Genealogische website Warsage

Maria Elisabeth Vanwersch, (haar achternaam zoals het op haar overlijdensakte stond, werd op
3 december 1897 in Kerkrade geboren. Als 11-jarig meisje vertrok zij in 1909 naar Heverlee waar zij wellicht in de huishouding moest werken of op een boerderij? Zij  trouwde uiteraard in Kerkrade waar zij geboren was, op 13 september 1922 met Hubertus Henricus Aloysius Stultiens. Die was in Well op 21 april 1897 geboren als zoon van Henricus Hubertus Stultiens en Maria Catharina Neynens. Hij was in augustus 1920 in Nijmegen geslaagd voor zijn examen hoofdakte waarna hij  in november van dat jaar tijdens de raadsvergadering benoemd tot leraar aan de o.l. school Kerkrade. Hij was toen onderwijzer in Brunssum.

Maria Vanwersch was al voor haar huwelijk op 2 december 1920 opgenomen in het gesticht in Den Bosch, nu Reinier van Arkel. Een jaar later werd zij hier ontslagen.

stultiens-Vanwersch

Huub Stultiens deed in augustus 1922 in Den Haag examen Duits Lager Onderwijs en slaagde. En in 1929 was hij inmiddels hoofdonderwijzer in Kerkrade. Zij woonden aan de Bleijerheiderstraat 79. Hij zocht toen een flinke dienstbode. Uit het huwelijk werden drie dochters geboren waardoor het gezin in april 1931 naar de Eijmaelstraat 32 in Heerlen verhuisde. Stultiens bleef door studeren en in augustus 1932 slaagde hij in Utrecht voor het examen Frans l.o. In december 1933 werd hij tot onderwijzer aan de Muloschool in de Vredestraat Heerlen benoemd.
Weer was er een verhuizing. Nu in 1934 naar de Ambachtstraat 17 in Heerlen. Veel te jong, 39 jaar, overleed hij in 1936 na een langdurig met geduld gedragen lijden, welvoorbereid door de H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van 39 jaren, in het Ziekenhuis te Aken. Opvallend in zijn overlijdensbericht was dat er toen nog verschil was in tijd. De begrafenis vond plaats op 18 mei om 9 uur en 8.40 Duitse tijd. Op zijn bidprentje staat dat hij langdurig op zijn ziekbed lag. Hij was een voorbeeldig leraar, een liefdevolle echtgenoot en vader, een oprecht christen.

stultiens van wersch

In 1936 verkochten de kinderen het huis en Maria Stultiens-Vanwersch verhuisde naar Heerlen. In het grote huis huurden tot 1936 diverse echtparen de bovenetage. In 1937 vroeg zij via een advertentie om een dagmeisje en een half jaar later weer: in een gezin van vier personen een zelfstandig net meisje in de Ambachtstraat 17. Heerlen. Een klein jaar later verhuisden zij naar de Pannesheidestraat 29 in Bleijerheide.

Wat er precies gebeurt was is nog onbekend maar Maria Stultiens-Vanwersch werd weer opgenomen in het gesticht Coudewater in Rosmalen. In de familie circuleert het idee dat er een brand was geweest waardoor zij overstuur raakte. Over Coudewater:  In 1916 werd de Maatschappij (met winstoogmerk) omgezet in een Vereniging (zonder winstdoel). De naam luidde: “Coudewater, Vereeniging tot verpleging van zwak- en krankzinnigen op het land”.  Met het vertrek in 1919 van de mannelijke religieuzen (die als verplegers functioneerden) vertrokken ook de mannelijke patiënten waarna Coudewater een psychiatrisch ziekenhuis werd voor alleen vrouwelijke patiënten. In 1975 werden weer mannelijke patiënten opgenomen. (bron).

Hier overleed zij in juli 1944. Op haar bidprentje stond: Een droeve kwaal werd haar door God gezonden en menselijke hulp bleef vruchteloos. Het lot van haar drie kinderen ging haar zeer ter harte, voor wie zij steeds was een liefdevolle en zorgzame moeder

Kik hier voor Maria Stultiens-Vanwersch in de Kerkraadse Tak.

error: