Genealogische website Warsage

2016

robert-van-weers
foto: Boudewijn Benting

Voor wie als vliegeraar sensatie zoekt is het Vliegerfestival Emmen een goede plek. Maar juist ook voor mensen die intens gelukkig worden van urenlang turen naar hun vlieger.

Natuurlijk, er is altijd baas boven baas. ,,Op het vliegerfeest in Dieppe in Frankrijk zijn doorgaans wel 25 nationaliteiten vertegenwoordigd. Maar ik kom altijd graag in Emmen. Het is een soort van thuiskomen, met al die vliegervrienden om me heen’’, zegt de 58-jarige Robert van Weers uit Nieuw-Zeeland, een van de redenen waarom het evenement aan de Grote Rietplas internationaal Vliegerfestival heet.

 

Internationaal
Van Weers trekt al jaren de hele wereld over voor vliegerfestivals. Europa, Australië, Amerika; het is zijn manier van vakantie vieren. ,,Ik kan inderdaad goed vergelijken’’, zegt hij in perfect Nederlands. ,,Emmen doet het goed hoor. Het is perfect georganiseerd en bovendien reuze gezellig.’’ Vanuit een luie stoel kijkt hij naar zijn vliegerdieren die in de lucht hangen. ,,Zie je die aap? Die heeft bij elk festival een ander T-shirt aan. In China is 2016 het jaar van de aap. Dat staat er op het shirt te lezen.’’

 

Van zijn tiende tot zijn 25ste woonde hij in Nederland. ,,Mijn vader is van oorsprong Nederland, maar emigreerde naar Nieuw-Zeeland. Hij kreeg heimwee, de reden waarom we terug naar Nederland zijn gegaan. Maar ik miste Nieuw-Zeeland en ben daarom teruggegaan.’’

 

Saai
Zijn vrouw zit doorgaans thuis als Van Beers de wereld overtrekt voor het bezoeken van vliegerfestivals. ,,Dat telkens vliegen maakt het duur. Maar ik heb er zo veel lol aan. Vliegeren is zo’n leuke hobby. Ik maak ook alles zelf, achter de naaimachine. Dat mijn moeder mij naaien heeft geleerd is het beste wat me ooit is overkomen.’’

bron: Dagblad van het Noorden augustus 2016.

2008

robert-vlieger-1Vliegeren met de neus in de lucht
In het weekend van 19, 20 en 21 september is Scheveningen in de ban van de wind. Vliegers in alle soorten en maten sieren de lucht. Tweehonderd vliegeraars uit alle hoeken van de wereld verzamelen zich op het strand om de dertigste editie van het Vliegerfestival te vieren. Vrijdag begint het feest met de Europese kampioenschappen, waar later in het weekend andere disciplines aan worden toegevoegd. Ook is er een ‘modeshow’ in de lucht. Robert van Weers uit Nieuw Zeeland laat de mooiste vliegers in de vorm van zeedieren zien. Een anemoon, maanvissen, kreeften en zelfs een reuze octopus.

 

TU Delft heeft een speciale vlieger ontwikkeld om het hoogterecord in het World Record Book te verbreken. Een vlieger die meer op een vliegtuig lijkt moet 8000 meter hoog gaan vliegen. Wie sinds het lezen van Hosseini’s boek ‘De Vliegeraar’ benieuwd is hoe een echte Afghaanse vliegerwedstrijd eraan toe gaat, krijgt in Scheveningen de kans. Afghaanse vliegeraars binden de strijd aan met hun traditionele vliegers. Deze zijn gemaakt van bamboe en vloeipapier en met één lijn bestuurbaar. De lijnen zijn behandeld met glas waardoor ze de tegenstander letterlijk de lucht uit kunnen snijden. Het definitieve programma wordt 19 september bekend gemaakt. De wind laat zich immers niet programmeren… Vliegerfestival. Vrijdag 19 september 11.00-17.00 uur, zaterdag 20 september 10.00-19.00 uur, zondag 21 september 12.00-18.00 uur. Toegang gratis.

bron: Den Haag Centraal, 19 september 2008

robert van weersKites
When the grape-gobbling birds got too prolific and too cunning, Hunter’s Winery put down the shotguns and resorted to unconventional scaring tactics. They brought in a big cat to keep the birds away.  “He’s been fantastic. There’s been no sign of any birds,” explained Hunter’s viticulturist Tim Crawford.

 

While home-grown, this is not just your garden variety of big cat. At 10m long, brightly coloured and inflatable, this cat is one of a kind. The Garfield kite wasdesigned and built by Marlborough kitemaker and Hunter’s chef Robert van Weers.

 

Yesterday afternoon was his first tour of duty above the rows of vines. And his hunting prowess turned out to be more than just hot air – flailing arms and legs quickly terrified the birds from the maturing grapes. With the pinot meunier due to be harvested today, Garfield was performing the final vigil over the unnetted grapes.

 

In 20 years of kitemaking, Mr van Weers said Garfield was his best kite yet.

Finished just weeks ago, the inflatable Garfield took two months of working four hours a day to design and build.  For the basic proportions Mr van Weers put a grid scale on a cartoon drawing of the cat. But the finer details were a matter of trial and error. “Working with flat kites is so easy compared to 3D. I must have made about five or six different feet, blowing them up with my wife’s hairdryer and looking at the shape.

 

“I must have read 400 comics. I needed to know what he looked like from behind. Only one drawing showed his back.”

Made from 80m of ripstop nylon, the ultimate birdscarer does not come cheap. Just the materials set Mr van Weers back about $1500.  Not content just to be the top cat of the vines, Garfield will also travel to Wanganui at Easter for the annual festival of the New Zealand Kitefliers Association.

 

Mr van Weers is quietly confident he will take out top honours at the event. In the meantime the big cat will continue his duties as official bird scarer on a part time basis.

Mr Crawford expected more conventional scaring tactics would be used for another 10 days to two weeks, with the pinot noir, chardonnay and sauvignon blanc grapes due to be harvested after that time. By some unlikely coincidence, Mr Crawford’s middle name happens to be Garfield. “I think I had it first, or my father and grandfather did,” he explained.

Vliegers
Toen de druivenstelende vogels te talrijk en te sluw werden, legde Hunter’s Winery de jachtgeweren neer en nam zijn toevlucht tot onconventionele tactieken om de vogels af te schrikken. Ze haalden een grote kat binnen om de vogels weg te houden. “Hij is fantastisch geweest. Er is geen enkel teken van vogels te bekennen,” legt Hunter’s wijnbouwer Tim Crawford uit.

 

Hoewel hij van eigen bodem komt, is dit niet zomaar een grote kat uit de tuin. Met zijn lengte van 10 meter, zijn felle kleuren en zijn opblaasbare vorm is deze kat uniek in zijn soort. De Garfield vlieger is ontworpen en gebouwd door Marlborough kitemaker en Hunter’s chef Robert van Weers.

 

Gistermiddag was zijn eerste tour of duty boven de rijen wijnstokken. En zijn jachttalent bleek meer dan alleen gebakken lucht – zwaaiende armen en benen joegen de vogels al snel weg van de rijpende druiven. Omdat de pinot meunier vandaag geoogst zou worden, hield Garfield de laatste waakzaamheid over de nog niet geoogste druiven.

 

In 20 jaar kitemaken, zei de heer van Weers dat Garfield zijn beste vlieger tot nu toe was. De opblaasbare Garfield, die nog maar enkele weken geleden is voltooid, heeft hij in twee maanden tijd vier uur per dag ontworpen en gebouwd. Voor de basisverhoudingen heeft Van Weers een rasterschaal gemaakt op basis van een cartoontekening van de kat. Maar de fijnere details waren een kwestie van vallen en opstaan. “Werken met platte vliegers is zo makkelijk vergeleken met 3D. Ik heb zo’n vijf of zes verschillende voeten gemaakt, ze opgeblazen met de haardroger van mijn vrouw en naar de vorm gekeken.

 

“Ik moet wel 400 strips gelezen hebben. Ik moest weten hoe hij er van achteren uitzag. Slechts één tekening toonde zijn rug.”
Gemaakt van 80 meter ripstop nylon, is de ultieme vogelverschrikker niet goedkoop. Alleen al het materiaal kostte Mr. van Weers zo’n $1500. Garfield zal niet alleen de topkat van de wijngaarden zijn, maar zal met Pasen ook naar Wanganui reizen voor het jaarlijkse festival van de New Zealand Kitefliers Association.

 

De heer van Weers is er stilletjes van overtuigd dat hij de hoogste eer zal behalen op dit evenement. In de tussentijd zal de grote kat zijn taken als officiële vogelverschrikker op deeltijdbasis voortzetten.
De heer Crawford verwacht dat er nog tien tot twee weken lang meer conventionele vogelverschrikkerstactieken zullen worden toegepast, aangezien de pinot noir-, chardonnay- en sauvignon blanc-druiven na die tijd zullen worden geoogst. Door een onwaarschijnlijk toeval is de middelste naam van de heer Crawford toevallig Garfield. “Ik denk dat ik die als eerste had, of mijn vader en grootvader,” legt hij uit.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Klik hier voor zijn website.

Klik hier voor Robert van Weers in de Haagse Tak.

error: