Genealogische website Warsage

hubertina van Wersch
1869-1944

De doopnamen van Hubertine Rompen-Vanwersch waren Hubertine Petronella waardoor zij Tienchen genoemd werd. Zij trouwde met Hendrik Joseph Hubertus Marie Alphons Rompen, waardoor zij dus Hubertine Rompen-Vanwersch werd genoemd. Haar man was bij het huwelijk in oktober 1894 schrijnwerker. Zij woonden in wijk B op nummer 77 in Groot Nulland.

Hoewel zij altijd door de ambtenaren in allerlei officiële documenten Vanwersch werd genoemd, tekende zij de aktes met H. van Wersch.

 

Zeven maanden na het huwelijk in mei 1895, werd hun eerste kind geboren Jan Baptist Leonard Rompen. In 1896 werd hun tweede kind geboren: Maria Sophia Agnes Rompen, maar zij overleed al gauw. In 1900 werd hun derde kind geboren. Het meisje kreeg dezelfde doopnamen als het te vroeg overleden tweede kind. Dat was vroeger gebruikelijk.
Het gezin kreeg tussen 1895 en 1907 acht kinderen.

 

rompenh rompenEind 1800-begin 1900 was Heinrich Rompen, naast schrijnwerker, zoals zovelen: herbergier in Bleijerheide

28 oktober 1898: Hij kocht van bakker Lodewijk Wiertz getrouwd met Catharina Nijsters bouwland in het Kokeleveld voor ƒ 400 cash. Nijsters had dit land in 1893 geërfd.
Op 8 november 1898 ging Henri Josef Hubert Marie Alphonse Rompen, schrijnwerker, wonende te Kerkrade, weer naar de notaris. Hij had van Jan Willem Hubert Habets, aannemer van publieke werken in Hulsberg, een bedrag van ƒ 3.000 geleend, terug te betalen over 10 jaar. Jaarlijks moest hij op de dag van heden een rente van 4.5% betalen.
Als onderpand stelde Rompen het in aanbouw zijnde huis met bouwland gelegen in het Kokeleveld gemeente Kerkrade 23 aren groot,
29 september 1899: Hij verklaarde te leen ontvangen te hebben van Jan Willem Hubert Habets, aannemer van publieke werken uit Hulsberg ƒ 4.500.
Dit bedrag moest binnen 10 jaar terugbetaald zijn, en het eerste jaar een interest van 4,5% ieder jaar te betalen op 29 september. De resterende jaren tegen 5%.
Als onderpand stelde hij
1: een perceel bouwland met de daarop gelegen gebouwen gelegen in het Kokeleveld aan de Bleijerheiderweg, groot 19 aren, negen centiaren. Dit was sinds 20 februari 1899 zijn eigendom
1899: Openbare verkoop van het huis en weiland van haar ouders voor notaris Moors. De notaris noemde haar man in de akte Henri Jozef Hubert Maria Alphonse Van Wersch in plaats van Rompen.
De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel. Een dag later werd de inventaris verkocht. Die bracht ƒ 704 op (Zie haar ouders). Rompen was nog steeds schrijnwerker in Bleijerheide.

 

In de jaren erna werden de kinderen in de wijk Neuprick geboren. Vader was zowel herbergier als schrijnwerker.

De mijn Neuprick was er vlakbij. Doordat die in 1904 sloot, was Heinrich op zoek naar een betere baan en vond die dat jaar in het Duitse Eilendorf waardoor het gezin uitgeschreven werd uit het Bevolkingsregister. Drie jaar later kwamen zij weer terug naar Kerkrade. Of het was een erfenis of het waren de goede verdiensten die hij gespaard had, want in 1910 bouwde hij het nu karakteristieke huis aan de Pricksteenweg in Bleijerheide. Heel herkenbaar door beide kruiken die boven naast de timpaan werden geplaatst. Heinz, ook wel Heinrich Rompen was inmiddels winkelier geworden in koloniale waren en hun winkel was in hetzelfde pand.

 

Het pand dat hij in 1910 liet bouwen, zag er anders uit. Op de onderstaande bouwtekening uit 1910 is het dak zonder de onderbreking van de zolderramen en timpaan met het jaartal 1910 erin. Wijzigde hij tijdens de bouw het plan of is deze verbouwing van latere datum? Navraag bij de nabestaanden en oud-bewoners leverde tot nu toe nog niets op.

pricksteenweg
Bouwtekening van Heinrich Rompen 1910. (Archief Kerkrade B 109 6523).
pricksteenweg 92

rompenZoals in die jaren alle middenstanders deden, plaatsten ook zij op 1 januari een advertentie in de krant met de gelukswens voor het nieuwe jaar. Zo ook in 1927. Maar het zou geen goed jaar worden want haar man, Heinz Rompen, zou begin april 1927 plots overlijden, 64 jaar oud. De krant schreef dat er een lange lijkstoet was van zijn sterfhuis naar de kerk, voorafgegaan door de Harmonie Sint Aemilian die treurmarsen speelde. Aan zijn graf werden tal van kransen gelegd.

rompenPetronella had bij het overlijden van haar man gelukkig geen jonge kinderen meer. De kinderen waren of getrouwd of woonden nog thuis. Samen met haar zoon zette zij de winkel voort. In de krant van 30 juli 1935 stond onder de rubriek Nieuwe inschrijvingen van de Kamers van Koophandel dat de weduwe H. Rompen-van Wersch de nieuwe eigenares was van de kruidenierswaren en manufacturenwinkel aan de Pricksteenweg 92 in Kerkrade. De handelsnaam was Fa. H Rompen. Twee familieleden van haar man traden uit. Dat waren K.W. Rompen en Fr. Rompen. Wellicht broers van haar man?

rompenHun jongste dochter Maria Josephina Victorine Francisca Rompen trouwde in 1935 met de mijnbeambte Sjef Lindelauf waarna zij naar Heerlen verhuisden. Maar eerst werd er op deze heugelijke zonnige dag in mei de huwelijksfoto gemaakt waarop beide families te zien zijn. Links van de bruidegom zit Hubertine Rompen-Vanwersch. Toen het huwelijk bij de Burgerlijke Stand werd ingeschreven tekende zij met H. van Wersch, terwijl de ambtenaar in de akte H. Vanwersch had geschreven.

Zij overleed in oktober 1944 en was zeventien jaar weduwe geweest. Tussen 1947 en circa 1970 zat in de winkel dameskapsalon Schiffeleers. De familie Rompen woonde er nog wel. Zelfs nog in 1972 toen kleinzoon Frans Rompen hier er kaarten namens de supportersvereniging van Roda JC verkocht.

 

In 2019 werd het huis voor de zoveelste keer verkocht. Het stond al bijna een jaar in de verkoop. In de omschrijving stond dat het vijf kamers heeft waarvan er vier slaapkamer zijn. Het huis heeft een kelder en een souterrain. De totale woonoppervlakte is 251 m2.  

 

Met dank aan Ria Lindelauf voor enkele foto’s.

 

Klik hier voor Hubertine van Wersch in de Kerkraadse Tak.

error: