Genealogische website Warsage

Meulenberg
25-jarig huwelijksfeest in 1967 van Hub van Wersch en Anna Meulenberg

Hub van Wersch (Kerkraadse Tak 1916–2003) was een boer met uitzonderlijke koeien. Vooral in de jaren vijftig, zestiger en zeventig won hij met zijn koeien vele prijzen. Het begon al in 1948 toen zijn koeien Bernarda en Toosje tijdens de fokveedagen de 3e prijs wonnen. Daarna kwam vanaf 1951 een hele reeks van 1e prijzen voor de koeien Marijke van de Gracht, Paula van de Gracht, Linda van de Gracht, Anita en Lia, roodbonte melkkoeien. Maar ook met het rund Blanka won hij prijzen.

 

In 1953 won hij de 1e prijs voor zijn stierkalf Hans. Ieder jaar won Marijke van de Gracht de eerste prijs.In 1953 bijvoorbeeld omdat zij de beste klasse melkkoe met goede uiers had. Pas tien jaar later werd de eer overgenomen door Paula van de Gracht.  Hij noemde ze van de Gracht omdat hij in Gracht woonde, een buurtschap van Oirsbeek.

 

Hub kwam uit een gezin van zestien kinderen. Hij begon als knecht. Na zijn trouwen in 1942 met Anna Meulenberg had hij een eigen boerderij, hoewel zijn vader ook een boerderij had. Maar met het aantal jongens in het gezin was de kans klein dat hij diens boerderij zou erven. In 1946 werd hij lid van het bestuur van de plaatselijke boerenbond in Oirsbeek. Maar daar moest hij in 1947 mee stoppen.

Tijdens de ruilverkaveling begon hij volgens het Zweedse patroon een stal te bouwen: de koeien staan dan aan weerszijden met de koppen naar elkaar. En tussendoor kan de tractor rijden. Dat was zeer vernieuwend.

 

boerderij

Zo ook weer in 1969 toen hij in samenwerking met het Consulentschap voor Rundvee-houderij en akkerbouw, het Instituut voor Landbouwbedrijfs-gebouwen in Wageningen en de ENCI een demonstratie op zijn boerderij aan de Schatsberg organiseerde van betonnen erfverhardingen. Het gezin telde tien kinderen en natuurlijk gingen ze met hun vader en de koeien mee.

Vandaag de dag bestaat de boerderij niet meer. In 1968 werd op het terrein een nieuwe boerderij gebouwd, maar niet door een afstammeling van Hub van Wersch.

Hij had een gemengd bedrijf: zowel veeteelt als bijvoorbeeld aardappelteelt (bintjes).

20150509_115919-2Vier kinderen van Hub rondom het roodbonte vee tijdens een van de vele fokveedagen. V.l.n.r. Hub, die de boerderij overnam. Wilma, Piet en Louis van Wersch.

 

De voorbereidingen voor zulke dagen nam veel tijd in beslag zoals Louis schreef:

 

Het waren doorgaans zeer spannende en gezellige dagen maar ook vermoeiend. Zo begonnen de voorbereidingen reeds de dag ervoor. Dan kregen de koeien een flinke wasbeurt en werd alles in gereedheid gebracht om de koeien voor een dag op verplaatsing te verzorgen (denk aan voer, schoonheids-producten, leibanden en noem maar op). Op de dag zelf werden de koeien al heel vroeg (rond 04.05  uur) opgehaald om tijdig op de plaats van bestemming te geraken. Doorgaans ging ik dan met de vrachtauto mee, zodat er iemand direct bij de koeien aanwezig was. Daar aangekomen werden ze nogmaals gewassen en opgedirkt om er zo “aantrekkelijk” mogelijk uit te zien. Om uiteindelijk aan de diverse wedstrijddisciplines deel te nemen. Tegen zessen s’avonds zat de dag er dan weer op en konden de koeien weer genieten van hun welverdiende “dagelijkse” rust.

 

Klik hier voor  Hub van Wersch in de Kerkraadse Tak.

error: