Genealogische website Warsage

ed van wersch

VIZL door de jaren heen.

 

Als (bestuurs)lid kom ik zo vaak VIZl-erelid Ed van Wersch tegen als trouwe bezoeker of mede-organisator van VIZl-activiteiten dat ik me afvroeg of hij iets over zijn loopbaan en over de VIZl met jullie wilde delen. En ja, dat wilde hij wel. Ed van Wersch, bouwjaar 1936, Heerlen. Met interesse voor techniek was de route: 3 jaar HBS (Bernardinus) – HTS (chemie) – militaire dienst (Motor Transport Officier). Vriendjes van hem die in Delft waren gaan studeren leenden hem tijdens zijn dienstperiode wel eens collegedictaten. Na een jaar gewerkt te hebben wilde Ed ook naar Delft waar hij als 25 jarige pas na een “zwaar examen” toegelaten werd tot de studentenvereniging Sanctus Virgilius. Hij studeerde in 1967 af als werktuigbouwer (chemische werktuigen).

 

Ed van Wersch kon meteen in de Randstad beginnen bij een bedrijf waar hij zich met veel voldoening met de engineering van fabrieken in binnen- en buitenland bezig hield. Inmiddels had hij Suus Hartgers, een onderwijzeres uit Brunssum, leren kennen die evenals Ed haar toekomst in Amsterdam zag liggen. Het liep echter anders. Twee jaar later kon Ed promotie maken bij ingenieursburo Tebodin in den Haag. Tijdens de sollicitatie bleek dat men hem geknipt vond als hoofd van de afd. werktuigbouw voor de vestiging in Maastricht die daar geopend was i.v.m. de toename van opdrachten vanuit DSM.

 

ed van werschMet enige trots vertelt Ed dat hij in 1972 in Hulsberg zijn zelf ontworpen woning liet bouwen waar hij nog steeds woont. Hij werd vestigingsdirecteur bij Tebodin waar hij tot 1990 bleef werken. In de economische malaise in de zeventiger jaren ging hij zich met succes concentreren op acquisitie voor opdrachten ook in België en Duitsland. Daarvoor was netwerken zeer belangrijk en dat bracht hem ook in aanraking met de VIZL Binnen korte tijd werd hij toen secretaris van onze vereniging wat hij liefst 10 jaar was (1981-1991). Een machtige tijd waarin de bestuursleden met hun partners als een vriendengroep met elkaar omgingen. Met de vrijheid die hij had bij Tebodin en de ondersteuning van de echtgenotes van de mede-bestuursleden bij het organiseren van bijeenkomsten, vaak vanuit zijn kantoor en bedrijfskantine, ontstond er een goed geoliede en kostenbesparende “bestuursmachine”. Helaas zijn enkele vrienden zoals de markante voorzitters Ko van Duin en Winand Schiffelers, de penningmeester Hans Braat en Piet Kriele vroegtijdig overleden. Ed die veel ondernam in de vereniging ziet m.n. de introductie van culturele evenementen voor de VIZL-ingenieurs als een belangrijk wapenfeit van hem.

 

Na zijn Tebodintijd was Ed nog zo’n tien jaar tot z’n pensioen in 2000 werkzaam als coördinator of projectleider in verschillende projecten als zelfstandig adviseur of in dienst waaronder 5 jaar voor buro K+V uit Arnhem voor de “BodemSanering Bedrijfsterreinen” in Limburg dat voor het Min. v. EZ werd uitgevoerd in het kader van de landelijke regeling ter revitalisering van bedrijfsterreinen.

 

Daarna werd Ed weer 5 jaar in het bestuur actief, dit keer als oudere commissaris met veel VIZl ervaring ter versterking van het bestuur dat destijds uit jonge – toen nog – minder ervaren bestuursleden bestond, een functie die sindsdien ook door andere oud-bestuursleden  werd/wordt vervuld. Hoewel Ed ook daarna in de VIZl actief bleef (zo zit hij nu in de jubileumcommissie) heeft zijn inmiddels overleden Suus hem destijds overgehaald om zich ook voor ouderen in te zetten, nu al weer zo’n 6 jaar, via het KBO-Hulsberg waarvan 3 jaar in het bestuur (laatste l½ jaar als voorzitter).

 

Ik verliet de woning van Ed niet zonder hem nog even te vragen naar zijn mening over de verhouding tussen de VIZl en de Limburgse KIVI(NIRIA) regio’s. Ed die zelf in 2005 nauw betrokken was bij de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst tussen de VIZl en het KIVI is hier stellig over: “Goede samenwerking vanuit ieders eigenheid versterkt beide organisaties en vermijdt duplicering”.

bron: Nieuwsbrief 2015-1  van VIZL, Boudewijn Huenges Wajer

Noot: Op 18 maart 2016 bestond de VIZL:  de Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg 100 jaar.

 

Klik hier voor Ed van Wersch in de Heerlense Tak.

error: