Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

Hoofdstam
llArnold, ridder van Werstin 1215
IIChristiaan, ridder van Werstin 1263
IIIGodfried, ridder van Werstin 1263
IVGillis van Werstin 1312
VUlrick (I), jonker van Werstin 1346
VIUlrick (II), jonker van Werstin 1371
VIIJan (I), jonker van Werst+1455
Linie II  
VIIIAdam (I), jonker van Werstin 1505
Stam A  
IXWillem (I) van Werst+1514
XWillem (II) van Werst in 1530
11Hans van Werst+1622
Tak A  
H12Peter van Werst* ca 1566
+1631

 

Begin bij Peter van Werst: zie pag 233 van het boek Van Wersch, 800 Jaar.

H.12. Peter van Werst, zoon van 11, landbouwer en schepen, geboren Epen circa 1566, overleden Epen circa 1631, trouwde 1. Epen Neeske Puts, trouwde 2: Epen Teisse Engelen.

Uit dit huwelijk werden, zover bekend, in Epen geboren

 1. Jan (IIIa) van Werst, volgt 13.
 2. Catharina van Werst, geboren circa 1595, trouwde Epen Willem Snackers, zoon van Simon Snackers.
 3. Henske (Hans) van Werst, geboren circa 1600.

H.13. Jan (IIIa) van Werst, zoon van 12, landbouwer, geboren Epen circa 1590, overleden Epen in 1638, trouwde circa 1615 N.N.

Uit dit huwelijk werden, zover bekend, in Epen geboren.

 1. Jan (IVa) van Werst, volgt 14. 
 2. Agnes (Neeske) van Werst, geboren circa 1620, overleden in 1692.
 3. Claes van Werst, geboren circa 1622, trouwde N.N. volgt 14a.
 4.  Anna van Werst, geboren circa 1625.

H.14. Jan (IVa) van Werst, de Oude, zoon van 13, landbouwer en schepen, geboren Epen circa 1618, plots overleden en direct begraven Epen 9 december 1704, trouwde 1: circa 1653 N.N., overleden in 1674, trouwde 2: Epen circa 1679 Catharina Driessens, overleden Epen 12 maart 1695, trouwde 3: 7 november 1699 Maria Huyschen, geboren 1646, overleden Mechelen 18 april 1726 (80 jaar). 

Via de notaris liet Maria Huyschen een testament opmaken. Hierin stond:
Zij stichtte in de kerk van Mechelen een eeuwige jaardienst voor zichzelf en voor haar eerste man. Deze jaardienst moet in het vervolg van de kerk van Mechelen en wel door de pastoor van Mechelen, die dit moet betalen uit de hem toegekende nalatenschap, namelijk de helft van de boomgaard in de weide, gelegen in Elset nabij Schreutses, en dit moet hij doen voor het lieve moedertje en wel door het zingen van een heilig gezang a raison van een regilis of een Spaanse schelling en aldus heeft de pastoor ook het vruchtgebruik van voorzegde weide. Zij ruste in vrede. Amen.

Uit dit eerste huwelijk werden, zover bekend, geboren

 1. Peter von Werst, Von Wertz, geboren Epen in 1655, volgt 15.
 2. Jan (V) van Werst, volgt 15a.
 3. Herman van Werst, geboren circa 1665, trouwde Anna Sinck. volgt 15b.
 4. Lins van Werst, geboren circa 1666.
 5. Anna van Werst, geboren circa 1670.

Uit het tweede huwelijk werden in Epen drie kinderen geboren die in 1695 minderjarig waren en waarvan de namen niet bekend zijn. (Zie pag. 265).

Het derde huwelijk was kinderloos.

H.14a. Claes van Werst, geboren circa 1622, zoon van 13, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk zijn bekend: 

 1. Frederik van Werst, geboren Epen circa 1645.
 2. Jan van Werst, geboren Epen circa 1650, volgt 15c.

H.15. Peter von Werst, Von Wertz, zoon van 14, geboren Epen in 1655, overleden Mechelen in den hamerschlag (=een veldnaam) 10 september 1732, trouwde Mechelen met Maria Dierix, overleden Mechelen 13 juni 1743.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joannes Leonardus von Werst, overleden Mechelen 16 september 1738, vrijgezel, afkomstig uit de Hammerschlag.
 2. een zoon.
 3. Catharina Van Werst, overleden Epen 26 maart 1693.

H.15a. Jan (Va) van Werst, zoon van 14, landbouwer en schepen, geboren Epen circa 1660, overleden Epen 22 februari 1747, trouwde 1: Epen 19 februari 1688 Catharina Kerris, geboren Epen circa 1665, overleden in 1693, dochter van Peter en Maria van der Heijden, trouwde 2: in 1694 Elisabeth Merckelbach, overleden Epen 8 juli 1714, dochter van Leonard en Anna Bindels.

Jan (Va) van Werst trouwde in 1688 met Catharina Kerris uit Epen. Dus werd er getrouwd in Epen.  Helaas overleed zij enkele jaren later en trouwde hij in 1694 met Elisabeth Merckelbach, ook uit Epen. Toen hun dochter in 1696 gedoopt werd, schreef de pastoor in het doopboek dat haar ouders in Winneberg getrouwd waren. Waarschijnlijk was hij de pachter.

Winneberg is echter geen dorp of gehucht, maar de naam van een boerderij bij Epen en dan specifiek in Camerig.  Tegenwoordig heet de boerderij  de Wingberghoeve.

Wikipedia vermeldt:  Winneberg of Windenberg (nu Wingbergerhoeve, Camerig 22) is een oude hoeve in het Geuldal bij Camerig.

Geschiedenis

Tot en met de zestiende eeuw is in de bronnen meestal sprake van Wyndenberch, daarna wordt Winneberg gebruikelijk. Winneberg was in de veertiende eeuw mogelijk een versterkt adellijk huis, omgeven door een gracht. Tot het huis behoorde een laathof. Omdat het geen leengoed was, zijn gegevens over de eigenaren in die periode schaars.

In 1720 vond een executoriale verkoop van de hoeve plaats. Er hoorde toen ruim 40 hectare grond bij, waarvan drie vijfde deel in Epen en Mechelen lag. Driekwart van het akkerland lag onder de schepenbank van Epen.

Het vroegere woonhuis in vakwerkbouw dateert uit de vijftiende eeuw. 

Eigenaren

In 1369 en 1385 wordt Goswin van Windenberch vermeld, en in 1404  Jacob van Windenberch, die grond in Epen in leen hield van de Keurkeulse mankamer in Heerlen. Rond 1470 wordt nog een Goswin van Wyndenberg genoemd, maar daarna kwam Winneberg in het bezit van de familie Van den Driesche. Na de dood van Johan van den Driesche kwam de hoeve aan diens zwager Johan Hartman, schepen van Aken, overleden rond 1550. Zijn dochter bracht de hoeve aan Wilhelm van Streithagen tot Uersfeld. Hun zoon Wilhelm was schepen van Aken. Vanaf het eind van de zeventiende eeuw wisselden de eigenaren elkaar snel af, onder andere de families Hillensberg, St. Remy en Bolt, allen uit Aken en omgeving. In 1740 werd de hoeve gekocht door Florens Peter von Cotzhausen, die al eigenaar was van de Dorphof in Epen. In 1782 werd Johan Hardy uit Epen eigenaar.

Het huis staat bij Rijksmonumenten bekend als een boerenhuis van vakwerk, met verdieping en wolfsdak, Camerig 22, Vijlen (Gemeente Vaals), bouwjaar 18e eeuw. De hoeve ligt bij de Epermolen. In 1955 verkocht de familie Meekers per opbod onder meer de boerderij Winneberg.

Tegenwoordig is de hoeve, bekend als Winbergerhoeve, een horecabedrijf.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Jan (VIa) van Werst, volgt 16. 
 2. Catharina van Werst, geboren circa 1691, overleden Mechelen 28 april 1761, (70 jaar) trouwde Tilman Peusmans, overleden 10 maart 1761, 70 jaar oud.
  1761: Bij haar overlijden werd aan de armen van de parochie Mechelen jaarlijks 100 pattacons geschonken. 
 3. Elisabeth van Werst, geboren circa 1692.
 4. Nicolaas van Werst, geboren circa 1693.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 5. Johanna Maria van Werst, gedoopt Epen 10 maart 1695, doopgetuigen Leonard Merckelbach en Maria van der Heijden, overleden Epen 1695.
 6. Johanna Maria van Werst, gedoopt 23 april 1696, overleden 24 januari 1757, trouwde Epen 20 november 1718 Dirk Hondts, gedoopt Epen 25 augustus 1694,  overleden Epen 8 april 1776, zoon van Peter Hondts en Maria Sinck.
  Uit dit huwelijk werden gedoopt
  a. Peter, geboren 10 augustus 1719.
  b. Anna Elisabeth, geboren 23 februari 1721.
  c. Joannes Hondts, gedoopt Epen 11 september 1722.
  d. Aegidius Hondts (Gillis), gedoopt 4 maart 1724.
  e. Gerard Hondts, gedoopt Epen 23 mei 1725.
  f. Marie Anna Hondts, gedoopt Epen 1 januari 1727.
  g. Gerard Honts, gedoopt Epen 19 januari 1728.
  h. Maria Agnes Hondts, gedoopt Epen 29 april 1730.
  i. Leonard Hons, gedoopt Epen 18 september 1731.
  j. Maria Anna Hondts, gedoopt Epen 16 april 1733.
  k. Maria Sophia Hondts, gedoopt Epen 15 augustus 1735.
  l. Anna Catharina Hondts gedoopt Epen 6 januari 1739.
  m Joanna Maria Hondts, gedoopt Epen 3 juni 1740.
 7. Joannes van Werst, Joannes von Werst, Joannes von Wersch, Johannes van Werts), gedoopt Vijlen 6 februari 1698, volgt 16a. 
 8. Ida van Werst, gedoopt Vijlen 1704, overleden aan waterzucht Mechelen 2 maart 1765, trouwde Epen 8 november 1724 Jan Beucken, zoon van Jan en Maria Kreijns.
  1724: Ida trouwde op dezelfde dag en jaar als haar broer 
  Johan (7).
  1765: Zij overleed eerder dan haar man. Zij liet vier kinderen na.

  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

H.15b. Herman van Werst, geboren circa 1665, trouwde Anna Sinck.

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Anna van Werst trouwde Bartholomeus Hungens (Huntgens) uit Aken.
  1718: Op heden den 22 decembris compareerde persoonlijk voor ons J.P Pessers ende Peter Radermeeker respective leenmannen des Leensale van Wettem den Eersaemen ende discreten Sr. Bartolomeus Hungens Borger der vrijer Rijcx stad Achen, in Eestoel sittende mette Eersaeme Anna van Werst welcke comparant verclaert vercoght ende overgedragen te hebben, gelijk is doende mits desen, aen ende ten behoeve van Willem Nicolaes alhier present ende acceptant twee parcelen van Erven of akkerlanden beijde Leengoet daeraf het Een gelegen is aen hellewegh regenot (= reij genoot = grenzende aan) te zonnen opganck de wed Erven Radermecker, onderganck Daem Hagelstein, groet aen maete 100 en 84 R. het ander gelegen in de sinniger dil oriënt Willem Niclas, occident daem Hagelstein, vursch.  ad 78 R, jede R voor 31 Str mastrichter cours.

H.15c. Jan van Werst, zoon van 14a, geboren Epen circa 1650, trouwde Elisabeth Schoonbroodt / Schoenbroet, dochter van Laurens Schoonbroodt en Catharina Cortraet.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Catharina van Werts, gedoopt Sippenaken (B) 2 oktober 1672.
 2. Joannes Adamus von Werst, gedoopt Aken St Foillan 15 september 1688.
 3. Catharina Elisabeth von Wers, gedoopt Aken St Foillan 16 september 1691.

H.16. Jan (VIa) van Werst (Joannes Wertz), zoon van 15a, landbouwer, geboren Epen circa 1690, overleden Wahlwiller 1756, trouwde Mechelen circa 1713 Maria Knops, geboren Mechelen in 1697, overleden aan een kwaardaardige koorts Wahlwiller 24 januari 1757, dochter van Jan en Elisabeth Hamers.

werscht 1738
In 1738 schreef de notaris zo zijn naam.

Uit dit huwelijk werden in Wahlwiller gedoopt

 1. Maria van Werst, gedoopt 24 maart 1714, doopgetuigen Jan Knops en Elisabeth van Werst, overleden voor 1727.
 2. Frans Theodoor van Werst, gedoopt 10 februari 1717, ongehuwd overleden Wahlwiller 16 september 1747.
 3. Elisabeth van Werst, gedoopt 18 december 1719, doopgetuigen. Nicolaas van Werst en Catharina Knops, overleden Mechelen 15 april 1790, circa  80 jaar.
 4. Maria Catharina van Werss, gedoopt 1721, overleden 1 september 1759, trouwde Mechelen circa 1750 Wynand Smeets (Smets, Smeetz, Smetz), geboren 14 januari 1717, zoon van Jacob en Maria Knops.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 5. Jan (VII) van Werst, gedoopt 30 oktober 1723, volgt 17. 
 6. Maria van Weersch (van Werst, von Werst, van Wersch), gedoopt 12 januari 1727, doopgetuigen Gillis Crutzen (X Cornelia Smeets) en Maria Scheepers, overleden 1 mei 1797, trouwde Wahlwiller 2 november 1749 Peter Trachten,  overleden 31 maart 1785.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 7. Gillis von Werst, gedoopt Mechelen 16 februari 1731, dooppgetuigen Gillis Scheepers en Joanna Schreurs, overleden Wahlwiller 25 september 1746.

H.16a. Johan (Joannes van Werst, Joannes von Werst, Joannes von Wersch), zoon van 15a, gedoopt Vijlen 6 februari 1698, begraven Aken St Jakob 29 januari 1768, trouwde Epen 8 november 1724  Catharina Beucken (Bucken, Beucken, Van de Bucken), begraven Aken St Jakobskerk 15 november 1758, dochter van Jan Bucken en Maria Kreijns.
Johan leerde het vak van bakker bij bakker Sturm in Aken waarna hij lid werd van het bakkersgilde.
1724: Jan trouwde op dezelfde dag als zijn zus Ida.
1725: Hij werd op 7 mei 1725 burger van Aken.
16 juni 1734: Schepenbank Vaals.
Voor de notaris verschenen aan de ene kant de zwagers Merten Bunden en Michael des Wijsen en inwoners van Orsbach en aan de ander kant Johan van Werst, burger van de stad Aken, gehuwd met Catharina van den Beucken.
Zij verkochten aan hem 85 roeden een stuk land genaamd de Slangen Bemd, in het oosten grenzend aan land van Jan van Werst in het Mamelisser Bemden en uitkomend op de Mameliserbeek. Hij betaalde 85 Aker daalder, iedere daalder staat voor 20 Aker mark.
Jan verkocht het stuk land in april 1741 aan Denich Crutzen uit Mamelis voor 100 Aker daalder.
3 september 1745: Schepenbank Vaals:
De erfgenamen Van den Hoff leenden van \Johan von Werst
bürgerliche Lieutenant getrouwd met Maria Catharina van de Beucken
58 reichstaler om er deels de begrafenis van hun moeder Maria Elisabeth Merken, gehuwd met Maximiliaan van den Hoff, mee te betalen. Als borg stelden zij land in Aken en in Vijlen ter grootte van ongeveer 10 kleine morgen.

Uit dit huwelijk werden in Aken (in de St. Foillan) gedoopt

 1. Maria Agnes van Werst , gedoopt 9 augustus 1725, doopgetuigen Christiaan Beucken (Bucken) en Agnes Kreijns (Krins).
 2. Jan Quirinus van Werst, gedoopt 12 juni 1727, doopgetuigen Dom. Johan Quirinus Kreins, en Maria Christina Peters,  overleden voor 1739
 3. Maria Elisabeth Gertrudis van Werst, gedoopt 17 juni 1730
 4. Anna Maria von Werst, gedoopt Aken St Foillan 1 november 1732.
 5. Maria Catharina von Werst, gedoopt St Foillan 7 april 1736.
 6. Jan Quirinus van Werst, gedoopt 3 mei 1739.
 7. Jan Bartholomeus van Werst, gedoopt Aken 6 augustus 1741.
 8. Maria Barbara Francisca von Werst, gedoopt Aken 1 december 1744, SS; Thomas Ahn en Maria Gertrud Bückern.

H.17. Jan (VIIa) van (von) Werst, Weerst, zoon van 16, landbouwer, gedoopt Wahlwiller 30 oktober 1723, doopgetuigen Catharina Crutzen en Leonard Knops, overleden Wahlwiller 12 mei 1803, trouwde 1753 Anna Maria Schroeders (Schreuders, Schröders), gedoopt Wahlwiller 16 februari 1716, overleden aan een zware beroerte in Wahlwiller 12 juni 1788, dochter van Anton en Pascalis Kerris, weduwe van Jan Willem Merx.

Jan woonde met zijn vrouw en kinderen op de hoeve La Ferme Lanterne in Wahlwiller.

Augustus 1784: Voor notaris J.l. Hendriks uit Wahlwijlre verklaart Joannes van Wers, gehuwd met Maria Schröder van Werner Leonard Warnier, schepen van het gerecht Gulpen opgenomen te hebben 400 Maastrichter guldens tegen 5% rente. Hij geeft als onderpand zijn nieuw gebouwd huis in Partij met schuur en stalling, tuin en huisweide bij elkaar 4 morgen groot. De drossaard en schepenen realiseerden dit op 7 september 1784. In de akte staat tevens in de kantlijn, getekend door Warnier, dat Jan het bedrag volledig terugbetaald had op 6 januari 1787.
Januari 1787: Drossaard en schepenen van Wittem realiseren op 9 januari 1787 een akte van 5 januari 1787 voor notaris R. Hendriks uit Gulpen dat Jan 250 pattacons tegen 5% rente leent van pater Antonius Hüllenkramer, prior van het karmelietenklooster in Aken. Hij geeft zijn nieuw gebouwd huis en stalling, tuin en weide, 2,5 morgen groot, ½ morgen grasland en 2 stukken land ieder van een ½ morgen als onderpand.
Februari 1787: De akte waarin de Lanterne verpacht wordt is van 27 februari 1787: Drossaard en schepenen van Wittem noteren dat de voogden van Max Frederik von Plettenberg (die was minderjarig, geboren 1768. Zijn vader was in 1768 overleden. Zijn voorvader had rijksgraafschap Wittem, kasteel Wittem, dorp Wittem, Mechelen, Epen, Wahlwiller en Nijswiller sinds 1722 in eigendom) verklaren dat zij de hof Lanterne met moestuin, weide enz verpacht hebben voor de duur van twaalf jaar per 20 november 1786 aan Joan van Wers voor een jaarlijkse pacht van 1530 guldens.

12 juni 1788: Haar overlijden: de pastoor schreef dat zij met Johann Wilhelm Merx eerst gehuwd was waaruit zij twee dochters kreeg van wie er een altijd krankzinnig was. En bij Joannes van Werst kreeg zij kinderen van wie er drie haar overleefde. Anna Maria werd ongeveer 60 jaar.

24 april 1802: Joannes Van Weers, weduwnaar van Maria Scröders, woonagtig op de Lanteerne onder de Gemeente Wittem, oud in de taggentig Jaeren. Hij vroeg de notaris bij hem in de slaapkamer te komen waar hij in bed lag, gesond van Lighaem egter door ouderdom verswakt niet willende van dese wereld scheijden voor en aleer over sijne goeders gedisponeert hedde. Hij wilde zijn testament opstellen en ging zijn bed uit. Zijn zoon Jan Willem Van Weers, gehuwd met Anna Maria Van de Bennett die nu de Hoff Lanteerne bewoont en enkele meubels had aangeschaft, wilde die meubelen en effecten buiten het testament houden. De andere kinderen bevestigen dat, Ook:
De Horolagie kast een kleeder Kast 12 Stoelen en 2 taeffelen een Kast, een peerd ls diende tot restitutie van alsulck Peerd als den Borger oud Drossaard Isfort van Jan Willem Van Weers (en in de Franse tekst Van Weersch) gekocht had voor 12 Carolus (Franse tekst: douze Louis.) 10 schapen, 10 ooien en 10 schapen als eenlingen (Fr: Dix moutons Hamels), en den wagen waarmee hij naar de wei gaat, een welle (un util dit welle).
De testateur wil verder dat zijn zoon Jan Willem een koeij erft met de waarde van 20 kronen, zoals hij zijn andere twee kinderen bij hun huwelijk gegeven heeft. Daarbij komt dat Jan Willem 12 jaar bij zijn vader heeft gewoond en gewerkt zonder dat hij daar loon voor kreeg en alleen de kast en de kleren had. Hij had met hem afgesproken dat hij jaarlijks 25 Franse kronen zou krijgen, maar vader Jan had geen geld om dit loon uit te betalen. Dus Jan Willem zou nog 12 x 25 = 300 Kronen moeten krijgen. Dit bedrag moet uit zijn vaders nalatenschap betaald worden. Dit moet vooraf betaald worden zonder enige korting.
Pieter Beuken, in huwelijk met zijn dochter Anna Maria Van Weers (Franse tekst: Van Weers) heeft een schuld aan zijn schoonvader van 150 pattacons wegens verschillende leningen. Hij in sijn goet gewoont heeft, en nog eventueel woont. Hij zei dat hij dat bedrag in de boedel zou inbrengen of anders in korting op de nalatenschap gebracht zal worden. Ook de pachtsom die binnenkort vrijkomt.
De testateur laat vervolgens aan zijn zoon Jan Willem een vierde deel na van al zijn bezittingen na aftrek van de schulden. Ook de achterstallige pachtsom moeten aan de Nationale Domeinen betaald worden.
De erfgenamen zijn Joan Willem, Anna Maria en Anna Elisabeth Van Weers, ieder in gelijke delen.
17 maart 1803: Joannes Van Weers, weduwnaar van Maria Schreuders ging naar de notaris in Valkenburg,. Hij was boer (in het Frans staat er Fermier en in het Nederlands: halfwijn) op de Hof Lanteerne geweest, maar daar nog wel woonde. Hij verklaarde dat hij nog in het jaar 9 an de Domeinen een bedrag schuldig was van 4.931 francs en 70 centimes wegens achterstallige pacht die voorheen aan de burger Plettenburg toebehoorde. Van Weers had de hoeve nog tot 25 Ventose jaar 7 (=15 maart 1799) in gebruik gehad. Hij werd hiertoe gedwongen door een gerechtelijk bevel (bij wegen van commandement), zozeer zelfs dat zijn meubels in beslag werden genomen en te koop werden aangeboden.(sijne mobiliaire bij executie geproclameerd waeren). Jan had geen geld tot zijn beschikking en zei dat zijn zoon Jan Willem Vanwers, momenteel boer (in het Frans: fermier, in het Nederlands: pagter) op de hof. Hij was met Anna Marie Vandebennet getrouwd. Zij hebben alle moeite gedaan om geld te genereren ten eijnde de opgemaekte somme af te betaalen.
In mindering op dit bedrag wordt de helft van de oogst gebruikt, waarvan zijn zoon aan het begin van het pachtjaar sinds 8 ventose jaar 7 (=26 februari 1799) profiteerde. (heeft seven en sestig francs en vijftig centimes genoten de halve schaare als doen teveld staande geevalueerd ad elf hondertagthien francs
De comparant wilde voor zijn overlijden het een en ander goed geregeld hebben (begeerende voor sijne afleevigheid voor te komen alle moijelijkheden die welke daer door tusschen sijne erfgenaamen souden konnen ontstaan.Het restant zou door zijn zoon voorgeschoten worden. Daartoe gaf Jan zijn zoon de meubelen en de volgende dieren en goederen waar af den comparant de volle meesterschap heeft vijf paarden, een veulen, tien koeien, vier runderen, veertig schapen, vijf paarden hamen, twee achterhamen, twee zadels, kettingen, tomen, een kussentje (cousinet), drie karren, een slagkar (un clichet) twee ploegen, twee eggen, een wals en tenslotte vijf varkens met een graanmolen (eene vrugte Molen en Schouffel) en een machine (in het Frans staat er: machine à Vanner) om zaden te winnen en dit voor een waarde van drieduizend zevenhonderd eenenveertig francs 3.741=44 francs. Samen met de eerder genoemd bedrag van 1118 francs is dat 4.859,44.

1803: bij zijn overlijden was hij 83 en nog steeds landbouwer. In 1803 woonde de familie op de Hof Lanterne in Wahlwiller. Jan verklaarde dat hij in 1801 verschuldigd was aan de domeijnen de somme van vier duysend negen hondert een en dertig francs vier en seventig centimes wegens agterstaande pagt van voors. Hoffs eertijds toebehooren de aan den burger plettenberg die den comparant geëxploiteerd had tot den vijf en twintigste ventose van het jaar seven. Hij zei dat hij toen het geld niet had.
1803: Volgens het overlijdenparochieboek Mechelen was hij (joannis von Werst) sonarius. Dat is klokkenluider. Het woord sonarius bestaat niet in het Latijn. Zij was eerder getrouwd geweest met Johannes Wilhelmus Merx, staat in het overlijdensregister van de parochie Wittem waaruit twee dochters geboren werden waarvan er een krankzinnig was. Zij werd in Wahlwylre begraven en werd ongeveer 60 jaar.

30 mei 1804: Het is de Franse tijd, dus de notaris schreef dat Citoyene en in het Nederlands Borgersche Anne Elisabeth Van Weerss, geauthoriseert door haar man Joan Philippe George Pickaetz, landbouwer in Wallweyler en Anne Maria Van Weerss, ook geauthoriseert door haar man, landbouwer Pieter Beucken ook uit Wahlwyler, als erfgenamen van hun vader Joannes Van Weers.
Zij stelden een vraag over de verdeling van de roerende goederen tussen hun vader en hun broer Joan Wilhelm Van Weerss, ook landbouwer, in Wahlwyler. Zij wilden dat de nalatenschap in drie gelijke delen werd verdeeld. Hun broer Jan willem zei echter dat per testament de verdeling was bepaald.
Er werd twee arbiters aangesteld. De heren Visschers, procureur in Maastricht, en Andreas Willemse, homme de Loi in Wittem voor de zussen en de heer Vossen oud commissaris uit Aken. Mochten deze arbiters het niet eens worden dan wordt er gekozen voor een derde arbiter, de heer Pelser, advocaat uit Aken die een beslissende uitspraak kan doen. Alle drie (zussen en broer) leggen zich hierbij neer aen welck uiijtspraek partijen beloven sig te sullen gedraegen soo in betreft de saak principael als kosten hierover te impenderen.

Pieter Beucken, de man van Anna Maria en haar zus Anna Elisabeth van Weers konden niet schrijven, dus ook niet tekenen., Hun broer wel en Jan Prickartz wel.

Uit dit huwelijk werden in Wahlwiller gedoopt

 1. Maria Barbara von Werst, geboren 30 oktober 1754. Jong overleden.
  Bij het overlijden van vader, stond in het dodenboek van de parochiekerk Mechelen
  dat hij drie kinderen achterliet.
 2. Anna Maria von Werst, gedoopt 27 november 1756, doopgetuigen Peter Trachten en Anna Maria Smeets, overleden Wahlwiller 28 december 1820, volgens haar man was zij bij haar overlijden 66 jaar. Feitelijk was zij dus net 64 geworden, Zij was zonder handteering, dus zonder beroep, trouwde Wahlwiller 7 januari 1786 Jan Pieter Beucken, geboren Vijlen, overleden Vaals 25 december 1838.
  Uit dit huwelijk werden gedoopt
  a. Joanna Maria Bucken, gedoopt Mechelen 6 november 1787, overleden voor 1809.
  b. Joannes Wilhelmus Bücken, gedoopt Mechelen 14 september 1789, trouwde Richterich 8 januari 1818 Maria Catharina Himmels, geboren Vaals ca 1789.
  Hij was jager te paard van de Garde van Napoleon. Maar ook was hij bij het 29ste Regiment Infanterie van Linie.
  c. Anna Elisabeth Bücken, gedoopt 30 januari 1792, trouwde Wittem 11 november 1826 Andreas Hessen.
  d. Maria Catharina Bucken, gedoopt Mechelen 31 juli 1793, overleden Ingber = Gulpen 27 mei 1875, 82 jaar oud, trouwde 1833 Gilles Hubertus Volders, overleden Gulpen 8 juli 1871, zoon van Nicolaas Volders en Maria Lemmens.
  e. Martinus Bücken, gedoopt Mechelen 31 maart 1795.
  f. Joannes Gerardus Beckers, gedoopt 4 juni 1796.
  g. Joannes Petrus Bucken / Bücken, gedoopt 13 april 1797.
  h. Joannes Petrus Beckers,  gedoopt 24 maart 1799.
  i. Anna Margaretha Bücken, gedoopt 2 september 1800 trouwde Wittem 12 november 1830 Christiaan Keupers.
 3. Jan Willem van Wersch, gedoopt 13 augustus 1758, volgt 18.
 4. Anna Elisabeth Vanwers, gedoopt 8 juli 1764, doopgetuigen Hendrik van Werst en Elisabeth Kerris, overleden Sint-Martens-Voeren 1840, 76 jaar oud, trouwde 1: Wahlwiller Gillis Lenoir, overleden Mechelen 19 februari 1801, trouwde 2: Wahlwiller 24 november 1803 Jan Georg Philip Prickartz, gedoopt Aken 20 april 1778 (getuigen Sebastiaan van Werst en Anna Gertrude van Werst).
  1790: Toen zij 26 jaar was maakte zij voor de kerk van Nyswiller: 3 neue Amitter, 2 neue kelckduecher, 3 neue korporalen und 3 neue monschetten vor de motter Gottes und eine neue huelle (sluier).
  1803: In hun trouwakte schreef de ambtenaar dat zij 
  landbouweres was. Hij was landbouwer. Bovenaan de akte schreef de ambtenaar Van Weers en onderaan in de akte Von Weers.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a: Anna Maria Prikcartz geboren Wahlwiller 7 oktober 1804, trouwde Maastricht 9 december 1824 Mathijs Hilven, geboren Kinroij 24 maart 1801, zoon van Mathijs Hilven en Gertrudis Koninkx.

H.18. Jan Willem van Wersch (von Werst, van Weers), zoon van 17, landbouwer, gedoopt Wahlwiller 13 augustus 1758, overleden Nijswiller 22 oktober 1820, trouwde Laurensberg (D) 6 februari 1790 Anna Maria van den (von de) Bennendt (Bennet), gedoopt Laurensberg 25 januari 1764, overleden Burtscheid 17 december 1834 als Anna Maria van den Binnen. Zij overleed aan febri Senio exhausta op 78-jarige leeftijd. Dochter van Jan Willem en Anna Gertrud Dutz.

Het grote gezin woonde op de hoeve La Ferme Lanterne die zijn vader al pachtte. Toen die op tachtigjarige leeftijd stierf, liet hij twee dochters en een zoon na. En die ene zoon erfde alles: de boerderij en het huisje met bijbehorende gebouwen, weilanden en tuin gelegen aan de Partheydeweg in Wahlwiller.

1790: Voor zijn huwelijk in 1790 was  Joannes von Werst knecht in de Herhoff in Mechelen. In deze Heerenhof woonde vijftien mensen: elf mannen en vier vrouwen. De pachter was Wouter de Baptiste, zijn vrouw Barbara Bordaux en hun kind Willem de Baptiste. De acht anderen waren knecht of meid. Het was dus een grote boerderij.
1790: Bij zijn tweede huwelijk stond in het kerkregister van Laurensberg dat het echtpaar familie van elkaar was in de vierde graad. Hiervoor kregen zij dispensatie en konden zij trouwen.
1797: Bij de geboorte van Joannes Stefanus voor het huwelijk, was vader (Willem Von Wersch) nog landbouwer op de hoeve Lanterne in Wahlwiller. 
1801: Jan Willem Von Weers trouwde toch met Anna Van de Bennet, landbouwer.
1802: Akte van notaris Kemmerling in Gulpen op 25 juni 1802, nr 388, Borger Wilhemus van Weers en desselfde Huysvrouwe Anna Marie van de Bennet (die) woonen op den Hof Lanteerne onder Wahlwijlre, gemeente Gulpen.
1802: Geboorte Jan: Vader tekende J: W: V: Wersch waar de ambtenaar Van Weers schreef.
1803: Hij gaf het overlijden aan van zijn vader en tekende de akte met J.W: V: Wersch, landbouwer.
1804: Ambtenaar schreef Jan Willem Van Weers, landbouwer Wahlwiller.
1817: In de krant Journal de la Province de Limbourg van 26 september 1817 staat dat er beslag werd gelegd op de goederen van Jan-Willem Van Weers en Anna Maria Van de Bennet, zijne huisvrouw, akkerlieden te Nyswyler, ressorterende onder gemeente Wettem en canton van Gulpen. Waarschijnlijk vanuit de Bennet familie omdat er diverse familieleden genoemd werden waarop goederen werden ingehouden.
1820: volkstelling Wittem. Het gezin woont in Nijswiller, Vader heet Johannes Wilhelmus Vanwersch, 63 jaar, moeder Anna Maria Vandebennet, geboren Laurensberg 60 jaar. Bij hen wonen hun kinderen Anna Getrudis 27, Wilhelmus 26, Joannes Josephus Lodewicus 16 jaar, Nicolaus, 13 jaar en de knecht Lebourson, geboren Verviers. Zij hebben 2 varkens, 2 koeien en 1 paard. 
1820: Hij was nog steeds landbouwer. Bij zijn overlijden werd hij door de ambtenaar Vonwerst genoemd. Jan Willem overleed op 22 oktober 1820. Echter in de huwelijkse bijlage van zijn zoon Jan Sebastiaan uit 1830 is de overlijdensakte van zijn vader Jan Willem afgeschreven met als overlijdensdatum 22 oktober 1822. De ambtenaar die de akte afschreef maakte een fout.
1822: Toen hun zoon Jan Willem (5) opgeroepen werd voor dienst werd zijn moeder beschreven als
Anna Maria v.d. Barnel.
1831: Bij huwelijk van zoon Lodewijk Jozef woonde moeder in Aken. Vader was al in 1820 overleden.

Bij deze familie is het nog steeds niet duidelijk voor de ambtenaren hoe je de achternaam schrijft.

Uit dit huwelijk werden in Wahlwiller gedoopt

 1. Maria Anna von Werst, gedoopt 10 oktober 1790, doopgetuigen Willem van den Bennendt en Petronella Bröcheler, tweeling met 2.
 2. Anna Gertrude van Werst, gedoopt 10 oktober 1790, doopgetuigen Jan van Werst en Anna Gertrud Dutz, overleden voor 1793, tweeling met 1, trouwde Josephus Brehmen (Brehm) (Bremen).
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Edmundus Hubertus Bremen gedoopt 28 maart 1831 trouwde Aken Hl Kreuz 2 februari 1864 Elisabeth Schwarz, gedoopt 19 december 1834, dochter van Wilhelmus Schwarz en Eva Steinmetz.
  b. Josephus Brehm, geboren 1836, overleden Burtscheid St Michaelskerk 5 januari 1840, 4 jaar oud.
  c. Magdalena Bremen, geboren ca 1838, overleden Aachen 23 februari 1920, 82 jaar, trouwde NN van Hasselt, overleden voor 1912.
  1912: Zij woonde Hirtengraben 10, Aken bij haar zoon Joseph van Hasselt die de aangifte deed.
  d. Hubertus Jacobus Josephus Brehmen, gedoopt St Michael Burtscheid 22 januari 1840.
  e. Josephus Hubertus Gerhardus Brehm, gedoopt Burtscheid St Michael 29 april 1842.
  f. Hubert Joseph Aloysius Brehm (bij huwelijk) / Bremen (bij doop) geboren en gedoopt in de St Michael in Burtscheid 12 november 1846, trouwde Aken St Adalbert 14 april 1872 Catharina Schmit geboren Aken 2 juni 1844, dochter van Mathias Schmitz en Catharina Esser.
 3. Jan Sebastiaan van Weersch, von Werst, van Weersth, gedoopt 2 januari 1792, volgt 19.
 4. Anna Gertrude van Werst, gedoopt 18 april 1793, doopgetuigen Jan van Wersch en Anna Gertrud Dutz, overleden Burtscheid st Michael 7 augustus 1847 doodsoorzaak: sanquinis eruptione, trouwde Mechelen 27 november 1823 Jan Peter Schoonbroodt (Schoenbrodt), gedoopt Laurensberg 7 mei 1797, overleden Burtscheid 16 februari 1866, zoon van Johannes Schoenbrodt en Gertrude Hupperts.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Maria Schönbrod, gedoopt Seffent 17 november 1824, trouwde Burtscheid St Michael 1 oktober 1848 Franciscus Leisten, zoon van Henricus Leisten en Helena Bett, SS; Leonardus Josephus Graf en Catharina Schönbrod.
  b. Johann Sebastian Schönbrod, gedoopt Seffent 8 augustus 1826.
  c. Maria Magdalena Schönbrod, gedoopt Laurensberg 21 januari 1828.
  d. Maria Josepha Schönbrod, geboren Aken 1 mei 1829.
  e. Maria Catharina Schönbrod, geboren Aken 15 maart 1831.
  f. Maria Theresia Schönbrod, geboren Aken 7 november 1833, overleden Burtscheid 6 oktober 1866, trouwde Burtscheid st Michael 29 september 1855 Ludwig Josef Freude.
 5. Jan Willem van Werst, gedoopt 17 augustus 1794, getuigen Leonard Haesen, loco Jan Willem van de Bennedt, en Anna Elisabeth van Werst.
  1813: Toen hij opgeroepen werd voor dienst was hij landbouwer. Uiteindelijk hoefde hij vanwege broederdienst niet in dienst.
  1820:
  Samen met zijn oudste broer geeft hij het overlijden van zijn vader aan in 1820. Jan Willem
  zegt 24 te zijn en landbouwer. In feite is hij 26 jaar. 
 6. Jan Michiel van Wersch, gedoopt Wahlwiller 24 juli 1796, volgt 19a.
 7. Johannes Stephanus von Werst, gedoopt 4 december 1797, doopgetuigen Stephan van den Bennendt en Catharina Elisabeth Slenter.
 8. Maria Catharina von Werst, geboren 9 januari 1799, doopgetuigen Mathieu Dutz en Maria Catharina van den Bennendt, overleden Wahlwiller 16 oktober 1801.
 9. Joanna von Werst, gedoopt 30 juni 1800, doopgetuigen Jan Habets en Anna Dutz.
 10. Karel Frederik (Carolus Fridericus von Werst), geboren 13 december 1801,  overleden Wittem 6 januari 1802.
 11. Johannes Petrus von Werst, geboren Mechelen 19 oktober 1802, volgt 19b. 
 12. Louis Joseph Vanwers, geboren Wahlwiller 3 mei 1804, volgt 19c.
 13. Johann Dominicus van Wersch, geboren Horbach circa 1806, volgt 19d.
 14. Nicolas Van Wersch, geboren Nieuwstadt 13 september 1807.

H.19. Jan Sebastiaan van Weersch, zoon van 18, (von Werst op de huwelijksakte, van Weersth, Vonwerst op de huwelijkse bijlage, Van Wersch op formulier Nationale Militie), gedoopt 2 januari 1792, doopgetuigen Lambert van den Bennendt en Alexandria Haesen (dit was de vrouw van Simon van de Bennet uit Oud Valkenburg), overleden Epen 26 december 1867,
trouwde 1: Wahlwiller 8 april 1820 Anna Maria Rademeckers (Rademacher), overleden Wittem 3 maart 1828, dochter van Michael Rademacher en Maria Elisabeth Maenen,
trouwde 2: Wittem 22 juli 1830 Anna Catharina Jongen, geboren Hulsberg 3 augustus 1802.
 overleden Wittem 9 oktober 1882, dochter van Johannes Hendrik Jongen en Maria Catharina Maas. Catharina Jongen was eerder getrouwd met Lodewijk Wouters die eerder overleden was.

1810: Toen hij 18 was moest hij voor zijn nummer opkomen dat overigens niet door ging. Hij stond omschreven als een man met grijze ogen, grote neus, kleine mond en bruin haar.
1820: Hij was de aangever van het overlijden van zijn vader. Jan Sebastiaan was toen 28 jaar, landbouwer en woonde in Wittem.
1820: Volkstelling Wittem:  Sebastiaan woont bij zijn schoonouders in Nijswiller. Zijn schoonvader is 67, zijn schoonmoeder is 61. Sebastiaan is 27 en zijn bruid is 20. In dat huis wonen verder Gilles Schonbrot, 38 jaar uit Teuven, Pomme, organist, 60 jaar uit Herve, en Maria Catharina Moul, 26 jaar uit Mechelen. Zijn schoonvader heeft vier varkens, 35 schapen, vijf koeien en vier paarden.
1820: Bij zijn eerste huwelijk was hij 28 jaar en knecht (waarschijnlijk op de boerderij van zijn vader:  de hoeve Lanterne). Vijf maanden later stierf zijn vader en hij geeft als oudste zoon het overlijden aan. In de akte wordt hij landbouwer genoemd. De overlijdensakte van zijn vader tekende hij met Johannes Sebastianus von Werst.
1821: Bij de geboorte van Jan is vader 29 jaar en landbouwer in Mechelen. Hij tekende de akte met Johannes Sebastianus van Werst.
1825: Volkstelling Wittem over Mechelen. Sebastian van Wersch 32 jaar en zijn vrouw Maria Anna Radermacher, 32 jaar. Zij wonen bij haar vader Michael Radermacher 71 jaar. Blijkbaar is haar moeder overleden. Verder Michael, van 4 jaar. Als knegten Jan Bosten 61 jaar en Anna Elisabeth Vreuls, geboren Mechelen 17 jaar.
1830: Bij zijn tweede huwelijk is hij 38 en knecht in Mechelen. Zij is 28 jaar en woont ook in Mechelen. Hij tekende met  J: S; van Wersch en zij met A Jongen (zonder puntjes).
1832: Bij de geboorte van Maria is vader 40 jaar, landbouwer in Mechelen, Hij tekende de akte met J: S: van Wersch, terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef.
1833: De ambtenaar schreef Vanwersch, landbouwer, 40 jaar, Mechelen. Pa tekende met J.S. Van Wersch.
1836: Volkstelling Wittem: Sebastian Vanwersch 44, en Anna Catharina Jongen, 36. In huis wonen Michiel (15), Daniel (11), Maria (5), Ferdinand (3), Louisa (4 maanden). Dan ook Josephina Wouters, geboren Mechelen 9 jaar en Elisabeth Vreuls, 28 jaar, geboren Mechelen. Zij was dienstmeid. Vader had twee  paarden, vier koeien en een varken.
1839: geboorte Peter: de ambtenaar schreef zowel Van Weersch als Von Weersch, 48 jaar, landbouwer  Mechelen. Vader tekende de akte met j.s. Von Wersch.
1845:
Bij de geboorte van dochter Anna schreef de ambtenaar
Vanweersch. Vader was landbouwer, 52 jaar, woont Mechelen. Hij tekende de akte met J. Se. Van Wersch.
1848: De geboorte van een levenloos kind. De ambtenaar schreef: Joannes Sebastianus Vanwersch. Vader was landbouwer, 52 jaar, woont in Straat/Mechelen/Wittem. Hij tekende de akte met J.S. Van Wersch.
1880: Anna Catharina Jongen was weduwe, geboren Hulsberg 26 juli 1801. Zij woonde met drie kinderen (Daniel, Ferdinand en Anna Odilia) in Mechelen nummer 57 en had geen beroep, Daniel en Ferdinand waren landbouwer, Anna was huishoudster. In huis woonde ook een Radermacher, een man, geboren 30 april 1828, wellicht een zwager van haar. Hij was rentenier en kwam in maart 1880 bij hen wonen.

Uit dit eerste huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Jan Michiel Hubert van Weers, geboren 26 januari 1821, volgt 20.
 2. Daniël Joseph van Weersth (volgens zijn overlijdensakte), geboren 8 oktober 1825, overleden Mechelen 21 maart 1893, ongehuwd bij zijn broer Ferdinand in huis waar hij woonde.

  Uit het tweede huwelijk werden in Mechelen geboren

 3. Jan Peter Ferdinand Vanwersch, geboren 18 april 1831, overleden 18 april 1831.
 4. Maria Catharina Van Weersch, geboren 21 april 1832,  overleden Terbruggen Gemmenich 25 november 1907, trouwde Mechelen 19 april 1871 Maximilien Hubert Radermecker, geboren Alensberg, Moresnet 3 november 1830, overleden Terbruggen Gemmenich 14 oktober 1916, zoon van Simon Joseph Radermeker en Maria Catharina Nellessen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Catharina Hubertine Radermecker , geboren Terbruggen Gemmenich 22 januari 1872, overleden Venlo 12 april 1924 trouwde Petrus Joseph Notermans.
  1924: De aangifte van haar overlijden gebeurde twee dagen later door een deurwaarderklerk en door een ambtenaar van het gemeentehuis. Werd zij twee dagen later gevonden?
  b. Hubertine Marie Catharine Radermecker, geboren Terbruggen = Gemmenich 4 september 1875.
  c. Odile Marie Philomene Hubertine Radermecker geboren Terbruggen = Gemmenich 18 januari 1877.
 5. Ferdinand Hubert Van Wersch, geboren Mechelen 8 september 1833, overleden Mechelen 27 mei 1904, ongehuwd.
  1851-1852: In het Militair Stamboek had hij nummer 18122. Hij was 1 el, 7 palmen, 6 duim groot. Aangezicht: gezond, voorhoofd, rond, ogen grijs, neus klein, mond idem, kin rond, haar blond, wenkbrauwen, idem. Merkbare tekenen, geen. Per 1 mei 1852  werd hij voor 5 jaar ingedeeld en op 1 april 1858 ging hij met groot verlof. Hij zat bij het 1e regiment Veldartillerie.
  1890:
  Zijn broer Daniël, geboren 1825 woonde bij hem in huis. Beiden waren landbouwer. Ferdinand was niet getrouwd. Ook bij hem woonden de twee kinderen van zijn zus Maria Catharina getrouwd met Maximiliaan Rademaker. Ook Pieter Rademaker, rentenier, geboren Wittem 29 april 1827, overleden Mechelen 11 januari 1894. Die was bij zijn overlijden ongehuwd, 66 jaar en, zoon van Andreas Rademecher en Cornelia Wilden.Ferdinand was landbouwer en woonde Mechelen 57
  1893: Hij gaf het overlijden van zijn broer Daniel in 1893 aan. In de akte stond Ferdinand van Weersth, oud 60
  jaar en landbouwer, woont Mechelen.
  6/1904: De erfgenamen van Ferdinand van Wersch vroegen notaris Van Oppen uit Gulpen openbaar te verkopen drie koeien, een rund, een kalf, drie varkens, 125 kippen met haan enz. en alle huismeubelen: keuken, keldergereedschappen, koper, tin, porselein  glas en aardewerk, ladders, brandhout, een partij varkensvlees. Hij woonde in Mechelen in den Brul. Ook dit huis werd verkocht met boomgaard, weiland in Boven-Robbeschot, hakhout in Smetskuil en de Hermansberg, verder vier percelen, fruit, negen canvassen, drie eiken in Smidskuil / Smetskuil en palen en draad van het perceel in Roodelesch. De verkoop was op 30 juni 1904.
  De verkoop was in het sterfhuis van Ferdinand van Wersch in Mechelen van 158 stuks huisraad en gereedschappen en stukken land. Dit op verzoek van Peter Joseph van Wersch, jongere broer h7. Maximiliaan Radermecker, getrouwd met Catharina van Wersch (h4) en wonend in Terbrugge, Gemminich, hun negen kinderen, Hendrik Joseph Vaessen getrouwd met Odilia van Wersch (h8), Frans Evers, handelaar in margarine gehuwd met Maria van Wersch (= 29 november 1863).
  Totaal werd voor f 1134,33 verkocht .
  10 september 1904: Advertentie van notaris van Oppen Gulpen: hierin kondigt hij de openbare verkoop aan op 26 september 1904 van het huis, boomgaard en tuin door de erfgenamen van F. Van Wersch. De goederen liggen in den Brulweiland boven Robbeschot, verder hakhout aan de Smetskuil; en dito aan Hermansberg, 9 candadassen in de huisweide en 3 eiken aan Smetskuil.
  18 november 1904:
  In de krant van 5 november 1904 stond de advertentie: Openbare verkoop van Onroerend Goed om uit onverdeeldheid te geraken (… ) op verzoek van de erfgenamen van wijlen den heer F. Van Wersch, krachtens rechterlijk bevel in het openbaar verkopen. Blijkbaar was er tussen de erfgenamen onenigheid over de erfenis.
  De notaris begon de akte dan ook met
  Op verzoek van de Arondissements Regtbank te Maastricht.
  Verkocht werden:

  1: huis met bakhuis, tuin en gedeelte boomgaard in mechelen in den Brul, gemeente Wittem aan Pieter van Wersch, samen met 2
  2: Weiland te Boven Robbeschot aan Pieter van Wersch, samen met 1 voor ƒ 4.150
  3: Hakhout aan Smetskuil aan genoemde Ramakers, mede-eigenaar voor 1/45ste deel voor ƒ 32,15.
  4: ¼ deel hakhout aan de Hermansberg aan Stephan Steinbusch, herbergier en Winkelier in Mechelen voor ƒ 3,94.

  Pieter tekende P van Weesch
  En Evers: Fr Evers v Wersch.

  14 januari 1905:  Bovengenoemden kwamen weer bij de notaris en ontvingen uit de bovenstaande verkoop ƒ 4.800.

 6. Maria Ludovica (ook wel Louise) Hubertine Van Weers, geboren 9 juli 1836, overleden Gemmenich 19 februari 1901, trouwde Gemmenich 4 januari 1865 Gaspard Joseph Radermeeker /  Radermecker, geboren Alensberg 22 maart 1835, overleden Terbruggen-Gemmenich 23 april 1906, 71 jaar.
  1864: Via notaris Hoho uit Wittem werd op 21 december 1864 een akte opgemaakt nummer 290 waarin haar ouders haar toestemming gaven te trouwen. Deze akte is niet bewaard gebleven, behalve een vermelding in het repertorium van notaris Hoho. Haar vader werd Johan Sebastiaan Van Weersch genoemd, zij werd Maria Louisa Hubertina en haar bruidegom Capar Jozef Rademaeker genoemd, woonden in Gimmenich.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Philomena Hubertina Radermeeker, geboren Terbruggen = Gemmenich (B), 22 februari 1867 overleden 16 maart 1958, trouwde Wittem 15 september 1898 Franciscus Ramakers,, geboren Wittem 8 april 1865, overleden Gemmenich 16 oktober 1950, zoon van Laurens Ramakers en Gertrudis Lardinois
  b.. Marie Odile Hubertine Radermecker, geboren Terbruggen = Gemmenich 20 oktober 1868,  overleden Sippenaken 20 november 1940, trouwde Sippenaken 17 september 1892 Ferdinand Eugene Cravette, geboren 28 februari 1868, overleden Eupen 18 januari 1943.
  1904: Hij is hoofdonderwijzer in Sippenaken.
  c. Catharine Josephine Hubertine Radermecker, geboren Terbruggen = Gemmenich 22 december 1869, overleden Henri-Chapelle (Welkenraedt) 11 oktober 1944, trouwde Jean Hubert Ernens, geboren Sippenaken 6 augustus 1867, overleden Sippenaken 6 november 1940.
  d. Pierre Joseph Hubert Radermecker, geboren Gemmenich 27 februari 1873, overleden Battice 29 maart 1934, trouwde Josephine Goorissen, geboren ca 1876, overleden Battice 6 augustus 1957, 81 jaar.
  e. Jacques Hubert Ferdinand Radermecker, geboren Terbruggen = Gemmenich 2 oktober 1874, overleden Moresnet 15 december 1945.
  f. Marie Louise Hubertine Radermecker, geboren Terbruggen = Gemmenich 18 maart 1877, overleden Hombourg 1 januari 1968, trouwde Hombourg 14 november 1918 Mathieu Delhez, geboren Henri Chapelle 24 maart 1882, overleden Hombourg 1 januari 1968 .
  g. Alphonse Joseph Hubert Radermecker, geboren Terbruggen = Gemmenich 11 februari 1880, trouwde Anna Maria Mohnen, geboren Margraten 14 april 1883, overleden Lontzen 24 november 1948.
  h. Marie Hubertine Pauline Radermecker, geboren Terbruggen = Gemmenich 13 juli 1882, overleden Moresnet 15 maart 1958, trouwt Wittem 17 april 1920 Frederik Hubertus Lardinois, geboren Wittem 25 april 1880, overleden Hombourg 23 december 1928, zoon van Martin Lardinois en Maria Mertens.
  i. Maria Radermecker trouwde Caspar Schijns.
 7. Peter Jozef Hubert (Vanweersch), geboren 10 oktober 1839, volgt 20a.
 8. Anna Odilia Hubertine van Weersch, geboren Wittem 3 oktober 1845, landbouweres, trouwde Wittem 6 september 1883 Henri Jozef Vaessen, geboren Aubel (B) 22 maart 1841, overleden Cadier en Keer 25 maart 1918, zoon van Nicolas Vaessen en Getrude Smets.
  1883: Henri was 42 toen hij trouwde met de 38-jarige Odilia. Hij was koopman in Gulpen, woonde in Maastricht en zij was landbouwster (landbouwerse). Zij tekende zelf de akte met Odilia Van Weersch.
  1888: Venloosch Weekblad,  4 februari:
  Uit Ohee en Laak schrijft men: Wij zijn hier reeds verschillende jaren in de gelegenheid geweest om te constateeren, dat geen enkel gewas in de verste verte het bij de suikerbieten halen kan. Martin Luyten, aldaar, had gepasseerd jaar 6800 kg. op 10 are land. Daarbij is dit jaar de prijs ƒ 11.
  Het zaad wordt kosteloos verstrekt. Heeren landbouwers, die eene kolossale opbrengst van hunnen akker wenschen te hebben, moeten zich spoedig aanmelden. Voor Roermond en omstreken, bij Th. Koenen te Herten. Verder bij E. Schmitz te Wessem, W. Hennen te Voerendaal, Vaessen-Von Wersch te Gulpen, W. Beunen te Aldeneik en W. Van Helden te Ohee en Laak.
  9 maart 1889: Zij vertrokken met zijn drieën vanuit Gulpen naar Meerssen.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Louisa Maria Catharina Philomena Vaessen, geboren Meerssen 16 augustus 1885.
 9. Levenloos geboren meisje, Wittem 18 april 1848. Vader is 52 jaar, woont in Straat, Mechelen en is landbouwer.
  Hij tekende de overlijdensakte met J.S. Van Wersch, terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef. 

H.19a. Jan Michiel van Wersch, zoon van 18, stalhouderij, geboren Wahlwiller 24 juli 1796, overleden Heerlen 22 augustus 1842, 45 jaar oud, trouwde Burtscheid-Aken (D) 5 mei 1824 Maria Sybilla Penners, geboren Voerendaal 13 augustus 1798, overleden Heerlen 31 december 1869, dochter van Jan Leonard en Clara Elisabeth Melchers.

Jan Michiel werd geboren op de hoeve “La Ferme Lanterne” die zijn grootvader al in 1786 pachtte (huurde) van de graaf van Plettenberg, heer van Wittem. Toen hij in dienst moest was hij dagloner in zijn woonplaats Wittem. In september 1815 was hij soldaat in Luik. Toen was hij mede aangever van het overlijden van zijn kapitein Jacob Godefroid Meylenk op 13 september 1815. De ambtenaar noemde hem Jean Michel Vanweers. 

Jan Michiel had van 1824 tot 1834 in Aken een koetsiersbedrijf (Alexanderstraat 391) en later op nummer 309. Omstreeks 1834 verhuisde hij naar Heerlen waar hij als winkelier werd ingeschreven. Vreemd genoeg stond op de aangifte van Joanna Maria in 1834 bij haar vader vermeld dat hij geen beroep had. Ook bij de geboorte van Albert Jozef in 1837 had vader bij zijn naam geen beroep staan. Pas bij zijn laatste kind Wilhelmina stond dat vader winkelier was.

Zijn vader woonde in de Alexanderstrasse 391 in Aken. Daarna verhuisden zij eventjes naar de Rosestrasse in Aken om in 1830 weer op de Alexanderstrasse terug te komen maar nu op nummer 309. Als beroep gaf hij koetsier op. In 1832 woonden zij aan de Peterstrasse 466. Hij stond nog steeds vermeld met een beroep. In 1839, 1841 en in 1843 was hij, bij de geboorte van zijn dochters, winkelier. Jan Michiel overleed toen hij 47 was. In zijn overlijdensakte staat dat hij geen beroep had.

Maria penners
Een van de oudste foto’s in ons bezit is van Maria Sybille Penners, de vrouw van Jan Michiel van Wersch. Haar man overleed eerder dan zij waardoor zij hier in het zwart is gefotografeerd. Aangezien zij in 1869 op 71-jarige leeftijd overleed, is deze foto waarschijnlijk rond 1855 gemaakt

De familie stond administratief in Heerlen bekend als van Weersch. Alleen zoon Johan Leonard had bij de volkstelling van 1850 een beroep. Alle anderen niet. In het gezin van zeven personen woonde ook nog Maurits Tamoni die als beroep glazenmaker had. Hij was geboren in het Zwitserse Granbinst. Er staat geen geboortedatum vermeld, In 1851 ging hij naar Geilenkirchen. Hij was ongehuwd.
De familie van Weersch woonde Wijk A, Dorpstraat, huis nummer 105 dat wat later veranderde in 107.
Zij waren toen de enige en eerste stamgenoten die in Heerlen woonden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Leonard Hubert Von Wersch, geboren 23 juli 1824, volgt 20b.
 2. Clara Hubertina Josepha van Wersch, geboren Aken 1 september 1826, overleden Aken 6 februari 1827.
  Zij
  werd  in de Rorestrasse  nummer 288 in Aken geboren.
 3. Hubertina Josepha van Weersch, geboren Aken 14 juni 1828, trouwde 1860 Hubertus Lambertus Schütz, geboren Montzen (B) 8 september 1830, overleden Keulen 19 oktober 1897, zoon van Pierre Joseph Schütz  en Catharine Mostert.
  1860: Bij haar huwelijk was zij  kokkin in Keulen.
  In 1870 stond hij te boek als kastelein te Keulen
  Twee van hun kinderen hadden een wijnrestaurant in Betzdorf am Sieg onder Keulen. .
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 4. Jan Anton Willem van Wersch, geboren Aken 13 januari 1830, volgt 20c.
 5. Maria Clara Cornelia Petronella, Van Weersch, geboren Aken 16 september 1832, overleden Keulen 17 februari 1891.
 6. Joanna Maria Constantine van Weersch, geboren Heerlen 13 december 1834, overleden Luik 10 februari 1899, trouwde Luik 8 augustus 1860 Pierre Martin Henry, geboren Luik 27 april 1821, overleden Luik 3 januari 1904, zoon van Martin Henry en Catharine Rénard.
  Toen haar moeder in december 1869  overleed, werd in januari 1870 de akte opgemaakt door notaris Smeets. Daarin stond dat zij getrouwd was met Hendrik Tilo/Filo, hoedenfabrikant in Luik.
  1899: Bij haar overlijden was haar man 77 jaar en woonde in de. Rue Sulvay 2, Luik. Hij was hoedenmaker.
  1904: Bij het overlijden van Pierre Martin Henry stond in de akte dat hij hoedenmaker was. Hij woonde Quai des Tanneurs 26, maar overleed Boulevard de la Constitution 56, Luik.
 7. Albert Jozef van Weersch, geboren Heerlen 22 juni 1837, volgt 20d.
 8. Maria Gertrude Francesca van Weersch / van Wersch, geboren Heerlen 13 maart 1839, overleden Tilburg 4 november 1896, trouwde Heerlen 21 april 1871 Dirk Frans van Opstal, geboren Tilburg 15 december 1845, overleden Tilburg 2 januari 1918, huisschilder, zoon van Jan Frans en Maria Otten.
  joske van opstalEen foto uit 1939 met Albert van Wersch en zijn achternichten Joske (l) en Fien (r) van Opstal op het strand van Egmond aan Zee waar hun ouders een huisje gehuurd hadden.
  Rond 1880 verhuisden het gezin naar Tilburg, waar zijn ouders Van Opstal een winkel hadden. Waarschijnlijk hebben Maria en Dirk elkaar via haar vader leren kennen. Haar vader had immers een schildersbedrijf in Heerlen. Was Dirk soms daar in dienst?
  Jan Frans van Opstal was geboren in Heerlen, net zoals oom Ferdinand en neef Albert. Later had hij in Tilburg een schildersbedrijf. Wellicht logisch, gezien het feit dat Jan van Wersch en zijn zoon Ferdinand een schildersbedrijf hadden in Heerlen.
  Het familieverhaal gaat echter verder. Albert had een broer Guus die ook in verf handelde. Wellicht dat hij verf aan Frans van Opstal leverde. Direct na de hongerwinter van 1945 gingen beide dochters van Guus vanuit Laren naar hun familie Van Opstal in Tilburg om op te knappen. Het zuiden was immers al langer bevrijd en er was volop eten. Iets dat in het midden van het land zeldzaam was en dus erg duur.

  Deze Joske of José (Tante Jos) haalde beide kinderen van Guus naar Oisterwijk. De broer van Frans (haar vader) jaagde en had ook een stukje land in Oisterwijk waar een boer van hem pachtte. En waarschijnlijk zijn beide kinderen hier op die boerderij geweest om aan te sterken.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 9. Wilhelmina Clara (Claire) van Weersch, geboren Heerlen 4 april 1841, overleden Luik 16 oktober 1899,  trouwde Luik 29 januari 1863 Hubert Theodore Engelmann, geboren Neuss (bij Dusseldorf) 15 december 1836, meubelmaker, zoon van François Engelmann en Catharina Hollander.
  In het Limburgsch Dagblad van 14 juni 1941 stond in het katern Kerkklok dat er zaterdag 21 juni 1941 om kwart voor acht een gest. jaard voor de echtel. Engelman-vanWersch was. Dit was in de Pancratiuskerk in  Heerlen. Een gestichte jaardienst is een herdenkingsmis.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Marie Sibille Constance Engelmann, geboren Luik 31 mei 1863.
  b. Guillaume Engelmann, geboren ca 1864
  Hij was 35 toen zijn moeder overleed en deed samen met zijn broer Emile, de aangifte.
  c. Marie Hubertina Elise Engelmann, geboren Luik 11 maart 1866.
  d. Joseph Adolphe Engelmann, geboren Luik 19 november 1867, overleden Luik 7 september 1868.
  e. Theodoore Jacques Alphonse Engelmann, geboren Luik 4 juli 1869, overleden Heerlen 10 mei 1870.
  f. Anna Clara Engelmann, geboren Luik 13 september 1873, trouwde Luik 20 december 1904 Jean Francois Cypers.
  g. Joseph Willem Hubert Engelmann, geboren Luik 16 februari 1872, overleden Luik 5 maart 1880.
  h. Emile Jean Hubert Engelmann, geboren Luik 24 december 1870. 
  Hij deed samen met zijn broer Guillaume aangifte van overlijden van hun moeder.

H.19b: Johannes Petrus von Werst, zoon van H.18., geboren Mechelen 20 oktober 1802, trouwde Aken 29 juli 1829 Maria Catharina Mohnen, geboren Frelenberg 1804, dochter van Anna Barbara Mohnen, vader onbekend.

1802: In zijn geboorteakte schrijft de ambtenaar zijn naam als Jean Pierre Van Weers. Grappig dat zijn vader ondertekende met Jean Guillaume van Wersch.
1826: Hij is getuige bij aangifte van nichtje Clara, dochter van broer Johann Michael. In deze akte wordt hij Johann Peter von Wersch genoemd en woonde in Aken. Hij ondertekende de akte met Johann Peter Van Wersch. Zijn broer met von Weersch.
1829: Bij zijn huwelijk in 1829 woont hij in Aken en zijn moeder in Brandenberg.
1830: Bij het overlijden van hun dochter Anna woonden zij in de Marktstrasse 608, Aken. In deze overlijdensakte wordt moeder Catharina Mohne genoemd en vader: Johann Peter Ferdinand Van Wersch, 27 jaar.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Anna Maria Von Wersch, geboren Aken 27 maart 1829, overleden Aken 7 mei 1830.

H.19c. Louis Joseph Vanwers / Vanwersch, Van Weers, ook wel Johann Ludwig, zoon van 18, geboren Wahlwiller 3 mei 1804,  overleden Aken 3 oktober 1832, trouwde Aken 18 november 1831 Hubertina Anna Elisabeth Dumont, geboren Aken 2 april 1807, dochter van Johann Dumont en Maria a Campo.
Als 16jarige jongen woonde hij bij zijn ouders in Nijswiller.
1823: Militaire Stamboek: Ludovicus Josephus van Wers, groot 1 el, 6 palmen, 2 duim, 8 strepen. Ovaal gezicht, bruine ogen en haar, kleine neus, ronde kin. Op 21 mei 1823 19 jaar, diensttijd voor 5 jaar als reservant. Hij was 1,63 en geschikt bevonden.
1831: Bij hun huwelijk woonden hij bij zijn ouders in Aken en zij bij  haar ouders in Vaals. Hij was 28 en koolschieter. Zij was 24 jaar en had geen beroep.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Anna Maria Vanwersch, geboren Vaals 20 augustus 1832.

H.19d:  Johann Dominicus Vonwersch, zoon van 18,  geboren circa 1805/1806, overleden Burtscheid 10 augustus 1859 53 jaar, trouwde Aken 27 juni 1835 Maria Catharina Hansen, geboren circa 1807, overleden Burtscheid 12 oktober 1884, 77 jaar.

1835: Zij trouwen in juni 1835 waarbij hun zoon Bernard gewettigd werd die in mei 1835 geboren was. Hij tekende de akte met D: Van Wersch.
1850: Zij woonden in de Dammstrasse 213 in Burtscheid en hij was dagloner.
1884: Bij haar overlijden woonden bij haar twee zonen in de Jägerstrasse 12, Burtscheid. De aangifte gebeurde door haar zoon Joseph Vanwersch, wever, ook op dit adres wonend. Haar man Dominikus Johann Vanwersch was al eerder overleden. Joseph kende haar ouders niet.

Uit dit huwelijk werd in Burtscheid geboren

 1. Bernard Vanwersch, geboren Aken 25 mei 1835, volgt 20e.
 2. Henricus van Wersch, geboren Burtscheid 28 juli 1837, volgt 20f.
 3. Joannes Petrus van Wersch, gedoopt Burtscheid 5 september 1839, S: Joannes Petrus Schönbrod en Margaritha Stein nata Hansen.
 4. Theodorus Vanwersch, geboren en gedoopt Burtscheid 14 september 1842, volgt 20g.
 5. Wilhelm Joseph Vonwersch, geboren Burtscheid 12 februari 1845, overleden Aken 21 februari 1932, 87 jaar, aangifte door Katharina van Wersch. Hij woonde Bendstrasse 17, Aken.
  1884: Hij gaf in 1884 overlijden van moeder aan. Hij was wever.
 6. Wilhelm Joseph Vanwersch, geboren Burtscheid 13 augustus 1848, volgt 20h.
 7. Elisabeth Vanwersch, geboren Burtscheid 18 november 1850, overleden Beuel 26 juni 1942, trouwde Burtscheid 24 augustus 1890 Wilhelm Joseph Hardt, geboren Venwegen Kreis Aken 18 september 1846, overleden 69 jaar, Beuel 18 februari 1916, zoon van Johann Hardt en Anna Catharina Elisabeth Kloubert.
  1890: Bij hun huwelijk was hij Walkmeister en woonde Franzstrasse 36, Aken. Zij was Stophmeisterin. Zij woonde in de Landstrasse 21, Burtscheid.
  1916: Bij zijn overlijden was hij al invalide.
  1930:  Die Witwe Wilhelm Hardt, geb. Margarethe von Wersch, Beuel, Friedrichstraße 17, konnte am 19. ds. Mis. das 80. Lebensjahre in voller körperlicher und geistiger Frische vollenden.
  1940: Beuel: Herzlichen Glückwunsch! Zu Beginn dieser Woche feierte in geistiger Frische Frau Witwe Wilhelm Hardt geb. von Wersch, Beuel, Kaiserstraße 17 ihren 90. Geburtstag
  1941: General Anzeiger fur Bonn und Umgegend van 20 november 1941:
  Aus Beuel
  Beuel: Die älteste Einwohnerin der Gemeinde Beuel, Frau Wwe. Wilhelm Josef Hardt geb. von Wersch, Kaiserstraße 17, konnte vorgestern ihr 91. Lebensjahr vollenden. Die alte Dame erfreut sich noch einer bewundernswerten körperlichen und geistigen Frische. Täglich macht sie noch ihren gewohnten Spaziergang.
  vertaling
  Beuel: De oudste inwoner van de gemeente Beuel, mevrouw Wilhelm Josef Hardt, née von Wersch, Kaiserstraße 17, bereikte eergisteren de leeftijd van 91 jaar. De oude dame geniet nog steeds van een bewonderenswaardige fysieke en mentale frisheid. Ze maakt nog steeds haar gebruikelijke dagelijkse wandeling.
  Beuel. Bij Bonn
  Uit dit huwelijk oa
  a. Anna Maria Hardt, geboren mei 1895, overleden 14 maanden oud, Burtscheid 5 juli 1896.

H.20. Jan Michiel Hubert van Weers, zoon van 19, geboren 26 januari 1821, overleden Henri Chapelle (B) 13 maart 1882, trouwde Maria Louise Vaessen, geboren St. Pietersvoeren 26 april 1822 , overleden Henri Chapelle 23 mei 1877, dochter van Michel Vaessen en Barbe Jacobs.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie Barbe Hubertine VanWerst (aan elkaar volgens de ambtenaar), geboren Henri Chapelle 15 september 1857, overleden Henri Chapelle 30 juni 1860, slechts 2 jaar oud.
 2. Maria Anne Hubertine VanWerst, geboren Henri Chapelle, wijk Ruyff, 5 maart 1859.
 3. Maria Catharina Hubertina van Wersch / Vanwerst, geboren Henri Chapelle 29 november 1863, overleden Meerssen 18 maart 1935, trouwde Ulestraten 26 november 1889 Fransiscus Dominicus Evers, geboren Ulestraten 4 augustus 1859, overleden Meerssen 6 juni 1927, leidekker, zoon van Jan Evers en Maria Ida Willems.
  1878: Hij was vrijgesteld voor de Nationale Militie vanwege ziekte of lichaamsgebrek. Nummer 17: Litteekens, gepaard met stoornis in de verrigtingen of met neiging tot weder opbreken.
  In het Bevolkingsregister van Gulpen staat vermeld dat zij in december 1886 vanuit Dison naar Gulpen kwam waar zij in de Rosstraat 53 woonde. Zij was toen 23 jaar. Maria Van Wersch vertrok in maart 1889 naar het Belgische Esneux.
  21 augustus 1905: Hij verkocht aan
  den Wel Edele Heer Hendrik Ferdinand Guichart directeur van de Rotterdamsche tramweg Maatschappij twee stukken bouwland gelegen in het Kempe voor ƒ 300. Frans Evers was toen handelsagent en zij woonden in Humkoven, gemeente Meerssen. 
  frans evers1907: Frans Evers is agent van de NV Ant. Jurgens Margarinefabrieken. Zij wonen Humkoven-Meerssen.
  1927:
  Overlijden van Frans Evers, weduwe woont Stationstraat, Meerssen
  Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren.
 4. François Hubert van Werst, geboren Henri Chapelle 31 augustus 1866, overleden Henri Chapelle 13 juni 1867, 9 maanden oud.

H.20a. Peter Jozef Hubert Vanweersch, zoon van 19, geboren 10 oktober 1839, landbouwer, overleden 11 maart 1918, trouwde 29 april 1868 Joanna Maria Snackers (Schnackers, Schnaken, Schnakken, Snakken), geboren Mechelen Paulus Hoeve, 30 oktober 1834, overleden Epen 15 januari 1909, dochter van Johan Leonard Schnackers en Maria Sibilla Honds.

Zijn achternaam gaf veel problemen. Op de diverse aangifte aktes werd zijn naam geschreven als Vanweerst, Van Wesch, van Weerst, Van Weersch, Van Wersch en van Weerts. Zelf ondertekende (!) hij de aktes met van Weerst, maar ook met Pieter van Weersch. Meestal met  P van Weerst, zonder puntjes. De achternaam van zijn vrouw werd in iedere akte anders geschreven.  Al die jaren woonden zij in Epen en hij was altijd landbouwer.

peter van weerst

1858: Klapper Militie archief Maastricht 1815-1913: Toen hij in dienst (19 jaar) moest was hij knecht in zijn woonplaats Wittem. Hij stond te boek als van Wersch.Toen zijn zoon Antoon in dienst moet was hun achternaam verbasterd tot van Weerts.

18 november 1904: Op bevel van de Arr Rechtbank Maastricht van 20 oktober 1904 is een openbare verkoop bevolen van de volgende onroerende goederen in het koffiehuis van de heer Vliegen te Mechelen
De bezitters zijn
1: Pieter Joseph van Wersch, landbouwer te Epen
2: Catharina van Wersch, echtgenote van Maximiliaan Radermecher, landbouwers te Gemmenich
3: de kinderen van wijlen Louisa van Wersch die gehuwd was met Caspar Radermecker: Joseph, Ferdinand, Alphons, Josephina, Elisa zegge Louisa, Pauline Radermecker, allen Landbouwers in Gemmenich en Maria Radermecker echtgenote van Caspar Schijns te Hombourg, Odilia Radermecker echtgenote van Ferdinand Cravatte, hoofdonderwijzer in Sippenaken en Hubertina Radermecker, echtgenote van Frans Rademakers, landbouwers in Partij
4: Odilia van Wersch, echtgenote van Hendrik Joseph Vaessen, koopman te Sint Geertruid
5: Maria van Wersch, echtgenote van Frans Evers, koopman te Hamkoven, Meerssen.

Zij kregen van de notaris een aangetekende brief dat de openbare verkoop plaats zal vinden met of zonder hun aanwezigheid op 18 november 1904.

In de gemeente Wittem hadden zij:
1: Huis met bakhuis, tuin en boomgaard te Mechelen, naast de heren Jacob van Houthem, Steinbusch en Pappers.
2: Weiland te Boven Robbeschot.
3: Hakhout aan de Smetskuil.
4: een vierde deel hakhout aan Hermansberg.

Pieter Jozef van Wersch kocht de percelen 1 en 2 voor ƒ 4.250. Vaessen bood ƒ 4.275 maar dat bod ging niet door omdat hij onvoldoende borgstelling had.
Perceel 3 aan Ramaekers, mede eigenaar voor 1/45 deel voor ƒ 32,25
Perceel 4: Aan Stephan Steinbusch, herbergier en winkelier in Mechelen voor ƒ 3,94

14 januari 1905: Zij verkochten het bovenstaande aan Johan Hubert Hagen, landbouwer gehuwd met Agnes Mertens, wonende in Nuth in Wittem.

8 mei 1905: Pieter Joseph van Wersch, landbouwer in Epen, leende van mejuffrouw Elisabeth Clara Christina Maria Frijns, hierbij vertegenwoordigd door haar moeder en voogdes vrouwe Maria Ida Sybilla Kirsch, weduwe van Theodoor Frijns, renteniersters te Cartils. ƒ 7.500. Als onderpand gaf hij huis en gebouwen, erf, tuin boomgaarden, weilanden, bouwlanden, hakhout rondom Epen, groot zes hectaren.
Hij moest dit binnen 6 jaar terugbetalen en een jaarlijks te betalen rente van 4,5%. Pieter tekende P van Weerst.
Theodoor Frijns was de zoon van Christiaan Frijns die in 1843 het kasteel Cartils in Wijlre van de graaf van Liederkerke kocht. Hij was 56 jaar toen hij in 1884 met Maria Kirsch, 22 jaar trouwde. 2,5 maand voordat hun dochter Elisabeth Christina Clara Frijns geboren werd. Zij trouwde in september 1907 met kantonrechter Carolus Hubertus Josephus Alphonsus Janssen de Limpens en zij blijven in het kasteel wonen waardoor deze familie eigenaar van het kasteel werd.

8 mei 1905: Pieter Joseph van Wersch, landbouwer in Epen kocht in de gemeente Wittem
1: van Antoon Watrin in Epen, bouwland Op het Leen voor ƒ 69.
2: Van kleermaker Jan Joseph Deckers bouwland op Het Leen voor ƒ 116,97.
3: Hij ruilde met Jacob Kikken landbouwer in Mechelen weiland op Het Leen tegen weiland in de Hoevendel. Zijn perceel werd geschat op ƒ 257, 40 en het andere perceel op ƒ 306, 90 waardoor aan Van Wersch nog ƒ 49,50 betaald moet worden.
4: Hij verkoopt aan Hubert Deben, landbouwer in Hurpesch, weiland in den Broek voor ƒ 324.

Uit dit huwelijk werden in Epen geboren

 1. Maria Catharina Vanweersch, geboren 18 april 1869, overleden 8 december 1949.
  1889: Zij vertrok samen met  haar broer Anton Hubert die toen 15 jaar was, op 24 december 1889 vanuit Epen naar Hombourg. Zij was toen 20 jaar.
 2. Ferdinandus Hubertus Vanweersch, geboren 2 mei 1870, overleden 30 oktober 1870.
 3. Johanna Maria Sybilla Vanweersch, geboren Epen 8 mei 1871, overleden 27 september 1871.
 4. Maria Lucia Hubertina Vanweerst,  geboren 4 april 1872, overleden 11 mei 1872.
 5. Daniël Joseph Vanweerst, geboren 28 maart 1873, overleden Heerlen St. Josephgesticht 2 februari 1950, trouwde Margraten 28 april 1921 Maria Rosa Baenen, geboren Oud-Valkenburg 13 april 1876, overleden 2 januari 1938, dochter van Jan Bernard Hubert Baenen en Maria Anna Wijnands.
 6. Anton Jan Hubert Vanweersch, geboren 26 mei 1874, overleden 27 augustus 1928.
  Toen hij in dienst zou moeten was hij landbouwer in Wittem. Hij kreeg echter vrijstelling wegens broederdienst.
 7. Anna Elisabeth Vanweersch, geboren 26 juli 1875, overleden Epen 29 juni 1876.
 8. Caspar Josephus Hubertus Vanwersch, geboren Wittem 5 juli 1876, volgt 21.
 9. Joanna Maria Hubertina Vanweerst, geboren 6 juli 1876.
 10. Maria Theresia Hubertina Vanweersch, hoeve de slikgeboren 19 januari 1878, overleden 27 februari 1948, trouwde 17 april 1912 Jan Peter Hubert Pluymakers, geboren Wittem 8 september 1868, overleden 1 februari 1944, zoon van Joannes Willem Pluymackers en Maria Catharina Hubertina Mohnen.
  1912: Bij hun huwelijk was hij 43 jaar en landbouwer. Zij was 34 jaar en had geen beroep. Zij tekende met Th Van Wersch. Hij met J. Pluijmaekers.
  1916: Hij verkocht via notaris Cremers uit Gulpen op 13 maart 1916 namens iemand anders twee hengstveulens,  dertien eenjarige runderen,  een eenjarige stier, vier mauskoeien, vier dragende of gekalfde koeien en één zoog met biggen. Zij woonden in de Slik in Epen.
  1919: Bij een openbare verkoop voor notaris van Oppen uit Gulpen werd de pachthoeve de Slik verkocht. Woning, stallen, schuur, bij de kerk in Epen, boomgaarden, weilanden, bouwlanden en hakhout, bij elkaar 15 ha. Te betrekken in mei 1920. Dit  was op verzoek van de familie Renardy.
  1948: Trees overleed op het adres  Slik 4, Epen.
  In de 50-er of 60-er jaren brandde de boerderij Slik af. Het begon als eens schoorsteenbrand. Daarna bouwden de kinderen een huis aan de Rood.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 11. Anna Catharina Van Wersch, geboren 20 januari 1881, overleden Wittem 25 maart 1881.

H.20b.  Jan Leonard Hubert Van Wersch, zoon van 19a, handelaar, geboren Aken 23 juli 1824, overleden Heerlen 7 mei 1887, trouwde 1: Heerlen 30 december 1852 Maria Magdalena Wetzels, geboren Heerlen 12 februari 1830, overleden Heerlen 21 augustus 1868, dochter van Jan Willem en Anna Maria Brouns.
Zij overleed enkele dagen nadat haar jongste zoon overleden was, die overleed 16 augustus 1868 een maand oud.

Trouwde 2: Heerlen 14 januari 1871 Maria Hameeckers (Hamakers), geboren Heerlen 7 (8) augustus 1838, dochter van Jan Hendrik en Anna Elisabeth Willems.

In het Bevolkingsregister Heerlen staat dat de familie de eerste tien jaar aan Wegscheid woonden. In 1866 verhuisden zij naar Schandelen. Enkele jaren daarna tot 1871 woonden zij aan de Akerstraat in Heerlen en vervolgens in 1874 in Bek.
1843: Toen hij in dienst moest (19 jaar) was hij arbeider en slechts 1.55 groot.. Toch moest hij in dienst. Toen zijn zoon Mathijs Jozef in dienst moest was Jan 1,68 m groot.

aachener zeitung 184828 augustus 1848: Aachener Zeitung: Ein bis zwei Schustergesellen können so. fort bis Ostern Beschäftigung finden, um in Tagelohn oder per Stück zu arbeiten, bei Leonhard van Wersch in Herlen.

1852: Maria Wetzels was bij haar huwelijk 22 jaar en arbeidster. Bij de geboorte van hun kinderen was zij werkvrouw. Maar in 1866 was zij zonder beroep, terwijl in 1868 zij weer werkvrouw was.
1854: Geboorte zoon Jan Willem Hubert Von Wersch. Vader is schoenmaker. 29 jaar, woont in Heerlen. Moeder heet Maria Magdalena Witzels, werkvrouw. Vader tekende met L: Van Wersch. De ambt schreef Von Wersch.
1855:
Bij hun huwelijk en bij de geboorte van hun tweeling in 1855 en bij hun dochter in 1860 was vader schoenmaker.
1862: In 1862 stond op de geboorteakte van zijn dochter dat hij voerman was. Wat later was hij schoenmaker.
1863: In 1863 was hij
koopman in steenkoolen, 1864: voerman. In 1866 was hij lapper.
1868: In 1868 maakte een andere ambtenaar er
tapper van. In 1871 was hij slachter, in 1874 werkman, 1876 handelaar, 1877 en in 1878  werkman.
1870: Samen met zijn broer Willem (20c) was hij lid van de Schutterij Sint Sebastianus uit Heerlen. In de notulen van de Schutterij uit 1870 staat:
Op heden den 6 Juni 1870 is goed gekeurt door den Raat van het Broeder S. Bastian dat Leonard van Wersch het buvet heeft aangenomen in de wijde het welk plaats heeft op den 20 Junij 1870 voor een som van 100 Francken hierbij verpligt zig zijn broeder Willem van Wersch tot borg.

1874: Zij woonden in Bek (boerderij A Gen Bek).
Anno 2022 bestaat deze hoeve niet meer. Er is wel een speeltuin vanaf 1958 hier geweest met deze naam aan de Benzenraderweg. In 1978 was aan de Mgr Schrijnenstraat 20, Heerlen een café restaurant A Gen Bek en vandaag de dag is er een wijkcentrum aan de Tacitusstraat met de naam A gene Bek.
1877: Bij zijn overlijden in 1887 stond als beroep: werkman. Hij was 62 jaar geworden.
1881: Zijn vrouw Maria Agatha Hameekers is hoofd van het gezin met twee kinderen. Was het echtpaar gescheiden? Want zij woonde in Heerlen op B1, terwijl vader op B25 woont. Zij is werkvrouw.

De ambtenaren schreven Von Wersch, Vanwersch Van Weersch waar hij de geboorteaktes en overlijdensaktes zelf altijd tekende met Van Wersch. Opvallend aan de doopaktes is dat hij bijna al zijn kinderen bij zijn beide vrouwen altijd twee dagen later bij de Burgerlijke Stand aangaf.

Uit het eerste huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Jan Willem Hubert (Willem) van Wersch, geboren 5 februari 1854, volgt 21a.
 2. Hubert Willem (Hubert) Von Wersch, geboren 13 oktober 1855, tweeling met nummer 3, overleden Heel (huis voor gehandicapten). In onderstaand krantenbericht is duidelijk hoe men in die tijd naar gehandicapten keek:
  1891: Hij was huwelijksgetuige bij huwelijk van zijn zus Maria Cornelia. Hij was schilder.
  1893: Bevolkingsregister Heerlen: In mei 1893 vertrok hij vanuit de St Joseph stichting naar Schaesberg.
  1902: Jan Willem stelt per vonnis van de Arrondissementsrechtbank op 11 september 1902 zijn broer Hubert Willem zonder beroep terzake van gedurige krankzinnigheid onder curatele Hij plaatste een advertentie in de Limburger Koerier met dit vonnis.
  web-ned-staats-1902
  1902
 3. Maria Hubertine Sybilla (Sibille) Von Wersch, geboren 13 oktober 1855, tweeling met hierboven, trouwde Mathieu Leonard.
  1890:
  Sibilla van Wersch kwam op 23 juli 1890 uit Aken en ging bij haar moeder in Bek wonen.
  In 1902
  woonde het echtpaar in Trooz bij Luik. Ze hadden toen geen beroep.

  Bij gelijktijdig aangeven werd Hubert op de akte Von Wersch genoemd en Maria van Weersch. Hij ondertekende de aktes met van Wersch, in plaats van von Wersch.
 4. Johanna Maria Hubertina (Huberta) von Wersch, geboren 19 oktober 1857, trouwde Schaerbeek (B) 23 december 1899 George Schaetsaert, geboren Gent 19 december 1864, zoon van Bernardus Schaetsaert en Anastasia Vanhoorde.
  1881:  Zij kwam op 29 maart 1881 uit Luik en ging in Locht wonen.
  In 1883 woonde zij weer als dienstmeid in Luik.

  In 1902 was hij marmerslijper in Luik.
 5. Maria Josephina Hubertine (Josepha) von Wersch, geboren 11 januari 1859, trouwde Luik 1 juni 1882 Charles Philippe Jules Schoonbroodt, geboren Luik 10 maart 1860.
  In 1902 was hij apotheker in Isnau bij Luik.
 6. Maria Cornelia Petronella (Petronella) von Wersch, geboren 31 december 1860, trouwde stad Luik 16 mei 1891 Winand Jülicher, schilder in Luik, geboren Aken 13 september 1857, zoon van Joseph Julicher en Gertrude Nonn.
  1875: Zij ging als dienstmeid naar België. Zij was 15.
  1881: Zij kreeg in maart 1881 haar Nederlandse nationaliteit weer terug nadat zij in 1876 naar Keulen als dienstmeid was gegaan. Zij was toen 16 jaar. Vreemd genoeg staat op de aanvraag haar geboorte datum vermeld als 31 mei 1858 in Heerlen.   Voor dit bewijs, dat altijd maar één jaar geldig was, betaalde zij ƒ 1,29.
  1883: Op 5 juni 1883, kreeg zij een visum, legeskosten ƒ 0.60. In
   beide aktes werd zij Maria Cornelia Petronella Vanwersch genoemd.
  1891: Bij haar huwelijk was zij dienstmeid en woonde aan de Place St. Véronique in Luik. Zij tekende de akte met Nella van Wersch. Haar broer was een van de getuigen. Hij tekende met G van Wersch (Guillaume). Haar man tekende met W. Julicher, zonder trema.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Helene Isabelle Marie Jülicher, geboren 8 oktober 1892.
  b. Guillaume Hubert Jülicher.
 7. Anna Gertruida Hubertina von Wersch, van Weersch, geboren Heerlen op den Wegscheid 6 december 1862, overleden Heerlen 5 juli 1863.
  Vreemd dat zij in de doopakte Anna Geertruida Hubertina Von Wersch heet en in de overlijdensakte noemt haar vader haar Maria Geertruida Von Wersch. Blijkbaar gooide hij de diverse Anna’s en Maria’s door elkaar. Diverse van zijn kinderen werden zo genoemd. De ambtenaar schreef Von Wersch, terwijl vader de doopakte met Van Wersch ondertekende.
 8. Joanna Maria Gertruida Francisca (Gertrud) von Wersch, geboren Heerlen Wegscheid 9 mei 1864, trouwde 1. Aken- Haaren 2 juni 1886 Theodorus Coervers (Cörvers), geboren 5 januari 1860, overleden 25 april 1887 voor de geboorte van zijn dochter.
  Hij was 27 jaar toen hij overleed als werkman. Was het een ongeluk? De aangifte werd gedaan
  voor Jan Willem van Wersch, 32 jaar huisschilder in Heerlen en schoonbroeder van de overledene. En ook Schaeps was een van de aangevers. Logisch want dat was de bode.
  trouwde 2: Frans van Ranst, geboren Puers 17 januari 1867, zoon van Eduard Jean Vanranst en Francoise Dorothea Demaeyer.
  1881: Zij woont niet meer bij haar moeder want haar naam staat niet op bevolk register Heerlen.
  1881: Zij is 15 en woont bij haar vader (zijn de ouders gescheiden?) op B 25.
  Vader is werkman. Dochter vertrek op 11 mei 1885 naar Luik. Vader overleed in 1887
  1885: Lijst Vertrokken Personen Heerlen: zij vertrok op 11 mei 1885 uit Heerlen naar Luik Per 1 januari 1885 staat zij in het vreemdelingendossier van België met geboortedatum 10 mei 1864. Als partner wordt P.F. Ranst genoemd. Vreemd aangezien zij pas in 1892 trouwde.

  1886: Bij hun huwelijk.was hij dienstknecht en woonde in Haaren. En in juni 1866 werd hun dochter geboren.Wat later dat jaar is hij mauermeister.
  1887: Lijst Vertrokken personen Heerlen: Zij vertrok aug 1887 uit Heerlen naar Maastricht; Zij werd Anna Geertruida Hubertina Von Weersch genoemd,
  1892: Haar tweede huwelijk. Zij woonde Rue Verte 171, Schaarbeek en was dienstmeid en weduwe. Haar nieuwe man woonde Brussel Avenue de Cortenberg 142 en was tramconducteur.
  Uit dit eerste huwelijk werden geboren
  a. Anna Maria Hubertina Körfer, geboren Forst juni 1886, overleden Forst Eilendorf 23 juli 1886.
  b. Maria Wilhelmina Cörvers, geboren Heerlen, Geleenstraat, 15 augustus 1887.
 9. Anna Maria Augusta (Maria) von Wersch, geboren 13 januari 1866, winkeljuffrouw in Brussel, trouwde Charles Emile Alfred Joseph Farcy, geboren Molenbeek Saint Jean 17 oktober 1865, zoon van Joseph Farcy en Caroline Edouard Ferdinande Jeanne Anne Demeurs.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 10. Jan Hubert von Wersch, geboren 10 juli 1868, overleden 16 augustus 1868.

  Uit het tweede huwelijk werden in Heerlen geboren

 11. Mathijs Jozef von Wersch, geboren 16 december 1871, volgt 21b. 
 12. Maria Sybilla Hubertina von Wersch, geboren 3 maart 1874, vertrok op 23 juli 1891 naar Aken, overleden 2 oktober 1945, 72 jaar oud, begraven Bocholtz 5 oktober 1945, trouwde Heinrich Jozef Lefarth, geboren 30 mei 1867, overleden Heerlen 25 augustus 1953, weduwnaar van N. Kruse.
  1937: Zij hadden een winkel in koloniale waren in de Irmstraat 33, Simpelveld.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Isabella Antoinetta Lefarth. geboren Barmen (D) 15 november 1910, overleden Bocholtz 29 april 1995, trouwde Heerlen 11 november 1937 Simon Hubert Leonard Bour, geboren Heerlen 6 november 1906, overleden Bocholtz 11 oktober 1944, zoon van Jan Jozef Bour en Maria Jozefina Hubertina Luijten.
  
In 1933 vestigde zij zich als vroedvrouw in Bocholtz, dr Poelstraat 2. Zij woonde Irmstraat 33.
  11/1937: Bij hun huwelijk was hij bureaubeambte en 31 jaar. Zij was vroedvrouw en 26 jaar,. Hij woonde in Heerlen en zij woonde in Bocholtz.
  Op zijn grafsteen staat echter Edmond Bour, geboren 6 november 1906 en overl 11 okt 1944 door noodlottig oorlogsongeval.
  b. Heinz Lefarth trouwde H. Heijenrath.
 13. Anna Francisca von Wersch, geboren 14 december 1876, overleden Heerlen 22 april 1877.
 14. Maria Hubertina von Wersch, geboren 6 september 1878, overleden Heerlen 29 november 1878.

H.20c. Jan Anton Willem van Wersch (Johann Anton Vonwersch, roepnaam: Willem), zoon van 19a, schildersbedrijf, geboren Aken Alexanderstrasse 309, 13 januari 1830, overleden Heerlen 21 april 1889, trouwde Heerlen 15 oktober 1859 Maria Anna Augustina Vijgen, geboren Heerlen 27 november 1836, overleden 24 mei 1893, dochter van Jan Pieter en Anna Catharina Melchers.

van wersch
Enkele kinderen van Willem van Wersch en Maria Vijgen: Drie broers en hun vrouwen vlnr: Bernadina Korst (354,5), Frans van Wersch (358,7), Maria Lintjens (361,10), Edmond van Wersch (354,5), Palmyre d’Or (358,7), Ferdinand van Wersch (361,10)

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Sophia Von Weersch, geboren 15 februari 1860, trouwde Heerlen 4 augustus 1880 Modeste Joseph Michel Gaspard Balthazar Dethier, slager, geboren Seraing (B) 6 januari 1856, zoon van Jean Joseph en Catharine Malempre.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. pasfoto-angeliqueAngelina Henriëtte van Wersch, geboren 25 augustus 1862, overleden Aken 1 november 1929.
  Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus stond op haar bidprentje, trouwde Heerlen 21 november 1889 Maria Anton  Hubert Wetzels, geboren Rimburg 7 maart 1865, overleden Maastricht 25 mei 1921, zoon van Jan Willem Jozef en Maria Elisabeth van Leers.
  1893: Zij hebben een sigarenwinkel. De  prijzen waren vanaf van ƒ 9 tot ƒ 60 per 1000 en sigarenkistjes met muziek.

  In 1898 was hij postassistent.
  In 1900 was hij
  klerk der Posterijen.
  1906: Het gezin schreef zich op 9 maart 1906 vanuit Venlo in in Roermond. Hij was klerk bij de posterijen. Zij woonden Venlooscheweg 18f. Bij hen in huis woonde ook haar zus Maria van 2 september 1869. Die was gouvernante. Ook neef Gerardus Johannes Wilhelmus Vanwersch, geboren 23 juni 1898 woonde hier sinds oktober 1910. Hij vertrok augustus 1911 naar Heerlen Godsweertersingel 7 sinds 9 maart 1906.
  In 1907: Hamstraat 26a en in
  1909: Godsweerdersingel 7.
  1917: Inmiddels is hij commies van de Post en Telegraphie. Zij woonden sinds 24 juli 1917 in de St. Pieterstraat 17 Maastricht en kwamen uit Roermond. Op 13 juni 1918 verhuisden zij naar de Grote Gracht 81 in Maastricht.
  1921: Bij zijn overlijden in 1921 stond postbeambte als zijn beroep. Zij woonden aan de Grote Gracht 81 Maastricht. In de overlijdens advertentie stond onderaan: Verzoeke  van rouwbeklag verschoond te blijven.
  Uit dit huwelijk werden in Heerlen geboren:
  a. Willem Jos Hubert Wetzels, geboren 21 oktober 1890, trouwde Roermond 28 december 1920 Wilhelmina Hubertina Josephina Boonen, geboren Buggenum.
  b. Hubert Jozef Auguste Wetzels, geboren 9 april 1893, overleden 16 juli 1893.
  c. Maria Hubertina Mathilde Gertrude Wetzels, geboren 4 september 1894, trouwde Roermond 23 april 1917 Maria Cornelis Josephus Zeekaf, geboren Maastricht 16 september 1888, zoon van Joannes Hendrikus Zeekaf en Maria Elisa Hubertina Pelt.

  d. Edmond Willem Hubert Antonius Wetzels, geboren Heerlen 24 juni 1900 trouwde M. Dickhaut.
 3. Hubert Pieter August van Wersch, geboren 21 mei 1864, volgt 21c.
 4. Herman Hubert Constant van Wersch, geboren 8 maart 1866, overleden Heerlen 29 maart 1866.
 5. Hubert Jozeph Edmond van Wersch, geboren 6 oktober 1867, volgt 21d.
 6. Maria Hubertine Geertruida (Gertrude) van Wersch, geboren Dorpstraat, Heerlen 2 september 1869, overleden Kerkrade ziekenhuis 8 juli 1954.
 7. Frans Hubert van Wersch, geboren 25 mei 1871, volgt 21e.
 8. Marie Hubert Willem van Wersch, geboren 25 juli 1872, volgt 21f.
 9. Maria Alphonsina Johanna (Jeannette) van Weersch (op haar bidprentje is de achternaam inmiddels veranderd naar Van Wersch), geboren 7 augustus 1874, overleden Valkenburg 31 mei 1942, trouwde Brussel 4 november 1899 Alphonse Florent Eyssen (Eijssen), electro-chemicus, geboren Brussel 3 januari 1874, overleden Maastricht 13 augustus 1959, zoon van Jean en Marie Elisabeth Louise Vijgen.
  Klik hier voor haar poesiealbum.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Mariëtte Louise Anna Gerardus Eijssen, geboren Heerlen 26 juli 1900, overleden Maastricht 14 oktober 1987, trouwde Heerlen 1 augustus 1923 met Jan Pierre Albert (Albert is zijn achternaam), geboren Heerlerheide 15 april 1894, overleden Beek door een Amerikaanse legertruck 19 februari 1945, zoon van Jan Jozef en Maria Jozefina Wijnen.
  1923: hij was aannemer/bouwkundige.
  b. Florent Jean Nicolaas Gerard Eyssen /Eijssen, geboren Parijs 6 september 1901, overleden Heerlen ziekenhuis 31 oktober 1990, trouwde Valkenburg 31 augustus 1944 met Johanna Elisabeth Band, geboren Haarlem 23 juni 1903, overleden Valkenburg 16 januari 1972, dochter van Cornelis Band en Marge Oudenes.
  Florent Eyssen was de initiatiefnemer van de voettocht naar Banneux vanuit Valkenburg.” Stichting De R.K. Kerst-boete-Bidweg te voet naar Banneux” Met Kerst 1945 maakte hij zijn eerste voettocht naar Banneux in de Belgische Ardennen, 55 km van zijn huis. In Banneux verscheen Maria in de jaren dertig. Florent nam zich toen voor ieder jaar met kerst daar naar toe te lopen. Het jaar daarop ging een vriend mee en in 1984 liepen er 700 man mee.
  c. Thérèse Josephine Marie Antoinette (Thea) Eyssen / Eijssen geboren 3 augustus 1905, overleden Sittard 25 mei 1979, trouwde Hulsberg 29 juli 1931  Marie Joseph Alphonse (Fons) van der Linden, geboren Heerlen 20 maart 1907, overleden Klimmen 11 november 1997, zoon van Hubertus Johannes Josephus en Maria Hubertina Antoinette Vaessen.
  20 februari 1954: Gazet van Limburg: Op 13 maart 1954 vierde zij haar 30-jarig toneeljubileum in de Heerlense Stadsschouwburg.
  d. Ferdinand Hubert August Eyssen / Eijssen, geboren Heerlen 1 juli 1908, overleden Heerlen 24 september 1993, trouwde Maastricht 16 november 1934 met Elisabeth (Lieske) Bleize, geboren Maastricht 22 december 1908, overleden Heerlen 14 december 1990, dochter van Servais Hubert Leonard en Anna Euwes.
 10. Hubert Ferdinand van Wersch geboren 26 juli 1876, volgt 21g.
 11. Hubertine Josephine van Wersch, geboren 1878, overleden Heerlen 12 februari 1893.
  In de Limburger Koerier van 4 maart 1893 dankte haar moeder, de weduwe Van Wersch-Vijgen, iedereen die blijken van deelneming hadden gedaan bij het overlijden van de 15-jarige Hubertine: In het bijzonder aan de juffrouwen, wier kransen de schoonste blijken waren van gehechtheid en hulde aan de geliefde ontslapene.

H.20d. Albert Jozef van Weersch, zoon van 19a, geboren Heerlen 22 juni 1937, overleden Luik 4 december 1887, trouwde Luik 19 maart 1863 Anna Catharina Hubertina Roosels, geboren Sint Truiden 13 september 1837, overleden Luik stad 12 mei 1909, dochter van Jean Michel Rossels en Anna Catharina Vanderrykel.

Albert vertrok in 1859 naar een dorp ten noorden van Luik waar hij een glashandel begon. Die werd rond 1920 door zijn zoon voortgezet.
Toen zijn moeder in december 1869 overleed, werd in januari 1870 de nalatenschapsakte opgemaakt door notaris Smeets. Daarin stond dat Albert glazenmaker was in Luik. In de loop der jaren hadden zij zeker zeven verschillende adressen in Luik.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie Ydalie Hubertine van Weersch, geboren Luik 27 februari 1864, overleden Luik, 11 februari 1886.
  Zij woonde in de Rue sous l’Eau 28 in Luik. Zij was couterière en vrijgezel. Zij woonde bij haar ouders en was 21 jaar oud.
 2. Herman Emile Hubert van Weersch, geboren Luik 5 augustus 1865, overleden Huy 3 september 1941. Hij was glasbewerker in Luik, trouwde Berg en Terblijt 30 juli 1900 Maria Agnes Cornips, geboren Berg en Terblijt 8 maart 1867, overleden Huy 29 maart 1956, dochter van Maria Elisabeth Hubertina Cornips, geen vader genoemd.
  Hij tekende de trouwakte met Emile Van Wersch. In 1917 was hij nog steeds glazenier in Luik.
 3. Josephine Hubertine Idalie Van Weersch, geboren Luik. 18 maart 1867, overleden Rue de Clarisses 17 =ziekenhuis van Luik, 4 oktober 1939, trouwde Henri Paul Joseph Guilmin, geboren Ciney (B) 15 januari 1878, overleden als soldaat in Frankrijk voor België Gonfreville-l’Ocher 11 december 1915, 37 jaar, zoon van Ernest Jules Guilmin en Marie Therese Dumont.
 4. Jean Francois Hubert Van Weersch, geboren Luik 20 december 1868, volgt 21h.
 5. Jeannette Marie Hubertine Van Weersch, geboren Luik 27 mei 1870, overleden rond Luik 26 november 1934.
  1934: Zij was vrijgezel en woonde Rue du Vertbois 36, Luik.
 6. Isabelle Charlotte Hubertine Vanweersch, geboren Luik 25 maart 1872, overleden Luik rond 31 januari 1938, trouwde 1. Luik 8 februari 1894 Edouard Achille Jules Servais Lekeux, gedoopt in Luik 27 augustus 1873, wettelijk erkend zoon van Achille Lekeux en Philippine Michel. Trouwde 2: Luik 28 april 1898 Amedee Joseph Leon Rahier, geboren Luik 14 december 1871, zoon van Pierre Joseph Rahier en Marie Catherine Germeau.
  1894: Bij hun huwelijk is zij telefoniste, woont met haar moeder Rue du Nord 5, Luik. Hij is werknemer en woont Rue Chaussée des Prés 27, Luik. Getuigen zijn onder andere haar twee broers Emile, 28 jaar en Jean 25 jaar,  beiden glazenmaker. Isabelle tekende de akte met Van Wersch, Emile met Emile Van Wersch en Jean met Jean Van Weersch, inderdaad met twee e’s, zoals de ambtenaar het aan elkaar schreef en zij los van elkaar.
  1896: Achter gesloten deuren werd Isabelle van Wersch gekozen tot verloskundige voor de Luikse districten Longdoz-Boverie en Saint Nicolas Est voor het Bureau de Bienfaisance (Armenhulp).
  1897: Het echtpaar scheidde in Jameppe op 31 januari 1897.
  1898: Zij trouwde opnieuw. Zij woont Quie de la Derivations 4, haar moeder woont bij haar. Hij is fabrikant van mechanische zeven en woont Rue de Bex 1. Zij tekende de akte met Van Wersch.
 7. Anne Marie Hubertine Vanweersch, geboren Luik 28 november 1879, trouwde Luik 14 mei 1904 Louis Martin, geboren Luik 10 februari 1871, zoon van André Jean Martin en Marie Catherine Sacré.
  1904: Bij hun huwelijk woont zij al samen met hem in de Rue du Vertbois 36 in Luik, waar Anne met haar moeder woont. Vader is overleden. Anne kwam uit Heerlen voordat zij in Luik ging wonen. Zij is werkzaam in de schoenindustrie. Hij is metaalpolijster. Hij tekende de akte met Louis Martin en zij met Anne van Wersch, dus los en met één e.

H.20e. Bernhard von Wersch, zoon van 19d, geboren Aken 25 mei 1835, overleden Aken 15 april 1918, 82 jaar, trouwde Johanna Josefina Benoit. geboren Aken 16 mei 1840, overleden Aken 8 juni 1895, 55 jaar, dochter van Pascal Benoit en Anna Catharina Hick. 

1835: Bij het huwelijk van zijn ouders werd Bernhard gewettigd.
1868: Bernhard Vanwersch  (Schlösser) woonde in de Sandkaulstrasse 59 in Aken.
1877: Sandkaulstrasse 22 in Aken.
1881: Fabriksarb, Alexanderstrasse 110.
1884: Hij is nog steeds sleutelmaker. Zij wonen Rudolfstrasse 3, Aken.
1918: Bij zijn overlijden woonde hij in de Jülicherstrasse 1 1/2, Aken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Heinrich von Wersch, geboren Aken, 1 november 1864.
 2. Catharina von Wersch, geboren Aken 17 maart 1866, overleden Herzogenrath 23 oktober 1956, trouwde Aken 24 oktober 1890 Henricus Mönch geboren Burtscheid 1 augustus 1865, overleden Aken 22 januari 1932, zoon van Bernard Mönch en Maria Hammers.
  1890: Bij hun huwelijk was hij Nadler = draadtrekker om naalden te maken. Zij was Tuchstöpferin.
  Uit dit huwelijk werden o.a. geboren
  a. Bernardus Henricus Mönch, gedoopt Aken St Adalbert 5 oktober 1891 SS: Bernardus Mönch en Helena van Wersch geboren Benoit (haar moeder dus).
  1932: Hij geeft het overlijden van zijn vader aan. Hij is schlosser en woont Nolbergerstrasse Aken.
  b: Helena Elisabeth Mönch, geboren Forst 21 januari 1901, overleden 3 jaar en drie maanden oud, Forst 9 mei 1904.
 3. Maria Josephina von Wersch, geboren Aken 24 februari 1869.
 4. Theodor von Wersch, geboren Aken 14 september 1872, volgt 21i
 5. Helena Margaretha von Wersch, geboren Aken 18 augustus 1874.
 6. Joseph von Wersch, geboren Aken oktober 1876, overleden Aken 16 november 1876 , 1 maand oud.
 7. Wilhelm von Wersch, geboren januari 1880, overleden Aken 23 augustus 1880, 8 maanden oud.
 8. Maria Mathilde von Wersch, geboren 1883, overleden 1 jaar oud Aken 7 juli 1884.

H.20f. Henricus van Wersch, zoon van 19d, gedoopt Burtscheid 28 juli 1837, S: Henricus Hansen en Barbara  Hansen nata Hausmann, overleden Aken 90 jaar oud 28 maart 1928, trouwde Burtscheid 30 januari 1864 Johanna Kloth (Cloth/Kloth) geboren Burtscheid 3 september 1839, overleden Aken 28 maart 1922, 82 jaar.

1922: Bij haar overlijden woonde zij Adalbertsteinweg 134, Aken.
1928: Bij zijn overlijden woonde hij bij zijn dochter op hetzelfde adres als hierboven.

Uit dit huwelijk werden  geboren

 1. Heinrich Hubert Vanwersch, geboren Burtscheid 29 augustus 1865, volgt 21ia.
 2. Theresia Vonwersch, geboren 26 oktober 1867.
 3. Peter Dominicus Vanwersch, geboren 26 oktober 1869, volgt 21j. 
 4. Theodor Vonwersch, geboren 28 november 1871.
 5. Margaretha Vonwersch, geboren 16 januari 1874.

H.20g. Theodorus Vanwersch, zoon van h.19d, geboren Burtscheid 14 september 1842, overleden Burtscheid 15 september 1884, 42 jaar, woonde Jägerstrasse 12, zijn vrouw deed de aangifte. Hij was Kleinhändler, trouwde Burtscheid 9 januari 1869 Maria Meuser,  geboren Burtscheid circa 1840 overleden Aken Anstal Josephinium 1 oktober 1913, 73 jaar oud, weduwe van Theodor Vanwersch en echtgenote van Johan Römkens , kleermaker, dochter van Franz Meuser en Maria Reuler.

1884: Hij geeft het overlijden aan van zijn nichtje, dochter van zijn broer Wilhelm x Meuser. Theodor woonde op hetzelfde adres Jägerstrasse 12, Burtscheid.
1903: Bij het overlijden van dochter Maria woonden zij Bendstrasse 30 in Burtscheid.
1913: Zij woonde Göthestrasse zonder nummer (Goethestrasse).

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Katharina von Wersch
  Zij kreeg
  a. Josef von Wersch, geboren Stolberg april 1920, overleden Aken Ziekenhuis 5 juni 1920, 3 maanden oud.

H.20h. Wilhelm Joseph Vanwersch, zoon van 19d, geboren Burtscheid 13 augustus 1848, overleden Aken 31 maart 1912, 63 jaar. trouwde Burtscheid 3 oktober 1873 Maria Anna Meuser, geboren Burtscheid 24 augustus 1845, overleden Burtscheid 13 november 1896, 51 jaar, dochter van Franz Meuser en Maria Gertrude Hubertina Reulen.
Zij woonden in Burtscheid: Dammstrasse 27 (1877), Jägerstrasse 12 (1881), Krugenhofen 58 (1885), Sebastianstrasse 2 (1889), Bendstrasse 30, (1896) en hij overleed in de Lindstrasse.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina Vanwersch, geboren Burtscheid 20 september 1874, overleden Burtscheid 1 september 1875, 11 maanden oud.
 2. Maria Hubertina Barbara Vanwersch, gedoopt Burtscheid 15 oktober 1875, overleden Aken 4 september 1933, trouwde Aken 9 oktober 1897 Alois Joseph Alexander Soyka, geboren Ober Radoschau 18 juli 1865 Aken 24 oktober 1930.
  1900:  Bij de geboorte van zoon Peter is vader Verwaltungsbeamter of administratief medewerker of bestuurder.
  1901: Bij de geboorte van Maria is vader Kanzlist -= kanselier, zij wonen Triererstrasse 84, Forst.
  1903: Bij de geboorte van Oskar is vader städlicher Verwaltungsbeamter in Forst. Zij wonen Stumpengasse 31, Forst.
  1933: Haar overlijden: na een ongeluk en werd in Vaals begraven.
  Uit dit huwelijk werden minstens drie kinderen geboren

  a. Peter Edgar Antonie Walther Maria Soyka, geboren Forst 5 februari 1900, overleden Wenen 20 december 1967.
  
1931: Echo der Gegenwart van 28 augustus 1931:
  Der Jesuitenpater Soicka, Sohn des verstorbenen Kanzleisekretärs A. Soicka und seiner Ehefrau geb. van Wersch, wird heute im Kolleg zu Valkenburg zum Priester geweiht. Sonntag, den 6. Sept., feiert dann der Neugeweihte in seiner Heimatpfarre, St. Michael=Burtscheid, seine Primiz. Gegen 8,30 Uhr werden nach altem Brauch die Geistlichkeit, weißgekleidete Kinder und der Kirchenchor den Neupriester nebst seinen Familienangehörigen von der elterlichen Wohnung(Bismarckstraße 12) abholen und ihn im feierlichen Zuge zur Kirche führen, wo der junge Priester um 9 Uhr sein erstes feierliches Hochamt halten wird. Nach dem Amte wird der Neupriester wieder zu seiner Wohnung zurück begleitet werden. Der Kirchenchor wird am Abend durch Liedervortrag vor der Wohnung des Primizianten den Freudentag beschließen.

  Vertaling met Deepl Translator: De jezuïet pater Soicka, zoon van wijlen kanselarijsecretaris A. Soicka en zijn vrouw née van Wersch, zal vandaag in het college van Valkenburg tot priester worden gewijd. Op zondag 6 september zal de pas gewijde zijn eerste mis opdragen in zijn thuisparochie, de H. Michael=Burtscheid. Volgens oud gebruik halen de geestelijken, in het wit geklede kinderen en het kerkkoor de nieuwe priester en zijn familieleden om 8.30 uur op bij zijn ouderlijk huis (Bismarckstraße 12) en leiden hem in een plechtige processie naar de kerk, waar de jonge priester om 9.00 uur zijn eerste plechtige hoogmis zal opdragen. Na de dienst zal de nieuwe priester tot priester worden gewijd. Na de dienst zal de nieuwe priester naar huis worden begeleid. s Avonds zal het kerkkoor de vreugdevolle dag afsluiten met een liedrecital voor het huis van de priester.
  Hij werd bij de jesuieten in Valkenburg opgeleid en priester gewijd. Laatst was hij pastoor in Hundsheim bij Hainburg (Oostenrijk), was professor theologie in Wenen. Hij schreef veel wetenschappelijk artikelen.
 Naast zijn beroepstaken wijdde Dr. WALTER SOYKA zich met grote volharding aan de studie van parasitaire vliesvleugeligen, in het bijzonder de moeilijke familie Mymaridae, die tot de allerkleinste kevertjes behoren. Zijn talrijke wetenschappelijke publicaties, vooral van taxonomische aard, bezorgden hem spoedig de reputatie van internationaal vermaard specialist voor de genoemde familie.
  Na de publicatie van zijn werk over “Nieuwe en bekende Alaptiden en Mymariden uit Egypte” benoemde de eerste directeur van het Natuurhistorisch Museum hem bij document van 21 maart 1950 tot correspondent van het Natuurhistorisch Museum in Wenen. Er zijn vanaf 1931 tot en met 1957 een dertigtal publicaties van hem bekend.
  b. Maria Erna Soyka, geboren Forst 19 september 1901.
  c. Oscar Joseph Erich Maria Soyka, geboren Forst tussen 26 maart 1903.
  1930: Geeft het overlijden van zijn vader aan. Hij woont bij zijn vader of zijn vader woont bij hem.

 3. Maria Vanwersch, gedoopt Burtscheid 25 maart 1877, trouwde Aken 22 april 1899 Peter Dick, geboren Stich (parochie Eschweiler) 23 februari 1870, zoon van Johann Dick en Katharina Moureal.
 4. Antonia Vanwersch, geboren Burtscheid ca augustus 1879, overleden Burtscheid  12 mei 1881, 21 maanden.
 5. Wilhelm Josef Vanwersch, geboren Burtscheid januari 1881, overleden 4 maanden oud Burtscheid 4 april 1881.
 6. Elisabeth Margaretha Vanwersch, geboren Burtscheid  1882, overleden Burtscheid 18 juni 1884, 2 jaar oud, Aangifte door Theodor Vanwersch = broer van haar vader.
 7. Katharina Vanwersch, geboren Burtscheid 15 februari 1884, trouwde Peter Did.
 8. Johanna Vanwersch, geboren Aken 1886, overleden Aken 27 juni 1913, 27 jaar oud,. Zij woonde in de Landstrasse 30.
 9. Maria Josepha Vanwersch, geboren Burtscheid 31 mei 1889, overleden Aken 10 juni 1903, 14 jaar.
 10. Theresa Vanwersch, zij gaf in 1913 het overlijden van haar zus Johanna aan. Zij woonde in de Landstrasse 30 en was Kontoristin.

H.21. Caspar Josephus Hubertus Vanwersch, zoon van 20a, geboren Wittem 5 juli 1876, mijnwerker, overleden Moresnet 18 oktober 1963, bij zijn huwelijk was hij inmiddels landbouwer, trouwde Epen 21 april 1904 Maria Henriette Wintgens, geboren Baelen 1 juni 1872, overleden Moresnet 3 september 1943, dochter van Paul Joseph Wintgens en Marie Anna Jaegers.

1890: Hij vertrok februari 1898 naar Sippenaken en kwam 31 juli 1899 vanuit Aubel weer naar ouderlijk huis Epen.
1894: In het jaar waarin hij 19 werd en zich dus moest melden bij de Nationale Militie was hij  landbouwer en 1,74 meter groot. Hij werd vrijgesteld voor dienst vanwege broederdienst.
1896: In 1896, hij was 20, kreeg hij een oproep voor de Nationale Militie. Wegens broederdienst werd hij vrijgesteld van dienst.
1904: In de huwelijksbijlage van Caspar en Maria uit 1904 staat:

woonende te Wittem, kennis gevende dat hij, voornemens zijnde in het huwelijk te treden, daartoe zou behooren over te leggen eene akte van geboorte, doch daarvan niet kan voldoen aangezien die akte in de registers van geboorte zijner geboorteplaats Wittem niet is ingeschreven en hij alzoo daarin zal behooren te voorzien door een akte van bekendheid welke hij verzoekt dat door ons zal worden opgemaakt.
Getuigen waren ondermeer zijn vader Peter en zijn oom van vaderszijde Ferdinand, die een maand later zou overlijden. Caspar staat niet in het geboorteregister van Wittem/Epen. Wel zijn tweelingzus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Petrus Joseph Hubertus Vanwersch, geboren Baelen  26 januari 1905, volgt 22.
 2. Jeanne Van Wersch, geboren Baelen 15 november 1906, overleden Moresnet 24 oktober 1973 (66 jaar), trouwde Etienne Weickmans, geboren circa 1905, overleden Moresnet 7 januari 1993.
 3. Sophie Van Wersch, geboren Heggen bij Baelen 17 augustus 1909, overleden Welkenraedt 28 maart 1985, trouwde Joseph Frantzen, geboren circa 1909, overleden Welkenraedt 21 oktober 1975.
 4. Antoine Hubert van Wersch, geboren Baelen 2 februari 1912, volgt 22a. 

H.21a. Jan Willem Hubert van Wersch (roepnaam: Willem) zoon van 20b, gedoopt 5 februari 1854, overleden Heerlen 30 maart 1918 aan de Spaanse griep, huisschilder, 64 jaar oud, trouwde Heerlen 30 juni 1881 Maria Thérèse Hubertine Penners, geboren Heerlen 31 augustus 1853, overleden Heerlen 21 november 1935, 82 jaar oud, dochter van Hubert Jozef en Maria Gertrude Sophia Boost.
Uit dit huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Maria Leontine Josephina van Wersch, geboren 13 november 1881, overleden Heerlen 30 december 1881, één maand oud
 2. Gerard Pancratius van Wersch, geboren 15 maart 1883. overleden Heerlen 24 april 1883, 5 weken oud.
 3. Jan Willem Mathijs van Wersch, geboren 28 mei 1884, overleden Heerlen 13 augustus 1905, 21 jaar oud.
  1903: Toen hij in dienst zou moeten was hij schilder, maar hij werd uiteindelijk niet opgeroepen omdat hij ongeschikt bleek te zijn.
 4. Gerard Pancratius van Wersch, geboren 23 maart 1886, overleden Heerlen 20 juni 1902, 16 jaar oud.
 5. Dominica Arnoldine (Tineke) von Wersch, geboren 29 oktober 1887, 15 januari 1906 naar Bonn (D), overleden Heerlen 28 november 1918, trouwde Heerlen 24 januari 1911 Pieter Jozef Hub. Geurten, geboren Mignon (B) 19 juni 1889, overleden Heerlen 1 september 1932, zoon van Jan Willem Geurten en Maria Katharina Hubertina Wehlen.
  Foto 1911: Huwelijk van Pieter Jozef Geurten met Dominica Arnoldina(Tineke) von Wersch. Links staand, man met baard, is haar oom Mathijs von Wersch met naast hem staand diens vrouw Maria Wirtz. Het jongetje op de voorgrond is de zoon van Mathijs von Wersch: Willem. Het meisje met het witte jurkje is de dochter van Mathijs: Sibille. Rechts naast haar is de vader van Tineke: Jan Willem Hubert von Wersch en rechts naast hem zijn vrouw Maria Penners, moeder van Tineke. Links zitten de ouders van de bruidegom: Jan Willem Geurten en Maria Katharina Hubertina Wehlen.

  1911: Zij sloten bij notaris Wijnands op 16 januari 1911 een huwelijkscontract  waarin stond dat een ieder eigenaar blijft van de spullen die zij in het huwelijk inbrengen, mocht er tot ontbinding overgegaan worden. Dat heette eene gemeenschap van winst en verlies.
  1934: Huwelijk zoon Willy. Zijn vader was garagehouder in Heerlen. Emmastraat 21.
  1966: Bij het overlijden van Jozef overlijden stond in zijn overlijdensadvertentie dat hij drie keer trouwde. De eerste keer met Arnoldina van Wersch, de tweede keer met Eugenie Mignon, die ook overleed en de derde keer met Theresia Schmalen die hem overleefde.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jan Willem Antoon Geurten, (Willy of Wiel) Geurten, geboren Heerlen 3 juni 1911, overleden Heerlen 27 augustus 2001,  trouwde 1. Voerendaal 21 april 1934 Maria Elisabeth Bertha Janssen, geboren Voerendaal 21 juli 1910, overleden Akerstraat 54, Heerlen 25 april 1952, dochter van Kristiaan Jozef Hubert Janssen en Maria Mechtilda Hubertina Pluijmakers.
  trouwde 2: Bertha Frings geboren 6 juni 1927, overleden Heerlen 2 augustus 2010, dochter van Karel Jozef Frings en Barbara Hubertina Frijns.
  1934: 1e huwelijk: hij was kapper en woonde Stationstraat. 20. Heerlen.
  Later had hij aan de Akerstraat 54 een kapsalon in het huis dat door zijn opa van Wersch gebouwd was. Het huis heeft inmiddels een nieuwe gevel.
  1954 / 1967: Salon de Beauté, zoon W.J. Geurten, Akerstraat 54, Heerlen.
  b. Hendrik Jozef Hubert Geurten, geboren Heerlen 5 november 1913, overleden Heerlen 17 juli 1914.
  c. Maria Henriette Hubertina Geurten, geboren Heerlen 28 januari 1915, trouwde Heerlen 29 juli 1937 Rudolf Hendrikus Willem van der Velden, geboren Tilburg 8 februari 1909, zoon van Willem van der Velden en Geertruida Petronella Ensing.
  Georg

 6. Emile Hubert von Wersch, geboren 4 augustus 1889, overleden Heerlen 22 september 1889, zes weken oud.

 7. Maria Augustina Hubertina von Wersch, 10 november 1890, overleden Heerlen 25 februari 1893 (2 jaar oud)
 8. Hendrik Hubert van Wersch, geboren 13 maart 1894, overleden Heerlen 13 juni 1894 (4 maanden).

H.21b. Mathijs Jozef von Wersch, zoon van 20b, geboren 16 december 1871, overleden Heerlen 14 mei 1922, 50 jaar oud, trouwde Maria Elisabeth Wirtz, geboren Unterbruch (D), geboren 20 oktober 1874, overleden Heerlen 3 oktober 1934, 59 jaar oud.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Heinrich Jozef von Wersch, geboren Klinkheide 24 juni 1900, overleden Klinkheide 14 augustus 1900.
 2. Willem Jozef von Wersch, geboren 12 augustus 1902, overleden 12 augustus 1902.
 3. Michael (Michiel) von Wersch, geboren 3 maart 1904, overleden 4 maart 1904.
 4. Willem Joseph von Wersch, geboren Aken 5 april 1905, volgt 22b.
 5. Maria Sibilla Elisabeth Von Wersch, geboren Kohlscheid 13 juli 1906, overleden Heerlen 2 september 1991, trouwde 1. 21 mei 1931 Hendrik Goswien Wessendarp, geboren Katernberg Duitsland 29 maart 1903, timmerman, zoon van Heinrich Wessendarp en Gertrud Fonk (geen kinderen),

  trouwde 2: Dirk Eleveld, overleden voor 1991.

 6. Katharina Christina Franziska van Wersch, geboren Kohlscheid 17 januari 1908, overleden Heerlen ziekenhuis 23 december 1948, trouwde Heerlen 19 juni 1930 Ferdinand Joseph Bischops, geboren Simpelveld, overleden Heerlen 26 januari 1969. Hij trouwde na de dood van Käthe met Annie Postema, zoon van Gerard Joseph Bischops en Maria Josepha Bosten. 
  baptist herens
  Maria van Wersch en Baptist Herens, 50 jaar getrouwd
  Op haar bidprentje staat zij als Van Wersch beschreven in plaats van Von Wersch.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Peter Jozef Hubert (Piet) Bischops, geboren 30 september 1931, overleden Heerlen 22 juni 1983, trouwde 20 februari 1957 Hubertina Hendrika Maria (Tinij) Duijsens, geboren Kerkrade.
 7. Maria Theresia van Wersch (achternaam volgens het bidprentje), geboren Kohlscheid 28 maart 1909, overleden Heerlen 19 mei 1986, winkeljuffrouw Vroom en Dreesman, trouwde Heerlen 14 februari 1935 van Baptist Herens, geboren Heerlen 11 december 1908, overleden Heerlen 8 juli 1987, zoon van Petrus Arnoldus Herens en Johanna Philomena Paas.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Elisabeth Philomena (Elly) Herens trouwde Kerkrade Hubert Jozef Schlijper.
  b: Philomena Johanna (Philomene / Philo) Herens, trouwde Johan Jacob Gerardus (Han) Pirovano, geboren Schaesberg.
 8. Hendrik (Heinrich) Joseph von Wersch, geboren Kohlscheid 7 december 1910, volgt 22c.
 9. Johan Joseph (von Wersch, Vanwersch), geboren Kohlscheid 17 september 1913, volgt 22d.

H.21c. Hubert Pieter August (August -Guus) Vanwersch, zoon van 20c. schildersbedrijf, geboren 21 mei 1864, overleden Heerlen 19 oktober 1918, lid van de H. Familie, trouwde Heerlen 21 februari 1895 Maria Gerarda Hubertina van de Werff, geboren Asten 25 januari 1868, overleden Heerlen 11 september 1923, dochter van Hendrik van de Werff en Maria van den Winkel.briefhoofd augustVolgens de klapper Bevolkingsregister Heerlen 1910 en 1908 woonde zijn schoonvader Hendrik van de Werff bij hen in huis. Maar ook een neef Jan Frederik Clemens Geilenkirchen die ook huisschilder was. Die was getrouwd met Anna Maria Eijgelshoven. August heeft de achternaam Vanwersch. Oorspronkelijk stond er Wersch (van), maar dat werd doorgestreept. Zij woonden eerst aan de Geleenstraat in Heerlen. 
Maria was volgens haar bidprentje lid van de Aartsbroerderschap der H. Familie.
1923: Na het overlijden van zijn vrouw werd de boedel verdeeld onder de kinderen. Het winkelpand aan de Bongerd werd toen opgevoerd voor een bedrag van ƒ 20.500,- Totaal konden de vijf kinderen ƒ 48.331,49 verdelen minus de schulden en begrafeniskosten, van ƒ 3000,-). Er was ƒ 41.274,32 te verdelen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Hendrika Antonia van Wersch, geboren Heerlen 16 maart 1896, overleden Breda 28 mei 1948, trouwde, en later gescheiden, Heerlen 11 mei 1921 Joseph Peter Gerard Driessen, geboren Venlo 8 april 1892, overleden Breda 28 mei 1945, zoon van Peter Herman Driessen en Helena Scholten.
 2. Edmond Joseph Willem, geboren Heerlen 19 maart 1897, overleden 18 juni 1897.
 3. Gerardus Johannes Wilhelmus (Wiel) Vanwersch, geboren Heerlen 23 juni 1898, overleden op 17-jarige leeftijd na een langdurige en smartvolle ziekte, welke hij met een engelachtig geduld verdroeg, op 24 januari 1916. Hij was Lid der Congregatie van O.L.Vr. voor Jongelingen.
  1910: In 1910 schreef hij zich in in Roermond waar hij naar school ging. Hij woonde in bij zijn tante Angelina en haar man Wetzels.
  1911: Blijkbaar ging het niet goed op school want op 22 augustus 1911 ging hij weer naar Heerlen.
  1916: In het archief van Heerlen, dossier 1832, ligt een brief 12 september 1916 van zijn vader :
  aan Heeren Burgemeester en wethouders van Heerlen:
  Ondergeteekende August van Wersch woonende alhier heeft de eer Uw College beleefd te verzoeken hem een bijzondere grafruimte te willen afstaan voor onbepaalde tijd ten plaatse waar thans begraven ligt Gerardus Johannes Wilhelmus Vanwersch.
  Op de brief die getekend is met Aug. v Wersch staat ƒ 60,-
 4. mientje van werschWilhelmina Huberta Antonia (Mientje) Vanwersch, geboren Heerlen 19 december 1899, overleden Heerlen 10 december 1974, trouwde Maria Hubert Joseph Oostwegel, geboren Aken 5 oktober 1900, overleden Heerlen 6 mei 1983, zoon van Nicolaus Joannes Oostwegel en Maria Hubertina Helena Voigt.
  1923: Zij is koopvrouw in Heerlen.
  1925: Jos Oostwegel slaagde aan de Kijffhauser Polytechnikum in Frankenhausen in Thuringen als machine ingenieur.
  1926: Bij hun huwelijk woonde zij aan de Markt 19, Heerlen en hij in de Haanraderstraat 72, Kerkrade. Hij is ingenieur.
  1966: Jos Oostwegel, N.V. i.o. Handels- en Ingenieursbureau, St. Franciscusweg 7, Heerlen.
  1968: In het Limburgs Dagblad van 15 augustus 1967 stond het volgende dat de inmiddels N.V. Paul Oostwegel met magazijnen en werkplaatsen worden overgebracht naar Terwinselen waardoor alles nu op één plek is. Zij vestigde zich aan de Heistraat in Terwinselen.
  De N.V. Paul Oostwegel is voortgekomen uit de N.V. Handels- en Ingenieursbureau Jos Oostwegel en staat thans onder directie van de heer Walter Oostwegel, ing. De onderneming legt zich onder meer toe op de invoer, fabricage en uitvoer van industrieketttingen en op de veredeling daarvan. Een belangrijk perspectief voor de verdere uitbouw is gelegen in de produktie van een zelf ontwikkeld systeem voor ijk-controle op weeginstallaties voor bandtransport, waarvoor onder andere uit Amerika orders zijn ontvangen.
  Ook na de verhuizing naar Terwinselen blijven de leiding en de verkoopstaf van de N.V. Paul Oostwegel voorlopig nog gevestigd in het bestaande kantoor aan de Franciscusweg te Heerlen.
  1970: NV Ing Bureau Jos Oostwegel, St Franciscusweg 7, Heerlen
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Walter Nicolaas Joseph Oostwegel trouwde Edith Schleifenbaum
  b: Ferdi Oostwegel geboren 1929, overleden Heerlen 22 augustus 1936.
  c. Paul Gerard Aloysius Oostwegel trouwde 1: Yvonne Wilhelmina Caroline Kerp, trouwde 2: Hendrika Antje Rijswijk.
  1961: Prins Paul I van de Winkbulle, Heerlen.
 5. Hubert Jozef Ferdinand Vanwersch, geboren Heerlen 13 november 1901, volgt 22e.
 6. Francisca Maria Jeanette Vanwersch, geboren 24 oktober 1903, overleden Heerlen 8 augustus 1919.

 7. Florentine Maria Antoinette Vanwersch., geboren 27 augustus 1905, overleden Heerlen 19 november 1905.
 8. Gertrude Maria Wilhelmina Antoinette (Truus, Trudel) Vanwersch, geboren 18 november 1909, overleden 19 november 2012 (103 jaar oud), trouwde 1929 Aloys Luxenburger, geboren Lisdorf 23 december 1900, overleden door auto ongeluk Dahlbruch 20 november 1953, zoon van Johann Luxenburger en Maria Simon. Aloys was hoofdingenieur bij Siemag.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Hans Luxenburger, geboren 1939, overleden 24 februari 1999, trouwde Margaret Behr.

H.21d. Hubert Jozeph Edmond (Edmond) van Werschzoon van 20c, edmondschildersbedrijf, begiftigd met Les Palmes en Or de l’Ordre de la Couronne (B) en met Pro Ecclesia et Pontifice, geboren 7 oktober 1867, overleden Heerlen 3 april 1944, trouwde Heerlen 16 november 1897 Maria Aletta Bernardina Korst, geboren Neuss (D) 11 mei 1875, overleden Heerlen Ziekenhuis 15 augustus 1949, dochter van Friedrich Wilhelm Korst en Margaretha Bernhardina Fink.

1897: Edmond adverteert juli 1897 dat hij de zaak van zijn vader overneemt: de firma Wed. W. Van Wersch-Vijgen in verfwaren.
1905:  Bij hen woonde ook zijn zus Gertrude in huis. Zij verhuisde in 1906 naar Venlo. Verder nog een nicht Augusta Dethier (1886-1964)  en neef Jan Frederik Geilenkirken (*1864). Zij hadden diverse hulpen in huis. Die werden in de bevolkingsregisters  meid genoemd. In 1910 was dat Maria Gertrud Gulpers (*1894) en Anna Maria Janssen (*1895). In 1911 was het Maria Josepha Gulpers (*1896), in 1914: Maria Agnes Zilvertand (*1900) en in 1915 Maria Agnes Balter (*1897). Zij bleef drie jaar bij Edmond werken.
1915: In 1915 kwam zijn schoonmoeder de weduwe Margaretha Korst-Fink (*1845) vanuit Kerkrade inwonen. Zij  overleed in 1926.

De kinderen op latere leeftijd. Foto uit Amsterdam in de Michelangelostraat.
Drie broers Van Wersch: Vlnr: Paul met zijn vrouw Juul Colaris, dan Leo van Wersch en hun broer Huub van Wersch. Op de voorgrond zit de zoon van Paul en Juul: Ed van Wersch. Foto uit Amsterdam in de Michelangelostraat.

Uit dit huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Levensloos geboren Heerlen 27 augustus 1900.
 2. Levensloos geboren Heerlen 26 juni 1901.
 3. Willem Hubert Christiaan Leo (Leo) van Wersch, priester journalist, geboren 3 maart 1903, overleden Amsterdam 27 april 1973. Zijn priesternaam was Gereon.
 4. Hubert August Edmond van Wersch, geboren 13 oktober 1904, overleden Heerlen 9 januari 1905.
 5. Marianne Josephina Antonia (Marie-Anne) van Wersch, geboren 26 december 1905, overleden Kerkrade 24 juni 1985,  trouwde Heerlen 17 augustus 1927 Hendrik Jozef Hubert Snijders, geboren Ubachsberg 17 mei 1900, overleden Kerkrade 20 januari 1988, zoon van Joseph Snijders en Maria Hamers.
  Sjef Snijders was een paar jaar leraar aan een lagere school in Valkenburg. Nadat Engels gestudeerd  had, heeft hij in Kerkrade 41 jaar aan de toenmalige Mulo als leraar Engels gewerkt. 
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Edmond Jozef Marie Snijders, geboren Valkenburg 4 september 1928, overleden 9 oktober 1928
  b. Jozef Gerard Marie Snijders geboren Valkenburg 12 augustus 1929, trouwde Alice (Lizette) de Poorter, geboren Vlissingen 28 juni 1934.
  c. Alfons Leo Marie Snijders, geboren Valkenburg 31 augustus 1930, overleden 1999, trouwde 1: met Maria Petronella Helena Ger. Bensen, geboren Heerlen 26 september 1933, overleden Muiden 16 november 1973, trouwde 2: met Antonia (Ton) Wilhelmina van de Kamp.
  d. Paul Marie Bernard Snijders, geboren Kerkrade 4 juni 1933, overleden 23 november 2019, trouwde Else Catharina Schiffer.
  e. Marie-Anne Snijders, geboren Kerkrade 6 augustus 1935, overleden Kerpen 14 januari 2013, trouwde 1960 Albert John Peters, geboren Heerlen 12 november 1934, overleden Kerpen (D) 19 oktober 1993.
 6. Alphonse Florent Hubert Marie (Alphons) van Wersch, geboren12 januari 1907, volgt 22f.
 7. Bernardine Fernanda Maria van Wersch, geboren 17 juni 1910, overleden 25 november 1910.
 8. Willem Hubert Paul (Paul) van Wersch, geboren 9 juli 1908, volgt 22g.
 9. Edmond Jozef Hubert (Hub) van Wersch, geboren 21 april 1913, volgt 22h.
 10. Gijsbert Hubert Jozef (Gijs) van Wersch, geboren 18 augustus 1916, volgt 22i.

H.21e. Frans Hubert van Wersch, zoon van 20c, agent verffabriek, Les Fils Lévy Finger, Brussel, begiftigd met Les Palmes d’Argent de l’Ordre pasfoto-franspasfoto-palmyrede la Couronne et Decoration Industrielle, geboren  25 mei 1871, overleden Schaerbeek (B) 14 december 1944, trouwde Brussel 4 september 1897 Palmyre Henriette d’Or, (Palmyre Hendrika d’Or), geboren Aalst (B) 30 november 1872, overleden Ixelles (B) 9 juli 1950, dochter van Philippe Ferdinand en Mathilde Leopoline Meert.

De verffabriek Les Fils Lévy Singer werd later door zijn neef Guus van Wersch overgenomen.

Uit dit huwelijk werden in St. Jansmolenbeek (B) geboren

 1. Elsa Albertine Marie  (Elsa) van Wersch, geboren 18 november 1898, overleden Oostende 1 november 1983, trouwde Amsterdam 30 september 1919 Joseph Nicolaas Anton (Toon) Dols, koopman bij huwelijk, geboren Amsterdam 13 maart 1892, overleden Amsterdam 18 december 1973, zoon van Hendrik Anton Dols en Anna Louisa Reintjes.
  Elsa schreef: Gedurende de  1e WO konden Belgische families toch hun families in het neutrale Nederland bezoeken. Ik werd op een keer benaderd met de mededeling dat er een mysterieuze brief naar Nederland gebracht moest worden. Nederland was immers een neutraal land. Om de Duitse grenscontrole te misleiden, had ik deze brief in mijn handschoen opgerold verborgen. Deze keer was de controle ernstiger dan anders. Bij iedereen werd hun kleren doorzocht. Wachtend op mijn beurt, kreeg ik de juiste reflex en pakte mijn broertje Albert (toen 18 maanden oud ) uit zijn kinderwagen. Terwijl hij in mijn armen zat, gaf ik hem de handschoen met de brief om mee te spelen en op moment dat wij gecontroleerd werden… mochten we door!…
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Antoon Frans Dols, geboren 13 september 1920, overleden 27 oktober 1997, trouwde Schagen 20 april 1948 Guurdina Catharina Dekker, geboren Schagen 8 maart 1921, overleden Amsterdam 11 februari 1989.
 2. Marie Wilhelmine Angelique Gertrude (Marie) van Wersch, geboren 28 mei 1900, overleden Jette (B) 3 maart 1989, trouwde Schaerbeek 21 mei 1924 Jean Joseph Michel Dustin, geboren Sint Jansmolenbeek 30 augustus 1900, overleden Schaerbeek 6 januari 1979.
  1954: Per koninklijk besluit werd aan hem de Medaille van de Burgerlijke Verzet toegekend. In het Frans Médaille du Résistant Civil.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. François Joseph Marie Dustin, geboren 20 maart 1925, overleden Waterloo 2004, trouwde Rebecca Teeuw.
  b. Thérèse Palmyre Marie Dustin, geboren Brussel Schaerbeek, trouwde Guy Martin, geboren Gembloux (B) 7 februari 1925, overleden Belgrade 18 juli 2012.
  c. Leo Paul Eugène Marie Dustin, geboren 30 oktober 1927, overleden Brussel Koekelberg 25 februari 2011, trouwde Denise Eberhart.
  d. Alice Paule Marie Antoine Dustin, geboren 23 november 1929, trouwde José Debbaut.
  e. Joseph (Jo) Jean Pierre, geboren Auderghem 18 november 1936, overleden Forest 26 december 2011. trouwde Therese (ook wel Tessa) Parzenczewski.
  Jo Dustin was schilder en kunstcriticus,. Er verscheen een boek La Belgique mise à nu met hun beider medewerking, geschreven door Claude Haim. En Dustin illustreerde het boek van Claude Javeau: Haro sur la Culture (1974).
 3. Geertrude Pauline Anna Wilhelmina (Paule) van Wersch, geboren 20 maart 1902, overleden Aubel 25 november 1981.
  Haar nicht Cara van Wersch schreef in een brief in 1993 aan haar neef Frans dat Paule een zeer sportieve vrouw was, op het jongensachtige af.
 4. Willem August Joseph van Wersch, geboren 21 december 1910, volgt 22j.
 5. Albert Raymond George Ferdinand van Wersch, geboren 19 juni 1915, volgt 22k.

maria havenith

H.21f. Marie Hubert Willem van Wersch, zoon van 20c, horloger, geboren 25 juli 1872, overleden Heerlen 3 november 1918, trouwde 1: 7 oktober 1897 Anna Maria Gertrude Havenith, (foto rechts) geboren Aken 1 november 1874, overleden Heerlen 28 augustus 1900, dochter van Johann Peter Havenith en Anna Elisbeth Johnen, trouwde 2: Heerlen 16 januari 1902 Maria Elisabeth Havenith, geboren Aken 17 januari 1878, overleden Meerssen 1 november 1931, beiden dochters van Johan Peter Havenith en Anna Elisabeth Johnen.

Uit het eerste huwelijk werden in Heerlen geboren

Lieske van wersch
Hun oudste dochter Lieske van Wersch
Uitewaal
In 1922 trouwde Lieske van Wersch met Jan Uitewaal. Lieske was toen 23 jaar. Zij overleed echter in 1955, slechts 57 jaar oud. De foto was in 1953 genomen
Lieske
Hier staat moeder Lieske achter hun dochter Loes. De foto was in 1953 genomen.
 1. Anna Marie Elisabeth (Lieske) van Wersch, geboren 18 juli 1898, overleden Heerlen 22 juni 1955, trouwde  Heerlen 27 april 1922 (2 mei 1922) Jan Herman Martin Uitewaal, geboren Utrecht 11 november 1889, overleden Heerlen 28 februari 1972, zoon van Wilhelmus Antonie Henricus Uitewaal en Maria Antoinetta Josephina Thissen.In november 1919 verbleef zij elf maanden als kinderjuf bij dokter Schols, Boschstraat 60, Maastricht, wiens zoontje ziek in bed moest liggen. Haar toekomstige man, Herman Uitewaal, werkte als ambtenaar op de mijnen.                 
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Angelica Hubert Joseph van Wersch, geboren 11 augustus 1899, overleden Heerlen 26 november 1899.
  Uit het tweede huwelijk werden in Heerlen geboren
 3. Hubert Anton Edmond van Wersch, geboren 19 januari 1903, overleden Heerlen 11 maart 1903.
 4. Maria Hubert Frans (Frans) van Wersch, geboren 10 april 1904, volgt 22l.
 5. Hubertine Wilhelmina Maria van Wersch, geboren 1 september 1905, overleden Brussel 25 mei 1941, trouwde François Leopold d’Or, geboren Koekelberg (B) 6 april 1900, overleden Brussel 27 november 1948, zoon van Jeanne Eveline d’Or.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Jozef Hubert Laurent (Lor) van Wersch, geboren 3 april 1907, volgt 22m.
 7. Hubertine Maria Bertha van Wersch, geboren 27 november 1908, overleden Den Haag 3 februari 1969, trouwde Den Haag 2 september 1931 Georg Alexander van Rijsbergen, geboren Duisburg 17 maart 1908, zoon van Johan van Rijsbergen en Hendrika Jacoba Antonia van Veen.
  1919: Zij werd op 4 juli 1919 naar de zusters in de Neerstraat 33 in Roermond gebracht als voogdijkind. Zij vertrok in augustus 1925 naar Sittard. Hier was zij dienstbode aan de Parklaan 1a in Sittard en in oktober 1926 in Roermond. In 1929 was zij zwanger en daarom vanuit Maastricht als 20 jarige naar de St. Annastichting in Den Haag gestuurd. Hier werd Elisabeth Bertha van Wersch geboren op 29 maart 1929. In oktober 1929 was zij dienstbode op Krayenhoffstraat 30, zo ook in mei 1930 (vd Duijnstraat 11 Den Haag) en augustus 1931 (Westeinde 63 bij Bosma). Zij was 22 jaar.
  1931: Bij hun huwelijk was Hubertina 22 jaar en zonder beroep. Georg was 23 jaar en broodbakker. Hij was in Duisburg geboren maar woonde in Den Haag, net als Hubertina. In de huwelijksakte staat niets over de dochter die zij had. De ambtenaar schreef Van Wersch, zij tekende de akte met M.H.B. van Wersch.
  Voor dit huwelijk werden geboren

  a. Elisabeth Bertha van Wersch 29 maart 1929.
  Zij woonde met haar moeder in Den Haag. En heette later Van Rijsbergen.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  b. Johannes Alexander van Rijsbergen.
  c. George Alexander van Rijsbergen.
  d. Nicolaas van Rijsbergen geboren,Den Haag 7 februari 1934, overleden Den Haag 21 november 2018, trouwde Maria Elisabeth Boon, geboren Leidschendam 17 oktober 1928, overleden Voorburg 18 juni 2020
  e. Franciscus Cornelius van Rijsbergen.

 8. willem jacob van werschWillem Mathijs Angelica Hubert Jacob (Jacques) van Wersch, geboren 2 oktober 1910, ongehuwd overleden Heerlen  17 oktober 1987.

  1987: In zijn overlijdens advertentie stond ook de naam van zijn levensgezellin Elisabeth Keularts-Gouders die op 23 maart 1986 al overleden was. Er waren geen kinderen. Zij was weduwe van Gerard Keularts en levensgezellin van Sjaak van Wersch.

 9. Hubertine Petronella Palmyre van Wersch, geboren Heerlen 17 april 1912, trouwde N.N.
  1923: Zij verhuisde in 1923, 11 jaar oud, naar Brussel Schaerbeek, want daar woonde haar oom Frans, die vertegenwoordiger was van Levy Finger, en haar broer van Willem. Haar ouders waren overleden.
 10. Jan Hubert Henri van Wersch, geboren 23 december 1914, overleden 3 februari 1916.
 11. Mariette en Florent Valcke

  Hubertine Jozefina (Mariette) van Wersch, geboren 11 maart 1917, overleden Kraainem (Brussel) 27 februari 2000, trouwde 1939  Florent Valcke, geboren St Gilles 13 februari 1917, overleden Kraainem 3 oktober 1999. (foto rechts uit 1960)
  1919: Zij werd op 17 december 1919 naar de zusters in de Neerstraat in Roermond gebracht net als haar zus. Ook zij was voogdijkind. Zij vertrok op 2 augustus 1923 naar Oostende.
  1960: Op de foto rechts: In 1960 bezocht het echtpaar Jacques en Nellie van Wersch hun familieleden Mariette van Wersch gehuwd met Florent Valcke in Brussel. Jacques en Nellie staan links en rechts. In het midden het echtpaar Valcke.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Christianne Valcke, overleden 2002.
  b: Josianne Valcke, overleden.
  c: Guy Valcke, overleden 2011, trouwde Assumta Delutis.
  d: Yvette Valcke
  e: Yves Valcke (tweeling), trouwde Marisa De Lutis (zus van Assunta, hierboven).
  f: Marc Valcke (tweeling).

H.21g. Hubert Ferdinand van Wersch, (roepnaam Fer of Ferd), zoon van 20c, eigenaar schildersbedrijf, groot- en kleinhandel, begiftigd met Les Palmes en Or de l’Ordre de la Couronne, raadslid Heerlen, geboren 26 juli 1876,pasfoto-ferdinand overleden pasfoto-mariaHeerlen 4 november 1955, trouwde 1: Heerlen 7 april 1904 Maria Hubertina Lintjens, geboren Heerlen 1 december 1882, overleden Roermond 1 april 1931, dochter van Frans Hubert Theodoor Lintjens en Petronella Elisabeth Sijstermans, trouwde 2: Aken 15 november 1932 Maria Claessen, geboren Eupen (B) 24 mei 1890, overleden Maastricht 22 mei 1975, dochter van Leonard Claessen, woont Malmedyertstrasse 54, Eupen, en Maria Gertrud Signon.

Ferd schilderde, soms samen met zijn broers, de huizen in Heerlen. Hij legde contacten met de mijnbazen en kon vervolgens hun huizen schilderen. Daardoor kreeg hij ook opdrachten om de mijngebouwen te onderhouden. Op een gegeven moment had hij honderd man in dienst. Hij had een verfgroothandel en een verfwinkel.
Uiteraard stond hij ook in het telefoonboek. Zij woonden aan de Stationsstraat 6 in Heerlen en had als nummer K 4440 – 3528. Hij stond er in als H.F. van Wersch-Lintjens, Schilder.
Uit dit eerste huwelijk werden in Heerlen geboren

 1.  August Hubert Maria (Guus) van Wersch, geboren 25 maart 1905, volgt 22n.
 2. Theodoor Hubert Ferdinand (Theo) van Wersch, geboren 24 november 1906, overleden Heerlen 16 maart 1910.
  Veel ouder dan hier op de foto zou hij niet worden. Hij stierf op vierjarige leeftijd aan longontsteking. Zijn graf is nog steeds in Heerlen te zien.
 3. Henriëtte Alphonse (Jetteke) van Wersch, geboren 15 augustus 1908, overleden Heerlen 31 maart 1920.
 4. Hubertina Edmunda Antonia (Tonia) van Wersch, geboren 6 april 1910, overleden 18 december 1913.
 5. Angelica Josepha Hubertina (Lieke) van Wersch, geboren 1 mei 1912, overleden Heerlen 19 december 1913,  aan de kroep, in dezelfde nacht als haar zusje.
 6. Cornelia Maria Hubertina (Cara) van Wersch, geboren 27 mei 1913, overleden Berchem (België) 24 november 2000, trouwde Antwerpen 2 augustus 1950 ir. Paul-Jean Glassée, geboren Sint Gillis (B) 3 augustus 1903, overleden Antwerpen 27 november 1965, zoon van Pierre Glassée en Henriette Chapelle.
  Haar originele roepnaam was eigenlijk Corrie. Toen zij haar eerste contract als actrice bij de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen kreeg,  was er al een Corrie in het gezelschap. De directeur dacht dat dit verwarring zou scheppen. Haar Hollandse vrienden noemden haar al Karoesjka, omdat zij Russisch sprak en daar maakte hij Cara van.
 7. Albert Hubert Caspar van Wersch, geboren 28 augustus 1914, volgt 22o.
 8. Florent Hubert Maria (Floor) van Wersch geboren 9 juni 1916, volgt 22p.
 9. Gertrude Josephine Marie (Gerda) van Wersch, geboren 9 november 1917, overleden 17 maart 2001, trouwde Amsterdam 15 juli 1950 Johan Jozef  (Rob) van Riswick, geboren Bergen (Limburg) 19 februari 1906, overleden Venlo 29 december 1964, zoon van Herman van Riswick en Petronella Hebben.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Cornelie Marie Petronella (Cary) van Riswick.
  b. Florent Herman Ferdinand (Floor) van Riswick.
theo van wersch
Theo Van Wersch (1906-1910)
Tonia
Tonia van Wersch (1910-1913)
gerda van wersch
Gerda van Wersch (1917-2001)

H.21h. Jean Francois Hubert Van Weersch, zoon van 20d, geboren Luik 20 december 1868, overleden Luik 8 juni 1917, trouwde Luik 18 maart 1893 Marie Colette Van Broekhoven, geboren Luik 29 september 1873, overleden februari 1937, dochter van Pierre Jean Van Broekhoven en Marie Therese Cannaerts.

1893: Bij hun huwelijk is Jean glazenier. Hij woont Rue du Nord 7 in Luik bij zijn moeder, want vader is overleden. Zijn vrouw, Marie Colette, is dagloonster, woont voor het huwelijk Rue Grande Bèche 97. Jean tekende de huwelijksakte met Jean Van Weersch en zijn bruid met Marie Vanbroekhoven. Een maand later werd hun zoon Albert geboren.
Zij zouden op de Rue Grande Bèche blijven wonen, maar wel steeds op een ander nummer.
1920: De weduwe Marie Van Broekhoven trouwde met Philibert François.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1.  Albert Pierre Van Weersch, geboren Luik 9 april 1893, overleden Luik 31 augustus 1893.
 2. Emile Herman Hubert Van Weersch, geboren Luik 12 januari 1895, trouwde 1:  Le Mans 27 april 1918 Bertha Louise Bavaud, geboren Antwerpen 18 juli 1895, dochter van Henri Bavaud en Liwine Boilly.
  trouwde 2: na scheiding in 1923: Irma Virginie Jowat, geboren Haccourt 3 december 1892, dochter van Jean Thomas Jowat en Marie Jeanne Virginie Walter.
  Bij zijn eerste huwelijk waren de ouders van beide kanten niet aanwezig en zij gaven hun toestemming via een notariële akte. Hij was bankwerker en zij fabriekarbeidster. Het jonge echtpaar woonde Impasse du Ponceau 11 in Le Mans.
 3. Isabelle  Louise Marie Van Weersch, geboren Luik 30 juli 1896, trouwde Luik 24 april 1920 Lambert Francois Debraz, geboren Luik 11 september 1888, zoon van Victor Joseph Debraz en Jeanne Marie Dujardin.
  1920: Bij hun huwelijk was hij zandgieter, kwam uit Bressoux(nu een wijk in luik) en woonde daar in de Rue Vivihouet 69, Luik. Zij was wasserij medewerkster en woonde Rue Grande Beche 43. Zij tekende de akte met Vanweersch en hij met Debraz.
 4. Nicolas Gerard Van Weersch geboren Luik 27 oktober 1900, volgt 22q.
 5. Gérardine Jeanne Van Weersch, geboren Luik 16 juli 1902.
 6. Lisa van Weersch, overleden 1974, trouwde N.N. Debra.
 7. Lambert Léonard Van Weersch, geboren Luik 30 april 1908. overleden Luik 18 januari 1910.
 8. Francois Charles Van Weersch, geboren Luik 9 september 1910, overleden Luik 12 november 1910.
 9. Herman Emile Hubert Van Weersch, (vrijwel dezelfde namen als een oudere broer), geboren Luik 16 juli 1912, overleden Luik 23 oktober 1912.

H.21i. Theodor von Wersch, zoon van 20e, geboren Aken 14 september 1872, trouwde april 1897 Anna Maria Stramp, geboren Aken Burtscheid 1 mei 1874.

1899: Adressenboek Aken 1899: Theodor van Wersch is sleutelmaker in de Kapellenstrasse 41.
1900: Bij het overlijden van dochter Maria, woonden zij in de  Gregorstrasse 26, Aken.
1906: Bij het overlijden van Maria Franziska woonden zij in de Kapellenstrasse 29, Aken

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bernhard von Wersch, geboren Burtscheid 8 april 1898,volgt 22r.
 2. Peter Dominikus von Wersch, geboren Aken 15 mei 1899, overleden 30 juli 1899, 2 maanden oud.
 3. Maria Jozefina von Wersch, geboren mei 1900, overleden Aken 26 september 1900, 4 maanden oud.
 4. Maria Theresia van Wersch, geboren Aken 12 augustus 1901.
 5. Anton Alfons von Wersch, geboren Aken 13 augustus 1902, overleden 28 augustus 1902, 16 dagen oud.
 6. Maria Josefina von Wersch, geboren Aken 11 september 1903.
 7. Maria Franziska von Wersch, geboren februari 1906, overleden 23 augustus 1906, 5 maanden oud.
 8. Maria Gertrud von Wersch, geboren Aken augustus 1907, overleden Aken 27 augustus 1907, drie weken oud.
 9. Marie Luise von Wersch, geboren begin juni 1909.

H.21ia: Heinrich Hubert von Wersch, zoon van 20f, geboren Burtscheid 29 augustus 1865, gedoopt St Michael Burtscheid 30 augustus 1865 trouwde Aken 26 oktober 1894 Elisabeth Vondendrisch / Vondendriesch, geboren Aken ca 1863 overleden 9 juni 1920, 57 jaar oud, dochter van Anton Vondendrisch en Gertrud Wirtz.
1892 /1898: Bij het overlijden van Anton en Hubert wonen zij aan de Georgstrasse 6, Aken. Hij is Tuchweber/Doekwever
1894: Hun huwelijksaankondiging: Hubert von Wersch woont Jülicherstrasse 132, Zij woont Gasborn 13, Aken. Hij is Tuchweber, zij is Tuchstöpferin/
1898: Zij wonen Sandkaulstrasse 115, Aken.
1902: Hij is machinesteller.
1905: Machinesteller, Junkerstrasse 13
1906: Geboorte Joseph 1906, vader heet Hubert von Wersch, is Stuhlmeister, zij wonen Junkerstrasse 15.
1908: Bij het overlijden van Joseph, Heinrich is Webstuhlmeister, weefgetouwchef.
1909: Bij de geboorte van Margaretha is vader Machinesteller en zij wonen Junkerstrasse 13
1920: Bij het overlijden van zijn vrouw is hij Webermeister.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anton Heinrich von Wersch, geboren Aken 23 juli 1896 , overleden Aken 8 weken oud, 21 september 1896.
 2. Hubert Georg von Wersch, geboren 7 januari 1898, overleden Aken 18 februari 1898, 6 weken oud.
 3. Dominicus Peter von Wersch, geboren Aken 1 april 1901, gedoopt St Adalbert Aken 2 april 1901, overleden 5 mei 1902, 1 jaar en 1 maand oud.
 4. Hubert van Wersch, geboren Aken 1 december 1902.
 5. Joseph von Wersch, geboren september 1905, overleden 4 juni 1906, 10 maanden oud.
 6. Margaretha von Wersch, geboren Aken 9 september 1905.
 7. Joseph von Wersch, geboren ca 22 juli 1906.

H.21j. Peter Dominicus Vanwersch, zoon van 20f. geboren 26 oktober 1869, overleden Aken 30 september 1946, trouwde Aken 17 november 1893 Maria Elisabeth Göbbels, geboren Aken 27 december 1873, overleden Aken 18 mei 1933, dochter van Winand Josef Göbbels en Maria Gertrud Jansen.

1895: Bij het overlijden van Winand woonden zij in de Jülicherstrasse 17, Aken
1906: Bij het overlijden van zoon Peter woonden zij wonen in de Passstrasse 86. Vader is werkmeester.

1909: Peter is Tabaksschneider.

1920: Peter is Kleinhändler.
1922:
 Hij geeft het overlijden van zijn moeder aan. Hij is Tuchweber (wever) en woont Scheibenstrasse 6, Aken

1931: Peter werd veroordeeld tot 50 Reichstaler of vijf dagen gevangenis wegens het op 19 mei 1931 beledigen van de overleden vrouw van de heer Blaschfauer. Peter woonde Scheibenstrasse 6.

Uit dit huwelijk onder andere geboren

 1. Alexander Heinrich von Wersch, geboren Rudolphstrasse 15, Aken, 22 februari 1894.
  1925: Hij geeft het 
overlijden aan van Hans Heinrich von Wersch, geboren Aken 18 augustus 1925, overleden Jakobstrasse 18 (dat is een kraamcentrum), Aken, 18 augustus 1925, drie uur oud. Hans woonde bij Alexander. Dus was zijn zoon.
 2. Elisabeth van Wersch geboren Aken 21 maart 1898.
 3. Theresia Johanna Maria von Wersch, geboren Aken 16 oktober 1899, trouwde Peter Joseph Hubert Wernerus geboren Burtscheid 22 maart 1899, zoon van Johann Peter Wernerus en Agnes Kohl. 
1941: Peter Joseph trouwde 23 november 1941 met Therese Mannheims.
  Uit dit eerste huwelijk werd één kind geboren
.
 4. Winand Josef von Wersch, geboren Aken 7 augustus 1895, overleden Aken 2 september 1895 (4 weken).
 5. Elisabeth Bernhardine von Wersch, geboren 22 april 1902.
 6. Wilhelmina Katharina von Wersch, geboren Aken 26 augustus 1904, overleden Aken 15 september 1904. 3 weken oud.
 7. Peter Josef Alexander von Wersch, geboren 24 november 1905, overleden Aken 11 januari 1906, 6 weken oud.
 8. Martin van Wersch, geboren Aken 28 mei 1907, volgt 22s.
 9. Johanna von Wersch, geboren Aken 26 april 1909.

H.22. Petrus Joseph Hubertus Vanwersch, zoon van 21, geboren Baelen 26 januari 1905, overleden Verviers 26 augustus 1977, trouwde Maria Stommen, geboren Henri-Chapelle 23 april 1904.

Pierre van Wersch was veldwachter in Moresnet en woonde in dit huis dat in 1892 gebouwd was.
Omdat zijn vader in Wittem geboren was, was Pierre Nederlander. Vandaar dat hij 15 mei 1922 de Belgische nationaliteit aanvroeg. Dit werd jaarlijks, zoals gebruikelijk, herhaald.

Moresnet
moresnet-infobord

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. mariette vanwerschMaria Vanwersch, geboren Montzen 9 juni 1947, overleden Eupen 27 maart 2012, trouwde Albert Burgers, bakker.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Sabine Burgers trouwde Christophe Lizin.
  b. Michel Burgers.

H.22a. Antoine Hubert van Wersch, zoon van 21, geboren Baelen 2 februari 1912, overleden Hombourg 5 oktober 1975, trouwde Pauline Corman, geboren Moresnet 2 oktober 1910, overleden Welkenraedt 2 april 2000.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Gaspard van Wersch trouwde Marie Louise Schoenenberg.

H.22b. Willem Joseph van Wersch, zoon van 21b, geboren Aken 5 april 1905, overleden Heerlen 8 mei 1958, hij werd 53 jaar, monteur elektricien, trouwde Maastricht 5 juni 1931 Stephanie Florentine Godding,

leuken van wersch
Lily en Henry Leuken

geboren Maastricht 13 december 1904, overleden Brunssum 26 februari 1992, dochter van Jozef Godding en Maria Cecilia Meertens.

Uit dit huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Elisabeth (Lily) Stephanie van Wersch trouwde Henri van Leuken, geboren Brunssum 6 november 1929, overleden Brunssum 6 november 2019, zoon van Cornelius van Leuken en Elisa Rarx.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Levensloos geboren, 7 maart 1935.
 3. Josef Willem (Joep) van Wersch, volgt 23.

H.22c. Hendrik (Heinrich) Joseph Von Wersch, zoon van 21b, geboren Kohlscheid 7 december 1910, overleden Schaesberg 4 mei 1991, schilder, trouwde Heerlen 25 april 1935 Anna Sophia van Dael, geboren Swalmen 28 september 1913, overleden 3 maart 2002, dochter van Wijnand Hubert van Dael en Maria Gertrudis Reijnders.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Hubertina Gertrudis (Elly) Von Wersch, trouwde Weert Michael Gerardus Jacobus (Michel) Janssen, geboren  Weert 27 mei 1937, overleden Nijmegen 2 mei 1983.
  Bij hun huwelijk was zij was verpleegkundige in Schaesberg en hij chauffeur in Weert.

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Maria Wilhelmina Anna (Miep) Von Wersch, geboren Schaesberg, trouwde Eugene Julius Eduard (Ed) van der Bolt, geboren Heerlen 8 juni 1933, overleden Landgraaf 10 april 2008.
  Zij was lerares aan de Sint Barbaraschool voor meisjes in Spekholzerheide. Zij gaf onder meer gymnastiek.

  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Hendricus Franciscus (Harry) Von Wersch.
  1951-1955: Hij zat op Rolduc en ontving daar ieder jaar de eerste prijs in handtekenen.
  1954:
  Tekenen was al vroeg zijn hobby. Hij won in 1954 de 1e prijs in de kleurwedstrijd van Smidje Verholen en kreeg een polshorloge.
  Van 1975 tot 2002
  was hij werkzaam bij Uitgeverij Zwijnsen in Tilburg. Hij zorgde voor de illustratie van
  onder andere Puk en Muk boekjes en voor de lay-out daar van. Ook heeft het boek Hoe wij leren lezen (1984) van Piet Hagen (oud redacteur Trouw) vormgegeven. De recensent van de Volkskrant schreef: De aantrekkelijkheid van het boek wordt geaccentueerd door de presentatie en vormgeving. Vormgever Harrie von Wersch is niet kinderachtig geweest met de ruimte en heeft kwistig gestrooid met tientallen kleurrijke illustraties die alleen al het doorbladeren tot een feest maken.
  1984:  Land van Weert 31 oktober 1984: “Ongeveer twee jaar geleden werd ik plotseling erg ziek en werd opgenomen in het ziekenhuis. Ik bleek hersenvliesontsteking te hebben en er deden zich complicaties voor. Na drie weken werd de behandeling door de neuroloog poliklinisch voortgezet. Ik was erg afgezwakt en het herstel kwam maar zeer langzaam op gang. Eerst na 6 maanden kon ik weer beginnen 1 uur te werken; ik had weinig energie en mijn concentratievermogen was erg zwak. Door heel veel te rusten ging ’t na 1.5 jaar weer wat beter en de neuroloog kon toen niet veel meer voor me doen. ~Toen ik weer hele dagen werkte was ik ’s avonds afgebrand en had ik de weekends nodig om weer bij te komen. Omdat het al iets beter ging besloot ik weer naar de sauna te gaan en hoorde daar toen over de reflexzonnetherapie. In die tijd had ik ook nog last van een pijnlijke druk op de nekwervels. Dat was na 4 behandelingen aanzienlijk minder. Nu na 2 maanden merk ik dat mijn energie weer enorm toe begint te nemen en kan ik weer lange dagen werken.
 4. textielzaak yvonne
  1986
  Petronella Wilhelmina Johanna Von Wersch (Corry), trouwde Lodewijk Hubertus Gerardus Joseph (Louis) Schoenmaekers, geboren Schaesberg 12 maart 1941, overleden 18 augustus 1997.
  Corry heeft een eigen modezaak gehad, daarvoor was zij boekhoudster 1956-1966 bij Vroemen Thissen tot haar huwelijk. Hij was. ondergronds mijnwerker en daarna verzekeringsagent.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 5. Theresia Josephina Maria Von Wersch (Thea) Von Wersch, geboren 9 maart 1944, overleden 2017, trouwde Johannes Maria Emanuel (Jan) Cox, geboren Roermond 24 december 1940, overleden Nieuw Vennep 12 december 1993.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Jeanette Josephina Maria Von Wersch (Jeanny) Von Wersch, trouwde Laurentius Martinus Johannes Josephus (Lau) Creemers, geboren Stramproy 13 augustus 1945, overleden Stramproy 15 augustus 2001.
  Jeanny werkte net als haar zus bij Vroemen Thissen maar dan in de groothandel. Ook bij Philips gewerkt en bij de scouting. Hij was werkzaam bij Johnny Hoes, bij Smeets Drukkerij en in de Print platen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Jacoba Francisca Gertrudis (Jacqueline) Von Wersch trouwde Willem Johannes (Willem) Steenbrugge.

H.22d. Johan Joseph (Jan) von Wersch, zoon van 21b, geboren Kohlscheid 17 september 1913, overleden Kerkrade 27 april 1990, 76 jaar, trouwde Schaesberg 9 juni 1949 Maria Catharina (Trineke) Jongen, geboren Schaesberg 31 maart 1920, overleden Kerkrade Ziekenhuis 27 oktober 1998.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem Joseph Maria von Wersch, volgt 23a.
 2. Arnold Joseph Maria van Wersch, volgt 23b.
 3. Anna Elisabeth Maria von Wersch trouwde Francois Vondenhoff.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Marc Vondenhoff.
  b. Ralph Vondenhoff.

H.22e.  Hubert Jozef Ferdinand Vanwersch,, zoon van 21c, verf- behangzaak, geboren Heerlen 13 november 1901, overleden als gevolg van een verkeersongeluk in Ravenna (Italië.) 10 juni 1965, trouwde Breda 20 juni 1926 Wilhelmina Antonia Maria (Mientje) de Wilde, geboren Breda 1 augustus 1904, overleden Rozenburg 3 oktober 1973, dochter van Petrus Antonius de Wilde en Cornelia Wilhelmina Schoonens.

Ferdinand zette de zaak van zijn vader voort onder dezelfde naam Fa. Aug. van Wersch op de Bongerd in Heerlen. In de winkel verkochten zij Flexa van Sikkens.  Zijn zoon  Frans heeft in zijn jonge jaren een jaar op het laboratorium van Jan Visser gewerkt die eigenaar was van De Drie Molens ook een verffabriek. De verf voor de winkel kwam via de groothandel van Jack Eijck uit Heerlen. In de oorlog maakte Frans soms zelf de verf met zinkwit en lijnolie.
Omdat ze ook verf leverden voor de huurhuizen van de mijnen, konden de huurders bij hen behang uit zoeken.

Uit dit huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Cornelia Wilhelmina Maria (Cocky) Vanwersch / van Wersch, geboren Heerlen 2 maart 1928, overleden Delft 29 januari 2022, trouwde Lambertus Alfonsus Antonius Maria Klinckhamers, geboren Hoensbroek 18 mei 1929. overleden Rotterdam 27 mei 2015, zoon van Joannes Klinckhamers en Maria Giesen.
  Zij was bibliothecaresse en hij chemisch technoloog bij ENCI.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ferdinand Johannes Lambertus (Ferdi) Klinckhamers trouwde Liesbeth Velthuisen.
  b. Johanna Wilhelmina (Hanneke) Klinckhamers trouwde Jeroen Dikker.
 2. Miek vanWerschMaria Hendrika Antonia (Miek) Vanwersch, geboren 12 november 1929, overleden Heerlen 24 september 2006, trouwde 8 januari 1965 Laurentius P. W. (Ran) Govers.
  Haar bidprentje vermeldde dat zij tijdens de oorlogsjaren bij de nonnen op de meisjes-HBS in de Gasthuisstraat zat Ze vertelde smakelijk over de chaos als de sirenes loeiden en ze haasje repte naar de schuilkelders reden., Na schooltijd hielp ze mee in het huishouden en wandelde ze met haar jongere broertje naar het Aambos. Moet veel plezier hielp ze in de winkel van Van Wersch. Ze kon mooie anekdotes ophalen uit die tijd, hoewel ze van nature niet graag op de praatstoel zat. Zij speelde toneel net als haar oudere zus bij de Heerlense Dramatische Kunstkring. Ze vertolkte verschillende rollen en stond op de bühne van de Stadsschouwburg,. Zij volgde een opleiding in Amsterdam tot schoonheidsspecialiste.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Franciscus Wilhelmus Robertus (Rob) Govers.
  b. Cornelis Sebastiaan (Bas) Govers trouwde Beatrice Lebrun.
 3. Franciscus Gerardus (Frans) Vanwersch, volgt 23c.
 4. Willem Jozef Ferdinand (Wim Vanwersch), volgt 23d.

H.22f. Alphons Florent Hubert (Alphons) van Wersch, zoon van 21d. kunsthandelaar, geboren 12 januari 1907, overleden Heerlen 31 mei 1952, trouwde Amstenrade 25 augustus 1932 Maria Hubertina (Berthe) Theunissen, geboren Amstenrade 29 januari 1910, overleden Heerlen 5 mei 2008.

1924: Bewijs van Voorgeoefendheid Bij de in het  najaar gehouden examens ter verkrijging van het bewijs van voorgeoefendheid — recht gevende op eene verkorting van den verplichten eersten oefeningstijd bij de Militie van 4 maanden — slaagden van de afdeeling Maastricht van het Instituut der Vooroefeningen, de navolgende vrijwilligers van den Landstorm. En dan volgen er vele namen waaronder die van Alphons van Wersch en zijn neef Guus van Wersch.
1926: In 1926 kreeg hij zijn bekwaamheidsdiploma als decoratieschilder van het Hoger Instituut Van der Kelen in Brussel en een gouden medaille. Hij was 19 jaar.
1944: Na het overlijden van zijn vader in 1944, werd het schildersbedrijf annex schilderijenzaak voortgezet door zijn weduwe Maria Alette Bernardina Korst. In de zaak werkten toen de zonen Alphons en Paul. Alphons was in augustus 1938 in Brussel al voor het diploma huisschilderen geslaagd. Vervolgens kon hij elke hout- en marmersoort zo namaken dat het echt leek. Vóór zijn huwelijk heeft hij alle gangen van het sanatorium in Heerlen voorzien van schilderwerk in marmerstijl. Hij had er de troetelnaampjes van zijn vrouw er zo kunstig in verwerkt dat het nu nog steeds te zien is.
Nog voor het overlijden van Maria in 1949 werd de zaak opgesplitst. Alphons kreeg de schilderijen zaak (die hij uitbouwde tot kunsthandel) en Paul kreeg het schildersbedrijf. Na het overlijden van Alphons in 1952 werd de kunsthandel voortgezet door zijn echtgenote Maria Hubertina Theunissen. Geleidelijk aan is de zaak overgenomen door hun zoon Alphons. Deze kunsthandel is nog steeds gevestigd aan de Emmastraat 10, tegenwoordig omgedoopt in Pancratiusstraat 46.
Hij nam toen al deel aan de Staatsloterij.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Alphonsa Edmond Maria (Ria) van Wersch geboren 7 augustus 1936, overleden Amersfoort 14 november 2003, lerares basisschool, riatrouwde Johannes Josephus Antonius  (Jan) Buchwaldt, geboren Nijmegen 20 april 1932, overleden in een  Hema waar hij altijd als bedrijfsleider gewerkt had, Amersfoort 10 november 2010, zoon van Jan Buchwaldt en J. Hartman.
  Ria was in oktober 1997 benoemd tot de allereerste vrouwelijke kanunnik in de eeuwenlange geschiedenis van het Capittel van Sint Joris in Amersfoort. Dit vanuit haar functie als regentes van het Burger Weeshuis in Amersfoort.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Johanna Hubertina (Mariken) Buchwaldt trouwde N.N. van Rooijen.
  b. Catharina Johanna Alphonsa (Carien) Buchwaldt trouwde Reyndert Godert Snouckaert van Schauburg, zoon van Walter Evert Snouckaert van Schauburg en Sylvia van der Leeuw.
  c. Suzanna Angela (Suzanne) Buchwaldt trouwde Frans de Beaufort, zoon van A.J. de Beaufort en Cornélie Sickinghe.
  d. Willemijn Agnes (Willemijn) Buchwaldt trouwde B.J. Bax, zoon van Willem Bax en Saskia Schalm.
 2. Paul Maria Alphonse (Alfons) van Wersch, volgt 23e.

paul van werschH.22g.Willem Hubert Paul (Paul) van Wersch, zoon van 21d,  geboren 9 juli 1908, overleden Heerlen 12 januari 1965, trouwde Heerlen 23 januari 1936 Maria Josephina Agnes Julia (Juul) Colaris, geboren Broek-Sittard 23 april 1912, overleden in het ziekenhuis van Heerlen 12 januari 1965, dochter van Joannis Henricus Colaris en Maria Gertrudis Heijen. 

1936: Bij hun huwelijk had Paul een schildersbedrijf in de Schoolstraat in Heerlen en was Juul apothekersassistente.
Paul volgde zijn vader op als bestuurslid van de fanfare Sint Cecilia in Heerlen.

paul-van-wersch-dood

In 1956 was Paul eigenaar van het schildersbedrijf van zijn vader.

Heerlens Echtpaar plotseling overleden
Heerlen, 13 jan. – Enkele uren na de vrij plotselinge dood van zijn echtgenote, is dinsdagmorgen als gevolg van een hartverlamming overleden de bekende Heerlense zakenman W.H.P. van Wersch (58) van de Schaesbergerweg. Hij was de eigenaar van het schildersbedrijf aan de Emmastraat en bekleedde vele jaren een bestuursfunctie bij de Koninklijke harmonie St. Caecilia. Het gezin Van Wersch telt acht kinderen waarvan de zoon Harrie, die enige jaren geleden prins carnaval van Heerlen was, het bedrijf zal voorzetten. De uitvaartdienst voor het echtpaar vindt plaat in de kerk van Leenhof, zaterdagmorgen om 10 uur.
bron: Limburgs Dagblad 14 januari 1965

Juul Colaris  werd geopereerd aan een hersentumor. Zij overleed  tijdens de operatie. Haar man, Paul van Wersch had al diverse hartinfarcten gehad. Het overlijden van zijn vrouw was teveel. Hierdoor kreeg hij weer een hartinfarct waaraan hij vervolgens overleed.

paul van wersch
1936: Hun huwelijk: De bruidsjonkertjes zijn Jo en Alphons Snijders, zonen van Marianne van Wersch, zus van Paul, getrouwd met Jo Snijders.
paul van wersch
1954: Bezoek van oom Hub aan de Schaesbergerweg in Heerlen. Hier om de foto met enkele kinderen van Paul van Wersch en Maria Colaris. Julia , hun oom Hub, Gijs, Marie-José.
paul van wersch
1954: Paul van Wersch, Jules Colaris en hun oudste zoon Ed van Wersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Paul Edmond (Ed) van Wersch, volgt 23f.
 2. bögelsMarie-José Julia Henriëtte (Marie-José) van Wersch, geboren 10 mei 1938, overleden 31 oktober 2014, trouwde Josephus Johannes Bögels, geboren Brunssum 22 augustus 1932, overleden Brunssum 14 oktober 2012, zoon van Gisbert Bögels en Maria Kreukels.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Ghislaine Julia Margaretha Bögels trouwde Johannes Wilhelmus Cornelia Petrus Fijten.
 3. Hendrik Nicolaas Paul (Harry) van Wersch volgt 23g.
 4. Julia Godefrieda Alphonsa (Jules) van Wersch, trouwde 1:Jozef  Leonardus Beek, trouwde 2: Tom de Vries.
 5. Jeanne Hubertine Marie (Jeanne) van Wersch trouwde Joseph Elisabeth Marie Henry (Jef) Peters.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 6. Albert Hubert Marie (Albert) van Wersch,  volgt 23h.
 7. gijs van werschGijs Marie Peter (Gijs) van Wersch, geboren 9 juni 1948, overleden Heerlen 13 april 1963 (foto)
  1963: In ziekenhuis te Heerlen Jongen overleed na aanrijding
  HEERLEN Zaterdagmorgen is in het St.-Josephziekenhuis overleden de 14-jarige Gijs van Wersch van de Schaesbergerweg. Donderdagmiddag was hij met zijn vriend W. R. per fiets op weg naar huis zij hadden de Wittedonderdagplechtigheden bij gewoond inde paterskerk te Wittem, toen zij met de fietsen bleven haken, waardoor Gijs kwam te vallen en aangereden werd dooreen tegemoetkomende personenauto. Zwaargewond en bewusteloos werd Gijs met ernstig schedelletsel en kaakbeenfractuur, nadat eerste hulp verleend was, overgebracht naar, het St.-Josephziekenhuis, waar hij niet meer bij kennis is gekomen. Hij was leerling van de St.-Henricusmulo in Heerlen. Woensdagmorgen wordt hij te Leenhof begraven, na de heilige mis van requiem, die om tien uur wordt opgedragen.
  bron: De nieuwe Limburger 16 april 1963.
 8. Paul Marie Edmond (Paul) van Wersch, volgt 23i. 

H.22h. Edmond Jozef Hubert (Hub) van Wersch, zoon van 21d. geboren 21 april 1913, overleden Amsterdam 3 juli 1967, trouwde 1: Heerlen 15 april 1937 Anna Helena (Ennie) Meulenberg, geboren Aken 15 november 1915, overleden Amsterdam 1 juni 1983, dochter van Franz Meulenberg en Anna Margaretha Berkemeier. Trouwde 2: Djakarta 17 mei 1957: Lea Bentubo, geboren Gibraltar 27 juli 1908, overleden Amsterdam 4 januari 1985, dochter van Judah Levi Bentubo en Simi Benrimo. Dit huwelijk werd in 1967 ontbonden.

van wersch
Mieke, Ed en Anne-Lynn

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Francois Edmond Mare (Ed) van Wersch, volgt 23j.
 2. Levenloos geboren Oudenbosch 4 juni 1938.
 3. Leon Edmond Francois Hubert (Leo) van Wersch, volgt 23k.
 4. Mieke van werschMarie Anne Gustave (Mieke) van Wersch, geboren 5 maart 1942, overleden 5 oktober 1998, trouwde Leo Baggen, zoon van Constant Baggen en Rosalie Metsers.
  Leo was purser bij de KLM. Hij begon als hofmeester, vervolgens steward en vervolgens steward 1e klas (twee strepen). Toen 
  assistent-purser (drie strepen) en uiteindelijk purser (vier strepen). Purser is de manager van het bedienend personeel in het vliegtuig.
  1961: Mieke speelde mee in de Dramatische Kunstkring uit Heerlen. Zij speelde toneel.

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
 5. anne-lynx van werschAnne Linda (Anne-Lynn) van Wersch, geboren 29 april 1945, overleden 28 september 2010, trouwde 1: Peter Michiel Smits geboren Djakarta 1 september 1942, trouwde Haarlem 1965, gescheiden 1971, trouwde 2 München 12 december 1974 Hans Walter Ludwig Emrich, overleden München 14 mei 1986.
  Haar naam kreeg zij van een Amerikaanse dokter. Deze dokter woonde tijdens de oorlog bij hen in huis in Heerlen. Zijn vrouw en hij hadden in Amerika ook een dochtertje dat deze naam droeg. Vandaar dat Anne-Lynn deze naam kreeg. In 1966 gingen Anne-Lynn en Peter naar Zuid Afrika. Zij was 21 jaar. Na drie jaar ging zij alleen terug naar Nederland  In 1971 ontmoette zij Hans die als chef kok werkzaam was in het Amsterdamse Hilton hotel. Kort daarna hadden zij een eigen restaurant in Allgäu bij Kempten (D). In 1982 kreeg Hans de kans om chef kok te worden in Abu Dhabi. Daar bleven zij drie jaar. Nicole, hun dochter, ging er naar de Duitse school. De volgende stap was het Sheraton in Cairo. Na drie jaar daar geweest te zijn, weer terug naar Duitsland waar hij in 1986 overleed. Anne-Lynn overleed in 2010 in Duitsland.
  Uit de huwelijken werden twee kinderen geboren

H.22i. Gijsbert Hubert Jozef (Gijs) van Wersch, zoon van 21d, geboren 18 augustus 1916, overleden Heerlen 25 december 1982, technisch directeur Kufferath in Mariaweiler bij Düren (D), trouwde Batavia, 15 augustus 1947, Constance Marie (Connie) Sorgdrager, geboren Medan (Indonesië) 22 mei 1922, overleden Heerlen 9 november 2015, dochter van Bastiaan Sorgdrager en Constance Ernestine Pluim Mentz.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lucie Constance Marie van Wersch trouwde Hidde Bult, zoon van Willem Bult en Geertje Tietema.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Merel Bult trouwde Barry Goedegebuure, zoon van Johannes Goedegebuure en Elly Langenberg
.
  b. Wouter, Bult trouwde Rosemarie Wasmann, dochter van Johannes Wasmann en Marianne Leonora van Wisse.
 2. Maria Aletta Bernadine (Mariëtte) van Wersch, trouwde Uri Zaionce, geboren Tel Aviv 6 januari 1942, overleden 20 juli 2008.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Erez Bastiaan Ernest Zaionce trouwde Antsje (Annelie) de Boer.
  b. Boaz Gijsbert Edmond Zaionce trouwde Tatyana Chernova.
 3. Bastiaan Gijsbert Edmond (Bas) van Wersch, geboren Heerlen, volgt  23l. 
 4. Susanne Catharina Marianne van Wersch trouwde Keith Braatvedt.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Nils Braatvedt trouwde Heather Elizabeth van Niekerk.
  b. Julia Constance Kathleen Braatvedt trouwde Richard Gaybba.
  c. Edmund John Braatvedt.

H.22j. Willem August Joseph van Wersch, zoon van 21e, geboren 21 december 1910, overleden Oostende 16 december 1976, trouwde Schaerbeek 20 september 1932 Antoinette Pissoort, geboren Schaerbeek 17 februari 1912, overleden 17 december 2015, 103 jaar oud. dochter van Francois Pissoort en Isabelle Vanderhoeven.

In een Brusselse Almanak uit de jaren 50 stond: repré comm. de Astral celluco. Dus vertegenwoordiger van het verfmerk Astral.. Hij woonde toen aan de Avenue Maurice Maeterlinck  in Brussel. Later vertrokken zij naar Oostende.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Paul François Albert van Wersch, volgt 23m.
 2. Frans Willem Antoine Elsene van Wersch, geboren 8 maart 1936, overleden Schaerbeek 28 maart 1936.
 3. Muriel Aline Albert van Wersch, volgt 23n.

 H.22k. Albert Raymond George Ferdinand van Wersch, zoon van 21e, geboren 19 juni 1915, overleden 20 juni 1998, trouwde 1: 10 mei 1939 Rose Vleminckx, geboren Schaerbeek 15 december 1915, overleden Schaarbeek (Brussel) april 2005, trouwde 2: Woluwe St. Pierre 12 september 1957 Helene Sherman.
Albert was Belgisch piloot voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Hij diende onder andere in de RAF en werkte na de oorlog bij  de Sabena.
In een Brussels Almanak stond zijn adres in de jaren 50: Square France Riga 58. Hij woonde in de buurt van zijn broer Willem (hierboven H.22j) die vertegenwoordiger was van een verfmerk. Albert heeft dat ook een korte tijd gedaan.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Rose Anne Francoise van Wersch trouwde Guy Ausloos.
  Aangezien haar vader Albert voor de Engelse RAF gevlogen had, eerde hij alle piloten door zijn dochter deze voorletters te geven.

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Michael Raymond Robert van Wersch, volgt 23o. 

frans van werschH.22l. Maria Hubert Frans (Frans) van Wersch, zoon van 21f. geboren 10 april 1904, overleden Heerlen 6 juni 1980, begiftigd met Pro Ecclesia et Pontifice vanwege lidmaatschap van het kerkkoor, trouwde Heerlen19 juni 1930 Maria Helena (Leentje) Pelzer, geboren Schaesberg 29 juli 1906, overleden Heerlen 13 december 1994, dochter van Jan Pelzer en Anna Paas.

1918: Zijn vader was overleden en zijn oom Ferdinand werd zijn voogd, hoewel zijn moeder wel leefde. Frans werd schrijver bij de gemeente, had zijn vader nog voor zijn overlijden geregeld. Die was immers bode en marktmeester geweest.
Hierna ging Frans bij De Valk busonderneming in Valkenburg als monteur werken.
Frans wilde altijd militair worden maar zijn pleegvader en oom Ferd verbood dat.

1930: Hij werd, 26 jaar oud, lid van de Katholieke Mijnwerkers Bond op 17 november 1930 en werkte op de Oranje Nassau (ON 12738, II8), dat is de Oranje Nassau I, dan zijn werknemersnummer en dan schacht 2-8.
1940: Frans was een van de soldaten die op de Grebbeberg gevochten heeft. Hij kwam gelukkig veilig thuis. Daarna werkte hij op de Oranje Nassaumijn I en III als hulpsmid, bankwerker en later als transportarbeider op de O.N. I. (Oranje Nassau I).
1950: In maart 1950 vierde hij zijn 25-jarige jubileum als hulpsmid op de Oranje Nassau 1. 
1956: Op 11 november 1956 deed het echtpaar mee aan een bonte avond van de carnavalsvereniging. Zij traden op als het Jazztrio van Wersch-Pelzer hoewel zij met zijn tweeën waren.

frans van wersch
Frans in 1914 in de klas van meester Brorens. Bij het rode pijltje zit Frans van Wersch, geboren 10 april 1904 in Heerlen. (blz 360,8d) Als u nog meerdere kinderen herkent….. meld je dat aub via het contactformulier?
van wersch-pelzer
Frans van Wersch en zijn bruid in 1930 Leentje Pelzer.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Helena (Enny) van Wersch, geboren 2 mei 1931, overleden 4 augustus 2000, trouwde Heerlen 28 oktober 1954 Frans Willem Heinrichs, geboren Kerkrade 31 december 1928.
  Hij had de bijnaam d’r Schwartze Frens omdat hij automonteur was en zijn handen altijd door de olie zwart waren. Zij woonden in de Vinkenstraat Chevremont.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Willem Maria Hubert (Wiel) van Wersch, geboren Heerlen 28 september 1932, volgt 23p.
 3. Jacques Maria Hubert van Wersch, geboren Heerlen 19 augustus 1934, volgt 23q.
 4. Maria Josephina van Wersch trouwde Theodorus Albert Bernardus Zuethof.
  Zuethof van Wersch
  Riet en Theo Zuethof 50 jaar getrouwd.

  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

 5. Johannes Maria Gerardus (Jo) van Wersch, geboren 29 januari 1941, overleden 4 juni 2018, trouwde Mientje Oude Bekke, geboren 7 september 1934, overleden 14 juli 2021.
 6. Jozefina Maria Hubertina (Jose) van Wersch, geboren 16 februari 1944, overleden aan corona Heerlen 8 maart 2021, trouwde Bernhard Hubert Josef Miseré, zoon van Funs Miseré en Lena Coenen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen  geboren.
 7. Frans Sophia Jozef van Wersch, geboren 7 november 1945, ongehuwd overleden Heerlen 19 oktober 2020.
  Hij is twee keer prins carnaval geweest van de Paljassen in Meezenbroek. In 1979 en 1993. In 1994 was hij scheidsrechter van SV Heerlen.

.

lor-van-werschH.22m. Jozef Hubert Laurent (Lor) van Wersch, zoon van 21f, geboren 3 april 1907, overleden Heerlen 6 april 1969, trouwde 1: Heerlen 15 september 1938 Maria Hubertina Camps, geboren Kinzweiler (D) 19 maart 1906 (gescheiden in 1945),  overleden Heerlen 24 juli 1963, dochter van Hubert Wilhelm Camps en Maria Katharina Kalz,
trouwde 2: 2 mei 1956 Heerlen Theodora Johanna van den Akker, geboren 5 november 1930, overleden Heerlen 17 juni 2002. (Theodora trouwde na de dood in 1969 van Lor van Wersch in 1984 met dhr. Kerckhoffs).
Lor was elektricien. Hij voorzag de eerste boerderijen in Limburg van elektriciteit. Zijn hobby was belichter van de Heerlense schouwburg.
1932: In 1932 vestigde hij zich als electrotechnisch installatiebureau aan de Prinsenstraat 8 in Heerlen.
1938: De zaak werd verplaatst naar de Valkenburgerscheweg 25 in Heerlen waar voorheen het
electrotechnisch en radiotechnisch bureau Wijsbek zat.
Lor ging nu ook radio’s verkopen. De eerste radio uitzending was in 1922 in Amerika.
1948: Hij vestigde zich bij zijn oom Edmond in de Emmastraat 10 in Heerlen. De oorlog was niet goed voor hem geweest.
1955: Hij opende een nieuwe zaak aan de Joost van den Vondelstraat 15 in Heerlen. Voor de derde keer kreeg hij in twaalf jaar een nieuw telefoonnummer.

Uit het tweede huwelijk werden geboren

 1. Ron van Wersch, volgt 23r.
 2. Margaretha Hubertina Elisabeth (Margo) van Wersch trouwde Henk Verkooijen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

H.22n. August Hubert Maria (Guus) van Wersch, verffabrikant Neverlak, geboren 25 maart 1905, zoon van 21g, overleden 4 november 1995, trouwde Dordrecht 4 augustus 1931 Françoise (Zus) Martinot, geboren Dordrecht 2 mei 1909, overleden 27 september 1996, dochter van Frans Joseph Martinot en Wilhelmina van der  Kroft.
Guus kocht de in Amsterdams gevestigde vroegere Belgische verffabriek Les Fils Levy Finger en zette het bedrijf voort onder de naam Neverlak. Zijn broer Albert was hier in 1937 stagiair. Later werd Albert directeur van Varossieau Verffabriek en ontwikkelde het merk Histor. Omdat Guus de fabriek in Amsterdam had, woonden het gezin daar in de buurt. In 1940 verhuisde het gezin van de Randwijcklaan in Amstelveen naar Laren. Dat was vanwege de oorlog.  Guus was erg bezorgd omdat zij vlak bij Schiphol woonden, een potentieel doelwit voor de Duitsers.
1995:
De krant maakte bij zijn overlijden een drukfout. In zijn overlijdens advertentie stond als overlijdensdatum 4 augustus 1995. Dat moest echter 4 november 1995 te zijn, zoals de advertentie een paar dagen later liet zien. Heel opvallend is dat Guus, zoon van Fer van Wersch, op exact dezelfde dag en maand overleed als zijn vader, alleen veertig jaar later.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Wilhelmina Françoise (Riet) van Wersch, geboren Amsterdam 26 juni 1932, overleden 7 juli 2021, trouwde Marcel Hector de Kleermaeker, zoon van Hector François de Kleermaeker en Mathilde de Heggerick.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Michael Ferdinand Marcel de Kleermaeker.
  b. Monique Françoise Marie de Kleermaeker trouwde Jeffrey M. King.
  c. Paul August de Kleermaeker samen met Serenity.
  d. Peter Marcel de Kleermaeker trouwde Kino N.N.
 2. Agnes Marie-Louise van Wersch trouwde Jan Marie Baptist Moonen, zoon van Josephus Petrus Moonen en Margaretha Bergers
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Wijnand August Jan Moonen trouwde Nathalia Budhi Nugroho.
  b. Jeroen Ferdinand Jan Moonen trouwde Caroline Eekhart.
  c. Margaretha Françoise Maria (Mariska) Moonen trouwde Davud Shekary.
  d. Steven Hubert Jan Moonen  trouwde Wanja Muller.
  e. Vincent Jan Moonen trouwde Madelon Kilian.
  f. Jacintha Agnes Maria Moonen trouwde Ed Warsen.
 3. Ferdinand François August (Ferd) van Wersch, volgt 23s. 

H.22o. Albert Hubert Caspar van Wersch, zoon van 21g, geboren 28 pappaaugustus 1914, overleden Alphen aan den Rijn 1 maart 2005, verf- en vernisfabrikant (Varossieau, Sigma Coatings), ridder in de orde van Oranje-Nassau, en begiftigd met Pro Ecclessia et Pontifice, trouwde Hilversum 15 mei 1944 Elisabeth (Bep) Munnik, geboren Amsterdam 27 mei 1917, overleden Alphen aan den Rijn 26 januari 2002, dochter van Henk Munnik en Antonia Lameris.gooi en eemlander 15 mei 1944
1946: In 1946 werd Albert directeur van de verf- en vernisfabriek Varossieau in Alphen aan den Rijn. Hij woonde toen in Amsterdam waar hij trouwde.
1950: In 1950 woonden zij in de Michelangelostraat 45, Amsterdam en hij was de enige Van Wersch (of afgeleide daarvan) in Amsterdam die toen een telefoon had. Het nummer was K 2900 – 92327.  Albert zorgde als directeur voor uitbreiding van de verfproducten en kwam op de markt met een product voor de consument. Hij gaf het nieuwe product de internationale naam Hist
or.
1952: Albert liet 1952 de achternaam voor zijn hele familie veranderen. Door een fout in het register was dit destijds Van Weersch geworden. Op 24 juli 1952 werd door de Rechtbank van de eerste aanleg in Antwerpen de juiste achternaam van zijn zus Cara bijvoorbeeld ingeschreven: 
…beveelt dat nevenstaande akte zal verbeterd worden, derwijze dat men zal lezen Cornelia Maria Hubertina van Wersch in plaats van Cornelia Maria Hubertina Van Weersch.
1955: Op 26 augustus 1955 schreven zijn vader en zijn tweede moeder een brief waarin zij hem feliciteerden met zijn verjaardag. Hij werd 41 jaar. In die brief schreef zijn vader waarom hij hem Albert genoemd had: naar koning Albert van België.
1957: De familie verhuisde van Amsterdam naar Alphen aan den Rijn.
1970: In 1970 richtte hij samen met de verffabrieken Vettewinkel en Pieter Schoen een nieuwe bv op: Sigma Coatings. Tot aan zijn pensioen in 1975 zat hij hier in de Raad van Bestuur.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hendrik Ferdinand Albert (Hein) van Wersch, volgt 23t.
 2. Cornelie Marie Antoinette (Lieke) van Wersch was getrouwd met Joannes Jacob (Jaap) van der Kemp.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Jasper van der Kemp trouwde Christina Niesing.
 3. Barbara Françoise (Barbara) van Wersch trouwde Eric van Kregten, zoon van Thomas Otto van Kregten en Elsa Quene.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maaike Elisabeth van Kregten.
  b. Baukje Albertine van Kregten.
  c. Ottelien Barbara van Kregten trouwde Bas Verhoeven,
  d. Levenloos geboren kind.
 4. Michael Hubert Gerard (Michiel) van Wersch, volgt 23u.
 5. Philippe Charles Leo van Wersch, volgt 23v.
 6. Albert Hubert Caspar van Wersch, volgt 23w.
 7. Anna Claire van Wersch, geboren en overleden Leiden 17 oktober 1959.

H.22p. Florent Hubert Maria (Floor) van Weersch (dat later veranderde in van Wersch), zoon van 21g, docent geschiedenis, geboren 9 juni 1916, overleden Maastricht 23 september 1995, trouwde Voorburg 24 april 1946 Jacoba Francisca (Coob) Jongenelen, geboren Leiden 14 januari 1922,  overleden Maastricht 9 maart 2016, dochter van Jan Anton en Cornelia Johanna Rijnaarts.floor-van-wersch

Uit dit huwelijk werden in Maastricht geboren

 1. Joseph Ferdinand Jean-Marie (Joep) van Wersch, geboren 25 september 1947, overleden Maastricht 17 oktober 2018.
 2. Marie Cornelie Jeanne Jacqueline (Marlieke) van Wersch trouwde Jeroen Kamphoff, geboren Den Haag 31 januari 1951 overleden Hilversum 29 januari 2009, zoon van Anton Theodoor Kamphoff en Miep Diekmann.
  Jeroen was onder andere regisseur van het televisieprogramma Countdown en was ook actief aan de Junior Academie voor Art Direction.
  1987: Op 3 december 1987 namen Diekmann en haar schoondochter Marlieke van Wersch te Padua de Premio Assoluto Pier Paolo Vergerio’ in ontvangst voor hun boek Hoe schilder hoe wilder (1986). In eigen land werd het boek op  30 september bescheidener onderscheiden met een ‘Vlag en Wimpel’ van de Stichting CPNB (= Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek).
  1988 Diekmann en Van Wersch tekenen op 11 januari beroep aan tegen de beslissing van het Fonds voor de Letteren om hun voor Hoe schilder hoe wilder geen aanvullend honorarium toe te kennen wegens ‘onvoldoende literaire kwaliteit’. Op 18 april stelt de Commissie van Beroep hen in het gelijk. (bron: www.db.nl).
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jessica Kamphoff.
  b. Katja Kamphoff samen met Peter van Riet, overleden 12 januari 2023.
 3. pia abeling van werscvhEugenia Maria Elisabeth (Pia) van Wersch, geboren Maastricht 16 maart 1950, overleden 17 februari 2018, onderwijzeres trouwde Hans Abeling, zoon van Nicolaas Bernardus Abeling en Emma Maria Kroll.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Bartholomeus Nicolaas Florent (Bart) Abeling trouwde Brigitte N.N.
  b. Sabien Jacoba Emma Maria trouwde Bram Bos.
  c. Tom Johannes Pius Maria Abeling.
  d. Sjors Guillaume Marie Abeling trouwde Maastricht St Pieter Pauline van Deursen, dochter van Joost van Deursen en Conny van de Kerkehof.
 4. Lidwina Petronella Josepha Maria (Lidwien) van Wersch trouwde Agapitus (Peter) Fluitman, zoon van Christiaan Fluitman en Cornelia Aben.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Samuel Otto Christiaan (Sam) Fluitman.
  b. Timotheus Jacob (Tim) Fluitman trouwde Jennifer N.N.
  c. Ernst Peter (Ernst) Fluitman.
 5. Florent Marie Hubert (Floor) van Wersch trouwde Carine Hoogveld.
 6. Marcus Petrus Florent (Mark), volgt 23x.
 7. Stefanus Josephus Florent Maria (Stefan) van Wersch, volgt 23y.
 8. Martinus Michiel Henricus (Maarten-Michiel) van Wersch, volgt23z.

H.22q. Nicolas Gerard Van Weersch, zoon van 21h, geboren Luik 27 oktober 1900,  trouwde maart 1922 Rosine Martine Marguerite Schmits.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Jeanne Isabelle Marie Van Weersch, geboren Luik 10 juni 1922, overleden Luik 15 december 2003, trouwde Luik 23 december 1944 Henri Albert Jules Dütz, geboren Luik 15 juli 1922, overleden 21 juli 1999,zoon van Albert Joseph Frederique Dütz en Alice Joseph Ballan.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

H.22r. Bernhard von Wersch, zoon van 21i, geboren Burtscheid 8 april 1898, trouwde Johanna Greisbach, geboren Hemmerden 7 augustus 1907.

Hij was scharensliep.

10 maart 1938: Neusser Zeitung: Wiederaufleben des früheren Wanderklubs „Edelweiß“.
Wevelinghoven. Im Restaurant Esser fanden sich ehemalige Mitglieder des früheren Wanderklubs „Edelweiß” zu einer Beratung über die Wiederauflebung der Vereinstätigkeit zusammen. Der letzte Vereinsführer, Bernhard von Wersch, legte die Gründe dar, die dazu geführt haben, das Vereinsleben nach einem langen Dornröschenschlaf wieder aufs neue zu entfachen. Er erinnerte dabei an die zahlreichen schönen Stunden, die die Mitglieder immer wieder zusammenführten. Für den 27. März ist eine große Wiedersehensfeier vorgesehen, zu der die sämtlichen ehemaligen Mitglieder eingeladen werden.
Vertaling: Heroprichting van de voormalige wandelclub “Edelweiß”.
Wevelinghoven. Oud-leden van de voormalige wandelclub “Edelweiß” kwamen bijeen in restaurant Esser om te praten over de heropleving van de activiteiten van de club. De laatste marsleider, Bernhard von Wersch legde uit waarom de club na een lange sluimer weer nieuw leven werd ingeblazen. Hij herinnerde zich de vele mooie tijden die de leden steeds weer samenbrachten. Er is een grote reünie gepland op 27 maart, waarvoor alle oud-leden worden uitgenodigd.
1949: Entnazifizierung via archief Nordrhein Westfalen: Hij was
Scheerenschleiten + Rep von Geschirr. Hij had gemêleerd grijs haar en bruine ogen. Van zijn linkerhand ontbrak een kooitje van zijn vinger. Hij woont Schulestrasse 3, Hemmerden.
bernhard van werschSchool
1904-1912: Volksschule
Werk
3/30-8/32: Werkloos
8/32-1/33: Freiwillig Arbeitsdienst, Leiter einer Massnahme, vertrek: Auflösung durch d. R.A.D.
5/33-9/36: Kottman, Wer.hoven, Hitmüller + Möhlenarbeiter, vertrek: Übergang in den erl. Beruf
9/36-12/38: A Karauz, Elsen, Betriebs Schlosser, vertrek: Auftlösung des Betriebs
1/39-2/45: Intern. Harvester Co Neoss, Masch. Schlosser. Vertrek: Zur Wehrmacht
Lidmaatschap
1916: Lid van de Deutschen Metallarbeiter Verband
1932 en 1933: verkiezingen. Hij stemde voor de S.P.D.
8/1942: NDSAP. Bernhard maakte de opmerking:
Seid (hij schreef Seid) Aug 1944 habe ich für einen zur Wehrmacht eingezogenen Blockleiter wessen Stelle vertreten, ohne Bestätigung + ohne Ausweis. Hij was dit tot 1945.
12/1934: DAF. Bernhard schreef:
Für einen zur Wehrm. eigezog. Hauptzellenwalter d. D.A.F. dessen Stelle vertreten seid 1941, auch ohne Bestätigung + ohne Ausweis
1936: NSV
1940: Reichsluftschutzbund, functie: Blockleiter Luftschutzlehrer, tot 1944
Inkomen
1933: RM 690
1934: RM 1044
1944: RM 2937,54
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Elisabeth von Wersch.
 2. Peter Theodor von Wersch was getrouwd met Margot Dill.
 3. Therese Hannelore von Wersch.
 4. Bernhard von Wersch, volgt 23za.

martin von werschH.22s. Heinrich Ludwig Martin (Martin) von Wersch, zoon van 21j, geboren Burtscheid 26 mei 1907, overleden 1998, trouwde Aken 27 april 1940 Johanna Josefina Hubertina Weiss, geboren Eupen 30 januari 1915, overleden Aken 27 oktober 1999, dochter van Karl Hubert Weiss en Katharina Müllender.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

 1. Martin von Wersch (dr. med.), geboren 29 oktober 1941, volgt 23zb
 2. Helmut von Wersch, geboren Eupen 10 januari 1944, volgt 23zc.

 3. Karla von Wersch trouwde Manfred Grün.
  Uit dit huwelijk geboren
  a: Marc-Alexander Grün.

 4. Ludwig von Wersch trouwde Marijke NN. volgt 23zd

H.23. Josef Willem (Joep) van Wersch, zoon van 22b, trouwde 1: Brunssum Elisabeth Wilhelmina (Lieske) Smeets, geboren Brunssum 14 januari 1922, begraven Brunssum 3 april 2002,  gescheiden 1968, trouwde 2: Brunssum Rachel Hortence Poppe, dochter van Hypolite Jacobus Poppe en Neeltje Bakker.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij aan de Donderstraat 13, Heksenberg. Hij werd op zijn 15e lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en bedankte daar voor in augustus 1969 (32 jaar oud). Hij werkte op de Oranje Nassau III 211 JAC. JAC was een Jeugdig Administratief Contract. Zijn vader werkte op de Oranje Nassau 1. Joep werd door zijn vader aangemeld. Die vond dat belangrijk en het was bovendien erg katholiek. Zijn moeder wilde echter dat hij zou doorleren.
Joep heeft op drie verschillende mijnen gewerkt. Hij begon op de Oranje Nassau IV. Ze woonden toen wel op Heksenberg. Vanaf 1968 tot 1975/1976 woonde hij in de Donderstraat 13. waarna hij weer naar Brunssum verhuisde. 

Toen de mijnen sloten heeft hij jaren in een werkplaats gewerkt waar houten speelgoed werd gemaakt. Dit werd vanuit de Staatsmijnen geregeld.
Zijn werknemersnummer was 211. Dit nummer stond ook op de mijnwerkerspenning. Aan het wel of niet aanwezig zijn van die penningen kon men zien wie in de mijn was en wie niet.

 Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Wilhelmina (Lily) van Wersch, samen met Ruurd Jochem van der Staaij.
 2. Martinus Wilhelmus (Martin) van Wersch, volgt 24.

H.23a. Willem Joseph Maria von Wersch, zoon van 22d, trouwde Cornelia Gerarda Maria Dortant, dochter van Hub Dortant en Cisca Koevoets.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Esther von Wersch.
 2. Judith von Wersch.

H.23b. Arnold Joseph Maria van Wersch, zoon van 22d, trouwde Adriana de Gussem.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bart Petrus Johannes van Wersch, volgt 24a.
 2. Peter Hubertus Johannes van Wersch. volgt 24b.
 3. Roy David Petrus van Wersch volgt 24c.

frans vanwerschH.23c. Franciscus Gerardus (Frans) Vanwersch, zoon van 22e, geboren Heerlen 31 juli 1931, overleden Heerlen 8 augustus 2021, trouwde Wilhelmina Jozefina Wachelder, geboren 3 september 1934, overleden 15 juli 1988, dochter van Hub Wachelder en Catharina Werson.
Op 16 januari 2014 overleed zijn levenspartner Marie Therese Baaij Goossens. Zij werd 80 jaar. 

In de oorlog maakte Frans soms zelf de verf van zinkwit en lijnolie. Zijn vader had een verfzaak aan de Bongerd in Heerlen. Omdat ze ook verf leverden voor de huurhuizen van de mijnen stuurden de mijnopzichters de huurders naar de winkel om behang uit te zoeken. In 1996 stapte hij uit de verfwinkel op de Bongerd (Heerlen) die verder door zijn broer Willem geleid werd

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Yvonne Maria Vanwersch was getrouwd met Emiel ter Horst, samen met Pieter Barendsen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Kasper Willem ter Horst.
  b. Doris Maria ter Horst.
 2. Ferdinand Willem (Ferdi) Vanwersch, volgt 24d.

huisdeur august

 H.23d. Willem Jozef Ferdinand van Wersch, zoon van 22e, geboren 6 februari 1941, overleden Heerlen 29 december 2016, trouwde Emma Johanna  A.G. van Geenen, dochter van Peter Albert van Geenen en Maria Hendrika Rongen.
Wim was, als kleinzoon, de opvolger in de zaak van August van Wersch op de Bongerd in Heerlen. In 2002 bestond de zaak 110 jaar bleek uit het archief van het bedrijf omdat er een aantekening van August van Wersch was gevonden waarop het jaartal 1892 stond. Hiernaast de oude voordeur van de winkel aan de Bongerd in Heerlen. Bij de bouw van het pand in 1900 stond er een hekje op het dak waarop AvW (= August van Wersch) stond. Op een gegeven moment werden bij een  renovatie deze letters in de voordeur geplaatst. Zoals hiernaast afgebeeld. De zaak werd in 2009 gesloten.

Emmie was onderwijzeres op de school van de Langenberg.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bartolomeus Alwinus Fransicus Vanwersch (Bart Vanwersch) volgt 24e.
 2. René Vanwersch.

H.23e. Paul Maria Alphonse van Wersch, zoon van 22f, was getrouwd met Monica Maria Antoinette Sonnenschein.

Hij heeft momenteel de Kunsthandel en Inlijsterij in de Pancratiusstraat, voorheen Emmastraat in Heerlen waarmee zijn grootvader Edmond begonnen was.

zon zwemmen
december 1967

8/1965: Hij zwom bij de waterpolovereniging ZON uit Heerlen.
7/1966: De krant schreef dat hij een snelle verbindingsspeler in het middenveld was.
1/1967: …want door v. Wersch en Schuyer behaalde men een 2-0 voorsprong.
12/1967: Een boogbal van Alfons van Wersch kwam tegen de lat. Het Zon-offensief duurde voort. Vooral Alfons van Wersch brak keer op keer door.
3/1968: ZON heeft in Jan Ruyters, Alfons van Wersch, Loet Hoeymans en Jan Zweers een stel snelle mensen.
6/1968: Alfons van Wersch had van coach J. Weck de opdracht de gevaarlijkste Maastrichtse speler Wil Godding geen moment uit het oog te verliezen en hem zo min mogelijk kansen te geven.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Alphons Mauritius Marie (Fons) van Wersch, volgt 24f. 
 2. Noëlle Martina Maria van Wersch trouwde 1: Stan Schrijen, trouwde 2: Eric Boosten.
  Uit het samenzijn en huwelijken werden geboren
  a.
  Nikki Boosten.
  b. Sam Schrijen.
  c. Bo Schrijen.
  d. Luna Boosten.
  e. Saar Boosten.
  f. Lotte Boosten.
Ed van Wersch
sus hartgers
Suse Hartgers

H.23f. Jan Paul Edmond (Ed) van Wersch trouwde Susanna Petronella Maria Hartgers, overleden 13 juli 2011.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem Paul Edmond (Willem) van Wersch, volgt 24g.
 2. Anke Henny Julia (Anke) van Wersch trouwde Eugene Mathias Gerrit Willems.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

H.23g. Hendrik Nicolaas Paul (Harrie) van Wersch, zoon van 22g, schilder, trouwde Maria Helena Hubertina (Marlene) van Leeuwen, dochter van Leo van Leeuwen en Johanna Butink.

Harrie was in 1963 stadsprins van Heerlen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Paul Johannes Albert van Wersch, volgt 24h.
 2. Juliëtte Leonarda Jeanne van Wersch trouwde Jos Franiczek.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Veronique Hendrica Edwarda van Wersch.

H.23h. Albert Hubert Marie (Albert) van Wersch, zoon van 22g. trouwde Maria Elisabeth Frings, dochter van Hans Frings en Tiny Kertzmann.

aan boord straat florida
Albert aan boord van de Straat Florida

Als jongeman volgde Albert eerst de lagere en daana de hogere Zeevaartschool in Amsterdam. In 1967 werd hij als leerling-werktuigkundige aangenomen bij de Royal Interocean Lines. Gedurende de jaren die volgden maakte hij steeds een stap hoger: van 5e boordwerktuigkundige naar 4e en 3e tot en met de 2e engineer. Na zijn huwelijk kwam hij aan land en werkte op de Laura bovengronds in de electriciteitscentrale.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Gijsbert Margaretha Henricus (Gijs) van Wersch, volgt 24i 
 2. Aukje Josephus Valentine van Wersch trouwde Jacob (Jaap) Bijsterbosch.
  Over hun bedrijf.

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
Marlou van wersch
Marlou liet destijds de zomertijd op school zien.

H.23i. Paul Marie Edmond (Paul) van Wersch, zoon van 22g, trouwde 1: Johanna Maria Josepha Sieben, geboren Heerlen, trouwde 2: Jacqueline Desiree Rossen, geboren Heerlen, trouwde 3: Marjo Johanna Hubertina Vreuls.

Zowel Paul als Marjo gaven les op de Hogeschool Zuyd. Paul was gastdocent en Marjo docent Recht aan de Hogere Juridische Opleiding.
Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Anna Lucy Marie (Anne) van Wersch samen met Wesley Verouden.
  Uit dit samenzijn werden geboren
  a. Lynn Verouden.
  b. Lize Verouden.
 2. Marlou Jeanne Edmonda (Marlou) van Wersch trouwde H.A. Lindelauf.
  Klik hier voor haar visagie onderneming.

  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Milan Anne Cornelia Lindelauf.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren

 3. Koen Jennifer Gijsbert (Koen) van Wersch.

H.23j. François Edmond Mare (Ed) van Wersch, zoon van 22h, trouwde 1: Louise van de Schuit, geboren Amsterdam 20 februari 1941, overleden 2 september 1993, trouwde 2: Martine Karper.
Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Hubert (Huib) van Wersch, volgt 24j.
 2. Edmond van Wersch, volgt 23k.
 3. Bas van Wersch: over zijn bedrijf.

H.23k. Leon Edmond Francois Hubert (Leo) van Wersch, zoon van 22h, trouwde Irene Pruis.
Leo voer in november 1957 tot mei 1958 op de MS. Wonogiri van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Hij zat in de horeca in Amsterdam bij diverse gerenommeerde hotels. Totaal bracht hij 43 jaar in de horeca door. Af en toe helpt hij zijn zoon Max in diens Brasserie Alles met Liefde in Middenbeemster.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marinus Max (Max) van Wersch, volgt 24l
 2. Leon Francois (Leo) van Wersch samen met Yvonne van Dieren.
 3. Sylvia van Wersch trouwde Ferry Mohammed Khacheche.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Yassin Khacheche
  b. Emira Sherifa Khacheche.

H.23l. Bastiaan Gijsbert Edmond (Bas) van Wersch, zoon van 22i, was getrouwd met Astrid Stoop, dochter van H. Stoop en Yvonne van Doorn, samen met Barbera van Kooy.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Esther Constance Yvonne van Wersch geregistreerd partner van Niek Mulder.

  Uit dit samenzijn werden geboren
  a. Samí Constance Geesje Mulder.
  b. Beau Niek Bastiaan Mulder.
 2. Iris Irene Emilie van Wersch.
 3. Bastiaan Gijsbert Edmond van Wersch, volgt 24m.

H.23m. Paul François Albert van Wersch, zoon van 22j, geboren Ixelles (B) 13 december 1934, overleden 15 mei 2002, trouwde Schaerbeek Arlette Jeanne Henriëtte Deheneffe, geboren Schaerbeek 5 februari 1935, overleden 30 juni 2018. 
Hij had een verfwinkel aan de Brusselsestraatweg 47 in Gent.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1.  Fabienne Jeanine Martine van Wersch samen met Henk Fieret.

H.23n. Muriel Aline Albert van Wersch, dochter van 22j, samen met Christian Caspar.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Citial van Wersch trouwde Stéphane Louis Marcel Bocher.
  Klik hier voor haar site.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Kaël Bocher.
  b. Lilune Jeanne Bocher.
  c. Meiloé Bocher.
 2. Riego van Wersch, volgt 24n. 

H.23o. Michael Raymond Robert van Wersch, zoon van 22k, trouwde Denyse Kokx, dochter van Auguste Kockx en Augusta Roekens.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Muriel van Wersch trouwde Sebastien Senepart.
  Uit dit huwelijk werden geboren

  a. Emilie Senepart.
  b. Cécile Senepart.
  c. Aurélien Senepart.

H.23p. Willem Maria Hubert (Wiel) van Wersch, zoon van 22l, geboren 28 september 1932, overleden Heerlen 8 april 1976, was getrouwd 28 november 1957 Truus Heijnen, geboren 24 november 1938, overleden mei 2010.

In zijn mijnwerkersleven woonde hij in de Goselingstraat 132 Heerlen. Hij was sinds 1 maart 1954 lid van de Katholieke Mijnwerkersbond en was 21 jaar oud. Per 1 september 1967 werd hij vanwege de komende sluiting van de mijnen, ontslagen.Hij werkte op de Oranje Nassau I in schacht IIIa.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Frank (roepnaam: Frenk) van Wersch, volgt 24o.

jacques van werschH.23q. Jacques Maria Hubert van Wersch zoon van 22l,  geboren Heerlen 19 augustus 1934, overleden Heerlen 30 januari 2021, trouwde Petronella Sofia (Nellie) Bruininks, geboren 12 december 1938, overleden Heerlen 12 december 2013, dochter van Walterus Bruininks en Maria Beser.

In zijn jonge jaren was hij loopjongen bij de Edah. Hij werd uiteindelijk directeur bij een Makrovestiging. In 1992 kreeg hij een eremedaille van Oranje Nassau.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Francisca (Marianne) van Wersch trouwde Karel Peter Joseph Leenders, zoon van Sjef Leenders en Nelly Bogers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Dennis Jacques Leenders trouwde  (Dimphy) Maria Helena Hermans.
  b. Nadine Petronella Leenders.
 2. Petronella Wilhelmina (Petra) van Wersch trouwde 1: Mario Eleveld, trouwde 2: Gaico Frieling.
  Een van haar bezigheden is haar betrokkenheid met de werkgroep Geen Zand Erover in Milsbeek. Deze werkgroep is al ruim 35 jaar actief en zet zich in het (zand)vrachtverkeer te weren van de Zwarteweg, de doorgaande weg die loopt van de Rijksweg in Milsbeek naar Groesbeek. Alle inspanningen hebben er in juni 2013 voor gezorgd dat, mede met de steun van de VVD fractie, de gemeenteraad heeft besloten een rondweg aan te leggen. De bewoners van de Zwarteweg kunnen niet wachten totdat het zover is en dat er eindelijk een einde komt aan jarenlang onveilig, ongezond en onrustig wonen.Door het werk van Geen Zand Erover is zij in aanraking gekomen met de lokale politiek. Haar interesse om er dieper in te duiken werd erdoor gewekt. Zij vindt het belangrijk dat burgers met bestuurders meedenken over de inrichting van hun woon- en leefomgeving. En laat het dan niet bij alleen meedenken maar kom ook in actie is haar devies. Want samen met “de politiek” bereik je meer en sluiten zaken beter aan bij de  wensen van de burger. Door samen op te trekken kunnen we de dorpskernen van Gennep ook in de toekomst aantrekkelijk houden voor wonen, werken en ondernemen.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Sjors Jacques Albert Eleveld.
  b. Max Peter Alex Eleveld.
  Uit het tweede huwelijk werd geboren
  c. Pien Maria Petronella Frieling.

H.23r. Ron van Wersch, zoon van 22m, trouwde 1: Cecile Villevoije, trouwde 2:  Peggy Lieben.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Vivian van Wersch trouwde Remon Kap.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Kris Kap.
  b. Wout Kap
 2. Kiki van Wersch trouwde Robbert van Banning.

H.23s. Ferdinand Francois Auguste (Ferd) van Wersch, zoon van 22n, geboren 7 november 1935, overleden 21 december 2017, trouwde  Christine Sassenberg, dochter van Johannes Jacobus Sassenberg en Martha Kaczmarek.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Susanne Martha Maria van Wersch trouwde Roel Scheepens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Florieke Francoise Scheepens.
  b. Hanna Catharina Scheepens.
  c. Daan Roelof Scheepens.
  d. Wiebke Sandra Scheepens.
 2. Sandra Francoise Maria van Wersch was getrouwd met Rint Sijbesma.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Siebe Sijbesma.
  b. Martha Catharina Sijbesma.
 3. Sabine Christa Maria van Wersch trouwde Henning Eckhof.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Merle Nicci Eckhof.
  b. Simeon Laurens Eckhof.

H.23t.  Hendrik Ferdinand Albert (Hein) van Wersch, zoon van 22o, was getrouwd met Danamia Maria (Mieke) Spijker, geboren Bodegraven 1 juli 1944, overleden Woubrugge 7 april 2017, samen met Nelke van Egmond.

Organisator in 1967 van Beatclub 66 in Alphen aan den Rijn.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Hendrik Ferdinand Albert (Heike) van Wersch, volgt 24p. 

H.23u. Michael Hubert Gerard (Michiel) van Wersch, zoon van 22o, trouwde Utrecht Louise Mathilde Pool, dochter van Theodoor Johan Pool en Watter Nio Go.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Laura Louise van Wersch samen met Myron van der Molen.
  Uit dit samenzijn werden geboren
  a. Vivienne Louise van der Molen.
  b. Aimée Marjolein Anna van der Molen.
 2. Christiaan Michiel Albert van Wersch, volgt 24q.
 3. Marjolein Elisabeth van Wersch.

H.23v. Philippe Charles Leo van Wersch, zoon van X22o, was getrouwd met 1: Adriana Petronella Maria (Jeanne) Nuijten, dochter van Pieter Nuijten en Annemarie van Dongen, trouwde 2: Johanna Cornelia Maria (Hanneke) Eickhout, dochter van Adrianus Nicolaas Eickhout en Wilhelmina Cornelia van Vugt.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Ferdinand Pieter Albert (Ferd) van Wersch, volgt 24r.
  pure-white
  Ferd is eigenaar van Nine Fashion in Middelburg
 2. Henriette Anne Marie (Jetteke) van Wersch was getrouwd, nu samen met Adrie Couwenberg.
  Uit het huwelijk werd Jaenay geboren.

H.23w. Albert Hubert Caspar (Albert) van Wersch, zoon van 22o, samen met Anthonia Marietje (Toine) Huliselan, dochter van Johannes Johan Huliselan en Anna Marthina Silanno.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. David Michael van Wersch, volgt 24s.

H.23x Marcus Petrus Florent (Mark) van Wersch, zoon van 22p, was getrouwd met Connie Alicata, dochter van Salvatore Alicata en Roberta Short, trouwde 2: Cornelia Hammer.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Kasper Floris van Wersch, volgt 24t.
 2. Lydia Roberta van Wersch, samen met Martijn Stomphorst, zoon van Dirk Johan Stomphorst, Geertruida Brandina Stomphorst-van Dorland.
  Uit het samenzijn werden geboren
  a: Ella Stromphorst.
  b: Julia Lieve Stromphorst.
 3. Thijs Samuel van Wersch, volgt 24u.

H.23y. Stefanus Josephus Florent Maria (Stefan) van Wersch, zoon van 22p, trouwde Liliane Ezzat Fawzi.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Diederik Floris Ezzet Maria van Wersch.
 2. Sophia Maryam (Sophie) van Wersch.
 3. Jonathan Tarek Maria van Wersch.
  Klik hier voor zijn website.

H.23z. Martinus Michiel Henricus (Maarten) van Wersch, zoon van 22p, trouwde Miriam van Heukelom.

Nederlands paviljoen Sevilla
foto: Jan van de Does de Willebois.

Aan het Nederlandse paviljoen dat tijdens de Expo in 1992 in Sevilla stond, zit een Stamgenoot tintje. In 1988 werd door een commissie een wedstrijd uitgeschreven voor architecten om een paviljoen te ontwerpen voor de Wereldtentoonstelling. Er namen vele bureaus aan deel. Reco Productions uit Hilversum was een van de vijf bureaus die een ontwerp indiende.  Dit bureau was in 1977 door de oud-journalist Henri Remmers opgericht. In 1989 won Reco de opdracht tot ontwikkeling en bouw van dit paviljoen. Dit was mede te danken aan hun audiovisuele presentatie.

Het paviljoen, ontworpen door Temme, Trip, Zwarts en Jansma, kostte negen miljoen gulden. Hierbij kwam nog zes miljoen gulden aan reclame, audiovisuele presentaties, kleding, personeel en aankleding van het gebouw. Het bestond uit een glazen gebouw met loopbruggen, tunnels en trappen die je langs allerlei exposities leidden. Het gebouw was omgeven door een gracht.

Nadat de Expo in oktober 1992 afgelopen was, werd het gebouw door ABNAMRO voor vijf miljoen gulden gekocht om te fungeren als poortgebouw van het Archeon in Alphen aan den Rijn. Maar niet lange tijd daarna, werd het weer verkocht als niet passend bij de uitstraling van het Archeon, aan Henri van der Most, de man achter Preston Palace, Kalkar Wunderland, Speelstad Oranje, Bonte Wever enz).

De inboedel werd door Gerrit Brox, burgmeester van Tilburg, gekocht voor ƒ 116.000, dat was 20% van de aanschafprijs. Hij zat als bestuurder in de Stichting Nederland-Sevilla 1992.

En het Stamgenoten tintje dan? Manager van Reco Productions, het bedrijf dat dit allemaal realiseerde, was Maarten van Wersch die vanaf het eerste begin bij het Expo project betrokken was. Reco was toen een Consultancy bureau voor Kommunikatieve marketing (zoals dat toen werd geschreven).

Vandaag de dag is Maarten interim-directeur van Bones Vitalis.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Layla Lisa van Wersch.
 2. Nova Nina van Wersch.
 3. Xara Sofie van Wersch.
 4. Luna Janou van Wersch.

H.23za. Bernhard von Wersch, zoon van 22r,  geboren 12 december 1941,  trouwde Hildegard Bongartz.
Hij was de man die in Hemmerden gitaar speelde tijdens optredens van de Jägerzug Waidmannsheil. Zijn broer Theo von Wersch was in 1962 een van de oprichters hiervan geweest. Hij was sergeant-majoor in deze club.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roland von Wersch, volgt 24v.
 2. Michaela von Wersch. 

martin von werschH.23zb. Martin von Wersch (dr. med.), zoon van 22s, geboren 29 oktober 1941, overleden Grevenbroich-Neurath 17 mei 2002.

trouwde 1: Leonie Hecker,

trouwde 2 na scheiding: Marita Drue
1977-2000: Tussen 1977 en 2000 had hij een drukke, grote artsenpraktijk in Aken. Hij had bijzondere belangstelling voor geriatrie en was medeoprichter van een kliniek “Haus Cadenbach”.
Zijn praktijk was per 1 april 1977 aan de Alfonsstrasse 49, Aken,
Uit dit eerste huwelijk werd geboren

 1. Julia von Wersch trouwde Roy Hoet, later samen met Marco Heiligers.
  Zij is docente voor kunstvakken, grafisch ontwerpster, kunstenares en master of special educational needs.
  Klik hier voor haar website.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Sem Amandus Martin Hoet.
  b. Miro Hoet.

H.23zc. Helmut von Wersch, zoon van 22s, geboren Eupen 10 januari 1944, overleden Halstenbek 6 november 2012, trouwde Gunda Brand, geboren Hamburg 23 juli 1946., overleden 28 juni 2022.
1957: Hij was jeugdprins carnaval, Aken.

1978-1989: Gemeenteraadslid van Halstenbek
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Oliver von Wersch trouwde Angelina Marques Ribeiro (logopodiste).
  Klik hier voor zijn bedrijfswebsite.
 2. Vanessa von Wersch.

H.23zd. Ludwig von Wersch, zoon van 22s, was getrouwd met Marijke NN.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Jiri von Wersch.

H.24. Martinus Wilhelmus (Martin) van Wersch, zoon van 23, was getrouwd met 1: Linda Hahn Petersen, geboren 21 maart 1968, overleden 8 juli 2019,

samen 2: met Sabine van Maenen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Victoria Catharina van Wersch trouwde Joachim Clemmen Bisgaard.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Tobias Hahn-Bisgaard.
  b. Valdemar Finn Hahn Bisgaard
 2. Alexander Antonius van Wersch, volgt 25.

  Uit het samenzijn werd geboren
 3. Elisabeth Maria (Lisa) van Wersch.

H.24a. Bart Petrus Johannes van Wersch, zoon van 23b, trouwde 1: Jolanda Roeks, trouwde 2: Petra Bottenberg.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Lisanne Rutgera Anna Maria (Lisanne) van Wersch.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren
 2. Kimberley van Wersch. Klik hier voor haar zakelijke website: Van Wersch Products.
 3. Dean van Wersch.

H.24b. Peter Hubertus Johannes van Wersch, zoon van 23b,  was getrouwd met Cynthia Schmeetz.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Keano van Wersch.

H.24c. Roy van Wersch, zoon van 23b, trouwde Fabiënne Willems.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Britt van Wersch.

H.24d. Ferdinand Willem (Ferdi) Vanwersch, zoon van 23c, was getrouwd met Maria Helena Cornelia (Marli) Falize, dochter van Don Falize en Winny Peters.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Zsa Zsa Anne Vanwersch.

H.24e. Bartolomeus Alwinus Fransicus (Bart) Vanwersch,  zoon van 23d, trouwde Chantal Johanna Hubertus Maes, dochter van Jan Maes en Gerda Geenen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Florine Susanne Renate Gerarda Emma (Florine) Vanwersch.

H.24f. Alphons Mauritius Marie (Fons) van Wersch, zoon van 23e, trouwde Julia Quack, dochter van Hans Ulrich Quack en Barbara Maria Feike.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Emma Maria van Wersch.

H.24g. Willem Paul Edmond (Willem) van Wersch, zoon van 23f, trouwde Simone van den Oetelaar.

Uit een eerder samenzijn werden geboren

 1. Fenne Anna Suse van Wersch.
 2. Tobias Jan Edmond van Wersch.

H.24h. Paul Johannes Albert van Wersch, zoon van 23g, trouwde Susanne Wilhelmina Hubertina Greten.
Klik hier voor zijn schildersbedrijf.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nick Veron Ramon van Wersch.
 2. Lynn Lia Julia van Wersch.

H.24i. Gijsbert Margaretha Henricus (Gijs) van Wersch, zoon van 23h, trouwde Miranda Mulder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jesse Augustina Jerome van Wersch.
 2. Lukas Catharina van Wersch.

H.24j. Hubert (Huib) van Wersch, zoon van 23j, trouwde Birgitta Francine Maria Gadellaa.

Huib is beroepsfotograaf in Amsterdam.

Klik hier voor een interview uit PhotoNmagazine 2011.

Als kunstenares ontwierp Birgitta, getrouwd met fotograaf Huib van Wersch, de Hierna-Box. De dood is een onderwerp dat we het liefst vermijden. Terwijl erover nadenken zinvol is – en inzichten biedt. Hoe wil jij dat je geliefden jou herinneren? Wat laat je na? Hoe wil je dat je uitvaart eruitziet?

De Voor Hierna-box is een fysieke verzamelplek voor alles wat jij belangrijk vindt rondom je laatste levensfase. Jij bedenkt het, je geliefden vinden het. Deze box kun je via Humanistisch verbond bestellen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bas van Wersch.
 2. Joris Olivier van Wersch.

H.24k. Edmond (Ed) van Wersch, zoon van 23j, trouwde Nancy van den Bosch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Merel Louise van Wersch..
 2. Mabel van Wersch.

H.24lMarinus Max (Max) van Wersch, zoon van 23k, trouwde Liesbeth de Waal.

Max begon bij een broodbakker. In zijn diensttijd werkte hij in de officierskeuken en daarna in vele restaurants. Nu hebben zij de brasserie Alles met Liefde in Middenbeemster.

Uit  dit huwelijk werden geboren

 1. Maurice Alexander van Wersch.
 2. Noelle Nathalie van Wersch, trouwde Arjan Sanders
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Emma Noëlle Sanders.

H.24m. Bastiaan Gijsbert Edmond van Wersch, zoon van 23n, trouwde Viki Li Shan Yun.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leona van Wersch.
 2. Naomi van Wersch.

H.24n. Riego van Wersch zoon van 23n. trouwde Severine Nenciarini.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nevee van Wersch.
 2. Barry van Wersch.

H.24o. Frank (Frenk) van Wersch, zoon van 23p, geboren Heerlen 31 mei 1958, overleden Heerlen 26 september 2001, trouwde Brigitte van den Hout, dochter van Adrianus van den Hout en Alberdina Bosma.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wilco van Wersch, geboren 6 april 1983, overleden Heerlen 28 januari 1984.
 2. Andy van Wersch, volgt 25a.

H.24p. Heike van Wersch, zoon van 23t, samen met Hanneke Oosting.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Sam Albert Jan van Wersch.
 2. Elle van Wersch.
 3. Gijs van Wersch.

H.24q. Christiaan van Wersch, zoon van 24m, trouwde Sacha Evenhuis.

Klik hier voor haar gynaecologische kliniek.
Maart 2024: Interview van RTV Noord, onder aan de pagina.

Uit het huwelijk werden geboren

 1. Veerle Jasmijn van Wersch.
 2. Florian Hugo Casper van Wersch.
 3. Isabel Amélie Anna-Louise van Wersch.
 4. Emilie Marjolein van Wersch (tweeling).
 5. Phileine Laura van Wersch (tweeling).

H.24r. Ferd Pieter Albert van Wersch, zoon van 23v, trouwde Laila Saidi.

Eigenaar Nine Fashion in Middelburg.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rami van Wersch.

H.24s. David Michael van Wersch, zoon van 23w., samen met Vita Ketel.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Noël Caspar van Wersch.
 2. Elijah van Wersch.

H.24t.  Kasper Floris van Wersch, zoon van 23x, trouwde Eva Laetitia (Eefje) Dijk, dochter van Wybe Jan Dijk en Titia Louise Gilhuis.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Daniël Wybe van Wersch.
 2. Eva Constance van Wersch.
 3. Lukas Marcus van Wersch.

H.24u. Thijs van Wersch, zoon van 23x, trouwde Lisa Krieger, dochter van Karl-Ulrich Krieger en Sabine Krieger.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Fiene Sabine van Wersch.
 2. Jelle Karel van Wersch.

H.24v. Roland von Wersch, zoon van 23za, trouwde Heike Gerstenkorn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Simon von Wersch,
 2. Julia van Wersch
 3. Jana van Wersch.

H.25. Alexander Antonius van Wersch trouwde Puk Gyldenløve Jensen.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Milo Gyldenløve Hahn van Wersch.

H.25a. Andy van Wersch, zoon van 24o, trouwde 1: Rowena Schulpen, trouwde 2: Natalie Goyen.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Mila van Wersch.
 2. Fender van Wersch.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren

 3. Djano van Wersch.
error: