Gertrude van Wersch

Gertrude
1869-1954

1899

Gertrude van Wersch had onderstaand bewijs van goed gedrag nodig voor haar werk als gouvernante op kastelen in België. Het document is ondertekend door burgemeester De Hesselle van Heerlen. Hoewel beiden uit Zuid Limburg kwamen, was de voertaal toen in 1899, zoals je aan deze brief ziet, Duits.goed-gedrag

Vertaald luidt de brief:

Heerlen, den 31 december 1899

LS
De burgemeester van Heerlen verklaart graag dat juffrouw Gertrude van Wersch uit een goede koopmansfamilie komt. Jammer genoeg werd de familie van Wersch-Vijgen door veel ongeluk getroffen,. De overleden heer van Wersch was een beschaafde heer die door iedereen zeer geacht werd, Zijn echtgenote was de beste moeder die alles voor de haren opofferde.
De kinderen kregen een voortreffelijke opvoeding. Het ouderlijk huis wordt door de broer van juffr. Getr. van Wersch bewoond. Hij is ook koopman, De familie heeft in Holland een goede naam.
De burgemeester van Heerlen.
Ch. de Hesselle.

Gertrude werd in 1869 in Heerlen geboren en was 30 jaar toen deze brief geschreven werd. Haar vader Jan Anton Willem van Wersch was in 1889 overleden en haar moeder Maria Vijgen in 1893.  Vader had eerst een glazenierswinkel en later een verfzaak. Zij woonden aan de Dorpstraat in Heerlen. Na het overlijden van haar vader, woonde de oudste zoon August, in het pand. Wat later begon die een eigen bedrijf aan de Bongerd in Heerlen.
Gertrude zou niet trouwen. Altijd was haar leven in dienst van anderen geweest, meestal in dienst van de Belgische  adel. Zij overleed in 1954, 85 jaar oud.

1907-1909

In 1907 woonde zij in bij haar zus Angelina *1862 en haar man Wetzels. Gertrude was gouvernante. Zij kwam toen uit Haarlem en vertrok in november 1907 weer naar Haarlem. Op 1 juli 1908 kwam zij weer bij haar zus en zwager in Roermond om  op 4 januari 1909 weer naar Haarlem te vertrekken. Op latere leeftijd was zij dame de compagnie op kasteel Eijsden bij de adellijke families d’Outremont en De Geloes.

1919

alg-hndbld-191

1926

gertrude

Gertrude van Wersch en links meester Coenegracht tussen de leerlingen van St. Luc de Liège bij de ingang van kasteel Eijsden in Zuid Limburg waar zij gouvernante en gezelschapsdame was.
Foto is uit 1926.

Graaf René de Geloes, burgemeester van Eijsden, erfde het kasteel van zijn vader die in 1875 overleden was. In  1880 trouwde hij met gravin Blanche de Launay. Hun dochter Marie de Geloes trouwde in 1902 met graaf Marcel de Liederkerk de Pailhe. Zij overleed in 1956 en hij overleed 1931. Hun zoon graaf Rasse de Liederkere de Pailhe werd in 1943, 40 jaar oud, door de Duitsers gefusilleerd. Hij was getrouwd met gravin Elisabeth de Lichtervelde. Hun zoon zag in 1935 het licht.

1932

In 1932 was Gertrude (bij het kruisje) ook aanwezig bij de bruiloft van gravin Solange Vilain XIII met Jules de Meeuws d’Argenteuil. De foto is op kasteel Wissekerken in Kruibeke, onder Antwerpen, gemaakt, het kasteel van de familie Vilain XIII.

1944

Toen haar nicht Cara nog klein was.

Op 12 juni 1944 schreef zij een brief aan haar nicht Cara van Wersch, waarin zij onder meer over het overlijden van haar broer Edmond schreef, maar ook over  haar andere familieleden. Klik hier.

Deze foto is in 1922 in het kasteelpark van Eijsden gemaakt. Cara was 9 jaar oud. Na het overlijden van Gertrude in 1954, schreef haar nichtje Cara, inmiddels 42 jaar oud, aan haar broer:
Zoals je weet was ik zeer met haar bevriend en onderhield ik, tot aan haar dood, een briefwisseling met haar. Als kind bracht ik iedere eerste zondag van de maand op kasteel Eijsden door, van mijn achtste tot mijn dertiende jaar, en ook in menige grote vacantie placht ik er een tiental dagen door te brengen. Ik heb de familie dus goed gekend.

Klik hier voor Gertrude van Wersch in de Heerlense Tak.

Een Stamgenoten website