Elkenrade

Jan Willem van Weersch uit Elkenrade werd in de kerk van Eys op 16 januari 1788 gedoopt. Zijn vader was Jan van Werst en zijn moeder Maria van Can. In het jaar dat Jan Willem 19 zou worden, moest hij zich bij de militie melden om dan daadwerkelijk in dienst te gaan. Jan was toen als dagloner woonachtig in Eys waar hij bij zijn ouders woonde. Hij hoefde echter niet in dienst omdat hij de enige zoon in het gezin was… nummer 340 is door den Militie Raad Zitting gehouden hebbende te Roermond uit hoofde hij eenigen Zoon is, finaal vrijgesteld.
Hij trouwde vrij laat. Pas toen hij 34 was trouwde hij twee dagen voordat zijn zoon in 1822 geboren werd.  Dit huwelijk met Anna van den Hove was haar tweede huwelijk. Zij was eerst getrouwd geweest met Jan Kleuters jr., overleden Wijlre 4 november 1819. De moeder van Jan Kleuters jr. was Anna Catharina van Wersch getrouwd met Jan Kleuters sr. Jan Kleuters jr overleed en Anna van der Hove trouwde met Jan Willem omdat zij een kind van hem droeg. Jan Willem was dus een neef van Jan Kleuters. Hun ouders waren broer en zus.

Ondertussen was hij naar Elkenrade verhuisd waar het leven hem goed afging. Hij was geen dagloner meer, of dienstknecht, maar een landbouwer met een eigen huis en 27 stukken land verspreid over de vier windstreken van Elkenrade.
Klik op de kaart hieronder uit 1811-1830 en dan even wachten. Bij de pijl staat zijn huis.

elkenrade
bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer MIN11123C01

Deze 27 stukken land lagen in de Overste Elkenrader Sippe, aan de Elkenraderweg, aan de Wlkeraderberg, In den Vrouwendel, aan de Bronkweg, aan de Scholtissensche Hei, In de Rensberg. Het gezin woonde in het laatste huis aan de noordkant van Elkenrade. Alleen achter zijn huis had hij een grote boomgaard, de rest was bouwland voor haver, gerst en tarwe. Mais werd nergens in Limburg verbouwd.

Op de kaart hieronder zie je de huidige situatie. Ook deze pijl wijst in Elkenrade de plek aan waar zijn huis stond. Nu staan er boerenschuren.

elkenrade

Uit het huwelijk zouden nog zes kinderen volgen. Bij de geboorte van zijn eerste kind kon hij de akte niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven. Dat leerde hij pas toen hij bijna zestig was.

Jan Willem van Weersch overleed in 1859. Zijn weduwe bleef met een zoon uit haar eerste huwelijk en twee zonen uit tweede huwelijk in Elkenrade, huis nummer 135 wonen. Alle vier zijn zij landbouwers in Elkenrade. In 1896 verkocht zoon Hubert voor notaris Palmen uit Voerendaal akkergereedschappen, twee paarden, vijf stuks hoornvee, twee dragende zeugen, schuurgereedschappen, 300 kg aardappelen, richelhout, karoten, hooi, een partij kippen en al de huismeubelen, koper, tin porselein, glas en aardewerk, wegens ophouden van zijn boerderij. Zoon Herman was al in 1876 naar Ubachsberg verhuisd en later naar Klimmen waar zij de boerderij bij het Huiske konden pachten. Tegenwoordig is dat de Huiskenshof.

Klik hier voor Jan Willem van Weersch in de Simpelveldse Tak.

Een Stamgenoten website