Genealogische website Warsage

Jan Michiel van Wersch, geboren in Mechelen in 1796, was in 1815  soldaat Vanweers in Luik. Hij trouwde in 1824 in Burtscheid (D) met Sibille Penners en ondertekende (zeldzaam voor die tijd) de akte met J M von Weersch. Zijn vader was pachter op de hoeve Lanterne in Wahlwylre. Omdat Michiels broer werkzaam bleef op de hoeve Lanterne, vertrok Michiel naar Aken.

 

Wat voor  beroepen Michiel  had is onbekend. Bij de geboorte van zijn dochter in 1834 woonde het gezin in Heerlen. Hij had tegen de ambtenaar gezegd dat hij geen beroep had.  In 1839 was hij winkelier in Heerlen.

 

Michiel en Sibille kregen negen kinderen. Na het overlijden van Michiel in 1843, bleef het gezin in de Dorpstraat in Heerlen wonen.

von wersch
Jan Leonard Van Weersch (1824-1887)

Hun oudste zoon was Johan Leonard Hubert Von Weersch, geboren in Aken in 1824 en overleden in 1887, 62 jaar oud. Hij trouwde eerst in 1852 in Heerlen met  Maria Wetzels. Zij overleed in 1868, 16 jaar na hun huwelijk en tien kinderen. Waarschijnlijk ten gevolge van een kraamziekte want haar jongste zoon werd op 10 juli 1868 geboren en zij overleed op 16 augustus 1868.

 

Johan trouwde vervolgens de tweede maal, in 1871, nu met Agatha Rameekers/Hameekers. Zij was in 1838 geboren. Uit dit tweede huwelijk werden vier kinderen geboren.

 

Het eerste gezin woonde de eerste jaren in het Duitse Wegscheid waarna zij in 1853 naar Heerlen vertrokken en in 1866 naar Schandelen. Tot 1871 woonden zij in de Akerstraat in Heerlen waarna zij naar de boerderij A gen Bek, ook in Heerlen verhuisden. Johan had verschillende beroepen: hij was slager, handelaar maar ook in 1853-1860 schoenmaker, in 1862 was hij voerman, in 1863 handelaar, 1866, lapper,  slager in 1871 .1874: werkman, 1876: handelaar, 1877 en 1878 : werkman. Bij zijn overlijden in 1887 stond als beroep: werkman. Hij was 62 jaar geworden.

 

In tegenstelling tot zijn vader ondertekende Leonard de aktes met L. Van Wersch, terwijl de ambtenaren Von Wersch, Vanwersch, Van Weersch, Von Wersch schreven.

Mathijs Jozef van Wersch

Het eerste kind uit het tweede huwelijk was Mathijs Jozef Van Wersch. Hij werd eind december 1871 in Heerlen, in de Akerstraat geboren. Net als zijn vader verhuisde hij later enkele keren. Zo woonde hij in 1893 in Aken, in 1894 in het Duitse Scherpenseel en in 1909 werd hij, wonend in Kohlscheid, tot Nederlander genaturaliseerd.

 

In Kohlscheid hadden zij in de Weststrasse een winkel. De foto laat een winkel op een hoekpand zien met kinderen voor de deur, vader en een knecht en meisjes op de eerste verdiep. Maar wie wie is is onbekend. Het echtpaar kreeg in Kohlscheid tussen 1905 en 1913 vijf kinderen. In dit pand Weststrasse zat onder meer in 1909  bakkerij Mathias  Keufen.

Begin 20ste eeuw
Huidige situatie

Mathias van Wersch was tussen 1900 en 1904 voerman. Toen hij in 1909 tot Nederlander genaturaliseerd werd, was hij tramconducteur.

 

In 1919 verhuisden zij naar Valkenburg waarna Heerlen weer hun woonplaats werd.
Ook de ambtenaren hadden problemen met de schrijfwijze van zijn achternaam. In 1894 had een ambtenaar van Weersch geschreven.

Mathijs von Wersch (1871-1922)
Mathijs von Wersch (1871-1922)
Maria Wirtz (1874-1934)
Maria Wirtz (1874-1934)

Hij trouwde met de Duitse Maria Wirtz die drie jaar jonger was. Uit het huwelijk werden negen kinderen geboren. Helaas leefden de eerste drie kinderen slechts enkele dagen. Wat een verdriet moeten de ouders telkens weer gevoeld hebben. En een spanning toen zoon Willem in 1905 in Aken geboren werd. Zou hij wel blijven leven? Ja, maar hij overleed te jong op 53 jarige leeftijd in het ziekenhuis van Heerlen. Het gezin woonde onder meer in de Koningstraat in Heerlen.

Hun kinderen

 

von wersch
Van links naar rechts Joseph, Keetje, Wim, Jan, Thea, Lisa (zittend)
  1. Heinrich von Wersch, geboren en overleden 1900,
  2. Willem von Wersch, geboren en overleden 1902,
  3. Michiel von Wersch, geboren en overleden 1904,
  4. Willem van Wersch, (1905-1958),
  5. Lisa Von Wersch, (1906-1991),
  6. Käthe van Wersch, (1908-1948),
  7. Thea van Wersch, (1909-1986),
  8. Joseph von Wersch, (1910-1991),
  9. Jan van Wersch, (1913-1990).

Wim van Wersch

(1905-1958)

Willem von Wersch (op zijn bidprentje Wilhelm Joseph van Wersch), geboren in Aken in 1905 werd monteur-electricien op de Oranje-Nassau I. In 1931 trouwde hij met Stephanie Godding, geboren in Maastricht in 1904. Sinds 1 maart 1937 was hij lid van de Nederlandsche Katholieke Mijnwerkersbond. Als lid van de Mijnwerkersbond was hij afgevaardigd in de O.R. van de Oranje Nassaumijnen.

 

Zij kregen drie kinderen. Soms ondertekende hij de akten met von Wersch, maar op zijn en haar  bidprentje staat van Wersch.

 

Naast zijn werk was hij in zijn vrije tijd hopman bij de verkenners en lid van Credo Pugno.

 

Credo Pugno betekende ik geloof en daarom strijd ik, de strijdkreet van priester-staatsman Schaepman. De vereniging was in 1903 ontstaan uit de Limburgse R.K. Werkliedenbond.De officiële naam van Credo Pugno was: R.K. Bond van Limburgsche Propagandaclubs Credo Pugno. De beweging was alleen bedoeld voor ongehuwde jongemannen, zonen van katholieke arbeiders. Zij hielden optochten en na de vergaderingen was er altijd een plechtig Lof. De beweging hield in 1965 op te bestaan 

 

Bij zijn overlijden schreef het Limburgs Dagblad:
Willem van WerschIn de parochie Heksenberg de plechtige uitvaart plaats van de heer W. van Wersch die op 53-jarige leeftijd is overleden. De heer van Wersch bekleedde ongeveer 30 jaar lang een leidende functie in de katholieke jeugdbeweging te Heerlen. Laatstelijk was hij leider en oubaas van de verkenners in het rectoraat Vrank en oubaas van de verkennerij in ’t rectoraat Sittardweg. Hij was mede oprichter van de verkennerij in de parochie Heksenberg. De heer van Wersch was lid van de Ondernemingsraad der O.N. Nassaumijnen.

Er bestond bij zijn uitvaart een enorme belangstelling. Niet op de laatste plaats van de zijde der jeugdbeweging. Ruim 200 welpen en verkenners namen in uniform aan de plechtigheden deel. Onder hen bevonden zich districtscommissaris A.J. Mertens en mej. Visbeek, assistente-hoofdkwartier-commissaresse van de welpen. Het harmonie-orkest der O.N Mijnen speelde treurmuziek. De H. Mis van Requiem werd opgedragen door pastoor Luchtman met assistentie van kapelaan v.d. Meulen en pater Victorieus. De absoute werd verricht door kapelaan v.d. Meulen. Tal van verenigingen waren met delegaties en vaandels bij de uitvaart tegenwoordig. Aan de groeve sprak ir C. Raedts, directeur der O.N. Mijnen, een gevoelvol woord van afscheid.

 

Zijn bidprentje vermeldt  Auxiliair (=hulp) lid van het Maria-Legioen, Lid van Credo Pugno, Jeugdleider van de Verkenners-beweging.

Godding
Wim van Wersch en zijn vrouw Stephanie Godding in de dertiger jaren
Vijftiger jaren: Achterop deze foto staat: "Kamperen op een boerderij Frankrijk. Op de foto staan de boer en boerin met hun kinderen en kleinkinderen.Rechts achger staat Wim van Wersch, naast hem zijn zoon Joep van Wersch.
Vijftiger jaren: De Gerardusgroep van de Heksenberg-Heerlerheide. Links naast aalmoezenier F. van der Meulen staat Willem van Wersch. Een foto van zowel de welpen als de voortrekkers.

Lisa von Wersch

von wersch
Sibille Von Wersch (1906-1991)

Sibille (roepnaam Lisa) von Wersch werd in Kohlscheid in 1906 geboren en overleed in Heerlen in 1991. Zij trouwde in 1931 met de Duitse Hendrik Wessendarp, timmerman van beroep.. Hierna trouwde zij met Dirk Eleveld. Zij hadden geen kinderen. Hendrik Wessendarp had in 1935 een opslagloods aan de Willemstraat, langs het spoor, in Heerlen.

Käthe von Wersch

van wersch
Käthe van Wersch (1908-1948)

Käthe von Wersch werd op 17 januari 1908 in Kohlscheid geboren. Op 22 jarige leeftijd trouwde zij in 1930 in Heerlen met Jos Bisschops. Hij was, toen hij trouwde, op zijn 27ste,  wees. Ook met zijn naam had de ambtenaar moeite. Hij schreef in de trouwakte zijn naam als Bischops, terwijl de bruidegom zelf J. Bisschops tekende. Hij was metselaar. Zij kregen één zoon. Käthe overleed jong, 40 jaar, in 1948. Jos Bisschop trouwde hierna met Annie Postema.

Thérèse von Wersch

von wersch
Thérèse Van Wersch (1909-1986)

Thérèse (roepnaam Thea) von Wersch werd ook in Kohlscheid geboren en wel in 1909.  In 1935 trouwde zij met Jan Herens die in 1908 geboren was. Thérèse was later winkeljufrouw bij Vroom en Dreesmann.  Bij hun huwelijk was Jan bankbediende. Zij kregen twee dochters.

Heinrich Joseph von Wersch

Joseph Von Wersch (1910-1991)

Joseph von Wersch (ook komt Von Wersch voor) werd, net als alle anderen in Kohlscheid,  in 1910 geboren. Hij werd schilder op de Oranje-Nassau I, hoewel de II dichter bij huis was. Hij trouwde in 1935, twee maanden later dan zijn zus Thérèse,  met Anna van Dael die in Swalmen in 1913 geboren was. De familie woonde in Schaesberg. Op 21 jarige leeftijd werd hij lid van de Nederlandsche Katholieke Mijnwerkersbond. In 1946 ontving hij een brief van de Provinciale Limburgsche Electriciteits Maatschappij over het vastrecht dat hij moest betalen., Dat was toen vastgesteld op ƒ 2,55 per maand.
Joseph werd op 61 jarige leeftijd, in 1971, nog steeds werkzaam op de ON I,  gepensioneerd. Deze mijn sloot eind 1974. Hij overleed in 1991, 80 jaar oud. Zijn vrouw overleed in 2002, 88 jaar. Zij kregen zes dochters en één zoon.
Joseph kreeg het Mobiliteits Oorlogskruis.

Jan von Wersch

Jan van Wersch (1913-1990)

Jan von Wersch werd als laatste kind, ook in Kohlscheid, in 1913 geboren. Opvallend is dat hij van de ambtenaren drie verschillende achternamen kreeg: von Wersch, Vanwersch, Van Wersch. Jan werkte op de Oranje-Nassau II als ondergronds machinist, terwijl zijn broer Joseph bovengronds als schilder op de Oranje Nassau I werkte. Daarnaast, zoals zovele mijnwerkers had Jan een tweede baan: hij was thuiskapper. 

 

In 1935 trad hij in bij de franciscanen in Alverna  waar hij op 16 oktober 1936 zijn professie deed. De maand erna werd hij van Weert naar Katwijk overgeplaatst. Waarschijnlijk kreeg hij daar les van onder meer Leo van Wersch. IN 1940 werd hij weer naar Alverna overgeplaatst, het jaar daarop terug naar Katwijk en in 1942 naar Venray waar hij na zeven jaar in november 1942 uittrad.

 

Hij ging naar Indië waar hij soldaat-fourageur was. Bij zijn terugkomst, begin 1949, wist hij niet wat te doen. Zijn vader werkte al op een Duitse mijn en Jan zou in juni van dat jaar trouwen. Hoewel hij er een bloedhekel aan had, ging hij toch ondergronds. De mijnen bleven mensen nodig hebben. Hij werd machinist bij de Oranje-Nassau II.

 

Hij trouwde in 1949 met Trineke Jongen die in 1920 geboren was. Haar eerste baan tot haar huwelijk was in de gezinsverzorging. Zodra vrouwen trouwden moesten zij stoppen met werken. IJzerhandel Haas aan de Hoofdstraat in Schaesberg keek verder dan wat gebruikelijk was en nam haar later weer aan.

Het jonge echtpaar woonde in bij haar ouders in de Pieterstraat in Schaesberg. Hij werd, 37 jaar oud, in augustus 1951 lid van de Katholieke Mijnwerkers Bond tot aan zijn pensioen op 1 november 1971, 58 jaar oud. Zijn pensioen kwam eerder wegens versleten knieën. De Oranje-Nassau II sloot in juli 1972.

 

In juli 1950 kreeg Jan het Oorlogsherinneringskruis uitgereikt door de burgemeester van Schaesberg, toegekend door de minister van Oorlog.


Uit het huwelijk werden twee jongens en een meisje geboren.

Op zijn bidprentje uit 1990 stond: een stille aardige rustige man die steeds diep in gedachten verzonken was.

Voordat Trineke trouwde, was zij werkzaam in de gezinsverzorging.
Jan von Wersch
trineke jongen
Huwelijk Jan von Wersch met Trineke Jongen.
Jan von Wersch in Indië

Klik hier voor Mathijs von Wersch in de Heerlense Tak
Klik hier voor zijn zoon Joseph Von Wersch in de Heerlense Tak.

error: