Genealogische website Warsage

1877-1966

1957

In het Limburgs Dagblad van 10 oktober 1957 is de journalist op bezoek bij Maria Odekerken die op bezoek is bij haar vriendin Mieke van Wersch-Bindels, de vrouw van Joep van Wersch. Zij werd  in het interview betrokken. Hij schreef:
… Maria Odekerken is anders nog flink genoeg, evenals haar vriendin Mieke Bindels, een eerste klas kookster, maar die nu al 55 jaar Mieke van Wersch heet, omdat ze een dikke halve eeuw geleden verliefd raakte op die jongen van van Wersch en er mee trouwde. Jozef van Wersch woont nu in Over Eijs en u kunt zijn huis gaan bekijken van boven tot onder. Dat heeft hij zelf gebouwd met stallen en schuur en alles wat er bij hoort.

Rechts is Joep tijdens carnaval.

 

Ik trof Marie Odekerken bij haar vriendin Mieke in Over Eijs. Ze waren nog aan het na-vlaajen, want de dag te voren had Mieke haar tachtigste verjaardag gevierd en vier dagen eerder had Marie dat gedaan. Toen zijn die twee aan het vertellen gegaan. Oude tijden herleefden en het prachtige land daarbuiten lag nog in al zijn eenvoud en schoonheid en was nog niet ontdekt door duizenden toeristen. Ze waren vriendinnen al op de schoolbanken, toen ze in Simpelveld op school gingen. Dat was een hele trip voor de kleine meisjes, maar ach, het verkeer was toen nog niet, zoals nu en dan…. ze waren gewend flinke afstanden te lopen, want autobussen moesten toen nog uitgevonden worden.
Samen zijn ze door Pastoor Kleinen zaliger „gecommunioond” toen ze twaalf jaar oud waren.

 

Mieke werd kookster en nog wel een hele goeie. Ze heeft het in al die jaren niet verleerd, want de vlaaien en cake voor de verjaardag heeft ze zelf gebakken en u mocht ze proeven. (..) Ook Mieke heeft een hoop te vertellen, want menige bruiloft heeft ze versierd en doen slagen met haar prachtige vlaaien en biefstukken en wat verder op zo’n bruiloft ter tafel wordt gebracht.

Tot zover. Later vertelde een kleindochter: De verzorging van bruiloften en communiefeesten van mijn oma waren in de hele regio beroemd, van Vaals tot Mechelen en van Epen tot Simpelveld. Natuurlijk Eys niet te vergeten. Zij had ook een opvolgster die met haar mee ging en na haar dood het bakken overnam. Dit was Antje Bindels-Scheijen, die getrouwd was met haar neef Alex Bindels.

1952

van-wersch-bindelsvan-wersch-bindels-fotoVrolijk echtpaar Eys jubileert
Gouden bruiloft van Joep en Mieke v. Wersch-Bindels.
Eys, 24 Sept. (Eig. corr.) 

Op 27 September 1952 is het 50 jaar geleden, dat het echtpaar J. van Wersch-Bindels uit Eijs in het huwelijk trad. Toen wij de aanstaande feestelingen een bezoek brachten, daalde de heer v. Wersch juist van het dak van zijn 12 meter hoge woning naar beneden, waar hij herstelwerkzaamheden aan schoorsteen en dakpannen had uitgevoerd. Zulke karweitjes zijn hem wel toevertrouwd, want de heer v. Wersch is metselaar van zijn vak en bouwde omstreeks 1910 zelf zijn mooie woning.

 

“d’r Joep” is een onuitputtelijk arsenaal van dolle grappen en kwinkslagen. Zijn vrouw wordt door niemand in Eijs “vrouw Van Wersch” genoemd; zij is voor jong en oud “’t Mieke”. Behalve dat zij geheel zelfstandig nog alle huiswerk doet, kan iedereen die haar nodig heeft op haar rekenen. Zij is bekend om haar kookkunst, in Eijs en daarbuiten en de woningen in Eijs, waar zij nog nooit gekookt heeft bij een of andere feestelijke gelegenheid, zijn snel geteld.

 

Dhr. V. Wersch werd op 11 Aug. 1877 te Wahlwiller, zijn vrouw op 4 October van het zelfde jaar te Eijs geboren. Toen hij 12 jaar was ging de aanstaande gouden bruidegom naar België, waar hij bij een oom op de boerderij hielp. Later verhuisde het gezin van Wahlwiller naar Eijs waar d’r Joep zijn Mieke leerde kennen. Toen hij 17 jaar was ging de heer v. Wersch in Aken werken, waar hij zijn brood verdiende als metselaar. Mieke ging toen zij 18 jaar was eveneens naar Aken, waar zij 6 jaar diende bij “Herrschaften” in de Lousbergstrasse.

 

Uit het huwelijk van het gouden paar werden 9 kinderen geboren, waarvan er nog 6 in leven zijn. Tien kleinkinderen zullen ’t gouden feest meevieren. De heer v. Wersch was vroeger lid van de toneelvereniging. Vooral in komische rollen en in stukken in ’t öcher platt (red: – Ocher platt = dialect uit Aken) was hij in zijn element. Muzikaal als hij was, was hij ook lid van de eertijds bestaande mannenzangvereniging “Vriendenkring” te Over-Eijs en richtte hij in 1902 de harmonie “St. Agatha”, waarvan hij nu nog erebestuurslid is, mee op.

 

Er ging geen groot weidefeest voorbij, waar d’r Joep niet met zijn neger- en geitentent aller belangstelling trok of met pap-eten de omstanders deed gieren.

Dhr. V. Wersch was 17 jaar lang werkzaam op Staatsmijn Wilhelmina. Zijn, door hem zelf gebouwde huis, breidde hij later uit met schuur en stallen. Thans doet hij al jaren lang zijn werk als veehouder. Melken, mesten, hooien, bakken, appels plukken, dhr. V. Wersch knapt het nog zelf op en vindt op zijn tijd bij Mieke in het knusse keukentje het kopje koffie, waarvan beiden zo veel houden.

 

De heer v. Wersch fietst nog als in de tijd toen hij de fietsclub “Reisz aus” oprichtte en toen hij met zijn “Victoria Blitz” de schoonste triomfen vierde. Mieke, die een al bedrijvigheid is, zou men nauwelijks 60 jaar geven. Vier zware operaties hebben het niet klaargespeeld ’t  goede humeur van de gouden bruidegom ook maar in ’t minst te bederven.

Het feest wordt gevierd op Zondag 28 Sept. Op  die dag zal deken Schneiders van Gulpen, die een neef van de gouden bruid is, om 10 uur een plechtige hoogmis van dankzegging opdragen in de parochiekerk. Op die dag zal Eys hartelijke blijken geven van belangstelling bij het feest van dit levenslustige gouden paar.

bron: Limburgs Dagblad september 1952

Eijs.

van-wersch-bindels2Onder grote belangstelling heeft Zondag het echtpaar J. v. Wersch-Bindels zijn gouden huwelijksfeest gevierd. Begeleid door de feestvierende familieleden trok het met goud getooide paar ’s morgens naar de parochiekerk, waar de hoogeerw. Heer H. Schneiders, deken van Gulpen, een plechtige hoogmis tot dankzegging opdroeg, met assistentie van pastoor Boosten en kapelaan Baartmans van Eys. Het kerkelijk zangkoor luisterde de plechtigheid op zeer verdienstelijke wijze op. Hoe groot de belangstelling was voor dit gouden paar bleek wel op de receptie, waar men haast in tijdnood kwam te verkeren.

 

O.a. verschenen de parochie geestelijkheid, burgemeester Merckelbach, dr. Franses en honderden anderen, terwijl bovendien een massa schriftelijke felicitaties binnenkwamen en tientallen bloemenmanden en talrijke practische en nuttige geschenken werden aangeboden. Nog drukker was het toen de harmonie St. Agatha, waarvan de gouden bruidegom mede-oprichter en ere-bestuurslid is, kwam feliciteren. Dhr. Philippens sprak namens het corps het gouden paar toe. Hij memoreerde o.a. het feit dat de heer v. Wersch 52 jaar geleden een klein boompje mee plantte, dat tot een machtige eik uitgroeide.  Hij bracht hiervoor dank en hulde namens de harmonie, onder aanbieding van een geschenk, waarbij hij opmerkte dat het gouden paar nog zo stralend en vitaal is, dat de harmonie zeker over 10 jaar zal moeten terugkomen. Onder leiding van directeur J. Weyers speelde de harmonie de paraphrase: ” ’t Ruwhouten Kruis” van Alide Delhaye en enige marsen. De oudste zoon dankte voor de gebrachte hulde en nodigde het corps uit, enige gezellige uren te komen doorbrengen in de door de jonkheid van Over-Eys smaakvol versierde woning.

Bron: Limburgs Dagblad september 1952.

van Wersch-BindelsHet gouden bruilofsfeest van Joep Van Wersch en Mieke Bindels in september 1952 met hun kinderen:
1: van Hubert, 2: Miets, 3: Elly van Jeu, 4: Jacques, 5: Leopold, 6: Jef van Leopold, 7: Jan van Hubert, 8: Frans van Marieke, 9: Marie van Hubert, 10: Hubert, 11: Zef de La Haye, 12: Jeu, 13: Anna, 14: Harry, 15: Huub van Jeu, 16: Jos met, 17: Moeder Netty, vrouw van Jacques, 18: Marieke, 19: Opa, 20: Oma, 21: Maria, 22: Claartje, 23: Lies, vrouw van Leopold, 24: Ria van Hubert.

wersch-bindelsHet gouden bruilofsfeest van Joep Van Wersch en Mieke Bindels in september 1952, maar nu met hun broers en zussen en mijnheer pastoor.
1: Sjef van Wersch, 2: onbekend, 3: Ria van Wersch (trouwde later met Cratsborn), 4: en 5: onbekend, 6: Jan (Joep) van Wersch, 7: Mieke van Wersch-Bindels, 8: Deken Schneider, een neef van Mieke van Wersch-Bindels, 9: onbekend, 10: Huub van Wersch, 11: onbekend, 12: Miets van Wersch (trouwde later met De La Haye), 13: Broer van Mieke van Wersch-Bindels, 14: zijn vrouw, 15: Jos van Wersch, 16: Netty van Wersch-Sporck, 17: Mevr Hambeukers-Bindels, zus van Mieke van Wersch-Bindels, 18: Hubert van Wersch (broer van Jan van Wersch), 19: Maria Vermeeren -van Wersch (zus van jan van Wersch), 20: Anna van Wersch-Schiffelers, 21: haar man Jeu van Wersch, 22: Claartje van Wersch met op 23: haar moeder Maria van Wersch-Kokkelmans, 24: Hubertina van Wersch-Jaegers, 25: Anna van Wersch-Winkens 26: Jan van Wersch, 27: Alfons van Wersch, 28: Hubert van Wersch, 29: Marie van Wersch -Erkens 30: Marieche van Wersch. 31: Zef  de la Haye, 32: Harry van Wersch, 33: Lies van Workum, 34: Leopold van Wersch, 35: Willem van Wersch, 36: Frans de la Haye, 37: Finy Bartolome-van Wersch 38: Elly Beemer – van Wersch 39: Jacques van Wersch.

 

Op de foto staan Harry Vanwersch, de broer van de bruidegom en een zus van hem niet. Zijn broers zijn Alfons, Willem en Hubert met hun zus Maria Vermeeren-van Wersch.

 

Noot: Joep was als 21 jarige jongen enkele maanden ondergronds werkzaam op de Domaniale Mijn. Daarna had hij er genoeg van om ondergronds te werken. Toch ging hij later terug naar de mijnen, maar dan de Wilhelmina waar hij dus 17 jaar werkzaam was. Daarna werd hij weer metselaar.

1900: Harmonie Sint Agatha.

 

agatha-stscrt-190123 Jaar oud was Joep toen hij een van de oprichters van de harmonie St. Agatha uit Eys was. Deze harmonie werd op 5 februari 1900 opgericht, de feestdag van de heilige Agatha. In het begin van de statuten staat het volgende:

Deze statuten werden in april 1901 koninklijk goedgekeurd. Opvallend was dat de statuten geldig waren voor de duur van 29 jaar. In 1927 was de harmonie de ondergang nabij. Mijnheer pastoor was de redder in nood. Hij riep iedereen op om naar de vergadering te komen. En de harmonie kon weer in volle bloei doorgaan.

In 1904 waren zijn broers Fons van Wersch, 17 jaar (l) en Willem van Wersch, 20 jaar  (r) lid van de Harmonie St. Agatha Eys.

Willem Joseph van Wersch, (rechts op de foto) werd in Wahlwiller op 18 december 1884 geboren en overleed in het ziekenhuis van Heerlen op 9 juli 1959 tijdens een operatie. Hij werd uiteindelijk 74 jaar. Hij  trouwde Wittem 18 februari 1909 in Aken met Elisabeth Juenneman (Junemann, Jünemann, Jünneman, Juneman). Zij werd in Voerendaal gedoopt op 23 oktober 1887. Haar overlijden was in Voerendaal op 23 december 1929.
Bij zijn huwelijk in 1909 was hij huisschilder, oa. voor de Staatsmijnen. Hij tekende de huwelijksakte met W van Wersch. Zij was dienstmeid en woonde in Aken. Zij tekende met Elisa Jünemann. Bij de geboorte van hun tweede kind in 1909 tekende hij de akte met Willem Van Wersch. Hij was 24 jaar en woonde in Eijs.

 

Zijn jongere broer Fons (Alphons Michael van Wersch) (ook wel Vanwersch) werd in Wahlwiller op 1 augustus 1887 geboren. Hij overleed in Gulpen op 24 februari 1971, en werd 83 jaar. Hij was landbouwer, trouwde in Eijs op 23 november 1911 met Hubertine Gertrude Jaegers (Jägers, Jeegers), geboren Eijs 9 juli 1882, overleden Eijs 13 maart 1960, 77 jaar, enkele dagen voor haar 78ste. Zij was de dochter van Frans Jeegers en Anna Maria Grosgean.
Bij hun huwelijk was hij 24 en zijn bruid 29 jaar. Hij was landbouwer, zij had geen beroep. Hij tekende de akte met Alf Van Wersch en zij met Hubertina Jaegers.

 

In de archieven van de  parochie St. Agatha uit Eys is een document waarop staat dat er op 19 maart 1960 een jaardienst werd aangevraagd voor de overledenen van de familie Van Wersch-Jaegers, te beginnen in 1961 voor 25 jaar lang. Zij betaalden hiervoor ƒ 448,- voor vier personen.
In het blad De Mijnen van 26 juli 1968 stond dat hij zijn 81ste verjaardag als gepensioneerde op de Wilhelmina I vierde. Hij woonde Op de Kamp 13 in Wittem, gepensioneerd sinds2 9 mei 1932.

bron foto: St. Sebastianus -Eys, 475 jaar Schuttershistorie, 1994. In dit boek zijn abusievelijk de verkeerden aangeduid.

 

Klik hier voor Willem van Wersch in de Wittemse Tak
Klik hier voor Fons van Wersch in de Wittemse Tak.
Klik hier voor Joep van Wersch in de Wittemse Tak.

error: