Genealogische website Warsage

Prins Harie van Wersch

2018

harry van wersch

Met vastenavond 2018 vierde Harry van Wersch zijn 5 x 11 jaar jubileum als (oud) prins van Heerlen. 

1963

prins-harry„Winkbülle” proclameerden hun stadsprins
Prins Harie I daalde neer uit ijle
schouwburghoogten
HEERLEN.  In een aanvankelijk meer pompeuze, dan in een met carnavalsstemming doortrokken sfeer, hebben de „Winkbülle” die dit jaar hun derde lustrum vieren, zaterdagavond in een goed bezette stadsschouwburg afscheid genomen van Prins Peter I, om vervolgens in aanwezigheid van „Winkbülle” en Winkbuulkes”, van carnavalsverenigingen uit Heerlen, Maastricht, Weert, Kerkrade en zelfs uit Keulen Prins Harie 1 tot nieuwe zottenvorst te proclameren. Harie 1, in het dagelijkse doen Harry van Wersch, zakte in een regen van kleurige ballonnen, „verpakt” in een reuzendoos-van-een-bekend-sigarettenmerk uit ijle schouwburghoogten neer om te midden van zijn vrolijke onderdanen zijn hooglustig en prinselijk ambt te aanvaarden.

Daar op het enorme podium, te midden van tientallen schitterend geklede carnavalsgasten -de veelkleurige uniformen en de fonkelende onderscheidingen maakten van het geheel een groots schilderij- installeerde opperwinkbuul Wiel Knipa, die de avond op zijn eigen adremme wijze leidde, Harry v. Wersch tot stadsprins Harie I. Met veel alaafs en touches verliep dit spektakel en toen Wiel Knipa het einde van het eerste gedeelte in de schouwburgzaal aankondigde, begon in de bovenste foyer een drukke receptie tijdens welke o. a. de Flaarisse van Geleen en de Grensuule van Vaals met veel „hoempa” opmarcheerden. In een lange stroom schuifelden de aanwezigen tot bij de nieuwe prins om hem en zijn ouders de hand te drukken.
Zo deed ook burgemeester dr. mr. Charles van Rooy, die de nieuwe prins op het podium reeds als eerste had toegesproken. Het aan de receptie aansluitende bal verliep ook nu weer in „stimmung und heiterkeit” op de tonen van The Swa1lows en de links en rechts aanwezige hofkapellen, die dapper tegen elkaar inbliezen, daarbij gesteund door de luidkeels zingende narren en zotten die springend en schunkelend prins Harie’s regeringsperiode inluidden.

VELE GASTEN
Toen het grote doek in de zaal uiteenspleet heette Wiel Knipa de aanwezigen welkom en stelde hij op de “buun” aanwezige carnavalsverenigingen voor. Daar stonden de Braggelère, Vrègelère en Eekesmenkes. De HTS Vèrkens en de Paljasse, voorts stonden natuurlijk opgesteld de gastheren, de Winkbülle met hun elvenraad, hun ere-raad, de stedenmaagd, de prinsenraad, de hofkapel en de prinsengarde. Op de voorgrond troonde nog prins Peter I. Achtereenvolgens verschenen toen op het podium, geïntroduceerd door de opperwinkbuul, de Maastrichtse Tempeleers, de Kirchroatsjer Vasteloavendsverein, de Weerter Roggestèkers en de carnavalsvereniging Köln-Deutzer. Voordat deze buiten Heerlense verenigingen, of in hun geheel of met een deputatie verschenen, sprak nog eenmaal prins Peter I zijn onderdanen toe. Vol weemoed bekende hij dat hem het afscheid niet licht viel, maar verklaarde tegelijk dat hij er trots op was stadsprins van Heerlen en de Winkbülle te zijn geweest. Het was Wiel Knipa, die Peter I moest onttronen.

PETER 1: „GOEDE PRINS”
Voordat hij dit deed, prees hij hem in naam van allen voor het feit dat hij een goed prins was geweest. Achtereenvolgens werden hem ontnomen de scepter, het teken van zijn macht, de prinsenketen en de prinsenmuts, die aangeeft dat de vorstelijke drager over een narrenrijk regeert.
De muts werd hem echter weer teruggegeven: zonder de prinsenveren mag hij deze tot in lengte van dagen blijven dragen, zij het niet meer als prins Peter I, maar als Peter Oostwegel. Ten overstaan van de prinsenraad werd hij vervolgens tot lid van deze raad benoemd. Zijn regeringsperiode werd afgesloten met een donderend applaus en vele alaafs, uitingen van oprechte waardering.
Na het optreden van de Tanzmarriechen van de Rogstèkers, bood de edelsmid Willy Bour de Winkbülle ’n juweel van ‘n nieuwe gulden prinsenketen aan, compleet met de namen van alle Heerlense prinsen gegraveerd in de met de hand vervaardigde schildjes. Prins Peter ontving bij zijn afscheid tevens een beker met inscripties, hem geschonken door de federatie van Heerlense carnavalsverenigingen.

prins harie van wersch

HARIE I
Luttele minuten later daalde Heerlens nieuwe prins af van zijn carnavals-Olympus waar hij tot dan tussen andere goden en vorsten gesluimerd had. Na zijn installatie, wederom verricht door Wiel Knipa, las prins Harie 1 zijn proclamatie waarin hij
o. a. de politiek uit ‘t carnaval van dit jaar bande, verklaarde dat men in Heerlen zonder aannemer niet bouwen kan, en voorts de wens uitsprak dat de optocht het hoogtepunt van de carnavalsviering mag zijn.
Burgemeester Van Rooy kreeg een hartelijk applaus toen hij daarna op het podium verscheen om de nieuwe prins toe te spreken. Hij memoreerde dat wat de Winkbülle in de 15 jaar van hun bestaan hebben opgebouwd. Hij was vol lof dat de Winkbülle altijd kans hebben gezien een stijlvol carnaval te vieren, iets wat hij geen lichte opgave vond. Hij vroeg een applaus voor deze prestatie en dankte ook nog eens speciaal exprins Peter I. Tenslotte sprak hij de hoop uit dat prins Harie I zijn prinselijke waardigheid zal weten te dragen tot plezier van hemzelf en zijn onderdanen en verliet vervolgens onder applaus met de carnavalsgroet de „buun”.

prins-harry-van-werschVRèGELARIJ
Nu stapten om beurten de verschillende gastverenigingen naar voren en begon het gezellige ,vrègele”. De vegen die Heerlen uit de Maastrichtwinkbuul Keeetteetse, Kerkraadse. Weerter en Kölner pannen kreeg, werden door de opperwinkbuul Knipa echter keurig geretourneerd. Over en weer gingen de onderscheidingen en tenslotte benoemde de Kölner president alle aanwezigen wegens hun spontane „alaafs” tot echte „Kölner”.Tussen dit alles door, zong eenieder oude en nieuwe schlagers. De toespraken die reeds in de schouwburgzaal zo smeuïg waren afgestoken werden tijdens de receptie in de foyer gevolgd door nieuwe, gehouden door carnavalsverenigingen en carnavalsvierders.

BURGERVADER ONDERSCHEIDEN
Hier was het ook dat de opperceremoniemeester van de Tempeleers met de groeten van Maastrichts burgervader, burgemeester Van Rooy onderscheidde met de „orde van de Kokkerel”. Een en ander was door de Winkbülle uitstekend georganiseerd en de inzet van de regeringsperiode van Harie 1 belooft iets goeds voor het carnaval van 1963.

SPIJTIG
Spijtig vonden wij het dat Willy Bour, voor zijn prestatie als edelsmid niet in front van de vele aanwezige Winkbülle en Winkbülkes en van de talrijke gasten werd onderscheiden. Tenslotte was men toch vol lof over de fraaie nieuwe prinsenketen die stadsprins Harie I trots voor het eerst draagt.

bron: Limburgs Dagblad februari 1963

In de 80er jaren had hij een schildersbedrijf.

harry van wersch

Klik hier voor Harrie van Wersch in de Heerlense Tak.