Lodewijk van Wersch, burgemeester

Lodewijk van Wersch

Joseph Ludwig Hubert, ook wel Johannes Ludovicus Hubertus van Wersch, werd als negende kind op 19 april 1827 geboren. Toen hij in dienst moest was hij student, maar kreeg een jaar vrijstelling van dienst wegens een licht gebrek. Hij woonde met zijn vier broers en schoonzus in één huis
In 1859 werd hij tot Secretaris der Gemeente gekozen en gelijkertijd was hij ook de gemeente-ontvanger. Hij was 32 jaar. Zijn jaarwedde van ƒ80,- Dat jaar stelden zijn broers zich via de notaris als borg tot een bedrag van ƒ 300,- Dit in het geval Lodewijk, als ontvanger van de  gemeente schuldig of ten achteren (= of schuldig wordt) mogt worden bevonden. Deze borg was in d e vorm van een stuk bouwland in Simpelveld, dat dan verkocht mocht worden.

Lodewijk maakte, net als zijn grootvader die ook burgemeester van Simpelveld was geweest, deel uit van de gemeenteraad van Simpelveld, zie de poster  uit 1868.In Heerlen de Vereeniging van Gemeente-ambtenaren werd opgericht waren de initiatiefnemers de heren Kaufman, de gemeentesecretaris van Heerlen en voorzitter, de gemeente secretaris en ontvanger van Schaesberg de heer Borgmans en tenslotte Lodewijk van Wersch. Hij werd als gemeentesecretaris en gemeenteontvanger, natuurlijk de penningmeester.
Voordat hij in 1875 burgemeester van Simpelveld werd was hij gemeentesecretaris, dat bleef hij ook tijdens zijn burgemeesterschap. Wel kreeg hij  in november 1875 van de koning eervol ontslag als 2e luitenant van het 7e bataljon van de Limburgse schutterij. Lodewijk volgde burgemeester Brand op die in 1875 eervol ontslag had gekregen na zestig jaar burgemeester geweest te zijn.
In 1883 richtte hij samen met zeven anderen de harmonie St.Caecilia in Simpelveld op. Klik hier.

De gemeenteontvanger van Simpelveld de heer P.D., was in 1891 opgepakt en gevangen gezet. Het gerucht in Simpelveld ging dat daarom de burgemeester de wijk naar het buitenland had genomen. De enige waarheid was dat Lodewijk sinds die week niet meer in Simpelveld gesignaleerd was. Aangezien de gemeenteontvanger in Maastricht gevangen zat, zal burgemeester Van Wersch zich daar bevonden hebben. Zodra hij het gerucht vernam, keerde hij terug naar Simpelveld.

Lodewijk was in 1889 dertig jaar ambtenaar en dat moest gevierd worden. Hij gaf opdracht aan een glazenier om een glas-in-lood raam te maken in de Remigiuskerk van Simpelveld.
st remigiuskerk SimpelveldOnder aan liet hij schrijven: Praetor J.L. van Wersch et Familie, A.D. 1889 waarbij Praetor Latijn is voor hoogste ambtenaar. Tientallen jaren later schonken twee familieleden de kerk ook een raam. 

In 1896 was in Simpelveld het Landbouw-Casino actief, een organisatie waar boeren machines konden lenen of gebruiken. Ere-voorzitter was burgemeester J.L. van Wersch, voorzitter was Caspar van Wersch (van de Hinneberg in Simpelveld en geen familie), en de penningmeester was Max van Wersch. H.H.J. Herpers was secretaris.

Het huis van de burgemeester werd in september 1899 van dat jaar door brand vernield.

burgemeester van wersch
16 januari 1900

Deze dankbetuiging uit 1899 lijkt vreemd. Hij zegt hierin dat hij 25 jaar burgemeester, veldwachter en kantonnier (douane beambte) in Simpelveld is.  Wat er echter bedoeld werd is dat de veldwachter en de kantonnier gelijkertijd met de burgemeester hun zilveren jubileum vierden. 

Hij was een van de oprichters van het zangkoor Harmonia in Simpelveld. Op een zeldzame foto uit het begin van de vorige eeuw zit hij naast zijn broer Cornelius Van Wersch die na Jan Theodorus Smeets, overleden in 1875 en getrouwd met Maria Magdalena van Wers, een van zijn opvolgers als dirigent van het koor was. Maria was herbergierster aan de kerk en Jan was schoolmeester in Simpelveld.

zangkoor harmonia

Lodewijk is de man zittend achter de zittende  man rechts op de grond. Cornelius zit op de foto links van Lodewijk. De derde man op de eerste rij van links is de dirigent. Op het vaandel staat Harmonia von Simpelveld 1864.

In 1904 kreeg hij eervol ontslag als gemeentesecretaris. Zijn broer Cornelis nam die taak over.

Lodewijk kreeg per 1 januari 1905 eervol ontslag als burgemeester van Simpelveld. Hij zou dan 78 worden. Pas eind december 1906 tekende hij als ambtenaar van de Burgerlijke Stand de laatste keer de akten. Per 1 januari 1907 was Jos Meentz de ambtenaar.

Bij zijn afscheid kreeg Lodewijk van Wersch van de gemeenteraad een sofa. Dit als bewijs van hoogachting en erkentelijkheid voor de vele diensten de gemeente gedurende dertig jaren bewezen. en van de koninklijke harmonie St. Caecilia en van de zangvereniging Harmonia een armstoel …als stoffelijke blijk van dankbaarheid voor den moreelen en materieelen steun, gedurende tal van jaren.
Hij dankte de mensen in gloedvolle woorden en gaf uiting aan zijn wensch dat Simpelveld ook na hem mocht groeien en bloeien door samenwerking van het Bestuur en ongestoorde eendracht zijner bewoners.

In zijn laatste jaren woonde hij bij zijn neef Maximiliaan in hetzelfde huis. Hij was nooit getrouwd. 

Lodewijk van Wersch overleed in 1912. Op zijn bidprentje staat Bürgemeister a. D. (ausser Dienst). Hij was  dertig jaar burgemeester.joseph-ludwig-van-wersch

Knipsel
Lodewijk  werd ieder jaar opnieuw voorgedragen en benoemd tot burgemeester. Deze aanstelling is uit 1875 en getekend door koning Willem III.

Ter ere van beide burgemeesters Van Wersch kwam er in Simpelveld een Van Werschstraat.

van werschstraat

Klik hier voor Lodewijk van Wersch in de Simpelveldse Tak.

Een Stamgenoten website