Jacques van Wersch, drankenhandel

jacques 1896
1896-1959

Jacques van Wersch werd in Simpelveld in 1896 geboren. Zijn vader was gemeenteontvanger in Simpelveld en inde de gemeentelijke belastingen. De mensen betaalden die meestal bij hem aan huis. De oudste broer van Jacques was later ook gemeenteontvanger.  In zijn jonge jaren werkte Jacques als kantoorbediende in Simpelveld.  Ondernemend was hij wel, want in 1923 plaatste hij al een advertentie, 27 jaar oud, waarin hij twee nieuwe huizen te koop aanbood, langs de weg naar Heerlen. Waarschijnlijk omdat zijn opa en oom in de horeca zaten, had hij in 1925 het plan opgevat om een zaak 40 km van Parijs, in Dampmart, te beginnen. Hij had al een pand, maar dit ging uiteindelijk niet door. Na twee jaar in Frankrijk gingen vader, moeder en hun zoon Max terug naar Simpelveld.
Hij begon in 1928 zijn drankenhandel in Simpelveld. Zodoende werd hij eerst lid en daarna, in 1931, secretaris van de Zuid-Limburgschen Bond van Bierbottelaars en Limonade fabrikanten.Jacques was toen 35 jaar.

huw-jac-1921Zijn huwelijk was in 1921 met Leonie Houbiers, de dochter van de burgemeester van Simpelveld. In de familie van Jacques waren destijds ook twee stamgenoten burgemeester van Simpelveld geweest. Jacques was 24 jaar. Uit het huwelijk werden drie jongens geboren.

Jacques ging een samenwerkingsverband aan met Heineken uit Amsterdam en pachtte of kocht diverse panden in Simpelveld om die te verbouwen tot café. Om  zijn bedrijf meer status te geven verhuisde en verplaatste hij de drankenhandel in 1933 naar Heerlen waar het gezin ging wonen aan de Schaesbergerweg 35. Zijn zaak vestigde hij aan de Schaesbergerweg 39.

Behalve zijn drankenhandel deed Jacques investeringen in café’s. Ook in Simpelveld waar hij vandaan kwam. Zo kocht hij begin vijftiger jaren een café aan de Pleistraat en verbouwde dat tot café. Eigenlijk werd het al als verenigingslokaal door Jos Vankan gebruikt die er al sinds 1950 in zat. Waarschijnlijk zijn schoonzoon kwam er in 1969 in. Sindsdien heette het café Jussen-Vankan. Begin tachtiger jaren werd het café overgenomen door de familie Smits die het Bei der Sjoester noemden.  In de tweede helft van de tachtiger jaren kwam er een modezaak in: Vandeweijer en momenteel zit Jules Mode erin.

In 1937 werd hij lid van de Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
In 1952 diende Jacques een bouwtekening in om de gevel van Pleistraat 4 te verbouwen:
pleistraat-4Het pand ziet er tegenwoordig totaal anders uit. In 1952 wilde hij een pand aan de Dorpstraat in Simpelveld tot hotel restaurant verbouwen. Dat project ging niet door. Jarenlang was was hij voorzitter van de Heerlense kegelclub Houdt Plank. In 1941 won hij zelf op een kegelconcours de eerste prijs.

jacq-3-mei-1932
1932

In 1950 was er een beurs in Schaesberg waarop Jacques van Wersch N.V. ook stond. De krant schreef zeer loffelijk over zijn stand. Dan is er tenslotte nog de “stand van standing” van de fa. v. Wersch. De stand

1950
1950

die door heel wat heren der schepping aanmerkelijk langer wordt bekeken dan de rest van Milanto: de stand die niet alleen limonade en chocomel toont maar ook een grote verscheidenheid van alcoholische dranken. Deze vormt een waardig onderdeel van een tentoonstelling die tot stand is gekomen door een gelukkige samenvoeging van naarstige arbeid en organisatietalent.
Milanto was een Middenstands- en Landbouwtentoonstelling in Schaesberg.

1945

In 1958  bevestigde Jacques van Wersch N.V. de samenwerking met Heineken. In het persbericht schreef hij: Heineken neemt deel in nieuwe N.V. Met het doel het administreren, verkopen en kopen, verhuren of verpachten van onroerende goederen, koffiehuizen restaurants, hotels en bottelarijen. de fabricage van minerale wateren, limonades en andere alcoholvrije en alcoholhoudende dranken, de handel hierin, enz. is opgericht Jacques van Wersch n.v. te Heerlen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 60.000, verdeeld in 60 aandelen van ƒ 1 000. waarvan geplaatst en volgestort 24 aandelen. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heer Jacques van Wersch voor 13 aandelen en door de Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij te Amsterdam voor 11 aandelen. Directeur is de heer Van Wersch. commissaris is de heer J. H. Stork.  De kinderen van Jacq. hadden ook aandelen.

advertentie

Hij overleed op 5 augustus 1959. De zaak werd overgenomen door twee zonen: Max en Louis. Na hun overlijden nam Max, de zoon van Louis, de winkel over. Bij het overlijden van Jacques werden door zijn familie en zakenrelaties advertenties geplaatst. Ook door  Slijperij Wierts en Slijperij de Molenberg. Slijperij is een zetfout van de krant. Het moet natuurlijk slijterij zijn. Deze twee slijterijen waren klant van Jacques van Wersch N.V. Ook de commissarissen van Jacques van Wersch N.V. plaatsten er een voor hun directeur der vennootschap. Natuurlijk het personeel van Jacques van Wersch N.V. : …geeft met ontroering kennis van het overlijden van hun beminde en hooggeachte Patroon. Hij was oud bestuurslid en lid van Verdienste van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor Pancratius. Die plaatste ook een advertentie. En tenslotte plaatste zijn vrouw een tweede advertentie: Gesloten wegens sterfgeval Jacques van Wersch N.V. Heerlen.
Na het overlijden van hun vader namen twee van de drie kinderen van Jacq. de zaak over. Max ging verder met de groothandel onder dezelfde naam als zijn vader Jacques van Wersch N.V. en Louis ging verder met de winkel. Dat was vreemd want Max had alle diploma’s voor het slijtersvak.

Max van Wersch

max-van-wersch
Max van Wersch 1923-1997

Max werd in Heerlen in 1923 geboren. Zijn jeugdjaren waren zoals in een koopmansgezin verwacht werd. Daarom zat hij ook bij de verkenners. 17 jaar oud, in 1939 kon hij met hen op een reis naar Noorwegen. De eerste regels in zijn dagboek van toen:

We vertrekken 10.20 uur in Heerlen aan het station vanwaar wij naar Sitt. sporen. Hier stappen wij over in de Diesel die ons naar Eindhoven brengt. In Eindhoven staat een electrischen gereed om ons naar Utrecht te voeren tot hiertoe waren onze plaatsen gereserveerd maar in Utrecht bleek dat niet het geval te zijn de trein was overvol alleen in de 2e klas was nog plaats en wij werden dan ook in de 2e klas gezet (wat ons natuurlijk zeer goed beviel). Bij aankomst in Amsterdam moesten wij een uur wachten op de boottrein, die ons naar IJmuiden bracht , waar ons schip gemeerd ligt.

programmaHet schip was de Tarakan van de NV Stoomvaart Maatschappij Nederland. De heen- en terugreis kostte f. 35,- (ca € 16,-). Het kaartje was al in juni gekocht. Aan boord kregen de jongens een liedboekje met Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse liedjes. Eind jaren 30 begin 40 bracht hij zijn schooltijd door op het Bisschoppelijk College St. Jozef in Sittard.

Max kreeg in de oorlog tbc. Na de oorlog in november 1945 kon hij  op advies van zijn oom, die huisarts was, naar Davos in Zwitserland, waar hij jaren van revalidatie nodig had om weer gezond te worden verklaard. Zwitserland stond toen ook al bekend vanwege zijn schone lucht. In het sanatorium werkte de Scheveningse Miep van Alphen (1919-2010) als verpleegster waar hij verliefd op werd. Het was wederzijds.  Hij keerde in 1949 terug. Thuis kampte hij opnieuw met zijn gezondheid. Hij kreeg acute reuma. Na zij herstel trad hij op 16 april 1952 in Scheveningen met Miep in het huwelijk. Zij verhuisde van Zuid Holland naar Zuid Limburg. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren.

In 1950 behaalde hij zijn diploma van de Vakgroep Detailhandel in Alcoholische en Alcoholvrije Dranken en in 1954 zijn diploma Vakbekwaamheid voor de Groothandel in in Gedistilleerd en Likeuren.

1966
1966

In januari 1958 werd de firma J. van Wersch officieel een NV, Heineken plaatste in hun personeelsblad Vers van het Vat deze foto:

nv-in-1958

Van links naar rechts: Louis van Wersch, L. Janssen (namens Heineken Maastricht), S. v.d. Bent (onderdirecteur Heineken), Jacques van Wersch, J.H. Stork (aangesteld als commissaris) en Max van Wersch.

In 1966 werd het gebouw grondig opgeknapt. Het werd door de familie de fabriek genoemd. De groothandel had in zijn toptijd veertien man in dienst.

7up
Rechts Max van Wersch tijdens een beurs in de zestiger jaren

De groothandel stopte eind zestiger jaren. Haar activiteiten werden door een andere Heineken groothandel in Schinnen overgenomen. Het personeel ging mee.  Een van de vrachtwagens, een Bedford uit 1966 werd pas in 1972 verkocht. In feite was Max al in 1966 wegens gezondheidsredenen op de meest eervolle manier gestopt met de groothandel. Zijn accountant dhr. Bochove stelde Max daarna aan als algemeen adviseur met een salaris van fl. 2000,- per kwartaal, ca € 300 per maand.

1968
1968

In 1968 werd Max vertegenwoordiger van de Horeca Inkoop Centrale uit Lisse waar hij werkte tot 1980. Hij was toen 57 jaar oud. De HIC was door de oud boekhouder van Jacques van Wersch N.V. overgenomen en groeide uit tot een bedrijf met vijf vestigingen.  Deze HIC werd in 1986 door Ahold gekocht.
Miep, de vrouw van Max, ging vanaf 1947 les geven in anatomie en ziekenverzorging. Zij had immers een verpleegkundige opleiding gevolgd. Zij bleef lerares tot haar 65ste in1984.

De fabriek aan de Schaesbergerweg 39 werd verkocht in 1975 aan Auto Sport Brouns. Inmiddels is het pand gesloopt voor woningbouw. Pas in 1985 liquideerde Heineken Jacques van Wersch N.V. waarvan het een aandeelhouder was. In de oorlog was nummer 39 een tijdelijke opslagplaats voor de lege hulzen van de kanonnen van het Amerikaanse leger.
Midden vijftiger jaren verhuisde Max en zijn gezin naar de Kloosterkoolhof. Jacques en zijn vrouw bleven om de hoek wonen op de Schaesbergerweg 37. Tussen nummer 39 (de groothandel) en nummer 37 is de Kloosterkoolhof.

Louis van Wersch

1927-1997

Louis opende zijn zaak aan de Kloosterkoolhof, dat is om de hoek van de Schaesbergerweg waar de groothandel zat. Op 15 september 1971 opende Louis aan de Mgr. Hanssenstraat 11 in Heerlen een tweede zaak. Dit was voorheen een Spar geweest. Hij had nu twee zaken. Eind zeventiger jaren sloot hij deze zaak in de wijk Heksenberg.

1969
1969

Hij was in 1948 de eerste prins van de Winkbülle uit Heerlen. Deze carnavalsclub was in november 1947 vanuit de Rij- en Jachtvereniging Heerlen opgericht. Zijn oudste zoon Jacques was in 1967 de jeugdprins.

Louis en zijn vrouw en kinderen woonden eerst op de Schaesbergerweg. In 1961 werden er door A. van Putten huizen aan de Kloosterkoolhof, ook in Heerlen, gebouwd. De familie huurde toen een van die huizen.

www.rijckheyt.nl

In dit pand waar je links op kijkt, kwam dus de slijterij en wijnhandel van Louis. Zijn broer Max had tijdelijk in de kantine van de groothandel ook een eigen kleine slijterij.

Na de verbouwing in de zeventiger jaren, opende Louis, samen met zoon Max en links dochter Jet, de nieuwe winkel.

De winkel werd voortgezet door de zoon van Louis, Max van Wersch. Hij noemde zijn winkel: Maxwijn.  Max heeft anno nu een florerende slijterij in Heerlen.

jacq maxwijn

Klik hier voor Jacq. van Wersch in de Simpelveldse Tak.
Klik hier voor Louis van Wersch in de Simpelveldse Tak.
Klik hier voor Max van Wersch in de Simpelveldse Tak.

Een Stamgenoten website