Genealogische website Warsage

Bakker Stephan van Wersch werd in Simpelveld in 1888 geboren. Zijn vader was soms metselaar en soms fabrieksarbeider. In 1890 verhuisde het gezin naar Eilendorf waar vader als stoker was aangenomen.

Stephans moeder Agnes Kehren overleed jong in 1898 en zijn vader in 1900 waardoor Stephan al vroeg wees was. Zijn voogd werd Michael Meijs. Stephan was 15 jaar.  Wellicht was deze Michael Meijs een broer van zijn aanstaande zwager.

 

Vanuit Eilendorf verhuisde Stephan naar Aken. Omdat hij in Simpelveld geboren was en dus Nederlander was, moest hij zich in het jaar dat hij 19 werd wel melden voor de Nationale Militie. Dat was in 1907. Hij was toen al bakker. Gelukkig voor hem werd hij vrijgesteld al was de reden voor hem niet fijn want hij werd vrijgesteld wegens lichamelijk gebrek nummer 22. Dat was volgens het Algemeen overzicht van de Reglementen op het geneeskundig onderzoek naar de geschiktheid voor den dienst bij de Zee- en Landmacht, de Militie en de Schutterijen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 2 November 1883 (Staatsblad nº. 151) :  algemene zuchtige zwelling (huidwaterzucht) en plaatselijke zuchtige zwelling in belangrijken graad.

 

Bakker Stephan trouwde 22 jaar oud in 1923 met Petronella Raumanns uit Aken. Zij verhuisden naar Stolberg, bij Aken waar hij een winkel overnam. In 1927 stond hij al te boek als Bäckermeister aan de Steinwegstrasse in Stolberg. Deze winkel kwam in 1952 in handen van Peter Müllejans.

Helaas kregen zij geen kinderen. Wellicht daarom dat Stephan zijn neefje Stef Meijs onder zijn hoede had. Dank zij hem kon Stef een opleiding tot leraar volgen.

 

Klik op een foto voor vergroting.

Klik hier voor Stephan van Wersch in de Kerkraadse Tak.

error: