Truus Luxenburger-van Wersch

Truus was de dochter van August van Wersch en Maria van de Werff. Zij werd in 1909 als laatste kind van dit echtpaar geboren en trouwde in 1929 met Aloys Luxenburger die in 1953 na een auto ongeluk overleed. Hij was hoofdingenieur bij Siemag. Door een fout van zijn chauffeur overleed hij bij een auto ongeluk in hun woonplaats Dahlbruch 1953. Truus trouwde niet meer en bleef dus bijna zestig jaar weduwe.Zij hadden één zoon en drie kleinkinderen. Truus overleed 103 jaar oud, in 2012.

Zij trok veel op met haar oudere broer Fer. Die twee waren de twee jongsten van het gezin. Het was altijd gezellig in Heerlen. Na de mis op zondag, als het mooi weer was, werden de stoelen buiten gezet langs de straatkant. Heerlen was een klein gezellig dorp. Toen zij  beide nog leefden was het in de keuken altijd gezellig. Zij ging met Corrie, de dochter van haar oom Fer, nu Cara van Wersch, samen mee naar school in Heerlen.

Drie zusjes Marie, Mientje en Truus van Wersch. De foto is uit 1917.
Drie zusjes Marie, Mientje en Truus van Wersch. De
foto is uit 1917.

Nadat haar ouders overleden waren, was Truus wees en werd naar het internaat in Eijsden gestuurd. Daar bleef zij enkele jaren. Haar nicht Marianne was daar al eerder geweest. In het internaat zaten ook Engelse en Ierse meisjes. Die spraken niet met elkaar. Truus zei hierover: “Engeland heeft zoveel kwaad gedaan in Ierland”.  Zij sprak er wel mee, zij zaten bij het eten aan één tafel. Op school werd er onder andere les gegeven in Frans, Engels, muziek, zij koos voor de piano.

truus-van-wersch
Foto gemaakt in Heerlen in het ouderlijk huis van Truus.

Truus trouwde toen zij 19 jaar was.Haar man was negen jaar ouder. Hij had een goede baan, was ingenieur. In die tijd was er geen huis te krijgen. Toen kreeg hij een huis van zijn bedrijf.       

In 1945 kwam er een Poolse vrouw met een baby  aan haar deur. Of zij voor één nacht mocht blijven. Het werden er meer. Truus was vreselijk bang dat de Duitsers haar zouden pakken. Zij zei dat zij het leven in gevaar had gebracht van haar man en zoon. Want de Duitsers hadden hen wel kunnen doodschieten. Op een dag werd er aandringend gebeld. Truus kreeg hartkloppingen en viel flauw. Zo bang was zij. De Poolse heette Maja en het kind Hedwig.

truus-eijsden

1924-1925 toen Truus (rechts op deze foto) op het internaat van de Ursulinen in Eijsden zat. Het linkermeisje is Marja Duplie, een Française.truus-eijsden-2

Truus werd wees toen zij 14 was. Haar vader was overleden in 1918 (Truus was toen 9) en haar moeder overleed in 1923.
Haar toezichthouder stuurde haar naar het internaat in Eijsden.
Links: Carola de Vries, Annie Brulman, beiden uit Hilversum, Truus van Wersch en Mère Jeanne.
Waarschijnlijk is mère Jeanne: Maria van Mens (1879-1970). Zij was ziekenzuster.
truus-eijden-3

In Eijsden droegen de meisjes op zondag een wit uniform afgezet met blauw. Door de week droegen zij een blauw uniform.

truus-eijsden-blauw

De weekdracht.

truus-eijsden-einde-jaar

Aan het einde van ieder jaar was er een toneelstuk en een groot feest.

Truus samen met haar zus Mientje (links).
Truus samen met haar zus Mientje (links).

 

Foto uit 2000, Truus is 101 jaar oud.
Foto uit 2000, Truus is 101 jaar oud.

Klik hier voor Truus van Wersch in de Heerlense Tak.

Een Stamgenoten website