Leopold van Wersch, verzekeringen

(1903-1992).
(1903-1992).

Enkele foto’s uit het leven van Servaas Leopold van Wersch (1903-1992). Hij was de oudste van negen kinderen en overleefde ze bijna allemaal. Hij werd 89 jaar. Leo begon net als zijn vader te werken in de mijnen. Er was immers vrijwel geen ander werk in Zuid Oost Limburg.
Op 4 oktober 1923 (hij was 20 jaar) werd hij in Wittem ingelijfd bij het Regiment Genietroepen als dienstplichtig soldaat. Op 26 juli 1927 tekende hij een contract voor vijf jaar bij de Overzeeschen militaire dienst en ontving op 31 oktober 1927 de premie van 400 gulden.

Leo had daarvoor al kennis gekregen aan Maria Höttges uit Solingen die op dat moment in Leiden woonde met wie hij wilde trouwen. Maar ja, hij zat in Bandoeng en Maria in Leiden. Vandaar dat zij in november 1930 met de handschoen trouwde. Johannes Spijker werd in Leiden aangesteld als zijn gevolmachtigde om dit huwelijk te voltrekken. Leo was 27 jaar en zijn bruid 29 jaar. Maria kwam een maand later, in december 1930, aan op Batavia en vertrok in februari 1931; terug naar Nederland.

In december 1931 werd het huwelijk ontbonden. In juni 1932 voer Leo terug naar Nederland. In 1936 vroeg hij een paspoort aan. Dit paspoort begon links bovenaan met de tekst: Afgegeven voor verblijf in België of Luxemburg, grensverkeer naar Duitschland.

Leopold van wersch
Klik mop de foto voor een vergroting.

Boven zijn foto staat: Signalement van den houder (de houdster). Zijn signalement was : Ouderdom 33 jaren, Lengte: 1,70 meter, Voorhoofd:  gewoon, Haar: blond, Wenkbrauwen: idem, Baard: geen, Knevel: geen, Oogen: grijs, Neus: gewoon, Mond: idem, Kin: idem, Aangezicht: ovaal, Kleur: gezond, Bijzondere teekenen: geen.
Voor dit bewijs moest hij f.0,30 leges betalen.

ouders-jefIn 1936 vond hij het geluk terug toen hij met Lieske van Workum uit Ubach over Worms trouwde. Leo was 33 jaar en zijn bruid 28 jaar. Uit het huwelijk werd Jef geboren die later bekend zou worden als gevierd opera zanger. Leo ging het verzekeringsvak in bij de Centrale Arbeiders Verzekering- en Depositobank. Deze bank ging later over in Reaal. Hierna werkte hij  bij Neerlandia die nog steeds de slagzin Van 1880 gebruikt.

kaartje-vader

Op de foto hieronder staan de vier broers uit het gezin. Links Jacques, dan Harry, Leo en Hubert. Zo te zien aan de kleuren van bijvoorbeeld de oranje lamp, ergens tussen 1970 -1975.

sjaak-harrie-leopold-hubert

Klik hier voor Leopold van Wersch in de Wittemse Tak.
Klik hier voor zijn zoon Jef van Wersch in de Wittemse Tak.
Klik hier voor Jacques van Wersch in de Wittemse Tak.
Klik hier voor Harry van Wersch in de Wittemse Tak.
Klik hier voor Hubert van Wersch in de Wittemse Tak.
Klik hier voor zijn zus Trautje van Wersch in de Wittemse Tak.

Een Stamgenoten website