Genealogische website Warsage

Er zijn heel wat Stamgenoten die creatief bezig zijn, die wel of niet hiervoor opgeleid zijn. Schone Kunsten heeft vooral betrekking op de beeldende kunsten zoals schilderen, dansen, beeldhouwen, theater, architectuur, fotografie. Hieronder volgt een lijst die bij lange na niet compleet is. Dus je hulp kan ik altijd gebruiken.

 

There are several familymembers who are very creative, educated or self educated. This Fine Art page is for them who have experience in painting, dancing, sculpture, theatre, architecture, photography. Here you find an incomplete list. You help is always wanted to complete this.

Beelden

Agnes Moonen van Wersch (Heerlense Tak)

Meer beelden van Lidwien van Wersch (Simpelveldse Tak)? Klik hier.

Meer beelden van Carla van Wersch (Kerkraadse Tak)? Klik hier.

Schilderen / Tekenen

Meer schilderijen van Anju van Wersch (Kerkraadse Tak)? Klik hier.

Meer schilderijen van Paul van Wersch (Wittemse Tak)? Klik hier.

Elisabeth Babyn-van Wersch (Kerkraadse Tak).

Meer van Harrie van Wersch (Wittemse Tak)? Klik hier.

Pauline van Wersch (Chileense Tak)

Bert van Weers (Haagse Tak)

Marjo van Wersch (Wittemse Tak)

Lilian van Wersch (Kerkraadse Tak)

Fotografie

Meer foto’s van Hein van Wersch (Heerlense Tak)? Klik hier.
Nog meer foto’s van Hein van Wersch? Klik hier.

Meer foto’s van Hans van Weers? (Haagse Tak)/ Klik hier.

Meubels

Andrew van Wersch (Kerkraadse Tak).

error: