Genealogische website Warsage

eschweilerFoto gemaakt bij het 50-jarig huwelijksfeest in 1959 van Joseph van Wersch (nummer 20) en Anna Eschweiler (nummer 21). Jo was toen 80 jaar en Anna was 70 jaar. Jo zou enkele maanden later overlijden. Anna overleed in 1973.

Jo van Wersch (20) en Anna Eschweiler (21)
Zij kregen

1: Anna van Wersch (24) trouwde Harry l’Homme (25)
Hun kinderen
Maria (12), Marjo (15) en Fred (13)

2: Wiel van Wersch (26) trouwde May Vincken (16)
Hun aanwezige kinderen
Jan (38), Elly (1), Wiel naast 1

3: May van Wersch (27) trouwde Charles Raemaeckers (28)

4: Hub van Wersch (30) trouwde Anna Meulenberg (29)
Hun aanwezige kinderen
Sjef (41), Mia (40)

5: Frans van Wersch (43) trouwde Maike Hustings (31)
Hun kinderen
Mieke (6), Elly (7), Wim (4)

6:  pater Piet van Wersch (19)

7: Lies van Wersch (33) trouwde en Jan Hendriks (niet aanwezig)
Hun aanwezige kinderen
John (8), Marina (5),

8: Louis van Wersch (44) en Fieny Rosenbaum (32)
Hun aanwezig kinderen
Aggie (3), Lilian (9), Wiel (3),

9: Gerda van Wersch (34) trouwde Huub Schwanen (35)
Hun aanwezig kinderen
Marleen (4), Margot (11), Gerda (34), Annelies (39), Joop (46)

10: Mien van Wersch en haar man Jean Coemans waren niet aanwezig

11: Jeff van Wersch en zijn vrouw Rollande de Blois woonden toen in Canada

12: Gerard van Wersch (37) trouwde Trautje Mousset (36)

13: pastoor Jacques van Wersch (18)

Op de foto staan ook nog
Kapelaan Habets (17), De rector van het klooster Leuven (22) omdat pastoor Jacques (13) daar verbleef, pastoor Janssen (23), de heer en mevrouw Gasten (geen familie), mevrouw Hustings (47), familie van Maike Hustings (31), Tineke (48) en Joep (49) Vincken, familie van May Vincken (16)

eschweiler

Johan Hubertus Joseph van Wersch, geboren Mamalis, Simpelveld 7 maart 1879, overleden 17 november 1959, trouwde Simpelveld 17 februari 1909 Anna Maria Elisabeth Eschweiler, geboren Simpelveld 29 juli 1889, overleden  Mechelen 13 december 1973
Foto genomen voor hun boerderij Ten Hove in het Limburgse Mechelen. Zij kregen zestien kinderen.

eschweilerMechelen

Gouden Bruiloft Echtpaar

J. v. Wersch-Eschweiler

Op dinsdag 17 februari a.s. is er andermaal feest bij de familie J. van Wersch – Eschweiler.
Velen malen heeft de Jonkheid van Mechelen huize „Tenhove” reeds versierd en ook thans zal men hieraan de nodige aandacht besteden. Vierde het gezin van Wersch-Eschweiler reeds tweemaal feest, omdat een zijner zonen tot priester werd gewijd, thans zullen het de dankbare kinderen zijn, die hun ouders bij gelegenheid van hun gouden bruiloft in de bloemen zullen zetten.


Zowel de bruidegom als de bruid werden in Simpelveld respectievelijk op 7 maart 1879 en 29 juli 1889 geboren. Reeds in hun eerste huwelijksjaren ondervonden zij grote tegenspoed, vooral toen hun boerderij, toendertijd hoeve „Hommerich” tot aan de grond toe afbrandde.


Werd hun huwelijk gezegend met in totaal 16 kinderen, thans zijn nog 8 zonen en 5 dochters in leven. Twee zonen werden geroepen tot het H. Priesterschap, een zoon emigreerde naar Canada.
In verband met de grootte van het gezin hebben vader en moeder van Wersch steeds goed moeten aanpakken, maar desondanks wist de bruidegom nog steeds tijd te vinden voor zijn paardenliefhebberij. Slechts zelden ontbrak hij op de paardenmarkt. Jarenlang reed hij wekelijks naar Aken, waar tevens de grotere boodschappen en inkopen werden gedaan en later was hij een trouwe bezoeker van de markt in Gulpen.


Het gouden bruidspaar is voor zijn leeftijd nog erg vitaal. Zolang beiden nog hun wandeling kunnen maken en hun kaartje leggen, waarbij de bruidegom volop geniet van zijn maar met moeite te missen tabak,reilt en zeilt nog alles goed op Tenhove.

Priesterzoon Piet, die als missionnaris werkzaam is in de Belgische Congo, kreeg verlof om bij gelegenheid van dit gouden huwelijksfeest een vervroegde vacantie in het vaderland door te brengen.


Priesterzoon Jaak, momenteel rector in een ziekenhuis, zal samen met zijn oudere heerbroer op dinsdag 17 februari in de parochiekerk een plechtige h. mis uit dankbaarheid opdragen tot intentie van het gouden echtpaar. Aan belangstelling zal het gouden echtpaar geen gebrek hebben, want het eigen, grote gezin is inmiddels al uitgebreid met 42 kleinkinderen.

Bron: De Nieuwe Limburger 17 februari 1959

ten hove mechelenOp hoeve Ten Hove brandde een stuk van de stallen af. Op deze foto staat dat stuk er nog linksachter aan. Wie op het paard zit? Vervolgens May van Wersch dan Caspar Schijns, Lies van Wersch, een jongen en daarnaast Anna Eschweiler.

Klik hier voor Jan Joseph van Wersch-Eschweiler in de Kerkraadse Tak.

error: