Huwelijk
Van Wersch met Van Wersch

Van Wersch-Van Wersch 1

huw-akte-vw-vwOp 27 augustus 1892 vond een merkwaardig feit plaats in Simpelveld. Maximiliaan van Wersch trouwde namelijk met Maria Josephina van Wersch. Hij was geboren in Simpelveld in 1858 en zij was geboren in 1863.
In de originele huwelijksakte staat:

…verschenen ter eenre Van Wersch Maximiliaan Hubert, jongeman, oud vier en dertig jaren,, geboren te Simpelveld, van beroep bakker, wonende te Simpelveld, , meerderjarige zoon van Van Wersch Jan Stephaan Hubert, van beroep caféhouder, wonende te Simpelveld en van wijle Horsmans Anna Elisabeth Hubertina.

en ter andere zijde Van Wersch Maria Josephina Hubertina, jonge dochter, oud negen en twintig jaren, geboren te Simpelveld, van beroep landbouwster, wonende te Simpelveld, meerderjarige dochter van Van Wersch Jan Joseph, overleden en van Lumeij, Anna Maria  van beroep landbouwster wonende te Simpelveld, alhier present en in het huwelijk toestemmende

Zij kregen zes kinderen waarvan er twee erg jong overleden. Deze foto is uit 1900/1901. De jongste is als meisje gekleed. Dat gebeurde vroeger regelmatig met jongetjes tot 4 jaar. Praktisch omdat daardoor het luierwisselen makkelijk en sneller ging.
Huub (1893), Zef (1897) moeder, Jacques (1896), vader. Leo zou in 1903 geboren worden.

Deze foto werd tijdens een familiebezoek gemaakt. Links is Jacques van Wersch (1896) de later een drankenhandel in Heerlen had, dan broer Zef van Wersch (1897) die later arts werd en hun oudste broer Hubert van Wersch (1893).

jacques van Wersch

Gebroeders Reinders
gebroeders Reinders

In 1862 richtte Joannes Antonius Reinders, zoon van Anna Barbara Reinders in Simpelveld de gymnastiekvereniging Werk naar Krachten op. Hij was een sportief man die een passie had voor gym en acrobatiek. De eerste leden die hij inschreef waren zijn twee zonen: Antoon Hubert Reinders (*1860) en Joseph Hubert Reinders (*1858). Antoon nam in 1885 het voorzitterschap over van zijn vader. Ook Antoon betrok zijn kinderen bij WNK. In een van de oudste vermeldingen over WNK uit 1888 wordt verhaald hoe er een feest werd georganiseerd naar aanleiding van een internationale turnwedstrijd. Natuurlijk was er een optocht die met een lange ruiterstoet begon waarna er veertien gymnastiekverenigingen kwamen en vier muziekkorpsen, Dit alles gebeurde onder het voorzitterschap van de dertigjarige Max van Wersch ook uit Simpelveld. Zijn vader was herbergier aan de kerk, waar nu het restaurant BijMaxime is.
werk naar krachten
Werk naar Krachten bestaat vandaag de dag nog steeds in Simpelveld, maar de familie Reinders of Van Wersch zijn er uit.

max Van Wersch
Max van Wersch

Max was in 1895 gemeenteontvanger van de gemeente Simpelveld. Hij was dit tot 1924. Bij zijn baan moest hij een borgstelling van f 750,- te storten, terwijl hij een jaarinkomen had van fl. 150. Hiervoor moest hij wekelijks een halve dag op het gemeentehuis werken.

Zijn neef Louis was toen burgemeester van Simpelveld. Van 1922-1935 was Max directeur van de boerenleenbank in Simpelveld. Het huis bij de kerk in Simpelveld aan de Pastoriestraat 9, (die voorheen de Kerkstraat 9 was) in Simpelveld was in 1910 gebouwd door bovenstaande Maximiliaan van Wersch.  Later woonde zijn zoon Leo daarin.

De familiebanden

huis-simpelveldJan Theodoor van Wersch, burgemeester van Simpelveld, trouwde in 1779 met Maria Lintjens. Zij kregen zes kinderen waaronder Jan Stefan (*1782) en Peter Joseph (*1790). Dat waren de overgrootouders van Maria Josephina en Maximiliaan.

Jan Stefan (*1782) trouwde Maria Lauvenberg en zij kregen tien kinderen waaronder Johan Joseph Hubert in 1818.
Johan Joseph Hubert trouwde met Anna Lumey. Zij kregen acht kinderen waaronder Maria Josephina in 1863 (blz 398,e,8)
Deze Maria Josephina trouwde met haar achterneef Maximiliaan van Wersch.

De broer van Jan Stefan: Peter Joseph (*1790) trouwde met Maria Cornely. Zij kregen drie kinderen waaronder Johan Stefan Hubert.
Johan Stefan Hubert (399, XII) trouwde met Anna Horsmans. Zij kregen achttien kinderen waarvan Maximiliaan het tweede kind was.
Deze Maximiliaan trouwde in 1892 dus met zijn achternicht Maria Josephina van Wersch.

glas in lood 2In oktober 1936 schonken de erven Van Wersch-Van Wersch dit raam van sint Hubertus aan de kerk van Simpelveld. De maker van het raam was Frans Balendong. Hij zette ook de naam van de schenkers rechtsonder. Per vergissing schreef hij erven Van Wersh-Van Wersch. Hij vergat de c. Hoewel hij in 1911 in Roermond geboren was, werkte hij vanuit Haarlem. In juni 1935 was hun vader Max van Wersch overleden.

Ook Max Van Wersch schonk een raam aan de Sint Remigiuskerk van Simpelveld. In 1922 betaalde hij het raam van Sint Mattheus dat gemaakt was, met vele andere ramen, door atelier Oidtmann uit Linnich. Links onder staat: Max Van Wersch en familie.

max van wersch

Hun voorvader, burgemeester Lodewijk van Wersch was de eerste die aan de kerk een raam schonk. Dat was in 1889.

Klik hier voor Max van Wersch in de Simpelveldse Tak.

Van Wersch-Van Wersch 2

In deze tak zit ook nog een familieband verweven: Johan Stefan Hubert (399, XII) werd in 1825 geboren. Hij kreeg achttien kinderen.
Zijn oudste dochter Anna (*1856, 399, XII, 1) trouwde met Cornelis Jöbses. Uit dit huwelijk werd ook een Anna in 1909 geboren. Deze Anna trouwde met Emile Delhaye en uit dit huwelijk werd onder andere Bertine geboren. Deze Bertine trouwde vervolgens met Leo van Wersch.
Deze Leo was de zoon van Hubert Joseph (*1871, 400, XII,13). En deze Hubert Joseph was ook een kind van Johan Stefan Hubert (399, XII). Omdat die zoveel kinderen had, zat er tussen zus Anna en broer Hubert Joseph 15 jaar. Dus Leo en Anna (1909) waren neef en nicht van elkaar. En de dochter van Anna trouwde dus met haar neef in de tweede graad.

Van Wersch-Van Wersch 3

Maar zij waren niet de enige Van Werschen die met elkaar trouwden. In 1935 trouwde Hubert Joseph Lodewijk van Wersch (386,XIX) met Maria Josephina van Wersch (397,IX). Terwijl van bovenstaand echtpaar wel de stambomen kruisten, kruisen van dit echtpaar nergens de stambomen, voor zover ze uitgezocht konden worden. En die stambomen gaan al terug tot de 16e en 17e eeuw. Dus in de verste verte geen familie.

louis-vaderlouis moederlouis-schoonvaderlouis-schoonmoeder
Lambert van Wersch
1857 – 1918
Maria Habets
1857 – 1937
Frans van Wersch
1854 – 1907
Johanna Ehrens
1864 – 1921
louis-van-wersch
louis-vrouw
Het linker echtpaar kreeg
Louis van Wersch
1895 – 1978
Het rechter echtpaar kreeg
Maria van Wersch
1904 – 2002

Er waren echter wel meer familieleden die met elkaar trouwden.

Het echtpaar Leonard van Wersch en Joanna Maria Schiffelers, die in 1758 trouwden. (381, XIV). Zij hadden Jan van Werst, geboren ca 1570 als gezamenlijke stamvader. Deze Jan kreeg onder andere twee zonen: Gillis en Jan. Uit Gillis kwam uiteindelijk in 1739 Joanna Maria Schiffelers en uit Jan kwam uiteindelijk in 1731 Leonard van Wersch.
Opvallend is dat dit echtpaar Van Wersch-Schiffelers een zoon kreeg: Dionysius die met Maria Habets trouwde, een dochter van Jan Habets en… Maria van Wersch. Ook zij hebben uiteindelijk dezelfde voorvader als Leonard. Dus Jan van Werst uit ca. 1570.

Een Stamgenoten website