Genealogische website Warsage

pieter joseph van wersch
1878-1946

Peter Jozef van Wersch werd als dertiende kind van het echtpaar Jan Jozef van Wersch en Johanna Elisabeth Beckers in 1878 in Neuprick bij Kerkrade geboren. Zijn vader was daar herbergier.

1904 Huwelijk

Rond de eeuwwisseling ontmoette Peter Jozef van Wersch zijn toekomstige vrouw Anna Wittenborg die in Liemke (D) in 1880 geboren was. Liemke ligt niet bepaald in de buurt van Kerkrade. Dus hoe ontmoetten ze elkaar? Wellicht omdat de ouders van Anna Wittenborg in Liemke een grote bakkerij hadden. Het kan zijn dat Jos bijvoorbeeld daar werkte? Toen hij zich moest melden voor de Nationale Militie, zei hij immers suikerbakker te zijn.

Zij trouwden daar in 1904. In 1916 woonden Jos en Anna in het Duitse Derne, 90 kilometer westelijk van Liemke en vlak bij Dortmund.

 

In het huwelijk werden geen kinderen geboren, maar in Duitsland hadden zij Hedwig de Longeville geadopteerd, als natuurlijke dochter geboren in Dortmund in 1912 en overleden in Amstenrade 1988.

 

Hedwig ontmoette in Amstenrade, vlak bij Treebeek Willem Hendrik Hamers en zij trouwden in 1939 met elkaar. Dezelfde liefde die Hedwig ontving van haar aangenomen ouders, nam zij mee in het huwelijk. Ook dit echtpaar Hamers-Longeville adopteerde twee kinderen. Jos was als vader aanwezig en tekende met Vanwersch P J, dus aan elkaar.

peter Jozef van wersch
1944
peter Jozef van wersch
Peter Jozef van Wersch en Anna Witenborg
anna wittenborg
Links: Anna Wittenborg, Hein Hamers, Sjef Hamers, Hedwig de Longeville
van wersch longeville
1988

1916

peter Jozef van wersch

In 1916 schreef Peter Jozef van Wersch, 38 jaar oud, vanuit zijn Duitse woonplaats Erbe, bij Dortmund, als getrouwd man een smeekbrief aan de commissaris van de koningin in Limburg. Het was oorlogstijd in Duitsland. Zijn brief luidde:

 

Aan Zijne Excellentie den Commissaris der Koningin der Prov. Limburg.

 

Ondergeteekende voornoemd Pieter Joseph van Wersch uit de gemeente Kerkrade, geb. d. 19 Juli 1878. te Kerkrade, heb mijne militaire dienstplicht voldaan, en ben in het bezit van bewijs van Nederlandschap.

Woon tegenwoordig in Pruissen, Derne-Oberbecker: Koloniestr 48. Ben beleefd zoo vrij hierdoor aan te vragen, of ik door bemiddeling, van Zijne Excellentie den Commissaris der Koningin, spek en boter kan ontvangen, van de Nederlandsche Regering. Daar hier oogenblikkelijk spek en boter, duur en schlecht te krijgen is.

 

Als het geval zou zijn, dat ik door Zijne Excellentie die zaken ontving, in ’t vooruit velen dank.

 

Met aller Hoogachting

Teekent onderdanigst

Pieter Joseph van Wersch.

 

Op 11 september 1916 schreef de commissaris van de koningin hem terug:

 

Ik heb ik de eer U te berichten, dat de behandeling deze aangelegenheid niet tot mijne ambtsbemoeiingen behoort.

Getekend de commissaris der koningin Limburg.

Werk

Toen Jos zich in het jaar dat hij 19 (1897) werd, ging inschrijven bij de Nationale Militie zei hij dat hij suikerbakker was in Kerkrade. Hoewel zijn vader Nederlander was, vroeg Jos wel in 1900 het Nederlandschap aan dat hij in december 1900 kreeg. Jos was namelijk verhuisd naar Aken waar hij nu bijna een jaar woonde en als banketbakker werkte. Voor dat nationaliteitsbewijs moest hij ƒ 1,35 betalen. Dit Nationaliteitsbewijs was, zoals altijd, één jaar geldig.

 

peter Józef van werschPeter Jozef van Wersch verdiende zijn geld, haast uiteraard, in de mijnbouw. Echter niet ondergronds want hij werkte bovengronds als chef in de Cokesfabrieken van de Staatsmijn Emma. De derde man is Jos van Wersch.

1934

Peter Józef van werschOndanks dat Jos het in 1916 financieel erg moeilijk had, getuige bovenstaande brief, kon hij wel in 1934 grond in het Limburgse Treebeek kopen van graaf de Marchant et d’Ansembourg uit Amstenrade. Op dat stuk grond bouwde Jos zijn huis. De bouw ervan kostte destijds iets minder dan ƒ 10.000. Het was in 1935 af.

 

Door allerlei straatnaam/nummer- en dorpenfusies lijkt het net alsof het echtpaar Van Wersch-Wittenborg veel verhuisde, ondanks dat ze een eigen huis hadden.

Eerst woonden zij Wijenstraat 73, dat werd wat later Wijenstraat 95 in Treebeek. De naam van hun straat werd steeds weer op een andere wijze geschreven: Wienweg, Wiënweg, Weyenweg, Wieënweg, Wijenstraat, Terwieenweg. Het dorp Treebeek verdween als naam. Delen van dit dorp behoorden vroeger tot Heerlen, Amstenrade, Hoensbroek en Brunssum. Pas in 1982 werd door gemeentelijke herindeling Treebeek toegevoegd als een wijk, zuidelijk van het groeiende Bunssum. Tegenwoordig heet de straat: Wieënweg.

Vroeger woonden de buren verder weg.

peter Józef
1938
peter Józef van wersch
2014

Jos van Wersch overleed in 1946, zijn vrouw, Anna Wittemborg, in 1962.

 

Klik hier voor Peter Jozef van Wersch in de Kerkraadse Tak.

error: