Openbare Verkoop 1940

Daniel van Weerst
Limburger Koerier, april 1940

Epen-Wittem
Notaris Mostart te Gulpen
zal op Dinsdag 16 april 1940,
ten verzoeke van dhr. D.J. van Weerts te EPEN, wegens algeheel ophouden met het bedrijf, publiek verkoopen:
A, Des middags 12 uur, te zijnen huize te Epen, in het Rood No 1:

7 PRIMA MELKKOEIEN
(waarvan 6 gekalfde en 1 dragende), 2 pinken met schets. 2 vaarskalveren, 40 jonge kippen met haan.

Voorts DEN GEHEELEN INBOEDEL
hoofdzakelijk bestaande uit zwaar eikenhouten kamerameublement,  best. uit: uittrektafel, 6 stoelen, buffetkast, dressoir, spiegel;
pitchpine slaapkamerameublement,  best. uit: ledikant met matras, kleerkast, linnenkast, lavabo, nachtkastje, 2 stoelen;
Stoelen, tafels, kasten, kisten, fornuis, ledikanten. Weckketel, porcelein, glas, aardewerk, draaivat, groote kaasplank en -stellage met toebehoor, bascule (300 K.G.), 6  groote melktulten, centrifuge (350 L.)  (Persoons),  melkkuipen, emmers, baren, slijpsteen, kortzaag, aks, 2 deel. citernepomp, 2  meelkasten, varkensbak, ijzeren mestsleep, kruiwagen, groote waterton, ploegklinken, kettingen, eiken palen, partij hooigereedschap. enz
Posten tot f. 50,- à contact; voor vee verplichte borgstell.

In de namiddag werd het huis en de grond te Epen, Rood 1, verkocht. Het erf was 4,23 hectare groot waarop het huis stond met stallen, remise, gierput, de tuin en de boomgaard en weiland, bij elkaar 3,35 hectare. Aan de Heerstraat had hij ook nog grond bijna van 88 are. De aanvaarding was per 1 mei 1940.

Daniël stopte met zijn bedrijf, na de dood van zijn vrouw, toen twee jaar geleden. Hij was 67 jaar. Ze hadden geen kinderen. Hij had wel broers en zusters, maar niemand om de boerderij over te nemen. Opvallend is dat de krant hem Van Weerts noemde. In een volgende advertentie was dat gecorrigeerd naar van Weerst.

Klik hier voor Daniël van Weerst in de Heerlense Tak.

Een Stamgenoten website