Genealogische website Warsage

2008

Van Wersch nieuwe voorzitter St. Agatha Eys. peter-van-wersch-eys
In een extra ledenvergadering op dinsdag 7 oktober deelde het bestuur van Harmonie St. Agatha bij monde van vice-voorzitter Martin Rinkens aan de leden mede, dat Peter van Wersch (38) uit Wijlre bereid is gevonden om de nieuwe voorzitter te worden. De benoeming werd unaniem bekrachtigd.

Van Wersch, fagottist bij het Eyser harmonieorkest, beschikt over ruime bestuurservaring, onder meer ook bij de harmonie als bestuurslid en als secretaris. De afgelopen jaren was hij ook actief als regiobestuurslid van de LBM. De naam Van Wersch en de harmonie van Eys hebben een lange gemeenzame historie. Al sinds de oprichting van St. Agatha in 1900 staan er ‘Van Werschen’ op de ledenlijst, meer recentelijk waren opa Leopold van Wersch en oom Sjef Van Wersch prominente muzikanten (solo-klarinettisten) in het korps.

 

Met het gevoel voor de tradities en de trotse historie van deze mooie vereniging zal het dus wel goed zitten bij de nieuwe voorzitter. In het dagelijks leven is Peter van Wersch werkzaam bij Rabobank Parkstad Limburg in de functie van directiesecretaris.

 

In zijn eerste speech tot de ledenvergadering voorspelde hij (tegen de achtergrond dat zijn voorganger 35 jaar op de teller heeft en als zodanig een duidelijke stempel op zijn voorzitterschap heeft gedrukt) een andere voorzitter te worden. Het historisch besef leiding te gaan geven aan een 108 jaar oud korps, opgericht in het jaar 1900, waarin voorvaderen van hem een belangrijke rol hebben gespeeld, hielp hem in verbondenheid met de historie bij zijn besluit mede over de streep.

 

Drs. Peter van Wersch, die de sociale functie van een harmonie binnen de dorpsgemeenschap en het onderlinge samenspel als verbindingsverplichting onderstreepte, stond even stil bij de drukke, gecompliceerde samenleving, waarin de jeugd ook met andere (soms) muziek-conflicterende hobby’s wordt geconfronteerd.

Dit voorjaar nam voorzitter Hub Philippens na een 35-jarig voorzitterschap afscheid. Het bestuur koos ervoor het voorzitterschap niet direct in te vullen, maar zich eerst te heroriënteren op de toekomst. Zo werd een groep van muzikanten uit het korps gevraagd hun visie te geven op de toekomst. Deze werkgroep leverde het bestuur handvatten bij het maken van haar beleidskeuzes. Inmiddels is het bestuur op het punt dat er weer volle kracht vooruit verder gebouwd kan worden aan de vereniging. Met een nieuwe voorzitter.

 

Muzikaal is St. Agatha Eys op dit moment in voorbereiding voor haar jaarlijks Galaconcert op zaterdag 29 november. Dit jaar zullen het Parkstad Saxofoon Kwartet en de bekende sopraan Janine Kitzen te gast zijn in Eys.

bron: Heuvelland 15 oktober 2008


Peter bleef tot en met 2016 voorzitter. Hierna werd hij tot de dag van vandaag voorzitter van de EHBO vereniging Gulpen-Wittem. Hij is nog wel als fagottist verbonden aan de harmonie van Eys.

 

Klik hier voor Peter van Wersch in de Wittemse Tak.

error: