Genealogische website Warsage

Martin von Wersch (rechts) met zijn schoonvader Karl Weiss. Martin werd in 1908 geboren en trouwde ca 1938-1940 met Johanna Weiss, de dochter van Karl. Hun eerste zoon werd naar Martin vernoemd. Martin von Wersch jr (1941-2002) werd in Duitsland een bekend arts.

 

Karl Weiss was in het gebied Eupen Malmedy in de aanloop van de Tweede Wereldoorlog een verzetstrijder. Hij had in Eupen al een sozial demokratische vereniging opgericht en verspreidde toen de Duitsers feller werden, folders en manifesten richting Aken. Ook hielpen hij en schoonzoon Martin politieke vluchtelingen uit Duitsland.

 

Martin von Wersch junior had tussen 1977 en 2000 een drukke, grote praktijk in Aken. Hij had bijzondere belangstelling voor geriatrie en was medeoprichter van een kliniek “Haus Cadenbach”.

In Aken en omgeving, ook in Vaals, zijn op verschillende plaatsen bronzen herinneringsstenen / gedachtenisstenen in de straten opgenomen die aan goede en slechte zaken onder het Nazi regime gebeurden. Op de kruizing Normaluhr in Aken ligt in de stoep een steen die aan de goede zaken herinnert. Op deze plaat wordt de inzet van Martin von Wersch herdacht die in de tijd vluchtelingen hielp. De steen staat voor alle 80.000 die verzet pleegden.

De tekst op de steen:
Die „Normaluhr“ war nach 1933 gelegentlich geheimer Treffpunkt, von dem aus Verfolgte von Helfern über die Grenze in Sicherheit gebracht wurden. Martin von Wersch, Sozialdemokrat und Gewerkschafter, war einer dieser Menschen.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten schmuggelte er illegale Zeitungen nach Aachen und verhalf bedrängten Sozialdemokraten zur Flucht.

 

Na 1933 was het Normaluhr in Aken een geheime ontmoetingsplaats van waaruit vervolgden door helpers over de grens in veiligheid werden gebracht. Martin von Wersch, sociaal democraat en vakbondsman, was een van die mensen. Na de machtsovername door de nationaal socialisten smokkelde hij illegale kranten naar Aken en  hielp in het nauw gebrachte sociaal democraten te vluchten.

 

De steen ligt op de hoek Theaterstrasse met rechts de Wilhelmstrasse in Aken, tegenover het Ibishotel.

foto’s: Norbert van Wersch

 

Op www.wgdv.de/wege kun je meer lezen over alle 34 herdenkingsstenen in de stad Aken, Kelmis en Vaals.

 

Er is nog geen aansluiting met een bestaande tak gevonden.