Genealogische website Warsage

In 1920 ging Marianne van Wersch, dochter van Edmond van Wersch uit Heerlen, naar kostschool: het pensionaat van de zusters Ursulinen in Eijsden. Het pensionaat stond bekend als pensionaat voor jongejuffrouwen. In het kostgeld  was het onderwijs in vreemde talen inclusief, lessen in muziek en schilderkunst moesten afzonderlijk betaald worden.

Dit pensionaat begon als klooster in 1849 toen enkele zusters zich hier vestigden. Zij begonnen met les geven aan de armen van Eijsden. Al gauw kwamen er meer zusters en er werd stevig gebouwd. Op de foto staat het hoofdgebouw dat in 1899 zijn renaissance uiterlijk kreeg. In 1973 vertrokken de laatste zusters. In 2014 werd het gebouw het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis.

 

Marianne werd in december 1905 als Marianne Josephina Antonia  (Marie-Anne) van Wersch in Heerlen geboren. Haar vader behoorde tot de notabelen van want hij had een bedrijf in Heerlen in de Emmastraat waar hij verf en kunst verkocht.

marianne van wersch
Eijsden ursulinen
Kaart uit 1973, voor de sloop van diverse gebouwen.
Eijsden ursulinen
2012

Marianne hield over die jaren dat zij in Eijsden op kostschool was een dagboek bij. In 1926 vond zij dat dagboekje weer terug, schreef het over en plakte ansichtkaarten van het pensionaat en foto’s in die anderen van haar en haar vriendinnen genomen hadden. 

 

Marianne was niet de enige Van Wersch die naar het internaat in Eijsden ging. Enkele jaren later zou haar nichtje Cara van Wersch daar één jaar naar toe gaan. Cara werd later een gevierde toneel- en filmactrice. Ook haar nicht Truus verbleef in Eijsden. Truus overleed in 2012, 103 jaar oud. Na zeven jaar op kostschool geweest te zijn vertrok Marianne naar Valkenburg waar zij  in 1927 in ondertrouw ging met Zef Snijders.

 

Met dank aan haar kinderen Paul Snijders en Marianne Snijders.

Klik hier voor deel 1. 
Klik hier voor deel 2.

Zef behaalde in 1921 zijn akte om les te geven Zijn eerste school was de openbare school nummer 5 in Heerlen. Daar bleef hij één jaar. Hij was 22 jaar. In 1923 slaagde hij voor zijn akte Frans, in 1927 voor zijn akte Hoogduitsch en in juli 1931 voor zijn akte Engels. Hij was inmiddels hoofd van de openbare lagere school in Valkenburg. en in 1929 lid van de bioscoopcommissie. Na enkele jaren vertrok het gezin naar Kerkrade waar Zef leraar Engels aan de mulo werd. In  Valkenburg werden drie kinderen geboren en in Kerkrade twee.

 

Hun eerste kind werd in september 1928 in gehele gezondheid geboren, maar toch overleed het een maand later. Wat een leed moet daar geweest zijn.


In 1956 en de jaren erna gaf hij, in opdracht van de Katholieke Limburgse Emigratiestichting  een cursus Engels aan mensen die naar Amerika, Canada of Australië wilden emigreren.

Klik hier voor Marianne van Wersch in de Heerlense Tak.

error: