Wittemse Tak

Jan van Werst behoorde, gezien zijn naam, ongetwijfeld tot de familie Van Werst die, komend uit Weerst (Warsage) zich eind 16e eeuw in Epen vestigde. In de genealogie, beschreven in het boekVan Wersch 800 Jaar, komt de voornaam Jan in de verschillende takken meerdere malen voor. Bij sommige echter zonder vermelding van hun nakomelingen. Daardoor kan van deze takken, bij gebrek aan feitelijke gegevens, geen verband met de Epense familie Van Wersch worden vastgesteld. Gertrude Merx, echtgenote van Jan van Werst, was afkomstig uit Nijswiller, waar haar familie reeds in 1609 vermeld werd. Opvallend is wel dat Gertrude Merx in 1713 in Eijs optreedt als doopgetuige bij de doop van Herman van Werss in de Simpelveldse tak.

W.1 Jan van Werst, geboren Mechelen in 1668, overleden Gulpen 26 mei 1738 (70 jaar), trouwde Gertrude Merx, gedoopt Simpelveld 6 januari 1680, overleden 26 december 1730 (50 jaar), dochter van Jan en Joanna van Can. Dit echtpaar woonde in 1704 in Mechelen waar een dochter werd geboren; de rest van de kinderen werden in Gulpen geboren.

Enkele weken na het overlijden van Jan van Werst in 1738 pachtten zijn kinderen de hof Bergendal, groot ruim 28 bunder, gelegen op den Tevert in Mechelen. Dit goed was bezit van mr. Hendrik Pesters, oud-burgemeester en pensionaris van Maastricht. De pachtsom, inclusief het woonhuis, bedroeg jaarlijks 640 Maastrichter guldens. Het woonhuis lag aan de linkerzijde van de poort en bevatte de voorkamer, keuken, achterkamer met het washuis en boven de slaapkamers en zolder. Naast het woonhuis waren de stallen en de schuren. De helft van de rijstal werd door de eigenaar Pesters gebruikt die tevens over de rechterkant en de zolder boven de poort kon beschikken. Het land, gelegen langs de Geul waarop hop stond, diende behoorlijk onderhouden te worden, jaarlijks moest aan de eigenaar de helft van de opbrengst geleverd worden. In de pacht was inbegrepen het gebruik van de brouwerij benodigdheden en van het bakhuis.
De pachtovereenkomst werd gepasseerd voor notaris Veugen in Maastricht in aanwezigheid van de oudste drie kinderen: Andries, 32 jaar, Herman, 29 jaar en Anna Barbara 22 jaar. Zij traden op namens de minderjarige Peter, 18 jaar, Peter Wolf, 12 jaar en Catharina, 20 jaar.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Lambertina Clara van Weerst, gedoopt Mechelen 18 oktober 1704, doopgetuigen Jacob van der Heijden en Elisabeth Beucken
 2. Andries van Weerst, geboren 22 september 1706, volgt 2.
 3. Theodoor van Weerst, gedoopt 12 februari 1708, doopgetuigen Gillis van Werst en Anna Merx, overleden Gulpen 29 november 1730.
 4. Herman van Weerst, gedoopt 12 november 1709, volgt 2a.
 5. Anna Maria van Weerst, gedoopt 29 maart 1712, doopgetuigen Alexander Sentis en Joanna van Werst, overleden Gulpen 3 juli 1727.
 6. Jan van Weerst, gedoopt 3 april 1714, doopgetuigen Jan Sleijers en Barbara van Werst, overleden Gulpen 22 augustus 1717.
 7. Anna Barbara van Weerst, Van Werst, Van Wersch, gedoopt 19 april 1716, doopgetuigen Martin Hacquin   (X Catharina Merx) en Isabelle Wolfitaert, overleden Heerlen 23 januari 1801, trouwde Gulpen Nederlands Hervormd 4 mei 1743 Hendrik Joseph Vranck (Francken, Franck, Francq, Vranken).
  In haar overlijdensakte (1801) zei haar zoon Gerard, die de aangever was, dat zijn moeder 65 was, terwijl zij 70  jaar was. Gerard zei in diezelfde akte 36 jaar oud te zijn, terwijl hij feitelijk 42 was. Toen zij trouwde stond er bij dat zij aan den Beek geboren was. Haar man kwam uit Cheneux (B) maar woonde aan den Beek.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen gedoopt.
 8. Catharina van Weerst, van Weersch, gedoopt 5 juni 1718, doopgetuigen Leonard Hamers en Maria Merx, overleden Wittem 15 februari 1805, trouwde Wahlwylre 7 september 1754 Mathias Nacken, Mechelen, overleden voor 1805.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 9. Jan Peter van Weerst, gedoopt 29 juli 1720, doopgetuigen Peter Rouwet en Catharina Merx, volgt 2b.
 10. Peter Wolfgang van Weerst, gedoopt 3 mei 1726, (tweeling) doopgetuigen Jan van Werst en Maria van Werst, volgt 2c.
 11. Gerard van Weerst, gedoopt 3 mei 1726 (tweeling), doopgetuigen Christiaan Wallen en Elisabeth Sentis, overleden aan dysenterie 31 oktober 1735, negen jaar oud.

W.2. Andries van Werst, zoon van 1, gedoopt Margraten 22 september 1706, trouwde Gulpen Nederlands Hervormd 9 januari 1745 Anna Catharina Kristoffel (Christoffel, Cristof), geboren Oud-Valkenburg.

Uit dit huwelijk werden in Gulpen gedoopt

 1. Levenloos geboren kind, overleden Gulpen 28 maart 1746.
 2. Anna Maria van Weerst, gedoopt 18 januari 1748, doopgetuigen Herman van Werst en Anna Maria Kristoffel, trouwde 1788 Jan Gerard Gierckens.
  Drost en schepenen van Wittem verklaarden op 11 maart 1788 dat Jan Gerard Gierckens, echtgenoot van Maria van  Wersch, voor zich en voor zijn schoonzus Maria Catharina Creusen, weduwe van Joseph van Wersch, aan schepen Nicolaas Creusen een morgen land gelegen onder Eijs, hadden overgedragen.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 3. Jan Joseph van Weersch (van Weerst), gedoopt 17 april 1751, volgt 3.

W.2a. Herman van Werst, zoon van 1, gedoopt Gulpen 12 november 1709, doopgetuigen Alexander Sentis (die getrouwd was Anna Merx), in plaats van Hilger Merx, en Maria Geleutaers, overleden Gulpen 21 januari 1789, trouwde Magdalena Gielkens (Geelkens), overleden Gulpen 12 november 1789.

Uit dit huwelijk werden in Gulpen gedoopt

 1. Mathias (Matheus van Weerst), gedoopt 16 augustus 1749, volgt 3a.
 2. Gertrude van Weerst, gedoopt 24 juni 1751, doopgetuigen Peter van Werst en Joanna Gielkens, overleden Gulpen 23 november 1762, elf jaar oud.
 3. Jan Peter van Weerst, geboren en gedoopt 3 september 1754, doopgetuigen Peter Gielkens en Clara Slangen van Werst, overleden Wijlre 18 december 1825, 71 jaar.
  Hij overleed in het huis van Jan Peter Tack. De aangevers waren buren en dienstknechten. In de akte wordt geen echtgenoot genoemd. In zijn overlijdensakte wordt hij van Weersch genoemd.
 4. Andries van Weerst, gedoopt 21 augustus 1757, doopgetuigen Jan Vliegen en Barbara Vliex, overleden Gulpen 21 april 1759.
 5. Anna Maria van Weerst / van Weers, gedoopt circa 1765, overleden Gulpen 26 augustus 1821, trouwde 56 jaar oud Noorbeek 8 september 1785 Jan Lardinois (Lardinoie), overleden Gulpen 25 mei 1803.
  Haar naam werd in de verschillende aktes door de ambtenaren als van Weers, van Weerst, Vanweersch en Van Wersch geschreven.
  Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren.

W.2b.Jan Peter van Weerst, zoon van 1, gedoopt Gulpen 29 juli 1720, doopgetuigen Peter Rouwet en Catharina Merx, overleden Margraten 24 april 1796, trouwde Margraten 27 november 1758 Anna Catharina Kluijten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Gertrudis van Weers, gedoopt in Margraten  24 juli 1759, overleden Margraten 21 februari 1835, trouwde Maastricht 29 september 1793 Thomas Rogh, gedoopt in Ment, overleden Margraten 29 mei 1813.
  Gertrude woonde in de Hoenderstraat in Margraten. Hij was veldwachter van wijk B in Margraten. 
  Uit een samenzijn werd Maria Anna van Weers geboren op 29 september 1788. Ook zij kreeg als ongehuwd moeder een kind: Maria Gertrudis van Weers, geboren 10 april 1809. Die trouwde met Nicolaas Mulleners.
  Zij kregen vijf kinderen.
 2. Joannes van Weerdts, gedoopt Margraten 22 maart 1761 SS: Clara van  Weerdts en Nicolaas Mulleneers. Hij overleed als Johannes van Weers, Margraten 5 januari 1797, 36 jaar.   
 3. Maria Anna van Weersch, gedoopt Margraten 13 augustus 1764, overleden Margraten 18 juli 1826,  ongehuwd.
 4. Anna Katharina van Weersch, gedoopt 19 januari 1776, ongehuwd overleden  Margraten 28 januari 1830, 50 jaar.
  Volgens het kerkelijk doopboek van Margraten kreeg zij op 14 mei 1800 Cornelia van Weers en op 15 mei 1800 Adam van Weers, een tweeling, in Margraten. Cornelia overleed 22 mei 1800 en Adam overleed 20 mei 1800. Waarschijnlijk waren de kinderen te vroeg geboren.  
  Volgens de Burgerlijke Stand kreeg zij op 15 mei Pierre en op 16 mei 1800 Cornelia. De ambtenaar vermeldde hij dood op 19 en 23 mei 1800. Pierre had volgens hem de achternaam Wursch en Cornelia de achternaam van Wursch. Dat de pastoor Adam van Weers schreef komt doordat een van de doopgetuige Adam Deckers was. Wellicht wilde de pastoor zo aangeven dat dat de vader was. Adam Deckers trouwde enkele jaren later met Maria Catharina Brouwers.

W.2c. Peter Wolfgang van (von) Werst, zoon van 1, gedoopt Gulpen 3 mei 1726, overleden Wahlwiller 21 maart 1817 (90 jaar), trouwde Mechelen 11 april 1761 Anna Merx, gedoopt 9 juni 1737, overleden Cartils 21 augustus 1821.

1771: Op 26 april 1771 naastten Wolfgang van Werst en zijn zwager Sebastiaan Merx een stuk land dat oorspronkelijk hun familiebezit was; hun zwager Leonard Hendricks had dit land aan Servaas Jansen verkocht voor 1000 pattacon, een in de zuidelijke Nederlanden veel gebruikte muntsoort. Door de wettelijke verplichting de koopsom te restitueren bleef dit land wederom familiebezit.
1781: In het kerkboek van Mechelen, bij de doop van zoon Raijmund schreef de pastoor van Weerst. In datzelfde jaar schreef een andere pastoor de aantekeningen van zijn voorganger over. Hij maakte er echter Von Werst van.
1782: Wolfgang van Werst verkocht op 19 maart 1782 aan Nicolaas Otten een stuk land gelegen in Cartils groot 105 roeden tegen een halve Franse kroon per roede .
1786: Voor notaris Merckelbach verklaarde Wolfgang van Werst, getrouwd met Anna Merx, wonend in Wahlwiller, op 23 september 1786, dat hij schriftelijk aan zijn zwager Hendricks een aflossing had toegezegd van honderd rijksdaalders. De rest van de lening zal zijn zwager ontvangen van Moeder Overste van het Christusklooster in Aken in gouden en zilveren munten met een waarde van 200 pattacon. Wolfgang stelde het klooster als onderpand hiervoor een in Wahlwiller gelegen huis met toebehoren dat zijn vrouw Anna Merx op 14 april 1767 van haar ouders als haar erfdeel verkregen had .
Een paar maanden later was Wolfgang onderpachter van vijf morgen land die bij de grote Hof Lanterne in Wahlwiller behoorden; deze hof was bezit van de landheer en had Jan (VIIa) van Wers, (Heerlense Tak) gehuwd met Maria Schroeders, in pachtleen .
Voor notaris Hendrik Rompen bevestigden op 18 augustus 1819 de volgende erfgenamen van Wolfgang van Werst een schuldbekentenis. Die schuldbekentenis, volgens een eerdere akte opgemaakt door notaris Merckelbach op 23 september 1786, hield in dat zij schuldig waren aan het bestuur van het Hospitium in Aken een bedrag van 200 pattacon of 389 gulden. Zij verklaarden verder jaarlijks de verschuldigde interest te betalen en stelden als onderpanden hun huizen en landerijen. De erven waren:

 • Anna Merx, weduwe van Wolfgang van Wersch, wonend in Wahlwiller.
 • Sebastiaan van Wersch, getrouwd met Maria Catharina Haagen, in Mechelen.
 • Raymond van Wersch, getrouwd gehuwd met Gertrudis Slenter, in Mechelen.
 • Jan Peter van Wersch, getrouwd met Anna Maria Josepha Notten, in Nijswiller.

Deze schulderkenning ondertekenden zij mede namens de hieronder afwezige broers en zuster:

 • Jan van Wersch, wonend in Sint-Pieters-Voeren.
 • Peter Joseph van Wersch, idem.
 • Anna Catharina van Wersch, in Wahlwiller.
 • Anna Maria van Wersch, gehuwd met Peter Beckers, in Aubin.1809: Bij de volkstelling bleken vader, moeder en drie kinderen één paard, één kip, twee koeien, één vaars en twee schapen te bezitten. Vader was landbouwer en 84 jaar oud.
  1812: Bij het huwelijk van zoon Pierre Joseph leefden beide ouders nog. Volgens de huwelijksakte is Wolfgang Vanwersch 86 jaar en Anne Merx 83 jaar en beiden zijn nog steeds werkzaam als landbouwers. Hier zie je dat de ambtenaar een andere schrijfwijze ging hanteren.
  1820: Op 4 februari 1820 verscheen notaris Rompen ten huize van de hoogbejaarde Anna Merx, weduwe van Wolfgang van Wersch, wonend in Wahlwiller, gesond aen lichaem, zoo als ook gesont van verstand, memorie en zinnen om haar testament of uyterste wille op te nemen. Die luidde:

Ick verklaere dat het huys met de twee stukken land en de parceele bosch door mijnen zoone Johan Peter van Wersch alhier woonende, gecocht bij acte gepasseert voor den notaris Kerckhoffs van Schin op Geul op 31 juli 1817 aen hem in vollen eigendom toebehooren zoo dat ick, nog mijne erf-genaemen niet het minste daervan kunnen pretendeeren, en in cas mijne andere kinderen en erfgenaemen eenige paerte daerin zouden willen pretendeeren, dan geeve en vermaecke ick aen dezelve mijnen zoone Johan Peter voor de mij gedaene diensten en geduurige bijstandt, als precipat en buyten paerte, een vierde gedeelte in alle roerende en onroerende goederen die ick op mijnen sterfdag achtergelaeten zal en waerover ick ingevolge de wetten thans excisteerende, disponeeren kan, om door hem onmiddelbaer naer mijne dood in gemelde cas hetzelve vierde gedeelte in vollen eigendom te possideeren en te profiteeren als precipat en buyten paerte, en dan mijne andere roerende en onroerende goederen met mijn andere kinderen en erfgenaemen te deelen .

Het bestuur van het Hospitium (Bureau de Bienfaissance) in Aken, de heren Joseph Jardon, negociant, Pierre Joseph Lingens, fabricant de draps, Pierre Luxemburg, negociant, en de kassier Filip Antoine Solders, verklaarden op 28 februari 1835 bij notaris Rompen dat de inschrijving van de hypotheken (onderpanden) die de erfgenamen van Wolfgang van Wersch en Anna Merx indertijd gesteld hadden, zonder enige reserve kon worden doorgehaald. Deze, in het Frans gestelde akte, werd bevestigd door François Xavier de la Haye, vicaire, en Jan Louis Hagelstein, jardinier, beiden wonend in Wittem.

1821: Voor notaris Rompen verscheen de familie op 12 oktober 1821 (twee maanden na het overlijden van hun moeder) om het resultaat te vernemen van de openbare verkoping uit het restant van de  nalatenschap van hun ouders. Het betrof huishoudelijk goed, veestapel en gereedschappen. De opbrengst (in 1821) was 325 gulden.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen gedoopt

 1. Jan von Werst, gedoopt 1 februari 1762, volgt 3b.
 2. Johanna Catharina von Werst, gedoopt 20 december 1763, doopgetuigen Hendrik Franck (X Anna Maria van Werst) en Johanna Merx, ongehuwd.
  1825: Zij woonde bij haar broer Jan Peter. Haar leeftijd is, zei zij, 56, dus zou zij in 1769 geboren zijn. Feitelijk is zij 62 jaar.
 3. Johanna Gertrude von Werst, gedoopt 29 oktober 1765, doopgetuigen Sebastiaan Merx en Johanna Catharina Franck.
 4. Anna Maria von Werst, gedoopt Mechelen 28 november 1767, doopgetuigen Hendrik Hendrichs en Catharina Knops, trouwde Aubin (B)  1796 Jan Peter Beckers.
  1877: Bij het overlijden van zoon Jean in Luik schreef de ambtenaar  Anne Marie Vanweerts.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 5. Sebastiaan von Werst, gedoopt 9 maart 1770, doopgetuigen Sebastiaan Merx en Catharina van Werst (X Mathias Nacken), overleden voor 8 oktober 1773.
 6. Jan Joseph von Werst, gedoopt 19 maart 1772, doopgetuigen Nicolaas Drouven en Barbara van Werst.
  I809: Op zijn 39ste woonde hij bij zijn ouders in Wahlwiller en was ongehuwd.  Hij was landbouwer.
 7. Sebastiaan von Werst, gedoopt 8 oktober 1773, doopgetuigen Sebastiaan Merx en Maria Catharina Fransen, volgt 3c.
 8. Jan Peter von Werst, gedoopt 19 april 1776, doopgetuigen Barbara von Werst en Joannes Peters, overleden Slenaken 27 juni 1782.
 9. Peter Joseph von/van Wersch, gedoopt 17 maart 1778, doopgetuigen Peter Nacken en Anna Elisabeth Possen, volgt 3d.
 10. Raymond Frans von Werst / Van Weerst, gedoopt 24 oktober 1781, doopgetuigen Raymond Frans Hendricks en Anna Barbara Franck,volgt 3e.
 11. Jan Peter von / van Werst, gedoopt 13 mei 1785, doopgetuigen Jan Peter Brocheler en Johanna Catharina Knops, volgt 3f.

W.3. Jan Joseph van Weersch / van Weerst, zoon van 2, gedoopt Gulpen 17 april 1751, overleden voor 1788, doopgetuigen Barbara van Weerst en Martin Kristoffel, trouwde Eijs 7 april 1777 Maria Catharina Creusen / Creuls, geboren Eijs.

Hij woonde net als zijn overleden vader op de Bodenhof bij Aken. In 1784 vestigde hij zich in Löwchen, in de Pontstrasse waar hij een jeneverstokerij, biertap en logies had. Daarbij deed hij aan veeteelt. Van  beroep was hij herbergier. Op 22 juli 1785 had hij Weinschule-Gerechtigkeit.
1887: Het telefoonboek van Aken uit 1887 laat zien dat er een Josef van Wersch een Brennerei had aan de Pontsteinweg 108. Tegenwoordig staan er op die plek (of in de buurt) twee flatgebouwen.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Catharina (Anna Catharina) van Wersch, gedoopt Eijs 25 mei 1777, doopgetuigen Petrus Creusen en Elisabetha Christoffels.
 2. Franziskus Maria Rudolphus van Wersch, gedoopt Aken 13 augustus 1779. doopgetuigen Franziskus Maria Rudolphus Strouck.
 3. Maria Gertrud Von Wersch, Gertrude von Wersch, trouwde 1: Aken stad 6 juni 1799 Jean Jacques Schwartz, hij is overleden, trouwde 2: Aken 16 februari 1821 Augustin Joseph Valet, 22 jaar, geboren Aken, distillateur, woonde in Vaals, zoon van Augustin Valet en Maria Anna Lambert.
 4. Anna Maria Jacobina van Wersch, gedoopt Aken 21 april 1788, doopgetuigen Jos. Jac. Brewer en Anna Maria Bündgens.

W.3a. Mathias van Wers (Van Weers, Van Weersch), zoon van 2a, gedoopt 16 augustus 1749,  doopgetuigen Andries van Werst en Barbara Gielkens, overleden Gulpen 6 juni 1814, trouwde Gulpen 22 februari 1789 Anna Catharina Heijenraets (Hijenraet, Heijenraeds), Gulpen, dochter van Gillis.

1804: Op 29 juli 1804 verschenen voor notaris Kemmerling Mathijs van Weers, landbouwer, en zijn vrouw Anna Catharina Heijenraets, wonende in Gulpen. Zij verklaarden opdracht te hebben gegeven om vier stukken land, groot totaal 110 aren, tegen het hoogste bod te veilen.
De opbrengst zou gebruikt worden voor de afbetaling van een lening van 1425 frank of 475 Akense rijksdaalder, welk bedrag door de rentenier Mathijs Konings uit Burtscheidt (D) op 25 juli 1792 verstrekt was.
1814: Het overlijden van Mathieu. Hij werd 50 jaar en was linnenspinner. Hij woonde in de Houbestraat in Gulpen.
1855: Op de overlijdensakte van zoon Arnold staat dat diens zoon dacht dat zijn oma Anna Catharina Warlemont heette in plaats van Lemmens.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Ida van Weers, gedoopt Gulpen 9 augustus 1789, doopgetuigen Jan Lardinois (die getruwd was met Maria van Wers) en Anna Baur, overleden Wittem 5 mei 1868, trouwt Gulpen 25 april 1840 Antoon Joseph Boisten (Bosten), geboren Wittem 13 juni 1815, zoon van Jan Hendrik Boisten en Maria Aussems.
 2. Anna Maria van Weers, gedoopt Gulpen 22 februari 1791, doopgetuigen Jan Heijenraets en Anna Maria van Wers, overleden Gulpen 11 mei 1791.
 3. Nicolaas van Weers, gedoopt Gulpen 18 augustus 1792, doopgetuigen Jan Peter van Wers en Ida Heijenraets, volgt 4.
 4. Anna van Weers, gedoopt Gulpen 31 januari 1795, doopgetuigen Hubert Vaessen en Maria Catharina Willems, overleden Wittem 14 augustus 1851.
  Het vreemde is dat een van de aangevers van haar overlijden. Antonius Josephus Bosten is. Hij is namelijk de zwager van Anna, zie nummer 1, dagloner in Wittem. Als achternaam van haar moeder zei hij  dat het Lardinois was. Dus op de overlijdensakte staat als haar moeder vermeld: Catharina Lardinois en als vader Mathijs Vanweersch. Anton Bosten heeft zijn schoonmoeder nooit gekend want die was al in 1832 overleden en hij trouwde Anna’s zus in 1840.
  Op Anna’s overlijdensakte wordt haar achternaam als Vanweersch geschreven zonder beroep niet gehuwd en geboren in Gulpen, 60 jaar oud. Zij woonde Eperheide.
 5. Arnold van Weers gedoopt Gulpen 20 april 1797, doopgetuigen Arnold Mullenaers en Anna Heijenraets, volgt 4a.
 6. Jan van Weers / Vanweers / Van Weerts, geboren Gulpen 26 januari 1799, trouwde Forst 11 januari 1834 Johanna Maria Lafarre, geboren Gulpen circa 1803, overleden Aken 9 december 1886, dochter van Peter Lafarre en Catharina Rumpen.
  1834: In hun huwelijksakte staat dat hij 34 jaar was en dienstknecht. Hij woonde in Forst (D). Zij was 31 jaar en woonde in Roetgen (D).
  1886: In haar overlijdensakte staat dat Anna Lafarre in Mulheim an der Ruhr woonde. Zij was de weduwe van de houtarbeider Mathias Vanwersch.
 7. Catharina van Weers(Vanweersch), gedoopt Gulpen 4 februari 1801, doopgetuigen Nicolaas van Wers en Catharina Ploumen, overleden Heer 16 december 1868, 67 jaar oud, bij haar overlijden was zij huishoudster, trouwde Heer 25 april 1835 Andreas Ummels (Hummels), geboren Heer 7 september 1788, zoon van Michael Ummels en Joanna Maria Vilvoi. Hij is gedoopt op 9 september1788, overleden Heer 13 augustus 1848, 59 jaar oud.
  Andreas Ummels was eerst getrouwd met Joanna Catharina Vliex, overleden Heer 7 april 1831. Uit dit huwelijk werd Christiaan Ummels geboren. Bij het overlijden van zijn stiefmoeder in 1868 was hij met zijn halfzwager Martin Dormans de aangever. Christiaan was 49 jaar en woonde in Heer. Hij was werkman. Notitie bij het huwelijk: wordt ook geschreven als Anna Catharina van Weers.
  Andreas trouwde vervolgens in april 1835 met Catharina van Weers. Het was een gedwongen huwelijk aangezien zij al enkele maanden zwanger was van hun eerste kind Johannes Hubertus Ummels die in augustus 1835 geboren werd.
  1840: Op 25 februari 1840 verscheen voor notaris Willem Nijst in Wittem Catharina van Wersch en haar man Andreas Ummels, landbouwer in Heer bij Maastricht. Zij toonden een op 21 januari 1840 in Maastricht geregistreerde akte van volmacht verleend door onderstaande broers en zusters:
  – Ida van Wersch, zonder beroep, in Gulpen,
  Anna Maria van Wersch, dienstmaagd, in Noorbeek,
  – Nicolaas van Wersch, dienstknecht, wonend in Orsbach (Pruisen),
  Arnold van Wersch, dienstknecht, in Mechelen,
  – Jan van Wersch, dienstknecht, in Richterich (Pruisen),
  Hendrik Frederik van Wersch, dagloner in Daelhem, thans in Bannet, gemeente Mheer,
  Anna van Wersch, zonder beroep, in Gulpen, Vervolgens werd de notaris het vonnis getoond van de rechtbank in Maastricht waarmee aan bovengenoemden toestemming werd verleend over te gaan tot de publieke verkoop van de onverdeelde boedel afkomstig van hun overleden  ouders Mathijs van Wersch en Anna Catharina Heijenraets. De boedel bestond uit:het huis met toebehoren, gelegen in de Dily in Gulpen, groot twaalf roeden, bewoond door Anna en Ida van Wersch,die toestemming tot verkoop gaven. Opbrengst: zestig gulden;
  een stuk bouwland, groot acht roeden, gelegen op de Kamp onder Gulpen. Opbrengst: zestig gulden;
  een stuk bouwland, groot tien roeden, gelegen op de Hegge. Opbrengst: 77,50 gulden;
  een stuk bouwland, groot twee roeden, gelegen op de Oude Steenweg onder Gulpen. Opbrengst: vijf gulden. De koopsom, totaal 202,50 gulden, werd gestort door Gerard Nicolaas Rutten, bierbrouwer en brandewijnstoker,  wonend in Maastricht.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 8. Frederik van Weers, gedoopt Gulpen 13 maart 1803, volgt 4b.
 9. Maria  (Anna Maria) van Weers / Vanweersth, gedoopt Gulpen 30 mei 1808, overleden Straat/Mechelen/Wittem 12 september 1847.
  Aangever van haar overlijden was haar broer Arnold die zei 46 te zijn (hij was echter 50). Anna Maria was, volgens Arnold, 48 jaar. Zij was in feite 39.

W.3b. Jan van Werst / Van Weerts, zoon van 2c, gedoopt Mechelen (volgens een akte geboren in Welwijlder) 1 februari 1762, doopgetuigen Jan Merx (X Catharina Knops) en Johanna Brouwers, overleden Sint-Martens-Voeren 21 februari 1840, landbouwer,
trouwde 1: Neufchâteau 6 november 1791  Jeannetien La Croix (Jeanne de la Croix), gedoopt in Welwijlder (=Wittem) geboren Wittem, gedoopt Welwijlder (vlg huw akte zoon Jean) gedoopt als Joanna La Croix, Mechelen (Wittem) 4 maart 1759, overleden Neufchâteau Fechereux 17 juli 1794, dochter van Leonardus Winandus La Croix en Joanna Gertrud Gerard.
Na haar overlijden werd zij al de volgende dag begraven op het kerkhof en er brandden tien kaarsen op haar graf, schreef de pastoor. Zij was de echtgenote van Jean van Werst en ongeveer 35 jaar. 
1819: Het huwelijk van hun zoon Jean. De ambtenaar noemde haar Jeanniton de la Croix.
trouwde 2: Neufchâteau Aubin 10 januari 1796 Helena Denis, overleden Neufchâteau 6 augustus 1808, dochter van Jean Baptiste Denis en Francoise Barchon,
1796: huwelijksgetuigen waren Sebastien Van Werts en Elisabeth Denis, schreef de pastoor.
trouwde 3: St. Martens-Voeren 25 april 1811 Maria Catharina Jacobs.geboren Riemst 5 oktober 1770, dochter van Jacques Jacobs en Maria Stevens.

1791: Bij zijn eerste huwelijk tekende hij de akte met j. van werst. Zij tekende de akte met J.De La Croix.
1802: Bij de geboorte van Jean Mathieu woonden zijn ouders in Neufchâteau. Vader was arbeider en tekende de akte met J – V- Werst, terwijl de ambtenaar VanWeerts schreef (aan elkaar).
1804: Bij de geboorte van zoon Philippe is vader 44 jaar en moeder 31. De ambtenaar schreef Johannes VanWeerts en moeder noemde hij Heleine Denis. Zij woonden in Neufchâteau, huis nummer 3. Vader tekende de akte met  J-V-Werst. Negen maanden later overleed Philippe. De aangevers waren buren.
1811: Bij zijn derde huwelijk woonde hij als landbouwer in Neufchâteau. Hij was weduwnaar van Helena Denis. Zijn bruid  was dienstmeid  en 40 jaar. Zij woonde in Sint-Martens-Voeren. Een van de getuigen was zijn broer Bastien. Jean tekende de akte met J: van Werst. Zijn broer met Von Werst. De ambtenaar schreef in de akte Jean Von Werst, maar onder de datum schreef een ander Jean Van Weerst. Volgens de trouwakte was hij geboren in Walwijlre.Hij was 49, zijn 2e bruid 41
1812: Geboorte Jean uit het derde huwelijk. Vader tekende de akte met J Van Werst
1824: Op 14 januari 1824 verscheen voor notaris Hendrik Rompen uit Wittem, Peter Paul Rompen, eertijds notaris in Teuven, kanton Aubel, met een volmacht van Willem, baron van Sijberg uit Alsdorf. Hij verklaarde te zijn gemachtigd om aan Jan van Wersch wonend in Sint-Pieters-Voeren, de Varnhoff te verpachten. Deze hof lag in Teuven, de bijbehorende landerijen, groot 22 bunder, lagen gedeeltelijk in Teuven en in Sint-Martens-Voeren.
De pachtsom zal jaarlijks voor de eerste drie jaren 378 gulden bedragen en voor de volgende jaren 401 gulden. Als zekerheid stelde Jan van Wersch 87 roeden land gelegen in Riempst bij Maastricht. Ook verklaarden zijn zonen Jan en Bastiaan uit zijn eerste huwelijk met Helena Denis en wonende bij hun vader in Sint-Pieters-Voeren, zich, met het erfdeel van hun moeder, borg voor het nakomen van de pachtovereenkomst.
Tegenwoordig is de Varnhof in Teuven een vakantiewoning. De Varnhof is een boerderij uit 1920. Door de Teuvenaeren ook wel “dr aowe Varn” genoemd. Hij dankt zijn naam aan de straat waaraan de woning gelegen is, namelijk de Varn Straat.
1836: Bij het overlijden zoon Sebastien was vader weduwnaar en woonde in Sint-Martens-Voeren als landbouwer.

Uit het eerste huwelijk met Jeanne de la Croix werd geboren

 1. Jean Joseph Vanwerst, geboren Neufchâteau 18 juni 1792, volgt 4c.
   Uit het tweede huwelijk met Helene Denis werden gedoopt
 2. Jean Babtiste Van Werst, gedoopt  Neufchâteau 16 november 1796., woonde in St Martens-Voeren, overleden Mons 20 november 1845: trouwde Marie Therese Coyer, geboren Binch circa 1803, (zij was 45 bij haar overlijden), overleden Mons 21 maart 1848, dochter van Louis Coyer en Henriette Victoire Purbain
  Hij was 5 voet, 2 duim, 1 streek groot. Hij had zwarte haren en zwarte ogen en een normaal aangezicht. Op 9 maart 1814 ging hij in dienst en tekende voor zes jaar en zeven maanden. Hij kreeg er een dukaat voor. In  november 1820 tekende hij bij voor drie jaar maar kreeg geen “handgeld”.  Op 1 april werd hij tot sergeant benoemd en op 6 januari 1825 tot sergeant majoor. In 1815 had hij deelgenomen aan de veldtocht van de Nederlanden tegen de Fransen. In oktober 1825 werd hij wegens 12 Jarigen trouwen dienst gedecoreerd met de Bronze medaille.Op 1 april 1830 ging hij uit dienst. Hij was inmiddels 33 jaar.
  1845: Zijn overlijden. Zij woonden in Mons, Rue de la Grande Tripperie 6. Hij werd 49.
  1848: Haar overlijden: aangevers was Augustus Coyer (haar broer) en Antoine Hamuart (oid) haar zwager. Zij was winkelierster/koopvrouw. Zij woonden in Mons Rue de la Grande Tripperie 6.De ambtenaar schreef VanWerts.
 3. .Sebastiaan Joseph van Weerts, gedoopt Neufchâteau 14 juli 1798, overleden Sint-Pieters-Voeren 24 februari 1836, volgt 4d.
 4. Clemens VanWerts, gedoopt Fechereux (=Neufchâteau) 18 februari 1800. SS: Jaconus Joseph Debatice uit Warsage en Maria Anna  Henrietta, ipv Henrica Merx uit Visé.
 5. Jean Mathieu Josephus VanWerst (aan elkaar en twee hoofdletters) Vanwerst (in haar overlijdensakte), gedoopt Neufchâteau9 januari 1802, geboren volgens de Burgerlijke Stand: 26 januari 1802, trouwde Lucia Stevens, geboren Warsage 11 augustus 1802, overleden Neufchâteau 18 april 1894. Zij werd 92 en was weduwe, dochter van Pierre Stevens en N.N. Vandenberg.
  De aangever van haar overlijden was haar neef Henri, 33 jaar, die cantonnier was. Hij kende blijkbaar de voornaam van haar moeder niet.
 6. Philippe Joseph VanWeerts, geboren Neufchâteau 22 februari 1804, overleden Neufchâteau 8 december 1804.
 7. Marie Anne Joseph VanWeerts, gedoopt Neufchâteau St Laurent 25 oktober 1805,  geboren Neufchâteau 5 november 1805.
  Uit het derde huwelijk met Catharine Jacobs werd geboren
 8. Jean Pierre Joseph Van Werst, geboren Neufchâteau 22 maart 1812.
  1840: Hij was 28 toen hij in 1840 het overlijden van zijn vader aangaf die drie keer getrouwd was. In 1840 bij het overlijden van zijn vader woonde hij ook in Sint-Martens-Voeren.

W.3c. Sebastiaan  (Bastien) van Werst, (Vanwersch, Van Werst, Vonwersch) zoon van 2c, gedoopt Mechelen 8 oktober 1773, overleden Wittem 7 juni 1828, trouwde Wittem 21 juli 1806 Maria Catharina Haagen, overleden Wittem 26 november 1845, dochter van Andries en Jenne Hocks uit Mechelen.
Volgens de trouwakte was hij op 9 maart 1770 geboren. Dat was echer een oudere broer van hem die ook Sebastiaan heette. Omdat deze 2e Sebastiaan daarna geboren is met dezelfde naam heb ik aangenomen dat de eerste Sebastiaan overleden was. Waarom de 2e Sebastiaan dan diens geboortedatum hanteert? Of had de ambtenaar verkeerd gekeken?
Toen hij overleed was hij volgens de akte 56 jaar maar feitelijk 54, dus geboren circa 1773.
Hij was landbouwer in Wahlwiller.

Toen zijn zoon Jan Peter in dienst moest was vader dagloner in zijn woonplaats Wittem.

1805: Bij zijn huwelijk was hij 33 en zij 30. Beiden woonden in Wahlwiller. De ambtenaar schreef van Werst en zijn vader als Van Weerst.
1806: Toen zij in 1805 trouwden was zij al in verwachting van Jan Andries. Vader was landbouwer.
1808: Bij de geboorte zoon Jan Peter schreef de ambtenaar Von Wersch. Hij was 35 jaar en landbouwer in Mechelen.Hij kon niet tekenen.
1809: Sebastiaan woonde bij zijn schoonvader in. Zijn schoonmoeder was al overleden. Zij woonden huis nummer 168 in Mechelen. Hij was 33 en zijn vrouw ook. Zij hadden dus twee kinderen: Jan Andries van 2 en Jan Peter van 1. De ambtenaar schreef Von Wersch. Niemand in  het huis waarin ook natuurlijk zijn vrouw woonde, als zijn schoonvader, zijn zwager konden niet schrijven.
1809: Volkstelling Wittem over Mechelen 1809: hij wordt Bastien Von Werst genoemd met geboortedatum 9 maart 1770 en gehuwd.. Zij woonden Mechelen in die Höll.
1812: Bij de geboorte van Anna schreef de ambtenaar Von West. Vader was 38 jaar en landbouwer.
1814: Sebastien von Werst, 40 jaar, landbouwer en woonde in Mechelen.
1816: Vonwerst, 42 jaar, landbouwer, Mechelen, niet schrijvend.
1818: geboorte Anne: Bastien Vanwersch, 38 jaar, landbouwer, woont Mechelen, niet schrijvend.
1820: Volkstelling Wittem: Zij wonen in Mechelen in de wijk Broich. Beiden zijn 43. Zij wonen hier met drie kinderen: Andre, 12, Pierre 11 en Elisabeth 8. Vader heeft 1 koe.
1826: bij overlijden dochter: Bastianus Vonwerst, dagloonder, 52 jaar. Hij kon niet schrijven.
1828: Sebastiaan Vonwersch  is overleden, aangifte door zijn zoon Andreas Vonwersch (26 jaar, dagloner) en broer Pieter Vonwersch (46 jaar) gedaan. Sebastiaan werd volgens de akte 56 jaar, (feitelijk54), was dagloner en woonde Wahlwiller.
1832: huw bijlage van Johan Andries: Bastiaan van Weerst, landbouwer in Wahlwylre. 
1837: huw bijlage van Anna Maria: Aangifte door zoon Andreas Vonwersch, Dagloner woont Wittem, 26 jaar en broer Pieter Vonwersch, 46 jaar, landbouwer, woont Wittem. Zijn vader wordt Wolfgang Van Wersch genoemd.
1845: bij overlijden zoon Jan was vader al overleden en moeder heette Marie Catharine Hagen. De aangifte werd door haar broer Martinus Hagen , 73 jaar. Landbouwer in Mechelen, gedaan.
1852: In de huwelijksbijlage van dochter Anna Maria was hun achernaam Vanwersch en Van Werst. Zij werd Anna Maria Francisca Vanwersch genoemd.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Jan Andries van Werst, geboren 23 december 1806, doopgetuigen Andries Haagen en Anna Merx. volgt 4e.
 2. Jan Peter Vanweersch, geboren 29 augustus 1808, doopgetuigen Peter van Werst en Maria Catharina Haagen, overleden 26 juni 1845.
  In de Militaire Stamboeken werd hij Von Wersch genoemd.Hij kwam in 1827 in dienst bij de 14e afdeling Infanterie. Hij was 1 el, 6 palmen, 3 duimen en 0 strepen groot. Had gijze ogen, platte neus, een grote mond en buin haar. Op 10 mei 1827 moest hij voor 5 jaar in dienst.. Op den 1 Januari 1831 bij de Scheiding van het rijk als Zuid Nederlander geroyeerd en op 29 april 1841 gepasporteerd (= eervol ontslagen uit dienst)  bij EVD autorisatie 19 april 1841.
 3. Anna Elisabeth van Werst, geboren 14 juni 1811, doopgetuigen Gillis Hupperts en Joanna Catharina van Werst, overleden Nijswiller 3 november 1876, trouwde 1: Wittem 6 oktober 1837 Pieter Joseph Meesters, geboren Nijswiller 7 november 1804, zoon van Hubert Meesters en Johanna Lucia Akkermans, overleden Nijswiller 10 maart 1851, trouwde 2: Wittem 22 januari 1852 Pieter Joseph Meessen, geboren  Voerendaal 16 augustus 1821, zoon van Jan Meessen en Maria Catharina Franssen
  In de akte van overlijden van Pieter Joseph Meesters staat dat Elisabeth Vanwersch dezelfde is als Anna Maria Vanwerst die in de akte van geboorte staat. Hieronder: akte 97/1876 (overlijdensakte van Elisabeth 3 november 1876. De overlijdensaangifte werd gedaan door Pieter Joseph Meessen, haar tweede man. Die wist blijkbaar niet wie haar moeder was.
  Z
  ij kregen in het eerste huwelijk acht kinderen. In het tweede huwelijk 1 kind.
 4. Anna Maria Von Werst, Vanwersch, geboren Mechelen 18 december 1812, getuigen Martin Haagen en Anna Maria Nacken, overleden als Maria Anna Van Werst inWahlwiller 15 april 1826, 13  jaar oud.
 5. Maria Anna Vonwersch, geboren Mechelen 22 oktober 1814, getuigen Frans Raymond van Werst en Maria Anna Priem, overleden als Anna Maria, Wahlwiller 28 augustus 1815.
  Aangifte datum van de geboorte was op 9 november 1814. de tienjarige tafels geeft echter 2 november 1814.
  Waarom haar vader haar zo laat aangaf is onbekend. Blijkbaar was hij niet aanwezig rond die datum. Bij haar overlijden was zij tien maanden oud. De aangifte werd gedaan door twee buren. Blijkbaar was vader weer afwezig?  Vader gooide ook de namen van beide dochters door elkaar. Ze hadden Anna Maria en Maria Anna. In de overlijdensakten van beide meisjes wordt duidelijk wie er bedoeld werd omdat de leeftijd erbij staat.
 6. Jan Pieter Paulus Vonwerst, Van Wersch, geboren 29 juni 1816,  overleden ‘s-Hertogenbosch 2 juni 1893.
  Hij verbleef in de Hinthammereind, wijk E, 26 in Den Bosch. Dit was, zoals in de overlijdensakte staat, een krankzinnigengesticht. Tegenwoordig is dat de Renier van Arkelstichting. Hij was ongehuwd en arbeider. Op last van de officier van justitie in Maastricht en door zijn neef Paulus van Wersch werd hij op 29 oktober 1892  in het gesticht geplaatst. Het was blijkbaar een korte opname daar de opname op 23 november 1892 verlengd werd.
 7. Anna Maria Francisca Vanwersch, geboren 9 maart 1818, getuigen Frans Raymaeckers en Anna Maria Priem, overleden Wahlwiller 24 augustus 1892, trouwde Wittem 4 november 1852 Jos. Michiels, geboren Teuven 22 oktober 1795, overleden 24 januari 1866.
  1869: Op 26 februari 1869 legateerde Maria van Weersch, weduwe van Jan Josef Michiels, inwoonster van Wahlwiller geld  aan de kerk om missen te lezen.
  1873: Op 25 april 1873 was er een openbare verkoop van de goederen van Maria van Wersch, weduwe van Jan Jozef Michiels. Het echtpaar had geen kinderen. Haar overlijden in 1892 werd aangegeven door de burgemeester en  de secretaris van Wittem. Het echtpaar woonden in Wahlwiller.
  1890: Bij haar in huis woont nu ook haar broer Pieter Paulus. Zij wonen nummer 373. Zij overleed 24 aug 1892 en haar broer ging een maand later (of moest) naar Den Bosch.

W.3d. Peter Joseph van Werst / van Weerst / Vanweers, zoon van 2c. geboren Mechelen 17 maart 1778, overleden  Sint-Pieters-Voeren 22 december 1854 (78 jaar en landbouwer),
trouwde 1: Marie Anna Gillis, geboren Warsage circa 1760, zij was 52 jaar bij haar huwelijk en Peter was 34,  overleden Neufchâteau 21 november 1817, dochter van Tilman Gillis en Barbe Smalt. Zij was weduwe van Pierre Laurent Fabrij, overledenNeufchâteau 3 augustus 1806
Zij tekende de huwelijksakte met m.a. gilis. Pierre kon niet schrijven. Hij was arbeider en zijn bruid was boerin.
trouwde 2: Sint-Pieters-Voeren 25 februari 1819 Maria Anne Elisabeth (Maria Agnes Emerentiana) Schiervel, geboren Sint-Pieters-Voeren 4 januari 1770, overleden 19 juni 1836, 66 jaar, dochter van Jean Schiervel en Margaretha Halleux.
trouwde 3: Sint-Pieters-Voeren 16 november 1839 Anna Marie Halleux, geboren 25 september 1802, overleden 25 september 1861.
Na de dood van zijn tweede vrouw trouwde Pieter Josef voor de derde maal, dit keer met een familie lid van zijn schoonmoeder. Anna was een dochter van Thomas Hallaux en Maria Anna Zouter.

Uit dit derde huwelijk werden in Sint-Pieters-Voeren geboren

 1. Thomas Joseph Van Wersch, geboren 17 augustus 1840, volgt 4f.
 2. Anne Hubertine van Weersch (van Weerst), geboren 15 februari 1842, trouwde Eijsden 11 april 1872 Laurentius Ludovicus Geurten, geboren Eijsden 4 december 1850, zoon van Lambertus Geurten en Catharina Wolfs
   Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Pierre Joseph Vanweerst, geboren 11 mei 1843, trouwde Dison 10 december 1866 Barbe Born, geboren Sint-Pieters-Voeren 23 maart 1841, dochter van Antoine Born en Gertrude Westphal.
  1866: Bij hun huwelijk was Pierre wever, 23 jaar en woonde in Dison. Barbe was 25 en dientmeid, zij woonde in Neufchâteau. Aangezien zijn ouders overleden waren moest Pierre aantonen wie hij was met de namen van zijn grootouders en vier getuigen. Hij tekende de huwelijksakte met P J Vanwerts. Zij tekende de akte met Barb Bonn. De ambtenaar had Born geschreven. Volgens de Nationale Militie was hij 1,1613 en had hij blauwe ogen met kastanjebruin haar.Hij was toen landbouwer.
 4. N.N. levenloos geboren 2 oktober 1844.
 5. N.N. levenloos geboren, 29 maart 1848.

W.3e. Raymond Frans van (von) Werst, zoon van 2c, geboren Mechelen 24 oktober 1781, overleden Epen 8 januari 1857, trouwde 1:  (28) 30 juli 1809 Anna Gertrude Slenter, geboren Vijlen 30 oktober 1769, weduwe van Jan Hendrik Knops, overleden voor 1841, dochter van Gerard Schlenter en Anna Elisabeth Meisters, trouwde 2: Vaals 6 juli 1841 Anna Catharina Ernst, dochter van Jan Ernst en Agnes Hensen.

1799: Toen hij in dienst moest was hij landbouwer in zijn woonplaats Wittem. De ambtenaar schreef 24 september 1781 als zijn geboortedatum en noemde hem Raimont. Die datum is fout.
1809: Bij zijn huwelijk was hij 27 jaar en landbouwer in Wahlwiller. Zij was 39 jaar en woonde in Mechelen. Bij de Volkstelling van 1809 in Wittem werd hij Raimund Francois van Wersch genoemd en zijn vrouw Gertrud Slenter. Bij hen in huis woonde ook Elisabeth Knops, haar eerste dochter uit het huwelijk met Knops. Ze hadden twee koeien en een vaars. 
1809: Zij wonen in Mechelen, Gertrude was 40 jaar. Vader Von Wersch is landbouwer, geen leeftijd genoemd. Dochter Elisabeth Knops is 8.  Volkstelling Wittem: Hier wordt hij Franc. Raijmund Von Werst genoemd, geboren 13 mei 1785 en gehuwd. Hij woont Mechelen “In die Höll”
1810: Bij de geboorte van Anne werd vader door de ambtenaar Von Werst genoemd. Hij was 28 jaar, landbouwer, woonde in Mechelen.. Mede aangever was zijn broer Sebastiaan. Beiden konden niet schrijven.
1820: Volkstelling Wittem: het gezin woonde in Mechelen, wijk Broich. Vader Raimund van Wersch was 37, moeder was 58. In huis woonde nog steeds Anne Elisabeth Knobs (!) 17 jaar en Anna Josepha van Wersch, 9 jaar.
Op 26 juni 1820 verkocht Raymond van Wersch, gehuwd met Gertrude Slenter, een stukje land aan Caspar Hessele, akkerman en timmerman in Mechelen voor honderd frank of 47 gulden. Op 8 december 1821 transporteerde Raymond van Wersch aan Gertrude Hacken, weduwe van Jan Crumberg, en haar schoonzoon, Sander de la Haye, twintig roeden land gelegen aan de Beck in Gulpen voor 369 frank of 174 gulden. Raymond had dit land verkregen uit de erfenis van zijn ouders Wolfgang van Wersch en Anna Merx  .
1822: Bij het overlijden van dochter Anna schreef  de ambtenaar Raymundus Franciscus Van Werst, landman, 40 jaar, Wittem. Raymund kon niet schrijven.
1830: Op 24 februari 1830 verkocht Raymund in openbare verkoop twee percelen bouwland gelegen in het Wahlwillerveld. Dit land had hij in 1821 gekocht van Maria Catharina Slenter, gehuwd met Jan Jos. van Houten voor een koopprijs van 134 gulden. Een perceel groot zeventien roeden gelegen aan de Sprokweide naast het land van Nicolaas Slenter, werd gekocht door Peter Hensen, pachter van de Lanterne, in naam van zijn pachtheer Andries Pullinx, bierbrouwer in Maastricht, voor 81 gulden. Het andere, groot 22 roeden gelegen naast het land van de Lanterne, werd gekocht door Jan Willem Kövers uit Wahlwiller voor 112 gulden.
Nog een stuk land in het Wahlwillerveld had Raymond van Wersch in 1821 verkregen van Maria Catharina Slenter en Jan Jos. van Houten. Dat land, groot zeventien roeden, verkocht hij aan Nicolaas Willems, landbouwer in Hilleshagen bij Mechelen voor 82 gulden. Op 2 februari 1832 verkocht Raymond van Wersch aan Jan Peter Schrijvers en zijn vrouw Maria Agnes à Campo een perceel bouwland gelegen op de Wahlwillerberg, groot tien roeden, voor 48 gulden.
Uit het huwelijk van Jan Hendrik Knops en Anna Schlenter op 24 april 1806 werd Maria Elisabeth Knops geboren. Haar vader overleed op 20 juni 1808. Doordat haar moeder opnieuw trouwde,  werd Raymond van Wersch haar stiefvader. Toen Maria Elisabeth in 1827 wilde trouwen, bleek opeens dat er geen geboorteakte van haar was. Raijmundus Van Weersch, akkerman in Gulpen  ging samen met zeven getuigen, vervolgens naar “e Vrederegter. Hij ging daar naar toe omdat zijn stiefdochter met Jan Willem Vinck wilde trouwen. Echter zij kon geen doopakte laten zien omdat die niet voorkwam op de Registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wittem waar zij gebooren is. De doopakte moest dus vervangen worden door eene akte van kennelijkheijdt. Deze zeven getuigen verklaarden dat Maria Elisabeth op 31 mei 1802 geboren was. De getuigen wisten dat omdat zij buren waren van haar ouders. 
Deze akte werd vervolgens wegens behoeftigheid van Maria gratis opgemaakt en naar de rechtbank van Maastricht gestuurd. Die bekrachtigde op 26 november 1827 dit vonnis.
1836: Volkstelling Wittem: hij werd Edmund (!) van Wersch genoemd, 54 jaar en getrouwd met Gertrudis Schlenter (66 jaar). Zij woonden aan de Vijlerberg.
1841: Hij trouwde voor de tweede keer in Vaals op 6 juli 1841, terwijl hun dochter op 17 juni 1841 was geboren. Hun dochter werd in Moresnet (B) geboren.
Raymund was bij zijn tweede huwelijk dienstknecht, 59 jaar en woonde in Laurensberg, Anna had geen beroep was 40 jaar. Zij woonde in Vaals. In  hun huwelijkse-akte erkenden zij hun dochter.
1853: Reimundus Vanwerst was dagloner. Bij hen in huis in Wolfhaag woonde ook haar vader, geboren in 1775. Hij was weduwnaar en overleed in Vaals in 1856.
1857: Het aangeven van het overlijden van Raymond in 1857 gebeurde door twee kennissen. Zij gaven het overlijden aan van Edmondus Vanwersch en wisten blijkbaar niet dat hij Raymond heette, of wellicht noemde hij zich Edmond. Dat Edmund dezelfde is als Raymund blijkt uit dat hun ouders en hun partner identiek zijn. Hij werd 70, volgens die aangever. In werkelijkheid was hij 75 jaar.

Uit het eerste huwelijk werd in Mechelen geboren

 1. Anna Josepha Vonwerst, geboren 3 augustus 1810, doopgetuigen Gerard Slenter en Anna Merx. (opa van moederskant en oma van vaderskant), overleden Wittem 5 augustus 1822 (12 jaar oud).
 2. Anne Elisabeth Vonwerst, geboren Vaals 17 juni 1841, trouwde Neutral Moresnet 26 augustus 1864 Nicola Joseph Gronenscheldt, geboren Preussisch Moresnet 24 januari 1836, 28 jaar, zoon van Simon Gronenscheldt en Theresia Caan.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

W.3f. Jan Peter van Werst (Vonwerst, Vonwersch), zoon van 2c, geboren Gulpen 13 mei 1785, landsman, overleden Wittem 2 september 1860, trouwde 1: Mechelen 21 november 1818 Anna Maria Josephina Notten, geboren Mechelen Houthem 27 september 1784, overleden in het kraambed  30 oktober 1821, dochter van Mathieu Notten en Anna Elisabeth Pieters, trouwde 2: Mechelen 30 december 1824 Maria Catharina Bodeux (Bordeux), geboren Housse (Dalhem) of Saint. Remy 12 november 1785, dochter van Simon Bodeux en Maria Gueurij.

1804: Bij de Nationale Militie stond vermeld dat hij blauwe ogen en blond haar had.
1817: Hij gaf in 1817 het overlijden van zijn vader aan. Hij was landbouwer. De ambtenaar schreef op de overlijdensakte Vanwersch en Jan Peter tekende de akte met J: P: Vanwersch.
1818: Zijn achternaam werd op de index van de huwelijksakten als von Werst geschreven, maar in de  huwelijksakte zelf als  Vonwerst. Hij woonde in Wahlwiller.
1818:  De Nationale Militie schreef  Von Wersch, landbouwer.
1820: Bij de geboorte van Anna werd vader als Von Werst geschreven, 36 jaar, landbouwer, Wahlwiller.
1820-1825: Volkstelling Wittem:  het gezin woonde in Wahlwiller en bestond uit vader Peter Vanwersch, 35 jaar, moeder A.M.J Notten (37 jaar) geboren Berg, dochter Anna Maria Josepha Vanwersch  acht maanden oud, zijn moeder Anna Merx (92, geboren Berg) en zijn oudste zus Johanna (62). Ook in huis woonde een knecht Wilhelmus Bree, 30 jaar geboren Ubachsberg. Zij hadden twee varkens, twee koeien en twee paarden. 
1824: Bij zijn tweede huwelijk was hij 39 jaar, landman en woonde als weduwnaar in Wahlwiller. Bij de geboorte van dochter Johanna schreef de ambtenaar op de geboorteakte Von Werts. Vader was 39 jaar, landman, Wahlwiller en kon niet schrijven.
1826: Bij de geboorte van Johan schreef de ambtenaar Vonwerst. Vader was 40 jaar en landman in Wahlwiller. 
1828: Op de geboorteakte van Catharina schreef de ambtenaar Vonwersch. Vader was 41 jaar en landman in Wahlwiller. Hij kon niet schrijven.
1846: In de huwelijksakte van Anna was vader Jan Peter Vonwerst, 58 jaar en landbouwer. Hij woonde in Wahlwiller, was getrouwd met A.M. Josepha Notten die  al in 1821 overleden was.
1855: Bij het huwelijk van Johanna heette vader volgens de ambtenaar  Vonwerst en was getrouwd met Maria Catharina Bodeux. Beiden hadden geen beroep en woonden in Wahlwiller.
1856: Bij het huwelijk van Catharina waren haar ouders 72 jaar en landbouwers in Wahlwiller.
1856: Vonwersch, landbouwers in Mechelen.
1860: Bij zijn dood schreef de ambtenaar Jan Pieter Vonwerst, geen beroep, 75 jaar (klopt), woont Wahlwiller. Aangever was zijn schoonzoon Mohnen.
1886: Vanwerst in de overlijdensakte van dochter Anne Marie.
1909: Vonwerst in de overlijdensakte van dochter Johanna.

Uit het eerste huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Anna Maria Josepha Vanwerst, geboren 23 september 1819, overleden Mechelen 10 januari 1886, trouwde Wittem 17 april 1846 Frans Leonard van Houten (Vanhoutem, Van Hautem), geboren Mechelen 8 september 1817, overleden Wittem 25 oktober 1856, zoon van Andreas van  Hautem en Petronella Schleijpen.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 2. Anna Elisabeth van Werst / Vanwersch, geboren Wittem 30 oktober 1821, getuigen Jan Adolf Notten en Joanna Catharina van Wersch, overleden Voerendaal 10 november 1873, trouwde Voerendaal 28 september 1848 Joannes Wilhelmus Morgenraed, geboren Voerendaal 19 februari 1817, overleden Voerendaal 1 januari 1888, zoon van Johan Willem Morgenraed en Maria Elisabeth Rosenboom.
  1848: Bij hun huwelijk was Anna 26 jaar en dienstmeid in Voerendaal. Haar man Joannes was hoefsmid, net als diens vader. Hij was 31 en woonde in Voerendaal op den Esschen.
  1873: In oktober 1873 voelde Anna dat zij ging sterven. Zij riep de notaris erbij om haar uitersten wil zakelijk op te geven. Zij woonden in Ten Esschen, Voerendaal. Haar man kreeg het vruchtgebruik van haar bezittingen. Haar neef  Gerard, de oudste zoon van haar oudste zus, moest twaalf missen ter mijner intentie laten doen, binnen vier jaar na mijn overlijden. Haar oudste zus Anna was ook erfgenaam. Logisch, want de andere kinderen waren van een andere moeder.
  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 3. Johanna Vonwerst, geboren Wahlwiller 30 mei 1825, overleden Mechelen 1 juli 1909, trouwde Wittem 18 november 1855 Daniël Jos. Hubert Mohnen, geboren Vaals 5 maart 1824, overleden Wittem 9 november 1899, zoon van Johannes Mohnen en Maria  Elisabeth Gimmenich (Gimenich).
  Daniel hoefde niet op te komen voor zijn nummer in het leger. Hij was uit hoofde van ligchaams gebreken Jaar tot Jaar vrijgesteld.
 4. Jan Pieter, geboren Mechelen 27 oktober 1826, getuigen Jan van Wersch en Joanna Bodeux (X Jan Gabriël Haagen), volgt 4g.
 5. Catharina Josepha Vonwersch, geboren Wahlwiller 28 juni 1828, getuigen Andreas van Wersch en Maria Catharina Haagen, overleden Wittem 2 april 1916, 87 jaar oud, trouwde Wittem 7 november 1856 Jan Michiel Hubert Mohnen, geboren Vaals 3 februari 1822, overleden Wittem 30 januari 1911, 88 jaar oud, zoon van Johannes Mohnen en Maria Elisabeth Gimmenich (Gimenich).
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.

W.4. Nicolaas van Werst (Vanwersch), zoon van 3a, geboren Gulpen 18 augustus 1792, trouwde 1823 Elisabeth Lafarre (Lafaire) uit Forsterheide (D).

1810: Toen hij in dienst moest was hij scheper maar werd vrijgesteld omdat hij kostwinner was. Nicolaas van Werst moest echter wel onder Napoleon dienen. Hij zat in het 123ste regiment infanterie van Linie (de Ligne). Zij waren in St. Omer gelegerd als plan van Napoleon om Engeland binnen te vallen.
1831: Bij het overlijden dochter van Maria Catharina is vader 39 jaar, houtzager van beroep en zij wonen in Orsbach. Moeder wordt Johanna Elisabeth Lafarre genoemd.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Mathias Vanwersch, geboren Forsterheide (D.) 2 juni 1824, getuigen Jan van Wersch, N.N. Lafarre en N.N. Doveren, volgt 5.
 2. Johann Josef Van Wersch, geboren Heiden Blankenheim 13 mei 1827, ongehuwd overleden Mechelen (Wittem) 6 mei 1913, 85 jaar oud. 
 3. Johann Josef Van Wersch, geboren Kohlscheid 9 december 1828.
 4. Maria Catharina Vanwersch, geboren Heijden bij Aken, circa april 1831, overleden Orsbach (=Laurensberg ) 24 oktober 1831, zes maanden oud.
 5. Maria Margaretha, geboren Orsbach (Laurensberg) 15 augustus 1832, doopgetuigen Frederik van Wersch en Maria Margaretha Lafarre.
 6. Catharina Vanwerst, gedoopt Orsbach 30 september 1834, overleden Vaals 12 oktober 1909, 74 jaar, trouwde Laurensberg 10 oktober 1861 Franz Wilhelm Heuts, geboren Voerendaal 19 juli 1825. overleden Vaals 27 maart 1912, 86 jaar oud,  zoon van Franz Antoon Heuts en Maria Catharina Petri. 
  1861: Bij hun huwelijk was hij knecht in Laurensberg en ruim 36 jaar. Zij was 27 jaar en zonder beroep.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 7. Jacob Vonwersch, geboren Laurensberg 1 september 1837, overleden Orsbach gemeente Laurensberg 5 maart 1911.
  Hij was een voormalig schiethouwer. De aangifte werd door de politie gedaan. Hij werd 74 jaar,

W.4a. Arnold van Wersch (van Weersch, Vanweers), zoon van IIIa, geboren Gulpen 20 april 1797, overleden Mechelen 30 januari 1855, hij was dienstknecht, 57 jaar oud, trouwde Mechelen 23 juni 1826 Maria Catharina Lemmens, geboren Mechelen 1 september 1801, overleden Wittem 8 september 1864, dochter van Andreas Lemmens en Anna Maria Langendorf.
Toen Arnold in dienst moest werd zijn achternaam verbasterd tot van Weerts. Hij was schaapsherder in Gulpen. Toen hun zoon Jan Hubert in dienst moest was zijn vader Arnold al overleden, zodat alleen het beroep van zijn moeder werd ingeschreven. Zij was dagloonster.

1826: Bij zijn huwelijk was Arnold landbouwer en woonde in Mechelen.
1847: Bij de geboorte van zoon Andreas schreef de ambtenaar Arnold Vanweerst in de akte. Arnold was dienstknecht, 48 jaar en woonde in Straat/ Overgeul/Wittem. 
1847: Arnold gaf het overlijden aan van zijn zus Anna Maria. Hij zei 46 te zijn, enkele maanden daarvoor had hij gezegd 46 te zijn, maar feitelijk was hij 50. Hij was dagloner. Waarschijnlijk woonde zijn zus bij hem in omdat zij overleed in Straat.
1853: Bij het huwelijk van hun dochter. stond in de huwelijksakte dat de ouders Arnoldus Vanweers en Maria Catharina Vanweers zijn in plaats van Lemmens. Zij waren dagloners, vader zei 50 jaar te zijn en zij woonden in Mechelen.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Anna Maria Vanweers (op haar geboorteakte), geboren 4 december 1826, getuigen Andreas Lemmens en Anna Catharina Heijenraets, overleden Bemelen 15 oktober 1867, trouwde Gulpen 15 juli 1853 voor de Burgerlijke Stand en 17 juli voor de kerk Ludovicus Josephus Velraet (Velraads, Felraths), geboren Bemelen 2 september 1829, zoon van Dionisius Velraads en Carolina Reus.
  1853: Bij hun huwelijk was Ludo 23 jaar, woonde in Bemelen en was dagloner en zij was 26 jaar en dienstmeid en woonde in Mechelen. Ludo was opgekomen voor zijn nummer. Hij diende vijf jaar bij het derde Regiment Infanterie.
  1867: Omdat zijn vrouw twee dagen na de geboorte van een levenloos kind overleden was, werd vader voogd. Hun zoon Hendrik werd toeziend voogd.
   1
  870: In 1870 was hij landbouwer in Berg en Terblijt.
   
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 2. Hendrik Hubert Vanweers, geboren 6 januari 1830, doopgetuigen Andreas Lemmens en Maria Catharina van Wersch.
  Hendrik  is jong overleden omdat in 1832 een andere zoon werd geboren met dezelfde voornaam.
 3. Hendrik Joseph Vanweers, geboren 26 januari 1832, volgt 5a.
  Volgens de geschriften van de notaris uit Wittem was Hendrik in 1870 toeziend voogd over de minderjarige kinderen van zijn zus Anna Maria. Dat was hij ook (vreemd genoeg) over zijn jongste broer die toen al 22 was.
 4. Maria Ida van Wersch, geboren 20 april 1834, doopgetuigen Peter Dobbelsteijn en Ida van Wersch, overleden Mechelen 20 december 1911, trouwde 28 september 1865 Jan Urlings, geboren Mechelen 23 juli 1833, overleden Mechelen 20 mei 1898.
  1880: Het Bevolkingsregister Wittem vermeldde dat zij met vijf kinderen in de Kommerstraat 215, Mechelen woonden. Hij was zonder beroep, zijn vrouw was dagloner. Hun vorige woonplaats was Mechelen 67.
  1890: Zij woonden nu in Mechelen 215. Vader had geen beroep, moeder Vanwersch was dagloner en zoon Joseph Hubert  Urlings was ook zonder beroep. Er woonden geen  andere kinderen in huis.
  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 5. Jan Matheus Hubert von Wersch, geboren 29 januari 1838, doopgetuigen Jan Matheus Bauer en Maria Barbara Dierix, overleden Wittem 1 januari 1841, drie jaar oud.
 6. Jan Hubert van Wersch, geboren 10 juni 1841, doopgetuigen Jan Cornelis Bauer en Maria Catharina Hendriks.
  Toen hij in dienst moest was hij knecht in zijn woonplaats Wittem. Hij zei dat hij op 11 juni 1841 geboren was.
 7. Andreas Hubert Vanwerst, geboren 22 juli 1847, volgt 5b. 

W.4b. Frederic Van Weers, zoon van 3a. geboren Gulpen 13 maart 1803. doopgetuigen Frederik Vlecken en Maria Catharina Schevers, overleden als Hendrik Van Weers, Banholt (=Mheer)13 september 1849, trouwde Richelle (B) 28 februari 1829 Marie Elisabeth Ritservelt, geboren Mheer, 2 oktober 1797, overleden Mheer 13 april 1874, dochter van Michel Ritservelt en Barbe Hounjet.

1803: Op de inhoudsopgave van de aktes schreef de ambtenaar Frederic Van Weersch en in de akte zelf schreef hij Van Weers.
1821: Militie archief:  Omschreven als van Wersch. Geboren en wonend in Gulpen. Hij was dienstknecht. Zijn vader was overleden,. Zijn moeder bedelaarster.
1829: Bij hun huwelijk schreef de ambtenaar in Richelle: Frederik Van Weers, hij was knecht en 25 jaar. Hij woonde in Richelle. Marie was 31 jaar en woonde ook in Richelle. Beiden konden niet schrijven.
1830: Bij de geboorte van Maria woonden de ouders in Richelle. Vader heette in de akte Frederic Vanweers en was 26 jaar. Hij was dagloner, moeder was 32 jaar.
1832: Bij de geboorte van de tweeling werd moeder in de geboorteakte Ritzervelt genoemd en was 36 jaar. Frederic was dagloner en 29 jaar. Zij woonden in Richelle. Marie Barbe werd om 03:00 uur geboren en Marie Ida werd om 03:15 geboren. 
1835: Op 1 januari 1835 werd dochter Marie Elisabeth geboren en op 5 januari  1835 overleed een andere dochter, Marie Ida. Vader werd in beide aktes Frederic Vanwers genoemd. Hij was dagloner en 31 jaar. Moeder was 35 jaar oud. 
1849: Bij het overlijden van Hendrik(!) Vanweers was hij, volgens de aangevers, twee buren, de zoon van Jan Vanweers en Barbara Mararetha Creemers en man van Maria Elisabeth Ristervelt. Hij werd 47 jaar en woonde Grote Straat in Mheer. De aangevers verzonnen de namen van de ouders omdat zij die blijkbaar niet wisten.  Bij het overleden van haar man was zij huishoudster.
1860: Bij het huwelijk van dochter Maria Catharina stond de volgende opmerking in de huwelijkakte: Dat de geslachtsnaam Van Wers en Van Weers gelijk is maar wel dat het Van Wers moet zijn. En verder: de vader met de voornamen Frederic en Hendrik (..) dat (hij) zich werkelijk noemende Hendrik.
1874: De aangifte van het overlijden van Marie Elisabeth Ritservelt gebeurde door twee schoonzonen: Anton Hubert Bleeser, jager in Mheer, 44 jaar en Pieter Joseph Houben, timmerman in Banholt, Mheer, 46 jaar. Zij werd 66 jaar volgens de akte. Feitelijk was zij 76 Zij was weduwe van Hendrik van Wers (!). Enkele maanden later zou haar dochter Barbara overlijden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie Catharine Van Weers, geboren Richelle (B) 14 augustus 1830, overleden Mheer 18 augustus 1882, trouwt Mheer 11 januari 1860 Antonius Hubertus Bleeser, geboren Gulpen 14 november 1829, zoon van Gillis Bleeser en Johanna Catharina Gerit.
  1860: Bij hun huwelijk was zij 29 jaar, woont Banholt en tekende de akte met M C Van Wers. Hij tekende de akte met A Bleeser. Het was opvallend dat zij konden schrijven. Hij was jager en 30 jaar, woont in Mheer. Haar vader was al  overleden. Moeder is wel aanwezig. Zij was 52 jaar.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
 2. Marie Barbe Van Wers, geboren Richelle (B) 21 november 1832, tweeling met nummer 3, overleden Mheer 23 juni 1874, trouwde Teuven 30 mei 1857 Pieter Joseph Houben, geboren Teuven 4 januari 1827.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 3. Marie Ida Vanwers, geboren Richelle 21 novemer 1832, tweeling met 2, overleden Richelle 5 januari 1835, twee jaar oud.
 4. Marie Elisabeth Van Wers, geboren Richelle 1 januari 1835
 5. Maria Theresia Van Weerts, geboren Richelle circa 1838, overleden Mheer 23 oktober 1842, vier jaar oud,
  Haar geboorteakte is niet in Richelle of Mheer gevonden.

W.4c. Jean Joseph Vanwerst, zoon van 3b, geboren Neufchâteau 18 juni 1792, , overleden  Seraing 22 februari 1859, vervoeder, trouwde Neufchâteau 2 november 1819 Marie Ida Josephe Fabri  (Fabry), geboren Aubel, overleden Seraing 19 oktober 1863, 66 jaar, dochter van Pierre Laurent Fabry en Marie Anne Gillis.

1819: Bij hun huwelijk zat Jean Joseph VanWerts als cavalerist in het leger bij de zesde compagnie. Hij had echter onbeperkt verlof gekregen om te trouwen. De toestemming kwam van de administrateur van het derde eskader van de 1e divisie. De bevestiging van deze toestemming  kwam van kolonel Hartingh, commandant van de 1e Divisie Cavalaristen in Arnhem.
De huwelijksakte werd door de bruidegom met j:j: van werts getekend terwijl zijn vader tekende met j. van werst. De bruid tekende met i:j: Fabry. Bij het huwelijk werd hun dochter erkend die thuis bij Jean geboren was in Fechereux (een wijk van Neufchâteau). Jean was is 25 en Marie 21. Hij  tekende de akte met  j:j: van werts.
1820: Bij de geboorte van dochter Marie Anne is Jean landbouwer, woonde in Neufchâteau en was 28 jaar. Zijn vrouw was 24 jaar. Vader tekende de akte met  j:j: Van Werts.
1824: Bij het overlijden van zoon Jean was vader arbeider.
1827: Bij de geboorte van dochter Marie was vader landbouwer en 38 jaar. Moeder was 30 jaar. Zij woonden in Ayeneux, België. 
1829: Bij de geboorte van zoon Pierre was vader nog steeds 38, maar moeder was 32. De ambtenaar schreef Jean Joseph Wanverts. Vader was landbouwer en tekende de akte met j: j: vanwerts.
1832: Bij de geboorte van dochter Marie was vader molenaar en 40 jaar, moeder was 36. Zij woonden in Soumagne. Vader tekende de akte met  j: j van werts.
1833: Bij het overlijden van dochter Marie Jeanne was vader molenaar. De ambtenaar schreef Vanwerts. Op de inhoudsopgave stond Vanwertz. Hij tekende de akte met J: J van werts.
1833: Bij de geboorte van Marie Barbe schreef de ambtenaar Van Wertz. Vader was nog steeds molenaar. Moeder was opeens 38 jaar.
1834: Bij de levenloos geboren zoon Jean Mathieu was de aangever Jean Jacques Baguette, dagloner, 26 jaar en oom.  Vreemd genoeg noemde hij als ouders: Jean Mathieu Joseph Vanwerz, koopman en Marie Anna Fabry. 
1838: Zij woonden in de wijk Hauregard van Battice waar vader handelaar in graan wa. Hij was 46 en zij 42.
1842: Zij woonden in Dison waar hij vierjarige zoon Victor overleed. De aangifte werd door twee buren gedaan. Vader was voerman en 48, moeder 45 jaar. De ambtenaar schreef Vanwerst.
1843: Hun dochter overleed in Dison. Vader was voerman en 50 jaar. Hij tekende de akte met j:j van wets. Moeder werd door de ambtenaar Ida Fabri genoemd. Zij was 47 jaar.
1849: Bij het overlijden van dochter Marie Thérèse, 14 jaar oud, was vader mijnwerker en kon opeens niet meer schrijven De ambtenaar gebruikte in de akte de achternaam Vanwerst.
1852: Bij het huwelijk van dochter Maria Anne was vader arbeider bij de hoogovens (ouvrier de haut fourneaux), 62 jaar, moeder was 58 jaar. Hij tekende die huwelijksakte met J:J van Werts. Zelfs moeder tekende met Ida Joseph Fabry. Dat was opmerkelijk want de meeste mensen konden toen niet schrijven.
1854; Bij het huwelijk van dochter Marie Ida was vader 64 jaar en dagloner. Moeder was 56 jaar. 
1859: Jean overleed in Rue du Bac nummer 8, Seraing. Hij was volgens de overlijdensakte 69 jaar en dagloner. Feitelijk was hij 66 jaar.
1863: Marie Fabri overleed in haar huis Rue du Bac nummer 8 in Seraing. Zij werd 66 jaar. De aangever, hun zoon Pierre kende haar ouders, dus zijn grootouders niet. Hij gaf ook het overlijden van zijn vader aan en kende wel diens ouders.

Vóór het huwelijk werd geboren

 1. Jeanniton Joseph VanWerts, (Jeanne Joseph Vanwerst) geboren Neufchâteau (Fechereux) 16 mei 1819. overleden Seraing 23 februari 1849, 39 jaar oud, trouwde Soumagne (B) 25 november 1835 Jean Jacques Baguette, geboren Clermont 17 april 1808.
  1819: In haar geboorte akte staat dat het kind van Jean thuis geboren is in Fechereux, een wijk van Neufchâteau.
  1835: Bij hun huwelijk was Jeanne 16 en Jean was 27. Zij  kon wel schrijven en tekende de huwelijksakte mt J.J. Vanwert. Haar vader tekende j:j: Ven Werts.
  1839: Bij het overlijden van zoon Jean was vader dagloner, 31 jaar en kan niet schrijven.       
  1849:
  Jean Baguette gaf het overlijden van zijn vrouw aan. Hij wist waarschijnlijk niet waar en wanneer zij g
  eboren was omdat dat niet in de akte stond.
  1853: Jean Baguette trouwde, na de dood van Jeanne in 1848, opnieuw in  januari 1853. Hij zei 44 jaar en zes maanden te  zijn. Hij was mijnwerker.
  Uit dit huwelijk werd minimaal een kind geboren .Uit dit huwelijk werden geboren
 2. Marie Anne Barbe Josephe Vanwerst, geboren Neufchâteau 3 december 1820, trouwde Seraing 26 februari 1852 Auguste Joseph Hanchir, geboren 2 mei 1828, zoon van Jean Joseph Hanchir en Marie Catharine Dochain.
  1852: Bij hun huwelijk woonde hij in Hingeois en zij was couturière.
 3. Jean Joseph Van Werts, geboren Aubin (=Neufchâteau) 14 juni 1823, overleden Neufchâteau 22 april 1824, 10 maanden oud.
 4. Marie Ida Josephe Vanwerts, geboren Ayeneux (B) 31 maart 1827, trouwt Seraing 21 september 1854 Isidore Felix Ramlet, geboren Ohey (B) 1830, zoon van Pierre Joseph Ramlot en Marie Barbe Joseph Gengoux. Marie Ida woonde Rue Saint Antoine 5, Seraing.
 5. Pierre Laurent Joseph Vanwerst, geboren Ayneux 14 augustus 1829 volgt 5c.
 6. Marie Jeanne Eveline Vanwerts / VanWertz, geboren Soumagne 1 januari 1832, overleden Soumagne 10 december 1833.
 7. Marie Barbe Van Wertz, geboren Soumagne 6 juni 1833 en als Marie Josephe Vanwerst overleden in  Dison 30 juli 1843, 10 jaar, 1 maand en 15 dagen oud.
  18
  33: Heel apart dat haar vader zijn dochter anders noemde. Hij was de aangever bij het overlijden in Dison waar zij in 1843 woonden. Vader dacht precies te weten hoe oud zijn dochter was geworden. Als je dat terugrekent is zij geboren op 15 juni 1833 in plaats van 6 juni 1833. Op 15 juni 1833 is er niemand in Soumagne geboren (op de index van overledenen staat ook Vanwerst).
 8. Jean Mathieu Joseph Van Wertz, overleden Soumagne 3 mei 1834, 0 jaar oud.
 9. Victor Joseph Vanwerst, geboren Battice 29 april 1838, overleden Dison 10 december 1842, 4 jaar 6 maanden en 10 dagen oud.

W.4d. Sebastiaan Joseph van Wersch (van Weerts), zoon van 3b. geboren Neufchâteau 14 juli 1798, overleden Sint-Pieters-Voeren 24 februari 1836, dienstknecht en kerkzanger in Sint-Pieters-Voeren, trouwde Sint-Pieters-Voeren 14 november 1827 Maria Barbara Wintgens, geboren Sint-Pieters-Voeren 1805, overleden aldaar 15 maart 1851, 45 jaar oud. Zij was landbouwster.

1836: Bij zijn overlijden woonde de weduwe met de kinderen in Aubel, wijk Berg. Hij overleed terwijl zijn vrouw in verwachting was.

Uit dit huwelijk werden in Sint-Pieters-Voeren geboren

 1. Jan Joseph van Wersch, geboren 19 september 1828, overleden als vrijgezel Sint-Pieters-Voeren 4 januari 1852.
 2. Nicolaas Joseph van Wersch, geboren 5 december 1830.
 3. Jean Joseph Van Weerst, geboren circa 1831,. Hij was getuige bij het huwelijk zus Anne Marie in 1862, was 31 jaar en tekende de huw akte met J v deWerst.
 4. Jan Mathijs Joseph van Weerst, geboren 2 juni 1833, overleden 27 februari 1851.
 5. Anna Maria Van Weerst, geboren 30 april 1836, trouwde Sint-Pieters-Voeren 21 juli 1863 Jean Joseph Halleux, landbouwer, geboren Sint-Pieters-Voeren 28 juli 1821, overleden Sint-Pieters-Voeren 28 april 1884, zoon van Jean Renier Halleux en Anne Marie Wahlen.
  1836: haar geboorte. Omdat haar vader overleden was, werd de aangifte gedaan door de zus van zijn moeder: Anne Marie Wintgens, 33 jaar. Moeder zelf was 31 jaar. De aangifte was op 2 mei 1836.
  1863: Bij hun huwelijk was hij 41 jaar, landbouwer en woonde in Sint-Pieters-Voeren. Zij was 26 jaar, landbouweres en woonde ook in Sint-Pieters-Voeren. Hij tekende de akte met Jos. Halleux. Zij tekende de akte met Ane Vanwes. Medegetuigen waren haar broer Jean Joseph die tekende met J v denwerst en haar neef  Thomas Van Weerst die met Thomas Jos: Vanwerts tekende.
handtekening-uit-pietersvoeren
Drie verschillende manieren om één familienaam te schrijven.

     Uit dit huwelijk werden vijftien kinderen geboren.

W.4e. Jan Andries van Wersch (van Weersch), zoon van 3c, gedoopt Mechelen 6 november 1806, geboorteaangifte Burgelijke Stand Wittem 23 december 1806 (waarom zijn vader hem een maand later aangaf en zei dat hij op 23 december was geboren, terwijl hij al begin november 1806 gedoopt was, is onduidelijk), landbouwer, overleden Wahlwiller 24 juni 1884, 78 jaar, trouwde Mechelen  25 november 1832 Anna Catharina  Bartheleme (Saive, De Saif, Desaive), geboren Nijswiller 15 april 1810, overleden Wahlwiller 23 november 1881. Beiden waren landbouwers in Wahlwiller, dochter van Johannes Barthelemi en Maria Catharina Kicken.

1832: In het parochieboek huwelijken van Mechelen staat dat Anna Catharina Saive ook wel Bartholomée genoemd werd naar haar vader. Anna Catharina was de dochter van Jean Saive (ook wel Barthelemi  / Barthelemée ) en Marie Catharine Kicken (Kuken, Keicken). Deze achternaam werd in de huwelijksakte van Jan Andries verkeerd geschreven als Tichon. De huwelijksgetuigen waren Petrus Joseph Saive en Elisabeth von Wersch. Dank zij informatie van dhr. J. Damen (nazaat van de familie Saive) bleek dat de naam Bartholomée als volgt ontstond:
Een Saive werd in België  opgeroepen voor het leger van Napoleon. Hij moest zich melden in Luxemburg om vandaaruit naar Moskou te gaan. Hij deserteerde echter naar Duitse deel van Lemiers. Hij nam daarom een andere naam aan, dat was de naam Bartholomée (Barthelomie). Na de val van Napoleon kreeg hij van de Rechtbank van Maastricht de naam Saive weer terug. Hij was vanwege het overlopen in Parijs bij verstek ter dood veroordeeld.
In de huwelijkse bijlagen wordt de achternaam van Jan Andries overschillende manieren gebruikt. De ene keer is hij zoon van Bastian  Van Weerst, de andere keer is het Bastian Vanweerst. In de kopie van diens overlijden wordt vader Sebastian Vonwersch genoemd, zoon van Wolfgang Van Wersch.
Jan Andreas hoefde niet voor zijn nummer bij de Nationale Militie op te komen. Hij was toen 19 jaar, 1,64 groot,had een kleine neus en bruine ogen en haren.
1836: Bij de volkstelling in Wittem stond vermeld dat zij in Nijswiller woonden.
1837: Bij de geboorte van Anna was vader 32 jaar en dagloner. De ambtenaar schreef
Van Weerst, de achternaam van moeder werd Barthelemi. Vader kon niet schrijven.
1844: In de geboorteakte van hun zoon Johan stond vader vemeld als Andreas Vanweersch, landbouwer, 35 jaar oud, en moeder M. C Desaive.
1846: Bij de geboorte  van Servaas was het: Andreas Vanweersch, landbouwer, 40 jaar. Zij woonden in Straat/Wahlwiller/Wittem.
1852: Bij de geboorte  van Anna was het Andreas Vanweersch , 44 jaar, landbouwer, getrouwd met Maria Catharina Desaif. Zij woonden in de Nijwillerstraat.
1863: Bij het huwelijk van hun dochter Anna Elisabeth was Andreas Vanwierst, landbouwer, 56 jaar. Moeder werd als A.C. Bartelemie opgeschreven. Zij was 53 jaar. Beiden waren landbouwers in Wahlwiller.
1869: Bij het huwelijk van Johan werd zijn moeder in de huwelijkse bijlage DeSaive genoemd.
1871: Notaris Hoho uit Wittem maakte op 23 jan 1871 een akte op waarin staat dat  Andries en Maria voor fl. 120,- land kochten in Wahlwiller ten grootte van 21 aren en 80 centiaren.
In een akte van 3 augustus 1882 wordt haar erfenis verdeeld over de zes kinderen. Totaal was dat fl. 2559,- waarvan de helft uitbetaald werd. De begrafenis à fl. 45,- en de doodskist à fl. 5,-  werden er eerst vanaf getrokken.
Zes kinderen kreeg ieder een zesde van de helft, want vader leefde nog. Vier kinderen waren al overleden. Het echtpaar had in Wittem diverse bouwlanden en weilanden, schuren die een totale waarde hadden van fl 2559, waarvan de helft dus 1275 gulden was.
Daarnaast nog roerende goederen ter waarde van fl. 126,50 (= de helft). Ieder kind kreeg fl. 1348,50.
1882: Op 3 augustus 1882 werd  de erfenis opgemaakt omdat Catharina Saive, hun moeder overleden was. Ieder van de kinderen kreeg een zesde van de helft, want vader leefde nog. Vier kinderen waren al overleden. Het echtpaar had in Wittem diverse bouwlanden en weilanden, schuren die een totale waarde hadden van f 2.559, waarvan de helft dus 1.275 gulden was. Daarnaast waren er nog roerende goederen ter waarde van ƒ 126,50 (= de helft). De begrafeniskosten werden er van af getrokken waardoor ieder kind f 1.348,50 kreeg.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Willem Vanwersth, geboren Mechelen 6 juni 1833,  overleden 29 november 1833.
  Als ouders werd door de ambtenaar geschreven Andreas Vanwersth en Anna Catharina Bartelemi.
  1833: Zijn overlijden werd aangegeven door vader Andreas Vanwersth uit Nijwiller, dagloner, 27 jaar en door Pieter Vanwersth uit Wahlwiller, dagloner, 24 jaar en oom van Willem. De Burgerlijke Stand schreef in de geboorteakte de namen van de ouders als Andreas Vanwersth en Anna Catharina Barthelemi. Het doopboek van de parochie Mechelen schreef de namen als Andreas von Wersch en Maria Catharina Saive.
 2. Maria Catharina van Weersch, geboren Mechelen 20 oktober 1834, overleden (Nijswiller) Wittem 13 maart 1839 .
 3. Anna Elisabeth Vanweerst (Johanna Maria Vanweersch. Anna Maria Elisabeth Vanweersch. geboren Wahlwiller (Wittem) 13 april 1837, overleden Wahlwiller 17 juni 1898, trouwde Wittem 29 april 1863 Jan Hendrik Beckers, landbouwer in Wahlwiller geboren Jabeek 15 mei 1830, zoon van Jacob Beckers en Maria  Agnes Leinders.
  1849: Jan diende in het leger. Hij werd in mei 1849 (19 jaar) ingelijfd en was tot 15 mei 1854 in dienst.
  1863: De huwelijksafkondigingen van 19 en 26 april 1863 waren vreemd genoeg in Aken omdat Jan op dat moment dienstknecht in Aken was. De huwelijksbijlage laat ook een afschrift zien van haar geboorteakte. Daarop worden zij en haar haar vader Vanwierst genoemd. Op de originele akte staat duidelijk Van Weerst, dagloner. De ambtenaar had het verkeerd overgenomen.
  Uit dit huwelijk werd zes kinderen geboren.
 4. Jan Hubert Hendrik Vanweerst, geboren Mechelen 27 juni 1839, overleden 14 november 1842.
 5. Anna Maria van Weersch, geboren Eijs 24 november 1841, overleden Wittem 11 februari 1882 (40 jaar), trouwde 6 februari 1869 Nicolaas Krichelberg (Krögelberg, Kricheleberg, Krickenberg), geboren Merkstein (D.) 7 augustus 1837, zoon van Johan Wilhelm Kirchelberg en Sibilla Catharina Ernst.
  1869: Bij zijn huwelijk was hij landbouwer in Aken. Omdat hij geen ingezetene binnen dit Rijk geweest was, hoefde hij niet bij de  militie.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 6. Johan Joseph Hubert van Weersch, geboren Eijs 22 januari 1844, volgt 5d.
 7. Servaas Paulus van Weersch, van Wersch, geboren Eijs 14 mei 1846, volgt 5e.
 8. Elisabeth Hubertina van Weersch, geboren Straat/Wahlwiller/Wittem 12 november 1848, overleden Orsbach, gemeente Laurensberg 27 maart 1927, 78 jaar, trouwde Wittem 27 november 1878 Hendrik Hubert Groneschild, geboren Seffent (Laurensberg)  21 november 1840  dagloner, overleden Oirsbach 11 november 1920, zoon van Johann Peter Groneschild, landbouwer te Vaals en Anna Catharina Schnoeck.
  1878: Zij ondertekende de huwelijksakte met E h vanwersch en was 29 jaar, hij was 37 jaar en weduwnaar van Maria Barbara Claessens die overleden was in 1877. Volgens de Nationale Militie woonde hij in Vaals.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 9. Anna Catharina Vanweersch, geboren Eijs 6 februari 1852, overleden Wahlwiller 8 februari 1883, trouwde Wahlwiller 1 januari  1873 Michael Joseph Thewissen, landbouwer in Wahlwiller, geboren Wittem 5 juni 1821, overleden Wittem 23 augustus 1908, zoon van Cornelius Josephus Thewissen en Maria Anna Merckx.
  1873: Bij hun huwelijk is hij 51 jaar en zij 20 jaar. Bij haar huwelijk in 1873 werd zij in de akte Vanweersch genoemd. Bij de geboorte van hun zoon werd zij Anna Maria Catharina Van Weersch genoemd, wonend in Wahlwiller. In 1883 heette zij Catharina Maria Van Wersch.Op de huwelijksakte staat: De bruidegom is wegens zijnen ouderdom ontheven van de overlegging van het certificaat ter voldoening aan de Nationale Militie.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.

W.4f. Thomas Joseph Van Wersch / Vanwerst, zoon van 3d, geboren 17 augustus 1840, landbouwer, overleden als Vanwerst, Visé (B) 21 juni 1871, trouwde Sint-Pieters-Voeren 30 januari 1864 Maria Agnes Henriëtte Josephine Teneij, geboren Sint-Martens-Voeren 5 december 1833, dochter van Jean Nicolas Teneij en Marie Agnes Thomé.

1862: Thomas Jos Van Weerst was mede getuige bij huwelijk van zijn nicht Anne Marie die met Halleux trouwde. 
Hij tekende de akte met Thomas Jos Vanwerts. Hij woonde in Sint-.Pieters-Voeren.
1864: Bij hun huwelijk was Thomas 23 jaar en landbouwer in Sint-Pieters-Voeren. Zij was 30 jaar, landbouweres en woonde in Noorbeek waar haar ouders ook woonden. Thomas tekende de akte met Th: J: Vanwersch. Tevens was in november de geboorte van hun dochter. De ambtenaar schreef Van Werst, landbouwer, 24 jaar en moeder noemde hij Teneij. Zij was 29 jaar. Vader tekende de akte met Th: Jos: Vanwersch.
Januari 1866: Zij verhuisden vanuit Fouron St. Pierre naar Mouland.  Thomas werd Thomas Vanwerst genoemd  geboren St.-Pieters-Voeren (Fouron St. Pierre), 26 jaar en landbouwer. Zijn vrouw werd in het register Marie Agnes Henriette Joséphine Teneij genoemd, geboren St. Martensvoeren en 30 jaar oud. Volgens de pastoor waren zij in Noorbeek getrouwd. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Hubertina van Werst, geboren Sint-Pieters-Voeren 10 november 1864.
 2. Pierre Joseph Nicolas Leopold Vanwerst, geboren Mouland (B) 5 april 1866, volgt 5f. 

W.4g. Jan Peter van Wersch (Vanwersch / Vonwerst), zoon van  3f, geboren Mechelen 27 oktober 1826, overleden Wahlwiller 11 juni 1899, trouwde Eilendorf (D.) Barbara Pallandt (Paland). geboren Forst 8 maart 1844.

1865: Pieter van Weersth, dagloner, 31 jaar. Zij woonden in Hillishagen. Vader kon niet schrijven
1867: Pieter Vanweersch, dagloner, 34 jaar. Zij woonden in  Wahlwiller.
1891: Bij het huwelijk van hun dochter Maria leefden haar ouders nog. Zij waren dagloners in Wahlwiller.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Mathias Pieter Van Weersth (volgens de geboorteakte Van Weersth, maar volgens de overlijdensakte Vanweersch), geboren Hillishagen 27 december 1865, getuigen Mathias Haagen en Maria van Wersch, overleden Wittem 31 december 1865.
  1865: in de overlijdensakte werd hij Johan Pieter Mathijs genoemd en dochter (1) van één dag oud.
 2. Maria, Vanweersch (volgens de geboorteakte Vanweersch, maar volgens de trouwakte  Vanwersch), geboren 15 februari 1867, overleden Wittem 4 februari  1927, 59 jaar, trouwde Wittem 12 november 1891 Hendrik Hubert Jaspers, geboren Gulpen 1 december 1860, overleden vóór 1927, klompenmaker, zoon van Arnold Matheus en Johanna Maria Hubertina Tijchon/ Tychon.
  Bij zijn huwelijk was Hendrik als plaatsvervanger in dienst bij het tweede Regiment Veldartillerie. Hij had toestemming van de commanderende officier om te trouwen. Was wel vreemd, want hij trouwde in november 1891 en zijn diensttijd liep, na de wettelijke periode van vijf jaar, af in mei 1891. Maria tekende de huwelijksakte met M Vanwersch (geen puntjes) Zij was 24 en hij 30 jaar.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.5. Jan Mathias van Wersch (Vanwersch), zoon van 4, geboren Forsterheide en volgens bidprentje in Horbach (Forsterheide) 2 juli 1824, overleden Mechelen 27 september 1908, trouwde 1:  Mechelen 1850 Anna Maria Peukens, overleden 28 mei 1879, dochter van Willem Peuskens en Agnes Bosten,
trouwde 2: Wijnandsrade 20 juni 1882 Joanna Catharina Coenen, geboren Wijnandsrade 23 juni 1838, overleden Mechelen 22 augustus 1918, dochter van Petrus Laurens Coenen en  Joanna Maria Bruls.

1851: Bij de geboorte van hun eerste kind schreef de ambtenaar in de geboorteakte hun namen als Mathijs Vanweersch, landbouwer, 27 jaar, wonend te Straat Schweijberg en Anne Marie Peuckens. Vader tekende deze akte met M Van Weersch.
1854: Bij de geboorte van hun tweede kind was het Vanwersch. Vader was dienstknecht en zij woonden in Schweiberg. Hij tekende de akte met J: M; van Wersch.
1856: Bij de geboorte van Nicolaas was vader landbouwer en 31 jaar. Hij tekende de akte met J M van Wersch, terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef. Zij woonden in Mechelen.
1862: Hij was toen knecht in Bocholtz, gehuwd en werd op 4 oktober 1862 uitgeschreven omdat hij naar Voerendaal ging, gelijk met Agnes Vanwersch (*1842,geboren Orsbach). Zij was toen meid in Bocholtz en ging naar Laurensberg). Hij had gezegd dat hij in Bocholtz geboren was. Zij was werkzaam op het adres Bocholtz 179. Hij op Bochtoltz 8. 

1864: De familie Van Wersch, woonde in Schweiberg en hij was landbouwer, 40 jaar. Hij tekende J.M. Van Wersch.
1871: Bij de aangifte van de geboorte van Wilhelm ondertekende zijn vader de akte met M van Wersch, terwijl de ambtenaar Mathias Vanweersch, landbouwer, 49 jaar, Mechelen, had geschreven.
1880: Zijn eerste vrouw was net overleden en hij was nog niet opnieuw getrouwd. Hij woonde met vijf kinderen in Mechelen, Kosberg nummer 125.
1897: Op 15 juli 1897 maakte hij een nieuw testament voor notaris Wijnans uit Gulpen. De erflater was zijn tweede vrouw Maria Catharina Coonen. Mathijs was landbouwer in Schweiberg. (
1890: Hij is landbouwer en zij wonen Mechelen 125. Zij wonen hier met twee kinderen en broer Joseph, geboren Horbach 22 december 1823. 
1905: Mathias maakt op 23 november 1905 zijn testament op, nummer 233 bij notaris Wijnand uit Gulpen. Zij wonen Schweijberg
1907: Hij maakte een nieuw testament op 29 december 1907 bij notaris Cremers uit Gulpen.

1908: Hij overleed in 1908.

Uit dit eerste huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Anna Maria Agnes Vanweersch, geboren Straat/Schweijberg 4 november 1851, getuigen Anton Peppers in plaats van Nicolaas van Wersch en Maria Agnes Bosten (die getrouwd was met Willem Peukens), trouwde 19 september 1878 Michael Joseph Baquette, geboren Clermont 13  februari 1833, zoon van Hubert Guillaume Baguette en Maria Thérèse Mouhin/ Monhin.
  1878: Bij hun huwelijk was Michael 45 jaar en woonde in Froitier (B). Hij was landbouwer en weduwnaar van Anne  Marie Chandelle (+1876). Zijn bruid Anna woonde in Mechelen, was 27 jaar en landbouwster. Zij tekende de huwelijksakte met  A. Van  Wersch waar de ambtenaar Vanweersch schreef. De bruidegom is wegens zijnen ouderdom ontheven van de overlegging van het certificaat te voldoening aan de nationale militie .
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Anna Maria Elisabeth Vanwersch, geboren  Schweiberg (= Wittem) 18 januari 1854, getuigen Willem Peukens (die getrouwd was met Maria Agnes Bosten) en Anna Maria Lafarre, overleden Moresnet 9 juli  1931, trouwde Wittem 5 mei 1881 Frederic Ernst, geboren Sint-Martens-Voeren 27 juli 1849, overleden Moresnet 9 juli 1931, 78 jaar oud, koopman, zoon van Jean Guillaume Ernst en Marie Curagino.
  1866: Hij hoefde niet in het leger: de Nationale Militie vermeldde op het formulier dat het bevestigd was dat hij tot zijn 21ste geen ingezeten binnen dit Rijk geweest zijnde geene pligten ten aanzien van de Nationale militie te volbrengen heeft gehad.
  1881: Het was Frederics tweede huwelijk, zijn eerste vrouw Marie Anne Delhez was overleden. Bij het huwelijk was hij 31, woonde in Thimister. Zij was 27, landbouwerse en woonde in Wittem. Zij tekende de huwelijksakte met E Van Wersch en haar vader met J: M Van Wersch. Beiden gebruikten, conform het gebruik van die tijd, geen puntjes achter de voorletter.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 3. Nicolaas Hubert Joseph Vanwersch, geboren 2 juli 1856, overleden 9 mei 1859.
 4. Anna Catharina Hubertina Vanwersch, geboren 13 december 1858, overleden 23 november 1935 (76 jaar), trouwde Jacques Joseph Fassotte, geboren Herve (B) 31 maart 1852, overleden Battice (B) 4 april 1915, zoon van Jacques Fassotte en Elisabeth Lejeune.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Anna Maria Catharina Vanweersch, geboren 19 juli 1861, overleden 21 maart 1879.
 6. Joseph Hubert Vanweersch, geboren 7 februari 1864, volgt 6.
 7. Maria Francisca Vanweersch, geboren 12 mei 1867, overleden 5 april 1955, trouwde Epen 4 februari 1899 Martin Constant Hubert Coenen, geboren Wijnandsrade 7 september 1873, overleden 12 juli 1944, zoon van Bernhard Coenen en Maria Catharina Sijben, landbouwer.
  Toen zij op 7 februari  1939 40 jaar getrouwd waren, trouwde ook hun jongste dochter.
 8. Willem Jan Joseph Vanweersch, geboren 10 maart 1871, overleden Mechelen 20 april 1941, volgt 6a.
 9. Jan Hubert Adolf (roepnaam Adolf) van Wersch, geboren 2 april 1874, overleden na een val uit de boom in Mechelen en vervolgens naar Maastricht gebracht waar hij, na een val uit een kersenboom, overleed op 22 juli 1894, landbouwer, oud 21 jaar, ongehuwd.
  webmaasbode-28-071894
 10. Jan Joseph Vanweersch, geboren Mechelen 23 maart 1877 trouwde Maria Anna Gertrudis Rademakers.

W.5a. Hendrik Joseph van Wersch (van Weers), zoon van 4a, geboren Mechelen 26 januari 1832, landbouwer in Over-Geul (Wittem), overleden Mechelen 1 oktober 1898, trouwde Bemelen 24 april 1862 Anna Cathrina Hubertina Velradt / Welraets, geboren Bemelen 3 februari 1832, overleden Vaals 17 maart 1911, dochter van Dionisius Welraets en Carolina Reijs.

1849: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Zijn beroep was niet ingevuld. Ze schreven Hendrik Josephus van Weers. Hij werd geschikt voor dienst bevonden.
1862: Bij hun huwelijk was Hendrik knecht en had hij aan de Nationale Militie voldaan. Anna Cathrina was 
naaister.
1863: Bij de geboorte van Alphons was zijn moeder naaister. In de akte noemde de ambtenaar haar Velrots. Hendrik was 33 jaar, dagloner en zij woonden in Mechelen.
1866: Bij de geboorte van hun dochter was vader dagloner, 36 jaar en woonde Mechelen. Hij kon toen nog niet schrijven.
1870: Bij de geboorte van Joannes tekende vader de akte met H J van Weersch.
1873: Bij de geboorte van Ludovicus tekende zijn vader de akte niet, terwijl hij eerdere geboorteaktes wel ondertekend had. Hij had de aangifte wel zelf gedaan.
1880: Volgens het  Bevolkingsregister Wittem (Mechelen) 1880-1890 wonen zij Mechelen nummer 64. Hij is dagloner, zij is naaister. Zij wonen hier met vier kinderen (Johan, Jan Pieter, Louis, Ida) Ook in huis woont Laurens Lochen, geboren Heer 31 maart 1835. Hij is dagloner.
1891: Maria Catharina Hubertina Velraads en haar man en vier kinderen en een schoondochter wonen in Mechelen nummer 64. Laurens Lechun woont er nog steeds. 
1898: Bij het huwelijk van zoon Jan tekende vader de akte met H Van Wersch. Hij was dagloner.
1899: De weduwe Velraad kwam samen met haar zoon Jan Pieter Dionis  op 3 maart 1899 naar de Boschstraat  3 in Vaals. Zoon Jan zou een maand later trouwen.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Alphons Deonis Hubert van Wersch, geboren 15 september 1863, overleden Mechelen16 september 1863.
 2. Francisca Petronella Maria van Wersch, geboren 3 oktober 1864
 3. Ida Maria Hubertina van Wersch, geboren 8 februari 1866.
  1882: Zij vroeg op 15 november 1882 het Nederlanderschap aan omdat zij sinds 2 november 1882 in Aken dienstmeid was geweest en ongehuwd. Voor die aanvraag moest zij fl. 1,29 betalen. In deze aanvraag stond zij vermeld als Ida Vanweersch.
 4. Jan Hubert Alphons van Wersch (roepnaam Alphons), geboren 5 maart 1868, volgt 6b.
 5. Jan Peter Dionysius van Wersch (roepnaam Pieter), geboren 27 februari 1870, volgt 6c.
 6. Ludovicus Joseph Hubert van Wersch, geboren 5 juli 1873, overleden Mechelen 5 maart 1897, ongehuwd overleden als knecht, slechts 23 jaar oud.

W.5b. Andreas Hubert Vanweerst, Vonwersch, zoon van 4a, geboren Wittem, geboren 22 juli 1847, overleden Forst 3 juli 1901, trouwde Haaren (D) 27 februari 1874 Anna Maria Plum, geboren Verlautenheide (D) 18 december 1842, overleden in het ziekenhuis van Aken Josephinium, 20 februari 1912, dochter van  Gottfried Plum en Margaretha Geulen.

1901: Bij zijn overlijden was hij Kesselschmied en woonde Rothe Erde 124 II. 
1912: Bij haar overlijden was zij weduwe van Andreas van Wersch en  woonde Adalbertsteinweg 18, Aken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Vonwersch, geboren Haaren 10 februari 1875.
 2. Wilhelm van Wersch, geboren Verlautenheide 22 juli 1877, trouwde Katharina Pfeifer.
 3. Peter Hubert Vanwersch, geboren  Verlautenheide ca. 1880, overleden Verlautenheide (=Haaren) 9 maart 1881, 1 jaar oud.

W.5c. Pierre Laurent Joseph Vanwerst, zoon van 4c, geboren Ayeneux (ligt onder Soumange in België en rechts van Luik) 14 augustus 1829, overleden: Seraing 13 november 1903, trouwde 1: Seraing 21 oktober 1852 Marie Barbe Lambertine Chesselet, geboren Mortreux (B) 16 september 1833, overleden Seraing 23 januari 1868, dochter van Pierre Joseph Chesselet en Gertrude Russet,
trouwde 2: Awirs (B) 26 september 1868 Marie Joseph Hellin, geboren Awirs 26 september 1829,  overleden Seraing 9 juni 1907,  overleden in de Rue de Tavier in Seraing bij haar zoon Victor die het overlijden aangaf, dochter van Antoine Hellin en Jeanne Ronday. 

1852: Bij zijn eerste huwelijk tekende Pierre (23 jaar) de huwelijksakte met P. Vanwerst terwijl zijn vader met J.J. van Werts tekende. Zijn bruid was 19 jaar.
1853: Bij de geboorte van zoon Pierre schreef de ambtenaar in de geboorteakte Vanwerts. Vader was 24 jaar en smid. Mede aangever was Noel Fossoul. Pierre tekende met Pierre Vanwerst.
1855: Bij de geboorte van Marie werd haar vader in de geboorteakte beschreven als Pierre Laurent Joseph Vanwerst. Op de inhoudsopgave stond echter Vanwerts. Hij was 26 jaar en smid. Hij had tegen de ambtenaar gezegd dat zijn vrouw 22 was. Feitelijk was zij net zo oud als Pierre. Vader tekende met Pierre Vanwerst.
1858: Bij de geboorte van zoon Felix schreef de ambtenaar Vanwerts, terwijl vader tekende met Pierre Vanwerst. Hij was smid en net zo oud als zijn vrouw 28 jaar. Zij woonden Rue Haute nummer 9, Seraing.
1859: Hij gaf het overlijden van zijn vader aan: Pierre was 29 jaar, smid. Hij tekende de akte met pierre Vanwerst, terwijl de ambtenaar zijn opa Jean Joseph Vanwersch noemde.
1861: Bij de geboorte van Auguste was vader nog steeds smid. Zij woonden in de Rue Haute nummer 9. Vader tekende de akte met pierre Vanwerst, terwijl de ambtenaar Vanwerts schreef.
1863: Hij was 33 toen hij in 1863 het overlijden aan zijn moeder aangaf. Hij was Mecacien. Hij tekende de akte met pierre Vanwerst.
1864: Bij de geboorte van Florent was vader smid en 34 jaar. Vervolgens vergiste hij zich weer in de leeftijd van zijn vrouw want hij zei dat zij 30 jaar was. Zij woonden in de Rue du Frois des Stappes in Seraing. Vader tekende de akte met pierre Vanwerst terwijl de ambtenaar weer Vanwerts schreef.
1868: Bij zijn tweede huwelijk werd de dochter van zijn bruid Marie Henriëtte Hellin erkend als hun kind, De huwelijksgetuigen waren Pierre Carelain, 45, zwager van de bruidegom, Pierre Baguette, 25, neef, Felix Ramlot, 27 zwager van de bruidegom. Pierre tekende akte met pierre Vanwers.
1870: Bij de geboorte van Victor woonde het gezin nog steeds in de Rue du Froids des Stappes in Seraing. Hij was 40 jaar en smid. Zijn tweede vrouw was ook 40 jaar.. Vader tekende de huwelijksakte met Pierre Vanwers  terwijl de ambtenaar Vanwerts schreef.

Gewettigd bij het tweede huwelijk in 1868.
Marie Henriétte Joseph Hellin, geboren Awirs 11 oktober 1852, trouwde in Seraing 5 juni 1874 als Marie Henriette Josephe Vanwerts met Theophile Kinkin, geboren Masbourg (B) 7 februari 1849, zoon van Gerard Kinkin en Josephine Jaumain.
1874: Bij hun huwelijk is Theophile 25 jaar, mijnwerker en woont in Seraing,  Marie Henriétte is 21 jaar en dochter van de smid Pierre Laurent en Marie Josephe Hellin. Vader tekende de akte met Pierre Vanwers en de bruid met Henriette vanwers.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Pierre Jean Joseph Vanwerts, geboren Seraing 17 maart 1853 , trouwde Luik 9 maart 1897 Elisabeth Marie Joseph Lagraye, geboren Luik 30 juni 1854, dochter van Michel Joseph Legraije en Henriette Cortier.
  1897: Bij hun huwelijk was Jean handelaar, zijn moeder was overleden. Een van de huwelijksgetuigen was zijn broer Pierre, handelaar die in Seraing woonde. Hij tekende de akte met Pierre Vanwerts. Jean tekende Jean Vanwerts.
 2. Marie Anne Louise Vanwerts, geboren Seraing 3 september 1855.
 3. Felix Joseph Vanwerts, geboren Seraing 27 april 1858.
 4. Auguste Joseph Vanwerts, geboren Seraing 15 maart 1861.
 5. Florent Joseph Vanwerts, geboren Seraing 26 januari 1864, trouwde Seraing 11 januari 1899 Marie Catherine Elisabeth Mareçhal, geboren Genappe (B) 18 mei 1868, dochter van Gillis Eustachius Marechal en Anne Marie Spirlet.
  1899: Bij hun huwelijk was Florent 34 jaar, chef atelier en Marie was 30 jaar en zonder beroep. De akte werd ondertekend door Florent die Florent Van Werts schreef. Ook zijn twee broers waren getuigen. Zijn oudste broer Jean (45) tekende Jean Van Werts en zijn jongste broer Victor (28) tekende V Van Werts.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren
 6. Victor Pierre Henri Vanwerts, geboren Seraing 24 april 1870, volgt 6d.

W.5d. Jan Joseph Hubert van Wersch (Van Weersch, Vanweersch), zoon van 4e, geboren Eijs 22 januari 1844, overleden Hombourg (B) 1 december 1892, dagloner, metselaar, trouwde Mechelen 18 mei 1869 Anna Maria Elisabeth Hubertina Bindels, geboren 19 december 1849, overleden Nijwiller 17 december 1920, dochter van Albertus Bindels en Petronella Theelen.

Mei 1864: Jan werd bij de Nationale Militie ingelijfd en in  mei 1869 ontslagen uit hoofde van geeindigden militie diensttijd.
1869: Bij hun huwelijk was Jan 25 jaar en knecht en zijn bruid Anna dienstmeid. Beiden waren onvermogend dus de aktes waren gratis op ongezegeld papier.
De ambtenaar schreef in de geboorte en overlijdensakte  soms Vanweersch, dan weer Van Wersch, Vanwersch.
Meestal was Jan zonder baan, dus schreef de ambtenaar: dagloner. Tussen 1870 en 1878 was hij twee jaar landbouwer en ook in 1885/1886. Hij overleed in 1892 toen hij 48 was. Hun jongste kind was pas twee. Moeder moest voor acht kinderen zorgen. Eerst woonden zij in Wahlwiller, verhuisden naar Wittem en daarna met zijn gezin naar Nijswiller.
1873: Bij de geboorte van Hendrik schreef de ambtenaar vaders achternaam als Vanweersch. Jan was dagloner, 29 jaar en de familie woonde in Nijswiller, Vader kon niet schrijven.

Uit dit huwelijk werden in Nijswiller geboren

 1. Petronella Hubertina Vanweersch / Vanwersch, geboren Wahlwiller 27 februari 1870, overleden Nijswiller 14 december 1906 (36 jaar), trouwde 1: Wittem 16 mei 1895 Jan Hubert Herzet, geboren  Gemmenich (B.) 22 maart 1860, overleden Vaals 8 november 1898, hoefsmid (net als zijn vader), zoon van Jean Hubert en Maria Catharina Nicken.
  1860: Bij zijn overlijden was hij 38 jaar en magazijnmeester. Hij overleed in de Maastrichterlaan in Vaals.
  trouwde 2: Wittem 26 september 1901 Jacobus Alexander Bröcheler, geboren Nijswiller 27 februari 1868, metselaar in Nijswiller, zoon van Jan Pieter Bröcheler, (bij geboorte Jacob was hij veldwachter in Nijswiller), herbergier, en Maria Ploum.
  1887:  Op 23 februari 1887, zij was 16 jaar, bijna 17, vertrok zij vanuit Laurensberg naar Gulpen. Waarschijnlijk als  dienstmeid.
  Op haar inschrijving in de Gemeente Gulpen (wonend aan de Wijngaard 131) had zij vermeld dat zij geboren was in Wittem op 18 december 1869. Feitelijk was het 27 februari 1879. Zij vertrok weer op 24 februari 1888 uit Gulpen naar Wittem.
  1894: Zij verkreeg het Nederlanderschap na haar verzoek enkele maanden eerder Zij moest hiervoor fj. 1,35 betalen. Zij woonde in Aken, was dienstmeid en 23 jaar.
  1895: Petronella trouwde voor de eerste maal toen zij 25 jaar was. Haar man overleed toen zij 28 was.
  1898: Samen met haar dochter kwam zij op 20 november 1898 naar Nijswiller nummer 393. Zij is weduwe. Zij kwamen uit Vaals. Later verhuisden zij naar nummer 480.
  1901: Op haar 31ste trouwde zij voor de tweede maal en tekende de huwelijksakte met P Van Wersch. Op haar 36ste overleed zij.
  Zij kreeg drie kinderen, één uit haar eerste huwelijk en twee uit haar tweede huwelijk.
 2. Jan Hubert Vanwersch, geboren 26 augustus 1872, volgt 6e.
 3. Hendrik Hubert Vanwersch, Vanweersch, geboren 10 oktober 1873, volgt 6f.
 4. Hubertina Vanweersch, geboren 23 maart 1876, overleden 15 september 1876, vijf maanden oud.
 5. Jozef Vanweersch, geboren 25 november 1877, overleden 28 januari 1878. Tweeling met 6.
 6. Maria Catharina Vanweersch, geboren 25 november 1877, tweeling met 5.
 7. Elisabeth Hubertina Vanweersch, geboren 15 februari 1879, overleden Kerkrade 21 mei 1948, trouwde Wittem 7 mei 1903 Augustinus Nicolaas Remans, geboren Bilsen (B) 28 mei 1874, overleden Hoensbroek 16 november 1958, bovengronds mijnwerker, zoon van Pieter Remans en Maria Agnes Merchen.
 8. Paul Hubert van Weersch, geboren 5 mei 1882, volgt 6g.
 9. Joseph Van Wersch, geboren 20 maart 1885, overleden 5 april 1885, 15 dagen oud.
 10. Anna Maria Vanwersch, geboren 28 juli 1886, overleden 26 september 1886,  twee maanden oud.
 11. Joseph Hubert Vanwersch, geboren 25 november 1887, overleden Wittem 27 januari 1890.
 12. Hubert Joseph Vanwersch, geboren 1888, overleden Nijswiller 27 januari 1890.
 13. Anna Catharina Vanwersch, geboren 17 april 1890, overleden Nijswiller11 juni 1970, trouwde Wittem 16 januari 1919 Andreas Hubertus Bergmans, geboren Wijlre 20 maart 1884, overleden Nijswiller 7 juni 1964, zoon van Jan Joseph Bergmans en Anna Maria Janssen.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

W.5e. Servaas Paul van Wersch (Paulus van Weersch, Servaas Paulus Vanweersch, Servatius Paulus), zoon van 4e, geboren Eijs 16 mei 1846, overleden Vijlen 16 oktober 1926, dienstknecht, 80 jaar oud, dagloner in Wahlwiller, trouwde Wahlwiller 8 november 1872 Maria Catharina Schreurs (Schreuder, Schrörs), geboren Eijs 16 september 1846, overleden Eijs 7 februari 1915, dochter van Pieter Gillis Schrörs en Maria Sophia Ramakers.

1864: Hij kreeg vrijstelling van de Nationale Militie wegens broederdienst.
1872: Bij hun huwelijk schreef de ambtenaar Vanweersch. De bruidegom was dienstknecht en zijn bruid dienstmeid. Het huwelijk was gratis omdat zij onvermogend zijn en zij mitsdien regt hebben om de stukken, tot het aangaan van hun huwelijk benoodigd kosteloos en op ongezegeld papier te erlangen.
1873: Bij de geboorte van hun eerste kind schreef de ambtenaar vaders naam als Vanweersch en P Vanwersch. Vader. was dagloner in Wahlwiller.
1884: Paul gaf het overlijden van zijn vader aan in 1884 en ondertekende akte met P. Van Wersch. Toen was hij knecht. Bij de geboorte van dochter Maria Anna was hij dagloner in Wahlwiller. De ambtenaar schreef Vanweersch en vader ondertekende met S.P. Van Wersch.
1888: Bij hen in huis in Eys wonen zeven kinderen. Hij is dagloner. Zij kwamen in mei 1888 in Eys vanuit Wahlwiller. Zij wonen nu Overeijs 63.
1901: Bij het overlijden van zoon Johan was vader 54 jaar, landbouwer en zij woonden in Eijs. Hij tekende met S P Van Wersch waar de ambtenaar Vanwersch schreef.
1927: Met zijn 
onvermogendheid (zoals bij hun huwelijk) is het later goed gekomen. Zijn erfgenamen verkochten in maart 1927 publiekelijk de stukken grond die hij in Wittem had. Hij had een boomgaard in Bonveld, weilanden  en bouwlanden op de Kamp, aan de Slagboom, in de Slauw, op het Kuiltje, aan het Nijwillerpad, Kromhagersweg, Molenberg en aan het Eikes. Alles bij elkaar 215 are.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Van Wersch, geboren Wahlwiller 23 augustus 1873, trouwde Micheroux (B.) 5 maart 1896 Nicolaas Jan Bemelmans geboren Oud Valkenburg 7 mei 1864, zoon van Gerard Bemelmans en Maria Josephina Knops.
 2. Maria Anna Catharina Van Wersch, geboren Wahlwiller 16 januari 1875, overleden 28 januari 1971 (96 jaar), trouwde Wittem 5 januari 1905 Joseph Hubert Vermeeren, geboren Wittem 24 september 1873, overleden 23 januari 1941, zoon van Pieter Joseph Vermeeren en Elisabeth Dubois.
  1905: Bij hun huwelijk was zij 29 en hij 31. Hij was hoefsmid. Zij tekende de akte met M Van Wersch en haar vader tekende ook. Haar moeder was wegens hare wekelijken toestand niet bij machte zich te verklaren.
 3. Jan Joseph Van Wersch, geboren Nijswiller 11 augustus 1877, volgt 6h.
 4. Nicolaas Hubert Van Wersch, geboren Eijs 10 november 1879, volgt 6i.
 5. Jan Van Wersch, geboren Wahlwiller 6 februari 1882, overleden Eijs 6 april 1901, opperman, oud 19 jaar.
 6. Willem Joseph Van Wersch, geboren Wahlwiller 18 december 1884, volgt 6j.
 7. Alphons Michael Van Wersch, geboren Wahlwiller 1 augustus 1887, volgt 6k.
 8. (Johan Henri) Hendrik Jan Van Wersch, geboren Eijs 16 mei 1891, volgt 6l.

W.5f. Pierre Joseph Nicolas Leopold Vanwerst, zoon van 4f, geboren Moelingen / Mouland (B) 5 april 1866, trouwde Housse (B) 10 februari 1900 Josephine Huynen, geboren Trembleur (B) 19 juni 1874, dochter van Guillaume Huijnen en Maria Agnes Frijns.

1866:  Pierre werd als Petrus Van Weerts op 3 april gedoopt.
1900:
Bij hun huwelijk was zij landbouwerese 25 jaar en hij was landbouwer, 33 jaar. Hij tekende de huwelijksakte met Vanwerts P.J.N.L en zij met Huijnen J De ambtenaar schreef Vanwerst.
1901: Bij de geboorte van zoon Jean is vader tuinman. Zij woonden in de Rue Veurs in Sint-Martens-Voeren.
1907: Bij de geboorte van Pierre Joseph woonde het gezin in de Rue Veurs in Sint-Martens-Voeren. Hij was tuinman en tekende de akte met
L. Vanwerst.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jean Thomas Vanwerst, geboren Sint-Martens-Voeren 10 januari 1901.
 2. Augustin Guillaume Joseph Vanwerst, geboren Sint-Martens-Voeren 18 augustus 1905, volgt 6m.
 3. Pierre Vanwerst, geboren Sint-Martens-Voeren 29 november 1907. volgt 6n.

W.6. Hubert Joseph van Wersch, zoon van 5, geboren Wittem 7 februari 1864, landbouwer, wonend in Mechelen (Wittem), overleden Mechelen 18 december 1944, trouwde Vaals 21 februari 1895 Maria Anna Gerardina Ramakers (Ramaeckers), geboren Klimmen 12 mei 1863, overleden Mechelen1 februari 1931, dochter van Jan Willem Ramaekers en Maria Catharina Huntjens.

1890-1895: Hij en zijn vrouw Maria Anna Gerardina Ramakers wonen Mechelen nummer 135. Hij kwam in mei 1895 van nummer 125 en zij kwam in 1895 uit Vaals.
1901:
Bij de geboorte van hun zoon was vader 37 jaar en landbouwer. Zij woonden in Mechelen. Hij tekende de akte met
H J van Wersch.
1913: Hij gaf het overlijden van zijn oom Johann Josef van Wersch aan, Hubert was landbouwer in Mechelen en zei 49 te zijn. Hij was feitelijk 47.
1944: Bij zijn overlijden woonde hij in Schweiberg, Mechelen. Zijn vrouw werd Ramaekers genoemd.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Johannes Mathias Hubertus van Wersch, geboren Mechelen 31 januari 1901, volgt 7.

W.6a. Willem Jan Joseph van Wersch, zoon van 5, geboren Mechelen 10 maart 1871, overleden Mechelen 20 april 1941, Raadslid der gemeente Wittem, trouwde 1 augustus 1901 Anna Maria Wilhelmina Kockelkorn, geboren Wittem 21 juli 1882, overleden Sint-Oedenrode 15 juni 1971.

1901: Bij hun huwelijk tekende hij met Jean Van Wersch. Hij was 30 jaar en landbouwer. Zij tekende de akte met W Kukkelkorn. Zij was 19 jaar.
1904: Bij de geboorte van hun zoon Johannes schreef de ambtenaar Van Wersch, vader tekende met J Van Wersch (geen puntje), was 32 jaar en slachter in Wahlwiller. 
1919:Jean van Wersch werd voor de eerste keer in mei 1919 tot Lid van den Raad in Wittem benoemd. In mei 1923 werd hij herbenoemd en ondertekende zijn benoeming  met J van Wersch. (geen puntjes). 
1927: In mei 1927 werd hij voor de tweede keer herbenoemd. Toen werd hij J.W.J. van Wersch genoemd in plaats van W.J.J. van Wersch. Hij ondertekende zijn benoeming ook met het foutieve het J W J van Wersch (geen puntjes). Willem was keurmeester voor de Vleeschkeuringsdienst. Hij  woonde in Schweiberg.
1930: In 1930 diende hij een verzoek tot een bouwvergunning in bij de Gemeente Wittem. Hij schreef dat hij landbouwer was. Hij wilde bouwen aan de Schwijbergerweg te Schwijberg. Het ging om het bijbouwen van een keuken, bergplaats, stal en een privaat.

Uit dit huwelijk werden in Mechelen geboren

 1. Jan Hubert Joseph van Wersch, geboren 10 juli 1904, volgt 7a.
 2. Anna Maria Hubertina Josefina van Wersch, geboren 7 maart 1906, overleden Sint-Oedenrode 30 november 1999, trouwde Nicolaas Lanckohr, geboren Wittem 13 november 1899, overleden Sint-Oedenrode 21 december 1974.

W.6b. Jan Hubert Alphons van Weersch (roepnaam Alphons), zoon van 5a, geboren Mechelen 5 maart 1868, getuigen Jan Hubert van Wersch en Maria Elisabeth Cremers uit Homburg, overleden Vaals 24 april 1944, dagloner, trouwde Vaals 20 oktober 1902 Anna Maria Adang, geboren Vaals 12 juni 1875,  fabriekarbeidster bij haar overlijden, overleden Vaals 27 februari 1947, dochter van Leonard Adang en Gertruid Zimmermann. Aangever was Leonard Hubert Vanweersch,
Zij woonden in de Tentstraat 61 in Vaals en later in de Bloemendalstraat 15 in Vaals.limb-dagbl-10-okt-1942
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leonard Hubert Vanweersch, geboren Vaals 12 augustus 1903, volgt 7b.
 2. Ida Hubertina van Weersch, geboren Vaals 12 augustus 1904, trouwde Vaals 30 januari 1936 Rochus Blei, geboren Aken circa 1901, zoon van Josef Blei en Katharina Brüsseler.
  1904: Vader tekende de geboorteakte met Van Wersch.
  1926: In mei van dit jaar ging zij vanuit Vaals naar Maastricht waar zij dienstbode was bij Schmedding in de Grote Looierstraat 30. In oktober 1926 vertrok zij weer naar Vaals. Zij was 21 jaar.
  1936: Bij hun huwelijk was Ida sigarenpakster en Rochus was voorwerker.
 3. Peter Hubertus Vanwersch,, geboren Vaals 25 september 1906, volgt 7c.
 4. Ferdinand Alphons Vanweersch, geboren 3 december 1907, overleden Vaals 21 juni 1909 (één jaar oud).
  Vader tekende de geboorteakte met A Van Weersch, bij zijn tweede kind tekende hij met van Wersch.
 5. Agnes Maria Van Weersch, geboren Vaals 28 december 1908, overleden Heerlen 28 juni 1944, trouwde Vaals 2 april 1931 Alphons Hubert Vens (of Neus), geboren circa 1908 (hij was 23 toen hij trouwde), mijnwerker, zoon van Willem Jozef Vens en  Maria Hubertina Jussen.
 6.  Hendrik Jozef Vanweersch, geboren Vaals 26 mei 1911, volgt 7d.
 7. Clemens Joseph Vanweersch, geboren Vaals 15 mei 1915, volgt 7e. 

W.6c. Jan Peter Dionysius Vanwersch (van Wersch en Vananna van wersch-hermans Weersch, Peter Vanwersch), zoon van 5a, geboren Mechelen 27 februari 1870, overleden Vaals 31 maart 1944, voerman, trouwde Mechelen 28 april 1898 Maria Adelheid Hubertina Baltus, geboren Vaals 27 januari 1875, overleden Vaals 4 april 1932, dochter van Johan Hubert Baltus en Anna Maria Gielens.

1880: Hij ging in oktober 1883, 13 jaar oud, naar Aken.
1890: Hij woonde bij zijn ouders Mechelen nummer 64 en was dagloner. In november 1891 was hij terug uit Laurensberg en vertrok maart 1893 naar Vaals, in november 1894 terug uit Vaals. Daar was hij in dienst tijdens de pachtperiode.
1896: In juli 1896 kwam hij terug uit Wijlre en vertrok februari 1899 naar Vaals. Hij woonde met zijn vrouw bij zijn ouders Mechelen 64. Zij kwam in  juli 1898 uit Vaals. En vertrok  samen met haar man in februari 1899 naar Vaals. Gelijkertijd met  zijn moeder en broer Alphons.
1898: Bij zijn huwelijk was hij dagloner, 28 jaar en zijn bruid was dienstmeid en 23 jaar. Hij tekende P van Wersch. Zij met M Baltus
1899: Bij de geboorte van Jan: was vader dagloner en 29 jaar. Hij tekende de akte met Peter Vanwersch.  Zeven weken later overleed hun eerste zoon. De aangifte werd door de grootvader van moederskant Hubert Baltus gedaan. Die was slotsmid in Vaals. Vader was dagloner. Zij woonden in de Boschstraat.
1903: Bij de geboorte van zoon Hubert zei hij fabrieksarbeider te zijn. Hij ondertekende die akte met Peter van Wersch.
1905: Bij de geboorte van zoon Frans was vader voerman en zij woonden aan de Gemmenichweg 4b in Vaals.
Frans overleed na drie weken. De ambtenaar schreef in de overlijdensakte Pieter Vanwersch, terwijl vader met P van Wersch teken de.
1906: Bij de geboorte van Christiaan woonde het gezin aan de Gemminchweg 4b in Vaals. 
1911: Bij het overlijden van zoon Willem Hubert werd vader door de ambtenaar de voerman Pieter VanWersch genoemd. Pieter tekende de akte met P van Wersch.
1915: Bij het overlijden van hun dochter, 1 dag oud, tekende vader de overlijdensakte met P van Wersch. Hij was 45 jaar en voerman. De ambtenaar schreef Pieter Vanwersch.
1932: Bij het overlijden van zijn vrouw tekende Pieter de akte met Vanwersch P. en hun zoon Alphons met A J H van Wersch. De ambtenaar schreef Vanwersch.

Het is opvallend dat bijna alle kinderen Hubert/Hubertina in hun doopnamen hebben. Wellicht omdat opa Hubert Baltus steeds meeging bij iedere geboorte aangifte?

Uit dit huwelijk werden in Vaals geboren

 1. Jan Hubert Vanwersch, geboren 10 april 1899. Een van de getuigen was Jan Hubert Baltus, 56 jaar, zijn opa van moederskant, overleden Vaals 30 mei 1899, zeven weken oud.

  Hubert Vanwersch foto
  Alfons Joseph Hubert Vanwersch
 2. Alfons Joseph Hubert Vanwersch, geboren 21 maart 1900, overleden Vaals 22 januari 1956, mijnwerker, trouwde Vaals 14 juni 1928 Anna Maria Dresschers, geboren Eilendorf (D) 27 september 1900, overleden Heerlen 8 augustus 1985, dochter van  Heinrich Josef Dresschers en Anna Gertrud Friedrichs.
  1932: Hij gaf, samen met zijn vader, het overlijden van zijn moeder aan.  Alfons was mijnwerker en tekende de akte  met  A  J H van Wersch. De ambtenaar schreef Vanwersch.
  1934: Bij de geboorte van een levenloos kind was vader mijnwerker en 33 jaar. Hij tekende de akte met Alf Vanwersch.
 3. Johanna Ida Hubertina (Anna) Vanwersch,  geboren 24 juni 1901, overleden Vaals 17 augustus 1994, fabriekarbeidster, trouwde Vaals 23 juni 1927 Jan Jozef Hermans, geboren Vaals 18 juni 1898 (29 jaar bij zijn huwelijk, volgens de huwelijksakte), overleden Heerlen 14 november 1959, mijnwerker,  zoon van Johan Jozef Hermans en Elisabeth Bosten.
  1927: De huwelijksgetuigen waren de broer van de  bruid Alfons, 26 jaar en de broer van de bruidegom Jan Joseph, 31 jaar. De bruid, de vader van de bruid en de broer van de bruid ondertekenden alle drie met van Wersch. Dus los van elkaar waar de ambtenaar hun namen aan elkaar schreef. Anna leefde nog 35 jaar na het overlijden van haar man en werd 93 jaar.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.
 4. Ferdinand Joseph Hubert Vanwersch / Vanweersch, geboren 30 juli 1902, volgt 7f.
 5. Hubert Johannes Vanwersch, geboren 9 oktober 1903, volgt 7g.
 6. Agnes Maria Hubertina Vanwersch, geboren 13 oktober 1904, overleden Heerlen 10 december 1992. Vader was toen zij geboren was voerman, tekende met Peter van Wersch (dus los van elkaar) en woonde aan de Maastrichterlaan 40 in Vaals. Trouwde, 27 jaar oud, Vaals 19 mei 1932 Johannes Hubert Berres (bij zijn huwelijk 28 jaar en er stond Duitscher achter zijn naam, maar wel geboren en wonend in Vaals, geboren 1 oktober 1903, timmerman, zoon van Christiaan Berres en Josephina Elisabeth Scheuders.
  Op de huwelijksakte stond later bijgeschreven dat het huwelijk ontbonden was in Vaals op 2 juli 1970.
  1932: In april 1932 overleed haar moeder. In die tijd was het gebruikelijk dat er zes weken rouwtijd was. Dat was toen een gesloten tijd. In die tijd mocht je niet feestvieren. Opvallend is dat Agnes in mei 1932 trouwde. dat was
  net enkele dagen na de zes weken na het overlijden van haar moeder.
 7. Frans Jozef Vanwersch, geboren januari 1905, overleden Vaals 5 februari 1909, 3 weken oud.
 8. Christiaan Hubert Van Wersch, geboren 3 augustus 1906,  overleden Vaals 15 januari 1907.
 9. Anna Josephina Vanweersch, geboren 21 januari 1908, overleden 23 april 1969, trouwde Vaals 22 juni 1933 Peter J. Berres, geboren Vaals 17 mei 1907, overleden Breslau (ligt in Polen en heet daar Wroclaw)  in de tweede wereldoorlog als Duits soldaat 12 april 1945, begraven Mülheim graf 5. Peter Berres was de broer van Jan Berres die met haar zus Agnes trouwde (zie nummer 6).
 10. Frans Jozef Vanwersch, geboren 17 januari 1909.
 11. Willem Hubert Vanwersch, geboren 2 november 1910, overleden Vaals 23 juli 1911, 8 maanden oud.
 12. Maria Helena Francisca (Lenie) Vanwersch, geboren 12 september 1912, overleden Aken 15 januari 2000, trouwde Vaals 13 juli 1933 Hubert Heinrich  Lambertz , geboren Laurensberg 16 februari 1908, zoon van Johann Lambertz en Anna Maria Hertz.
  Bij hun huwelijk was hij chauffeur en zij had geen beroep. Lenie ondertekende de huwelijksakte met Hélene v. Wersch.
 13. en
 14. een tweeling levenloos geboren 28 mei 1913. Vader ondertekende de akte met P Van  Wersch.
 15. Sibilla Maria Vanwersch, geboren 7 juni 1915, overleden Vaals 8 juni 1915. Vader ondertekende de akte met P van Wersch
  Volgens het bidprentje van vader Peter kregen zij twaalf kinderen, waarvan er vijf hem voorgingen in de dood, net zoals zijn vrouw. 

W.6d. Victor Pierre Henri Vanwerts, zoon van 5c, geboren Seraing 24 april 1870, trouwde Seraing  9 mei 1891 Marie Barbe Felicie Happart, geboren Rotheux Rimiere (bij Luik) 21 januari 1866, dochter van Jean Joseph Happart en  Barbe Desiree Davin. 

1891: Bij hun huwelijk was Victor 21 en timmerman, zijn bruid was 25 en werkeloos. Een van de getuigen bij het huwelijk was zijn broer Laurent Vanwerts, 27 jaar en tekenaar, Die tekende de akte met Florent Vanwerts. De ambenaar had hem Laurent genoemd. Hun vader tekende weer met Pierre Vanwers en Victor met Victor Vanwerts. Zijn bruid met Felicie Happart.
1891: Bij de geboorte van Jean. werd vader in de geboorteakte Pierre Victor Henri Vanwerts genoemd. Hij was 21 jaar en timmerman. Zij woonden in de Rue de Tavier in Seraing. Moeder was 25 jaar. Vader tekende met Victor Vanwerts Ook zijn zwager Theophile Kinkin was getuige.
1893: Bij de geboorte van Pierre was vader nog steeds was timmerman. Hij was 23 jaar en zijn vrouw was 27 jaar. Vader tekende met V Vanwerts. Helaas overleed Pierre erg vroeg.
1894: Bij de geboorte zoon Pierre was de vroedvrouw de aangever omdat vader afwezig was. Vader was 24 jaar en moeder 28 jaar.  Wanneer een kind als baby overleed kreeg vaak het kind erna dezelfde voornaam.

Uit dit huwelijk werden in Seraing geboren

 1. Jean Pierre Joseph Vanwerts, geboren 3 oktober 1891.
 2. Pierre Vanwerts, geboren 31 januari 1893.
 3. Pierre Laurent Joseph Vanwerts,  geboren 24 september 1894.

W.6e. Jan Hubert van Wersch (Vanwersch), zoon van 5d, geboren Nijswiller 26 augustus 1872, schoenmaker, overleden Wittem 3 mei 1939, trouwde Wittem 20 mei 1898 Maria Angelique Josephine Honds, geboren Homburg 27 mei 1870, naaister, dochter van Jean Honds en Maria Catharina Vandenberg.

1890: Volgens het Bevolkingsregister Wittem 1880-1900 woont bij het gezin ook zijn schoonmoeder Maria Catharina Vandeberg,  zijn zus Petronella Vanwersch, geboren 22 februari 1876, zijn enige zus die weduwe was. Zij wonen Wahlwiller 393. Hij was schoenmaker. Hij kwam van Wahlwiller 405, zij uit Hombourg
1898:
Bij hun huwelijk was hij 25, schoenmaker en zij 27 en naaister. Jan zat nog in het leger toen hij ging trouwen, dus had hij toestemming nodig van zijn commandant die hij natuurlijk kreeg. Wel vreemd dat hij in 1892 ingelijfd was bij het Tweede Regiment Infanterie en in april 1898 er nog in zat, dus langer dan de nromale tijd van vijf jaar.
In de akte van onvermogen uit april 1898 staat dat hij in Wittem woonde.

Bij de geboorte van dochter Maria was vader 26 jaar. Hij tekende de akte met Houbert van Wersch.
1900: Hij woonde in het huis dat zijn broer Hendrik gebouwd had. Na zijn dood woonde zijn dochter Kaat en haar man Jo Laval erin.

Uit dit huwelijk werd in Nijswiller geboren

 1. Maria Catharina, geboren 10 maart 1899, overleden Nijswiler 21 augustus 1978, trouwde Wittem 1 juni 1922 Joseph Hubertus Laval, geboren Wittem 10 december 1894, overleden Nijswiller 21 oktober 1969,  zoon van Johan Hubert Laval en Josephine Delnoij.

W.6f. Hendrik Hubert Vanwersch (Vanweersch), zoon van 5d, geboren Nijswiller 10 oktober 1873, overleden Nijswiller 4 juli 1958. Hij was lid van het aartsbroederschap van de Heilige Familie.
limburger-koerier-12-aug-19trouwde 1: Vaals 13 april 1899 Catharina Maintz, geboren 30 oktober 1876, overleden Nijswiller 25 december 1915, 39 jaar, dochter van Martin Maintz en Anna Maria Philomena Ramakers,

trouwde 2: Meerssen 22 november 1923 Angelina Maria Magdalena (Angela) Horbach, geboren Oirsbeek 29 april 1882 (zij is 41 en hij 50 bij hun huwelijk), overleden Nijswiller 13 september 1959, dochter van Frans Peter Horbach en Geertruid Cloot.
De weduwe Angela Horbach was eerder getrouwd geweest met Josephus Alphonsus Waghemans.

wersch
Hendrik van Wersch
1873-1958

Hendrik had een bijzondere gave. Hij had de gave om via het gebed mensen te genezen. Van heinde en verre kwamen mensen naar Nijswiller om hem om genezing te vragen. Een kleinzoon van hem zat onder de wratten. Hendrik nam de jongen bij de hand, bad enkele gebeden en korte tijd daarna waren de wratten helemaal verdwenen.
De naam Vanweersch voor deze familie is door een fout van de Kamer van Koophandel ontstaan. Hij schreef zich in als Vanwersch en de Kamer maakte er Vanweersch van. Bij de geboorten van de kinderen schreef de ambtenaar Van Weersch, terwijl vader consequent met van Wersch ondertekende.
1 mei 1899: Vestiging vanuit Wittem in Vaals aan de Vijlenberg 28,  De ambtenaar schreef op het Bevolkingsregister
Vanwersch. Hij was metselaar. Zij vetrokken weer op 13 september 1899 naar gemeente Wittem. 
1rijksweg-54-nijswiller900: Hij bouwde kort na zijn huwelijk zijn eigen huis in Nijswiller (Rijksweg 54). Links woonde hij en rechts zijn broer Jan.
1901: Bij het overlijden van zoon Joseph tekende vader met H. V Wersch. Hij was 27 jaar en metselaar.
1918 t/m 1931: H. van Wersch (!) was lange tijd voorzitter van de harmonie Excelsior van Nijswiller. In november 1931 trad hij af. De leden zeiden dat zij hem
ongaarne zien vertrekken omdat hij steeds met onvermoeibare werkkracht de belangen der harmonie behartigde. De krant schreef dat het voor de vereeniging werkelijk een groot verlies is, aangezien dhr. van Wersch veel voor zijn vereeniging gedaan heeft.
1920: Hij plaatst een advertentie voor de verkoop van beide huizen.
1933: Hij schonk de gemeente Nijswiller een stukje grond aan de Groenenweg.
1936: Hij was aannemer.

vanweersch-horbach
1948: 25 jaar getrouwd

1958: Op zijn bidprentje staat Vanweersch en dat hij ook lid was van de Misbond, een organisatie die de missie in Afrika ondersteunde. In zijn overlijdensadvertentie stond echter Van Weersch.

wersch, weersch lim koerier 3 april 1920Uit het eerste huwelijk werden in Nijswiller geboren

 1. Lisa Vanweersch, geboren 8 maart 1900, overleden Nijswiller 17 april 1905.
 2. Joseph Vanweersch, geboren 11 juli 1901, overleden Nijswiller 6 september 1901.
 3. Johan Vanweersch, geboren Wittem 21 september 1903, volgt 7h.
 4. Hubert Vanweersch (Van Weersch), geboren 1 februari 1906, volgt 7i.
 5. Joseph (Sjef) Vanweersch, geboren 13 augustus 1907, volgt 7j.
 6. Wiel (Willem) Vanweersch, geboren Nijswiller 12 februari 1910, volgt 7k.
 7. Paulus Van Weersch, geboren circa 1913, overleden Wittem 15 december 1916, 3 jaar oud.Uit dit tweede huwelijk werd geboren
 8. Josephina (Fien) Vanweersch, geboren Nijswiller 23 oktober 1924, overleden Gulpen 23 oktober 2019, trouwde Mechelen 20 april 1945 Nikolaas Joseph Bosch, overleden Wijlre 15 november 1993, zoon van Peter Casper Bosch en Maria Catharina Janssen.
  Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren
  Een van die kinderen is Thei Bosch die samen met zijn zoon lid is van de Harmonie Exelsior, waarvan zijn opa Van Wersch ook lid was geweest. Hij woont in hetzelfde huis dat zijn opa Van Wersch in 1900 gebouwd had.

W.6g. Paul Hubert Van Weersch / Vanweersch, zoon van 5d, geboren Wittem 5 mei 1882, overleden na een mijnongeluk Kerkrade 27 november 1921, 39 jaar oud, mijnwerker, trouwde Vaals 14 mei 1908 Agnes Elisabeth Lenz (Lentz), geboren Aken, overleden Bocholtz 16 oktober 1926, 43 jaar oud, dochter van Paul Joseph Lenz en Maria Agnes Pelzer.

1908: Bij hun huwelijk was hij 26 jaar en metselaar. Zij was 25 jaar en fabrieksarbeidster. Paul tekende de akte met P H van Wersch
1909: Bij de geboorte van dochter Maria schreef de ambtenaar Vanweersch, maar vader tekende met Paulus Van Weersch. Hij was 27 jaar en metselaar. Het gezin woonde in Nijswiller. 
1911: Bij de geboorte van dochter Elisabeth schreef de ambtenaar in de geboorteakte Vanweersch, terwijl vader tekende met Paul van Wersch Hij was toen metselaar en 28 jaar oud.
1914: Bij het overlijden zoon Hendrik, die slechts acht dagen oud werrd, schreef de ambtenaar in de overlijdensakte de achternaam als Van Weersch. Vader was 32 en metselaar op de Domaniale Mijn. Hij ondertekende de akte met P H van Weersch. Zij vestigden zich vanuit Wittem in Mamelis nummer 301 of 30. Hij was metselaar.
1921:
Paul van Wersch overleed in 1921 na een mijnongeluk. Hij was 39 jaar.

breskensche-crt-30-nov-1921

amerf courant 1921Mijnmonument Kerkrade: In Kerkrade, op het voormalige terrein van de mijn Wilhelmina, staat een kapelletje. Dat was, toen de mijnen nog open waren, het lijkenhuisje voor verongelukte mijnwerkers. Tegenwoordig is het een monument voor die verongelukte mijnwerkers. Naast de kapel staan twee grote stenen met daarin de meer dan 1100 namen van deze verongelukten waaronder Paul Van Wersch. In 1921 waren er vier doden te betreuren.

De ouders stierven jong, 39 en 43 jaar oud.

Limburger Koerier februari 1922
Limburger Koeier februari 1922

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Agnes Maria Vanweersch, geboren Wittem 17 mei 1909,pierre Vanhommerig overleden Bocholtz 7 maart 1932 (22 jaar), trouwde Bocholtz 27 augustus 1931 Petrus Hubertus Vanhommerig. geboren Bocholtz 31 augustuus 1903, overleden Heerlen 27 mei 1981, begraven in Bocholtz, zoon van Bernard Vanhommerig en Maria Anna Swelsen. 
  1931: Bij hun trouwen schreef de ambtenaar Vanweersch in de akte terwijl Agnes de akte met Agnes van Wersch tekende. De bruidegom was 27 en metselaar. Zij was 22 en had geen beroep. Beiden woonden in Bocholtz. Agnes overleed echter, 22 jaar oud, kort na haar huwelijk. Pierre Vanhommerig trouwde later met Anna Maria Collaert.
 2. Elisabeth Vanweersch / Elisa van Wersch, lid der congregatie van Onze Lieve Vrouw, geboren Nijswiller 19 februari 1911, ongehuwd overleden Bocholtz 3 december 1929, 18 jaar oud.
 3. Johannes Hubertus van Weersch / Vanweersch , geboren Wittem 22 september 1912, volgt 7l.
 4. Hendrik Vanweersch, geboren Vaals 1 november 1914, overleden Vaals 8 november 1914, acht dagen oud.
  Vader ondertekende de akte met P H van Weersch (geen puntjes).
 5. Celestina Vanweersch / Tiny Vanweersch, geboren Bocholtz 4 februari 1917, overleden Bocholtz 18 december 2002, trouwt Simon Bindels, geboren Wittem 3 mei 1910, overleden Heerlen 15 oktober 2000.
 6. paula vanweerschPaula Vanweersch, geboren Bocholtz 10 mei 1922, overleden Venlo, Vinckenhofstraat 141, 14 februari 2002, trouwde Hubert Joseph Vanhommerig, geboren Bocholtz 12 maart 1923, overleden Venlo 9 maart 2004, zoon van Wilhelmus Hubertus Vanhommerig en Elisabeth Lindenlauf.
  Hubert was tot 1989 douanebeambte, ontving de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hij heeft zijn dochter Paula nooit gekend. Hij overleed in 1921 en Paula werd in 1922 geboren. Haar moeder overleed toen zij drie was. 
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

W.6h. Jan Joseph van Wersch, / Vanweersch, Van Wersch, zoon van 5e, geboren Nijswiller 11 augustus 1877, overleden Eijs 7 maart 1966, lid van de Sint Annacongregatie, landbouwer, trouwde Eijs 25 september 1902 Maria Hubertina Bindels (Mieke), geboren Eijs 3 oktober 1877, overleden Overeijs 16 augustus 1961, dochter van Jacob Bindels en Elisabeth Herberichs.

1898: Hij was van 27 december 1898 tot 28 februari 1899 handlanger ondergronds op de Domaniale Mijn in Kerkrade Een handlanger was een ongeschoold werkman, een hulpje dus. Meestal jonge jongens die onderaan de ladder  van het mijnbedrijf begonnen. De  OVS (Ondergrondse Vak School) had je toen nog niet. Blijkbaar beviel die baan hem niet. Hij was 21 toen hij begon en na twee maanden had hij er genoeg van. Hij trouwde toen hij 25 was en was toen metselaar. Zijn bruid was 24 en dienstmeid in Wittem.
Joep was een van de oprichters van de harmonie Sint Agatha in Eijs.
De ambtenaren schreven zijn achternaam soms als Van Wersch, Vanwersch of van Wersch. Hij tekende de aktes bijna altijd met Jos Van Wersch.
1910: Joep bouwde zijn huis samen met zijn broers in Eijs.

Uit dit huwelijk werden in Eijs geboren

 1. Servaas Leopold Vanwersch, geboren 15 januari 1903, volgt 7m.
 2. Peter Joseph Vanwersch, geboren 20 augustus 1905, overleden Eijs 26 augustus 1905.
 3. Hubert Joseph van Wersch, geboren 21 oktober 1906, volgt 7n.
 4. Jan Joseph Vanwersch, geboren 6 mei 1908, volgt 7o.
 5. Peter Hubert Vanwersch, geboren 18 februari 1910, overleden Eijs 10 juli 1910.
 6. Maria Magdalena Agatha (Marieche) Vanwersch, geboren Wittem 19 augustus 1911, overleden Eijs 22 januari 1981, trouwde Eijs 1 februari 1939 Gerard Jos (Zef) Delahaye,uit Simpelveld, geboren Hoensbroek 1 oktober 1906, overleden Heerlen 12 december 1989, ) zoon van Jan Frans Delahaije en Maria Josephina Vroomen.zef delahaye
  Zij hadden een slagerij in Simpelveld.  Nadat zij de zaak aan hun zoon Frans hadden overgedaan, ging het echtpaar in h
  et ouderlijk huis van Marieche in Eijs wonen. Dit huis was door haar vader gebouwd. Hun zoon Frans had tegen zijn zin in de slagerij overgenomen. Na zijn scheiding heeft hij deze verkocht en is het een bloemenzaak geworden.
  Uit dit huwelijk werd een zoon geboren.
 7. Maria Gertrud (Trautje) Van Wersch, geboren 5 december 1912, overleden ziekenhuis Heerlen 13 januari 1938 na een brand in het kasteel van Wijlre. Zij was lid van de heilige Maria Congregatie. Zij werd 25 jaar.
 8. Jan Hendrik Vanwersch, geboren 14 mei 1915, volgt 7p.
 9. Jan Jacob (Jacques) Van Wersch, geboren 17 juli 1917, volgt 7q.

W.6i. Nicolaas Hubert (Houbèr) Van Wersch, zoon van 5e, geboren Wahlwiller 10 november 1879, overleden Eijs 23 juni 1962, appelstroopstoker, trouwde Eijs 6 juni 1914 Elisabeth de Bie, geboren Gulpen 26 mei 1887, overleden Eijs 26 juni 1951, dochter van Herman Joseph de Bie en Maria Catharina Gerraerts.

1890-1897: Hij woonde in dit jaar bij zijn ouders in Overeijs 63. Hij vertrok april 1895 naar Laurensberg en kwam in september 1897 terug uit Laurensberg.
1923
: In mei 1923 werd hij benoemd tot
Lid van den Raad in Wittem. Hij woonde in Overeys en tekende met N. Hubert Van Wersch. Op dat  moment was zijn neef Wilhelm Johan Joseph van Wersch uit Mechelen ook lid van de Raad van Wittem. In 1927 stelde Houbèr zich niet meer verkiesbaar. 
1938: Houbèr was bestuurslid van de werkende leden van de harmonie.

de tijd maasbode 25 juni 19621962: Hij overleed na een auto ongeluk. Houbèr woonde aan de Mr. Dr. Froweinweg 30. Hij stak de straat over naar zijn overburen om te vragen hoe laat de bussen zondagmorgen naar de kermis gingen. Hij bleef echter hangen en rond 11 uur ’s avonds wilde hij opstappen. De buurvrouw vroeg nog of hij door de voordeur wilde, maar hij nam de poort. Hij wilde de  straat oversteken, maar werd aangereden door een 19 jarige man uit Vaals die te hard reed. Zijn dood werd door een politieagent aangegeven.. Bij de aangifte lag ook een bijlage waarin de Officier van Justitie verklaarde geen bezwaar te hebben dat de aangewezen arts K. Vijgen hem liet begraven.

Hub van Wersch was in 1900 een van de oprichters van de harmonie St. Agatha van Eijs, net zoals Joep, hierboven genoemd. Hub was ook een van de oprichters van de Boerenleenbank. In 1955 was hij voorzitter van het instrumentenfonds van de harmonie.

St Agatha Eijs
St. Agatha Eijs. De man naast de man met de trom is Vic. van Wersch. De vijfde van rechts is Hubert Van Wersch, de latere leraar. De vijfde staande man van rechts is Gerard Kokkelmans.

Uit dit huwelijk werden in Eijs geboren

 1. Maria Catharina Van Wersch, geboren 12 maart 1915, overleden Eijs 29 juli 1968, trouwde 23 mei 1951 Jozef van Houten, geboren 7 april 1904, overleden 1 mei 1973.
 2. Elisabeth Maria (Lily) Van Wersch, geboren 6 oktober 1916, overleden Eijs 25 december 1989, trouwde Mechelen 12 juni 1941 Hubert Gulpen, geboren Eijs 12 oktober 1916, overleden Heerlen 16 februari 1987, zoon van Anna Lenders.
  1945-1955: Hubert Gulpen had café Sport in Eijs.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

W.6j. Willem Joseph van Wersch, zoon van 5e, geboren Wahlwiller 18 december 1884, overleden ziekenhuis Heerlen na operatie 9 juli 1959, dagloner/huisschilder,adv blad wester eems 22 nov 1941trouwde Wittem 18 februari 1909 Elisabeth Juenneman (Junemann, Jünemann, Jünneman, Juneman), geboren Voerendaal 23 oktober 1887, overleden Voerendaal 23 december 1929, dochter van Mathijs Josef Juneman en Philomena Catharina Herbergs uit Voerendaal.

1909: Bij hun huwelijk was hij huisschilder en 24 jaar. Hij tekende de akte met W van Wersch. Zij was dienstmeid in Aken en was 21 jaar. Zij kon schrijven en tekende de akte met Elisa Jünemann. Bij dit huwelijk werd de dochter van Elisa: May, niet erkend. Zij was uit een eerder verdrietig samenzijn met een onbekend iemand geboren.
1909: Bij de geboorte van Paulus tekende vader de akte met Willem Van Wersch. Hij was 24 jaar en huisschilder. Zij woonden in Eijs.
1911: Bij de geboorte van Pauline tekende vader op dezelfde manier. Hij was 26 jaar en huisschilder.
1920: Hij bouwde samen met zijn broers zijn huis in Eijs.
1941: Uit bovenstaande advertentie uit 1941 kan herleid worden dat Willem in 1916 op de mijn begon te werken. Hij was dus 32 jaar.

van wersch juneman
Klik op de foto voor een vergroting.

1: Els, 2: Zef, 3: Vic, 4: Net, 5: Bertha, 6: vader, 7: Paul, 8: moeder, 9: Mai, 10: Fien, 11: Tieni, 12: Gien, 13: Albert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria (May), geboren Aken 13 mei 1908, overleden Aken 9 augustus 1932.
 2. Paul Servaas van Wersch, geboren Eijs 6 november 1909, volgt 7r.
 3. Pauline Catharina (Netta) van Wersch, geboren Eijs 5 juli 1911, overleden Schinnen 4 oktober 2002,  trouwde 12 november 1936 Hubert Peter Jongen, geboren Voerendaal 16 maart 1942, overleden Schinnen 29 april 1999.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 4. Joseph Jan van Wersch, geboren Eijs 2 januari 1913, volgt 7s.
 5. Regina Hubertina (Tientje) van Wersch, geboren Eijs 19 januari 1915, ongehuwd, overleden Ottersum 28 september 1974.
 6. Hubert Albert van Wersch, geboren Eijs 30 maart 1917, overleden Heel 19 juli 1963.
 7. Victor Hubert van Wersch, geboren Eijs 26 maart 1919, volgt 7t.
 8. Regina Elisabeth (Gien) Van Wersch, geboren Eijs 18 oktober 1920, overleden Eijs 24 juni 2006, trouwde Mechelen 20 december 1942 Pieter Jozef Hubert Heuts, geboren Simpelveld 8 januari 1919, overleden Heerlen 28 februari 1996.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 9. Elisabeth Philomena  (Els) van Wersch, geboren Eijs 23 januari 1922, overleden Elsoo 23 december 2013  trouwde 7 september 1950 Joseph Hubert Maria Lemmens, geboren Wijlre 11 februari 1921, overleden Geleen 29 mei 1994, zoon van Joannes Hubertus Lemmens en en Maria Elisa Margaretha Brouwers
  1963: Els gaf samen met drie andere dames leiding aan het R.K. Meisjesgilde. Zij was dat jaar ook aanwezig namens de gemeente Wittem op de Europese jongerendag.
  1964: Els werd benoemd tot lid van het districtsbestuur. Medio 1964 werd zij benoemd tot penningmeesteres van de jeugdraad. Tevens werd zij hoofdleidster van het Meisjesgilde.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 10. bertha-van-werschBertha Hubertina Van Wersch, geboren Eijs 28 mei 1923, overleden Eijs 14 maart 2012, was samen Joannes Hubertus (Sjeng) Coenen, geboren Simpelveld 10 januari 1915, overleden Valkenburg 5 september 1944, zoon van Nicolaas Jozef Coenen en Maria Hubertina Houben.
  Uit het samenzijn werd één kind geboren.
  1943-1944: Sjeng Coenen was een verzetsstrijder in en rond Valkenburg. Hij was in de oorlog (plaatsvervangend in 1943 en in 1944 districtshoofd) van de LO-Gulpen (Landelijke Onderduikers Gulpen). Hij werd verraden en gefusilleerd. Zijn dochter heeft haar vader nooit gezien, omdat Bertha toen in verwachting was.
 11. Josephina Paulina (Fien) van Wersch, geboren Eijs 5 november 1924, overleden 19 mei 2005, trouwde Mechelen 7 februari 1948 Gerard Jozef Augustus (Guus) Eurlings, geboren Voerendaal 13 maart 1923, overleden 7 januari 1993, zoon van Hendrik Joseph Eurlings en Catharina Huberta Driessen.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 12. Philomena Catharina (Mien) van Wersch, geboren Eijs 3 augustus 1926, overleden Geleen 5 februari 2009, trouwde Mechelen 1 maart 1949 Petrus Joseph (Jeu) Haagen, geboren Bocholtz 12 mei 1927, overleden Maastricht 20 december 2007.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.6k. Alphons Michael van Wersch, zoon van 5e, geboren Wahlwiller 1 augustus 1887, overleden Gulpen 24 februari 1971, landbouwer, trouwde Eijs 23 november 1911 Hubertine Gertrude Jaegers (Jägers, Jeegers), geboren Eijs 6 juli 1882, overleden Eijs 13 maart 1960, dochter van Frans Jeegers en Anna Maria Grosgean.

1911: Bij hun huwelijk schreef de ambtenaar Vanwersch op de huwelijksakte, zelf ondertekende Alphons met Alf Van Wersch. Hij was 24 jaar, landbouwer en zijn bruid was 29 jaar. Zij ondertekende de huwelijksakte met Hubertia Jaegers. Op de huwelijksakte staat de opmerking dat de achternaam van haar moeder Grosgean identiek is aan Grosjean. 
1912: Bij de geboorte van Maria schreef de ambtenaar Vanwersch, terwijl vader met Alf. Van Wersch tekende. Hij was 25 jaar en landbouwer. Zij woonden in Mechelen. 
1920: Hij bouwde samen met zijn broers zijn huis in Eijs.
1936: Fons was landbouwer in Wittem.

Uit dit huwelijk werden in Eijs geboren

 1. Maria Elisabeth Gertrud (Trautje) Vanwersch, geboren 19 oktober 1912, overleden Heerlen 8 mei 1997, trouwde Mechelen 13 februari 1941 Frans Willem Jozef  Langen, geboren Nuth 25 maart 1905, overleden Heerlen 23 februari 1990.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 2. Michael Joseph Vanwersch, geboren Wittem 13 december 1913, volgt 7u.
 3. Johan Hubert van Wersch, geboren Wittem  april 1915, overleden (Wittem ) Mechelen 29 juni 1916, 14 maanden oud.
 4. Hubert Vanwersch, geboren circa 1917, overleden, trouwde Maria Mannens, geboren 18 april 1928, overleden 16 maart 2016.
 5. Sofie C. Vanwersch, geboren 18 maart 1919, overleden Ziekenhuis Heerlen 20 januari 2008, trouwde Mechelen 10 juli 1941 Wilhelmus (Wiel) Smeets, overleden Kerkrade 25 april 1994.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 6. Hubertina Vanwersch, geboren 22 oktober 1916, overleden Eijs 27 april 1936, 19 jaar, zij was dienstbode in Heerlen.
 7. Peter Hubert (Pierre) Vanwersch , geboren 6 januari 1921, volgt 7v.
 8. Johan Vanwersch, geboren 15 november 1924, volgt 7w.
 9. Clara Ida Vanwersch, geboren 11 januari 1923, overleden 28 november 1943, ongehuwd.
 10. Frans Joseph Vanwersch, geboren 28 november 1926. volgt 7x.

W.6l. Hendrik Jan van Wersch, (Johannes Henricus/ Henri/Harie), zoon van 5e, geboren Eijs 16 mei 1891, metselaar, overleden Eijs 3 maart 1973, trouwde Bocholtz 15 juli 1915 Anna Maria Catharina Winkens, geboren Bocholtz 5 oktober 1892, overleden Eijs 24 april 1958, dochter van Hubert Winkens en Ida Van Hommerig.

1919: Harie bouwde samen met zijn broers zijn huis in Eijs.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leopold Van Wersch, geboren Bocholtz 2 april 1916, volgt 7y.
 2. Hubert Van Wersch, geboren Eijs 30 juni 1917, volgt 7z.
 3. Hendrik Joseph Van Wersch (Hein) geboren Eijs 13 september 1919, volgt 7za.
 4. Anna Barbara Van Wersch, geboren Wittem 1 juli 1921, overleden Heerlen 15 januari 1979, trouwde Mechelen 25 april 1945 Jan Jozef Vanderheijden, begraven Heerlen 26 december 2000.
  Hij was vanaf zijn negende 72 jaar lid van de Koninkljke Erkende Fanfare Sint Cecilia Bocholtz. Ook was hij verschillende jaren raadslid in de gemeente Bocholtz. Vanaf 1959 was hij dirigent eerst bij de fanfare Sint Antonius van de Sittardweg en later in 1973 bij de Koninklijke Fanfare Sint Joseph te Heerlerheide.
  Uit dit huwelijk werden  enkele kinderen geboren.
 5. Maria Josephina (Fieny) Van Wersch, geboren Wittem 16 juni 1923, overleden Bocholtz 24 maart 2011, was getrouwd met L.M. Willems.
  Haar man werd niet in haar overlijdensadvertentie genoemd. Ook zij werd, net als haar broer, in deze advertentie Van Wersch genoemd: Van met een hoofdletter.
 6. Willem Jozef Van Wersch, volgt 7zb.

W.6m. Augustin Guillaume Joseph Vanwerst, zoon van 5f, geboren Sint-Martens-Voeren 18 augustus 1905, trouwde Maria Baudoin.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Christianne Vanwerst.
 2. Florent Vanwerst, volgt 7zc
 3. Josée Vanwerst trouwde N.N.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 4. Léonce Vanwerst, geboren Thimister Clermont 17 november 1946, overleden la Minerie 13 augustus 2017, trouwde Jean Jennis, zoon van Nicolas Jennes en Elise Cremer.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Léopold Vanwerst, volgt 7zd.

W.6n. Pierre Vanwerst, zoon van 5f, geboren Sint-Martens-Voeren 28 november 1907, overleden 1985, trouwde Marie Hubertine Beuken, geboren 1906,  overleden 1974.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ida Vanwerst trouwde N.N.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

W.7. Hubertus Johannes Mathias van Wersch (roepnaam Hubert), zoon van 6, geboren Mechelen 31 januari 1901, overleden Heerlen 21 april 1978, landbouwer, trouwde Mechelen 2 of 9 november 1927 Anna Maria Hubertina Hendrikx, geboren Noorbeek 3 juni 1898, overleden Rotterdam 5 september 1982.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josephina Catharina (Maria) van Wersch trouwde Jan van Erp.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Levenloos geboren 15 oktober 1930. 
 3. Leo Joseph Hubert Gerard (Léon) van Wersch, geboren 29 januari 1932, volgt 8.
 4. Alice Maria Hubertina (Alice) van Wersch trouwde Twan van de Hoven.
 5. Joseph Pierre Hubertus (Sjef) van Wersch, volgt 8a.
 6. Anna Jeanne Hubertine Melanie (Annie) van Wersch, trouwde Mechelen 27 februari 1960 Huub J. Loo, geboren 1937, overleden Mechelen 30 april 2013, 76 jaar oud.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

W.7a. Jan Hubert Joseph van Wersch, zoon van 6a, geboren Mechelen 10 juli 1904, overleden 17 december 1990, trouwde kerk Noorbeek 7 mei 1930 Maria Hubertina Huynen, geboren 28 april 1906, overleden Heerlen 11 juni 1993, zij werd 87 jaar, dochter van Tossannes Huijnen en Maria Hubertina Beursens.

1932: Bij hun huwelijk was hij 25 jaar en landbouwer. Zij was 23, geen beroep. Hij tekende de akte met J.H.J. van Wersch en zij met M.H. Huijnen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Hubert Toussaint van Wersch, volgt 8b.
 2. Nicolaas (Nico) P.J van Wersch., geboren Wittem 25 februari 1934, overleden Maastricht 11 november 2013, 79 jaar oud, trouwde Winny Dijkstra.

W.7b. Leonard Hubert Vanweersch, zoon van 6b, geboren Bloemendaalstraat 15, Vaals 12 augustus 1903, overleden Vaals 15 april 1986, mijnwerker, trouwde Vaals 3 oktober 1929 Anna  Maria / Anna Barbara Dejalle, geboren Vaals 13 november 1911, overleden Vaals 3 april 1975, fabriekarbeidster, dochter van Nicolaas Jozef Dejalle en Anna  Maria Schmitz.

1929: Leo ondertekende de huwelijksakte met  L. v. Wersch.. Zijn  vader met A. van Weersch en zijn broer met P. v. Wersch. Op de grafsteen in Vaals  van Leo en Barbara staat Vanwersch.
1929: Bij het overlijden van hun oudste kind was vader 26 en mijnwerker. Hij tekende de overlijdensakte met L v Weersch. De ambtenaar schreef Vanweersch.
1931: Hij was huwelijksgetuige bij zijn zus Agnes en tekende de huwelijksakte met L v   Weersch. Hij was mijnwerker.
1932: Bij de geboorte van Alphons tekende vader de geboorteakte met Vanweersch. Hij was mijnwerker. Zij  woonden aan de Maastrichterlaan 67 in Vaals.
1937: Zij woonden aan de  Bloemendalstraat 31 in Vaals.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Vanweersch, geboren Vaals 6 november 1929, overleden Vaals 17 november 1929.
 2. Alphons Johannes Hubertus Vanweersch, geboren Vaals 20 februari 1932, volgt 8c.
 3. Claus Vanweersch, geboren Vaals,  volgt 8d.
 4. Levenloos geboren Vaals 15 oktober 1943.

W.7c. Peter Hubertus van Wersch, zoon van 6b, geboren Vaals 25 september 1906, overleden Heerlen 10 maart 1969, mijnwerker, trouwt Vaals 27 februari 1930 Barbara Wienen, geboren Forst bij Aken 15 december 1910, overleden Vaals 25 oktober 1968, fabriekarbeidster in Vaals, dochter van Gerhard Wienen en Anna Sauren.

1930: In hun huwelijksakte wordt hij Vanweersch genoemd. Hij was mijnwerker en zij fabriekarbeidster in Vaals. Peter tekende met P v. Weersch en zijn vader met Alf Van Weersch. Bij de geboorte zijn eigen kinderen ondertekende hij de geboorteakten met Van Wersch.Hij was 23 en zij 19 volgens de huwelijksakte.
1930: Bij de geboorte van hun eerste kind woonden zij aan de Maastrichterlaan 68 in Vaals.. Vader was mijnwerker en tekende met P.v. Weersch. Zijn oudste broer tekende als getuige met L. v Weersch.
1932: Bij de geboorte van Anna was hun adres Bloemendalstraat 46. De ambtenaar schreef hun achternaam als Vanweersch. Vader tekende met Peter van Weersch, zijn oudste broer als getuige met L H v. Weersch.
1935:  Zijn naam werd in de geboorteakte van Tetronella als Vanweersch geschreven. Zij woonden in de Bloemendalstraat 41 in Vaals. Vader was  mijnwerker.
1950: Hij vierde zijn 25-jarig als houwer op de Emma.

piet vanweersch
bron: Steenkool, 1950

De achternaam van deze familietak dient dus van Weersch te zijn en niet Vanweersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Alphons Peter Vanweersch, geboren Vaals juli 1930, overleden Vaals 19 augustus 1930.
 2. Anna Vanweersch, geboren Vaals 21 maart 1932.
 3. Petronella Maria Barbara (Nellie) Vanweersch, geboren Vaals trouwde N.N. Born.

W.7d. Hendrik Jozef Vanweersch, zoon van 6b, geboren Vaals 26 mei 1911, overleden Vaals 8 augustus 1954, buschauffeur, trouwde Maria  Wenders.

hein-vanweersch
Bron foto: Heemkundekring Sankt Tolbert

1936: bij huwelijk van zus Ida was hij (Hein Vanweersch) getuige en als beroep was hij chauffeur. Hij tekende met H.J. van Weersch.
Hij werkte als buschauffeur bij de firma H. Kuippers. De eigenaar Hubert Kuippers overleed in 1947; hij werd 39 jaar. Zijn weduwe zette de zaak voort tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In 1935 streed hij met busonderneming Geelen en Van de Biesen voor het vervoer van mijnwerkers. Kuippers won.
In 1947 werd bovenstaande Bedford  te koop gezet.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Leonardus Vanweersch, gestorven in december 2005.

W.7e. Clemens Joseph Vanweersch zoon van 6b, geboren Vaals 15 mei 1915, overleden Ziekenhuis Heerlen 30 september 1979, trouwde 1: Vaals 18 december 1941 met Elisabeth Meessen, dochter van Hubert Meessen en Anna Steinbeck, trouwde na de scheiding 2: Regina Rouette, geboren Aken.

1941: Bij zijn eerste huwelijk was hij al chaufeur en 26 jaar. Zij was 18 en naaldenmaakster in Vaals.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Margaretha Vanweersch trouwde Hasan Sirtmac, geboren Suke (Turkije) 14 maart 1936, overleden Vaals 3 juni 2012.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Anna Maria Vanweersch trouwde Theo Michel Francois Counotte.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
  Uit het tweede huwelijk werd geboren
 3. N.N. een dochter.

W.7f. Ferdinand (Fer) Joseph Hubert Vanwersch  / Vanweersch, zoon van 6c, geboren 30 juli 1902, overleden Heerlen 8 juli 1974,  trouwde Vaals 2 mei 1935Maria Jozefina Bisschops, geboren Vaals 30 oktober 1916, overleden Vaals 15 december 1995, dochter van Johan Hubert Bisschops en Maria Hubertina Klauzener.

1930-1935: Fer was in zijn jonge jaren mijnwerker en direct na zijn huwelijk betonijzervlechter. Hij ondertekende de overlijdensakte van zijn zoon met Ferdinand Van Wersch, dus los van elkaar waar de ambtenaar Vanwersch schreef.
1935: Bij hun huwelijk was hij 32 jaar en betonwerker, zij was 18 jaar en strijkster. Hij tekende de akte met Ferdinand Van Wersch en zij met M.J. Bisschops. Zeven maanden later werd Maria geboren. Het gezin woonde in de  Lindenstraat 11, Vaals, daar werd dochter Maria geboren.
1938: Vanwersch, betonvlechter, Koperstraat 36 in Vaals.
Mei 1940: Verhuizing van Vaals naar Markt 24 in Maastricht.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Florentina Vanwersch, geboren Vaals 19 november 1935, overleden Aken 16 november 2011, trouwde Peter Jozef Krutzen, geboren Vaalserkwartier 27 april 1929, overleden Aken 31 december 1986.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 2. Hubert Joseph Vanwersch, volgt 8e.
 3. Florentina Hubertina (Flora) Vanwersch, geboren Vaals 31 januari 1940, overleden Waubach 21 december 1990, trouwde Hein Logister, geboren 6 mei 1933, overleden Brunssum op 31 oktober 1993.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 4. Mathias Jozef Agnes Vanwersch, geboren Vaals 2 mei 1945, overleden Vaals 24 juni 1945.

W.7g. Hubert Johannes (Hubert) Vanwersch, zoon van 6c, geboren 9 oktober 1909, overleden Heerlen 22 december 1977, mijnwerker, trouwde Vaals 10 april 1941 Anna Barbara (Bep) Jaminon, geboren 4 juni 1912, overleden 24 juni 1977, dochter van Peter Josef Jaminon en Helena Scheepers.

Vader ondertekende akte met Peter van Wersch, dus los van elkaar. Hubert werd geboren in zijn ouderlijk huis aan de Maastrichterlaan nummer 40 in Vaals.
1933: Hij was getuige bij het huwelijk van zijn zus Maria. Hij was mijnwerker.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helene (Lenie) Vanwersch  trouwde Manfred Gante.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 2. Peter Ferdinand Maria Vanwersch, geboren 9 april 1944, overleden Heerlen 15 augustus 1944.
 3. Jan Vanwersch.
 4. Mia Vanwersch, geboren 11 maart 1948 overleden Heerlen 22 december 1977.

W.7h. Johan Vanweersch, zoon van 6f, geboren Wittem 21 september 1903, overleden Heerlen 17 juli 1976, aannemer bij zijn huwelijk, trouwde Vaals 29 augustus 1929 Maria Anna Louise (Louise) Weinberg, geboren Vaals 20 december 1907, overleden Vaals 9 mei 1995, dochter van Jan Jozef Weinberg en Angelina Schiffer.

1929: Johan ondertekende de trouwakte met J. Vanwersch en zijn vader ondertekende met H. Van Wersch.
1931: In dit jaar was hij aannemer en het gezin woonde in de, Seffenterstraat 20, Vaals,
1933-1935: Samen met zijn broer Wiel was hij was nog steeds
aannemer in de Seffenterstraat 20, Vaals.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Angelina Gerarda Vanweersch trouwde Wilhelmus Hubertus Vluggen geboren Vaals 26 september 1916, overleden Heerlen 1 april 1975. Hij werd 58.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Maria Magdalena Angelina Vanweersch.
 3. Eliza Theresia Vanweersch.
 4. Jjo vanwerschoseph Gerard Vanweersch, geboren Vaals 22 november 1935. onverwacht overleden Vaals 1 augustus 2015.

W.7i. Hubert Vanweersch (Van Weersch), zoon 6f, geboren 1 februari 1906, overleden Heerlen 15 september 1959,  mijnwerker, trouwde Bocholtz 20 juli 1933 Maria Catharina Beckers, geboren Bocholtz 27 maart 1908, overleden Heerlen 14 december 1992, dochter van Casparus Beckers en Maria Catharina Frings.

Huwelijksfoto van Hubert Vanweersch en Maria Beckers uit 1933

Op de foto staan:
Achterste rij staand van links naar rechts; 2;  Johan Vanweersch. 6 ; Bruidegom Hubert Vanweersch, – Bruid  Maria Catharina Beckers. 7:  Wiel (Willem) Vanweersch, 9:  Joseph (Sjef) Vanweersch.
Zittend van links naar rechts: Ouders Vanweersch en rechts Ouders Beckers.

groenere 15, bocholtz
Bouwtekening archief Heerlen Rijckheyt T103-78-bv

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Groeneweg 62a Bocholtz. Hij werd op 5 januari 1948 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot aan zijn dood op 15 september 1959. Hij kreeg sinds 1950 een inkomen van de mijn Wilhelmina uit de invaliditeitskas onder nummer 44440. Hij had stoflongen.
1951: Hub bouwde eind 1951, begin 1952 zijn huis aan de Groeneweg 15 Bocholtz. De architect was J.Schröders. Het pand was geschikt voor negen personen.
1959: Op zijn bidprentje staat dan ook onder meer: Als slachtoffer van zijn werkzaamheden heeft hij vele jaren in lijden en ademnood geleefd. (…) Alleen de overgang naar een beter leven hiernamaals kon aan dit alles een einde maken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina (Ria) Vanweersch trouwde Bocholtz Adolf Daemen, geboren Vaals 12 januari 1934, overleden Heerlen 17 november 1995, trouwde Leo Palmen.
  Uit dit huwelijk werden enkele kinderen geboren.
 2. Casparus Vanweersch, geboren Bocholtz 16 december 1935, overleden Bocholtz 4 september 1936, acht maanden oud.
 3. Johan (Jan) Vanweersch, volgt  8f.
 4. Joseph (Joep) Vanweersch, volgt 8g.
 5. Maria José Vanweersch, geboren Bocholtz 5 januari 1940, overleden Bocholtz 6 september 1943.
 6. Josephina (Fieny) Vanweersch trouwde Simpelveld Ger Klinkers.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.50-jaar-huwelijk-Klinkers-V
 7. Marie-Louise Vanweersch, geboren Bocholtz 5 november 1942, overleden Bocholtz 8 december 2001, trouwde Bocholtz 26 juni 1965 Jan Schijen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 8. Helena (Marleen) Vanweersch trouwde Martien van Ermingen
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 9. Marie-José Vanweersch trouwde Bocholtz Jo Franken, zoon van Adolf Franken en Mia Rhoen.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 10. Willem Hubert (Hub) Vanweersch, volgt 8h.

familie vanweersch

Foto uit 2013: Zij staan hierboven genoemd. Zittend;  Willem Hubert Vanweersch; van links naar rechts, staand eerste rij; Johan, en Joseph. tweede rij ; Marie Jose, en Josephina . derde rij ; Helena , en Maria Catharina.

W.7j. Joseph (Sjef) Vanweersch, zoon van 6f, geboren 13 augustus 1907, overleden Heerlen 15 maart 1977, metselaar, trouwde 1: Vaals 10 augustus 1933 Maria Magdalena (Leentje) Mullenders, geboren Vaals 19 januari 1909, overleden Vaals 14 augustus 1946, dochter van Bernard Mullenders en Elisabeth Savelsberg.
trouwde 2: Kelmis 4 oktober 1947 Barbe Antoinette Savelsberg, geboren Kelmis (La Calamine) 8 juli 1924, overleden Brunssum 30 maart 2003, dochter van Nicolas Joseph Savelsberg en Anna Maria Hubertine Bourlet.

1947: Barbe Antoinette Savelsberg, de tweede vrouw van Joseph, was een nichtje van zijn eerste vrouw Leentje.
1961: In 1961 richtte hij een verzoek aan de Gemeente Wittem om een stuk grond te kopen waar op hij een huis wilde bouwen. Enkele maanden later had hij de toestemming en ging bouwen. In 1964 kwam hij erachter dat de Gemeente verkeerd gemeten had en vroeg hij teruggave van het teveel betaalde geld. Hetgeen geschiedde.
Hij ondertekende zijn brief met Jos van Weersch, dus los van elkaar en in 1964 ondertekende hij met Jos Vanweersch.
1977: In de overlijdensakte van haar man Jos staat dat zij Maria Magdalena Mulders heette, een fout van de ambtenaar.
Opvallend in de trouwakte is dat zowel Joseph als zijn vader en zijn broer met Van Wersch ondertekenden, waar de ambtenaar Vanweersch schreef.

Uit het tweede huwelijk werden geboren

 1. Hein (Harry) Vanweersch.
 2. Angela Vanweersch trouwde John van der Poel.
  Uit dit huweljk werd één kind geboren.

W.7k. Wiel (Willem) Vanweersch, zoon van 6f, geboren Nijswiller 12 februari 1910, gestorven Heerlen 9 april 1984, trouwde Wittem 18 januari 1940 Maria Hubertine (Tine) Hustings, geboren Mechelen 20 oktober 1917, overleden Kerkrade 31 oktober 1987, dochter van Jozef Hubertus Hustinx en Maria Elisabeth Keulen.

Wiel had samen met zijn broer Johan en Joseph een aannemersbedrijf. Op een gegevens moment ging ieder voor zichzelf verder. Wiel ging samenwerken met Johan (zie W.7h).
1950: In 1950 stond hij in het telefoonboek van Epen als bouwkundig aannemer maar er werd geen adres genoemd. Achter zijn naam W. van Wersch stond alleen Nieuwbouw, Klooster Wahlwiller. Hij had telefoonnummer K 4451 – 247. Ook in de overlijdensadvertentie van zijn schoonvader zei hij van Wersch te heten.

1979
1979

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jo Vanweersch, geboren Wittem 23 januari 1940, volgt 8i.
 2. Maria C. (Mariette) Vanweersch, overleden, trouwde Mechelen 1949 Joseph L.H. (Joep) Vanhoutem.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Elly Vanweersch, geboren Partij 6 augustus 1942, overleden Roermond 30 mei 2016, trouwde Karel Vienerius, geboren Genk (B) 2 april 1939, overleden Heerlen 27 april 2015.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Hub Vanweersch, volgt 8j.
 5. Marion Vanweersch trouwde Arno Lataster, zoon van Arnold Lataster en Maria Bock.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Helma Vanweersch trouwde Jos de Bijl.
 7. Nicolaas Josephina Wilhelmus Maria (Wim) Vanweersch, volgt 8k.

W.7l. Johannes.Hubertus van Weersch / Vanweersch, zoon van 6g, geboren Wittem 22 september 1912, overleden Bocholtz 1 september 1998, trouwde 25 november 1953 Maria Hubertina Dormans, geboren Heerlen 8 augustus 1917, overleden Kerkrade 22 juli 1990, dochter van  Jan Joseph Dormans en Maria Joanna Catharina Heijnen.

Hub Vanweersch
Limburgs Dagblad juli 1969

Als zilveren jublilaris ontving hij in maart 1955 bij zijn 25-jarig jubileum bij de Eral fabriek een prachtig blijvend geschenk  en een couvert met inhoud. In 1969 vierde hij zijn 40-jarig dienstjubileum bij de Simpelveldse Drankhandel J. Erens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ingrid Maria Jeanne (Ine) Vanweersch trouwde Simpelveld  Hendricus (Harry) Hodiamont, zoon van Johannes Jacques Hodiamont en Maria Odekerken.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Marcel Vanweersch, volgt 8l. 

W.7m. Servaas Leopold van Wersch, zoon van 6h, geboren Eijs 15 januari 1903, overleden Geleen 25 januari 1992, mijnwerker, verzekeringsagent, trouwde 1: Leiden  5 november 1930 Maria Catharina Höttges, geboren circa 1901, dochter van Josef Höttges en Emma Schmidt. Dit huwelijk werd op 12 december 1931 in Batavia ontbonden door echtscheiding.
Trouwde 2: 6 juni 1938 Elisabeth Geertruida (Lieske) van Workum, geboren Ubach over Worms 14 april 1910, overleden Sweikhuizen 1 juli 1988, dochter van Hendrik Gijsbertus van Workum en Hendrika Wilhelmina Greven.

van wersch-workum
Leo en Lieske

Servaas was de laatste jaren vertegenwoordiger van de Centrale Arbeiders Verzekeringsbank in Waubach.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1. Johan Jozef  Maria (Jef) van Wersch, volgt 8m.

W.7n. Hubert Joseph van Wersch, zoon van 6h, geboren Eijs 21 oktober 1906, overleden 9 september 1948, trouwde Maria Erkens, geboren Simpelveld 2 maart 1911, overleden Heerlen 10 april 1987.

Jeu van Wersch

1932: Hij was koning bij de schutterij St. Sebastianus in Eijs.
Koning Hubert in 1932Elke koning is verplicht een zilveren plaat te laten maken, waarop zijn of haar naam staat en het jaar waarin hij of zij koning is. De plaat wordt door de koning aan de schutterij geschonken.  Als hij of zij drie jaar achter elkaar de vogel afgeschoten heeft mag hij of zij zich keizer noemen.De koning is te herkennen aan het zilveren kroontje op zijn kepie. Ook draagt hij/zij een deel van de zilveren platen met zich mee als de schutterij rondtrekt.
Bron: www.sintsebastianuseys.nl

koning hub van wersch

Hub koning Eijs
Hubert van Wersch, Koning der Schutterij, St. Bastianus, Eijs, 1932 Collectie schutterij St.-Sebastianus Eys Foto’s: Luc Wolters

1966: Via de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond dient hij in 1966 een verzoek in voor herstelwerkzaamheden aan zijn huis in Heerlen. Dit was nodig wegens schade veroorzaakt door de Willem Sophia mijn. In de loop der jaren wordt het huis diverse malen hersteld. 
1971: In 1971 wordt uiteindelijk één bedrag uitbetaald.

lim-dgblad-5-febr-1951
1951

Dankbetuiging
Voor de zeer gewaardeerde blijken van belangstelling ondervonden bij mijn 25-jarige dienstjubileum op de Stm. Wilhelmina betuig ik, mede namens mijn echtgenote, mijn oprechte dank aan superieuren H.H. Geestelijken, familie, Zangver. St. Joseph Gracht, Spaarclub “de Hoop” en de vervoer-afd der Stm. Wilhelmina en aan allen die hebben medegewerkt deze dag tot een onvergetelijke te maken
Familie H. van Wersch-Erkens
Spek’heide, Febr. 1951
Industriestraat 22A.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Fieny van Wersch, geboren Kerkrade 27 augustus 1937, overleden Kerkrade / Doenrade 12 oktober 1994, 57 jaar, trouwde 22 augustus 1959 Piet Bartholomé, zoon van Sjeng Bartholomé en Anna Steijns.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Jan van Wersch, overleden 2016.
  In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Locht 42, Heerlen, bij zijn ouders. Hij was 24 toen hij zich aanmeldde op de Domaniale mijn in Kerkrade en werd in 1970 geroyeerd omdat hij niet meer zijn verenigingcontributie betaalde. De mijnen gingen toch dicht.
 3. Maria Catharina van Wersch trouwde Peter Antoon Gerard Crasborn, zoon van Peter Antoon Crasborn en Maria Hubertina Antoinette (Netty) Moberts.

W.7o. Jan Jozef van Wersch, zoon van 6h, geboren Eijs 6 mei 1908, overleden Bocholtz 19 maart 1960, trouwde Bocholtz 1 augustus 1935 Maria Jeanne (Anne) Schiffelers, geboren Bocholtz 28 september 1909, overleden Kerkrade 21 februari 1989, dochter van Hendrik Schiffelers en Petronella Brouwers.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Vlengendalerweg 57, Bocholtz. Op 12 mei 1952 (44 jaar oud) meldde hij zich aan bij de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij werkte op de Staatsmijn Wilhelmina als Locmotief Machinist Ondergronds en overleed in 1960. (51 jaar oud).

Uit dit huwelijk werden in Bocholtz geboren

 1. Maria Petronella (Elly) van Wersch trouwde Jan Willem Gerard Bemer, zoon van Petrus Hubertus Beter en Maria Wilhelmina Cuypers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Maria Hubertina (Miets) van Wersch, geboren 23 december 1938, overleden Maastricht 11 juli 2014, trouwde Theo de la Haye.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Hubert Maria Agnes van Wersch, volgt 8n. 

W.7p. Jan Hendrik (Harrie) Vanwersch. zoon van 6h, geboren Eijs 14 mei 1915, overleden Eijs 13 september 1985, mijnwerker /schilder/kunstschilder, trouwde Eijs 10 september 1949 Maria Hubertina Kokkelmans, geboren Eijs 8 september 1920, overleden 7 maart 1977, dochter van Johan Jozef Kokkelmans en Maria Clara Schröder.

Harrie was slechts twee jaar ondergronds mijnwerker. Hij kreeg de kans om als schilder bovengronds te werken en hij is 25 jaar schilder gebleven tot dat de mijnen gingen sluiten. Maar hij had twee jaar voor de sluiting geluk. De schoonzoon van zijn baas, meneer Hermans uit Heerlen, was directeur van melkfabriek de Mijnstreek in Heerlen, de latere Campina. Die vroeg hem om als schilder te komen werken op dit bedrijf en dat heeft hij nog tot 1998 met veel plezier gedaan. De mijn waar hij 27 dienstjaren heeft gehad was de Staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen, gemeente Kerkrade. Op het terrein ervan is nu Snowworld gevestigd. De verf voor zijn schilderijen haalde hij bij Van Wersch in Heerlen en bij Van Eijck te Heerlen. Deze Van Eijck heeft nu kasteel Wijlre in zijn bezit.
De familie is aan de naam Vanwersch gekomen toen hun opa bij een geboorteaangifte zich verschreef en om dat te laten wijzigen kost veel geld. Maar ze zijn echte van Werschen, want zo schrijven zij het ook uiteraard, alleen op de officiële stukken staat het aan elkaar. Op het bidprentje en grafsteen van haar vader staat dan ook “van Wersch”.

Bruidsfoto van Hendrik (Harrie) van Wersch en Maria Hubertina (Maike) Kokkelmans. Gemaakt bij het verlaten van de Sint Agathakerk in Eijs bij hun huwelijk op 10 september 1949. Op de foto staan, uiteraard het bruidspaar Harrie en Maike van Wersch-Kokkelmans, maar helaas wat op de achtergrond. De bruidsjongen is de zesjarige Jan Kokkelmans, familie van de bruid, en de ouders van de bruidegom, Joep en Mieke van Wersch-Bindels.
Op 1 augustus 1954 werd Harry (28 jaar oud) lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en beéindigde zijn lidmaatschap per 1 februari 1968. 

Op zijn bidprentje staat dat hij vaak stillevens schilderde maar ik gebruik wel felle kleuren, want het leven is niet altijd somber.

Uit dit huwelijk werd in Eijs geboren

 1. Clara (Claartje Vanwersch) trouwde Eijs Constant Hubert Marie Brouns, zoon van  Felix Brouns en Mia Paulssen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

W.7q. Jan Jacob (Jacques) Vanwersch (Op zijn bidprentje staat van Wersch), zoon van 6h, geboren Eijs 17 juli 1917, overleden Eersel 2 april 1996, 78 jaar, mijnwerker, koster/organist, trouwde Eijs 23 augustus 1950 Maria Catharina Josepha (Netty) Spork (Sporck).

1947: In zijn mijnwerkersleven woonde hij Mr. Dr Froweinweg 9, Eijs. Hij werd op 1 maart 1954, 36 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en was tot zijn ontslag op 1 november 1962 lid. Hij werkte op  de Oranje Nassau  I, (ON  1660, mach o) vanaf 17 november 1947, 30 jaar oud, als machinist ondergronds.
1963:  Hij was dirigent van het kerkelijk mannenkoor Sint Caecilia.
1964: Hij wilde een gemengd kerkelijk zangkoor oprichten onder de naam Sint Caecilia.
1965: Het dubbelmannenkwartet De Champino’s werd opgericht, waarvan Jacq. van Wersch de bezielende leiding had. Die traden meestal alleen in eigen dorp op. In de jaren dertig was er in Hulsberg ook een dubbelmannenkwartet. Jacq. richtte een nieuwe club op. In 1968 was hij nog steeds de dirigent. Ook was hij dirigent van het dameskoor Laudate uit Hulsberg.
In 1971 werd een andere dirigent voor het kerkkoor gezocht omdat hij stopte.
1969: Zij hadden een pension in Hulsberg 2 km van Valkenburg. Dit huis was in 1953 gebouwd.

1969
1969

1996: Op zijn bidprentje staat dat hij schilderde, onder meer een schilderij van het kerkje van Eijs.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Joseph Jacob (Jos) van Wersch, volgt 8o.
 2. Leon van Wersch, volgt 8p.
 3. Gabriël van Wersch, klassiek pianist.
  De pianist Gabriël van Wersch studeerde aan de Maastrichts Conservatorium bij Joop Grubben waar hij in 1981 zijn akte Docerend Musicus behaalde en in 1983 zijn studies afrondde met de akte Uitvoerend Musicus. Naast zijn privé – lespraktijk in Oirschot is hij actief als begeleider van solisten, gezelschappen, audities en examens. Het repertoire dat hem het meest dierbaar is bestaat uit werken daterend uit eind 19e – begin 20e eeuw. Een bijzondere plaats nemen daarbij de werken en het leven van Sergei Rachmaninoff in.
 4. Margaretha (Mieke) van Wersch trouwde Martin Dekkers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.7r. Paul Servaas van Wersch, zoon van 6j, geboren 6 november 1909, overleden Heerlen 3 april 1985, trouwde 28 augustus 1943 Sybilla (Bijla) Kerstgens, geboren 15 juni 1920, overleden Heerlen 1 augustus 2013.
limb-koerier-2-oktober-19371928: Hij behaalde zijn eindexamen handtekenen.
1935: Hij slaagde in Den Haag voor de akte schilderen. Hij is 26 jaar.
1938: Paul werkte bovengronds opj de mijnen. In zijn vrije tijd was hij een productief kunstschilder.

Uit dit huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Wilhelmus Johannes (Wim) van Wersch, geboren 24 maart 1946, overleden Heerlen 26 december 1999, trouwde Marion Vroemen.
 2. Egidius Jozef (Ed) van Wersch, geboren 17 juli 1949, overleden Heerlen 24 augustus 2005.

W.7s. (Joseph Jan (Zef) Van Wersch,, zoon van 6j, geboren 2 januari 1913, overleden Heerlen ziekenhuis  23 november 1995, trouwde Eijs 29 april 1937 Anna Catharina Meessen, geboren Eijs 18 januari 1915, overleden 10 maart 1965,
trouwde 2. Ubachsberg 9 september 1971 Koos Pijls, geboren Vierlingsbeek 5 mei 1914, overleden Heerlen 1 augustus 1999, dochter van Lambertus Petrus Johannes Pijls en Maria Catherina Claassen.

Koos Pijls was weduwe uit haar eerste huwelijk met Joseph Meessen Zij kregen twee kinderen Maria Catharina Meessen en Ger Meessen. Ger trouwde Els van Wersch uit de Simpelvelde tak. Els is dus geen familie van Zef. Toevallig dezelfde achternaam. 
Zef was eerder getrouwd met Anna Meessen. Zij was de zus van Joseph Meessen, de eerste echtgenoot van Koos Pijls. Beiden waren kinderen uit het huwelijk van Gerardus Meessen en Maria Catharina Strijthagen. Koos was hierdoor de schoonzus van Zef. Vandaar dat ze elkaar hebben leren kennen.

zeg van Wersch koos pils
Zef van Wersch en zijn vrouw Koos Pijls in 1972

Uit het eerste huwelijk werd in Voerendaal geboren

 1. Jozef Willem van Wersch, (Jo van Wersch), geboren Ubachsberg 15 juni 1937, volgt 8q.

W.7t. Victor Hubert van Wersch, zoon van 6j, geboren 26 maart 1919, overleden Geleen 4 oktober 1983, trouwde Bocholtz  2 mei 1951 Josepha (Teet) Hamers, geboren Bocholtz 25 juni 1928, overleden Geleen 20 januari 2007, dochter van Pierre Hamers en Anna Maria Houben.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ruud van Wersch, volgt 8r.
 2. Petrus Paul (Paul) van Wersch, volgt 8s.
 3. Johannes (Jan) van Wersch geboren Heerlen 30 januari 1958, overleden Heerlen 20 december 1971, 13 jaar oud.

W.7u. Michael Joseph Vanwersch, zoon van 6k, geboren Wittem 13 december 1913, overleden Heerlen 18 januari 1998, mijnwerker, trouwde 10 augustus 1946 Maria Antoinette Souren geboren Heerlen 25 juni 1922, overleden Heerlen 8 februari 2012, 89 jaar.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Op de Kamp 4, Eijs. Hij werd op 15 december 1952 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot zijn vroegpensioen op 15 april 1970. Zijn werknummer was Fnr 117846. Hij was 39 toen hij lid werd van de Bond en 56 toen hij met vroegpensioen ging en dus de Bond moest verlaten.

1967:
weblim-dg-10-05-1967Vader en dochter
bewusteloos in
beerput
EYS. 10 mei — De 50-jarige heer Van Wersch, Op de Kamp te Overeys en zijn 19 jarige dochter zijn maandagmiddag, toen zij na het leeghalen van een beerput hierin afdaalden om deze verder te reinigen, door gebrek aam zuurstof en de aanwezige schadelijke gassen bewusteloos geraakt. De heer L. Souren uit Eyserheide, die toevallig in de buurt was, slaagde er met behulp van toegeschoten buren in vader en dochter naar boven te brengen. Zij werden in allerijl naar het Heerlense ziekenhuis overgebracht, waar de dochter in de nacht van maandag op dinsdag en de vader in de loop van dinsdag bij bewustzijn is gekomen. ‘De beide patiënten, die geen ander letsel opliepen, zullen nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten verblijven.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josephine (Marita) Vanwersch trouwde Pierre van der Leeuw.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Josephine Maria (Jos) Vanwersch trouwde W.F. (Wiel) Olischlager, zoon van Hubertus Jacobus Olischlager en Hubertina Lumeij.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Antoinette Maria Vanwersch trouwde Hub Vliex.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Alfonsa Maria Josephine (Alice) Vanwersch trouwde Jan Hendriks.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Paula Andrea Maria Josephina Vanwersch trouwde Rene Grooten
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.7v. Peter Hubert (Pierre) Vanwersch, zoon van 6k, geboren 6 januari 1921, trouwde Gulpen 29 september 1951 Maria Lennaerts, overleden 1996.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Piet Vanwersch, volgt 8t.
 2. Jozef (Sjef ) Vanwersch, volgt 8u.
 3. Ria Vanwersch trouwde Jos Delahaye.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

W.7w. Johan Vanwersch, zoon van 6k, geboren 15 november 1924, overleden Bocholtz 30 maart 2003, trouwde Coba Geerarts, geboren 15 juli 1926, overleden 4 december 2009.

In zijn mijnwerkersleven woonde hij in de Haembeuckerstraat 3 in Simpelveld. Hij werd in mei 1954 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond  en was 29 jaar oud. In juli 1970 ging hij op de Oranje Nassau werken met het mijnwerkersnummer ON 1725. De mijn zou tegen zijn verwachting in, weldra sluiten, zoals alle mijnen. Bij de Bond stond hij ingeschreven als J.H. van Wersch, geboren in Simpelveld.
Johan werd seingever op de Oranje Nassau III. Dat was iemand die beneden bij de lift stond en er op lette dat iedereen veilig in de lift stond. Hij gaf het seintje aan de machinist boven, die dan de lift ophaalde. Johan begon als pijler maar heeft ook springstoffen aangebracht. Waarschijnlijk is hij de mijn ingegaan om te ontsnappen aan de Duitse Arbeidseinsatz. Mensen die in de mijnen werkten hoefden niet naar Duitsland. Hij was een van de laatsten die op de ON III werkte. Na de sluiting van de mijnen, werden de kopse kanten van de gangen volgestort met puin en de gangen met water. Hierdoor kwam later de grond omhoog waardoor weer mijnschade aan de huizen ontstond. Johan is overleden aan longkanker maar dat kwam niet door stoflongen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. John Vanwersch, volgt 8v.
 2. Jos Vanwersch trouwde Maria Ubaghs.
  Hij heeft een adviesbureau Vanwersch bouwconstructies.
 3. Chris Vanwersch trouwde Yvonne Smeets.

W.7x. Frans Joseph Vanwersch, zoon van 6k, geboren Wittem 28 november 1926, overleden Ziekenhuis Maastricht 11 juli 1994, 67 jaar, trouwde Sibbe-IJzeren 19 mei 1951 Catharina Maria  (Jeanette) Bessems, geboren Oud-Valkenburg 4 april 1921, overleden Valkenburg 9 juli 2009, dochter van Johannes Bessems en Maria Jacobs.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Kapelstraat 14, Sibbe IJzeren (= Oud Valkenburg), Hij werd op 1 december 1954, 28 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Maar na een tijd wilde hij geen lid meer zijn. Er staat bij zijn lidmaatschap: Franciscaneroord Houthem 133048. F.J. Vanwersch, staatsmijn Wilhelmina en Loc. Machinist. werd in juni 1953 overgeplaatst van Afd V naar Ea (Emma).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Alfonsus Hiacintus (Jeannie) Vanwersch trouwde Ernest Lebouille, zoon van Zef Lebouille en Tiny Becker.
  Hij nam de slagerij aan de Gozewijnstraat 15 in Valkenburg over van zijn ouders. Het werd een slagerij annex poeliersbedrijf.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Andreas Johannes Gertrude Hiacintus (Ad) Vanwersch, volgt 8w. 

W.7y. Leopold van Wersch, zoon van 6l, geboren Bocholtz 2 april 1916, overleden Eijs 7 juni 1987, mijnwerker, trouwde 25 januari 1940 Maria Elisabeth Jeukens, geboren Barchon (B.) 1 december 1913, overleden Eijs 10 mei 1974.

Leopold van Wersch
Leopold van Wersch en Maria Jeukens bij de harmonie St Agatha Eijs.

1938: Hij was mijnwerker en werd in maart 1938  lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Toen hij in 1971 55 werd, kon hij al met pensioen gaan. Hij woonde destijds Mr. Dr. Froweinweg 7, Eijs.. Zijn penningnummer  was PK89854.
Alle kinderen kregen de naam Gerard in hun doopnaam.
1954: Hij werd tot voorzitter van de NKMB in Eijs gekozen.
1955: HIj vierde zijn muzikale zilveren jubileum bij de harmonie St. Agatha
.
1987: Op zijn bidprentje staat onder andere dat hij jarenlang het voorzitterschap van de NKMB afdeling Eijs bekleedde, actief was als klarinettist in het korps van de Oranje Nassau mijnen en de harmonie Sint Agatha in Eijs. Zijn zoon Sjef was ook klarinettist bij Sint Agatha. In 2008 werd zijn kleinzoon Peter (zoon van nummer 3) voorzitter van Harmonie Sint Agatha. Zijn oom Hub was een van de oprichters van deze harmonie geweest.

Uit dit huwelijk werden in Eijs geboren

 1. Joseph Maria Gerard Van Wersch, volgt 8x.
 2. Elisabeth Hendrica Gerarda Van Wersch trouwde Eijs Mathieu Laurens Joseph Eggen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Anton Hubert Gerard Van Wersch, volgt 8y.
 4. Josephina Juliana Gerarda van Wersch trouwde Jan Hubert Jos Sevarts.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 5. Hubert Christiaan Gerard Van Wersch, volgt  8z.
 6. Paulus Joseph Gerard (Paul) Van Wersch, geboren Heerlen 16 november 1957, overleden 15 december 2019, trouwde Mariola Elzbieta Luczak.

W.7z.  Hubert van Wersch, zoon van 6l, geboren Eijs 30 juni 1917, mijnwerker, overleden 19 april 1998, 80 jaar, trouwde 6 april 1944, christien-breuerChristine Breuer (links op de foto), geboren Eijs 14 maart 1918, overleden Vaals 24 september 2000.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Wittemerweg 15, Eijs. Hij was mijnwerker op de Staatsmijn Emma en lid (sinds dec 1944, 27 jaar oud) van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB). Zijn mijnwerkers penningnummer was Ea 61033 (Emma 51033).. 
1947: Hubert en Christine woonden in 1947 in de gemeente Wittem in wijk B, nummer 95.
1950: In 1950 verhuisden zij naar wijk B, nummer 128. 
1953: In 1953 kreeg die wijk de naam Overeijs.
1955: Tussen 1955 en 1957 woonden zij in de gemeente Wittem te Eijs, wijk F nummer 9, om in 1961 uiteindelijk het huidige adres in de gemeente Wittem te Eijs te krijgen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johan Hendrik Albert (Harry) van Wersch, volgt 8za.
 2. Maria Josephina Philomena (Maria) van Wersch trouwde Jo Heunen.
 3. Servaas Paulus (Paul) van Wersch, geboren Wittem 18 mei 1950, overleden Wijlre 15 januari 1995, politieagent. trouwde Mariet Bessems, dochter van Jacques Bessems en Maike Brauers.
 4. Hubertina Hendrika Christina (Bep) van Wersch, trouwde Frans Bindels.
 5. Anna Hubertina Maria (Annie) van Wersch trouwde Piet Meertens.
 6. Maria Elisabeth Agatha Adolf (Marlies) van Wersch, trouwde Coen Janssens.
 7. Hubert Hendrik Maria Joseph (Hub) van Wersch, volgt 8zb.

W.7za. Hendrik Joseph (Hein) Van Wersch, zoon van 6l, geboren Eijs 13 september 1919, mijnwerker, overleden 26 januari 2006, trouwde Bocholtz 22 april 1950 Joanna Josepha Voncken, geboren Bocholtz 24 juni 1920, overleden Bocholtz 21 november 2011.

In november 1950 en maart 1951 won hij de dagprijs bij het schietconcours van de schutterij Sint Sebastianus in Eijs. In 1951 werd hij ook de winnaar van het schietconcours onder de deelnemende café’s in Eijs. 
2006: Volgens de overlijdensadvertentie van Hein werd Van met een hoofdletter geschreven. Ook in de overlijdensadvertentie van zijn vrouw Johanna werd dat gedaan.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Henk van Wersch volgt 8zc.
 2. Marlie van Wersch trouwde Hub Kockelkoren.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

W.7zb. Willem Joseph van Wersch, zoon van 6l, trouwde Eijs Maria Sybilla Blezer, geboren Eijs 30 augustus 1929, overleden Gulpen 8 september 2013, 84 jaar. Zij overleed in het Dr. Ackerhuis na jarenlange liefdevolle verzorging, dochter van Johan Blezer en Anna Wirtz.

1941: De broer van zijn vader werkte op de Wilhelmina, dus Willem deed dat als 17jarige ook. Vaak werd de mijn gekozen die het dichtst bij hun woonplaats lag. Hij had de keuze: of de mijn of naar Duitsland (1942). Dus de keuze was makkelijk. Zijn eerste jaren waren bovengronds; wagens op zijn plek zetten. Uiteindelijk werkte hij met ingang van 3 januari 1942 bij de FSI (= Fonds van Sociale Instellingen). Daarna werkte hij ondergronds. Hij was sinds april 1954 (24 jaar oud) lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB).
Willem had in de mijn een ongeluk aan zijn been gekregen waardoor hij twee jaar niet kon werken. Er volgde een operatie en het been werd in het gips gezet. Het gevolg was dat hij weer dertien maanden niet kon werken. Uiteindelijk was hij werkzaam op de invalidenplaats van de mijn. Totaal heeft hij 25 jaar op de mijn gewerkt. 
Na de sluiting van de mijn in 1967 ging hij in een speelgoedfabriek werken en daarna hield van bij verschillende mensen hun tuintjes bij. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Harrie van Wersch, geboren 11 september 1957, overleden Eijs 11 maart 1995, trouwde Yvonne Strolenberg.
 2. Marianne van Wersch trouwde Jos Logister.
  Uit dit huwelijk werd  één kind geboren.
 3. Marga van Wersch.
 4. Rogier van Wersch, volgt 8zd.

W.7zc. Florent Vanwerst, zoon van 6m, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Claude Vanwerst, trouwde NN Stil.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Rudy Vanwerst, volgt 8ze.
 3. Bruno Vanwerst, volgt 8zf.

W.7zd.  Léopold Vanwerst, zoon van 6m, trouwde Nicole Martinussen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Régine Vanwerst trouwde N.N.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Christophe Vanwerst, volgt 8zg.
 3. Myriam Vanwerst trouwde N.N.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

leon van werschW.8.  Leo Joseph Hubert Gerard van Wersch (Leon), zoon van 7, geboren I Ge Vouwere waar hij 65 jaar woonde, Schweiberg bij Mechelen 29 januari 1932, overleden Slenaken 4 december 2008, veeboer, trouwde Wylre Maria Hubertina Catharina Eussen, geboren Ransdaal, dochter van Herman Eussen en Maria Schreurs.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Burgemeester Hemmensstraat 220 in Geleen en was van 1 november 1958 tot 10 mei 1960 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij werkte sinds 8 september 1958 (26 jaar) bij de SBB (Stikstofbindingsbedrijf) als onderdeel van de mijnen. In 1960 nam hij daar ontslag.

vouwers van wersch
1964

Later veranderde hij door (te) strenge regelgeving rondom het veebedrijf zijn boerderij in een appartementen complex, annex familie hotel in Schweiberg.
Een naam voor het complex was gauw gevonden “Vouwere”, dat Limburgs is voor “hekwerk”. In een ver verleden was hier een tolweg die afgesloten was door een hekwerk. In 1998 deed hij het hotel-appartementencomplex over aan zijn dochter Lilian van Wersch. 

1977: In augustus 1977 vroeg hij een bouwvergunning aan. Hij woonde Scheibergerweg 46 in Mechelen. Hij wilde een schuur/garage bouwen.  In september 1977 werd het afgekeurd omdat het geen agragrische bebouwing was. In oktober 1977 kwam er ook nog een bezwaarschrift van een recreatieve vereniging.  In november 1977 kwam er een aanpassing van het bestemminsgplan
1978: In oktober 1978 was het een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd en de schuur werd alsnog gebouwd. 

telegraaf 1974
1974

Uit dit huwelijk werd geboren:

 1. Elisabeth Hubertina Maria Catharina (Lilian) van Wersch trouwde Willem Linckens.Klik voor hun bedrijfswebsite.vouwere
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

W.8a. Joseph Pierre Hubertus van Wersch, zoon van 7, trouwde Schin op Geul Mia Dullens, dochter van Zef Dullens en Antoinette Lipsch.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij aan de Graafstraat 3 in Schin op Geul. Hij werd in maart 1960 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot zijn ontslag in februari 1965. Hij werkte bij het Stikstofbindingsbedrijf sinds januari 1960.
Tot 1997 hadden zij Pension ’t Brunneke in Schin op Geul. Na 32 jaar ging het over naar hun dochter Jolanda.

vrije volk 1983
1983

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anita van Wersch trouwde Danny  Hermans.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Jolanda van Wersch trouwde Schin op Geul Errol Wauters.
  Klik voor hun bedrijfswebsite.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.8b. Jan Hubert Toussaint (Jean) van Wersch, zoon van 7a, geboren 17 juni 1931, overleden Epen 5 oktober 2008, trouwde Corry Cornelia Bernardina Cecilia van Beurden, geboren Tilburg 9 september 1929, overleden 18 december 2004, dochter van Godefridus van Beurden en Antonia Smulders.

1954: In 1954 was hij met het leger in Suriname gestationeerd bij de 1e Suriname compagnie 1954.
1971: Hij was de secretaris van het Limburgs Groene Kruis.
2008: Op 8 oktober 2008 verscheen na zijn overlijden in de Limburger een artikeltje waarin stond dat hij voormalig hoofd van de basisschool in Epen was, bekend als “d’r meester”. Hij was jaren actief als bestuurslid van het gemengd koor Inter Nos uit Epen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Johanna Cecilia (Marjo) van Wersch trouwde Guido Marnix Krijnen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Ingrid Antonia Caecilia Maria (Ingrid) van Wersch.
  Klik voor haar bedrijfswebsite.
  Uit een eerdere relatie werd één kind geboren.
 3. Cornelia Bernardina Nicolette Maria (Conny) van Wersch.
 4. Johannes Henricus Joseph (Jean) van Wersch, volgt 9.

W.8c. Alphons Johannes Hubertus (Funs) Vanweersch, zoon van 7b, geboren Vaals 20 februari 1932, overleden Heerlen ziekenhuis 18 november 1985 volgens zijn bidprentje op zijn grafsteen staat 19 november 1985), trouwde Vaals 14 juli 1950 Catho Paffen, dochter van Jan Leonard Paffen en Maria Derrez.

lim dgbld 5 febr 1965
1965

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leonard Jeanette Vanweersch, geboren december 1957, overleden Kerkrade, acht weken oud, 26 januari 1958,
 2. Nicolaas (Niek) Vanweersch, volgt 9a.
 3. Leonardus (Leon) Vanweersch, volgt 9b.
 4. Eric Vanweersch, volgt 9c.
 5. Marc Vanweersch.
 6. Olaf Vanweersch.

W.8d.  Nicolaas (Claus Klaus) Vanweersch, zoon van 7b, geboren Vaals trouwt Vaals Hubertina H.A. (Bertine) in de Braek, geboren Gulpen.

1952: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij aan de Bergweide 133 in Vaals. Hij werd, 14 jaar oud, op 27 oktober 1952 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond> Dat was hij tot 1 oktober 1972, want toen sloot de mijn. Hij werkte, na de Ondergrondse Vakschool (Es 688 OVS) gevolgd te hebben, op de Staatsmijn Emma.
1964: Samen met zijn broer Alphons en een zwager van moederskant waren zij in 1964 de oprichters van de Schwatze Schömmele, een van de Vaalser carnavalsverenigingen. De Vereniging hield in 1998 op. Klaus was secretaris en Alphons was president. 
1986: In 1986 en in 1994 schreef Klaus voor de carnavalsvereniging De Grensulle twee Völser vastelovvend leedjes. 

Klaus van Wersch
2013: In 2013 was hij 25 jaar lid van het Koninklijk Mannenkoor Sint Cecilia 1837, hij was tweede tenor. Vroeger speelde hij klarinet bij de harmonie van de Wilhelmina, die later de harmonie van de Staatsmijnen werd. Hij speelde ook in een ballroomorkest.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Leonard Nicolaas Vanweersch, volgt 9d.
 2. Brigitte Barbara Hubertina (Brigitte) Vanweersch trouwde Jack Pelzer.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

W.8e. Hubert Joseph Vanwersch, zoon van 7f. trouwde Alida Maria (Lia) Stroomberg, dochter van A.M. Stroomberg en  A.M. Ahaus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marcia Pascale Vanwersch.
 2. Menno Martijn Vanwersch.
  Op zijn website staat: Wat is koken toch een mooi vak. Heerlijk om te zien dat een ieder er intens van weet te genieten. Het  klopte! Koken is als voetbal; houd het simpel. De moeilijkheid is nu ook juist het eenvoudig te houden. Met Van Versch Catering, vervul ik mijn mijn grootse passie in het leven; beleving! Een creatieve invulling geven aan de wensen van opdrachtgevers, door hun verhaal culinair te vertalen. Voor een klein gezelschap tot een bedrijfsfeest (al dan niet op eigen locatie) met een complete daginvulling.
  Ook werk ik als freelance kok op diverse locaties in Nederland. Daarnaast ben ik redacteur voor Shuffle Magazine en betrokken bij de Gas!Fabriek in Alkmaar.  Klik voor zijn bedrijfswebsite.

W.8f.  Johan (Jan) Vanweersch, zoon van 7i, trouwde Kerkrade Maria Elisabeth Messner.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Hubertina (Tanja) Vanweersch.
 2. Catharina Johanna (Claudie) Vanweersch.
 3. Marcel Hubertus Jozef Vanweersch.

van weersch

De vijf kinderen van Hubert Vanweersch en Maria Beckers (W.7i). Deze foto is gemaakt toen Joep 75 jaar werd.
1: Helena, 2: Ria, 3: Fieny, 4: Marie-José, 5: Jan, 6: Joep, 7: Willem Hubert Vanweersch.
Samen zijn zij 500 jaar oud.

W.8g.  Joseph (Joep) Vanweersch, zoon van 7i, stucadoor, trouwde Kerkrade Maria Hubertina (Mia) Prevos, geboren Kerkrade 5 oktober 1941, overleden Utrecht 3 augustus 1974 na een verkeersongeval, 32 jaar oud, zij was verkoopster en werd begraven in Bocholtz, dochter van Petrus Prevos en Maria Tobben.
Samenwonend met Els Bindels,

joep vanwersch
Joep Vanweersch links en Hub Knops. Joep heeft de kampioenstrui aan en bloemen in zijn hand. Dit was een wielerwedstrijd in Beek.Foto is eind vijftiger jaren, begin zestiger jaren gemaakt.

Uit dit huwelijk werd geboren:

 1. Petra Vanweersch.

W.8h. Willem Hubert (Hub) Vanweersch, zoon van 7i, docent, trouwde Elly Canna.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roel Johannes Hubertina Vanweersch, volgt 9e.
 2. Kim Elisabeth Josefina Pieter Vanweersch.

jo vanweerschW.8i. Jo Vanweersch, zoon van 7k, geboren 23 januari 1940, overleden Epen 8 februari 2003, trouwde Marianne Boosten, dochter van Louis Jozef Hubert Boosten en Gertrudis Christina Maria Geritz.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. William Vanweersch.
 2. Rudy Vanweersch.

W.8j. Hub Vanweersch, zoon van 7k, trouwde Maria Cruts.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Kevin Vanweersch., volgt 9f.

W.8k. Ncolaas Josephina Wilhelmus Maria (Wim) Vanweersch, zoon van 7k, trouwde Arnhem Anja van As, geboren juli 1963, overleden Huissen 26 maart 2013.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Eline Eva Vanweersch.
 2. Mark Willem Vanweersch.
 3. Lise Maria Vanweersch.

W.8l. Marcel Vanweersch, zoon van 7l, was getrouwd met Mirjam Lamberts/Lambregts.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Dennis Vanweersch, geboren 1979, overleden Brazilië november 2019.

W.8m. Johan Jozef Maria (Jef) van Wersch, operazanger, zoon van 7m, trouwde Mary de Reus, violiste.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Meidoornstraat 18, Geleen .
1963: Hij ging in februari 1963 naar de Cokesfabriek van de Emma onder nummer CfEa 5019. Later ging hij naar het conservatorium en zong in vele opera’s de baspartij.
Enkele   wapenfeiten:
– Januari 1984: Opera Winter Cruise van W. Somerset Maugham,
– April 1984:
de rol van dokter., La Traviata, 
– December 1989: Don Pasquale van Donizetti,,
– September 1978: de rol van notaris. Antonio in de opera Figaro,
– Maart 1990: Bonzo in Madame Butterfly..

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Raymond van Wersch.

W.8n. Hubert Maria Agnes van Wersch, zoon van 7o, trouwde Tine Pukowitz, geboren Kerkrade, dochter van Joseph Pukowitz en Eliza Krapels.

1974: Zijn publiceerde zijn thesis aan de  Technische Hochschule Aachen: Totalsynthese des Ferrugons und des Pseudoferrgons und des Pseudoferrugons .
1978: Ook schreef hij artikelen zoals: ChemInform Abstract:  Derivate des Methylendioxybenzols 40. mitt. Synthese des Ferrugons und des Pseudoferrugons.
1978: Op 5 september 1978 kreeg hij, als scheikundige, een patent op een medicijn:  Werkwijze voor het bereiden van nieuwe derivaten van 1 -Hydroxybenzo-2,3,1-Diazaborin.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Elisa Johannes van Wersch.
  Zij kreeg 1 en 2: Helena en Isabella van Wersch.

W.8o. Joseph Jacob (Jos) van Wersch, zoon van 7q, trouwde1: Rosemarie van der Vegte, trouwde 2: Elsbeth Schiffelers.
zierikzeesche-nwsbode-6-4-1Jos is journalist, werkte bij de Limburgse zender tv8 in Heerlen en was verbonden aan de Kamer van Koophandel. In 1992 was hij als chef van de redactie en tevens adjunct hoofdredacteur verbonden aan de landelijke krant Krant op Zondag. In het Limburgsch Dagblad schreef hij veel over sport. Hij heeft nu zijn eigen communicatiebureau.

In 1985 kreeg hij de Gouwwe Bolhood.
jos van wersch
Klimmen, De oud-prinsen van cv De Molmuus reikten zondag tijdens een drukke Jiere-zitting voor het eerst D’r Gouwwe Bolhood uit. De drager van deze orde dient aan een aantal verplichtingen te voldoen: Op de eerste plaats moet hij een heer zijn, Limburgs spreken, uitdrager zijn van de Liumburgse cultuur en een toespraak kunnen houden over carnavals motto van de Molmuus. De verslaggever van het Limburgs Dagblad Jos van Wersch, bleek aan al deze voorwaarden te voldoen en ontving zondag uit handen van oud-prinsen-president Rien Heymans de Gouwwe Bolhood. Centraal stond de reis van deze verslaggever naar Los Angeles van waaruit hij Limburg op de hoogte hield van alle facetten rond de Olympische Spelen.
bron: Limburgs Dagblad 1985.

Uit het eerste huwelijk werden in Heerlen geboren

 1. Lars Anton van Wersch, volgt 9g.
 2. Milan Cecyl van Wersch. volgt 9h.
  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 3. Jos van Wersch.
 4. Marieke van Wersch.

W.8p. Leonardus Maria Gabriel Vanwersch, zoon van 7q, bariton, trouwde 1: Marie Louise Petronella Catharina van Lieshout, overleden Vessem 14 september 1992, trouwde 2: Cornelia Johanna  Maria (Claudie) van Ham.

Uit  het eerste huwelijk werd geboren

 1. Esther van Wersch.
  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 2. Johannes Antonius (Joep) van Wersch.
 3. Cornelius Josef Maria (Nelis) van Wersch.

W.8q. Jozef Willem (Jo) van Wersch, zoon van 7s, geboren 15 juni 1937, overleden Ubachsberg 19 september 2008, trouwde Arnolda Anna Maria (Nolda) Hollanders.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Monique van Wersch, geboren Heerlen 27 augustus 1964, overleden Heerlen 6 maart 1971.
 2. Anna Elisabeth (Vivian) van Wersch trouwde Wiel Moulen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Johannes Jacobus (Roy) van Wersch, volgt 9i.

W.8r. Ruud van Wersch, zoon van 7t, trouwde Theodora  (Doortje) Vervoort, geboren Geleen 3 juli 1953, overleden Geleen 8 januari 2003.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mieke van Wersch.
  Klik hier voor haar bedrijfswebsite: yogageleen.nl
 2. Inge Van Wersch.

W.8s. Petrus Paul (Paul) van Wersch, zoon van 7t, trouwde 1: Alice Heijen, trouwde 2. Hoensbroek Marcelle Marie Beaujean.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1. Viktor van Wersch, volgt 9j.

W.8t. Piet Vanwersch, zoon van 7v, trouwde Marijke Knoppen,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Cindy Vanwersch samen met Hans Rooden.
  Uit dit samenzijn werd één kind geboren.

W.8u. Jozef (Sjef) Vanwersch, zoon van 7v, trouwde Marianne Bartolomé, dochter van Sjef Bartolomé en Gerda Noppers.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Richard Vanwersch, volgt 9k.

W.8v. John Vanwersch, zoon van 7w, trouwde Maria L’homme, dochter van Sjeng L’homme en Anna Schwanen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ilona Vanwersch.
 2. Marina Vanwersch.

W.8w. Ad Vanwersch, zoon van 7x, trouwde Berit Andersen.

Hij was (is) lid van de  Schutterij Sint Rochus in Zutendaal (B). 
1991: In 1991 was hij de tweede koning van Zand-Leemstreek en in 1992 Koning van diezelfde streek.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kevin Vanwersch, volgt 9l.
 2. Mitch Vanwersch, volgt 9m.

W.8x. Joseph Maria Gerard (Sjef) Van Wersch, zoon van 7y, administrateur, trouwde 1: Wilhelmina Hendrika Hubertina  Siebers, trouwde 2: Helena Louisa   (Hella) Händeler, dochter van Albert Händeler en Hilde Schillings.

1970: In juni 1970 deed hij een verzoek aan de Gemeente Wittem omdat hij bouwgrond aan de Dr. Poelsstraat 12 in Eijs wilde kopen voor het bouwen van een halfvrijstaand huis met garage. Hij woonde aan de Mr. Dr. Froweinweg 7 in Eijs. In juni 1970 werd de grond gekocht voor fl. 25,- de m². 
1974: In november 1974 bleek dat de aangekocht grond kleiner was dan was afgesproken.
Net als zijn vader speelde hij klarinet in de harmonie Sint Agatha van Eijs. In de krant Peel en Maas van 20 maart 1964 stond hun ondertrouw. Hij was toen boekhouder in Venray en zij was naaister.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Paula Wilhelmina (Mirjam) Van Wersch trouwde Jan van de Weijden.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Maria Johanna Gerard (Marjo) Van Wersch trouwde Erik Peters, zoon van Wolf- Dieter Peters en Margriet Graaf.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren..
 3. Raymond Antoine Henri Van Wersch.

W.8y. Anton Hubert Gerard Van Wersch, zoon van 7y, trouwde Maria Therèse Hubertine (Mia) Pasmans, dochter van Pierre Pasmans en Agnes van Laar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Paul Maria Anton Van Wersch, volgt 9n.
 2. Peter Hubert Maria Van Wersch trouwde Anita Vliex.
  In 2008 werd hij voorzitter van de harmonie Sint Agatha. Zijn opa en zijn oom Sjef waren klarinettisten in deze harmonie. Peter is fagottist.

W.8z. Hubert Christiaan Gerard (Hub) Van Wersch, zoon van 7y, trouwde Joanna Petronella Gerarda (Joan) Heuijerjans, geboren Heerlen 30 december 1950, overleden Simpelveld 7 juli 2018, dochter van Joseph Heuijerjans en Theresia Quaedflieg .

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Kirsten van Wersch trouwde Martijn Brouwer. Klik voor haar bedrijfswebsite.
  webnotariaat
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen  geboren.

W.8za. Johan Hendrik Hubert (Harry) van Wersch, zoon van 7z, trouwde Wylre Maria Nix.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Wittemerweg 15, Eijs. Hij trad op 3 september 1962 in dienst op de staatsmijn Emma (Ea 3218) en vertrok daarna naar Duitsland om daar te werken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Brigitte Marie van Wersch.
 2. Alain Paul van Wersch.

W.8zb.  Hubert Hendrik Maria Joseph (Hub) van Wersch, zoon van 7z, trouwde Eijs To Hendriks.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thomas van Wersch.
 2. Rianne van Wersch.

W.8zc. Henk van Wersch, zoon van 7za, trouwde Marita Vandebergh, dochter van Hubert Vandebergh en Mina Joha.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roy van Wersch.
 2. Audrey van Wersch.

W.8zd. Rogier van Wersch, zoon van 7zb, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rachel van Wersch.
 2. Stanny van Wersch.

W.8ze. Rudy Marie Vanwerst, zoon van 7zc,  mecanicien,  trouwde Chantel Anne Colette Demez,  dochter van Prosper jean Demez en Claudia Rainet.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nora Bruno Viviane Vanwerst.
 2. Caroline  Martine Vanwerst.
 3. Lucas Olivier Christine Vanwerst.

W.8zf. Bruno Vanwerst, zoon van 7zc, trouwde Christine Lemaitre.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

W.8zg. Christophe Vanwerst  zoon van 7zd, trouwde Nathalie N.N. 

Uit duit huwelijk werden geboren

 1. Aymeric Vanwerst.
 2. Anaïs Vanwerst.
 3. Goran Vanwerst.
 4. Maëva Vanwerst.

W.9. Johannes Henricus Joseph (Jean) van Wersch, zoon van 8b, trouwde Angelique Antonia Bernadine Cieremans.

Klik voor zijn bedrijfswebsite.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Max Ruben van Wersch.

W.9a. Nicolaas (Niek) Vanweersch, zoon van 8c, trouwde Ans Hendriks.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nadja Vanweersch.
 2. Jannick Vanweersch.

W.9b. Leonardus (Leo) Vanweersch, zoon van 8c, trouwde Waltrud Kunen.

Samen met zijn vrouw heeft hij de Ulsje Optiekzaak in Vaals. Zijn liefde is handgemaakte brillen.
Stephan Stokkermans
Commercieel directeur
Grand Hotel Huis ter Duin
“Boven aan mijn lijst staat een handgemaakte bril van Leo Vanweersch van Ulsje Optiek in Vaals. Wat de bril zo bijzonder maakt – naast de prijs van 5.000 à 6.000 euro is dat hij helemaal op je gezicht gemaakt wordt en uit één plaat hoorn gesneden wordt. Het is een combinatie van een stukje kunst en een personalized gebruiksvoorwerp. En als je dan de brillenmaker Leo Vanweersch erbij neemt – eem bourgondiër, een ambachtsman, een mooie vent -, dan is een bril opeens zo veel meer dan twee geslepen glazen waar je doorheen kijkt om beter te kunnen zien.”
bron: Miljonair Fair, november 2010 in de rubriek: Mijn ultieme wens.

Klik De bril van Ülsje uit Vaals heeft niemand anders voor een interview in het Parool van 21 juli 2019.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Dominique Vanweersch.

W.9c. Eric Vanweersch, zoon van 8c, trouwde Susan Jacobi.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Vanweersch.
 2. John Vaweersch.

W.9d. Leonard Nicolaas (Leo) Vanweersch,zoon van 8d, geboren Vaals, trouwde Gulpen Agnes Lucia Maria (Anja) Bouhuijs, geboren Gulpen, dochter van Leonardus Bouhuijs en Geertruida Kuipers.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Charlotte Roeli Nico Vanweersch.

W.9e. Roel Johannes Hubertina Vanweersch, zoon van 8h, trouwde Nadine Fabisch, dochter van Walter Fabisch en Brigitta van Geertruida.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Louna Sofia Vanweersch.

W.9f. Kevin Vanweersch, zoon van 8j, samenwonend met Evelien Albert.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Thijmen Hubert Bastiaan Vanweersch.

W.9g. Lars Anton Vanwersch, zoon van 8o, trouwde Diana Wilhelmina Servatia Dohmen, dochter van Harry Jozef Gerard Hendrikus Dohmen en Ineke Hubertina Anna Agnes Helena Tummers, trouwde 2: Davina Horbach.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Storm Vanwersch.Uit het tweede huwelijk werd geboren
 2. Reece Milan Chelsea Vanwersch.

W.9h. Milan Cecyl van Wersch, zoon van 8o, trouwde Mira Andrea Frissen, dochter van Jozef Leonardus Hendrikus (Jo) Frissen en Anna Maria Hubertina (Marianne) Brauers.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Guusje Vanwersch.
 2. Pleun Vanwersch

W.9i. Johannes Jacobus (Roy) van Wersch, zoon van 8q, trouwde Jolanda Klaassens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Naomi van Wersch.
 2. Dani van Wersch.
 3. Agnes Johanna van Wersch

W.9j. Viktor van Wersch, zoon van 8s, samen met Renee van Moerkerk.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Luuk van Wersch.

W.9k. Richard Vanwersch, zoon van 8u, samen met Miranda Senden.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Elyse Vanwersch.

W.9l. Kevin Vanwersch, zoon van 8w, samen met Evy Vaes.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Liam Vanwersch.

W.9m. Mitch Vanwersch, zoon van 8w, samen met Ieneke Fraussen.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Jill Vanwersch.

W.9n. Paul Maria Anton Van Wersch, zoon van 8y, trouwde Katarzyna Ewa Rogalska.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Julia Van Wersch.
 2. Tom Peter Paul Van Wersch.

Een Stamgenoten website