Genealogische website Warsage

Het echtpaar Mathijs van Wersch en Tientje Kullen trouwde in 1912 in Vaals. Hij was hier landbouwer. Eigenlijk in Vijlen, maar voor de ambtenaar was dat hetzelfde; het was tenslotte één gemeente. Behalve landbouwer was Mathijs/Mathieu ook een zeer betrokken paardenfokker. Mathieu was een man die zich niet liet beteugelen en die juist het goede voor anderen wilde. Zodoende stelde hij zich in 1917 kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezing, maar werd niet gekozen. Samen met veertien anderen machtigde hij in 1919 drie mannen om voor notaris Cremers uit Gulpen de Coöperatieve Vereeniging tot Verbetering van het Paardenras voor Vaals en omstreken op te richten. De Vereniging zorgde onder meer voor het dekken van merries door stamboekhengsten.


Ook Vaals groeide door de industrialisatie en er moest zelf een nieuwe school komen. Mathieu zat met zes anderen mannen in de oudercommissie tot oprichting van zo’n school.

Mathieu verkocht in 1931 een stuk land aan de gemeente voor de uitbreiding van de kiezelgroeve die aan zijn land grensde. Hij verkocht 600 m2 voor de prijs van ƒ 317,70. Dit was nodig met het oog op het verschaffen van werkgelegenheid aan werklooze arbeiders. De kiezelgroeve lag in Heiberg-Vijlen. Toen de interesse in de kiezels en het zand in 1958 verdween, werd het een vuilstortplaats. De kiezelgroeve was ontstaan doordat miljoenen jaren geleden de kiezels door de Maas die hier stroomde, meegevoerd werden. De afzetlaag was op sommige plekken wel 10 meter dik. Op de vuilnisbelt werd aarde gestort en sinds 1974 is IVN Vaals de eigenaar van de heemtuin Heebrig die hier bovenop werd aangelegd.

 

In april 1927 probeerde hij nogmaals een gooi te doen naar lidmaatschap van de gemeenteraad. Nu namens de Roomsch-Katholieke Bezuinigingspartij. Hij was de zevende van de acht kandidaten. Ook nu weer kwam hij stemmen te kort. De Nationale Bond voor Bezuiniging en haar opvolger de Bezuinigingspartij waren beide creaties van de dichter-politicus C.H.A. van der Mijle. Hij was lijsttrekker voor de Bond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1922. In 1928, toen de partij nauwelijks nog leden telde, richtte Van der Mijle samen met enige leden van het fascistische Verbond van Actualisten, het Verbond van Nationalisten op[1].

Mathieu en Tientje kregen twee meisjes en drie jongens. Helaas overleed een van beide dochters op vijfjarige leeftijd. Zij werd nog wel naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht, maar dat had niet mogen baten.

De kinderen werden onder de naam Vanwersch bij de Burgerlijke Stand ingeschreven terwijl vader de aktes steeds met Van Wersch steeds tekende.

Hun oudste dochter Annie trouwde in 1941 met de dorpssmid Jo Vermeeren. Zij bleven in Vijlen wonen.

De drie jongens: Huub, Sjuf en Wiel werden in eerste instantie ook landbouwer in Vijlen. Huub en Wiel namen de boerderij en het land over van hun vader. Beide broers deden ook mee aan premiekeuringen voor springstieren. In 1952 wonnen de gebroeders in de categorie jonge stieren de eerste prijs.

 

aan de boom vijlenOp het land van de gebroeders Vanwersch werden veel dorpsfeesten en dorpsvoetbalwedstrijden georganiseerd.

De boerderij bestaat nog steeds, weliswaar in verbouwde vorm. Het is het laatste huis van Vijlen. Nog steeds mogen de lokale verenigingen gebruik maken van dit stuk land Aan de Boom dat nu eigendom is van de zoon van Wiel. Vanaf 1970 voetbalde RKVV Vijlen eventjes op dit terrein. Er werd namelijk een nieuw sportcomplex gebouwd. In 1975 vierde RKVV haar veertigjarig bestaan. Op het terrein van Vanwersch Aan de Boom werd de feesttent opgebouwd.

Huub

huub vanwersch
1945

Huub, geboren in 1917, trouwde in 1948 met Louisa Maria Vandeberg. Hij zette de liefde voor paarden van zijn vader voort en werd in 1939 secretaris van de Ruitersclub De Verenigde Vrienden van Vijlen. Ook was hij net na de bevrijding bestuurslid van de Jonge Boerenorganisatie Vijlen. Zakelijk was hij sinds 1950 werkzaam bij de Boerenleenbank in Vijlen, de latere Rabobank. De oom van zijn vrouw Louise Vandeberg, Johan Vandeberg (1872-1956) was bestuurslid van deze bank.

Samen met zijn broer Wiel runde Huub de boerderij en het land Aan de Boom. Wiel woonde in de boerderij en Huub elders in Vijlen. Daarnaast was hij lid van diverse verenigingen waaronder de Boerenleenbank. Dat was geen dagtaak. Zijn landbouw- en veeteeltbedrijf was zijn dagtaak.
In 1961 werd hij door de LLTB als bestuurslid voor de kleuterschool Vijlen aangewezen.

In mei 1975 kreeg hij een zilveren reversspeld uitgereikt door de voorzitter van het bestuur van de Rabobank Vijlen in verband met zijn zilveren jubileum als bestuurder van de bank. Bij zijn afscheid in 1982 kreeg hij een gouden speld. Huub was 75 jaar en nog steeds voorzitter van de Rabobank Vijlen.

De Boerenleenbank ontstond hier in 1904, fuseerde in 1991 met de Rabobank Epen-Mechelen-Wittem en werd in 1995 de Rabobank Heuvelland, tegenwoordig Rabobank Zuid-Limburg Oost.

Huub overleed in 1986. Zijn weduwe Louise kreeg in 1994 de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij lid en oud-lid was van de Limburgse Vrouwenbeweging afdeling Vijlen.

Sjuf en Wiel

sjuf vanwersch
Sjuf

Sjuf, geboren in 1920, trouwde in 1949 met Maria Hacking. En Wiel, geboren in 1923, trouwde in 1954 met Annie Brouwers. Huub en Wiel waren in Vaals en omgeving bekend als de gebroeders Vanwersch die bij de Kegelclub Ons Genoegen Vijlen in de jaren vijftig en zestig behoorlijk scoorden. Sjuf werkte eerst op de melkfabriek in Heerlen en daarna bij Gulpener Bier in Gulpen.

Kegelen ging Wiel erg goed af, want koning Wiel werd in mei 1965 keizer van Zuid-Limburg. Aan het eind van 1965 behoorde Sjuf tot de tien beste kegelaars van Ons Genoegen.

In 1966 waren er wederom kampioenschappen en dat jaar werd die wedstrijd op de baan van Ons Genoegen gespeeld omdat Wiel het jaar ervoor keizer was geworden. Het Limburgs Dagblad schreef: De dag werd ingezet met een H. mis om 8 uur in de parochiekerk. Om 9 uur werden de eerste kegels geveld. Er waren 55 keizers aanwezig uit heel Zuid-Limburg om te strijden voor de hoogste titel. Helaas was Wiel in 1966 keizer af.

Harmonie

Wiel was vanaf 1957 voorzitter, en later erevoorzitter van de harmonie Sint Martinus in Vijlen, opgericht in 1900. En in 1958 voorzitter van de Kegelbond Zuid-Oost Hoek. Ook was hij onder andere in 1961 en 1969, vicevoorzitter van de Nederlandse Kegelbond. Maar ook lid van de voetbalvereniging en de jonkheid.

wiel vanwersch
In 1961 werd Ons Genoegen kampioen. De vice-voorzitter P.Kikken overhandigt de beker aan voorzitter Wiel Vanwersch
Gulpener
In het ontvangstlokaal van de Gulpenerbrouwerij werd in 1962 door W. Rutten de beker aan Wiel Vanwersch overhandigd.
wiel vanwersch
In 1964 reikte de heer Rutten weer de beker uit aan de voorzitter van Ons Genoegen Wiel Vanwersch

wiel vanwerschSjuf deed het ook uitstekend. In 1966 werd hij, samen met zijn broer, afgevaardigd naar het nationale kampioenschap. In 1968 werd Wiel uit de top twaalf gekegeld en mocht hij niet meer deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap. Maar hij nam revanche. Bij de start van het nieuwe seizoen in november 1968 eindigde hij op de 13e van de 86 plaatsen. Drie maanden later, in januari 1969, maakte Sjuf van Wersch een sprong naar de 11e plaats. In maart werd de eindstand bekend. Sjuf stond uiteindelijk op nummer 12. Wiel kwam in de lijst niet voor.

In 1970 was Wiel de 7de best geplaatste deelnemer van het district Zuid-Oosthoek van de Nederlandse Kegelbond die toen wedstrijden organiseerde om de titel Koning van de Zuid-Oosthoek.

Zijn vrouw, Maria Hacking, kon ook goed kegelen. In maart 1963 behaalde zij de eretitel bij het koningskegelen.

Zoon Hub overleed in 1986, 69 jaar en zijn vrouw Lies Vandeberg in 2008. Zij lieten vier kinderen na.

Zoon Sjuf overleed in … en zijn vrouw Maria Hacking in….. Zij lieten zeven kinderen na.

Zoon Wiel overleed in 2003, 79 jaar en zijn vrouw Annie Brouwers in 2011. Zij lieten twee kinderen na.

ons genoegen

De leden van Kegelclub Ons Genoegen.

Staande vlnr. :Giel (van) Proemeren, Albert Hendriks, Sjuf Vanwersch, Jeu Jehae

Zittend: Frans Baumans, een Gelissen of Proemeren (is niet zeker),  Wiel Vanwersch.

[1] Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen. Rijksuniversiteit Groningen. en

De Nationale Bond voor Bezuiniging (later Bezuinigingspartij) was een rechtse politieke partij uit Nederland in de jaren 30 van de 20e eeuw. De partij is opgericht door Cornelis Herfst Adriaan van der Mijle, nadat vanwege een conflict met de secretaris uit de Nederlandsche Bond van Belastingbetalers was gestapt. De partij bracht twee periodieken uit, de De Belastingbetaler en De Tegenstroom. De ondertitel van De Tegenstroom was: ter bestrijding van sociale, economische en politieke nieuwigheden, als daar zijn: verplichte luiheid, arbeidersverpietering, raden van arbeid, georganiseerd overleg, overheidsbemoeiing, staatssocialisme, socialisatie, bolsjewisme, vrijheidsberooving, plaatselijke keuze, officieele geldvermorsing en ambtenarij. Daarmee werd het doel van de partij omschreven. Bij de verkiezingen van 1922 kreeg de partij 8193 stemmen, te weinig voor een zetel. Voor de verkiezingen in 1923 voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland sloot de partij zich aan bij de Liberale Partij, maar deze voldeed niet aan de kiesdrempel. Bij de verkiezingen van 1925 heette de partij Bezuinigingspartij. Met oud-leden van de Nederlandsche Bond van Belastingbetalers en de Liberale Partij deed de partij een nieuwe poging voor een zetel, maar het doel werd wederom niet gehaald. bron: Wikipedia.

Klik hier voor Mathieu Vanwersch in de Kerkraadse Tak.

Klik hier voor Huub Vanwersch in de Kerkraadse Tak.

Klik hier voor Sjuf Vanwersch in de Kerkraadse Tak.

Klik hier voor Wiel Vanwersch in de Kerkraadse Tak.

error: