Genealogische website Warsage

Bij het overlijden van Cara van Wersch, actrice, op 24 november 2000 schreven twee Belgische kranten in haar woonplaats Antwerpen. het volgende :

graf cara
Graf Cara van Wersch, Schoonselhof, Antwerpen

Kapitein Zeppos is nog een tweede kopstuk kwijt: tante Cara. Vrijdag is actrice Cara van Wersch immers op 87 jarige leeftijd overleden in Antwerpen. Van Wersch werd in 1913 geboren in het Nederlandse Heerlen en doceerde Russisch aan avondscholen in het Antwerpse. Voor het grote ooubliek raakte ze bekend als tante Cara in Kapitein Zeppos. Van Wersch speelde onder meer mee in Pelgrim der Verdoemden uit 1946. Vechten voor onze rechten uit 1962, Malpertuis uit 1971 en Het Beest uit 1982. Zij stierf een natuurlijke dood.

 

Cara speelde in diverse toneelstukken die vooral een Russische oorsprong hadden. Logisch. Zij sprak immers Russisch. Regelmatig beschreef zij dat in het programmaboekje het leven van de auteur en van de regisseur. Ook waren er toneelstukken tussen waarvan zij de vertaling verzorgde. Zo vertaalde zij onder andere Nachtasiel (1959-1960) en De kleine Bourgeoise (1970) van Maxim Gorki, Peter Sjarov: Dagboek van een Deugniet (1962) (Cara speelde zelf mee en verzorgde de teksten in het programmaboekje), en Het Kind van een Ander, geschreven door Vasili Sjkvarkin.

 

In de krant van 1964 schreef Cara een artikel over dit toneelstuk. De journalist begon dit artikel met een uiteenzetting wie Cara van Wersch was.antwerpse-krant-1964

In het programmaboekje van de voorstelling, geregisseerd door Paul Ivo, had zij ook een artikel over de auteur geschreven. In 1965 vertaalde zij vanuit het Russisch een toneelstuk van Iwan Toergeniev voor de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen.

Zij was van 1936 tot 1955 verbonden aan de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg in Antwerpen.

Tot zover de Vlaamse kranten over haar overlijden.

Afkomst

Cara van Wersch werd in het gezin van een Heerlense ondernemer in 1913 geboren. Gedoopt als Cornelia, met de roepnaam Corrie, bleek toen zij opgroeide een totaal andere richting op te willen gaan. Het toneel trok haar. Dit tegen de zin in van haar ouders. In het bevolkingsregister van Heerlen heeft zij als jong meisje het beroep: kantoorbediende en winkeljuffrouw. In mei 1922, acht jaar oud,  moest zij naar het meisjesinternaat van de zusters Ursulinen in Eijsden. Daar ging zij naar school. (Opvallend is dat zij in 1980 in een film speelde die op haar oude school in Eijsden werd opgenomen). Zij werd dus uitgeschreven uit de gemeente Heerlen. In april 1926 kwam zij terug uit Eijsden. In april 1926 volgde zij de opleiding aan de R.K. Middelbare Handelsschool voor Meisjes in Heerlen. Zij werd toen nog Corry van Wersch genoemd.

Rechts bij het kruisje is Cara in 1926.
Rechts bij het kruisje is Cara in 1926.

E. Brenner, L. Pieters, G. Lemmers, T. van Zijdeveld, L. Canter, Chr. Reubsaet, T. Boumans, A. Canton, L. Ubben, B. Poelen, F. Geurten, A. Bernaerd, M. Vossen, H. Franke, O. Kusters, H. Mentz, E. Weyers, M. Gitsels, Cara van Wersch, F. Joosten, B. Tinga, A. van Bladel, M. Bour, L. Beckers, N. Serrarens, M. Vinken. H. Wachelder

 

Kort daarna ging zij naar Maaseik en in maart 1930 kwam zij terug in Heerlen, waarna zij naar haar oom in Brussel verhuisde. Daar volgde zij tot en met 1933 de Katholieke Sociale School voor vrouwen.
Vanaf 1934 tot en met 1936 zat Corrie in Antwerpen op de Koninklijk Vlaams Conservatorium voor Toneel. Zij moest wel een Niet Jood Verklaring hiervoor hebben.

Als opgroeiende tiener was zij altijd een wild kind. Op de website Heerlenvertelt.nl staat het volgende verhaal van een Susanne:
Mijn moeder vertelde ook dat zij vroeger op de kermis met haar zus altijd ging kijken naar een steile wandrijder; die heette Bob Carrow en zijn assistente heette Miss Kitty. Mijn moeder en haar zus waren helemaal wég van die man. Die man vroeg soms of een van de meisjes in het publiek zin had om bij hem achterop de wand omhoog te rijden. Mijn moeder wist dat één keer een meisje mee omhoog ging en dat was Cara.

bob-carew
1933

Cara van Wersch eerste rol in 1930

Zij wilde toch naar het toneel. Haar debuut was in 1930 met het stuk Zomerzotheid in Heerlen. Cara was 17.

In 1931 ontmoette zij de Amerikaanse Hoffman Hays, een 27-jarige student aan de universiteit van Luik. Hoffman Hays zou enkele jaren later doorbreken als dichter, toneelschrijver en auteur van wetenschappelijke boeken. Klik hier.

In 1934, zij was  toen 21 jaar, was zij verbonden aan de Dramatische Kunstkring van Heerlen. Zij zat onder meer in de kascommissie. Haar vader zat ook in allerlei kascommissies. Zij won tevens de tweede prijs voor den voordrachtwedstrijd. Een eerste prijs werd niet toegekend.

In België waren er wel socialistische gelegenheidsprojecten, maar slechts enkele groepen bouwden echt een repertoire op dit terrein op.  In Antwerpen waren er Groep ‘111’ (onder leiding van Lon Landau) en Wending (Lode Rigouts). Op feestelijke gelegenheden declameerden zulke groepen ook strijdvaardige teksten en liederen, bijvoorbeeld bij het vertrek van linkse militanten naar de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Groep ’111’ repeteerde op een zolderkamer boven een kolenhandelaar in een steegje aan de Kroonstraat in Borgerhout.   De groep beoefende in die jaren met veel idealisme en weinig middelen het genre van het ’spreekkoor’. Ook Luc Philips en Cara van Wersch waren nog aan deze groep verbonden. (bron: http://www.vivelasociale.be).

Cara speelde vrijwel altijd bij de KNS, de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Alleen in de seizoen 38/39 had zij zich aangesloten bij het gezelschap Joris Diels. Diels had als directeur/regisseur ruzie met de KNS gekregen en scheidde zich af. In 1939 was het meningsverschil voorbij en sloten de spelers zich weer bij KNS aan.
BIj de KNS speelde Cara van Wersch met de onder andere ook in Nederland bekende acteurs als Georgette Hagendoorn, Ida Wasserman, Ben Royaards, Jet Naessens en Paul Cammermans, zonder afbreuk te doen aan al die andere spelers.
Klik hier voor een interview met Joris Diels en zijn vrouw Ida Wasserman uit oktober 1968.

Haar cv:

 • 1936 – 1956:  Engagement KNS Antwerpen.
 • 1946: Aanvang zelfstudie Russische taal
 • 1956 e.v.  Freelance BRT Radio en TV: Russische Radiotaallessen, Schoolradio e.a. KNS, Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Behalve actrice ook vertaler/tolk Russisch. NTG in Gent. Stadsschouwburg van Antwerpen, Kamertoneel, Fakkeltheater in Antwerpen.
 • 1958: Nederlandse Taalkunde
 • 1959: Certificaat Pelman Instituut Mental Training
 • 1961: Tolk voor de BRT tijdens de eerste bemande ruimtevlucht van Yoeri Gagarin.
 • 1961 -1965: Engagement voor het Nederlands Kamertoneel.
 • 1963 – 1966: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen
 • 1965: Lomonosov universiteit Moskou
 • 1965 – 1969:  LBC, Instituut voor Talen en Handel: lerares Russisch.
 • 1966 – 1977:  beëdigd vertaler Rechtbank van de Eerste Aanleg Stedelijk Hoger Instituut voor Talen Antwerpen: lerares. Russische Tolk tijdens tournee van het Staatscircus van Moskou in België en Nederland. Lerares Russisch aan de Rijkstechnische Avondschool in  Deurne.
 • 1969 – 1973: Yogalerares in Aalst en Brussel
 • 1972: Reflexologie
 • 1973 – 1976: Yogalerares, Antwerpen en Brussel  Zij was toen 60.
 • 1976 – 1978: Tai Chi Chuan
 • 1978 – 1997: Cursusleiding Tai Chi Chuan.
web-lim-dgbl-5-mei-1936
1936

Haar carrière begon dus in 1930. Daarna ging het snel. Zij kreeg in 1934 een contract bij het Openluchttheater van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg Antwerpen. Zij had in Valkenburg het gezelschap van de KNS van Antwerpen leren kennen. Het was Charles Gilhuys, regisseur, die haar voorstelde om in Antwerpen aan het conservatorium de toneelopleiding te volgen. Pas na het vroegtijdig overlijden van haar moeder, waardoor zij het kindsdeel in handen kreeg, kon zij het conservatorium betalen. In 1936 slaagde zij met een eervolle vermelding in toneelspeelkunde.

Over haar naamsverandering van Corrie naar Cara schreef zij aan haar neef: Dat Corrie ‘Cara’ werd komt zo: toen ik mijn eerste contract met K.N.S. Antwerpen afsloot was er al een Corrie in het gezelschap en de directeur dacht dat het verwarring kon scheppen. Mijn Hollandse vrienden noemden mij Karoesjka en daar heb ik toen een afkorting van gemaakt. Vandaar.

weblim-koe-26-09-1936

Carra van Wersch.
Eenige jaren geleden stond zij nog tusschen de speelsters en speler van het liefhebberijtooneel te Heerlen, waar zij tot de goede krachten van den „Dramatischen Kunst kring” behoorde. Sinds twee jaren maakte Carra van Wersch haar studies aan het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium (afdeeling tooneel) waar zij op 15 Juli j.l. examen deed en slaagde.Haar studie werd wel heel spoedig met succes bekroond, want dezer dagen stelde de directeur van den Koninkl. Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen haar in de gelegenheid  haar eerste contract te teekenen voor dit tooneelseizoen. In enkele kleinere rollen zag men deze Limburgsche actrice reeds optreden in de afgeloopen twee zomerseizoenen in het openlucht-theater te Valkenburg, waar zij meewerkte in de voorstellingen van den Kon. Ned. Schouwburg te Antwerpen.
bron: Limburger Koerier 1936

Brieven tijdens de oorlog

In de oorlog werd Heerlen, het dorp van haar ouders, twee keer gebombardeerd. Ook het ouderlijk huis werd deels getroffen. In Mijnstreek, Historisch Magazine voor Parkstad Limburg, nummer 2 van 2020 publiceerde haar neef Philippe van Wersch brieven die haar vader naar Cara schreef. Klik hier.

1950: Huwelijk

cara-en-paulIn 1950 trouwde zij met de tien jaar oudere Paul Glassée (1903-1965). Hij was weduwnaar. Helaas voor beiden stierf Paul vijftien jaar later. Bij het huwelijk was Cara 37 jaar. Het echtpaar kreeg geen kinderen.

Vele jaren lang had Cara een innige briefwisseling met Johan Daisne, pseudoniem van Herman Thiery (Gent, 1912-1978), een Vlaams schrijver, dichter, prozaïst en schrijver van toneelstukken, hoorspelen en essays.

In 1955 schreef zij hem onder meer: Ben prakties niet meer thuis en mijn man zie ik (als je het “zien” kunt noemen) alleen nog maar in het donker in ons echtelijk bed. Kom altijd laat thuis van een voorstelling, hier of buiten de stad. Paul slaapt als een engel als ik wat warmte bij hem zoeken kom, en ’s morgens als ik wakker word is hij meestal de deur al uit..

De briefwisseling met Johan Daisne begon in 1952. Haar aanhef in de brief luidde toen: Hooggeachte heer Daisne. In 1954 was het mijn liefste en mijn lieve Herman  geworden. Cara was zeer open in de brieven aan Herman die ook even open en vol gevoel terug schreef. Cara had in Herman Thiery een zielsverwant gevonden die zij in haar huwelijk miste. Al die jaren dat ze elkaar schreven, hadden ze elkaar nooit ontmoet. Pas eind december 1955 gaven zij elkaar hun telefoonnummer.

koninklijke Nederlandse schouwburg1953-1965

In 1953 bestond de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen 100 jaar. Cara, en waarschijnlijk alle spelers, kreeg een herdenkingstegel.
De tegel werd door Gilliot & Cie S.A., Manufactures Ceramiques d’Hemixem gemaakt.
Onder het schild van de KNS staat het wapenschild van Antwerpen met links een narrenhoed en rechts een masker.. Dit veld is omzoomd met een oranje lijst.

 

cannesIn 1964 vertoefde zij op het filmfestival van Cannes. Daar ontmoette zij diverse beroemde mensen. Uit die tijd is een kaartje bekend waar op de ene kant de naam van Gregory Peck staat en op de andere kant namen als Barbara Bouchet en Bella Davi. De handtekening van Cara staat rechtsboven.

 

Haar contracten bijvoorbeeld met het Nederlands Kamertoneel van België waren absoluut niet slecht. Zij kreeg in januari 1962 voor twintig voorstellingen (in twee maanden) omgerekend € 15,- per voorstelling. Als je weet dat in die tijd een maandloon omgerekend circa € 50 bedroeg, dan trek je ook dezelfde conclusie. In november 1965 was dat inmiddels al omgerekend € 22,50 geworden. De reiskosten werden daarnaast ook vergoed.


Het gebeurde regelmatig dat een toneelstuk twee maanden draaide, waarna vrijwel direct een nieuw toneelstuk kwam die ook weer twee maanden liep. Terwijl Cara in het ene stuk speelde, was zij bezig het volgende stuk uit haar hoofd te leren.

Onvolledige speellijst

(323 producties, incl. zonder jaar).
Klik hier.

Naast toneel, films en televisie was ze ook regelmatig op de BRT radio te horen met hoorspelen, schoolradio en gedurende vijf jaar Russische radiotaallessen. Voor de BRT televisie waren er interviews met Russische kunstenaars. Zij vertaalde toneelstukken uit het Engels, Duits, Frans als Op een molshoop in 1969 en uit het Russisch. Cara introduceerde in 1961 de Sovjetdramaturgie in België met een Verhaal uit Irkoetsk van Alexi Arboezov, waarna er vele volgden als Een Aanzoek (radio mei 1961) en Een Kind van een Ander (radio maart 1964).

Luister hier naar een van de hoorspelen: De opstanding van Stefan Stefanow, uit 1969 voor de Vara en in 1970 voor de BRT.

Of naar fragmenten van andere toneelstukken: Klik hier.


Heel opvallend was haar optreden in de opera van Menotti begin jaren vijftig. Voor het eerst (en laatst) dat zij een zangrol op zich had genomen.
De kranten verbasterden in de recensies haar naam als volgt: Garra, Cora, Clara, Vara, Carla, Caar, Klara, Corra, Carra Van Wersch. Gelukkig gebruikten de meesten kranten haar naam goed.

zeepos
Cara in kapitein Zeppos
kapitein zeepos
Cara in kapitein Zeppos
cara van wersch
Even bewesten Ouessant met o.a. Cara van Wersch, Robert Marcel

Recensies:

Betreft: Het Freuleken:
De Nieuw Koerier: 1933. (Cara is 20).
Corry van Wersch speelde deze technisch zeer zware rol uitstekend. Er werd heel wat routine gevergd van deze overdreven voorname Fransch-Haagsche dame, met haar gemaaktheid en wispelturig karakter.

 

Betreft: Robbedoes door de Dramatische Kunstkring in Heerlen in 1935:
…. Bij de Dramatische Kunstkring was dat gisteren Carra van Wersch. Op ieder moment wist zij aan haar toch niet bijster hooggaande rol. iets persoonlijks mee te geven, en telkens wanneer zij opkwam, merkte men minder de rol, en meer de goede zijde van het spel, hoe onbelangrijk overigens ook geschreven. In de scène met Robbedoes tegen het einde, wist ze werkelijk de suggestie te wekken heel erg gelukkig te zijn. En dit was spel, dat eigenlijk als een mooie verrassing aandeed, en de rol een heel eind omhoog bracht naar een plan, dat niet eens meer bij de rol hoorde. Dit is wel het beste compliment, dat voor een vertolking gegeven kan worden. In het tegenspel was ze telkens een tooneelleventje apart, en voor een goed begrijper viel hierin veel schoons te waardeeren. De anderen weken hierbij onbetwist terug.

Een andere krant schreef:

DE D.K.K. IN HET OPENLUCHT-THEATER VALKENBURG.
Donderdagavond is door de Dramatische Kunstkring Heerlen in het Openlucht-theater het aardige blijspel „Robbedoes” gegeven. Gezien de weersgesteldheid was er nog een tamelijk bezoek. Evenals de vorige keeren was het spel van de D.K.K. weer af. We behoeven daarover niet meer uit te wijden. Het doet altijd prettig aan deze amateurs te zien spelen. Dat we van deze uitvoering melding maken is gelegen in het feit, dat na het tweede bedrijf door den voorzitter, dhr. Hulsman, een kleine aardige attentie werd bewezen aan mej. Cara van Wersch, welke op 1 Sept. leerlinge zal worden van de Tooneelscbool te Amsterdam. Met enkele passende woorden memoreerde spr. de prettige samenwerking en sprak de hoop uit dat Cara van Wersch haar ideaal mocht vinden in de tooneelspeelkunst waarvan haar de beginselen bij den Dramatischen Kunstkring mochten worden bijgebracht. Een foto  der spelende leden van de Studieclub en een prachtig bloemstuk met lint van de ver. D.K.K. werden door Clara van Wersch zeer dankbaar aanvaard, waarbij zij beloofde zoo mogelijk gaarne en meerdere malen met den D.K.k. te willen medespelen.

en:

Carra van Wersch bezit een opvallenden en natuurlijken aanleg — breeder en veelzijdiger ontwikkeld en technisch meer afgerond.

Limburger Koerier: 8 juli 1935

Het is niet enkel de gebruikelijke hoffelijkheid die ons van de medewerkenden de dames het eerst doen nemen. Want de sterkste krachten bij dit gezelschap waren ongetwijfeld de vertolkers der beide vrouwelijke hoofdrollen: de dames Carra van Wesch en Gonda Hulsman. Beiden bezitten een opvallenden en natuurlijken aanleg. – bij Carra van Wersch breeder en veelzijdiger ontwikkeld en technisch meer afgerond.

 

Betreft: De Notabelen van Kraaiennest (1935)

Limburger Koerier: 25 juli 1935

De kleine dienstbode-rol werd door Cor van Wersch volgens een karakteristieke opvatting en opmerkelijk goed gespeeld. Deze jonge kracht kan, wanneer zij begrijpen blijft dat talent slechts door opoffering en rusteloos werken tot volle ontwikkeling komt, boven de middelmaat uitgroeit tot een actrice van beteekenis.

vadertje langbeen
In: Vadertje Langbeen. Vlnr: Angenot, De Gruyter, Van den Brande, Van Santvoort, Lens, De Vreker, Van Wersch bron: Gazet van Antwerpen, 1936
de huurder in de achterkamer
De huurder in het achterkamertke. Ida Wasserman, Georgette Hagedoorn, Cara van Wersch, N. Oosterwijk en Ch. Noterman bron: de Standaard 17 januari 1939
Goethe's Medeplichtigen
1942: Goethe's Medeplichtigen
De vier kameraden
De vier kameraden. Vlnr: Georgette Hagedoorn, Gella Allaert, Greta Lens, Cara van Wersch. bron: ’t Vlaamsche Land 18 maart 1941

Betreft: een radiovoordracht:
Het Limburgsch Dagblad: 1936. (Cara is 22 jaar).
Woensdagavond konden wij onze stadgenoote Cara van Wersch, oud-leerlinge van de Dramatische Kunstkring alhier en thans studeerende te Antwerpen, beluisteren aan de radio van Brussel 11. Zij droeg voor „Salome” van Oscar Wilde en „Hovenier” van Rabindranath Tagore. „Salomé” stelt hooge eischen aan technische vaardigheid. Cara van Wersch haar stem is zeer in omvang toegenomen. Door nuanceering van toonduur, toonhoogte, kracht en klankkleur wist zij het juiste karakter van de hartstochtelijk verliefde Salomé uit te drukken. Haar aangenaam, veerkrachtig en buigzaam geluid gaf een bekoorlijke schoonheid aan haar voordracht, welke daardoor zeer boeide. Zij wist voor beide voordrachten de echte sfeer te scheppen, waarin de verklanking van het zoo juist aangevoelde zieleleven, de juiste expressie- waarde kreeg.

 

Betreft: As you like it van Shakespeare in Valkenburg, Limburgsch Dagblad, 1936
Noemen wij nog Carra van Wersch. een Limburgsen jongedame die sinds kort aan het Antwerpsche gezelschap verbonden is en van Dorothea een verlegen, maar hupsch boerinnetje had gemaakt.

 

Betreft: De notabelen van het kraaiennest.
Nieuwsblad: 7 januari 1936
…maar Carra Van Wersch kan minder bevredigen. Hare stem is niet malsch genoeg en mist bovendien volume om de meid Stine aan de overige vertolkingen aan te passen.

 

Betreft: Elisabeth de vrouw zonder man, 1937
l’Indépendance Belge:14 maart 1937.
La jeune Cora van Weersch à fait en Mary Howard un début car c’est à cela que revient sa présence dans cette pièce, très prometteur (= veelbelovend).

 

Betreft: Een kleine wals, 1937
l’Indépendance Belge:2 november 1937.
Clara Van Weersch, très charmante en une rôle episodique (=groots).

 

Betreft: De koning gaat voor
Volksgazet: 21 maart 1938:
Cara Van Wersch zou moeten begrijpen dat zij nu toch eens eindelijk moet leeren duidelijk te spreken en met minder slordigheid.

 

Betreft: De huurder van het achterkamertje
Volksgazet: 16 januari 1939
Cara Van Wersch werkt zich flink op tot een uitstekende speelster.

 

Betreft: Gelukkige Dagen uit 1939

Cara van Wersch maakt van de rol van Francine iets zóó goeds, dat wij haar gaarne vóór de anderen noemen, Wie zich zóó beheersen kan, zich zoo op den achtergrond kan houden en toch het middelpunt zijn, verdient dien lof. 

 

Betreft: Renaissance uit 1939

Algemeen Handelsblad 1939: Vergeten wij niet Jet Naessens als de charmante kamenier, en Cara Van Wersch als Mirra, het schildersmodel uit Rome, aan wie de jonge Vittorina (Georgette Hagedoorn) zijn hart verliest. Het spel van de Nederlandsche actrice in de rol van den levenslustigen, ondeugden jongen, die schilder wil worden, kunstenaar nog maar liefst, en die schreit in de armen van de ouden pater bij zijn eerste “levensteleurstelling”, was gaaf, natuurlijk en los, ontroerend vaak, vooral in haar samenspel met den acteur Diels.


Betreft
: Kerel van een vrouw
De Zondagspost: 1942.
Cara van Wersch mondain naar wens en met een zuivere taal en zeer doeltreffende articulatie.

 

Betreft: Het was de wind
Het Vlaamsche Land april 1942:
Over Cara Van Wersch als Angelina zou men gedichten willen schrijven. Hoe zuiver van gevoel, hoe innig-vrouwelijk en liefelijk-bescheiden was zij in alles wat zij deed, tot in het zwijgen toe

cara van wersch
1980: De Blijde Dag, Cara speelt hier een non in Eijsden waar zij als kind nog op internaat is geweest.
cara van wersch
Toneelfoto
cara van wersch
1951. Cara van Wersch met twee acteurs in Hedda Gabler.

Betreft: Louter Leugens
Het Vlaamsche Land, maart 1943
De vertaling van Cara Van Wersch was uitstekend.

 

Betreft: Rembrandt/ Hendrikje Stoffels
Nieuws van de Dag 25 november 1942:
Toch moet het van ons hart dat Cara Van Wersch hier -in een voor haar ongewone karakterrol – ons eens te meer het bewijs gegeven heeft een prachtige actrice te zijn.

De Waag van 1943
Hendrickje, Cara van Wersch, de Nederlandsche actrice, die wij meermaals zagen in de groep van Joris Diels van den Kon. Ned. Schouwburg van Antwerpen, speelde dit Hendrickje. Zij voelde en lééfde het leven van Hendrickje Stoffels, om haar ruischte het licht van den meester, in haar brandde de vrome Rembrandtieke klaarte van goud en roodbruin. Misschien begreep zij beter onzen „noorderschen” meester dan een Vlaming dat had gekund. (…) Cara van Wersch speelde deze Nederlandsche rol, alsof die voor haar werd geschreven; met den regisseur Maurits van Balfoort droeg zij dit stuk, dat vooral in den aanvang wat zwak moge zijn, maar dat opgaat naar een treffend, om niet te zeggen: subliem einde, verbeeldend: de trouw, den moed, de liefde van Hendrickje Stoffels, het model, de minnares, de moeder, de heldin en de schuchtere landsche aan wier profiel en stem hechtten: de grootheid van den wellicht zwakken mensch, den glorieuzen schilder!

 

Betreft: Nieuwe huurders op de zesde verdieping
’t Pallieterke, 1946
Ook Mevrouw Balder presteerde zeer goed al was de haar toebedeelde kans niet zoo schoon als die van mevrouw Van Wersch.

 

Betreft: Het hart regeert
De Gentenaar: 26 oktober 1946
Cora Van Wersch die als Margaret de verpleegster mooi en ontroerend spel gaf.

 

Betreft: Meisjes in uniform
’t Pallieterke, 1947
Zoo  is het dan Mevrouw Van Wersch geweest die den lauwerkrans heeft kunnen wegkapen en met een onder alle opzichten merkwaardige fraulein von Bernburg de groote overwinnaar van den avond is geweest. Dat was heel mooi werk en verdiende volkomen het geestdriftig applaus dat er mee uitgelokt werd. Jammer mag het heeten dan Mevrouw Van Wersch’s collega’s niet op de idee kwamen deze actrice ook eens heel alleen te laten profiteeren van toejuichingen die op zulke wijze tot haar gericht waren. Te meer daar deze actrice in de loop van het seizoen nog niet veel gelegenheid heeft gehad om zich een zat te drinken aan ’t succes.

Laatste nieuws, juni 1947
die hiermede een der merkwaardigste prestaties levert die ons van haar bekend zijn.

Robert Lussac
In de film over pater Daminaan in 1947. Robert Lussac en Cara van Wersch. La Libre Belgique 17 januari 1947
1949: De Mirakelridder. Cara had de rol van Octavia.
Gazet van Antwerpen 3 april 1950

Betreft: Topaze
’t Pallieterke, 1947
Feitelijk is alleen Mevrouw Van Wersch die van den auteur wat meekreeg om uit te blinken en ze heeft er ook met haar gewone stielvaardigheid gebruik van gemaakt.

 

Betreft: Zilveren Bruiloft:
Het Parool van Aalst van 1947.
Voor de verrassing van de avond heeft Cara van Wersch gezorgd. Zij beeldde de vriendin van mevrouw Hamelin uit (…) Met distinctie en tact vertolkte Cara van Wersch deze subtiele rol, zonder enige greintje banaliteit, ofschoon de aard van de uit te beelden figuur hier wel enig gevaar toe bood.

 

Betreft: Rendez-Vous in Senlis
Gazet van Antwerpen 5 november 1948:
Cara Van Wersch was ietwat te hard, te onwezelijk in de wemeling van realistische personen.

 

Betreft: Hedda Gabler
De Gentenaar november 1948:
Cara Van Wersch vertolkte meesterlijk de titelrol: door dictie, intonatie en mimiek belichaamde zij deze perverse figuur zonder nochtans de overige vertolkers in de schaduw te zetten.

1949

Betreft: De duivel des generaals
’t Pallieterke, van juni 1949

Betreft: Madonna Oretta:
’t Pallieterke van april 1950
Tip top leek mij daarentegen de soubrette van Mevrouw Van Wersch die wél het juiste inzicht in woord en gebaar te pakken had en zonder erg veel tekst, daardoor toch haar «aanwezigheid» wist op te dringen.

Betreft: een cabaret uitzending op de televisie
’t Pallieterke, 1956
Een erg goed punt zou ik dan verder nog willen geven aan vooral Cara Van Wersch die in het nummerke van de op rust gestelde fröbelonderwijzeres wat zuivere kleinkunst betreft, al de andere optredenden netjes in haar saccocheke stak.

Betreft: De Kermis van Potosi: 
Dagblad van Amersfoort van 1958.
Een uitnemende vertolking maakte echter veel, zo niet alles, goed: de moeder, door Cara van Wersch ontroerend zuiver getypeerd.
Het Vrije Volk brak het stuk totaal af. Behalve de rol van Cara.
Voor Gerard Walschap, auteur van lang niet domme romans, een onbegrijpelijk stuk. Voor de Vlaamse TV een mislukking. En voor ons alleen een boeiende herinnering aan Cara van Wersch, als ‘de moeder,’ die er van maakte wat zij kon en haar tegenspelers daarbij luchtig om de vinger wond.
De Volkskrant: 
Cara van Wersch  was zeer boeiend als de moeder, de enige wat ruimer uitgewerkte rol van het stuk.
Het Parool: 
De uitvoering leek ons niet bijster sterk, met als uitzondering Cara van Wersch, die gelijk beheerst en ontroerend van de hoofdrol een doorleefde creatie maakt.
Nieuw Leidsche Courant:
Na het zeer interessante begin met bijzonder knap spel van Cara van Wersch deed het verloop van de korte geschiedenis misschien wat al te romantisch aan. (…) Jammer, dat enkele acteurs in bijrollen zo achter bleven, dat Gara van Wersch in feite het spel moest dragen, maar dat was haar wel toevertrouwd.

 

cara Van Wersch
Rechts: Cara van Wersch

Betreft: Trouwen: 
Het Parool, 1961.
Men had er intussen van Vlaamse zijde bekwame actrices voor, met Cara van Wersch als uitblinkster in haar kleine rol. 

 

Betreft: Bezoek uit het Westen:
Het Vrije Volk van 1969.
De kleine groep van het Fakkeltheater gaf een uitstekende opvoering dank zij (…) het hele goede spel van de zes actrices speciaal dat van Cara van Wersch.

 

Betreft: Zomer te Zilverberg:
Trouw van 1979.
Uitstekend spel van de Vlaamse actrice Cara van Wersch.

 

Betreft: De Blijde Dag:
De Stem van 1980.
De rol van overste was een uitstekende rol van de Belgische actrice Cara van Wersch.

 

In het Weekblad ’t Pallieterke staan veel recensies van vele toneeloptredens van de diverse Vlaamse toneelgezelschappen. Zo ook die van Cara: de Koninklijk Nederlandse Schouwburg (KNS). Deze recensie omvatten de tijdspanne van 1945 tot en met 1959.  Omdat het er veel zijn staan ze op een aparte pagina. Klik hier.

Tai Chi 1972

taichiIn 1972 begon zij van Tai Chi. In de rechterkolom staan diverse interviews waarin zij vertelt hoe dat zo kwam.

 

Cara begon in 1962 na een vierjarige opleiding als yoga lerares. In 1972 kwam zij voor het eerst in aanraking met Tai Chi. Zoals zij zelf later omschreef was dat een openbaring. Cara gaf ook tai chi (Tai ji quan) lessen. Dat deed zij zowel buitenshuis als lessen aan huis. De ruimte was er tenslotte. De flat waar zij woonde was speciaal verbouwd voor lessen in yoga en later in tai chi. De flat bestond uit een grote woonkamer, een kleine slaapkamer, een keukentje en een ruimte voor het sanitair.Duidelijk dat de belangrijkste ruimte de woonkamer, de leefkamer was. Lessen in yoga en Tai Chi heeft zij lang gegeven. Honderden uren met muziek stonden op haar tapes. Hele sessies nam zij op video op. Zowel van haar eigen leerlingen als van leraren. Een van haar leerlingen heeft haar leerlingen na haar ziekte overgenomen.

 

In januari 1990 wilde zij zich verder bekwamen in Tai Chi Chuan en schreef de volgend brief aan haar leerlingen:

 

Beste
In oktober 1989 schorste ik de Tai Chi Chuan kursus om onbelemmerd mijn eigen evolutie in de richting van deze kunst te kunnen voortzetten. Ik achtte het wenselijk dit te doen zonder mezelf tegelijkertijd met de verantwoordelijkheid voor de lopende klassen te belasten. Alleen de Beginnerscursus is in oktober gestart omdat ik die vooraf al had aangekondigd en de inschrijvingen er waren.

 

Ik had de hervatting voorzien voor half januari, maar ondervind de noodzaak ze nog even ui te stellen, De definitieve datum staat nu vast op maandag 15 en dinsdag 16 oktober 1990. Het patroon van de lessen zal veranderen: Ze zullen twee uur duren, een klein deel ervan zal worden besteed aan vooroefeningen, een groter aan de Vorm en een behoorlijk deel aan oefeningen met een partner.

 

Onderhoud ondertussen in de eerste plaats getrouw wat je al geleerd heb. Bovendien stel ik je een taak voor: besteed dagelijks tijd aan de instudering –stap voor stap, figuur voor figuur- van het eerste deel LINKS. Dat zal niet meevallen, geloof niet dat je er op een week of twee mee klaar bent. Je zult ondervinden dat je eerst en vooral moet leren welke figuur rechts heel bewust te doen, voor je aan zijn inversie kunt beginnen. Werk kalm, zonder haast, met veel overleg.

Tot Deel I in zijn geheel links zo goed aanvoelt als rechts. Je zult verbaasd zijn hoeveel je ermee bijleert – en dat op eigen kracht. De resultaten zullen niet uitblijven, zeker niet op het gebied van geduld, aandacht, concentratie, wilskracht.

 

Wat mezelf betreft, ik doe nogmaals een beroep op je begrip en bedank je daarvoor bij voorbaat. Ik voeg hier graag aan toe dat wanneer je behoefte voelt samen te oefenen, mijn collega altijd bereid is eraan mee te doen.

 

En cordiale groet

Cara

Tai-Chi 1993-1997

In een brief uit 1993 aan haar neef schreef zij:
In 1991, na de laatste voorstelling van “De drie zusters” van Chekov waarin ik een gastrol speelde in KVS Brussel, besloot ik ermee op te houden, theater vergt enorm veel tijd, zeg maar neemt alle tijd in beslag. Ik doe nu en dan nog een ding voor BRT, VTM of film, kleine opdrachten met hoogstens twee of drie draaidagen. Ik kan me nu helemaal aan het onderricht van Taijiquam wijden, ik ben er al mee bezig van toen ik op pensioen werd gesteld.

Op 73-jarige leeftijd kreeg Cara van Wersch een herseninfarct waaruit ze gelukkig goed kwam. Maar het kostte haar moeite. In een zeldzaam openhartige brief, geeft ze weer wat hoe zij er mee omging.

1 januari 1997
Jullie zijn de eersten waar ik EINDELIJK naar schrijf, omdat jullie zo lief voor me zijn.
Naast me liggen wel 30 brieven en een berg kaarten op een antwoord te wachten. Ik ben vaak verlegen met de hartelijkheid en vriendschap van de mensen. Ik wou dat ik tijd had voor de mensen die aan me denken. Helaas, zelf geen beetje tijd. Je deed me schrikken, geen goed idee om ziek te worden. Ik vertrouw dat alles goed is afgelopen.Ja, ik wou dat ik tijd had voor de mensen die aan me denken.

Ik ben een egoist, ik betrek alles op mezelf. Ik wil dat jullie begrijpen dat het hersenletsel dat ik 2 januari 1996 opliep, mijn leven aardig heeft veranderd. Het heeft Tai-ji mijn doelwit, waar ik sinds 1973 voor leefde, uit m’n memorie gewist, voor goed, alles is vreemd voor me. Wil ik volharden, en dat wil ik, dan is er maar een weg, het opnieuw instuderen, stapje voor stapje. Daar ben ik mee begonnen eind februari. Ik moest eerst het gesukkel met m’n evenwicht de baas worden en weer normaal kunnen spreken. Uit de vorderingen van deze twee eigenschappen van het lichaam putte ik het vertrouwen met de studie van Tai Chi Chuan te beginnen. Sindsdien beschouw ik de studie als mijn dagelijkse taak. Tot zes uur per dag. Daarin zit ook een nederlandse vertaling van de Vorm. Uit het Engels en het Frans, niet uit chinees! Gelukkig bestaat dat allemaal.

 

Wang Yen-NienAlles wat ik kon is weg, maar ik kan het opnieuw veroveren. De eerste keer, hoewel de eerste keer eind februari ik wou beginnen, maar er was niets om mee te beginnen, niets. Dat vergeet ik nooit, die leegte! Ik mocht daar niet bij stilstaan. Alles wat zin aan mijn leven gaf viel weg. Langzaam, heel langzaam zette ik door en vind ik de verloren kennis terug die ik 26 jaar aan mijn leerlingen doorgaf. Ik forceer niets, ben bereid op een lange weg al denk ik weleens het zal toch geen 26 jaar duren voor ik sta waar ik stond. Freddy hielp me weer op de weg, ik hoefde hem maar te volgen, vooreerst de allereerste oefeningen. Van de morgen tot de avond ben ik bezig met het lezen en herlezen van m’n eindeloze nota’s (=notities, webmaster) van vroeger van Tai Chi Chuan, te oefenen met het prachtige werkboek van Wang Yen-nien.

Om het kort te maken: 17 oktober l.l. gaf ik m’n eerste les aan de gevorderden. De twee opleidingsklassen liet ik aan Freddy over, hij is in 1989 bij mij begonnen en haalde verleden jaar het leraarschap. Met hem en de zeven gevorderden ben ik begonnen met de eerste oefening van 15 minuten die ik vroeger ook het eerste kende. Door wat ik heb meegemaakt ben ik de essentie van T.C.C. een stuk naderbij gekomen. Ik heb ooit gelezen dat dat na een ernstige ziekte of ongeluk gebeuren kan.
De leerlingen ontgaat het niet. Ze herhalen, met geestdrift wat ze x keer jaren geleden geleerd hebben. 

 
Ik krijg zoals altijd een onoverzichtelijke correspondentie. Ik ben er ver van gelukkig mee. Corresponderen is moeilijk en bezwaard me. Ik vraag jullie daarom mij te vergeven. Ik vergeet jullie niet. Zodra ik kan, al zal het morgen niet zijn, zal ik contact met jullie opnemen. Het spijt me dat ik veel lieve mensen moet teleurstellen. Ik ben blij dat ik nu heb gezegd dat het is omdat nog zoveel is te doen en ik nog geen eind zie.

Kusje van mij en poes en dank voor de hele mooie kaart
Cornelia of Klenia

Foto: in 1989 kreeg Cara les van de Chinese meester Wang Yen-Nien in Yang Jia Michuan ( Tai Chi Chuan) toen hij op toernee in België was.
 

Toneelfoto’s.

Klik voor vergroting.

Klik hier voor Cara van Wersch in de Heerlense Tak.