Genealogische website Warsage

Kwastenfabriek de Bataaf was in Breda vanaf 1925 eigendom van Joseph Peter Gerard Driessen, geboren in Venlo op 8 april 1892 en in de koepelgevangenis van Breda overleden op 28 mei 1945. Hij was de zoon van Peter Herman Driessen en Helena Scholten.

 

maria hendrika van WerschIn 1921 trouwde hij met Maria Hendrika Antonia van Wersch. Als oudste kind  in Heerlen op 16 maart 1896 geboren en in Breda op 28 mei 1948 overleden. Zij was de dochter van August van Wersch en Maria van der Werf. August had een verf- en behangzaak aan de Bongerd in Heerlen.

 

Bij hun huwelijk was Jos koopman, 29 jaar en woonde in Düsseldorf. Maria was 25 jaar en woonde in Heerlen.

Jos was in eerste instantie grossier in schildersgereedschappen in Breda en daarna borstelfabrikant Machinale kwasten- en penseelenfabriek. Wellicht vandaar dat beiden elkaar zo ontmoet hebben. Hij die als vertegenwoordiger in de winkel in Heerlen kwam. De band met de familie Van Wersch was al snel sterk. Vandaar dat Jos in 1920 al vanuit de winkel op de Bongerd, toen nog Markt geheten, in Heerlen in bedden handelde.

Na hun huwelijk verhuisde het echtpaar naar Breda. Toen haar moeder in 1923 overleed  woonden zij in de Teteringstraat 20a, Breda waar hij koopman was.

 

In 1943 toen hun dochter Annie overleed, plaatste Maria in het Dagblad van Noord-Brabant een advertentie waarin zij het overlijden meedeelde van mijn geliefd dochtertje van bijna 18 jaar. Zij ondertekende de advertentie met M. van Wersch. Als adres had zij Seeligsingel 4 Breda opgegeven.

 

Het adres van de kwastenfabriek was in 1934 Frederikstraat 1, Breda. Voor het maken van kwasten werd varkenshaar, paardenhaar, dashaar, martenshaar, runderhaar en eekhoornhaar gebruikt. De kwasten/penselen werden aan lange tafels door zittende arbeiders in elkaar gezet.In november 1935 gaf hij zijn personeel een loonsverhoging en, in overleg met de arbeidsinspectie, de kans om over te werken tot 9,5 uur per dag voor het personeel boven de 16 jaar. De krant noemde hem een witte raaf: wel een zeldzaamheid in den tegenwoordigen tijd.


Jos Driessen had in 1936 een nieuw soort kwast ontwikkeld; In plaats van touwband werd nu roestvrij staal gebruikt om de haren vast te houden. Hij kreeg er patent op. Zijn merken waren De Schildersvriend, Bataaf en Albine. Het ging goed met het bedrijf. Hij had verschillende vertegenwoordigers die ook een auto kregen.

Jaren voor de oorlog leefde het gezin al, dank zij een tirannieke vader, in angst. Toch was het een mooie tijd toen zij als gezin ieder jaar naar Blankenberge op vakantie gingen.

trees driessen
Trees Driessen met een onbekende man
jos driessen
1936
kwastenfabriek Bataaf
1948

Op 10 april 1942 werd hun scheiding uitgesproken, door haar aangevraagd. Enkele maanden later, in juli 1942 plaatste zij een advertentietje in de Residentiebode waarin zij om een gemeubileerde woning vroeg op goeden stand (niet voor tijdelijk) door Dame met twee meisjes (14 en 10 jaar). De brieven moest wel naar de fabriek van Driessen gezonden worden.  De twee meisjes waren haar jongste kinderen Truus en Leny.  Vreemd is het dan dat in het Adressenboek van 1945 van Breda zij nog steeds de weduwe Driessen-Van Wersch werd genoemd, wonende aan  de Delpratsingel 3. Op hetzelfde adres woonde ook T.W.A. Zwegers die in 1941 met Maria Leopoldina Fievez getrouwd was. Meerdere verdiepingen werden aan verschillende mensen verhuurd. Bij het overlijden van Maria van Wersch in 1948 werd hetzelfde adres gebruikt.

De reden van hun scheiding ligt in het feit dat Jos Driessen voor en tijdens de oorlog een vergaande verkeerde keuze had gemaakt. In de jaren na de oorlog plukte zijn weduwe en de kinderen daarvan nog de wrange vruchten.

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.

de bataafDe Kwastenfabriek

Het gebouw stamt uit 1875 en valt nu onder Rijksmonumenten. Op de site van deze instantie staat dat het  als leerlooierij gebouwd werd. Tussen 1890 en 1923 zat er de schoenfabriek Kanters in. Tussen 1924 en 1925 een spiegel- en lijstenfabriek Calluy. Hierna kwam de kwastenfabriek. Rijksmonumenten geeft geen data over deze fabriek. In de krant van 1925 staat dat Jos Driessen zich toen hier vestigde. Juni 1926 was er lichte paniek toen er brand uitbrak. Het bleek een kleine brand te zijn, maar de brandweer was wel met groot materieel uitgerukt. Gelukkig was de schade minimaal.

De fabriek stond aan de voormalige Frederikstraat, tegenwoordig de Meerten Verhoffstraat, om de hoek van de Delpratsingel, dus niet ver van hun huis.

Welke bedrijf er na 1948 in het gebouw gezeten heeft vermeldt Rijksmonumenten niet. Aangezien Jos Driessen in 1945 overleden was en Maria in 1948 erfden de kinderen het kapitaal. Een van de kinderen jaagde dat er totaal doorheen waardoor De Bataaf failliet werd verklaard en in 1954 werd de inboedel per opbod verkocht. Wellicht werd de naam van de fabriek  door C. Volders overgenomen.Die had een borstelfabriek in het Ginneken in Breda. Na de oorlog verhuisde hij naar de Teteringsedijk. In 1952 adverteerde hij met de naam De Bataaf. Sinds 1992 zit het bedrijf C Volders & Zoon op Minervum in Breda als verfgroothandel.

Leerlooierij Streba kwam er in 1961 in. Aan de straatkant op de gevel zie je een wit vlak. Hierin stond de naam Streba.

Streba was ontstaan door de heren Stregels (+1984) en Bakker (+1976). Vanaf 1992 zat het bedrijf in Bavel.

jos dressen
Dagblad voor Noord-Brabant 9 mei 1925

Gevestigd

Kwasten- en penseelenfabriek

Jos. Driessen.
EEN NIEUWE FABRIEK.
Hedenmorgen is in de voormalige, thans geheel gerestaureerde en gemoderniseerde fabriek der firma Kanters hoek Frederikstraat—Delpratsingel, geopend de nieuwe, veelbelovende kwasten- en penseelenfabriek van den heer Jos. Driessen, wiens grossierderij reeds in de schilderswereld een goeden klank had en wiens merk : „De Schildersvriend” de reputatie had van degelijkheid en duurzaamheid.
Aangemoedigd door dit succes hoeft de heer Driessen het aangedurfd een fabriek op te richten met een frontlengte van 30 meter. Door zijn streven om zijn clientèle eerlijk en accuraat te bedienen en uitsluitend prima waar te leveren, hoopt hij zijn succès te kunnen voortzetten en zijn renommée uit te breiden. Daartoe beschikt de fabrikant momenteel reeds o ver zes reizigers, die het geheele land bereizen en de relaties uitbreiden.
De nieuwe fabriek beantwoordt aan de hoogste eischen. Privé-kantoor, kantoren, monsterkamer, ontvangkamer, werkplaatsen, haarkamer, droogoven, emballage-ruimten zijn luchtig, ruim en doen prettig aan. Niets is gespaard om het ’t personeel aangenaam en gerieflijk te maken.
In de monsterkamer, waar een algeheele kijk op de zaak wordt gegeven, trekken bijzonder de aandacht de enorme variaties kwasten, penseelen, schablonen, verfemmers Russische en Chineesche haarsoorten, gummiborstels en tal van andere artikelen, welke daar door deskundige en smaakvolle hand liggen uitgestald.
Het lijdt geen twijfel of. de energieke en werklustige fabrikant moet met deze fabriek en grossierderij het gedroomde succes behalen. Rest ons nog er op te wijzen dat zoowel in- als uitwendig alles ineen nieuw, frisch pakje is gestoken, zoodat de omgeving met de vestiging der nieuwe fabriek mede ten zeerste is gebaat.

de Bataaf failliet

Failliet

Op 7 april 1954 verkocht het bekende bedrijf Troostwijk in opdracht van de curatoren van het faillissement de inboedel van de fabriek bestaande uit onder meer: twee gasgestookte ladendroogkasten geheel uitneembaar met electr. ventilatoren; twee electr. afscheermachines (Konrad Bauer Nürnberg); persmachine; indrijfmachine; aftrekmachine (Bauer); electr. afpluismachine (Josef Baer, Weingarten); demomachines; haarzeefmachines; ophaalmachines; twee gietijzeren kookketels; verrijdbare autom. van Berkel bascule; grote voorraden eerste kwaliteit kwasten en penselen, halffabrikaten, houten stelen en ringen, nieuwe trappen en ladders.

De Kantoorinventaris

o.m. Schrijf- en telmachines; “Lips” brandkast (L 170); adresseermachine “Elliott” duplicator; “Hasler” frankeermachine; schrijfbureaux,; kasten; werk- en sorteertafels; partijen cartonnen vouwdozen; gereedschappen, schilderbenodigdheden, enz enz.

Per abuis stond de straatnaam verkeerd geschreven: Maarten Verhofstraat 1 te Breda.

kwastenfabriek
kwastenfabriek
Hij was toen ook in Heerlen gevestigd.
delpratsingel 3
Delpratsingel 3

Met dank aan de nakomelingen van de familie Driessen.

Klik hier voor Maria van Wersch in de Heerlense Tak.