Genealogische website Warsage

paulusbron

In 2003 stond deze foto in De Limburger in de rubriek Wetste nog?

Onder de foto, die als ansichtkaart werd gebruikt, staat de tekst: Achterhoek van het dorp, Epen (Zuid Limburg). Het huis stond voorheen aan de Paulusbron of “op de Born””. Tegenwoordig is dit huis nog steeds bewoond. Alleen is het adres nu Kapelaan Houbenstraat. Houben was een verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. De kaart werd door Editeur J.H. Schaefer uit Amsterdam op de markt gebracht.

 

In dit huis woonde in 2003 de heer Leo Groneschild. Hij weet precies wie er op de foto staan omdat zijn opa in de deuropening staat.

 
Frans Groneschild (1851-1922) staat in de deuropening en draagt zijn pas geboren zoon Hubert Groneschild die in september 1901 geboren werd. Bij het raam staan twee vrouwen. Links is Trees van Weersch (1878 -1948), een dochter van Peter Joseph (zie foto links). Zij was getrouwd met Jan Peter Hubert Pluymakers en woonde ietsjes verder op nummer 14.

 

paulusbronVerder naar achteren staat Bebke Bessems (1861-1950), de vrouw van Frans Groneschild met twee kleine kinderen: Marieke (1896) en Joseph (1898) Groneschild. Daarnaast Mathieu Booijens, een kippenboer uit Aubel.  Hij staat op de voorgrond van de foto links. In de verte, moeilijk te zien op deze foto, komt de vader van Trees, Peter Joseph Vanweersch aanrijden met paard en wagen. Hij is van 1839 en stierf in 1918.

 

Tegenover het huis staat een veldkruis. Links daarvan staat nog een man. Dat was de commies die daar was omdat er in de boerderij een noodslachting was. En daarover moest natuurlijk belasting betaald worden. Vandaar de aanwezigheid van deze ambtenaar.

 

De naam Paulusbron verwijst naar de waterbron die pal naast het huis ligt. Hier kwam het hele dorp tot halverwege de jaren 50 van de 20ste eeuw hun drinkwater halen.

Mede dank aan de heer L. Groneschild.

Paulusbron

De Nederlandsche Staatscourant van 17 november 1908 schreef de oprichting van een Coöperatieve Vereeniging tot het verschaffen van zuiver drinkwater te Epen(Wittem), te Wittem, dorp Epen.

 

Den 28sten September 1908 compareerden voor Jan Joseph Wintgens, notaris te Wittem, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen, den notaris welbekende getuigen:

1. de Weleerwaarde heer Hubert Willms, pastoor, in eigen naam en voor en namens de gebroeders Jan Pieter, Jan Leonard en Jan Lambert Corvers, landbouwers, wonende te Kerkrade;

2. Martinus Clairfays, huisschilder, zoo voor zich als voor en namens zijn zwager Frans Lousberg, koster, wonende te Epen;

3. Gerard Loop, schrijnwerker;

4. Pieter Schlenter, landbouwer;

5. Joseph Rompen, winkelier;

6. Jean Munnix, landbouwer, voor en namens Gustaaf Watrin, winkelier, wonende te Luik;

7. Gerard Straet, voerman;

8. Laurens Janssen, herbergier;

9. Willem Schmetz, herbergier;

10. Pieter Gorissen, kleermaker;

11. Joseph Notermans, landbouwer;

12. Hendrik Habets, landbouwer, voor en namens zijne schoonmoeder Catharina Brouwers, landbouwster, wonende te Epen;

13. Hendrik Brouwers, landbouwer, voor en namens zijn broeder Gilles Brouwers, landbouwer, wonende te Moresnet, en ook in eigen naam;

14. Catharina Jeghers, weduwe Frans van der Heyden, landbouwster; allen wonende te Epen, onder Wittem;

15. en Antoon Lechanteur, landbouwer, wonende te Schulder, gemeente Wijhe,

welke comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene coöperatieve vereeniging, genaamd: Coöperatieve Vereeniging tot bet verschaffen van zuiver drinkwater te Epen, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld:

 

Naam en zetel.

Art. 1. De vereeniging draagt den naam van: Coöperatieve Vereeniging tot het verschaffen van zuiver drinkwater te Epen (Wittem), en is gevestigd in de gemeente Wittem, dorp Epen.

 

Doel.

Art. 2. Het doel der vereeniging is hare leden te voorzien van goed, zuiver drinkwater en dit water tevens beschikbaar te stellen voor de openbare lagere school te Epen en in geval van brand. Zij tracht het doel te bereiken door aanleg en exploitatie eener drinkwaterleiding met de Sint-Paulusbron te Epen als voedster- en stuwkracht. 

 

Vervolgens volgens nog 26 artikelen over het bestuur, vergaderingen, leden, verenigingsjaar en slotbepalingen.

Paulusbron
paulusbron3

Linkerfoto: Enkele tiental jaren later, in vergelijk met de bovenste foto, werd deze foto als ansichtkaart verstuurd. Er is inmiddels electriciteit bijgekomen. Kijk maar eens naar de paal naast het nu groter overkapte kruisbeeld. Rechts op de achtergrond zie je de kerk van Epen.

 

Rechterfoto: Deze foto is in 2009 genomen. In vergelijk met de foto bovenaan, zie je dat het huis een raampje heeft bijgekregen, dat uiteraard de weg nu geasfalteerd is, dat er regenafvoer gekomen is en dat het kruisbeeld verplaatst is van rechts van de weg naar een plek tegen het huis.

 

paulusbron1De Paulusbron, waar mensen tot midden jaren vijftig water haalden, is inmiddels niet meer in gebruik en overkapt.

Klik hier voor Peter Joseph Vanweersch in de Heerlense Tak.
Klik hier voor Trees Vanweersch in de Heerlense Tak.

error: