Genealogische website Warsage

Tot twee maal toe, trouwden een Stamgenoot met een Stamgenote met dezelfde achternaam.

Het eerste echtpaar was Max Van Wersch die in 1892 met Maria Josephina Hubertina Van Wersch trouwde.

Het tweede echtpaar was Hubert Joseph Lodewijk van Wersch die in 1935 met Maria Josephina van Wersch trouwde.

 

Waar het eerste echtpaar nog familie van elkaar was (Simpelveldse Tak) was er tussen de partners van het tweede huwelijk geen enkele band. Waar Louis van Wersch tot de Kerkraadse Tak hoorde, hoorde Maria van Wersch tot de Simpelveldse Tak.

1. Van Wersch-Van Wersch

 

huw-akte-vw-vwOp 27 augustus 1892 vond een merkwaardig feit plaats in Simpelveld. Maximiliaan van Wersch trouwde namelijk met Maria Josephina van Wersch. Hij was geboren in Simpelveld in 1858 en zij was ook in Simpelveld maar dan in 1863 geboren.

 

Haar vader was koster en wethouder in Simpelveld geweest. Zijn vader had de herberg bij de kerk in Simpelveld.

In de originele huwelijksakte staat:

 

…verschenen ter eenre Van Wersch Maximiliaan Hubert, jongeman, oud vier en dertig jaren, geboren te Simpelveld, van beroep bakker, wonende te Simpelveld, , meerderjarige zoon van Van Wersch Jan Stephaan Hubert, van beroep caféhouder, wonende te Simpelveld en van wijle Horsmans Anna Elisabeth Hubertina.

en ter andere zijde Van Wersch Maria Josephina Hubertina, jonge dochter, oud negen en twintig jaren, geboren te Simpelveld, van beroep landbouwster, wonende te Simpelveld, meerderjarige dochter van Van Wersch Jan Joseph, overleden en van Lumeij, Anna Maria  van beroep landbouwster wonende te Simpelveld, alhier present en in het huwelijk toestemmende

 

Zij kregen zes kinderen waarvan er twee erg jong overleden. Deze foto is uit 1900/1901. De jongste is als meisje gekleed. Dat gebeurde vroeger regelmatig met jongetjes tot 4 jaar. Praktisch omdat daardoor het luierwisselen makkelijk en sneller ging.
Huub (1893), Zef (1897) moeder, Jacques (1896) en vader.

2. Van Wersch-Van Wersch

Maar zij waren niet de enige Van Werschen die met elkaar trouwden. In 1935 trouwde Hubert Joseph Lodewijk van Wersch (386,XIX) met Maria Josephina van Wersch (397,IX). Terwijl van bovenstaand echtpaar wel de stambomen kruisten, kruisen van dit echtpaar nergens de stambomen. Dus in de verste verte geen familie van elkaar.

louis-vaderlouis moederlouis-schoonvaderlouis-schoonmoeder
Lambert van Wersch
1857 – 1918
Maria Habets
1857 – 1937
Frans van Wersch
1854 – 1907
Johanna Ehrens
1864 – 1921
louis van wersch
louis-vrouw
Het linker echtpaar kreeg
Louis van Wersch
1895 – 1978
Het rechter echtpaar kreeg
Maria van Wersch
1904 – 2002
error: