Genealogische website Warsage

Op 16 juli 1727 kocht Peter van Werst een boerderij in Mechelen met de naam Hamerslag. De verkoopakte is bewaard gebleven:

 

Op heden de 16ste juli 1727 compareerde voor mij notaris in Maastricht en betrouwbare getuigen mevrouw Maria Gertruijt Tholen uit Maastricht, weduwe van wijlen de weledele heer Leonard van den Hove. Zij verklaart verkocht te hebben, huis, tuin, koolhof en stallen met de naam den Haemerslach in Mechelen, gelegen bij zonne-opgang aan de Kommerstraat, bij zonne-ondergang aan het land van de heer Du Bien, (= Joannes de Bien de Limet, (ook wel Ben de Limet) overleden Mechelen  8 mei 1730, getrouwd met Elisabeth de Veucht, Hij was graaf en sinds 1723 stadhouder van Wittem. 58 jaar).

2: Zo ook een weiland daar gelegen op de Gats, grenzend in het oosten aan het land van Peter van Werst en in het westen aan de Winkelweg,

3: Nog de helft van een weiland genoemd Het Drieske bij Bommerig, grenzend aan het land van de weduwe Jan Waltmans  waarmee het gedeeld wordt. (= Jan Waltmans overleed op 27 november 1723, hij was gehuwd met Joanna Wiltiens).

4: Nog een stuk akkerland met de naam Den Zegel, ook bij Bommerig, grenzend in het westen aan het land van de erven van de heer Rijckarts.

5: Nog een stuk akkerland op de Aeckerswech, grenzend in het oosten aan land van Simon Priem, in het westen land van Jan Pijl. (= Simon Preim overleed Mechelen 26 november 1731).

6: Nog een stuk akkerland ook daar gelegen met de naam De Eeze (wellicht nu bij de Ezelsweg?) aan de Aeckerwegh, in het oosten grenzend aan land van Jan Pijl, in het westen de vuijsvaert  (Buijkvaert? ) van Jan Pijl.

 

Verder alles dat tot de hof den Hamerslach behoort waarvan de precieze maten niet bekend zijn. Peter van Werst was inwoner van Seffent, present en accepterende in Ehestoel (= gehuwd met) met Maria Dierix, alles voor een bedrag van 570 gulden Maastrichter koers, lijcop lentlich, godtsheller, vijff stuijvers. Peter betaalde alvast 285 guldens Maastrichter koers. De andere helft beloofde hij te betalen komende kerstmis.

 

Peter betaalde de werfschillingh en ook de komende belastingen over de grond en het huis.

De weduwe had deze goederen verkregen van de heer Trudo van Schoor en zijn vrouw Cecilia van Vossen (Vorssen) op 5 juni 1717 voor notaris Brennen uit Sint Truijden gepasseerd. (= Trudo van Schoor uit St. Truiden).

 

hamerschlagOp 24 januari 1728 togen zijn beide zonen naar Maastricht waar zij de weduwe 285 guldens betaalden. waermede voldaan zijn de cooppenningen. Waarschijnlijk heeft Peter er meer voor betaald en was dit het laatste bedrag  dat nog betaald moest worden.

 

Waar de boerderij Hamerslag gelegen heeft is niet meer te achterhalen. In ieder geval lag hij aan de Kommerstraat in Mechelen. Tegenwoordig is de Kommerstraat opgedeeld in twee delen. Het weggedeelte vanuit Mechelen naar het zuiden heet Commandeurstraat en die gaat over in de Bommerigerweg.

 

Tegenwoordig ligt op de kruising Bommerigerweg/Hurpescherweg een bed en breakfast met de naam De Oude Hamer. Wellicht genoemd naar de boerderij Hamerslag. Op de kadasterkaarten uit het begin van de 19e eeuw is geen vermelding van Hamerslag te vinden.

 

Klik hier voor Petrus van Werst in de Heerlense Tak. 

error: