Marianne van Wersch

In december 1905 werd Marianne Josephina Antonia  (Marie-Anne) van Wersch in Heerlen geboren. Haar vader Edmond had een bedrijf in Heerlen in de Emmastraat waar hij verf en kunst verkocht

In 1920 ging Marianne van Wersch, dochter van Edmond van Wersch uit Heerlen, naar kostschool: het pensionaat van de zusters Ursulinen in Eijsden. Het pensionaat stond bekend als pensionaat voor jongejuffrouwen. In het kostgeld  was het onderwijs in vreemde talen inclusief, lessen in muziek en schilderkunst moesten afzonderlijk betaald worden.

eijsden
Pensionaat Eijsden, anno 2012

Dit pensionaat begon als klooster in 1849 toen enkele zusters zich hier vestigden. Zij begonnen met les geven aan de armen van Eijsden. Al gauw kwamen er meer zusters en er werd stevig gebouwd. Op de foto staat het hoofdgebouw dat in 1899 zijn renaissance uiterlijk kreeg. In 1973 vertrokken de laatste zusters.
In 2014 werd het gebouw het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis.

kostschool Eijsden

pensionaat 1973
Kaart uit 1973, voor de sloop van diverse gebouwen.

Marianne hield over die jaren een dagboek bij. In 1926 vond zij dat dagboekje weer terug, schreef het over en plakte ansichtkaarten van het pensionaat en foto’s in die anderen van haar en haar vriendinnen namen. Omdat het een dik dagboek is en de uitgetypte versie vrij lang is, zal het dagboek in korte stukken op de site gepubliceerd worden.
Marianne was niet de enige Van Wersch die naar Eijsden ging. Enkele jaren later zou haar nichtje Cara van Wersch daar één jaar naar toe gaan. Cara werd later een gevierde toneel- en filmactrice. Ook haar nicht Truus verbleef in Eijsden. Truus overleed in 2012, 103 jaar oud. Gelijk met Marianne zat ook Anna van Wersch op het pensionaat. Zij zal haar echter niet noemen. Anna was toevallig iemand met dezelfde achternaam.

Met dank aan haar kinderen Paul Snijders en Marianne Snijders.

Klik hier voor deel 1.
Klik hier voor deel 2.

Na zeven jaar op kostschool geweest te zijn vertrok zij naar Valkenburg waar zij  in 1927 in ondertrouw ging met Zef Snijders. marianne-enz-efHij was een paar jaar werkzaam aan de plaatselijke lagere school. Na enkele jaren vertrok het gezin naar Kerkrade waar Zef leraar Engels aan de mulo werd. In  Valkenburg werden drie kinderen geboren en in Kerkrade twee. Hun eerste kind werd in september 1928 in gehele gezondheid geboren, maar toch overleed het een maand later. Wat een leed moet daar geweest zijn.

Zef behaalde zijn eerste acte op les te geven aan de lagere school in Breda in 1921. Zijn eerste school was de openbare school nummer 5 in Heerlen. daar bleef hij één jaar. hij was 22 jaar. In 1923 slaagde hij voor zijn akte Frans in Utrecht, in 1927 voor zijn akte Hoogduitsch in Den Haag, en in juli 1931 voor zijn akte Engels. Hij was inmiddels hoofd der openbare lagere school in Valkenburg. en in 1929 lid van de bioscoopcommissie.
In 1956 en de jaren erna gaf hij, in opdracht van de Katholieke Limburgse Emigratiestichting  een cursus Engels aan mensen die naar Amerika, Canada of Australië wilden emigreren.
snijders-1956Hieronder een aantal foto’s uit haar leven.

Klik hier voor Marianne van Wersch in de Heerlense Tak.

Een Stamgenoten website