Ad van Wersch

2004

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 29 april 2004 gemeente Nuth

Ad van Wersch, decorandus, was bestuurslid van de Zonnebloem afdeling Nuth-Vaesrade-Wijnandsrade vanaf 1993 en voerde het secretariaat vanaf 1994. Enkele weken geleden heeft hij afscheid genomen als secretaris van deze vereniging.  Bij de Zonnebloem afdeling Nuth, die beschikt over zo’n 110 vrijwilligers, wordt van het bestuur en met name van de secretaris veel inzet verwacht. Bijna dagelijks was hij voor de Zonnebloem in de weer, niet alleen met secretariaatswerkzaamheden, maar ook met de acties die de Zonnebloem organiseert. Aan alle acties verleende hij op enige wijze zijn hulp. Met name De actie Zon in Schoorsteen, de jaarlijkse kerst-in, de boottochten voor zieken en bejaarden, koopdagen voor zieken, de zonnebloemloterij, hebben steeds veel tijd en inzet gekost.

Hij was vice-kringleider van kring Zuid-Limburg III tussen 1983 en 2003. De kring maakt onderdeel uit van de (landelijke) Stichting de Kringen, die tot doel stelt om homoseksuele jongeren opvang te bieden in zogenaamde huiskamergroepen. Betrokkene was gedurende 20 jaren het eerste aanspreekpunt voor jongeren en ouderen die vragen hadden over of geconfronteerd werden met problemen over homoseksualiteit. Hij ving hen op, begeleidde hen in de eerste weken of maanden na hun coming-out en zorgde voor plaatsing in een huiskamergroep. Ook door Thuiszorginstellingen en de politie is hem geregeld gevraagd jongeren op te vangen die met problemen zaten op het gebied van homoseksualiteit.

Van 1986 tot 1996 was hij Lid van de Pastorale Werkgroep Homofilie, later de werkgroep Homoseksualiteit en Geloven: een oecumenisch werkverband van rooms-katholieke en protestante geestelijken en leken, dat zich tot doel stelde de discussie over homoseksualiteit binnen de kerken te bevorderen. In de laatste jaren vervulde de heer van Wersch het penningmeesterschap. Na de opheffing van de werkgroep was hij tezamen met de secretaris belast met de liquidatie van de werkgroep.  Het archief werd overgedragen aan het Sociaal-historisch Centrum te Maastricht en het batig saldi werd aan het Aidsfonds geschonken.

Decorandus was verder lid van de Programmaraad van de Stichting Lokale Omroep Nuth in de jaren 1985 tot 1993. Als raadslid namens de VVD fractie was hij actief van 1998-2000. In die tijd was hij naast het lidmaatschap van raadscommissies ook bestuurslid van de Stichting CAI Nuth (1998-2003) die de centrale antenne-inrichting van de gemeente beheerde. In die jaren werd de privatisering voorbereid en werd de CAI verkocht aan Essent. Van 1979 tot 1983 was hij vrijwilliger bij de Maastrichts Studentenecclesia. Van 1-12-1986 tot 1-12-1990 was hij vrijwillige peuterleider actief bij de Stichting Kinderopvang Nuth. In verband met ziekte heeft hij vele van zijn functies moeten neerleggen. Als amateurtoneelspeler bij toneelvereniging Kunst na Arbeid is hij wel nog actief.

De heer Van Wersch was werkzaam als verpleegkundige zwakzinnigenzorg Pepijnklinieken in de jaren 1977 tot 1981.

Voor al zijn verdiensten wordt de heer Adolf Maria Arnold van Wersch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

bron: www.nuth.nl

En in  Nuth en omstreken van 5 mei 2004 stond:

Ad van Wersch uit de Burg. Starmansstraat in Nuth zette zich tot voor enkele weken dagelijks in voor de Zonnebloem Nuth-Vaesrade-Wijnandsrade. Tot die dag was hij secretaris van de 110 vrijwilligers tellende afdeling. Ook was hij twintig jaar vice-kringleider van kring Zuid- Limburg van de Stichting de Kringen, die homoseksuele jongeren opvangt in huiskamergroepen. Tien jaar was hij lid van de Pastorale Werkgroep Homofilie. Hij zat van 1985 tot 1993 in de programmaraad van de Stichting Lokale Omroep Nuth, was van 1998 tot 2000 raadslid voor de VVD en zat in de stichting cai, die de centrale antenne-inrichting van de gemeente beheerde. Daarnaast was hij vrijwilliger bij de Maastrichts Studentenecclesia en vier jaar vrijwillig peuterleider bij de Stichting Kinderopvang Nuth. Als amateur-acteur staat hij regelmatig met toneelvereniging Kunst na Arbeid op de planken.

1990

ad van wersch
Limburgs Dagblad 11 mei 1990, foto: Christa Halbesma

In 1990 stond er in het Limburgs Dagblad een interview met Emile Berger (links op de foto), partner van Ad van Wersch, (rechts op de foto). Het interview begon met:

Homo-zijn nu zwaarder dan tien jaar geleden.
“De kerk en homosexualiteit: een gevoelig thema. Ongeveer 10 procent van het aantal priesters koestert homofiele neigingen. Maar voor bisschop Gijsen bestaan wij homoseksuelen niet. Hij negeert ons. Onze aanwezigheid is echter een feit. En daar heeft de kerk maar rekening mee te houden.”
 
Gespierde taal van Emile Berger, van de Pastorale Werkgroep Homofilie en hoofd juridische zaken van de gemeente Nuth. Deze Limburgse werkgroep, waarin dominees, priesters, homo’s en heteroseksuelen zitten, bestaat deze maand tien jaar.

Klik hier voor Ad van Wersch in de Kerkraadse Tak.

Een Stamgenoten website