Genealogische website Warsage

TVS-diploma

Paul van Wersch was van 1 april 1963 tot februari 1967 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond  Hij werkte op de Emma (met het nummer Ea 50272) waar hij op 4 september 1961 begonnen was. Hij was 18 jaar.  Zijn vader en oudste broer werkten ook op de mijn. Eerst ging Paul naar de TVS (Technische Vakschool). Mede dank zij mijnheer pastoor mocht hij aan de opleiding beginnen. De pastoor had toen nog een belangrijke stem in een dorp. Hij kende de familie en familieverhalen.

 

De TVS was de bovengrondse vakschool en hij slaagde daar als Meettechnisch vakman (zie zijn rapport, door zijn vader ondertekend). Hij moest nu wel eens de mijn in en soms tot 855 meter diepte. Iedere 100 meter diepte was 1 graad warmte erbij.
Dus beneden was het vaak warm. Sommigen kozen voor de diepte want dan kreeg je extra toeslag.

 

Tijdens de opleiding werd stage gelopen bij het Centraal Proefstation van de Staatsmijn Emma  en wel op afdeling Materiaal onderzoek (MO). Er werden materialen en constructies onderzocht, voornamelijk ondergronds.

 

Na zijn opleiding op de TVS ging hij in militaire dienst. Na de diensttijd van 21 maanden ging hij niet terug naar het Centraal Proefstation, maar naar het Centraal Laboratorium (CL) in Geleen. Er was op dat tijdstip al sprake van het sluiten van het Centraal Proefstation. Op het CL ging hij werken bij de groep Niet Destructief Onderzoek (NDO) van de afdeling Materiaal en Corrosie Onderzoek. Zij onderzochten de materialen van leidingen , reactoren, tanks, etc. op scheuren, wanddikte afname en mogelijk andere gebreken.

 

De Staatsmijnen werden gesloten en een nieuwe naam werd ingevoerd: DSM (De Staats Mijnen / Dutch State Mines). In zijn verdere DSM-periode heeft hij vele fabrieken buiten het Limburgse bezocht en specialistische inspecties uitgevoerd.

 

Klik hier voor Paul van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: