Genealogische website Warsage

Zef van Wersch (1920-1990) is meer dan dertig jaar lid geweest van de Schutterij Klimmen ook wel:  Broederschap Sint Sebastianus. De laatste 25 jaar was hij lid van het erebestuur. In januari 1985 werd dat feit feestelijk en kerkelijk herdacht. Hij ontving toen de kerkelijke onderscheiding: Pro ecclesia et pontifice.

 

Klimmen
450-Jaren Schutterij St. Sebastianus
A.s. zondag 19 juli zal de schutterij St. Sebastianus van Klimmen haar 450-jarig bestaan vieren. Het feest wordt zaterdag 18 juli ingezet met een receptie in het verenigingslokaal, café K. Keulen, van 7-9 uur ’s avonds.
Zondagmorgen om 5 uur zal het feest worden geopend met een reveille door de drumband van de schutterij. De hoogmis in de parochiekerk zal worden opgedragen uit dankbaarheid bij gelegenheid van dit feest.
Zondagmiddag zullen burgemeester drs Schmedding en pastoor Essers de feestelijkheden openen in de weide van de heer van Wersch. De harmonie De Berggalm, de fanfare Les Amis Réunis uit Ransdaal, het mannenkoor D’r Auwe Zank en de kon. fanfare St. Caecilia uit Hulsberg zullen voor de muzikale en vokale opluistering zorgen en verder werken nog tien schutterijen mee. Tussen 1 en 2 uur ’s middags worden de deelnemende verenigingen ontvangen en om half drie gaat alles gezamenlijk naar de feestweide.

bron: LImburgs Dagblad juli 1959

zef van wersch
1964: E. Brouwers, J. van Wersch, P. Starmans. Zomerkermis, 25 juli 1964. (foto: www.sint-sebastianus.nl)
zef van wersch
1973: Links zit Zef. ( foto: www.sint-sebastianus.nl)
zef van wersch
1975: Zef loopt links

Klik hier voor Zef van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: