1910 tot en met 1914 verbleven 110 Jezuïeten in het klooster. In augsutus 1914 vertrokken zij naar het  Duitse Wesel. De krant schreef:  Reeds van te voren was het geheele noviciaat, bestaande uit 53 novicen vertrokken. De jongere paters hebben zich allen voor veld of hospitaaldiensten aangeboden.Thans staat het Bonifatiushuis, dat vóór eenige weken nog door 110 Jezuieten was bewoond, leeg, Mathias was toen 33 jaar. Vervolgens kwamen de Witte Paters tot 1958 in het klooster. Daarna, tot 1971 was het klooster tevens een klein seminarie voor de Salesianen. Tegenwoordig is het een appartementen gebouw voor 45-plussers.
 2. Jozef Hubert van Wersch, geboren 26 maart 1882.
  1900: Toen hij in dienst moest was hij landbouwer in zijn woonplaats Kerkrade. Hij kreeg vrijstelling wegens een  licht gebrek. Hij was 1,57 groot.
  1909: In 1909 woonde hij bij zijn nicht Anna Maria Hamers in Heerlen In dat huis woonde toen ook zijn broer Frans, zie hieronder bij nummer 5.
 3. Geertruid Hubertina van Weersch, geboren 10 december 1883, overleden Heerlen 29 oktober 1884, tweeling met 4.
 4. Jozefina Hubertina van Weersch, geboren 10 december 1883, tweeling.
 5. Frans Hubert Jozef van Weersch, geboren 27 september 1885, volgt 10z-1

K.9o  Jan Leonard van Wersch (Vanwersch), zoon van 8l, geboren Kerkrade 15 november 1857, overleden Kerkrade 13 maart 1918, slotsmid, trouwde Valkenburg 3 februari 1888 Maria Catharina Josephina Habets, geboren Valkenburg 24 november 1857, overleden Kerkrade 15 augustus 1937, dochter van Jan Mathias Habets en Maria Elisabeth Franssen.

1875; Toen hij in dienst moest was hij smid.
1888: Bij hun huwelijk waren de getuigen haar broers Hubert Habets, 42 jaar en houtkoopman en Louis Habets 40 jaar, die aannemer was, Willem Smeets, 40 jaar, winkelier in Valkenburg en zwager van de bruid en Jan Prevoo. In de trouwakte heette de bruidegom Jan Leonard Van Wersch. Hij was 30 jaar en slotsmid. Zij werd Maria Catharina Josephina Habets genoemd. Voor haar huwelijk wonende in Luik maar nu in Valkenburg. Zij was 30 jaar. Hij tekende de akte met L Van Wersch.
1888: In juni 1888 kreeg hij een nationaliteitsbewijs. Die waren één jaar geldig. Hij woonde met zijn vrouw in Kohlscheid, was slotsmid en door geboorte Nederlander. Hij woonde sinds februari 1888 (zijn huwelijk) in Pruisen, Kohlscheid. Hij moest ƒ 1,35 voor dit bewijs betalen.
1889: Op 11 juli 1889 kreeg hij weer een nieuw Nederlands nationaliteitsbewijs. Hij woonde sinds 21 februari 1888 in Kohlscheid (D), was net getrouwd en nog geen kinderen. De ambtenaar scheef Leonard Vanwersch. Nu moest hij ƒ 0.60 betalen.
1890: Hij kwam in 1890 vanuit Pannesheide naar Kerkrade. Hij was nog steeds slotsmid.
1892: De geboorteakte van Christina ondertekende Leonard zelf met L Van Wersch, terwijl de ambtenaar zijn naam als Vanwersch schreef.

1895: Bij de geboorte van Hubert was vader 38 jaar en winkelier in Bleijerheide. Hij tekende met L Van Wersch, terwijl de ambtenaar Van Wersch schreef.

1896: Bij de geboorte van Joseph was vader 39 jaar en winkelier in Bleijerheide.

1899: Verkoop van huis en landerijen van hun ouders voor notaris Moors. Leonard is tevens voogd over zijn jongste broer Pieter Jozef die toen nog minderjarig was.
Jan Leonard kocht het huis van zijn vader voor ƒ 5.400. Jan Leonard was winkelier in Bleijerheide.
De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kreeg 1/9 deel.

1901: Hij kocht van mijnwerker Johan Vincent Koonen uit Groot-Nulland bouwland gelegen aan de Bleijerheiderweg voor ƒ 180. Die hij cash betaalde. Koonen had dit stuk in 1892 geërfd.
Hij tekende de akte met L Van Wersch (met een hoofdletter V).

1905: Jan Leonard kocht van Jan Willem Hubert Habets, aannemer van publieke werken wonend in Hulsberg drie huizen, met erven, schuren, werkplaats en bouwland gelegen in Kokeleveld Kerkrade  voor ƒ 9000. Binnen tien jaar terug te betalen en tegen 4% jaarlijks.
1908: Bij het huwelijk van Wilhelmina waren vader en moeder 50 en winkeliers in Kerkrade.

1918: Bij zijn overlijden, 60 jaar oud, was hij winkelier in de Pannesheiderstraat Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. Wilhelmina Cornelia (Corrie) van Wersch, geboren Kohlscheid 16 januari 1889, overleden Bardenberg (D) 31 oktober 1954, trouwde 1. Kerkrade 14 september 1908 Johann Gay, geboren Bardenberg (D) 29 juli 1878, overleden in het ziekenhuis na maandenlange ziekte Bardenberg (D) 11 augustus 1941, zoon van Christian Joseph Gay en Carolina Maria Hubertina Birmanns, trouwde 2: Kohlscheid 23 oktober 1946 Ferdinand Gilles, geboren 16 juni 1895, overleden Stolberg (D) 2 december 1976
  1908: Bij zijn huwelijk was Johann Gay 30 jaar en monteur.
  1933: In het telefoonboek van Kerkrade uit 1933 staat dat Corry en Johan Gay een grutterswaren, koffie en thee en koloniale warenzaak hadden aan de Pannesheiderstraat 76, Bleijerheide met telefoonnummer 101.
  1937: In 1937 hadden zij telefoonnummer 2164. Hij was 45 jaar werkzaam geweest bij E.B.V. de Eschweiler Bergwerks-Verein = mijnbouw.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
  gaij van wersch
  1926
 2. Maria Hubertina Josephine Elisabeth van Wersch, geboren 3 april 1891, overleden 20 oktober 1974, trouwde Kerkrade 30 juli 1919 Maria Frans Hubert Crijns, geboren Simpelveld 19 november 1887, overleden Heerlen 19 mei 1955, zoon van Joseph Crijns en Maria Jozefa Catharina Kuijpers.
  Zilveren Jubileum Staatsmijnen.
  23 October herdenkt dhr. M. F. H. Crijns zijn zilveren jubileum bij de Staatsmijnen. Na vier jaar werkzaam te zijn geweest aan de Laura te Eygelshoven, kwam dhr. Crijns in 1905 op het hoofdbureau der Staatsmijnen. Na verschillende administratieve functies bekleed te hebben werd hij 1 April 1913 bureauchef en wel van de afdeeling Kabinet en Algemeene Zaken. Dhr. Crijns is ook een bekende persoonlijkheid in het vereenigingsleven en wel het meest bekend als secretaris van de Zangvereeniging St. Pancratius. Dhr. Crijns heeft ook in deze functie zeer veel bijgedragen aan de exploitatie van den Schouwburg en de vernieuwing helpen voorbereiden. Het zal dhr. Crijns niet aan blijken van belangstelling ontbreken. Wij wenschen den jubilaris, aan wien wij vele prettige en aangename herinneringen hebben, nog vele jaren.’s-Avonds ontving hij aan huis een serenade.
  1933: Hij was Lid van de Bloemencorso-commissie ter ere van het eeuwfeest van de harmonie Sint Caecilia in Heerlen.
  1949: Hij werd gedecoreerd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was chef Secretariaat Staatsmijnen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Christina Hermina Henriëtte van Wersch geboren 26 oktober 1892, overleden Kerkrade 27 augustus 1989, 86 jaar, ongehuwd.
  Op haar bidprentje stond onder andere: Zij hielp in de apotheek van haar broer (dat is broer 4 hieronder) werkte in het ouderlijk huishouden, Zij ging op zichzelf wonen. Later kwam zij door ziekte in de Hamboskliniek in Kerkrade terecht. Zij was een godsdienstige vrouw die vele goede werken deed en actief was in de kerk.
 4. Hubert Joseph Lodewijk van Wersch, Kerkrade 19 maart 1895, volgt 10za.
 5. Joseph Willem van Wersch, geboren 24 mei 1896, volgt 10zb.
 6. Hermina Anna van Wersch, geboren 24 november 1899, overleden Heerlen 18 augustus 1983, trouwde Kerkrade 22 april 1922 Mathias Hubert Joseph Savelsbergh, geboren Heerlen 22 februari 1896, overleden Heerlen 27 augustus 1986, zoon van Hubert Jozef Savelsbergh en Maria Catharina Martens.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.

jan Mathijs van wersch

K.9p. Jan Mathijs (Mathias Joseph) van Wersch, zoon van 8l, geboren 12 december 1859, overleden Kerkrade 8 juni 1924, winkelier in Bleijerheide, trouwde Aken 17 mei 1894 Catharina Curtius, geboren Aken 19 april 1868, overleden Bleijerheide 22 november 1935, dochter van Jacob Joseph Curtius en Elisabeth Jansen.

1859: Bij zijn geboorte schreef de ambtenaar Vanwersch in de akte terwijl zijn vader tekende met J.J. Van Wersch.

1878: Dit jaar werd hij 19 dus moest hij zich inschrijven voor de Nationale Militie. Hij was koetsier en 1,73 meter groot.
Hij begon met werken als afdelingschef in een herenmodezaak in Aken.

1881: In september 1881 kreeg hij het nationaliteitsbewijs dat hij Nederlander was en moest hiervoor ƒ 1,29 betalen. Hij kwam uit Aken, waar hij sinds 1879 woonde en was brouwersknecht. Hij vertrok juli 1884 weer naar Aken en liet zich uitschrijven. Het bewijs was overigens maar één jaar geldig. Ook hier noemde de ambtenaar hem Jan Mathijs Vanwersch.

1882: Weer deed hij een verzoek voor een nationaliteitsbewijs en kreeg die op 16 november 1882, en weer geldig voor en jaar.

1884: In april 1884 kreeg hij het nationaliteitsbewijs dat hij Nederlander was. Hij moest hiervoor ƒ 1,35 betalen.

1889: Zijn vader overleed en Mathijs deed de aangifte. Hij was toen 29 jaar en arbeider. De ambtenaar schreef op de overlijdensakte van zijn vader zijn naam als Vanwersch, maar Mathijs tekende met M.J,. Van Wersch. Ergens rondom deze tijd kocht hij van een erfenis het huis in de Panneheidestraat in Bleijerheide, een voormalige handelsbank en postagentschap. Hij werd brievengaarder in Bleijerheide, (voor zijn postdienst-examen slaagde hij in december 1913. Hij werd J.M. Vanwersch genoemd), verzamelde post , sorteerde die en zorgde voor de verspreiding.

1894: Zijn vrouw had hij leren kennis toen hij als brouwersknecht in Aken werkte. Zijn aanstaande was de dochter van de eigenaar. Na hun huwelijk runde zij de winkel met koloniale waren. 

1895: Bij de geboorte van hun zoon Herman gaf hij op winkelier in Bleijerheide te zijn. Hij had hier een levensmiddelenzaak en tevens een postagentschap. 

1896: Hij kocht van Anna Maria Gillissen, weduwe van Pieter Josef Gorissen, winkelierster in Bleijerheide een stuk van haar boomgaard in Bleijerheide. Mathias betaalde ƒ 300,-. Zijn deel van de boomgaard moest hij middels een muur of een heg afscheiden van haar deel. De heg mag hij planten op de scheidslinie en verkrijgt de verkoopster daardoor den mede eigendom der heg.

1897: Bij geboorte van Maria Elisabeth zei hij brouwer te zijn. Hij ondertekende de akte van Herman met M.J. van Wersch en die van Maria Elisabeth met Math van Wersch.

1897: Voor notaris Moors uit Kerkrade, kwam Mathias als gemachtigde van de familie Curtius om twee huizen onderhands te verkopen. Die werden verkocht aan Johan Wilhelm Kreijen getrouwd met Hubertina Conar, die arbeider was en in Bocholtz woonde. Zij kregen er ƒ 530,- voor. Mathias was winkelier in Bleijerheide. Hij trad op namens zijn vrouw Catharina Curtius, schoonzus Louisa Curtius gehuwd met Mathias Schroeder, Magdalena Kerris gehuwd met Nicolaas Jozes Hensgens. Het gebouw bestond uit twee huizen in Bocholtz.

1899: Bij de geboorte Anna was vader 39 jaar en winkelier in Bleijerheide. Hij was brouwer in de Blijerstraat, Wijk B, 238, later B 313 en daarna B 340.

1899: Bij de openbare verkoop van het huis en landerijen van hun ouders voor notaris Moors was zijn oudste broer Jan Leonard voogd over hun minderjarige broer Pieter Jozef. Mathijs was toeziend voogd. Hij was ook winkelier in Bleijerheide, net als zijn broer Jan Leonard.
De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.

1902: Willem Josef Zimmerman leende van hem ƒ 2100, terug te betalen in Duits geld waarbij 1 mark gelijk staat aan ƒ 0,60/ Zimmerman mocht dat geld ineens of binnen 10 jaar betalen, maar ook in halfjaarlijkse termijn van ƒ 60, met een rente van 4,5 %. Borg was zijn nieuw gebouwde huis met bouwland aan de Bleijerheiderweg.

1903: Hij leende ƒ 1200 aan Hendrik Van Loo, steenbakker in Kerkrade terug te betalen binnen 15 jaar en jaarlijks te betalen 4,5 %. Hij moest het terug betalen in Duits geld waarbij 1 mark = 60 cent was. Als onderpand gaf Van Loo zijn net gekocht huis in Bleijerheide.

Op dezelfde in hetzelfde jaar leende leende Godfried Van Loo, steenbakker in Kerkrade (wellicht broer van de hierboven genoemde Hendrik van Loo), ƒ 1200, terug te betalen in Duits geld binnen 15 jaar tegen 4,5 % rente. ls borg stelde Van Loo zijn pas gekochte huis en plaats (15 maart 1903) in Bleijerheide. Het huis moest tegen brand verzekerd worden en ieder jaar moest hij het bewijs tonen van de betaalde premie.

1904: Mathias Zimmerman , stukadoor in Kerkrade, verkocht aan Hendrik Jozef Quaedvlieg, mijnwerker in Nulland een huis en tuin in Klein Nulland voor ƒ 700. Mathias Van Weersch leende Quaedvlieg hiervoor ƒ 400. Borg was een deel van het huis. Handtekening hieronder uit 1904 .

mathijs van wersch
Handtekening Mathijs uit 1904

1905: Winkelier Mathias Jozef Van Wersch uit Bleijerheide leende aan de stukadoor Mathias Jozef Zimmerman uit Bleijerheide ƒ 1.800, terug te betalen in tien jaar, tegen 4,5% rente. De aflossing moest in Duits geld gebeuren 1 Mark is 60 cents. Als onderpand gaf Zimmerman zijn in aanbouw zijnd huis en tuin in Bleijerheide.
2 april 1905:  Mathias Joseph Van Wersch leende aan Joseph Ackermans, metselaar in Bleijerheide, gehuwd met Catharina Beckers ƒ 2000. Terug te betalen in 10 jaar tegen 4,5 % jaarlijkse rente. Als borg stelde de lener zijn huis en bouwland in Kerkrade in het Reiserkouleveld.
De voorwaarden waren altijd hetzelfde:
1: Hij moest het bedrag in Duits geld terug betalen, één mark is zestig cent.
2: Hij mocht het bedrag ook in eens of in delen van ƒ 100 terugbetalen, maar dan wel drie maanden van te voren aankondigen.
3: Het huis moest tegen brand verzekerd worden. Jaarlijks moest hij laten zien dat de premie betaald was.
4: Als Ackermans niet kon betalen dan nam Van Wersch de verzekering over en berekende de kosten door aan Ackermans.
5: Als Ackermans niet meer kon terugbetalen, dan mocht Van Wersch de borg openbaar verkopen.
6: Het verbondene moet behoorlijk onderhouden worden. Dus hij mag niet de aard en bestemming veranderen, niet vervreemden, niet bezwaren, niet verhuren, in erfpacht geven of vruchtgebruik of bewoning afstaan.

1923: De Limburger Koerier van 23 mei 1923 schreef In verband met de afvloeiing van overcompleet personeel wordt aan dhr. J.M. van Wersch, sinds de opening van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bleijerheide kantoorhouder aldaar, wegens het bereiken der gestelde leeftijdsgrens met ingang van 1 Juli e.k. eervol ontslag verleend. Hij was 64 jaar.

telegraaf-10-juni-1924
1924

1924: Hij overleed aan voedselvergiftiging. Zijn lichaam werd door Justitie Maastricht na onderzoek in juli 1924 vrijgegeven om begraven te worden. Hij was gepensioneerd ambtenaar, volgens de overlijdensakte. Hij had immers een postagentschap.

1936:  Na het overlijden van hun moeder verkochten de kinderen het huis. Er werd door notaris Huynen een advertentie geplaatst, dat op 16 december 1936 in het café-restaurant van Deckers in Bleijerheide het huis verkocht werd met aanhoorigheid, erf en flnken tuin,  groot 4 aren. Het huis bevatte een winkellokaal en vijf vertrekken, op de eerste verdieping acht vertrekken en op de tweede verdieping vijf mansardekamers en twee  zolders. Het huis had waterleiding, gas en elektriciteit.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. Herman Joseph van Wersch, geboren 31 augustus 1895, volgt 10zc. 
 2. Maria Elisabeth van Wersch, geboren 3 december 1897, overleden Rosmalen 22 juli 1944, trouwde Kerkrade 13 september 1922 Hubertus Henricus Aloysius (Hubert) Stultiens, geboren Well 21 april 1897, overleden Aken 14 mei 1936, zoon van Henricus Hubertus Stultiens en Maria Catharina Neijnens
  1936: In zijn overlijdensadvertentie stond: Hij was onderwijzer aan de RK Mulo in Heerlen, Hij stierf na een langdurig met geduld gedragen lijden, welvoorbereid door de H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 39 jaren, in het Ziekenhuis te Aken. Opvallend in de advertentie is dat er toen nog verschil in tijd was tussen Duitsland en Nederland. De begrafenis vindt plaats op 18 mei om 9 uur (8.40 Duitsche tijd.  In zijn overlijdensadvertentie stond dat er een bijeenkomst was in de Pannesheiderstraat 29, Bleijerheide om kwart voor 9 uur, 8,25 Duitsche tijd.
  stultiens van wersch
  1938

  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

 3. Anna Magdalena van Wersch, geboren 22 februari 1899, overleden Kerkrade 20 februari 1991, trouwde Willem Claessen, geboren Kerkrade 11 februari 1898, overleden 15 juli 1980.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 4. Karel van Wersch, geboren 22 augustus 1900, volgt 10zd. 
 5. Nicolaas Matheus (Nico) van Wersch, geboren 31 mei 1903, volgt 10ze.
 6. Anna Catharina van Wersch, geboren 18 september 1905, overleden Brunssum 1 april 1990, trouwde 6 februari 1937 Peter Joseph Kreukels, geboren Brunssum 11 maart 1901, overleden Brunssum 7 januari 1981, zoon van Joseph Kreukels en Maria Elisabeth Mengeleers.
  lim dgbld 4 nov 1944
  1944

  1915: Als 14 jarig meisje zat zij bij de Ursulinnen in Eijsden op school. Daar verbleef zij twee jaar intern.
  1936: Zij was huwelijksgetuige bij haar broer Herman. Zij tekende de akte met
  A.C. van Wersch en haar broer tekende de akte met  H vanwersch, dus los en vast aan elkaar.
  1937: Bij haar huwelijk was haar broer Herman een van de getuigen. Hij was boekhouder.
  1981: Op zijn bidprentje stond dat hij begiftigd was met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Deze kreeg hij in 1974. Hij was toen 73 jaar. Hij kreeg dit lintje omdat hij chauffeur was geweest van de schooltandverzorging.

K.9q. Herman Jozef Vanwersch, (Herman Van Wersch op zijn bidprentje), geboren Bleijerheide 18 april 1863, overleden Aken 1933, trouwde 23 september 1902 Anna Ackermann, geboren Aken 17 april 1878, overleden Bremen St. Magnus 10 augustus 1949.

1882: In het jaar waarin hij 19 werd moest hij zich melden bij de Nationale Militie. Hij was slager. En 1,60 meter groot.
1892: Hij deed een verzoek om een Nationaliteitsbewijs te verkrijgen want hij woonde al sinds 1890 in Aken en was Nederlander door geboorte. Hij was slachter in Aken.

1899: In februari was er een openbare verkoop  van het huis en landerijen van zijn ouders. De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
1911: Op 20 juni 1911 kreeg hij het nationaliteitsbewijs van Nederlanderschap dat hij aangevraagd had voor hem, zijn vrouw en kind. Hij moest hiervoor ƒ 1,50 betalen. Zij woonden sinds 1879 in Aken. Bij de vorige aanvraag woonde hij pas in 1890 in Aken. Dit bewijs was altijd één jaar geldig.
1925: Zij hadden in Aken een slagerij aan de Pontstrasse.
1933: De weduwe Anna Ackermann is op in februari 1933 Nederlands 
staatsburger. Zij woonde Pontstrasse 52, Aken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Catharina Vanwersch, geboren Aken 24 juni 1903, overleden Aken 23 juli 1923.
 2. Josefine van Wersch, gedoopt 9 juni 1914, trouwde Kerkrade 4 juli 1934 en gescheiden 1939 van Nicolaas Jozef Görtzen, geboren ca.1908, zoon van Nicolaas Joseph Görtzen en Elisabetha Boss.
  1941: BETEEKEND AAN JOZEFINA VAN WERSCH, verblijvende te Bremen (D.), Hohenlohestrasze 17, de grosse van een arrest op den 1 April 1941 door het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch gewezen, alsmede afschrift der Duitsche vertaling van gemelde grosse, tusschen den requirant als appellant en gerequireerde als geïntimeerde, waarbij het interlocutoir vonnis der Arrondissements – Rechtbank te Maastricht d.d. 17 October 1940, werd vernietigd, en geïntimeerde tevens niet-ontvankelijk werd verklaard in het verzet door haar bij exploit van 22 December 1939 gedaan tegen het op 14 Sept.1939 door de Arrondissements-Rechtbank te Maastricht tusschen partijen gewezen verstek-vonnis, bij welk verstek-vonnis, tusschen partijen echtscheiding werd uitgesproken.
  De Procureur van appellant:
  Mr. P. SCHEEFHALS.
  Advocaat – Procureur,
  ‘s-Hertogenbosch.
  1944: Bij arrest van het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch dd. 1 April 1941 werd Jozefina van Wersch, zonder bekende woon- of verblijfplaats, zoowel binnen als buiten het Koninkrijk, niet ontvankelijk verklaard in haar verzet tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Maastricht dd. 14 September 1939 waarbij tusschen Nicolaas Joseph Görtzen. wonende te Kerkrade, en Jozefina van Wersch, destijds verblijvende te Aken (D.),echtscheiding werd uitgesproken.

K.9r.  Hendrik Vanwersch, zoon van 8l, geboren 1 november 1866, bierbrouwer, overleden Kerkrade 3 juli 1932, trouwde Aken 24 november 1891 Louise Josephine Mathonet, geboren Aken 30 juli 1866, dochter van Johann Toussaint Mathonet en Barbara Baumsteiger.

1885: In het jaar waarin hij 19 werd en zich dus moest melden bij de Nationale Militie was hij brouwer. De militie schreef Vanwersch. Hij werd geschikt bevonden.

Linkerfoto: Op de foto staat de familie Van Wersch-Mathonet. Van links naar rechts: Francisca (*1895), Leonard (*1894), Hendrik (1866), Louise Josephine Mathonet (*1866), Hubertine (*1898) en Joseph (1896).
Alleen Hendrik staat in het boek (blz. 383,7). Hij vertrok van Kerkrade naar België. Zijn nazaten wonen nog steeds in België.
Het echtpaar woonde in Jette Saint Pierre (B) waar ze een winkel annex café hadden aan de Mexicostraat, Sint-Jans-Molenbeek. Het pand is inmiddels verdwenen.

Rechterfoto: Hendrik was bij de geboorte van zoon Leonard in 1894 bierbrouwer.
In de deuropening staat zijn vrouw. Hendrik zit er naast en links van hem zijn twee dochters Francisca en Hubertine. Waarschijnlijk zijn de twee jongens zijn zonen Joseph en Leonard. Deze foto is uit 1906.

mathonet
mathonet

1892: Moeder Louise geeft overlijden aan van Elisabeth. Zij wonen Adalbertstrasse 32, Aken. Vader is bierbrouwer
1892: Bij het overlijden van dochter Christina is vader brauwerarbeiter. Zij wonen Triererstrasse 21, Forst.
1896: Bij de geboorte van zoon Joseph woont het gezin aan de Rue Lelorrain 23 in Sint Jans Molenbeek. Vader is volgens de ambtenaar Henri Vanwersch. Hij tekende echter met H Van Wersch.
1899: Bij de Openbare verkoop van het huis en landerijen van zijn ouders voor notaris Moos was Hendrik Brouwersgezel en woonde in Brussel.
De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
1899: Bij de geboorte van Hubertina woonde het gezin in de Bouvierstraat 46, 7de afdeling, Brussel stad. Vader is 32 jaar. Dr ambtenaar schreef Vanwersch, vader tekende H. Van Wersch
1920: Zij wonen in St. Jans Molenbeek, in de Patronaatsstraat 8.
1930: Beiden woonden in Jette Saint Pierre (B) waar ze een winkel hadden. Beiden nog levend in mei 1930. In 1930 was zoon Leonard in Congo. Op zijn inschrijving daar staat dat zijn vader Hubert was.

1932: Toen Hendrik overleed stond in zijn overlijdensakte: Hendrik genaamd Hubert. Hij had geen beroep toen hij stierf op zijn 65ste. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Johanna Hubertina Vanwersch, geboren Aken 1 februari 1892, overleden Aken 19 februari 1892, 18 dagen oud,.
 2. Christina Vanwersch, geboren  Forst 26 november 1892, overleden Forst 26 november 1892, twee uur oud. 
 3. Leonard Vanwersch, geboren Sint-Jans-Molenbeek 19 mei 1894, volgt 10zf. 
 4. Francisca Vanwersch, geboren 9 oktober 1895, overleden 1967, trouwde Joseph Faber.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Joseph Vanwersch, geboren Sint-Jans-Molenbeek 15 juli 1897, volgt 10zg. 
 6. Hubertine (Tinie) Vanwersch, geboren Brussel stad 27 februari 1899, ongehuwd overleden aan de Spaanse griep 21 mei 1919.

K.9s. Jan Hubert Vanwersch, zoon van 8l. geboren Bleijerheide 31 augustus 1871, overleden 12 november 1952, trouwde Maria Mundey, geboren Attendorf 16 juni 1880.

1885: Hij woonde als veertienjarige bakkersgezel in Heerlen.

1899:De openbare verkoop van huis en landerijen van zijn ouders voor notaris Moors bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel. Hij was toen bergeleve en woonde in Asseln.
1929-1934: Het gezin woonde op verschillende adressen in de Nieuwstraat in Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johannes van Wersch, geboren Asseln (bij Dortmund) 17 november 1903, overleden  Mariadorf 29 augustus 1934.
 2. Elisabeth van Wersch, geboren Asseln 22 september 1910, overleden Alsdorf 7 september 2003, trouwde N.N. Gross.
  Zij werd op 4 augustus 1936 wegens haar huwelijk uitgeschreven uit de gemeente Kerkrade en vertrok naar de Neustrasse in Herzogenrath, dat was de overzijde van de Nieuwstraat waar haar ouders woonde. Door deze straat liep destijds de grens Nederland Duitsland (Kerkrade/Herzogenrath).

K.10. Willem  Jozef Vanwersch, zoon van 9a, geboren 15 december 1897, overleden Heerlen 3 juni 1942, trouwde Vaals 26 oktober 1916 Maria Hubertine Schillings, geboren Aken 15 februari 1893, dochter van Andreas Hubert Schillings en Anna Maria Heuts.

1918: Samen met zijn broer Pieter Jozef ging hij op 15 maart 1918 naar Eindhoven waar zij werk als fabrieksarbeider gevonden hadden. Op 5 april 1918 gingen zij echter weer terug naar Vaals.

1927: Zij was vier maanden dienstbode bij de familie Beerenborg, Bassin 9, Maastricht. Dhr. Beerenborg was raadslid van Maastricht. Hij had een zoon Jacob, geboren oktober 1918. Waarschijnlijk paste zij op dit kind. Jacob werd echter in Auschwitz in 1943 als jood vergast.

1927: Bij het overlijden van hun dochter Anna was vader 29 en schoenmaker. Hij ondertekende de akte met W.J. Van Wersch terwijl de ambt Vanwersch schreef.

1938: Bij het huwelijk van Maria was hij kelner bij hotel Schillings. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Vanwersch, geboren Vaals 25 maart 1917, overleden Vaals 15 mei 1994 (77 jaar oud), trouwde Vaals 30 juni 1938 (zij was dienstbode in Vaals  en hij mijnwerker bij huwelijk Hendrik Jozef (Hein) Pirson overleden vóór 1994, zoon van Hubert Jozef Pirson en Catharina Frijns.
  1934: In april 1934 vertrok zij vanuit Vaals als dienstbode naar Maastricht: Stationslaan 17a bij het gezin L’Ortije en in juni 1934 terug naar Vaals. Daarna vertrok zij als dienstbode naar Amsterdam Ceintuurbaan 125.
  1936: In 1936 vertrok zij als dienstbode naar Tilburg, naar de Tuinstraat 3.
 2. Egidius Vanwersch, geboren Vaals 24 augustus 1919, volgt 11.
 3. Maria Margaretha Vanwersch, geboren Vaals 13 januari 1922, overleden 1995, trouwde Vaals 2 augustus 1945 Joseph Alphonsus (Fons) Deguelle, geboren Slenaken 12 juli 1923, overleden Heerlen 5 mei 1981, 57 jaar, zoon van Josephus Hendrikus Deguelle en Hubertina Neissen.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 4. Johan Vanwersch (Hans), geboren Vaals 25 februari 1924.
  In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Honigmanstraat 2, Schaesberg. Hij werd op 1 april 1958 lid van de Ned. Kath. Mijnwerkersbond tot zijn ontslag in september 1958. Hij was toen 34. Hij werkte vanaf 24 februari 1958 op de Oranje Nassau II 3052 IIIa. (IIIa wil zeggen: schacht IIIa).
  Hij was mijnwerker van jan 1954 t/m mrt 1955 op de mijn in Romsée in Belgie. Eerst woonde hij met zijn broer Peter aan de Lindenstraat 11 in Vaals. Tot maart 1955 werkte hij op de mijn en woonde hij Hufengasse 41 in Eupen. Hij was 30 toen hij naar de Belgische mijn ging. Zijn jongere broer Peter werkte al als mijnwerker. In mei 1954 ging die ook naar Romsée.  Hij verliet de mijn op 21 maart 1955. Erachter stond: ongeschikt : inapte = ongeschikt.
 5. Maria Catharina Johanna Vanwersch, geboren Vaals 1925, overleden Vaals 7 januari 1927 (14 maanden oud). 
 6. Maria Catharina (Kitty) Vanwersch, geboren Vaals 12 april 1929, overleden Limbricht 21 mei 2013, trouwde 17 april 1947 Peter Winkens, geboren Aken 24 februari 1922, overleden Kerkrade 30 augustus 1990.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Hubert Willem Vanwersch, volgt 11a.
 8. Peter Willem Vanwersch (Piet), geboren Heerlen 8 augustus 1932, volgt 11a-1.
 9. Egidius Josef Willem Vanwersch, volgt 11b.

K.10a. Frans Hubert Vanwersch, zoon van 9a, geboren Vaals 14 februari 1900, overleden na langdurige ziekte Vaals 15 augustus 1952 (zijn bidprentje), opperman, grondwerker, trouwde Vaals 13 oktober 1932 Maria Agnes Jansen geboren Würselen 19 februari 1909, overleden Heerlen 1 mei 1991, dochter van Franz Joseph Jansen, en Maria Gertrud Capellmans en Maria Gertrude Copellmann.

Frans was werkzaam bij de Heidemij die later Staatsbosbeheer werd. Hij werkte in de bossen, kappen, snoeien, etc.
Na de dood van haar man trouwde zij met Jozef Savelsberg. De achterblijvers schreven op het bidprentje de kinderen Van Wersch, dus met een hoofdletter V.
Het overlijden van Franz Joseph werd door zijn broer Peter Joseph gedaan. Die ondertekende de akte met P Jos. Van Wersch waar de ambtenaar Vanwersch schreef.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertrudis Vanwersch geboren Vaals 15 april 1935, overleden 2014, trouwde Dordrecht Kerk 23 september 1961 Albert Lammers, zoon van Albertus Antonius Lamers en Maria Magdalene Weide.
  Zij werkte bij de Naaldenfabriek in Vaals net als haar zus.
 2. Egidius Vanwersch, geboren Vaals 2 november 1938, overleden Vaals 3 november 1938.
 3. Elly Vanwersch trouwde Johan Hubert Haagmans, geboren Vaals 1 februari 1939, overleden Heerlen 9 februari 2006, zoon van Johan Hubert Haagmans en Thérèse Kohnen.
  Zij werkte bij de Naaldenfabriek in Vaals net als haar zus.
 4. Willem Joseph (Wiel) van Wersch, volgt 11bb.

K.10b. Arnold Jozef Vanwersch, zoon van 9a, geboren Heerlen 12 maart 1901, grondwerker, mijnwerker, trouwde 1: Vaals 16 februari 1922 Maria Bülles, geboren Aken 21 juni 1897, overleden Vaals 12 januari 1964, dochter van Peter Josef Bülles en Katharina Caffee.
trouwde 2: Alida Jaantje Batenburg, geboren Utrecht 31 mei 1907, overleden Heerlen 3 september 1968.

1968: Op het bidprentje van zijn tweede vrouw Alida Batenburg wordt haar man Vanwersch genoemd, dus aan elkaar, terwijl op het bidprentje van zijn eerste vrouw Van Wersch, los van elkaar  staat.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Katharina van Wersch, geboren Aken, 1921, overleden Vaals 13 april 1922.
  Vader tekende de akte met A J Van Wersch.
 2. Maria Catharina van Wersch (terwijl vader beschreven was als Vanwersch), geboren Vaals 24 januari 1922. overleden Maastricht 23 augustus 1990, trouwde 1: 11 december 1941  Christiaan Bernardus Nijssen. gescheiden, zoon van Willem Eijssen en Gertrudis Luijten.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren,
  trouwde 2: 20 april 1966 Leonardus Tabbers.
  Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.Zij werkte in de sigarenfabriek van Peeters in Vaals waar zij op een gegeven moment tot de snelste sigarenrolster van Vaals werd uitgeroepen. In 1938 kreeg zij fl. 18,50 per week. Een grandioos loon. Peeters maakte de Graveza Bolknak en de Rareza sigaren. De eigenaar kocht op een gegeven moment hotel Hinderburg van Van Wersch en maakte daar de nieuwe sigarenfabriek in.
  graveza-sigaar
 3. Egidius van Wersch, geboren Ubach over Worms 19 december 1923, overleden in Narwa (Estland ) in 1944.
  De juiste datum en plaats van zijn overlijden zijn niet bekend. Op 17 maart 1944 werd hij ingeschreven in het overlijdensregister van Berlijn. Hij werd 20 jaar en verkenner in het leger. In het Duitse register staat hij als Eguis genoemd.
  1944: Algemeen Handelsblad  van 11 maart 1944: Uit het weermachtsbericht van 9 Maart 1944: „Ten Zuid-Westen van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijandelijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Estlandsche SS-brigade onder bevel van den SS Oberfiihrer Augsberger, in samenwerking met Germaansche vrijwilligers van een SS-pantsercorps, in aanvalsgevechten, die verscheidene dagen duurden, de beide vijandelijke bruggenhoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vijand zware verliezen aan dooden en gewonden toe. Hernieuwde Sowjet-aanvallen werden afgeslagen, nadat veertien vijandelijke pantserwagens waren stukgeschoten. ,,In het hooge Noorden sloegen troepen van leger en Waffen-SS aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrachten af. Een landingspoging van de bolsjewisten op het Visschersschiereiland werd verijdeld.”
  Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een Nieuw Europa. Waar blijft uw daad? Meldt u vrijwillig voor de Waffen-SS. Inlichtingen bij de SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, of aan de Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Groningen, Heerestraat 46: Enschede, Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25.
 4. Wilhelm Jozef (Wiel) van Wersch, geboren Heerlen 18 november 1925, volgt 11c. 
 5. Anna Catharina van Wersch, geboren april 1927, overleden Kerkrade 17 mei 1927 (1 maand oud).
 6. kitty1930Maria Catharina (Keetie, Kitty, Ketie) van Wersch, geboren Vaals 28 juli 1930, overleden Sittard 10 oktober 2003, trouwde 1: Antoon Jozef Offermans, overleden Kerkrade 2 december 1959.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
  trouwde 2: Herman Jozef Hendriks, geboren Bocholtz 24 mei 1928, overleden Sittard 8 juli 1987, zoon van Wilhelm Hubert Hendriks en Maria Petronellla Haagen.
  Uit dit huwelijk twee kinderen geboren.
  trouwde 3: (beiden waren 67) Sittard 5 augustus 1997 Martinus Marie Josephus Wenmaekers, (roepnaam Martin) geboren Stein 24 juli 1930, overleden Geleen 25 december 2003, zoon van Joseph Wenmaekers en Maria Sibilla Coumans. Hij was eerder getrouwd met Maria Catharina Bergholtz.
  Zij overleed toen zij 73 was, haar derde man enkele maanden later.
 7. Arnold Hubert Van Wersch, geboren Vaals 20 augustus 1934, tweeling met 8, overleden Heerlen 19 oktober 1934 Tweeling: hij werd om 16.00 uur geboren.
 8. Arnold Jozef Van Wersch, geboren Vaals 20 augustus 1934. hij werd om 17.15 uur geboren, volgt 11d. 

hubert-willem

K.10c. Hubert Willem Jozef Vanwersch (van Wersch), zoon van 9a, geboren Vaals 9 december 1904, overleden 15 oktober 1973, trouwde Vaals 19 augustus 1926 Josephina Elise Kohl, geboren Vaals 31 mei 1902, overleden Heerlen januari 1980, dochter van Joseph Kohl en Katharina Clohsin (Clossing).

1947: H.W.J. van Wersch vierde in maart 1947 zijn 25 jarig dienstjubileum als houwer op de mijn Emma. Hij woonde in Vaals. 
1960: Zijn vrouw, Elise (Lillie) Kohl, onthulde in mei 1960 op het Von Clermontplein in Vaals een oorlogmonument dat de militairen en burgers herdenkt die in dienst van het Nederlands leger in Nederlands Indië gevallen waren. Haar zoon Joseph sneuvelde daar in 1948.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joseph van Wersch, geboren Vaals 13 mei 1927, sneuvelde in Karees (Java) 19 november 1948 als sergeant van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger.
  Hij is overleden volgens de Oorlogsgravenstichting in:
  Kampong Sakambangen en begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo in Jakarta, hij werd 21 jaar.
 2. Egidius Vanwersch, geboren Vaals 13 mei 1927 (tweelingbroer), volgt 11e.

K.10d. Friedrich Jozef (Fritz) van Wersch, zoon van 9c, geboren Aken 27 augustus 1916, overleden 29 januari 2002, trouwde Resi Weltz, geboren 6 oktober 1924, overleden 10 mei 2014.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thomas van Wersch,  volgt 11f.
 2. Stephan van Wersch, volgt 11g. 

K.10e. Josef Anton van Wersch, zoon van 9c, geboren Aken 3 augustus 1918, gedoopt Aken 6 augustus 1918, overleden Aken 23 maart 2004 weverijchef, trouwde Steinau 14 juli 1945 Gertrud Maria Henriette (Gerda) Johnen, geboren Aken 14 juli 1918,  overleden 26 juli 2011, kleermaakster, dochter van Lorenz Johnen en Gertrud Hermanns,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Norbert van Wersch, volgt 11h.
 2. Maria Elisabeth van Wersch trouwde Gregor Johannes Palenberg,
  Uit dit huwelijk werde drie kinderen geboren.
 3. Gabriele Ingeborg van Wersch trouwde Jan Wozniak.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

K.10f. Wilhelm van Wersch, zoon van 9f, geboren Eys 29 april 1924, overleden Eys 30 april 1979, trouwde Francisca Paulina Maria Hupperts,geboren 19 februari 1932, overleden Eys 7 juni 1995, dochter van Hendrik Hupperts en Anne-Marie Haering.

1945: Hij werd op 4 juni 1945 lid van de Nederlandsche Katholieke Mijnwerkersbond. Hij bleef lid tot 1 oktober 1952. Toen hij lid werd was hij 21. Hij werkte op de mijn Emma (Ea 2924, Bankw O) = de mijn Emma, dan zijn werknemersnummer en zijn beroep: bankwerker ondergronds.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Roos van Wersch trouwde Sjeng Koch, zoon van Harrie Koch en Wilhelmina Damen.

K.10fa. Stephan Michael Leonard van Wersch, zoon van 9g,  trouwde Maria Anna van den Bosch, dochter van Abel van de Bosch en Mathilde van Bilsen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michael Stephan Robert (Rob) van Wersch,volgt 11ha.
 2. Abel Johannes Marcel (Marcel) van Wersch, volgt 11hb. 

K.10g. Johann Peter Vanwersch (roepnaam Peter), zoon van 9i, geboren Aken 8 oktober 1911, overleden 31 mei 1994, trouwde Aken 1: Maria Dautzenberg, geboren 15 augustus 1914,  overleden Aken11 april 1944, trouwde 2: Aken 15 september 1945 Hubertine Marschall, geboren Aken 1 juli 1913.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Marita von Wersch, geboren 30 mei 1940, overleden 11 april 1944.
  Zowel moeder als dochter werden bij een luchtaanval gedood. Uit het tweede huwelijk werden geboren
 2. Heinrich (Heinz) van Wersch, geboren Aken, trouwde 1: Julich: Beatrix Friedrich, trouwde 2: Inge Schnitzler.
  Hij was tot en met februari 2011 lagere school leraar in Reifferscheid bij Hellenthal (D) en voorzitter junioren voetbalclub in Hellenthal.
 3. Christel van Wersch, geboren Aken 22 oktober 1951, overleden Luttelforst 1 augustus 2010, trouwde 1: Aken 21 december 1972 Axel Max Walter Udelhofen, geboren Aken 8 september 1947, overleden Selfkant (bij Geilenkirchen) circa 1987. trouwde 2:  Lüttelforst 5 januari 2001 Heinrich Wilhelm Scholl.
  Uit dit huwelijk werd een tweeling geboren.
Bommerig
Het geboortehuis van de kinderen Bommerigerweg 21. Foto: Googlemaps

K.10h. Frans Willem Joseph van Wersch (Wiel), zoon van 9j, geboren Simpelveld 29 januari 1912, overleden Heerlen 2 maart 1998, landbouwer, trouwde Mechelen 12 juli 1943 Maria (May) Vincken, geboren Mechelen 22 maart 1921, overleden Mechelen 2 januari 2000.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisa Maria Johanna Van Wersch, geboren Mechelen 17 oktober 1943, overleden Mechelen 18 oktober 1943, 1 dag oud.
 2. Johan Willem Jozef van Wersch, volgt 11i.
 3. Elly van Wersch, trouwde Huib Vandermeulen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
 4. Wiel van Wersch, volgt 11j.   
 5. Gerard van Wersch, volgt 11k.
 6. Jacques van Wersch, volgt 11l.
 7. Jo van Wersch, volgt 11m. 
 8. Maria Josephina Elisabeth (Mieke) van Wersch trouwde Alois Kicken, dochter van Johan Vincken en Lisa Lemmens.
  2006-2010: Zij was raadslid in de gemeente Gulpen-Wittem.
  Klik hier voor hun zakelijke website: Vakantiehuis Bommerig.

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.10i. Frans Willem Hubertus (Hub) van Wersch, zoon van 9j, geboren Wittem 13 januari 1916, overleden Oirsbeek 28 juli 2003, trouwde Oirsbeek 12 februari 1942 Anna Maria Josephina (Anna) Meulenberg, 31 oktober 1918, overleden 2 oktober 2016, dochter van Jan Michiel Meulenberg en Maria Elisabeth Zelissen.

Hub was zelfstandig boer. In de veertiger, vijftiger en zestiger jaren had hij diverse kampioenkoeien waaronder Marijke van de Gracht.

1965: Door de Boerenleenbank uit Amstenrade werd een vergadering uitgeschreven voor 17 augustus omdat de leden zich moesten uitspreken over een fusie met de Boerenleenbank van Oirsbeek. Daardoor moest de Raad van  Toezicht uitgebreid worden met vier personen waaronder F. van Wersch, Krekelbergweg 1.
1992: Zij vierden in dit jaar hun 50 jarige huwelijksfeest.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josephina Elisabeth (Marlies) van Wersch, geboren 20 december 1942, overleden Oirsbeek 3 januari 1943.
 2. Jozef Jacobus Elizabeth van Wersch, volgt 11n.
 3. Hubert Jozef Leonard (Leo) van Wersch, volgt 11o.
 4. Anna Maria Wilhelmina (Mia) van Wersch, trouwde (Andreas Maria Johannes (Andre) Leers.
  1966: Zij zat in het bestuur van de Meisjes Beweging als onderdeel van de L.L.T.B. (Limburgse Land- en Tuinbouwbond).
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 5. Mathilda Francisca Anna (Hilde) van Wersch, trouwde 1: Kerkrade Hubert Peter Jozef (Jo) Hundscheid, geboren Kerkrade 30 april 1941, overleden Heerlen 23 oktober 1987, trouwde 2: Lancerote Jacobus Maria Joseph (Jos) Kisters, geboren Heerlen 22 mei 1943, overleden Heerlen 26 juni 2010.
 6. Hubert Jozef Maria (Hub) van Wersch, volgt 11p.
 7. Peter Hubertus Jozef (Piet) van Wersch, volgt 11q.
 8. Hubertina Maria Elisabeth (Marlies) van Wersch trouwde Marie Mathieu (Math) Jaken.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 9. Gerda Johannes Hubertina (Gertie) van Wersch trouwde Matheus Antonius Jozef (Thijs) Scheepers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 10. Gerardus Elisabeth Hubertus (Ger) van Wersch, volgt 11r.
 11. Een kind dat maar een paar maanden oud werd.
 12. Louis Gerarda Hubert (Louis) van Wersch, volgt 11s.
 13. Wilhelmina Josephina Hubertina Anna (Wilma) van Wersch trouwde Schinnen Robert Meisen.

K.10j. Frans Hubert van Wersch, zoon van 9j, geboren Mechelen 16 oktober 1917, overleden 8 februari 1993, landbouwer, veehouder, trouwde Mechelen 1946 Maria Hubertina (May) Hustings, geboren Mechelen 23 maart 1923 volgens bidprentje en volgens grafsteen 29 maart 1923, overleden 5 januari 2000.

1946: Hij leende ƒ 3000 van zijn schoonmoeder en betaalde die in twee keer terug. In 1946 en in 1950.
De ondergetekenden verklaren dat zij van F.H. v. Wersch geb 16 Oct 1917 en gehuwd met Maria Hustings geb. 29 Mrt 1923 de somma van ƒ 1500 vijftienhonderd gulden gedeeltelijk hebben terug betaald aan Wed. Hustings-Keulen te Bommerich Mechelen. Op de somma van ƒ 3000 drieduizend gulden van ’t overgenomen vee op 15 Mrt 1946.
Getekend: Weduwe Hustings-Keulen, H.J. Hustings, E H Hustings- Horbach, Philomena Hustings, M  f Dautzenberg-Hustings, W. Vanwersch.
1950: De ondergetekenden verklaren dat zij van F.H. van Wersch geb 16 Oct 1917 gehuwd met Maria Hustings geb 29 Mrt 23 de tweede somma ter waarde van van ƒ 1500 zegge vijftien honderd gulden hebben terugbetaald aan Wed. Hustings-Keulen te Bommerich Mechelen Wittem op de soms van ƒ 3000 van ’t overgenomen vee op 15 Mrt 1946.
Mechelen 29 Sept 1950

Weduwe Hustings-Keulen, M.J. Hustings, H J Hustings, P. H Dautzenberg, W Horbach Hustings, 

1960: Eind vijftiger jaren had hij een stikstofproefboerderij in Mechelen. Dat betekende dubbele administratie. Hij moest namelijk zijn eigen administratie bijhouden en die van de proefboerderij. Hij heeft dit vele jaren gedaan. Het doel was om het grasland voor de koeien dusdanig te bemesten met stikstof dat daardoor er een betere melkproductie tot stand kwam. Er werden honderden kilo’s stikstof uitgestrooid.
Wed. Hustings-Keulen is Joseph Hubertus Hustings, geboren Mechelen 28 februari 1887, overleden Mechelen 7 februari 1944 trouwde Vaals 23 januari 1913 Maria Elisabeth Keulen, geboren Vaals 13 januari 1889, overleden Mechelen 14 april 1968

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mieke van Wersch trouwde Jan Wenders.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Elly van Wersch.
 3. Wim van Wersch, volgt 11t. 
Lilian van Wersch
Dochter (2) Lil van Wersch trouwde augustus 1975 Bleijerheide met Henk Witjes.
Hij voetbalde als middenvelder bij Roda JC en werd in 1975 uitgeleend aan Patro Eisden, daarna voetbalde hij voor SK Tongeren (1985). Lil was net geslaagde voor mannequin examen.
Foto: Bron: Limburgs Dagblad 30 augustus 1975

K.10k. Louis van Wersch, zoon van 9j, geboren Mechelen 7 juni 1921, overleden Kerkrade 6 mei 1985, trouwde Bleijerheide 17 oktober 1952 Josefina (Fieny) Rosenbaum, geboren 21 februari 1919, overleden Kerkrade 24 mei 1998, dochter van Willem Rosenbaum en Agnes Horbach.

Louis was naast mijnwerker op de Domaniale Mijn in Kerkrade ook kippenboer. Hij had een erg druk leven. Hij werkte als steenhouwer op de mijn omdat dat het meest verdiende. Maar in de tijd dat hij vrij was, hield hij zich bezig met zijn kippenboerderij met 1500 kippen naast een grote volkstuin.
Tot zijn huwelijk in 1952 werkte hij bij zijn ouders op de boerderij. Fieny speelde viool en zong in een orkest.  Bij een van haar optredens in Mechelen leerde zij Louis kennen. 
1952: Na zijn huwelijk werd hij ondergronds mijnwerker.
1954: Hij werd op 1 februari 1954 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en bedankte daarvoor op 1 februari 1970. 
1968: Op 31 december 1968 werd hij gepensioneerd. Hij was 47 jaar. Wel jong maar dat gebeurde omdat in augustus 1969 de laatste steenkolen uit deze mijn kwamen: de Domaniale werd gesloten.
1974: In 1974 werd hij getroffen door een hersenbloeding dat hem de rest van zijn leven (elf jaar) invalide maakte. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Agnes Petra Paula (Aggie) van Wersch trouwde Jo Bremmers.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Elisabeth Domenica Helena (Lilian) van Wersch trouwde 1: Henk Witjes, trouwde 2: Maurice Sijben, zoon van John Sijpen en Anny Bindels.
 3. Willem Louis Jozef (Wiel) van Wersch trouwde Jacqueline Johanna Wilhelmina (Jacqueline) Foxen, dochter van Paul Johannes (Sjeng) Foxen en Ida Wilhelmina Maria (Ida) Haanraads.
 4. Hubert Peter (Bert) van Wersch trouwde Karin Otermans.
 5. Frans Jacques (Frans) van Wersch, geboren Kerkrade 10 juli 1957,  ongehuwd overleden Kerkrade 18 maart 2017.
 6. Rudolf Willem Andreas (Rudy) van Wersch, volgt 11u.
 7. Paul Servatius (Paul) van Wersch samenwonend met Chantalle Fellings.

K.10l. Gerardus Joseph (Jeff) van Wersch, zoon van 9j, geboren jeff van werschMechelen 16 juni 1927, overleden Richmond 27 april 2015,  trouwde Rollande de Blois geboren 16 juli 1930, overleden Richmond 26 maart 2016.

1951: Jeff emigreerde in 1951 naar Canada. 

Uit dit huwelijk werden in Canada geboren

 1. Elisabeth van Wersch trouwde Paul Roman Babyn. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Sylvia van Wersch was getrouwd. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Denise van Wersch trouwde Duitsland Helmut Haug, Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Andrew van Wersch, volgt 11v.
 5. Jacques van Wersch trouwde Olwen Bedford.
 6. Paul van Wersch, volgt 11w.
 7. Jeffrey (Jeff) van Wersch, volgt 11x. 

sjir van wersch

K.10m. Gerardus Hubert (Sjir) Van Wersch, zoon van 9j, geboren Mechelen 10 september 1929, bedrijfsleider Campina Maastricht, overleden Wittem 19 juli 1997, trouwde Eschweiler Maria Gertrudis Gerarda (Trautje) Mousset, geboren 31 januari 1930.

1965: In 1965 woonde hij Hilleshagerweg 49 in Mechelen en was zuivelarbeider. Hij wilde de grond die hij pachtte van het Burgerlijk Armbestuur kopen. De grond was 23 are groot (2300 m2). Zijn voorstel was om 90 of 95 cent te betalen per m². De grond stond bekend als Guilkuil. Het tegenvoorstel van de Gemeente Wittem was ƒ 1,- en Sjir accepteerde dat. Maart 1966 was de koop afgerond. De weg die daar loopt heet de Gulkoelerweg.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josette van Wersch.
  1987: Zij was de notuliste/penningmeester in het nieuw gestarte Vrouwenberaad CDA Heuvelland. Later werd zij Statenlid namens de CDA en kreeg in
  2007: een lintje in de Orde van Oranje Nassau.
 2. Elisabeth (Els) van Wersch.
 3. Servatius Willem Jozef Michael (Servé) van Wersch, volgt 11y.
 4. Hubertus Gerardus Johannes Joseph (Huub) van Wersch, volgt 11z.  

K.10n. Hubert Vanwersch, zoon van 9k, geboren Vijlen 16 januari 1917, overleden Heerlen 23 oktober 1986, trouwde Vaals 1 april 1948 Louise Maria Hubertina Vandeberg, geboren 3 mei 1922, overleden Vaals 23 januari 2008, dochter van Simon Hubert Vandeberg (landbouwer) en Marie Victoire Hubertine Kreischer.

1963: Mevrouw J.v. Wersch-Hacking won de eretitel bij de dames bij de kegelclub Ons Genoegen tijdens het Koningskegelen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubertine Johanna  (Iene) Vanwersch trouwde Ruud Eymael, zoon van Wilhelm Eymael en Tony Smink.
 2. Joseph Maria Gerardus (Jo) Vanwersch, volgt 11za.
 3. Anna Wilhelmina Elisabeth (Annie) Vanwersch, trouwde Johan Joseph (Jac) Nix.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 4. Willem Hubert Gerardus (Wiel) Vanwersch, volgt 11zb. 

K.10o. Jozef Petrus Hubertus Vanwersch, zoon van 9k, trouwde Maria Hacking.

In 1963 won zij de eretitel tijdens het Koningskegelen bij de kegelclub Ons Genoegen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Innie Vanwersch
 2. Hubert Vanwersch, volgt 11zc. 
 3. Alphonse Vanwersch, volgt 11zd. 
 4. Willy Vanwersch trouwde Hanny Louvenberg.
 5. Ed Vanwersch, volgt 11ze.
 6. Minie Vanwersch trouwde Hub Hartmans.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Peter Vanwersch, volgt 11zf 
sjuf van wersch
Gezin Vanwersch-Hacking
hackin g

K.10p. Gulielmus (Wiel) Hubertus Vanwersch, zoon van 9k, geboren Vijlen 15 november 1923, overleden Vijlen 14 juli 2003, trouwde Annie Brouwers, geboren 21 mei 1930, overleden Vijlen 1 mei 2011.

1945: Hij wint bij een verloting Engelse duiven. Hij woont op Boom 3, Vijlen.
1969: Hij was Erevoorzitter van de Harmonie Sint Martinus Vijlen.
1970: Tijdens de jaarvergadering van de RKVV Vijlen deelde voorzitter J. Kusters mede dat de voetbalvereniging voorlopig gaat spelen op een terrein van de gebroeders Van Wersch aan de Boom. Het eigenlijke sportveld was niet beschikbaar omdat daar een sportcomplex werd gebouwd.
1975: De Voetbalvereniging bestond 40 jaar. Er kwam een feesttent op het terrein van de gebroeders Van Wersch aan de Boom.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josée Vanwersch trouwde Bert Loomans.
 2. Bert Vanwersch, volgt 11zg.  
 3. Levenloos geboren Heerlen 4 mei 1968.

wersch-kerft

K.10q. François Vanwersch, zoon van 9l, geboren Vijlen 27 april 1915, overleden Thimister (Luik) 28 september 1982, trouwde Thimister 15 april 1943 Hubertine Kerff, geboren 6 februari 1917, overleden 11 januari 2010.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Irene Vanwersch trouwde 1: René Kessels, trouwde 2: Roger Bourguigon, geboren 1 mei 1941, geboren 1 mei 1941, overleden 9 juni 1994.
  Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Henri Vanwersch, geboren 23 december 1945, overleden 10 december 1972, ongehuwd.
wersch Thimister
Het echtpaar met hun tweede kind

K.10r. Pierre Hubert Van Wersch, zoon van 9l, geboren Lontzen (Luik) 4 augustus 1918, overleden Verviers 4 april 2011, trouwde Clermont 12 april 1947 Maria Thimister, geboren 8 juli 1918, overleden 11 mei 2012, dochter van Leonard Thimister en Jeanine Desonay.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Jeanne Van Wersch, geboren 1 februari 1949, overleden 1 februari 1949.
 2. Anne-Marie Van Wersch trouwde Raymond Spronck.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Hubert Van Wersch, geboren 4 juni 1952, overleden 20 augustus 2006.
 4. Jeanine Van Wersch trouwde Joseph Hagelstein.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

Leonard van Wersch levaux

K.10s. Leonard van Wersch, zoon van 9l, geboren 27 december 1919, overleden 11 januari 2010, trouwde 19 april 1952 Marie-José Levaux, geboren 15 mei 1924, overleden Verviers 23 november 2018.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. René Van Wersch, volgt 11zh.
 2. Alain Van Wersch, overleden 1 maart 2013.
 3. Josiane Van Wersch. 2012: Zij ontving de Kroonorde met Gouden palmen.

jetta hoppenerK.10t. Peter Mathijs Hubert (Mathieu) van Wersch, zoon van 9m, mathieu-bidprentjegeboren Vijlen 8 januari 1912, overleden Heerlen 11 juli 1992, trouwde Catharina Elisabeth (Jetta) Hoppener, geboren oppen Bookezerhei in Bocholtz 4 juni 1916, overleden Berg en Terblijt 27 mei 1999, dochter van Pieter Joseph Hoeppener en Anna Maria Houppermans.

1939: Bij hun huwelijk was hij koopman en zijn vader landbouwer. Peter was 27 jaar, woonde in Gulpen bij zijn ouders. Catharina was 23 jaar, had geen beroep en woonde in Bocholtz. Zij tekende de akte met Jetta Hoeppener. Hij tekende de akte met M van Wersch. Haar vader tekende met P J Hoppener. Zijn vader met W van Wersch.

1950: Mathieu werkte  sinds 1950 op de Chocoladefabriek ’t Geuldal in Gulpen. Foto’s hieronder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Louise Gerarda (Marie-Louise, ook wel Wies) van Wersch trouwde Jean Erens.
  Uit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Gerda van Wersch, trouwde 1: Piet Dols, trouwde 2: Henk van Verseveld, zoon van Gerrit van Verseveld en Maria Stoffens.
  Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Hubertina Maria Gerarda (Tiny) van Wersch trouwde Wil Dormans.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Clara Maria Gerarda (Marij) van Wersch trouwde Piet van den Boorn, zoon van Joseph van den Hoorn en Maria Elisabeth Ortmans.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 5. Philomena Maria Gerarda (Willy) van Wersch trouwde 1: Harry Borghans, trouwde 2: Men Konsten.
  Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Jean Mathias Gerard (Jean) van Wersch, volgt 11zi. 
 7. Henri van Wersch, volgt 11zj.  
 8. Margaretha Maria Gerarda (Marga) van Wersch trouwde Nico van Laar, zoon van Frans van Laar en Berta Crutzen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 9. Magda Maria Gerarda (Magda) van Wersch trouwde Salah Lafghani.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
chocoladefabriek Geuldal

jeanne nicolaijejeu van werschK.10u. Willem Jozef Hubert (Jeu) van Wersch, zoon van 9m, geboren Vijlen 28 september 1914, plots overleden bij het werken op zijn land bij hoeve Hommerich. Eijs 22 mei 1991, trouwde burgerlijke stand Vaals 6 februari 1947, trouwde kerk 9 april 1947 Jeanne Nicolaije, geboren 6 augustus 1915, overleden 31 oktober 1990.

Jeu gaf in april 1944 een Engelse piloot onderdak op zijn boerderij en bracht hem over de grens, Lees verder.
1991: Op zijn grafsteen in Eijs staat het wapen van Van Werst.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-José van Wersch trouwde Mathieu Crijns, zoon van Hubert Crijns en Anna Maria Kullen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Jean van Wersch, volgt 11zk.
 3. Jo van Wersch, volgt 11zl. 
 4. Harrie van Wersch, volgt 11zm.   

clara van houtemK.10v. Peter Jozef Hubert (Pierre /Peter) van Wersch, zoon van 9m. geboren 5 januari  1916,overleden  Mechelen 11 december 1985, touringcar chauffeur, trouwde 1: Mechelen 18 september 1941 Maria Clara van Houtem (foto links), geboren 13 augustus 1913, overleden 24 juni 1965. Trouwde 2: Ulrike Johanna (Rita) Jonkman.

1965: Samen met andere parochianen organiseerde hij een bedevaart naar Rutten bij Tongeren naar de heilige Evermarus die zijn feestdag heeft op 1 mei, de dag waarop die rond het jaar 700 met zijn gezellen vermoord werd.
1967: In 1967 kon hij 260m² grond van de gemeente Wittem kopen. Die vroeg daar ƒ 2,- de m² voor.
1971: In 1971 verkocht hij een stukje aan de voorkant van zijn huis aan de gemeente die de weg wilde verbreden. Hij ontving ƒ 6,- per m², plus ƒ 1000 voor de waardevermindering van zijn huis. Hij en zijn tweede vrouw hadden lang het Pension Geuldal  (foto rechts) in Mechelen dat in 2009 nieuwe eigenaren kreeg.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Willem (Wiel) van Wersch,volgt 11zn.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren
 2. Loes van Wersch, (o.a. Nederland Kampioen ATB 1995 en 1996 = All Terrain Bike).

K.10w.  Willem Joseph (Wiel) van Wersch, zoon van 9m, geboren 19 november 1917, trouwde 18 mei 1951 Maria Lemmens, geboren 14 mei 1925, overleden 12 februari 1988.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Louise van Wersch trouwde Hans Anneveldt.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Gemma van Wersch trouwde Math Vanhauthem.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. José van Wersch trouwde Hans Bartholomé, zoon van Piet Bartholomé en Bertine Hambeukers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Wim van Wersch geboren 15 juli 1959, overleden Partij /Wittem 5 januari 2017, trouwde Janet Jalon.

K.10x. Aloysius Antonius Johannes (Jeng) van Wersch, zoon van 9m, geboren Heerlen 9 april 1925, overleden 23 februari 2015, trouwde 24 november 1951 Mia van de Ven, geboren 12 april 1927.

Sjeng van wersch
Jean van Wersch staat helemaal links in 1954.
Sjeng van wersch
Dezelfde vriendengroep op dezelfde plek in 1988, 34 jaar later.

Hij was oprichter van Overslagbedrijf A2 en Max Trans A2. Sinds 2015 is zijn kleinzoon Max eigenaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Louise van Wersch trouwde Luud Martens.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Erich Marie Jean van Wersch, volgt 11zo. 

K.10y. Hubert Gerardus (Huub) van Wersch, zoon van 9m, geboren 23 maart 1931, overleden Kerkrade 3 april 1999, trouwde Hilde Spiertz, dochter van Wilhelm Spiertz en Josephine Dubois.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Astrid van Wersch trouwde Wim Habets.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Roy van Wersch, volgt 11zp.
 3. Ingrid Caroline Hubertina van Wersch trouwde René Bodewitz.

K.10z. Gerardus Mathijs Hubert Maria van Wersch (Sjir in het Limburgs en Gerry in Australië) zoon van 9m, geboren Heerlen 19 augustus 1933, overleden 23 mei 2012, trouwde Maria Philomena Hubertina (Minny) Engelen, dochter van Leonardus Joseph Hubertus Engelen en Maria Josepha Hubertina Merx.

1955: Het echtpaar emigreerde naar Australië en kwam met het schip Sibajak op 15 juni 1955 in Melbourne aan. Ondanks dat ze getrouwd waren, mochten zij aan boord niet samen in een hut. De mannen moesten bij de mannen en de vrouwen bij de vrouwen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wiel (Willie) van Wersch.
 2. José van Wersch, trouwde Melbourne David Alexander.
   Uit dit huwelijk werd een kind geboren.
 3. Mary-Lou van Wersch, trouwde Benalla 1:  Geoff Terry, trouwde 2: Robert Davis.
  Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Doreen van Wersch, samenwonend met John Lenselink.
 5. Leo van Wersch, volgt 11zq. 

K.10z-1. Frans Hubert van Wersch, zoon van 9n, geboren Heerlen 27 september 1885, trouwde Eickel 21 februari 1922 Pauline Hüsener, geboren Bocholt (D) 4 november 1892.

7/6/1919: Frans van Wersch Beitel F 65 Heerlen verkocht via notaris Nyst Kerkrade à contant een bruin merriepaard oud 7 jaar, een hengstveulen oud 6 maanden, zeven koeien, gereedschappen als een karotenmachine, snijmachine, vruchtenmolen, rieken, spaden, schoffels, dorsvlegels, kettingen, paardentuig.
Huismeubelen: tafels, stoelen, linnenkast, kleerkast, eiken glazenkast, bedden, fornuis, kachels en keukengerei.
Op 14/6/1919: waren het er tien koeien. Nu kwamen er ook de veldvruchten bij rogge, gras, tarwe, haver, karoten, gerst. Zijn bouwlanden lagen in het Lochterveld (Heerlen), in Langeveld (gemeente Simpelveld) en Heugde (Heerlen).

1931: Hij kreeg zijn paspoort uitgereikt door het Nederlandse consulaat in Aken op 20 februari 1931.  Ook zijn vrouw Paula van Wersch, geboren Hüsener  kreeg van Nederlands consulaat in Aken op 20 februari 1931 haar pas uitgereikt. Zij woonden Hitfeld 40 in Aken.

1936: In het adressenboek van Aken staat hij vermeld als boer en zij als lerares.
1940 en 1949: Het adressenboek van Aken vermeldt dat hij boer is. Zij wordt niet genoemd.Is zij dan overleden?
1945: In de stad Aken werd door de Geallieerden van het Search Bureau een lijst opgesteld. Hierop stond dat bij hen woonden: zijn
 oudste broer Mathias, geboren Heerlen 6 november 1880 en hun zus Hubertine van Wersch/Weersch, geboren  Heerlen 10 december 1883.

UIt dit huwelijk werden geboren

 1. Karl van Wersch, geboren Aken Jacobstrasse 18, 13 februari 1923, overleden 13 september 1944 in Aken, Hij was niet getrouwd.
  Begraven op het oorlogskerkhof van Aken Waldfriedhof.
 2. Franz van Wersch, geboren Aken 5 april 1924, volgt 11zq-1.
 3. Alfons van Wersch / Alfons van Weersch, geboren 4 juli 1926, volgt 11zq-2.

K.10za. Hubert Joseph Lodewijk (Louis) van Wersch, zoon van K.9o, geboren Kerkrade 19 maart 1895, overleden Kerkrade 15 februari 1978, apotheker, trouwde Culemborg 16 november 1935 Maria Josephina van Wersch (zie blz. 397 IX), begiftigd in 1991 met Pro Ecclessia et Pontifice, geboren Aken 12 maart 1904, overleden Kerkrade 9 augustus 2002, dochter van Frans Willem Hubert van Wersch en Johanna Maria Errens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josephina (Marie-José) van Wersch trouwde Nico Hendrikus Marie van de Wouw, geboren Nederweert 5 december 1935, overleden Wijnandsrade 30 juli 2021, zoon van G. van de Wouw en M. Coumans.
  van der wouw van wersch
  1965

  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

 2. Leonard Johannes Andreas (Leo) van Wersch, volgt 11zr.
 3. Lodewijk Hubert Gerard (Loek) van Wersch, volgt 11zs.
 4. Gerard Jozef Hendrik (Ger) van Wersch, geboren 8 mei 1940, overleden Kerkrade 5 maart 1992, 51 jaar oud.
  Ger is lang bedlegerig geweest. Op zijn bidprentje stond onder meer dat hij een grote verbijsterende levenswil heeft getoond. Ondanks zijn handicap hielp hij toch anderen waar hij kon. Hij schreef mooie gedichten.
 5. Therese Johanna Maria (Resy) van Wersch trouwde Pierre
  pierre stegen
  Pierre Stegen

  Stegen, geboren Maastricht 17 juli 1935, overleden Maastricht 11 november 2020.
  Hij was meester-patissier in Maastricht en ook 12,5 jaar lang voorzitter van de Wieker Fanfare. Verder was hij voorzitter van het zangkoor Wieker Eindrach, voorzitter ondernemingsverenigingen Maartenspoort en Wyck promotie en raadslid voor de VVD in Maastricht,

 6. Hendrik Christiaan Paul Maria (Henk) van Wersch, volgt 11zt.
 7. Frans Leonard Joseph (Frans) van Wersch, volgt 11zu.
 8. Theodoor Joseph Maria (Theo) van Wersch.
 9. Leonie Johanna Maria van Wersch,  was getrouwd met Sian Atmadinata.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 10. Paul Joseph Maria van Wersch, volgt 11zv.
 11. Hubert Willem Maria (Hub) van Wersch, volgt 11zw.
 12. Ferdinand Joseph Maria (Fer) van Wersch, geboren 25 januari 1950, overleden Kerkrade 27 maart 2005.

K.10zb. Joseph Willem (Juupke) van Wersch, zoon van 9o, geboren Kerkrade 24 mei 1896, overleden Kerkrade 4 januari 1968, aannemer, trouwde 20 juli 1922 Anna Catharina Nijsters, geboren  Kerkrade 20 maart 1896, overleden 14 februari 1967.

1922: Hij was voor zijn huwelijk al aannemer. Vandaar dat hij de schade aan huizen moest vaststellen die veroorzaakt was als gevolg van de mijn activiteiten zoals verzakkingen.
Zij woonden aan de Einderstraat 76 in Kerkrade. Later verkocht hij dit huis en bouwde een nieuw huis in de Stationstraat in Kerkrade. 

1927: Ook hij bezat een stukje grond dat hij aan de Staat moest verkopen zodat de spoorlijn Schaesberg over Kerkrade naar Spekholzerheide gelegd kon worden.
1933: In 1933 hadden zij telefoonnummer 113. Tussen 1938-1950 was dat 2234 geworden.
Juupke was ook Hoofdopzichter Ondergronds op de Domaniale Mijn in Kerkrade.
In het Handelsregister van 1933 staat dat hij de zaak per 1 september 1933 overdraagt aan  P. Hoogendijk. De nieuwe naam wordt P. Hoogendijk v.h. J.W. van Wersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jozefina Mathilde (Fini) van Wersch, geboren 20 mei 1923, ongehuwd overleden Kerkrade 26 juli 2009.
 2. Maria Anna van Wersch, geboren 30 november 1924, overleden 23 januari 1926.
 3. Johannes Gerardus (Jan) van Wersch, volgt 11zx.
 4. Jozef Cornelis Gerardus (Sjef) van Wersch, volgt 11zy.
 5. Anna Maria Hubertina Gerarda (Enny) van Wersch trouwde Jan Eurlings, geboren Voerendaal september 1925, overleden Kerkrade 1 november 1969.
  1985
  1985

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

 6. Leo Jozef Gerardus van Wersch, geboren 14 juni 1932, overleden 9 februari 1933.
 7. Elisabeth Maria Theresia (Els) van Wersch trouwde Arnoldus Gerardus (Nout) Hendriks, geboren Heerlen 22 augustus 1931, overleden Heerlen 30 oktober 2009, zoon van Jan Hendriks en Maria Kleynen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 8. Willem Jozef (Wiel Vanwersch), geboren 9 oktober 1937, volgt 11zz. 

K.10zc. Herman Joseph Vanwersch, van Wersch, zoon van 9p, geboren 31 augustus 1895, onverwachts overleden Kerkrade 23 november 1973, 78 jaar, boekhouder, trouwde Laurensberg 30 juli 1936 Martha Hesse, geboren Dortmund 7 november 1905, overleden Kerkrade 27 september 1993, dochter van Ferdinand Hesse en Maria Theresia Borgmeier.

1928: In augustus 1928 werd tijdens de voetbal wedstrijd Bleijerheide – Helmond de scheidsrechter zeer ernstig mishandeld.  Het hoofdbestuur van de bond schorste toen voor een jaar het voltallige bestuur van de voerbalclub van Beijerheide, waaronder H. van Wersch, wegens het als Bestuurslid van Bleijerheide niet nemen van beschermende maatregelen tegenover de scheidsrechter bij de op 13 mei 1928 gespeelde wedstrijd.
1936: Bij hun huwelijk was een van de getuigen Anna Catharina van Wersch, zus van de bruidegom. Herman tekende de akte met H vanwersch en zijn zus met A.C. van Wersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Herman Jozef Mathias van Wersch, volgt 11zza.
 2. Mathias (Thijs) Alfred Anthonius Maria van Wersch.
  Hij verhuisde naar Amerika waar hij in 1978 in Californië tot Amerikaan werd genaturaliseerd. Hij veranderde zijn naam in Steve Math. van Wersch.

K.10zd. Karel van Wersch, zoon van 9p,  geboren 22 augustus 1900, overleden 3 juni 1970, trouwde 17 oktober 1934 Walburga Maria Anna Maier, geboren Eichendorf (D) 10 september 1912, overleden 2009, dochter van Albert Maier en Maria Anna Seiter.
1946: Op 13 juni 1946 vierde hij zijn 25 jarige jubileum op de Domaniale Mijn Maatschappij als bureaubeambte. Zijn werknummer was 7850. Karel was 21 toen hij begon te werken en stopte met zijn werk op 1 september 1965;  hij was toen 65 en had 44 jaar bij één baas gewerkt.
1954: In 1954 won hij een prijs van ƒ 25,- voor een van de best onderhouden voortuinen van Kerkrade. Er deden 33 mensen mee.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Agnes Ursula (Ulla) van Wersch.
 2. Suzanne Elisabeth Anna van Wersch, trouwde Johan Galama, overleden 6 februari 2001.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Karola M.C. (Carla) van Wersch,  beeldhouwster, trouwde 1: Ad Hanneman, trouwde 2: Peter van Houte, trouwde 3: Chris Grinwis.
  Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Bernhard Ursula Karel (Bernard) van Wersch, volgt 11zzb.  
Alhena
SS Alhena

K.10ze. Nicolaas Matheus (Nico) van Wersch, zoon van 9e, geboren 31 mei 1903, overleden Kerkrade 22 augustus 1989, trouwde Kerkrade 8 mei 1930 Maria Baggen, geboren Kohlscheid (D) 30 september 1905, overleden tijdens haar vakantie in Schluchsee (D) 19 juli 1985, dochter van Johannes Baggen en Katharina Arnoldi.

1925: In 1925 kwam Nicolaas aan in Buenos Aires na een lange zeereis aan boord van de Alhena. Hij was 21 jaar. Waarschijnlijk betaalde hij die overtocht uit de erfenis van zijn vader die in 1924 overleden was. Hij reisde namelijk 1e klas. Volgens de passagierslijst zei hij knecht te zijn.
1927: In 1903 tekende hij, als getuige, de oprichtingsakte van de Cooperatieve Boerenleen- Spaar- en Voorschotbank in Kerkrade. Hij was boekhouder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hans van Wersch, geboren Aken 2 juni 1932, overleden Kerkrade 19 maart 1933.
 2. Hermann Johann (Hans) van Wersch, geboren Aken 9 maart 1934, overleden Hurth Efferen (D) 30 maart 2004, trouwde 1: Kerkrade 2 juni 1960 Anna Catharina Henrica (Ketie) Drengenburg – Derix, geboren Kerkrade 17 juli 1927, overleden Kerkrade 6 juli 1973. Trouwde 2: Wurselen (D) Maria Ingrid Krause, geboren Falkenstein (D) 18 december 1945.
 3. Els van Wersch trouwde Heinz Meermann.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Marlene van Wersch trouwde Jozef Meermann, geboren Kerkrade 7 september 1933, overleden Kerkrade 17 december 2005.
  De Duitse verzoeker Jozef Meermann. genoemd in artikel 1,onder 9, is hier te lande geboren en getogen en onderscheidt zich niet van een geboren Nederlander. Als mijnwerker heeft hij genoegzame inkomsten.(Bron: Memorie van Toelichting, ondertekend door de Minister van Justitie Sam Kalden. In 1957 kreeg hij de hoedanigheid van Nederlander toegewezen.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

K.10zf.  Leonard van Wersch (Vanwersch), zoon van 9r. geboren Sint Jans-Molenbeek 19 mei 1894, overleden Brussel 5 januari 1972, trouwde Juliette Maria Vincke (zij is de zus van Marie Louise Vincke die met zijn broer Joseph, hieronder, trouwde), geboren Sint Josse ten Noode (B) 13 november 1895, overleden Charleroi 28 mei 1979,  dochter van Emile Fidele Vincke en Louise Marie Demeester.

1913: Hij was mecanicien en woonde Jette Saint Pierre, Rue des fabriques 56.
1915: Zij wonen Sint-Jans-Molenbeek, Rue de l’Interdant 87 (in 1919 idem). Hij was 1,68 meter en had bruin haar, Hij tekende met
Van Wersch L.
1924: Op 1 juli 1924 vertrok hij met de SS. Carnarvon Castle vanuit Southampton naar Congo. Hier was hij mecanicien bij Texaf, een textielfabriek. Hij voer 3e klasse en was 33 jaar.
1927: In 1927 vertrok hij uit Engeland naar Zuid-Afrika met de Carmarthenshire.
1928: Hij kwam met de Armadale Castle op 7 mei 1928 (34 jaar oud) aan in Southampton vanuit Durban in Zuid Afrika, afkomstig uit Congo en was mecanicien.
Mei 1930: Zij woonden Avenue Houba in
Laeken (tegenwoordig Avenue Houba de Strooper, Brussel). Het gezin ging daarna weer van mei 1930 tot april 1931 naar Belgisch Congo.

1944: Hij werd tussen 29 december 1944 en 10 maart 1945 in het ziekenhuis van Bonn behandeld. Hij woonde Klemens Auguststrasse 20, Bonn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubert Vanwersch, geboren Sint-Jans-Molenbeek  22 maart 1917, volgt 11zzc.
 2. Albert Vanwersch, geboren 27 januari 1919, jong overleden.
 3. Maria Vanwersch, geboren 30 maart 1920, ongehuwd overleden Charleroi 1 april 1989.
vincke
Marie Louise Vincke

K.10zg. Joseph van Wersch / Vanwersch, zoon van 9r, geboren Sint-Jans-Molenbeek 15 juli 1897, overleden Sint-Jans-Molenbeek 23 oktober 1979, trouwde Sint-Jans-Molenbeek 19 april 1919 Maria Louise Vincke, geboren Sint-Joost-ten-Node 5 juli 1897, overleden 30 januari 1979, dochter van Emile Fidele Vincke en Louise Maria Demeester.

 Zijn broer trouwde met de zus van Marie Louise Vincke.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Louise Henriette (Louisette) van Wersch, geboren 31 mei 1922, overleden 9 juni 1972, trouwde Raymond Degand.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

K.11. Egidius (Giel) Vanwersch, zoon van 10, geboren Vaals 24 augustus 1919, overleden Delft 21 september 1992, trouwde Voorburg  4 december 1943 Hendrika ter Hart / Henny ’t Hart, geboren Den Haag 16 juni 1916, overleden Delft 14 februari 1993, dochter van Adrianus ter Hart en Hendrikje de Lange.

Egidius was gevangenisbewaarder in Den Haag.

Uit dit huwelijk werd geboren.

 1. Raymond Alfons Peter Vanwersch, volgt 12.

K.11a. Hubert Willem Vanwersch, zoon van 10, geboren Vaals 19 april 1931, overleden Moresnet 25 juli 2004, trouwde 27 oktober 1951 Arnolda van Oosterhout, overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marjo Vanwersch trouwde Hans Stollman, zoon van Jacob Stollman en Sybilla Mertens.
  Zij hadden het restaurant Op de Born in Gemmenich
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Marita Vanwersch trouwde Egid Hensgens, zoon van Egidius Hensgens en Maria Elisabeth Vanwersch.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.11a-1. Peter Willem Vanwersch, zoon van 10, geboren Heerlen 8 augustus 1932. overleden Heerlen 29 december 2010, trouwde Hubertina Grün.
Hij was met zijn broer Johan mijnwerker op de mijn Romsée (B). Volgens de persoonskaart van de Belgische mijnen werkte hij van febr 49 tot mei 1952 op de mijn Hasard in Cheratte en op de mijn Micheroux in Soumange. Op deze laatste mijn was hij ook van febr tot mei 1954. In mei 1954 ging hij naar de mijn in Romsée tot 16 aug 1955. Toen vertrok hij om op 13 september 1955 1,5 maand op deze mijn te werken. Hij was toen 23 jaar. En begon te werken toen hij 16 was. Hij verliet Romsée in oktober 1955.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Egon Peter Vanwersch, geboren circa  november 1959, overleden 6 april 1959, zes maanden oud, in de Seffenterstraat 12a. Vader was chauffeur.
willy-vanwersch-70
bron: Personeelsblad van Wiertz Personeelsdiensten

K.11b. Egidius Josef Willem (Willy) Vanwersch, zoon van 10, trouwde Aken Maria Breier, dochter van Kornelius Breier en Gertrud Dufern.

In zijn mijnwerkersleven woonde hij Seffenterstraat 12a in Vaals. Hij was sinds 1 januari 1955 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot zijn afscheid op 1 februari 1956. Hij zat op Ondergrondse Vakschool (OVS) van de Staatsmijn Wilhelmina (Wa 6157 OVS). Hij was 14 jaar. Op de ledenlijst stond hij beschreven als W.E.J. van Wersch.
Na de OVS begon hij als Chef Controle en Verpakking bij de Naaldenfabriek Muva waar hij in 1970 mee stopte. Daarna, tot zijn vervroegd pensioen was hij dertig jaar werkzaam bij Dutch Finishing in Kerkrade, een textielbedrijf. De laatste jaren was hij daar personeelschef.
In zijn jonge jaren werd hij Manni genoemd, omdat hij de jongste van het gezin was. Manni is afgeleid van mannetje.
Hij zat met zijn broer Piet in de mandolineclub Edelweiss in Vaals. Een keer werd hij gevraagd om in Aken bij de plaatselijke club mee te spelen. Hij bleef in Aken hangen en ontmoette zijn vrouw. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Birgit Gertrud Peter Vanwersch trouwde Ruud Frenken, zoon van Ber Frenken en An Kuepers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Ralph Kornel Margaretha Vanwersch, volgt 12a. 
Ankie, Mirjam en Wiel in 2012

K.11bb. Willem Joseph (Wiel) van Wersch, zoon van 10a, was getrouwd met Catharina Godschalk, dochter van Piet Godschalk en NN.

1954: 14 jaar oud begon hij met werken. Hij was 11 toen zijn vader overleed. Wiel begon bij de Neva (Nederlandse Machine- en Apparatenfabriek) in Vaals als lasser. Hij verdiende ƒ 10 per week.
1958: 18 jaar. Hij werkte vier jaar op de steenfabriek in Welkenraedt aan de ovens. Hij verdiende ƒ 75 per week.
1962: Wiel werkte, 22 jaar oud, drie jaar ondergronds op de Staatsmijn Willem Sophia in Spekholzerheide. Zijn penningnummer was 888. Hij was sleper. Zijn aanstaande schoonvader werkte op de Sophia en die zei dat hij maar hier moest komen werken als hij meer wilde verdienen. Zijn schoonvader Piet Godschalk overleed later aan stoflongen.

1965: Na drie jaar is hij uit de mijn gegaan om in de bouw als metselaar te gaan werken.
1990: Hij werd, circa 50 jaar oud, afgekeurd vanwege zijn rug en ging vervolgens als tuinman werken. De eerste opdrachtgever was het hotel Van der Valk in Vaals.

Hij zingt erg graag. Hij is een diepe bas. Zong eerst bij de Liedertafel in Vaals en daarna bij Cecilia,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ankie Vanwersch trouwde John Winkens.
 2. Mirjam Vanwersch trouwde Crit Steins.

K.11c. Wilhelm Jozef (Wiel) van Wersch, zoon van 10b, geboren Heerlen 18 november 1925, mijnwerker, overleden Vaals 4 maart 2002, trouwde Vaals 4 november 1948 Maria Geertruida (Maria ook wel Trautje) Offermans, geboren Kerkrade 8 december 1930, overleden Kerkrade 7 augustus 1988, dochter van Johann Ludwig Offermans en Maria Bertha Houben.

1954: Hij was van januari 1954 tot en met september 1961 samen met  zijn jongste broer Arnold, mijnwerker op de mijn Romsée (B). Wilhelm was 28 toen hij begon en 35 toen hij stopte. Na zijn mijnwerkerstijd ging hij voor de krant werken. Hij bezorgde de krant, maar haalde ook het abonnementsgeld op rondom Vaals. Hij deed dat met zijn brommer. 

wiel van wersch
1968

Hij ventte in de vijftiger, zestiger jaren ijs langs de deuren en aan huis. Het ijs kwam van de groothandel. De opvatting was dat zijn ijs lekkerder was dan dat van de Italiaan. Mensen kwamen helemaal uit Lemiers om hier ijs te halen. Ook zoon Piet verkocht in zijn jongere jaren ijs. Wiel deed in de vijftiger jaren aan fietsen/brommer verhuur voor de toeristen. Als je het Drielandenpunt omhoog gaat, dan in de eerste bocht links, daar staat nog steeds het huis.

carnaval-vaals

Foto: De Vaalser familie Vanwersch, waarvan sommigen hun achternaam als van Wersch zijn gaan schrijven.
vlnr: Arnold Vanwersch (1901-1992), de achterste jongen met hoed is Loek van Wersch (1950-2009) met daarvoor zijn broer Mathieu van Wersch, kleinzonen van Arnold en van oma Maria Bulles (1897-1964) die daarnaast staat. Vervolgens komen zoon Wiel Vanwersch (1925-2002), zijn vrouw Trautje Offermans (1930-1988) en als laatste zoon Arnold van Wersch (1934-1990).
Op de koffer van (groot)vader staat Apoetheke.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Bertha Catharina (Mia) van Wersch, geboren Vaals 18 september 1949, overleden Heerlen 11 februari 2013,  trouwde 1: Huub N.N,  trouwde 2: Jan van den Berg.
 2. Johan Lodewijk (werd in het begin Johan genoemd en later Loek), geboren Vaals 7 oktober 1950, overleden 11 juli 2009, trouwde1: Marie José Keunkels, trouwde 2: Monique Heinrichs
  Loek en Monique hadden het café restaurant de Luifel en Brasserie La Plaza in Brunssum.
 3. N.N. levenloos geboren Kerkrade 7 november 1952.
 4. Mathieu Bertha Willem van Wersch (Math), volgt 12b. 
 5. N.N. geboren Vaals 27 juli 1955, levenloos geboren 27 juli 1955.
  De overlijdensakte tekende vader met W J van Wersch.
 6. Peter Willem van Wersch (Piet) , volgt 12c. 
 7. Elisabeth Johannes Helene Petronella (Lies) Vanwersch, geboren Vaals 19 oktober 1957, overleden Vaals 14 april 2017, trouwde 1: Karl Heinz Lamberts, trouwde 2: Math Johannes Wilhelmus Peters.
  Uit dit eerste huwelijk werd één kind geboren.
 8. Josephina Maria (José) Vanwersch, trouwde Peter Engels
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 9. Wilhelm Jozef (Wiel) van Wersch, volgt 12d. 
 10. Hesther Antonia (Hetty) van Wersch trouwde Hans Heijenrath.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 11. Eugenius Jozef Elisabeth (Eugene) van Wersch, volgt 12e.
 12. Anna Barbara Addy (Anja) van Wersch trouwde Hans Janssen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.11d. Arnold Jozef van Wersch, zoon van 10b, geboren Vaals 20 augustus 1934, overleden Vaals  25 februari 1990, was gehuwd met Anna Hubertina (Anny) Rothbauer, dochter van Adolf Rothbauer en Anna Maria Catharina Neissen.

In het nieuwsblad Sankt Tolbert van de heemkundekring uit Vaals stond dat hij als 14-jarige jongen ging werken op de Luikse kolenmijn Romsée. Daarvoor waren twee redenen: veel grensarbeiders gingen daar werken omdat ze meer verdienden, maar ook omdat mensen die lid waren van de de Communistische Partij niet op de Nederlandse mijnen mochten werken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Adolf Maria Arnold van Wersch (Ad) van Wersch, geboren Heerlen, volgt 12f.
 2. Arnold Jozef Maria van Wersch, geboren Vaals, volgt 12g. 
 3. Maria Anna Francisca (Miriam) van Wersch, geboren Vaals, trouwde 1: Vaals Leslie Boonekamp, samen Michael Loewe.
  Uit het tweede samenzijn werd Malou van Wersch geboren.

K.11e. Egidius (Edy) van Wersch, zoon van 10c, geboren Vaals 13 mei 1927, overleden Maastricht 26 september 1979, trouwde Maastricht 18 augustus 1950 en voor de kerk trouwden zij op 2 juni 1951, Paulina Hollanders, geboren Maastricht 3 mei 1923, overleden 2020, dochter van Johannes Hollanders en Maria Elisabeth Huijsmans.

Zij was de verloofde van zijn broer Joseph en trouwde na diens dood in Indië met Egidius.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Elisabeth Maria Hubertina (Emily) van Wersch.
  Toen zij haar eerste communie deed, plaatsten haar ouders een advertentie in de krant. Zij bedankten iedereen die hun dochtertje had gefeliciteerd: familie, vrienden, bekenden en buren, dir. en personeel fa.. Dickhaut, H.H. Geestelijken en onderwijs van de  Mariaschool.

K.11f. Thomas van Wersch, zoon van 10d, trouwde Birgit Bauer, geboren 24 juli 1957, overleden Burtscheid 25 februari 2018.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Christien van Wersch.
 2. Anna van Wersch.

K.11g. Stephan van Wersch, zoon van 10d, trouwde Natalie Aretz.

Uit dit huwelijk werd geboren    

 1. Tom Fritz van Wersch.

K.11h. Norbert van Wersch, zoon van 10e, landmeter, trouwde Herzogenrath (D) Angelika Elfriede Kleine, kleuterleidster.

norbert-van-wersch

1957: In 1957 deed Norbert van Wersch (2) zijn eerste communie.
Van links naar rechts
1: Magaretha van Wersch (1895-1983) aangetrouwde nicht
2: Norbert zelf (1947)
3: Elisabeth van Wersch (1953), zus van Norbert
4: Therese van Wersch (1924), aangetrouwde nicht
5: Josef van Wersch (1918-2004), vader van Norbert
6: Gertrud van Wersch-Johnen (1918), moeder van Norbert
7: Gabriele van Wersch (1955), zus van Norbert

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anke van Wersch, geboren Aken 17 september 1974, overleden 2013, trouwde René Schloemer.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Jan van Wersch.

K.11ha. Michael Stephan Robert (Rob) van Wersch, zoon van 10fa,  was getrouwd met Suzanne Janssen, samen met Petra Verwolf.

Uit het huwelijk werd geboren

 1. Raoul Sebastiaan van Wersch.

  Uit het samenzijn werd geboren 
 2. Guido Marnix van Wersch. 

K.11hb. Abel Johannes Marcel (Marcel) van Wersch, zoon van 10fa,  trouwde Petra Paulina Hubertina Albertina Cörvers, dochter van Jan Albert Cörvers en Antonia van Espen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michael Albert Carina van Wersch, volgt 12ga.
 2. Kevin van Wersch samen met Franca Kusters, volgt 12gb.

K.11i. Johan Willem Jozef (Jan) Van Wersch, zoon van 10h, trouwde Lidwina Sibilla Maria (Lida) Ploemen, dochter van Hub. Ploemen en Maria Schijns.

2010: Gehaakte beestenboel
Toen ze met Kerstmis in de kerk bij Schin op Geul kwam, zag ze hem staan: een kerststal, helemaal gehaakt. Nu staat hij bovenaan het haaklijstje van mevrouw Lida vanWersch (68) uit Wijlre, die al sinds haar kostschooltijd haakt, breit en naait. Handwerken is een van haar grote passies. In de loop der jaren heeft ze een flinke verzameling patronen, naaiboekjes, handwerktijdschriften en ontwerpen opgebouwd. Toen haar kleindochter wilde leren haken, kwam ze weer veel leuke en verrassende patronen tegen, maar geen kerststal. Ze ging op zoek op internet en stuitte zo op de Amigurumi-stijl (vrij vertaald: gevuld haken). Haar kleinkinderen vonden de beestjes die oma haakte helemaal geweldig. Regelmatig wordt er dan ook een beroep op oma gedaan om deze diertjes te maken. Inmiddels zijn er al muizen, hondjes, kippen, konijnen, vogels en verschillende andere beesten ‘geboren’.
bron: Limburgs Dagblad 15 juni 2010.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Vincent Van Wersch, volgt 12h. 
 2. Hans-Peter  Van Wersch,volgt 12i.  

wiel van werschK.11j. Wiel van Wersch, zoon van 10h, trouwde Annie Nix (zijn vrouw is geen familie van K.11m).

Zij hebben het Hotel Eperhof in het Zuid-Limburgse Mechelen.
juli 2012: Voorzitter Wiel van Wersch van de Menvereniging Zuid-Limburg is onderscheiden met de zilveren bondsspeld van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mandy van Wersch trouwde Marcel Dahm.
 2. Kelly van Wersch.

K.11k.  Gerard van Wersch, zoon van 10h, trouwde Carien Huynen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Frank van Wersch.
 2. Koen van Wersch.

K.11l.  Jacobus Johannes Guillaume (Jacques) van Wersch, zoon van 10h, trouwde Rosalina Christiana Maria (Rosalie) Luijten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mirthe Josefina Maria (Mirthe) van Wersch.
 2. Jorg Catharina Alois (Jorg) van Wersch.

K.11m. Joseph Johannes Wilhelmus (Jo) van Wersch, zoon van 10h, trouwde Anita Nix, (zijn vrouw is geen familie van K.11j).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Niels van Wersch.
 2. Stijn van Wersch.

zef van wersch

K.11n. Jozef Jacobus Elizabeth (Zef) van Wersch, zoon van 10i, geboren Oirsbeek 16 december 1943, overleden Sittard 26 augustus 2002, trouwde 29 december 1972 Katarina (Kitty) Busch, geboren Millen (D).

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Krekelbergerweg 1, Oirsbeek. Dat was bij zijn ouders.
1962: Hij werd op 1 november 1962 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot dat hij op 1 november 1966 ontslagen werd wegens de komende sluiting van de mijn. Hij werkte hier sinds 3 september 1961. Hij was toen 19 jaar.
Later had hij een boekhoudkantoor / administratiekantoor. Hij begon aan de Eisenhowerstraat 280 in Sittard. In 1972 was hij verhuisd naar de Alexanderlaan in Sittard. En in 1982 aan de Nusterweg 27 in Sittard. Dat is daarna overgenomen door een accountantsbureau. Naast de bedrijfsadministratie voor verschillende bedrijven, verkocht en verhuurde hij ook namens zijn klanten diverse panden.
1977: Als Joep van Wersch was hij secretaris van de BCL, Bond van Carnavals Verenigingen in Limburg.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Tadjana Gertrude Hubertus van Wersch.

K.11o. Hubert Jozef Leonard (Leo) van Wersch, zoon van 10i, trouwde Muhlen (D) Ingrid Elisabeth  Pohlking,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roger Hubert Josef (Roger) van Wersch, volgt 12j.
 2. Verena Anna Frieda (Verena) van Wersch.

K.11p. Hubert Jozef Maria  (Hub) van Wersch, zoon van 10i, trouwde Catharina Johanna Theodora Maria (Kitty) Wolfs, dochter van Herman Wolfs en Mia Zilvertand.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Remigius Hubert Marie (Rim) van Wersch.
 2. Lea Johanna Hendrika (Lea) van Wersch.

K.11q. Peter Hubertus Jozef (Piet) van Wersch, zoon van 10i, trouwde Cornelia Maria Gerarda (Corrie) Gielkens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jordie van Wersch.
 2. Ramon van Wersch, volgt 12k.

K.11r. Gerardus Elisabeth Hubertus (Gerrie) van Wersch, zoon van 10i, trouwde Elisabeth  Maria Johanna Gerarda (Elly) Gielkens, dochter van Nic Gielkens en Bertha Bruls.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Don van Wersch.
 2. Melanie van Wersch.
 3. Rowan van Wersch.

louis van wersch

K.11s. Louis Gerarda Hubert (Louis) van Wersch, zoon van 10i,  trouwde 1: Maria Johanna Gerarda (Marion) Bus, trouwde 2: Katrien Malfait.

1990: Op het podium van de Profronde van Heerlen straalde Louis van Wersch gisteravond alsof hij de Tour had gewonnen. Dat mocht, want de 31-jarige Beekenaar was via een kranige eindsprint als winnaar tevoorschijn gekomen uit het Tip Tour Top Tien-spel van het Limburgs Dagblad. Dat leverde hem, gesecondeerd door zijn echtgenote, de eerste prijs van vijfhonderd gulden plus bloemen op, maar nog meer deugd hem de handdruk van Erik Breukink himself. :”Ik had twee geheime troeven,” glunderde Louis van Wersch, “Walter Museeuw en Erik Breukink.” Waarop Erik Breukink: “Dan heb ik het bij het goede eind gehad.”

Foto: Marcel van Hoorn.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Marlou Hubertina Johanna (Marlou) van Wersch.
 2. Reno Elisabeth Hubert (Reno) van Wersch.

K.11t. Wim van Wersch, zoon van 10j, trouwde Philomina Hubertina Maria (Mientje) Vluggen, geboren 27 mei 1950, overleden 18 december 2009.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dick van Wersch.
 2. Ruud van Wersch.

Ruud van Wersch

K.11u.  Rudolf Willem Andreas (Rudy) van Wersch, zoon van 10k, trouwde Anja Langenhuizen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dion van Wersch.
 2. Denice van Wersch.
  Beiden zijn lid van Harmonie Sint Gregorius Haanrade en spelen klarinet.

K.11v. Andrew van Wersch, zoon van 10l,. trouwde Ruth Stewart

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rachel van Wersch.
  Klik hier voor haar website.
 2. Emily van Wersch.

K.11w. Paul van Wersch, zoon van 10l, trouwde Valerie Hood.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rowan van Wersch.
 2. Solveig van Wersch.

K.11x.  Jeffrey (Jeff) van Wersch, zoon van 10l. trouwde Katrina Chwage.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Pheadra van Wersch.
 2. Genevieve van Wersch.

K.11y.  Servatius Willem Jozef Michael (Servé) van Wersch, zoon serve-van-wersch-16021962van 10m,  embryo adviseur regio zuid-west bij CR Delta (Coöperatie voor veeverbetering), trouwde Yvonne Victorina Josephina Pinckaers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joshua Willem Elizabeth Gerardus van Wersch.
 2. Benjamin Hubertus Maria Antonius van Wersch.

K.11z. Hubertus Gerardus Johannes Joseph (Huub) van Wersch, zoon van 10m, trouwde Josephina Maria Sidonia (Sydelle) Strijthaegen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Martinus Hubertus Josephina Catharina (Martijn) van Wersch.
 2. Fleur Elizabeth Petrus van Wersch.

K.11za. Joseph Maria Gerardus Vanwersch (Jo) zoon van 10n, trouwde Leonie Maria Hubertina Kruijels, dochter van Francois Joseph Hubertus Kruijels en Maria Hubertina Cremer.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Miranda Vanwersch samen met Kevin Brouwens.
  Uit het samenzijn werden twee kinderen geboren.
 2. Andy Vanwersch, volgt 12l.

K.11zb. Willem Hubert Gerardus Vanwersch (Wiel), zoon van 10n. geboren Heerlen, trouwde Simpelveld Annita Anna Maria Mathilde (Annita) Smeets, dochter van Jacobus Hubertus Maris Smeets en Anna Knops.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Danny Vanwersch.
 2. Bianca Vanwersch.

K.11zc. Hubert Vanwersch, zoon van 10o. trouwde Ella de Lomboy.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Rick Vanwersch.

K.11zd.  Alphonse Vanwersch, zoon van 10o, was getrouwd met Gertie Knops.
Alphons VanwerschIn de tachtiger jaren speelde Alphonse (Funs) Vanwersch mee in het team van Smidter Boys uit Bocholtz. Dit tafelvoetbalteam was in 1961 in café I Jen Smid in Bocholtz opgericht.  In 1978 werden zij wereldkampioen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Willy Vanwersch, volgt 12m.

Koningspaar 2004

K.11ze. Ed Vanwersch, zoon van 10o, trouwde Anny Vaessen.

Ed heeft een tentenverhuurbedrijf in Vijlen. In 2004 was hij koning van de  schutterij Sint Joseph in Vijlen (foto: schutterij-vijlen.nl).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nicole Vanwersch.
 2. Dave Vanwersch.

K.11zf. Peter Vanwersch, zoon van 10o, trouwde Lidia Bergmans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rachel Vanwersch.
 2. Rowan Vanwersch.

K.11zg. Bert Vanwersch, zoon van 10p, trouwde Anja Bergmans,

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Donna Vanwersch.

K.11zh. René Van Wersch, zoon van 10s, trouwde 1: Anne Joly, trouwde 2: Chantal  Desmet.

Uit het tweede huwelijk werden geboren

 1. Gregory Van Wersch, volgt 12n.
 2. Jennifer Van Wersch samen met Johnny Langohr.

K.11zi.  Jean Mathias Gerard (Jean) Vanwersch, zoon van 10t, trouwde Ans Hakke, geboren Maastricht 10 augustus 1947 overleden Maastricht 17 oktober 2013.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roswitha Vanwersch trouwde Charles Delnooz.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Maurice Mathias Catharina Vanwersch, volgt 12o.
 3. Natasja Vanwersch trouwde Erwin Lans.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
Romanow antiquiteiten
1975

K.11zj. Henri Joseph Gerardus (Henri) Vanwersch, zoon van 10t, was getrouwd 1: met Marina Lammerdina Polmans, samen met 2: Carla Sofia Gomes Ferro.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nadia Marina Vanwersch.
  Uit een samenzijn werd één kind geboren.
 2. Aline Nina van Wersch trouwde N.N. de Zeeuw.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Reinder Julien van Wersch.

K.11zk. Jean van Wersch, zoon van 10u, trouwde Anna Lonussen.

In 1973 was hij gemeente/jublileumprins van de Carnavalsvereniging de Ülle in Partij.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Mandy van Wersch samen met N.N,
  Uit een samenzijn werden twee kinderen geboren.

K.11zl. Gerardus Joseph Johannes (Jo) Vanwersch, zoon van 10u, trouwde Astrid Vaendel.
2001: Jo is prins van de Vooseschtoets uit Epen.. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rob Vanwersch.
 2. Sander Vanwersch, volgt 12p.

K.11zm. Harry van Wersch, zoon van 10u, trouwde Resie Oberjé.

Samen leiden zij de Hoeve Hommerich, vakantieappartementen in Gulpen.

Als we, gestuurd door onze TomTom, via een smal landweggetje de Hommerich-berg oprijden komen we aan de top uit bij Hoeve Hommerich, een monumentale boerderij. Even later maken we kennis met de eigenaar: Harrie van Wersch. De Hoeve is een typische Limburgse carré-boerderij met een gesloten binnenhof, gebouwd naar eeuwenoude traditie. Samen met zijn vrouw Resie runt Harrie er een tiental appartementen voor vakantiegangers die rust en ruimte zoeken. Resie en Harrie zijn de ouders van twee dochters .
Als jongetje van een jaar of twaalf had Harrie al duiven en was hij lid van de pdv. De Eendracht in het nabij gelegen gehucht Partij. Na een stop van ruim 20 jaar begon hij in 1994 opnieuw met de duiven. Momenteel is hij lid van de postduivenvereniging De Union uit Nijswiller. Harrie van Wersch is samen met twee broers en een zus op de boerderij geboren. Een broer van hem die in het nabij gelegen Partij woont is onlangs ook begonnen met de duivensport. 
Bron: http://www.asduivenparade.nl

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Vanity van Wersch samen met Joeri Bemelmans.
  Uit dit samenzijn werd één kind geboren.
 2. Bianca van Wersch.

K.11zn. Willem (Wiel) van Wersch,  zoon van 10v. trouwde Enny Bertrand.

Jarenlang hadden zij een drankenhandel Bertrand-Didden in Wijlre. In januari 2016 verkochten zij om gezondheidsredenen de zaak.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rik van Wersch, volgt 12q. 
 2. Hugo van Wersch trouwde Joyce Nix.

K.11zo. Erich Marie Jean van Wersch, zoon van 10x, geboren 30 september 1956, overleden 25 december 2017, was getrouwd Sandra Schilderman, dochter van Johannes Schilderman en Kitty Punte.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Max van Wersch , volgt 12r.

K.11zp. Roy van Wersch, zoon van 10y, trouwde Emmy Lambi.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Esther van Wersch.

K.11zq. Leo van Wersch, zoon van 10z, was getrouwd met  Naomie Meerking, dochter van Eric Meerking en Beverly Jordan.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Benjamin Van Wersch.
 2. Chloé van Wersch.

K.11zq-1. Franz van Wersch, zoon van 10z-1, geboren Aken 5 april 1924, overleden Bocholt (D) 24 mei 2002,  trouwde Ursula Schäfer, geboren 16 oktober 1926, overleden Bocholt 19 oktober 2010.

1945: Na de oorlog maakten de Geallieerden van het Search Bureau een lijst op. Hier stond Franz ook op vermeld.

K.11.zq-2. Alfons van Wersch / Alfons van Weersch, zoon van 10z-1, geboren 4 juli 1926, overleden Aken 29 januari 2006, boer, trouwde Marianne Radermacher.

1943: Alfons van Wersch kreeg zijn Nederlandse pas door de koninklijke Zweedse viceconsul in Aken op 7 april 1943 uitgereikt. Zijn vader was in Heerlen geboren.   Alfons werd slager en woonde Aken Hitfeld.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Karl van Weersch, volgt 12r-1.
 2. Helga van Weersch, geboren 12 augustus 1954, overleden Aken 8 maart 2019, trouwde Edgar Arens.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderren geboren.
 3. Gerda van Weersch trouwde Uwe Hollstein.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Ursula van Weersch trouwde Alfred Adolphs.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
marion van wersch
Marion van Wersch-Knepflé, in 2006 gemaakt door Herma Bovenkerk.

K.11zr. Leonard Johannes Andreas (Leo) van Wersch, zoon van 10za, trouwde M.J.H. (Marion) Knepflé, dochter van Godefridus Antonius Knepflé en Henrica van der Reijt.

Leo studeerde rechten en pharmacie in Leiden en was, voor zijn pensionering, vice president Europe van Procter & Gamble. Hij is  drager van het Grosse Ehrenzeichen für Verdienst um die Republik Oesterreich. Daarnaast is hij ook Commandeur in de Orde van Verdienste van Italië.
Leo was van 1960 tot 17 februari 1961 Praeses van de Leidse Rooms Katholieke Studentenvereniging Sanctus Augustinus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Louis Wouter van Wersch, volgt 12s. 
 2. Sabine Mici van Wersch trouwde Nijefurd (Friesland) Xander Sandell.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 3. Sandra Leonne van Wersch studeerde rechten in Leiden, trouwde Loosdrecht mr. Alexander Philip, baron van Boetzelaer.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

K.11zs. Lodewijk Hubert Gerard (Loek) van Wersch, zoon van 10za, apotheker, was getrouwd met Anna Maria Petronella ( Mici) Sivirsky, dochter van Antal Sivirsky en Geertruida Bollen.

1973: Anna Maria Sivirsky werd benoemd in de gemeenteraad van Kerkrade. Zij was advocaat en procureur.

Net als zijn vader was hij apotheker in Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. margit
  Margit

  Margit Geertruida Cornelia (Margit) van Wersch, geboren 24 september 1968, overleden Kerkrade 27 april 1994,  25 jaar oud, lerares basisonderwijs, ongehuwd.

 2. Claudia Maria van Wersch, huisarts, trouwde Cornelis Hendrikus (Chiel) Ruitenbeek, zoon van Cornelis Hendrikus Ruitenbeek en Petra Ariëtte van der Toorn.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Lodewijk van Wersch, volgt 12t. 

K.11zt. Hendrik Christiaan Paul Maria (Henk) van Wersch, zoon van 10za,  trouwde Wilma Schrijen.

Henks vader had in Kerkrade een apotheek annex brillenzaak. De apotheek werd door Loek, de broer van Henk overgenomen, terwijl Henk verder ging met de optiekzaak. Sinds 2010 wordt de zaak door hun dochter Judith geleid. De derde generatie. 
Henk zat tussen 1973 -2009 in het bestuur van Roda JC. In 1989 werd hij door Roda JC benoemd tot lid van verdienste .Hij kreeg ook de zilveren bondsspeld.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Olaf Reinier Lodewijk Nicolaas van Wersch volgt 12u.
 2. Judith Leonie Wilhelmina Maria van Wersch, opticien Kerkrade (derde generatie) trouwde Sven Engels.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Lars Lodewijk Christiaan Hendrik van Wersch, volgt 12v. 

K.11zu. Frans Leonard Joseph (Frans) van Wersch, advocaat en procureur, zoon van 10za, trouwde Margriet van der Spek, arts, dochter van Petrus van der Spek en H Wagenaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willemijn van Wersch trouwde Axel Groothuis.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Nico van Wersch, volgt 12w. 
 3. Carolien van Wersch trouwde Alex Gadella, zoon van Dick Gadella en Dorry Peek.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.11zv. Paul Joseph Maria van Wersch, zoon van 10za, doctor rechtsgeleerdheid, trouwde Trude Giezeman.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mijke Mathilde van Wersch trouwde Martijn Vankan, zoon van Leonard Joseph Antoon Eduard Leon Vankan en Anna Johanna Maria Raijmakers.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Niels Martijn van Wersch,volgt 12x.
 3. Stan Francois van Wersch, volgt 12y.   

K.11zw. Hubert Willem Maria (Hub) van Wersch, zoon van 10za, trouwde Anju Marathe.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Vibhishan Lodewijk Johannes, (Vibhi) van Wersch.
 2. Thomas Romero (Tom) van Wersch.
 3. Prema Maria (Prema) van Wersch.

jan van wersch rolducK.11zx. Johannes Gerardus (Jan) van Wersch, zoon van 10zb, geboren Kerkrade 26 augustus 1926, overleden Heerlen 15 januari 2013, trouwde Maastricht Maria  (Mieke) Smits, geboren Someren 10 december 1932, overleden Heerlen 30 april 2016.

1938-1946: Hij volgde eerst op Rolduc de HBS en stapte daarna hier over op het gymnasium waar hij in 1946 slaagde. (Foto: Jan staat op de tweede rij, helemaal rechts.)

1949: Slaagde voor zijn kandidaatsexamen rechten aan de universiteit van Nijmegen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Jeanne van Wersch.
 2. Roger van Wersch.

jos-van-wersch

K.11zy. Jozef Cornelis Gerardus (Sjef) van Wersch, zoon van 10zb, geboren Kerkrade 17 december 1927, overleden 54 jaar oud Kerkrade 11 april 1982, trouwde José Gubbels, dochter van Joannes Theodorus Gubbels en Maria Hubertina Crombags.

Hij was aannemer net als zijn vader, 
1981: In 1981 deed hij zijn bedrijf wegens ziekte van de hand. Negen maanden later overleed hij. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Angele Hubertina Wilhelmina van Wersch trouwde 1:  Huub. E. Strolenberg, trouwde 2:. Ed Gubbels.
  Uit een huwelijk werd één kind geboren.
 2. Leon Catharina Johannes van Wersch.
 3. Wim Jozef van Wersch, volgt 12z. 

K.11zz. Willem Jozef (Wiel) Vanwersch, zoon van 10zb, geboren 9 oktober 1937, overleden 14 maart 1982, trouwde Marie-Loiuse (Wies) Paulussen, geboren Landgraaf, dochter van Guillaume Paulussen en Elisabeth Vrancken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. René Willem Vanwersch, volgt 12za.
 2. Conrad  Guillaume (Koen) Vanwersch, volgt 12zb.
 3. Lucia Maria (Lucille) Vanwersch, trouwde Thei Iding.
Thijs van Wersch
1963

K.11zza. Herman Jozef Mathias van Wersch, zoon van 10zc, trouwde Elisabeth Maria Reinilda (Elsemieke) Ypma.

1963: Nadat hij aan de universiteit zijn doctoraal Sociale Geografie had behaald ging hij naar Amerika. Na het afstuderen (master) aan de universiteit van Chicago, en postdoctorale studies aan de universiteit van Minnesota, (Ph.d in landbouw economie) promoveerde hij daar in 1969. Hij werd assistent professor aan de universiteit van Minnesota. Daarna beleidsaviseur bij het Ministerie van Landbouw, Tunesie; econoom, plaatsvervangend afdelingshoofd, portfolio manager bij de Wereldbank (1972- 1999). 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michiel Alexander van Wersch, volgt 12zc.
 2. Monique Martha van Wersch trouwde Stephen Mbat.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.11zzb. Bernhard Ursula Karel (Bernard) van Wersch, zoon van 10zd, was getrouwd met Jeannette Bisseroux.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jimmy Thomas van Wersch.
 2. Yuri Niek van Wersch.
hubert-vanwersch
scannen0016
1924: Hubert en zijn jongere broer Albert, die kort hierna overleed.
K.11zzc. Hubert Vanwersch, zoon van 10zf, geboren Sint-Jans-Molenbeek 22 maart 1917, overleden Cayeux sur Mer (F) 29 juni 1993, architect, trouwde 1 juni 1950 Denise Girard, geboren Parijs 22 oktober 1916.

Opvallend is dat de naam Vanwersch nu aan elkaar geschreven werd, terwijl in de kopie van de geboorteakte van Hendrik: Van Wersch staat. Echter op andere aktes staat het weer aan elkaar. In de vijftiger jaren woonden zij in Brussel. Hij stond te boek als Architect Urban aan de Avenue Jean Baptiste Depaire 25, zijn vrouw was coupeuse diplomée. 1958: H. Vanwersch; architect. Urbain,  Rue Eugene Desmedi 14 en M.J. Van Wersche, coupeuse dipl. Avenue J.B. Depaire 25. 1960: H. Van Wersch, architect, Avenue Aug Vermeylen 41. 1960: H. Vanwersch, architect urbain, Rue Eugene Desmedi 14. 1960: M.J. Van Wersche, coupeuse J.B. Depaire 23. 1965-1968: H. Van Wersch, architect, Ave Vermeylen 41 (niet in 1969). 1974: Op zijn identiteitskaart staat Eerstaanwezend Architect. Hij woonde in Evere.

Uit dit huwelijk werden geboren
 1. Jean Vanwersch, geboren en overleden  in het Brussels ziekenhuis.
 2. Marie-France (France) Vanwersch, lerares kunst, samen met Eddy Lycops.
 3. Dominique Marie (Nick) Vanwersch. Zij kreeg Thibault Vanwersch.
 4. Jean-Marie (Jean) Vanwersch.

K.12. Raymond Alfons Peter Vanwersch, zoon van 11, trouwde 1: Anneke Haring, was getrouwd met  2: Ingrid Phillipsen.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Richard Johan Hendrik Vanwersch, volgt 13.
 2. Patrick Raymond Vanwersch, volgt 13a.
 3. Nancy Elisabeth Vanwersch trouwde Danny van Puffelen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 4. Stan Vanwersch.
 5. Iris Raymonde Ingrid Stancy Vanwersch.

K.12a. Ralph Kornel Margaretha Vanwersch, zoon van 11b,  trouwde Priscilla Vroomen, dochter van Nico en Marjo Vroomen.

Klik voor zijn bedrijfswebsite.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Milan Vanwersch.
 2. Romar Vanwersch.
mathieu vanwersch
1977

K.12b. Matthieu Maria Bertha Willem (Math) Vanwersch, zoon van 11c, geboren Vaals 17 april 1954, overleden Vaals 23 oktober 2018,  trouwde Regina Cremerius, geboren Aken 13 juni 1957, overleden 27 december 2007.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sandra van Wersch trouwde Jeroen Beckers.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Simone Vanwersch trouwde Eduard Stefan (Stef) Brugs.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

K.12c. Peter Willem (Piet) van Wersch, zoon van 11c, trouwde Diana Helena Martina van Engelen, dochter van Harry van Engelen en Emmy Lemmens, trouwde 2: Jolanda van Schaik.

In de zeventiger jaren verkocht Piet ijs aan huis. Sinds 2001 heeft hij een schoonmaakbedrijf in Vaals.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Miranda van Wersch trouwde Marc Steins, zoon van Jo Steins en Annie Valkenburg.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren.
 2. Nancy van Wersch.
  Zij kreeg Valentino van Wersch.
 3. Samantha van Wersch.
 4. Stephanie van Wersch samen met Bert Gijzen.
  Uit dit samenzijn werd één kind geboren.

K.12d.  Wilhelm Jozef (Wiel) van Wersch, zoon van 11c, trouwde Marie Louise Hendriks.

2017: Marie-Louise werd op 4-jarige leeftijd lid van turnvereniging Wilhelmina. In de loop der jaren grossierde zij in vele titels op provinciaal en nationaal niveau. Vanaf 1993 is zij jeugdleidster bij Wilhelmina en geeft zij met plezier les aan de kleuters. Zij heeft ook vele jaren deel uitgemaakt van de Jeugdraad waar zij de handjes uit de mouwen stak in het belang van de Wilhelmina jeugd. Tot op de dag van vandaag staat zij de jeugdraad met raad en daad bij.
bron: Troebadoer 9 mei 2017

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dennis van Wersch, volgt 13b
 2. Rob van Wersch.
  Net als zijn moeder is Rob sinds zijn vierde actief bij Wilhelmina.

K.12e.  Eugenius Jozef Elisabeth (Eugene) van Wersch, zoon van 11c, trouwde 1: Gonnie Milder, samen met 2: Angelique von den Hoff.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Natasja van Wersch.
  Zij kreeg Kayn van Wersch.

  Uit het tweede samenzijn werden geboren.
 2. Shenico von den Hoff.
 3. Shanya von den Hoff.

K.12f. Adolf Maria Arnold  (Ad) van Wersch zoon van 11d, trouwde Nuth Hubertus Cornelius Leonardus Emile (Emile) Berger, geboren Ubach over Worms, zoon van Emile Berger en Mechtildis Wilhelmina Maria Michiel Hekkens.

K.12g. Arnold Jozef Maria van Wersch, zoon van 11d,  samenwonend met Margret Buskens.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Nina van Wersch geboren Delft 4 december 1990, overleden Horst 15 maart 2007 (16 jaar oud).
 2. Freya van Wersch.
 3. Max van Wersch.

K.12ga. Michael Albert Carina van Wersch, zoon van 11hb,  trouwde Nicola Philomena Leonie Engelen (Nicolle), dochter van Heinrich Hubert Engelen en Maria Gerarda Francisca Peters.
Klik hier voor zijn website over orthopedische schoenmakerij.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Marny van Wersch.

K.12gbKevin van Wersch, zoon van 11hb, samen met Franca Kusters.

Uit het samenzijn werden geboren

 1. Djarno van Wersch.
 2. Djaylee van Wersch.

K.12h. Vincent Jan Willem Van Wersch, zoon van 11i, trouwde Joan Oosterhof.

Klik voor zijn bedrijfswebsite.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Tom Van Wersch.
 2. Anna Van Wersch.

K.12i. Hans-Peter Martin Van Wersch, zoon van 11i, samenwonend met Claartje Boskman.

Uit het samenzijn werd geboren

 1. Julia Van Wersch.
 2. David Van Wersch.

K.12j.  Roger Hubert Josef (Roger) van Wersch, zoon van 11o, trouwde Yvonne Annette Grote.

Zij hadden al

 1. Ludwig Anfried van Wersch.

K.12k. Ramon van Wersch, zoon van 11q, trouwde Bianca Nieling.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Lenn van Wersch.

K.12l. Andy Vanwersch samen met Babs Bergmans

Uit het samenzijn werden geboren

 1. Yente Vanwersch.
 2. Vieve Vanwersch.

K.12m. Willy Vanwersch, zoon van 11zd, trouwde Elke Geilenkirchen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Rodin Vanwersch.

K.12n. Gregory (Greg) Van Wersch, samen met Cindy Emonts, dochter van Etienne Emonts en Marie-Rose Sisterman.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Manon Van Wersch

K.12o. Maurice Mathias Catharina Vanwersch, zoon van 11zi, trouwde Monique Driessen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maud Vanwersch.
 2. Sophie Vanwersch.

K.12p. Sander Vanwersch, zoon van 11zl,  samen met Nadine Sluysmans.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Esmee Vanwersch.
 2. Lieke Vanwersch.

K.12q. Rik van Wersch, zoon van 11zn, trouwde Jennifer Jacobi, dochter van Wiel Jacobi  en Marianne Esser.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. (Suus) Wilhelmina Marianne Anna van Wersch.
 2. Niek van Wersch.

K.12r. Max van Wersch, zoon van K.11zo, samen met Janou Gelissen.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Maxim Jean Lex van Wersch.
 2. Jules Ilana Michelle van Wersch.

K.12r-1. Karl van Weersch, zoon van 11zq-1, trouwde Karin Horstmann.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kerstin van Weersch.
 2. Claudia van Weersch.

K.12s. Louis Wouter van Wersch, zoon van 11zr, drs. economie, trouwde Lorraine Marie Simone Edith Donon.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Olivia Marie van Wersch.
 2. Valentin Leonard Jean Claude van Wersch.
 3. Eugenie Françoise Marion van Wersch.

K.12t. Lodewijk van Wersch, consultant, zoon van 11zs,  trouwde Sue Preenen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Philippe Lodewijk Paul (Philip) van Wersch.
 2. Simon Lee Margit (Simon) van Wersch.
 3. Julie Mici van Wersch.

K.12u. Olaf Reinier Lodewijk Nicolaas van Wersch , zoon van 11zt, trouwde Britt Smeets.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Benthe van Wersch.
 2. Jindra van Wersch.

K.12v. Lars Lodewijk Christiaan Hendrik van Wersch, zoon van 11zt,  trouwde Jacqueline Kokx.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Damian van Wersch.

K.12w. Nico van Wersch. zoon van 11zu, trouwde Marielle van Benten.

Klik voor zijn bedrijfswebsite.

 Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sebastian Lennert  van Wersch.
 2. Fleur Isabelle van Wersch.

K.12x. Niels Martijn van Wersch, zoon van 11zv, samen met Birgit Anthonio.

2002: Mr. N.M. van Wersch studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht, met als afstudeerrichtingen Strafrecht en Internationaal recht. Na zijn studie werkte hij vanaf 2002 als gerechtssecretaris op de rechtbank te Amsterdam.

2004: In februari 2004 werd hij beëdigd als advocaat en trad hij in dienst bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten te Amsterdam. 2009: In september 2009 maakte hij de overstap naar Meijers Canatan Advocaten. 
Niels is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Hij houdt zich in het bijzonder bezig met algemeen en internationaal stafrecht, uitlevering en overlevering. 

Klik voor de bedrijfswebsite.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Nika Noël Anthonio, hij draagt zijn moeders achternaam.

K.12y. Stan van Wersch, zoon van 11zv, samen met Marije Roerig.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Belen Julie van Wersch.

K.12z. Wim Jozef Vanwersch, zoon van 11zy, trouwde Xandra Honings.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Brad Vanwersch.
  2009: Jeugdprins Landgraaf. 

K.12za. René Willem Vanwersch, zoon van 11zz, trouwde Borja Castello Castillo.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Wito Vanwersch.

K.12zb. Conrad Guillaume (Koen) Vanwersch, zoon van 11zz, trouwde Dieuwertje Crasborn.

1994: Koen Vanwersch en Dieuwertje Crasborn uit Kerkrade en Reuver wonen en werken sinds juni van dit jaar in het Trinity Hospital in Malawi. Koen en Dieuwertje studeerden beiden aan de universiteit van Limburg. Koen is arts en werkt in het 200 tellende ziekenhuis. Dieuwertje is gezondheidsvoorlichtster. Zij organiseert de gezondheidsactiviteiten buiten het ziekenhuis op dorpsniveau. Het Land van Weert organiseert samen met Memisa deze puzzelactie. Iedereen die mee puzzelt steunt daarmee Memisa en het werk van Koen Vanwersch en Dieuwertje Crasborn.
Koen en Dieuwertje zijn geen uitzonderingen. Steeds meer Nederlanders besluiten voor korte of langere tijd in de tropen te gaan werken. Via Memisa worden deze mensen uitgezonden naar landen in Afrika en Azië op vaak afgelegen plaatsen als arts, verpleegkundige of fysiotherapeut. Ze werken samen met Memisa.
Bron: Land van Weert 21 december 1994.

2002: Drie weken geleden werd huisarts K. Vanwersch uit Venlo op zondagmiddag met spoed gemaand naar een patiënte in Reuver met een dreigend hartinfarct. De chauffeur van zijn dienstauto gaf plankgas, het oranje zwaailicht ging aan, de politie zette halverwege de rit de achtervolging in. Hij mocht eerst zijn patiënte helpen, daarna kreeg de chauffeur een bon.
Bron: De Volkskrant 2 februari 2002.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Inez Louise Vanwersch.
 2. Camiel Luca Vanwersch.
 3. Rosa Vanwersch.

K.12zc. Michiel Alexander van Wersch, zoon van 11zza, samen met Josien Frederike van der Feltz.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Pim Jurriaan van Wersch.
 2. Saartje Anna Elisabeth van Wersch.
 3. Evi Josefien van Wersch.

K.13. Richard Johan Hendrik Vanwersch, zoon van 12, trouwde Anouk Cabout.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Noa Vanwersch.

K.13a. Patrick Raymond (Patrick)Vanwersch, zoon van 12, was getrouwd met Wendy Boomaars.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lisa Danique Vanwersch.
 2. Senna Luca Vanwersch

K.13b. Dennis van Wersch, zoon van 12d, trouwde Juanita Schmeets.

2020: Juanita is hofnar van de Carnavalsvereniging Zoefülle uit Bocholtz en volgt daar mee haar schoonmoeder op die dat 2×11 jaar was.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Roan van Wersch
 2. Jelle Van Wersch
error: