Leo van Wersch, Leiden

1992

Leo van Wersch, président-directeur général de Procter & Gamble Pharmaceuticals France présente lundi la politique de développement du groupe américain en France dans le secteur pharmaceutique.

Propriétaire du laboratoire français Nativelle depuis 1986,la multinationale de Cincinnati, l’un des premiers fabricants mondiaux de détergents et de couches-culottes, veut devenir à l’horizon 2000 l’un des dix premiers laboratoires mondiaux. Toutes les activités du groupe dans le secteur pharmaceutique avec notamment Norwich Eaton et Rhom Pharma, ont été regroupées sous -une soule dénomination, Procter & Gamble Pharmaceuticals, qui génère dans le monde 2,6 milliards de francs de chiffre d’affaires, dont 25% sont investis dans la recherche. Procter & Gamble Pharmaceuticals France réalise un chiffre d’affaires de 370 millions de francs.

C’est en 1982 que Procter & Gamble est entré dans le domaine pharmaceutique avec l’achat de Norwich Eaton.
Léo van Wersch est diplômé en droit et pharmacie de l’université de Leiden aux Pays-Bas. Il a rejoint Nativelle au moment du rachat du laboratoire français par le groupe américain, en 1986, et est aujourd’hui également pharmacien responsable du laboratoire.

Leo van Wersch, Voorzitter en CEO van Procter & Gamble Pharmaceuticals Frankrijk presenteert maandag de ontwikkeling van het beleid van de Amerikaanse groep in Frankrijk in de farmaceutische sector. Sinds 1986 is zij eigenaar van het Franse laboratorium in Nativelle, De multinational van Cincinnati is één van ‘s-werelds eerste fabrikanten van detergentia en luiers, zal tegen het jaar 2000 een van de werelds eerste tien laboratoria zijn. Alle activiteiten van de groep in de farmaceutische sector, met name Norwich Eaton en Rhom Pharma, zijn gegroepeerd onder de naam Procter & Gamble Pharmaceuticals die wereldwijd een verkoopomzet genereert van 2,6 miljard francs waarvan 25% geïnvesteerd wordt in mondiaal onderzoek. Procter & Gamble Pharmaceuticals France realiseert een omzet van 370 miljoen frank Sinds 1982 kocht Procter & Gamble Norwich Eaton.
Leo van Wersch is afgestudeerd in de rechten en farmacie aan de universiteit van Leiden. Hij kwam in 1986 in Nativelle op het moment dat de groep door de Amerikanen gekocht werd. Vandaag  is hij, als apotheker, ook verantwoordelijk voor de R&D.

bron: Le Figaro 1992

1960

leo-van-wersch-leidenDies Augustinus
Ter gelegenheid van de 67ste dies van de Leidse R -K  Studentenvereniging  Sanctus Augustinus werd gistermiddag  in het Groot Auditorium van de Leidse  Academie een buitengewone algemene vergadering gehouden.  De praeses, de  heer L.  van Wersch, hield tijdens deze bijeenkomst een rede, waarin hij zijn  vreugde er over uitsprak, dat hij ten  aanzien van de bloei van de vereniging  niet zo somber behoefde te zijn als zijn voorgangers. Verschillende aspecten in  het verenigingsleven stemmen tot optimisme.  Het streven bestaat  om van de  gegeven situatie uit het contact  met de  werkelijkheid te handhaven.  Hij wees  in dit verband op de rapporten, die de laatste tijd zijn uitgebracht over de toekomst  van de studenten maatschappij en een ander karakter zal krijgen als  gevolg van de nieuwe maatschappelijke geest.
Augustinus houdt vast aan de Civitasgedachte, hoe moeilijk dit begrip ook is te omschijven en hanteren  De vereniging voelt  niets voor een isolement, doch voor openheid en contact met anderen, waar die ook mogelijk zijn.  In het bijzonder noemde spreker in dit verband ook de mogelijkheden van de Christen Studenten Raad. De gedachte van differentiatie in het zogenaamde gezelligheidsleven is echter niet zonder meer verwerpelijk, wanneer zou blijken dat hieraan op praktische  gronden behoefte  bestaat. De dies natalis van de vereniging bracht voorts een receptie in  het eigen tehuis en des avonds een schouwburg-voorstelling van Arthur Millers “mijn zoon”.

bron: Leidsch Dagblad 12 mei 1960

p.s. Leo was van februari 1960 tot februari 1961 praeses. Enige jaren (febr 1964 -febr 1965) later zou zijn broer Frans ook praeses worden van dezelfde studentenverenging. Onder Leo veranderde de vereniging. Er wordt besloten om het gezelligheidsaspect te laten wederkeren op de Vereniging. In 1961wordt de kroegruimte ‘de Saint’ geopend in de voormalige leeszaal. Dat komt onder meer omdat Leo de jongste praeses was ooit. Zijn broer Henk vertelde dat hij al als 15 jarige naar de universiteit ging. De lagere school werd met enkele klassen tegelijk overgeslagen. In militaire dienst deed hij zijn doctoraal farmacie. Hij had daarvoor al rechten gestudeerd.

Klik hier voor Leo van Wersch in de Kerkraadse Tak.

Een Stamgenoten website