Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

Jan van Werst behoorde, gezien zijn naam, ongetwijfeld tot de familie Van Werst die, komend uit Weerst (Warsage) zich eind 16e eeuw in Epen vestigde. In de genealogie, beschreven in het boek Van Wersch 800 Jaar, komt de voornaam Jan in de verschillende takken meerdere malen voor. Bij sommige echter zonder vermelding van hun nakomelingen. Daardoor kan van deze takken, bij gebrek aan feitelijke gegevens, geen verband met de Epense familie Van Wersch worden vastgesteld. Gertrude Merx, echtgenote van de eerst genoemd in de Wittemse Tak: Jan van Werst, was afkomstig uit Nijswiller, waar haar familie reeds in 1609 vermeld werd. Opvallend is wel dat Gertrude Merx in 1713 in Eijs optreedt als doopgetuige bij de doop van Herman van Werss in de Simpelveldse tak.

W.1 Jan van Werst, geboren Mechelen in 1668, overleden Gulpen 26 mei 1738 (70 jaar), trouwde Gertrude Merx, gedoopt Simpelveld 6 januari 1680, overleden 26 december 1730 (50 jaar), dochter van Jan en Joanna van Can. Dit echtpaar woonde in 1704 in Mechelen waar een dochter werd geboren; de rest van de kinderen werden in Gulpen geboren.

1707: Joannes Van Weertsen was in Gulpen doopgetuige bij de doop in september 1707 van Maria, dochter van Alexander Sentis (zie kind 4) en Anna Merx.
1726: Bij de doop van de tweelingvan weertsen schreef de pastoor: Joannis van Weerst.
1738: Enkele weken na het overlijden van Jan van Werst in 1738 pachtten zijn kinderen de hof Bergendal, groot ruim 28 bunder, gelegen op den Tevert in Mechelen. Dit goed was bezit van mr. Hendrik Pesters, oud-burgemeester en pensionaris van Maastricht. De pachtsom, inclusief het woonhuis, bedroeg jaarlijks 640 Maastrichter guldens. Het woonhuis lag aan de linkerzijde van de poort en bevatte de voorkamer, keuken, achterkamer met het washuis en boven de slaapkamers en zolder. Naast het woonhuis waren de stallen en de schuren. De helft van de rijstal werd door de eigenaar Pesters gebruikt die tevens over de rechterkant en de zolder boven de poort kon beschikken. Het land, gelegen langs de Geul waarop hop stond, diende behoorlijk onderhouden te worden, jaarlijks moest aan de eigenaar de helft van de opbrengst geleverd worden. In de pacht was inbegrepen het gebruik van de brouwerij benodigdheden en van het bakhuis.
De pachtovereenkomst werd gepasseerd voor notaris Veugen in Maastricht in aanwezigheid van de oudste drie kinderen: Andries, 32 jaar, Herman, 29 jaar en Anna Barbara 22 jaar. Zij traden op namens de minderjarige Peter, 18 jaar, Peter Wolf, 12 jaar en Catharina, 20 jaar.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Lambertina Clara van Weerst, gedoopt Mechelen 18 oktober 1704.
 2. Andries van Weerst, geboren 22 september 1706, volgt 2.
 3. Theodoor van Weerst, gedoopt 12 februari 1708, overleden Gulpen 29 november 1730.
 4. Herman van Weerst, gedoopt 12 november 1709, volgt 2a.
 5. Anna Maria van Weerst, gedoopt 29 maart 1712, overleden Gulpen 3 juli 1727.
 6. Jan van Weerst, gedoopt 3 april 1714, overleden Gulpen 22 augustus 1717.
 7. Anna Barbara van Weerst, Van Werst, Van Wersch, gedoopt 19 april 1716, overleden Heerlen 23 januari 1801, trouwde Gulpen Nederlands Hervormd 4 mei 1743 Hendrik Joseph Vranck (Francken, Franck, Francq, Vranken), overleden Heerlen 24 maart 1803, zoon van Pauls Gillis Franck en Maria Plunus.
  1743: Zij zijn in 1743 in Heerlen komen wonen aan de Veemarktstraat nummer 2. Toen zij trouwden stond er bij dat zij aan den Beek geboren was. Haar man kwam uit Cheneux (B) maar woonde aan den Beek.
  1760:
  Hij kocht grond aan den Göbelsgraaff in Heerlen.
  1796: Bij de Franse Volkstelling was Henri J. Franck 73 jaar en tabaksfabrikant, zijn vrouw was 80 jaar. Zijn zonen Jean 47, Gerard 39, dochter Anne B Franck 41.
  1801: In haar overlijdensakte zei haar zoon Gerard, die de aangever was, dat zijn moeder 65 was, terwijl zij 70  jaar was. Gerard zei in diezelfde akte 36 jaar oud te zijn, terwijl hij feitelijk 42 was. 
  Uit dit huwelijk werden gedoopt
  a. Johanna Catharina Vrank / Francken, gedoopt Heerlen 5 juni 1744, overleden 80 jaar Heerlen 3 november 1824, trouwde Heerlen 5 februari 1769 Joannes Hermannus Boost, gedoopt Heerlen 4 september 1741, overleden Heerlen 22 augustus 1790, zoon van Wilhelmus Boust en Agnes Maria Eijmael.
  b. Maria Gertrudis Francken, gedoopt Heerlen 4 oktober 1746.
  c. Joannes Paulus Vranck, gedoopt Heerlen 19 februari 1749, ongehuwd overleden Heerlen 18 juni 1830.
  d. Anna Josepha Vranck / Franken, gedoopt Heerlen 26 juli 1751, overleden Nieuwenhagen 31 december 1835. trouwde Keulen 2 maart 1784 Joannes Antonius Hansen gedoopt Schaesberg 23 november 1757, overleden Nieuwenhagen 21 mei 1810, zoon van Petrus Hansen en Annae Mechteldis Schüll.
  e. Anna Barbara Vrank / Franck, gedoopt Heerlen 14 september 1753, ongehuwd overleden Heerlen 19 juni 1824.
  f. Maria Catharina Franck / Vrancken, gedoopt Heerlen 6 april 1756, overleden Heerlen 6 januari 1823, trouwde 1: Heerlen 28 september 1783 Franciscus Lenaertz, trouwde 2: Heerlen 17 juni 1803 Regnier Dautzenberg, geboren Heerlen 3 juni 1750, zoon van Jean Dautzenberg en Sibille Roosboom.
  g. Gerardus Francken / Franken, gedoopt Heerlen, 22 augustus 1758, overleden Heerlen 27 november 1821, trouwde Heerlen 1 augustus 1797 Maria Elisabeth Schils, gedoopt Heerlen 23 februari 1765, overleden Heerlen 23 maart 1818, dochter van Gerard Schils en Jean Marie Penners.
 8. Catharina van Weerst, van Weersch, gedoopt 5 juni 1718, overleden Wittem 15 februari 1805, trouwde Wahlwylre 7 september 1754 Mathias Nacken, Mechelen, overleden voor 1805.
  Uit dit huwelijk werden gedoopt
  a. Maria Catharina Nacken, gedoopt Mechelen 7 september 1754.
  b. Pierre Nacken overleden Wittem 16 december 1823, trouwde Anna Catharina Ploum.
  1796: Volkstelling Wittem. Catharina van Weersch is 75 en moeder van Pierre Nacken, 48 jaar. Hij is kuiper. Zijn vrouw is Catharina Plumen en 36 jaar. Pierre Nacken en zijn moeder wonen sinds 1756 in Dahl. Zijn vrouw is hier geboren. Zij hebben drie kinderen onder de twaalf. Dahl is een streek bij Mechelen.
 9. Jan Peter van Weerst, gedoopt 29 juli 1720, volgt 2b.
 10. Peter Wolfgang van Weerst, gedoopt 3 mei 1726, (tweeling), volgt 2c.
 11. Gerard van Weerst, gedoopt 3 mei 1726 (tweeling), overleden aan dysenterie 31 oktober 1735, negen jaar oud.

W.2. Andries van Werst, zoon van 1, gedoopt Margraten 22 september 1706, trouwde Gulpen Nederlands Hervormd 9 januari 1745 Anna Catharina Kristoffel (Christoffel, Cristof), geboren Oud-Valkenburg.

Uit dit huwelijk werden in Gulpen gedoopt

 1. Levenloos geboren kind, overleden Gulpen 28 maart 1746.
 2. Anna Maria van Weerst, gedoopt 18 januari 1748, overleden als Anna Maria Vanwersch Burtscheid oktober 1793, trouwde 1788 Jan Gerard Gierckens.
  Drost en schepenen van Wittem verklaarden op 11 maart 1788 dat Jan Gerard Gierckens, echtgenoot van Maria van  Wersch, voor zich en voor zijn schoonzus Maria Catharina Creusen, weduwe van Joseph van Wersch, aan schepen Nicolaas Creusen een morgen land gelegen onder Eijs, hadden overgedragen.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen gedoopt
  a. Anna Maria Theresia Gerreckens, gedoopt Burtscheid  St Michael 15 oktober 1772, trouwde Burtscheid St Michael 6 oktober 1792  Peter Hackman, overleden 1805, zoon van Leonardus Hackmann en Barbara Krath.

  b. Joanna Maria Elisabeth Gerreckens, gedoopt St Michael Burtscheid 22 januari 1774, trouwde Burtscheid St Michael oktober 1795 Andreas Faucken, zoon van Gerard Faucken en Maria Catharina Eijdens.
  c. Andreas Gerreckens, gedoopt St Michael Burtscheid 9 september 1775.
  d. Maria Elisabeth Gerkens, gedoopt St Michael Burtscheid 30 december 1776,  overleden Haaren 23 juni 1849.
  e. Josephus Michael Gerreckens, gedoopt Burtscheid St Michael 27 juni 1780.
  f. Joannes Stephanus Gerreckens, gedoopt Burtscheid St Michael 25 oktober 1782.

  g. Anna Barbara Gerreckens, gedoopt Burtscheid St Michael 2 oktober 1784.

 3. Jan Joseph van Weersch (van Weerst), gedoopt 17 april 1751, volgt 3.

W.2a. Herman van Werst, zoon van 1, gedoopt Gulpen 12 november 1709, overleden Gulpen 21 januari 1789, trouwde Magdalena Gielkens (Geelkens), overleden Gulpen 12 november 1789.

29 september 1756: Voor notaris Lambert uit Gulpen verschenen Johan Hesselt van Dinter, ritmeester ten dienste van hare hoog Mog. gehuwd met mevrouwe Alijda van den Heuvel
en Hermanus van Weers gehuwd met Magdalena Gielkens als pachter van den Wijngaardshof in eigendom van de eerste comparant.
Herman had de pacht tot half maart 1757 betaald na aftrek van geleverde diensten en vrachten. Hij betaalde 1827 guldens, drie schilling en een oort Brabants Maastrichter koers.
Hij deed tevens afstand van enkele dieren als vijf paarden, vier konijnen, vijf runderen, zeven varkens, twee koeien en vijf biggen en 31 schapen.
Vervolgens kwamen er nog bij: het getuig van de paarden, de ploeg en eg. Verder de oogst die in de schuur ligt. Herman moest het vee zelf verkopen. De opbrengst wordt van de pacht afgetrokken.
Dit omdat den tweeden comparant niet geerne met swaere costen wilde belast weeten soo is hij geraden geworden met den voors. Hr. eerste comp. mits dese te acoordeeren en transigeeren.
8 september 1763,: Voor notaris Lambert uit Gulpen verschenen Herman van Weerst getrouwd met Magdalena Gielkens, Reijneer de Bie in huwelijk met Barbara Ghielkens, zowel voor hem als zijn schoonzus Johanna Gielkens, en Hans Peter Gielkens getrouwd met Megtel de Bie
die allen in Gulpen woonden. Zij verkochten op 29 maart j.l. een half bunder land de Goutberg in Gulpen geheten aan hun zwager Andreas Gielkens voor 100 guldens.

Uit dit huwelijk werden in Gulpen gedoopt

 1. Mathias (Matheus van Weerst), gedoopt 16 augustus 1749, overleden Noorbeek 8 november 1826, 80 jaar oud.
  Hij was linnenwever.
 2. Gertrude van Weerst, gedoopt 24 juni 1751, overleden Gulpen 23 november 1762, elf jaar oud.
 3. Jan Peter van Weerst, geboren en gedoopt 3 september 1754, overleden Wijlre 18 december 1825, 71 jaar.
  Hij overleed in het huis van Jan Peter Tack. De aangevers waren buren en dienstknechten. In de akte wordt geen echtgenoot genoemd. In zijn overlijdensakte wordt hij van Weersch genoemd.
 4. Andries van Weerst, gedoopt 21 augustus 1757, overleden Gulpen 21 april 1759.
 5. Anna Maria van Weerst, overleden 26 augustus 1821 trouwde Jan Lardinois.

W.2b. Jan Peter van Weerst, zoon van 1, gedoopt Gulpen 29 juli 1720, overleden Margraten 24 april 1796, trouwde Margraten 27 november 1758 Anna Catharina Kluijten, overleden Margraten 18 november 1804, dochter van Jan Cluten.

19 december 1774: Peter van Weers gehuwd met Catharina Clüten, wonende te Margraten leende van Cornelius Rompelberg als erfgenaam en executeur van de fundatie gesticht door de eerwaarde heer Jesse in Margraten 200 guldens Maastrichter koers. Jaarlijks zou hij aan hem of zijn erfgenamen de rente te betalen van 5%.
Als onderpand gaf hij

1. Zijn huis, tuin en wei in Margraten groot 1 morgen, grenzend in het oosten de weduwe Leonard Cluijten, in het westen de erfgenamen Nelessen, en aan de andere kant de straat.
2. Ook een morgen land gelegen op de Cedierenenstraat, in het oosten de heer de la Roche, in het westen Joannes Friens.
3: Een morgen land gelegen in de Kem, grenzend aan Peter Brouwers en westen de weduwe Joannes Brouwers en
4: een halve morgen land gelegen op de Schelsberg, grenzend aan Peter Jacobs, de andere kant Herman Nelissen.
Pastoor Hendricus Jesse overleed Margraten 7 november 1729 en de nieuwe pastoor schreef in het kerkboek: dat hij 35 jaar pastoor van de parochie Margraten was geweest. Hij overleed om 7 uur in de avond en werd in het midden van het koor in de kerk van Margraten begraven.
1767: Doop Anna Catharina. De pastoor schreef de achternaam van vader als Petrus Van Werts en moeder Catharina Cluijten

1804: De aangever van haar overlijden was schoonzoon Thomas Rouch die de naam van haar moeder niet wist.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Hoenderstraat
  Het echtpaar woonde in de Hoenderstraat. Achter het huis (rood) was de tuin en de boomgaard.
  Gertrudis Van Weers (bij haar huwelijk schreef de pastoor van Weerdts), gedoopt Margraten 24 juli 1759 Wolfgang van Weerdts, de broer van haar vader en Anna Cluijten, overleden Margraten 21 februari 1835, 75 jaar oud, geen beroep. Aangifte van overlijden gebeurde door Nicolaas Mulleneers, dagloner, 26 jaar en kleinneef (achterneef) van de overledene en door Jan Peter Jaha, landbouwer, 35 jaar, en buurman in Margraten. Ook in het kerkboek van Margraten staat haar overlijden Gertrudis Van Weers genoemd.
  Trouwde Maastricht 29 september 1793 Thomas Rogh, gedoopt in Mentz, overleden Margraten 29 mei 1813.
  Gertrude woonde in de Hoenderstraat in Margraten. Haar man was veldwachter van wijk B in Margraten.
  1813: Zijn overlijden: Hij was veldwachter van wijk B in Margraten. In de akte van BS staat zijn vrouw niet genoemd. Hij overleed in zijn huis. Aangifte gebeurde door twee buren. In het kerkboek wordt zijn vrouw wel genoemd. Hij wordt Thomas Rauch genoemd en zijn vrouw Gertrudis vanweers.De pastoor schreef er ook bij dat zij in Maastricht getrouwd waren.
  12 juni 1834: Gertrudis van Weersch, weduwe van Thomas Rook, wonende te Margraten,
  ziek van lichaam zittende op een stoel in de keuken uitzicht hebbende op de straat haar verstand memorie en alle zinnen magtig (…) willende in aanzien des zekere dood via een testament alles dat God almachtig haar gegeven had wegschenken.
  Ik recommandeer mijne Ziel aan God almagtig, onzen Schepper en Zaligmaker.
  Zij benoemt als erfgenamen:
  Nicolaas Mulleneers en Gertrudis van Weersch, echtgenoten, landbouwers die bij haar in huis woonden. Dit is haar kleindochter, die zij alle roerende en onroerende goederen nalaat.
  Ik wil event wel en ik begere dat gezegd mijne Universelen Erfgenamen mij van deezen dag zoo als ook de moeder van genoemde Gertrudis van Weersch zullen verzorgen in vrede en vriendschap.
  En dat is een vreemde opmerking. Sowieso raar dat niet haar dochter maar haar kleindochter erft.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
  21 augustus 1835: Memorie van aangifte voor de belastingen. De aangifte gebeurde door Nicolas Mulleneers en Gertrudis van Weersch, echtgenoten, landbouwers wonende te Margraten die zeiden dat onze moeder en schoonmoeder overleden was Vreemd wat het was haar oma.
  Zij liet na
  1: een oud lemen huisje met tuin en wei groot 24 roeden en 62 ellen, in het oosten palende de erfgenamen Jan Ploumen, westen: Jan Frins te Margraten, waarde 500 Franken.
  2: 20 roeden, 52 ellen bouwland in de Kem te Margraten, palende oostelijk de straat, het westen Pieter Thommassen, zuiden Jacob Merx, waarde 200 franken.
  Bij elkaar 700 franken,
  En ter vermindering daarvan
  1: 243 franken, 11 centimen die haar vader van de Jessense fundatie geleend had en nog steeds niet helemaal terugbetaald had.
  2: Twee schepelen drie Kop 34 vingerhoedjes rogge aan de armen van Margraten verschuldigd.
  3: De kosten van begrafenis 30 franken
  Alles bij elkaar 326 franken, 11 centimen.
  Bleef over 700-326,11 = 373,89 franken
  Uit een samenzijn geboren
  a. Maria Anna van Weers geboren 29 september 1788, overleden Margraten 20 januari 1848.
  Ook zij kreeg als ongehuwd moeder een kind: Maria Gertrudis van Weers, geboren 10 april 1809, overleden Margraten 5 september 1869, huishoudster, trouwde Margraten 14 februari 1834 Nicolaas Mulleneers, dienstknecht, geboren Oud-Valkenburg 21 maart 1809, overleden Margraten 22 oktober 1864 55 jaar oud, zoon van Jan Pieter Mulleneers en Maria Elisabeth van Wissen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  1.. Petrus Mulleneers, geboren Margraten 2 maart 1835, overleden Margraten 16 februari 1896.
  2. Maria Elisabeth Mulleners, geboren Margraten 23 januari 1839, overleden Margraten 7 juni 1870.
  3. Hubertus Mulleners, geboren Margraten 12 februari 1843, overleden Margraten 15 februari 1843.
  4. Maria Anna Mulleners, geboren Margraten 24 februari 1844, overleden Margraten 21 oktober 1851.
  5.. Joannes Hubertus Mullenaars, geboren Margraten 6 augustus 1851.
  Uit het huwelijk werden geboren
  b. Jean Arnold Fredericq Rauck, geboren Maastricht 3 oktober 1797.
  c. Johannes Petrus Christianus Rauch, overleden Margraten 16 juni 1804.
  d. Johannes Frederik Rouch, overleden Margraten 21 december 1803.
  e. Maria Catharina Rauch, geboren Margraten 7 oktober 1805, overleden Margraten 12 november 1805.
 2. Joannes van Weerdts, gedoopt Margraten 22 maart 1761 Hij overleed als Johannes van Weers, Margraten 5 januari 1797, 36 jaar.
 3. Maria Anna van Weersch, gedoopt Margraten 13 augustus 1764, ongehuwd overleden Margraten 18 juli 1826.
  1826: Haar zus Gertrudis, weduwe van Thomas Rook en werkvrouw, woonde in Margraten. En hun zus Catharina Vanweersch, werkvrouw, wonende in Margraten, verklaarden dat hun zuster zonder testament overleden was. Zij liet land na gelegen in de Haefkensdel, gemeente Margraten, getaxeerd op ƒ 100.
 4. Anna Katharina van Weersch, gedoopt 19 januari 1776, ongehuwd overleden  Margraten 28 januari 1830, 50 jaar.
  Volgens het kerkelijk doopboek van Margraten kreeg zij op 14 mei 1800 Cornelia van Weers en op 15 mei 1800 Adam van Weers, een tweeling, in Margraten. Cornelia overleed 22 mei 1800 en Adam overleed 20 mei 1800. Waarschijnlijk waren de kinderen te vroeg geboren.  

W.2c. Peter Wolfgang van (von) Werst, zoon van 1, gedoopt Gulpen 3 mei 1726, overleden Wahlwiller 21 maart 1817 (90 jaar), trouwde Mechelen 11 april 1761 Anna Merx, gedoopt 9 juni 1737, overleden Cartils 21 augustus 1821.

1771: Op 26 april 1771 naastten Wolfgang van Werst en zijn zwager Sebastiaan Merx een stuk land dat oorspronkelijk hun familiebezit was; hun zwager Leonard Hendricks had dit land aan Servaas Jansen verkocht voor 1000 pattacon, een in de zuidelijke Nederlanden veel gebruikte muntsoort. Door de wettelijke verplichting de koopsom te restitueren bleef dit land wederom familiebezit.
1781: In het kerkboek van Mechelen, bij de doop van zoon Raijmund schreef de pastoor van Weerst. In datzelfde jaar schreef een andere pastoor de aantekeningen van zijn voorganger over. Hij maakte er echter Von Werst van.
1782: Wolfgang van Werst verkocht op 19 maart 1782 aan Nicolaas Otten een stuk land gelegen in Cartils groot 105 roeden tegen een halve Franse kroon per roede.
1786: Voor notaris Merckelbach verklaarde Wolfgang van Werst, getrouwd met Anna Merx, wonend in Wahlwiller, op 23 september 1786, dat hij schriftelijk aan zijn zwager Hendricks een aflossing had toegezegd van honderd rijksdaalders. De rest van de lening zal zijn zwager ontvangen van Moeder Overste van het Christusklooster in Aken in gouden en zilveren munten met een waarde van 200 pattacon. Wolfgang stelde als onderpand aan het klooster hiervoor een in Wahlwiller gelegen huis met toebehoren dat zijn vrouw Anna Merx op 14 april 1767 van haar ouders als haar erfdeel verkregen had .
Een paar maanden later was Wolfgang onderpachter van vijf morgen land die bij de grote Hof Lanterne in Wahlwiller behoorden; deze hof was bezit van de landheer en had Jan (VIIa) van Wers (Heerlense Tak) gehuwd met Maria Schroeders, in pachtleen .
Voor notaris Hendrik Rompen bevestigden op 18 augustus 1819 de volgende erfgenamen van Wolfgang van Werst een schuldbekentenis. Die schuldbekentenis, volgens een eerdere akte opgemaakt door notaris Merckelbach op 23 september 1786, hield in dat zij schuldig waren aan het bestuur van het Hospitium in Aken een bedrag van 200 pattacon of 389 gulden. Zij verklaarden verder jaarlijks de verschuldigde interest te betalen en stelden als onderpanden hun huizen en landerijen. De erven waren:

 • Anna Merx, weduwe van Wolfgang van Wersch, wonend in Wahlwiller.
 • Sebastiaan van Wersch, getrouwd met Maria Catharina Haagen, in Mechelen.
 • Raymond van Wersch, getrouwd gehuwd met Gertrudis Slenter, in Mechelen.
 • Jan Peter van Wersch, getrouwd met Anna Maria Josepha Notten, in Nijswiller.

Deze schulderkenning ondertekenden zij mede namens de hieronder afwezige broers en zuster:

 • Jan van Wersch, wonend in Sint-Pieters-Voeren.
 • Peter Joseph van Wersch, idem.
 • Anna Catharina van Wersch, in Wahlwiller.
 • Anna Maria van Wersch, gehuwd met Peter Beckers, in Aubin.

1809: Bij de volkstelling bleken vader, moeder en drie kinderen één paard, één kip, twee koeien, één vaars en twee schapen te bezitten. Vader was landbouwer en 84 jaar oud.
1812: Bij het huwelijk van zoon Pierre Joseph leefden beide ouders nog. Volgens de huwelijksakte is Wolfgang Vanwersch 86 jaar en Anne Merx 83 jaar en beiden zijn nog steeds werkzaam als landbouwers. Hier zie je dat de ambtenaar een andere schrijfwijze ging hanteren.
1820: Op 4 februari 1820 verscheen notaris Rompen ten huize van de hoogbejaarde Anna Merx, weduwe van Wolfgang van Wersch, wonend in Wahlwiller, gesond aen lichaem, zoo als ook gesont van verstand, memorie en zinnen om haar testament of uyterste wille op te nemen. Die luidde:

Ick verklaere dat het huys met de twee stukken land en de parceele bosch door mijnen zoone Johan Peter van Wersch alhier woonende, gecocht bij acte gepasseert voor den notaris Kerckhoffs van Schin op Geul op 31 juli 1817 aen hem in vollen eigendom toebehooren zoo dat ick, nog mijne erf-genaemen niet het minste daervan kunnen pretendeeren, en in cas mijne andere kinderen en erfgenaemen eenige paerte daerin zouden willen pretendeeren, dan geeve en vermaecke ick aen dezelve mijnen zoone Johan Peter voor de mij gedaene diensten en geduurige bijstandt, als precipat en buyten paerte, een vierde gedeelte in alle roerende en onroerende goederen die ick op mijnen sterfdag achtergelaeten zal en waerover ick ingevolge de wetten thans excisteerende, disponeeren kan, om door hem onmiddelbaer naer mijne dood in gemelde cas hetzelve vierde gedeelte in vollen eigendom te possideeren en te profiteeren als precipat en buyten paerte, en dan mijne andere roerende en onroerende goederen met mijn andere kinderen en erfgenaemen te deelen .

Het bestuur van het Hospitium (Bureau de Bienfaissance) in Aken, de heren Joseph Jardon, negociant, Pierre Joseph Lingens, fabricant de draps, Pierre Luxemburg, negociant, en de kassier Filip Antoine Solders, verklaarden op 28 februari 1835 bij notaris Rompen dat de inschrijving van de hypotheken (onderpanden) die de erfgenamen van Wolfgang van Wersch en Anna Merx indertijd gesteld hadden, zonder enige reserve kon worden doorgehaald. Deze, in het Frans gestelde akte, werd bevestigd door François Xavier de la Haye, vicaire (pastoor), en Jan Louis Hagelstein, jardinier (tuinman), beiden wonend in Wittem.

1821: Voor notaris Rompen verscheen de familie op 12 oktober 1821 (twee maanden na het overlijden van hun moeder) om het resultaat te vernemen van de openbare verkoping uit het restant van de  nalatenschap van hun ouders. Het betrof huishoudelijk goed, veestapel en gereedschappen. De opbrengst (in 1821) was 325 gulden.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen gedoopt

 1. Jan von Werst, gedoopt 1 februari 1762, volgt 3a.
 2. Johanna Catharina von Werst, gedoopt 20 december 1763, ongehuwd overleden Neufchâteau 6 augustus 1840 in haar huis in Thy de Hermalle.
  1825: Zij woonde bij haar broer Jan Peter. Haar leeftijd is, zei zij, 56, dus zou zij in 1769 geboren zijn. Feitelijk is zij 62 jaar.
 3. Johanna Gertrude von Werst, gedoopt 29 oktober 1765.
 4. Anna Maria von Werst, gedoopt Mechelen 28 november 1767 trouwde Aubin (B) 1796 Jan Peter Beckers.
  1877: Bij het overlijden van zoon Jean in Luik schreef de ambtenaar  Anne Marie Vanweerts.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 5. Sebastiaan von Werst, gedoopt 9 maart 1770, overleden voor 8 oktober 1773.
 6. Jan Joseph von Werst, gedoopt 19 maart 1772.
  1809: Op zijn 39ste woonde hij bij zijn ouders in Wahlwiller en was ongehuwd. Hij was landbouwer.
 7. Sebastiaan von Werst, gedoopt 8 oktober 1773, volgt 3b.
 8. Jan Peter von Werst, gedoopt 19 april 1776, overleden Slenaken 27 juni 1782.
 9. Peter Joseph von/van Wersch, gedoopt 17 maart 1778, volgt 3c.
 10. Raymond Frans von Werst / Van Weerst, gedoopt 24 oktober 1781, volgt 3d.
 11. Jan Peter von / van Werst, gedoopt 13 mei 1785, volgt 3e.

W.3. Jan Joseph van Weersch / van Weerst, zoon van 2, gedoopt Gulpen 17 april 1751, overleden voor 1788, trouwde Eijs 7 april 1777 Maria Catharina Creusen / Creuls, geboren Eijs, overleden 13 maart 1804.

Hij woonde net als zijn overleden vader op de Bodenhof bij Aken. In 1784 vestigde hij zich in Löwchen, in de Pontstrasse waar hij een jeneverstokerij, biertap en logies had. Daarbij deed hij aan veeteelt. Van beroep was hij herbergier. Op 22 juli 1785 had hij Weinschule-Gerechtigkeit.
1887: Het telefoonboek van Aken uit 1887 laat zien dat er een Josef van Wersch een Brennerei had aan de Pontsteinweg 108. Tegenwoordig staan er op die plek (of in de buurt) twee flatgebouwen.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Catharina (Anna Catharina) van Wersch, gedoopt Eijs 25 mei 1777.
 2. Franziskus Maria Rudolphus van Wersch, gedoopt Aken 13 augustus 1779.
 3. Maria Gertrud Von Wersch, gedoopt St Jacobus kerk Aken 13 augustus 1781, trouwde 1: Aken 6 juni 1799 Jean Jacques Schwartz, trouwde 2: Aken 16 februari 1821 Augustin Joseph Valet, 22 jaar, geboren Aken, distillateur, woonde in Vaals, zoon van Augustin Valet en Maria Anna Lambert.
 4. Joseph Vonwersch / Nicolas Joseph Vonwersch in trouwakte), gedoopt Aken 18 december 1783, volgt 4.
 5. Joannes Henricus Von Wersch, gedoopt St. Foillan 10 april 1786, volgt 4a.
 6. Anna Maria Jacobina van Wersch, gedoopt Aken 21 april 1788.

W.3a. Jan van Werst / Van Weerts, zoon van 2c, gedoopt Mechelen (volgens een akte geboren in Welwijlder) 1 februari 1762, overleden Sint-Martens-Voeren 21 februari 1840, landbouwer,
trouwde 1: Neufchâteau 6 november 1791  Jeannetien La Croix (Jeanne de la Croix), gedoopt in Welwijlder (= Wittem) 4 maart 1759, overleden Neufchâteau Fechereux 17 juli 1794, dochter van Leonardus Winandus La Croix en Joanna Gertrud Gerard.

trouwde 2: Neufchâteau Aubin 10 januari 1796 Helena Denis, overleden Neufchâteau 6 augustus 1808, dochter van Jean Baptiste Denis en Francoise Barchon,

trouwde 3: Sint-Martens-Voeren 25 april 1811 Maria Catharina Jacobs, geboren Riemst 5 oktober 1770, dochter van Jacques Jacobs en Maria Stevens.

1791: Bij zijn eerste huwelijk tekende hij de akte met j. van werst. Zij tekende de akte met J.De La Croix.

1794: Na haar overlijden werd zij al de volgende dag begraven op het kerkhof en er brandden tien kaarsen op haar graf, schreef de pastoor. Zij was de echtgenote van Jean van Werst en ongeveer 35 jaar. 
1796: Huwelijksgetuigen waren Sebastien Van Werts en Elisabeth Denis, schreef de pastoor.

1802: Bij de geboorte van Jean Mathieu woonden zijn ouders in Neufchâteau. Vader was arbeider en tekende de akte met J – V- Werst, terwijl de ambtenaar VanWeerts schreef (aan elkaar).
1804: Bij de geboorte van zoon Philippe is vader 44 jaar en moeder 31. De ambtenaar schreef Johannes VanWeerts en moeder noemde hij Heleine Denis. Zij woonden in Neufchâteau, huis nummer 3. Vader tekende de akte met  J-V-Werst. Negen maanden later overleed Philippe. De aangevers waren buren.

1805: Bij de geboorte van Marie Anne is haar vader 46 en tekende de akte met j-V-Werst. Opvallend is dat het kind in oktober gedoopt wordt en pas in november aangegeven werd als geboren zijnde. De pastoor schreef in het kerkboek Joannis van Werst terwijl de ambtenaar VanWeerts schreef en vader weer anders tekende.
1811: Bij zijn derde huwelijk woonde hij als landbouwer in Neufchâteau. Hij was weduwnaar van Helena Denis. Zijn bruid  was dienstmeid  en 40 jaar. Zij woonde in Sint-Martens-Voeren. Een van de getuigen was zijn broer Bastien. Jean tekende de akte met J: van Werst. Zijn broer met Von Werst. De ambtenaar schreef in de akte Jean Von Werst, maar onder de datum schreef een ander Jean Van Weerst. Volgens de trouwakte was hij geboren in Wahlwijlre. Hij was 49, zijn 2e bruid 41
1812: Geboorte Jean uit het derde huwelijk. Vader tekende de akte met J Van Werst.

1819: Het huwelijk van hun zoon Jean. De ambtenaar noemde haar Jeanniton de la Croix.
1824: Op 14 januari 1824 verscheen voor notaris Hendrik Rompen uit Wittem, Peter Paul Rompen, eertijds notaris in Teuven, kanton Aubel, met een volmacht van Willem, baron van Sijberg uit Alsdorf. Hij verklaarde te zijn gemachtigd om aan Jan van Wersch wonend in Sint-Pieters-Voeren, de Varnhoff te verpachten. Deze hof lag in Teuven, de bijbehorende landerijen, groot 22 bunder, lagen gedeeltelijk in Teuven en in Sint-Martens-Voeren.
De pachtsom zal jaarlijks voor de eerste drie jaren 378 gulden bedragen en voor de volgende jaren 401 gulden. Als zekerheid stelde Jan van Wersch 87 roeden land gelegen in Riemst bij Maastricht. Ook verklaarden zijn zonen Jan en Bastiaan uit zijn eerste huwelijk met Helena Denis en wonende bij hun vader in Sint-Pieters-Voeren, zich, met het erfdeel van hun moeder, borg voor het nakomen van de pachtovereenkomst.
Tegenwoordig is de Varnhof in Teuven een vakantiewoning. De  huidige Varnhof is een boerderij uit 1920. Door de Teuvenaeren ook wel “dr aowe Varn” genoemd. Hij dankt zijn naam aan de straat waaraan de woning gelegen is, namelijk de Varn Straat.

1833: Bij het overlijden van dochter Marie Jeanne  was haar vader molenaar. De ambtenaar schreef in de overlijdensakte Vanwerts. Op de index stond Vanwertz. Vader is 40 jaar en moeder 36 jaar. Hij tekende de akte met J: J van werts
1833: Bij de geboorte van Marie Barbe schreef de ambtenaar Van Wertz. Haar vader was molenaar en 40 jaar. Haar  moeder was opeens 38 jaar.

15 december 1835: Jan Van Weersch, landbouwer wonende te Sint Martens Voeren Provincie Luik, getrouwd met Catharina Jacobs, verkocht aan Nicolaas Regnier, herbergier in Wahlwilre, gehuwd met mej. Maria Barbara Pierre, een perceel bouwland van 10 roeden en 46 el op de guilkuul., grenzend aan de zonsopgang aan Willem Kurvers, middag aan de erfgenamen van Andries Van Houtem en ter derde zijde aan de erven Bindels. Dit stuk kwam uit de erfenis van Wolfgang Van Wersch en Anna Mercks (zijn ouders). Hij betaalde 25 franken. jan van werstZijn handtekening in 1835:
1836: Bij het overlijden van zoon Sebastien was vader weduwnaar en woonde als landbouwer in Sint-Martens-Voeren.

1840: Het overlijden van Jan werd door zijn zoon Pierre Van Weerst, (volgens de ambtenaar zo geschreven) aangegeven. Die was landbouwer, 28 jaar en woonde in St.Martensvoeren. Hij overleed in het gehucht Heijde bij St.Martensvoeren. Pierre tekende de akte met jp van werst.
Uit het eerste huwelijk met Jeanne de la Croix werd gedoopt

 1. Jean Joseph Vanwerst, gedoopt Neufchâteau 18 juni 1792, volgt 4b.

   

  Uit het tweede huwelijk met Helene Denis werden gedoopt

 2. Jean Babtiste Van Werst, gedoopt  Neufchâteau 16 november 1796, woonde in St Martens-Voeren, overleden Mons 20 november 1845, trouwde Mons 4 maart 1824 Marie Therese Coyer, geboren Binch, geboren Binch 24 juli 1802, overleden Mons 21 maart 1848, dochter van Louis Coyer en Henriette Victoire Purbain
  1814: Voor de Nationale Militie was hij  5 voet, 2 duim, 1 streek groot. Hij had zwarte haren en zwarte ogen en een normaal aangezicht. Op 9 maart 1814 ging hij in dienst en tekende voor zes jaar en zeven maanden. Hij kreeg er een dukaat voor.
  1815: In 1815 had hij deelgenomen aan de veldtocht van de Nederlanden tegen de Fransen.
  1820: In 
  november tekende hij bij voor drie jaar maar kreeg geen “handgeld”.
  1825: Op 1 april 1824 werd hij tot sergeant
  benoemd en op 6 januari 1825 tot sergeant majoor. In oktober 1825 werd hij wegens 12 Jarigen trouwen dienst gedecoreerd met de Bronze medaille.
  1830: Op 1 april 1830 ging hij uit dienst. Hij was inmiddels 33 jaar.
  1837: De heer Vanwerst uit Mons mocht 5000 witte linnen overhemden aan het Belgisch leger leveren voor 3fr 35 centimes, bedoeld  voor de soldaten die in het ziekenhuis terecht kwamen. Per 7 oktober 1837 werd Jean Baptiste Van Werst benoemd tot kapitein adjudant majoor van de Burgerwacht van de stad Mons in Henegouwen.
  1845: Zijn overlijden. Zij woonden in Mons, Rue de la Grande Tripperie 6. Hij werd 49.
  1848: Haar overlijden: aangevers waren haar broer Augustus Coyer en haar zwager Antoine Hamuart. Zij was winkelierster/koopvrouw geweest. Zij woonden in Mons Rue de la Grande Tripperie 6.De ambtenaar schreef VanWerts.
 3. Sebastiaan Joseph van Weerts, gedoopt Neufchâteau 14 juli 1798, overleden Sint-Pieters-Voeren 24 februari 1836, volgt 4c.
 4. Clemens VanWerts, gedoopt Fechereux (=Neufchâteau) 18 februari 1800.
 5. Jean Mathieu Josephus VanWerst (aan elkaar en twee hoofdletters) Vanwerst (in haar overlijdensakte), gedoopt Neufchâteau 9 januari 1802, geboren volgens de Burgerlijke Stand: 26 januari 1802, trouwde Lucia Stevens, geboren Warsage 11 augustus 1802, overleden Neufchâteau 18 april 1894. Zij werd 92 en was weduwe, dochter van Pierre Stevens en N.N. Vandenberg.
  De aangever van haar overlijden was haar neef Henri, 33 jaar, die cantonnier was. Hij kende blijkbaar de voornaam van haar moeder niet.
 6. Philippe Joseph VanWeerts, geboren Neufchâteau 22 februari 1804, overleden Neufchâteau 8 december 1804.
 7. Marie Anne Joseph VanWeerts, gedoopt Neufchâteau St Laurent 25 oktober 1805,  geboren Neufchâteau 5 november 1805.

  Uit het derde huwelijk met Catharine Jacobs werd geboren

 8. Jean Pierre Joseph Van Werst, geboren Neufchâteau 18 maart 1812, ongehuwd overleden Neufchateau 28 maart 1879.
  1840: Hij was 28 toen hij in 1840 het overlijden van zijn vader aangaf die drie keer getrouwd was. In 1840 bij het overlijden van zijn vader woonde hij ook in Sint-Martens-Voeren.

W.3b. Sebastiaan  (Bastien) van Werst, (Vanwersch, Van Werst, Vonwersch), zoon van 2c, gedoopt Mechelen 8 oktober 1773, overleden Wittem 7 juni 1828, trouwde Wittem 21 juli 1806 Maria Catharina Haagen, overleden Wittem 26 november 1845, dochter van Andries en Jenne Hocks uit Mechelen.
Volgens de trouwakte was hij op 9 maart 1770 geboren. Dat was echter een oudere broer van hem die ook Sebastiaan heette. Omdat deze 2e Sebastiaan daarna geboren is met dezelfde naam heb ik aangenomen dat de eerste Sebastiaan overleden was. Waarom de 2e Sebastiaan dan diens geboortedatum hanteert? Of had de ambtenaar verkeerd gekeken?
Toen hij overleed was hij volgens de akte 56 jaar maar feitelijk 54, dus geboren circa 1773.
Hij was landbouwer in Wahlwiller.

Toen zijn zoon Jan Peter in dienst moest was vader dagloner in zijn woonplaats Wittem.

1805: Bij zijn huwelijk was hij 33 en zij 30. Beiden woonden in Wahlwiller. De ambtenaar schreef van Werst en zijn vader Van Weerst.
1806: Toen zij in 1805 trouwden was zij al in verwachting van Jan Andries. Vader was landbouwer.
1808: Bij de geboorte zoon Jan Peter schreef de ambtenaar Von Wersch. Hij was 35 jaar en landbouwer in Mechelen. Hij kon niet schrijven.
1809: Sebastiaan woonde bij zijn schoonvader in. Zijn schoonmoeder was al overleden. Zij woonden huis nummer 168 in Mechelen. Hij was 33 en zijn vrouw ook. Zij hadden twee kinderen: Jan Andries van 2 en Jan Peter van 1. De ambtenaar schreef Von Wersch. Niemand in  het huis waarin ook natuurlijk zijn vrouw woonde, zijn schoonvader en zijn zwager konden schrijven.
1809: Bij de Volkstelling Wittem over Mechelen werd hij Bastien Von Werst genoemd met geboortedatum 9 maart 1770 en gehuwd. Zij woonden Mechelen in die Höll.
1812: Bij de geboorte van Anna schreef de ambtenaar Von West. Vader was 38 jaar en landbouwer.
1818: Bij de geboorte  van Anne woonde Bastien Vanwersch, 38 jaar, landbouwer, in Mechelen.
Op 20 januari 1818 verscheen voor notaris Rompen in Wittem Frans Haagen, lijmfabrikant in Daelhem. Hij verklaarde aan Sebastiaan van Wersch, gehuwd met Maria Catharina Haagen, de volgende drie stukken land in Mechelen te hebben getransporteerd: Een weiland gelegen op de Molendries, groot vijftien are, een stuk land gelegen in de Forth groot veertig are en het stuk land gelegen bij de Lanterne en de Schoelsberg.
Deze goederen waren het erfdeel van Frans Haagen, afkomstig van zijn ouders Andries Haagen en Jeanne Hocks. Hiervoor was met Sebastiaan van Wersch een prijs overeengekomen van 1160 frank of 548 gulden. De afwikkeling geschiedde door 283 gulden te betalen aan de erfgenamen van Christine Schijns en 265 gulden rechtstreeks.

1820: Bij de Volkstelling Wittem woonden zij met  hun drie kinderen: André van 12 jaar, Pierre 11 en Elisabeth 8. in Mechelen in de wijk Broich. Beiden waren 43. Vader had één koe.
1824: in het Journal de la Provence de Limbourg van 11 augustus 1814 staat dat er een inbeslagname is geweest tegen Sebastiaan Vanwersch en diens vrouw Catharina Haagen, wonende in Wittem, landbouwers per exploit van 17 juli 1824. Zij hebben land in Mechelen op de Moutendriesch, in het Förth, Haagbosschen, Gulekoele, Wooversdellen, Heilighagersberg, Waltwilderveld. In Gulpen had hij drie stukken aan de Beek. De inbeslagname werd vermeld in het register der Hypotheken Maastricht op 22 juli 1824, boek 10 nummer 19. In de zelfde krant van 7 november 1824 staat:
Daar het is komen te blyken dat de inbeslaggenomen party nimmer regt van eigendom heeft gehad op de goederen. Het betrof landerijen in Gulpen. Blijkbaar vertrokken zij hierna naar Wahlwiller.
1826: Bij het overlijden van dochter Anne was Bastianus Vonwerst, dagloonder 52 jaar en kon niet schrijven.
1828: Sebastiaan Vonwersch was overleden. De aangifte hiervan werd door zijn zoon Andreas Vonwersch (26 jaar, dagloner) en broer Pieter Vonwersch (46 jaar) gedaan. Sebastiaan werd volgens de akte 56 jaar, (feitelijk 54) dagloner en woonde in Wahlwiller.
1835: Op 28 februari 1835 verklaarden Maria Catharina Haagen, weduwe van Sebastiaan van Wersch, voor notaris Rompen, mede namens haar minderjarige kinderen Peter Paul, 19 jaar, en Maria Anna, 21 jaar, en haar meerderjarige kinderen Jan Peter, 27 jaar, Andries, 29 jaar, en Elisabeth, 24 jaar, ontvangen te hebben van Peter Arnold Arrentx, arts in Vaals, en Andries Pullings, brouwer in Maastricht, de som van 1058 frank. Dit betrof de opbrengst uit een publieke verkoop van onroerend goed op 24 maart 1834, waarna de hypotheek op hun goed werd opgeheven.
1852: In de huwelijksbijlage van dochter Anna Maria was hun achternaam Vanwersch en Van Werst. Zij werd Anna Maria Francisca Vanwersch genoemd.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Jan Andries van Werst, geboren 23 december 1806, volgt 4d.
 2. Jan Peter Vanweersch, geboren 29 augustus 1808, doopgetuigen Peter van Werst en Maria Catharina Haagen, overleden 26 juni 1845.
  In de Militaire Stamboeken werd hij Von Wersch genoemd. Hij kwam in 1827 in dienst bij de 14e afdeling Infanterie. Hij was 1 el, 6 palmen, 3 duimen en 0 strepen groot, had grijze ogen, platte neus, een grote mond en bruin haar. Op 10 mei 1827 moest hij voor 5 jaar in dienst. Op den 1 Januari 1831 bij de Scheiding van het rijk als Zuid-Nederlander geroyeerd en op 29 april 1841 gepasporteerd (= eervol ontslagen uit dienst) bij EVD autorisatie 19 april 1841. Anna Elisabeth van Werst, gedoopt 14 juni 1811, overleden Nijswiller 3 november 1876, trouwde 1: Wittem 6 oktober 1837 Pieter Joseph Meesters, geboren Nijswiller 7 november 1804, zoon van Hubert Meesters en Johanna Lucia Akkermans, overleden Nijswiller 10 maart 1851, Klik hier voor een inboedelbeschrijving opgemaakt na diens overlijden.
  trouwde 2: Wittem 22 januari 1852 Pieter Joseph Meessen, geboren  Voerendaal 16 augustus 1821, zoon van Jan Meessen en Maria Catharina Franssen.
  1837: Bij haar eerste huwelijk was Pieter 32 jaar, dagloner en woonde in Nijswiller. Anna Maria was 24 jaar, dienstmeid en woonde in Wahlwiller. In deze akte zei zij dat zij op 18 december 1812 was geboren terwijl haar zus op die datum geboren was. Feitelijk was zij 26 jaar.
  1844: Bij het overlijden van hun zoontje was Pieter herbergier in Nijswiller.
  1850: Bij de geboorte van hun zoon was Pieter nog steeds herbergier . Zij woonden Straat Nijwiller.

  1851: In de akte van overlijden van Pieter Joseph Meesters staat dat Elisabeth Vanwersch dezelfde is als Anna Maria Vanwerst die in de akte van geboorte staat. De overlijdensaangifte werd gedaan door Pieter Joseph Meessen, haar tweede man. Die wist blijkbaar niet wie haar moeder was.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren

  a. Anna Maria Catharina Hubertina Meesters, geboren Nijswiller 18 oktober 1838, trouwde Wittem 18 november 1870 Jean Louis Geelen geboren Voerendaal 22 februari 1837.
  b. Maria Anna Messchers, geboren Wittem 7 oktober 1840, overleden Wittem 4 april 1842.
  c. Pieter Joseph Meesters, geboren Witten 26 juni 1842.
  d. Gabriel Meesters, geboren Wittem 17 augustus 1844, overleden Wittem 8 maart 1930, trouwde Bocholtz 17 juni 1880 Maria Agnes Dautzenberg (

  Uit het tweede huwelijk werd geboren
  e: Anna Maria Philomena Meessen, geboren Wittem 25 april 1857, trouwde Wittem 21 oktober 1880 Jan Willem Hubert Bosten, geboren Vaals 5 juli 1848, zoon van Jan Dionijs Boisten en Maria Sebilla Hamers.

 3. Anna Maria Von Werst, geboren Mechelen 18 december 1812, overleden als Maria Anna Van Werst in Wahlwiller 15 april 1826, 13  jaar oud.

 4. Maria Anna Vonwersch, geboren Mechelen 22 oktober 1814, overleden als Anna Maria, Wahlwiller 28 augustus 1815.
  Aangifte datum van de geboorte was op 9 november 1814. de tienjarige tafels geeft echter 2 november 1814.
  Waarom haar vader haar zo laat aangaf is onbekend. Blijkbaar was hij niet aanwezig rond die datum. Bij haar overlijden was zij tien maanden oud. De aangifte werd gedaan door twee buren. Blijkbaar was vader weer afwezig? Vader gooide ook de namen van beide dochters door elkaar. Ze hadden Anna Maria en Maria Anna. In de overlijdensakten van beide meisjes wordt duidelijk wie er bedoeld werd omdat de leeftijd erbij staat.
 5. Jan Pieter Paulus Vonwerst, Van Wersch, geboren 29 juni 1816,  overleden ‘s-Hertogenbosch 2 juni 1893.
  Hij verbleef in de Hinthammereind, wijk E, 26 in Den Bosch. Dit was, zoals in de overlijdensakte staat, een krankzinnigengesticht. Tegenwoordig heet het de Renier van Arkelstichting. Hij was ongehuwd en arbeider. Op last van de officier van justitie in Maastricht en door zijn neef Paulus van Wersch werd hij op 29 oktober 1892 in het gesticht geplaatst. Het was blijkbaar een korte opname daar de opname op 23 november 1892 verlengd werd. Zijn zus, waarbij hij woonde, was toen net overleden.
 6. Anna Maria Francisca Vanwersch, geboren 9 maart 1818, overleden Wahlwiller 24 augustus 1892, trouwde Wittem 4 november 1852 Jos. Michiels, geboren Teuven 22 oktober 1795, overleden 24 januari 1866.
  1852: Bij hun huwelijk was Jan 47 jaar, woonde in Bergh (Laurensberg) en was schaapsherder. Zij was 34 jaar en dienstmeid, en woonde in Mechelen. 
  1869: Zij verkocht bij een openbare verkoop allerlei zaken als een koffiepot, een waag, snijmes, aks, trog, dakpannen. schilderijen etc aan de meest biedende en kreeg totaal ƒ 78,-
  1873: Op 25 april 1873 was er een openbare verkoop van de resterende goederen van Maria van Wersch, weduwe van Jan Jozef Michiels. Het echtpaar had geen kinderen.
  1880: Zij verkocht haar huis met stal en tuin in Wahlwiller. Dat had zij van haar man geërfd. Dit land grensde aan dat van haar broer Paul. In de verkoopakte stond de zin:
  heden dicht maken de openingen van de kelderdeur en de kamerdeur toegang gaande tot het naast gelegen huis van Paulus Van Wersch.
schiervel
Blijkbaar was hiervoor koninklijke toestemming nodig.

W.3c. Peter Joseph van Werst / van Weerst / Vanweers, zoon van 2c, gedoopt Mechelen 17 maart 1778, overleden Sint-Pieters-Voeren 22 december 1854 (78 jaar en landbouwer),
trouwde 1: Neufchateau 26 juni 1812 Marie Anna Gillis, gedoopt Warsage 24 augustus 1761, overleden Neufchâteau 21 november 1817, dochter van Tilman Gillis en Barbe Smalt.
trouwde 2: Sint-Pieters-Voeren 25 februari 1819 Maria Anne Elisabeth (Maria Agnes Emerentiana) Schiervel, geboren Sint-Pieters-Voeren 4 januari 1770, overleden 19 juni 1836, 66 jaar, dochter van Jean Schiervel en Margaretha Halleux.

trouwde 3: Sint-Pieters-Voeren 16 november 1839 Anna Marie Halleux, geboren 25 september 1802, overleden 25 september 1861, dochter van Thomas Halleux en Marie Anne Zouter.

1812: Bij zijn eerste huwelijk was zijn bruid, Marie Gillis, weduwe van Pierre Laurent Fabrij die in Neufchâteau op 3 augustus 1806 overleden was.
Maria Gilles tekende de huwelijksakte met m.a. gilis. Pierre kon niet schrijven. Hij was arbeider en zijn bruid boerin.

1835: Marie Agnes Emerence Schiervel mocht na koninklijk besluit van 26 september 1835 een jaargetijde stichten in de kerk in Fouron Saint Pierre.

1836/1837: Na de dood van zijn tweede vrouw trouwde Pieter Josef voor de derde maal, dit keer met een familielid van zijn schoonmoeder. Anna was een dochter van Thomas Hallaux en Maria Anna Zouter.
De familie Van Wersch pachtte een gedeelte van de Loëhoeve in Sint-Pieters-Voeren. Het andere gedeelte werd door de familie Simons gepacht. Het betreft de hoeve de Lo die tussen 1771 en 1773 eigendom was van de Commanderie van St-Pieters-Voeren.
1863: De kinderen verkochten op 10-11-12 maart 1863 de inboedel van de boerderij in Fouron-Saint-Pierre. Samengevat:
Werkpaarden, het tuig voor zes paarden, ploegen, eg en ander werktuigen, tien koeien, drie geiten, een stroopketel, 62 kippen en een haan, melkgereedschap, boterkarn, etc
Op de derde dag werden de meubelen verkocht waaronder vier garderobes, drie commodes, tien tafels, 42 stoelen, twee staande klokken, café spullen, porselein, veel aardappelen, borden van glas, koper, tin, een oven.

Uit dit derde huwelijk werden in Sint-Pieters-Voeren geboren

 1. Thomas Joseph Van Wersch, geboren 17 augustus 1840, volgt 4e.
 2. Anne Hubertine van Weersch (van Weerst), geboren 15 februari 1842, overleden Bressoux 3 april 1907, trouwde Eijsden 11 april 1872 Laurentius Ludovicus Geurten, geboren Eijsden 4 december 1850, overleden 1911, zoon van Lambertus Geurten en Catharina Wolfs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anne Marie Josephine Geurten, geboren Luik 21 november 1873, trouwde Bressoux (bij Luik) 17 oktober 1908 Pierre Joseph Tilkin, geboren 18 december 1873, zoon van Pierre Joseph Tilkin en Françoise Augustine Dister.
  b. Louise Marie Josephine Geurten, geboren Luik 9 januari 1878.
  c. Antoinette Louise Joséphine Geurten, geboren Bressoux 15 juli 1884, trouwde Bressoux 11 april 1908 Joseph Jean Marie Tassin geboren Luik 7 april 1878, zoon van Louis Joseph Athanase Tassin en Helene Josephine Cousain.
 3. Pierre Joseph Vanweerst, geboren 11 mei 1843, volgt 4f.
 4. Levenloos geboren 2 oktober 1844.
 5. Levenloos geboren, 29 maart 1848.
 6. Levenloos geboren 29 mei 1849.

W.3d. Raymond Frans van (von) Werst, zoon van 2c, gedoopt Mechelen 24 oktober 1781, overleden Epen 8 januari 1857, trouwde 1: 30 juli 1809 Anna Gertrude Slenter, geboren Vijlen 13 oktober 1769, weduwe van Jan Hendrik Knops, overleden 15 februari 1838, dochter van Gerard Schlenter en Anna Elisabeth Meisters,
trouwde 2: Vaals 6 juli 1841 Anna Catharina Ernst, geboren Wittem 2 oktober 1800, overleden Vaals 13 februari 1863, dochter van Jan Ernst en Agnes Hensen.

1799: Toen hij in dienst moest was hij landbouwer in zijn woonplaats Wittem. De ambtenaar schreef 24 september 1781 als zijn geboortedatum en noemde hem Raimont. Die datum is fout.
1809: Bij zijn huwelijk was hij 27 jaar en landbouwer in Wahlwiller. Zij was 39 jaar en woonde in Mechelen. Bij de Volkstelling van 1809 in Wittem werd hij Raimund François van Wersch genoemd en zijn vrouw Gertrud Slenter. Bij hen in huis woonde ook Elisabeth Knops, haar eerste dochter uit het huwelijk met Knops. Ze hadden twee koeien en een vaars. 
1809: Zij wonen in Mechelen. Gertrude was 40 jaar. Vader Von Wersch was landbouwer. Dochter Elisabeth Knops is 8. Bij de Volkstelling Wittem werd hij Franc. Raijmund Von Werst genoemd, geboren 13 mei 1785 en gehuwd. Hij woonde Mechelen In die Höll.
1810: Bij de geboorte van Anne werd vader door de ambtenaar Von Werst genoemd. Hij was 28 jaar, landbouwer, woonde in Mechelen. De mede aangever was zijn broer Sebastiaan. Beiden konden niet schrijven.
1820: Volkstelling Wittem: het gezin woonde in Mechelen, wijk Broich. Vader Raimund van Wersch was 37, moeder was 58. In huis woonde nog steeds Anne Elisabeth Knobs (!) 17 jaar en Anna Josepha van Wersch, 9 jaar.
Op 26 juni 1820 verkocht Raymond van Wersch, gehuwd met Gertrude Slenter, een stukje land aan Caspar Hessele, akkerman en timmerman in Mechelen voor honderd frank of 47 gulden.
1821: Op 8 december 1821 transporteerde Raymond van Wersch aan Gertrude Hacken, weduwe van Jan Crumberg, en haar schoonzoon, Sander de la Haye, twintig roeden land gelegen aan de Beck in Gulpen voor 369 frank of 174 gulden. Raymond had dit land verkregen uit de erfenis van zijn ouders Wolfgang van Wersch en Anna Merx.

1822: Bij het overlijden van dochter Anna schreef  de ambtenaar Raymundus Franciscus Van Werst, landman, 40 jaar, Wittem. Raymund kon niet schrijven.
1830: Op 24 februari 1830 verkocht Raymund in openbare verkoop twee percelen bouwland gelegen in het Wahlwillerveld. Dit land had hij in 1821 gekocht van Maria Catharina Slenter, gehuwd met Jan Jos. van Houten voor een koopprijs van 134 gulden. Een perceel groot zeventien roeden gelegen aan de Sprokweide naast het land van Nicolaas Slenter, werd gekocht door Peter Hensen, pachter van de Lanterne, in naam van zijn pachtheer Andries Pullinx, bierbrouwer in Maastricht, voor 81 gulden. Het andere, groot 22 roeden gelegen naast het land van de Lanterne, werd gekocht door Jan Willem Kövers uit Wahlwiller voor 112 gulden.
Nog een stuk land in het Wahlwillerveld had Raymond van Wersch in 1821 verkregen van Maria Catharina Slenter en Jan Jos. van Houten. Dat land, groot zeventien roeden, verkocht hij aan Nicolaas Willems, landbouwer in Hilleshagen bij Mechelen voor 82 gulden.
1832: Op 2 februari 1832 verkocht Raymond van Wersch aan Jan Peter Schrijvers en zijn vrouw Maria Agnes à Campo een perceel bouwland gelegen op de Wahlwillerberg, groot tien roeden, voor 48 gulden.

Uit het huwelijk van Jan Hendrik Knops en Anna Schlenter op 24 april 1806 werd Maria Elisabeth Knops geboren. Haar vader overleed op 20 juni 1808. Doordat haar moeder opnieuw trouwde, werd Raymond van Wersch haar stiefvader. Toen Maria Elisabeth in 1827 wilde trouwen, bleek opeens dat er geen geboorteakte van haar was. Raijmundus Van Weersch, akkerman in Gulpen ging samen met zeven getuigen, vervolgens naar de Vrederegter. Hij ging daar naar toe omdat zijn stiefdochter met Jan Willem Vinck wilde trouwen. Echter zij kon geen doopakte laten zien omdat die niet voorkwam op de Registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wittem waar zij gebooren is. De doopakte moest dus vervangen worden door eene akte van kennelijkheijdt. Deze zeven getuigen verklaarden dat Maria Elisabeth op 31 mei 1802 geboren was. De getuigen wisten dat omdat zij buren waren van haar ouders. 
Deze akte werd vervolgens wegens behoeftigheid van Maria gratis opgemaakt en naar de rechtbank van Maastricht gestuurd. Die bekrachtigde op 26 november 1827 dit vonnis.
1836: Volkstelling Wittem: hij werd Edmund (!) van Wersch genoemd, 54 jaar en getrouwd met Gertrudis Schlenter (66 jaar). Zij woonden aan de Vijlerberg.
1841: Hij trouwde voor de tweede keer in Vaals op 6 juli 1841, terwijl hun dochter op 17 juni 1841 in Moresnet was geboren.
Raymund was bij zijn tweede huwelijk dienstknecht, 59 jaar en woonde in Laurensberg, Anna had geen beroep was 40 jaar. Zij woonde in Vaals. In  hun huwelijksakte erkenden zij hun dochter.
1853: Reimundus Vanwerst was dagloner. Bij hen in huis in Wolfhaag woonde ook haar vader, geboren in 1775. Hij was weduwnaar en overleed in Vaals in 1856.
1857: Het aangeven van het overlijden van Raymond in 1857 gebeurde door twee kennissen. Zij gaven het overlijden aan van Edmondus Vanwersch en wisten blijkbaar niet dat hij Raymond heette, of wellicht noemde hij zich Edmond. Dat Edmund dezelfde is als Raymund blijkt uit dat hun ouders en hun partner identiek zijn. Hij werd 70, volgens die aangever. In werkelijkheid was hij 75 jaar.

Uit het eerste huwelijk werd in Mechelen geboren

 1. Anna Josepha Vonwerst, geboren 3 augustus 1810, overleden Wittem 5 augustus 1822 (12 jaar oud).

  Uit het tweede huwelijk werd geboren
 2. Anne Elisabeth Vonwerst, geboren Vaals 17 juni 1841, trouwde 1. Neutral Moresnet 26 augustus 1864 Nicola Joseph Gronenscheldt, geboren Preusisch Moresnet 24 januari 1836, 28 jaar, zoon van Simon Gronenscheldt en Theresia Caan.
  Trouwde 2: Moresnet Neutre: 18 april 1877 Hubert Mathias Wertz, geboren Gemmenich 1 juni 1836, zoon van Heinrich Wertz en Maria Agnes Mathieu.
  1877: Hubert Wertz was weduwnaar van 1: Anna Maria Johanna Schillings en 2: Anna Maria Theresia Beul ook wel Bück. Zij was weduwe van Gronenscheldt. Hij was zinkarbeider
  1881: Bij de geboorte  van Anne Marie was vader 45 en zinksmelter. Zij woonden in der Rühr in Moresnet Neutral (Kelmis). Zij wordt Elisabeth Vonwerst in de geboorteakte van hun dochter genoemd en in de overlijdensakte Vonwersch.

  Uit dit eerste huwelijk werd geboren
  a. Maria Hubertina Gronenscheld, geboren 21 december 1872.
  Uit het tweede huwelijk werden geboren
  b. Stephan Joseph Wertz. Geboren Moresnet Neutral 11 januari 1879 abusievelijk Hubert Joseph Wertz genoemd bij zijn overleden 6 februari 1879.
  c. Anna Maria Wertz, geboren Neutral Moresnet 18 mei 1881. overleden Vaals 2 februari 1955, 73 jaar, trouwde Hubert Born die al voor 1955 overleden was.
  Aangifte was door Pieter Hendrik Jozef Murer, 42 jaar, wever. Die kende haar blijkbaar goed omdat hij haar ouders wist te noemen.

W.3e. Jan Peter van Werst (Vonwerst, Vonwersch), zoon van 2c, gedoopt Gulpen 13 mei 1785, landsman, overleden Wittem 2 september 1860,
trouwde 1: Mechelen 21 november 1818 Anna Maria Josephina Notten, geboren Houthem 27 september 1784, overleden in het kraambed  30 oktober 1821, dochter van Mathieu Notten en Anna Elisabeth Pieters,
trouwde 2: Mechelen 30 december 1824 Maria Catharina Bodeux (Bordeux), geboren Housse (Dalhem) 12 november 1785,  overleden Wittem 9 februari 1869, dochter van Simon Bodeux en Maria Gueurij.

1804: Bij de Nationale Militie stond vermeld dat hij blauwe ogen en blond haar had.
1817: Hij gaf in 1817 het overlijden van zijn vader aan. Hij was landbouwer. De ambtenaar schreef op de overlijdensakte Vanwersch en Jan Peter tekende de akte met J: P: Vanwersch.
1818: Zijn achternaam werd op de index van de huwelijksakten als von Werst geschreven, maar in de  huwelijksakte zelf als Vonwerst. Hij woonde in Wahlwiller.
1818:  De Nationale Militie schreef  Von Wersch, landbouwer.
1820: Bij de geboorte van Anna werd vader als Von Werst geschreven, 36 jaar, landbouwer, Wahlwiller.
1820: Op 4 februari 1820 kocht Jan Peter van Wersch, akkerman in Wahlwiller, uit de nalatenschap van Gillis Fredericks en Anna Maria Beckers zes are bouwland gelegen op het Driesken in Wahlwiller.

1820-1825: Volkstelling Wittem:  het gezin woonde in Wahlwiller en bestond uit vader Peter Vanwersch, 35 jaar, moeder A.M.J Notten (37 jaar) geboren Berg, dochter Anna Maria Josepha Vanwersch acht maanden oud, zijn moeder Anna Merx (92, geboren Berg) en zijn oudste zus Johanna (62). Ook in huis woonde een knecht Wilhelmus Bree, 30 jaar geboren in Ubachsberg. Zij hadden twee varkens, twee koeien en twee paarden. 
1824: Bij zijn tweede huwelijk was hij 39 jaar, landman en woonde als weduwnaar in Wahlwiller. Bij de geboorte van dochter Johanna schreef de ambtenaar op de geboorteakte Von Werts. Vader was 39 jaar, landman, Wahlwiller en kon niet schrijven.
1844: Jan Pieter Van Weersch, landbouwer, weduwnaar van Maria Josepha Notten, in tweede huwelijk met Anna Maria Baudeux, woonde in Wahlwiller. Via de notaris maakte hij een akte op: Hij erkent een schuld te hebben aan de kerkfabriek van Oud-Valkenburg als opvolger van Cornelis Haesen en Bernardina Hendrikx. Die waren oorspronkelijk een jaarlijks bedrag van ƒ 280 tegen 5% rente verschuldigd. Dit was vastgelegd in een akte verleden voor notaris Timmermans in Aken op 14 februari 1804 en Kerckhoffs heeft dit geregistreerd  op 31 juli 1817.
Als onderpand stelde hij zijn onroerend goed in de gemeente Wittem.
1: Zijn huis, tuin en boomgaard in Wahlwiller,
2: een perceel hakhout op een stuk dat Catharina Drieschen heet,
3: Perceel bouwland genaamd het Boterwekstuk aan de Kruisberg,
4: een perceel bouwland in de Streek of Aan de Stein genaamd,
Comparant schuldenaar verklarende niet te kunnen schrijven noch zijnen naam tekenen als hebbende zulks nooit geleerd.
1855: Bij het huwelijk van Johanna heette vader volgens de ambtenaar  Vonwerst en was getrouwd met Maria Catharina Bodeux. Beiden hadden geen beroep en woonden in Wahlwiller.
1860: Bij zijn dood schreef de ambtenaar Jan Pieter Vonwerst, geen beroep, 75 jaar (klopt), woont Wahlwiller. Aangever was zijn schoonzoon Mohnen. Klik hier voor zijn testament en afwikkeling daarvan.

Uit het eerste huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Anna Maria Josepha Vanwerst, geboren 23 september 1819, overleden Mechelen 10 januari 1886, trouwde Wittem 17 april 1846 Frans Leonard van Houten (Vanhoutem, Van Hautem), geboren Mechelen 8 september 1817, overleden Wittem 25 oktober 1856, zoon van Andreas van  Hautem en Petronella Schleijpen.
  1861: Na het overlijden van haar man verklaarde zij ƒ 210 schuldig te zijn aan Jan Antoon Teusch, apotheker in Gulpen. Zij betaalde 5% rente. Als borg stelde zij haar huis in Hilleshagen en vijftien stukken land.
  1862: is verschenen Jan Willem Morgenraad, smid woonachtig te Voerendaal, handelende in hoedanigheid van lasthebber van Anna Maria Josepha Van Wersch, landbouwster, weduwe van wijlen Francis Leonard Van Houtem, woonachtig te Hilleshagen in de gemeente Wittem, zoo in eigen naam als in hare betrekking van voogdes van hare kinderen Anna Maria, Andreas, Pieter, Gerard en Mathijs Van Houtem, alle vijf zonder beroep, minderjarig in te gezegd Hilleshagen woonachtig (…) welke Comparant, willende als nu ten gevolge der gedane bekendmakingen over gaan tot den openbare verkoop van eenige onroerende goederen, waar van de verkoop ter Concurrentie der bestaande schulden bevolen is bij vonnis der Arrondissementsregtbank te Maastricht van den een en twintigsten December achttien honderd een en zestig. (…)
  1863: Er was een openbare verkoop in opdracht van de kinderen van wijlen Jan Peter van Wersch.
  Welke Comparanten, willende overgaan tot den openbare verkoop der onroerende goederen door genoemden Jan Pieter Van Wersch nagelaten, en aan derzelfs kinderen toebehoorende behoudens het zesde gedeelte aan derzelfs weduwe Anna Maria Baudeux toekomende in plaats van het aan haar gelegateerd vruchtgebruik blijkens acte van uitersten wil verleden voor mij Notaris den tienden Mei achttien honderd zestig.
  Er werd verkocht: het huis met de daarbij horende gebouwtjes,en tuintje in Wahlwiller, de tegenover liggende weide, een perceel bouwland en hakhout. Het huis werd door Andreas van Wersch gekocht, gehuwd met Catharina Saive voor ƒ 430.
  1880: De weduwe woont met haar kinderen in Hilleshagen 263,

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Maria Josepha Hubertina van Houtem, geboren Wittem 15 januari 1847, overleden Wittem 11 februari 1924, trouwde Wittem 20 april 1882 Johannes Schnackers, geboren Wittem 10 maart 1838, overleden vóór 1924, zoon van Johan Schnackers en Maria Sibilla Hondts.
  b. Andreas van Houtem, geboren Wittem 16 februari 1848, trouwde Vaals 17 juni 1887, Maria Catharina Wijlands, geboren dochter van Jan Joseph Wijlands en Anna Maria Rampen.
  c. Johann Pieter Joseph van Houttem, geboren Wittem 7 september 1849, trouwde Vaals 19 augustus 1876 Anna Catharina Pelzer.
  d. Johan Gerard van Houtem, geboren Wittem 19 november 1851, trouwde Oirsbeek 14 juni 1881 Maria Oenssels.
  e. Catharina Barbara van Houtem,geboren Wittem 4 mei 1853, overleden Wittem 6 april 1854.
  f. Johan Mathias van Houtem, geboren Wittem 2 maart 1856, metselaar, overleden Wittem 11 december 1921, trouwde Maria Anna Houben.
 2. Anna Elisabeth van Werst / Vanwersch, geboren Wittem 30 oktober 1821, overleden Voerendaal 10 november 1873, trouwde Voerendaal 28 september 1848 Joannes Wilhelmus Morgenraed, geboren Voerendaal 19 februari 1817, overleden Voerendaal 1 januari 1888, zoon van Johan Willem Morgenraed en Maria Elisabeth Rosenboom.
  1848: Bij hun huwelijk was Anna 26 jaar en dienstmeid in Voerendaal. Haar man Joannes was hoefsmid, net als diens vader. Hij was 31 en woonde in Voerendaal op den Esschen.
  1873: In oktober 1873 voelde Anna dat zij ging sterven. Zij riep de notaris erbij om haar uitersten wil zakelijk op te geven. Zij woonden in Ten Esschen, Voerendaal. Haar man kreeg het vruchtgebruik van haar bezittingen. Haar neef Gerard, de oudste zoon van haar oudste zus, moest twaalf missen ter mijner intentie laten doen, binnen vier jaar na mijn overlijden. Haar oudste zus Anna was ook erfgenaam. Logisch, want de andere kinderen waren van een andere moeder.


  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 3. Johanna Vonwerst, geboren Wahlwiller 30 mei 1825, overleden Mechelen 1 juli 1909, trouwde Wittem 18 november 1855 Daniël Jos. Hubert Mohnen, geboren Vaals 5 maart 1824, overleden Wittem 9 november 1899, zoon van Johannes Mohnen en Maria  Elisabeth Gimmenich (Gimenich).
  Daniel hoefde niet op te komen voor zijn nummer in het leger. Hij was uit hoofde van ligchaams gebreken Jaar tot Jaar vrijgesteld.
 4. Jan Pieter Vonwersch, geboren Mechelen 27 oktober 1826, volgt 4g.
 5. Catharina Josepha Vonwersch, geboren Wahlwiller 28 juni 1828,  overleden Wittem 2 april 1916, 87 jaar oud, trouwde Wittem 7 november 1856 Jan Michiel Hubert Mohnen, geboren Vaals 3 februari 1822, overleden Wittem 30 januari 1911, 88 jaar oud, zoon van Johannes Mohnen en Maria Elisabeth Gimmenich (Gimenich).
  Bij de geboorten van alle kinderen werd moeder altijd Maria Catharina Vanwersch of Van Wersch genoemd. Terwijl haar geboorte- en overlijdensakte het over Catharina Josepha Vonwersch hadden.
  1906: Zij vierden hun 50-jarig huwelijksfeest en hadden afwisselend gewoond in Wahlwiller, Hilleshagen en Mechelen. De fanfare bracht ze met muziek naar de kerk waar een vierstemmige mis van Singenberger werd gezongen. Er waren toespraken, er was een serenade met een fakkeloptocht en zij kregen een geschenk.
  Vader Michael was meestal dagloner geweest en een enkel jaar landbouwer.
  17 augustus 1940: De kinderen bestelden in de kerk van Mechelen een mis voor de jaargetijden voor hun ouders Michael Mohnen en Maria Catharina Vanwersch en hun overleden broer en zus Joseph en Catharina Mohnen.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Johan Mathijs Mohnen, geboren Wahlwiller = Wittem 30 augustus 1857, overleden Wittem 30 december 1940, trouwde Wittem 30 september 1886 Clara Franzen, geboren Gelsenkirchen 1 augustus 1863, overleden Wittem 9 september 1906,  dochter van Johan Wilhelm Franzen en Mathilde Beste.
  b. Jan Pieter Mohnen geboren Wahlwiller = Wittem 9 januari 1859, overleden Wittem 14 juli 1924, 
trouwde 1: Voerendaal 4 januari 1883 Maria Anna Pieterts (Peters), geboren Klimmen 22 juli 1862, overleden Wittem 25 mei 1902, dochter van Joseph Pieters en Hubertina Bours, 
trouwde 2: Gulpen 11 mei 1905 Maria Helena Ruijpers, geboren Gulpen, overleden Wittem 18 mei 1925, dochter van Maria Hubertina Ruijpers.
  c. Anna Maria Mohnen, geboren Wahlwiller Wittem 1 januari 1861, overleden Wittem 20 juni 1863.
  d. Anna Maria Catharina Mohnen, geboren Mechelen = Wittem 18 december 1862, overleden Wittem 20 november 1937.
  e. Maria Josepha Mohnen, geboren Hilleshagen = Wittem 15 augustus 1864, overleden Wittem 2 augustus 1865.
  f. Daniel Joseph Hubertus Mohnen, geboren Hilleshagen = Wittem 22 augustus 1865, overleden Wittem 20 augustus 1938.
  g. Anna Barbara Mohnen, geboren Mechelen = Wittem 23 april 1866, overleden Wittem 21 juni 1933, 65 jaar.
  h. Mathijs Hubertus Mohnen, geboren Hilleshagen = Wittem 22 februari 1870, overleden 8 maanden Wittem 20 november 1870.

W.4. Nicolas Joseph Vonwersch, zoon van 3, gedoopt Aken 18 december 1783, overleden aan de koorts St Michael Aken 21 juni 1806, 23 jaar, slager trouwde BS Aken 26 september 1804 en kerk St Michael Aken 9 september 1804 Marie Josephe Elisabeth Mathonet, gedoopt Aken 1783, zij was 24 bij haar huwelijk, dochter van Johann Joseph Mathonet en Anna Maria Hahn.
1804: Joseph ondertekende zijn huwelijksakte met Joseph Vonwersh (zonder c). Je kon zien dat hij krampachtig dit schreef.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Arnoldus Joseph Hubertus Van Wersch gedoopt Aken St Foillan 12 juni 1805 SS: Arnoldus Joseph Hubertus Mathonet en Gertrudis Van Wersch, overleden Aken 23 augustus 1820, 17 jaar oud.

W.4a. Joannes Henricus Von Wersch, zoon van 3, geboren en gedoopt St Foillan, Aken 10 april 1786, trouwde Aken 27 december 1808 Maria Angelia Robertz, geboren Aken en gedoopt 12 november 1783.
1812: Bij de geboorte van Anna Maria is haar vader 26 jaar en wever. Zij woonden in de St. Adalbertstrasse in Aken. Hij tekende de akte met Henri von Wersch. De ambtenaar schreef de naam van haar moeder als Roberts.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Hubertina Vonwersch, geboren Aken 11 februari 1812.
 2. Johan Heinrich von Wersch, geboren Aken 15 mei 1816.

W.4b. Jean Joseph Vanwerst, zoon van 3a, geboren Neufchâteau 18 juni 1792, overleden Seraing 22 februari 1859, vervoeder, trouwde Neufchâteau 2 november 1819 Marie Ida Josephe Fabri, geboren Aubel, overleden Seraing 19 oktober 1863, 66 jaar, dochter van Pierre Laurent Fabry en Marie Anne Gillis.

1819: Bij hun huwelijk zat Jean Joseph VanWerts als cavalerist in het leger bij de zesde compagnie. Hij had echter onbeperkt verlof gekregen om te trouwen. De toestemming kwam van de administrateur van het derde eskader van de 1e divisie. Hiervoor had kolonel Hartingh, commandant van de 1e Divisie Cavaleristen in Arnhem zijn handtekening gezet.
De huwelijksakte werd door de bruidegom met j:j: van werts getekend terwijl zijn vader  met j. van werst tekende. De bruid tekende met i:j: Fabry. Bij het huwelijk werd hun dochter erkend die thuis bij Jean geboren was in Fechereux (een wijk van Neufchâteau). Jean was 25 en Marie 21.
1820: Bij de geboorte van dochter Marie Anne was Jean landbouwer, woonde in Neufchâteau en 28 jaar. Zijn vrouw was 24 jaar. Vader tekende de akte met  j:j: Van Werts.
1824: Bij het overlijden van zoon Jean was vader arbeider.
1827: Bij de geboorte van dochter Marie was vader landbouwer en 38 jaar. Moeder was 30 jaar. Zij woonden in Ayeneux, België. 
1829: Bij de geboorte van zoon Pierre was vader nog steeds 38, maar moeder was 32. De ambtenaar schreef Jean Joseph Wanverts. Vader was landbouwer en tekende de akte met j: j: vanwerts.
1832: Bij de geboorte van dochter Marie was vader molenaar en 40 jaar, moeder was 36. Zij woonden in Soumagne.
1833: Bij het overlijden van dochter Marie Jeanne was vader molenaar. De ambtenaar schreef Vanwerts. Op de inhoudsopgave stond Vanwertz.
1834: Bij de levenloos geboren zoon Jean Mathieu was de aangever Jean Jacques Baguette, dagloner, 26 jaar en oom.  Vreemd genoeg noemde hij als ouders: Jean Mathieu Joseph Vanwerz, koopman en Marie Anna Fabry. 
1838: Zij woonden in de wijk Hauregard van Battice waar vader handelaar in graan was. Hij was 46 en zij 42.
1842: Zij woonden in Dison waar hun vierjarige zoon Victor overleed. De aangifte werd door twee buren gedaan. Vader was voerman en 48, moeder 45 jaar. De ambtenaar schreef Vanwerst.
1843: Hun dochter overleed in Dison. Vader was voerman en 50 jaar. Hij tekende de akte met j:j van wets. Moeder werd door de ambtenaar Ida Fabri genoemd. Zij was 47 jaar.
1849: Bij het overlijden van dochter Marie Thérèse, 14 jaar oud, was vader mijnwerker en kon opeens niet meer schrijven De ambtenaar gebruikte in de akte de achternaam Vanwerst.
1852: Bij het huwelijk van dochter Maria Anne was vader arbeider bij de hoogovens (ouvrier de haut fourneaux), 62 jaar, moeder was 58 jaar. Hij tekende die huwelijksakte met J:J van Werts. Zelfs moeder tekende met Ida Joseph Fabry. Dat was opmerkelijk want de meeste mensen konden toen niet schrijven.
1859: Jean overleed in Rue du Bac nummer 8, Seraing. Hij was volgens de overlijdensakte 69 jaar en dagloner. Feitelijk was hij 66 jaar.
1863: Marie Fabri overleed in haar huis Rue du Bac nummer 8 in Seraing. Zij werd 66 jaar. De aangever, hun zoon Pierre, kende haar ouders, dus zijn grootouders niet. Hij gaf ook het overlijden van zijn vader aan en kende wel diens ouders.

Vóór het huwelijk werd geboren

 1. Jeanniton Joseph VanWerts, (Jeanne Joseph Vanwerst) geboren Neufchâteau (Fechereux) 16 mei 1819. overleden Seraing 23 februari 1849, 39 jaar oud, trouwde Soumagne (B) 25 november 1835 Jean Jacques Baguette, geboren Clermont 17 april 1808.
  1819: In haar geboorte akte staat dat het kind van Jean thuis geboren is in Fechereux, een wijk van Neufchâteau.
  1835: Bij hun huwelijk was Jeanne 16 en Jean was 27. Zij  kon wel schrijven en tekende de huwelijksakte met J.J. Vanwert. Haar vader tekende j:j: Ven Werts.
  1839: Bij het overlijden van zoon Jean was vader dagloner, 31 jaar en kon niet schrijven.
  1849: Jean Baguette gaf het overlijden van zijn vrouw aan. Hij wist waarschijnlijk niet waar en wanneer zij g
  eboren was omdat dat niet in de akte stond.
  1853: Jean Baguette trouwde, na de dood van Jeanne in 1848, opnieuw in  januari 1853. Hij zei 44 jaar en zes maanden te  zijn. Hij was mijnwerker.
  Uit dit huwelijk werd minimaal één kind geboren .

  Uit dit huwelijk werden geboren

 2. Marie Anne Barbe Josephe Vanwerst, (de ambtenaren in de diverse akten schreven zowel Vanwerts, Vanwerst als Vanwersch) geboren Neufchâteau 3 december 1820, overleden in het kraambed Seraing 6 april 1857, trouwde Seraing 26 februari 1852 Auguste Joseph Hanchir, geboren 2 mei 1828, zoon van Jean Joseph Hanchir en Marie Catharine Dochain.
  1852: Hij woont in Hingeois, zij was couturiere.
  1853: geboorte dochter Sylvie. De ambtenaar schreef nu Maria Anne Vanwersch
  1862: Auguste hertrouwde Tongeren 8 januari 1862 met Elisabetha Werelts uit Bilzen.

  Voor het huwelijk werd geboren
  a. Jean Jacques Victor Vanwertz, geboren Dison 24 april 1846, overleden Dison 28 april 1846.

  Uit het huwelijk werden geboren
  b. Sylvie Marie Anne Catharine Hanchir, geboren Seraing 22 oktober 1853, trouwde ’s ‘s-Gravenvoeren 22 januari 1898 Henri Joseph Rutten, geboren ‘s-Gravenvoeren 11 juni 1860, zoon van Jean Rutten en Marie Elisabeth Hombleu.
  c. Auguste Joseph Hanchir, geboren Seraing 9 februari 1856, overleden Habay-la-Neuve 10 april 1926, trouwde Habay-la-Neuve 4 november 1886 Elisa Eléonore François, geboren Habay-la-Neuve 6 september 1863, overleden Habay-la-Neuve 6 februari 1906, dochter van Louis Joseph Francois en Adele Quoirin.
  d. Jean Joseph Hanchir, geboren Seraing 6 april 1857, overleden Seraing 11 april 1857.
  Het kind overleed 5 dagen nadat zijn moeder in het kraambed overleed.

 3. Jean Joseph Van Werts, geboren Aubin (=Neufchâteau) 14 juni 1823, overleden Neufchâteau 22 april 1824, 10 maanden oud.

 4. Marie Ida Josephe Vanwerts, geboren Ayeneux (B) 31 maart 1827, trouwde Seraing 21 september 1854 Isidore Felix Ramlet, geboren Ohey (B) 1830, zoon van Pierre Joseph Ramlot en Marie Barbe Joseph Gengoux.
  Marie Ida woonde Rue Saint Antoine 5, Seraing.
 5. Pierre Laurent Joseph Vanwerst, geboren Ayneux 14 augustus 1829 volgt 5.
 6. Marie Jeanne Eveline Vanwerts / VanWertz, geboren Soumagne 1 januari 1832, overleden Soumagne 10 december 1833.
 7. Marie Barbe Van Wertz, geboren Soumagne 6 juni 1833 en als Marie Josephe Vanwerst overleden in  Dison 30 juli 1843, 10 jaar, 1 maand en 15 dagen oud.
  1833: Heel apart dat haar vader zijn dochter anders noemde. Hij was de aangever bij het overlijden in Dison waar zij in 1843 woonden. Vader dacht precies te weten hoe oud zijn dochter was geworden. Als je dat terugrekent is zij geboren op 15 juni 1833 in plaats van 6 juni 1833. Op 15 juni 1833 is er niemand in Soumagne geboren (op de index van overledenen staat ook Vanwerst).
 8. Jean Mathieu Joseph Van Wertz, overleden Soumagne 3 mei 1834, 0 jaar oud.
 9. Marie Therese van Werst, geboren Soumange circa 1835, overleden 14 jaar oud  Seraing 19 juli 1849.
 10. Victor Joseph Vanwerst, geboren Battice 29 april 1838, overleden Dison 10 december 1842, 4 jaar 6 maanden en 10 dagen oud.

W.4c. Sebastiaan Joseph van Wersch (van Weerts), zoon van 3a, gedoopt Neufchâteau 14 juli 1798, overleden Sint-Pieters-Voeren 24 februari 1836, dienstknecht en kerkzanger in Sint-Pieters-Voeren, trouwde Sint-Pieters-Voeren 14 november 1827 Maria Barbara Wintgens, geboren Sint-Pieters-Voeren 1805, overleden aldaar 15 maart 1851, 45 jaar oud. Zij was landbouwster, dochter van Joseph Wintgens en Anne Marie Hendriks.

1836: Bij zijn overlijden woonde de weduwe met de kinderen in Aubel, wijk Berg. Hij overleed terwijl zijn vrouw in verwachting was.

Uit dit huwelijk werden in Sint-Pieters-Voeren geboren

 1. Jan Joseph van Wersch, geboren 19 september 1828, overleden als vrijgezel Sint-Pieters-Voeren 4 januari 1852.
 2. Nicolaas Joseph van Wersch, geboren 5 december 1830.
  10 maart 1858, om precies 10 uur ’s morgens, zal de heer Nicolas Joseph Vanweerst, die de hele teelt en exploitatie heeft van de boerderij die hij bewoont in Rulen, gemeente Sint-Pieters-Voeren een openbare verkoop houden in opdracht van griffier Steenenbruggen:
  Vijf mooie drachtige koeien,
  één koe niet drachtig,
  twee vaarzen van een jaar oud,
  tien vetgemeste varkens,
  vele kippen,
  1000 kilo klaverhooi,
  2000 kilo weidehooi,
  1000 kilo tarwestro,
  1000 kilo roggestro,
  600 kilo aardappelen,
  50 kilo spek, hammen en ander varkensvlees,
  een bestelwagen; ander stalgerei en landbouwwerktuigen
  en landbouwwerktuigen.
  Alle huishoudelijke meubels zoals:
  kasten, tafels, stoelen, ijskast, een houten bed, kist, koper, tin, porselein, keukengerei, blikken, vaten, emmers, botervaatjes, zuivelbenodigdheden, spiegels, foto’s, lijsten, en in het algemeen alle voorwerpen die hebben gediend voor haar werking, waarvan de details te lang zouden zijn.
 3. Jean Joseph Van Weerst, geboren circa 1831.
  Hij was getuige bij het huwelijk zus Anne Marie in 1862, was 31 jaar en tekende de huwelijksakte met J v deWerst.
 4. Jan Mathijs Joseph van Weerst, geboren 2 juni 1833, overleden 27 februari 1851.
 5. handtekening-uit-pietersvoeren
  Drie verschillende manieren om één familienaam te schrijven.
  Anna Maria Van Weerst, geboren 30 april 1836, trouwde Sint-Pieters-Voeren 21 juli 1863 Jean Joseph Halleux, landbouwer, geboren Sint-Pieters-Voeren 28 juli 1821, overleden Sint-Pieters-Voeren 28 april 1884, zoon van Jean Renier Halleux en Anne Marie Wahlen.
  1836: Haar geboorte. Omdat haar vader overleden was, werd de aangifte gedaan door de zus van zijn moeder: Anne Marie Wintgens, 33 jaar. Moeder zelf was 31 jaar. De aangifte was op 2 mei 1836.
  1863: Bij hun huwelijk was hij 41 jaar, landbouwer en woonde in Sint-Pieters-Voeren. Zij was 26 jaar, landbouweres en woonde ook in Sint-Pieters-Voeren. Hij tekende de akte met Jos. Halleux. Zij tekende de akte met A M Vanwes. Medegetuigen waren haar broer Jean Joseph die tekende met J vanwerst en haar neef  Thomas Van Weerst die met Thomas Jos: Vanwerts tekende.
  1884: Overlijden Jean Halleux. Aangifte werd door zoon Auguste gedaan, 21 jaar en landbouwer. Zijn echtgenote werd geschreven als
  Van Wercht in de akte, maar op de index met Van Weersch. Zij wonen in wijk Swaen in St. Pieters-Voeren.
  Uit dit huwelijk werden vijftien kinderen geboren.

W.4d. Jan Andries van Wersch (van Weersch), zoon van 3b, gedoopt Mechelen 6 november 1806, geboorteaangifte Burgerlijke Stand Wittem 23 december 1806 (waarom zijn vader hem een maand later aangaf en zei dat hij op 23 december was geboren, terwijl hij al begin november 1806 gedoopt was, is onduidelijk), landbouwer, overleden Wahlwiller 24 juni 1884, 78 jaar, trouwde Mechelen  25 november 1832 Anna Catharina Bartheleme (ook wel Saive, De Saif, Desaive), geboren Nijswiller 15 april 1810, overleden Wahlwiller 23 november 1881. Beiden waren landbouwers in Wahlwiller, dochter van Johannes Barthelemi en Maria Catharina Kicken.

1810: Anne Catherine Saive werd als Anne Catharine Barthélemi geboren.
1832: In het parochieboek huwelijken van Mechelen staat dat Anna Catharina Saive ook wel Bartholomée genoemd werd naar haar vader. Anna Catharina was de dochter van Jean Saive (ook wel Barthelemi  / Barthelemée) en Marie Catharine Kicken (Kuken, Keicken). Deze achternaam werd in de huwelijksakte van Jan Andries verkeerd geschreven als Tichon. De huwelijksgetuigen waren Petrus Joseph Saive en Elisabeth von Wersch. Dank zij informatie van dhr. J. Damen (nazaat van de familie Saive) bleek dat de naam Bartholomée als volgt ontstond:
Een Saive werd in België  opgeroepen voor het leger van Napoleon. Hij moest zich melden in Luxemburg om van daaruit naar Moskou te gaan. Hij deserteerde echter naar het Duitse deel van Lemiers en nam daarom een andere naam aan, dat was de naam Bartholomée (Barthelomie). Na de val van Napoleon kreeg hij van de Rechtbank van Maastricht de naam Saive weer terug. Hij was vanwege het overlopen in Parijs bij verstek ter dood veroordeeld.
In de huwelijkse bijlagen wordt de achternaam van Jan Andries op verschillende manieren gebruikt. De ene keer is hij zoon van Bastian Van Weerst, de andere keer is het Bastian Vanweerst. In de akte van diens overlijden wordt vader Sebastian Vonwersch genoemd, zoon van Wolfgang Van Wersch.
1925: Jan Andreas hoefde niet voor zijn nummer bij de Nationale Militie op te komen. Hij was toen 19 jaar, 1,64 groot,had een kleine neus en bruine ogen en haren.
1836: Bij de volkstelling in Wittem stond vermeld dat zij in Nijswiller woonden.
1837: Bij de geboorte van Anna was vader 32 jaar en dagloner. De ambtenaar schreef
Van Weerst, de achternaam van moeder werd Barthelemi. Vader kon niet schrijven.
1844: In de geboorteakte van hun zoon Johan stond vader vermeld als Andreas Vanweersch, landbouwer, 35 jaar oud, en moeder M. C Desaive.
1846: Bij de geboorte van Servaas was het: Andreas Vanweersch, landbouwer, 40 jaar. Zij woonden in Straat/Wahlwiller/Wittem.
1852: Bij de geboorte  van Anna was het Andreas Vanweersch , 44 jaar, landbouwer, getrouwd met Maria Catharina Desaif. Zij woonden in de Nijwillerstraat.
1863: Bij het huwelijk van hun dochter Anna Elisabeth was Andreas Vanwierst, landbouwer, 56 jaar. Moeder werd als A.C. Bartelemie opgeschreven. Zij was 53 jaar. Beiden waren landbouwers in Wahlwiller.
In dit jaar verkocht haar man via notaris Hoho  …welke verklaarde te hebben verkocht en in vollen en vrijen eigendom onder vrijwaring als naar regten over te dragen aan Jozef Michiels, landbouwer gehuwd met Maria van Wersch woonachtig te Partij in de gemeente Wittem, hierbij tegenwoordig en in koop aannemende een weide. Hij kreeg hiervoor ƒ 70.
1869: Bij het huwelijk van Johan werd zijn moeder in de huwelijksebijlage DeSaive genoemd.
1871: Notaris Hoho uit Wittem maakte op 23 jan 1871 een akte op waarin stond dat  Andries en Maria voor ƒ 120,- land kochten in Wahlwiller ten grootte van 21 aren en 80 centiaren.
1882: In een akte van 3 augustus 1882 wordt haar erfenis verdeeld over de zes kinderen. Totaal was dat ƒ 2.559,- waarvan de helft uitbetaald werd. De begrafenis à ƒ 45,- en de doodskist à ƒ 5,-  werden er eerst vanaf getrokken.
Zes kinderen kreeg ieder een zesde van de helft, want vader leefde nog. Vier kinderen waren al overleden. Het echtpaar had in Wittem diverse bouwlanden en weilanden, schuren die een totale waarde hadden van ƒ 2.559, waarvan de helft dus 1.275 gulden was.
Daarnaast nog roerende goederen ter waarde van ƒ 126,50 (= de helft). Ieder kind kreeg ƒ 1348,50.
1885: Openbare verkoop van roerende goederen van Andreas van Wersch uit Wahlwiller voor notaris Wintgens op 7 januari 1885:

De erfgenamen:
1: Michiel Thewissen, weduwnaar van Maria Catharina van Wersch, als vader en voogd van hun vijf kinderen Joseph, Andreas, Christiaan, Hubert en Paulus Thewissen, woonden in Wahlwiller,
2: Nicolaas Joseph Krichelberg, weduwnaar van Anna Maria van Wersch als vader en voogd van Maria Catharina, Johan Andries, Anna Maria, Maria Elisabeth Krichelberg, wonende in Wahlwiller,
3: Joseph van Wersch, landbouwer uit Nijswiller,
4: Paulus van Wersch, landbouwer uit Wahlwiller,
5: Johan Joseph Hendrik Beckers, landbouwer uit Wahlwiller, echtgenoot van Anna Catharina van Wersch,
6: Hendrik Hubert Groneschild, landbouwer uit Orsbach, echtgenoot van Elisabeth Hubertina van Wersch.
De verkoop geschiedde op krediet tot 1 oktober 1885, met een verhoging van 10% voor de kosten.
Zowel de kinderen als de weduwnaren maar ook buitenstaanders kochten spullen. De verkoop bracht ƒ 110,20 op. Het duurste dat per opbod gekocht werd was het ledikant. Er waren meer dan 130 spullen te koop, variërend van een stoel, een spiegel, een porseleinen kan. Samengevat was het de inboedel van een huis uit die tijd. Veel ging weg rond de ƒ 0.50 of minder.
Op
7 januari 1885 verkochten de bovengenoemde erfgenamen de onroerende goederen:
1: huis met gebouwen en tuin, schuur en plaats in Wahlwiller. Dat is tegenwoordig Oude Baan, huisnummer 30, gebouwd in 1928.
En verder enkele percelen bouwland.
Dit kwamen uit de nalatenschap van zijn ouders, maar ook uit de nalatenschap van  Anna Catharina Saive, ook wel Anna Catharina Barthélémi en zijn grootouders.
De verkoop was per opbod en de kopers moesten een borg afgeven want ze hoefden pas uiterlijk op 1 november van dat jaar te betalen, weliswaar met interest van 5%.
Paul van Wersch kocht het huis, tuin, schuur en plaats voor ƒ 660.
Perceel 2 werd gekocht door Johan Joseph Hendrik Beckers (ook familie) voor ƒ 140,-
Perceel 3: Nicolaas Joseph Krichelberg (familie) voor ƒ 94,-
Perceel 4 aan Sebastian Bindels voor ƒ 75,22
Percelen 5 en 6: Nicolaas Krickelberg (Familie) voor ƒ 264,80.
27 december 1885: Weer kwamen dezelfde erfgenamen bij de notaris.
1: Michiel Thewissen, weduwnaar van Maria Catharina Van Wersch, uit Wahlwiller en landbouwer, voogd en ouder over zijn vijf kinderen,
2: Nicolaas Joseph Krichelberg, weduwnaar, arbeider uit Wahlwiller, vader en voogd over zijn vier kinderen,
3: Joseph Van Wersch (nu opeens zijn alle voorvoegsels met een hoofdletter V) uit Nijswiller,
4: Paulus Van Wersch, landbouwer Wahlwiller,
5: Johan Joseph Beckers, gehuwd met Anna Cath Van Wersch,
6: Hendrik Hubert Gronenschild uit Oirsbach, gehuwd met Elisabeth Hua Van Wersch.
Zij bevestigden aan de notaris dat zij van hem gekregen hebben de som van ƒ 110, 20.
Paulus tekende P. Van Wersch, Michiel Thewissen tekende onduidelijk iets van thressen, Gronenschild met H.H. Groneschild.
De anderen konden niet schrijven.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Willem Vanwersth, geboren Mechelen 6 juni 1833,  overleden 29 november 1833.
  De ouders, schreef de ambtenaar waren Andreas Vanwersth en Anna Catharina Bartelemi.
  1833: Zijn overlijden werd aangegeven door vader Andreas Vanwersth uit Nijwiller, dagloner, 27 jaar en door Pieter Vanwersth uit Wahlwiller, dagloner, 24 jaar en oom van Willem. De Burgerlijke Stand schreef in de geboorteakte de namen van de ouders als Andreas Vanwersth en Anna Catharina Barthelemi. Het doopboek van de parochie Mechelen schreef de namen als Andreas von Wersch en Maria Catharina Saive.
 2. Maria Catharina van Weersch, geboren Mechelen 20 oktober 1834, overleden (Nijswiller) Wittem 13 maart 1839 .
 3. Anna Elisabeth Vanweerst / Johanna Maria Vanweersch, geboren Wahlwiller (Wittem) 13 april 1837, overleden Wahlwiller 17 juni 1898, trouwde Wittem 29 april 1863 Jan Hendrik Beckers, landbouwer in Wahlwiller geboren Jabeek 15 mei 1830, zoon van Jacob Beckers en Maria  Agnes Leinders.
  1849: Jan diende in het leger. Hij werd in mei 1849 (19 jaar) ingelijfd en was tot 15 mei 1854 in dienst.
  1863: De huwelijksafkondigingen van 19 en 26 april 1863 waren vreemd genoeg in Aken omdat Jan op dat moment dienstknecht in Aken was. De huwelijksbijlage laat ook een afschrift zien van haar geboorteakte. Daarop worden zij en haar haar vader Vanwierst genoemd. Op de originele akte staat duidelijk Van Weerst, dagloner. De ambtenaar had het verkeerd overgenomen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jan Joseph Beckers, geboren Wahlwiller trouwde Wittem 4 mei 1911 Maria Josepha Pasman, geboren Wittem 19 december 1882.
  b. Elisabeth Hubertina Beckers, geboren Wittem 15 december 1875, overleden Wittem 19 juli 1880.
  c. Maria Anna Beckers, overleden Wittem 18 maart 1869.
  d. Andreas Beckers, overleden Wittem 21 april 1872.
  e. Anna Maria Catharina Beckers, geboren Wittem 11 juli 1866, overleden Wittem 23 december 1873.
  f. Hubert Paulus Beckers (Bekkers) , geboren Wittem 18 juli 1873, overleden Wittem 24 oktober 1876.
  g. Anna Maria Catharina Bekkers, geboren Wittem 10 januari 1880, trouwde Wahlwiller 10 oktober 1912 Johan Spaubeek, geboren Wittem 21 mei 1881, zoon van Johan Hubert Spaubeek en Anna Maria Oberjé.
 4. Jan Hubert Hendrik Vanweerst, geboren Mechelen 27 juni 1839, overleden 14 november 1842.
 5. Anna Maria van Weersch, geboren Eijs 24 november 1841, overleden Wittem 11 februari 1882 (40 jaar), trouwde 6 februari 1869 Nicolaas Krichelberg, geboren Merkstein (D.) 7 augustus 1837, zoon van Johan Wilhelm Kirchelberg en Sibilla Catharina Ernst.
  1869: Bij zijn huwelijk was hij landbouwer in Aken. Omdat hij geen ingezetene binnen dit Rijk geweest was, hoefde hij niet bij de  militie.
  1890: Nicolaas is weduwnaar. Bij hem in huis wonen drie kinderen: Anna, Elisabeth en Andreas. Nog steeds op nummer 363.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Catharina Krichelberg, geboren Wittem 7 december 1868.
  b. Johan Andreas Kirchelberg geboren Wittem 15 september 1872, trouwde Kerkrade 3 november 1905 Anna Maria Nijsten.
  c. Anna Maria Krögelberg (Krekelberg), geboren Wahlwiller 25 december 1874.
  Vader kan wegens ziekte niet aanwezig zijn bij de aangifte.
  d. Anna Elisabeth Krichelberg geboren Wittem 30 april 1878, overleden Wittem 6 september 1930, 52 jaar, trouwde Wittem 5 juli 1875 Joseph Hubert Spaubeek, zoon van Johan Spaubeek en Maria Oberle.
 6. Johan Joseph Hubert van Weersch, geboren Eijs 22 januari 1844, volgt 5a.
 7. Servaas Paulus van Weersch, van Wersch, geboren Eijs 14 mei 1846, volgt 5b.
 8. Elisabeth Hubertina van Weersch, geboren Straat/ Wahlwiller/Wittem 12 november 1848, overleden Orsbach, gemeente Laurensberg 27 maart 1927, 78 jaar, trouwde Wittem 27 november 1878 Hendrik Hubert Groneschild, geboren Seffent (Laurensberg)  21 november 1840  dagloner, overleden Oirsbach 11 november 1920, zoon van Johann Peter Groneschild, landbouwer te Vaals en Anna Catharina Schnoeck.
  1878: Zij ondertekende de huwelijksakte met E h vanwersch en was 29 jaar, hij was 37 jaar en weduwnaar van Maria Barbara Claessens die overleden was in 1877. Volgens de Nationale Militie woonde hij in Vaals.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Groneschild trouwde NN Küsters.
  b. Hubert Joseph Groneschild, geboren Orsbach maart 1887, overleden Orsbach 3 maanden oud, 14 juni 1887.
 9. Anna Catharina Vanweersch, geboren Eijs 6 februari 1852, overleden Wahlwiller 8 februari 1883, trouwde Wahlwiller 1 januari  1873 Michael Joseph Thewissen, landbouwer in Wahlwiller, geboren Wittem 5 juni 1821, overleden Wittem 23 augustus 1908, zoon van Cornelius Josephus Thewissen en Maria Anna Merckx.
  thewissen1872: Voordat zij zouden gaan trouwen, gingen zij eerst naar de notaris. Hij was 51 jaar en zij 20 jaar oud en het was geen gedwongen huwelijk:
  zijn verschenen Michiel Jozef Thewissen, landbouwer woonachtig te Wahlwiller in de gemeente Wittem ter eene zijde en Anna Catharina Van Wersch zonder beroep, woonachtig te gezegd Wahlwiller ten deze bijgestaan door hare aldaar wonende ouders Andreas Van Wersch en Catharina Saive, landbouwers, ter andere zijde.
  Zij wilden de voorwaarden van hun aanstaand huwelijk vastleggen:
  1: Tussen de aanstaande echtgenoten zal een gemeenschap plaats vinden van winst en verlies. Dat zijn ook de roerende goederen.
  2: De langstlevende heeft het vruchtgebruik. Mogten bij het overlijden van den eerststervenden geene kinderen of afstammelingen uit het voorgenomen huwelijk der aanstaande echtgenooten gesproten, bestaan, dan zal de langstlevende in vollen eigendom bekomen de geheele nalatenschap van den eerststervenden, onder korting nogthans van het wettelijk erfdeel toekomende aan legitimarissen indien deze alsdan in de nalatenschap van den eerststervenden mogten bestaan. Andreas en Catharina konden niet schrijven, dus zetten zij een kruisje.
  1873: Bij haar huwelijk in 1873 werd zij in de akte Vanweersch genoemd. Bij de geboorte van hun zoon werd zij Anna Maria Catharina Van Weersch genoemd, wonend in Wahlwiller. In 1883 heette zij Catharina Maria Van Wersch. Op de huwelijksakte staat: De bruidegom is wegens zijnen ouderdom ontheven van de overlegging van het certificaat ter voldoening aan de Nationale Militie.
  1883: Bij haar overlijden was zij 31 jaar en woonde Wahlwiller. Dus maar tien jaar getrouwd geweest. In de overlijdensakte werd zij Anna Catharina Van Wersch genoemd. Zij overleed in het kraambed. Er werd een Memorie van aangifte der nalatenschap  gemaakt voor de belastingen omdat zij zonder testament overleden was. Michiel Joseph Thewissen, landbouwer woont Wahlwiller als voogd over hun kinderen Jan Joseph, Andreas, Christiaan, Willem Hubert en Paulus Thewissen.
  Haar nalatenschap bestond uit roerende goederen twv ƒ 200.
  En de helft in volle eigendom.
  1: huis en tuin in Wahlwiller.
  2: Tuin.
  3: Bouwland in de Varkens.
  4: Huis met erf te Wahlwiller.
  5: Bouwland aan de Maanstraat.
  6. Tuin te Wahlwiller.
  7: Boomgaard te Ten Höfke.
  6: ⅙ deel Hakhout in Bommerigerbosch te Wittem.
  Dit alles twv ƒ 1415.
  Bij elkaar ƒ 1615.
  Bij de geboorte van de kinderen:  heettte moeder volgens de akten:
  1873: Catharina Vanweersch. Vader is 50 jaar en landbouwer in Wahlwiller.
  1874: Johanna Catharina Vanweersch, vader is landbouwer 45 jaar, woont Wahlwiller.
  1876: Catharina Vanweersch Vader is 54, landbouwer Wahlwiller.
  1877: Anna Maria Catharina Van Weersch, vader is 54 jaar, landbouwer in Wahlwiller.
  1880: Maria Catharina Vanweersch, vader is 55 jaar, landbouwer in Wittem
  1883: Catharina Maria Van Wersch., landbouwer, Wahlwiller.
  1903: Huwelijkse bijlage van zoon Joannes: Anna Catharina Van Wersch.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Pieter Joseph Thewissen geboren Wittem 13 oktober 1872, overleden Wittem 8 juni 1961.
  b. Johannes Andreas Thewissen, geboren Wahlwiller 26 augustus 1874, overleden als melkhandelaar 35 jaar oud Kerkrade 31 mei 1910, trouwde Kerkrade 20 februari 1903 Maria Theresia Bost, geboren Mariadorf 29 oktober 1870, overleden 39 jaar 28 mei 1919, dochter van Nicolas Joseph Bost en Catharina Quadflieg.
  Na het overlijden van Thewissen in 1910 trouwde zij Kerkrade met Willem Crausen.
  c. Christiaan Joseph Thewissen geboren Wahlwiller 20 oktober 1876, overleden Wittem 11 mei 1959, trouwde Slenaken 27 november 1907 Maria Christina Pleijers, geboren Slenaken 28 juni 1883, overleden Wittem 28 mei 1942, dochter van Hendrik Pleijers en Maria Christina Ancion.
  d. Willem Hubert Thewissen, geboren Wahlwiller 22 november 1877, overleden Wittem 4 mei 1896.
  e. Paulus Servaas Thewissen, geboren Wahlwiller 25 januari 1880, overleden Wittem Wahlwiller 16 februari 1897.
  f. Levenloos geboren 4 februari 1883.

W.4e. Thomas Joseph Van Wersch / Vanwerst, zoon van 3c, geboren 17 augustus 1840, landbouwer, overleden als Vanwerst, Visé (B) 21 juni 1871, trouwde Sint-Pieters-Voeren 30 januari 1864 Maria Agnes Henriëtte Josephine Teneij, geboren Sint-Martens-Voeren 5 december 1833, overleden Sint-Martens-Voeren 9 september 1908, dochter van Jean Nicolas Teneij en Marie Agnes Thomé.

1862: Thomas Jos Van Weerst was mede getuige bij huwelijk van zijn nicht Anne Marie die met Halleux trouwde. 
Hij tekende de akte met Thomas Jos Vanwerts. Hij woonde in Sint-Pieters-Voeren.
1864: Bij hun huwelijk was Thomas 23 jaar en landbouwer in Sint-Pieters-Voeren. Zij was 30 jaar, landbouweres en woonde in Noorbeek waar haar ouders ook woonden. Thomas tekende de akte met Th: J: Vanwersch. Tevens was in november de geboorte van hun dochter. De ambtenaar schreef Van Werst, landbouwer, 24 jaar en moeder noemde hij Teneij. Zij was 29 jaar. Vader tekende de akte met Th: Jos: Vanwersch.
Januari 1866: Zij verhuisden vanuit Fouron St. Pierre naar Mouland. Thomas werd Thomas Vanwerst genoemd  geboren St.-Pieters-Voeren (Fouron St. Pierre), 26 jaar en landbouwer. Zijn vrouw werd in het register Marie Agnes Henriette Joséphine Teneij genoemd, geboren St. Martensvoeren en 30 jaar oud. Volgens de pastoor waren zij in Noorbeek getrouwd. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Hubertina van Werst, geboren Sint-Pieters-Voeren 10 november 1864.
 2. Pierre Joseph Nicolas Leopold Vanwerst, geboren Mouland (B) 5 april 1866, volgt 5c. 

W.4f. Pierre Joseph Vanweerst, zoon van 3c. geboren Sint-Pieters-Voeren 11 mei 1843, overleden 26 juni 1911, trouwde Dison 10 december 1866 Barbe Born, geboren Sint-Pieters-Voeren 23 maart 1841, geboren Fouron Saint Pierre, overleden Dison 23 februari 1900,  58 jaar, dochter van Antoine Born en Gertrude Westphal.

1862: Volgens de Nationale Militie was hij 1,1613 groot en had blauwe ogen met kastanjebruin haar.Hij was toen landbouwer.
1866: Bij hun huwelijk was Pierre wever, 23 jaar en woonde in Dison, Barbe Born was 25, dienstmeid en woonde in Neufchateau. Aangezien zijn ouders overleden waren moest Pierre aantonen wie hij was met de namen van zijn grootouders en vier getuigen. Hij tekende de akte met P J Vanwerts. Zij tekende de akte met Barb Bonn. De ambtenaar had  Born geschreven.
1869: Bij de geboorte zoon Jean, woonden zij in Chesseroux, gemeente Battice. Hij is tisserand (=wever) en tekende P Vanwerst.
1870: Ze wonen nu in Petit Rechain.

1877: Bij de geboorte van Marie Barbe schreef de ambtenaar hun achternaam als Vanweerst. Haar vader was voerman, 34 jaar en woonde in Dison, Rue de Rechain.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. François Joseph Vanwerst, geboren Battice 8 december 1867, volgt 5ca.
 2. Jean Corneille Vanwerst, geboren Battice 12 februari 1869, volgt 5d.
 3. Marie Gertrude Van Werst, geboren Petit Rechain 10 augustus 1870, woont Dison waar zij couturier was, trouwde Dison 30 mei 1896 Louis Joseph Julien Thunus, drukker, 23 jaar, geboren Lierneux 24 augustus 1872, zoon van Paul Joseph Thunus en Marie Joseph Ernestine Champon.
  Een van de huwelijksgetuigen was haar broer Joseph die toen 30 jaar was en bij het spoor werkte. De andere was Michel Renard, haar zwager, 32 jaar. Hij was caissun de chaussures (iets met schoenen).
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
 4. Pierre Antoine Joseph Vanweerst, geboren Petit Rechain 17 december 187.
 5. Marie Barbe Hubertine Van Werst, geboren Petit Rechain 12 februari 1873, trouwde Dison 28 oktober 1893 Michel Jacob Renard, geboren Charneux 23 juli 1867, overleden 10 september 1928, zoon van Lambert Joseph Renard en Marie Jeanne Cortis.
  1893: Bij hun huwelijk was zij 20 jaar en garnisseuse de bottines (laarsendecorateur). Hij was 26 jaar en coupeur.
  Haar vader tekende de akte met P Vanwerst. Zij tekende de akte met Hubertine Van Werst, haar broer met een sierlijke handtekening J. Van Werst. Hij was spoorwegbeambte.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 6. Marie Catharine Vanweertz (!), geboren Petit Rechain 25 november 1875.
 7. Marie Barbe Vanweerst, geboren Dison 28 mei 1877, overleden 9 juni 1878, 1 jaar oud.
 8. Marie Barbe Vanweerst, geboren Dison 4 juli 1879, trouwde Guillaume Pieltain.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 9. Pierre Joseph Vanweerst, geboren Dison 14 april 1881, volgt 5e.
 10. Marie Elisa Vanweerst, geboren Dison 22 oktober 1882.

W.4g. Jan Peter van Wersch (Vanwersch / Vonwerst), zoon van  3e, geboren Mechelen 27 oktober 1826, overleden Wahlwiller 11 juni 1899, trouwde Eilendorf (D.) Barbara Pallandt (Paland), geboren Forst 8 maart 1844.

1865: Pieter van Weersth, dagloner, 31 jaar. Zij woonden in Hillishagen. Vader kon niet schrijven
1867: Pieter Vanweersch, dagloner, 34 jaar. Zij woonden in Wahlwiller.
1891: Bij het huwelijk van hun dochter Maria leefden haar ouders nog. Zij waren dagloners in Wahlwiller.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mathias Pieter Van Weersth (volgens de geboorteakte Van Weersth, maar volgens de overlijdensakte Vanweersch), geboren Hillishagen 27 december 1865, overleden Wittem 31 december 1865.
  1865: In de overlijdensakte werd hij Johan Pieter Mathijs genoemd.
 2. Maria, Vanweersch (volgens de geboorteakte Vanweersch, maar volgens de trouwakte Vanwersch), geboren 15 februari 1867, overleden Wittem 4 februari  1927, 59 jaar, trouwde Wittem 12 november 1891 Hendrik Hubert Jaspers, geboren Gulpen 1 december 1860, overleden Heerlen 16 maart 1916, klompenmaker, zoon van Arnold Matheus en Johanna Maria Hubertina Tijchon/ Tychon.
  Bij zijn huwelijk was Hendrik als plaatsvervanger in dienst bij het tweede Regiment Veldartillerie. Hij had toestemming van de commanderende officier om te trouwen. Was wel vreemd, want hij trouwde in november 1891 en zijn diensttijd liep, na de wettelijke periode van vijf jaar, af in mei 1891. Maria tekende de huwelijksakte met M Vanwersch (geen puntjes) Zij was 24 en hij 30 jaar.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.5. Pierre Laurent Joseph Vanwerst, zoon van 4b geboren Ayeneux (ligt onder Soumange in België en rechts van Luik) 14 augustus 1829, overleden Seraing 13 november 1903,
trouwde 1: Seraing 21 oktober 1852 Marie Barbe Lambertine Chesselet, geboren Mortreux (B) 16 september 1833, overleden Seraing 23 januari 1868, dochter van Pierre Joseph Chesselet en Gertrude Russet,
trouwde 2: Awirs (B) 26 september 1868 Marie Joseph Hellin, geboren Awirs 26 september 1829,  overleden Seraing 9 juni 1907,  overleden in de Rue de Tavier in Seraing bij haar zoon Victor die het overlijden aangaf, dochter van Antoine Hellin en Jeanne Ronday.

1852: Bij zijn eerste huwelijk tekende Pierre (23 jaar) de huwelijksakte met P. Vanwerst terwijl zijn vader met J.J. van Werts tekende. Zijn bruid was 19 jaar.
1853: Bij de geboorte van zoon Pierre schreef de ambtenaar in de geboorteakte Vanwerts. Vader was 24 jaar en smid. Mede aangever was Noel Fossoul. Pierre tekende met Pierre Vanwerst.
1855: Bij de geboorte van Marie werd haar vader in de geboorteakte beschreven als Pierre Laurent Joseph Vanwerst. Op de inhoudsopgave stond echter Vanwerts. Hij was 26 jaar en smid. Hij had tegen de ambtenaar gezegd dat zijn vrouw 22 was. Feitelijk was zij net zo oud als Pierre. Vader tekende met Pierre Vanwerst.

1857: Hij geeft het overlijden aan van zijn zus Maria Anna Barbe Vanwerts. De ambtenaar noemde Pierre ook Vanwerts, Pierre tekende Peire Vanwerst.
pierre van werts pierre vanwerst


 

 

1858: Zij woonden Rue Haute nummer 9, Seraing.
1861: Bij de geboorte van Auguste was vader nog steeds smid. Zij woonden in de Rue Haute nummer 9. Vader tekende de akte met pierre Vanwerst, terwijl de ambtenaar Vanwerts schreef.
1863: Hij was 33 toen hij in 1863 het overlijden aan zijn moeder aangaf. Hij was Mecacien.
1864: Bij de geboorte van Florent was vader smid en 34 jaar. Vervolgens vergiste hij zich weer in de leeftijd van zijn vrouw want hij zei dat zij 30 jaar was. Zij woonden in de Rue du Frois des Stappes in Seraing.
1868: Bij zijn tweede huwelijk werd de dochter van zijn bruid Marie Henriëtte Hellin erkend als hun kind, De huwelijksgetuigen waren Pierre Carelain, 45, zwager van de bruidegom, Pierre Baguette, 25, neef, Felix Ramlot, 27 zwager van de bruidegom. Pierre tekende de akte met pierre Vanwers.
1870: Bij de geboorte van Victor woonde het gezin nog steeds in de Rue du Froids des Stappes in Seraing. Hij was 40 jaar en smid. Zijn tweede vrouw was ook 40 jaar.. Vader tekende de huwelijksakte met Pierre Vanwers  terwijl de ambtenaar Vanwerts schreef.

Gewettigd bij het tweede huwelijk in 1868.
Marie Henriétte Joseph Hellin, geboren Awirs 11 oktober 1852, trouwde Seraing 5 juni 1874 als Marie Henriette Josephe Vanwerts met Theophile Kinkin, geboren Masbourg (B) 7 februari 1849, zoon van Gerard Kinkin en Josephine Jaumain.
1874: Bij hun huwelijk is Theophile 25 jaar, mijnwerker en woont in Seraing,  Marie Henriétte is 21 jaar en dochter van de smid Pierre Laurent en Marie Josephe Hellin. Vader tekende de akte met Pierre Vanwers en de bruid met Henriette vanwers.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Pierre Jean Joseph Vanwerts, geboren Seraing 17 maart 1853 , trouwde Luik 9 maart 1897 Elisabeth Marie Joseph Lagraye, geboren Luik 30 juni 1854, dochter van Michel Joseph Legraije en Henriette Cortier.
  1897: Bij hun huwelijk was Jean handelaar, zijn moeder was overleden. Een van de huwelijksgetuigen was zijn broer Pierre, handelaar die in Seraing woonde. Hij tekende de akte met Pierre Vanwerts. Jean tekende Jean Vanwerts.
 2. Marie Anne Louise Vanwerts, geboren Seraing 3 september 1855, overleden als Marie Vanwerst Seraing, ongehuwd, 83 jaar, Seraing 25 mei 1939.
 3. Felix Joseph Vanwerts, geboren Seraing 27 april 1858, overleden Seraing 15 mei 1873.
 4. Auguste Joseph Vanwerts, geboren Seraing 15 maart 1861.
 5. Florent Joseph Vanwerts, geboren Seraing 26 januari 1864, trouwde Seraing 11 januari 1899 Marie Catherine Elisabeth Marechal, geboren Genappe (B) 18 mei 1868, dochter van Gillis Eustachius Marechal en Anne Marie Spirlet.
  1899: Bij hun huwelijk was Florent 34 jaar, chef atelier en Marie was 30 jaar en zonder beroep. De akte werd ondertekend door Florent die Florent Van Werts schreef. Ook zijn twee broers waren getuigen. Zijn oudste broer Jean (45) tekende Jean Van Werts en zijn jongste broer Victor (28) tekende V Van Werts.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren
 6. Victor Pierre Henri Vanwerts, geboren Seraing 24 april 1870, volgt 6.

W.5a. Jan Joseph Hubert van Wersch (Van Weersch, Vanweersch), zoon van 4d, geboren Eijs 22 januari 1844, overleden Hombourg (B) 1 december 1892, dagloner, metselaar, trouwde Mechelen 18 mei 1869 Anna Maria Elisabeth Hubertina Bindels, geboren 19 december 1849, overleden Nijwiller 17 december 1920, dochter van Albertus Bindels en Petronella Theelen.

Mei 1864: Jan werd bij de Nationale Militie ingelijfd en, na de verplichte vijf jaar, in mei 1869 ontslagen uit hoofde van geeindigden militie diensttijd.
1869: Bij hun huwelijk was Jan 25 jaar en knecht en zijn bruid Anna dienstmeid. Beiden waren onvermogend dus de aktes waren gratis op ongezegeld papier.
De ambtenaar schreef in de geboorte en overlijdensakte soms Vanweersch, dan weer Van Wersch, Vanwersch.
Meestal was Jan zonder baan, dus schreef de ambtenaar: dagloner. Tussen 1870 en 1878 was hij twee jaar landbouwer en ook in 1885/1886. Hij overleed in 1892 toen hij 48 was. Hun jongste kind was pas twee. Moeder moest voor acht kinderen zorgen. Eerst woonden zij in Wahlwiller, verhuisden naar Wittem en daarna naar Nijswiller.
1873: Bij de geboorte van Hendrik schreef de ambtenaar vaders achternaam als Vanweersch. Jan was dagloner, 29 jaar en de familie woonde in Nijswiller, Vader kon niet schrijven.

Uit dit huwelijk werden in Nijswiller geboren

 1. Petronella Hubertina Vanweersch / Vanwersch, geboren Wahlwiller 27 februari 1870, overleden Nijswiller 14 december 1906 (36 jaar),
  trouwde 1: Wittem 16 mei 1895 Jan Hubert Herzet, geboren Gemmenich (B.) 22 maart 1860, overleden Vaals 8 november 1898, hoefsmid (net als zijn vader), zoon van Jean Hubert en Maria Catharina Nicken,
  trouwde 2: Wittem 26 september 1901 Jacobus Alexander Bröcheler, metselaar in Nijswiller, geboren Nijswiller 27 februari 1868, overleden Vaals 30 november 1926, zoon van Jan Pieter Bröcheler en Maria Ploum.
  1887:  Op 23 februari 1887, zij was 16 jaar, bijna 17, vertrok zij vanuit Laurensberg naar Gulpen. Waarschijnlijk als  dienstmeid.
  Op haar inschrijving in de gemeente Gulpen (wonend aan de Wijngaard 131) had zij vermeld dat zij geboren was in Wittem op 18 december 1869. Feitelijk was het 27 februari 1870. Zij vertrok weer op 24 februari 1888 uit Gulpen naar Wittem.
  1894: Zij verkreeg in Aken waar zij dienstmeid was het Nederlanderschap na haar verzoek enkele maanden eerder en betaalde hiervoor f 1,35.
  1895: Petronella trouwde voor de eerste maal toen zij 25 jaar was. Haar man overleed toen zij 28 was.
  1898: Samen met haar dochter kwam de weduwe op 20 november 1898 vanuit Vaals naar Nijswiller nummer 393. Later verhuisden zij naar nummer 480.
  1901: Op haar 31ste trouwde zij voor de tweede maal en tekende de huwelijksakte met P Van Wersch. Op haar 36ste overleed zij.
  1926: Het overlijden van Jacobus Bröcheler werd aangegeven door de opperwachtmeester van de marechaussee in Vaals en de ontvanger in Vaals. Jacob Bröcheler was voeger. Was het een ongeluk en werkte hij in Vaals. Want als zijn woonplaats staat Wittem en hij was weduwnaar van Philomena van Wersch.
  Uit het eerste huwelijk werd geboren
  a. Maria Hubertina Herzet, geboren Vaals 27 januari 1898, trouwde Wittem 30 september 1920 Hubertus Wilhelmus Somers, geboren Schin op Geul 16 juli 1889, overleden Valkenburg Houtem april 1974, zoon van Jean Hubert Herzet en Maria Catharina Neicken.
  Uit het tweede huwelijk werden geboren
  b. Maria Elisabeth Bröcheler, geboren Wittem Nijswiller 3 november 1903, overleden Wittem 9 mei 1904.
  c. Anna Maria Bröcheler, geboren Nijswiller 26 december 1905, overleden Nijswiller april 1906.
  d. Hendrik Bröcheler, geboren Nijwiller Wittem 13 december 1906, overleden Nijswiller 4 maart 1907.
  Zijn moeder overleed een dag later 14 dec 1906.
 2. Jan Hubert Vanwersch, geboren 26 augustus 1872, volgt 6a.
 3. Hendrik Hubert Vanwersch, Vanweersch, geboren 10 oktober 1873, volgt 6b.
 4. Hubertina Vanweersch, geboren 23 maart 1876, overleden 15 september 1876, vijf maanden oud.
 5. Jozef Vanweersch, geboren 25 november 1877, overleden 28 januari 1878. Tweeling met 6.
 6. Maria Catharina Vanweersch, geboren 25 november 1877, tweeling met 5.
 7. Elisabeth Hubertina Vanweersch, geboren 15 februari 1879, overleden Kerkrade 21 mei 1948, trouwde Wittem 7 mei 1903 Augustinus Nicolaas Remans, geboren Bilsen (B) 28 mei 1874, overleden Hoensbroek 16 november 1958, bovengronds mijnwerker, zoon van Pieter Remans en Maria Agnes Mercken.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Levenloos geboren Wittem 30 juni 1904.
  b. Joseph Hendrik Remans, geboren Wittem 9 juli 1905, overleden Hoensbroek 31 juli 1962, trouwde Heerlen 5 mei 1927 Maria Catharina Voncken, geboren Bocholtz 19 december 1902, overleden Brunssum 10 november 1989, dochter van Hendrik Joseph Voncken en Anna Maria Gorissen.
  c. Elisabeth Francisca Remans, geboren Wittem 9 januari 1907, overleden Wittem 7 augustus 1907.
  d. Pierre Hubert Paul Remans, geboren Wittem 26 oktober1908 overleden Würselen 8 december 1990 mijnwerker, trouwde Kerkrade 13 augustus 1930 Anna Maria Lüttgen, geboren Herzogenrath 7 augustus 1910, overleden Kerkrade 18 januari 1987, dochter van Wilhelm Lüttgen en Elisabeth Schmitz.
  e. Maria Helena Remans geboren Wittem 25 januari 1910, overleden Kerkrade 15 juli 1977, trouwde Kerkrade 8 juli 1932 Pieter Joseph Janssen, geboren Kerkrade 9 juli 1901, overleden Kerkrade 17 februari 1975, zoon van Adam Joseph Janssen en Anna Gertrud Thevis.
  f. Emile Joseph Remans, geboren Wittem 11 april 1912, overleden Wittem 8 augustus 1912.
  g. Peter Paulus Remans, geboren Wittem 7 mei 1914, overleden Wittem 17 december 1914.
 8. Paul Hubert van Weersch, geboren 5 mei 1882, volgt 6c.
 9. Joseph Van Wersch, geboren 20 maart 1885, overleden 5 april 1885, 15 dagen oud.
 10. Anna Maria Vanwersch, geboren 28 juli 1886, overleden 26 september 1886, twee maanden oud.
 11. Joseph Hubert Vanwersch, geboren 25 november 1887, overleden Wittem 27 januari 1890.
 12. Anna Catharina Vanwersch, geboren 17 april 1890, overleden Nijswiller 11 juni 1970, trouwde Wittem 16 januari 1919 Andreas Hubertus Bergmans, geboren Wijlre 20 maart 1884, overleden Nijswiller 7 juni 1964, zoon van Jan Joseph Bergmans en Anna Maria Janssen.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

W.5b. Servaas Paul van Wersch (Paulus van Weersch, Servaas Paulus Vanweersch, Servatius Paulus), zoon van 4d, geboren Eijs 16 mei 1846, overleden Vijlen 16 oktober 1926, dienstknecht, trouwde Wahlwiller 8 november 1872 Maria Catharina Schreurs (Schreuder, Schrörs), geboren Eijs 16 september 1846, overleden Eijs 7 februari 1915, dochter van Pieter Gillis Schrörs en Maria Sophia Ramakers.

1864: Hij kreeg vrijstelling van de Nationale Militie wegens broederdienst.
1872: Bij hun huwelijk schreef de ambtenaar Vanweersch. De bruidegom was dienstknecht en zijn bruid dienstmeid. Het huwelijk was gratis omdat zij onvermogend zijn en zij mitsdien regt hebben om de stukken, tot het aangaan van hun huwelijk benoodigd kosteloos en op ongezegeld papier te erlangen.
1873: Bij de geboorte van hun eerste kind schreef de ambtenaar vaders naam als Vanweersch en P Vanwersch. Vader was dagloner in Wahlwiller.
1884: Paul gaf het overlijden van zijn vader aan en ondertekende akte met P. Van Wersch. Toen was hij knecht. Bij de geboorte van dochter Maria Anna was hij dagloner in Wahlwiller. De ambtenaar schreef Vanweersch en vader ondertekende met S.P. Van Wersch.
27 december 1885: Voor notaris Wintgens verscheen Paulus van Wersch, landbouwer in Wahlwiller. Hij ontving van Jan Pieter Bindels , landbouwer in Wahlwiller een lening van ƒ 567, binnen zes jaar terug te betalen tegen 4,5% rente. Als borg stelde Paulus het huis, tuin, schuur en plaats in Wahlwiller en een tweede huis met tuin in Wahlwiller. Het eerste had Paul uit de veiling van de spullen van zijn vader, in januari 1885  gekocht en het tweede huis had hij op 1 juni 1874 via een. notaris in Gulpen gekocht. Paul tekende met P Van Wersch de akte.
1888: Sinds mei 1888 woonden zij Overeijs 63 in Eijs. Bij hen in huis woonden zeven kinderen en was dagloner.
18 juni 1888:
Voor notaris Wintgens verschenen Joseph Schreurs, landbouwer wonende in Micheroux (B), Anna Schreurs bijgestaan door haar man Mathias Bergman, landbouwer, wonende in Astenet en Paulus Van Wersch, arbeider, wonende in Wahlwiller in algehele gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Catharina Schreurs. Zij erfden van Jan Willem Wilmar, overleden in Eijs op 11 maart 1888 de volgende zaken:
1: Aan Joseph Schreurs, huis met schuur, stal, plaats, tuin, boomgaarden, bakhuis in Overeijs. Een perceel bouwland aan het Eijkes. Alles ter waarde van ƒ 904,- En een uitkering in geld van ƒ 18,91.
2: Anna Schreurs, een perceel bouwland aan het Nijwillerpad, een weiland aan het Boornveld en een bouwland aan Kromhagerweg . Alles ter waarde van ƒ 915,50, plus een geldbedrag van ƒ 7,41.
3: Paulus Van Wersch, een perceel bouwland aan Nijwillerpad, een perceel bouwland aan de Molenberg in Overeijs, aan het Eijkes, een weiland aan het Boornveld. Alles ter waarde van ƒ 949,75 plus een geldbedrag van ƒ 26,32.
Jan Willem Wilmar overleed ongehuwd. Hij was op zijn 80ste nog steeds werkzaam als schoenmaker. In maart 1855 maakte hij zijn eerste testament op waarin hij alles naliet aan zijn broer Jan Pieter Joseph Wilmar. Op 27 juli 1882 maakte hij een nieuw testament waarin hij aan zijn halfbroer Pieter Egidius Schreurs het vruchtgebruik naliet over een stuk bouwland aan het Nijswillerpad in Wittem. Mocht Jan Pieter Joseph Wilmar eerder overlijden dan liet hij de erfenis na aan de kinderen van zijn halfbroer. Ieder kreeg een derde deel. Toen Willem Wilmar zijn testament tekende, schreef hij J.W. Weillmar. Jan Egidius Schreurs was de schoonvader van Paul van Wersch.
1892: Voor notaris Wintgens verkocht Paul van Wersch, landbouwer aan zijn zwager Johan Joseph Hendrik Beckers, gehuwd met Catharina Van Wersch, landbouwer in Wahlwiller, het bakhuis met plaats en een deel van de tuin in Wahlwiller, aan één kant grenzend aan de tuin van Paul en aan de andere kant aan de Rijksweg voor ƒ 40,-
Aan Jan Pieter Bindels, landbouwer in Wahlwiller verkocht hij het huis met stalling, plaats en deel van de tuin, aan één kant grenzend aan land dat Beckers al had, deels aan de Rijksweg en aan de Dorpsstraat. Hij betaalde hiervoor aan Paul ƒ 520.

paul van wersch1896: Peter Peukens, landbouwer gehuwd met Anna Schreurs, weduwe van Mathias Bergmans, wonende in Over Eys, verkocht aan landbouwer Paulus Van Wersch, gehuwd met Anna Catharina Schreurs een boomgaard in Over Eys aan het Boomveld voor ƒ 193 die hij direct betaalde.

13 maart 1897: Paulus, arbeider wonend in Wahlwiller verkoopt aan Anna Ursula Crombach, weduwe van Christiaan Gustings, landbouwster, wonend in Keutenberg gemeente Wijlre huis en tuin Wahlwiller voor ƒ 600. Zij betaalde direct ƒ 348 en de rest moest voor oktober dat jaar betaald worden. Vanaf 15 maart werd er rente gerekend van 4%.
19 september 1897: Hij kocht van de kinderen Weckseler vier stukken bouwland in Overeys. De notaris schreef dat Servaas tuinier in Overeys was. Hij kocht grond aan de Kromhagerweg, aan de Overeysekeel en aan het Nijswillerpad. Hij betaalde hiervoor ƒ 411,44 en kon de stukken land per 1 december 1897 krijgen.
1901: Bij het overlijden van zoon Johan was vader 54 jaar, landbouwer en zij woonden in Eijs. Hij tekende met
S P Van Wersch waar de ambtenaar Vanwersch schreef.
1926/1927: Met zijn 
onvermogendheid, zoals destijds bij hun huwelijk opgemaakt, is het later goed gekomen. Zijn erfgenamen verkochten in maart 1927 publiekelijk de stukken grond die hij in Wittem had. Hij had een boomgaard in Bonveld, weilanden en bouwlanden op de Kamp, aan de Slagboom, in de Slauw, op het Kuiltje, aan het Nijwillerpad, Kromhagersweg, Molenberg en aan het Eikes. Alles bij elkaar 215 are.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Van Wersch, geboren Wahlwiller 23 augustus 1873, trouwde Micheroux (B.) 5 maart 1896 Nicolaas Jan Bemelmans geboren Oud-Valkenburg 7 mei 1864, zoon van Gerard Bemelmans en Maria Josephina Knops.
 2. Maria Anna Catharina Van Wersch, geboren Wahlwiller 16 januari 1875, overleden 28 januari 1971 (96 jaar), trouwde Wittem 5 januari 1905 Joseph Hubert Vermeeren, geboren Wittem 24 september 1873, overleden 23 januari 1941, zoon van Pieter Joseph Vermeeren en Elisabeth Dubois.
  1905: Bij hun huwelijk was zij 29 en hij 31. Hij was hoefsmid. Zij tekende de akte met M Van Wersch en haar vader tekende ook. Haar moeder was wegens hare wekelijken toestand niet bij machte zich te verklaren.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 3. Jan Joseph Van Wersch, geboren Nijswiller 11 augustus 1877, volgt 6d.
 4. Nicolaas Hubert Van Wersch, geboren Eijs 10 november 1879, volgt 6e.
 5. Jan Van Wersch, geboren Wahlwiller 6 februari 1882, overleden Eijs 6 april 1901, opperman, oud 19 jaar.
 6. Willem Joseph Van Wersch, geboren Wahlwiller 18 december 1884, volgt 6f.
 7. Alphons Michael Van Wersch, geboren Wahlwiller 1 augustus 1887, volgt 6g.
 8. (Johan Henri) Hendrik Jan Van Wersch, geboren Eijs 16 mei 1891, volgt 6h.

W.5c. Pierre Joseph Nicolas Leopold Vanwerst, zoon van 4e, geboren Moelingen / Mouland (B) 5 april 1866, trouwde Housse (B) 10 februari 1900 Josephine Huynen, geboren Trembleur (B) 19 juni 1874, dochter van Guillaume Huijnen en Maria Agnes Frijns.

1866: Pierre werd als Petrus Van Weerts op 3 april gedoopt.
1900: Bij hun huwelijk was zij landbouwerese 25 jaar en hij was landbouwer, 33 jaar. Hij tekende de huwelijksakte met Vanwerts P.J.N.L en zij met Huijnen J. De ambtenaar schreef Vanwerst.
1901: Bij de geboorte van zoon Jean is vader tuinman. Zij woonden in de Rue Veurs in Sint-Martens-Voeren.
1907: Bij de geboorte van Pierre Joseph woonde het gezin in de Rue Veurs in Sint-Martens-Voeren. Hij was tuinman en tekende de akte met
L. Vanwerst.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jean Thomas Vanwerst, geboren Sint-Martens-Voeren 10 januari 1901.
 2. Augustin Guillaume Joseph Vanwerst, geboren Sint-Martens-Voeren 18 augustus 1905, volgt 6i.
 3. Pierre Vanwerst, geboren Sint-Martens-Voeren 29 november 1907. volgt 6j.

W.5ca.  Francois Joseph Vanwerst,zoon van4f, geboren Battice 8 december 1867, trouwde Daussoulx Namen 16 januari 1892  Celine Maria Josephe Fontaine, geboren Daussoulx Namen 20 juli 1872, dochter van Alexandre Joseph Fontaine en Maria Adele Schir.

1892: Hun huwelijk: Hij tekende akte met  Francois Von Werts en zijn vader P Vonwerst.

1897: Bij de geboorte van hun tweede kind tekende vader de akte met J. Vanwerts

1904: Bij de geboorte van Jeanne was vader 37 jaar, beroep: pilote, moeder was 32 jaar en huisvrouw. Vader tekende J. Van werts.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Pierre Joseph Vanwerst,  geboren Dassoulx Namen 13 maart 1892
 2. Pierre Alexandre Joseph Vanwerst, geboren Daussoulx, Namen 10 november 1897.
  1897: Hij werd bij zijn aangifte van geboorte ingeschreven als Pierre Alexandere Joseph Vanwerts.
 3. Jeanne Florentine Ghislaine Vanwerts, geboren Daussoulx, provincie Namen 10 december 1904.

W.5d. Jean Corneille Vanwerst, zoon van 4f, geboren Battice 12 februari 1869, trouwde Petit Rechain 30 juli 1898 Marie Elisabeth Dechesnes, geboren Petit Rechain 15 december 1875, dochter van Richard Joseph Dechesnes en Marie Barbe Uson.

1898:Op hun huwelijkspublicatie van 17 juli 1898 schreef de ambtenaar Jean Corneille Vanwertz, zelfs op het uittreksel van de geboorteakte schreef hij Vanwertz. Jean was schoenmaker. Hij zou trouwen Marie Elisabeth Dechesnes die in de laarsenindustrie werkte. Opvallend is dat Jean Corneille tekende als Jean Van Werts en zijn vader met P Vanwerst.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Pierre Vanwerst, overleden 1951, trouwde Henriette (Liette) Loop, overleden 1980.
  Op het graf staat Van Wertz.
 2. Berthe Marie Elisa Vanwertz, geboren Petit Rechain 26 september 1907.

W.5e. Pierre Joseph Vanweerst, zoon van 4f, geboren Dison 14 april 1881, overleden Verviers 28 juli 1946, trouwde Dison 6 juni 1908 Marie Eugenie Leluron, geboren Chaineux 6 januari 1878, overleden Dison 16 juni 1940.
In hun trouwboekje van 1908 staat Vanweerst.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lambertine Barbe Josephine, geboren Hodimont 3 september 1914, overleden Hodimont 13 mei 1915.
 2. Albert Pierre Jacques Joseph Vanweerst, geboren Hodimont 8 oktober 1916, volgt 6k.

W.6. Victor Pierre Henri Vanwerts, zoon van 5, geboren Seraing 24 april 1870, trouwde Seraing  9 mei 1891 Marie Barbe Felicie Happart, geboren Rotheux Rimiere (bij Luik) 21 januari 1866, dochter van Jean Joseph Happart en  Barbe Desiree Davin.

1891: Bij hun huwelijk was Victor 21 en timmerman, zijn bruid was 25 en werkeloos. Een van de getuigen bij het huwelijk was zijn broer Laurent Vanwerts, 27 jaar en tekenaar, Die tekende de akte met Florent Vanwerts. De ambtenaar had hem Laurent genoemd. Hun vader tekende weer met Pierre Vanwers en Victor met Victor Vanwerts. Zijn bruid met Felicie Happart.
1891: Bij de geboorte van Jean werd vader in de geboorteakte Pierre Victor Henri Vanwerts genoemd. Hij was 21 jaar en timmerman. Zij woonden in de Rue de Tavier in Seraing. Moeder was 25 jaar. Vader tekende met Victor Vanwerts Ook zijn zwager Theophile Kinkin was getuige.
1893: Bij de geboorte van Pierre was vader nog steeds timmerman. Hij was 23 jaar en zijn vrouw 27 jaar. Vader tekende met V Vanwerts. Helaas overleed Pierre erg vroeg.
1894: Bij de geboorte zoon Pierre was de vroedvrouw de aangever omdat vader afwezig was. Vader was 24 jaar en moeder 28 jaar. Wanneer een kind als baby overleed kreeg vaak het kind erna dezelfde voornaam.

Uit dit huwelijk werden in Seraing geboren

 1. Jean Pierre Joseph Vanwerts, geboren 3 oktober 1891.
 2. Pierre Vanwerts, geboren 31 januari 1893.
 3. Pierre Laurent Joseph Vanwerts,  geboren 24 september 1894.

W.6a. Jan Hubert van Wersch (Vanwersch), zoon van 5a, geboren Nijswiller 26 augustus 1872, schoenmaker, overleden Wittem 3 mei 1939, trouwde Wittem 20 mei 1898 Maria Angelique Josephine Honds, geboren Homburg 27 mei 1870, naaister, dochter van Jean Honds en Maria Catharina Vandenberg.

1890: Volgens het Bevolkingsregister Wittem 1880-1900 woonden bij het gezin ook zijn schoonmoeder Maria Catharina Vandeberg en zijn zus Petronella Vanwersch, geboren 22 februari 1876, zijn enige zus die weduwe was. Zij woonden Wahlwiller 393. Hij was schoenmaker en kwam van Wahlwiller 405, zij uit Hombourg.
1898: Bij hun huwelijk was hij 25, schoenmaker en zij 27 en naaister. Jan zat nog in het leger toen hij ging trouwen, dus had hij toestemming nodig van zijn commandant die hij natuurlijk kreeg. Wel vreemd dat hij in 1892 ingelijfd was bij het Tweede Regiment Infanterie en in april 1898 er nog in zat, dus langer dan de normale tijd van vijf jaar.
In de akte van onvermogen uit april 1898 staat dat hij in Wittem woonde.

Bij de geboorte van dochter Maria was vader 26 jaar. Hij tekende de akte met Houbert van Wersch.
1900: Hij woonde in het huis dat zijn broer Hendrik gebouwd had. Na zijn dood woonde zijn dochter Kaat en haar man Jo Laval erin.

Uit dit huwelijk werd in Nijswiller geboren

 1. Maria Catharina, geboren 10 maart 1899, overleden Nijswiler 21 augustus 1978, trouwde Wittem 1 juni 1922 Joseph Hubertus Laval, geboren Wittem 10 december 1894, overleden Nijswiller 21 oktober 1969,  zoon van Johan Hubert Laval en Josephine Delnoij.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Hub Laval, geboren 1923, overleden Tilburg 7 oktober 1993, trouwde Marie Louise Frings.
  b: Marcel Laval, geboren Nijswiller 4 mei 1927, overleden Tilburg 30 juni 2005, trouwde Lenie Juraschek.

wersch

W.6b. Hendrik Hubert Vanweersch (Vanwersch, Van Wersch), zoon van 5a, geboren Nijswiller 10 oktober 1873, overleden Nijswiller 4 juli 1958. Hij was lid van het aartsbroederschap van de Heilige Familie.
trouwde 1: Vaals 13 april 1899 Catharina Maintz, geboren 30 oktober 1876, overleden Nijswiller 25 december 1915, 39 jaar, dochter van Martin Maintz en Anna Maria Philomena Ramakers,
trouwde 2: Meerssen 22 november 1923 Angelina Maria Magdalena (Angela) Horbach, geboren Oirsbeek 29 april 1882 (zij is 41 en hij 50 bij hun huwelijk), overleden Nijswiller 23 september 1959, dochter van Frans Peter Horbach en Geertruid Cloot / Kloth.
De weduwe Angela Horbach was eerder getrouwd geweest met de slager Josephus Alphonsus Waghemans.

Hendrik had de gave om via het gebed mensen te genezen. Van heinde en verre kwamen mensen naar Nijswiller om hem om genezing te vragen. Een kleinzoon van hem zat onder de wratten. Hendrik nam de jongen bij de hand, bad enkele gebeden en korte tijd daarna waren de wratten helemaal verdwenen. Zijn kleindochter had ook wratten: Zij ging met hem mee naar de Sinselbeek in Nijswiller, vlak bij hun huis waar zij haar hand in het water moest houden. Op het moment dat de kerkklokken luidden, moest zij de litanie van alle heiligen bidden en de wratten zouden er af vallen, hetgeen een week later gebeurde.
De naam Vanweersch voor deze familie is door een fout van de Kamer van Koophandel ontstaan. Hij schreef zich in als Vanwersch en de Kamer maakte er Vanweersch van. Bij de geboorten van de kinderen schreef de ambtenaar Van Weersch, terwijl vader consequent met van Wersch ondertekende.
1 mei 1899: Vestiging vanuit Wittem in Vaals aan de Vijlenberg 28. De ambtenaar schreef in het Bevolkingsregister
Vanwersch. Hij was metselaar. Zij vertrokken weer op 13 september 1899 naar de gemeente Wittem.
1901: Bij het overlijden van zoon Joseph tekende vader met H. V Wersch. Hij was 27 jaar en metselaar.

1907: Hij was voorzitter van de harmonie Excelsior van Nijswiller tussen 1918 en een deel van 1928 en woonde Rijksweg 54 in Nijswiller. Op nummer 54 woonde Maria Waghemans die in 1975 op dit adres overleed. Zij was de zus van de eerste man van Angelina Horbach, de tweede vrouw van Hendrik.

1908: Hij bouwde kort na zijn huwelijk zijn eigen huis in Nijswiller (Rijksweg 54). Links woonde hij zelf en rechts zijn broer Jan.

Klik op een foto voor vergroting en uitleg.

Wanneer je de bouwtekening links met de tegenwoordige staat van het huis rechts vergelijkt, zie je dat er links een stuk is aangebouwd. Dat was in 1937, onder andere werden balken uit de gesloopte cementfabriek gebruikt. Omdat Heinrich van Wersch metselaar was, en daardoor aannemer, had hij een timmerman die in de aanbouw de kozijnen, deuren en ander timmerwerk maakte. Tegenwoordig woont een kleinzoon in het huis van opa. Hij vertelde dat deze werkplaats ut wirrekes wordt genoemd.

vanweersch-horbach
1948: 25 jaar getrouwd

1915: Op de foto hierboven zie je Nederlandse militairen voor het huis van Vanweersch staan. Nijswiller ligt 1,5 km van de Duitse grens en 11 km van de Belgische grens, dus die grens moest bewaakt worden.
1915: De Limburger Koerier van 20 september 1915 schreef:
Goede vangst. NIJSWILLER-WITTEM. Alhier gestationneerde patrouilleerende militairen hebben eene goede vangst gedaan. Zaterdag werd door hen beslag gelegd op niet minder dan 5 karrevrachten maïs (10000 KG.) die onder valsch paspoort vervoerd werden. De hoofdman van dezen smokkelhandel “en gros”, een Belgisch uitgewekene moet al lang in ernstig verdenking gestaan hebben.
1918 t/m 1931: H. van Wersch was lange tijd voorzitter van de harmonie Excelsior van Nijswiller. In november 1931 trad hij af. De leden zeiden dat zij hem ongaarne zien vertrekken omdat hij steeds met onvermoeibare werkkracht de belangen der harmonie behartigde. De krant schreef dat het voor de vereeniging werkelijk een groot verlies is, aangezien dhr. van Wersch veel voor zijn vereeniging gedaan heeft.
nijswiller1920: Hij plaatst een advertentie voor de verkoop van beide huizen (afbeelding links).

1923: Notaris Piereij uit Wittem verkoopt op verzoek van de erfgenamen van Jos Hub van Wersch (zijn vader) te diens sterfhuis in Nijswiller op 5 maart 1923

Alle Huismeubelen als ronde en vierkante tafels, stoelen, banken, keukenstoelen, schilderijen, regulateur, keukengerei, commode, ledikanten, kasten enz. Nieuwe centrifuge, draaivat en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Onmiddellijk daarna, ten koffiehuize Damoiseaux te Nijswiller. Gemeente Wittem Sectie B (Nijswiller)

1. 2 Huizen met tuin en koestal, langs den Rijksweg naast Habets no. 3584, groot 4 a, 40 c.a of 20 kl roeden.

2. Weiland in Gasthuisveld, naast Habets en Horbach, nos. 3094 en 1462, groot 18 a. 20 ca, of 83 kl. roeden.

3. Bouwland aan Wittenrein, naast Brouwers.no. 1009, groot 13 a, 40 c. a. of 61 kl. roeden.

1925: Wahlwiller-Wittem
Het Zomerfeest te Wahlwiller gehouden door de harmonie „Excelsior” uit Nijswiller is in alle opzichten goedgeslaagd, en gold in hoofdzaak als steun voor de feestgevende harmonie terecht werd dan ook door den voorzitter dhr. H. van Wersch in een korte maar geestige toespraak opgemerkt dat een muziekgezelschap niet alleen bestaat om feestelijkheden op te luisteren, maar ook bij alle kerkelijke feestelijkheden tegenwoordig te zijn, waarom hij dan ook meende, dat de parochianen de muziekgezelschappen die zoo’n doel nastreven, tot steunpilaren mogen zijn in financieele lasten, die zulke gezelschappen te dragen hadden. Binnenkort zal een beroep worden gedaan op de milddadigheid der inwoners.
bron: Limburger Koerier 12 augustus 1925.

1929:  In de Limburger Koerier  van 17 mei 1929 stond vermeld dat er een onthulling was geweest van het Heilig Hart beeld dat voor de kerk in Nijswiller staat. De sokkel waarin het beeld staat werd door Hendrik Vanweersch gebouwd. Hij was tevens een van de initiatiefnemers:
’s Middags om 3 uur was ’n plechtig lof. Daarna werd in ’n stoet door ’t dorp getrokken. Voorop ’n tiental ruiters met versierde paarden en de schutterij dan volgde de harmonie, de jongens en meisjes-congregatie, de zangvereeniging en de werkliedenbond van Eis terwijl de Eerw. Heer Pastoor vergezeld van Heeren Geestelijken en de Edelachtbare Heer Burgemeester met eenige raadsleden den stoet sloten. Na aankomst bij het monument had de onthulling plaats Eerst verrichtte de Eerw. Heer Pastoor de inzegeningen wijdde hij de heele bevolking aan het H. Hart toe waarna hij een hartelijk woord tot de aanwezigen richtte. Na ’t zingen van eenige liederen door het zangkoor hield de Eerw. Pater Jacobs een lange pittige toespraak waarin hij de aanwezigen vooral aanspoorde om trouw te blijven aan hun Koning en hun dierbaar katholiek geloof Daarna sprak de Eerw. Heer kapelaan van Eis nog een hartig woord terwijl dhr. H. van Wersch een der initiatiefnemers tot oprichting van het monument de plechtigheid sloot nadat hij allen die ’t hunne er toe bijgedragen hadden bedankt had en hen had aangetoond dat zooals bij de oprichting van ’t H. Hart monument gebleken is veel te bereiken is door trouwe samenwerking. Hiermede was de plechtigheid, die dank zij de vele moeiten die alle inwoners van Nyswiller zich gegeven hadden, goed geslaagd was, ten einde en heeft Nijswiller op grootsche wijze Christus als hun Koning uitgeroepen.

1931: Hij nam ontslag als voorzitter van Excelsior hetgeen voor de vereeniging werkelijk een groot verlies is, aangezien dhr. Van Wersch veel voor zijn vereeniging heeft gedaan schreef de Limburger Koerier.

1931: Blijkbaar waren de twee huizen in 1923 niet verkocht. In ieder geval werden ze in 1931 nogmaals of weer verkocht: 

Notaris Piereij uit Wittem heeft het voornemen tot verkoop op 2 maart 1931 in café Boon in Nijswiller van twee huizen toebehorende aan de familie Van Wersch met tuin en koestal, kelder en schop, gelegen te Nijswiller aan de Rijksweg naast Kleijnen, gemeente Wittem sectie B 3584, groot 4 aren 40 centiare of 20 kleine roeden.

1933: Hij schonk de gemeente Nijswiller een stukje grond aan de Groenenweg.

1937: De firma Vanweersch uit Nyswiller sloopte de 45 meter hoge schoorsteen van de vroegere Vylener cementfabriek. Door middel van uitbranden: aan de voet worden stenen vervangen door hout dat in brand wordt gestoken. De schoorsteen gaat dan hellen en valt om.
Bij het Kadaster staat bij Rijksweg 54, Nijswiller dat het huis in 1937 gebouwd is. Deels klopt dat. Het huis is van 1908, maar de linkeraanbouw, die uit de stenen van de cementfabriek gebouwd werd, is van 1937.

1938: Verbouwing der kerk. — Met de verbouwing der kerk alhier zal dezer dagen ’n begin gemaakt worden, ’t Werk is inmiddels gegund aan dhr. van Wersch, aannemer te Nyswiller. De parochianen zullen ’t zeker ten zeerste toejuichen, dat met de verbouwing begonnen wordt, daar deze uitbreiding in ’n dringende behoefte voorziet.(Limburger Koerier 24 augustus 1938)
1941: Hij tekende zijn paspoort met  H Van Weersch.

26 april 1947: Gazet van Limburg: Notaris Goorissen te Wittem verkoopt o.a. op 8 mei 1947 openbaar Te 2½ uur ten huize dhr v. Weersch, Nyswiller, Rijksweg 431, tegen contante betaling: ledikant, kachel, regulateur bakmolt, schilderijen; voorts ijzeren vensterramen en hetgeen verder wordt aangeboden.
1958: Op zijn bidprentje staat Vanweersch en dat hij ook lid was van de Misbond, een organisatie die de missie in Afrika ondersteunde. In zijn overlijdensadvertentie stond echter Van Weersch.

Uit het eerste huwelijk werden in Nijswiller geboren

 1. Lisa Vanweersch, geboren 8 maart 1900, overleden Nijswiller 17 april 1905.
 2. Joseph Vanweersch, geboren 11 juli 1901, overleden Nijswiller 6 september 1901.
 3. Johan Vanweersch, geboren Wittem 21 september 1903, volgt 7.
 4. Hubert Vanweersch (Van Weersch), geboren 1 februari 1906, volgt 7a.
 5. Joseph (Sjef) Vanweersch, geboren 13 augustus 1907, volgt 7b.
 6. Wiel (Willem) Vanweersch, geboren Nijswiller 12 februari 1910, volgt 7c.
 7. Paulus Van Weersch, geboren circa 1913, overleden Wittem 15 december 1916, 3 jaar oud.

  Uit dit tweede huwelijk werd geboren

 8. fiena vanweerschJosephina (Fien) Vanweersch, geboren Nijswiller 23 oktober 1924, overleden Gulpen 23 oktober 2019, trouwde Mechelen 20 april 1945 Nikolaas Joseph Bosch, overleden Wijlre 15 november 1993, zoon van Peter Casper Bosch en Maria Catharina Janssen.
  Nico Bosch was eerst kantoorbediende en groeide door van calculator naar mede-directeur van een schildersbedrijf in Spekholzerheide.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Angele Bosch trouwde Jo Heuts.
  b. Mariette Bosch trouwde Will Habets.
  c. Henny Bosch trouwde Jo Scheepers.
  d. Herbert Bosch trouwde Mieny Simons.
  f. Marie Louise Bosch.
  g. Jocelyne Bosch trouwde Matth Didden.
  h. Will Bosch trouwde Yvonne Schmitt.
  i. Stephanie Bosch trouwde Loek Pluymaekers.
  j. Annette Bosch trouwde Jo Hoen
  k. Thei Bosch trouwde Truus Vanderschuren.
  Thei Bosch was samen met zijn zoon lid van de Harmonie Exelsior, waarvan zijn opa Van Wersch ook lid was geweest. Hij woont in hetzelfde huis dat zijn opa Van Wersch in 1908 gebouwd had.

W.6c. Paul Hubert van Weersch / Vanweersch, zoon van 5d, geboren Wittem 5 mei 1882, overleden na een mijnongeluk Kerkrade 27 november 1921, 39 jaar oud, mijnwerker, trouwde Vaals 14 mei 1908 Agnes Elisabeth Lenz (Lentz), geboren Aken, overleden Bocholtz 16 oktober 1926, 43 jaar oud, dochter van Paul Joseph Lenz en Maria Agnes Pelzer.

1901: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden bij de Nationale Militie. Hij was dagloner en 1,586 groot. Hij was vanwege broederdienst vrijgesteld van dienst.

1908: Bij hun huwelijk was hij 26 jaar en metselaar. Zij was 25 jaar en fabrieksarbeidster. Paul tekende de akte met P H van Wersch.
1909: Bij de geboorte van dochter Maria schreef de ambtenaar Vanweersch, maar vader tekende met Paulus Van Weersch. Hij was 27 jaar en metselaar. Het gezin woonde in Nijswiller. 
1911: Bij de geboorte van dochter Elisabeth schreef de ambtenaar in de geboorteakte Vanweersch terwijl vader met Paul van Wersch tekende. Hij was toen metselaar en 28 jaar oud.
1914: Bij het overlijden zoon Hendrik, die slechts acht dagen oud werd, schreef de ambtenaar in de overlijdensakte de achternaam als Van Weersch. Vader was 32 en metselaar op de Domaniale Mijn. Hij ondertekende de akte met P H van Weersch. Zij vestigden zich vanuit Wittem in Mamelis nummer 301 of 30. Hij was metselaar.
1921:
Paul van Wersch overleed in 1921 na een mijnongeluk. Hij was 39 jaar.

1921-1926: Overlijden van hem en haar. De kinderen hieronder waren nu zonder ouders. Op het bidprentje van Celestina staat dat de kinderen opgenomen werden in het grote gezin Kohl.

paul van wersch
paul van wersch
paul van wersch

Mijnmonument Kerkrade: In Kerkrade, op het voormalige terrein van de mijn Wilhelmina, staat een kapelletje. Dat was, toen de mijnen nog open waren, het lijkenhuisje voor verongelukte mijnwerkers. Tegenwoordig is het een monument voor die verongelukte mijnwerkers. Naast de kapel staan twee grote stenen met daarin de meer dan 1100 namen van deze verongelukten waaronder Paul van Wersch. In 1921 waren er vier doden te betreuren.

De ouders stierven jong, 39 en 43 jaar oud.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Agnes Maria Vanweersch, geboren Wittem 17 mei 1909,pierre Vanhommerig overleden Bocholtz 7 maart 1932 (22 jaar), trouwde Bocholtz 27 augustus 1931 Petrus Hubertus Vanhommerig. geboren Bocholtz 31 augustuus 1903, overleden Heerlen 27 mei 1981, begraven in Bocholtz, zoon van Bernard Vanhommerig en Maria Anna Swelsen.
  1931: Bij hun trouwen schreef de ambtenaar Vanweersch in de akte terwijl Agnes de akte met Agnes van Wersch tekende. De bruidegom was 27 en metselaar. Zij was 22 en had geen beroep. Beiden woonden in Bocholtz. Agnes overleed echter, 22 jaar oud, kort na haar huwelijk. Pierre Vanhommerig trouwde later met Anna Maria Collaert.
 2. Elisabeth Vanweersch / Elisa van Wersch, lid der congregatie van Onze Lieve Vrouw, geboren Nijswiller 19 februari 1911, ongehuwd overleden Bocholtz 3 december 1929, 18 jaar oud.
 3. Johannes Hubertus van Weersch / Vanweersch , geboren Wittem 22 september 1912, volgt 7d.
 4. Hendrik Vanweersch, geboren Vaals 1 november 1914, overleden Vaals 8 november 1914, acht dagen oud.
  Vader ondertekende de akte met P H van Weersch (geen puntjes).
 5. Celestina Vanweersch / Tiny Vanweersch, geboren Bocholtz 4 februari 1917, overleden Bocholtz 18 december 2002, trouwde 1944 Simon Bindels, geboren Wittem 3 mei 1910, overleden Heerlen 15 oktober 2000.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 6. paula vanweerschPaula Vanweersch, geboren Bocholtz 10 mei 1922, overleden Venlo 14 februari 2002, trouwde Hubert Joseph Vanhommerig, geboren Bocholtz 12 maart 1923, overleden Venlo 9 maart 2004, zoon van Wilhelmus Hubertus Vanhommerig en Elisabeth Lindenlauf.
  Hubert was tot 1989 douanebeambte. Hij ontving de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.
  1921: Aangezien hij in 1921 overleden was, heeft hij zijn dochter
  Paula nooit gekend die in 1922 geboren werd. Haar moeder overleed toen zij drie was.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Wim Vanhommerig trouwde Nell van Hoogstraten.
  b. Ruth Vanhommerig trouwde Frans Damen.
  c. Huub Vanhommerig trouwde Annelies Beurskens.
  d. Marita Vanhommerig trouwde Ger Verstegen.

W.6d. Jan Joseph van Wersch, / Vanweersch, Van Wersch, zoon van 5b, geboren Nijswiller 11 augustus 1877, overleden Eijs 7 maart 1966, lid van de Sint Annacongregatie, landbouwer, trouwde Eijs 25 september 1902 Maria Hubertina (Mieke) Bindels, geboren Eijs 3 oktober 1877, overleden Overeijs 16 augustus 1961, dochter van Jacob Bindels en Elisabeth Herberichs.

1898: Hij was van 27 december 1898 tot 28 februari 1899 handlanger ondergronds op de Domaniale Mijn in Kerkrade. Een handlanger was een hulpje. Meestal jonge jongens die onderaan de ladder van het mijnbedrijf begonnen. De OVS (Ondergrondse Vak School) had je toen nog niet. Blijkbaar beviel die baan hem niet. Hij was 21 toen hij begon en na twee maanden had hij er genoeg van.

1902: Hij trouwde toen hij 25 was. Zijn beroep was metselaar. Zijn bruid was 24 en dienstmeid in Wittem.
Joep was een van de oprichters van de harmonie Sint Agatha in Eijs.
De ambtenaren schreven zijn achternaam soms als Van Wersch, Vanwersch of van Wersch. Hij tekende de aktes bijna altijd met Jos Van Wersch.
1910: Joep bouwde zijn huis samen met zijn broers in Eijs.
1957: Het Limburgs Dagblad van 10 oktober 1957: Miek Bindels is anders nog flink genoeg, een eerste klas kookster, die nu al 55 jaar Mieke van Wersch heet, omdat ze een dikke halve eeuw geleden verliefd raakte op die jongen van van Wersch en er mee trouwde. Jozef van Wersch woont nu in Over Eijs en u kunt zijn huis gaan bekijken van boven tot onder. Dat heeft hij zelf gebouwd met stallen en schuur en alles wat er bij hoort.
Ik trof Marie Odekerken bij haar vriendin Mieke in Over Eijs. Ze waren nog aan het na-vlaajen, want de dag te voren had Mieke haar tachtigste verjaardag gevierd en vier dagen eerder had Marie dat gedaan.
Toen zijn die twee aan het vertellen gegaan. Oude tijden herleefden en het prachtige land daarbuiten lag nog in al zijn eenvoud en schoonheid en was nog niet ontdekt door duizenden toeristen.
Ze waren vriendinnen al op de schoolbanken, toen ze in Simpelveld op school gingen. Dat was een hele trip voor de kleine meisjes, maar ach, het verkeer was toen nog niet, zoals nu en dan…. ze waren gewend flinke afstanden te lopen, want autobussen moesten toen nog uitgevonden worden.
Samen zijn ze door Pastoor Kleinen zaliger „gecommunioond” toen ze twaalf jaar oud waren.
Mieke werd kookster en nog wel een hele goeie. Ze heeft het in al die jaren niet verleerd, want de vlaaien en cake voor de verjaardag heeft ze zelf gebakken en u mocht ze proeven. (..) Ook Mieke heeft een hoop te vertellen, want menige bruiloft heeft ze versierd en doen slagen met haar prachtige vlaaien en biefstukken en wat verder op zo’n bruiloft ter tafel wordt gebracht.
8/1961: MIEKE VAN WERSCH OVERLEDEN
In de leeftijd van 83 jaar overleed woensdag te Overeys mevr. M. H. van Wersch-Bindels. De overledene beter bekend als Mieke van Wersch verzorgde jarenlang op bruiloften e.d. de feestdis. Haar kookkunst was niet alleen in Eys bekend doch uit de verre omgeving wist men haar te vinden, indien men aan de gasten een goed verzorgd eten wilde aanbieden. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 19 augustus na een rouwdienst inde parochiekerk van St.-Agatha die om 9.30 uur wordt gehouden.
Bron: De nieuwe Limburger 18 augustus 1961

Uit dit huwelijk werden in Eijs geboren

 1. Servaas Leopold Vanwersch, geboren 15 januari 1903, volgt 7e.
 2. Peter Joseph Vanwersch, geboren 20 augustus 1905, overleden Eijs 26 augustus 1905.
 3. Hubert Joseph van Wersch, geboren 21 oktober 1906, volgt 7f.
 4. Jan Joseph Vanwersch, geboren 6 mei 1908, volgt 7g.
 5. Peter Hubert Vanwersch, geboren 18 februari 1910, overleden Eijs 10 juli 1910.
 6. Maria Magdalena Agatha (Marieche) Vanwersch, geboren Wittem 19 augustus 1911, overleden Eijs 22 januari 1981, trouwde Eijs 1 februari 1939 Gerard Jos (Zef) Delahaye,uit Simpelveld, geboren Hoensbroek 1 oktober 1906, overleden Heerlen 12 december 1989, ) zoon van Jan Frans Delahaije en Maria Josephina Vroomen.zef delahaye
  Zij hadden een slagerij in Simpelveld.  Nadat zij de zaak aan hun zoon Frans hadden overgedaan, ging het echtpaar in h
  et ouderlijk huis van Marieche in Eijs wonen. Dit huis was door haar vader gebouwd. Hun zoon Frans had tegen zijn zin in de slagerij overgenomen. Na zijn scheiding heeft hij deze verkocht en is het een bloemenzaak geworden.
  1949/1950: Electrische Rund- Kalfs- en Varkensslagerij, Markt 2, Simpelveld.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Johannes Franciscus (Frans) Delahaije, geboren Simpelveld 5 mei 1940, overleden Simpelveld 23 april 2010, trouwde Miep van Voorden.
 7. Maria Gertrud (Trautje) Van Wersch, geboren 5 december 1912, overleden ziekenhuis Heerlen 13 januari 1938 na een brand in het kasteel Wijlre waar zij dienstmeisje was. Zij was lid van de heilige Maria Congregatie en werd 25 jaar.
 8. Jan Hendrik Vanwersch, geboren 14 mei 1915, volgt 7h.
 9. Jan Jacob (Jacques) Van Wersch, geboren 17 juli 1917, volgt 7i.

de tijd maasbode 25 juni 1962W.6e. Nicolaas Hubert (Houbèr) Van Wersch, zoon van 5b, geboren Wahlwiller 10 november 1879, overleden Eijs 23 juni 1962, appelstroopstoker, trouwde Eijs 6 juni 1914 Elisabeth de Bie, geboren Gulpen 26 mei 1887, overleden Eijs 26 juni 1951, dochter van Herman Joseph de Bie en Maria Catharina Gerraerts.

1890-1897: Hij woonde bij zijn ouders in Overeijs 63 en vertrok april 1895 naar Laurensberg waar hij in september 1897 terug van kwam.
1923: In mei 1923 werd hij benoemd tot
Lid van den Raad in Wittem, woonde in Overeijs. De aktes tekende hij met N. Hubert Van Wersch. Op dat moment was zijn neef Wilhelm Johan Joseph van Wersch uit Mechelen ook lid van de Raad van Wittem.
1927: In 1927 stelde Houbèr zich niet meer verkiesbaar. 
1938: Houbèr was bestuurslid van de werkende leden van de harmonie.
1962: Hij overleed na een auto ongeluk. Hij stak de straat over naar zijn overburen om te vragen hoe laat de bussen die zondagmorgen naar de kermis gingen. Hij bleef echter hangen en rond 11 uur ’s avonds wilde hij opstappen. De buurvrouw vroeg nog of hij door de voordeur wilde, maar hij nam de poort. Hij wilde de  straat oversteken en werd aangereden door een 19-jarige man uit Vaals die te hard reed. Zijn dood werd door een politieagent aangegeven. Bij de aangifte lag ook een bijlage waarin de Officier van Justitie verklaarde geen bezwaar te hebben dat de aangewezen arts K. Vijgen hem liet begraven.

Hub van Wersch was in 1900 een van de oprichters van de harmonie St. Agatha van Eijs, net zoals Joep, hierboven genoemd. Hub was ook een van de oprichters van de Boerenleenbank. In 1955 was hij voorzitter van het instrumentenfonds van de harmonie.

Uit dit huwelijk werden in Eijs geboren

 1. Maria Catharina Van Wersch, geboren 12 maart 1915, overleden Eijs 29 juli 1968, trouwde 23 mei 1951 Jozef van Houten, geboren 7 april 1904, overleden 1 mei 1973.
 2. Elisabeth Maria (Lily) Van Wersch, geboren 6 oktober 1916, overleden Eijs 25 december 1989, trouwde Mechelen 12 juni 1941 Hubert Gulpen, geboren Eijs 12 oktober 1916, overleden Heerlen 16 februari 1987, zoon van Joseph Jacobus Hubertus Gulpen en Anna Gertrudis Lenders.
  1945-1955: Hubert Gulpen had café Sport in Eijs.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
  a. Wim Gulpen, overleden 17 februari 2018, 75 jaar.
  b. Koos Gulpen trouwde Gerda Opheij, geboren Venlo 12 april 1949, overleden Heerlen 23 mei 2014.
  c. Rije Gulpen, overleden 6 juni 2018.

adv blad wester eems 22 nov 1941W.6f. Willem Joseph van Wersch, zoon van 5b, geboren Wahlwiller 18 december 1884, overleden ziekenhuis Heerlen na operatie 9 juli 1959, soms dagloner, soms huisschilder, trouwde Wittem 18 februari 1909 Elisabeth Juenneman (Junemann, Jünemann, Jünneman, Juneman), geboren Voerendaal 23 oktober 1887, overleden Voerendaal 23 december 1929, dochter van Mathijs Josef Juneman en Philomena Catharina Herbergs uit Voerendaal.

1909: Bij hun huwelijk was hij huisschilder en 24 jaar. Hij tekende de akte met W van Wersch. Zij was dienstmeid in Aken en was 21 jaar. Zij kon schrijven en tekende de akte met Elisa Jünemann.
1909: Bij de geboorte van Paulus tekende vader de akte met Willem Van Wersch. Hij was 24 jaar en huisschilder. Zij woonden in Eijs.
1911: Bij de geboorte van Pauline tekende vader op dezelfde manier. Hij was 26 jaar en huisschilder.
1920: Hij bouwde samen met zijn broers zijn huis in Eijs.
1941: Uit bovenstaande advertentie uit 1941 kan herleid worden dat Willem in 1916 op de mijn begon te werken. Hij was dus 32 jaar.

van wersch juneman

Foto: 1: Els, 2: Zef, 3: Vic, 4: Net, 5: Bertha, 6: vader, 7: Paul, 8: moeder, 9: Mai, 10: Fien, 11: Tieni, 12: Gien, 13: Albert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria (May), geboren Aken 13 mei 1908, overleden Aken 9 augustus 1932.
 2. Paul Servaas van Wersch, geboren Eijs 6 november 1909, volgt 7j.
 3. Pauline Catharina (Netta) van Wersch, geboren Eijs 5 juli 1911, overleden Schinnen 4 oktober 2002,  trouwde 12 november 1936 Hubert Peter Jongen, geboren Voerendaal 16 maart 1942, overleden Schinnen 29 april 1999.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Paula Jongen.
  b. Mieke Jongen.
 4. Joseph Jan van Wersch, geboren Eijs 2 januari 1913, volgt 7k.
 5. Regina Hubertina (Tientje) van Wersch, geboren Eijs 19 januari 1915, ongehuwd, overleden Ottersum 28 september 1974.
 6. Hubert Albert van Wersch, geboren Eijs 30 maart 1917, overleden Heel 19 juli 1963.
 7. Victor Hubert van Wersch, geboren Eijs 26 maart 1919, volgt 7l.
 8. Regina Elisabeth (Gien) Van Wersch, geboren Eijs 18 oktober 1920, overleden Eijs 24 juni 2006, trouwde Mechelen 20 december 1942 Pieter Jozef Hubert Heuts, geboren Simpelveld 8 januari 1919, overleden Heerlen 28 februari 1996, zoon van Peter Joseph Heuts en Anna Maria Smeets.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Emile Heuts geboren 1944, overleden Eijs 3 april 1959.
  1944: Haar overlijden. Zij was bijna 16 jaar en overleed bij een tractor ongeluk.
  b. Jo Heuts trouwde Angele Bosch.
  c. Els Heuts.
  d. Henk Heuts trouwde Leni Kerris.
  e. Lilian Heuts trouwde Joost Kohl.
 9. Elisabeth Philomena (Els) van Wersch, geboren Eijs 23 januari 1922, overleden Elsoo 23 december 2013  trouwde 7 september 1950 Joseph Hubert Maria Lemmens, geboren Wijlre 11 februari 1921, overleden Geleen 29 mei 1994, zoon van Joannes Hubertus Lemmens en en Maria Elisa Margaretha Brouwers
  1963: Els gaf samen met drie andere dames leiding aan het R.K. Meisjesgilde. Zij was dat jaar ook aanwezig namens de gemeente Wittem op de Europese jongerendag.
  1964: Els werd benoemd tot lid van het districtsbestuur. Medio 1964 werd zij benoemd tot penningmeesteres van de jeugdraad. Tevens werd zij hoofdleidster van het Meisjesgilde.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 10. bertha-van-werschBertha Hubertina Van Wersch, geboren Eijs 28 mei 1923, overleden Eijs 14 maart 2012, was samen Joannes Hubertus (Sjeng) Coenen, geboren Simpelveld 10 januari 1915, overleden Valkenburg 5 september 1944, zoon van Nicolaas Jozef Coenen en Maria Hubertina Houben.
  Uit het samenzijn werd één kind geboren.
  1943-1944: Sjeng Coenen was een verzetsstrijder in en rond Valkenburg. Hij was in de oorlog (plaatsvervangend in 1943 en in 1944 districtshoofd) van de LO-Gulpen (Landelijke Onderduikers Gulpen). Hij werd verraden en gefusilleerd. Zijn dochter heeft haar vader nooit gezien, omdat Bertha toen in verwachting was.
 11. Josephina Paulina (Fien) van Wersch, geboren Eijs 5 november 1924, overleden 19 mei 2005, trouwde Mechelen 7 februari 1948 Gerard Jozef Augustus (Guus) Eurlings, geboren Voerendaal 13 maart 1923, overleden 7 januari 1993, zoon van Hendrik Joseph Eurlings en Catharina Huberta Driessen.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 12. Philomena Catharina (Mien) van Wersch, geboren Eijs 3 augustus 1926, overleden Geleen 5 februari 2009, trouwde Mechelen 1 maart 1949 Petrus Joseph (Jeu) Haagen, geboren Bocholtz 12 mei 1927, overleden Maastricht 20 december 2007.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.6g. Alphons Michael van Wersch, zoon van 5b, geboren Wahlwiller 1 augustus 1887, overleden Gulpen 24 februari 1971, landbouwer, trouwde Eijs 23 november 1911 Hubertine Gertrude Jaegers (Jägers, Jeegers), geboren Eijs 6 juli 1882, overleden Eijs 13 maart 1960, dochter van Frans Jeegers en Anna Maria Grosgean.

1911: Bij hun huwelijk schreef de ambtenaar Vanwersch op de huwelijksakte, zelf ondertekende Alphons met Alf Van Wersch. Hij was 24 jaar, landbouwer en zijn bruid was 29 jaar. Zij ondertekende de huwelijksakte met Hubertina Jaegers. Op de huwelijksakte staat de opmerking dat de achternaam van haar moeder Grosgean identiek is aan Grosjean. 
1912: Bij de geboorte van Maria schreef de ambtenaar Vanwersch, terwijl vader met Alf. Van Wersch tekende. Hij was 25 jaar en landbouwer. Zij woonden in Mechelen.
1920: Hij bouwde samen met zijn broers zijn huis in Eijs.
1936: Fons was landbouwer in Wittem.
1961: In het archief van de parochie Agatha Eijs ligt een brief waarin Alfons voor 25 jaar een jaardienst betaalt voor de overleden familie Van Wersch-Jaegers. Hij betaalde hiervoor ƒ 448,-
1968: In het blad De Mijnen van 26 juli 1968 staat dat hij zijn 81ste verjaardag viert als gepensioneerde op de Wilhelmina I, gepensioneerd sinds 29 mei 1932.

Uit dit huwelijk werden in Eijs geboren

 1. Maria Elisabeth Gertrud (Trautje) Vanwersch, geboren 19 oktober 1912, overleden Heerlen 8 mei 1997, trouwde Mechelen 13 februari 1941 Frans Willem Jozef  Langen, geboren Nuth 25 maart 1905, overleden Heerlen 23 februari 1990.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Langen trouwde Frans N.N.
  b. Giel Langen trouwde Tinie N.N.
 2. Michael Joseph Vanwersch, geboren Wittem 13 december 1913, volgt 7m.
 3. Johan Hubert van Wersch, geboren Wittem april 1915, overleden Mechelen 29 juni 1916, 14 maanden oud.
 4. Hubert Vanwersch, geboren 20 december 1917, overleden Eijs 21 augustus 2011, trouwde Maria Mannens, geboren 18 april 1928, overleden 16 maart 2016.
 5. Sofie C. Vanwersch, geboren 18 maart 1919, overleden Ziekenhuis Heerlen 20 januari 2008, trouwde Mechelen 10 juli 1941 Wilhelmus (Wiel) Smeets, geboren Bocholtz 30 november 1918, overleden Kerkrade 25 april 1994.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Alfons Smeets.
  b. Rob Smeets.
  c. Pascal Smeets.
  d. Gertie Smeets.
  e. Angelique Smeets.
  d. Anita Smeets.
 6. Hubertina Vanwersch, geboren 22 oktober 1916, overleden Eijs 27 april 1936, 19 jaar.
  Zij was dienstbode in Heerlen.
 7. Peter Hubert (Pierre) Vanwersch, geboren 6 januari 1921, volgt 7n.
 8. Johan Vanwersch, geboren 15 november 1924, volgt 7o.
 9. Clara Ida Vanwersch, geboren 11 januari 1923, overleden 28 november 1943, ongehuwd.
 10. Frans Joseph Vanwersch, geboren 28 november 1926, volgt 7p.

W.6h. Hendrik Jan van Wersch, (Johannes Henricus / Henri / Harie), zoon van 5b, geboren Eijs 16 mei 1891, metselaar, overleden Eijs 3 maart 1973, trouwde Bocholtz 15 juli 1915 Anna Maria Catharina Winkens, geboren Bocholtz 5 oktober 1892, overleden Eijs 24 april 1958, dochter van Hubert Winkens en Ida Van Hommerig.

1909: Zoals gebruikelijk moest hij zich in het jaar dat hij 19 werd, inschrijven bij de Nationale Militie. Die noteerde dat hij  mijnwerker was en 1.71 meter groot.
1919: Harie bouwde samen met zijn broers zijn huis in Eijs.
1927: Hij trad af als raadslid van de gemeente Wittem.
1954: Harie is voorzitter van het instrumentenfonds van St. Agatha Eijs. De krant schreef dat het een actief instrumentenfonds was. In een jaar tijd werden twee instrumenten aan de harmonie overgedragen. Onlangs zelfs nog een klarinet. Leo, de zoon van Harie speelde ook in de harmonie.
2/1955: Namens het instrumentenfonds bood Harte de harmonie een tuba aan. De harmonie bestond 55 jaar.
7/1955: Hij zat 25 jaar bij St. Agatha en kreeg een zilveren herinneringsmedaille.. Harie bood de harmonie weer een klarinet aan.
1959: In het archief van de Parochie St. Agatha Eijs –in het Rijksarchief Rijckheyt in Maastricht- is een document dat er op 4 augustus 1959 een jaardienst wordt aangevraagd, 50 jaar lang per april 1960 voor de zielenrust van Maria Hubertina Winkens. Het bedrag van f 400 wordt via de Boerenleenbank in Eijs belegd  in de bouw van de Lagere School in Eijs.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leopold van Wersch, geboren Bocholtz 2 april 1916, volgt 7q.
 2. Hubert van Wersch, geboren Eijs 30 juni 1917, volgt 7r.
 3. Hendrik Joseph van Wersch (Hein) geboren Eijs 13 september 1919, volgt 7s.
 4. Anna Barbara van Wersch, geboren Wittem 1 juli 1921, overleden Heerlen 15 januari 1979, trouwde Mechelen 25 april 1945 Jan Jozef Vanderheijden, geboren Bocholtz 23 oktober 1919, begraven Heerlen 26 december 2000, zoon van Peter Joseph van der Heijden en Anna Catharina Crombach.
  Hij was vanaf zijn negende 72 jaar lid van de Koninklijke Erkende Fanfare Sint Cecilia Bocholtz. Ook was hij verschillende jaren raadslid in de gemeente Bocholtz. Vanaf 1959 was hij dirigent eerst bij de fanfare Sint Antonius van de Sittardweg en later in 1973 bij de Koninklijke Fanfare Sint Joseph te Heerlerheide.
  Uit dit huwelijk werden  enkele kinderen geboren.
 5. Maria Josephina (Fieny) van Wersch, geboren Wittem 16 juni 1923, overleden Bocholtz 24 maart 2011, was getrouwd met L.M. Willems.
  Haar man werd niet in haar overlijdensadvertentie genoemd. Ook zij werd, net als haar broer, in deze advertentie Van Wersch genoemd: Van met een hoofdletter.
 6. Willem Jozef van Wersch, geboren Wittem 14 februari 1925, volgt 7t.

W.6i. Augustin Guillaume Joseph Vanwerst, zoon van 5c, opvallend was dat de ambtenaar Sexe Feminin schreef in plaats van Sexe masculin geboren Sint-Martens-Voeren 18 augustus 1905, trouwde Maria Baudoin.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. christiane van werschChristiane Vanwerst (Titche), geboren Thimister 23 mei 1938, overleden Hermalle sous Argenteau 26 november 2020, 82 jaar, trouwde Henri Vannoorenberghe overleden La Minerie 15 december 2023.
  Hij was veeboer.
 2. Florent Vanwerst, volgt 7u.
 3. Josephine (Josée) Vanwerst / Van Werst trouwde François Charbon, geboren Aubel 5 februari 1939, overleden Battice 27 augustus 2020,
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Isabelle Charbon trouwde Yves Thiry.
  b. Benoit Charbon trouwde Christelle Derkenne.
  c. Christelle Charbon trouwde Jean Michel Lebon.
 4. Léonce Vanwerst, geboren Thimister Clermont 17 november 1946, overleden la Minerie 13 augustus 2017, trouwde Jean Jennis, zoon van Nicolas Jennes en Elise Cremer.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Nathalie Jennes trouwde Claude Smets.
  b. Jean-François Jennes trouwde Aurore Mostert.
  c. Pascal Jennes trouwde Christel Levaux.
 5. Léopold Vanwerst, volgt 7v.

W.6j. Pierre Joseph Vanwerst, zoon van 5c, geboren Sint-Martensvoeren 28 november 1907, overleden 1985, trouwde Marie Hubertine (roepnaam Mineke) Beuken, geboren 1906, overleden 1974.

27 maart 1937: In de krantstond krant een advertentie waarin hij een meisje zoekt dat kan melken. Als afzenden: Pierre Vanwersch-Bucken, uit Veurs, Fouron-St-Martin.
In 1968 verkocht hij een huis met stallen, tuin en weide (13 are) in Moelingen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ida Van Werst (roepnaam Iteke), geboren Luik 4 december 1936, overleden Gellik 29 mei 2009, trouwde Ernest Straat, geboren Wittem 31 december 1929, overleden Zutendaal 21 oktober 2019. zoon van Gillis Joseph Straat en Maria Elisabeth Pleijers.
  Uit dit huwelijk werden geboren:
  a: Yvonne Straat trouwde Germain Buttiens
  b. Ghislain Straat trouwde Veerle Vos
  c. Irene Straat trouwde Jos Schiffeleers.

W.6k.  Albert-Pierre Vanweerst, zoon van 5e, geboren Hodimont 8 oktober 1916, overleden Dison 12 april 1984, trouwde Madeleine Nameche, geboren Malonne 25 januari 1922, overleden Verviers 13 januari 2014.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Pierre Joseph Jean Eugène Vanweerst, volgt 7w.
 2. Armand Vanweerst, volgt 7x.
 3. Madeleine Vanweerst trouwde José Marotte.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Geoffrey Marotte.
  b. Morgan Marotte.
  c. Thiebaut Marotte.
  d. Maurine Marotte.

W.7. Johan Vanweersch, zoon van 6b, geboren Wittem 21 september 1903, overleden Heerlen 17 juli 1976, aannemer bij zijn huwelijk, trouwde Vaals 29 augustus 1929 Maria Anna Louise (Louise) Weinberg, geboren Vaals 20 december 1907, overleden Vaals 9 mei 1995, dochter van Jan Jozef Weinberg en Angelina Schiffer.

1929: Johan ondertekende de trouwakte met J. Vanwersch en zijn vader ondertekende met H. Van Wersch.
1931: In dit jaar was hij aannemer en het gezin woonde in de, Seffenterstraat 20, Vaals,
1933-1935: Samen met zijn broer Wiel was hij was nog steeds
aannemer in de Seffenterstraat 20, Vaals.

jo vanwersch
Jo Vanwersch

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Angelina Gerarda Vanweersch trouwde Wilhelmus Hubertus Vluggen, geboren Vaals 26 september 1916, overleden Heerlen 1 april 1975. Hij werd 58.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. John Vluggen trouwde Liselotte N.N.
  b. Marion Vluggen.
  c. Willy Vluggen
 2. Maria Magdalena Angelina Vanweersch.
 3. Eliza Theresia Vanweersch.
 4. Joseph Gerard Vanweersch, geboren Vaals 22 november 1935, onverwacht overleden Vaals 1 augustus 2015.

W.7a. Hubert Vanweersch (Van Weersch), zoon 6b, geboren 1 februari 1906, overleden Heerlen 15 september 1959, mijnwerker, trouwde Bocholtz 20 juli 1933 Maria Catharina Beckers, geboren Bocholtz 27 maart 1908, overleden Heerlen 14 december 1992, dochter van Casparus Beckers en Maria Catharina Frings.

 

Klik op een foto voor vergroting.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Groeneweg (nu nummer 92, rechterfoto) in Bocholtz. De grond van dit huis was van haar ouders. Hij werd op 5 januari 1948 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot aan zijn overlijden op 15 september 1959. Hier was hij Sjuttelbaas= ploegbaas en kreeg van de mijn Wilhelmina sinds 1950 vanwege stoflongen een inkomen uit de invaliditeitskas.
1951: Hub bouwde met zijn broer Wiel eind 1951, begin 1952 zijn huis aan de Groeneweg 15 Bocholtz (foto bouwtekening) De architect was J.Schröders. Het pand was geschikt voor negen personen. Boven in het pand staat 1952 (foto).
1959: Op zijn bidprentje staat onder meer: Als slachtoffer van zijn werkzaamheden heeft hij vele jaren in lijden en ademnood geleefd. (…) Alleen de overgang naar een beter leven hiernamaals kon aan dit alles een einde maken.

Hubert heeft zich letterlijk doodgewerkt. Draaide nog extra diensten voor extra geld voor zijn grote gezin en reed dan ’s nachts op zijn fiets om te werken. Heeft zijn 18 kleinkinderen nooit meegemaakt. Feitelijk  waren het er 14: Eentje was geadopteerd en 3 zijn er van een dochter die al 3 kinderen had.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina (Ria) Vanweersch geboren Bocholtz 9 september 1934, overleden Bocholtz 19 oktober 2020, trouwde 1: Bocholtz 2 september 1959 Adolf Daemen, geboren Vaals 12 januari 1934, overleden Heerlen 17 november 1995, boekhouder, trouwde 2: 27 november 2011 Leo Palmen, geboren Bocholtz 27 november 1946, overleden Bocholtz 6 augustus 2019, schilder.
  Uit dit eerste huwelijk werden geboren
  a. Karin Daemen trouwde Bert Gehlen, zoon van Victor Gehlen en Els Hunen.
  b. John Daemen trouwde Lilian Janssen, dochter van Joep Janssen en Gerda Janssen.
  c. Patty Daemen trouwde Peter Peels, zoon van John Peels en Petra van de Leur.
 2. Casparus Vanweersch, geboren Bocholtz 16 december 1935, overleden Bocholtz 4 september 1936, acht maanden oud.
 3. Johan (Jan) Vanweersch, volgt  8.
 4. Joseph (Joep) Vanweersch, volgt 8a.
 5. Maria José Vanweersch, geboren Bocholtz 5 januari 1940, overleden Bocholtz 6 september 1943.
 6. Josephina (Fieny) Vanweersch trouwde Simpelveld Ger Klinkers.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Linda Klinkers.50-jaar-huwelijk-Klinkers-V
 7. Marie-Louise Vanweersch, geboren Bocholtz 5 november 1942, overleden Bocholtz 8 december 2001, trouwde Bocholtz 26 juni 1965 Jan Schijen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  Uit dit huwelijk werden geboren:
  a. Anita Schijen trouwde NN Dubois.
  b. Hilda Schijen.
  c. Miriam Schijen.
 8. Helena (Marleen) Vanweersch trouwde Martien van Ermingen
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Ilja Josef van Ermingen.
 9. Marie-José Vanweersch trouwde Bocholtz Jo Franken, zoon van Adolf Franken en Mia Rhoen.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Lino Franken.
 10. Willem Hubert (Hub) Vanweersch, volgt 8b.
familie vanweersch

Foto uit 2013: Zittend: Willem Hubert Vanweersch; van links naar rechts, staand eerste rij: Johan en Joseph, tweede rij: Marie Jose en Josephina, derde rij: Helena en Maria Catharina.

W.7b. Joseph (Sjef) Vanweersch, zoon van 6b, geboren 13 augustus 1907, overleden Heerlen 15 maart 1977, metselaar, trouwde 1: Vaals 10 augustus 1933 Maria Magdalena (Leentje) Mullenders, geboren Vaals 19 januari 1909, overleden Vaals 14 augustus 1946, dochter van Bernard Mullenders en Elisabeth Savelsberg.
trouwde 2: Kelmis 4 oktober 1947 Barbe Antoinette Savelsberg, geboren Kelmis (La Calamine) 8 juli 1924, overleden Brunssum 30 maart 2003, dochter van Nicolas Joseph Savelsberg en Anna Maria Hubertine Bourlet.

1947: Barbe Antoinette Savelsberg, de tweede vrouw van Joseph, was een nichtje van zijn eerste vrouw Leentje.
1961: In 1961 richtte hij een verzoek aan de gemeente Wittem om een stuk grond te kopen waar op hij een huis wilde bouwen. Enkele maanden later kreeg hij de toestemming en ging bouwen.
1964: Hij kwam erachter dat de gemeente verkeerd gemeten had en vroeg teruggave van het teveel betaalde geld. Hetgeen geschiedde.

Hij ondertekende zijn brief met Jos van Weersch, dus los van elkaar en in 1964 ondertekende hij met Jos Vanweersch.
1977: In de overlijdensakte van haar man staat dat zij Maria Magdalena Mulders heette, een fout van de ambtenaar.
Opvallend in de trouwakte is dat zowel Joseph als zijn vader en zijn broer met Van Wersch ondertekenden, waar de ambtenaar Vanweersch schreef.

Uit het tweede huwelijk werden geboren

 1. Hein (Harry) Vanweersch.
 2. Angela Vanweersch trouwde John van der Poel, zoon van Antonius Jozef Theodorus (Toon) van der Poel en Maria Helena Theresia (Ria) L’Ortye.
  Uit een eerder huwelijk werd  geboren
  a. Joyce Johanna Barbara Jozefina (Joyce) Triepels.
1979
1979

W.7c. Wiel (Willem) Vanweersch, zoon van 6b, geboren Nijswiller 12 februari 1910, overleden Heerlen 9 april 1984, trouwde Wittem 18 januari 1940 Maria Hubertine (Tine) Hustings, geboren Mechelen 20 oktober 1917, overleden Kerkrade 31 oktober 1987, dochter van Jozef Hubertus Hustinx en Maria Elisabeth Keulen.

Wiel had samen met zijn broer Johan en Joseph een aannemersbedrijf. Op een gegeven moment ging ieder voor zichzelf verder. Wiel ging samenwerken met Johan.

1940: Hun huwelijk. Hij trouwde met Tiny Hustings, de zus van May Hustings, zie Kerkraadse Tak 10j.

1950: In 1950 stond hij in het telefoonboek van Epen als bouwkundig aannemer maar er werd geen adres genoemd. Achter zijn naam W. van Wersch stond alleen Nieuwbouw, Klooster Wahlwiller. Hij had telefoonnummer K 4451 – 247. Ook in de overlijdensadvertentie van zijn schoonvader zei hij van Wersch te heten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jo Vanweersch, geboren Wittem 23 januari 1940, volgt 8c.
 2. Maria C. (Mariette) Vanweersch, overleden, trouwde Mechelen 1949 Joseph L.H. (Joep) Vanhouttem, ook wel Frigo Jupke Vanhouttem, overleden Vaals 23 mei 2021. Hij werd 82 jaar. 
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Monique Vanhouttem trouwde Albert Kummeler.
 3. Elly Vanweersch, geboren Partij 6 augustus 1942, overleden Roermond 30 mei 2016, trouwde Karel Vienerius, geboren Genk (B) 2 april 1939, overleden Heerlen 27 april 2015.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Henk Vienerius trouwde Ingrid Ballas.
  b: Jolanda Vienerius trouwde Peter Muitjens.
 4. Hub Vanweersch, volgt 8d.
 5. Marion Vanweersch trouwde Arno Lataster, zoon van Arnold Lataster en Maria Bock.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Tineke Lataster.
  b. Johan Lataster.
 6. Helma Vanweersch trouwde Jos de Bijl.
 7. Levenloos geboren 4 november 1956.
 8. Nicolaas Josephina Wilhelmus Maria (Wim) Vanweersch, volgt 8e.
Hub Vanweersch
Limburgs Dagblad juli 1969

W.7d. Johannes Hubertus van Weersch / Vanweersch, zoon van 6c, geboren Wittem 22 september 1912, overleden Bocholtz 1 september 1998, trouwde 25 november 1953 Maria Hubertina Dormans, geboren Heerlen 8 augustus 1917, overleden Kerkrade 22 juli 1990, dochter van Jan Joseph Dormans en Maria Joanna Catharina Heijnen.

1955: Als zilveren jubilaris ontving hij in maart 1955 bij zijn 25-jarig jubileum bij de Eral fabriek een prachtig blijvend geschenk en een couvert met inhoud.
1969: Hij vierde zijn 40-jarig dienstjubileum bij de Simpelveldse Drankhandel J. Erens, een limonade gazeuse fabriek waarvan Dhr. Erens en later zijn zoon Frans Erens directeur waren. Per advertentie dankte hij de vele blijken van belangstelling bij zijn 40 jarig dienstjubileum bij de fa. L. Erens Drankhandel Simpelveld, ook namens vrouw en kinderen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ingrid Maria Jeanne (Ine) Vanweersch trouwde Simpelveld  Hendricus (Harry) Hodiamont, zoon van Johannes Jacques Hodiamont en Maria Odekerken.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Julia Hodiamont.
 2. Marcel Vanweersch, volgt 8f

ouders jefW.7e. Servaas Leopold van Wersch, zoon van 6d, geboren Eijs 15 januari 1903, overleden Geleen 25 januari 1992, mijnwerker, verzekeringsagent,
trouwde 1: Leiden 5 november 1930 Maria Catharina Höttges, geboren circa 1901, dochter van Josef Höttges en Emma Schmidt. Dit huwelijk werd op 12 december 1931 in Batavia ontbonden.
trouwde 2: 6 juni 1938 Elisabeth Geertruida (Lieske) van Workum, geboren Ubach over Worms 14 april 1910, overleden Sweikhuizen 1 juli 1988, dochter van Hendrik Gijsbertus van Workum en Hendrika Wilhelmina Greven.

Servaas was de laatste jaren vertegenwoordiger van de Centrale Arbeiders Verzekeringsbank in Waubach.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1. Johan Jozef  Maria (Jef) van Wersch, volgt 8g.

Jeu van WerschW.7f. Hubert Joseph van Wersch, zoon van 6d, geboren Eijs 21 oktober 1906, overleden 9 september 1948, trouwde Maria Erkens, geboren Simpelveld 2 maart 1911, overleden Heerlen 10 april 1987.

1932: Hij was koning bij de schutterij St. Sebastianus in Eijs.
Elke koning is verplicht een zilveren plaat te laten maken, waarop zijn of haar naam staat en het jaar waarin hij of zij koning is. De plaat wordt door de koning aan de schutterij geschonken. Als hij of zij drie jaar achter elkaar de vogel afgeschoten heeft mag hij of zij zich keizer noemen. De koning is te herkennen aan het zilveren kroontje op zijn kepie. Ook draagt hij/zij een deel van de zilveren platen met zich mee als de schutterij rondtrekt.
Bron: www.sintsebastianuseys.nl

lim-dgblad-5-febr-1951
1951

1951: Dankbetuiging
Voor de zeer gewaardeerde blijken van belangstelling ondervonden bij mijn 25-jarige dienstjubileum op de Stm. Wilhelmina betuig ik, mede namens mijn echtgenote, mijn oprechte dank aan superieuren H.H. Geestelijken, familie, Zangver. St. Joseph Gracht, Spaarclub “de Hoop” en de vervoer-afd der Stm. Wilhelmina en aan allen die hebben medegewerkt deze dag tot een onvergetelijke te maken
Familie H. van Wersch-Erkens
Spek’heide, Febr. 1951
Industriestraat 22A.

1966: Via de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond dient hij in 1966 een verzoek in voor herstelwerkzaamheden aan zijn huis in Heerlen. Dit was nodig wegens schade veroorzaakt door de Willem Sophia mijn. In de loop der jaren wordt het huis diverse malen hersteld. 
1971: Uiteindelijk wordt er één bedrag uitbetaald.

koning Hub van Wersch
Foto van het schuttersgilde Sint Sebastianus Eijs. Zij staan voor de winkel van Colleije in Overeijs. Foto: Collectie Schutterij Sint-Sebastianus Eijs
koning hub van wersch
1932
hub van wersch
Hubert van Wersch Koning der Schutterij St. Sebastianus, Eijs foto: collectie Limburgs Schutterij Museum Steyl | Luc Wolters

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Hubertina Jozefina (Fieny) van Wersch, geboren Kerkrade 27 augustus 1937, overleden Kerkrade / Doenrade 12 oktober 1994, 57 jaar, trouwde 22 augustus 1959 Piet Bartholomé, zoon van Sjeng Bartholomé en Anna Steijns.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Monique Bartholomé.
  b. Jolanda Bartholomé.
 2. Jan van Wersch, geboren Kerkrade. 17 mei 1940, overleden in 2016.
  In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Locht 42, Heerlen, bij zijn ouders. Hij was 24 toen hij zich aanmeldde op de Domaniale mijn in Kerkrade en werd in 1970 geroyeerd omdat hij niet meer zijn verenigingscontributie betaalde. De mijnen gingen toch dicht.
 3. Maria Catharina van Wersch trouwde Peter Antoon Gerard Crasborn, zoon van Peter Antoon Crasborn en Maria Hubertina Antoinette (Netty) Moberts.
  Zij hadden een dierenpension in Tilburg dat in 2003 door verhuizing sloot.

W.7g. Jan Jozef van Wersch, zoon van 6d, geboren Eijs 6 mei 1908, overleden Bocholtz 19 maart 1960, trouwde Bocholtz 1 augustus 1935 Maria Jeanne (Anne) Schiffelers, geboren Bocholtz 28 september 1909, overleden Kerkrade 21 februari 1989, dochter van Hendrik Schiffelers en Petronella Brouwers.

1935: Bij hun huwelijk woonde Jan in Wittem, zijn bruid in Bocholtz. Jan is 27 jaar en mijnwerker. Maria is 25 en strijkster. De akte werd door hem en zijn vader ondertekend. Een van de twee tekende J J Van Wersch de ander tekende met J J Van Wesch, waarbij hij de r vergat te schrijven. Ook zijn moeder tekende de akte met M Bindels.Maria Schiffelers kon niet schrijven, haar vader wel.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Vlengendalerweg 57, Bocholtz. Op 12 mei 1952 (44 jaar oud) meldde hij zich aan bij de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij werkte op de Staatsmijn Wilhelmina als Locmotief Machinist Ondergronds en overleed in 1960. (51 jaar oud).

Uit dit huwelijk werden in Bocholtz geboren

 1. jan bemer
  Jan Bemer
  Maria Petronella (Elly) van Wersch trouwde Jan Willem Gerard Bemer, geboren Maastricht 4 juni 1935, overleden Tongeren 2 april 2022, zoon van Petrus Hubertus Bemer en Maria Wilhelmina Cuypers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anja Bemer
  b. Monique Bemer
 2. Maria Hubertina (Mietsie) van Wersch, geboren 23 december 1938, overleden Maastricht 11 juli 2014, trouwde Theo de la Haye.
  1962: Mietsie werkte destijds in de kruidenierswinkel van Rem Hausoul in de Tentstraat 4 in Vaals. Zij staat rechts op de rechterfoto hieronder. Links staat Kitty Tummers en middenin Tiny Hausoul.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Maurice de la Haye trouwde Peggy Biesmans.
 3. Hubert Maria Agnes van Wersch, volgt 8h. 
jan jozef van wersch
Het echtpaar Jan Jozef van Wersch en Maria Johanna Schiffelers met hun twee dochters: Elly (de oudste) en Miets. Foto ca 1942.
elly bemer van wersch
Elly Bemer-van Wersch
mietsie de la haye
Mietsie van Wersch

W.7h. Jan Hendrik (Harrie) Vanwersch. zoon van 6d, geboren Eijs 14 mei 1915, overleden Eijs 13 september 1985, mijnwerker /schilder/kunstschilder, trouwde Eijs 10 september 1949 Maria Hubertina Kokkelmans, geboren Eijs 8 september 1920, overleden 7 maart 1977, dochter van Johan Jozef Kokkelmans en Maria Clara Schröder.

Bruidsfoto van Hendrik (Harrie) van Wersch en Maria Hubertina (Maike) Kokkelmans. Gemaakt bij het verlaten van de Sint Agathakerk in Eijs bij hun huwelijk op 10 september 1949. Op de foto staan, uiteraard het bruidspaar Harrie en Maike van Wersch-Kokkelmans, maar helaas  staat de bruid wat op de achtergrond. De bruidsjongen is de zesjarige Jan Kokkelmans, familie van de bruid, en de ouders van de bruidegom, Joep en Mieke van Wersch-Bindels.

Uit dit huwelijk werd in Eijs geboren

 1. Clara (Claartje Vanwersch) trouwde Constant Hubert Marie Brouns, zoon van  Felix Brouns en Mia Paulssen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jimmy Felix Marie Joseph Philbert Brouns.
  b. Daisy Maria Helena Hendrika Felicine Brouns.
  c. Danny Felix Maria Gerard Angelo Brouns.
harry van wersch
familie van wersch eijs
1969
1969

W.7i. Jan Jacob (Jacques) Vanwersch (Op zijn bidprentje staat van Wersch), zoon van 6d, geboren Eijs 17 juli 1917, overleden Eersel 2 april 1996, 78 jaar, mijnwerker, koster/organist, trouwde Eijs 23 augustus 1950 Maria Catharina Josepha (Netty) Spork (Sporck).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joseph Jacob (Jos) van Wersch, volgt 8i.
 2. Leon van Wersch, volgt 8j.
 3. Gabriël van Wersch, klassiek pianist.
  De pianist Gabriël van Wersch studeerde aan de Maastrichts Conservatorium bij Joop Grubben waar hij in 1981 zijn akte Docerend Musicus behaalde en in 1983 zijn studies afrondde met de akte Uitvoerend Musicus. Naast zijn privé – lespraktijk in Oirschot is hij actief als begeleider van solisten, gezelschappen, audities en examens. Het repertoire dat hem het meest dierbaar is bestaat uit werken daterend uit eind 19e – begin 20e eeuw. Een bijzondere plaats nemen daarbij de werken en het leven van Sergei Rachmaninoff in.
 4. Margaretha (Mieke) van Wersch trouwde Martin Dekkers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Evie Dekkers.
  b. Joris Dekkers.

W.7j. Paul Servaas van Wersch, zoon van 6f, geboren 6 november 1909, overleden Heerlen 3 april 1985, trouwde 28 augustus 1943 Sybilla (Bijla) Kerstgens, geboren 15 juni 1920, overleden Heerlen 1 augustus 2013, dochter van Egidius Joseph Kerstgens en Gertrud Keulen.
1928: Hij behaalde zijn eindexamen handtekenen.
1935: Hij slaagde in Den Haag voor de akte schilderen. Hij is 26 jaar.
1938: Paul werkte bovengronds op de mijnen. In zijn vrije tijd was hij een productief kunstschilder.

Uit dit huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Wilhelmus Johannes (Wim) van Wersch, geboren 24 maart 1946, overleden Heerlen 26 december 1999, trouwde Marion Vroemen, dochter van Peter Kasper Vroemen en Maria Francisca Heuts.
 2. Egidius Jozef (Ed) van Wersch, geboren 17 juli 1949, overleden Heerlen 24 augustus 2005.

zeg van Wersch koos pils

W.7k. (Joseph Jan (Zef) Van Wersch, zoon van 6f, geboren 2 januari 1913, overleden Heerlen ziekenhuis 23 november 1995, trouwde 1: Eijs 29 april 1937 Anna Catharina Meessen, geboren Eijs 18 januari 1915, overleden 10 maart 1965,
trouwde 2. Ubachsberg 9 september 1971 Koos Pijls, geboren Vierlingsbeek 5 mei 1914, overleden Heerlen 1 augustus 1999, dochter van Lambertus Petrus Johannes Pijls en Maria Catherina Claassen.

Koos Pijls was weduwe uit haar eerste huwelijk met Joseph Meessen Zij kregen twee kinderen Maria Catharina Meessen en Ger Meessen. Ger trouwde Els van Wersch uit de Simpelvelde tak. Els is dus geen familie van Zef. Toevallig dezelfde achternaam. 
Zef was eerder getrouwd met Anna Meessen. Zij was de zus van Joseph Meessen, de eerste echtgenoot van Koos Pijls. Beiden waren kinderen uit het huwelijk van Gerardus Meessen en Maria Catharina Strijthagen. Koos was hierdoor de schoonzus van Zef. Vandaar dat ze elkaar hebben leren kennen.

Foto rechts: Zef van Wersch met zijn vrouw Koos Pijls in 1971.

Uit het eerste huwelijk werd in Voerendaal geboren

 1. Jozef Willem van Wersch, (Jo van Wersch), geboren Ubachsberg 15 juni 1937, volgt 8k.

W.7l. Victor Hubert van Wersch, zoon van 6f, geboren 26 maart 1919, overleden Geleen 4 oktober 1983, trouwde Bocholtz  2 mei 1951 Josepha (Teet) Hamers, geboren Bocholtz 25 juni 1928, overleden Geleen 20 januari 2007, dochter van Pierre Hamers en Anna Maria Houben.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ruud van Wersch, volgt 8l.
 2. Petrus Paul (Paul) van Wersch, volgt 8m.
 3. Johannes (Jan) van Wersch geboren Heerlen 30 januari 1958, overleden Heerlen 20 december 1971, 13 jaar oud.

weblim-dg-10-05-1967W.7m. Michael Joseph Vanwersch, zoon van 6g, geboren Wittem 13 december 1913, overleden Heerlen 18 januari 1998, mijnwerker, trouwde 10 augustus 1946 Maria Antoinette Souren, geboren Heerlen 25 juni 1922, overleden Heerlen 8 februari 2012, 89 jaar.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Op de Kamp 4, Eijs. Hij werd op 15 december 1952 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot zijn vroegpensioen op 15 april 1970. Zijn werknummer was Fnr 117846. Hij was 39 toen hij lid werd van de Bond en 56 toen hij met vroegpensioen ging en dus de Bond moest verlaten.

1967: Vader en dochter bewusteloos in beerput
EYS. 10 mei — De 50-jarige heer Van Wersch, Op de Kamp te Overeys en zijn 19 jarige dochter zijn maandagmiddag, toen zij na het leeghalen van een beerput hierin afdaalden om deze verder te reinigen, door gebrek aam zuurstof en de aanwezige schadelijke gassen bewusteloos geraakt. De heer L. Souren uit Eijserheide, die toevallig in de buurt was, slaagde er met behulp van toegeschoten buren in vader en dochter naar boven te brengen. Zij werden in allerijl naar het Heerlense ziekenhuis overgebracht, waar de dochter in de nacht van maandag op dinsdag en de vader in de loop van dinsdag bij bewustzijn is gekomen. ‘De beide patiënten, die geen ander letsel opliepen, zullen nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten verblijven.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josephine (Marita) Vanwersch trouwde Pierre van der Leeuw.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Josephine Maria (Jos) Vanwersch trouwde W.F. (Wiel) Olischlager, zoon van Hubertus Jacobus Olischlager en Hubertina Lumeij.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Antoinette Maria Vanwersch trouwde Hub Vliex.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Alfonsa Maria Josephine (Alice) Vanwersch trouwde Jan Hendriks.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Paula Andrea Maria Josephina Vanwersch trouwde Rene Grooten, zoon van Leo Grooten en Nelly Wiertz.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.7n. Peter Hubert (Pierre) Vanwersch, zoon van 6g, geboren 6 januari 1921, Peter Hubert Vanwerschoverleden 12 januari 2020, trouwde Gulpen 29 september 1951 Maria Lenaerts, geboren 7 mei 1931, overleden 22 november 1996.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Piet Vanwersch, volgt 8n.
 2. Jozef (Sjef ) Vanwersch, volgt 8o.
 3. Ria Vanwersch trouwde Jos Delahaye.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

W.7o. Johan Vanwersch, zoon van 6g, geboren 15 november 1924, overleden Bocholtz 30 maart 2003, trouwde Coba Geerarts, geboren 15 juli 1926, overleden 4 december 2009.

In zijn mijnwerkersleven woonde hij in de Haembeuckerstraat 3 in Simpelveld, werd in mei 1954 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond  en was 29 jaar oud. In juli 1970 ging hij op de Oranje Nassau werken met het mijnwerkersnummer ON 1725. De mijn zou tegen zijn verwachting in, weldra sluiten, zoals alle mijnen. Bij de Bond stond hij ingeschreven als J.H. van Wersch, geboren in Simpelveld.
Johan werd seingever op de Oranje Nassau III. Dat was iemand die beneden bij de lift stond en er op lette dat iedereen veilig in de lift stond. Hij gaf het seintje aan de machinist boven, die dan de lift ophaalde. Johan begon als pijler maar heeft ook springstoffen aangebracht. Waarschijnlijk is hij de mijn ingegaan om te ontsnappen aan de Duitse Arbeidseinsatz. Mensen die in de mijnen werkten hoefden niet naar Duitsland. Hij was een van de laatsten die op de ON III werkte. Na de sluiting van de mijnen, werden de kopse kanten van de gangen volgestort met puin en de gangen met water. Hierdoor kwam later de grond omhoog waardoor weer mijnschade aan de huizen ontstond. Johan is overleden aan longkanker maar dat kwam niet door stoflongen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. John Vanwersch, volgt 8p.
 2. Jos Vanwersch trouwde Maria Ubaghs.
  Hij heeft een adviesbureau Vanwersch bouwconstructies.
 3. Chris Vanwersch trouwde Yvonne Smeets, volgt 8pa.

W.7p. Frans Joseph Vanwersch, zoon van 6g, geboren Wittem 28 november 1926, overleden Ziekenhuis Maastricht 11 juli 1994, 67 jaar, trouwde Sibbe-IJzeren 19 mei 1951 Catharina Maria (Jeanette) Bessems, geboren Oud-Valkenburg 4 april 1921, overleden Valkenburg 9 juli 2009, dochter van Johannes Bessems en Maria Jacobs.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Kapelstraat 14, Sibbe IJzeren (= Oud-Valkenburg), Hij werd op 1 december 1954, 28 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Maar na een tijd wilde hij geen lid meer zijn. Er staat bij zijn lidmaatschap: Franciscaneroord Houthem 133048. F.J. Vanwersch, staatsmijn Wilhelmina en Loc. Machinist. werd in juni 1953 overgeplaatst van Afd V naar Ea (Emma).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Alfonsus Hiacintus (Jeannie) Vanwersch trouwde Ernest Lebouille, zoon van Zef Lebouille en Tiny Becker.
  Hij nam de slagerij aan de Gozewijnstraat 15 in Valkenburg over van zijn ouders. Het werd een slagerij annex poeliersbedrijf.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Andreas Johannes Gertrude Hiacintus (Ad) Vanwersch, volgt 8q. 
Leopold van Wersch
Leopold van Wersch en Maria Jeukens bij de harmonie St Agatha Eijs.

W.7q. Leopold van Wersch, zoon van 6h, geboren Bocholtz 2 april 1916, overleden Eijs 7 juni 1987, mijnwerker, trouwde 25 januari 1940 Maria Elisabeth Jeukens, geboren Barchon (B.) 1 december 1913, overleden Eijs 10 mei 1974, dochter van Joseph Hubert Jeukens en Marie Zerpert.

1938: Hij was mijnwerker en werd in maart 1938 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Toen hij in 1971 55 werd, kon hij al met pensioen gaan. Hij woonde destijds Mr. Dr. Froweinweg 7, Eijs. Zijn penningnummer  was PK89854.
Alle kinderen kregen de naam Gerard in hun doopnaam.
1954: Hij werd tot voorzitter van de NKMB in Eijs gekozen, ook in 1963 herkozen.
1955: Hij was onder directeur (=dirigent) van de harmonie St. Agatha in Eys. Hij vierde in juli 1955 zijn zilveren jubileum. (Zijn vader was bestuurslid voor de werkende leden in 1938).
Leo was klarinettist.

1957: Herkozen in het bestuur van Sint Agatha, Eijs.
1961: Hij vierde zijn 25-jarig jubileum op de Oranje Nassau mijn. Hij was lid van het Comité Priesteropleidingen Eyser Studenten, Lid van de KVP in Eijs.

1987: Op zijn bidprentje staat onder andere dat hij jarenlang het voorzitterschap van de NKMB afdeling Eijs bekleedde, actief was als klarinettist in het korps van de Oranje Nassau mijnen en de harmonie Sint Agatha in Eijs. Zijn zoon Sjef was ook klarinettist bij Sint Agatha. In 2008 werd zijn kleinzoon Peter (zoon van nummer 3) voorzitter van Harmonie Sint Agatha. Zijn oom Hub was een van de oprichters van deze harmonie geweest.

Uit dit huwelijk werden in Eijs geboren

 1. Joseph Maria Gerard van Wersch, volgt 8r.
 2. Elisabeth Hendrica Gerarda van Wersch trouwde Eijs Mathieu Laurens Joseph Eggen.
  4/2020: Lid in de orde van Oranje Nassau vanwege het 40 jaar EHBO les leven aan groep 7 en 8 van verschillende basisscholen. Een EHBO-jeugdgroep opgezet vanaf 13 jaar, In 1983 was zij oprichtster van het Jeugd Rode Kruis. Al 24 jaar zit zij in het bestuur van de EHBO Gulpen-Wittem. Vrijwilliger bij handarbeidlessen in Eijs. 38 jaar geleden initiatiefneemster Volksdansgroep Simpelveld, Eijs, Welten, Heerlen. Sinds 2018 collectant voor de Hartstichting.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Anton Hubert Gerard van Wersch, volgt 8s.
 4. Josephina Juliana Gerarda van Wersch trouwde Jan Hubert Jos Sevarts.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Hubert Christiaan Gerard van Wersch, volgt  8t.
 6. Paulus Joseph Gerard (Paul) van Wersch, geboren Heerlen 16 november 1957, overleden 15 december 2019, trouwde Mariola Elzbieta Luczak.

W.7r. Hubert van Wersch, zoon van 6h, geboren Eijs 30 juni 1917, mijnwerker, overleden 19 april 1998, 80 jaar, trouwde 6 april 1944, christien-breuerChristine Breuer (rechts op de foto), geboren Eijs 14 maart 1918, overleden Vaals 24 september 2000.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij bij in de Wittemerweg 15, Eijs en was mijnwerker op de Staatsmijn Emma en lid (sinds dec 1944, 27 jaar oud) van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Zijn mijnwerkers penningnummer was Ea 61033 (Emma 61033).. 
1947: Hubert en zijn vrouw Christine woonden in 1947 in de gemeente Wittem in wijk B, nummer 95.
1950: In 1950 verhuisden zij naar wijk B, nummer 128. 
1953: In 1953 kreeg deze wijk de naam Overeijs.
1955: Tussen 1955 en 1957 woonden zij in de gemeente Wittem te Eijs, wijk F nummer 9, om in 1961 uiteindelijk het huidige adres in de gemeente Wittem te Eijs te krijgen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johan Hendrik Albert (Harry) van Wersch, volgt 8u.
 2. Maria Josephina Philomena (Maria) van Wersch trouwde Jo Heunen, geboren 1945, overleden Gulpen 8 maart 2020.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Servaas Paulus (Paul) van Wersch, geboren Wittem 18 mei 1950, overleden Wijlre 15 januari 1995, trouwde Mariet Bessems, dochter van Jacques Bessems en Maike Brauers.
 4. Hubertina Hendrika Christina (Bep) van Wersch trouwde Frans Bindels.
 5. Anna Hubertina Maria (Annie) van Wersch trouwde Piet Meertens.
 6. Maria Elisabeth Agatha Adolf (Marlies) van Wersch trouwde Coen Janssens.
 7. Hubert Hendrik Maria Joseph (Hub) van Wersch, volgt 8v.

W.7s. Hendrik Joseph (Hein) Van Wersch, zoon van 6l, geboren Eijs 13 september 1919, mijnwerker, overleden 26 januari 2006, trouwde Bocholtz 22 april 1950 Joanna Josepha Voncken, geboren Bocholtz 24 juni 1920, overleden Bocholtz 21 november 2011.

1950: In november 1950 en maart 1951 won hij de dagprijs bij het schietconcours van de schutterij Sint Sebastianus in Eijs. In 1951 werd hij ook de winnaar van het schietconcours onder de deelnemende café’s in Eijs. 
2006: Volgens de overlijdensadvertentie van Hein werd Van met een hoofdletter geschreven. Ook in de overlijdensadvertentie van zijn vrouw Johanna werd dat gedaan.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Henk Van Wersch, volgt 8w.
 2. Marlie Van Wersch trouwde Hub Kockelkoren.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

W.7t. Willem Joseph van Wersch, zoon van 6h, trouwde Eijs Maria Sybilla Blezer, geboren Eijs 30 augustus 1929, overleden Gulpen 8 september 2013, 84 jaar. Zij overleed in het Dr. Ackerhuis na jarenlange liefdevolle verzorging, dochter van Johan Blezer en Anna Wirtz.

1941: De broer van zijn vader werkte op de Wilhelmina, dus Willem deed dat als 17-jarige ook. Vaak werd de mijn gekozen die het dichtst bij hun woonplaats lag. Hij had de keuze: of de mijn of naar Duitsland (1942). Dus de keuze was makkelijk. Zijn eerste jaren waren bovengronds: wagens op zijn plek zetten. Uiteindelijk werkte hij met ingang van 3 januari 1942 bij de FSI (= Fonds van Sociale Instellingen). Daarna werkte hij ondergronds. Hij was sinds april 1954 (24 jaar oud) lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB).
Willem had in april 1963 op de Wilhelmina een ongeluk aan zijn been gekregen waardoor hij twee jaar niet kon werken. Er volgde een operatie en het been werd in het gips gezet. Het gevolg was dat hij weer dertien maanden niet kon werken. Uiteindelijk was hij werkzaam op de invalidenplaats van de mijn. Totaal heeft hij 25 jaar op de mijn gewerkt.
Na de sluiting van de mijn in 1967 ging hij in een speelgoedfabriek werken en daarna hield van bij verschillende mensen hun tuintjes bij.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Harrie van Wersch, geboren 11 september 1957, overleden Eijs 11 maart 1995, trouwde Yvonne Strolenberg.
 2. Marianne van Wersch trouwde Jos Logister.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Anke Logister.
 3. Marga van Wersch.
 4. Rogier van Wersch, volgt 8x.

marlou bragardW.7u. Florent Vanwerst, zoon van 6m, trouwde Malou Bragard, (Madeleine Bragard), geboren Thimister 14 april 1933, overleden Aubel 6 oktober 2023.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Claude Vanwerst trouwde Eddy Stil.
  Marie-Claude is een bekend figuur in onze club. Ze is al 6 jaar bij de club, tot onze grote vreugde. Atletiek is een integraal onderdeel van haar leven. Ze loopt al ongeveer 20 jaar. In het begin deed ze aan cross-country en wegwedstrijden. De laatste tien jaar heeft ze naast cross-country ook multi-events gedaan. Ze kreeg de smaak te pakken door haar certificaten (niveau 2) te halen en de opleidingen tot coach te volgen. Sinds 4 jaar neemt ze deel aan de tienkamp van Schaarbeek. Ze houdt van kinderen en natuurlijk van sport. Haar dochters, Julie en Perrine, motiveren haar enorm, evenals haar twee kleinkinderen. In haar tienerjaren speelde ze ook volleybal en later coachte ze een team. Marie-Claude’s favoriete bezigheid in Fleurus is de kinderen te zien rennen in het stadion. Het feit dat ze niet met de volwassenen traint, maakt het moeilijker voor haar om zich echt deel van een groep te voelen. Maar sinds een paar jaar komt ze op maandag met de jongeren trainen. Marie-Claude draagt verschillende waarden uit: als ze iets doet, is dat altijd het beste wat ze kan doen en altijd met plezier. Ze helpt anderen veel en vindt respect voor verschillen erg belangrijk. Op de club traint ze de pupillen (9-10 jaar). Ze houdt van deze leeftijd omdat het het begin is van de verwerving van de juiste gebaren in de atletiek.Voor de komende jaren wenst Marie-Claude uiteraard een baan en veld die binnenkort zullen komen. Ze hoopt ook dat er meer atleten atletiek gaan beoefenen en dat jongeren en volwassenen meer op de baan gaan meedoen. Marie-Claude is aanwezig bij alle evenementen van de club: de Fleurus cross-country race, de inter-school cross-country race.
  Fleu magazine januari 2019.
  Zij is een actieve sporter. Klik hier voor haar sportuitslagen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Julie Stil
  b. Perrine Stil.
  c. Wendy Stil.
  d. Allison Stil.
 2. Rudy Vanwerst, volgt 8y.
 3. Bruno Vanwerst, volgt 8z.

W.7v.  Léopold Vanwerst, geboren Thimister 6 augustus 1948, overleden Thimister 8 juni 2023, zoon van 6i, trouwde Nicole Martinussen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Régine Vanwerst trouwde N.N.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Christophe Vanwerst, volgt 8za.
 3. Myriam Vanwerst trouwde Fredric Dortu, zoon van Jacques Dortu en Jeannine Pirlotte.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Florian Dortu.
  b. Coralie Dortu.
pierre joseph vanweerst
Pierre Vanweerst 1953-2021

W.7w. Pierre Joseph Jean Eugene Vanweerst, zoon van 6k, geboren Dison 29 maart 1953, overleden Verviers 16 september 2021, trouwde Dison  Marie Christine P.A.J.M. Mohring.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Pierre-Yves A.M.A. Vanweers, volgt 8zb.
 2. Pascaline J.J. Van Weerst trouwde Willam van Hencxthoven.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anais Vanweerst.
  b. Elise Vanweerst.
 3. François Vanweerst, volgt 8zc.

w.7x. Armand Vanweerst, zoon van w.6k, was getrouwd 1: Martine Warnotte, trouwde 2: Jeanine Lemaitre, dochter van Georges Lemaitre en NN.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1. Cédric Vanweerst.
 2. Gauthier Vanweerst.
 3. Tiffany Vanweers.

W.8. Johan (Jan) Vanweersch, zoon van 7a, geboren Bocholtz 17 september 1937, overleden Simpelveld 14 januari 2018, trouwde Maria Elisabeth Messner, geboren Kerkrade 27 november 1935, overleden 10 januari 2022.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Hubertina (Tanja) Vanweersch, trouwde John N.N.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Vince N.N.
  b. Demy N.N.
 2. Catharina Johanna (Claudie) Vanweersch, trouwde Bart N.N.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Marcel Hubertus Jozef Vanweersch.

joep vanwersch

W.8a. Joseph (Joep) Vanweersch, zoon van 7a, stucadoor, trouwde Kerkrade Maria Hubertina (Mia) Prevos, geboren Kerkrade 5 oktober 1941, overleden Utrecht 3 augustus 1974 na een verkeersongeval, 32 jaar oud, zij was verkoopster en werd begraven in Bocholtz, dochter van Petrus Prevos en Maria Tobben.
Samenwonend met Els Bindels.
Foto: Joep Vanweersch links en Hub Knops. Joep heeft de kampioenstrui aan en bloemen in zijn hand. Dit was een wielerwedstrijd in Beek. Deze foto is eind vijftiger jaren, begin zestiger jaren gemaakt.

9/1956, 9e, Ronde van Sibbe

2/1957: 1e in het algemeen klassement.

3/1957: 4e, 55km, Bleijerheide

3/1957: 2e, 55 km, Bleijerheide

4/1957: 5e. 50 km, Gronsveld

9/1957: 4e, 85 km, Beersdal

10/1957: 10e, Ronde van Voerendaal

9/1957: 5e, 80 km. Bleijerheide

5/1958: 12e, 60 km, Munstergeleen

5/1958: 9e, 60 km, Urmond

7/1958: 10e, Ronde van Nieuwenhagen

9/1958: 6e, 85 km, Beersdal.

2/1959: 2e, 40 km, Bleijerheide

3/1959: 1e, 55 km, Bleijerheide. De krant noemde hem een veel belovende jonge renner.

5 augustus 1974. Limburgs Dagblad
Bocholtzse in Zwitserland verongelukt
BOCHOLTZ —De 33-jarige mevrouw Maria Vanweersch-Prevos uit Bocholtz is zaterdagmorgen in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht overleden aan de gevolgen van een ernstig ongeval, dat op 22 juli in Zwitserland gebeurde. De familie Vanweersch was op vakantie, toen zij in het Zwitserse Romanshorn betrokken raakte by een verkeersongeluk. Op 23 juli is mevrouw Vanweersch, die zwaar gewond was, per vliegtuig overgebracht naar Soesterberg en vandaar naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Daar is zij zaterdagmorgen overleden. Zij laat haar man en een dochter achter. De heer Vanweersch liep by het ongeluk een shock en een lichte hersenschudding op. De begrafenis vindt plaats op donderdag om elf uur in de kerk van Bocholtz.

Uit dit huwelijk werd geboren:

 1. Petra Vanweersch.

W.8b. Willem Hubert (Hub) Vanweersch, zoon van 7a, docent, trouwde Elly Canna.

1993: In juli 1993 en in 1997 werd Hub Vanweersch koning bij de kruisboogschutterij St. Henricus in Bocholtz.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roel Johannes Hubertina Vanweersch, volgt 9.
 2. Kim Elisabeth Josefina Pieter Vanweersch.

jo vanweerschW.8c. Jo Vanweersch, zoon van 7c, geboren 23 januari 1940, overleden Epen 8 februari 2003, trouwde Marianne Boosten, dochter van Louis Jozef Hubert Boosten en Gertrudis Christina Maria Geritz.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. William Vanweersch.
 2. Rudy Vanweersch.

W.8d. Hub Vanweersch, zoon van 7c, trouwde Maria Cruts.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Kevin Vanweersch, volgt 9a.

W.8e. Ncolaas Josephina Wilhelmus Maria (Wim) Vanweersch, zoon van 7c, trouwde Anja van As, geboren juli 1963, overleden Huissen 26 maart 2013.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Eline Eva Vanweersch.
 2. Mark Willem Vanweersch.
 3. Lise Maria Vanweersch.

W.8f. Marcel Vanweersch, zoon van 7d, was getrouwd met Mirjam Lamberts / Lambregts.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Dennis Vanweersch, geboren 1979, overleden Brazilië november 2019.
jef van wersch, mary de reusW.8g. Johan Jozef Maria (Jef) van Wersch operazanger, zoon van 7e, trouwde Mary de Reus, zangeres/violiste. In zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Meidoornstraat 18, Geleen . 1963: Hij ging in februari 1963 naar de Cokesfabriek van de Emma onder nummer CfEa 5019. Later ging hij naar het conservatorium en zong in vele nationale gespeelde opera’s de baspartij. Mary de Reus was alt/mezzosopraan in het vaste ensemble van de Nationale Opera van 1981 tot 2018. Aanvankelijk studeerde zij maar maakte daar niet haar beroep van. Zij zit in twee amateurorkesten: Philharmonisch Orkest Mozart Amsterdam  en Amstelveens Symphonieorkest. Uit dit huwelijk werd geboren
 1. Raymond van Wersch.

W.8h. Hubert Maria Agnes van Wersch, zoon van 7g, trouwde Tine Pukowitz, dochter van Joseph Pukowitz en Eliza Krapels.

1974: Hij publiceerde zijn thesis aan de  Technische Hochschule Aachen: Totalsynthese des Ferrugons und des Pseudoferrgons und des Pseudoferrugons .
1978: Ook schreef hij artikelen. Op 5 september 1978 kreeg hij, als scheikundige, een patent op een medicijn: Werkwijze voor het bereiden van nieuwe derivaten van 1 -Hydroxybenzo-2,3,1-Diazaborin.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Elisa Johannes van Wersch.
  Zij kreeg 1 en 2: Helena en Isabella van Wersch.

W.8i. Joseph Jacob (Jos) van Wersch, zoon van 7i, trouwde 1: Rosemarie van der Vegte, trouwde 2: Elsbeth Schiffelers.
Jos is journalist, werkte bij de Limburgse zender tv8 in Heerlen en was verbonden aan de Kamer van Koophandel. In 1992 was hij als chef van de redactie en tevens adjunct hoofdredacteur verbonden aan de landelijke krant Krant op Zondag. In het Limburgsch Dagblad schreef hij veel over sport. Hij heeft nu zijn eigen communicatiebureau.

In 1985 kreeg hij de Gouwwe Bolhood uitgereikt. De krant schreef:
Klimmen, De oud-prinsen van cv De Molmuus reikten zondag tijdens een drukke Jiere-zitting voor het eerst D’r Gouwwe Bolhood uit. De drager van deze orde dient aan een aantal verplichtingen te voldoen: Op de eerste plaats moet hij een heer zijn, Limburgs spreken, uitdrager zijn van de Limburgse cultuur en een toespraak kunnen houden over carnavals motto van de Molmuus. De verslaggever van het Limburgs Dagblad Jos van Wersch, bleek aan al deze voorwaarden te voldoen en ontving zondag uit handen van oud-prinsen-president Rien Heymans de Gouwwe Bolhood. Foto rechts. Centraal stond de reis van deze verslaggever naar Los Angeles van waaruit hij Limburg op de hoogte hield van alle facetten rond de Olympische Spelen.
bron: Limburgs Dagblad 1985.

jos van wersch
jos van wersch
1985
jos van wersch
1988
Uit het eerste huwelijk werden in Heerlen geboren
 1. Lars Anton van Wersch, volgt 9b.
 2. Milan Cecyl van Wersch. volgt 9c. Uit het tweede huwelijk werden geboren
 3. Jos van Wersch.
 4. Marieke van Wersch.

W.8j. Leonardus Maria Gabriel Vanwersch, zoon van 7i, bariton, trouwde 1: Marie Louise Petronella Catharina van Lieshout, overleden Vessem 14 september 1992, trouwde 2: Cornelia Johanna Maria (Claudie) van Ham.

Uit  het eerste huwelijk werd geboren

 1. Esther van Wersch.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren

 2. joep van wersch
  Joep, Neerlands Kampioen 2019
  Johannes Antonius (Joep) van Wersch.
  2019: Joep van Wersch is Nederlands kampioen

  In het weekend van 23 en 24 november j.l. is dorpsgenoot Joep VAN WERSCH erin geslaagd beslag te leggen op de Nederlandse titel Biljarten 4e klasse libre klein.
  Om tot dit resultaat te komen heeft hij en hele route moeten afleggen, maar de triomftocht werd succesvol afgesloten. De eerste voorronde vond plaats bij ’t Caves in Wintelre. Vandaar ging het naar sporthal de Kraanvogel in Eersel voor de districtsfinale, waarna hij als winnaar naar de gewestelijke finale mocht. Deze vond plaats in het Zuidlimburgse Eijsden. Ook hier kwam hij als winnaar op het podium en dus het volgende station: het National Kampioenschap.
  Daarvoor werd er koers gezet naar het Noordhollandse Wormerveer. Ook deze horde werd door Joep vakkundig genomen, waardoor hij zich nu Nederlands kampioen mag nomen. Op zondagavond 24
  november werd de kersverse kampioen warm onthaald bij clubhuis Café van de Ven, waar diverse leden van BV Poedelvrees acte de presence gaven om welgemeende felicitaties over te brengen.

  Bron: Vaesheimer Bode 10-18 December 2019

 3. Cornelius Josef Maria (Nelis) van Wersch.

W.8k. Jozef Willem (Jo) van Wersch, zoon van 7k, geboren 15 juni 1937, overleden Ubachsberg 19 september 2008, trouwde Arnolda Anna Maria (Nolda) Hollanders, dochter van Johan Hollanders en Francisca Förster.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Monique van Wersch, geboren Heerlen 27 augustus 1964, overleden Heerlen 6 maart 1971.
 2. Anna Elisabeth (Vivian) van Wersch trouwde Wiel Moulen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Daisy Moulen.
  b. Levi Moulen.
 3. Johannes Jacobus (Roy) van Wersch, volgt 9d.

W.8l. Ruud van Wersch, zoon van 7l, trouwde 1. Theodora  (Doortje) Vervoort, geboren Geleen 3 juli 1953, overleden Geleen 8 januari 2003, dochter van Piet Vervoort en Dien Janssen, trouwde 2: Irene Lardenoye.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Mieke van Wersch.
  Klik hier voor haar bedrijfswebsite: yogageleen.nl
 2. Inge van Wersch was gehuwd.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Cas van Lieshout.

W.8m. Petrus Paul (Paul) van Wersch, zoon van 7l, trouwde 1: Alice Heijen, trouwde 2.  Marcelle Marie Beaujean.
Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1. Viktor van Wersch, volgt 9e.

W.8n. Piet Vanwersch, zoon van 7n, trouwde Marijke Knoppen,

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Cindy Vanwersch samen met Hans Rooden.
  Uit dit samenzijn werd geboren
  a. Linn Rooden.

W.8o. Jozef (Sjef) Vanwersch, zoon van 7n, trouwde Marianne Bartolomé, dochter van Sjef Bartolomé en Gerda Noppers.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Richard Vanwersch, volgt 9f.

W.8p. John Vanwersch, zoon van 7o, trouwde Maria L’homme, dochter van Sjeng L’homme en Anna Schwanen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ilona Vanwersch samen met Ralph Aretz.
 2. Marina Vanwersch trouwde Tom Peeters.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Piet Johannes Nicolaas Peeters.

W.8pa. Chris Vanwersch, zoon van 7o, trouwde Yvonne Smeets.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Paul Vanwersch, volgt 9g.

W.8q. Andreas Johannes Gertrude Hiacintus (Ad) Vanwersch, zoon van 7p, trouwde Berit Andersen.

1991: Hij  werd bij de  Schutterij Sint Rochus in Zutendaal (B) om 1991 voor de eerste keer koning van Zand-Leemstreek en in 1992 voor de tweede keer.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kevin Vanwersch, volgt 9h.
 2. Mitch Vanwersch, volgt 9i.

sjef van werschW.8r. Joseph Maria Gerard (Sjef) Van Wersch, zoon van 7q, administrateur, trouwde 1: Wilhelmina Hendrika Hubertina  Siebers, trouwde 2: Helena Louisa (Hella) Händeler, dochter van Albert Händeler en Hilde Schillings.

1963: Bij zijn terugkeer uit Nederlands Nieuw Guinea kreeg hij ter herinnering een draagbare radio. Hij was als dienstplichtig soldaat uitgezonden en maakte deel uit van de Geneeskundige Troepen. Ook de andere uit Eijs afkomstige militairen die er dienst hadden gedaan kregen een draagbare radio van het Thuisfront. De bewuste radio’s  zijn te zien op de voorgrond.

1970: In juni 1970 deed hij een verzoek aan de gemeente Wittem omdat hij bouwgrond aan de Dr. Poelsstraat 12 in Eijs wilde kopen voor het bouwen van een halfvrijstaand huis met garage. Hij woonde aan de Mr. Dr. Froweinweg 7 in Eijs. In juni 1970 werd de grond gekocht voor ƒ 25,- de m². 
1974: In november 1974 bleek dat de aangekocht grond kleiner was dan was afgesproken.
Net als zijn vader speelde hij klarinet in de harmonie Sint Agatha van Eijs.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Paula Wilhelmina (Mirjam) Van Wersch trouwde Jan van de Weijden.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jeroen van de Weijden.
  b. Sander van de Weijde.
  c. Evelien van de Weijden.
  d. Axel van der Weijden.
 2. Maria Johanna Gerard (Marjo) Van Wersch trouwde Erik Peters, zoon van Wolf- Dieter Peters en Margriet Graaf.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Yanninck Peters.
  b. Rianne Peters.
 3. Raymond Antoine Henri Van Wersch.

W.8s. Anton Hubert Gerard Van Wersch, zoon van 7q, trouwde Maria Therèse Hubertine (Mia) Pasmans, dochter van Pierre Pasmans en Agnes van Laar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Paul Maria Anton Van Wersch, volgt 9j.
 2. Peter Hubert Maria Van Wersch trouwde Anita Vliex.
  1997-2009: Secretaris en daarna voorzitter van de harmonie Sint Agatha. Zijn opa en zijn oom Sjef waren klarinettisten in deze harmonie. Peter is fagottist.

W.8t. Hubert Christiaan Gerard (Hub) Van Wersch, zoon van 7q, trouwde Joanna Petronella Gerarda (Joan) Heuijerjans, geboren Heerlen 30 december 1950, overleden Simpelveld 7 juli 2018, dochter van Joseph Heuijerjans en Theresia Quaedflieg .

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Kirsten van Wersch trouwde Martijn Brouwer. Klik voor haar bedrijfswebsite.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen  geboren.

W.8u. Johan Hendrik Hubert (Harry) van Wersch, zoon van 7r, trouwde Wijlre Maria Nix.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Wittemerweg 15, Eijs. Hij trad op 3 september 1962 in dienst op de Staatsmijn Emma (Ea 3218) en vertrok daarna naar Duitsland om daar te werken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Brigitte Marie van Wersch.
 2. Alain Paul van Wersch, volgt 9k.

W.8v. Hubert Hendrik Maria Joseph (Hub) van Wersch, zoon van 7r, trouwde Eijs To Hendriks.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thomas van Wersch.
 2. Rianne van Wersch.

W.8w. Henk van Wersch, zoon van 7s, trouwde Marita Vandebergh, dochter van Hubert Vandebergh en Mina Joha.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roy van Wersch.
 2. Audrey van Wersch.

W.8x. Rogier van Wersch, zoon van 7t, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rachel van Wersch.
 2. Stanny van Wersch.

W.8y. Rudy Marie Vanwerst, zoon van 7u, mecanicien, trouwde Chantel Anne Colette Demez, dochter van Prosper Jean Demez en Claudia Rainet.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nora Bruno Viviane Vanwerst.
 2. Caroline Martine Vanwerst trouwde Arnaud Scheen.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Georges Scheen..
 3. Lucas Olivier Christine Vanwerst.

W.8z. Bruno Vanwerst, zoon van 7u, trouwde Christine Lemaitre.

Uit dit huwelijk werden geboren.

 1. Adrien Vanwerst,
  adrien vanwerst18 oktober 2022: De Euregionale Architectuur Prijs is een initiatief van SCHUNCK, centrum voor kunst, architectuur en cultuur in Heerlen (NL). De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste afstudeerproject van de vijf architectuurfaculteiten in de steden Hasselt, Luik, Maastricht en Aken.
De tweede prijs (1.250 euro) ging naar Alexander Collette, Xavier De Lanève en Adrien Vanwerst (ULG Luik) voor het project ‘JACOBUS SANDWICH’. Dit project integreert een museum, een bibliotheek, een bar, co-working spaces en andere gemeenschapsfuncties binnen zijn stedelijke context. De architecturale en ruimtelijke interventies worden helder gecommuniceerd en vallen betekenisvol samen met de bestaande omgeving. De speelse, briljante metafoor van de ‘sandwich’ verwijst de jury naar het ruimtelijke en flexibele ontwerp van het museum, met haar opeenstapeling van functies en looproutes. Door de nuchtere presentatie en uitgewerkte detaillering, in combinatie met een pakkende oprechtheid, past het ontwerp overtuigend in de stedelijke context.
 2. Lucas Vanwerst.

W.8za. Christophe Vanwerst  zoon van 7v, trouwde Nathalie N.N.

van werst chauffage

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Aymeric Vanwerst.
 2. Anaïs Vanwerst.
 3. Goran Vanwerst.
 4. Maëva Vanwerst.

W.8zb. Pierre-Yves Vanweerst,  zoon van 7w, trouwde Anne-Laure Dislaire.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Emilie Vanweerst.

W.8zc. François Vanweerst, zoon van 7w, trouwde met Delphine Taeter.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Damien Vanweerst.
 2. Pauline Vanweerst.
 3. Simon Vanweerst.

W.9. Roel Johannes Hubertina Vanweersch, zoon van 8b, trouwde Nadine Fabisch, dochter van Walter Fabisch en Brigitta van Geertruida.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Louna Sofia Vanweersch.

W.9a. Kevin Vanweersch, zoon van 8d, samen met Evelien Albert.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Thijmen Hubert Bastiaan Vanweersch.

W.9b. Lars Anton Vanwersch, zoon van 8i, trouwde Diana Wilhelmina Servatia Dohmen, dochter van Harry Jozef Gerard Hendrikus Dohmen en Ineke Hubertina Anna Agnes Helena Tummers, trouwde 2: Davina Horbach.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Storm Vanwersch.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren

 2. Reece Milan Chelsea Vanwersch.

W.9c. Milan Cecyl van Wersch, zoon van 8i, trouwde Mira Andrea Frissen, dochter van Jozef Leonardus Hendrikus (Jo) Frissen en Anna Maria Hubertina (Marianne) Brauers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Guusje Vanwersch.
 2. Pleun Vanwersch

W.9d. Johannes Jacobus (Roy) van Wersch, zoon van 8k, trouwde Jolanda Klaassens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Naomi van Wersch.
 2. Dani van Wersch.
 3. Agnes Johanna van Wersch

W.9e. Viktor van Wersch, zoon van 8m, samen met Renee van Moerkerk.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Luuk van Wersch.
 2. Tom van Wersch.
 3. Julia van Wersch, (tweeling).
 4. Lotte van Wersch, (tweeling).

W.9f. Richard Vanwersch, zoon van 8o, samen met Miranda Senden.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Elyse Vanwersch.

W.9g. Paul Vanwersch, zoon van 8pa, trouwde Esther Brock.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bram Vanwersch.
 2. Noud Vanwersch.

W.9h. Kevin Vanwersch, zoon van 8q, samen met Evy Vaes.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Liam Vanwersch.

W.9i. Mitch Vanwersch, zoon van 8q, samen met Ieneke Fraussen.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Jill Vanwersch.
 2. Corr Vanwersch.

W.9j. Paul Maria Anton Van Wersch, zoon van 8s, trouwde Katarzyna Ewa Rogalska.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Julia Van Wersch.
 2. Tom Peter Paul Van Wersch.

W.9k. Alain van Wersch, zoon van 8u,  samen met Veronique Vandenhove.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Finn van Wersch
 2. Pip van Wersch.
error: